Onderscheidingsvermogen

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 22 maart 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

In Stappen naar Kennis zit een les die zich op het idee concentreert: “De kwaliteit van mijn relaties bepaalt de kwaliteit van mijn leven.” Sta nu even stil bij dit idee. Als je erover nadenkt, denk dan niet alleen aan de mensen waarmee je een relatie hebt. Voeg hier ook jouw relatie met je verstand, jouw relatie met je lichaam, jouw relatie met de plaats waar je leeft, jouw verhouding met de fysieke leefomgeving in het algemeen, enzovoort aan toe. Als je dit eerlijk doet, zonder dat je probeert iets uit te sluiten, zal je zien dat dit idee alles omvat en dat dit idee betrekking heeft op alle aspecten van jouw leven. Als je een beetje door de wereld gereisd hebt en enigszins oplettend bent geworden ten aanzien van anderen, zal je ongetwijfeld de waarheid van deze uitspraak beginnen te zien.

Dus waar is de beste gelegenheid om de kwaliteit van je relaties te onderzoeken? De beste gelegenheid een onderzoek te beginnen is kijken hoe je relaties begint – met wie begin je ze, wat zijn je beweegredenen, waar zoek je naar, wat zijn je criteria, hoe snel ga je, hoe meet je je progressie, wat kwalificeert een persoon om een relatie met jou te hebben en wat diskwalificeert iemand? Je wordt aangemoedigd om dit onderzoek op jezelf toe te passen, maar het zal alleen vruchten afwerpen als je het met zoveel objectiviteit als mogelijk doorvoert. Jouw ervaring en jouw observatie van anderen zullen hier zeer waardevol blijken te zijn. Maar de kans op een valse voorstelling van zaken is erg groot, want je zult nog steeds bepaalde motieven en doelstellingen willen beschermen tegen deze kritische blik, om zeker te stellen dat dit nog steeds zuivere doelstellingen voor je zijn en ze zodoende bij een eerlijke vraagstelling en onderzoek weg te houden.

Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen is absoluut fundamenteel bij het verbeteren van de kwaliteit van je relaties en, inderdaad, de kwaliteit van je leven. Hoe je aan een relatie begint zal de richting bepalen waarin ze gaat en haar activiteiten zowel nu als in de toekomst bepalen. Onderscheidingsvermogen of een gebrek hieraan zal bepalen met wie je bent, wat je zult doen en wat je als resultaat hiervan zult moeten leren. Dus hoe je een relatie begint is duidelijk het beste vertrekpunt. Alle relaties die je nu hebt zijn ergens gestart en je zoekt inderdaad, zelfs op dit moment, nieuwe. Misschien denk je; “Nou, ik ben niet op zoek naar een echtgenoot of een echtgenote,” maar je zoekt naar andere mensen om andere redenen.

Om het belang van onderscheidingsvermogen te benadrukken, zullen wij jou een zeer fundamenteel idee uit De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap geven. Het is een idee dat een aanzienlijke hoeveelheid nadenken en onderzoek vereist. Het idee is: “De Waarheid van elke relatie kan aan het begin gekend worden.” Dit betekent dat relaties niet zo’n gok zijn als ze lijken. Is dit mogelijk? Niet alles wat in een relatie gebeurt kan in het begin gezien worden, maar de geschiktheid van deze relatie voor jou kan men weten. Maar heb je toegang tot deze Kennis? Ben je beschikbaar voor haar? Zij is zeker beschikbaar voor jou. Als jij niet beschikbaar bent voor haar, wat belet jou dan de toegang tot haar? Hier begin je inderdaad enkele zeer belangrijke vragen te stellen over jouw benadering van het leven en de mate waarin je objectief en eerlijk het leven aan kunt gaan.

Je zou zelfs deze vragen over mij kunnen stellen: “Wie is deze spreker die mij deze verhandeling geeft? Kan deze spreker vertrouwd worden? Bezit deze spreker ware Wijsheid? Ik ben eerder voor de gek gehouden. Misschien word ik weer voor de gek gehouden.” Ik kan inderdaad alleen gekend worden. Als je met Kennis bent, zal je weten wie ik ben en zal je de diepte van mijn Wijsheid begrijpen. De vertrouwensvraag zal niet nodig zijn als Kennis jouw gids is. Kennis is voor de meeste mensen echter niet werkelijk de gids in actieve zin want mensen vertrouwen op hun veronderstellingen totdat hun veronderstellingen verkeerd blijken te zijn, hetgeen een zeer lange tijd kan duren.

Denk erover na hoe het mogelijk is dat de geschiktheid van een relatie aan het begin gekend kan worden. Hoe weet je dit soort zaken en hoe ga je verder? Als je open staat om het doel, het temperament, de mate van vordering, de volwassenheid en het denken en gedrag van anderen te ervaren – als je er open voor staat deze zaken te weten zonder waardeoordeel en zonder te proberen anderen in te passen in jouw idealen, dan kan je inderdaad weten of ze een mogelijke gegadigde voor een relatie met jou zijn. Hoe kan je dit weten? Omdat Kennis binnenin jou “ja” of “nee” zal zeggen. Als Kennis geen “ja” zegt, dan is het “nee”. “Nee” kan betekenen dat deze persoon niet geschikt is, of het kan betekenen dat je moet wachten en je er niet mee in moet laten. “Nee” kan ook betekenen; kijk weg of ga verder. Hier moet je langs alle uiterlijkheden heen kijken en je niet laten leiden door charme, schoonheid, rijkdom, macht en al die verleidingen die mensen in de val laten lopen. Hier kijk je zonder bitterheid en zonder wantrouwen. Je staat gewoon open. Om zo open te staan, moet je na verloop van tijd leren geen illusies over jezelf te hebben. Je moet niet naar dierbare ideeën of gewichtige beelden leven. Je moet iemand worden die eenvoudig, direct, open en opmerkzaam is – een man of vrouw van Kennis.

Kijk, op dit moment heb je dit onderscheidingsvermogen niet. Je vraagt je af hoe ik dat over jou kan zeggen. “Hij kent me niet eens. Hoe kan hij dit over mij zeggen?” Ik kan dit zeggen omdat echt onderscheidingsvermogen zeldzaam is in de wereld. Het wordt alleen ontwikkeld in een persoon die zijn illusies heeft laten varen, die het leven leeft zoals het is en die zich richt naar een Grotere Kracht die omvat wat gezien wordt en ook overstijgt wat gezien wordt. Onderscheidingsvermogen betekent niet de juiste vragen stellen of de juiste checklist hebben. Het is het vermogen om te weten. Het is het vermogen om iemand anders te ervaren, niet kritisch, maar direct. Het is het vermogen om jezelf terug te houden tot het moment van handelen aangebroken is, hoe lang dat ook moge duren. Als je geen illusies hebt over jezelf, zal je geen illusies over anderen koesteren.

Onderscheidingsvermogen dan, is het resultaat van een grote ontwikkeling. Deze grote ontwikkeling moet plaatsvinden om onderscheidingsvermogen een echte basis te geven en werkelijk effectief te zijn in het leven. De grote ontwikkeling wordt De Weg van Kennis genoemd. Hier win je de Ware Intelligentie terug en met haar het ware leven. Laat ik je een voorbeeld geven. Als je iemand ontmoet en hij/zij bekoort jou, verwart jou, intrigeert jou of stelt jou teleur en je wilt hem/haar leren kennen en begrijpen, hoe kan dit dan worden bereikt als je op geen enkele manier met ze omgaat? Een eerste vereiste hier is dat je niets van de situatie mag verwachten. Wat je ook wilt, het zal de criteria bepalen die je zult gebruiken. Zelfs het willen van Kennis kan hier misleidend zijn omdat je zult proberen te denken en te handelen in overeenstemming met jouw ideeën over wat Kennis is en hoe Kennis zou denken of wat Kennis jou zou laten doen.

De essentie van onderscheidingsvermogen is stilte. Als je stil kunt zijn met anderen, zonder te proberen ze goed of slecht te maken, of goddelijk of boosaardig, dan kan je beginnen hem of haar zeer direct te ervaren. Daarom leren wij de weg van stilte. Dit produceert de noodzakelijke geestesgesteldheid om Kennis op te laten komen. We hebben het inderdaad gedurende onze hele verhandeling over stilte en verwijzen er vaak naar. Veel mensen denken dat onderscheidingsvermogen gaat over kritischer worden, hogere standaarden hebben, meer oordelen, voorzichtiger zijn, meer vragen stellen of in meer bedekte termen over jezelf of je bezittingen praten. Hoewel het waar is dat je je in meer bedekte termen uitdrukt als je beter leert onderscheiden, is dit niet de essentie van waar ik het over heb. De essentie van hetgeen waar Ik over praat is het vermogen om anderen te ervaren zoals ze werkelijk zijn, hun hogere kwaliteiten herkennen, maar ook rekening houden met hun positie in het leven. Dit vereist geen lange analyse of een gedetailleerde studie, want een lange analyse kan alleen maar iemands denken en gedrag blootleggen en geeft misschien in het geheel geen rekenschap van zijn of haar diepere aspecten. Hier moet je aanwezig zijn. Wees stil en je zult weten. Dit klinkt zo eenvoudig, en toch vereist het een werkelijk verfijnde benadering.

Er zijn enkele zeer fundamentele vragen die je kunt stellen in het proces van iemand leren kennen. Stel jezelf om te beginnen de vraag: “Moet ik me met deze persoon inlaten?” Tweede vraag: “Moet ik betrokken raken bij deze persoon?” Dit zijn twee verschillende vragen. Je kunt iemand kennen zonder bij hem/haar betrokken te raken en een respectvolle afstand bewaart. Wees vervolgens stil buiten deze twee vragen. Snel niet vooruit. Word je bewust van wat je wilt in de relatie en alle beelden die illustreren wat je wilt. Neem vervolgens afstand van deze beelden. Ze zijn niet noodzakelijkerwijs slecht, maar ze kunnen je vermogen om echt onderscheidingsvermogen te beoefenen in de situatie vernietigen.

Omdat de kwaliteit van je relaties de kwaliteit van je leven bepaalt is degene waarbij je betrokken raakt en de reden waarom van het grootste belang. Hier valt niet aan te ontkomen want je leeft zowel in het mentale milieu als in het fysieke milieu en het mentale milieu bestaat uit jouw denken en het denken van degenen bij wie je het meest direct betrokken bent. Dit beschrijft eveneens je fysieke milieu. Relatie is de essentie van je leefmilieu, het milieu waarin je leeft. Wat je besluit te doen in jouw relaties zal het soort leven bepalen dat je zult hebben en het soort problemen dat je zult moeten oplossen. Dit is zo belangrijk; het kan niet genegeerd worden. Als je de verkeerde beslissing neemt staat er zoveel op het spel. En het is lastig om iets terug te draaien dat sowieso nooit had mogen gebeuren. Jouw ervaring zal je dit laten zien.

Daarom begin je voorzichtig, maar je moet ook de wilsovertuiging hebben om stilte, objectiviteit en het vermogen om andermans realiteit te ervaren te ontwikkelen, niet op een analytische manier maar op een directe manier. Kennis kan je gids zijn als je dicht bij Kennis kunt zijn. Om dicht bij Kennis te kunnen zijn kan je niet geregeerd worden door persoonlijke wensen, doelstellingen, behoeften en antipathieën. Want in feite zou iemand die niet aan jouw criteria voldoet de persoon kunnen zijn die het grootste verschil voor jou kan maken. En zou iemand die jou totaal bekoort en die precies binnen het plaatje past van wat jij voor jezelf probeert te verwerven, jou de grootste schade kunnen berokkenen. Keer opnieuw terug naar Kennis en naar stilte. Als je De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap leert volgens de voorbereiding die beschikbaar is, zal onderscheidingsvermogen een bijproduct van je prestatie zijn en met je prestatie groeien. Omdat alles relatie vertegenwoordigt zal je betrokkenheid bij alles bepaald worden door de mate waarin je werkelijk onderscheidingsvermogen ontwikkeld hebt.

Onderscheidingsvermogen moet altijd gebaseerd zijn op wat je waardevol vindt. Laat Ik hier nu over spreken. Als je schoonheid en charme, rijkdom en macht, comfort en plezier waardeert, zal dit de basis van je onderscheidingsvermogen zijn. Als je een daarvan of welke combinatie dan ook waardeert, dan zal dat de basis van je opmerkzaamheid zijn. Alleen de realiteit zal je terugbrengen naar wat werkelijk waar is en naar dat wat bij het begin gekend had kunnen worden.

Stel jezelf daarom de vraag – wat vind ik waardevol? Stel jezelf de vragen; “Wat vind ik waardevol? Waar zoek ik naar?” Het is gemakkelijk om dingen te willen. Je kunt jezelf toestaan alles te willen, maar wat vind je werkelijk waardevol? Hierin heb je maar twee werkelijke keuzes: Je vindt de waarheid of dat wat de waarheid produceert waardevol, of je vindt de zaken die wedijveren met de waarheid waardevol. Als je nooit de waarheid geproefd hebt, zal het erg moeilijk voor je zijn haar te waarderen. Het lijkt een ideaal. Je kunt zeggen: “Ik wil iemand die de waarheid spreekt, die me aan de waarheid herinnert.” Maar als je niet weet wat de waarheid is, is dit alleen maar weer een ander denkbeeld en een ander persoonlijk doel.

Als je Kennis waardeert als een levende realiteit binnenin jezelf, dan wil je dat Kennis benadrukt wordt en wil je dicht bij Kennis blijven want het is de meest fundamentele relatie die je hebt. Zij is zo fundamenteel dat als je jouw relatie met Kennis herstelt zij jou in de juiste verhouding zal plaatsen tot iedereen om je heen. Kennis kan niet bedrogen worden. Zij heeft geen conflicterende doelstellingen. Ze leeft met de waarheid omdat ze de waarheid is. Waarheid is haar enige nadruk – een waarheid vele malen groter dan de waarheid waarop mensen zich concentreren of als waarheid erkennen. Daarom, als we terugkeren naar de meest fundamentele zaken om onderscheidingsvermogen te benadrukken, moeten we jouw relatie met Kennis benadrukken die jouw waarheidsliefde, jouw ervaren van de waarheid en al haar resonerende kwaliteiten en levensbevestigende geschenken vertegenwoordigt.

Terugkeren naar Kennis is als thuiskomen. Hier werp je onderweg veel onnodige bagage af. Onjuiste doelstellingen gaan gepaard met onjuiste relaties; illusies over jezelf gaan gepaard met illusies over anderen. Als Kennis ontwikkeld is, zal het voor jou steeds moeilijker worden om vergissingen in relaties te maken.

Jouw leven is kostbaar; je tijd is kort. Je bent in de wereld gekomen om iets zeer substantieels te produceren en met anderen in een gezamenlijke onderneming in een specifiek gebied te werken. De enige manier waarop dit ontdekt en vervuld kan worden is met de juiste mensen voor het juiste doel in zee te gaan. Je zult Kennis nodig hebben om dit te doen, en je zult alle kwaliteiten nodig hebben die vereist zijn om Kennis naar voren te laten komen – zoals stilte, geduld,
onderscheidingsvermogen, openheid, terughoudendheid, mededogen en affiniteit. Dit zijn belangrijke deugden en ze zijn fundamenteel om een zuiver leven te leven.

Onderscheidingsvermogen ontwikkelen is nuchter worden. Het is het afschudden van de wolken die je blik vertroebelen en het moeilijk voor je maken om helder te denken. Het is als ontwaken uit een verdoving. Het is jezelf bij elkaar rapen, als iemand die in een roes verkeert en zijn gezicht moet wassen met ijskoud water om zichzelf terug te brengen, zichzelf bij elkaar te rapen. Mensen verkeren in een roes door romantiek. Ze verkeren in een roes door macht in hun zakenrelaties; ze worden gedreven door zaken die alleen maar pijn en ellende produceren. Ze verkeren in een roes. Onderscheidingsvermogen is bij hen ver te zoeken. Ze willen alleen maar hun vermaak behouden dus kiezen ze anderen die hun vermaak delen en die veelbelovend zijn in het vervullen van dit vermaak. Ondertussen bestaat er een grote behoefte om te kennen en een grote behoefte om gekend te worden en die worden verwaarloosd.

Gebrek aan onderscheidingsvermogen is een groot probleem in menselijke relaties. En werkelijk onderscheidingsvermogen kan niet verworven worden door de gebruikelijke methoden die mensen eraan toekennen. Om werkelijk opmerkzaam te worden moet je wijs worden – niets minder. Kennis moet je gids worden, niets anders. Er is tijd voor nodig om dit te bereiken en je moet je voorbereiden, maar de beloningen zijn zo groot en zo volledig, het vrij van fouten zijn zo zuiver en in zo’n contrast tot wat je om je heen ziet, dat de moeite die nodig is een kleine prijs is voor zulk een grote beloning.

Als je kunt onderscheiden wat je moet doen, dan kan je doen wat je weet en zal je weten wat je moet doen en zekerheid zal de jouwe zijn. Als je kunt onderscheiden aan welke relaties je jezelf moet geven en welke relaties niet, dan heeft jouw leven de mogelijkheid tot ware diepte en harmonie, welke noodzakelijk zijn om zelfliefde en werkelijk succes te kunnen realiseren.

Het bestuderen van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vereist onderscheidingsvermogen. Het moedigt het niet alleen maar aan; het vereist het. Jouw ontwikkeling hier kan alleen werkelijk belemmerd worden door verkeerde relaties aan te gaan – relaties met anderen, relaties met jezelf, met je verstand, met je lichaam en met de wereld. Misschien stel je de vraag; “Hoe kan iemand falen bij het leren van De Weg van Kennis?” Dan zeg Ik: “Vind of bescherm een onjuiste relatie en je zult falen en jouw falen zal een moeilijk leerproces zijn.” In dit opzicht heb je genoeg gefaald. Blijf de prijs niet betalen. Anderen betalen fors. Je kunt van hen leren. Betaal een lage prijs voor een grote beloning in plaats van een hoge prijs voor een kleine beloning. Als je ervoor kiest om De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren, dan is onderscheidingsvermogen een eerste vereiste. Het leven zal je de uitdagingen geven die je nodig hebt. En ze zullen zuiver zijn en jouw kans op succes zal groot zijn. Wat je in jezelf zult moeten ontkennen, links laten liggen of nalaten zal eveneens groot zijn.

Weet je, mensen vragen vaak; “Hoe kan ik succesvol zijn?” En Ik antwoord door ze iets belangrijks te doen te geven, iets werkelijk belangrijks te doen te geven. Leer stil te worden. Leer onderscheidingsvermogen. Leer De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Wil je succesvol zijn? Leer deze dingen. Mijn antwoord op jouw vraag zal jou en je onderscheidingsvermogen op dit moment uitdagen, want als je mijn antwoord inziet dan zal je in staat zijn je ware verzoek te onderscheiden en begrijpen dat je een waar antwoord gekregen hebt.