Drempels


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 13 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
ALS WIJ SPREKEN OVER SPIRITUEEL DOEL, Kennis en het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap, is het noodzakelijk om te beseffen dat je tijdens je voortgang en ontwikkeling een aantal zeer belangrijke drempels zult overgaan. Je hebt nu inderdaad de kans om je in zo’n mate te ontwikkelen als weinigen in de menselijke geschiedenis hebben gekund. Het leven maakt deze ontwikkeling noodzakelijk, niet slechts voor een of twee individuen uit te menselijke familie, maar voor velen, want velen dienen nu een perspectief en inzicht uit de Grotere Gemeenschap te cultiveren en te voeden. Velen zijn nodig om de mensheid verder te helpen en velen zijn nodig om met hun Kennis een bijdrage te leveren zodat de mensheid samen kan komen, zichzelf verenigen en een hoger samenwerkings- en integratieniveau kan bereiken. Evolutie vraagt hierom. De hulp van veel mensen wordt nu ingeroepen. Veel mensen zijn naar de wereld gekomen om te geven en te assisteren in het grote opkomen – op alle niveaus van de samenleving en menselijke wisselwerking.

Dus laten we het hebben over deze drempels en wat je in het begin kunt verwachten. Dit is een belangrijke discussie want ondanks dat je niet kunt zien waar de weg naartoe leidt of wat het gevolg zal zijn, is het belangrijk dat je als je een reis onderneemt of, om onze analogie te gebruiken, je de grote berg beklimt, dat je voorbereid bent. Je moet voorbereid zijn op bepaalde eventualiteiten. Je moet de juiste houding hebben. Je moet het juiste gereedschap hebben. Je moet een idee hebben van wat nodig zal zijn en wat niet. Dit is belangrijk en stelt je in staat te beginnen. Dan zal je als je op moeilijkheden en tegenslagen stuit, niet om hoeven te keren. Je zult in staat zijn door te gaan omdat je het noodzakelijke begrip reeds bezit om te kunnen beginnen met het beklimmen van de berg, om te beginnen met de ontwikkeling van je innerlijk leven en de ontwikkeling van een grotere objectiviteit voor het leven om je heen.

Er zijn kleinere drempels en mensen kennen hier vaak grote waarde aan toe. Dat komt doordat mensen de kleinere meer direct ervaren dan de grotere als ze er zijn. De groteren kosten meer tijd om te benaderen, meer tijd om te ervaren en meer tijd om er overheen te komen. Hun effect is echter veel diepgaander en vollediger. Kleinere drempels veroorzaken misschien enorme emotionele reacties en grote verwachtingen of verlangens, maar dit is meer het kenmerk van op en neer gaan van het leven, met name als je nog niet de basis van Kennis hebt, waarmee je jouw interne krachten en attributen kunt balanceren.

De grote drempels zijn veel omvangrijker. Als je het overgaan van deze drempels ondergaat, is het erg moeilijk om te beseffen waar je bent. Je kunt niet nauwkeurig zeggen; “Vandaag bevind ik mij in deze fase van de doortocht over de drempel en gisteren bevond ik mij in een andere fase. Je kunt niet weten waar je je bevind. Maar je zult weten dat iets groots plaatsvindt omdat je je heel anders voelt over jezelf en andere mensen. Je zult een andere perceptie hebben van het leven om je heen. Jouw waarden zijn veranderd; jouw nadruk is veranderd. Dingen die gisteren of vorig jaar belangrijk waren, zijn nu misschien niet belangrijk. Andere dingen zijn naar boven gekomen om hun plaats in te nemen. Je hele basis is verschoven. Er is slechts een zeer kleine verschuiving in je basis nodig om een andere ervaring en perceptie voort te brengen. Dit representeert een grote drempel.

Laat ik je eraan herinneren, dat terwijl ik spreek over grote drempels, je niet kunt bepalen wanneer je er overheen gaat. Dat kan je alleen maar achteraf weten, en je wijsheid achteraf moet erg groot en erg objectief zijn aangezien mensen enorme waarde toekennen aan dingen die in feite in het grotere geheel onbelangrijk blijken te zijn.

Er zijn drie ontwikkelingsstadia: afhankelijkheid, onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid. De eerste grote drempel in de menselijke ontwikkeling stelt het individu in staat om onafhankelijk te worden. Iedereen werkt hier in bepaalde mate aan en enkele mensen hebben onafhankelijkheid bereikt en zijn er zelfs bovenuit gestegen. Omdat onafhankelijkheid bereiken een grote drempel is, is er veel tijd voor nodig en kent het vele stappen. Mensen zullen überhaupt zelden denken dat ze over een drempel gaan omdat de ervaring niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk gebeurt en de duidelijkheid is er niet meteen. Onafhankelijkheid is hier niet volledig, want er bestaan niet zoiets als volledige onafhankelijkheid. Daarom is onafhankelijkheid een tussenstadium. Het moet tot iets anders leiden, want op zich is het niet volledig. Je kunt niet volledig onafhankelijk zijn, want je bent verbonden met al het leven. Je leeft in het mentale milieu; je leeft in het fysieke milieu; je leeft in de wereld; je leeft in de Grotere Gemeenschap van Werelden. Dus hoe kan je van dat alles onafhankelijk zijn? Klaarblijkelijk kan je dat niet en als je hier objectief over nadenkt zie je dat onafhankelijkheid werkelijk erg relatief is.

Onafhankelijkheid betekend binnen de context die ik illustreer dat individuen in staat zijn te beginnen om voor zichzelf te denken. Om deze vrijheid te verwerven, moet iemand enkele zeer moeilijke beslissingen nemen, deze beslissingen eren, ze vertrouwen en er zich aan houden. Deze beslissingen kunnen moeilijk zijn omdat men misschien een bepaalde hoeveelheid liefde, of financieel voordeel, of sociale acceptatie los moet laten om iets te doen het als juist herkend wordt. Men moet bereid zijn deze offers te brengen en deze risico’s te nemen om een groter gevoel van welzijn, innerlijke zekerheid en juistheid over het leven te verwerven. Het is het nemen van deze beslissingen en er zich aan houden die de mogelijkheid scheppen om relatieve onafhankelijk te denken.

Met relatieve onafhankelijkheid bedoel ik dat je in staat bent je eigen gedachten te creëren in plaats van ze van iemand anders te lenen. Je bent in staat om te beginnen met het onderscheiden van je eigen richting in plaats van eenvoudig mee te lopen met waar iedereen naar toe lijkt te gaan. Je bent in staat om je eigen gevoelens in het moment te hebben in plaats van in het verleden te leven. Je bent in staat om nee te zeggen tegen rijkdom, liefde en plezier als dat het juiste is om te doen. Want je moet “nee” zeggen tegen deze dingen teneinde op een later moment “ja” te kunnen zeggen en een bevestigende innerlijke reactie te hebben die zuiver en nuttig is. Je moet de verantwoording voor je eigen lijden nemen zonder verwijt of een wraakgevoel ten opzichte van anderen of het leven in het algemeen. Dit zijn allemaal typische kenmerken van onafhankelijk worden, een persoon worden, een individu worden.

Nu wordt vaak binnen de studie van de menselijke psychologie, onafhankelijk worden beschouwd als het absolute kenmerk van ontwikkeling, het eindpunt, de ideale staat en veel modellen worden toegelicht door een beeld te schetsen van hoe een onafhankelijk iemand er uit ziet. Maar onafhankelijkheid is een tussenstadium. Zij is om die reden instabiel. Als individuen echte onafhankelijkheid bereiken door de grote stap vooruit te zetten waardoor dit mogelijk wordt en door de offers te brengen en de risico’s te nemen, wat die ook mogen zijn, beginnen zij na een poosje, na zichzelf gefeliciteerd te hebben en de grote beloningen en voordelen van het verkrijgen en bereiken van onafhankelijkheid in ontvangst te hebben genomen, zich vervolgens te realiseren dat ze anderen nodig hebben om iets zinvols in het leven te doen. Onafhankelijk zijn, hoewel het veel groter en veel lonender is dan hun vroegere leven, moer ergens toe leiden, want het presenteert nieuwe problemen die om verduidelijking vragen. Het bereiken van onafhankelijkheid vertegenwoordigd een grote leergrens. Het heeft veel stappen en veel uitdagingen. Het gebeurt niet van de ene dag op de andere. Het vraagt veel tijd om te herkennen, veel tijd om te accepteren en veel tijd om te bereiken. En er zijn onderweg veel risico’s en gevaren.

Een andere grote drempel in het leven is als je langzaam begint aan de benadering van een leven in onderlinge afhankelijkheid, waar je bewust en verantwoordelijk ervoor kiest om je leven ergens aan te wijden. Nu zijn er zeer weinig mensen die een zuivere onafhankelijkheid hebben bereikt en nog veel minder die een zuivere onderlinge afhankelijkheid hebben bereikt. Dus dit is een drempel die weinigen overgegaan zijn. Natuurlijk betekend het niet dat iemand per definitie verder zal gaan enkel doordat iemand een functioneel stadium van afhankelijkheid heeft bereikt. Je kunt overal langs de weg blijven steken in de reis van het leven. En de reden om te blijven steken kan altijd onweerstaanbaar en zelfvoldaan lijken te zijn.

Werkelijk onderling afhankelijk te worden betekend dat je je de grenzen van het individu zijn hebt gerealiseerd. Je hebt de waardevolle eigenschappen van het individu zijn geaccepteerd, je hebt ze ervaren en je zou ze niet verraden. Maar je beseft dat ze hun beperkingen hebben en dat je anderen nodig hebt, niet simpelweg om je behoeften een plaats te geven of om voor een tijdje kameraden te zijn, maar om een groter verbond aan te gaan. Je hebt gemeenschap nodig; je hebt relaties van een zeer, zeer speciale en belangrijke aard nodig. Je hebt diep begrip nodig; je hebt toewijding nodig; je hebt medeleven nodig; je hebt betrokkenheid nodig; je hebt verenigbaarheid nodig. Waarom? Omdat je hier bent om iets in het leven te doen. Jouw onafhankelijkheid is er om je in staat te stellen en de kracht te geven, om iets in het leven te doen. Het is niet simpelweg een beloning; het is een voorbereiding. Het is amper een eindpunt.

De drempel van het onderling afhankelijk worden is enorm. Hier heb je veel stappen en veel mogelijkheden om te blijven steken of verstrikt te raken aan de kant van de weg en veel plaatsen waar mensen opgeven. Dit is een belangrijke drempel. Hier herken je de behoefte om je leven ergens aan te geven. Dit kan erg moeilijk zijn omdat je je misschien veel moeite hebt getroost je eigen leven veilig te stellen, je eigen grenzen te stellen en wil je niet terug naar de staat van afhankelijkheid, emotioneel of fysiek, die jouw vroegere leven illustreerde vanaf de tijd dat je werd geboren tot het keerpunt in je leven dat je een eigen persoon werd.

Veel mensen bereiken nooit de onafhankelijkheid, dus het is een zeldzaam en waardevol iets, maar nu moet je het opgeven! Je hebt de kracht om dit bewust en opzettelijk te doen omdat je onafhankelijk bent. Niemand gaat dat van je afnemen. Hier zeg je bewust; “Ik zal mijn leven delen. Ik zal opgeven wat ik heb verworven om een grotere beloning in ontvangst te nemen. Dan volgt de uitdaging om feitelijk iemand te ontmoeten; omstandigheden, een gemeenschap of een belangrijke zaak die innige en coöperatieve relaties met zich meebrengt. Hier zijn je gebeden verhoord en de mogelijkheid word je geboden. Nu zal je moet je de beslissing en het risico nemen en de offers brengen. Dit is een belangrijke drempel.

Een andere belangrijke drempel die slechts enkele mensen zijn overgegaan is de drempel van het besef van de aanwezigheid van Kennis in hun leven. Hier heeft Kennis hun zoektocht naar onafhankelijkheid bevorderd en mochten ze dat verwerven of bereiken, zal zij hun verlangen bevorderen om door te gaan, om eenheid met anderen te bereiken en een zinvol leven te vinden. Zich bewust worden van de aanwezigheid van Kennis is een belangrijke drempel, want dit initieert je innerlijk leven en geeft je een gevoel van spirituele aanwezigheid en zin, een gevoel van oorsprong en bestemming. Dit stelt je in staat het gewone leven te overstijgen.

Dit is een belangrijke drempel met veel stappen. Het kost veel tijd – veel tijd om te herkennen, veel tijd om te accepteren en veel tijd om te bereiken en veilig te stellen. Het is een belangrijke drempel. Alleen een onafhankelijk persoon kan deze beslissing nemen want je moet je leven op orde hebben om het over te kunnen geven. Je moet een persoon zijn die gegronde en belangrijke beslissingen kan nemen, gebaseerd op wat in jouw gekend is. Alleen een onafhankelijk persoon kan dit.

Dan zal je beseffen dat Kennis niet slechts intuïtie of bepaalde neigingen of gevoelens of sensaties of inzichten of overpeinzingen of voorgevoelens is – het is een levende Spirituele Aanwezigheid binnenin jou, de Intelligentie achter de intelligentie, de Geest binnen het verstand, een Geest die geen individu is, maar een geest die door jouw als een individu heen stroomt, een Grotere Kracht die zichzelf kenbaar maakt. Ze is niet door jouw te bezitten en te claimen, ze valt niet onder jouw privédomein of privébezit en ze is niet jouw klein stukje van de Hemel. In plaats daarvan is ze een grote en aanhoudende Spirituele Aanwezigheid die door jou heen stroomt en je niet verlaat. Haar bestaan in je leven herkennen en jezelf bij haar aansluiten is een zeer belangrijke drempel om te overwinnen.

Hier maak je niet alleen maar ruimte in je leven voor andere relaties, maar geef je jouw leven in dienstbaarheid. Nu hoef je niet noodzakelijk een religieus persoon te zijn om dit te doen, want dit gebeurt met mensen die denken dat ze religieus zijn en met mensen die denken dat ze niet religieus zijn. Een gevoel van eerbied zal echter je leven binnen komen, een gevoel van hogere bestemming, grotere oorsprong en belangrijkere relatie. Dit is een spiritueel opkomen, een belangrijke spirituele drempel. Weinigen zijn er overheen gekomen; weinigen hebben herkend dat het in hun verschiet lag; weinigen zijn er klaar voor. Zoals bij het dwars over een enorme bergketen klimmen is het pad smal en kronkelend. Het is geen grote verkeersader waar mensenmassa’s zich verdringen. Het is een kleine wandelweg, voor velen onherkenbaar maar waar voldoende over gereisd is zodat het onderscheiden kan worden.

Dit is een zeer belangrijke drempel. Je stapt er niet eenvoudig overheen. Je leven is een drempel. Je stapt er niet overheen om naar iets andere toe te gaan. Je leeft erin. Als je dit leven verlaat, zal je over deze drempel stappen. Hert leven op deze drempel brengt je naar grotere hoogten, mits je niet weer naar beneden valt. Veel mensen claimen dat ze over deze drempel gestapt zijn, of dat ze er vandaag overheen gaan of er gisteren overheen gegaan zijn, maar zo is het niet. Je leeft erin en ermee en de mate waarmee je erin of ermee leeft bepaald jouw vooruitgang.

Om je van deze vooruitgang te vergewissen zou je volledig buiten je leven moeten staan. Maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat je in staat zult zijn dit te doen en je zult zelden een glimp hiervan in je leven opvangen. Dit is niet nodig om vooruit te komen. Onafhankelijkheid, onderlinge afhankelijkheid en spirituele opkomst – of anders gezegd, met Kennis verenigen, wederzijds afhankelijk worden met Kennis en Kennis zijn. Dit zijn drie zeer belangrijke drempels.

Er is een andere drempel die ik zou willen noemen en dat is de opkomst in de Grotere Gemeenschap. Je leeft reeds in de Grotere Gemeenschap. De wereld is geen geïsoleerd oord. Ze bestaat niet in een afgescheiden realiteit van de rest van het universum. Om als een individu op te komen in de Grotere Gemeenschap is een echter zeer grote drempel. Hier moet je jouw menselijkheid accepteren, leren haar met grotere objectiviteit te herkennen en , in bepaalde mate, haar te overstijgen. Dit is voor jouw spirituele leven noodzakelijk om tot volledige zelfexpressie via jou te komen.

Hier wordt je niet eenvoudig een inwoner van jouw stad, staat of natie. Je beseft dat je binnen een grotere context van het leven functioneert. Je claimt geen identiteit met alle leven, want dat is te groot. Maar op een praktische manier claim je een grotere associatie met het leven dat jouw menselijkheid omvat en haar overstijgt. Hier begint alles te veranderen – Jouw idee van God, of een Grotere Macht, jouw idee van het leven, jouw idee van bestemming, jouw idee van je oorsprong, jouw idee van individualiteit, jouw idee van ras, bewustzijn, gemeenschap, cultuur. Het is niet dat je eenvoudig tegen jezelf of anderen zegt; “Ik ben een inwoner van het universum.” Wij hebben het over een andere staat van zijn, niet eenvoudig jezelf verkondigen.

De beloningen voor het overgaan van deze drempel zijn enorm. Ze zijn zó belangrijk voor je grotere begrip en je grotere participatie in het leven en voor jouw vermogen om een bijdrage te leveren aan het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs een visionair of een filosofisch persoon te zijn om deze evaring van deel uitmaken van de Grotere Gemeenschap te hebben. Je kunt een erg praktisch iemand zijn met zeer specifieke vaardigheden binnen de context van de alledaagse wereld zijn. Het is dit grotere begrip dat uitmaakt. Net als alle drempels die ik genoemd heb is het slechts een andere manier om je vroegere begrip van jezelf te overstijgen. Het is niet iets dat je alleen opzettelijk doet. Het is iets dat met je gebeurt, dat je leert te accepteren en te ontvangen, om je mee te verenigen en in te participeren.

Het overgaan van deze drempel geeft je als persoon een grotere capaciteit – een breder blikveld, begripsvermogen en onderscheidingsvermogen, een groter vermogen om te voelen en te ervaren en een grotere motivatie om je mentale gaven te ontwikkelen. Hier begin je te begrijpen wat het mentale milieu werkelijk is en de krachten die daarin functioneren. Je begint eveneens het fysieke milieu waarin je leeft vollediger te begrijpen en hoe het verstrekt en gesteund kan worden. Hier overstijg je daadwerkelijk de grenzen van menselijke identiteit op een erg praktische manier. Dit is een erg grote drempel en maar zeer weinig mensen over zijn gegaan. Maar zeer weinig mensen herkennen het als een drempel of dat het iets waardevols is om te benaderen.

Alleen de groten en Wijzen bereizen deze paden, maar denk niet dat de groten en Wijzen tot een andere soort behoren dan jij. Het zijn mannen en vrouwen die de grote drempels van het leven over zijn gegaan en hun gevoel van zelfbewustzijn en hun evenwichtsgevoel hebben behouden. Ze hebben hun leven binnen proporties gehouden en hebben deze belangrijke veranderingen en herbeoordelingen ondergaan – initiaties als je ze zo noemen wilt. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze ongeschonden zijn gebleven en hebben de baten van elk van deze drempels verworven. Daarom zijn ze groot geworden en daarom zijn ze wijs geworden.

Welnu, al deze drempels werd benaderd omdat iets binnenin jou je voort drijft. Ze worden niet benaderd door ambitie of het verlangen om macht, rijkdom en voordeel te hebben. Je moet de intentie hebben om ze te passeren, maar de intentie is hier niet de initiërende factor. De initiërende factor is het opborrelen van een diepe innerlijke behoefte die niet op een normale manier bevredigd kan worden. Deze behoefte, zou ze door jou geaccepteerd en geëerd worden, zal je naar een nieuw ervaringsgebied brengen. Hier nader je een nieuwe drempel. Hier zal je je in grote mate alleen, onzekere en afgescheiden voelen van de mensen om je heen. Terwijl ieder ander op een gemakkelijke weg door een grote corridor lijkt te gaan, kies jij een andere weg.

Wat je benadering bevestigd is dat je weet dat het gebeuren moet. Onderweg ontmoet je bepaalde individuen die de weg wijzen en dan ontmoet je bepaalde individuen die zich bij je aansluiten. Sommigen zullen zich tijdelijk bij je aansluiten; sommigen zullen zich meer permanent bij je aansluiten. Allemaal bieden ze aanmoediging, contrast, demonstratie – alles wat je nodig hebt voor het herkennen en ervaren zodat je verder kunt.

Het overgaan van iedere drempel smeed zowel enorm zelfvertrouwen en zelfrespect, als het herkennen van je beperkingen als individu. Iedere drempel wordt opgeworpen door een zeer natuurlijk proces binnen in jou. Ieder drempel brengt grote risico’s met zich mee. Bij iedere drempel is falen mogelijk. Iedere drempel zondert je in bepaalde mate af van anderen. Iedere drempel vraagt meer bekwaamheid en eigen initiatief. Iedere drempel vraagt meer zelfvertrouwen, grotere nederigheid en meer herkenning van het belang van ware relatie. Hierin hebben ze allemaal iets gemeen.

Het opkomen in een staat van onafhankelijkheid zal een mindere afhankelijkheid van relaties aanmoedigen, want het onafhankelijk worden is een tijdelijk herkenning dat je anderen niet zoveel nodig hebt, Dat je dingen alleen kunt doen en dat je ze alleen wilt doen. Maar je zult je snel realiseren dat je belangrijke mensen nodig hebt om je te helpen, je te voeden en je te tonen wat afhankelijkheid is. Dus is zelfs hier de afhankelijkheid van belangrijke mensen erg groot, maar het is niet zo overheersend als bij de andere grote drempels van het leven.

De eis voor trouwe relatie is zeer groot om de staat van onderlinge afhankelijkheid binnen te kunnen gaan. Ze is zeer groot om een spirituele opkomst aan te kunnen gaan. Ze is zeer groot om de Grotere Gemeenschap binnen te kunnen gaan. Ze kunnen allemaal begrepen worden als grote stappen in de terugvordering van relaties, grote stappen in het binnengaan van een onderling afhankelijke relatie met het leven, waarin het leven afhankelijk is van jou en jij afhankelijk bent van het leven.

De innerlijke ervaring van over deze drempels heengaan is zo groot en zo opmerkelijk. Ze zal ervoor zorgen dat jij je anders voelt en anders gaat denken. Ze veranderd je. Ze veranderd mensen om je heen. Hoe verder je gevorderd bent in het nemen van deze grote drempels, hoe meer je een instrument voor verandering zult zijn en hoe groter je vermogen zal zijn om te dienen, te voeden en zuivere vooruitgang voor anderen te vertegenwoordigen. Hier wordt je een levend voorbeeld van wat de Waarheid kan zijn als zij geëerd en gevolgd wordt zonder vervorming en ambitie. Hier zal je geven zonder te proberen te geven omdat je leven een demonstratie is. Jouw leven is een demonstratie van wat je bent en wat je waardevol vind. Dit geld voor alle ontwikkelingstadia. Het vermogen om een grote drempel te nemen is hetgeen waardoor je volwassen zal worden en jou diepte en karakter zal geven. Wat is karakter? Het vermogen om een groter inzicht en een groter leven op een natuurlijke en unieke manier tot uitdrukking te brengen. Dat betekend karakter binnen deze context.

Het overgaan van deze grote drempels brengt je in een nieuwe arena van het leven, die groter is dan de arena van leven waar je je in bevond. Veel van je vroegere veronderstellingen, overtuigingen en idealen zullen hier niet op hun plaats zijn. Je moet opnieuw beginnen. Dit geeft je een ruimer gevoel van jezelf en het leven. Dit stelt je in staat om de Spirituele Aanwezigheid in je leven te bevestigen, die bij je verblijft en je assisteert, zowel door Kennis binnenin jou als door de spirituele weldoeners die bijdragen tot je algemene ontwikkeling.

Het overgaan van deze grote drempels veroorzaakt veel verandering. Verandering is een proces van iets opgeven en iets nieuws verwerven. Ze bevat stadia. Verandering begint met het herkennen van een behoefte en wordt gevolgd door de erkenning dat verandering zowel in je innerlijk als je uiterlijk leven moet gebeuren. Dan volgt het ondergaan van de verandering zelf, die je in een staat van onwetendheid en verwarring achterlaat omdat je een nieuwe arena binnengaat en je niet weet wát je doet, waarom je het doet, waar je bent enzovoort. Dan volgt, zonder zeker te zijn van het resultaat, het ondergaan van de verandering. Dan is er de bevestiging van de verandering als de verandering eenmaal echt voltooid is en je een punt hebt bereikt waarna er geen weg terug is, waarna je niet terug kunt gaan.

In voor- en tegenspoed moet je nu doorzetten. Op dat punt beginnen de beloningen voor jou beschikbaar te komen. Velen geven op voordat ze dit punt bereikt hebben. Ze zullen niet verder gaan tenzij de beloningen gegarandeerd zijn, tenzij de beloningen vastgesteld zijn en tenzij de beloningen bevestigd zijn. Maar echte verandering is een proces van iets opgeven en iets nieuws verwerven. Tussen iets opgeven en iets nieuws verwerven ben je leeg. Hier kan het verstand groeien omdat het haar vroeger begrip loslaat en bereid is zonder inzicht te blijven, waardoor het beschikbaar is om een groter begrip te verwerven en te cultiveren. Voor veel mensen is dit een groter risico dan het opgeven van al hun geld of vaarwel te zeggen tegen al hun geliefden. Het is voor hen een groter risico omdat de ideeën over henzelf en de wereld belangrijker voor hen zijn.

Om een groter leven, een grotere geest en grotere relaties te hebben, moet je de grote drempels overgaan. Wat je bij alle drempels nodig zult hebben is het verlangen om door te gaan, dat gebaseerd is op het herkennen van zuivere behoefte. Je zult een omvangrijke voorbereiding nodig hebben en je zult belangrijk kameraadschap nodig hebben. Je zult ze nodig hebben om onafhankelijk te worden; je zult ze nodig hebben om onderling afhankelijk te worden; je zult ze nodig hebben om in je innerlijk leven boven te komen en je relatie met Kennis terug te vorderen. En je zult ze nodig hebben om de Grotere Gemeenschap binnen te gaan.

Elke drempel zal een enorme verandering teweegbrengen in jouw ervaring van het in de wereld zijn. Met alle verandering is een verlies gemoeid omdat je iets moet opgeven. Met alle verandering is vertrouwen gemoeid omdat je het hebben van niets moet doorstaan. In alle veranderingen zijn zelfvertrouwen en zelfliefde vereist omdat je open moet staan om iets anders te ontvangen. In alle veranderingen is er een zuivere aandacht voor het leven omdat je bereidt moet zijn om hetgeen het leven aan jou presenteert, te verwelkomen. En in alle verandering is er een gevoel van trouw aan een Grotere Macht omdat je beseft dat in het proces van echte verandering je door iets groters geholpen moet worden. Jij zelf kunt niet alles doen. Dit is het Mysterie dat verandering veroorzaakt. Dit produceert respect voor het leven en vertrouwen in de aanwezigheid en activiteit van een Grotere Macht waar je je in toenemende mate mee bezig houdt.

Nu ik deze dingen zeg vraag je je misschien af; “Nou, hoe verhoudt zich dit tot de opkomst in de Grotere Gemeenschap?” Opkomen in de Grotere Gemeenschap betekend niet in een ruimteschip stappen en op een sterrentournee gaan. Het wil zeggen dat je een gevoel begint te krijgen van verwantschap met alle leven. Met verwantschap komt eis voor onderscheidingsvermogen en het vermogen om te participeren. Hier kan je niet alleen de behoeften van mensen dienen, maar de evolutie van het leven in de wereld omdat evolutie altijd een grotere context voor het bestaan herkent. Bijvoorbeeld; het zou zinloos zijn om de evolutie van de wereld te bespreken, tenzij je de grotere leefwereld in overweging neemt waarin de wereld bestaat en haar relatie met die leefwereld. Evolutie bevestigd, in haar absolute definitie, een oorsprong en een bestemming. Wat is de oorsprong van intelligent leven hier in de wereld en wat is haar bestemming? Dit zijn oprechte vragen voor een persoon die op begint te komen in de Grotere Gemeenschap. Dit zijn vragen die roepen om een spirituele gevoeligheid, een praktische benadering en een enorme bereidheid om je eerdere ideeën en veronderstellingen los te laten. Ze vereisen de bereidheid om door een misschien langdurende periode van onzekerheid te gaan en open te staan om het breder begrip te ontvangen dat geboren wordt uit een breder gevoel van jezelf en je relatie met het leven.

Je hoeft geen ruimteschepen te zien of ontmoetingen met buitenaards invloeden te hebben om iemand van de Grotere Gemeenschap te worden. Een persoon van de Grotere Gemeenschap worden is een grote drempel. Verrichting hier is deels afhankelijk van je intentie om door te gaan. Het is deels afhankelijk van de omstandigheden waarin je leeft, hetgeen de kwaliteit van je relaties en hun vermogen om je te steunen omvat. Verrichting hier hangt echter grotendeels af van de aard van de voorbereiding zelf, want wie in de wereld kan jou over de Grotere Gemeenschap leren? Je hebt een voorbereiding van buiten de wereld nodig om over de Grotere Gemeenschap te leren.

Als je verder wil gaan dan menselijke speculatie en menselijke fantasie, dan moet je iets in ontvangst nemen dat jou in staat stelt dit te doen. Je kunt de weg niet voor jezelf uitvinden. Hierbij heb je zeer speciale hulp nodig. Dit geldt voor alle drempels waar ik het over gehad heb; ze vertegenwoordigen de grote levensdrempels. Je hebt mentors nodig om onafhankelijk te worden, om te leren om onafhankelijk te worden, om de spirituele opkomst te ondergaan en de Grotere Gemeenschap binnen te gaan. Je zult onafhankelijke mensen nodig hebben om je te helpen onafhankelijk te worden. Je zult onderling afhankelijke mensen nodig hebben om onderling afhankelijk te worden. Je zult spiritueel ontwikkelde mensen nodig hebben om een spirituele opkomst te ondernemen. En je zult bondgenoten in de Grotere Gemeenschap nodig hebben om een persoon van de Grotere Gemeenschap te worden. Je kunt dit niet zelf doen. Denken dat je dat kunt is je bekwaamheden verkeerd begrijpen en het onderschatten van de grootsheid van waar je mee bezig bent.

Ongeacht hoe je jezelf ziet of waar je bent in de ontwikkeling van het leven en ongeacht hoe gecultiveerd en ontwikkeld je eventueel jezelf beschouwd, het is belangrijk om te herkennen dat er grote drempels zijn en dat ze allemaal jouw idee over jezelf, over anderen en over het leven zullen veranderen. Omdat je een spirituele natuur hebt, kan je de transformatie die in elk van deze grote keerpunten plaatsvind ondernemen, want je bent niet je ideeën en je bent niet je associaties. Hoewel je met ze leeft en ze gebruikt en er tot op zekere hoogte op vertrouwd ben je groter dan zij.

Jouw grootsheid kan slechts worden geweten door de stappen te nemen die deze herkenning en deze bereidheid om verder te gaan vereisen. Het leven zal je daar brengen. Hierin leer je onbevreesd te worden. Je leert jouw verantwoordelijkheidsbereik te herkennen. Je leert je grenzen en je grootsheid. En je leert de grootsheid van de Grotere Macht die bij jou verblijft en die alle individuen – uit het verleden, nu en in de toekomst – om een grote verandering en voorbereiding te ondergaan teneinde een grote bijdrage aan de wereld te leveren.