Problemen oplossen

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 4 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Problemen oplossen en leren omgaan met Kennis is een hoofdcomponent in het leren van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap en het realiseren van de volledige toepassing ervan in jouw leven. Kennis en haar toepassing zijn zo volledig dat, als je vordert, je je realiseert dat Kennis elk moment bij je is. Zij is alleen erg stil en jij bent erg lawaaierig. Het ervaren van deze Spirituele Aanwezigheid die in stilte bij je verblijft, begint jou het vertrouwen te geven dat als alles met Kennis stil is, het voor jou tijd wordt om ook stil te worden, terwijl je de gewone activiteiten van jouw leven verzorgt en jouw normale verantwoordelijkheden nakomt.

Grote en kleine problemen ontstaan en hier speelt Kennis een zeer belangrijke rol. Het is verwarrend voor de ontvanger omdat Kennis heel anders werkt dan het persoonlijk verstand. Een groot deel van de tijd is zij stil. Zij moet door iets buiten haarzelf geactiveerd worden om zich te openbaren. Hoe anders is dit dan de manier waarop jij denkt – altijd twijfelen, vergelijken, verbazen, kleine scenario’s creëren, oude scenario’s in herinnering roepen, druk zijn met bepaalde zorgelijke zaken en negatief reageren op zaken die je tijd en energie in beslag nemen. Werk, werk, werk. Druk, druk, druk. Het lijkt op een vergadering die nooit eindigt.

Je verstand heeft de motor altijd aan staan. Alleen als je ergens anders heen gaat terwijl hij draait begin je je te realiseren dat zich iets anders in jou bevindt. Daar zit een heel ander soort intelligentie. Dit is een belangrijke ontdekking die tijd zal vergen omdat de overgang van leven in je eigen geest naar leven in de geest van Kennis zo’n volledige en totale overgang is dat het een totaal ander perspectief en benadering van het leven vereist, een ander gevoel van identiteit en een andere basis voor relaties en activiteiten in de wereld.

Dus, hoe los je problemen op? Laten we om te beginnen praten over het soort problemen dat jij probeert op te lossen. Je hebt het grote probleem, de middelgrote problemen en de kleine problemen. Incidenteel zal Kennis je helpen met kleine problemen maar vaak niet, dus moet je ze gewoon oplossen. Dit is meestal eenvoudiger dan mensen denken, maar omdat ze vaak niet accepteren dat het probleem bestaat of bezwaar maken tegen de manier waarop het zich voordoet, kan een klein probleem voor hen erg groot lijken. Dus in plaats van eenvoudig de situatie op te lossen of te zien hoe de situatie verbeterd kan worden, heerst er vaak verwarring met een grote hoeveelheid ergernis en een hoop conversatie met het verstand dat zich opwindt en overuren maakt. Dit is een grote reactie op een klein probleem.

Dit is het probleem met problemen; kleine problemen: grote reactie; grote problemen: kleine reactie. Dit is het probleem. Dit is het grote probleem. Als je de autosleutels verliest, of je hebt een lekke band, of als je een vergissing hebt gemaakt of je hebt iets over het hoofd gezien of als je iets vergeten bent of als een mechanisch ding van jou stuk gaat of een apparaat van iemand anders stuk gaat – dit zijn allemaal kleine problemen, maar ze roepen vaak een grote reactie op. Het feit dat ze een grote reactie oproepen maakt deel uit van het grotere probleem. Dus laten we, in plaats van over te gaan tot het oplossen van problemen links en rechts, groot en klein, de problemen schetsen waar Kennis aan werkt en de verschillende problemen waar jij aan werkt.

Proberen meer geld te verdienen, of dit nou noodzakelijk is of een voorkeur, is altijd een klein probleem. Je afvragen “Hoe kan ik meer geld verdienen?” kost je misschien achtennegentig procent van je energie, maar het is nog steeds een klein probleem. Zelfs als de oplossing tijd en moeite kost, is het nog steeds een klein probleem.

Kleine problemen vormen het gros van de problemen waar mensen mee bezig zijn, hetzij om ze op te lossen hetzij om ze te vermijden. In feite zijn er slechts drie mogelijke reacties die je op een groot of klein probleem kunt hebben. Je kunt het vermijden en er zijn vele manieren om dat te doen, want mensen zijn erg handig in vermijden. Je kunt erover klagen, wat inhoudt dat je het niet kunt vermijden, maar je bent ook niet bezig met oplossen, dus klaag je erover. Of je kunt het oplossen. Bij de eerste twee is er veel reactie op een klein probleem. Er wordt veel moeite gestoken in het vermijden van problemen en in het klagen erover.

Nu wordt een klein probleem een groter probleem, of laten we zeggen, het wordt een middelgroot probleem als er geen acht op geslagen wordt. Dan worden de consequenties van het vermijden of niet oplossen ervan problematischer, moeilijker en misschien duurder. Een klein probleem kan normaalgesproken alleen maar een middelgroot probleem worden. Een groot probleem is iets anders.

Als er te lang geen acht geslagen wordt op een probleem kan het een groter probleem worden, maar op en uit zichzelf is het geen groot probleem. Het grotere probleem is dat het kleine probleem niet werd opgelost of dat er te veel energie werd verspild. Dat is een groter probleem. Als een klein probleem na verloop van tijd een groter probleem wordt, is het op zichzelf geen groot probleem. Het is een probleem, maar het grotere probleem is dat het om te beginnen niet herkend werd.

Het grote probleem is dat mensen niet op Kennis reageren. Kennis zwaait met de rode vlag, geeft aanwijzingen, doet er alles aan om de persoon te waarschuwen, maar de persoon merkt het niet of vermijdt iets. Dat is het grote probleem. De manier waarop mensen op het leven reageren – door niet te participeren in het leven, door geen relatie aan te gaan met het leven, door hun eigen ambities na te jagen, te proberen hun eigen ideeën en idealen uit te leven – dat is het grote probleem en dat schenkt tevens het leven aan de meeste kleine problemen.

Dus laat ik nog wat praten over kleine problemen in het algemeen en vervolgens zullen we het oplossen van kleine problemen, middelgrote problemen en dan het grote probleem onderzoeken. Probeer om te beginnen niet om geen problemen te hebben. Dit is niet intelligent. Omdat je te maken hebt met de fysieke wereld zijn er veel praktische problemen die opgelost moeten worden. Omdat je een persoonlijke geest hebt die losstaat van het leven heeft ze veel problemen. Omdat je niet volledig betrokken bent bij Kennis heb je problemen. En dus hebben we veel problemen. Proberen om geen problemen te hebben of proberen plezier te maken in plaats van problemen op te lossen, creëert grotere problemen, of moet ik zeggen benadrukt het grote probleem. Kennis lost voortdurend problemen op, maar ze lost alleen maar middelgrote problemen en het grote probleem op. Waarom? Omdat het de bedoeling is dat de andere problemen door je persoonlijke intelligentie opgelost worden.

Veel mensen zeggen; “Ik kan dit probleem oplossen, Ik zal gezond verstand gebruiken.” Als je bijvoorbeeld je tanden niet poetst rotten ze weg en dat wordt heel hinderlijk. Dit is gezond verstand. Gezond verstand is als kleuterschool-Kennis. Het is als Kennis op een zeer rudimentair niveau. Dat is als iets voor de hand ligt en je blijft er maar tegenaan lopen. Als je jouw rekeningen niet betaalt zal je dingen kwijtraken. Als je tegen mensen liegt zullen problemen je achtervolgen. Dit is allemaal gezond verstand, oftewel kleuterschool-Kennis. Met andere woorden, de meeste mensen weten dit soort zaken, maar ze kiezen ervoor er geen aandacht aan te schenken omdat het op dat moment niet uitkomt, of misschien kost het wat geld, of het geeft ongemak, of het maakt het dagelijkse bestaan moeizamer.

Dus je zult problemen hebben op alledrie niveaus omdat ze al op alledrie niveaus bestaan. Kleine problemen zijn problematisch omdat je in een fysiek universum leeft. Middelgrote problemen zijn kleine problemen waar geen aandacht aan besteed is. En het grote probleem is dat je als gevolg hiervan afgescheiden bent van Kennis en van andere levende dingen. Dit is de toestand waarin iedereen verkeert, dus leren om problemen op te lossen is duidelijk heel belangrijk.

De meeste kleine problemen kunnen met je persoonlijke intelligentie opgelost worden. Dat betekent niet dat ze allemaal eenvoudig zijn. Het betekent alleen maar dat ze opgelost kunnen worden. Met andere woorden, als je jouw auto wilt starten en de motor start niet, is dat geen groot probleem. Het is misschien een groot ongemak, maar het is geen groot probleem. Het is zelden levensbedreigend. Dus, zou je moeten overleggen wat te doen? Misschien. Maar het is gezond verstand dat jou zal helpen. Soms, als je jouw sleutels verliest, schiet je te binnen waar ze liggen, maar andere keren moet je misschien je hele huis doorzoeken. Het is een klein probleem. Je wordt effectiever, competenter en tot meer in staat in de fysieke wereld door deze kleine problemen keer op keer op te lossen.

Het meeste onderricht bestaat uit hoe je leert problemen op te lossen. Waarom proberen mensen dan van hun problemen af te komen om zich op hun gemak te voelen? Dat is alsof je zegt dat je niet onderricht wilt worden. Als kleine problemen zonder al dat ontwijken, ontkennen en geklaag aangepakt worden nemen ze nauwelijks ruimte in in je leven en stellen ze je in staat om bewuster, gewetensvoller en bekwamer in praktische zin te worden. Dit geeft ruimte om het grote probleem van je leven aan te pakken.

Het grote probleem roept deze vragen naar voren: Wie ben je? Waarom ben je hier? Wat moet je hier bereiken? Hoe verbind je je opnieuw met jouw diepere intelligentie? Dit vereist het stellen van dezelfde vragen op verschillende manieren. Het vereist het onderzoeken van het grote probleem vanuit verschillende hoeken. In feite is het probleem zo groot dat mensen het op verschillende manieren waarnemen en heel verschillende interpretaties hebben. Het is alsof je naar een enorm ding kijkt maar je kunt het niet helemaal zien. Je kunt alleen maar een deel ervan zien. Dus hier kijkt iemand naar dit deel en ginds kijkt iemand naar dat deel. En als ze met elkaar communiceren hebben ze compleet verschillende verhalen over wat ze ervaren. In dit geval zou je kunnen zeggen dat het grote probleem spirituele bewustwording is of dat het grote probleem het werkelijk eerlijk worden ten opzichte van jezelf is of dat het grote probleem onderscheidingsvermogen in relaties is. Dit is allemaal hetzelfde probleem maar je ervaart en observeert het vanuit een ander gezichtspunt. Dit is het grote probleem. Zelfs als je alle kleine oplost en je leven bijzonder comfortabel is zal je geen verlichting voelen als er geen aandacht geschonken is aan het grote probleem en zullen de kleine je nog steeds volledig in beslag nemen.

In een ideale of pure staat van leven in de wereld zijn er geen middelgrote problemen. Er bestaan alleen maar kleine problemen en het grote probleem en de meeste kleine problemen kunnen opgelost worden met gezond verstand. Als ze ontkend of vermeden worden of je bent je niet van ze bewust worden het middelgrote problemen en dan zal Kennis je helpen. Als je bijvoorbeeld behoefte voelt om naar de dokter te gaan omdat je pijn hebt maar het dringt niet tot je door en je zegt tegen jezelf; “Oh, ik kan het me niet permitteren. Ik zal het anders proberen af te handelen,” of iets dergelijks, dan wordt het uiteindelijk een middelgroot probleem en Kennis zal je influisteren iets te doen. Je begint te voelen dat je iets moet doen. Je zult de innerlijke aanmoediging van Kennis voelen. Waarom is Kennis niet méér bezig met dagelijkse problemen, zelfs niet met de irritante? Waarom? Omdat Kennis zich bezighoudt met het oplossen van het grote probleem. Het grote probleem is zeer groot en heeft invloed op elk aspect van jouw leven. Als je daar naar een oplossing toe werkt begin je aan een nieuw leven. Hier blijven kleine problemen zich voordoen, maar ze blijven klein.

Wat neemt de plaats in van problemen? Vrijheid. Als jouw kleine problemen groot blijven en omstreden en al jouw energie opeisen kan je geen vrijheid verwerven. Wat is vrijheid? Vrijheid is reageren op de waarheid binnenin jezelf en haar volgen. Jouw vrijheid is het vermogen om dit te doen. Dit lost het grote probleem op en stelt je in staat om jouw waarde en zin in de wereld te ervaren. Als dat gebeurt is liefde voor jezelf natuurlijk. Als liefde voor jezelf aanwezig is vallen jouw relaties op hun plaats. Dit is vrijheid. Mensen denken dat vrijheid is alles kunnen doen wat je wilt met een minimum aan hinder of obstructie. Dat is geen vrijheid. Het ontbreken van hinder is tot op zekere hoogte noodzakelijk, maar het is geen vrijheid. Denk aan iemand die in een land leeft waar erg weinig politieke vrijheid bestaat en neem iemand die in een land leeft waar veel politieke vrijheid bestaat. De persoon in het laatste geval zou meer voordelen en mogelijkheden hebben, maar dat betekent niet dat hij het grote probleem in het leven effectiever oplost dan die andere persoon. Het betekent alleen maar dat hun kleine problemen verschillen.

Denk eraan dat Kennis zich bezighoudt met het oplossen van het grote probleem en met het klein houden van kleine problemen door jou in staat te stellen ze op te lossen op het niveau waarop ze voorkomen. Omdat iedereen het grote probleem heeft genereert dat vele kleine die er anders niet geweest zouden zijn. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je problemen oplost op het niveau waarop ze zich voordoen. Dat snijdt hout, maar dat kunnen maar heel weinig mensen. Laat ik je een voorbeeld geven. Als je jouw sleutels verliest en als een gek het hele huis doorzoekt en je denkt daarbij; “Dit moet een spirituele betekenis voor mij hebben,” of “Dit moet een of ander aspect van mijn psyche vertegenwoordigen,” en je verliest je in allerlei bespiegelingen, dan begint jouw kleine probleem iets veel groters te vertegenwoordigen en raak je verstrikt in het belang hiervan. Ondertussen heb je jouw sleutels niet gevonden. Ze liggen daar ergens om door jou gevonden te worden, maar je bent in je hoofd beland en iets anders aan het doen.

Als mensen zich gaan bezighouden met hun eigen persoonlijke ontwikkeling op een bewuste en actieve manier blazen ze zaken vaak enorm op. Alles wat gebeurt is belangrijk voor ze. Alles wat ze voelen moet belangrijk zijn. Al hun problemen vertegenwoordigen grotere waarheden of grotere tekortkomingen in het leven. Je sleutels verliezen is normaal. Het zal ongeacht wie gebeuren. Zelfs een man en vrouw van Kennis zullen hun sleutels verliezen. De man en vrouw van Kennis zullen ziek worden en sterven. Het verschil zit hem in hun ervaren van Kennis en waaraan ze hun energie besteden. De meeste zaken in de wereld die mensen bezighouden en die hen overvallen zijn kleine problemen die groter zijn geworden. Ze werden of genegeerd of te belangrijk gevonden.

Kennis houdt zich met grote zaken bezig maar blijft al het andere volgen. Dus, je verliest je sleutels en gaat naar Kennis en zegt; “Waar zijn mijn sleutels? Ik zal mediteren.” Soms denk je eraan om op een bepaalde plaats te zoeken en zeg je; “Ach, geweldig, Kennis is zo goed!” Andere keren probeer je je te concentreren en vind je niets en zal je uiteindelijk toch het hele huis moeten doorzoeken. En dan denk je; “Nou, misschien werkt Kennis niet.” Kennis is bezig met iets veel groters dan dit soort zaken.

Als mensen beginnen met de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren, kwellen ze zichzelf vaak voortdurend met vragen over wat ze hiermee aan moeten en wat ze daarmee aan moeten en hoe ze meer geld kunnen verdienen en hoe ze ware liefde kunnen vinden en hoe ze van hun kwalen af kunnen komen en dat gaat maar door en door en door. Er volgt geen innerlijke reactie en ze zeggen; “Ik ben te dom om Kennis te begrijpen of Kennis bestaat misschien niet.” Kennis is bezig met iets dat veel groter is dan deze vragen. Zij lijkt op een wetenschapper die werkt aan een belangrijke ontdekking.

Jij moet negentig procent van jouw problemen oplossen. Wees vindingrijk. Zoek hulp. Leer dingen. Dit is jouw opleiding in het mens zijn. Op deze manier word je als mens volwassen: door deze problemen te accepteren, door te leren om vindingrijk te worden en door ze op te lossen. Maar je wilt geen middelgrote problemen, want ze zullen je van je tijd, energie en focus in het leven beroven.

Laten we het nu hebben over het grote probleem. Het grote probleem is zo groot dat je niet alles in een eenvoudige definitie kunt vatten. Als je in voldoende mate geleerd hebt om kleine problemen op te lossen of ze kunt bijhouden zoals ze zich voordoen zal je misschien een volgende mijlpaal passeren en een hogere dimensie in je leven bereiken. Hier is een groter probleem en hier zijn beloningen die niet beschikbaar voor jou zouden zijn als je niet deze grotere oplossing in je leven gezocht zou hebben. Er is niet alleen het besluit er is ook realisatie en daarbij alle zaken ten dienste waarvan je in de wereld bent gekomen. Kennis is hier. Betekenis is hier – de onderliggende betekenis van hoe je dingen doet en wie je bent. Hier ligt de nadruk niet zozeer op kleine problemen maar op het hele milieu waarin ze bestaan. Verander dit milieu en alles verandert mee. Problemen gaan niet weg. Ze zijn alleen geminimaliseerd en worden interessanter. Zeer weinig mensen bereiken dit niveau van probleemoplossing. Dit is vooruitgang.

Veel van de concurrentie in de Grotere Gemeenschap gaat om intelligentie. Intelligentie wordt zowel ontwikkeld binnen de context van het leven van een individu als over de spanne van generaties in zijn of haar specifieke ras door problemen op te lossen – kleine problemen en in sommige gevallen het grote zelf. Kennis is daar. Kennis werkt aan het grote probleem. Kennis leidt je bij het oplossen van de middelgrote. En voor de kleine zegt Kennis tegen jou; “Los het op, los het op, los het op. Hier kan je zien waarom mensen Kennis niet begrijpen – haar aanwezigheid, haar realiteit en haar wijsheid. Ze hebben kleine problemen die groot geworden zijn voor ze. Ze vragen Kennis om ze op te lossen en Kennis zegt: “Los ze op. Los ze op.” Zij zeggen: “Ik kan ze niet oplossen! Ze zijn te groot! Het is te moeilijk!” Kennis zegt: “Los ze op.” Kennis wordt hier niet begrepen omdat mensen denken dat kleine problemen enorm zijn.

Als je problemen oplost en je ruimt de meeste uit de weg, wat blijft er dan over? Leegte blijft over. Dit is de uitnodiging om het mysterie van je leven binnen te gaan, maar veel mensen realiseren zich dit niet. Zonder problemen om op te lossen raken ze gefrustreerd, bezorgdheid doet haar intrede en vervolgens leegte.

Op het gebied van het grote probleem werk je met Kennis, je volgt Kennis en Kennis leert je hoe je alle gerelateerde praktische dilemma’s aanpakt. Zij leert je hoe je de aanpassingen aanpakt in je eigen denken en in je emotionele leven. Als je met Kennis werkt ontvang je de grootsheid van Kennis, de stilte van Kennis, het mysterie van Kennis, het onderscheidingsvermogen van Kennis en de rust van Kennis.

Het is waar dat hoe wijzer iemand wordt, des te minder kleine problemen hij heeft en hoe meer hij stilte op prijs stelt, zodat hij in hoge mate met Kennis kan samenwerken. In het begin wordt iemand overspoeld door kleine problemen en middelgrote problemen, dus vaak is het eerste wat zich voordoet bij het volgen van De Weg van Kennis te leren hoe deze op te lossen zodat je vrij bent door te gaan naar iets groters. En het grappige is dat je het zelf zult moeten doen. Je kunt hulp krijgen, maar jij zult het moeten doen. Als je die drempel over gaat en het mysterie van jouw leven binnentreedt, als je de grotere problemen aanpakt zonder de kleine te negeren betreed je het domein van het grote probleem. Dan wordt Kennis iets zeer wezenlijks. Na verloop van tijd, als je volhardt, zal je haar grootsheid voelen en begin je haar intentie te begrijpen. Tot dan is Kennis slechts een vreemd en intrigerend idee maar nauwelijks te gebruiken bij het oplossen van kleine problemen, die normaal gezien worden als grote problemen.

Een andere manier om dit onder woorden te brengen is dat, als je leert kleine problemen efficiënt op te lossen zodat je er te allen tijde slechts enkele met je meedraagt, en als je in staat bent ze zo doelmatig mogelijk aan te pakken, dan promoveer je naar een ander soort probleem oplossen in het leven en een volledig ander soort leven. Hier kan je het probleem voor beginnende studenten van Kennis gaan zien. Dit omvat vrijwel iedereen in de wereld, aangezien gevorderde studenten van Kennis zich in het algemeen niet op het fysieke niveau bevinden. Dus wees blij dat je een beginner bent. Je kunt het probleem voor beginnende studenten van Kennis zien. Ze denken dat hun kleine problemen groot zijn; ze denken dat hun grote probleem klein is of ze denken er helemaal niet aan. En ze zoeken goddelijke interventie of goddelijke raad voor hen zelf. Ze zoeken Wijsheid, maar hun hele benadering is verkeerd. Hun hele evaluatie is onjuist. Dus wat gebeurt er? Onbegrip, verwarring, onzekerheid en verontwaardiging. Ze begrijpen het niet. Was het de bedoeling dat Kennis ze zou bijstaan en zich kenbaar maken? Vaak is zelfs gezond verstand buiten het bereik van mensen. Ze kunnen zich zelfs hier niet eens mee bezighouden, dus waarom iets groters zoeken?

Het gaat hier om vele kwesties. Als mensen bijvoorbeeld de mogelijkheid beginnen te onderzoeken dat ze een spiritueel leven hebben, denken ze vaak dat als ze het juiste doen alles goed uitpakt. Deuren gaan voor je open. Niets is moeilijk. Als iets moeilijk is, nou dan moet er iets verkeerds zijn met je benadering, of zoiets. Dit is volledig verkeerd! Als je het juiste doet gaan dingen soms erg gemakkelijk en wonderbaarlijk goed. Soms als je het juiste doet zijn zaken erg moeilijk met veel obstakels en moet je hard werken om ze te overwinnen. Soms als je het verkeerde doet lijkt alles goed te gaan en gaat het gemakkelijk totdat je beseft hoe verkeerd het is. Soms als je het verkeerde doet gaat het erg moeilijk en zijn er massa’s obstakels te overwinnen, behalve dat je ze hier niet kunt overwinnen. Dus laat je niet voor de gek houden door de schijn van zaken. Omdat iets moeilijk of problematisch is betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat het niet goed voor jou is om ermee bezig te zijn. De ware weg voor jou zal soms wonderlijk eenvoudig zijn en op andere momenten erg moeilijk. De verkeerde weg zal soms gemakkelijk lijken maar zal altijd moeilijk zijn.

Daarom is de manier om Wijsheid op te bouwen het leren oplossen van kleine problemen daar waar ze zich voordoen en voorkomen dat ze middelgrote of chronische problemen worden. Houd ze klein maar negeer ze niet en ga vervolgens aan de slag met het ware probleem in jouw leven, namelijk het volgen van de weg naar verwerkelijking en bijdrage. Beide zijn noodzakelijk, het ene niet zonder het andere. Als je begint met een spiritueel leven en je vergeet je rekeningen te betalen of je sleutels in de gaten te houden of je gezondheid te bewaren zal je tegen allerlei moeilijkheden aanlopen en zal je niet ver komen. Dus je moet beide doen. Je kleine problemen zullen afnemen als je leert ze niet te vermijden maar er aandacht aan te besteden zodra je je ervan bewust wordt. Dan ben je vrij om een deel van je tijd, focus en concentratie beschikbaar te houden voor het grote probleem.

Wanneer je het grote probleem benadert zal je beseffen dat je het niet kunt definiëren en zullen je definities moeten veranderen. Dit zal ertoe leiden dat je je aan een Hogere Macht in jou en in de wereld zult houden. Je wordt geroepen om samen te werken met de Hogere Macht in plaats van alleen maar haar ontvanger te zijn. Het grote probleem is niet iets dat je zomaar oplost en er dan klaar mee bent. Het is iets waarmee je leeft en terwijl je op een bewuste en effectieve manier leert met het probleem te leven, leer je de oplossing te leven. Je kunt niet aan het grote probleem ontkomen. Ofwel je leeft het in haar onopgeloste staat, of je leeft de oplossing, maar je draagt het altijd met je mee. Voor jou is het er altijd.

Terwijl je de weg vervolgt vallen veel van je eerdere conclusies, veronderstellingen en overtuigingen weg, en wat hun plaats inneemt is openheid. Werkelijke openheid, niet een voorgewende openheid. Echte openheid. Dit betekent dat je leeg en open kunt zijn in een situatie en deze zorgvuldig observeert en verantwoordelijk bent naar wat je weet. Problemen kunnen vermeden worden als dit je benadering is. Je zult je klachten over het leven willen minimaliseren omdat klagen het onmogelijk voor je maakt dingen binnen je bereik op te lossen. Wat je alleen kunt oplossen zijn de kleine problemen. Wat je niet alleen kunt oplossen is het grote probleem. Voor de kleine problemen heb je bij tijd en wijle hulp van Kennis nodig. Voor het grote probleem heb je Kennis helemaal nodig. Je zult Kennis niet alleen nodig hebben, je moet je met haar verbinden. Je moet je met Kennis verenigen. Je moet toelaten dat Kennis jou beheerst, jou onderwijst en jou voorbereidt. Hier worden je mentale leven en je spirituele leven verbonden, gehuwd en verenigd. Dit transformeert je als individu volledig zodat je kunt beginnen met het grote probleem te leven en haar oplossing te leven.

Voor een oppervlakkige toeschouwer zal je er niet anders uit zien. Je zult nog steeds je sleutels moeten zoeken; je zult nog steeds je auto moeten repareren; je moet nog steeds aandacht besteden aan je fysieke pijntjes en je zult nog steeds genoeg geld moeten verdienen om te kunnen leven. Maar hier houden de overeenkomsten op, want we hebben te maken met iemand die in een ander universum leeft, een ander leven met een andere geest – zo anders dat geen vergelijk mogelijk is.

Dit is voor jou mogelijk. Begin vandaag de aanwezigheid van al de kleine problemen in je leven te accepteren en accepteer dat het voor jou mogelijk is ze, met de hulp van anderen, op te lossen en te minimaliseren, zodat je je kunt richten op het grote probleem dat je wenkt, dat op je wacht, waarvan de oplossing op je wacht met beloningen die het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat. Hier leer je jezelf te ondersteunen. Je leert over je aard, namelijk de manier waarop je dingen doet, je denken en je gedrag. Je leert over de aard van anderen en hun overeenkomsten en verschillen ten opzichte van je eigen aard. Je wordt je bewust van je innerlijke kracht. Je prioriteiten beginnen te veranderen en je zoek naar hogere zaken. Om deze hogere zaken te bereiken zal je naar een Hogere Macht zoeken, want hogere zaken kunnen alleen maar verkregen of ontvangen worden met een Hogere Macht. Pak het grote probleem van je leven aan, verwaarloos de kleine niet en je zult deuren openen die op jou wachten, en die zijn reeds open.