Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

WE ZOUDEN JOU GRAAG een nieuw begrip willen geven voor wat eerlijkheid voor jou kan doen en wat eerlijkheid betekend in jou relaties met anderen in met jou relatie met het leven in het geheel. Als mensen aan eerlijkheid denken, denkt men vaak aan de waarheid vertellen over hetgeen men weet, wat men heeft of wat men doet. Dit is een bruikbare definitie, maar zoals alle bruikbare definities krijgt het een onjuiste bestemming en moet er een nieuwe definitie gegeven worden, zelfs als de oude nog steeds bruikbaar is.

Omdat wij jou een veel grotere kijk geven op wat eerlijkheid betekend, laten we zeggen voor onze intenties hier dat eerlijkheid is weten wat je aan het doen bent en doen wat je weet, of als je wilt omgekeerd – doen wat je weet en weten wat je aan het doen bent. Dit is een heel bruikbare definitie, maar omdat ze nieuw is, vereist ze enig onderzoek en zoals met alle waarheden, vereist ze veel overweging en contemplatie zodat jij haar ware betekenis en mogelijke toepassing kunt doorgronden.

Eerlijkheid is iets waar mensen niet aan denken als ze nadenken over wat ze van binnen weten en de waarde van wat ze doen. Uitgezonderd het overtreden van de wet of onmiskenbare leugens aan anderen verkondigen is eerlijkheid opgehouden iets te zijn waar mensen diep over nadenken, tenzij iemand anders natuurlijk de waarheid niet spreekt. Dan wordt de kwestie van eerlijkheid met klem naar voren gebracht. Dus denk binnen je eigen leven aan wat eerlijkheid betekend in termen van wat je jezelf verteld en niet alleen maar in termen van wat je anderen verteld. Laten we hier beginnen. Vertel jezelf een leugen en je zult tegen anderen liegen. Verander de waarheid naar jezelf en de voorstelling van waarheid naar jou zal ook veranderd worden. Baseer jou activiteiten of plannen op een ding dat verkeerd is en het resultaat zal jou telleurstellen. Hier moet eerlijkheid heroverwogen worden en een groter toepassingsgebied krijgen.

Wat vertel je jezelf? Dit is een goed uitgangspunt. Als je jezelf verteld dat wat je wilt waar is, dan zal je het geloven en anderen eveneens proberen te overtuigen. Als dat je niet lukt, kan je ofwel in ze teleurgesteld zijn of je raakt zelf verward. Je praat de hele tijd tegen jezelf. Je verteld jezelf dingen; je legt dingen uit tegen jezelf; je analyseert; je trekt conclusies; je veranderd je conclusies en je bevestigd wat je al weet.

Kijk, jouw persoonlijke intelligentie – als tegenstelling van Kennis, of jouw spirituele intelligentie – lijkt op een grote groeiende boom. Zij wordt opgebouwd op het verleden. Zoals bij een grote boom ontluiken de nieuwe bladeren richting de top, vooral als ze in een groot bos groeien. Het deel van de boom dat de meeste mensen zien is niet het deel dat nu aan het groeien is. Ze moeten de hele weg naar de top afleggen om de meest verse jonge loten te vinden die groeien. Dit lijkt op de persoonlijke intelligentie. Zij is gebouwd op de grote structuur van het verleden, die de persoonlijke intelligentie vormt en naar de top toe ontwikkeld ze nieuwe dingen en creëert ze nieuwe ervaringen, ideeën enzovoort. Maar haar grote massa is verankert in het verleden.

Wat er gebeurt als je werkelijk eerlijk bent is dat je bezig bent in het heden met een tegenwoordigheid van geest. Dit is uitgesproken verschillend van een normale geestestoestand, die probeert alle nieuwe ervaringen, ideeën enz. te integreren volgens wijsheid uit het verleden of, met andere woorden, doorgaat met het verleden op te bouwen. Je bouwt altijd het verleden, tenzij je besluit het vermogen te ontwikkelen met het heden bezig te zijn met een tegenwoordigheid van geest. Een tegenwoordigheid van geest betekend dat je openstaat voor iets en dat je eerdere interpretaties achterwege laat zodat je iets helderder kunt begrijpen. De werkelijk diepe tegenwoordigheid van geest is de directe ervaring van Kennis, waarbij je herkenning en inzicht hebt in iets dat nu gebeurt. Hier kan Kennis jou in staat stellen je huidige grenzen te overstijgen, het verleden te herinterpreteren en de toekomst te voorspellen. Zo groot is de kracht van Kennis, jouw spirituele intelligentie.

Eerlijkheid is dan een ervaring in de tegenwoordige tijd. Als je niet hiermee bezig bent, ben je eenvoudig het verleden opnieuw op aan het bouwen of aan het verleden toe aan het voegen. Hier zal je dingen toevoegen die vertrouwd zijn. En als iets naar je toe komt dat niet vertrouwd is, zal je het eenvoudig vertrouwd maken of je zult het in de categorie van het onbekende of ongewenste plaatsen. Het hebben van een tegenwoordigheid van geest vereist voorbereiding, oefening, aandacht en verlangen naar waarheid. Denk na over het volgende: Als je werkelijk eerlijk met iemand anders bent, zal dat de aard van dingen kunnen veranderen, zowel in die relatie als in je totale activiteiten. Eerlijkheid brengt verandering. Oneerlijkheid versterkt het verleden.

Derhalve vereist het werkelijk eerlijk zijn en in een tegenwoordigheid van geest verkeren betrokkenheid bij een Grotere Kracht binnenin jou. Lijkt dit extreem om een ervaring van eerlijkheid teweeg te brengen? Het is in feite fundamenteel, want weet je, totdat dit gebeurt zullen mensen alleen maar eerlijk zijn om voordeel te hebben, wat hun oneerlijkheid in stand houd. “Ik zal de waarheid vertellen als het mij helpt. Als het me niet helpt, vertel ik de waarheid niet.” Zo denken mensen totdat ze hun denkmechanisme inhalen en het in een nieuwe richting leiden. Eerlijkheid wordt dan gezien als een goede zaak zolang het gelegen komt. Als het ongelegen komt, worden andere wegen gekozen. Misschien wordt de waarheid gedeeltelijk aangepast of achtergehouden. Misschien worden de feiten aangepast. Misschien wordt de waarheid opgetuigd om er een beetje anders uit te zien dan ze werkelijk is.

Nieuwe ervaringen, nieuwe ideeën en nieuwe mensen brengen verandering. En hier wordt eerlijkheid keer op keer gecompromitteerd, zelfs als eerlijkheid gewaardeerd en dierbaar gevonden wordt. Veel mensen denken over zichzelf als zijnde erg eerlijk en openhartig, maar dat zijn ze alleen maar binnen een bepaald ervaringsbereik. Hierbuiten, tenzij ze geleid worden door een Grotere Kracht en een motivatie voor de waarheid hebben, worden ze in toenemende mate oneerlijk. De grootste oneerlijkheid is handelen voor eigen voordeel en zelfbevrediging. Hier wordt de waarheid voor andere doelen gebruikt in plaats van op zichzelf gewaardeerd te worden. De waarheid zou een eerdere ervaring of idee kunnen bevestigen of de waarheid zou een verandering van jou kunnen vragen. Eerlijkheid en waarheid gaan hand in hand. Waarheid moet een grotere deugd, een groter iets om te waarderen zijn dan je eigen comfort en veiligheid, omdat waarheid jou inderdaad voorbij deze zaken brengt – niet om ze te ontkennen of vernietigen, maar om je een grotere basis voor Kennis te geven.

Dus om oprecht eerlijk te zijn, moet je bezig zijn met een Grotere Kracht binnenin jou. Je moet in staat zijn om bewust een tegenwoordigheid van geest te hebben, een open geest. Je moet in staat zijn om je bewust een veroordeling te ontzeggen of achterwege te laten totdat een grotere zekerheid is verkregen door nieuwe ervaring. Je moet open staan voor verandering – niet het soort verandering dat jou de kant uit brengt die je prefereert, maar het soort verandering dat jou leven moet ondergaan ongeacht jou voorkeuren.

Door na te denken over anderen, moet je bedenken dat een bepaalde hoeveelheid eerlijkheid mogelijk is. De grenzen aan hun eerlijkheid zijn bewustzijn, inzicht en hun algemene ontwikkeling. Gebrek aan bewustzijn beperkt eerlijkheid omdat je zonder bewustzijn de neiging hebt oneerlijk te zijn om jezelf te beschermen. Voorbereiding is noodzakelijk omdat voorbereiding jou in contact brengt met een Grotere Kracht en jou begrip ontwikkeld zodat je je verstand en je lichaam verantwoord kunt gebruiken. Daarom zal als het bewustzijn toeneemt en de voorbereiding groeit het bereik van de eerlijkheid van een persoon eveneens groeien. Dit betekend dat iemand in staat is zich van meer zaken bewust te zijn en in staat is in alle situaties een grotere tegenwoordigheid van geest te hebben.

Deze vraag over eerlijkheid zou hopeloos complex en moeilijk overkomen als er geen aanwezigheid van Kennis binnenin jou zou zijn, want Kennis is altijd eerlijk, ongeacht wat zij tegenkomt. Kennis is voor niets bang. Er is niets in de wereld dat Kennis schade kan berokkenen. Daarom, hoe meer je met Kennis verbonden bent, hoe onverschrokkener je zult worden, hoe veiliger je je zult voelen, en hoe meer je een gevoel voor richting en relatie zult hebben. Dit geeft je een basis waarop je jou eerlijkheidsniveau kunt uitbreiden en haar beloningen op nieuwe en onverwachte manieren kunt ontvangen.

Nu denken sommige mensen, “Nou, ik zeg wat ik denk. Dat is eerlijkheid!” Ik zeg nee. Dat is geen eerlijkheid. Ondanks dat zeggen wat je denkt een vorm van bekentenis is, is het nog geen eerlijkheid. Het heeft de potentie tot eerlijkheid, maar zeggen wat je denkt kan destructief en nadelig zijn voor anderen en kan jou inderdaad bedreigen en in gevaar brengen. Dus blijf niet vasthouden aan die definitie, want ze is verre van volledig.

Hier moeten we een nieuw begrip hanteren: Willen wat je weet. Weten wat je wilt. Eerlijkheid vereist niet dat je alles wat je voelt uitspreekt. Het vereist alleen dat je de feiten niet veranderd of ontkend of je ware ervaring van dingen niet veranderd of ontkend. Het zal vaak van je vragen om je conclusies achterwege te laten en te zwijgen totdat een dieper begrip verworven kan worden. Dus zeggen wat je denkt, wat normaal gesproken een vorm van reageren is, is nauwelijks eerlijkheid. De grotere eerlijkheid is het bewust zijn van wat je werkelijk weet en wat je weet te volgen, zodat je het overal toe kunt passen. Daarom zijn werkelijk eerlijke mensen echt zeldzaam in de wereld en zelfs zij worden begrensd door hun bewustzijn en voorbereiding.

Veel mensen zijn vrij in hun ideeën, maar dit zegt werkelijk niets over hen. Veel mensen zullen hun met veel overtuiging meningen verkondigen aan iedereen die luisteren wil, als het echter iets persoonlijks betreft, laten ze heel iets anders horen. Eerlijkheid bevind zich in feite binnenin jou, maar het wordt in eerste instantie door bewustzijn verkregen. Als je je bewust bent van je ware gevoelens over iets, als je je bewust bent van wat er moet gebeuren, dan kan je jou acties op een manier opzetten die de grootste bate met de minste schade zullen hebben. Een enkele keer zal Kennis hieraan voorbij gaan en zal je aangezet worden om iets zeer onverwachts en zeer krachtigs te doen. Maar dit is redelijk uitzonderlijk. Kennis is de meeste tijd stil. Als je leert om Kennis te volgen, zal je de meeste tijd stil worden.

Eerlijkheid is niet iets wat je de wereld oplegt. Eerlijkheid is iets wat je in jezelf ervaart. Werkelijk eerlijke mensen spreken dan niet altijd, maar steeds als ze spreken, zeggen ze de waarheid. Met andere woorden, over veel waarvan ze weten dat het waar is zullen ze niet praten, omdat het niet nuttig is om dat te doen. Hier moeten discretie en onderscheidingsvermogen ontwikkeld worden – twee grote ontwikkelingen in De Weg van Kennis. Dan zullen jou woorden meer invloed hebben en ze zullen meer bewustzijn met zich meedragen.

In elke fase van iemands ontwikkeling is er een specifieke ervaring van wat eerlijkheid is. Als mensen zich ontwikkelen veranderd hun ervaring van wat eerlijkheid is keer op keer dienovereenkomstig. Daarom kan iemand zeggen; “Eerlijkheid is zeggen wat je denkt.” Iemand anders kan zeggen; “Eerlijkheid is bewust zijn van je gevoelens.” Weer iemand anders kan zeggen; “Eerlijkheid is geen leugens of onwaarheden vertellen. Dit is allemaal juist maar onvolledig, want we moeten terug naar het begin, wat wil zeggen, wat je jezelf vertelt. Als je tegen jezelf liegt en deze leugens aan anderen vertelt, denk je misschien dat je erg eerlijk met jezelf bent. Je zegt wat je denkt. Je deelt je meningen. Misschien denk je dat hier niets mis mee is.

Ga daarom terug naar wat je jezelf vertelt. Wat vertel je jezelf over de laatste nieuwe ervaring die je had? Wat vertel je jezelf over de persoon die je net ontmoet hebt? Wat vertel je jezelf terwijl je dit boek leest? Wat vertel je jezelf? Als je dit boek onmiddellijk beoordeeld versterk je het verleden. Als je zegt; “Nou, wat hier gezegd wordt vind ik leuk. Dit is prachtig. Ik heb dit ergens anders gelezen. Ik denk dat het behoorlijk goed is,” versterkt je het verleden. Als je aan de andere kant zegt; “Ik vind deze informatie niet leuk. Zij is niet logisch. Zij is niet redelijk. Ze past niet bij mijn ervaring,” versterk je het verleden. Om iets nieuws te leren moet je een open geest hebben. Een open geest wil zeggen dat je niet probeert te bevestigen wat je al weet. Je stelt jezelf open voor nieuwe informatie. Jouw gids is hier je eigen diepere gevoel, dat jouw vooroordelen, jouw angsten en jouw onzekerheden, kan overschrijven. Dan sta je in contact met iets groots in jou leven. Eerlijkheid begint daarom bij wat je jezelf vertelt.

Kennis is er voor jou. De meeste tijd zal zij stil zijn. Maar zij zal jou van wijze raad voorzien als je luistert. Om van Kennis te leren moet je een groot deel van de tijd stil zijn en dan leren wat tegen je gezegd wordt te registreren en te gebruiken of wat je voelt dat een resultaat is van wat tegen je gezegd is. Dit is het begin van eerlijkheid. Daarom is De Weg van Kennis essentieel. Anders zijn mensen steeds het verleden aan het versterken en hun verstand tegen het heden aan het beschermen. Dit bepaald hun gedrag en hun handelen en levert als resultaat verwarring, telleurstelling en ellende op.

Eerlijkheid in de ware betekenis is werkelijk nuttig en verlichtend, maar het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het brengt een verantwoordelijkheid met zich mee om je open te stellen voor het leven, Kennis binnenin jezelf te volgen en je bewust te worden van hoe je voortdurend het verleden versterkt door de manier waarop je op zaken reageert, door de ideeën die je er op nahoud en door je vooroordelen en voorkeuren. Het leven geeft je voortdurend de mogelijkheid om hier doorheen te breken. Je hebt nu de mogelijkheden.

Volg wat je weet en je zult leren hoe je open moet zijn. Volg wat je weet en je zult leren hoe je constructief moet denken. Volg wat je weet en je zult in staat zijn een nieuw gebied in het leven binnen te gaan en het leven op een nieuwe manier te ervaren. Dit bereidt jou dan voor op eerlijkheid, wat een ervaring is van beseffen wie je bent.

Binnen de context van relaties zijn er momenten dat jij iets zegt of dat iemand anders iets zegt dat een opmerkelijk waarheid is en je reageert daarop alsof het onverwacht uit het niets kwam. Het was een openbaring. Hoeveel dit soort ervaring verschilt van de gebruikelijke waarheden die mensen proberen te ventileren. Dit betekend bewegen in de richting waar ik het over heb. Het is een ander soort eerlijkheid. Dat kan je niet zomaar hebben. Je moet ervoor werken. Je moet het cultiveren. Je moet het waarderen. En je moet het toepassen. Dit betekend bewust worden van hoe je haar misbruikt, haar vergeet of haar aanpast voor een of ander persoonlijk voordeel. Dit vereist dat je leert te luisteren naar wat je tegen jezelf zegt in plaats van te reageren op je ideeën en gevoelens alsof je een gedachteloze knecht bent.

Terwijl je bezig bent met Kennis zal zij jou de mogelijkheid geven dit allemaal te doen. Sta toe dat mijn woorden doordringen en zie na verloop van tijd wat als gevolg tevoorschijn komt. Als je meteen claimt deze ideeën leuk te vinden of je claimt dat je deze ideeën niet leuk vind of je maakt enkele andere beoordelingen, dan bent je niet eerlijk met jezelf. Het volgen van een oud denkpatroon en gedragspatroon is geen eerlijkheid; het is een vorm van slavernij.

Kennis is bij je. Zoek Kennis. Leer Kennis te identificeren. Leer Kennis de grotere plaats in je leven te geven. Leer te zijn wat je verantwoordelijkheden zijn en eis ze voor jezelf op. Dit vereist tijd, voorbereiding en ondersteunende relaties. Het vereist een ontwikkelingsprogramma dat je zelf niet bedacht hebt. Dit zal een nieuw soort conversatie in jezelf creëren en een eveneens een nieuw soort reactie genereren. Ik ben eerlijk met mijn woorden vanwege mijn intentie. Mijn intentie is krachtiger dan mijn woorden. Misschien denk je dat een welsprekendere of rationelere presentatie beter zou zijn geweest. Ik zeg; “Wees niet oneerlijk tegen jezelf.” Mijn woorden zijn geschikt om mijn boodschap over te brengen, voor hen die kunnen luisteren en voor hen die iets groters verlangen.

Het is hier erg belangrijk dat je anderen niet veroordeelt voor hun oneerlijkheid. Het maakt deel uit van de menselijke conditie om oneerlijk te zijn. Dit wil niet zeggen dat het je ware natuur is; Het maakt eenvoudigweg deel uit van de conditionering van het mens-zijn. Het maakt deel uit van de conditie van intelligent zijn in de fysieke wereld, waar je bewust bent van je eigen motivaties en kwetsbaarheid.

Intelligent zijn in een fysiek bestaan vereist een spiritueel opkomen. Anders zullen de meest intelligente schepselen het meest miserabel en het meest zelfvernietigend zijn. Dit is met zekerheid te zien in menselijke relaties. Intelligentie vereist wijsheid. Anders is zij gevaarlijk en destructief en zal zich tegen zichzelf keren. Om intelligentie uit te breiden is een spiritueel motief nodig, waar spiritualiteit gezien wordt als jou grotere identiteit. Als je meer kracht moet hebben zal je meer begeleiding nodig hebben. Je zult bredere definities, nieuwe modellen en nieuwe manieren om jezelf te ontwikkelen nodig hebben en Kennis moeten ontvangen.

Veroordeel oneerlijkheid niet. Oneerlijkheid is wat je kunt verwachten tenzij de persoon werkelijk moeite heeft gedaan om haar te bestrijden. Veel van wat je hoort, of het nu aanvaardbaar is of onaanvaardbaar, is inherent oneerlijk. Wij veroordelen dit helemaal niet; we kijken er met medeleven naar. Het is te verwachten. Met andere woorden, mensen zullen liegen totdat ze op een of andere waarheid stuiten of totdat ze, door pure toewijding en verlangen, uit de oude patronen breken die zij in het verleden hebben gecreëerd. Dit is het moment dat de grote boom haar zaden verspreidt en iets groeit dat haar eigen zijn in de wereld bezit. Het bezit nieuw leven.

Als ik nu zeg dat eerlijkheid verkeren in een tegenwoordigheid van geest is, denk dan niet dat je niets over het verleden moet weten. Wat ik zeg is dat je het verleden niet laat bepalen hoe je zult reageren en wat je bijgevolg zult concluderen.

Wees zeer medelevend. Als je wijzer en meer bewust wilt zijn, is medeleven essentieel. Als een man of vrouw van Kennis zal je veel bewuster zijn. Maar dit kan leiden tot meer veroordeling, tenzij dat bewustzijn getemperd wordt door meer inzicht.

Als ik het heb over de Grotere Gemeenschap en deze grotere perceptie en dit groter perspectief verschaf en informatie over de Grotere Gemeenschap aanlever, volg dan wat je jezelf vertelt. Stel oordelen uit. Reageer niet. Dit is een discipline. Nieuwe informatie vereist een tegenwoordigheid van geest. Nieuwe informatie vereist dit en evaluatie van alles wat in het verleden is gebeurt is vereist dit eveneens. Als je veel inzicht in je vroegere activiteiten wilt hebben, houd je dan met tegenwoordigheid van geest met ze bezig. Geef de behoefte op om conclusies te trekken. Versterk jouw verstand niet door meer en meer stenen van veroordeling op te waarop je kunt staan. De arend die omhoog vliegt zal altijd hoger stijgen dan hij of zij die een uitkijktoren bouwt. Hoe hoger de toren hoe meer het een gevangenis voor jou is – een gevangenis waaruit je niet kunt ontsnappen. Het is beter om vleugels te ontwikkelen dan een toren naar de hemel te bouwen.

Eerlijkheid is iets dat je elke dag in elke situatie kunt beoefenen. Hier zijn twee vragen die je jezelf moet stellen als je nieuwe ervaringen hebt, die je ongeacht jouw geestesgesteldheid voortdurend hebt: “Wat weet ik hier vanaf?” en “Wat moet ik doen?” Als je deze vragen stelt moet je geen antwoorden willen geven. Denk er aan dat Kennis de meeste tijd stil is. Zij is stil en opmerkzaam. Daarom moet jij, om van Kennis te leren, ook stil en opmerkzaam worden.

Denk er als volgt over: Stel je even voor dat Kennis een zeer wijze, heilige persoon is – verlicht, als je dat aanspreekt. Deze persoon is voor jou beschikbaar, dus je gaat met al je vragen naar hem of haar toe en zegt: “Leraar – of meester, of Heilige – vertel mij wat ik hier moet doen. Vertel mij waar ik naar toe moet. Vertel mij of ik deze beslissing moet nemen. Leg mij uit wat er gisteren met mij gebeurde. Wat is de betekenis van mijn droom? Wordt er in de toekomst van me gehouden? Zal ik geld bezitten? Zal ik succes hebben?”

Als je echter naar je leraar toegaat, zal je ontdekken dat je leraar in de meeste gevallen zwijgt. In eerste instantie vertrek je erg teleurgesteld. Misschien ben je geïrriteerd door deze stilte. Misschien zeg je: “Dat wat een eerlijke vraag. Ik heb het recht om dit te vragen. Dit is een oprechte vraag en alles wat ik krijg is stilte.” Nou, als je keer op keer teruggaat en terug blijft gaan, zelfs als je alleen maar zwijgen ontmoet, zal je na een poos beginnen te denken dat je je moet bezinnen op wat je vraagt en overwegen of je werkelijk voorbereidt bent op het antwoord. Als je deze afweging maakt zal je je af moeten vragen of je bereid bent te veranderen en hoe flexibel je bent. Wil je meer antwoorden om je verstand eenvoudig meer brandstof te geven om daarmee haar oude gedachten te denken?

Stilte is een geschikt antwoord voor de meeste vragen die mensen stellen want de meeste van deze vragen zijn onbedachtzaam. Als iemand een vraag stelt met echte motivatie, een echt verlangen naar waarheid en een bereidheid om te veranderen dan heeft een antwoord werkelijke waarde en impact. Dus als je naar je wijze, heilige persoon toe blijft gaan zal hij of zij op een dag zeggen: “Luister, probeer dit,” of “Denk hier over na,” of “houd er mee op dat te doen,” en jij bent geschokt omdat je eindelijk, na al die tijd, een antwoord hebt. Na honderden vragen en allerlei teleurstellingen en reacties krijg je eindelijk een antwoord. Maar je weet niet wat je met het antwoord aan moet, dus ga je terug en je zegt: “Nou, wat moet ik doen? Wat moet ik doen?” Stilte.

Het antwoord is een probleem dat opgelost moet worden. Jij moet dat oplossen. Het zou een reeks problemen kunnen zijn die jij moet leren oplossen. Leren ze op te lossen ontwikkelt je als persoon, maakt je geest volwassen en geeft je meer inzicht. Een wijs antwoord is altijd een ontwikkelingsprocedure. Daarom moet het zeldzaam zijn. Vaak zijn mensen aan geen enkele ontwikkeling toegewijd . Ze willen slechts nieuwe ideeën om hun verstand bezig te houden en hun fascinaties in stand te houden.

Kennis binnenin jou is als deze wijze heilige persoon. Dus je gaat er met vragen naar toe en je krijgt niets en je bent ontevreden en teleurgesteld. Je twijfelt aan jezelf en je twijfelt aan Kennis en je zegt tegen jezelf: “Nou, dit is misschien sowieso zelfbedrog. Ik doe gewoon wat ik wil. Misschien moet ik een nieuw boek lezen en nieuwe ideeën opdoen en die volgen.” Maar als je keer op keer terug blijft komen en geen enkel idee accepteert dat je verstand, dat als Kennis paradeert je geeft, zal je bewustzijn en onderscheidingsvermogen ontwikkelen. En je zult uiteindelijk de noodzaak en waarde van discretie zien.

Daarom veroorzaakt ware eerlijkheid het vermogen om te wachten, het vermogen om zichzelf constructief te evalueren, het vermogen tot onderscheiden, het vermogen om niet te spreken als het ongepast is, het vermogen om te spreken als het gepast is, het vermogen om de Grotere Kracht binnenin jou te volgen, het vermogen om trouw te blijven aan wat geweten wordt en het vermogen om dat wat schadelijk of onwaar is te mijden of er afstand van te nemen.

Dus beschouw bij het naar eerlijkheid toe bewegen, hoever nu jouw eerlijkheid rijkt. Onder welke omstandigheden zou jij de waarheid vertellen? Onder welke omstandigheden zou jij je weiden aan een vorm van handelen, terwijl je voelt dat dat het juiste ding was om te doen zonder de consequenties te kennen of te weten wat het van jou zou vragen of zelfs dat het uiteindelijk correct was om te doen? Onder welke omstandigheden zou je niets zeggen zelfs als je er zeker van was? Dit zijn erg belangrijke vragen om over na te denken.

Zeg niet dat je eerlijkheid van anderen verlangt, alsof het een recht zou zijn, jouw recht op eerlijkheid. Eerlijkheid is inderdaad een voorrecht, iets dat zeldzaam en prachtig is in de wereld. Als een grotere waarheid gesproken wordt zonder persoonlijke investering of persoonlijk voordeel te zoeken is dat een zeldzaam iets. Het is niet je recht om eerlijkheid te ontmoeten. Eis het niet van iemand als zij dat niet kunnen leveren in deze specifieke situatie. Bedenk, iedereen heeft hier zijn grenzen. Jij hebt je grenzen. Wat zijn jouw grenzen? Ken je eigen grenzen en je zult in staat zijn met meer medeleven naar anderen te kijken. Herken hoe groot en moeilijk het is om echte eerlijkheid te verwerven en je zult het niet van anderen verlangen.

Hoe bereik je eerlijkheid? Je bereikt eerlijkheid door Kennis te herwinnen en door de ontwikkeling van echte wijsheid – gemakkelijk gezegd, maar moeilijk te bereiken. De meest directe weg is de steile klim. De snelste weg naar de top van de berg is recht omhoog. Neem daarom jouw zigzag weg naar waarheid. Geduld, ontwikkeling, stilte en onderscheidingsvermogen – leer deze langzaam en voorzichtig te verteren. Heb een tegenwoordigheid van geest.