Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 7 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

OM VERDER TE KOMEN en een aanvang te maken met het volledig begrijpen van alles wat op deze pagina’s voor jou onthuld wordt, moet je op een bepaald moment spirituele oefening aangaan. Dit kan niet zomaar elke vorm van spirituele oefening zijn, maar een specifiek soort spirituele oefening die jou voorbereid op het bezig zijn en onderscheiden van intelligent leven van buiten jouw menselijke grenzen. Dit is essentieel als je de aard van de menselijke evolutie in deze specifieke tijd en de grotere mogelijkheden voor jezelf en de mensheid die zich nu voordoen als gevolg van het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap echt wilt begrijpen.

Ik kan keer op keer de magnifieke resultaten toelichten als iemand bezig gaat met Kennis en leert Kennis te volgen. De beloning is zo groot en zo diepgaand dat zij inderdaad een nieuwe basis voor het leven vormen met als resultaat een nieuw leven. Maar hoe zeer ik ook de loftrompet steek over de verdiensten van deze onderneming en haar roemrijke daden, ik moet onderstrepen dat je je voor moet bereiden om deze nieuw positie te bereiken. Het komt niet in de vorm van een bliksemschicht. Het komt niet in een droom. Het wordt je niet op een dag verleent. Je moet je voorbereiden. Je moet je verstand oefenen. Je moet een proces van voorbereiding ondergaan dat je niet zelf uitgevonden hebt.

Sta een moment stil bij hen die een grote kunde demonstreren die jij graag wilt. Moesten die individuen die deze kunde demonstreerden zich niet gedurende een lange periode voorbereiden, misschien met veel moeite? En moesten zij onderweg niet enkele offers brengen om de nodige tijd, energie en focus te wijden aan hun voorbereiding? Als je beter kijkt, zal je zien dat hun voorbereiding geleid en versterkt werd door de aanwezigheid van individuen die hen getraind en voorbereidt hebben en die tevens vergezeld werden van een geweldige ondersteuning binnen hun directe kennissenkring.

De juiste voorbereidingsvorm, de juiste onderwijsvorm en afdoende ondersteuning dragen allemaal bij tot een gegarandeerd resultaat. Denk aan alle grote kunde en dit alles is met zekerheid van toepassing. In de voorbereiding van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is het niet anders. Training, instructie en ondersteuning zijn aanwezig. Dit is belangrijk omdat je in De Weg van Kennis niet alleen maar iets toevoegt aan je leven of eenvoudig sommige aspecten van jezelf perfectioneert; je bent er inderdaad met je hele leven mee bezig. Hier is veel meer bereidheid en moet voor nodig dan laten we zeggen het goed leren bespelen van een muziekinstrument of het leren bergbeklimmen. Hier moet je jezelf keer op keer onder ogen zien; hier moet je al je gebreken en fouten moedig en met een verlangen naar duidelijkheid onder ogen zien. Je moet in zekere zin veel verder gaan dan de meeste mensen willen.

Jouw stimulans hiervoor moet van binnenin je komen, van Kennis, want alleen Kennis kan je naar Kennis brengen. Alle andere doelen en ambities zullen vroeg of laat wegvallen. Wat je verder dan deze doelen en ambities brengt is het verlangen naar waarheid, de behoefte je zin te kennen, de behoefte om zuivere relaties te vinden en de behoefte om de fundamentele vragen te beantwoorden en de grotere problemen van het leven op te lossen. Het zit in je om dit te doen.

Deze voorbereiding is niet gereserveerd voor een of twee unieke individuen. Hoewel ze niet opgeëist zal worden door de meerderheid van de bevolking, is ze bedoeld om ontvangen te worden door individuen die zich realiseren en voelen dat ze een spirituele roeping in de wereld hebben, een missie en een belangrijke bijdrage die de normale grenzen overstijgt. Voorbereiding in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is specifiek ontworpen voor diegenen die zich realiseren dat zich een Grotere Gemeenschapsaspect in hun aard bevindt en die een band voelen met leven buiten het normale spectrum van menselijke interactie. Zij is specifiek ontworpen voor mensen die een gevoel voor leven en een affiniteit met leven buiten de wereld hebben en die aangetrokken worden door de realiteit dat intelligent leven van buiten, de wereld binnen komt. Voor deze mensen wordt De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap en haar specifieke voorbereiding in de Stappen naar Kennis verzorgd.

Maar weinig mensen zijn echt geoefend of ontwikkeld om in staat te zijn iets in herhaling over een lange periode te oefenen. Uitgezonderd eenvoudige handelingen die mensen tijdens de kindertijd leren wordt er niet veel nadruk gelegd op oefening en training. In je schooltijd leer je iets tijdelijk om het diploma te halen en als je het diploma hebt gehaald, wordt het vergeten en ter zijde gelegd. Alleen in die situaties of leerscholen waar een echte aansporing tot ontwikkeling leeft, ligt er wel een nadruk op training en voortdurende voorbereiding. Dus niet zoveel mensen zijn voorbereid om iets toegewijd, consistent en op aanhoudende basis te doen. Het is niet dat mensen niet capabel zijn om dit te doen; er heeft eenvoudig niet zoveel nadruk op gelegen in hun opleiding. Bepaalde alledaagse activiteiten worden in de kindertijd geleerd en ze worden keer op keer herhaald totdat ze een gewoonte geworden zijn. Maar als ik het heb over voorbereiding, heb ik het niet over gewoontes. Ik heb het over het volgen van een grotere prikkel tot leren, een leermethode kiezen en er erbij blijven, zich ontwikkelen door vele ontwikkelingsstadia en het blijven doen, of je er nu op een bepaalde dag zin in hebt of niet.

Om zich juist voor te bereiden moet iemand goede instructies hebben en de correcte methoden. De methoden worden nu aangeleverd. De instructie is als het nodig is beschikbaar. Ondersteuning en assistentie zullen toenemen terwijl je leert om onderscheidingsvermogen in relaties te toe te passen en op zoek bent naar individuen die jouw gevoel van missie en doel in het leven delen. Hier moeten oude relaties vaak achtergelaten of substantieel veranderd worden. Hier vallen na verloop van tijd oude verbintenissen en bondgenootschappen weg en wordt je geconfronteerd met de behoefte om een ander soort basis te leggen voor de keuze met wie om te gaan en welk doel jouw relatie moet dienen. Deze verschuiving in klemtoon is erg natuurlijk omdat dit het resultaat is van een zich verdiepende betrokkenheid binnenin jezelf om je doel en missie in je leven te realiseren. Je waarden en prioriteiten zullen dan op een natuurlijk manier veranderen en wat je aan ervaring in relaties zoekt zal dienovereenkomstig veranderen.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is niet iets wat je in een weekend leert. Het is niet iets wat je leert als resultaat van het lezen van een boek. Het is niet iets wat je leert door tien gemakkelijke stappen te leren. Het is een veel hogere berg om te beklimmen. Om deze berg te beklimmen moet je begrijpen hoe hoog hij is om je overeenkomstig voor te kunnen bereiden en de verwachtingen van jezelf zo te poneren dat ze jou dienen in plaats van ontmoedigen. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een hoge berg om te beklimmen. Het is niet een gemakkelijke wandeling op een dag een heuvel omhoog. Het is geen terloopse bezigheid in je vrije tijd. Het is niet iets wat je kunt doen zonder voorbereiding, zonder de juiste motivatie en zonder het juiste gezelschap.

Het is niet correct om te zeggen dat de weg moeilijk is, omdat dit relatief is tot waar je aan gewend bent. Misschien lijkt de weg inderdaad erg gemakkelijk voor hen die gewend zijn om dingen proberen te bereiken die niet hun diepere behoeften en motieven vertegenwoordigen. Wat zou moeilijker kunnen zijn dan het onmogelijke proberen te doen door te proberen iets leuk te vinden dat je niet echt wilt hebben of nodig hebt, of door iemand anders proberen te zijn om andermans verwachtingen te vervullen? Wat zou lastiger en moeilijker kunnen zijn dan dit? Daarom is het niet correct om te zeggen dat De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap moeilijk is. Anders, ja. Moeilijk? Op momenten. Op andere momenten heerlijk gemakkelijk. Maar of je het nu als moeilijk beschouwd of niet, het vereist wel op elk moment een grote inspanning en focus. Ze vraagt inderdaad een voortdurende en consistente concentratie. Voor sommigen zal dit gemakkelijk zijn; voor anderen zal dit zwaar zijn; voor iedereen zal het moeilijk zijn op bepaalde kritieke momenten als je iets in jezelf onder ogen moet zien dat een uitdaging vormt of als je een nieuwe serie ervaringen hebt die misschien niet goed te integreren zijn.

Dus zwaar en gemakkelijk zijn hier niet de gepaste termen. Bij De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is het juist te benadrukken dat zij een grote hoeveelheid focus en een bepaalde hoeveelheid tijd zal vragen. Focus en tijd. Dit zal in alle gevallen zo zijn. Niemand glijdt gemakkelijk, De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap lerend, langs je heen. Iedereen moet de voorbereiding aangaan. Als mensen de voorbereiding veranderen om haar aangenamer te maken voor henzelf of haar comfortabeler of aantrekkelijker te maken, zullen ze geen vooruitgang boeken.

De Weg van Kennis is zeer gedetailleerd verstrekt. Iedereen heeft dezelfde voorbereiding. Alleen in de toekomst tijdens de meer gevorderde stadia wordt de voorbereiding zeer individueel afgestemd. Iedereen dient bepaalde basis dingen te leren. Mensen moeten onderscheidingsvermogen leren; ze moeten leren het innerlijk weten erbij te betrekken en begrijpen hoe Kennis zich via hun individualiteit uitdrukt; ze moeten leren stil te blijven als stilte nodig is; ze moeten leren te praten als conversatie nodig is; ze moeten leren zuinig met hun energie om te gaan; ze moeten leren om Mysterie in hun leven te accepteren; ze moeten leren leegte of openheid te ontwikkelen; ze moeten het opgeven van vele ambities en doelen het hoofd te bieden als die duidelijke obstakels in hun ontwikkeling worden. Dit zijn zaken die iedereen onder ogen moet zien.

Iedereen heeft daarom dezelfde uitdagingen, hoewel individuen ze onderweg op verschillende momenten kunnen ervaren. Iemand zou kunnen voelen: “Dit is prachtig. Hier houd ik van!” Iemand anders zou kunnen voelen: “O God. Dit is zo moeilijk. Ik begrijp het niet.” Vergelijken tussen twee personen zijn hier nooit nuttig, want je kunt de volledige ontwikkeling van anderen niet zien. Misschien genieten ze er op het moment van terwijl jij dat niet doet, of visa versa. Ben jij in staat om een adequate evaluatie te maken van hoe goed ze het doen en hoe goed jij het doet? Sommige mensen denken dat als ze er niet van genieten, dat iets niet klopt. Of zij kloppen niet of de voorbereiding klopt niet, zodra het moeilijk wordt gaan ze op zoek naar een andere voorbereiding, die nieuw en stimulerend is. Er bestaan hier zoveel misvattingen die duidelijk moeten worden, zoveel fouten die gecorrigeerd moeten worden en zoveel verkeerde veronderstellingen die tenietgedaan en herkend moeten worden.

Dit heeft allemaal tijd, geduld, doorzettingsvermogen, openheid en de wil om iemands denken en gedrag te veranderen, nodig. Dit kost allemaal tijd. Hoe lang zal het duren? Nou, als je hier serieus in bent, dan kan je ervan uitgaan dat het de rest van je leven kost om het te leren en het je effectief en in voldoende mate eigen te maken. Dit inzicht trekt een belangrijke streep waar de nadruk op gelegd moet worden: Begin niet aan de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap tenzij je je bedoeling is het te voltooien. Als je over een lange voetgangersbrug over een diepe afgrond in de aarde loopt, is het belangrijk, als je eenmaal begonnen bent dat je de andere kant zult bereiken. Als je stil staat, aarzelt en naar beneden kijkt, zal je de moed verliezen. Je moet door blijven gaan. Er zullen tijden zijn dat je de ervaring heerlijk vind. Er zullen tijden zijn dat je je grote zorgen er over maakt, omdat het niet aan je verwachtingen voldoet of je iets ervaart dat je nog niet kunt begrijpen. Je moet doordrukken naar de andere kant. Dit is erg belangrijk.

Kennis is een grote en blijvende kracht binnenin jou. Als je gebruik begint te maken van haar hulpbronnen, ga dan alstublieft door. Als je gebruik maakt van haar hulpbronnen en dan ermee stopt of probeert te ontsnappen, zal je in een verwarde staat achterblijven en hierin zal erg weinig opluchting voorkomen. Als je het contact met Kennis aangaat en haar enorme kracht op je leven loslaat, ga er dan helemaal voor. Scharrel er niet mee. Speel er niet mee. Zij is te sterk, te krachtig en te belangrijk om er zo mee om te gaan.

Oefening is dus een basis waar je verder op bouwt. Hoewel je misschien een brede reeks ervaringen opdoet tijdens de studie van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, houdt je oefening je verankerd en gefocusd. De ene dag voel je je misschien zus; de andere dag voel je je misschien zo. Je oefent op beide dagen. Dit verzekerd dat je verder gaat en vooruitgang boekt. Zoals lopen over de lange voetgangersbrug, zal je de andere kant bereiken als je de Stappen blijft nemen en op je doel gericht blijft en jezelf veel onrust en irritatie besparen. Op deze manier zal je gebrek aan zelfvertrouwen overwinnen; op deze manier zal je vooruit blijven gaan en die zaken die jou eerst hinderden te boven komen.

Oefenen is dus een geschenk dat zichzelf elke dag blijft geven. Het vernieuwd jou elke dag. Het versterkt jou elke dag. Op de ene dag zal je het begrijpen en waarderen; op een andere dag zal je het niet begrijpen en niet weten of je het überhaupt moet waarderen. Maar het feit dat je doorgaat zal je vooruitgang garanderen. Evenzo, als je voorbereid bent om de berg te beklimmen, moet je doorgaan. Zelfs als het moeilijk of verwarrend wordt, moet je doorgaan. En terwijl je doorgaat zullen veel van je verwachtingen verkeerd blijken te zijn en zal je nieuwe verwachtingen en nieuwe beoordelingen moeten creëren.

Kennis is de hoge berg. Je beklimt haar langzaam en je leert op haar grotere hoogtes te leven. Je kunt niet eenvoudig in enthousiasme naar boven rennen. Je moet je op zo’n manier ontwikkelen dat je al de te leren stappen al doende kunt integreren. Dit vereist een extreem wijze manier van voorbereiden. Het vereist eveneens de aanwezigheid van wijze kameraden die jou kunnen helpen te begrijpen wat je aan het doen bent en jou een goed gezichtspunt over jezelf kunnen geven.

Als je de beklimming van Kennis begint, zal je de manier waarop je leert te begrijpen – jouw aanleg voor leren, jouw beperkingen en jouw belemmeringen als leerling, allemaal zaken die volledig aan jou bekendgemaakt moeten worden. Dus begrijp aan het begin dat je met deze zaken te kampen zult hebben terwijl je je van ze bewust wordt. Verzet je er niet tegen en ontwijk ze evenmin. Je moet je er bewust van worden. Ze zullen je jou huidige staat en vermogen. Dit moet het uitgangspunt zijn; anders zullen jouw verwachtingen van jezelf jouw capaciteiten verre overtreffen. Je leert jouw talenten, jouw grenzen en jouw huidige effectiviteitsniveau kennen door verder te gaan. Terughoudend zijn en jezelf proberen te beoordelen zijn hier nooit succesrijk. De weg volgen zal jou dit heel duidelijk laten zien. Het zal jou ook veel laten zien over de manier waarop het verstand werkt en hoe je ontworpen bent.

Laten we het nu kort hebben over het ontwerp. Iedereen is specifiek ontworpen om aan een bepaald doel te beantwoorden. Dit ontwerp is perfect om, mits wijs ontwikkeld en toegepast, dit doel te dienen. Het probleem hier is dat mensen niet weten waarvoor ze ontworpen zijn, dus begrijpen ze hun ontwerp of hun aard niet. Vaak proberen ze zichzelf te veranderen om op anderen te lijken die zij waardevoller vinden of wiens deugden ze voor zichzelf op willen eisen. Maar je kunt de berg van Kennis niet als iemand anders beklimmen, hoewel jullie voorbereiding in hoge mate gedeeld zal worden. De manier waarop je leert en de manier waarop je nieuwe ervaringen integreert zijn erg uniek voor jou. Het is belangrijk om hier jouw unieke karakter te zien en te accepteren. Een van de grote beloningen van het volgen van De Weg van Kennis is het objectief waarnemen van jouw aard. Hier leer je effectief met jouw aard te werken in plaats van haar te ontkennen, te bekritiseren of te proberen haar te veranderen teneinde op iemand anders te lijken.

Jouw unieke karakter heeft te maken met jouw bijdrage aan de wereld. Uniek zijn op elke andere manier zal je beperken en je tegenhouden en veel ellende en lijden veroorzaken. Jouw ware unieke karakter heeft te maken met de soort bijdrage die je levert. Hier hebben mensen fantastische ideeën over wie ze zouden kunnen zijn of moeten zijn of zouden zijn als de omstandigheden maar juist waren en als ze maar geen conflict in zichzelf zouden hebben. Dit is dwaasheid. Iemand neemt zijn aard waar door op een zeer bewuste en vastberaden manier aan het leven deel te nemen. Hier ontdek je jouw natuurlijke eigenschappen en vind je manieren ze met jouw algemene aard in balans te brengen. Hier leer je en breng je in balans, leren en in balans brengen, leren en in balans brengen. Net zoals je over een lang danskoord loopt, neem je een stap en balanceer je vervolgens. Het leren van de Weg van Kennis is ook zo. Het gaat niet over rennen en het gaat niet over stoppen. Het is een stap en dan balanceren, een stap en dan balanceren. Dit is een goede analogie om de leerstadia in je leven te begrijpen. Je neemt een grote stap vooruit, ondergaat nieuwe ervaringen en vervolgens moet je het integreren.

Hoe verhoud zich dit tot oefenen? Je oefent terwijl je stapt en je oefent terwijl je balanceert. De voorbereiding die in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gegeven werd, is uitstekend geschikt om op deze manier te leren. Hier ben je in staat om je op een zeer directe manier te ontwikkelen en je bent in staat het geleerde effectief te integreren, wat veiligheid en zekerheid oplevert en je in staat stelt om wat je leert te gebruiken voor het grootst mogelijke voordeel. Hier ontwikkel je je langzaam en consistent.

Elke keer als mensen een formele voorbereiding beginnen, met name iets dat zich over een langere termijn uitstrekt, moeten ze gedurende de eerste fasen van hun oefening beseffen wat ze van zichzelf kunnen verwachten en wat niet. Met veel van hun verwachtingen zullen ze duidelijk teleurgesteld worden in dat ze in korte tijd geen grote hoogtes of hogere niveaus van bekwaamheden kunnen bereiken. Terwijl ze voortschrijden zullen ze tevens beseffen dat de reis langer is en veel meer vraagt dan ze eerder dachten. Alleen werkelijke participatie kan dit goed duidelijk maken.

Terwijl je leert leren, leer je dit aan anderen te onderwijzen en over te brengen. Terwijl je je ontwikkeld zal je dit met toenemend geduld, medeleven en begrip kunnen doen. Beginnende leraren, net als beginnende studenten, verwachten allemaal geweldige vooruitgang met een minimum aan investering. Alleen een wijze beoefenaar beseft dat de hogere beloningen komen als resultaat van een langdurigere en consistente oefening. De beloningen zijn hetgeen men onderweg ontdekt. Het is niet als het bereiken van een pot goud waarbij de hele beloning op het eind van de reis gegeven wordt. Bij de terugwinning van Kennis, wat de ontdekking van het levensdoel is, worden alle beloningen onderweg gegeven. Daarom moet je de weg lopen om ze in ontvangst te nemen. Je kunt geen omweg maken, er zijn geen afkortingen en je kunt jezelf niet afschieten naar de top van de berg. Je moet de reis naar boven maken. Hier worden de beloningen gezien, ontvangen en geaccepteerd.

Mensen stellen vaak de vraag; “Hoe kan ik mijn levensdoel vinden? Wat is mijn levensdoel? Hoe kan ik toegang verkrijgen tot mijn spirituele natuur? Hoe kan ik ontdekken waarom ik in de wereld ben en wat ik hier moet doen?” Dit zijn allemaal belangrijke vragen, maar ze vragen om een voorbereidingsvorm en niet simpel om een antwoord. In feite is de voorbereidingsvorm het antwoord. Hoe zou er een ander antwoord kunnen zijn? Welk ander antwoord zou er gegeven kunnen worden? Als je mensen de waarheid over hun leven zou vertellen, zou hen dat niet helpen tenzij ze in een positie zouden verkeren om het te ontvangen, het te accepteren en het in de praktijk te brengen. Hoe zouden ze in deze positie kunnen verkeren, tenzij ze zich ontwikkeld hadden via de ontwikkelfases die hen te wachten stonden? Dus het juiste antwoord is een ontwikkelingsproces.

De vragen die ik net genoemd heb zijn erg groot. Ze vertegenwoordigen hoge prestaties in het leven. Het zijn geen kleine bezigheden. Hun beloningen zijn enorm. De beloningen zijn leven schenkend en leven veranderend. De voorbereiding moet dan gelijk zijn aan de beloningen. Prestatie is hier veel moeilijker dan het eenvoudig leren van een specifieke vaardigheid. Het herstellen van iemands leven en een volledig nieuwe ervaren van het leven en wat het leven is, is ermee gemoeid. Daarom is de voorbereiding groot. Dus ga er niet voor tenzij je de bedoeling hebt het te voltooien. Speel er niet mee. Dat zal je niets opleveren. Je zult het niet begrijpen en je zult niet in de positie verkeren om het te evalueren.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een antwoord op belangrijke reeks vragen. Zij is gegeven in deze tijd om de mensheid voor te bereiden op haar voorbestemde ontmoeting met ander intelligent leven. Dit vertegenwoordigd de grootste leerdrempel die de mensheid tot nu toe onder ogen heeft moeten zien, want deze interactie zal de manier veranderen waarop de mensen over zichzelf, over elkaar en de wereld om hen heen denken. Wat ze zien als hun praktisch leven en hun spiritueel leven veranderd gigantisch. Daarom is de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap geïntroduceerd. Het is niet de enige weg voor iedereen. Het is een speciale weg voor bepaalde mensen. Ik spreek nu tegen jou en moedig je aan om het antwoord in ontvangst te nemen dat op jouw gemeend verzoek om zin, betekenis en richting in het leven is gegeven. Dit is een waarachtig antwoord. Nu is het de uitdaging om te leren het te ontvangen. Om het te ontvangen moet je het verwelkomen, het accepteren en er aan beginnen.

Jouw toezegging op het antwoord wordt elke dag dat je ervoor kiest om te oefenen, versterkt. Dit brengt jouw voorbij leerdrempels waarbij je een diepere motivatie moet vinden om verder te gaan. Alle verkeerde motieven om deze reis te beginnen zullen in teleurstelling eindigen. Deze teleurstellingen vertegenwoordigen leerdrempels waarbij, als je ervoor kiest door te gaan, je dit doet omdat iets dat groter en dieper is jou voortdrijft. Misschien geeft de reis jou niet de zaken die je wilde. Misschien zal het al je onrust niet zo snel ontlasten als je wilt. Maar iets in jezelf zegt; “Ga door, ga door, ga door.”

Dit worden leerdrempels genoemd, waarbij je opnieuw kies om door te gaan. En jou beslissing brengt je verder. Deze ervaringen heb je niet elke dag. Je kunt elke dag gebrek aan zelfvertrouwen ervaren; je kunt elke dag worstelen met jezelf, maar een echte leerdrempel komt niet elke dag. Dit is heel belangrijk. Hier kies je ervoor om een Grotere Kracht in jezelf te volgen en daarmee een belangrijkere reden om door te gaan en een grotere motivatie. Hierdoor kan ware ontwikkeling plaatsvinden. Je zult dit zelfs moeten doen als je geliefde metgezel wegvalt of een andere weg kiest. Het is als je terug moet gaan en jezelf de vraag stelt; “Waarom doe ik dit? Waarom?” dat je Kennis zult vinden.

Kennis is geen bliksemschicht. Kennis is niet de pot met goud aan het einde van de regenboog. Kennis is een innerlijke stem en een aanzetten en het wordt werkelijkheid in jouw ervaring als je iets van het allergrootste belang probeert. Zoek geen ervaring van Kennis in zaken die voor jou niet essentieel zijn of in zaken die elementair zijn voor jouw leven en jouw vervulling. Zoek Kennis in die zaken die elementair zijn. Dan zal je de kracht, de aanwezigheid en de gratie van Kennis ervaren. Dit zal het vertrouwen in jezelf vernieuwen en dit zal een ware basis leveren voor eigenliefde en waardering en een ware basis voor respect en achting voor anderen.

Nadat je een bepaald ontwikkelingsniveau hebt bereikt, zal je de basis gaan zien waarop mensen succes hebben en de basis waarop ze falen. Je zult mislukking en succes binnen je eigen ervaring zien en je zult het in anderen zien die deze onderneming met jou delen. Hier leer je dan wijs te worden, als werkelijke ervaring de verwachtingen, ambities, overtuigingen en veronderstellingen vervangt. Dit leidt tot ware wijsheid.

Wijsheid bevat altijd medeleven, geduld en achting, want het vertegenwoordigd een bewustzijnstoestand verkregen door iemand die verder is gegaan langs de normale gelegenheden waar mensen afhaken, opgeven of de moed verliezen. Alleen als je vooruitgaat de berg omhoog zal je begrijpen wat het jou biedt. Ga vooruit en omhoog. Zij die vroeg afhaken zullen met afkeer afhaken, denkend dat het niet de juiste onderneming is. Ze kunnen deze evaluatie echter niet uitvoeren omdat ze niet ver genoeg gevorderd zijn om te beseffen wat ze proberen.

Zelfs het leren van een gewone vaardigheid en haar in hoge mate verfijnen voert je over bepaalde leerdrempels en drempels van zelfbewustzijn. Hoe veel groter is dan het leren van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. En hoeveel groter de beloningen, de leerdrempels en de wijsheid en volwassenheid die onderweg nodig zijn. En al doende, oefen je.

De oefenvormen zullen veranderen. Je oefeningen zullen worden herhaald en dan zullen ze veranderen. Hier oefen je totdat de oefeningen een manier van leven worden, iets dat in je ervaring geïntegreerd is en deel uitmaakt van je algemene aanpak. Op dat moment wordt oefenen makkelijk en natuurlijk. Op dat moment oefent je verstand om te leren in plaats van eenvoudig leert te oefenen. Op dat moment beginnen je vaardigheden op een natuurlijke manier van je af te stralen in plaats van dat je ze probeert uit te drukken of te demonstreren. Op dat moment spreekt Kennis door jou en verblijft haar stilte binnenin jou. Dingen die daarvoor moeilijk te begrijpen waren en ogenschijnlijk onmogelijk om te ervaren worden nu natuurlijk en bruisend binnenin jou, van je afstralend al de geur van een mooi bouquet.

Oefen. Heb je vragen. Zoek naar antwoorden. Maar oefen. Dat zal je brengen waar je naar toe moet. Oefenen is niet het enige waar je mee bezig moet zijn en het is niet het enige element in het leren ontdekken van nut, betekenis en richting in het leven. Maar zonder gaat niets verder en blijft alles alleen maar in een latente staat.

Oefenen is een gift die elke dag gegeven moet worden. Als je tot oefenen komt, kom dan om jezelf te geven. Kom niet met alleen maar iets willen, zeggende; “Geef me, geef me, geef me!” Oefenen is een vorm van toewijding. Hier geef je jezelf. Dan kan wat geretourneerd wordt, ervaren worden. Mensen beginnen vaak met een verlangen om te ontvangen, dus beginnen ze de oefening met hoge verwachtingen over alles wat ze zullen aanleren en hoe snel het naar ze toe komt. Natuurlijk komt het niet snel en moeten ze hun motieven revalueren. Hierbij moeten ze naar diepere redenen voor hun participatie zoeken. Dit voert naar zelfbewustzijn en dit leidt tot zelfonderzoek. Dit maakt deel uit van het leren en is essentieel.

Op een bepaald punt besef je dat je naar het oefenen moet komen om iets te geven, niet om slechts iets te krijgen. Iets in jou wil geven en deze hunkering om te geven kan tijdens oefenen tot uitdrukking gebracht worden. Hier geef je jezelf, je ervaring verdiept, je begrip rijpt en je begint dingen te zien en te weten die je eerder niet kon zien en weten.

Denk over spirituele oefening als een vorm van voortdurende toewijding. Het is jezelf aan het leven geven; het is jezelf aan het mysterie geven en aan het mirakel van je leven; het is jezelf geven aan de Goddelijke Aanwezigheid die jou in het verdere verloop wenken geeft en jou met zichzelf bezielt via jouw Kennis. Dan zal jou oefening zichzelf vervullen en een natuurlijke expressie van het leven worden.