De perceptie van de bezoekers over de mensheid


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 1992
te USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
HET IS ALTIJD BEHULPZAAM om te begrijpen hoe anderen je zien. Binnen de context van de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap, is het uiterst nuttig dat je een idee hebt van hoe jouw buren jou zien. Dit is van belang om je een nieuw inzicht te geven in hoe jij je moet verhouden tot intelligent leven om je heen en jou een groter overzicht te geven om jezelf vanuit een hoger en misschien totaal ander gezichtspunt te bekijken. Dit is een zeldzame gelegenheid, want hoewel mensen proberen om een objectiever gezichtspunt over elkaar te hebben, zijn ze nog steeds veel te subjectief in hun evaluaties en hebben ze geen referentiepunt dat significant uniek of anders is om een werkelijk nieuw perspectief te ontwikkelen. Jullie zien elkaar overeenkomstig een aantal standaardwaarden.

Laat mij jullie een idee geven van hoe anderen die jullie wereld bezocht hebben en die haar zelfs op dit moment bezoeken jullie waarnemen. Omdat de bezoeken aan de wereld door een aantal verschillende groepen met uiteenlopende interesses gebracht zijn, zal ik jullie enkele verschillende gezichtspunten geven, want ze zijn zeker niet allemaal hetzelfde. Deze gezichtspunten variëren in overeenstemming met het doel dat deze groepen dienen, maar samen kunnen ze jullie een idee geven over het soort relaties dat jullie al met ander intelligent leven hebben. Hoewel jullie nog geen bewuste participant zijn en niet direct of opzettelijk kunnen participeren, bevinden jullie je reeds in relatie eenvoudigweg omdat jullie deel uitmaken van de Grotere Gemeenschap.

De afwijkingen tussen de verschillende gezichtspunten van jullie bezoekers helpen ook in het bieden van een bredere perceptie van jullie zelf en eveneens in het geven van een indruk over hun aard en motieven. Inderdaad is leren binnen elke relatie hoe individuen of groepen elkaar observeren en interpreteren essentieel om een verbintenis aan te gaan en een echte verstandhouding te creëren, zelfs daar waar een verbintenis niet belangrijk of op haar plaats is.

Jullie zou hetgeen ik zeg natuurlijk niet serieus kunnen nemen, maar het zou veel wijzer zijn om het ernst te nemen. Aangezien enkelen van mijn opmerkingen erg kritisch over zullen komen of misschien nederig in jullie evaluatie van jullie zelf, is het nog steeds belangrijk om ze in ontvangst te nemen met de intentie om te leren en te begrijpen in plaats van de huidige gezichtspunten dan wel voorkeuren te bekritiseren of te verdedigen. Daarom nodig ik jullie uit of moedig ik jullie aan om zo onbevooroordeeld als mogelijk te zijn.

Laten we dan beginnen met de Dissonante Krachten – die groepen die aan elkaar geallieerd zijn en proberen de wereld te exploiteren om haar geheimen en haar rijkdom te ontdekken en die proeven met mensen doen, zowel direct als indirect, om hun natuur en vooringenomenheden te leren kennen voor toekomstige allianties. Ik kan hun perceptie begrijpen, want hun gedachten kunnen eenvoudig gelezen worden, want in de mentale leefwereld kunnen alleen de zeer deskundigen hun eigen gedachten effectief afschermen van zowel mentaal als technologisch onderzoek. De Dissonante Krachten zijn niet deskundig, hoewel ze sluw en listig zijn in termen van spionage en observatie. Ze lijken in dit opzicht veel verder ontwikkeld dan jullie en kunnen jullie gemakkelijk observeren en leren manieren om jullie effectief te manipuleren. Maar ze zijn niet deskundig in dat ze de mentale leefwereld kunnen controleren en ze kunnen hun eigen geest niet effectief afschermen. Daarom kunnen zij die wijs en verder ontwikkeld zijn in het beïnvloeden van de mentale leefomgeving niet alleen hun motieven begrijpen, maar ook na verloop van tijd leren hen te beïnvloeden. De Dissonante Krachten worden inderdaad gecontroleerd door anderen die veel machtiger zijn, maar die niet in de wereld aanwezig zijn.

Hun perceptie van jullie is dat jullie erg nieuwsgierig en erg eigenaardig zijn. Ze vinden jullie simpel en zeer fundamenteel, maar ze begrijpen jullie emotionele natuur in het geheel niet en jullie religieuze neigingen en gebeden zijn voor hen compleet mysterieus. Ze vinden jullie eenvoudig te manipuleren maar moeilijk te begrijpen, wat jullie onvoorspelbaar voor hen maakt. Daarom hebben ze veel tijd nodig om over jullie te leren. Ze leren niet alleen over jullie, ze leren van jullie, want jullie stellen bepaalde voorbeelden die een impact op ze hebben.

Ze zijn niet slecht; ze zijn eenvoudig misleidt. Ze worden niet geleid door Kennis, dus kunnen ze geen toegang krijgen tot de Spirituele Kracht in hen. Ze maken deel uit van een grotere alliantie waar de mentale invloed op hen sterk is. Ze dienen die macht, dus ze zijn hier niet voor hun eigen belangen, hoewel hun eigen belangen gediend lijken te worden door hun aanwezigheid hier, in overeenstemming met de instructies die ze gekregen hebben van degenen die ze dienen. Ze kijken niet met minachting of onmin; ze kijken niet naar jullie alsof jullie stom of onontwikkeld zijn. Ze leren nu jullie zwakheden te exploiteren maar hebben grote moeite om jullie psychologie te begrijpen. Dit maakt jullie tot een grotere uitdaging voor ze dan jullie anders zouden zijn. Jullie technologie is voor hen begrijpelijk, maar het is jullie ongebruikelijke natuur en hoe jullie jullie groeiende technologie kunnen gebruiken wat hun zorgen baart. Dit houd ze inderdaad in zekere mate op afstand, wat in jullie voordeel is.

Jullie genegenheid voor elkaar is eveneens mysterieus voor ze, want ze hebben deze ervaring niet met elkaar. Jullie emotionele natuur verwarrend voor ze en beïnvloed hen als zodanig, hoewel jullie invloed op hen op dit moment hun invloed op jullie niet kan compenseren. De enkeling onder de mensheid die gevorderd is in Kennis vormt niet alleen de grootste puzzel voor deze waarnemers maar tevens de grootste mogelijkheid ze te beïnvloeden. Daarom propageren wij de terugvordering van Kennis zodat jullie niet alleen ongewilde of ongepaste inmenging in jullie leven kunnen compenseren, maar zodat jullie hier eventueel ook een positieve en belangrijke invloed uit kunnen oefenen.

Deze waarnemers beschouwen jullie als erg zwak van geest en dat zijn jullie inderdaad vergeleken met hen. In feite zijn mensen erg zwak van geest vergeleken met alle bezoekers hier. Wat wil dat zeggen om zwak van geest te zijn? Dat wil zeggen dat jullie geesten niet geconcentreerd of gefocusseerd zijn en daardoor gemakkelijk afgeleid worden, gemakkelijk verstoord, gemakkelijk overstuurd, enzovoort. In vergelijking met de bezoekers zijn jullie niet geconcentreerd.

De Krachten van Dissonantie, dan, vinden jullie opmerkelijk gemakkelijk te beïnvloeden. Ze hebben echter moeite om jullie motieven en jullie gedrag te begrijpen. Bijvoorbeeld; ze kunnen jullie ervaring van liefde niet begrijpen. Ze kunnen begrijpen waarom jullie met woede of een verdedigende houding reageren als jullie bedreigd worden. Ze kunnen jullie gevoel van verwarring begrijpen als ze jullie manipuleren. Maar zowel jullie toewijding voor liefde als jullie religieuze hartstocht zijn een compleet mysterie voor ze. Hier zijn jullie verder gevorderd dan zij, want deze capaciteit is slechts latent in hen aanwezig. Dus op dit gebied beïnvloeden jullie hen; jullie brengen hen in verwarring. Jullie zijn niet zo gemakkelijk te manipuleren als jullie je overgeven aan deze grotere spirituele aansporingen, deze mysterieuze impulsen. Het feit dat mensen hun levens en al hun tijd en hulpbronnen wijden aan hun affecties voor elkaar is voor deze groep bezoekers onverklaarbaar.

Daarom wordt het gemak waarmee jullie beïnvloed of getroffen kunnen worden, wordt gecompenseerd door jullie complexe natuur. Het wordt inderdaad ook in zekere mate gecompenseerd door jullie religieuze ontwikkeling, want hier heeft de mensheid in feite enige belangrijke voortgang geboekt in vergelijking met ander intelligent leven in de Grotere Gemeenschap. In sommige ontwikkelde samenlevingen bijvoorbeeld is er helemaal geen religie. In andere is technologie de religie. Dat wil niet zeggen dat jullie het enige ras met religie zijn – natuurlijk niet. Maar jullie kunnen er niet van uitgaan dat alle ontwikkelde rassen een ontwikkeld religieus leven hebben of een aantal religieuze tradities. Veel gemeenschappen hebben rituelen waarin een individu geperfectioneerd wordt in hun intellectuele vermogen of in hun deugdzaam gedrag. Maar een Grotere Macht of een grotere kracht of identiteit in het leven aanbidden is niet een accent dat gedeeld wordt door elle intelligente leven, zelf niet in de nabijheid van jullie wereld.

Dus er zijn enkele compenserende invloeden die jullie uitoefenen op deze bezoekers. Nochtans, voel je hierdoor niet gerustgesteld, want religieuze hartstocht kan gemakkelijk gemanipuleerd worden als het eenmaal begrepen is. Het hoeft in feite niet eens begrepen te worden. Religieuze hartstocht kan eenvoudig bestudeerd worden en vervolgens kan het gecontroleerd worden. Als een voorbeeld hiervan kunnen de Krachten van Dissonantie beelden in de mentale leefwereld projecteren. Hier kunnen ze een beeld van een verkozen religieus symbool of persoonlijkheid projecteren. De mensen die hierdoor getroffen worden kunnen deze ervaring in hun dromen of in een verheven staat krijgen. Ze zullen dan denken dat ze een religieuze ervaring hebben en ze zullen zich over willen geven aan deze ervaring.

De mensheid heeft een rijk spiritueel leven en spirituele tradities, maar er is geen evenredig begrip van de mentale leefomgeving om dit in balans te brengen en ongewenste en ongepaste invloeden te compenseren. Als je hierover nadenkt zal je beseffen dat hele groepen mensen, zelfs naties en complete culturen beïnvloed kunnen worden door de projectie van religieuze beelden. Een voorbeeld hiervan zou De Wederkomst van Christus kunnen zijn. Dit zou prima georkestreerd kunnen worden door de Krachten van Dissonantie. Zij zouden inderdaad dit grote drama kunnen creëren, wat de mensheid zou kunnen verdelen in zogenaamde gelovigen en ongelovigen. Dit zou broer tegen broer, familie tegen familie, natie tegen natie op kunnen zetten.

Op dit ogenblik is het niet de intentie van de Krachten van Dissonantie om een globale oorlog te creëren of om een staat van volledig verval van de menselijke samenleving te veroorzaken. Het is mogelijk dat ze dit kunnen beïnvloeden. Hoewel het niet meteen zou gebeuren zou het met zekerheid plaats kunnen vinden. Om deze reden zijn er zowel spirituele krachten als positieve vertegenwoordigingen uit de Grotere Gemeenschap in de wereld om de aanwezigheid van de Krachten van Dissonantie te compenseren.

De mensheid is veelbelovend, hoewel ze grote moeilijkheden en enkele verplichtingen. Hier moeten jullie begrijpen dat jullie erg kwetsbaar zijn. Hoewel jullie een invloed uitoefenen op de Krachten van Dissonantie is hun betrokkenheid bij hun doel zodanig dat het aan alle fascinatie die ze eventueel met jullie hebben voorbij zal gaan en hun in staat zal stellen om manieren te leren om jullie te manipuleren, zelfs als ze jullie gedrag niet begrijpen. In jullie wereld kunnen geleerden bijvoorbeeld dieren manipuleren om hun gedrag te kunnen bestuderen door ze dingen te laten doen die ze anders niet zouden doen en door hun reactie te controleren door de prikkels te controleren. Dit wil niet zeggen dat ze de manier van voelen en denken van deze dieren begrijpen. Het is niet noodzakelijk om iemand te begrijpen om hem te kunnen controleren. Het is niet nodig je in hen in te leven om manieren te leren om ze te stimuleren en hun reactie te manipuleren. Daarom zijn jullie hier zeer kwetsbaar.

De beleving van de Krachten van Dissonantie bij jullie is in het algemeen gesproken dat jullie zwak van geest, dwaas, onbegrijpelijk een enigszins fascinerend zijn. Ze zijn ook behoorlijk gefascineerd door jullie fysieke milieu, want veel van deze individuen zijn in de ruimte geboren en ze hebben hun hele leven aan boord van ruimteschepen geleefd. Hier bezoeken ze deze weelderige en prachtig diverse wereld met een schijnbaar oneindige variatie aan levensvormen. Dit fascineert ze. Dit heeft eveneens de kracht om hun missie ietwat te neutraliseren, want ze zijn behoorlijk gegrepen door deze plaats. Desalniettemin zal de macht die hen controleert het eigen kracht bijzetten en het doel waarvoor deze groepen getraind en voorbereid zijn opnieuw bevestigen

Het is echter mogelijk dat indien voldoende individuen binnen de menselijke familie Kennis cultiveren en in staat zijn een grotere invloed uit te oefenen terwijl ongerechtvaardigde invloeden gecompenseerd worden door wijs onderscheidingsvermogen en zelfcontrole, zij na verloop van tijd het tij zouden kunnen keren. Om een voorbeeld te geven; stel je voor dat je erop uitgestuurd wordt om iemand anders iets te laten doen en je bezig gaat met die andere persoon die je op een of andere manier moet controleren of manipuleren. Vervolgens ontmoet je die persoon en raak je gefascineerd door hem en deze fascinatie begint jouw ideeën en jouw motief te veranderen. Na verloop van tijd, mits de aantrekkingskracht groot genoeg is, kan zij jouw oorspronkelijk doel overwinnen. Dit gebeurt in zeldzame gevallen tussen mensen. Het kan eveneens in de Grotere Gemeenschap gebeuren.

Daarom, hoewel mensen dwaas overkomen op deze groep bezoekers, vormen ze eveneens een aantrekkingskracht. Deze observanten hebben nooit bloemen gezien, hebben nooit vogels gezien, hebben nooit insecten gezien, hebben nooit loofwerk zoals jullie wereld die bezit, gezien. Hoe wonderlijk dit voor ze is! Dit is belangrijk bij het verstrooien van hun oorspronkelijk doel, het doel waarvoor ze hier naartoe gestuurd werden, die het verkrijgen van informatie over deze wereld is en het vergaren van al haar technologische en mentale krachten – met name de mentale krachten die gevorderde mensen hebben kunnen cultiveren. Ze zoeken naar macht. Ze zoeken naar mogelijke dominantie in de toekomst.

Laten we nu spreken over een andere groep die hier is. Ik zal hun namen niet noemen, want dat is op dit moment niet belangrijk. Ze zijn hier om jullie te observeren, want ze leven in jullie district. Ze zijn talrijker dan de Krachten van Dissonantie want de Krachten van Dissonantie reizen altijd verborgen, ze proberen hun aanwezigheid altijd te verbergen en hun onderzoek zo geheim mogelijk te maken. Veel van de meer voor de hand liggende demonstraties van buitenaardse aanwezigheid in de wereld kwamen van jullie buren die hier zijn om jullie te observeren. Waarom observeren zij jullie? Omdat jullie een opkomende wereld zijn en toegang verwerven tot belangrijke vormen van technologie. Het is bij hen algemeen bekend dat jullie zeer oorlogszuchtig zijn en op zoek zijn naar verovering en macht. Dit maakt het zeer aannemelijk dat jullie dit motief uitvoeren als jullie eenmaal leren om aan de grenzen van jullie wereld te ontsnappen.

Daarom zijn jullie buren hier om jullie technologie, jullie potentie en jullie neigingen te leren kennen. Veel waarnemingen van ruimtevaartuigen zijn van deze individuen. Zij bekommeren zich niet zo om geheimhouding, uit het zicht blijven of verborgen blijven. Veel van hun presentaties waren in feite opzettelijk om jullie reactie te kunnen peilen. Ze vinden jullie zeker fascinerend en ietwat onvoorspelbaar, maar hun achting voor jullie is niet zo hoog want ze beschouwen jullie als bruut en onbeschaafd. Hoewel ze veel individuen in de wereld bestudeerd hebben en door hen geïmponeerd zijn, zien ze in het algemeen in dat het menselijk ras nog niet verenigd is en veel uiteenlopende opvattingen en interesses vertegenwoordigd. Dit maakt jullie in potentie zeer gevaarlijk, want het is duidelijk dat jullie elkaar zelfs voor onbenullige redenen afvallen. Aangezien toewijding een belangrijke deugd is in de Grotere Gemeenschap, wordt door deze groep, die jullie bestuderen voor hun eigen zelfbescherming, aangenomen dat jullie een ras zijn dat niet vertrouwd kan worden en dat jullie jullie pas ontdekte krachten en mogelijkheden op manieren zullen gebruiken die zeer schadelijk voor jullie zelf en voor andere rassen zullen zijn, die in de verre toekomst jullie buren zouden kunnen zijn. Ze zijn in een periode gekomen waarin de atoomenergie door de mensheid werd ontwikkeld omdat dit het vermogen representeert om leven buiten jullie wereld te raken.

Deze goep is niet ontwikkeld in de wegen van het mentale milieu, hoewel, zoals bij alle groepen die binnen de Grotere Gemeenschap reizen, ze bewust zijn van deze kracht. Het is voor hen duidelijk dat de mensheid de potentie heeft om deze kracht te cultiveren, maar de obstakels voor de mensheid zijn zo groot, volgens deze groep, dat het onwaarschijnlijk is dat de mensheid in het algemeen zich überhaupt mentaal ver zal ontwikkelen. De menselijke technologie zal zich ontwikkelen, maar dat betekend niet dat de mensen hier zich zullen ontwikkelen in de wegen van beïnvloeding.

Daarom bestuderen ze jullie en ze leren tevens over de biologie van de wereld, want hun wereld is meer dor. Dit heeft hun behoefte aan technologische ontwikkeling voortgebracht. Ze nemen veel monsters van planten en dieren mee uit de wereld voor hun eigen teeltbehoefte. Ze hebben niet de intentie om de wereld te domineren, haar te veroveren of haar te beïnvloeden. Ze bestuderen haar en leren enkele dingen over jullie. Jullie landbouw bijvoorbeeld fascineert hen zeer. Jullie onderwerping van dieren fascineert hen zeer. Hoewel ze voedsel verbouwen, kennen ze geen onderwerping van dieren. In feite eet deze specifieke groep zelfs geen vlees, dus zijn ze ietwat gechoqueerd en gefascineerd door de menselijke consumptie van dierenvlees. De verminking van dieren werd bijvoorbeeld door deze groep uitgevoerd, omdat ze willen begrijpen wat deze dieren zijn, waarom jullie ze voeren en hoe ze ontwikkeld kunnen worden als mogelijke voedselbronnen voor henzelf.

Deze groep is op een studiemissie, maar hun inmenging in de wereld is de afgelopen jaren toegenomen. Ze vormen geen gevaar voor jullie en in feite houden hun bezoeken een belofte in als mogelijkheid om toekomstige relaties op te bouwen. Ze zijn echter bezorgd dat jullie de hulpbronnen van de wereld verkrachten en reduceren, waardoor jullie uiteindelijk gedwongen worden, als jullie technologie dit eenmaal kan accommoderen, om hulpbronnen buiten de wereld te zoeken. Deze groep woont niet binnen jullie zonnestelsel, maar jullie zonnestelsel komt niet tegemoet aan jullie behoefte aan middelen, waardoor jullie gedwongen worden er buiten op onderzoek te gaan als jullie eenmaal hebben geleerd met geschikte snelheid te reizen. Dit zal jullie binnen de territoria van jullie buren brengen.

Ze zijn hier op onderzoeksmissie – waarin ze veel over jullie leren. Ze leren ook veel over jullie planten- en dierenleven, nemen veel monsters, evalueren veel, wikken en wegen, enzovoort. Ze leren van jullie. Maar ze leren ook hoe ze zich tegen jullie moeten verdedigen. Jullie onderlinge relatie is niet zo onbegrijpelijk als bij de Krachten van Dissonantie, maar jullie grillig gedrag, jullie dwanghandelingen en jullie fascinatie met alledaagse dingen zijn zaken die ze niet begrijpen. Voor hen zijn jullie onvoorspelbaar en ietwat chaotisch, waardoor de kans om betekenisvolle relaties aan te gaan, uitgezonderd met kleine groepen mensen hier, zeer klein.

Laten we nu spreken over een derde groep. Ik heb het over drie hoofdgroepen. Hoewel er bezoeken door anderen hebben plaatsgevonden – zoekers naar hulpbronnen bijvoorbeeld, die komen kijken wat de wereld bevat en kijken of er een mogelijkheid tot handel met de menselijke cultuur bestaat – heb ik het over drie hoofdgroepen die de wereld bezoeken.

De derde groep is hier om heel andere doelen. Het is een kleine tijdelijk samengestelde groep individuen die de aanwezigheid van de Krachten van Dissonantie monitoren, want ze zijn gekomen om deze aanwezigheid te monitoren. Zij leren eveneens over de mensheid, maar om een heel andere reden. Ze willen graag dat de mensheid gedijt en zich ontwikkeld. Ze worden door een ander motief gedreven. Ze hebben spirituele bondgenoten die hen dienen. Ze zijn niet voor handel hier; ze zijn niet hier om te veroveren of te manipuleren; ze zijn niet hier om uit eigen zelfverdediging over jullie te leren. Ze zijn hier om de scholing van de mensheid te cultiveren, om de mensheid zonder directe tussenkomst te steunen. Zij bestuderen eveneens individuen, want ze moeten niet alleen jullie psychologie leren kennen, maar ook jullie fysiologie. Ze leveren onderricht. Ze stimuleren bepaalde individuen die de ware potentie hebben om een inzicht uit de Grotere Gemeenschap te ontvangen. Ze ondersteunen de introductie van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Ze zijn wijs genoeg om zich niet direct met jullie te bemoeien en ze onderhouden hun toezicht op zo’n manier dat hun fysieke aanwezigheid niet blijkt.

Alles omvattend representeert deze groep voor de mensheid de Krachten ten Goede. In jullie eigen volkstaal zouden ze “de goeden” genoemd kunnen worden. Ze zijn verder ontwikkeld dan jullie buren die jullie bestuderen. Ze bestuderen in feite ook jullie buren. Ze bestuderen iedereen hier om over de conditie van de mensheid te leren en te leren hoe jullie op de Grotere Gemeenschap zullen reageren. Ze staan in contact met meerdere individuen over de hele wereld om te proberen een grotere spirituele kennis en inzicht te cultiveren. Ze gaan relaties in de mentale leefwereld aan met deze individuen. Dit wil niet zeggen dat deze individuen zich ervan bewust zijn dat ze in relatie staan of dat ze de relatie noodzakelijkerwijs accepteren. Het betekend alleen maar dat de relatie er al is en dat mochten deze individuen dat accepteren en op een bewuste en verantwoorde manier leren anticiperen, zij de begunstigden van een grotere wijsheid zullen zijn.

Deze derde groep vind het zeer belangrijk dat de Krachten van Dissonantie de geheimen van deze wereld niet ontdekken. We hebben het hier niet over de geheimen van de mensheid, want de mensheid heeft niet veel geheimen. We hebben het over de geheimen van de wereld – wat in de wereld opgeborgen is, wat op deze wereld lange lange tijd bewaard is, veel langer dan de menselijke beschaving. Ze zijn hier om deze dingen te beschermen. Ze willen ook niet dat mensen ze ontdekken, want de mensheid is niet klaar om grote macht te hanteren en ze willen niet dat ze door enig andere buitenaards macht ontdekt worden.

Alles omvattend dient hun aanwezigheid ter bescherming van de mensheid en ter bescherming van de geheimen van de wereld. Misschien lijkt dit voor jullie onbegrijpelijk. Dit komt alleen doordat jullie er een zienswijze op na houden die zo beperkt is dat ze geen rekening houdt met ander intelligent leven. Er heerst een algemene veronderstelling onder mensen dat hun wereld het centrum van het universum is, dat het een plaats is die van al het andere geïsoleerd is door de enorme afstanden en dat ze met de menselijke samenleving ontstaan is. Maar de wereld bestaat veel langer dan de menselijke samenleving, veel langer dan dat mensen hier zijn. Er is veel gebeurt in jullie wereld. Deze wereld werd beschouwd als een waardevolle plaats om te bezoeken,, experimenten uit te voeren en opslagplaatsen te ontwikkelen waar geheimen verborgen konden worden gehouden voor de Grotere Gemeenschap.

Nu is een andere invloed hier – een spirituele invloed, zo je wilt een spirituele groep. Ze achten jullie zeer veel belovend hoewel redelijk puberaal in jullie ontwikkeling. Hun betrokkenheid is om jullie De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren, om het mogelijk te maken jullie gevoel voor spiritualiteit en jullie spirituele tradities te laten evolueren in een grotere arena van het leven en daar toepasbaar te zijn, om jullie een meer universeel gevoel van de Grotere Macht in het leven te geven en de cultivering van intelligentie, verantwoordelijkheid en samenwerking voort te brengen. Dit zijn de drie fundamentele pijlers waarop elk ras of samenleving zich moet evolueren en zich ontwikkelen. Deze groep is niet hier om jullie te beschermen; ze zijn hier om jullie te onderwijzen en op een hoger plan te brengen. Ze werken in een alliantie met de Krachten ten Goede die ik net beschreven heb. Hun gezichtspunt over jullie komt erg overeen met dat van de Krachten ten Goede, hoewel ze jullie beter begrijpen. De Krachten ten Goede beschouwen jullie als fascinerend, kinderlijk, zonder verantwoordingsgevoel, mentaal zwak, dwaas, geneigd om dingen om belachelijke redenen te doen, desondanks echter waardig om hun assistentie en steun te krijgen. Ze zijn met name onder de indruk van jullie vermogen tot liefde toewijding, hoever dit ook ontwikkeld is.

Jullie zijn een ras dat zich in afzondering heeft ontwikkeld. Jullie zijn in die zin uniek dat tot kort geleden niet door de Grotere Gemeenschap met jullie geknoeid is. De Krachten ten Goede zijn met name onder de indruk door veel van jullie religies, met name die die de ontwikkeling benadrukken van de deugd in het individu, want dit zijn waarden die zij ook koesteren. Zij zijn een hoog beschaafde groep individuen, die verschillende rassen vertegenwoordigen die samenwerken in een specifieke missie hier.

Spirituele krachten zijn aanwezig, maar je zult je daar niet bewust van zijn totdat je de voorbereiding ondergaat die zij aangeleverd hebben en ondersteunen. Zij zullen ware ontwikkeling, de overtuiging om anderen te dienen en het cultiveren van deugd en intelligentie versterken, wat de bereidheid en capaciteit om te leren is. Tenzij jullie de voorbereiding op de grote drempel van het opkomen in een identiteit en bewustzijn van de Grotere Gemeenschap ondergaan, zal het onwaarschijnlijk zijn dat jullie hun aanwezigheid ervaren. Ze werken in combinatie met andere spirituele krachten die altijd in de wereld zijn geweest, de menselijke ontwikkeling cultiverend en voedend.

Gezien mijn zeer simpele beschrijvingen van jullie bezoekers, die, zou ik kunnen zeggen elementair zijn en die de vele belangrijke aspecten en complexiteiten buiten beschouwing laten, zullen jullie beginnen te zien dat jullie hier een grote verantwoording hebben in het cultiveren van Kennis en Wijsheid, dat in de wijze expressie en toepassing van Kennis voorziet. Jullie moeten het vermogen om te leren met anderen samenwerken cultiveren, hetgeen jullie efficiënter zullen kunnen doen als jullie eenmaal een Grotere Gemeenschap perspectief verwerven. Hier zullen jullie zien dat de verschillen tussen mensen gering in plaats van groot zijn en dat samenwerking niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk is in het licht van de groeiende relatie en betrokkenheid met de Grotere Gemeenschap zelf. Hier zullen jullie je realiseren dat er een enorme nadruk ligt op de menselijke familie om volwassen te worden, een ruimer gezichtspunt over zichzelf en het leven te ontwikkelen en in de loop van de tijd te leren om hun relatie met ander intelligent leven te accepteren en het feit dat ze in een Grotere Gemeenschap van Werelden leeft.

Menselijke ontwikkeling zal enorm bevorderd worden door individuen die onderricht worden in de Weg van Kennis in overeenstemming met tradities uit de Grotere Gemeenschap, want nu moeten jullie tradities uit de Grotere Gemeenschap leren om hetgeen wat mensen in hun eentje hebben geprobeerd te bereiken, te overtreffen. Jullie hebben onderricht van buiten nodig; Jullie hebben een mentor van buiten nodig; jullie hebben vormen van voorbereiding van buiten nodig, want in afzondering kunnen jullie jezelf niet voorbereiden. Jullie moeten voorbereid zijn. Dit zal de destructieve en conflicterende stimulans aan jullie kant compenseren. Het zal jullie in staat stellen om de opkomst van een groter begrip te ondersteunen en het mogelijk maken voor jullie om jullie mentale en fysieke hulpbronnen veel harmonieuzer en effectiever te gebruiken. Dit alles is noodzakelijk voor de evolutie en ontwikkeling van de mensheid.

Hier moeten jullie inzien dat jullie nog niet volwassen zijn, dat jullie geen volwassenen zijn in de ware zin van het woord. Jullie zijn pubers in het ervaren van nieuwe krachten en nieuw gevonden vrijheden en mogelijkheden, maar jullie bezitten nu nog niet de volwassenheid, het gevoel van verantwoording en de onderlinge afhankelijkheid in relaties die noodzakelijk zijn om deze krachten constructief te gebruiken. Mensen moeten bijvoorbeeld leren leven voor het welzijn van hun menselijke familie, niet simpel voor hun bloedverwanten, maar voor de samenleving en de wereld. Ze moeten leren dit op zo’n manier te doen dat hun individualiteit door bijdragen wordt versterkt en niet ontkend. De menselijke samenleving heeft dit vermogen nog niet geïntegreerd, hoewel het door de eeuwen heen door veel profeten en wijze individuen voorgedragen is. De mensheid is niet ver genoeg ontwikkeld om het mogelijk te maken dat dit in een solide en volledige expressie tot uitdrukking komt. Veel mensen denken zelfs, gezien hun begrip van de menselijke natuur, dat het onmogelijk is. Maar de menselijke natuur is niet iets wat volledig onderzocht of ontwikkeld is, en mensen zijn niet voorbereid door een grotere en intelligentere macht.

Neem dit feit in ogenschouw; Het is veel tijdrovender en veel minder effectief om iets in je eentje te leren dan je voor te bereiden met iemand de verder ontwikkeld is in die vaardigheid dan jij. Mensen hebben geprobeerd zich in hun eentje voor te bereiden, wat echter de grootste vooruitgang heeft opgeleverd is dat informatie aan bepaalde getalenteerde individuen verstrekt is die in staat waren een tastbaar resultaat te boeken of een tastbare demonstratie in de wereld te geven. Jullie technologische vooruitgang is geënt en ontwikkeld op deze bijdrage; jullie spiritueel begrip is geënt en ontwikkeld op deze bijdrage. Het zijn invloeden van buiten die jullie ontwikkeling blijven voeden en hoewel deze invloeden zelden erkend, zelden bevestigd en soms als wreed gezien worden, zijn ze desalniettemin verantwoordelijk geweest voor jullie ontwikkeling en jullie toename in vrijheid en vaardigheid, zowel mentaal als fysiek.

Daarom is voor de mensheid in het algemeen een enorme voorbereiding nodig. De wereld ondersteund dit nu door overal een beroep op mensen te doen om zich aan te sluiten en zich te verenigen om algemene behoeften en algemene doelen te vervullen – het behoud van jullie milieu, het gelijk trekken van de verdeling van jullie rijkdom, het verstandig leren gebruiken van jullie hulpbronnen, het stoppen met aanhoudend conflict en oorlog en leren verder te kijken dan stammen en regionale belangen teneinde een identiteit als wereldburgers te ontwikkelen. Dit alles gebeurt in een opmerkelijk rap tempo. In feite zo rap dat de mensen het niet bij kunnen houden. Dit maakt allemaal deel uit van jullie opkomen in de Grotere Gemeenschap. Het maakt allemaal deel uit van leven in een accelererende evolutionaire periode. Dit is een zeer moeilijke periode en zal veel van de ingebakken menselijke haat en strijd die hier reeds bestaat opwekken en aansporen. Deze versnelling kan voor de mensheid leiden tot nieuwe prestaties en inzicht of het kan leiden tot een enorme instorting en vernietiging.

Aanwezig in deze versnelling zijn de Krachten ten Goede en de Krachten van Dissonantie. Hier aanwezig is een grote mogelijkheid voor een reuzensprong in spirituele ontwikkeling en inzicht en een reuzensprong in de culturele integratie en formatie. Ze zijn nodig omdat de mensheid een verenigde gemeenschap moet zijn om zich op een bewuste manier met de Grotere Gemeenschap in te kunnen laten en relaties aan te gaan. Ze kan niet bestaan uit een aantal verdeelde en in conflict verkerende gemeenschappen. In de toekomst zal hiervoor een soort wereldregering nodig zijn – misschien een die een enorme regionale verscheidenheid toe zal staan. Maar er moet een wereldregering komen. Dit is een langzame ontwikkeling. Ze ontwikkeld zich in feite erg snel als je in ogenschouw neemt hoe langzaam dit soort zaken zich normaal ontwikkelen. Jullie bevinden je op dit moment in een snel vooruitspoelende evolutie. De aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap hier stimuleert dit. De aanwas van de menselijke familie en haar veranderende interactie, onderling en met het natuurlijke milieu hier, leveren eveneens hun bijdrage tot deze enorme ontwikkelingsversnelling.

De mensheid bevind zich in een puberachtige periode van haar ontwikkeling. Jullie hebben nieuw gevonden mogelijkheden en bekwaamheden; Jullie hebben een grotere vrijheid; jullie leren nieuwe dingen; jullie hanteren grotere inzichten; jullie worden je meer bewust van de omgeving om jullie heen. Maar pubers zijn nog steeds zelfzuchtig en handelen uit eigenbelang en zijn nog steeds toegewijd aan hun eigen persoonlijke prioriteiten. Jullie hebben nog geen noemenswaardig sociaal bewustzijn ontwikkeld. Jullie zijn je niet noemenswaardig bewust van de ervaring van andere rassen, met name in de Grotere Gemeenschap. Pubers kunnen nog geen verantwoording afleggen over de krachten die hun leven vormgeven, hoewel ze er gevoelig voor beginnen te worden.

In deze moeilijke periode ontwikkelen jullie een bewustzijn van de Grotere Gemeenschap in haar zeer, zeer vroege stadia. Jullie zijn niet noodzakelijkerwijs puberaal naar elkaar toe, maar jullie zijn pubers binnen de context van de Grotere Gemeenschap en binnen jullie vermogen om in relatie te staan met de Grotere Gemeenschap. – om haar aanwezigheid en haar realiteit te accepteren, om haar invloeden te onderscheiden en te leren om met die mate van wijsheid te participeren die in de toekomst voor jullie noodzakelijk zal zijn om als een onafhankelijk ras te overleven.

Hier is dan jullie grote roeping en jullie belangrijke voorwaarde. De roep om en de noodzaak voor vooruitgang is enorm. Zelfs als jullie jullie leven in de Grotere Gemeenschap niet accepteren of indien jullie de invloeden uit de Grotere Gemeenschap die op dit moment aanwezig zijn in de wereld niet serieus nemen, moeten jullie je nog steeds realiseren dat de menselijke samenleving moet groeien om geïntegreerd te raken en wijzer en coöperatiever te worden om tegenmoet te komen aan jullie milieutechnische en economische behoeften.

Alles wat ik hier presenteer is absoluut essentieel voor jullie succes en welzijn, zelfs als jullie een afgezonderd ras zouden blijven. Ik heb echter een plaatje geschilderd en een breder bereik toegelicht van jullie relaties en de invloeden die op dit moment op de wereld uitgeoefend worden van buiten de wereld. Hoeveel groter dit is! Dit is jullie leven. Indien jullie leren op jullie leven te reageren, zullen jullie in staat zijn op een manier te participeren die zowel effectief als bevredigend is. Indien jullie niet kunnen reageren, zullen jullie het gevoel hebben dat de veranderingen en invloeden die jullie bepalen van zowel binnen deze wereld als van daarbuiten, inbreuk op jullie maken. En jullie zullen geen verlichting vinden van de ellende die jullie vergezeld totdat deze verantwoording herkend en geaccepteerd zal worden. Dit geld binnen jullie eigen individuele leven. Dit geld binnen jullie leven als gemeenschap, binnen jullie leven als een natie en binnen jullie leven als een wereld binnen de Grotere Gemeenschap. Zo boven, zo beneden, want de waarheid bestaat overal. De ontkenning van de waarheid en het accepteren van de waarheid is een proces dat overal plaatsvindt waar intelligent leven is ontstaan.

Leren hoe anderen jou zien geeft jullie een referentiepunt en een idee hoe jullie je talenten moeten cultiveren en wat jullie dienen te bereiken. Jullie beginnen met jullie individuele leven door meer harmonie, evenwicht, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in te brengen. Je doet dit omdat je een grotere behoefte in jouw herkend en bereid bent risico’s te nemen en offers te brengen. Hier verkrijg je toegang tot Kennis, de Grotere Intelligentie in jouw, de Geest die weet, de Geest die jou kan leiden en sturen en jou meer kracht en vertrouwen kan geven om de transformatie van je leven op je te nemen. Terwijl je dit doet zal je in staat zijn om dingen van grotere waarde, meer gewicht en grotere invloed bij te dragen aan de wereld om je heen. Dit zal individuen aantrekken die je zullen helpen in je eigen ontwikkeling en in de capaciteit om anderen te dienen en te assisteren.