Religie als Mysterie


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 1992
te USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
ALS JE VOLLEDIG IN HET LEVEN PARTICIPEERT, zijn er twee domeinen waar je mee te maken krijgt. Een is de manifestatie van het leven, dat het rijk van de fysieke dingen is; het ander is het Mysterie van het leven, dat het rijk van diepgaande ervaring is. Het een is objectief, het ander is subjectief. Dit zijn twee verschillende rijken en het is erg belangrijk dat je ze niet verwisseld. Je zult nu onderhand wel redelijk wat weten over de wereld van manifestatie – de fysieke wereld. Maar je weet niet veel over de wereld van diepgaande ervaring. Het is een ander rijk.

Bij religie wil niemand denken dat hij/zij bijgelovig is. Dat geeft aan dat je in iets geloofd dat niet bestaat, waardoor je je belachelijk voelt. En als je hier inderdaad in volhard, zal je het idee krijgen dat je je leven verspilt. Als religie telleurstelt, voelt het als bijgeloof. De controverse of iets religie of bijgeloof is kan niet beëindigd worden in het bewuste, intellectuele deel van je geest, dat tiert op twijfel en bang is betrokken te raken bij alles dat erg serieus is. De controverse wordt beslist in een andere bewustzijnstoestand die Kennis wordt genoemd.

Probeer daarom niet alles wat we zeggen met je verstand te begrijpen, want dat kan je niet. Het is vruchteloos om dit te proberen. We willen je naar een hogere geestestoestand brengen waar dingen geweten kunnen worden. In die toestand doet alles er toe, hoewel het tamelijk moeilijk is om de ervaring te beschrijven als die eenmaal over is, omdat die erg fantasievol klinkt.

De fysieke wereld is verwikkeld in de beweging en onderlinge wisselwerking van dingen. De wereld van Kennis onderstreept de aard van ware relatie, hoe dingen wekelijk verband houden met elkaar. Waarom is het belangrijk om dit te weten? Het is belangrijk omdat hier je betekenis vandaan komt. Elk gevoel van zin in het leven dat zuiver is komt uit dit mysterieuze deel van je leven. Om van het leven te kunnen genieten, moet er mysterie zijn. Dit wil zeggen dat er een deel van jou leven bestaat waarin je participeert, maar niet begrijpt.

Als je dus iemand in ontwikkeling wilt zijn, sta dan geen concluderend begrip van het leven toe. Zo gauw je begint te denken dat je weet wat alle dingen betekenen en waarvoor ze zijn, begint je ontwikkeling te stoppen. Jouw gevoel van veiligheid moet van iets groters komen dan je eigen gedachtesysteem en je overtuigingen. Als je jouw identiteit hebt gebaseerd op je overtuigingen, nou, dan wil je het leven niet heel diep onderzoeken want als je dat wel doet, dan zal je precies die ideeën die je zonder vragen hebt geaccepteerd, in twijfel beginnen te trekken en te ondervragen.

Voor studenten van Kennis zullen al hun veronderstellingen op verschillende punten in twijfel getrokken worden totdat ze een grotere basis in het leven gevonden hebben, een basis die niet veranderd en niet gebaseerd is op populaire opvattingen of sociale trends. Hierbij verwerven ze toegang tot iets dat van voorbij de wereld is, maar dat ze hier naartoe kunnen brengen. Overal waar je Kennis bij kunt dragen, heeft het een blijvend en resonerend effect. Het verschilt van iets ten goede van de mensen bouwen, iets dat ze een tijd kunnen gebruiken totdat het opgebruikt en afgedankt wordt. Als je Kennis geeft blijft het van persoon naar persoon bewegen.

Waarom leeft Jezus nog steeds in de wereld? Omdat mensen nog steeds Jezus geven, als een stroom die van persoon naar persoon loopt. Jullie zijn allemaal geleiders voor spirituele kracht. Zij zal op een natuurlijke manier resoneren, maar het stroomt niet door hen die niet goed voorbereid zijn of niet bereid zijn diep over zaken na te denken. Dit leidt tot enkele ongelukkige consequenties en kan zeg maar, niet verholpen worden. De onwetenden zullen proberen om de waarheid op een dwaze manier te gebruiken. Zij die het Mysterie van hun leven niet willen ondervragen of onderzoeken zullen alleen tevreden zijn met veronderstellingen die hen geruststellen. Deze individuen kunnen, zelfs als ze in het begin misschien welgemeend waren, agenten van vernietiging worden, zoals jullie geschiedenis zo vaak heeft laten zien.

Religie is niet de kerk. Het is geen theologisch gedachtesysteem. Laat me enkele definities voor religie geven, zodat je kunt begrijpen waar ik het over heb: Religie is een diepgaande ervaring. Uit deze ervaring rijzen kerken en theologische systemen, maar daar zal je God niet vinden. Je moet in een andere geestesgesteldheid verkeren om de Schepper te begrijpen, anders creëer je slechts meningen die bijgeloof zullen worden.

Ons doel is om mensen naar ware ervaring te brengen en de mogelijkheden tot verkeerde conclusies, onjuiste benaderingen enz. te minimaliseren. Dit is niet eenvoudig te bereiken. Dit kan je niet met alle mensen doen. Je kunt dit slechts met enkelen doen, maar die enkelen kunnen alles wat ze geleerd hebben aan anderen meegeven en dit creëert een resonerend effect.

Waarom kan je plezier hebben van alle comfort om je heen? Door wat anderen gegeven hebben. Ik heb het over de mensen die elektriciteit en al jullie gemakken uitgevonden hebben – alles! Als deze wereld iets is, is het een wereld van dankbaarheid. Als je dit zuiver kon voelen, nou, dan zou het erg moeilijk zijn om hier ongelukkig te zijn. Onbewust geniet je elke moment, elke dag, van de vruchten van het werk van je voorouders. Sommige nadelen van je voorouders ervaar je ook, maar de voordelen overtreffen verre de nadelen.

Daarom is religie ook praktisch omdat ze de betekenis van dingen behandeld en betekenis bepaald wat je met je leven wilt doen en waar je waarde aan toekent. Waar je waarde aan toekent bepaald jouw gedrag en communicatie met anderen. Waar je waarde aan toekent is hier absoluut essentieel voor jouw ervaring.

Nu wil ik een belangrijk onderscheid maken waarvoor wat denkwerk nodig is. Verwar Mysterie en manifestatie niet met elkaar. Dit wil zeggen dat als je te maken krijgt met fysieke zaken, behandel ze dan fysiek. Begrijp het proces van hoe ze werken. Dit ligt erg voor de hand als je er over nadenkt, maar het is onvoorstelbaar hoe weinig dit door mensen gedaan wordt en hoe vruchteloos ze bij gevolg zijn. Als je autopech hebt, behandel het dan niet spiritueel. Maak er geen spirituele ervaring van! Misschien heb je een spirituele ervaring die te maken heeft met de autopech, maar dat repareert de auto niet. Als je je arm breekt, behandel dat dan niet als een spirituele ervaring. Het is een mechanisch probleem. Misschien gaan de redenen van het breken van je arm veel verder, maar in termen van herstel, herstel de arm. Denk niet over mechanische zaken als mysterieuze zaken. Hierdoor wordt een waarde en een betekenis aan ze toegekend die ze niet hebben, want het Mysterie is veel groter en gaat verder dan de manifestatie van dingen.

Weet je wat gebeurt als mensen manifestatie met Mysterie verwarren? Ze worden met fantastische dingen in vervoering gebracht en ze missen het voor de hand liggende. Hun verbeelding neemt het over. Evenzo is het erg belangrijk om niet op een logische manier om te gaan met het Mysterie. Behandel het Mysterie niet objectief. Het vereist een andere benadering. Elk domein vereist een andere benadering. Als je wetenschappelijk over God wordt, nou, dan zal je behoorlijk veel gedachtes over God creëren, maar je zult nog steeds ver verwijderd van de ervaring zijn en je vertrekt in de verkeerde richting. Dit is niet het domein van wetenschappelijke benadering en je kunt het niet logisch benaderen. God is onlogisch.

Er zit zoveel Mysterie in je leven! Hoeveel invloed heeft dit op de beslissingen en ervaring van elke dag? Veel. Dus het belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden is: Benader manifestatie niet mysterieus en benader Mysterie niet met logica. Ze vereisen andere benaderingen. Als je alles mysterieus maakt, verlies je het contact met het voor de hand liggende en je zult geheel in fantasie leven. Dat is zowel pathetisch als gevaarlijk voor jou en jouw ras.

Jouw ware geestestoestand, Kennis, behandeld in het algemeen materiële zaken op een zeer nuchtere manier en behandeld dingen buiten het materiële op een geheel andere manier, van nature. Hier bestaat geen verwarring van niveaus of andere domeinen.

God lijkt op een plaats waar je naar toe gaat bij een buitengewone ervaring en het resultaat van deze ervaring beïnvloed de richting van je leven, de expressie van je leven en hetgeen waar je waarde aan toekent. God is overal. God is een voortdurende Aanwezigheid, voortdurend gevend, gevend, gevend.

Is religie bijgeloof? Is het mensen die zichzelf voor de gek houden omdat ze onzeker zijn? Proberen ze te vluchten? Proberen ze alleen maar ergens in te geloven omdat hun leven geen betekenis heeft? Hoe devoot je je ook voelt, je zult momenten hebben dat je je deze vragen stelt. Dat zal je, en dat is oké. Misschien zeg je: “Naar de hel, God! Ik heb het met je gehad! Ik ga geld verdienen en slim worden.” Begrijp je, je houd zoveel van God dat soms als je God verwerpt, je dichterbij komt, want als je God verwerp komt er geen reactie. Je keert altijd terug naar God, omdat dat het enige is waar je naar terug kunt keren en omdat de wereld van manifestatie tijdelijk is en de wereld van Mysterie eeuwig is.

Terwijl je in de wereld bent, is wat je weet van het Mysterie beperkt, maar het is genoeg om haar voordelen te ontvangen. Als je de capaciteit zou hebben om het Mysterie volledig te begrijpen, zou je niet in de wereld zijn. Je bewustzijn zou te weids en groot zijn. Je zou niet om kunnen gaan met specifieke dingen. Dus zeg ik niet dat je het Mysterie moet begrijpen. Ik wil dat je je ervan bewust wordt en toestaat dat het een plaats in je leven krijgt.

Jouw Leraren weten alles over wat je wilt – al jouw voorkeuren, alles. Je hoeft niet te zeggen; “Ik wil mijn man of vrouw vinden.” Ze weten dit al. Misschien moet je dit zeggen om jezelf te overtuigen dat je eindelijk bereid bent er iets aan te doen, of dat je iets anders wilt. Hier werf je jezelf misschien voor actieve dienst, maar de Leraren weten het al.

Weet je, als mensen aan hun spirituele ontwikkeling beginnen, zijn ze in de vroege stadia als kinderen. Ze willen alles, maar ze hebben voor alles wat ze willen erg weinig capaciteit. “Ik wil God! Ik wil een heilig huwelijk! Ik wil nu spirituele krachten en onderscheidingsvermogen en vrij zijn van conflict – of op zijn hoogst tegen het eind van dit jaar. Maar de capaciteit voor dit soort zaken is nog niet ontwikkeld. Als de capaciteit ontwikkeld is, nou, dan gebeuren de dingen vanzelf. Beter dus om de capaciteit van mensen te ontwikkelen, zodat ze deze dingen feitelijk kunnen ervaren.

Waarom ben ik hier? Omdat ik je eraan herinner waar je vandaan komt, wat niet de wereld van de manifestatie is. Waarom hebben mensen zolang nodig om functioneel te worden in de wereld als ze zo intelligent zijn? Waarom is dit zo? Per slot van rekening komen andere dieren na een dag of twee dagen of een week in beweging. Je kunt het instinct noemen, maar het is intelligenter. Waarom hebben mensen zoveel tijd nodig om de grondbeginselen te leren. De wereld is een erg onnatuurlijke plaats voor een wezen dat een geweten heeft. Jullie zijn hier allemaal bezoekers. Het was nodig dat jullie vergaten waar jullie vandaan kwamen om hier te kunnen zijn. Dit maakt deel uit van het proces van hier zijn. Maar jullie zijn duidelijk bezoekers. Jullie zijn hier een zeer korte tijd. Jullie zullen door gaan nadat jullie hier vertrokken zijn. Hierin hebben jullie geen keuze. Jullie hebben een keuze in de staat waarin jullie verder zullen gaan, maar het feite dat jullie door gaan valt buiten jullie macht.

Ik vertegenwoordig het Mysterie van jou leven. Je hoeft mij niet noodzakelijkerwijs te begrijpen, maar je kunt mij ervaren en als je mij in voldoende mate ervaart, leer je misschien mij te vertrouwen. De enige manier waarop je mij kunt vertrouwen is door te zien dat ik goed ben en dat dit in jouw leven aangetoond wordt. Dit is zeer belangrijk, omdat dit jouw opent voor een geheel nieuw niveau van ondersteuning, assistentie en richting, dat jezelf niet zou kunnen leveren. Nu bezit je een groot goed en het Mysterie van jouw leven kan dienen om jouw leven in de wereld op een zinvolle manier richting te geven. Het Mysterie zal je een nieuwe manier geven om om te gaan met de wereld die je ziet en voelt. Het is uitermate praktisch en effectief.

Veel mensen praten over religie en denken dat ze religieus zijn, maar ze hebben alleen maar religieuze veronderstellingen geaccepteerd en hebben niet de ware ervaring beleefd. Ze proberen zichzelf op het gemak te stellen en ze baseren hun idee van zichzelf op deze veronderstellingen en zullen doodsbang worden als deze veronderstellingen door iets of iemand getart worden. Daarom is het erg belangrijk dat je blootgesteld wordt aan dingen en leert dingen te onderscheiden en toestaat dat je veronderstellingen over het leven in twijfel getrokken worden. Zo kom je vooruit. Als ik, per slot van rekening, echt ben zijn veel van jouw veronderstellingen dat niet.

Je kunt geen manier vinden om het Mysterie te gebruiken om de wereld te helpen, want je controleert het Mysterie niet. Je kunt allen jouw blootstelling aan het Mysterie en jouw acceptatie ervan controleren. Je kunt haar niet voor de wereld laten doen wat jij wilt. De wereld heeft veel nodig, maar je kunt haar alleen zoveel geven als jouw capaciteit reikt. Dus, als je een grotere capaciteit en een grotere schat aan ervaringen ontwikkelt, kan je een grotere bijdrage leveren. De grootste bijdrage die aan de wereld gegeven kan worden is Kennis. Hier geeft iets groters zich via jouw. Het is niet jij die probeert de situatie te verbeteren in overeenstemming met wat jij wilt of niet wilt. Iets groters beweegt jou op een natuurlijke manier om dit of dat te doen. Iets groter wordt dan van persoon naar persoon gegeven en overgebracht. Of je nu een ziekenhuis bouwt of een ziek iemand voedt, iets groters wordt overgebracht. De stroom vloeit nu door jou heen. Je bent hier getuige van. Je doet nog steeds praktische dingen om de wereld te helpen, maar er is een Spirituele Aanwezigheid die door jou heen beweegt. Je geleidt haar stroom. Dit is erg mysterieus. Je begrip van haar kan maar tot hier gaan. Het is diepgaand en jouw vragen zullen blijven bestaan.

Daarom brengen we mensen in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap naar een bepaalde geestesgesteldheid en dan neemt iets in hen het over. Het is hun absolute hart, hun absolute centrum dat zichtbaar begint te worden. De voorbereiding dient om hun uiterlijk leven vrij genoeg te maken om dit te kunnen laten gebeuren en hun geest helder genoeg te maken zodat het licht er doorheen kan schijnen. Dit vereist zowel een innerlijke als een uiterlijke voorbereiding.

Jouw vermogen om praktisch te zijn in het leven is hierbij zeer belangrijk omdat je niet wilt dat uiterlijke activiteiten zich bemoeien met wat van binnen gebeurt. Innerlijke en uiterlijke ontwikkeling houden verband met elkaar, maar ik zeg je, de beïnvloeding is maar een kant op. Het zichtbare beïnvloed niet het Mysterie. Het zichtbare der dingen – de gang van zaken, jullie geschiedenis, alles wat hier gebeurt – kan het Mysterie niet beïnvloeden.

Het Mysterie beïnvloed het zichtbare. God beïnvloed de wereld. De wereld beïnvloed God niet. De wereld beïnvloed jou in grote mate, dus het is voor jou om erg moeilijk te begrijpen dat de wereld God niet beïnvloed. Als je echter in je denken korter bij God komt, zal de wereld jou minder beïnvloeden en jij haar meer. Dan wordt jouw vermogen om een bijdrage te leveren groter en ben je in staat iets buiten jouw handelingen om over te dragen. Buiten wat je fysiek kunt doen, kan je een zuivere kwaliteit liefde overbrengen die van grote betekenis is voor de levens van anderen. Het kan inderdaad de vonk van Kennis in anderen ontsteken. Ik kan je geen idee geven dat jouw in Kennis kan inwijden. Alleen de kracht van mijn eigen Kennis kan dit doen. Ik kan van alles voor je doen, maar Kennis kan alleen ontstoken en overgebracht worden. Je moet hierop voorbereid zijn.

Nu moet je goed nadenken over deze zaken die ik je vertel. Zeg niet: “Nou, dit geloof ik, maar dat geloof ik niet,” of “Ik denk dat dit waar is , maar dat verwerp ik.” Als je dat doet, verdedig je alleen maar jouw veronderstellingen. Dat is onbedachtzaam. Jij hebt een goed werkend stel hersenen. Je moet ze nu gebruiken voor een klein onderzoek. Als je iets onderzoekt, vermijdt dan de verleiding om conclusies te trekken. Als je zou graven naar een begraven schat of een verborgen stad of een archeologische opgraving zou je geen conclusies trekken. Je zou doorgaan met het onderzoek – totdat je een conclusie over het onderzoek kon trekken.

Mensen die gelukkig zijn hebben altijd Mysterie in hun leven omdat ze altijd nieuwe dingen willen leren. Het leven is voor hen een avontuur. Het is moeilijk, maar het is ook magisch.

Religie moet mysterieus zijn. Als je een religieus leven wilt voeren, moet je Mysterie toelaten. Het is als een grote bron in de grond, een bron die zo diep is dat je de bodem niet kunt zien, maar uit haar diepte komen zaken die belangrijk zijn. Als je Mysterie in je leven hebt, kan je nog steeds een rationeel iemand zijn die op een praktische manier met de wereld omgaat. Hiertussen hoeft geen conflict te bestaan als je begrijpt dat je met concrete dingen concreet om moet gaan. Maar een ander deel van je leven representeert simpelweg de religie van je leven, dat de bron van jouw betekenis, doel en richting is.

Het is voor jou belangrijk om praktisch te zijn, omdat je dit in staat stelt om dingen voor elkaar te krijgen. Je bent hier om dingen te doen. Dit is een plaats waar dingen gedaan moeten worden. Dit is niet de plaats waar je vandaan bent gekomen. Hier doe je niet wat je daar deed, omdat “daar” geen plaats is om iets te doen. Het is een plaats om te zijn. Dit is een plaats om te doen. Daarom heb je een lichaam, en daarom heb je een verstand om het lichaam te sturen. Dus, de nadruk ligt hier op dingen doen. Hoe vaardiger je bent, hoe meer je kunt bewerkstelligen. Maar als je alleen maar vaardig bent en niets anders, zal je een leeg en desolaat leven leiden en zal je weinig voldoening vinden in de wereld van manifestatie, omdat haar aanbod zeer beperkt is vergeleken met wat het Mysterie van het leven jouw te bieden heeft.

Jij hoeft je alleen maar te verbazen over waar je vandaan gekomen bent en waar je naartoe gaat om te zien hoeveel Mysterie een aandeel vormt van je leven. In feite weet je maar weinig, uitgezonderd misschien de mechanische zaken direct voor je neus. Dat is prima, omdat er veel mysterie is. Mysterie kan geweten worden. Je weet iets omdat je ermee in relatie staat. Je begrijpt iets als je ervan gescheiden bent. Als je iets begrijpt, kan je eventueel haar proces uitzoeken, hoe het werkt, haar ontwikkelingsstadia en hoe het andere zaken beïnvloed. Als iets echter geweten wordt, komt dit doordat je een relatie ermee ervaart. Dit is een ander soort interactie en betrokkenheid.

Er zijn mensen die veel begrijpen van hun relaties – hun invloeden, de invloeden van de ander, hoe ze op elkaar inwerken, hun neigingen, hun angsten, hun dwangneurosen, hun sterke punten, hun zwakke punten. Misschien hebben ze tien jaar van analyseren nodig gehad om alles over hun relatie te begrijpen. Ze kennen elkaar echter niet. Je kunt iemand kennen zonder iets van haar of zijn leven af te weten. Dat betekend niet dat je met die persoon moet trouwen. Dat moet je niet doen! Mensen trouwen vaak omdat ze deze ervaring van herkenning met elkaar hebben. Dat komt omdat ze mysterie en manifestatie met elkaar verwarren. “Nou, als ik deze diepe herkenning met de ander heb, dan moet hij (of zij) mijn partner zijn.” Dit is geen correcte veronderstelling, maar veel mensen hebben die en trekken ze niet in twijfel. Dan komen ze er later achter of er een relatie bestaat.

Er is geen reden waarom een vrouwelijke of mannelijke wetenschapper geen diep mysterie in het leven kan hebben. Er is geen reden waarom iemand die sterk betrokken is in mysterie geen bekwaam en effectief persoon kan zijn. Op deze manier kan je de wereld geven wat van de wereld is en God geven wat van God is. Daar zit geen probleem, tenzij je probeert ze gelijk te trekken. Dan ontstaan er allerlei tegenstrijdigheden en dilemma’s.

Het ligt niet aan God dat er pijn en ellende in de wereld is. Dat wil niet zeggen dat God je hier niet mee helpt, maar het is geen probleem voor God. Klinkt dat niet harteloos? Het betekend niet dat het God niets kan schelen. God is God ongeacht wat hier gebeurt omdat God zo groot is. Maar God brengt ook resolutie, evenwicht en harmonie naar alles wat zich binnenin God bevindt. Waarom is er dan conflict in de wereld als God almachtig is, of lijkt te zijn. Als God in alles resolutie brengt, waarom is er hier dan geen resolutie? Het antwoord op deze vraag ligt in jouw relatie met God. Als je God maar voor tien procent in je leven wilt hebben, wat is dan de andere negentig procent van je leven? Als er tien procent God in je leven is, is negentig procent iets anders. In de wereld is ongeveer twee procent God. Ik heb het over God als een mysterieuze, diepe directe ervaring.

God kan niet van je af nemen wat je hier wilt doen, maar God kan invloed op je uitoefenen om terug te keren naar Kennis. Kennis is een heel andere geestestoestand. Ik wil dit heel duidelijk maken, zodat je vervolgens zult denken; “Hoe kan ik deze geestestoestand bereiken?” in plaats van “Hoe kan ik dit gebruiken om dingen in de wereld te laten gebeuren?” Vanuit je verstand kan de wereld niet gekend worden. De bron, aard en resolutie van conflict kunnen niet gekend worden.

Mensen worden studenten van Kennis omdat het natuurlijk voor ze is om dat te doen. Er zijn nauwelijks andere prikkels. Ik beloof mensen niet; “Als je dit bestudeert, zal je rijkdom, liefde, meer macht bezitten of beter zijn dan anderen.” Dat is niet de prikkel. De prikkel ligt voorbij dit alles. Je komt naar Kennis omdat Kennis je brengt, omdat je bewogen wordt door is dat groter is.

In het begin betwijfelen en bestrijden mensen deze grote neiging omdat het hun leven zal veranderen. Het lijkt zo onpraktisch en ze kunnen het niet begrijpen. Mijn God! Als je volledig moest begrijpen waar je mee bezig bent, zou je nooit iets nieuws kunnen doen. Begrijpen is altijd gerelateerd aan het verleden. Het is altijd een poging om het heden te begrijpen vanuit het verleden. Alle wetenschappelijke vooruitgang en alle ware vooruitgang op elk niveau vond plaats omdat bepaalde individuen doorgingen zonder te begrijpen waar ze mee bezig waren en vervolgens iets nieuws ontdekten.

Het is heel belangrijk om eerlijk genoeg met jezelf te zijn om te zeggen; “In die situatie weet ik niet waar ik mee bezig ben, maar in deze situatie weet ik wel wat ik aan het doen ben.” Als je niet weet waar je ginder mee bezig bent, betekend dat niet dat je niet weet waar je ergens anders mee bezig bent. Omdat je je in de wereld ontwikkeld, zal altijd een groot deel van je leven niet nader te verklaren blijven of nog niet ontdekt. Dus waarom belangrijke conclusies trekken over iets? Je zult ze weer op moeten geven! De gedachte “Eindelijk begrijp ik hoe alles functioneert!” bied geen soelaas. Eindelijk begrijpen hoe alles functioneert zal je maar voor korte tijd doen.

Verlichting is niet een eenmalig iets, weet je. Je zult steeds opnieuw verlicht worden. Er zijn belangrijke doorbraken. De ene leidt naar de volgende. Als je de ene doorbraak gehad hebt, ben je vervolgens een beginner in een nieuwe wereld. Zo opwindend! Ik beleef hier veel plezier aan! Maar ik heb tenslotte de praktische last niet die jij hebt. Nu niet in ieder geval. Maar ik heb verantwoordelijkheden die voor jou verpletterend zouden zijn, maar weet je, ik maak me er geen zorgen om. Daarom ben ik zo effectief. Als ik me zorgen over jou zou maken, wat zou ik dan voor je kunnen doen? Ik zou wanhopig worden en dan zouden er twee wanhopige mensen zijn! Maar ik ben zeer geïnteresseerd in jouw vinden van je schat en het niet verkwisten van je tijd in het leven. Jouw schat is hetgeen je hier komt geven, maar om dit te vinden moet je jouw basis verankeren in het mysterie en je moet bedreven worden in de wereld.

Waar jij naar zoekt is niet een antwoord. Het is een ontdekking en een reeks bekwaamheden gerelateerd aan die ontdekking. Denk niet dat ik langs kom en zeg; “Jij zult dit worden!” en dat maakt het probleem duidelijk. Als mensen op die manier denken, dan zijn ze lui; ze zijn passief. Om te doen wat je in de toekomst moet doen, zal je een grotere persoon moeten zijn dan je nu bent. Je zult sterker en meer open moeten zijn.

Overigens, maak je niet druk over het exploderen van de wereld. Wat gebeurt in de wereld is dat de mensheid zich in het proces bevindt van een ras worden, en mijn God, zij zal door vreselijke dingen heen gaan om dit te bereiken. Maar dit is haar evolutie en het moet gebeuren. Zoals de puber een volwassene moet worden, pijnlijk of niet, kan de evolutie van jouw ras niet gestopt worden. Conflict kan gematigd worden en in veel gevallen uitgebannen, maar er is iemand met een zeer groot bewustzijn nodig om dit perspectief aan anderen te kunnen geven.

In de toekomst zal iedereen in relatie met iedereen moeten zijn. Voor sommige mensen zal dit vreselijk zijn, want als dit gebeurt zullen mensen hun nationale identiteit, hun klassenbewustzijn en al die andere onderscheidende factoren op beginnen te offeren, waar sommigen bij zijn, waar ze misschien nooit aan gedacht hebben. “Samenleven met deze mensen? O mijn God, nee!” Maar iedereen zal iedereen moeten confronteren. Hier zullen de verschillen af beginnen te brokkelen. Het is niet dat iedereen gelijk zal worden, dat zal nooit gebeuren, in ieder geval niet op dit niveau. Maar mensen zullen een groter vermogen voor onderlinge relaties moeten ontwikkelen. Ze zullen tevens een hoger onderscheidingsniveau moeten ontwikkelen, want door meer blootstelling aan alles moet je een groter onderscheidingsvermogen en meer kennis bezitten.

Dus zijn er conflicten en die zullen blijven bestaan, maar de wereld zal niet ontploffen. Er bevinden zich krachten in de wereld om dit te verhinderen. Het is mogelijk dat die krachten zullen falen, maar dat is nog niet gebeurt. Denk niet dat het lot van de wereld alleen van mensen afhangt.

God is er altijd. Echter binnen het domein van werelds bestaan kan je of over God beschikken of niet. Je bent vrij om niet in deze relatie te zijn. Als je niet in deze relatie bent, ben je verdwaald in je denken. Je leeft binnen je gedachten en andermans gedachten. Om niet jezelf te zijn moet je tenslotte iets anders zijn, nietwaar? Om God niet te dienen moet je iets anders dienen. Je moet iets dienen, maar dat wil niet zeggen dat hetgeen wat werkelijk is, veranderd is. Wat niet veranderd is het grootste fundament dat je kunt hebben, maar je moet het steeds weer ervaren en je moet je onthouden van het trekken van conclusies erover. Dit laat de deur naar God wijd open.

Zelfs de manifestatie is een mysterie, maar omwille van de uitvoerbaarheid maken we niet alles religieus. Dat zou problemen opleveren. Er is een onderscheid tussen de invloed en de manifestatie en de manifestatie demonstreert zelden volledig het Mysterie omdat het een fysiek iets is.

Als Kennis je aanzet tot het uitvinden van iets, zou je het uitvinden en je zou door een fysiek proces gaan om dat te doen. Wat je uit zou vinden zou begrepen kunnen worden, maar wat je aanzette om het te doen is mysterieus. Hier moet over nagedacht worden omdat wat mensen aanzet om dingen te doen en de dingen die ze doen staan als oorzaak en gevolg met elkaar in verband, maar ze zijn niet hetzelfde. De zuivere ervaring die individuen aanzette om een nieuwe manifestatie in het leven te creëren zou iets kunnen zijn wat die individuen nooit onder woorden zouden kunnen brengen, maar het is iets dat ze via hun creaties over kunnen brengen. Waar ze ook toe aangezet werden om te doen is iets tijdelijks, maar het werd aangezet door iets meer permanent. Wat permanent is lijkt erg moeilijk te onderscheiden van alles in de wereld, omdat alles hier in beweging is en van voorbijgaande aard is.

Dus wat is constant in de wereld? Het constante heeft een invloed en brengt goede resultaten teweeg, maar de resultaten die het veroorzaakt, identificeren of illustreren nog steeds niet de volle kracht van het Mysterie. Met Mysterie zal je een bijdrage aan de wereld leveren omdat je gelukkig bent en niet omdat je doodsbang bent. Als je denkt dat de wereld op het punt staat te ontploffen en je wil er vertwijfeld iets aan doen, dan zal je bijdrage gewelddadig zijn. Je zult gedwongen worden om partij te kiezen en je zult vijanden hebben. Het Mysterie denkt niet op deze manier. Zij heeft geen vijanden. Ze heeft alleen mensen die niet in beweging willen komen, dus werkt ze om hen heen. Het is als de lucht die door alle scheuren binnenkomt.

Het probleem met religies dat ze oorlog voeren met elkaars manifestaties en veronderstellingen. Dit is geen probleem voor individuen die verankert zijn in religieuze ervaring. Maar mensen die zich alleen verbinden met de manifestatie zullen met elkaar concurreren en elkaar bedreigen want op dit bestaansniveau bestaat slechts identificatie met ideeën. Hier willen ze hun eigen ideeën niet in twijfel trekken omdat anders de gehele basis van hun identiteit bedreigd zal worden. Dit is een zeer onbedachtzame staat van zijn en veel mensen leven daar. Als je over religie alleen maar na kunt denken in termen van haar manifestaties – wat het tentoongestelde gedraging is van degenen die beweren er in te geloven, haar grondbeginselen en haar impact op het leven van mensen – dan bejegen je religie alleen als een politieke macht.

Nu weet ik dat alles wat er in de wereld gebeurt uiteindelijk een politieke expressie zal krijgen en dat wat ook aan goeds aan de wereld gegeven is, door iemand gebruikt zal worden om schade te berokkenen. Dat weet ik. Ik weet dat zelfs De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap die ik presenteer door velen misbruikt zal worden. Betekend dat dan dat ik haar niet moet geven? Nee, het is eenvoudig het blok aan het been bij geven in de wereld. Dat weet ik en ik ben er op voorbereid. Jezus Christus was er op voorbereidt. Hoeveel mensen hebben anderen afgeslacht uit naam van Jezus Christus? Hoeveel geweld is er gepleegd uit naam van Jezus Christus? Hou zou jij het vinden als je naam op die manier werd belasterd? Wil dat zeggen dat Jezus Christus zijn gift niet had moeten geven? Ik kan je verzekeren dat hij zich bewust was van de prijs die betaald zou worden. Dat is het conflict.

Als het niveau van enkele individuen opgetild kan worden, zal iedereen profiteren. De mensheid is altijd verder gekomen door het werk van een handvol mensen. Zij brengen het Mysterie in de wereld en ieder ander maakt haar zichtbaar en gebruikt haar, maar waar het vandaan komt weten maar zeer weinigen.

Het is voor mij geen probleem als mensen niet groeien, zelfs al maakt het mijn taak moeilijker. Ik wil alleen maar het leven gemakkelijker voor ze maken, maar laat ik zeggen dat soms het werken met mensen erg frustrerend is omdat ze terug blijven gaan naar het oude dat niet werkt en ze het nieuwe niet proberen. Dus soms heb ik versterking nodig van mijn vrienden en ook van mijn Leraren. Mijn Leraren werken op een andere schaal laten we zeggen. Ik ben hun manifestatie. Dit is hier in de wereld erg moeilijk te begrijpen en het is zelfs niet belangrijk. Welke mystieke kosmologie heeft per slot van rekening ooit iemand door de dag geholpen? Dus God hoeft niet begrepen te worden, maar God kan ervaren worden. Dat is genoeg.

De meeste mensen willen dat God iemand is die in de buurt is voor het geval er iets mis gaat, net als mamma thuis. Nou, als je naar buiten gaat om te spelen, wil je niets met mamma te maken hebben, maar je wilt ervoor zorgen dat als je valt en jezelf pijn doet, je altijd naar mamma thuis kunt gaan. Mamma is er altijd.

Dus moet je religie op deze manier bekijken. Ik wil het hebben over wat religie werkelijk is en niet wat mensen ervan hebben gemaakt. Wat mensen ervan hebben gemaakt is niet wat zij werkelijk is. Dus als je een nieuwe visie het leven in wilt brengen, dan moet je voorbereid zijn op wat mensen ermee zullen doen. Daarom moet het gepaard gaan met zeer weinig persoonlijke investering, want iemand zal het ten kwade gebruiken. Dat betekend niet dat je gefaald hebt. Het betekend alleen maar dat je je niet moet bemoeien met de gift als die eenmaal gegeven is.

Verrichting heeft twee verschillende domeinen: Er bestaat verrichting in het Mysterie en er bestaat verrichting in de manifestatie. Verrichting in het Mysterie verhoogd altijd de kwaliteit van relaties. Het is altijd een grotere ervaring van communicatie of gedeelde identiteit. Dat op zichzelf heeft een enorme betekenis voor het presteren in de gemanifesteerde wereld, aangezien het Mysterie altijd de manifestatie beïnvloed.

De meeste mensen zijn gericht op prestatie in de gemanifesteerde wereld en dat is goed, want dat moet ook gebeuren. Wat er ook is gebeurt binnen hun relationele domein voeren ze uit. Steeds als je door iets geïnspireerd wordt ervaar je in dat moment een grotere capaciteit voor relaties.

Als je wilt stoppen met het ervaren van het Mysterie, moet je een definitie ervoor creëren. Houd je aan die definitie en de deur zal sluiten. Dan zal je jouw definitie ervaren en niet het Mysterie en je zult je positie verdedigen en je zult het Mysterie verspelen. Het probleem is hier dat mensen hun identiteit baseren op hun veronderstellingen en niet op echte ervaring. Kennis brengt je altijd verder dan je veronderstellingen, maar als je identiteit op jouw veronderstellingen stoelt, dan is dit te beangstigend.

Waarom willen mensen God niet ervaren? Waarom is er die diepgaande weerstand? Dat komt omdat ze bang zijn hun ideeën over henzelf aan de kaak te stellen. Misschien zijn ze niet diegene die ze denken dat ze zijn. Kunne ze daarmee leven? God geeft iets dat veel beter is, maar mensen zijn bang om dat wat ze voor zichzelf gecreëerd hebben op te geven. Ik heb het niet over het opgeven van je auto en gaan leven als een monnik. Dat is belachelijk! Waar mensen bang voor zijn is het opgeven van de ideeën over henzelf. Dat is ware zelfverloochening! Ware zelfverloochening is niet het opgeven van wereldse dingen. Het is het opgeven van ideeën. Dat zijn de tralies in je gevangenis.

Om ideeën op te geven moet je bereid zijn een tijdje zonder ideeën te zijn, totdat je iets nieuws kunt vinden. Jouw veiligheid moet ergens anders op gebaseerd zijn. Kennis is je basis, ongeacht wat je geloofd. Wat je geloofd zal bepalen in hoeverre je jouw basis kunt ervaren, maar Kennis is nog steeds je basis. Als je weet dat dit jouw basis is, zal je je erg snel ontwikkelen, omdat je niet bang zult zijn voor nieuwe informatie. Je zult niet bang zijn voor nieuwe ervaringen. Je zult niet bang zijn om nieuwe zaken te ontdekken. En hoe meer je zult ontdekken, hoe meer je zult geven, want dat is normaal.

Ik zal je iets vertellen. Omdat ik over Mysterie gesproken heb, zal ik je iets vertellen dat jouw terug zal werpen in het Mysterie: Zoals het echt is, gaat het zelfs verder dan liefde. Het is zelfs beter dan dat!

We praten over God als een bekoring, als een kracht die jouw voortbeweegt en jouw Kennis stimuleert. Denk zo over het Mysterie in jouw leven. Het Mysterie is een levende Spirituele aanwezigheid. Het is iets waarvan je in jouw leven bewust van bent of niet. Denk over religie als een Mysterie en niet als een filosofie of een politieke beweging, zodat je er toegang toe kunt krijgen binnenin jezelf. Mensen bouwen kerken omdat ze een mogelijkheid willen scheppen om een ervaring te hebben. Als het Mysterie aanwezig is, zal je weten dat God in de wereld is.