Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

Mensen dienen is een idee dat je kent, maar wij moeten jou een grotere inzicht geven in wat het betekend. Wij moeten je eveneens waarschuwen voor de vergissingen en veronderstellingen die in het algemeen gemaakt worden als mensen dit idee benaderen en er over nadenken wat dit voor hen betekend. Mensen dienen kan een groot excuus worden, of het kan een grote opening worden. Het kan gebruikt worden om zaken te rechtvaardigen die niet te rechtvaardigen zijn, of het kan gebruikt worden om zaken te ondersteunen die het echt waard zijn. Wat is hier het verschil? Het verschil zit hier in voorbereiding, temperament en motief.

Voorbereiding bepaald hoe ver je gekomen bent in De Weg van Kennis, hoe eerlijk je met jezelf bent, hoe bewust je bent van je eigen neigingen en moeilijkheden en hoe bewust je bent van de omgeving en haar invloed, inclusief je primaire relaties. Voorbereiding bepaald hoeveel je weet, de helderheid die je hebt bereikt, enzovoort.

Vervolgens is het een kwestie van temperament. Temperament bepaald wat je neiging is – hoe je jouw eigen gedrag en het gedrag van anderen interpreteert en hoe je in overeenstemming met je natuur op de wereld reageert. Als je jouw natuur hebt ontdekt, dan zal je temperament bepalen of en hoe je constructief hiermee kunt werken.

Op de derde plaats is het een kwestie van motief. Waarom probeer je een bijdrage te leveren aan anderen? Welk soort motieven houd je er voor jezelf op na? Welk soort motieven heb je aangenomen zonder op anderen te letten? Motief is altijd erg belangrijk bij het verkrijgen van onderscheidingsvermogen. Je zult verkeerde motieven hebben totdat je motieven juist worden en je juiste motieven moeten ontdekt worden omdat de verkeerde zullen falen. Hier zal volwassenheid en ontwikkeling een grote rol spelen in jouw succes. Iedereen kan bijvoorbeeld zeggen; “Ik ben hier om mensen te dienen. Mijn doel is het om mensen te dienen. Ik weet dat ik mensen moet dienen.” Dit krijgt meestal bijval omdat het een rechtschapen idee is. Maar jouw motief bepaald alles. Als je persoonlijk gemotiveerd bent zal het resultaat van jouw acties verwarring, uiteenlopende loyaliteit, angst, bezorgdheid, onzekerheid, enzovoort met zich meedragen.

Als jouw motivatie echter uit een diepere spirituele geneigdheid voortkomt, die wij Kennis noemen, dan zal je een totaal andere benadering hebben en de resultaten en beloningen zullen dit weerspiegelen. Als Kennis niet het leidend principe in jouw motieven is, zal je niet in staat zijn een spirituele overdracht teweeg te brengen – je zult niet in staat zijn Kennis in anderen te activeren – en je zult niet in staat zijn een nuttig resultaat voort te brengen dat echt blijvend is. Zelfs jouw persoonlijke motivatie om anderen te helpen is uit jouw verlangen naar zelfbevrediging ontstaan. Zelfs jouw verlangen om anderen te helpen of hun lijden te verlichten kan ontstaan uit jouw verlangen om een aspect of een idee over jezelf te vervullen. Deze motivatie is in de grond egoïstisch van aard. Deze persoonlijke motieven zullen de baten die je probeert te bereiken, overschrijven met als resultaat dat jouw geven beladen zal zijn met onzekerheid, angst en terughoudendheid.

Iedereen heeft persoonlijke motieven om goede dingen te doen. Dit is begrijpelijk. We zeggen niet dat deze motieven slecht zijn; we zeggen dat ze eenvoudig opzij gezet moeten worden om iets groters boven te laten komen. De wereld heeft veel problemen en ze vraagt om onbaatzuchtige actie. Je moet je hier echter op voorbereiden, en je moet meegroeien als je vordert. Dan kan jou iets groters gegeven worden. Dan zal, als je de hongerige voedt, het lijden verlicht, de zieken aandacht geeft of waardevolle hulpbronnen aan anderen levert – wat ook jouw werkveld of expressiegebied moge zijn – de Spirituele Aanwezigheid uitgedrukt en overgebracht worden. Dit is het grootste geschenk. Dit is mysterieus. Dit kan je niet op school leren. Je kunt je allen maar er op voorbereiden.

Degenen die een verbinding met de Grotere Gemeenschap hebben, die door de Grotere Gemeenschap aangetrokken en geroepen worden en wiens natuur de Grotere Gemeenschap reflecteert, moeten De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap bestuderen. Deze leerstelling is speciaal voor hen. Deze mensen zullen hun weg nergens anders vinden. Misschien willen ze de voorbereiding anders hebben dan ze is. Dit is meestal het geval. Als je iets vind dat het ware antwoord op je ware vragen is, komt het vaak niet overeen met jouw verwachtingen. Het lijkt de verlangde dingen niet te leveren. En zij vraag dingen van jou waar je misschien niet op voorbereid bent om ze te geven of waar je niet aan gedacht hebt om te geven. Daarom is het begrijpen van jouw motieven en natuur hier zo belangrijk.

Je kunt De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap niet effectief leren aan individuen die deze innerlijke associatie niet hebben. Ze zullen haar als een soort therapie voor henzelf proberen te gebruiken. Of ze zullen het gebruiken om macht, voordeel, relaties, rijkdom, enzovoorts, te verwerven. Het zal aan hen verloren en verspilt zijn. Ze kunnen geen aanspraak maken op haar maken, nog haar begrijpen of gebruiken. Deze lering biedt iets dat zelfs veel groter is dan deze zaken, die zo hoog gewaardeerd zijn en die in sommige gevallen zeer noodzakelijk zijn. Maar je moet deze innerlijke Grotere Gemeenschapsoriëntatie hebben. Als dit niet zo is, moet je een andere leerstelling en een andere weg zoeken. Maar als deze leerstellingen voor jou is, dan moet en zal je haar opeisen. Of zij nu aan jouw verwachtingen en voorkeuren lijkt te voldoen of niet.

Als jij anderen moet dienen, moet je gediend worden en je moet leren wat gediend worden werkelijk betekend, zowel in haar praktische en voor de hand liggende aspecten als in haar mysterieuze aspecten. Je moet gediend worden en je moet de dienst accepteren die bij jou hoort. Dan zal je leren welke dienst je moet bewijzen, voor wie zij bedoeld is en hoe zij uitgedrukt kan worden. Dan zal je ook in staat zijn de moeilijkheden te begrijpen die mensen hebben in het ontvangen van het ware antwoord op hun verzoek tot hulp, verjonging en vervulling.

Mensen stellen in toenemende mate dezelfde vragen; “Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wie hoort bij mij? Wat moet er gedaan worden?” Dit zijn de essentiële vragen. Dit zijn de vragen die onder alle “Waarom dit?” en “Waarom dat?” vragen liggen. Mensen zijn op zoek naar hun ware identiteit en ze zijn op zoek naar hun Spirituele Familie, omdat ware identiteit niet geweten kan worden buiten de context van ware relatie.

In de studie van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap zoeken mensen zowel buiten de grenzen van de mensheid naar hun relaties als er binnen. Hun behoeften verschillen ietwat van die van bij andere mensen. Hun Kennis is aansprakelijk voor meer dan alleen de mensheid, ongeacht hun ideeën, fantasieën of voorkeuren. Veel mensen zijn geïnteresseerd in de Grotere Gemeenschap maar alleen als een vorm van vlucht uit hun eigen praktische of emotionele dilemma’s. Degenen echter die weten dat de Grotere Gemeenschap hun leven en hun bestemming is moeten zeer zorgvuldig aandacht besteden aan hetgeen wij zeggen. Misschien weet jij die dit boek leest al dat dit op jou van toepassing is. Als dit het geval is, open jezelf dan om dit geschenk te ontvangen. Leer om gediend te worden. Leer om te ontvangen. Leer je voorkeuren en vereisten over wat dienstverlening voor jou moet zijn, opzij te zetten. Veel zaken die je voor jezelf wilt zijn niet noodzakelijk, terwijl andere zaken gegeven moeten worden en op een manier die jij niet zou verwachten of waarop je niet kunt anticiperen.

Als je kunt leren om gediend te worden zal je leren wat dienstbaarheid is. Dit zal jouw verlangen om te geven ontbranden en het zal je eveneens de wijsheid geven om te leren hoe je moet geven, aan wie je moet geven en wie je jouw geschenk moet onthouden. Dit is Wijsheid. Dit moet eveneens geleerd worden. Als je geduldig kunt leren gediend te worden, dan zal je verlangen om te geven op een natuurlijke manier groeien en de Wijsheid die ermee gepaard moet gaan om haar vruchtbare expressie in de wereld te vinden zal eveneens groeien.

Hiervoor zal je een gemeenschap van studenten van Kennis nodig hebben. Je zult anderen nodig hebben om jou die zaken binnenin jezelf te tonen die gecultiveerd, gevoed en ontwikkeld moeten worden en die zaken die beheerst of geheel beperkt moeten worden. Totdat iets binnen de context van relatie gebracht wordt, is het nog niet vervuld. Het is slechts een potentieel. Daarom brengt De Weg van Kennis jou in relatie.

Misschien wil je geen relatie aangaan of is de enige relatie die jij denkt te willen een romantische relatie. Dit is redelijk algemeen, omdat mensen denken dat de romantische relatie voor al hun behoeften aan relaties verantwoordelijk is, met als gevolg dat ze hier zulke hoge verwachtingen hebben. Maar in feite vormt de romantische relatie slechts een zeer klein deel van jouw totale behoefte aan relatie.

In de Weg naar Kennis wordt dit volledig duidelijk, want hier heb de individuen nodig die jou leren wat waar is en wat niet. Hier zal je anderen nodig hebben om jou te tonen wat je moet zien zodat je objectief kunt zien, wat met anderen gemakkelijker te doen is dan in je eentje. Ze zullen jou leren hoe je jezelf objectief kunt zien terwijl je leert na te denken over je eigen handelingen en gedachten en het karakter van jouw interactie met anderen. Dir is een heel traag leerproces. De essentiële stappen moeten gezet worden en zijn vaar moeilijk te leren en te ontcijferen.

Zoals we zo vaak gezegd hebben, De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is geen individuele bezigheid. Het brengt je in gemeenschap, om je te tonen dat je verbonden bent met het leven en dat het noodzakelijk is je te verbinden met specifieke mensen op specifieke manieren voor specifieke doeleinden. Hierbij hebben mensen de neiging zich bedreigt te voelen en zich terug te trekken omdat ze alles willen hebben, maar erg weinig van henzelf willen geven. Zelfs hun geven moet hen rijker maken. Het is waar dat werkelijk geven je rijker maakt, maar je ware rijkdom wordt ontdekt via de terugvordering van Kennis. En de hoeveelheid bezit, vrienden en pleziertjes die je in het leven vergaard hebt telt hierbij niet mee. Al deze zaken worden voortdurend bedreigt en raken gemakkelijk zoek. Maak de terugvordering van Kennis kan niet zoek raken, tenzij zij verwaarloosd of ontkend wordt en zelfs dan zal zij bij jou blijven en overal met jou meegaan waar jij naar toe gaat.

Mensen zeggen vaak dingen die waar zijn, maar ze begrijpen de waarheid van wat ze zeggen niet. Weet je, ze interpreteren zaken volgens hun persoonlijke motieven. Men zegt; “Ik moet anderen dienen. Ik moet mijn spirituele waarheid vinden. Ik moet mijn intuïtie ontwikkelen.” Je kunt voortdurend de juiste dingen zeggen voor de verkeerde redenen. Het motief, de voorbereiding en het temperament zijn belangrijk.

Als je anderen werkelijk wilt dienen en je herkent dat dit noodzakelijk is om jou waarde en jouw geschenk terug te winnen en je ware natuur waar te nemen, dan moet je leren om gediend te worden – niet door jou opgelegd, maar in overeenstemming met hetgeen het antwoord zelf jou vraagt te doen en te ontvangen. Bijvoorbeeld; als De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap het antwoord is, dan moet je leren haar te ontvangen, haar toe te passen en haar te begrijpen volgens haar methodieken. Hoe je haar benadert zal ongetwijfeld bepaald worden door jouw aard, jouw motieven en jouw temperament, maar ondanks dat moet je je ontwikkelen volgens haar voorschriften. Als mensen proberen de Weg van Kennis te leren volgens hun eigen persoonlijke motieven, zullen ze falen, maar hun falen zal ze ontgaan totdat de werkelijke kosten bekend worden.

Daarom zeggen wij; als je anderen wilt dienen, moet je leren gediend te worden. Dit betekent leren te ontvangen. Dit betekent leren te accepteren. Dit betekent leren te onderscheiden. Het betekend niet je blindelings openstellen voor het gebodene. Als je dit doet zal je in staat zijn je eigen aard te onderscheiden. Je zult in staat zijn je motieven te herkennen. En je zult in staat zijn door te gaan met je voorbereiding, sterker, wijzer en meer volwassen worden. Volwassenheid betekend hier in staat zijn te herkennen wat waar is en wat onwaar, ze van elkaar te scheiden en in overeenstemming daarmee te kiezen. Tijd, oefening en wijze beslissingen zullen dit tot gevolg hebben alsmede de belangrijke assistentie van jouw essentiële relaties – jouw relaties met anderen en jouw relaties met jouw Spirituele Familie, wiens hulp en begeleiding zonder het te weten ontvangen en gebruikt worden zodat hun baten gekend kunnen worden. Als je dit leven verlaat, zal je in staat zijn helderder te zien waarom bepaalde dingen voor jou gebeurd zijn en wie er per slot van rekening achter zat.

Als je leert gediend te worden, zal je leren dat jouw geschenk voor bepaalde mensen en voor bepaalde situaties bedoeld is om een bepaald soort resultaten te behalen. Na verloop van tijd als je geleerd hebt jouw natuur en motieven te onderscheiden, zal je in staat zijn de natuur van anderen te onderscheiden, hoe verschillend ook van die van jouw en tevens hun motieven. De natuur van mensen verschilt, maar hun motieven niet. De motieven van mensen, ongeacht hun individuele interpretatie en uitdrukking, vallen onder twee categorieën. Er zijn persoonlijke motieven, die een poging zijn om de individuele identiteit zekerder, meer afgetekend en autonomer te maken. En er is de motivatie van Kennis, die een heel ander resultaat tot gevolg zal hebben. De uniekheid die Kennis in jou zal benadrukken heeft te maken met jouw geschenk en jouw service. Zij zal jouw leren dat je verbonden bent met al het leven in de wereld teneinde een specifiek rol uit te voeren.

De wereld is een plaats van handelen, moet je weten. Het is geen plaats van zijn. Waar je vandaan komt voordat je naar de wereld kwam, is een plaats van zijn. Dus; je “bent” daar en je “doet” hier. Wie je hier bent is wat je doet. Wie je daar bent is wie je bent. Dit is een wereld waar zaken gedaan moeten worden. Het is een wereld van actie en beweging. Dat maakt haar tijdelijk. Jij bent hier om dingen te doen. Je bent hier om bepaalde dingen te bewerkstelligen, zowel fysiek als innerlijk. Als je zijn in doen moet vertalen, moet je zowel leren hoe te zijn als leren hoe te handelen. Het betekend niet dat je je niet richt op in de wereld zijn. Het betekend dat jij zijn in doen vertaald zodat je in alles wat je doet in staat bent de essentie van jouw natuur en de mysterieuze kracht van Kennis uit te drukken. Dit is de hoogste uitdrukking van dienstbaarheid, of je nu de zieken geneest als medicus, of de banden van auto’s van mensen verwisseld, of je nu kunst produceert om mensen te inspireren of werkt aan behoud van het milieu.

Ongeacht jouw vorm van dienstbaarheid, als Kennis gecommuniceerd wordt, geef jij een enorm geschenk, dat jouw specifieke activiteit en wat je ook produceert verre overtreft. Dit komt omdat iets door jou heen aan anderen gegeven wordt. Hier ben je als een geleider van Kennis. Maar je bent ook een functioneel iemand die bepaalde activiteiten uitvoert.

Daarom wordt jouw persoonlijk deel niet opgeofferd. Het wordt opgetild en krijgt de plaats die haar toekomt binnen de grotere context van jouw leven. Dan zal je, terwijl je verder gaat bijzondere dingen doen voor mensen – soms bewust, soms onbewust. En veel motieven die je voorheen had, – over wat je voor mensen zou gaan betekenen en wat het voor jou zou betekenen – zullen vervlogen zijn of weggesleten. Als je in De Weg van Kennis vordert, zullen je motieven veranderen en jou natuur zal versterkt worden en door jou gekend worden. En je zult de Wijsheid ontwikkelen om jouw geschenk effectief in ontvangst te nemen en haar expressie op de best mogelijke manier te begeleiden.

Dus, blijf bij het idee dat je hier bent om anderen te dienen. Voed dit idee. Maat stel jezelf open om te leren gediend te worden. Je kunt anderen niet dienen als jouw ontwikkeling verwaarloosd, geblokkeerd of ontkend wordt. Hoe leer je om gediend te worden? Door het antwoord te identificeren en te ontvangen dat jou als resultaat van je verzoek om jou zin, jouw betekenis en jouw richting in het leven gegeven is. Het antwoord is altijd een vorm van voorbereiding. In een bepaalde fase van je ontwikkeling zal er een specifieke training of voorbereiding ten behoeve van je ontwikkeling zijn. Hiervoor zijn er lessen te leren, interacties met anderen en fouten in het leven te maken. Maar op een bepaald punt, wordt het een formele voorbereiding. Deze voorbereiding vereist oefening en toewijding; ze heeft structuur en vorm, enzovoort. Misschien ga je door verschillende andere van dit soort voorbereidingen totdat je degene vindt die jou over de brug zal brengen van jouw persoonlijke realiteit naar de Grotere Realiteit die wacht om ontdekt te worden.

Hier moet je een oefening leren, een spirituele oefening. Hier moet je onderscheidingsvermogen leren. Hier moet alles wat je eerder geleerd hebt met een grotere focus en zelfbeschikking samenkomen. Hier moet je jezelf hartgrondig inzetten terwijl je een proces uitvoert dat je begripsvermogen overstijgt. Hier ontwikkel je jouw vermogens op concrete wijze en je opent jezelf voor het Mysterie, dat je niet kunt begrijpen. Als dit gerealiseerd kan worden, zullen anderen gediend worden omdat jij gediend bent.