Zelfexpressie & de Mentale Leefwereld


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 8 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
ALLES WAT JE ZEGT EN ALLES WAT JE DOET vertegenwoordigt jouw in de wereld. Het vertegenwoordigt wat je denkt en wat je waardeert, waar je over nadenkt en wat je vermijd. Jouw acties praten heel hard, harder dan je woorden. Hier demonstreer je op talloze manieren jouw waarde en wat je elke dag voelt dat je bent. Dit is jouw zelfexpressie. Slechts een klein deel hiervan is bij jouw bewust. Van de rest ben je je niet bewust. Tot op zekere hoogte kan je je er niet objectief van bewust zijn totdat je redelijk ver ontwikkeld bent, want hoe kan je jezelf elk moment van elke dag observeren?

Zelfs in je dromen druk je jezelf uit. Hoewel je misschien het fysieke bewijs hiervan niet ziet, veroorzaak je in het mentale leefmilieu een effect. De mentale leefwereld stimuleert jou en jij stimuleert haar, elk moment van elke dag, of je nu wakker bent of slaapt. Als je leert meer bewust te worden van de mentale leefwereld, zal je dit in werkelijkheid zien en het zal je ogen openen voor de grote wisselwerking die plaatsvindt tussen mensen en tussen mensen en hun omgeving. Zij vind continue plaats. Hier ga je inderdaad een grotere arena van het leven binnen. Deze arena zal een grotere interactie demonstreren en de invloeden onthullen die haar over de hele wereld produceren.

Bewustwording van de mentale leefwereld vertegenwoordigd een noodzakelijk deel van jouw scholing in het leren herkennen en ontvangen van de Grotere Gemeenschap. Het zal niet mogelijk zijn de taal te delen met intelligent leven van buiten. Jullie waarden zullen verschillen; Jullie gedrag zal verschillen; jullie fysieke verschijning zal verschillen; jullie motieven zullen misschien erg verschillen. Maar in de mentale leefwereld zullen jullie hun zelfexpressie kunnen begrijpen. Zij proberen die van jullie te begrijpen, zelfs op dit moment. Dus is de studie van de mentale leefomgeving essentieel, niet alleen om met succes in de wereld te kunnen leven, maar ook om het intelligent leven van buiten te ontmoeten, wat een noodzakelijk deel van jouw scholing is nu de wereld zich voorbereidt om op te komen in een grotere arena van het leven.

Dus als je nadenkt over je zelfexpressie, denk er dan in zeer volledige zin over na. En vergeet niet dat je je slechts van een klein percentage van wat je met de wereld om je heen communiceert, bewust bent. Misschien vertegenwoordigen de dingen die je wilt zeggen of van plan bent te zeggen en wilt doen of van plan bent te doen, dit klein percentage van je totale zelfexpressie. Jouw zelfexpressie heeft een sterke invloed op jouw relatie met anderen en zal in hoge mate bepalen hoe ze jou zien en ook hoe ze op jou reageren.

Bewust worden van je denken en gedrag brengt je naar bewust worden van jouw zelfexpressie in de wereld en opent veel nieuwe wegen voor deze expressie om op een bewuste manier te geven in plaats van automatisch te demonstreren. Hier bevinden zich echte doorbraken in het leren, want hier beseffen mensen dat ze een veel grotere invloed op de wereld kunnen hebben dan ze eerst dachten. Ze beseffen dat ze een veel grotere invloed op hun relaties kunnen hebben. Dit bevestigd hun kracht en de mogelijkheden om deze kracht constructief tot uitdrukking te brengen. Dit is een groot deel van de bredere scholing die in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gepresenteerd wordt. Zoals alle vormen van brede scholing heeft zij veel ontwikkelingsstadia, veel leerdrempels en veel mogelijkheden om nieuwe inzichten te verwerven en oude te re-evalueren.

Je drukt jezelf voortdurend uit. Jouw gedachten beïnvloeden de mentale leefomgeving en je handelingen beïnvloeden de fysieke leefomgeving. Je leeft in beide milieus. Ze bestaan naast elkaar. Je wordt bewust van jou fysieke leefomgeving, maar het mentale leefmilieu is nog steeds een groot mysterie voor jou. Ieder ander leeft eveneens in deze milieus en zij drukken zich eveneens elk moment van elke dag uit. Dan wordt de wisselwerking tussen mensen behoorlijk complex. Zij is complex omdat mensen zich niet bewust zijn van hun zelfexpressie. Ze reageren op elkaar, maar vervolgens interpreteren ze die interactie, die behoorlijk kan verschillen van de interactie zelf. Als je niet bewust bent van iets, oordeel je om het te verklaren waarop je weer veronderstellingen baseert over het leven en je gevoel van eigenheid.

Deze complexiteit tussen mensen is niet natuurlijk. Met andere woorden, het is zo niet bedoeld. Het wordt ingewikkelder door het feit dat mensen zich niet bewust zijn van hun zelfexpressie en omdat ze zich niet bewust zijn van hun zelfexpressie baseren ze hun handelen en denken op veronderstellingen, die misschien weinig te maken hebben met de realiteit zoals die van moment tot moment is. Dit maakt dingen tussen mensen complex.

Als je hier inderdaad bij stil staat en het in overweging neemt, lijkt het misschien hopeloos ingewikkeld. Hoe kan iemand een echte ervaring van zelfexpressie en de interactie met anderen hebben, zonder gestuurd te worden door persoonlijke angst of persoonlijke voorkeur, door oordelen en overtuigingen? Hoe kan iemand een echte en directe ervaring hebben die niet gekleurd is door deze zaken of erdoor vervormd wordt? Omdat mensen inderdaad zo minimaal bewust zijn van de mentale omgeving waarin ze leven en zo weinig herkenning van hun zelfexpressie hebben kan dit probleem enorm lijken en kan de oplossing ver in de toekomst lijken te liggen, als het überhaupt al op te lossen is.

Het antwoord op een hopeloze vraag is een beroep doen op de Grotere Kracht, bij deze Grotere Kracht te blijven en van de Grotere Kracht te leren. De Grotere Kracht bevindt zich binnenin jou. Zij is nu bij jou. Zij is niet ver weg; het is geen grote god op een grote troon die zo ver weg en zo groot is dat je hem niet kunt benaderen. De kracht heb je gekregen in de kracht van Kennis die je bezit. Kennis volgen brengt je tot echte wisselwerking tussen mensen, leert jou de subtiele vormen van communicatie die voorvallen en maakt jou bewust van je eigen gedrag en denken zodat je bewust kunt worden wat jouw zelfexpressie is, wat het uitdrukt en de situaties waarin haar communicatie het meest effectief plaatsvind.

Het volgen van Kennis leert jou eveneens hoe anderen op jou reageren en jij op hen reageert. Zij geeft jouw deze kijk en dit inzicht omdat het toont wat er gebeurt, zonder interpretatie. Zij brengt eenvoudig de dynamiek van jouw interactie met andere mensen binnen je bewustzijn. De mogelijkheden voor succes en de voordelen die hieruit gewonnen kunnen worden zijn zo enorm en zo groot dat je je de impact die het op jouw relaties en je gevoel van welzijn zal hebben, niet kunt voorstellen. Buiten het leren hiervan moeten er mettertijd essentiële vaardigheden gecultiveerd worden om met de Krachten uit de Grotere Gemeenschap om te kunnen gaan, die in toenemende mate deel zullen uitmaken van jouw toekomstig leven.

Wat je denkt en wat je doet worden gestuurd door wat je waardeert en door wat je essentieel vind. Om bijgevolg je zelfexpressie te leren kennen, moet je leren wat deze dingen voor jou betekenen. Om hier te beginnen met de ontwikkeling van een werkelijk objectieve kijk op jezelf, moet je eerst herkennen hoe je jezelf wilt zien, hoe je de wereld wilt zien en hoe je anderen wilt zien. Hierbij moet je jouw pijn en fouten onder ogen zien, niet om jezelf te veroordelen maar met het verlangen om te zien en te begrijpen. Hier leer je anderen te zien met deze grotere objectiviteit, niet om hen te veroordelen maar om te zien en te begrijpen.

Het vermogen om deze objectiviteit en dit zelfbewustzijn te verwerven komt door de middelen te volgen die in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap aangeleverd worden, want je kunt je zelf deze vaardigheden niet leren. Je kunt jezelf niet optillen. Je moet je verstand met specifieke leervormen erbij betrekken, die het haar mogelijk maken om in harmonie met jouw grotere leven en jouw grotere intelligentie te komen, die vertegenwoordigd worden door jouw Kennis.

Daarom is het antwoord op hoe dit gedaan kan worden, het volgen van een weg van voorbereiding. Hoe zou er een ander antwoord kunnen zijn? Zelfs als ik zou zeggen: “Doe dit,” en “Doe dat,” zou dit voor jouw te hoog gegrepen lijken te zijn. De voorwaarden zouden te groot lijken. Daarom heb je een langzame en progressieve vorm van ontwikkeling nodig. Jouw leren wordt altijd geconditioneerd door jouw verlangen erna en jouw capaciteit ervoor. Je kunt je voornemen om het verlangen te vergroten, maar je capaciteit moet in de loop van de tijd door voortschrijdende leerniveaus en re-integratie vergroot worden. Je kunt niet eenvoudig je capaciteit vergroten omdat je het wilt. Dit kost tijd en voorbereiding. Het verlangen om te leren moet gevoed worden met jouw groeiende bereidheid en intentie om te onderzoeken, te ontdekken en te begrijpen. En het moet vergezeld gaan met een enorm doorzettingsvermogen en geduld, zodat jouw leercapaciteit zoals die nu bestaat herkend en langzaam en veilig uitgebreid kan worden.

Laat ik een voorbeeld geven. Als je opeens bewust zou worden van alle communicatie die in de mentale leefomgeving om je heen plaatsvindt , dan zou je waarschijnlijk gek worden. Het zouden teveel prikkels voor je zijn. Het zou te verwarrend zijn. Je zou niet in staat zijn eraan te ontsnappen. Dit bewustzijn zou erg schadelijk voor je zijn omdat je de capaciteit om voortdurend in deze communicatie te participeren of haar te begrijpen of haar betekenis te integreren, nog niet hebt. Het vereist een zeer ontwikkelde geest om dit te kunnen – een geest die in staat is om lange perioden van stilte en observatie zonder oordeel te ervaren, een geest die niet gedreven wordt door ambitie en verlangen, een geest die kalm en observerend kan zijn, een geest die kan wachten tot antwoorden zich voordoen in plaats van ze te bedenken voor zijn eigen zelfbevrediging of gevoel van veiligheid. Deze geest heb je momenteel niet, hoewel het voor jou mogelijk is om hem na verloop van tijd te verwerven.

Je kunt daarom niet in een zogenaamde staat van “super-bewustzijn” springen zonder de mogelijkheid te vernietigen om met jezelf, met anderen en met de wereld in wisselwerking te staan. Als je je eenmaal realiseert dat je grenzen hebt en dat deze grenzen niet overschreden moeten worden, dan zal je de voorbereiding die je ontvangen hebt appreciëren. Je zult het feit dat er behoorlijk wat tijd mee gemoeid is accepteren. En je zult je zelfverzekerder en veiliger voelen, wetend dat je langzaam en voorzichtig verder kunt gaan zonder jezelf in grote disharmonie of beroering te storten of een instabiliteit te scheppen die je zelf niet kunt bedwingen.

Over je zelfexpressie leren is een natuurlijk bijproduct van leren wat je weet en hoe je in wisselwerking met de wereld staat. Dit is volledig rekening houden met je bewustzijn. Het is volledig rekening houden met jou ervaring. Het is volledig rekening houden met de ervaringen van degenen die een directe invloed op jou hebben. Dit wordt niet onmiddellijk verworven, of door het nemen van enkele stappen. Dit is inderdaad het hebben van een volledig nieuwe ervaring van jezelf en de wereld om je heen. Dit gaat gepaard met een enorm gevoel van kracht omdat je je realiseert dat je een invloed bent in de wereld in plaats van alleen maar iemand die beïnvloed wordt. Je hebt een impact op de wereld.

Met deze kracht komt de belangrijke voorwaarde van verantwoordelijkheid. Zonder deze verantwoordelijkheid zou je kracht schadelijk voor jou en de wereld zijn. Ze zou gebruikt worden om je ambities te vervullen, om je behoeften te sterken en om je angsten te vergroten. De verantwoordelijkheid hier is dat je beseft dat je een bijdrage aan de wereld te leveren hebt. Je beseft dat je vastbesloten bent om een Hogere Kracht te volgen om van deze bijdrage te leren en te leren hoe zij gedragen, wijs verwoord en manifest gemaakt kan worden in je leven. Geduld, doorzettingsvermogen, stilte, objectiviteit, observatie, de bereidheid om te leren, de bereidheid de overtuigingen aan te passen, de bereidheid om eerdere veronderstellingen overboord te gooien, de bereidheid om niet te weten, de bereidheid om verward te zijn, de bereidheid om de touwtjes in handen te nemen als dat nodig is en de bereidheid een stapje terug te doen en naar anderen te luisteren als dat nodig is – al deze dingen moeten je ontwikkeling vergezellen.

Er wordt niet verwacht dat je vanaf het begin deze bereidwilligheid hebt. Natuurlijk heb je die niet. Maar het is essentieel dat je het accepteert als je verder gaat. Dan zal je een mogelijkheid hebben om de kracht van je denken, de kracht van het denken van andere mensen en de onvoorstelbare wisselwerking die tussen jou en anderen plaatsvindt, te begrijpen. Je hebt eveneens een mogelijkheid om te leren dat je een beschermde mentale ruimte bezit, een beschermde mentale positie in het leven. Tenzij je jezelf ongepast onderwerpt, kunnen anderen dit niet binnendringen. Je zou het jou persoonlijke ruimte of positie kunnen noemen.

Wat onschendbaar is, is jouw Kennis. Jouw verstand kan beïnvloed, gedomineerd, verleidt, overrompeld, gelokt, gecommandeerd, enzovoort worden. Dus als we het hebben over iets dat onschendbaar is binnenin jou, dan hebben we het over Kennis. Het is de enige werkelijk veilige plaats die je hebt.

Als je over de mentale leefwereld begint te leren, zal je zien hoe geconditioneerd je bent door de zaken die je accepteert, de zaken die je denkt, de ideeën die je met anderen deelt, de impact die je toestaat dat anderen op jou te hebben, de zwakte die je hebt door de poging om dingen van de wereld te verwerven, jouw kwetsbaarheid, enzovoort. Als je een psychologische re-evaluatie van jezelf ontwikkeld of doorvoert, moet je inderdaad onder ogen leren zien hoe geconditioneerd je bent. Dit vormt een moeilijke deel van het voorbereidingsproces omdat je hier jouw zwakte en jouw kwetsbaarheid ontdekt. Je moet echter door deze ontdekking heen gaan om je kracht te beseffen. Anders kan je ontmoedigd raken met als resultaat dat je besluit om in een grotere zelfbescherming en afzondering te leven, jezelf isolerend van alles en iedereen uit angst dat ze jouw voorbijstreven of jouw domineren. Dit is misschien een begrijpelijke reactie op de ontdekking van jouw eigen kwetsbaarheid, maar ze leidt niet tot wijsheid en zal ellende voor jou en anderen met zich meebrengen, die gekomen zijn om jou de dienen en jou bij te staan. Je moet dit achter je laten.

De mentale leefomgeving is de leefomgeving waarin je denkt. De fysieke leefomgeving is de leefomgeving waarin je handelt. Het fysieke beïnvloed het mentale, maar het mentale beïnvloed het fysieke in hogere mate. Tenzij de fysieke leefomgeving direct inbreuk pleegt op jou of je handelingen of gedrag controleert, is de invloed van de mentale leefomgeving op jou groter en consistenter. Dus, hoe groter jouw bewustzijn en inzicht in jouw eigen mentale conditie en inzicht in hoe anderen jouw beïnvloeden en hoe jij hen beïnvloed, hoe groter de opzettelijke impact die jij op de wereld kunt hebben.

Hier zal je aandacht veel geconcentreerder worden dan bij anderen, hetgeen jou kracht zal geven, want kracht is geconcentreerde aandacht. Deze concentratie kan ten goede of ten kwade zijn, maar zij zal een grotere invloed uitoefenen naarmate zij geconcentreerder is. De persoon die slechts aan enkele dingen denkt die al zijn of haar emotionele intensiteit trekken zal een grotere invloed uitoefenen in de mentale leefomgeving dan iemand die terloops in iets gelooft of iets alleen periodiek bekijkt. De persoon die een diepe overtuiging of een diep geloofsgevoel heeft, zal een grotere invloed uitoefenen dan iemand die alleen maar gezellig is of een idee overweegt. Mensen met overtuiging zullen veel meer kunnen doen en zullen een veel grotere invloed op de wereld hebben. Ze zullen in staat zijn andere geesten te beïnvloeden. Dit betekend niet dat waarin ze geloven of waarvan ze overtuigd zijn noodzakelijkerwijs goed is, want kracht is neutraal. Kracht gebruikt ten goede en kracht gebruikt ten kwade vertegenwoordigd geconcentreerde aandacht. Dus als jij een invloed op de wereld wilt hebben, hetgeen noodzakelijk is als je een bijdrage aan de wereld wilt leveren, moet je jouw mentale hulpbronnen en de invloeden die hen elke dag treffen, begrijpen.

Om je een voorbeeld te geven van hoe dit er uit zou kunnen zien, zal ik het hier hebben over De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, omdat het een hoge mate van ontwikkeling in de mentale leefomgeving benadrukt. Binnen een context van de Grotere Gemeenschap is ontwikkeling in de mentale leefomgeving essentieel voor succes, want in de toekomst krijg je te maken met intelligenties die veel meer geconcentreerd zijn dan jullie en een veel groter perspectief hebben, door te leven met aan veel breder gezichtspunt en bredere ervaring. Een meer geconcentreerde geest zal een grotere invloed op jou uitoefenen dan jij op hem. Om met succes met een intelligentie uit de Grotere Gemeenschap bezig te zijn, niet alleen om hem te begrijpen, maar om zijn invloed te neutraliseren, moet je veel meer geconcentreerd zijn.

Mensen die het terugwinnen van Kennis ter hand nemen, blijken zich vaak op bepaalde manieren terug te trekken van het leven om de invloeden te minimaliseren of te beperken die de gemeenschap op hen uitoefent. Dit geeft hen de vrijheid om zichzelf te her-evalueren zonder zich gebombardeerd te voelen door invloeden en beelden uit de wereld. Daarom proberen veel mensen, die beginnen met de studie van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te ontsnappen aan televisie, radio en zelfs muziek – niet omdat deze dingen inherent slecht zijn, maar omdat ze zo beïnvloedend zijn. Ze trekken zich terug van individuen die hen beïnvloeden op manieren die een averechts effect hebben op hun welzijn en hun vermogen zich opnieuw te concentreren. Dit terugtrekken is noodzakelijk voor mensen om hun gedachten te herschikken, om de evaluatievrijheid te hebben, om controle te krijgen over hun eigen mentale krachten, om het zelfbewustzijn te verdiepen en sensitiever te worden voor dingen die hen beïnvloeden.

Nu bestaan er uitgesproken invloeden en subtiele invloeden. Aanvankelijk willen mensen in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap de grote invloeden uit de weg gaan. Hierdoor kunnen ze de gevoeligheid ontwikkelen om de subtiele invloeden te begrijpen en er mee om te gaan. Subtiele invloeden omvatten de gedachten van andere mensen die zich niet in jouw onmiddellijke omgeving bevinden maar met wie je een relatie onderhoud. Subtiele invloeden omvatten de aanwezigheid van buitenaards leven dat zich eventueel in jouw nabijheid bevind. Misschien grijpt deze buitenaardse aanwezigheid je niet rechtstreeks aan of richt zich helemaal niet op jou, maar deze aanwezigheid zal een bepaalde invloed op je uitoefenen. Deze invloed is subtiel, maar dat betekend niet dat zij geen kracht heeft of jou niet deert.

Veel van jouw deprimerende stemmingen hebben inderdaad helemaal niets met jou te maken. Velen hiervan komen doordat jij bezig bent met iets in de mentale leefomgeving waar je je niet bewust van bent. Vaak is het iets dat zich zelfs niet binnen jouw gezichtsveld bevind. Hierbij kunnen mensen vaak door gigantische temmingswisselingen gaan, waarbij ze door zaken geraakt worden die zelfs geen deel uitmaken van hun eigen leven. In andere gevallen stuurt hun eigen denken in grote mate hun emotionele reacties. Maar vaak maken mensen die in therapeutische processen verwikkeld zijn de denkfout dat al hun ervaringen veroorzaakt worden door hun eigen conditionering, hun eigen denken en hun eigen activiteiten. Deze verkeerde veronderstelling is het gevolg van het feit dat mensen denken dat ze afgezonderd van het leven zijn. Ze zijn zich niet bewust van de mentale leefomgeving.

De mentale leefomgeving lijkt op leven in een grote zee van bewustzijn. Je zwemt in een zee van bewustzijn. Als ik bewustzijn zeg betekend dit niet dat het zelfbewust is. Het betekend alleen maar actief denken. Actief denken is niet noodzakelijkerwijs bewust denken. Het verstand werkt de hele tijd, of je je daarvan bewust bent of niet. Het oefent voortdurend een invloed uit en wordt voortdurend beïnvloed, of je je daar bewust van bent of niet. Bewust worden van het verstand, haar invloed op anderen controleren en controleren wat het beïnvloed, of op zijn minst vaststellen hoezeer deze invloed jou kan raken, vertegenwoordigd succes en vooruitgang in ontwikkeling. Als gevolg hiervan zal je meer voor jezelf opkomen, meer zekerheid krijgen en het vermogen krijgen om anderen te beïnvloeden, te voeden en te ondersteunen op manieren die effectief en toepasselijk voor hen zijn. Dit is een zeer groot succes.

Als je kijkt wat in de wereld gebeurt, zal je zien dat veel mensen zich slachtoffer van het leven voelen, dat het leven hen controleert, dat ze de macht niet hebben om het te veranderen, dat het te groot voor ze is. Dit is zo gewoon. Je komt het overal tegen. Je kunt het in zoveel gesprekken beluisteren. Het is terug te vinden in activiteiten van mensen. Het is terug te vinden in hun manier van vluchten, die vaak destructief zijn. Het is terug te vinden in de inefficiëntie die mensen voelen bij het aangaan van echte problemen in de wereld. Het is overal aanwezig. Waarom is dit zo?

Als je ervaring van beïnvloed worden groter is dan jouw ervaring van anderen beïnvloeden, dan ben je duidelijk niet bewust van de mentale leefomgeving en ben je je niet bewust van je eigen denken en haar impact op anderen. De heersende overtuiging dat mensen bepaalt worden door omstandigheden en volledig hierdoor geconditioneerd worden, wordt inderdaad bekrachtigd door de mensen die daar in geloven en dus wordt deze overtuiging sterker en moeilijker te veranderen. Aldus versterkt onbewustheid zichzelf. Je versterkt alles waar je van overtuigd bent. Je voegt er meer van toe. Alles wat je waardeert bevestig je. Als je waarheid waardeert, voeg je meer waarheid toe aan de wereld. Als je vluchten voor de waarheid waardeert, voeg je meer vluchten voor de waarheid toe. De mentale leefomgeving waar jij in leeft, de menselijke mentale leefomgeving, is het resultaat van dit alles bij elkaar opgeteld.

Hier kan je beginnen te begrijpen waarom de wijzen zich zo volledig terugtrekken uit de invloeden van de wereld. Ze beseffen dat de mentale leefomgeving waarin ze leven ze zal domineren tenzij ze belangrijke en substantiële stappen zetten om zich hiervan af te zonderen. Ze hebben in de loop van de tijd eveneens geleerd dat ze de mentale leefomgeving van de wereld kunnen beïnvloeden door de spirituele praktijkmethodieken die ze hebben geleerd en die ze versterken. Ze trekken zich grotendeels terug van de flagrante invloeden. Vervolgens zijn ze in staat om de subtiele invloeden te ontwaren en kunnen ze hun eigen basis vormen en dan een bijdrage vanuit deze basis leveren. Als ze wijs zijn doen ze dit zonder veroordeling, want als je iets veroordeelt, ga je een relatie daarmee aan. Je veroordeling bind je eraan. Veroordeel het kwaad en je raakt gebonden aan het kwaad. Veroordeel een vorm van onwetendheid en je zal eraan gebonden worden. Als je niet gebonden wil worden aan die invloeden die jou in de weg staan of jouw blik vertroebelen of jou toegang tot jou innerlijke hulpbronnen beletten, gebruik dan geen veroordeling.

Emotie, of dat nu liefde of haat of ontwijking is, bind je altijd aan dat waar je op reageert. Als je iemand anders haat, dan zal haat je aan die persoon binden. Als je van iemand houd, dan zal liefde je aan die persoon binden. Liefde is de band die de voorkeur krijgt, maar vaak wil je misschien helemaal niet aan die persoon gebonden zijn. Daarom is veroordeling zo misplaatst. Veroordeling belet je eveneens te toegang tot wat je weet, dus het heeft een dubbel risico. Het bind je aan dat waar je je van probeert af te scheiden en het vertroebelt je blik en belet je de toegang tot wat je weet. Het is niet enkel vanwege de moraal dat we zeggen; “Veroordeel anderen niet”. Het is ook vanwege praktische redenen, omdat het kwaad en onrecht creëert en jou voortgang verhinderd. Daarom moet het om praktische redenen ontmoedigd worden.

Dus, begrijp je, zelfexpressie is niet eenvoudig hetgeen je zegt en hoe goed je het onder woorden brengt. Het is niet slechts wat je doet en hoe goed je het doet. Het is jouw volledige in de wereld zijn. Denk hier over na: Een man en vrouw van Kennis doet misschien er weinig in de wereld. Ze hebben misschien een eenvoudige baan. Hun activiteiten zijn misschien niet grootmoedig of uniek. Ach, maar welk een invloed zullen ze uitoefenen. Anderen zullen herleven en zich vol voelen in hun nabijheid. Maar anderen zullen hen mijden omdat ze deze invloed niet kunnen tolereren. De man en vrouw van Kennis die ontwikkeld en voorbereid is zal in de meeste gevallen een grotere invloed uitoefenen op hun omgeving dan de omgeving op hun kan uitoefenen. Ze creëren inderdaad hun eigen omgeving. Ze houden zich niet bezig met dit meubileren van hun huis en mooi behang aanbrengen. Zij creëren mentaal een omgeving. Ze creëren hun eigen mentale leefomgeving.

Om je eigen mentale omgeving te kunnen creëren, moet je je terugtrekken van de wereld en de flagrante invloeden van de wereld, op zijn mist voor een bepaalde periode. Dan moet je, met zoveel objectiviteit als mogelijk, de subtiele invloeden leren kennen die jouw treffen. Dit is niet gemakkelijk. Je moet je voorbereiden overeenkomstig De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Je moet jezelf cultiveren – jouw mentale vermogens, jouw bewustzijn, jouw onderscheidingsvermogen en jouw discretie. Je moet je afzonderen van mensen die je hiermee niet kunnen helpen, zelfs als ze van je houden. Je moet met die enkele individuen in zee gaan die een rol spelen in jouw ontwikkeling. Je moet risico’s nemen.

Je moet de juiste aanpak ontwikkelen. Dan kan je beginnen met het creëren van je eigen mentale leefomgeving. Je zult haar in de wereld nog steeds moeten beschermen omdat jouw mentale leefomgeving minder krachtig is dan de gecombineerde mentale leefomgevingen van alle anderen. Maar als je mentale leefomgeving meer vorm krijgt en meer gefundeerd raakt binnenin je, zal zij op natuurlijke manier een invloed op anderen uit beginnen te oefenen. Hier hoef je niet elk moment de invloed te bepalen, want hoe meer je je bezig houd met Kennis, hoe meer Kennis door jou heen kan stromen en door jou kan spreken. Haar essentie kan jouw omhullen. Hier word je getuigen van je eigen invloed op anderen. Je domineert, je commandeert en je overvalt anderen niet. Je deelt met hen eenvoudig hetgeen je ontdekt hebt.

Met iedere relatie kan je slechts delen wat je ontdekt hebt. De relatie kan alleen demonstreren wat jij en de ander betekenisvol vinden en wat jij hebt ontdekt. Zij kan ook conflict demonstreren tussen jou en de ander. In wezen kan zij niet verder gaan dan jij zelf bent gekomen. Daarom is het niet terecht om voortdurend in relatie met mensen te staan, specifiek primaire relaties. Dat is eigenlijk iets buitengewoons, hoewel mensen voortdurend een relatie proberen te hebben.

Je hebt tijd nodig om alleen te zijn; je hebt de assistentie van een of twee mensen nodig; Je hebt een gepaste ontwikkelingsvorm en leerplan voor je ontwikkeling nodig. Dan kan je beginnen met de ontwikkeling van je eigen mentale leefomgeving, een leefomgeving die co-existeren kan met het leven en er een invloed op uit kan oefenen. Heel weinig mensen zijn in staat geweest dit te doen, dus je hebt niet veel succesvoorbeelden. Misschien moet je vertrouwen hebben in hetgeen ik je vertel. Als je om je heen kijkt, kan je zien dat iedereen overvallen lijkt door de wereld. In feite zou het kunnen dat je niemand kent die werkelijk enige mate van onafhankelijkheid heeft verworven van de invloeden die iedereen bepalen. De demonstratie hiervan is ongebruikelijk, maar erg belangrijk.

De terugvordering van Kennis is geen populaire beweging. Het is niet iets wat algemeen bijval vindt. Het is niet iets waarin je al je vrienden mee kunt nemen. Het is niet iets waarmee je een erg populair figuur wordt omdat je De Weg van Kennis studeert. Misschien moet je alleen op weg gaan en in een andere richting gaan dan ieder ander. Ieder ander wordt beïnvloed en beheerst door krachten waarvan ze zich niet eens bewust zijn. De meeste mensen zullen eenvoudig meegaan met alles wat er bepaald wordt. Misschien zullen ze al klagend meegaan. Misschien zullen ze zelfs meegaan als ze merken dat iets niet in orde is, maar zijn ze nog niet ver genoeg ontwikkeld om voldoende invloed uit te oefenen op hun leven, om hun eigen gevoel van zelf terug te kunnen vorderen en om een gevoel te hebben voor het leveren van een bijdrage aan de wereld.

Nogmaals: Onderschat de kracht van de wereld niet. De wijzen doen dit niet. De wijzen claimen geen almachtige krachten voor henzelf. Kennis voor het grootste gedeelte stil in de wereld. Zij herkent de kracht van de wereld. Ze oefent haar invloed uit op manieren die de wereld niet blokkeren kan. Zoals de bloem geur verspreidt, oefent Kennis haar invloed uit. Je kunt met een kwaad gemoed of met een blij gemoed langs de bloem lopen, maar ze verspreidt desondanks haar geur. Kennis is verborgen, dus kan zij niet verwijderd of vernietigd worden. Ze is stil omdat ze dingen doordringt. Ze is niet in voortdurend conflict met zichzelf omdat ze geen conflict heeft en zichzelf niet gerust hoeft te stellen.

In contact komen met Kennis betekent dat je een gevoel van werkelijk zelfvertrouwen begint te ontwikkelen. Je begint zwijgzamer, stiller te worden. Je begint minder te praten en meer te observeren. Je begint de kwaliteiten van Kennis over te nemen. Je begint te beseffen dat jouw invloed op anderen diepgaand is. Hier begin je een andere reeks attributen aan te nemen die in lijn liggen met je natuur. Hier begin je te beseffen dat de grotere invloeden in feite de meer subtiele, meer indringende en meer doordringende invloeden zijn en dat veel van de flagrante invloeden, hoewel misschien luidruchtig, aanstootgevend en zichtbaar, in feite zwakker zijn dan de subtiele. Herkennen hiervan maakt deel uit van de grote transformatie die ik aangeef, een transformatie die nu een beroep op jou doet, om dat wat werkelijk het jouwe is opnieuw te beoordelen en terug te vorderen.