Plezier

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 10 maart 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Plezier is een richtpunt waar de meeste mensen mee bezig zijn. Het vereist aandacht. Net als bezittingen is plezier iets dat het bewustzijn, de tijd en energie van mensen domineert. Net als bezittingen kan plezier iets zijn dat slecht is. Je moet wederom kijken naar wat plezier is en waar je de grenzen trekt die bepalen of je participeert in iets dat echt plezierig is of niet.

Het is voor ons een plezier om te praten over een grotere hoeveelheid Kennis en ook een Grotere- Gemeenschapsperspectief aan jullie over te dragen, dat jullie en jullie ras nodig zullen hebben om zich verder te ontwikkelen. Ons plezier wordt geboren uit het feit dat via ons een geschenk aan jullie gegeven wordt. Dit is het grootste plezier. Dit is het plezier dat geen grenzen kent en niet slijt. Het is een plezier dat overgebracht kan worden naar veel geesten en ermee kan resoneren. Daarom groeit het in plaats van dat het afneemt als het doorgegeven wordt. Het is een plezier dat geboren wordt uit Kennis. Het versterkt zichzelf. Het is een plezier anders dat welk plezier je ook kunt vinden.

Al het andere plezier wordt zwakker als het zich verspreidt. Het neemt af. Zoals bij een kiezelsteen die in een poel geworpen wordt, wordt het rimpeleffect zwakker en zwakker als het uitdijt. Het plezier waar wij het over hebben heeft echter het tegenovergestelde effect. Het lijkt meer op het planten van zaden. Als deze zaden aanslaan in geesten die vruchtbaar zijn van het verlangen naar Kennis en de herkenning van de behoefte aan Kennis, groeien en bloeien ze daar om vruchten te dragen, om opnieuw hun zaden te verspreiden over nieuwe geesten die vruchtbaar voor Kennis zijn. Zij op hun beurt dragen vruchten, enzovoort. Daarom plant dit grotere plezier zichzelf voort en brengt steeds meer vruchten op terwijl het wordt gegeven en ontvangen.

Maar hoe zit het nu met wereldse pleziertjes en die tienduizenden bezigheden die ondernomen worden om het te krijgen, om het te behouden en de verspreiding af te wenden? Hoe zit het hiermee? Gezien de excessen die je om je heen ziet kan de zoektocht naar geluk duidelijk gezien worden als volkomen destructief en vernederend. Voorbeelden hiervan zijn zo gewoon en nemen zoveel vormen aan dat je alleen maar naar het leven van mensen om je heen hoeft te kijken om de vele uitdrukkingsvormen te zien. Dus zeg je dan tegen jezelf: “Ik zal plezier compleet vermijden?” Het probleem met deze benadering is dat je dit doet voor je plezier. Hierbij verander je alleen maar het middel of de wijze waarop je probeert plezier te hebben. Als het een plezier is om plezier op te geven, hoe geef je dan plezier op? Is plezier alleen het vermijden van pijn? Als dat zo is, dan zal pijn er zijn en je als een schaduw achtervolgen, want plezier en pijn zijn nauw met elkaar verwant. Als je daarom plezier zoekt om pijn te vermijden, zal je meer pijn produceren, wat dan meer pogingen tot plezier vereist, wat weer meer pijn produceert, enzovoort. Staat plezier altijd in verband met pijn?

Dit zijn allemaal zeer belangrijke vragen om over na te denken. Jouw basis om erover na te denken is de inventarisatie van je leven en je investeringen in plezier en wat het je kost te evalueren. Deze evaluatie kan alleen plaatsvinden als je naar je waarnemingen en ervaringen objectief opnieuw kunt bekijken. Het verlangen, de fantasieën en filosofieën betreffende het verwerven van plezier zijn zo alom aanwezig, zo opgeblazen en zo subjectief, dat het erg moeilijk is om een eerlijke beoordeling door te voeren. Jouw ervaring zal je echter niet verraden als je in staat bent haar correct te interpreteren, wat je kunt als je verlangen naar waarheid sterk is en als je bereid bent om alles wat noodzakelijk is opnieuw te bekijken of opnieuw te evalueren, zelfs als dat pijnlijk is. De pijn van her- evaluatie is bij lange na niet zo groot als de pijn van vermijding. De pijn van herkenning is gering vergeleken met de pijn van het zoeken naar vervanging of de poging om jezelf te verliezen in bezigheden die jouw diepere behoefte en het lijden veroorzaakt door je ontkenning alleen maar kunnen maskeren of verbergen.

Dus wat zijn de criteria om te bepalen welk plezier de moeite waard is en welk niet? Laten we jou een idee geven om over na te denken, want je moet nadenken over ideeën. Eenvoudige antwoorden kunnen dit onderzoek nooit bevredigen. Wij nodigen je uit tot studie en contemplatie, beoordeling en her-evaluatie. Dit zijn antwoorden die iets betekenen omdat ze je ergens naartoe brengen. Ze stellen je niet alleen maar gerust. Ze leiden je in feite naar een nieuwe arena van begrip. Bij elk plezier dat je aantrekkelijk vindt en waar je aan wilt beginnen moet je nadenken over de kosten die ermee gepaard gaan. Dit is met name belangrijk bij wereldse pleziertjes, die de meeste pleziertjes vormen die je kunt bedenken. Hier zullen we over spreken en daarna zullen we spreken over het plezier van Kennis, dat zeer verschilt van werelds plezier.
Net als bezittingen heb je in de wereld wat plezier nodig. Of dat nu het bezit van dingen, ideeën of relaties is, je hebt er wat van nodig. Maar ze moeten belangrijk zijn. Ze moeten iets van echte waarde voor je opleveren, en de waarde die ze opleveren moet groter zijn dan jouw investering. Dit geldt voor elk soort plezier waar je je toe aangetrokken voelt of dat je najaagt. Gegeven de investering in tijd en energie – wat natuurlijk inclusief geld is, want dit representeert tijd en energie – hoeveel levert dat plezier je dan op? Hoeveel vrucht levert het op? Plezier is een investering. Wat levert het op? Een eerlijke inschatting van je eigen ervaring zal zuivere richtlijnen hiervoor verschaffen, net als de ingevingen van Kennis binnenin jou, die je proberen te betrekken bij die activiteiten die het voordeligst zijn, waarbij alle andere die je alleen maar beroven van je tijd, energie en aandacht, worden genegeerd.

Eenvoudige pleziertjes zijn waardevol als de investering hierin niet te groot is en als ze iets van echte waarde opleveren. Laten we je een voorbeeld geven. Misschien is het een groot plezier om bij een mooie rivier te staan als ze langs stroomt. Dat is een eenvoudig plezier, klein in vergelijking met het plezier van Kennis, maar niettemin zuiver. Als je echter de halve wereld rond moet reizen om dit plezier te hebben dan is de investering in dit eenvoudig kortstondig plezier duidelijk misplaatst. Mensen reizen echter de halve wereld rond om een of andere natuurlijke attractie te bekijken of om een of ander spektakel te zien, om een plezierig moment te beleven. Hun beloning is erg klein vergeleken met hun grote investering.
Het meeste plezier dat schadelijk is voor mensen is schadelijk omdat de investering groot is en de beloning erg klein. Vaak is er helemaal geen beloning. Er is alleen maar investering en herinvestering. Hier hebben we het contrast tussen fantasie over het plezier en de echte ervaring. Hoe vaak ben je teleurgesteld door de echte ervaring van iets omdat de verwachting zo groot was en zo opgeblazen en je zoveel geïnvesteerd had? En toen kwam de echte ervaring en die was toch niet zo fijn. Observeer kleine kinderen rond Kerst, hoe zeer ze vooruitlopen en hoe groot hun verwachting is. De investering in tijd, energie en aandacht is zo groot, maar nadat de cadeautjes uitgepakt zijn is er teleurstelling. De investering is groot. De beloning is klein. Denk na over hoe vaak jij teleurgesteld werd door zaken waar je van gehoopt had dat ze prachtig en geweldig zouden zijn. Waarom de teleurstelling? Omdat de investering groot was en de beloning klein. Denk terug aan ervaringen waar je zelfs een grote investering deed en er helemaal geen beloning was.

Vaak zijn bij het begin de kosten van het najagen van plezier niet duidelijk want zo’n hoge prijs wordt, wanneer het najagen je berooft van jouw bewustzijn van jezelf, van je interactie met het leven en van je waardering voor je eigen bestaan, niet opgemerkt. Maar mensen betalen omdat ze depressief en boos zijn en geen waarde en betekenis in hun leven ervaren. Ze betalen aldoor de prijs. Vaak associëren ze hun lijden met andere zaken, dus zoeken ze meer plezier, wat hogere kosten met zich meebrengt, en hun dilemma en depressie worden groter. Hun depressie kan in feite zo groot worden dat het net een donkere cel zonder ramen is waar geen licht door kan dringen.

Hoge verwachtingen en grote teleurstellingen kunnen iemands leven domineren. Het vooruitzicht op romantiek binnen relaties dwingt een hoge prijs af, zowel onmiddellijk in termen van tijd, energie en aandacht als op de lange termijn. Mensen verliezen zoveel met deze bezigheid en hoe klein is hun beloning – een paar momenten van door henzelf opgeblazen plezier of zelfverloochening of enkele momenten van lichamelijke sensatie, waarvan niets lange tijd behouden kan blijven. De realiteit van de relatie kan zeer deprimerend zijn vergeleken met de opwinding van romantiek. Dit komt doordat mensen investeren in de romantiek en niet in de relatie. Als je veel investeert in iets wat weinig oplevert zul je lijden en de pijn zal hevig zijn. Als je in iets investeert dat veel oplevert, blijvende waarde heeft en zal groeien als gevolg van jouw participatie, dan zal je pijn gering en jouw investering goed zijn.

De vraag luidt dan niet; “Wat moet ik doen om mezelf gelukkig te maken?” De vraag kan anders gesteld worden. Stel een andere vraag, zoals bijvoorbeeld; “Waarin kan ik mezelf investeren zodat dat het beste resultaat voor mezelf en anderen zal hebben?” Dit is een veel objectievere vraag, want zij vereist een inschatting gebaseerd op je eigen ervaring. Als de inschatting alleen gebaseerd is op verwachtingen, heb je geen basis voor je inschatting. Verwachtingen, dat is hoop gebaseerd op teleurstelling. Hoe kan dit een eerlijke inschatting zijn? Maar als je jezelf de vraag stelt; “Hoe kan ik mezelf op zo’n manier investeren dat dat het grootst mogelijke resultaat of de grootste waarde voor mezelf en anderen oplevert?” dan zal dat je je daardoor meer op een objectieve benadering richten dan als je alleen maar vraagt’ “Hoe maak ik mezelf gelukkig?” Als je niet weet hoe je jezelf gelukkig moet maken zal je benadering veel subjectiever zijn en vol hoge verwachtingen. Het is veel moeilijker om vanuit deze benadering een goede inschatting te maken.

Investering zijn investeringen in termen van tijd, energie en bewustzijn. Je wilt als beloning meer bewustzijn, grotere affiniteit met het leven en een groter gevoel van jouw waarde en doel in de wereld – niet de waarde en het doel dat je voor je eigen bevrediging uitvindt, maar de waarde en het doel die essentieel voor jouw aanwezigheid hier zijn. Deze waarde kan niet uitgeput worden. Ze verlaat jou niet en zal alleen maar groeien als meer aandacht, tijd en energie gewijd worden aan haar expressie en ervaring. Ons plezier is groot. Onze pijn is klein. Jouw plezier is klein. Jouw pijn is groot. Het is een kwestie van investering en inschatting. Voorbereiding op de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap keert deze trend om. Zij gaat in tegen de wegen van de wereld en stelt een nieuw voorbeeld voor menselijke ontwikkeling en verrichting.

Laat ik nu een nieuw idee introduceren over plezier. Dit is gerelateerd aan het idee dat echte waarde een beloning biedt die groeit en voordelen voor jezelf en anderen oplevert. Echt plezier houdt verband met iets voor elkaar krijgen. Je kunt dit niet ontlopen. Het is een feit. Zaken worden gewaardeerd omdat zij nuttig zijn voor het doel dat jij stelt. Als iets waarde genereert volgens jouw doel zoals jij dat begrijpt, dan zal jij dat waarderen. Zelfs als jouw doel verkeerd is en zelf misleidend, zal je het desondanks waarderen. Waarde en plezier zijn daarom nauw met elkaar verbonden. Je kunt ze niet scheiden. Als iets niet een doel dient dat jij waardeert zal het voor jou geen plezier opleveren. Zelfs als het gelukkige sensaties en een tijdelijk verlossing van de stress van het in de wereld zijn oplevert, wordt het niet erg gewaardeerd. Iets dat hoog gewaardeerd wordt levert een dieper soort plezier op omdat het levensbevestigend is. Als de waarde zuiver is en als het doel waar het mee geassocieerd wordt zuiver is zal het een grotere en langer durende waarde opleveren.

Denk bijvoorbeeld terug aan die korte momenten of intermezzo’s waarin je je eigen waarde hebt ervaren, niet op de manier van jezelf op de borst kloppen maar op een zuivere manier. Ondanks jouw inspanningen of ontkenningen, heb je je eigen waarde ervaren – een moment van affiniteit met het leven ervaren. De waarde van deze ervaringen is zo groot in contrast tot alle andere ervaringen, dat ze in je geheugen gegrift staan als scherpe lichtpunten tegen de achtergrond van een lege ruimte. Net als de hemel boven jou zijn ze fonkelend in contrast tot het gewone ervaringsniveau. Ze overtreffen al het kortstondige plezier dat je in de loop van de tijd hebt verzameld in glans. Ze genereren meer waarde in hun kortstondige expressies dan jaren en jaren van pogingen om waarde te halen uit andere zaken. De investering erin was klein. De beloning groot en groeiende.
Om die reden vindt de weg van ware vervulling jou opnieuw uit in zaken die grote waarde voor jou en anderen produceren. Hierbij moet jouw benadering je eigen persoonlijke wensen en behoeften overstijgen, want als je egoïstisch bezig bent, kan het geen grotere beloningen opleveren. Het wordt geïdentificeerd met kleine dingen en kleine pleziertjes die hoge kosten met zich meebrengen, zowel op de korte termijn als nadruppelend in de loop van tijd. Deze verduisteren je leven, versluieren je geest en blokkeren de grotere mogelijkheden die op jou liggen te wachten.

Hoe weet je wat een groot of klein plezier is? Je ervaring zal het je vertellen als je in staat bent het eerlijk te bekijken met de wil om zaken in je leven te veranderen of bij te stellen. Kennis is hier de barometer. Zelfs als je onzeker bent over wat Kennis is, voel je je desondanks aangetrokken tot bepaalde zaken en bied je weerstand aan andere zaken. Je kunt Kennis weerstaan en aangetrokken worden tot anderen zaken die van geen waarde zijn, maar dit gebeurt aan de oppervlakte van je geest. Je diepere gevoelens en diepere ervaringen zullen je altijd op een ware richting oriënteren. Zelf als je de richting verkeerd interpreteert, zelfs als je het daar naartoe gaan weerstaat, zal jouw diepere natuur je naar datgene brengen dat het meest waardevol voor jou is. Je zult groot plezier voelen als je deze richting uit gaat en grote verwarring, woede en teleurstelling als je er vandaan gaat.

Onder al je verlangens en pogingen tot zelfwaardering bezit je een natuurlijk thuisbaken binnenin jou dat jou naar die individuen, ervaringen en verhoudingen brengt die essentieel zijn voor jouw ontwikkeling, begrijp je. Deze zaken leveren hogere beloningen op. Welke moeilijkheden je ook tegenkomt in het nastreven ervan, deze zijn klein in vergelijking met de beloningen die ze opleveren. Als je deze zaken nadert, zal je hierop moeten vertrouwen omdat je de beloningen zelf nog niet ervaren hebt en de investering kan bij tijd en wijle te groot of te zwaar lijken. Ze is in feite erg klein. Je moet hier door ervaring achter komen. Hiervoor is tijd en vertrouwen nodig. Dus zeg je tegen jezelf; “Deze richting volgen is erg moeilijk, maar ik heb het gevoel dat dit iets van grote waarde zal opleveren. Ik kan niet zeggen wat het is, maar ik moet doorgaan omdat ik weet dat ik dat moet.”

Denk eraan: alleen Kennis zal je naar Kennis brengen. Andere motieven zullen worden onthuld en moeten worden aangepast of opgegeven. Kennis zal je naar Kennis brengen. Een idee van echte waarde zal je naar de zaken van echte waarde leiden. Een besef van groter plezier zal je naar zaken leiden die groter plezier produceren. Ze zullen allemaal wegleiden van de vele andere zaken die slechts de spot drijven met de grotere betekenis die alleen door een groter plezier en een hogere waarde gegenereerd kunnen worden. Hierbij stap je uit het ogenschijnlijk hopeloze dilemma waar de mensheid in terechtgekomen is.

Bij tijden lijkt de weg eenzaam en onzeker, maar iets in jou leidt je voort. Hier moet je een grotere roeping volgen, een roeping die je niet kunt begrijpen, een roeping die je nog niet hebt leren waarderen, een roeping wier sporen en beproevingen, hoewel in het moment ogenschijnlijk groot, in feite klein zijn vergeleken met de grotere beloningen die op je wachten. Hoe kun je zeker weten dat je het juiste doet? Hoe kun je het zeker weten? Je kunt het alleen zeker weten doordat je weet dat je door moet gaan. Dit weten komt van diep binnenin jou. Het vindt niet plaats in de wereld van jouw persoonlijkheid. Het is geen verplichting. Het is geen gewelddadige of aanhoudende persoonlijke behoefte. Het is iets groters in jou.

Als kleine pleziertjes en zaken zonder plezier opgegeven worden zal je ontdekken dat je leven leeg is. Laat de leegte er zijn. Vul haar niet op met nieuwe dingen. Een deel van jouw leven zou altijd leeg moeten zijn. Dit creëert een vacuümeffect waardoor het mogelijk wordt dat grotere ervaringen naar je toe komen zodat jouw grenzen verlegd kunnen worden, hetgeen je in staat stelt je verder te ontwikkelen en je ware vermogens te ontwikkelen. Kleine pleziertjes vullen de geest volledig zodat er geen ruimte voor iets is om binnen te komen. Groot plezier creëert altijd meer ruimte, zodat er altijd ruimte voor nieuwe ervaringen en een verdieping van het begrip voor de betekenis van jouw leven is.

Het bestuderen van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is jezelf heroriënteren op de ware betekenis van jouw leven. Je zult onderweg veel kleine stapjes nemen als je verder gaat. Je andere motieven en je andere gehechtheden zullen in scherp contrast komen te staan, zodat je in staat zult zijn ze op een meer objectieve manier waar te nemen. Hier is vertrouwen voor nodig, want hierbij loop je weg van zaken waar je eerder van overtuigd was dat ze van grote waarde waren en je beweegt in een richting die je nog niet verantwoorden kunt. Je gaat die kant op omdat iets in jou je vertelt dat je dat moet.

Je kunt de beloningen alleen vinden door iets te bereiken, want beloningen zijn gebaseerd op verrichting. Met kortstondig plezier wordt er niets bereikt; er is slechts een hoge prijs voor een moment van bevrediging, een moment van zelfverloochening of een moment van verrukking. Je hoeft alleen maar naar de situatie van de mensheid om je heen en je eigen leven te kijken om de volledige illustratie hiervan te zien.

Als je op zoek bent naar groot plezier, zoek dan grote waarde. Investeer jezelf in datgene wat een grotere beloning genereert. Hoe weet je wat dit is? Dit wordt getoond door de behoeften van de wereld en door je eigen innerlijke behoefte. Mensen staan om zich heen te kijken en zeggen; “Wie ben ik? Wat moet ik doen in mijn leven? Ik weet niet wat ik doen moet.” Ze kijken naar zichzelf. Als je naar de wereld kijkt, heeft de wereld je nodig. Ze heeft talent, bekwaamheid en contributie nodig. Ze heeft zuivere relaties nodig. Ze heeft investering nodig. Als er aandacht aan besteed wordt, zal de wereld dit in jou oproepen en uiteindelijk zal je de weg van expressie en contributie vinden die de jouwe is.

Hierdoor investeer je in datgene dat een grotere waarde en een groter plezier produceert. Hierbij is plezier een diepe bevrediging en bevestiging van je leven. Maar het overstijgt zelfs deze definitie omdat het een resonerend effect binnenin jou en ook buiten jou heeft. Dus kijk niet naar jezelf en zeg; “Nou, wat wil ik en hoe moet mij dat gelukkig maken?” Kijk naar de wereld en stel de vraag; “Wat heeft de wereld nodig en wat kan ik geven?” Binnen je persoonlijke geest zal je je eigen betekenis niet begrijpen en je zult je hogere roeping om de bijdrage die je moet leveren niet herkennen. Maar de wereld laat dit zien. Als de externe behoefte en jouw innerlijke behoefte samenkomen en zich verbinden dan zal je in staat zijn om de weg die jij zou moeten volgen te herkennen.
Een waarachtig leven vraagt 100% van iemands energie, maar dit gebeurt geleidelijk omdat mensen nog niet in staat zijn om 100% te geven, zelfs niet als ze dit een waardevolle zaak vinden om te doen.

Geleidelijk aan nemen je investeringen toe en zullen de beloningen groter worden. Dit zal jou weghalen bij andere bezigheden en interesses die erg weinig opleveren en een grote investering vereisen. Slechts die kleine pleziertjes die een kleine investering vergen zullen overleven. Die kunnen een waardevolle rol spelen. Het is nog steeds een plezier om naar de sterren te kijken of naast een rivier te staan of van je tuin te genieten of van iets te genieten wat je met plezier doet. De beloning is gering, maar ze heeft niet de plaats ingenomen van je hogere bezigheid in het leven.

Het volgen van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap past alles weer aan zodat je in staat bent je over te geven aan grotere waardes en grotere beloningen en toch die kleine pleziertjes te hebben die noodzakelijk zijn voor jouw kortstondig gemak en persoonlijke waarde. Hier is geen conflict. De gang van een leven van klein plezier en grote investering naar een leven van groot plezier en kleine investering vertegenwoordigt echter een complete ommekeer. Deze ommekeer moet geleidelijk doorgevoerd worden. Hierbinnen vindt een enorme periode van heroverweging en opnieuw toewijden plaats die effect zal hebben op elk aspect van jouw leven en alles wat jij waardeert of liefhebt. Dit is bij tijd en wijle zeer verwarrend want je identificeert je niet langer met zaken die voorheen voor jou plezierig waren maar je weet niet waardoor ze vervangen zullen worden. Als je wijs bent zal je niet proberen ze te vervangen maar zal je toelaten dat de veranderende focus en richting van je leven de hogere waarde laat zien die jou te wachten staat.

Dit is een verschuiving van armoede naar rijkdom, want rijkdom is jezelf investeren in datgene wat het meeste voordeel oplevert voor jezelf en anderen. Armoede is veel investeren in zaken die weinig tot geen plezier of waarde opleveren. Rijkdom en armoede gaan niet over hoe groot je huis is of welke auto je bestuurt of hoeveel geld je op zak hebt of hoe je garderobe er uitziet. Hier zijn rijkdom en armoede heel iets anders. In dit licht bezien lijken de rijken arm en de armen vaak rijk. Dit geeft je dan een zuiver referentiepunt waarmee waarde in de wereld gemeten kan worden. Nogmaals, jouw leven is een deel van de demonstratie en de demonstratie vindt overal om je heen plaats. Hier zul je zulke grote investeringen zien in dingen die weinig of geen waarde opleveren maar een enorme prijs vragen. Kijk, luister en observeer, maar trek nog geen conclusies want je moet nog meer kijken en observeren.

Wij willen het groter plezier dat wij ervaren bij het in leven houden van Kennis in de wereld en het versterken van Kennis in jullie graag met jullie delen. Onze aanwezigheid levert dan een contrast. Deze Leer levert een contrast. Contrast is voor jou noodzakelijk om dat wat betekenisvol is te kunnen onderscheiden van dat wat dat niet is. Dit onderscheidingsvermogen is noodzakelijk om je leven opnieuw te kunnen evalueren en jezelf in een nieuwe richting te sturen die uit jouw ware innerlijke behoefte en de behoeften van de wereld voorkomt. Dit levert bijna meteen een groter plezier op omdat het de betekenis van je leven bevestigt. Hier hoef je jezelf niet te misleiden om te krijgen wat je wilt. De opluchting die dit met zich meebrengt voel je zowel meteen als op de lange termijn. Het is levensbevestigend. Hier is de waarde die je zoekt niet voor jou alleen, want zij gaat jouw persoonlijke behoeften te boven. Hier ligt het accent op het geven en niet op het nemen van het leven en dan zijn de beloningen veel groter.
Dus bekijk jouw investering in plezier opnieuw. Specificeer de dingen die je voor jezelf probeert te verwerven of veilig te stellen. Kijk naar de investering. Kijk naar de beloning. Stel jezelf de vraag; “Is deze beloning de investering waard?” Maak jezelf niet wijs dat je de investering kunt omzeilen. Alles heeft zijn prijs. Alle beloningen, al het waardevolle en alle prestaties vereisen een investering. Sommige mensen hebben groots geïnvesteerd in verwarring, zodat ze zichzelf tot niets hoeven te verplichten. Voor hen is verplichting pijn en verwarring een soort verlichting, zelfs al levert het niets van waarde op. Hier dient het accent te verschuiven van overleving naar prestatie, wat een omslag is die in de geest plaatsvindt.

Naarmate de wereld je leert waar je geen waarde aan moet hechten, leveren jouw Kennis en het voorbeeldige leven van bepaalde individuen een contrast op. Het bestuderen van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap levert een contrast op. Wordt het contrast eenmaal herkend dan zal je niet twijfelen over welke weg je moet kiezen. Als de keuzes eenmaal duidelijk zijn voor jou en je ze kunt zien voor wat ze werkelijk zijn, dan is er geen sprake van keuze. Als we zeggen dat vrijheid geen keuze is, betekent dat niet dat er geen keuze is. Het betekent alleen maar dat de keuze zo voor de hand ligt dat het lijkt of er helemaal geen keuze is.

Als je tussen twee verleidelijke zaken probeert te kiezen en je kunt geen keuze maken dan ben je nog niet in staat om de investering en de beloning te herkennen. Vaak raken mensen in een impasse omdat ze proberen te kiezen tussen twee zaken die beide niet nodig zijn en dus worden ze heen en weer geslingerd terwijl ze proberen de voordelen en de nadelen tegen elkaar af te wegen enzovoort. Ze kunnen hierdoor niet verder.

Als je weten wilt wat echte waarde is en hoe het verworven kan worden, leer dan over en associeer je met individuen die dat in de wereld laten zien. Je kunt het in je eentje niet vinden. Word een student van Kennis als je Kennis wilt hebben. Je kunt het niet op een andere manier krijgen. Je kunt het niet met geld kopen. Je kunt het niet via eenvoudige ideeën leren. Je moet de capaciteit ervoor ontwikkelen en het verlangen ernaar ontwikkelen en leren het te ontvangen en wijs toe te passen. Dit is jezelf investeren in het grootste plezier, hetgeen de grootste prestatie is.