In dit tweede deel van Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap, zal je een volgende stap zetten in het leren wat Kennis en Wijsheid binnen een grotere arena van leven, die de Grotere Gemeenschap genoemd wordt, betekenen. Dit zal jou naar een nieuw begin en een nieuwe drempel brengen, een begin en een drempel die nooit eerder voor de mensheid beschikbaar zijn geweest. De mensheid staat nu op de drempel van de Grotere Gemeenschap, waar ze altijd deel van uitgemaakt heeft. Nu heeft de mensheid de mogelijkheid om haar ware herkomst, de aard van haar evolutie en haar grotere uitdaging en belofte van leven binnen een grotere arena te leren kennen, een arena die leven in ontelbare vormen en expressies bevat.

Jij bent hier bij dit nieuw begin. Dit is geen toeval. Je bent voor dit doel hier naartoe gestuurd. Dit is de betekenis van jouw aanwezigheid. De opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap is de context waarbinnen je de aard van jouw grotere doel en jouw grotere identiteit volledig kunt ervaren en kunt leren tot uitdrukking te brengen.

De mensheid komt op in de Grotere Gemeenschap. Krachten uit de Grotere Gemeenschap zijn nu in de wereld. Dit is de realiteit waar je nu in leeft, en hiervoor zal je een grotere Kennis en een grotere wijsheid nodig hebben. Deze Kennis heb je reeds binnenin jou, want de Schepper heeft je begiftigd met de Wetende Geest, die je in toenemende mate zult moeten ervaren en waar je in toenemende mate een beroep op zult moeten doen terwijl de openbaring van jou ware doel en de betekenis van jouw bestaan hier, zich stap voor stap ontvouwd.

In dit tweede deel van Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap introduceren wij een nieuwe leer fase, nieuwe toepassingsgebieden en een grotere mogelijkheid om de werkelijkheid van Kennis en het belang van haar expressie en inbreng in de wereld te ervaren. Hierbij zal je de mogelijkheid hebben om een begin te maken met leren over de Grotere Gemeenschap, over de mentale omgeving, over de betekenis van onderscheidingsvermogen en discretie en de belangrijke toepassing van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap, geschikt voor ieder aspect van jouw leven zoals je dat vandaag kent en zoals je het in de toekomst zult moeten kennen.

Wij brengen jouw deze belangrijke leerstelling van de Schepper, want deze Leerstelling representeert een nieuw testament van de aanwezigheid en wil van de Schepper in de wereld en een nieuwe expressie van jouw Goddelijkheid en jouw intrinsieke connectie en relatie met het leven om je heen. We brengen een belofte, een bevestiging en een grote uitdaging mee. De belofte is dat jullie doel en jullie roeping in de wereld volledig gerealiseerd kan worden binnen de context van de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Hierbij zal je eindelijk gaan begrijpen waarom je een unieke aard en een uniek ontwerp hebt. Dit zal het jouw in staat stellen om te ontdekken wie jouw Ontwerper is. De bevestiging is dat je zult beseffen wat je weet en wat je altijd geweten hebt en dit zal je zelfrespect, je vermogen om lief te hebben en de grotere kracht die je gekregen hebt, herstellen. En toch brengen wij jullie ook een uitdaging, een uitdaging om te leren wat Kennis en Wijsheid betekenen binnen de Grotere Gemeenschap en waarom ze nodig zijn om zowel de grote problemen te helen waar de mensheid zich in deze wereld tegenover gesteld ziet als het onder ogen zien van de grotere uitdaging van het stuiten op intelligent leven uit de Grotere Gemeenschap.

Kom dan met ons mee. Kom om te ontvangen en kom om te geven. Kom om te leren en kom met de bereidwilligheid om met open geest te ervaren en te onderzoeken. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is hier niet om het verleden te vervullen of zelfs maar het verleden uit te leggen. Zij is hier om je in het nu te brengen en je voor te bereiden op de toekomst. Daarom ben je in de wereld gekomen bent en dit zal betekenis en richting geven aan alles wat je tot nu toe gedaan hebt. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap zal je een nieuwe basis geven om ten volle te beseffen waarom je hier bent en wie jou gestuurd hebben.