Spirituele oefening

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 7 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Om verder te komen en een aanvang te maken met het volledig begrijpen van alles wat op deze pagina’s voor jou onthuld wordt moet je op een bepaald moment spirituele oefening aangaan. Dit kan niet zomaar elke vorm van spirituele oefening zijn, maar een specifiek soort spirituele oefening die jou voorbereidt op het bezig zijn met en onderscheiden van intelligent leven van buiten jouw menselijke grenzen. Dit is essentieel als je de aard van de menselijke evolutie in deze specifieke tijd en de grotere mogelijkheden voor jezelf en de mensheid die zich nu voordoen als gevolg van het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap echt wilt begrijpen.

Ik kan keer op keer de magnifieke resultaten toelichten als iemand bezig gaat met Kennis en leert Kennis te volgen. De beloning is zo groot en zo diepgaand dat zij inderdaad een nieuwe basis voor het leven vormt met als resultaat een nieuw leven. Maar hoezeer ik ook de loftrompet steek over de verdiensten van deze onderneming en haar roemrijke daden, ik moet benadrukken dat je je moet voorbereiden om deze nieuw positie te bereiken. Het komt niet als een bliksemschicht. Het komt niet in een droom. Het wordt je niet op een dag verleend. Je moet je voorbereiden. Je moet je verstand oefenen. Je moet een proces van voorbereiding ondergaan dat je niet zelf uitgevonden hebt.

Sta een moment stil bij hen die een grote vaardigheid demonstreren die jij graag wilt. Moesten de individuen die deze vaardigheid demonstreren zich niet gedurende een lange periode voorbereiden, misschien met veel moeite? En moesten zij onderweg geen offers brengen om de nodige tijd, energie en aandacht te wijden aan hun voorbereiding? Als je beter kijkt zal je zien dat hun voorbereiding geleid en versterkt werd in de aanwezigheid van individuen die hen getraind en voorbereid hebben en gepaard ging met een geweldige ondersteuning binnen hun directe kennissenkring.

De juiste vorm van voorbereiding, de juiste vorm van onderwijs en passende ondersteuning dragen allemaal bij tot een gegarandeerd resultaat. Denk aan een willekeurige vaardigheid en dit alles is zeker van toepassing. In de voorbereiding van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is het niet anders. Training, instructie en ondersteuning zijn aanwezig. Dit is belangrijk omdat je in De Weg van Kennis niet alleen maar iets toevoegt aan je leven of eenvoudigweg een kant van jezelf perfectioneert; je zet je ervoor in met je hele leven. Dit vergt veel meer wilskracht en moed dan bijvoorbeeld het goed leren bespelen van een muziekinstrument of leren bergbeklimmen. Hier moet je jezelf keer op keer onder ogen zien; hier moet je al je gebreken en fouten moedig onder ogen zien en ernaar streven ze op te lossen. Je moet in zekere zin veel verder gaan dan de meeste mensen willen.

Jouw stimulans hiervoor moet van binnen in je komen, van Kennis, want alleen Kennis kan je naar Kennis brengen. Alle andere doelen en ambities zullen vroeg of laat wegvallen. Wat je hier voorbij brengt is het verlangen naar waarheid, de behoefte je doel te kennen, de behoefte om zuivere relaties te vinden en de behoefte om de fundamentele vragen te beantwoorden en de grotere problemen van het leven op te lossen. Je hebt het in je dit te doen.

Deze voorbereiding is niet gereserveerd voor een of twee unieke individuen. Hoewel ze niet opgeëist zal worden door de meerderheid van de bevolking is ze bedoeld om ontvangen te worden door individuen die zich realiseren en voelen dat ze een spirituele roeping in de wereld hebben, een missie en een belangrijke bijdrage die de normale grenzen overstijgt. Voorbereiding in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is specifiek ontworpen voor diegenen die zich realiseren dat zich een aspect van de Grotere Gemeenschap in hun aard bevindt en die een band voelen met leven buiten het normale spectrum van menselijke interactie. Zij is specifiek ontworpen voor mensen die gevoel voor en affiniteit met leven buiten de wereld hebben en die aangetrokken worden door de realiteit dat intelligent leven van buiten de wereld binnen komt. Voor deze mensen wordt De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap en haar specifieke voorbereiding in de Stappen naar Kennis verzorgd.

Maar weinig mensen zijn echt geoefend of ontwikkeld om in staat te zijn iets bij herhaling over een lange periode te oefenen. Uitgezonderd eenvoudige handelingen die mensen als kind leren wordt er niet veel nadruk gelegd op oefening en training. In je schooltijd leer je iets tijdelijk om het diploma te halen en als je het diploma hebt gehaald wordt het vergeten en terzijde gelegd. Alleen in situaties of leerscholen met een ware stimulans tot vooruitgang wordt wel enige nadruk gelegd op training en doorgaande voorbereiding. Dus niet zoveel mensen zijn bereid iets voortdurend met toewijding en consistentie te doen. Het is niet dat mensen niet capabel zijn dit te doen; er is eenvoudig niet zoveel nadruk op gelegd in hun opleiding. Bepaalde alledaagse activiteiten worden in de kindertijd aangeleerd en keer op keer herhaald totdat ze een gewoonte geworden zijn. Maar als ik het heb over voorbereiding, heb ik het niet over gewoontes. Ik heb het over het volgen van een hogere prikkel tot leren, een leermethode kiezen en erbij blijven, zich ontwikkelen via vele stadia en blijven doorgaan, of je er op een dag nu zin in hebt of niet.

Om zich juist voor te bereiden moet iemand goede instructies hebben en de correcte methoden. De methoden worden nu verstrekt. De instructie is beschikbaar indien nodig. Ondersteuning en assistentie zullen toenemen terwijl je leert je onderscheidingsvermogen in relaties te toe te passen en mensen uitkiest die jouw gevoel van missie en doel in het leven delen. Hier moeten oude relaties vaak achtergelaten of substantieel veranderd worden. Hier vallen na verloop van tijd oude gehechtheden en bondgenootschappen weg en word je geconfronteerd met de behoefte een ander soort basis te leggen voor de keuze met wie je omgaat en welk doel jouw relatie moet dienen. Deze verschuiving in accent is heel natuurlijk omdat dit het resultaat is van een zich verdiepende betrokkenheid binnenin jezelf om je doel en missie in je leven te realiseren. Vanzelfsprekend zullen je waarden en prioriteiten veranderen en de ervaring die je in relaties zoekt zal dienovereenkomstig veranderen.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is niet iets wat je in een weekend leert. Het is niet iets wat je leert als resultaat van het lezen van een boek. Het is niet iets wat je leert in tien eenvoudige stappen. Het is een veel hogere berg om te beklimmen. Om deze berg te beklimmen moet je begrijpen hoe hoog hij is om je overeenkomstig te kunnen voorbereiden en de verwachtingen voor jezelf zo te stellen dat ze jou helpen in plaats van ontmoedigen. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een hoge berg om te beklimmen. Het is geen gemakkelijke dagwandeling een heuvel op. Het is geen terloopse bezigheid in je vrije tijd. Het is niet iets wat je kunt doen zonder voorbereiding, zonder de juiste motivatie en zonder het juiste gezelschap.

Het is niet correct om te zeggen dat de weg moeilijk is, omdat dit relatief is ten opzichte van wat je gewend bent. De weg kan inderdaad erg makkelijk lijken voor hen die gewend zijn dingen voor elkaar proberen te krijgen die niet hun diepere behoeften en motieven vertegenwoordigen. Wat kan moeilijker zijn dan het onmogelijke trachten te doen door te proberen iets leuk te vinden dat je niet echt wilt of nodig hebt, of door te proberen iemand anders te zijn om aan andermans verwachtingen te voldoen? Wat kan lastiger en moeilijker zijn dan dit? Daarom is het niet correct om te zeggen dat De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap moeilijk is. Anders, ja. Moeilijk? Soms. Andere keren heerlijk gemakkelijk. Maar of je het nu als moeilijk beschouwt of niet, het vergt altijd veel moeite en aandacht. Het vergt inderdaad een voortdurende en consistente concentratie. Voor sommigen zal dit gemakkelijk zijn; voor anderen zal dit zwaar zijn; voor iedereen zal het moeilijk zijn op momenten dat je iets in jezelf onder ogen moet zien dat een uitdaging vormt of als je een nieuwe serie ervaringen hebt die misschien niet goed te integreren zijn.

Dus moeilijk en gemakkelijk zijn hier geen geschikte termen. Bij De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap ligt de nadruk op het feit dat zij heel veel concentratie en een bepaalde hoeveelheid tijd vergt. Concentratie en tijd. Dit zal in alle gevallen zo zijn. Niemand zoeft je probleemloos voorbij bij het leren van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Iedereen moet de voorbereiding doen. Als mensen de voorbereiding veranderen om haar aangenamer te maken voor zichzelf of prettiger of aantrekkelijker zullen ze geen vooruitgang boeken.

De Weg van Kennis wordt specifiek aangereikt. Iedereen heeft dezelfde voorbereiding. Pas in de toekomst, in verder gevorderde stadia wordt de voorbereiding zeer individueel afgestemd. Iedereen dient bepaalde basisdingen te leren. Mensen moeten onderscheidingsvermogen leren; ze moeten leren het innerlijk weten erbij te betrekken en begrijpen hoe Kennis zich via hun individualiteit uitdrukt; ze moeten leren stil te blijven als stilte nodig is; ze moeten leren te praten als woorden nodig zijn; ze moeten leren zuinig met hun energie om te gaan; ze moeten leren om Mysterie in hun leven te accepteren; ze moeten leren leegte of openheid te ontwikkelen; ze moeten onder ogen zien dat ze vele ambities en doelen moeten opgeven als die duidelijke obstakels in hun ontwikkeling vormen. Dit zijn zaken die iedereen onder ogen moet zien.

Iedereen heeft daarom dezelfde uitdagingen, hoewel individuen ze onderweg op verschillende momenten kunnen ervaren. De een denkt misschien: “Dit is prachtig. Hier houd ik van!” Iemand anders denkt misschien: “O God. Dit is zo moeilijk. Ik begrijp het niet.” Het helpt hier niet twee personen met elkaar te vergelijken, want je kunt de algehele ontwikkeling van anderen niet zien. Misschien genieten ze er op het moment wel van terwijl jij dat niet doet, of vice versa. Ben jij in staat om een adequate evaluatie te maken van hoe goed ze het doen en hoe goed jij het doet? Sommige mensen denken dat als ze niet genieten er iets niet klopt. Er klopt iets niet met hen of de voorbereiding klopt niet, dus zodra het moeilijk wordt gaan ze op zoek naar een andere voorbereiding die nieuw en stimulerend is. Er bestaan hier zoveel misvattingen die verduidelijkt moeten worden, zoveel fouten die gecorrigeerd moeten worden en zoveel verkeerde veronderstellingen die tenietgedaan en herkend worden.

Dit heeft allemaal tijd, geduld, doorzettingsvermogen, openheid en de wil om je denken en gedrag te veranderen nodig. Dit kost allemaal tijd. Hoe lang gaat het duren? Nou, als je dit serieus doet kan je ervan uitgaan dat het de rest van je leven kost om het te leren en het je effectief en in voldoende mate eigen te maken. Dit inzicht trekt een belangrijke grens waarop de nadruk gelegd moet worden: Begin niet aan de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap tenzij het je bedoeling is die te voltooien. Als je over een lange voetbrug boven een diep ravijn in de aardbodem loopt, is het belangrijk dat je, als je eenmaal begonnen bent, de andere kant bereikt. Als je stil staat, aarzelt en naar beneden kijkt zal je de moed verliezen. Je moet door blijven gaan. Er zullen tijden zijn dat je de ervaring heerlijk vindt. Er zullen tijden zijn dat je je er grote zorgen over maakt omdat het niet aan je verwachtingen voldoet of je iets ervaart dat je nog niet kunt begrijpen. Je moet doorzetten tot je aan de andere kant bent. Dit is erg belangrijk.

Kennis is een grote en blijvende kracht binnenin jou. Als je gebruik begint te maken van haar hulpbronnen, ga dan alsjeblieft door. Als je gebruik maakt van haar hulpbronnen en er dan mee stopt of probeert te ontsnappen, zal je in een verwarde staat achterblijven en zul je je niet erg opgelucht voelen. Als je je wijdt aan Kennis en haar enorme kracht op je leven loslaat, ga er dan helemaal voor. Knoei er niet mee. Speel er niet mee. Zij is te sterk, te krachtig en te belangrijk om er zo mee om te gaan.

Oefening is dus een basis waarop je verder bouwt. Hoewel je misschien een breed scala aan ervaringen opdoet tijdens de studie van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap houdt je oefening je verankerd en gefocust. De ene dag voel je je misschien zus; de andere dag voel je je misschien zo. Je oefent op beide dagen. Dit verzekert dat je verder gaat en vooruitgang boekt. Zoals bij het lopen over de lange voetbrug: als je de Stappen blijft nemen en op je doel gericht blijft zal je de andere kant bereiken en jezelf veel onrust en irritatie besparen. Op deze manier overwin je je gebrek aan zelfvertrouwen; op deze manier ga je verder en kom je de dingen die je eerder hinderden te boven.

Oefenen is dus een geschenk dat zichzelf elke dag blijft geven. Het vernieuwt jou elke dag. Het versterkt jou elke dag. Op de ene dag zal je het begrijpen en waarderen; op een andere dag zal je het niet begrijpen en niet weten of je het überhaupt moet waarderen. Maar het feit dat je doorgaat zal je vooruitgang garanderen. Ook als je bereid bent de berg te beklimmen moet je doorgaan. Zelfs als het moeilijk of verwarrend wordt moet je doorgaan. En terwijl je verder gaat blijken veel van je verwachtingen verkeerd te zijn en zal je nieuwe verwachtingen en nieuwe beoordelingen moeten creëren.

Kennis is een hoge berg. Je beklimt haar langzaam en je leert op haar grotere hoogtes te leven. Je kunt niet eenvoudig in enthousiasme naar boven rennen. Je moet je op zo’n manier ontwikkelen dat je al de te leren stappen al doende kunt integreren. Dit vereist een extreem wijze manier van voorbereiden. Het vereist eveneens de aanwezigheid van wijze kameraden die jou kunnen helpen begrijpen wat je aan het doen bent en je een goed zicht over jezelf kunnen geven.

Als je begint met de opgang naar Kennis begint, zal je inzien hoe je leert – jouw aanleg voor leren, jouw beperkingen en jouw belemmeringen als leerling, allemaal zaken die volledig aan jou bekend gemaakt moeten worden. Dus begrijp van begin af aan dat je hiermee te maken zult krijgen terwijl je je van ze bewust wordt. Verzet je er niet tegen en ontwijk ze evenmin. Je moet je ervan bewust worden. Ze tonen je jouw huidige staat en bekwaamheid. Dit moet het uitgangspunt zijn; anders zullen jouw verwachtingen van jezelf jouw capaciteiten verre overtreffen. Je leert jouw talenten, jouw grenzen en jouw huidige effectiviteit kennen door verder te gaan. Jezelf inhouden en proberen te beoordelen zijn hier nooit succesrijk. De weg volgen zal jou dit heel duidelijk laten zien. Het zal jou ook veel laten zien over de manier waarop het verstand werkt en hoe je ontworpen bent.

Laten we het nu kort hebben over het ontwerp. Iedereen is specifiek aangelegd om aan een bepaald doel te beantwoorden. Deze aanleg is perfect om dit doel te dienen mits met wijsheid ontwikkeld en toegepast. Het probleem hier is dat mensen niet weten waarvoor ze aangelegd zijn, dus begrijpen ze hun aanleg of hun aard niet. Vaak proberen ze zichzelf te veranderen om op anderen te lijken die zij waardevoller vinden of wiens goede eigenschappen ze voor zichzelf op willen eisen. Maar je kunt de berg van Kennis niet als iemand anders beklimmen, hoewel jullie voorbereiding in hoge mate gedeeld zal worden. De manier waarop je leert en de manier waarop je nieuwe ervaringen integreert zijn uniek voor jou. Het is hier belangrijk jouw uniekheid te zien en te accepteren. Een van de grote beloningen van het volgen van De Weg van Kennis is het objectief waarnemen van jouw aard. Hier leer je effectief met jouw aard te werken in plaats van haar te ontkennen, te bekritiseren of te proberen haar te veranderen teneinde op iemand anders te lijken.

Jouw uniekheid heeft te maken met jouw bijdrage aan de wereld. Uniekheid in elk ander opzicht zal je beperken en tegenhouden en veel ellende en lijden veroorzaken. Jouw ware uniekheid heeft te maken met het soort bijdrage dat je levert. Hier hebben mensen fantastische ideeën over wie ze zouden kunnen of moeten of zouden zijn als de omstandigheden maar juist waren en als ze maar geen conflict in zichzelf zouden hebben. Dit is dwaasheid. Iemand neemt zijn aard waar door op zeer bewuste en vastberaden manier in het leven te staan. Hier ontdek je jouw natuurlijke eigenschappen en vind je manieren ze met jouw algehele aard in balans te brengen. Hier leer je en breng je in balans, leer je en breng je in balans, leer je en breng je in balans. Net als wanneer je over een lang strak koord loopt neem je een stap en zoek je je balans. Je doet nog een stap en je zoekt weer je balans. Bij het leren van de Weg van Kennis is het ook zo. Het gaat niet over rennen en niet over stoppen. Het is een stap en dan zoek je je balans, een stap en dan zoek je je balans. Dit is een goede analogie om de leerstadia in je leven te begrijpen. Je neemt een grote stap vooruit, ondergaat nieuwe ervaringen en vervolgens moet je ze integreren.

Hoe verhoudt dit zich tot oefenen? Je oefent terwijl je stapt en je oefent terwijl je je balans zoekt. De voorbereiding die in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap gegeven werd, is uitstekend geschikt om op deze manier te leren. Hier ben je in staat om je op een zeer directe manier te ontwikkelen en in staat het geleerde effectief te integreren, wat veiligheid en zekerheid oplevert en je in staat stelt om wat je leert optimaal te benutten. Hier ontwikkel je je langzaam en consistent.

Elke keer als mensen een formele voorbereiding beginnen, vooral iets dat meer op de lange termijn gericht is, moeten ze gedurende de eerste fasen van hun oefening beseffen wat ze van zichzelf kunnen verwachten en wat niet. In veel van hun verwachtingen zullen ze duidelijk teleurgesteld worden aangezien ze in korte tijd geen grote hoogtes of hogere niveaus van bekwaamheden kunnen bereiken. Naarmate ze verder gaan zullen ze ook beseffen dat de reis langer is en veel meer vergt dan ze eerder dachten. Alleen echte deelname kan dit goed duidelijk maken.

Terwijl je leert leren, leer je dit aan anderen te onderwijzen en over te brengen. Terwijl je je ontwikkelt zal je dit met toenemend geduld, medeleven en begrip kunnen doen. Beginnende leraren, net als beginnende studenten, verwachten allemaal geweldige vooruitgang met een minimum aan investering. Alleen een wijze beoefenaar beseft dat de hogere beloningen komen als resultaat van een langduriger en consistente oefening. De beloningen zijn hetgeen men onderweg ontdekt. Het is niet als het vinden van een pot goud waarbij de hele beloning op het eind van de reis gegeven wordt. Bij het terugvorderen van Kennis, dat het ontdekken van het levensdoel is, worden alle beloningen onderweg gegeven. Daarom moet je de weg af lopen om ze in ontvangst te nemen. Je kunt geen omweg maken, er zijn geen kortere wegen en je kunt jezelf niet als een raket naar de top van de berg lanceren. Je moet je reis naar de top maken. Hier worden de beloningen herkend, ontvangen en geaccepteerd.

Mensen stellen vaak de vraag; “Hoe kan ik mijn levensdoel vinden? Wat is mijn levensdoel? Hoe kan ik toegang verkrijgen tot mijn spirituele natuur? Hoe kan ik ontdekken waarom ik in de wereld ben en wat ik hier moet doen?” Dit zijn allemaal belangrijke vragen, maar ze vereisen een vorm van voorbereiding en niet simpelweg een antwoord. In feite is de vorm van voorbereiding het antwoord. Hoe zou er een ander antwoord kunnen zijn? Welk ander antwoord zou er gegeven kunnen worden? Als je mensen de waarheid over hun leven zou vertellen, zou hen dat niet helpen tenzij ze in een positie zouden verkeren om het te ontvangen, te accepteren en in praktijk te brengen. Hoe zouden ze in deze positie kunnen verkeren, tenzij ze zich ontwikkeld hadden via de ontwikkelingsfasen die hen te wachten staan? Dus het juiste antwoord is een ontwikkelingsproces.

De vragen die ik net genoemd heb zijn erg groot. Ze vertegenwoordigen grote prestaties in het leven. Het zijn geen kleine dingen. De beloningen ervan zijn enorm. De beloningen schenken leven en veranderen leven. De voorbereiding moet dan evenredig zijn aan de beloningen. Prestatie is hier veel moeilijker dan het eenvoudig leren van een specifieke vaardigheid. Het gaat om het herstel van iemands leven en een geheel nieuwe beleving van het leven en wat het leven eigenlijk is. Daarom is de voorbereiding groot. Dus begin er niet aan tenzij je de bedoeling hebt het af te maken. Rommel er niet mee aan. Dat zal je niets opleveren. Je zult het niet begrijpen en je zult niet in de positie verkeren om het te evalueren.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is een antwoord op een belangrijke reeks vragen. Zij is gegeven in een tijd om de mensheid voor te bereiden op haar voorbestemde ontmoeting met ander intelligent leven. Dit vertegenwoordigt de grootste leerdrempel die de mensheid tot nu toe onder ogen heeft moeten zien, want deze interactie zal de manier veranderen waarop de mensen over zichzelf, over elkaar en de wereld om hen heen denken. Wat ze zien als hun praktisch leven en hun spiritueel leven verandert gigantisch. Daarom wordt de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap geïntroduceerd. Het is niet de enige weg voor iedereen. Het is een speciale weg voor bepaalde mensen. Ik spreek nu tegen jou en moedig je aan het antwoord te ontvangen op jouw welgemeende verzoek om zin, betekenis en richting in het leven. Dit is een waarachtig antwoord. Nu is de uitdaging om het te leren ontvangen. Om het te ontvangen moet je het verwelkomen, het accepteren en eraan beginnen.

Jouw toewijding aan het antwoord wordt elke dag sterker als je ervoor kiest te oefenen. Dit brengt jou over leerdrempels waarbij je een diepere motivatie moet vinden om verder te gaan. Alle verkeerde motieven om deze reis te beginnen zullen in teleurstelling eindigen. Deze teleurstellingen vertegenwoordigen leerdrempels waarbij je, als je verkiest door te gaan, dit doet omdat iets dat groters en diepers jou voortdrijft. Misschien geeft de reis jou niet wat je wilde. Misschien zal het je ongerustheid niet zo snel wegnemen als je wilt. Maar iets in jezelf zegt: “Ga door, ga door, ga door.”

Dit worden leerdrempels genoemd, waar je opnieuw kiest om door te gaan. En jouw beslissing brengt je verder. Deze ervaringen heb je niet elke dag. Je kunt elke dag gebrek aan zelfvertrouwen ervaren; je kunt elke dag worstelen met jezelf, maar een echte leerdrempel komt niet elke dag. Dit is heel belangrijk. Hier kies je ervoor om een Grotere Kracht in jezelf te volgen en daarmee een belangrijker reden om door te gaan en een grotere motivatie. Hierdoor kan ware ontwikkeling plaatsvinden. Je moet dit zelfs doen als je geliefde metgezel wegvalt of een andere weg kiest. Het is wanneer je terugkijkt en jezelf afvraagt: “Waarom doe ik dit? Waarom?” dat je Kennis zult vinden.

Kennis is geen bliksemschicht. Kennis is niet de pot met goud aan het einde van de regenboog. Kennis is een innerlijke stem, een aanzet en zij wordt werkelijkheid in jouw ervaring als je iets van het allergrootste belang probeert. Zoek geen ervaring van Kennis in dingen die voor jou niet essentieel zijn of die niet van wezenlijk belang zijn voor jouw leven en jouw vervulling. Zoek Kennis in die dingen die belangrijk zijn. Dan zal je de kracht, de aanwezigheid en de gratie van Kennis ervaren. Dit zal het vertrouwen in jezelf vernieuwen en een ware basis leveren voor eigenliefde en waardering en een ware basis voor respect en achting voor anderen.

Nadat je een bepaald ontwikkelingsniveau hebt bereikt zal je de basis gaan zien waarop mensen succes hebben en de basis waarop ze falen. Je zult mislukking en succes binnen je eigen ervaring zien en je zult het in anderen zien die dit samen met jou ondernemen. Hier leer je dan wijs te worden, als werkelijke ervaring de verwachtingen, ambities, overtuigingen en veronderstellingen vervangt. Dit leidt tot ware wijsheid.

Wijsheid bevat altijd medeleven, geduld en achting, want het vertegenwoordigt een bewustzijnstoestand verkregen door iemand die verder is gegaan dan de normale plekken waar mensen afhaken, opgeven of de moed verliezen. Alleen als je hoger op de berg komt zal je begrijpen wat het jou biedt. Ga vooruit en omhoog. Zij die vroeg afhaken zullen dat met afkeer doen, denkend dat het niet de juiste onderneming is. Ze kunnen dit echter niet goed beoordelen omdat ze niet ver genoeg gevorderd zijn om te beseffen wat ze proberen.

Zelfs het leren van een gewone vaardigheid en die in hoge mate verfijnen leidt je over drempels van inzicht en zelfbewustzijn. Hoeveel grootser is dan het leren van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. En hoeveel groter de beloningen, de leerdrempels, Wijsheid en volwassenheid die onderweg verkregen worden. En al doende oefen je.

De oefenvormen zullen veranderen. Je oefeningen zijn repetitief en daarna zullen ze veranderen. Hier oefen je totdat de oefeningen een manier van leven worden, iets dat in je ervaring geïntegreerd is en deel uitmaakt van je algehele aanpak. Dan wordt oefenen makkelijk en natuurlijk. Dan oefent je geest het leren in plaats van dat ze gewoon maar leert te oefenen. Dan beginnen je vaardigheden op een natuurlijke manier van je af te stralen in plaats van dat je probeert ze tot uitdrukking te brengen of te laten zien. Dan spreekt Kennis door jou en verblijft haar stilte binnenin jou. Dingen die daarvoor moeilijk te begrijpen waren en ogenschijnlijk onmogelijk om te ervaren worden nu natuurlijk en bruisend binnenin jou, naar buiten stralend als de geur van een mooi boeket.

Oefen. Stel je vragen. Zoek naar antwoorden. Maar oefen. Dat zal je brengen waarheen je moet gaan. Oefenen is niet het enige waaraan je je moet wijden en het is niet het enige element in het leren ontdekken van doel, betekenis en richting in het leven. Maar zonder dat is er geen vooruitgang en blijft alles slechts in latente staat.

Oefenen is een geschenk dat elke dag gegeven moet worden. Als je komt oefenen kom dan om jezelf te geven. Kom niet om alleen maar iets te willen, door te zeggen: “Geef me, geef me, geef me!” Oefenen is een vorm van toewijding. Hier geef je jezelf. Dan kun je ervaren wat teruggegeven wordt. Mensen beginnen vaak met een verlangen om te ontvangen, dus beginnen ze de oefening met hoge verwachtingen over alles wat ze zullen aanleren en hoe snel het naar ze toe komt. Natuurlijk komt het niet snel en moeten ze hun motieven opnieuw evalueren. Hierbij moeten ze naar diepere redenen voor hun participatie zoeken. Dit leidt tot zelfbewustzijn en zelfonderzoek. Dit maakt deel uit van het leren en is essentieel.

Op een bepaald punt besef je dat je oefent om iets te geven, niet alleen om iets te krijgen. Iets in jou wil geven en deze hunkering om te geven kan tijdens het oefenen tot uitdrukking gebracht worden. Hier geef je jezelf, je ervaring verdiept, je begrip rijpt en je begint dingen te zien en te weten die je eerder niet kon zien en weten.

Beschouw spirituele oefening als een vorm van voortdurende toewijding. Het is jezelf aan het leven geven; het is jezelf aan het mysterie geven en aan het mirakel van je leven; het is jezelf geven aan de Goddelijke Aanwezigheid die jou in het verdere verloop wenken geeft en jou met zichzelf bezielt via jouw Kennis. Dan zal jouw oefening zichzelf vervullen en een natuurlijke expressie van het leven worden.