Werk


Work and Spiritual Growth

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 13 mei 1993
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Werk is de essentiële activiteit van het leven. Wat je voor werk doet, met wie je werkt en met welk doel je werkt, bepaalt de essentiële waarde die je in het leven zult ervaren. Werk is natuurlijk. Het is noodzakelijk, en het is de basis van je bestaan hier. Als je daar anders over denkt, begrijp je de clou van het leven niet. Het is een misverstand over het doel van je komst hier, de waarde die je met je meebrengt en de mogelijkheid om relaties aan te gaan dat je werk je biedt.

Het feit dat de meeste mensen geen waarde in hun werk vinden, betekent niet dat het niet de bron van grote betekenis in hun leven is. Maar om werk te begrijpen, moet men het gevoel hebben dat men een groter doel heeft, en moet men vele dingen die de essentiële elementen van het leven hier vormen, in de juiste volgorde plaatsen.

Je zou veel kunnen leren van je buren in de Grotere Gemeenschap, aangezien zij veel verder zijn gekomen dan de fase waarin de mensheid zich op dit moment bevindt. Zij kunnen je een idee geven van wat er in het verschiet ligt en wat er in de toekomst van je verwacht zal worden.

Werk wordt, net als de meeste andere dingen die natuurlijk en fundamenteel zijn, hier totaal verkeerd geïnterpreteerd en dus ook verkeerd gebruikt. Werk wordt in jouw cultuur in de eerste plaats gezien als een manier om geld te verdienen om in de eerste levensbehoeften te voorzien, en naast het voorzien in de eerste levensbehoeften, wordt geld gebruikt voor persoonlijke verrijking. Maar wat is werk eigenlijk als het alleen maar een manier is om inkomen te vergaren? In termen van werkelijke waarde en betekenis wordt er niet veel van verwacht. Natuurlijk hopen mensen dat hun streven naar geld zinvol zal zijn, omdat het zoveel van hun tijd en energie vraagt. Maar in essentie vervult werk ook een groter doel en een grotere behoefte.

Laten we bij het begin beginnen. Het begin is als volgt: Je bent naar de wereld gezonden om te werken. De wereld is een plaats waar gewerkt wordt. Werk is de natuurlijke activiteit van het leven. Werk is het middelpunt van je relaties. Als ik werk zeg, bedoel ik niet gewoonweg genoeg geld verdienen om rond te komen of genoeg geld verdienen om jezelf te verrijken met persoonlijke verbeteringen. Ik heb het over de essentiële activiteit van het leven die de zin geeft aan je bestaan, de rechtvaardiging voor je leerproces in het verleden en de basis voor je zinvolle relaties. Het zou juist zijn om te zeggen dat doel en werk hetzelfde zijn. Als je vraagt: “Wat is mijn doel?”, vraag je eigenlijk: “Wat is mijn werk?” Als je werk niet in je idee van doel opneemt, dan is je idee van doel pure speculatief en zal het niets van echte waarde opleveren. Mensen denken dat hun doel te maken heeft met hun identiteit, maar ook dat is niet juist. Je ware identiteit overstijgt je werkactiviteit in de wereld. Hoewel je werkactiviteit je rol in de wereld zal bepalen, is je ware identiteit iets dat dit totaal overstijgt.

Daarom moeten we werk in een groter verband plaatsen. Je werk is niet simpelweg één ding doen. Je werk is al je productieve activiteit in het leven. Alles waar je van geniet en waar je op vertrouwt is een product van werk. Als werk wordt verricht met een groter idee in gedachten en een groter doel om te dienen, dan zal de waarde ervan veel verder reiken dan de producten, diensten en resultaten van de inspanning zelf.

Het is juist dat de mensen in de laatste generaties hun vermogen om te werken zijn kwijtgeraakt. Zij verliezen de waarde van werk omdat er nu voor zoveel mensen zoveel plezier en vrije tijd is. Daarin schuilt een groot ongeluk. Omdat je werk zoveel van je vraagt, cultiveert het je. Het verbetert je. Het eist dingen van je. Het legt verantwoordelijkheden op je schouders. Het biedt evenwicht, structuur en de mogelijkheid tot meer betekenis. Als die worden vermeden of verwaarloosd, zullen de resultaten werkelijk bedroevend zijn – woede, depressie, chronische verwarring, zelfverloochening en zelfverwijt. Al deze dingen zijn het gevolg van het niet beantwoorden van een roep om werk in de wereld en het niet vervullen van dat antwoord.

Veel mensen werken niet; anderen werken wel en zijn erg ongelukkig. Om een beter besef te krijgen van wat werk betekent, moeten we het daarom in een groter verband plaatsen. Werk is niet simpelweg datgene wat je doet om rond te komen en genoeg geld te verdienen om te voorzien in de behoeften die je voor jezelf als noodzakelijk en belangrijk definieert. Werk is datgene waarvoor je hier bent. Het omvat grote activiteiten, maar het bestaat grotendeels uit kleine activiteiten – alledaagse dingen die elke dag gedaan moeten worden, eenvoudige taken die, als ze eenmaal vervuld zijn, je de mogelijkheid geven om grotere dingen te doen ten dienste van de mensheid.

Wat is je echte werk in de wereld? Tja, om je echte werk te vinden moet je door een lang proces van verfijning gaan, want het is hetzelfde als vragen: “Wat is mijn echte doel?” Kan ik je met een eenvoudige definitie zeggen wat je doel is? Ja, dat kan ik, maar het zal niet veel voor je betekenen totdat je in een positie bent om het te ervaren, het toe te passen en de realiteit ervan te beleven.

Om toegang te krijgen tot je echte werk, of je echte doel, moet je beginnen het werk zelf te waarderen en voort te bouwen op wat je vandaag doet om het uit te breiden en de reikwijdte en toepassing ervan te verbreden. Simpelweg een baan zoeken en verdragen en dan thuiskomen om uit te rusten en te recreëren zal je niet tot het grote besef brengen van wat je hier komt doen en waarmee je toegerust bent om een bijdrage te leveren.

Het is juist dat het volgen van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap je tot je ware werk brengt, maar het doet dat geleidelijk, stap voor stap. Op dezelfde manier brengt het je naar je ware doel, maar het doet dat stap voor stap. Zie je, een groter doel of groter werk hebben is niet simpelweg meer werkverantwoordelijkheden op je nemen. Het is een groter begrip hebben van wat je werk is en wat het kan doen en dan in staat zijn om alle belangrijke componenten van je leven in balans te brengen – je gezondheid, je financiële verantwoordelijkheden, je primaire relaties en je spirituele ontwikkeling. Dit zijn de vier pijlers van een succesvol bestaan hier.

Het feit dat de meeste mensen zich slechts op één pijler kunnen concentreren met uitsluiting van de anderen is vrij duidelijk. Af en toe zie je iemand die twee van de vier kan, maar dat lijkt zeldzaam. Verder is iemand die bekwaam is op alle vier deze gebieden echt een zeldzame verschijning. Met bekwaam bedoel ik niet dat ze deskundig zijn. Ik bedoel dat ze competent zijn. Competent betekent dat zij dingen kunnen uitvoeren, vooruitgang kunnen boeken en iets in stand kunnen houden dat verder gaat dan hun eigen persoonlijke behoeften. Dit is allemaal het gevolg van werk. Relaties vereisen werk. Financiële stabiliteit verwerven vereist werk. Een goede gezondheid onderhouden vereist werk. Spirituele ontwikkeling vereist werk. Als op een van deze gebieden onvoldoende inspanningen worden geleverd, zullen de resultaten ver achterblijven bij wat ze zouden moeten zijn.

Je vraagt je nu misschien af: “Betekent dit dat ik de hele tijd moet werken?” Het antwoord is ja, je zult de hele tijd werken, met hier en daar perioden van rust en zorgeloos plezier. De rest is allemaal werk. Je hebt een lange tijd om uit te rusten wanneer je deze wereld verlaat en terugkeert naar je Spirituele Familie. In de tussentijd ben je hier om te werken, om taken te volbrengen, om dingen af te maken en om je te ontwikkelen als een werker en bijdrager aan het leven.

Als je nadenkt over wat ik zeg, zul je beseffen dat het absoluut waar is. Alles wat je om je heen ziet, is het product van de inspanningen van mensen – het product van hun werk. Laten we hier zeggen dat werk een combinatie is van inspanning, richting en vastberadenheid. Als je je concentreert op het bereiken van iets, richt je jezelf in een bepaalde richting, zodat je iets kunt bereiken. Je spant je consequent in. Je leert, je maakt fouten, je groeit, je verandert en je evalueert de hele weg opnieuw. Dat is allemaal een werkproces.

Een vrijetijdsmaatschappij is een stervende maatschappij. En inderdaad, veel van de decadentie die je hier in je cultuur ziet, is direct toe te schrijven aan de nadruk op vrije tijd en plezier. Vrije tijd en plezier zijn natuurlijke voordelen van een leven dat zinvol is en gevuld met werk. Werk hard en je zult genieten van je vrije tijd. Werk je niet hard, dan zal je vrije tijd als een last ervaren, iets dat je niet kwijt wilt, maar dat jou op zichzelf weinig of niets van waarde geeft.

Op prestatie volgt tevredenheid. Er heerst tevredenheid in relaties die gericht zijn op verwezenlijking. Het feit dat deze waarden zijn uitgehold of worden geassocieerd met vroegere tijden of met oude ideeën is werkelijk betreurenswaardig. Het betekent dat de mensen meer van het leven verlangen, maar juist datgene verminderen wat hen geeft wat zij willen. Mensen willen meer vrije tijd en meer plezier, maar ze snijden juist datgene weg wat hen vitaliseert, wat hen wakker, bewust en in beweging houdt. Je bent niet naar de wereld gekomen om langs de kant van de weg in slaap te vallen. Het leven is geen strand. Het leven is een project en een proces met alle Mysterie en openbaring ingebouwd.

Als je aan werk denkt, denk dan aan wat je moet doen om financieel stabiel te blijven, je primaire relaties te onderhouden die tijd en inspanning vergen, voldoende gezond te blijven zodat je lichaam je kan dienen en je geestelijke groei te bevorderen. Al deze dingen vereisen werk. Ze vereisen inspanning, richting en vastberadenheid. Er blijft dus niet veel tijd over voor verwarring of ambivalentie of doelloos ronddwalen. Nu heb je geen tijd voor dingen die je alleen maar frustreren en verwarren, omdat je een grotere reeks behoeften hebt, en die leveren je definitie en geven richting aan je leven.

Elke activiteit die zinvol is, is een vorm van werk. Stilte ontwikkelen is werk. Hier wordt inspanning uitgebreid om een geestestoestand te produceren waarin geen inspanning is, maar het is niettemin werk. Wij verwijzen naar het geloof in Kennis en de studie van Stappen naar Kennis als “het werk”. Mensen zeggen dat ze betrokken zijn bij het werk omdat het werk is. Mensen hebben moeite met oefenen en geven het vaak veel te vroeg op omdat zij niet gewend zijn te werken. Zij denken dat het werk een genoegen is, een toevluchtsoord en een retraite om zich terug te trekken van het leven. De Weg van Kennis is geen strand. Het is geen toevluchtsoord. Het is werk. Het is het kiezen van een richting waar je jezelf vastberaden op toelegt. Je wordt je bewust van waar je aan moet werken in je leven, en je begint aan deze dingen te werken.

Nu wil ik je een heel belangrijk onderscheid geven. Veel mensen denken dat zij aan zichzelf moeten werken om zichzelf te veranderen, te corrigeren of te verbeteren. Dit idee is juist, maar alleen op een bepaalde manier. Je moet aan jezelf werken, maar alleen voor zover het je in staat stelt te werken aan de Vier Pijlers die ik heb genoemd. Aan jezelf werken om een andere reden is zinloos. In feite is het een vlucht uit het werk. In staat zijn te werken aan het ontwikkelen van financiële stabiliteit, een goede gezondheid, primaire relaties en spirituele groei – dat is het werk! Je brengt correcties aan in jezelf en je analyseert jezelf alleen voor zover het je in staat stelt actief te participeren in deze gebieden.

De enige waarde van persoonlijke retraite is dat je beter leert werken. Maar in feite gebruiken mensen retraite om te proberen zichzelf te verbeteren. Je kunt jezelf niet verbeteren. Je kunt jezelf alleen ergens aan geven. Jezelf verbeteren als focus van je leven bestaat niet. Je wordt beter naarmate je werk beter wordt – vollediger, effectiever, meer voedend voor anderen en betekenisvoller voor jezelf. Het enige werk dat je aan jezelf verricht is om je in staat te stellen in de wereld te werken. Proberen je persoonlijkheid te verbeteren of ongewenste gewoonten of gedrag te stoppen zal niet tot succes leiden. Het leven zal je zuiveren als je je er op de juiste manier mee bezighoudt. Je zuivert jezelf niet zodat je bij het leven betrokken kunt zijn, want daarmee heb je jezelf uit het leven gehaald en probeer je voor jezelf te doen wat alleen het leven zelf voor jou kan doen.

Laten we zeggen dat je ontvangt wat je geeft in het leven. Dit is een bekend idee, maar als je het toepast binnen deze grotere context, zul je zien hoe waar het is. Als je heel weinig werkt en heel weinig van jezelf geeft, als er in je leven heel weinig toewijding is aan iets anders dan het vervullen van je eigen persoonlijke verlangens, zul je je leeg voelen, en geen enkele hoeveelheid nieuwe stimulans of plezier of relatie of opwinding zal de verschrikkelijke leegte die je achtervolgt kunnen compenseren. Mensen die betekenis vinden zijn mensen die een verbintenis vinden in de wereld waarin ze nodig zijn. Wanneer je je realiseert dat je ergens voor nodig bent, geeft dat betekenis en waarde aan je leven. In de wereld heeft je leven los van je werk geen betekenis. Verkondigen dat je een universele betekenis hebt, ongeacht wat je doet, is in feite een zinloze oefening, omdat het je niet in staat stelt te rechtvaardigen waarom je in de wereld bent gekomen. Zeggen: “Ik ben een Goddelijk Wezen, wat ik ook doe of waar ik ook ga,” zal het knagende gevoel dat je op iets belangrijks moet reageren en je daaraan moet geven, niet kunnen wegnemen.

Als we het over ons werk hebben, hebben we het over ons gemeenschappelijk streven. Dat dient niet alleen voor je persoonlijke voldoening; dat dient je in staat te stellen iets aan de wereld te geven. Welnu, de wereld wil niet noodzakelijkerwijs hebben wat jij wilt geven. Wat de wereld wil, is wat de wereld van jou nodig heeft. Laten we dit in andere woorden zeggen. Mensen denken dat hun grote werk dat is wat ze willen geven, dus dan proberen ze uit te vinden wat ze willen geven. Hierbij raken ze helemaal verstrikt in zichzelf, proberen uit te zoeken of ze dit of dat willen, wat aangenamer zal zijn, wat ze wérkelijk willen.

Dit is niet de manier. Zoek uit waar je nodig bent en geef daar. En als je de juiste plaats hebt gevonden, zul je meer geven dan je van plan was te geven, en ontvang je meer dan je van plan was te ontvangen. Wat je uiteindelijk zult geven, lijkt misschien helemaal niet op wat je dacht dat je had willen doen. Daarom is het pad van persoonlijke vervulling het pad van duisternis. Je zult nooit in staat zijn om jezelf te vervullen. Je zult nooit genoeg plezier, genot, sensatie, erkenning, waardering, glorie, roem – hoe je het ook wilt noemen – kunnen hebben. Je zult nooit genoeg hebben. In feite is dit een wanhopige poging om de pijn van de leegte en de pijn van het isolement te compenseren.

Wanneer je jezelf in een positie brengt om te geven, en het is de juiste positie en de juiste situatie, dan geef je. En je zult merken dat je veel meer moet geven dan je had gepland, zonder garanties voor roem, glorie, liefde, plezier of rijkdom – zonder een van deze dingen. En daarbij kan je werk gericht worden op de Vier Pijlers die ik heb genoemd. Maar dit kan alleen gebeuren als je de juiste verbintenissen hebt en het juiste begrip.

Laten we nog een belangrijk punt maken. Veel mensen denken dat alles wat ze doen voor hun geestelijke groei is. Dit is niet waar. Spirituele groei is slechts één van de Vier Pijlers van het leven in de wereld. De meeste mensen zullen niet willen toegeven dat ze alles doen alleen om geld te verdienen. De meeste mensen zullen niet denken dat ze alles doen alleen maar om hun gezondheid te verbeteren. Een paar mensen denken dat ze alles doen voor hun primaire relaties met uitsluiting van al het andere. Waarom zou je dan denken dat alles voor je geestelijke groei is?

Spirituele groei dient de andere drie pijlers zoals de andere drie pijlers de spirituele groei dienen. Als je financieel niet stabiel bent, zul je niet in staat zijn met je spirituele ontwikkeling te beginnen, omdat je zo wordt belemmerd door externe problemen en besluiteloosheid. Als je gezondheid in het gedrang is en je ziek bent, wordt het heel moeilijk om van ganser harte betrokken te zijn bij een spirituele oefening. Als je primaire relaties chaotisch zijn en in wanorde verkeren, hoe kun je dan je spirituele groei benaderen? Al deze zaken moeten samenwerken.

Spirituele groei geeft doel en betekenis aan je werk en aan het verdienen van geld. Het geeft doel en betekenis aan je relaties. Het geeft doel en betekenis aan je gezondheid. Je kunt geen goede baan hebben in de wereld als je gezondheid gevaar loopt. Zie je, ze zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Je kiest er niet één met uitsluiting van de anderen. Dit wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde gezondheidsniveau, dezelfde financiële stabiliteit, dezelfde soort relaties of zelfs hetzelfde streven naar spirituele groei moet hebben. Maar het betekent wel dat de Vier Pijlers allemaal samenwerken en allemaal terreinen moeten zijn waaraan men werkt.

Als je je relaties ontwikkelt, zul je spirituele groei ervaren. Als je je werk in de wereld ontwikkelt, zul je een grotere gezondheid genieten. Vooruitgang op elk gebied, zolang het in overeenstemming is met je algemene doel en focus, komt alle andere gebieden ten goede. Als je nu je relaties verwaarloost omdat je veel geld wilt verdienen, of als je verzuimt voldoende geld te verdienen omdat je in beslag wordt genomen door je relaties, zal dit instabiliteit opleveren en dat zal je werk een onjuiste bestemming geven. We hebben het over het bereiken van een evenwicht, een evenwicht dat Kennis zal bevorderen, een evenwicht dat je van nature en instinctief zult voelen. Wanneer er onevenwichtigheid bestaat, zul je die onevenwichtigheid voelen. Je zult de drang voelen om er iets aan te doen, in het bijzonder wanneer de gelegenheid zich voordoet.

Zet je in voor je werk, want alles wat belangrijk is zal worden gerealiseerd door het werkproces en de resultaten van je werk. De focus op je werk, het begrip van je werk, de toepassing van je werk en de betrokkenheid bij je werk – dat zijn de dingen die belangrijk voor je zijn. Je laat wat tijd over voor plezier en tijd voor rust en introspectie. Als je een student bent van Stappen naar Kennis, heb je tijd in je oefeningen – kwaliteitstijd – om alles wat je doet te integreren en om te leren hoe je de aanwezigheid van Kennis kunt voelen en Kennis in verschillende situaties tot uitdrukking kunt brengen.

De meeste van je activiteiten zijn werk. Je krijgt niet meteen de ultieme baan. Je begint met een klein klusje, en dan ga je verder naar iets dat completer is. Al deze stappen helpen je je te vormen, je te definiëren en je in contact te brengen met je diepere behoeften.

Denk nooit dat je slechts zoveel moet werken als nodig is en dat de rest van de tijd voor je plezier is. Dit is een grote vergissing, want je zult de middelen verliezen om vitaliteit en betekenis te genereren, en je plezier zal een last zijn – meer als een verslaving of een vlucht, dan iets dat werkelijk betekenisvol voor je is.

De wereld heeft enorme behoeften, en deze behoeften zullen groeien. Mensen zwerven rond, zonder te weten wat ze moeten doen, zonder te weten hoe ze waarde in het leven kunnen vinden. Je ziet dit overal. Zie je hier waar de verbinding niet wordt gerealiseerd? Zie je hier waar de behoefte en het antwoord niet samenkomen, waar de vraag en het antwoord elkaar niet ontmoeten?

Je werk is je doel. Het is wie je bent en wat je doet in de wereld. Het is niet je ultieme realiteit, maar het is je doel waarvoor je hier naartoe bent gekomen. Alle vormen van werk, waarvan de meeste heel alledaags zullen zijn, dienen dit alles. Je legt een fundament van werk. Je wilt niet met pensioen gaan van je werk; je wilt je werk uitbreiden en je opnieuw aan  je werk wijden. Dit houd je vitaal; dit blijft betekenis genereren. Geloof niet dat vluchten uit je werk tot enige vorm van voldoening zal leiden. Hoezeer je ook uitgekeken bent op je huidige werk, denk er eens over na om je werk uit te breiden naar nieuwe gebieden. Denk: “Waar zou ik anderen mee van dienst kunnen zijn, gegeven wat ik weet?”

In jouw samenleving heb je veel oudere mensen met een enorme levenservaring die nu achter de geraniums worden gezet. Ze zijn niet meer nodig. Velen van hen hebben zichzelf achter de geraniums gezet, en veel anderen worden eenvoudigweg verwaarloosd. Dit is een groot ongeluk omdat de Wijsheid van het leven niet wordt doorgegeven. Als het geven ophoudt, houdt de betekenis op. Je vindt je gave alleen door te geven. En geven is werk; het is waar je jezelf aan geeft. De waarde van dat werk wordt bepaald door je innerlijke aard en door wat de wereld van je verlangt. Waar deze twee realiteiten elkaar ontmoeten – de realiteit van je innerlijke leven en de realiteit van je uiterlijke leven – daar wordt het doel in de wereld gevonden.

Denk daarom niet aan pensioen. Denk niet aan wegvluchten in een plezierig, niet veeleisend leven. Denk er niet aan om onder je verantwoordelijkheden uit te komen. Denk in plaats daarvan aan het veranderen van wat je doet en het vinden van nieuwe mogelijkheden om te werken en jezelf in te zetten. Zet jezelf altijd in. Dit zal je batterij opgeladen houden, en dit zal je vooruit helpen om je alledaagse verantwoordelijkheden en je goddelijke verantwoordelijkheden na te komen, want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.