Leren van anderen

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 16 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om vooruitgang te boeken in De Weg naar Kennis, om van de wereld te leren en om je bijdrage te vinden, moet je van anderen kunnen leren. Laten we dit nu samen onderzoeken. Je positioneren als student biedt je een groot voordeel en kan je in veel opzichten beschermen tegen je eigen destructieve neigingen. Het claimen en versterken van je student zijn geeft je de mogelijkheid om op een maximale manier te leren en het voorkomt dat je voorbarige conclusies trekt of je identificeert met geruststellende ideeën over jezelf. Het stelt je in staat om open, kwetsbaar, opmerkzaam en waakzaam te zijn en kan je op veel manieren beletten conclusies te trekken die geen dieper begrip vertegenwoordigen. Door de aard van het student zijn moet men wachten met leren. Maar, gedurende deze tijd van wachten, moet men zich toeleggen op het leren. Men moet een voorbereidingscurriculum zoeken en men moet zeer opmerkzaam worden ten opzichte van anderen.

Dit lijkt zo voor de hand liggend om iets van groot belang te leren. Zeker, als je denkt aan een vaardigheid die je waardevol vind, besef je dat je instructies nodig hebt; je hebt een soort van leerplan nodig; je hebt hulp van anderen nodig. En je hebt veel voorbeelden nodig. Dit is universeel waar en heeft zoveel toepassingen. Toch houden mensen hier geen rekening mee wanneer ze hun vooruitgang in het leven bekijken. Ze strompelen voort, leren dingen onbewust en vaak ongewild, proberen oude ideeën vast te houden, proberen zichzelf te beschermen en proberen zichzelf te bufferen tegen verandering, nieuwe interacties en kansen, enzovoort.

Als je deze actieve studentenbenadering van het leven bekijkt, ben je in staat om op een zeer consciëntieuze manier te werk te gaan en de nodige verantwoordelijkheid voor je leerproces te kweken. Als je eerlijk bent in deze aanpak, zul je beseffen dat je fouten zult maken en dat sommige fouten noodzakelijk zijn. Je zult je realiseren dat veel dingen door vallen en opstaan moeten worden bereikt, dat je jezelf moet blootstellen aan de verschillende standpunten van andere mensen en dat je dingen moet uitproberen en testen. Dit is een heel andere benadering dan proberen om jezelf te bewijzen of je ideeën te valideren of je positie te verdedigen, wat een heel gebruikelijke aanpak is en niet daadwerkelijk leren genereert. Een echte student benadert teleurstelling en verwarring op een heel andere manier, en ziet het allemaal als een noodzakelijk onderdeel van leren en voorbereiding.

Om deel uit te maken van de wereld en om je plaats en je doel daarin te ontdekken, moet je een positie innemen als actieve en bewuste student. Als je hier het standpunt kunt innemen dat je niets weet en dat je zoveel mogelijk wilt leren, dan heb je daar groot voordeel van. Dit stelt je in staat om met het leven mee te gaan in de richting waarin het leven gaat en om te leren van de dingen waarover ik heb gesproken in deze verhandelingen. Je hoeft mijn woord niet voor waar aan te nemen. Ik nodig je uit en moedig je aan om deze dingen zelf te onderzoeken, want hoewel ik heel correct ben in wat ik zeg, zal dat je niet helpen tenzij je deze realisatie voor jezelf kunt vinden.

Word een student. Word een student van Kennis, want de ontdekking van Kennis, de opkomst van Kennis en de begeleiding van Kennis is wat je nodig hebt om te navigeren in een snel veranderende wereld. In feite zul je Kennis moeten realiseren en ervaren om een volledig menselijk wezen te worden, om een Grotere Kracht in je leven te vinden, om een relatie met deze Grotere Kracht te ontwikkelen en om jezelf op zodanige wijze in lijn te brengen met mensen dat er zinvolle relaties kunnen ontstaan en volledig tot uitdrukking kunnen komen.

Daarom, gegeven de normale eisen van het leven en de grotere mogelijkheden die de wereld je nu te bieden heeft, is Kennis je basis omdat het de grotere geest in jou is. Het is jouw bron voor waarheid. Het is jouw bron voor betekenis en richting. Zonder dat zul je blindelings struikelen. Je zult zonder dit met absurde veronderstellingen leven. Zonder dit zul je troost zoeken en pijn vermijden. De resultaten van deze laatste benadering hebben geleid tot de verwarring, de ambivalentie, de onzekerheid, de ellende en de zelfverloochening die je allemaal om je heen ziet. Alle vorderingen in het leven die zinvol en echt zijn, zijn ingegeven door Kennis en in de meeste gevallen wisten individuen niet eens dat Kennis hun gids was en de bron van hun inspiratie, hun kracht, hun moed en hun motivatie. Maar de weinige mensen die dit beseften en bewust met Kennis in lijn waren, konden zoveel meer geven, want zij plaatsten zichzelf zodanig in het leven dat het leven de ontvanger en de motivatie kon worden om een grotere bijdrage aan de wereld te geven.

Een noodzakelijk deel en een zeer groot deel van het zijn van een echte student is leren van anderen. Dit impliceert veel dingen. Allereerst zul je diegenen nodig hebben die verder gevorderd zijn dan jij om je van dienst te zijn in je voorbereiding en zelfs op sommige punten onderweg, vooral als je verder ontwikkeld bent, om directe instructie te geven. Hier moet je jezelf als student accepteren en alles accepteren wat je niet weet. Als je probeert je jezelf iets te leren, zal in de meeste dingen en vooral bij het leren van De Weg van Kennis, je voortgang langzaam, frustrerend en inefficiënt zijn. Je gaat niet vooruit. Je hebt geen tijd om blindelings rond te dwalen, dit en dat uit te proberen, een beetje hiervan en een klein beetje daarvan te nemen, aldus een eclectische benadering volgend. Dat is als het oppakken van restjes van onder de tafel, terwijl er in feite een groot feestmaal aan je wordt gepresenteerd. Waarom restjes pakken als je aan tafel kunt zitten en de gaven van Kennis kunt ontvangen? Wees geen bedelaar. Wees een ontvanger. Wees een student.

Je zult instructies nodig hebben. Je zult moeten accepteren dat andere mensen verder gevorderd zijn dan jij en zonder ze te verheerlijken, hen te vergoddelijken of ze tot je enige focus te maken, kun je leren van hen te ontvangen en ze te ondersteunen. Leren van een leraar impliceert verschillende dingen. Het impliceert ontvangen, evalueren en toepassen. Het impliceert ook ondersteuning van die persoon, wat jouw vorm van geven is. Met name op De Weg van Kennis vertrouwen ware leraren van Kennis hierop, want zij geven hun leven aan deze dienst en zij zijn je genereuze steun waard. Stel geen voorwaarden voor jouw steun, maar geef wat je weet dat je moet geven. Dan zal er geen ongelijkheid en geen onzekerheid in de relatie zijn.

Om te leren, moet je je associëren met degenen die verder gevorderd zijn en met degenen die minder ver gevorderd zijn dan jij. Ongetwijfeld is dit een gegeven in de wereld. Toch proberen veel mensen gelijke erkenning, gelijke vaardigheden en gelijke kansen te krijgen, terwijl ze zich in feite in een heel andere ontwikkelingsfase bevinden. Wanneer je een specifieke focus hebt in leren, wordt dit heel duidelijk. Als je geen specifieke focus hebt om te leren, is het moeilijk te zeggen. In deze situatie maken mensen absurde verklaringen over hun vaardigheden, hun bewustzijn en hun capaciteiten. En andere mensen die meer bekwaam zijn, ontkennen vaak hun eigen kunnen. Dus, het wordt erg verwarrend en er is een enorme hoeveelheid zelfbedrog. Maar wanneer je iets specifieks probeert, zoals een atleet of een muzikant worden of een wetenschapper of een ingenieur of een arts, dan dool je niet simpelweg rond om hier en daar stukjes informatie te verzamelen. Je verplicht jezelf tot een training en voorbereiding. Omdat je hier een specifieke focus hebt, besef je dat je deze voorbereiding nodig hebt. Je beseft dat je niet over de vaardigheden, ervaring of het begrip beschikt die nodig zijn om deze vorm van dienst of bijdrage uit te voeren.

Accepteer daarom dat je een student bent. Accepteer dat je instructie nodig hebt en accepteer dat je van anderen moet leren. Je kunt al deze dingen accepteren omdat ze vanzelfsprekend zijn. Dit geldt voor het leren van De Weg van Kennis. Het leren van De Weg van Kennis is moeilijker dan een arts, een ingenieur of een atleet worden. Waarom? Omdat het persoonlijk meer uitdagend is. Het vereist meer verandering en herwaardering. In plaats van gewoon iets aan jezelf toe te voegen, zal het leren van De Weg van Kennis je hele kijk op het leven veranderen. Dit vereist meer moed. Ik wil deze andere bezigheden niet in diskrediet brengen, want ze kunnen inderdaad heel bijzonder zijn. Maar De Weg van Kennis is groter en vereist zelfs een meer focus op het student zijn met meer openheid en minder aannames.

De Weg van Kennis is moeilijker omdat je niet zeker weet hoe het resultaat eruit zal zien. Als je naar de medische school gaat, weet je dat als je de examens kunt behalen, je als een arts naar buiten komt. Je weet dat als je voorbereidingen treft om een muzikant te worden, als je doorzet en je tests doorstaat, je op zijn minst bekwaam bent in je vaardigheid. Door het volgen van De Weg van Kennis weet je echter niet zeker hoe je eruit zult zien.

Klaarblijkelijk zul je geen carrière maken en een deskundig persoon van Kennis zijn. Daarom is het hier moeilijker omdat je met grotere onzekerheid moet doorgaan. In plaats van gemotiveerd te zijn door rijkdom, roem, erkenning of prestatie, moet je gemotiveerd worden door iets dieper in je dat zegt dat je dit moet doen. En je gaat vooruit zonder te weten wat het betekent, wat het zal vereisen of welke voordelen je zult hebben.

Een student van Kennis te zijn is een zeer gerichte vorm van het student zijn. Je hebt instructies nodig. Je kunt zelf De Weg van Kennis niet leren. Je kunt het niet leren door naar seminars te gaan of boeken te lezen of een eclectische aanpak te volgen. Dit houdt je aan de buitenkant waar je de binnenplaats niet kunt betreden. Dit houdt je in stand als een waarnemer. Je kunt allerlei voorbeelden verzamelen van de voorbereiding van anderen en de prestaties van anderen. Je kunt zelfs een geleerde worden die bestudeert hoe anderen in verschillende religieuze tradities een beter begrip hebben gekregen. Maar tenzij je zelf de weg kunt afleggen, ben je gewoon een fan op de tribune die met een vlag zwaait – geïnteresseerd maar niet bereid om zelf de reis te maken.

Een student van Kennis zijn, is een student van het Mysterie zijn, maar dit betekent niet dat alle voorbereidingen mysterieus zijn. Veel ervan is heel concreet. Hier moet je een persoon worden die consistent, evenwichtig, functioneel, verantwoordelijk en zeer capabel is. Dit alles vereist een zeer praktische vorm van ontwikkeling. Je kunt geen dromer zijn en de Weg van Kennis ingaan, omdat veel van je dromen in feite ondoeltreffend en zelfs ongewenst blijken te zijn naarmate je verder gaat. Waar moet je je dan toe wenden als je grotere bron en motivatie? Je kunt De Weg van Kennis niet volgen omdat je wilt ontsnappen aan de wisselvalligheden van het leven. De manier van Kennis zal je ertoe brengen ze onder ogen te zien, te ontmoeten en te begrijpen. Je kunt De Weg van Kennis niet volgen om je idealen te vervullen, omdat de meeste van hen de echte obstakels blijken te zijn die je tegenhouden.

Daarom moet er een sterkere motivatie zijn omdat deze teleurstellingen er zullen zijn. In plaats van proberen te hebben wat je wilt van het leven, ben je in staat om te volgen wat je weet en om iets van grotere betekenis te geven. Dit geeft je meer inhoud, en je zult meer inhoud zien in anderen. Hier is mededogen noodzakelijk. Je zult het nodig hebben in de benadering van jezelf omdat je perioden van enorme verwarring en op sommige momenten teleurstelling zult doormaken.

Terwijl je leert om je motieven en je huidige inzicht opnieuw te beoordelen, leer je je grenzen te herkennen. U zult geen vooruitgang boeken tenzij deze grenzen worden geïdentificeerd. Veel mensen willen niet dat hun grenzen worden aangegeven. Zij voelen dit als een belediging voor hun gevoel van trots en geschiktheid. Toch vereist echt leren dat je ziet waar je bent. En waar je aan het begin bent, is een beginner zijn die wil leren maar niet veel weet. Hoe duidelijk dit is in andere vormen van onderwijs die je kent, maar hoe moeilijk is het voor mensen om te accepteren dat hetzelfde geldt voor het leren over het mysterie. Hier worden veel mensen erg trots op alles wat ze in boeken hebben gelezen en op al hun kleine ervaringen. Oh, ja, dat weet ik, en “Oh, ja, dat weet ik,” en “Oh, dat weet ik,” en “Oh, ik heb over deze leraar gelezen” en “ik weet van deze school”. Het zijn beginners. Maar ze kunnen niet eens beginners zijn,
omdat ze dat niet zullen accepteren.

Wees een beginner. Niet alleen een student van Kennis, maar een beginner zijn! Dit geeft je de grootste motivatie, mogelijkheid en het vermogen om te leren. Dit stelt je in staat instructie te ontvangen en aan anderen te geven zonder zelfverheerlijking, want je gevoel van trots zal inderdaad worden gedempt in tegenstelling tot de aanwezigheid van Wijsheid en Kennis. In feite is een van de eerste dingen die studenten in De Weg der Kennis leren dat ze heel weinig weten en dat ze hun leven baseren op allerlei veronderstellingen, waarvan er veel niet in twijfel worden getrokken. In feite zijn ze zich over het algemeen niet eens bewust van veel van hun veronderstellingen. Ze hebben gewoon anderen gevolgd en deze veronderstelling en die veronderstelling gemaakt en ze hebben zich afgevraagd waarom ze zich in het leven zo onzeker hebben gevoeld, zo wispelturig, zo bezorgd en waarom hun geluk en plezier zo gemakkelijk werd aangetast door veranderende omstandigheden en de meningen van anderen.

Als je je leven baseert op veronderstellingen, als je je identiteit en je betekenis baseert op veronderstellingen, zul je je zwak en kwetsbaar voelen, gemakkelijk aangevallen, defensief, haatdragend, onzeker en boos. En je zult bang zijn voor oneerlijkheid omdat je zelf oneerlijk bent. Dit is het gevolg van het ontbreken van een fundament. Een student worden van Kennis is het bouwen van een echte basis, geen denkbeeldige, geen fantasievolle, niet één die je gewoon per ongeluk oppikt door op te groeien in de wereld, maar één die je bewust schept, die de waarheid vertegenwoordigt van wat je weet en waarvan je beseft dat zij op een praktisch manier kan worden gedemonstreerd in de wereld. Hiervoor moet je jezelf en je eigen ervaring onderzoeken en leren om jezelf objectief te evalueren. Dit vereist ook dat je van anderen leert.

Mensen leren je alles wat je niet moet doen in het leven. Waarom zou je ze veroordelen? Ze zijn een noodzakelijk onderdeel van je vorming. Ze besparen je tijd. Waarom zou je ze veroordelen? Elke vorm van zelfschending, elke uiting van fantasie en elke blinde veronderstelling die wordt gemaakt, wordt aan je gepresenteerd als jij ze kunt zien – niet met kritiek of veroordeling, want kritiek en veroordeling zijn gemakkelijk. Ze zijn voor mensen die hun eergevoel beschermen en hun eigen veronderstellingen bewaken. Maar als je in staat bent om met dankbaarheid, mededogen en begrip te zien, zul je in staat zijn om dit deel van je vorming te ontvangen, wat absoluut fundamenteel is.

Waarom zou je je leven besteden aan het maken van alle veel voorkomende fouten wanneer je je leren kunt versnellen door anderen te observeren? Je zult nog steeds sommige fouten maken. Je zult nog steeds een aantal dingen moeten uitproberen. En tot op zekere hoogte zul je nog steeds romantiek en persoonlijke kracht moeten proeven en al dit soort dingen die zo verheerlijkt zijn in de wereld om erachter te komen hoe absoluut hol en nietszeggend ze zijn.

Vertrouw niet alleen op jouw eigen beweegredenen en waarden. Observeer anderen. Denk niet dat je zo anders bent dan zij. Je zou dezelfde fouten kunnen maken die zij maken. Misschien zul je denken: “Oh, dat zou mij nooit overkomen. Ik zou dat nooit doen. “Maar gegeven dezelfde omstandigheden en dezelfde aansporingen, jawel, zou jij dat waarschijnlijk doen. Maar waarom dit allemaal doormaken? Waarom opnieuw uitvinden wat andere mensen aan jou demonstreren? Je kunt alleen maar van hen leren als je ze objectief, met mededogen en zonder oordeel observeert. Ze maken deel uit van de hand die je voedt, maar alleen als je een positie als een ware student inneemt, kun je profiteren van hun demonstratie. Anders zul je zeggen dat deze mensen goed en die mensen slecht zijn, deze mensen dom en die mensen slim zijn. Iemand die niet wil leren zal dit soort veronderstellingen maken omdat ze gemakkelijk te maken zijn en omdat ze zelffeliciterend zijn. Een student zal echter een andere, veel wijzere benadering kiezen.

Het observeren van mensen is heel belangrijk, maar alleen met deze benadering. Het is makkelijk om te oordelen; het is moeilijk om te onderscheiden. Het is makkelijk om te categoriseren; het is moeilijker om dingen onopgehelderd te laten. Het is makkelijk om je meningen te geven; het is moeilijker ze te veranderen. Mensen die niet willen leren kiezen wat makkelijk is; degenen die willen leren kiezen wat juist is, of het nu makkelijk is of niet.

Hoe kun je niet dankbaar zijn voor de wereld wanneer zij je de resultaten en de uitkomst van al je gemoedsgesteldheden leert die niet ingegeven zijn door Kennis? Zelfs wanneer mensen extreem zijn in het uitten van zelfvernedering, gaat het over jou! Dit veroorzaakt mededogen en dankbaarheid, omdat ze je onderwezen. Ze tonen je de uitkomst van je keuze van deze weg boven de andere, de uitkomst van geloven in dit idee of het volgen van die dwanghandelingen of het zoeken van deze vorm van vluchten of het verliezen van jezelf in die interesse. Dit leren ze je, wanneer je ze kunt observeren, wat het is om die roeping te volgen, je deze rol toe-eigenen, om deze baan te hebben of om in die relatie te zijn. Als je kunt leren van de overvloed van voorbeelden in het leven, zal het je visie en het idee van jezelf verfijnen, het is aan jou om de essentie van wie je bent en wat je moet doen te ontdekken.

Soms reageer je naar anderen met aversie, maar dat wil niet noodzakelijkerwijs betekenen dat je ze veroordeeld. Het kan betekenen dat op het niveau van Kennis je je terugtrekt van de situatie. Dit betekent niet dat je liefdevol, vrolijk, open en alles accepterend moet zijn. Het betekent dat je jezelf laat reageren, maar je oordeelt niet.

Er is hier een groot verschil. Je kunt je ergens uit terugtrekken omdat het gevaarlijk of schadelijk is zonder dat je iemand veroordeeld die je observeert. Op dezelfde wijze kun je je op een natuurlijke manier aangetrokken voelen tot mensen zonder hen op te hemelen of meer waarde aan ze hecht dan aan anderen.

Dit vertegenwoordigt een natuurlijke aantrekkingskracht en weerstand die je kunt voelen. Dit geeft je een gevoel van het instinct van Kennis. Het is niet nodig om enig oordeel of afkeuring te hebben. Het is ja of nee, niet goed of fout. Goed of fout is wat mensen zeggen wanneer ze de realiteit van iets niet kunnen ervaren of wanneer ze hun eigen reacties willen goedpraten.

Antwoord in plaats daarvan gewoon. Reageer niet. Je zult aangezet worden om naar sommige dingen toe te gaan en weg te gaan van andere dingen. Ten opzichte van veel andere dingen zul je je gewoon neutraal voelen. Afstand nemen en jezelf deze reactie laten ervaren is heel belangrijk om te leren hoe je anderen kunt onderscheiden en om je weg te vinden. Dit geeft je een ervaring van hoe Kennis eigenlijk is.

Geef jezelf deze vrijheid. Wordt opmerkzaam en objectief en je zult je diepere neigingen kunnen voelen. Na verloop van tijd, zul je in staat zijn te leren van deze neigingen – wat ze betekenen, waar ze je proberen te brengen, enzovoorts. Het is omdat je hier voor een doel gekomen bent en iets tracht te bereiken dat je de behoefte hebt aan richting. Je betrokkenheid bij het leven, als je het leven onder ogen ziet, zal je jouw neigingen en jouw richting leren. Wanneer je aan de kant van de weg staat en zegt, “Nou, ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niets,” hoe kun je dan enige richting hebben? Je moet bewegen om enige richting te hebben. Als je bent blijven steken aan de kant van de weg, ga je nergens naartoe, hoe kun je dan richting ervaren? Je moet opstaan en iets doen en ergens naartoe gaan en je met het leven bezighouden.

Misschien zul je je dwaas en dom voelen omdat je niet weet wat je aan het doen bent. Echter, een ieder die Kennis benaderd en zijn of haar ware student zijn heeft geaccepteerd moet deze ervaring accepteren. Dit zal je hoogmoed temperen en ware openheid van de geest ontwikkelen. Wanneer je probeert om iets te zijn, iets te doen of iets te hebben en dat is je algehele focus, hoe kun je dan onderscheiden? Alles zal worden geëvalueerd op basis van hoe het past bij je idee en je beeld van wat je moet zijn, doen en hebben.

Onderscheidingsvermogen vereist objectiviteit. Objectiviteit vereist openheid. Openheid vereist een aanpak waarbij je gericht bent op leren in plaats van verwerven. Hier zie je de wereld onder ogen in plaats van simpelweg proberen haar te gebruiken. Hier heb je instructie nodig, en je zult de demonstratie van fouten moeten herkennen en ervan kunnen profiteren.

Je hebt ook een aantal goede metgezellen nodig. Hier zul je moeten veranderen wat je in mensen waardeert omdat het prachtige, het mooie, het charmante, het spannende en het ongewone niet is wat je zoekt. Misschien vertegenwoordigen deze jouw vroegere interesses in mensen en de criteria waarop je je aangetrokken voelde. Dit zal allemaal moeten veranderen. Ook hier zult u moeten wachten op een diepere respons. Je zult mensen anders moeten beoordelen, wat anders is dan hen veroordelen. Je wilt weten waar mensen toe in staat zijn en wat hun neigingen zijn als je geïnteresseerd bent in een relatie met hen. Zelfs met degenen met wie je een spirituele weerklank voelt, moet je uitzoeken of ze in staat zijn om met je te participeren en of jij voldoende mate bij hen aansluit.

Dit vereist een objectieve observatie. Vergeet niet dat u hier niet bent om ze te veroordelen of op te hemelen. Je wilt simpelweg leren. Je gaat ergens heen in het leven en je wil weten of ze meekunnen. Potentieel is hier niet genoeg. Iemand moet er daadwerkelijk klaar voor zijn, bereid en in staat om met je mee te gaan. Proberen om iemand te rehabiliteren waar je van houd zodat hij of zij zich hopelijk bij je kan aansluiten, is vruchteloos. Zij moeten hun eigen innerlijke weg gaan en niet omdat ze het doen om bij je te blijven.

Net als bij het leren van alles met Kennis is er hier een groot proces van revaluatie en wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld. Dit geldt voor alle onderwijs. Alle studenten moeten dit doorlopen. Mensen beginnen hun studie met grote verwachtingen en allerlei veronderstellingen over wat ze wel en niet kunnen doen en hoe het is om te leren en wat ze zullen leren en hoe het eruit zal zien. Veel hiervan moet opnieuw worden geëvalueerd. Hier moet je niet alleen nieuwe vaardigheden verwerven, je zult een geheel andere geestesgesteldheid aan moeten leren.

Dit geldt des te meer als je een student van de kennis wordt. Denk je dat je weet hoe dat zal zijn? Nou, het zal anders zijn. Dus, probeer niet je gevoel van waardigheid te baseren op of je correct ben in je veronderstellingen. In plaats daarvan, wees open en vraag om de waarheid, om je dat te tonen wat je moet leren, dat wat je moet doen, en dat wat je opnieuw moet evalueren. Als je dit doet, dan wordt je een persoon die ware richting heeft, en zul je in staat zijn om een betekenisvolle basis te hebben voor een relatie met anderen.

Een ware student zijn vereist dat je niet alles hebt dat je denkt dat je op dit moment wilt hebben. Veel mensen zeggen, “Ik zou het geweldig vinden om de studie van Kennis ter hand te nemen, maar ik wil echt getrouwd zijn. Ik wil een partner hebben. En wil financiële zekerheid hebben.” Zij accepteren hun student zijn niet. Je onderneemt deze reis of je nu alleen of samen gaat. Je gaat met de financiële middelen die je hebt. Je begint waar je bent. Als je eisen en voorwaarden toevoegt, zul je jezelf tegenhouden. Je vertrekt omdat je moet vertrekken, of je nu wel of geen huwelijk of financiële zekerheid hebt. De meeste mensen willen deze dingen, maar je moet vertrekken zonder te weten of ze er voor jou zullen zijn of niet. Dit vereist moed. Dit is een demonstratie van zelfrespect. Dit geeft je ware integriteit. Dit opent je vermogen om te leren. Als je hebt geluisterd en de vele dingen die ik hier presenteer in deze verhandeling hebt overwogen, zul je herkennen hoe belangrijk dit is.

Ik zeg niet dat wat je wilt, verkeerd is. Ik zeg dat je je er niet op vast moet leggen om het te krijgen. Wees alleen toegewijd aan het leren van wijsheid en het terugwinnen van Kennis. Als je dat doet, dan zal alles wat je nodig hebt je gegeven worden – niet noodzakelijk alles wat je wil, maar alles wat je nodig hebt. Dit is de basis voor geluk en vervulling.

Kijk eens om je heen in de wereld. Sommige mensen krijgen wat ze willen, en vele anderen krijgen niet wat ze willen. Voor degenen die krijgen wat ze willen, zijn hun geluk en tevredenheid kortstondig en vluchtig. Degenen die niet krijgen wat ze willen zijn voortdurend aan het klagen en verkeren in verwarring. De winnaars en de verliezers hier zijn niet zo verschillend in die zin dat ze geen van beiden hun werkelijke behoeften en eisen in het leven hebben vervuld. Degenen die gebonden zijn aan het vergaren van het geld, het krijgen van de relatie, het verwerven van de positie, het veiligstellen van de pleziertjes – zij investeren zeer slecht. Je vind ze overall. Je kunt ze observeren. Demonstreren zij de kwaliteiten die jij het meest waardevol vind? Demonstreren zij een inspirerend leven, dat is gebaseerd op bijdrage? Ontdekken zij hun eigen waarde door de bijdrage van hun giften?

Veroordeel ze niet; observeer ze. Zij leven van teleurstelling naar teleurstelling. Zij hebben wat andere mensen willen hebben en het is niet genoeg. Maar het is moeilijk voor hen zich hiervan los te maken omdat ze er zoveel in geïnvesteerd hebben, en ze hopen nog steeds dat de volgende ervaring of de volgende aankoop hen op een of andere manier zal verlossen van hun teleurstelling en het gevoel dat wat ze zichzelf aan overgegeven hebben zonder verdienste is.

Studenten van Kennis worden aandachtig en opmerkzaam naar binnen en naar buiten. Ze leren omdat dat noodzakelijk is. Zij zoeken een diepgaandere richting, en zij moeten geduldig wachten tot dit naar voren komt. In feite is het vaak het wachten dat het meest belangrijke is voor hun ontwikkeling. Als je kan leren wachten, kun je leren vertrouwen. Als je kunt leren vertrouwen, kun je leren te observeren. Als je kunt leren observeren, kun je leren dingen te herkennen. Dit is een heel belangrijk deel van je vorming.

Veel van wat ik hier zeg in deze verhandelingen ligt eigenlijk buiten je begrip en je bevattingsvermogen. Probeer niet het alleen maar te begrijpen, want als je dat doet, denk je dat je het begrijpt, maar dat doe je niet. Of als je het niet kunt begrijpen, kun je de neiging hebben om het af te wijzen of te veroordelen of jezelf te veroordelen. Ik vraag je niet te begrijpen wat ik bedoel wanneer ik zeg dat de wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap. Ik vraag je niet te begrijpen wat ik bedoel wanneer ik spreek over de Krachten van Dissonantie en de Krachten van het Goede, De Weg van Kennis of ontwikkeling van onderscheidingsvermogen en discretie, moed en mededogen. Gezien waar je bent, kun je deze dingen niet volledig begrijpen.

Accepteer dit. Wanneer je dat doet, heb je een werkelijk uitgangspunt in jouw leerproces. Ik vraag je niet het te begrijpen. Ik vraag je te leren. Wordt een student. Als je echt wil leren wat deze dingen betekenen, voor de wereld en voor jezelf, als je wilt leren en ontdekken wie je hier naartoe gezonden heeft en wat je gegeven is om te leveren, als je wilt leren om je aard te onderscheiden en er wijselijk en effectief mee te leren werken, wordt dan een student. Ik bied je een grotere hoeveelheid Wijsheid en een grotere uitdaging. Een toeschouwer of een criticus of een liefhebber zullen hier niet van kunnen profiteren. Maar degenen die hun student zijn in het leven accepteren en deze positie voortdurend innemen en handhaven, zullen degenen zijn die in staat zullen zijn om de geestestoestand te bereiken waarin al deze dingen duidelijk worden.

Om te zien wat ik zie en te weten wat ik weet, moet je mijn gezichtspunt hebben, en je moet de helderheid van geest hebben die ik heb moeten verwerven. Om dit te doen moet je student worden. Zelfs ik ben een student. Meesterschap is hier relatief. Zelfs de leermeesters zijn studenten met een groter meesterschap.

Wees een student en je zult leren en je zult weten en je zal in staat zijn om te handelen. Alles minder dan dit zal je buiten het gebied van ware ontdekking laten. Dit is echter jouw kans, een kans die je nu kunt krijgen.