Leefomgevingen

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 14 mei 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Er is een groeiende bezorgdheid over de leefomgeving waarin jullie leven, de natuurlijke leefomgeving. Dit is natuurlijk belangrijk omdat dit de context is waarin jullie leven. Maar de leefomgeving is veel belangrijker dan de meeste mensen beseffen. Het is niet alleen belangrijk voor jullie welzijn en jullie toekomst, het is belangrijk in termen van het begrijpen van de Grotere Gemeenschap.

Zie je, in de Grotere Gemeenschap, wordt de leefomgeving gezien als het meest belangrijke. Het is niet iets dat je gebruikt, en waarover je je na misbruik, een beetje zorgen maakt. De leefomgeving is het allerbelangrijkste. Het wordt gezien als de absolute, fundamentele context voor voortbestaan en schepping en een model voor onderricht zelf.

In de Grotere Gemeenschap zijn weinig leefomgevingen die zo weelderig en overvloedig zijn als deze wereld. Deze wereld is een waar juweel in het universum. Deze plaats en soortgelijke plaatsen worden hooggewaardeerd en worden als bewonderenswaardig en uniek beschouwd. Maar de mensheid is al zolang aan deze wereld verbonden en beschouwt de grote rijkdom en overvloed van deze groene wereld, dit Hof van Eden zou je kunnen zeggen, als vanzelfsprekend. Want deze wereld is in vergelijking met andere leefwerelden waar intelligent leven zich aangepast en ontwikkeld heeft, ongetwijfeld een Hof van Eden.

De leefomgeving is niet simpelweg de planten en de dieren die je om je heen ziet. Het is de context waarin je leeft. Het is leven. Er zijn twee soorten leefomgevingen waar we over zullen spreken- de fysieke leefomgeving en de mentale leefomgeving. Met de fysieke leefomgeving ben je bekend en misschien heb je hierover een bepaalde mate van kennis en begrip. Maar, de mentale leefomgeving is voor menselijke opvattingen iets heel nieuws. De mentale en fysieke leefomgevingen zijn niet hetzelfde. Ze functioneren op verschillende bestaansniveaus en zijn onderworpen aan verschillende wetten. Ze overlappen elkaar enorm, maar je kunt de principes van de een niet toepassen op de andere.

Jouw zorg voor de fysieke leefomgeving is belangrijk, maar ze moet groeien. Ze moet het allerbelangrijkst worden en niet iets dat er gewoon is of als vanzelfsprekend of als bijzaak wordt beschouwd. Dit is het allerbelangrijkste. Je wilt niet op de harde manier ontdekken dat dit waar is, want dan zullen je mogelijkheden voor overleving een stuk minder zijn dan dat ze vandaag zijn. Wacht niet op de ramp om je te leren wat je al had moeten weten.

Hoe je je leefomgeving beschermt en beheert vertegenwoordigt op verschillende manieren je niveau van ontwikkeling. Dit verwijst zowel naar je begrip en inzicht alsook je gedrag. Een ver ontwikkelde samenleving zal het natuurlijke milieu in hoge mate waarderen en zal er dusdanig gebruik van maken dat haar productiviteit ver in de toekomst voortgezet kan worden. Het is een duurzame relatie, een relatie die de mensheid op dit moment niet heeft met de natuurlijke wereld.

Indien de mensheid faalt, dan zullen anderen van de Grotere Gemeenschap komen om de wereld over te nemen. Ze zullen het overnemen omdat zij de leefomgeving waarderen. De leefomgeving is belangrijker dan welk ras of soort dan ook. Het wordt in de Grotere Gemeenschap algemeen aangenomen dat, wanneer een ras zijn natuurlijke leefomgeving vernietigt, anderen vrij zijn om in te grijpen en hen te verdringen. Dit is een gevestigd principe in de Grotere Gemeenschap en wordt ruimschoots gehandhaafd, doch niet alle samenlevingen onderschrijven dit. Als mens kun je dit heel moeilijk begrijpen omdat je het gevoel hebt dat de leefomgeving er voor jou is – er voor jou is om te gebruiken en weg te gooien. En je denkt dat de mensheid het meest belangrijke is in het universum, en zeker het meest belangrijke in deze wereld.

Maar je buren in de Grotere Gemeenschap delen deze mening niet. De reden dat ze gevorderd zijn is dat ze een duurzame relatie met de natuurlijke leefomgeving hebben moeten ontwikkelen. In sommige gevallen was hun leefomgeving grotendeels beschadigd, wat een enorme ontwikkeling in hun technologie vereiste om te kunnen overleven. Zij kennen de risico’s, en zij kennen het verlies bij onachtzaamheid. Zij kennen de prijs van onverantwoordelijkheid. Maar de mensheid heeft dit niet geleerd, want die heeft deze prijs nog niet betaald. Die heeft het grote verlies niet gezien die hiermee gemoeid is. Indien je ooit de geweldige mogelijkheid zou hebben om over de geschiedenis van een andere wereld te leren, dan zul je misschien het perspectief verwerven waardoor wat ik zeg absoluut helder wordt. De mensheid is in gevaar, maar ook jullie leefomgeving. Je zult niet kunnen overleven zonder je leefomgeving, maar je kunt er een nieuwe relatie mee terugkrijgen die gebaseerd is op een nieuw inzicht.

In onze verhandelingen hebben we gesproken over werk, bijdrage, oplossen van conflicten, etc. Pas toe wat hier gezegd is over je relatie met de leefomgeving, en je zult zien dat er veel werk te doen is om je milieu te herstellen en te vernieuwen en er een duurzame relatie mee op te bouwen. Hier neem je van haar wat je nodig hebt en geef je terug wat zij nodig heeft. Deze balans kan en moet tot stand gebracht worden als de mensheid een toekomst wil hebben, want zonder deze balans is je toekomst vast en zeker in groot gevaar. Of je bezwijkt door je eigen vergiftiging van de leefomgeving of anderen komen om je te verdrijven.

De mogelijkheid van dit laatste vooruitzicht is erg groot. Daarom worden op dit ogenblik grootschalige experimenten uitgevoerd op planten, dieren en mensen omdat de risicofactor voor jullie leefomgeving is toegenomen. De mogelijkheid van menselijk falen is toegenomen. De mogelijkheid van onherstelbare beschadiging van jullie fysieke leefomgeving is toegenomen, en terwijl dit toeneemt, vindt de interventie uit de Grotere Gemeenschap plaats. Dit is moeilijk te zien want mensen denken en baseren hun waarden en veronderstellingen nog steeds op het idee dat ze alleen zijn in het universum en dat mochten er anderen in het universum zijn, ze zo ver weg zijn dat er geen enkele mogelijkheid kan zijn voor contact. Hier bestaat geen verantwoordelijkheid naar iets of iemand anders.

Het is nu populair aan het worden om milieubewust te zijn, maar dit is niet genoeg. Hoe je je persoonlijke leven organiseert en hoe je je verhoudt tot de natuurlijke wereld zijn fundamenteel. Kennis zal je hier de juiste relatie geven, zoals ze je relatie met alles en iedereen recht zal zetten. Maar dit heeft tijd nodig, en je hebt niet zoveel tijd om vrijuit te gebruiken. Je moet nu een student worden en hier serieus in worden, want dat is van heel groot belang.

Indien je wilt dat je kinderen een wereld krijgen om in te leven, een veilige en gezonde wereld, dan moet de leefomgeving het allerbelangrijke worden. Indien de leefomgeving het allerbelangrijkste ding of de grootste zorgt vertegenwoordigd, dan zal oorlog beëindigd worden, omdat oorlog de leefomgeving vernietigt. Vervuiling, armoede, strijd en conflict tussen culturen en naties zijn in tegenspraak met het handhaven van een gezonde leefwereld. Wanneer je hieraan denkt, zul je zien dat als de leefomgeving het allerbelangrijkste wordt, andere dingen op hun plaats vallen. Maar als de leefomgeving een bijzaak is en niet wordt beschouwd als het meest belangrijke om jezelf mee bezig te houden zal er altijd mee geschipperd worden om andere doelen en plannen te bereiken.

Laten we nu praten over de mentale leefomgeving. Dit is een concept dat we hebben gepresenteerd in een aantal van onze verhandelingen, en we zullen hier nu meer over zeggen. In tegenstelling tot de fysieke leefomgeving, kun je de mentale leefomgeving niet plunderen. Het is een leefomgeving die is samengesteld uit gedachten en gedachtegroepen, die krachten genoemd worden. De mentale leefomgeving kan niet vernietigd worden, maar zij kan erg vervuild raken. Ze kan heel destructief worden. In tegenstelling tot de fysieke leefomgeving, heeft de mentale leefomgeving geen grenzen in termen van tijd en plaats. Als je bijvoorbeeld groot emotioneel verdriet hebt waar je bent, zal het effect hebben op iemand aan de andere kant van de wereld, en vice versa. Misschien zijn de effecten erg gering, maar ze zijn desalniettemin echt want geesten worden niet simpelweg verbonden door de herkenning van iemands fysieke aanwezigheid. De geest is verbonden door een erg subtiel intern netwerk. Daarom zeggen we dat als een persoon Kennis ontdekt en vorderingen maakt in het terugvorderen van Kennis, hij of zij veel geesten gelijktijdig op veel plaatsen zal beïnvloeden. De meeste van deze individuen heeft deze persoon nooit ontmoet en is er zelf niet van bewust omdat geesten worden verbonden door een diepere structuur die zich ver buiten de fysieke sfeer uitstrekt.

Hier kun je een bijdrage leveren om de mentale leefomgeving te verbeteren. Wanneer dit wordt gedaan zullen mensen beter functioneren, harmonieuzer zijn en minder gevoelig voor conflicten en kunnen ze mogelijkheden die zich voordoen gemakkelijker herkennen. Iedereen zal gestimuleerd worden. Iedereen zal aangemoedigd worden om datgene te doen waarvoor ze gezonden zijn. Op deze manier, wordt bijdrage gevoeld op veel plaatsen door veel mensen.

De mentale leefomgeving is dat wat je voor jezelf creëert. De natuur is voor jou gecreëerd- een geschenk. De mentale leefomgeving is iets waar je verantwoordelijk voor moet zijn, want tenzij er een vreemde intelligentie zich tussen jullie bevindt, zal alles wat je meemaakt in de mentale leefomgeving komen van andere mensen. Planten en dieren hebben niet zo’n sterke invloed op de mentale leefomgeving. In de natuur kan er, zoals je misschien hebt opgemerkt, neutraliteit zijn in de mentale leefomgeving. Daarom zoeken mensen hun toevlucht in de natuur – het is verfrissend open en vrij van dominerende invloeden.

Er zijn echter invloeden in de mentale leefomgeving zelfs op plaatsen waar geen mensen zijn. Maar voor onze discussie nu, zou je het meest bezorgd moeten zijn over jouw impact op andere mensen en hun impact op jou. Hier kun je een groot verschil maken, zowel voor de kwaliteit van je eigen ervaring als voor de mogelijkheid om betekenisvolle relaties te hebben met anderen. Dit vertegenwoordigt een meer verfijnde participatie in het leven. Het vertegenwoordigt ontwikkeling en intelligentie. De mensheid moet dit nu cultiveren om effectief betrokken te raken bij de Grotere Gemeenschap, waar de mentale leefomgeving als erg belangrijk wordt beschouwd, direct na de fysieke leefomgeving. Als de fysieke leefomgeving in stand wordt gehouden, heb je de mogelijkheid om te overleven. Maar, als de mentale leefomgeving wordt versterkt, heb je de mogelijkheid om je te ontwikkelen en je eigen intelligentie en begrip te bevorderen.

Laat ons enkele voorbeelden geven van de mentale leefomgeving. Mensen gaan naar een universiteit omdat het een geconcentreerde leer omgeving is. Het is een plek waar mensen zich concentreren op hun studie. Dit is een mentale leefomgeving. Een bibliotheek in een universiteit geeft een ander gevoel dan een bibliotheek in een stad. Het is een geconcentreerde en gefocuste leeromgeving. Het kan gemakkelijker zijn om in de universiteit te studeren dan in een publieke gelegenheid. Ze representeren twee verschillende mentale leefomgevingen. Mentale leefomgevingen zijn samengesteld uit krachten en stimulansen. Iedere kracht heeft een uitwerking op jou en jij hebt op jouw beurt daar een uitwerking op. Als je naar een plek gaat waar iedereen is gefocust op een sportevenement, kan het gemakkelijker zijn om er plezier aan te beleven en te participeren dan dat je het op de televisie ziet. Dit representeert een mentale omgeving. Mensen zijn bij elkaar en denken aan iets gemeenschappelijks. Dit creëert een invloed of een kracht in die omgeving, een kracht die een geweldig effect op jou zal hebben.

Ze vertegenwoordigen twee duidelijke voorbeelden, maar begrijp dat de mentale leefomgeving veel subtieler en doordringender is dan deze. Het belang ervan in de Grotere Gemeenschap is dat het het vermogen weergeeft van een ras om een ander ras te beïnvloeden en zelfs te domineren zonder het gebruik van fysieke kracht. Mensen zijn nog steeds erg primitief in dit soort zaken. Zij gebruiken fysieke kracht om anderen te overheersen. Maar zelfs hier zul je zien, zoals bij advertenties, het basisbegrip dat je mensen kan laten doen wat jij wil, als je hen een bepaalde stimulans en bepaalde ideeën geeft.

Dit is alleen maar een onuitgewerkte schets om de mentale omgeving te begrijpen. Voor jou vertegenwoordigt de mentale leefomgeving de atmosfeer waarin je denkt en voelt. Als deze mentale omgeving ondersteunend en positief is, zal het makkelijker voor je zijn om creatief, intelligent en bewust te zijn over wat er in jezelf en om je heen gebeurt. Aan de andere kant, als de mentale leefomgeving vijandig en vol conflict, vijandigheid, verstoring en leed is, zal het moeilijker voor je zijn om een heldere geest te hebben. Het zal moeilijker voor je zijn om bewust te zijn van jezelf en je omgeving. Het zal moeilijker voor je zijn om je te concentreren.

De mens is hier de voornaamste invloed in de mentale leefomgeving, zolang geen intelligentie uit de Grotere Gemeenschap aanwezig is. In de fysieke wereld, ben je slechts een van de vele, vele rassen en soorten die deelnemen aan een dynamisch netwerk van leven. Het verschil is hier, dat de mens een grotere invloed uitoefent op de mentale leefomgeving, in het bijzonder op elkaar. In de natuurlijke wereld, beïnvloedt alles elkaar op een veel meer fysieke manier. Bijvoorbeeld, wanneer een kat je krabt, heeft dat een invloed op jou in de fysieke leefomgeving. Maar de gedachten van de kat beïnvloeden jouw gedachten niet, terwijl jij in feite de gedachten van de kat kunt beïnvloeden. Planten en dieren incasseren direct jouw fysieke welbevinden en zintuigelijke ervaring in de wereld, maar planten en dieren beïnvloeden jouw denken niet, behalve als je in staat bent om op een subtiel niveau op hen te reageren. Op dit niveau, kun je met hen communiceren in zoverre je hun huidige staat, hun natuur en hun behoeften kunt waarnemen.

Om een positief effect op de mentale leefomgeving te hebben, moet je je bewust worden van de mentale omgeving om je heen, leren om je eigen mentale omgeving te vestigen en leren om haar te beïnvloeden en haar in stand te houden. Hier leer je over jouw invloed op anderen en hun invloed op jou. Je leert dit door heel veel ervaringen en door objectieve observatie. Natuurlijk, wanneer je iemands huis binnengaat, betreed je zijn/haar mentale leefomgeving, en ervaar je hen van nabij. Als je heen en weer door je straat zou gaan en ieders huis binnenging, zou je op iedere plaats een andere mentale omgeving aantreffen en een andere ervaring hebben. Op sommige plaatsen zou je je op je gemak voelen; op sommige plaatsen zou je je niet comfortabel voelen. Op sommige plaatsen zou het voor jou heel gemakkelijk zijn om helder te denken; op andere plaatsen zou het moeilijker zijn.

Om een positieve invloed op iemands mentale omgeving te hebben, moet je eerst in staat zijn om je eigen mentale omgeving te beïnvloeden. Dit vereist de vaardigheid om je eigen gedachten te controleren en te leiden. Dit vereist de vaardigheid om bewust te zijn van Kennis en stilte te beoefenen. Stappen naar Kennis onderricht al deze dingen, en daarom is zij een belangrijke fundering om bewustzijn en vaardigheid te verwerven in de mentale leefomgeving.

Mensen hebben dus een enorme hoeveelheid werk te verrichten. Ze hebben vele conflicten op te lossen. Ze hebben een grote hoeveelheid verantwoordelijkheden, waarvan ze tot nu toe slechts enkelen hebben opgeëist. Laat me opnieuw een voorbeeld geven uit de Grotere Gemeenschap zodat je vanuit contrast kunt zien waar je staat en waar je je moet ontwikkelen. Alle rassen uit de Grotere Gemeenschap die aan ruimtereizen doen gaan om met vele andere rassen die heel verschillende leefomgevingen, verschillende conditioneringen, verschillende geloven, enzovoorts vertegenwoordigen. Hun onderlinge interactie is veel moeilijker dan jouw interactie met andere mensen. Hoewel je de individuele verschillen tussen jou en de ander kunt benadrukken, is het een feit dat jullie zoveel met elkaar gemeen hebben dat het verschil in temperament en persoonlijkheid tussen jullie heel erg klein is, vooral vergeleken met de verschillen die je zult ervaren bij een ontmoeting met een intelligentie uit de Grotere Gemeenschap – iemand van een andere fysieke leefomgeving, met een compleet andere geschiedenis en een verschillende biologische en psychologische natuur. De verschillen zijn hier enorm.

Om te kunnen functioneren in de Grotere Gemeenschap, zul je een geweldige onderscheidingsvermogen en communicatiemethoden en richtingen moeten ontwikkelen. Je zult ook bewust moeten worden van de impact van een ander ras op jou – de kracht van hun gedachten, hun concentratie, hun sociale samenhang enzovoorts, in vergelijking met en in contrast tot de jouwe. Een van de wetten in de mentale leefomgeving is dat concentratie macht is. Dit heeft een gevolg in de fysieke leefomgeving waar fysieke kracht macht is. In de mentale leefomgeving is dit concentratie. Iemand die meer geconcentreerd is dan jij zal een grotere invloed op jou hebben dan jij op hem of haar zal hebben. Een groep of ras dat meer concentreert is dan jullie zal een grotere invloed op jullie hebben dan jullie zullen hebben op hen. Dit is zo waar in de Grotere Gemeenschap. Daarom moeten zich ontwikkelende gemeenschappen iets leren over de mentale leefomgeving als ze effectief willen concurreren, omgaan en onderhandelen met andere rassen.

Je had deze vereiste nog niet in je leerproces, maar je zal het gauw hebben. Dat is deel van de reden dat De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap beschikbaar is gemaakt in deze tijd. De noodzaak om je fysieke leefomgeving aan te pakken en beginnen te leren over de mentale leefomgeving is erg groot, en dringend. Het is niet iets wat je kunt negeren; het is iets dat aangepakt moet worden. We geven dit overzicht om het begrip te onderbouwen dat je behoorlijk veel werk en studie te doen hebt, een studie die veel verder gaat dan je huidige grenzen en beperkingen.

Om jouw wereld te behouden en het tot een bewoonbare wereld voor toekomstige generaties te maken, moet de fysieke leefomgeving jouw eerste prioriteit zijn. Dat zal een heilzaam effect hebben op je gedrag, op je relatie met anderen en op ieder aspect van je cultuur en samenleving.

De tweede belangrijke studie- en toepassingsgerichtheid is de mentale leefomgeving. Hier zal je in staat zijn om meer te leren over jezelf en anderen en in staat zijn om uiteindelijk meer harmonie en balans in je relaties te brengen. Zelfs belangrijker dan dit, is dat je voorbereiding in de mentale leefomgeving je in staat zal stellen om de aanwezigheid van entiteiten uit de Grotere Gemeenschap te onderscheiden en met ze om te gaan. Ze vertegenwoordigen samenlevingen met een veel groter concentratievermogen en sociale samenhang dan jij momenteel kunt ondervinden.

De mentale en de fysieke leefomgeving zijn de contexten waarin je denkt en achtereenvolgens handelt. Beiden vereisen een bewuste benadering; beiden vereisen benadrukking en ontwikkeling. Jouw mogelijkheid om je te ontwikkelen op deze twee gebieden is alleen mogelijk omdat je Kennis in je hebt om je te leiden, om je te motiveren en om je voorwaarts te leiden. Zonder Kennis, zou je doorgaan met het misbruik van je fysieke wereld, totdat jouw ras zou beginnen uit te sterven. Zonder Kennis zou je eeuwen ver verwijderd zijn van iets te leren over de mentale omgeving. Zonder Kennis, zou je noch de compassie noch de wil en de kracht hebben die nodig zijn om jezelf en je ras te verheffen, om de uitdagingen van het leven tegemoet te zien die er nu zijn en die zeker in de toekomst zullen ontstaan.

Wanneer je nadenkt over waarom je in de wereld bent, wat je hier moet doen, en wat het betekent om een individu te zijn, denk dan aan je werk met de leefomgeving – jouw versterking van de mentale leefomgeving en jouw behoud van de fysieke leefomgeving. Denk dan aan al het onderricht en alle werkzaamheden die hiervoor van jou en van anderen worden geëist. Dit zal jou een begrip beginnen te geven van de grote mogelijkheden die het leven je nu biedt.