Werken met het Verstand

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 22 maart 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Concentreren op en werken met het verstand is een zeer belangrijk onderwerp voor hen die een spirituele training volgen en die proberen de aard van het mentale milieu waarin ze leven te begrijpen. Er bestaan veel vragen over hoe het verstand benaderd moet worden. De meeste mensen volgen het verstand als onderworpen dienaars. Anderen worstelen met het verstand alsof het een kwade kracht is of een grote lastpost waar ze genoegen mee moeten nemen. Door veel mensen wordt het verstand benaderd als iets dat onvoorwaardelijk gevolgd moet worden of beschouwd als een tegenstander.

Als je een spirituele training volgt zal je snel ontdekken hoe chaotisch je verstand is en hoe jouw gedachten variëren van het een naar het ander zonder enige consistentie of zinvol doel. Je zult inzien dat er bepaalde denkpatronen zijn die leiden tot gedragspatronen en dat dat deel uitmaakt van jouw in de wereld zijn. Zodoende vormt werken met het verstand een grote uitdaging. Het is een enorme uitdaging om in staat te zijn het verstand stil te houden, te concentreren en de belangrijke hulpmiddelen van het verstand te richten, eentje die voorbereiding, oefening en toepassing vereist.

Laat ik nu beginnen jou een idee te geven hoe een gezonde relatie met jouw verstand er uit kan zien. Je hebt dit verstand dat jou in beslag lijkt te nemen, jou af lijkt te leiden en jou lijkt te domineren. Het lijkt nagenoeg op eigen houtje je gevoelens te bepalen en je handelingen te sturen. Dit begin je je te realiseren als je begint te herkennen dat je een waarnemingspost buiten jouw verstand hebt van waaruit je het kunt observeren en sturen. Immers, als je het verstand kunt observeren en het verstand kunt sturen kan je niet in je verstand zitten. Je bevindt je zo te zeggen buiten je verstand. Dit is een zeer belangrijke ontdekking en zal ertoe leiden dat je je realiseert dat je een relatie hebt met jouw eigen verstand. Voor die tijd was je je niet bewust van deze relatie. Het verstand vertelde jou eenvoudig wat je moest denken en wat je moest doen en dat deed je, zelden denkend dat je hierin misschien een keuzemogelijkheid had. Je verstand werd geprikkeld. Het reageerde en jij deed wat het jou instrueerde te doen.

Als je echter het punt bereikt waarop je je realiseert dat je buiten jouw verstand kunt staan en het kunt observeren en sturen, zal je beseffen dat je een relatie met je verstand hebt. Op dit punt kan het verstand een grote tegenstander en een grote plaag lijken. Je wenst dat het er niet zou zijn! Of misschien wens je dat het meer mee zou gaan met jouw pas ontdekte wil en voorkeuren. Sommigen denken dat het verstand een grote machine is die geprogrammeerd is om bepaalde dingen te doen en het doet deze dingen bij herhaling en reageert op voorspelbare manieren op haar omgeving. Anderen zien het verstand als iets slechts waar ze afstand van willen nemen, alsof het de bron van al hun lijden en ellende zou zijn. Weer anderen denken dat het verstand een fantastisch iets is dat ze kunnen optuigen, gebruiken en toepassen – een enorme energiebron of hulpmiddel die ze proberen onder controle te brengen en te gebruiken om de zaken te produceren die zij willen. Dus proberen ze het denken van het verstand te veranderen en het zelf te programmeren.

Al deze benaderingen zijn gedoemd te mislukken en behept met veel, veel problemen. Geen van allen representeert een gezonde relatie met het verstand. Ze gaan ervan uit dat het verstand ofwel een tiran, een lastpost of een dienaar is. Dit is geen gezonde relatie. Zou je zulk een relatie met iemand anders willen hebben? Zou je iemand anders een dominerende invloed, een lastpost of een dienaar laten zijn? Als je een gezonde, coöperatieve relatie wilt, zeker niet. Ondanks dat jij en je verstand niet op gelijk niveau opereren, hebben jullie een relatie en kan jouw verstand een groter doel dienen als het hiervoor getraind wordt. Het verstand heeft een bepaald werkgebied, maar buiten dit gebied kan het niet effectief functioneren. Het verstand is hier primair om het lichaam te besturen en jou in staat te stellen in wisselwerking met je omgeving te staan. Om dit echter effectief en constructief door het verstand te laten doen moet je leren ermee te werken – niet haar te vermijden, haar te domineren, haar te veroveren of er ondergeschikt aan te zijn.

Je hebt een persoonlijke kant en een Onpersoonlijke kant. Samen hebben ze een relatie. De cultivering van deze relatie is iets dat lange tijd nodig zal hebben. Naarmate je vordert zal je je realiseren dat het persoonlijke verstand sommige zaken nodig heeft. Ze heeft bepaalde vormen van comfort en stimuli nodig om gezond te blijven. Je realiseert je dat de Onpersoonlijke kant eveneens bepaalde vormen van comfort en stimuli nodig heeft om gezond te blijven. Hier kan het verstand je van dienst zijn en jij kunt het verstand ook van dienst zijn.

Als je nadenkt over jouw relatie met je fysieke lichaam is het gemakkelijker te zien dat het een prachtig mechanisme is dat in staat is fantastische dingen te doen. Het stelt je in staat direct in de wereld te participeren. Het lichaam heeft haar pijntjes en kwalen en ze heeft haar behoeften en ongemakken. Als je het op een gezonde manier benadert, zal je zien dat het lichaam een geweldig bezit is dat je in staat stelt iets van groot belang uit te voeren in de wereld. De meeste mensen hebben natuurlijk niet deze benadering van het lichaam. Het wordt eveneens gezien als een tiran, een lastpost of een dienaar. Als het lichaam een tiran is, zullen de behoeften en lusten ervan jou volledig beheersen en voel je je miserabel en machteloos tegenover dat alles. Als het een lastpost is heb je de neiging om ruw en destructief op het lichaam te reageren, het te dwingen dingen te doen om jezelf te bewijzen dat je hem aan kunt. Dit gebeurt ook als je het lichaam als een dienaar behandelt.

Jouw relatie met jouw lichaam lijkt erg op jouw relatie met jouw verstand, met enkele belangrijke verschillen. Ten eerste is jouw verstand meer permanent dan je lichaam; het zal bestaan voorbij jouw fysieke leven. Ten tweede is jouw verstand veel gecompliceerder en veel krachtiger dan jouw lichaam. Het staat in wisselwerking met een mentaal leefmilieu dat uitreikt boven het fysieke milieu. Daarom is het onmogelijk dat je verstand jouw dienaar is. Het is voor het verstand echter mogelijk om jou dienstbaar te zijn, maar de relatie moet veel meer in het samenwerken liggen. Dienaars worden in het algemeen met een minimum aan respect en waardering behandeld en er wordt veel van hen gevraagd. Dit kan geen gezonde benadering voor het verstand zijn, evenmin kan dit een gezonde benadering voor het lichaam zijn. Beide hebben hun behoeften en beide hebben hun grote dienstbaarheid. Maar het verstand levert een grotere dienst dan het lichaam, want het verstand dient als een medium tussen het fysieke leven en jouw spirituele realiteit. Het heeft met beide belangrijke domeinen een wisselwerking en doet dienst als een membraan dat informatie doorlaat vanuit jouw spirituele realiteit naar het fysieke leven.

Dit kan alleen gerealiseerd en ervaren worden als het verstand gezien wordt als een grote dienaar en een belangrijk mechanisme voor dienstbaarheid in de wereld. Het kan niet jouw persoonlijke dienaar zijn. Je kunt het niet gebruiken om simpelweg meer geld, meer liefde en grotere voordelen te verwerven. Als dit het geval is, respecteer je de grotere gaven of hogere betekenis ervan niet. Gebruik van het verstand voor zulke egoïstische doelen zal jou alleen maar ellende opleveren. Daarom wijzen we in plaats daarvan op een grotere ontwikkeling voor het verstand. Hoe wordt deze ontwikkeling bereikt? De ontwikkeling wordt bereikt door het volgen van een voorbereiding voor training en onderscheidingsvermogen die je niet voor jezelf gecreëerd hebt. Deze voorbereiding is in veel vormen beschikbaar gesteld. Voor diegenen die reageren op de Grotere Gemeenschap en die een relatie met de Grotere Gemeenschap hebben, is De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap beschikbaar gesteld. De Weg van Kennis is een geschikte manier om het verstand te oefenen en tevens een gezonde relatie met het verstand te genereren.

Omdat het verstand een mechanisme met beperkingen is, hoewel veel ruimer dan het lichaam, doen zich bepaalde problemen voor. Ten eerste moet het op de juiste manier en met wijsheid getraind worden. Het kan niet voor puur persoonlijke redenen getraind worden, want het moet een Grotere Realiteit dienen en een grotere behoefte in jou. Je zult enkele van jouw gedachten opnieuw moeten richten, maar Kennis binnenin jou moet de bron van deze instructie zijn. Jij persoonlijk kunt dit niet. Net zomin als jij persoonlijk het lichaam dingen kunt laten doen die jouw lichaam niet kan doen zonder grote fysieke schade bij jezelf te veroorzaken.
Het verstand is dus een groot hulpmiddel, maar je moet er een gezonde relatie mee hebben. Dit betekent dat je in bepaalde zaken voorziet die het verstand nodig heeft. Het verstand heeft een bepaalde mate van stabiliteit nodig. Het heeft een bepaalde mate van bescherming tegen tegenslag nodig. Het heeft stimulans nodig. Het heeft wat wij “heroverweging” noemen, nodig. Dus zal ik het nu over heroverwegen hebben.

Beschouw je verstand als een groot vat met cement dat helemaal vochtig en taai is. Als je er niet in roert of het in beweging houdt, zal het tot een bepaalde vorm uitharden. Als het eenmaal uitgehard is, is het erg moeilijk om het weer vloeibaar te krijgen. Dus is het erg belangrijk dat het verstand wordt gestimuleerd. Haar grootste stimulans zal van Kennis komen, want als het verstand in dienst van Kennis wordt gebracht, wordt het voortdurend gestimuleerd met nieuwe ideeën en nieuwe ervaringen en de eis dat dingen opnieuw beoordeeld worden op hun relevantie voor de huidige tijd. Dit blijft zo te zeggen het verstand stimuleren en houdt het vloeibaar. Het houdt haar jong, fris en actief. Als het verstand in staat wordt gesteld te verharden zal haar vermogen om op nieuwe invloeden, nieuwe informatie en nieuwe relaties te reageren behoorlijk belemmerd worden. Voorbij een bepaald punt is het helemaal niet meer in staat om op nieuwe zaken te reageren. Hier houdt het verstand op een levend organisme te zijn. Hier wordt het erg, erg moeilijk om een gezonde relatie met het verstand te hebben.

Als het verstand Kennis volgt – wat betekent dat jouw verstand luistert naar een Grotere Kracht binnenin jou, een Grotere Kracht die zij niet vorm kan geven noch onder controle kan brengen – zal ze keer op keer zaken opnieuw moeten overdenken. Zonder dienstbaarheid aan een Grotere Kracht zullen mensen hun ideeën niet opnieuw overdenken. Ze zullen alleen maar hun positie verstevigen. Opnieuw overwegen betekent dat je jouw positie opnieuw moet definiëren en in sommige gevallen haar zelfs volledig moet opgeven. Als je nadenkt over jouw opleiding, zelfs bij je formele opleiding, zul je je ongetwijfeld realiseren dat de cursussen of studieprogramma’s die jou het meeste stimuleerden die waren die van je verlangden dat je verschillende perspectieven en standpunten opnieuw overdacht, die je nieuwe feiten in overweging gaven om je standpunt te veranderen of helemaal geen standpunt in te nemen.

Om het voor het verstand mogelijk te maken om zaken opnieuw te overdenken, moet het iets buiten zichzelf hebben waarop het reageert en wat het dient. Het enige wat dat kan zijn is Kennis binnenin jou. Daarom is de gezonde relatie van het verstand die met Kennis, dat als de “ware jij” achter jou is, het ware Wezen achter de tijdelijke persoon. Dit plaatst zaken in het juiste perspectief. Dit plaatst eveneens zaken fysiek binnen je in het juiste perspectief, want het lichaam is bedoeld om het verstand te dienen en het verstand is bedoeld om Kennis, of de ziel te dienen. Dit is een enorme verandering van een individuele geestestoestand, waarbij het verstand gemaakt is om het lichaam te dienen en gedacht wordt dat spiritualiteit het verstand dient, als daar al aan gedacht wordt. Daarom moet je, om een gezonde relatie met je verstand te ontwikkelen, je richten op Kennis en het mysterie van Kennis binnenin je laten bestaan.

Het verstand heeft bepaalde concrete zaken nodig om een basis of een systeem van overtuigingen op te zetten. Zonder een systeem van overtuigingen verkeert het verstand in staat van chaos en kan het geen enkele kant op gefocust worden. Dit is wat krankzinnigheid is – als de structuur van het verstand, of de denkstructuur, afgebrokkeld is tot een punt waar zelfs de wil van de Geest er niet meer doorheen kan werken. Hierbij is het verstand tot wanorde vervallen en functioneert het niet meer. Het verstand heeft, tenminste tot op zekere hoogte, bepaalde veronderstellingen en een vertrouwde omgeving nodig om effectief te kunnen functioneren. Net zoals het lichaam voedsel, water, onderdak en kleren en een bepaalde hoeveelheid rust nodig heeft, heeft het verstand op bepaalde punten geruststelling, compatibele relaties, een stabiel leefmilieu en nieuwe ideeën nodig. Hier heeft het behoefte aan. Als je deze behoeften verwaarloost zal het verstand tot wanorde vervallen en zul je niet in staat zijn er een gezonde relatie mee te onderhouden.

Je kunt bepaalde ideeën hebben waar het verstand zich aan kan houden en dit is prima. Je kunt bepaalde relaties onderhouden die het verstand stimuleren en dit is noodzakelijk, hoewel inderdaad maar weinig mensen dit als voordeel hebben. Maar je moet iets hebben dat het verstand kan dienen, dat haar stimuleert en dat zich buiten haar bevindt. Dit houdt het verstand vloeibaar, wat opnieuw overwegen mogelijk maakt. Dit stelt het verstand in staat om actief en levend te zijn. Dit maakt het voor jou mogelijk om een gezonde relatie met het verstand aan te gaan. Als deze relatie niet ontwikkeld wordt kan jij niet met het verstand werken. Je zult of proberen het over te nemen of je zult ervoor weglopen.

Laten we dit binnen de wereld van spirituele oefening brengen, want hier ontmoet je het verstand direct. Als je de weg van stilte leert, die een omgeving kan creëren waar Kennis binnenin jezelf kan opkomen, besef je dat het verstand voortdurend denkt, voortdurend beweegt, jou voortdurend afleidt, jou meeneemt, enzovoort. Hier zal je zien dat jij, terwijl het dit doet, in feite in je verstand zit, want je referentiepunt bevindt zich nog steeds binnen je verstand en zal jij daar naartoe gaan waar het verstand naartoe gaat. Tijdens de oefening probeer je jezelf terug te brengen naar een positie van objectiviteit en observatie, maar het verstand gaat ervandoor en neemt jou met zich mee. Het gaat hier naartoe, daar naartoe en overal naartoe. Het denkt na over zaken die groots zijn en het denkt na over zaken die belachelijk zijn en het verbeeldt zich allerlei scenario’s – kleine drama’s waar jij dan in terecht komt. Het lijkt op een televisie die continu aanstaat.

Dus hoe ga je tijdens de spirituele oefening om met de televisie die voortdurend aanstaat? Hier neem je een bepaald richtpunt voor jezelf. Alsof de televisie op een soort frequentie of kanaal wordt afgestemd. Je zult moeten leren dit te doen en alleen oefening zal je dit leren. Je moet een richtpunt hebben en je verstand moet eveneens een richtpunt hebben. In het programma Stappen naar Kennis worden veel verschillende richtpunten geïntroduceerd. Er wordt je bijvoorbeeld gevraagd om je op het woord RAHN te richten. Het verstand gaat door met alle kanten op te schieten, maar jij richt het op dit woord en dit geluid. Er zijn andere richtpunten; het Vuur van Kennis binnen in jou, een rustpunt in jou, jouw ademhaling, een deel van je lichaam. Dit kan je doen met je ogen dicht of met je ogen open. Dit richt het verstand, wat haar kracht vergroot en voor jou een positie buiten je verstand instelt. Concentratie vestigt zich en stelt jou in staat om deze positie buiten het verstand te ervaren.

Steeds opnieuw oefen je, honderden en duizenden keren, zoals musici steeds opnieuw toonladders moeten oefenen. Ze geven deze oefening nooit op. Jij moet tijdens je spirituele oefening het richten van het verstand oefenen. Als je dit doet wordt na verloop van tijd het verstand minder chaotisch. Het wordt gelijkvormiger en meer meegaand met wat je het vraagt te doen. Het toont jou eveneens haar behoeften zodat je kunt herkennen wat het nodig heeft. Bijvoorbeeld, het verstand heeft een zekere mate van gelijksoortigheid nodig. Het kan niet voortdurend nieuwe dingen verwerken. Het moet rust vinden bij zaken die bekend zijn. Tegelijkertijd heeft het verstand nieuwe ideeën en nieuwe prikkels nodig. Het verstand dient aan te sluiten bij Kennis. Deze zaken moeten met elkaar in balans gebracht te worden en dit vereist kunde en wijsheid van jouw kant. Als je het verstand vraagt voortdurend nieuwe ervaringen te hebben, zal je het uitputten en zal het niet in staat zijn om te functioneren. Het kan niet voortdurend nieuwe informatie integreren en zal uiteindelijk tegen jou in opstand komen als je het teveel onder druk zet.

Dus het is hier een kwestie van balans. Kennis voorziet in deze balans doordat Kennis nieuwe informatie en prikkels geeft gevolgd door lange perioden van stilte. Gedurende deze lange perioden van stilte krijgt het verstand de kans om alles te integreren. Opnieuw nadenken is toegestaan en wordt aangemoedigd. Er is prikkeling en er is tijd voor aanpassing, heroverweging en opnieuw associëren. Op deze manier, zoals bij het nemen van de Stappen, kan het verstand groeien en zich ontwikkelen terwijl ze haar innerlijke stabiliteit bewaart. Dan kunnen zelfs haar meest vertrouwde en gekoesterde ideeën langzaam groeien. Ze worden niet uit elkaar geslagen. Deze aanpassingen worden langzaam en voorzichtig gedaan, net zoals je iets op een zeer zorgvuldige manier zou opbouwen. Dan begint het verstand na verloop van tijd voor jou te denken. Het heeft een basis waarop het kan bestaan. Haar behoeften worden gerespecteerd en gediend en het prikkelen en opnieuw richten blijft doorgaan.

Neem een ander voorbeeld; Bedenk dat je verstand lijkt op een regering die niet al te goed functioneert, zoals bij de meeste regeringen in jullie wereld het geval is. Als je de regering wilt veranderen en je wilt dat ze productiever, vriendelijker, efficiënter en stabieler wordt, hoe benader je dit dan? Trek je met je legers binnen en verover je haar en dwingt elk aspect van haar tot overgave? Zo benaderen bepaalde mensen hun verstand als ze spirituele oefeningen ondernemen. Of zal je het ontkennen en zeggen; ”Nou, het zal voor altijd een inefficiënt lichaam blijven en alles wat je kunt doen is proberen met haar inefficiënties te leven en proberen het beste ervan te maken.” Als je dat doet wat zal dan veranderen? Niets.

Dus hoe ga je een regering opnieuw laten regeren? Hoe ga je het verstand opnieuw aansturen? Dit zijn gelijksoortige vragen. Het verstand heeft vele aspecten die op elkaar inwerken. Hetzelfde geldt voor een regering. Het verstand zal in verwarring raken tenzij het een groter doel en een groter aantal prioriteiten kan dienen. Dat geldt ook voor een regering. Het verstand heeft enorme kracht en beïnvloedt de kwaliteit van je leven. Hetzelfde geldt voor een regering. Het verstand kent verschillende stemmen en verschillende aspecten die herkend en bij elkaar gebracht moeten worden tot een efficiënte werkrelatie. Hetzelfde geldt voor een regering. De overeenkomsten gaan maar door. Daarom word je een wijze leider, een wijze regent zo te zeggen als je wijs wordt in relatie met je verstand en in het werken met je verstand. Dit betekent dat je mededogen en respect hebt voor datgene wat jij aanstuurt. Je probeert rekening te houden met alle aspecten van dat wat je aanstuurt en je probeert alles op de best mogelijke manier te dienen. Dit betekent dat je zaken voortdurend in balans moet houden, dat je niet te radicaal kunt zijn met een of twee ideeën en al het andere verwaarlozen. Daarom creëert het volgen van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap leiderschap, zowel van binnen als van buiten. Daarom is het de weg van vastberadenheid en de weg van vervulling.

Veel mensen willen hun leven aan de buitenkant efficiënter beheren, maar hun innerlijke levens zijn chaotisch. Dat is alsof je zegt: “We laten de regering met rust, maar we zullen de stad een mooier aanzien geven. We gaan bomen planten.” Mensen proberen hun leven aan de buitenkant een vriendelijker of aangenamer of harmonieuzer aanzien te geven, maar er zal niets veranderen als ze zichzelf niet beter aansturen en verantwoordelijkheid nemen voor het aansturen van hun verstand. Misschien zullen ze een mooier beeld ophangen van zichzelf, maar de werkelijke stand van zaken zal hetzelfde zijn.

Terwijl ik over deze zaken spreek zal je misschien zeggen: “Mijn God, dit is te groot voor mij! Hoe kan ik dit überhaupt allemaal doen?” Nou, de waarheid is dat jij een deel doet en Kennis een deel. Dag na dag, moment na moment, leer je het verstand te sturen en met het verstand te werken en geef je haar dingen om zich op te richten die productief zijn, net zoals je dit leert te doen met het fysieke lichaam. Een deel van het verstand wordt echter door iets bestuurd dat groter is. Dus jij hebt een scala aan verantwoordelijkheden en Kennis heeft een scala aan verantwoordelijkheden. Jij bent verantwoordelijk voor wat je denkt en voor wat je doet met wat je denkt, maar Kennis is verantwoordelijk voor geven van doel, zin en richting aan het verstand. Hier ben je als een wijze manager, maar je bestuurt de staat niet. Dit erkennen maakt het voor jou mogelijk om een grotere bron van wijsheid ter beschikking te hebben om jouw scala aan verantwoordelijkheden uit te voeren, wat behoorlijk groot is. Het feit dat mensen hun leven of hun verstand niet kunnen beheren is evident, dus iedereen die dat in zekere mate kan heeft vooruitgang geboekt en heeft een groot voordeel in het leven.

Jij hebt de middelen voor je ontwikkeling gekregen. Wij leveren De Weg uit de Grotere Gemeenschap. Zij is effectief als mensen haar leren te volgen en geduldig en wijs zijn. Als mensen met de voorbereiding beginnen, ja, dan willen ze meteen grote resultaten. Ze maken springen op en neer om zaken in hun leven opgelost en voltooid te krijgen, maar in werkelijkheid gebeuren dingen op een langzamere en vooruitstrevende manier. Dit verzekert substantiële en blijvende resultaten en werkelijke progressie. Als je vooruitspringt, kan je net zo makkelijk weer terugvallen. Als je in de lucht springt kom je meteen weer naar beneden. Maar als je een plan volgt op een langzamer, geleidelijker en constructiever manier zal je echt vooruitkomen en zal je niet zo gemakkelijk wegvallen of terugvallen.

Om je voor te bereiden om met het verstand te werken en een zuivere relatie met zowel het verstand als met de Grotere Kracht binnen in jou te hebben, is de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap ter beschikking gesteld. Zonder dit soort voorbereiding zou je het niet kunnen. Hoe je ook probeert goed gedrag en positieve gedachten te hebben, je zou niet in staat zijn aan je dilemma’s te ontsnappen omdat je niet in staat zou zijn jezelf effectief buiten je verstand te plaatsen. Je zou geen nieuwe basis, nieuw gezichtspunt, geen nieuwe positie in kunnen nemen. Dit vereist hulp van buiten jezelf, niet slechts vriendelijke aanmoediging door degenen die jou waarderen, maar werkelijke hulp van hen die grotere spirituele kracht bezitten. Zij bieden hun aanwezigheid, hun inspiratie en de praktische middelen voor jouw vervulling.

Of je kiest voor voorbereiding of je kiest er niet voor. Als je het niet doet kan je er alleen aan denken en het overwegen. Hier blijf je nog steeds binnen je eigen ideeën. Als je je voorbereidt kom je nieuwe ideeën tegen die heroverwegen, bijstellen en een nieuwe positie met je verstand vereisen. Dit geeft jouw interne toestand richting en impuls om verder te gaan. Zonder voorbereiding loop je rond maar je gaat in cirkels. Je kunt niet naar iets nieuws toe. Jezelf proberen zaken te leren gaat erg langzaam en de vooruitzichten op succes zijn redelijk ver weg. Je zult de neiging hebben om oude ideeën opnieuw te gebruiken. Als mensen hard in een grote cirkel lopen, lijkt het alsof ze ergens heen gaan. Maar ze maken zichzelf alleen maar duizelig en bestrijken geen nieuw gebied. Het verstand heroverweegt niets. Heroverwegen betekent niet eenvoudig een positie die je innam of ideeën waar je bekend mee bent her-evalueren. Heroverwegen vereist nieuwe informatie, nieuwe ervaringen en nieuwe uitdagingen. Dit moet van buiten jezelf komen. Dit activeert jouw relatie met God en met jouw Spirituele Familie. Dit verschaft jou een opwaartse en naar buiten gerichte beweging.

De overgang van geregeerd worden door je verstand naar het je houden aan iets groters, is er een die langzaam moet gebeuren om je stabiliteit te kunnen bewaren. Op een bepaald punt is een formele voorbereiding absoluut noodzakelijk. Als dat vermeden of verwaarloosd wordt kan je niet verder. Het vertegenwoordigt een toewijding om te veranderen en je relatie met je verstand en je lichaam en met alles om je heen opnieuw te ordenen. Dit vereist moed. Dit vereist openheid. Dit vereist een herkenning van zuivere behoefte binnenin jou. Het leven zal jou deze behoefte leren. Als je eerlijk met jezelf bent, dan zal je je realiseren hoe groot deze is. Je kunt maar een bepaalde hoeveelheid zelf doen. Hierbuiten moeten zaken voor jou gedaan worden en jou gegeven worden en jou getoond worden. Daarom is het noodzakelijk een voorbereiding te zoeken die je niet zelf hebt bedacht. Dit brengt je in een nieuw territorium, maakt het mogelijk dat zuivere heroverweging plaatsvindt en stelt je open voor grotere mogelijkheden die anders niet beschikbaar zouden zijn.

Degenen die de voorbereiding in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap getroffen hebben moeten grote volharding en groot geduld aan de dag leggen. Mensen willen in het algemeen dat er snel vooruitgang wordt geboekt, dat er snel een oplossing wordt gevonden, dat dingen snel gerealiseerd worden. Of ze willen zaken afremmen omdat het hen te snel gaat. “Oh mijn God! Dat kan ik niet aan!” Na verloop van tijd zal je beseffen dat je een bepaald tempo hebt dat je kunt volgen, want je verstand moet zaken heroverwegen en tevens zichzelf opnieuw in balans brengen. Dus er is groei en er is integratie en er is jezelf opnieuw in balans brengen. Van dag tot dag, van moment tot moment kan dit dingen er erg langzaam uit laten zien, maar zo wordt groei bewerkstelligd en zo wordt stabiliteit bereikt. Sommigen willen er als een raket vandoor gaan. Maar als de raket landt, slaat hij in stukken uiteen. Als je niet in stukken uiteen wilt slaan, ga er dan niet als een raket vandoor. Klim als de man of vrouw op de berg die heel langzaam vooruit moet komen, die elke beweging moet begrijpen en groot respect en eerbied voor de berg zelf heeft. Dit is een goed en waardevol beeld.

Als je de voorbereiding begint die jou ter beschikking gesteld is en haar trouw en geduldig volgt, als je toestaat dat er een herschikking in je leven aan de buitenkant plaatsvindt en een heroverweging in je innerlijk leven, als je leert jouw scala van verantwoordelijkheden te herkennen die de voorbereiding zelf aan jou duidelijk zal maken en als je het grotere scala van verantwoordelijkheden voor Kennis om je te leiden laat bestaan, dan kan je verder gaan. Dan zal je niet alleen leren om met het verstand te werken maar ook om de grote voordelen ervan te waarderen.