Anderen Dienen

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Mensen dienen is een idee dat je kent, maar wij moeten jou een groter inzicht geven in wat het betekent. Wij moeten je eveneens waarschuwen voor de vergissingen en veronderstellingen die in het algemeen gemaakt worden als mensen dit idee benaderen en erover nadenken wat dit voor hen betekent. Mensen dienen kan een groot excuus worden, of het kan een grote opening worden. Het kan gebruikt worden om zaken te rechtvaardigen die niet te rechtvaardigen zijn, of het kan gebruikt worden om zaken te ondersteunen die het echt waard zijn. Wat is hier het verschil? Het verschil zit hier in voorbereiding, temperament en motief.

Voorbereiding bepaalt hoe ver je gekomen bent op De Weg van Kennis, hoe eerlijk je met jezelf bent, hoe bewust je je bent van je eigen neigingen en moeilijkheden en hoe bewust je je bent van de omgeving en haar invloed, inclusief je primaire relaties. Voorbereiding bepaalt hoeveel je weet, de helderheid die je hebt bereikt, enzovoort.

Vervolgens is het een kwestie van temperament. Temperament bepaalt wat je neiging is – hoe je jouw eigen gedrag en het gedrag van anderen interpreteert en hoe je in overeenstemming met je natuur op de wereld reageert. Als je jouw natuur hebt ontdekt, dan zal je temperament bepalen of en hoe je hiermee constructief kunt werken.

Ten derde is het een kwestie van motief. Waarom probeer je een bijdrage te leveren aan anderen? Welk soort motieven houd je er voor jezelf op na? Welk soort motieven heb je aangenomen zonder op anderen te letten? Motief is altijd erg belangrijk bij het verkrijgen van onderscheidingsvermogen. Je zult verkeerde motieven hebben totdat je motieven juist worden en je juiste motieven moeten ontdekt worden doordat de verkeerde zullen falen. Hier zullen volwassenheid en ontwikkeling een grote rol spelen in jouw succes. Iedereen kan bijvoorbeeld zeggen; “Ik ben hier om mensen te dienen. Mijn doel is mensen te dienen. Ik weet dat ik mensen moet dienen.” Dit krijgt meestal bijval omdat het een rechtschapen idee is. Maar jouw motief bepaalt alles. Als je persoonlijk gemotiveerd bent zal het resultaat van jouw acties verwarring, tweespalt in loyaliteit, angst, bezorgdheid, onzekerheid, enzovoort met zich meebrengen.

Als jouw motivatie echter uit een diepere spirituele geneigdheid voortkomt, die wij Kennis noemen, dan zal je een totaal andere benadering hebben en de resultaten en beloningen zullen dit weerspiegelen. Als Kennis niet het leidend principe in jouw motieven is, zal je niet in staat zijn een spirituele overdracht teweeg te brengen – je zult niet in staat zijn Kennis in anderen te activeren – en je zult niet in staat zijn een nuttig resultaat voort te brengen dat echt blijvend is. Zelfs jouw persoonlijke motivatie om anderen te helpen is uit jouw verlangen naar zelfbevrediging ontstaan. Zelfs jouw verlangen om anderen te helpen of hun lijden te verlichten kan ontstaan uit jouw verlangen om een aspect of een idee over jezelf te vervullen. Deze motivatie is in de grond egoïstisch van aard. Deze persoonlijke motieven zullen de voordelen die je probeert te bereiken ten niet doen met als resultaat dat jouw geven beladen zal zijn met onzekerheid, angst en terughoudendheid.

Iedereen heeft persoonlijke motieven om goede dingen te doen. Dit is begrijpelijk. We zeggen niet dat deze motieven slecht zijn; we zeggen dat ze gewoon opzijgezet moeten worden om iets groters naar boven te laten komen. De wereld heeft veel problemen en ze vraagt om onbaatzuchtige actie. Je moet je hier echter op voorbereiden en je moet meegroeien als je vordert. Dan kan jou iets groters gegeven worden. Dan zal, als je de hongerige voedt, als je het lijden verlicht, de zieken aandacht geeft of waardevolle hulpbronnen aan anderen levert – wat ook maar jouw werkveld of expressiegebied moge zijn – de Spirituele Aanwezigheid uitgedrukt en overgebracht worden. Dit is het grootste geschenk. Dit is mysterieus. Dit kan je niet op school leren. Je kunt je er alleen maar op voorbereiden.

Degenen die een verbinding met de Grotere Gemeenschap hebben, die door de Grotere Gemeenschap aangetrokken en geroepen worden en wiens aard de Grotere Gemeenschap reflecteert, moeten De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap bestuderen. Deze leerstelling is speciaal voor hen. Deze mensen zullen hun weg nergens anders vinden. Misschien willen ze de voorbereiding anders hebben dan ze is. Dit is meestal het geval. Als je iets vindt dat het ware antwoord op je ware vragen is, komt het vaak niet overeen met jouw verwachtingen. Het lijkt de verlangde dingen niet te leveren. En zij vraagt dingen van jou waar je misschien niet op voorbereid bent om ze te geven of waar je niet aan gedacht hebt om te geven. Daarom is het begrijpen van jouw motieven en natuur hier zo belangrijk.

Je kunt De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap niet effectief leren aan individuen die deze innerlijke associatie niet hebben. Ze zullen haar als een soort therapie voor henzelf proberen te gebruiken. Of ze zullen haar gebruiken om macht, voordeel, relaties, rijkdom, enzovoorts te verwerven. Zij zal aan hen verloren en verspild zijn. Ze kunnen geen aanspraak op haar maken, noch haar begrijpen of gebruiken. Deze Leer biedt iets dat zelfs veel groter is dan deze zaken die zo hooggewaardeerd worden en die in sommige gevallen zeer noodzakelijk zijn. Maar je moet deze innerlijke Grotere Gemeenschaps-oriëntatie hebben. Als dit niet zo is, moet je een andere Leer en een andere weg zoeken. Maar als deze Leer voor jou is moet en zal je haar opeisen, of zij nu aan jouw verwachtingen en voorkeuren lijkt te voldoen of niet.

Als jij anderen moet dienen, moet je gediend worden en je moet leren wat gediend worden werkelijk betekent, zowel in haar praktische en voor de hand liggende aspecten als in haar mysterieuze aspecten. Je moet gediend worden en je moet de dienst accepteren die bij jou hoort. Dan zal je leren welke dienst je moet bewijzen, voor wie zij bedoeld is en hoe zij uitgedrukt kan worden. Dan zal je ook in staat zijn de moeilijkheden te begrijpen die mensen hebben in het ontvangen van het ware antwoord op hun verzoek tot hulp, verjonging en vervulling.

Mensen stellen in toenemende mate dezelfde vragen; “Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wie hoort bij mij? Wat moet er gedaan worden?” Dit zijn de essentiële vragen. Dit zijn de vragen die onder alle “Waarom dit?” en “Waarom dat?” vragen liggen. Mensen zijn op zoek naar hun ware identiteit en ze zijn op zoek naar hun Spirituele Familie, omdat ware identiteit niet gekend kan worden buiten de context van ware relatie.

Bij de studie van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap zoeken mensen zowel buiten de grenzen van de mensheid naar hun relaties als erbinnen. Hun behoeften verschillen enigszins van die van andere mensen. Hun Kennis houdt rekening met meer dan alleen de mensheid, ongeacht hun ideeën, fantasieën of voorkeuren. Veel mensen zijn geïnteresseerd in de Grotere Gemeenschap maar alleen als een vorm van vlucht uit hun eigen praktische of emotionele dilemma’s. Degenen echter die weten dat de Grotere Gemeenschap hun leven en hun bestemming is moeten zeer zorgvuldig aandacht besteden aan hetgeen Wij zeggen. Misschien weet jij die dit boek leest al dat dit op jou van toepassing is. Als dit het geval is, open jezelf dan om dit geschenk te ontvangen. Leer om gediend te worden. Leer om te ontvangen. Leer je voorkeuren en verlangens over wat dienstverlening voor jou moet zijn opzij te zetten. Veel zaken die je voor jezelf wilt zijn niet noodzakelijk, terwijl andere zaken gegeven moeten worden en op een manier die jij niet zou verwachten of waarop je niet kunt anticiperen.

Als je kunt leren om gediend te worden zal je leren wat dienstbaarheid is. Dit zal jouw verlangen om te geven doen ontbranden en het zal je eveneens de wijsheid geven om te leren hoe je moet geven, aan wie je moet geven en aan wie je jouw geschenk moet onthouden. Dit is Wijsheid. Dit moet eveneens geleerd worden. Als je geduldig kunt leren gediend te worden, dan zal je verlangen om te geven op een natuurlijke manier groeien en de Wijsheid die ermee gepaard moet gaan om haar vruchtbare expressie in de wereld te vinden zal eveneens groeien.

Hiervoor zal je een gemeenschap van studenten van Kennis nodig hebben. Je zult anderen nodig hebben om jou die zaken binnenin jezelf te tonen die gecultiveerd, gevoed en ontwikkeld moeten worden en die zaken die beheerst of geheel beperkt moeten worden. Pas als iets binnen de context van relatie gebracht wordt, is het vervuld. Het is slechts een mogelijkheid. Daarom brengt De Weg van Kennis jou in relatie.

Misschien wil je geen relatie aangaan of is de enige relatie die jij denkt te willen een romantische relatie. Dit is redelijk algemeen, omdat mensen denken dat de romantische relatie voor al hun behoeften aan relaties verantwoordelijk is, met als gevolg dat ze hier zulke hoge verwachtingen van hebben. Maar in feite vormt de romantische relatie slechts een zeer klein deel van jouw totale behoefte aan relatie.

Bij De Weg naar Kennis wordt dit volledig duidelijk, want hier heb de individuen nodig die jou leren wat waar is en wat niet. Hier zal je anderen nodig hebben om jou te tonen wat je moet zien zodat je objectief kunt zien, wat met anderen gemakkelijker te doen is dan in je eentje. Ze zullen jou leren hoe je jezelf objectief kunt zien terwijl je leert na te denken over je eigen handelingen en gedachten en het karakter van jouw interactie met anderen. Dit is een heel traag leerproces. Essentiële stappen moeten worden genomen worden en die zijn vaak moeilijk te leren en te ontcijferen.

Zoals we zo vaak gezegd hebben, De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is geen individuele bezigheid. Het brengt je in gemeenschap, om je te tonen dat je verbonden bent met het leven en dat het noodzakelijk is je te verbinden met specifieke mensen op specifieke manieren voor specifieke doeleinden. Hierbij hebben mensen de neiging zich bedreigd te voelen en zich terug te trekken omdat ze alles willen hebben, maar erg weinig van zichzelf willen geven. Zelfs hun geven moet hen rijker maken. Het is waar dat werkelijk geven je rijker maakt, maar je ware rijkdom wordt ontdekt via het herwinnen van Kennis. En de hoeveelheid bezit, vrienden en pleziertjes die je in het leven vergaard hebt tellen hierbij niet mee. Al deze zaken worden voortdurend bedreigd en raken gemakkelijk zoek. Maak het herwinnen van Kennis kan niet zoekraken, tenzij zij verwaarloosd of genegeerd wordt en zelfs dan zal zij bij jou blijven en overal met jou meegaan waar jij naartoe gaat.

Mensen zeggen vaak dingen die waar zijn, maar ze begrijpen de waarheid van wat ze zeggen niet. Weet je, ze interpreteren zaken volgens hun persoonlijke motieven. Men zegt; “Ik moet anderen dienen. Ik moet mijn spirituele waarheid vinden. Ik moet mijn intuïtie ontwikkelen.” Je kunt voortdurend de juiste dingen zeggen om de verkeerde redenen. Het motief, de voorbereiding en het temperament zijn belangrijk.

Als je anderen werkelijk wilt dienen en je erkent dat dit noodzakelijk is om jouw waarde en jouw geschenk terug te winnen en je ware aard te kunnen zien, dan moet je leren om gediend te worden – niet volgens jouw voorschriften, maar in overeenstemming met hetgeen het antwoord zelf jou vraagt te doen en te ontvangen. Bijvoorbeeld: als De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap het antwoord is, dan moet je leren haar te ontvangen, haar toe te passen en haar te begrijpen volgens haar methodieken. Hoe je haar benadert zal ongetwijfeld bepaald worden door jouw aard, jouw motieven en jouw temperament, maar ondanks dat moet je je ontwikkelen volgens haar voorschriften. Als mensen proberen de Weg van Kennis te leren volgens hun eigen persoonlijke motieven zullen ze falen, maar hun falen zal ze ontgaan totdat de werkelijke kosten ervan bekend worden.

Daarom zeggen wij; als je anderen wilt dienen, moet je leren gediend te worden. Dit betekent leren te ontvangen. Dit betekent leren te accepteren. Dit betekent leren te onderscheiden. Het betekent niet je blindelings openstellen voor het gebodene. Als je dit doet zal je in staat zijn je eigen aard te leren zien. Je zult in staat zijn je motieven te herkennen. En je zult in staat zijn door te gaan met je voorbereiding, sterker, wijzer en meer volwassen worden. Volwassenheid betekent hier in staat zijn te herkennen wat waar is en wat onwaar, ze uit elkaar te houden en in overeenstemming daarmee te kiezen. Tijd, oefening en wijze beslissingen zullen dit tot stand brengen alsmede de belangrijke assistentie van jouw essentiële relaties – jouw relaties met anderen en jouw relaties met je Spirituele Familie, van wie de hulp en begeleiding onbewust ontvangen en gebruikt worden zodat hun weldaden gekend kunnen worden. Als je dit leven verlaat zal je in staat zijn helderder te zien waarom bepaalde dingen voor jou gebeurd zijn en wie er per uiteindelijk achter zat.

Als je leert gediend te worden, zal je leren dat jouw geschenk voor bepaalde mensen en voor bepaalde situaties bedoeld is om een bepaald soort resultaten te behalen. Na verloop van tijd, als je geleerd hebt jouw aard en motieven te onderscheiden, zal je in staat zijn de aard van anderen te onderscheiden ook al is die heel anders dan die van jou, alsmede hun motieven. De aard van mensen verschilt maar hun motieven niet. De motieven van mensen, ongeacht hun individuele interpretatie en uitdrukking, vallen onder twee categorieën. Er zijn persoonlijke motieven die een poging zijn om de individuele identiteit zekerder, meer afgetekend en autonomer te maken. En er is de motivatie van Kennis, die een heel ander resultaat tot gevolg zal hebben. De uniekheid die Kennis in jou zal benadrukken heeft te maken met jouw geschenk en jouw service. Zij zal jou leren dat je verbonden bent met al het leven in de wereld teneinde een specifieke rol uit te voeren.

De wereld is een plaats van handelen, zie je. Het is geen plaats van zijn. Waar je vandaan komt voordat je naar de wereld kwam, is een plaats van zijn. Dus je “bent” daar en je “doet” hier. Wie je hier bent is wat je doet. Wie je daar bent is wie je bent. Dit is een wereld waar dingen gedaan moeten worden. Het is een wereld van actie en beweging. Dat maakt haar tijdelijk. Jij bent hier om dingen te doen. Je bent hier om bepaalde dingen te bewerkstelligen, zowel fysiek als innerlijk. Als je zijn in doen moet vertalen, moet je zowel leren hoe te zijn als leren hoe te handelen. Het betekent niet dat je je niet richt op in de wereld zijn. Het betekent dat jij zijn in doen vertaalt zodat je in alles wat je doet in staat bent de essentie van jouw natuur en de mysterieuze kracht van Kennis uit te drukken. Dit is de hoogste uitdrukking van dienstbaarheid, of je nu de zieken geneest als medicus, of de banden van auto’s van mensen verwisselt, of je nu kunst produceert om mensen te inspireren of werkt aan behoud van het milieu.

Ongeacht jouw vorm van dienstbaarheid, als Kennis gecommuniceerd wordt geef jij een enorm geschenk, dat jouw specifieke activiteit en wat je ook produceert verre overtreft. Dit komt doordat iets door jou heen aan anderen gegeven wordt. Hier ben je als een geleider van Kennis. Maar je bent ook een functioneel iemand die bepaalde activiteiten uitvoert.

Daarmee wordt jouw persoonlijk deel niet opgeofferd. Het wordt opgetild en krijgt de plaats die haar toekomt binnen de grotere context van jouw leven. Dan zal je als je verder gaat bijzondere dingen doen voor mensen – soms bewust, soms onbewust. En veel motieven die je voorheen had – over wat je voor mensen zou gaan betekenen en wat het voor jou zou betekenen – zullen vervlogen of verdwenen zijn. Als je op De Weg van Kennis vordert, zullen je motieven veranderen en jouw aard zal versterkt worden en door jou gekend worden. En je zult de Wijsheid ontwikkelen om jouw geschenk effectief in ontvangst te nemen en haar expressie op de best mogelijke manier te richten.

Dus hou vast aan het idee dat je hier bent om anderen te dienen. Voed dit idee. Maat stel jezelf open om te leren gediend te worden. Je kunt anderen niet dienen als jouw ontwikkeling genegeerd, geblokkeerd of ontkend wordt. Hoe leer je om gediend te worden? Door het antwoord te herkennen en te ontvangen dat jou als resultaat van je verzoek om jou zin, jouw betekenis en jouw richting in het leven gegeven wordt. Het antwoord is altijd een vorm van voorbereiding. In een bepaalde fase van je ontwikkeling zal er een specifieke training of voorbereiding ten behoeve van je ontwikkeling zijn. Hiervoor moet je lessen leren, met anderen omgaan en fouten in het leven maken. Maar op een bepaald punt wordt het een formele voorbereiding. Deze voorbereiding vereist oefening en toewijding; ze heeft structuur en vorm, enzovoort. Misschien ga je door verschillende andere van dit soort voorbereidingen heen totdat je die vindt die jou over de brug zal brengen van jouw persoonlijke realiteit naar de Grotere Realiteit die erop wacht om ontdekt te worden.

Hier moet je een oefening leren, een spirituele oefening. Hier moet je onderscheidingsvermogen leren. Hier moet alles wat je eerder geleerd hebt met een grotere focus en zelfbeschikking samenkomen. Hier moet je jezelf met heel je hart inzetten terwijl je een proces uitvoert dat je begrip te boven gaat. Hier ontwikkel je jouw vermogens op concrete wijze en open je jezelf voor het Mysterie dat je niet kunt begrijpen. Als dit gerealiseerd kan worden, zullen anderen gediend worden doordat jij gediend bent.