Eerlijkheid

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper Marshall Vian Summers
op 5 april 1992
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


We zouden jou graag een nieuw begrip willen bijbrengen van wat eerlijkheid voor jou kan doen en wat eerlijkheid betekent in jouw relaties met anderen en met jouw relatie met het leven in het algemeen. Als mensen aan eerlijkheid denken, denken zij vaak aan de waarheid vertellen over hetgeen men weet, wat men heeft of wat men doet. Dit is een bruikbare definitie, maar zoals alle bruikbare definities wordt zij oneigenlijk gebruikt en moet er een nieuwe definitie gegeven worden, zelfs als de oude nog steeds bruikbaar is.

Omdat wij jou een veel ruimer beeld geven van wat eerlijkheid betekent, laten we voor onze intenties hier zeggen dat eerlijkheid is weten wat je doet en doen wat je weet, of als je wilt, andersom – doen wat je weet en weten wat doet. Dit is een heel bruikbare definitie, maar omdat ze nieuw is vereist ze enig onderzoek en zoals met alle waarheden, vereist ze veel overweging en contemplatie opdat jij haar ware betekenis en mogelijke toepassing kunt doorgronden.

Eerlijkheid is iets waar mensen niet aan denken als ze nadenken over wat ze van binnen weten en over de waarde van wat ze doen. Buiten het overtreden van de wet of onmiskenbare leugens aan anderen verkondigen is eerlijkheid opgehouden iets te zijn waar mensen diep over nadenken, tenzij iemand anders natuurlijk de waarheid niet spreekt. Dan wordt de kwestie van eerlijkheid met klem naar voren gebracht. Dus denk binnen je eigen leven aan wat eerlijkheid betekent in termen van wat je jezelf vertelt en niet alleen maar in termen van wat je anderen vertelt. Laten we hier beginnen. Vertel jezelf een leugen en je zult tegen anderen liegen. Verander de waarheid voor jezelf en het beeld van waarheid voor jou zal ook veranderen. Baseer je jouw activiteiten of plannen op iets dat onjuist is en het resultaat zal jou teleurstellen. Hier moet eerlijkheid heroverwogen worden en een groter toepassingsgebied krijgen.

Wat vertel je jezelf? Dit is een goed uitgangspunt. Als je jezelf vertelt dat wat je wilt waar is, dan zal je dat geloven en proberen anderen te overtuigen. Als dat je niet lukt kan je ofwel in hen teleurgesteld zijn ofwel raak je zelf verward. Je bent voortdurend met jezelf in gesprek. Je vertelt jezelf dingen; je legt dingen uit aan jezelf; je analyseert; je trekt conclusies; je verandert je conclusies en je bevestigt wat je al weet.

Kijk, jouw persoonlijke intelligentie – in tegenstelling tot Kennis oftewel jouw spirituele intelligentie – is als een grote boom die groeit. Zij wordt gebouwd op het verleden. Zoals bij een grote boom ontluiken de nieuwe bladeren bij de top, vooral als die in een groot bos groeit. Het deel van de boom dat de meeste mensen zien is niet het deel dat nu aan het groeien is. Ze moeten de hele weg naar de top afleggen om de jongste loten te vinden. Dit is als de persoonlijke intelligentie. Zij is gebouwd op de uitgebreide structuur van het verleden die de persoonlijke intelligentie vormt, en bij de top ontwikkelt ze nieuwe dingen en creëert ze nieuwe ervaringen, ideeën enzovoort. Maar haar grote massa is verankerd in het verleden.

Wat er gebeurt als je werkelijk eerlijk bent is dat je het heden benaderd met een tegenwoordigheid van geest. Dit verschilt aanmerkelijk van een normale geestestoestand welke probeert alle nieuwe ervaringen, ideeën enz. te integreren volgens wijsheid uit het verleden of, met andere woorden, doorgaat met het verleden op te bouwen. Je bouwt altijd aan het verleden tenzij je besluit het vermogen te ontwikkelen met tegenwoordigheid van geest bij het heden betrokken te zijn. Een tegenwoordigheid van geest betekent dat je openstaat voor iets en dat je eerdere interpretaties achterwege laat zodat je iets helderder kunt begrijpen. De werkelijk diepe tegenwoordigheid van geest is de directe ervaring van Kennis, waarbij je herkenning en inzicht hebt in iets dat nu gebeurt. Hier kan Kennis jou in staat stellen je huidige grenzen te overstijgen, het verleden te herinterpreteren en de toekomst te voorspellen. Zo groot is de kracht van Kennis, jouw spirituele intelligentie.

Eerlijkheid is dan een ervaring in de tegenwoordige tijd. Als je niet hiermee bezig bent, bouw je eenvoudig het verleden opnieuw op of voeg je aan het verleden toe. Hier zal je dingen toevoegen die vertrouwd zijn. En als je iets tegenkomt dat niet vertrouwd is, zal je het eenvoudig vertrouwd maken of je zult het in de categorie van het onbekende of ongewenste plaatsen. Het hebben van een tegenwoordigheid van geest vereist voorbereiding, oefening, aandacht en verlangen naar waarheid. Denk na over het volgende: Als je werkelijk eerlijk met een ander omgaat zal dat zeer wel de aard der zaken veranderen, zowel in die relatie als in het geheel van je activiteiten. Eerlijkheid brengt verandering. Oneerlijkheid versterkt het verleden.

De persoonlijke geest is, tenzij op juiste wijze geleid, van nature oneerlijk. Zij zal doorgaan aan het verleden te bouwen, alle nieuwe ervaringen, ideeën en concepten te integreren naargelang vroegere ideeën om zo haar gevoel van identiteit te versterken. Om die reden is zij van zichzelf oneerlijk. Zij heeft niet noodzakelijkerwijs de intentie oneerlijk te zijn. Zij is van zichzelf oneerlijk. Zij kan eerlijk worden als zij geleid wordt door een Hogere Macht binnenin jou die jouw Kennis is.

Derhalve vereisen ware eerlijkheid en tegenwoordigheid van geest betrokkenheid bij een Hogere Macht binnenin jou. Lijkt dit extreem om een ervaring van eerlijkheid te bewerkstelligen? Het is in feite fundamenteel, want weet je, totdat dit gebeurt zullen mensen alleen maar eerlijk zijn om voordeel te hebben, hetgeen hun oneerlijkheid in stand houdt. “Ik zal de waarheid vertellen als het mij helpt. Als het me niet helpt, vertel ik de waarheid niet.” Zo denken mensen totdat ze hun manier van denken achterhalen en het in een nieuwe richting leiden. Eerlijkheid wordt dan gezien als een goede zaak zolang het gelegen komt. Als het ongelegen komt worden andere wegen gekozen. Misschien wordt de waarheid gedeeltelijk aangepast of achtergehouden. Misschien worden de feiten aangepast. Misschien wordt de waarheid opgetuigd om er een beetje anders uit te zien dan ze werkelijk is.

Nieuwe ervaringen, nieuwe ideeën en nieuwe mensen brengen verandering. En hier wordt eerlijkheid keer op keer gecompromitteerd, zelfs als eerlijkheid gewaardeerd en dierbaar gevonden wordt. Veel mensen denken over zichzelf als zijnde heel eerlijk en oprecht, maar dat zijn ze alleen maar in bepaalde gevallen. Hierbuiten, tenzij ze geleid worden door een Hogere Macht en een motivatie voor de waarheid hebben, worden ze in toenemende mate oneerlijk. De grootste oneerlijkheid is handelen voor eigen voordeel en beloning. Hier wordt waarheid meer voor andere doelen gebruikt dan dat ze op zich gewaardeerd wordt. Waarheid kan een eerdere ervaring of idee bevestigen of waarheid vereist een verandering in jou. Eerlijkheid en waarheid gaan hand in hand. Waarheid moet een grotere deugd, iets van hogere waarde zijn dan je eigen comfort en veiligheid, omdat, inderdaad, waarheid jou verder dan deze zaken brengt – niet om ze te ontkennen of vernietigen, maar om je een sterkere basis voor Kennis te geven.

Dus om oprecht eerlijk te zijn, moet je samenwerken met een Hogere Macht binnenin jou. Je moet in staat zijn om bewust een tegenwoordigheid van geest te hebben, een open geest. Je moet in staat zijn om je bewust een oordeel te ontzeggen of achterwege te laten totdat een grotere zekerheid is verkregen door nieuwe ervaring. Je moet open staan voor verandering – niet het soort verandering dat jou de kant op brengt die je prefereert, maar het soort verandering dat jouw leven nodig heeft ongeacht jouw voorkeuren.

Als je nadenkt over anderen moet je in aanmerking nemen dat er gradaties in eerlijkheid mogelijk zijn. De grenzen aan hun eerlijkheid zijn bewustzijn, inzicht en hun algemene ontwikkeling. Gebrek aan bewustzijn beperkt eerlijkheid omdat je zonder bewustzijn de neiging hebt oneerlijk te zijn om jezelf te beschermen. Voorbereiding is noodzakelijk omdat voorbereiding jou in contact brengt met een Hogere Macht en jouw begrip ontwikkelt zodat je je verstand en je lichaam op verantwoordelijke wijze kunt gebruiken. Daarom zal, als het bewustzijn toeneemt en de voorbereiding groeit, het bereik van de eerlijkheid van een persoon eveneens groeien. Dit betekent dat iemand in staat is zich van meer zaken bewust te zijn en in staat is in alle situaties een grotere tegenwoordigheid van geest te hebben.

Deze vraag over eerlijkheid zou hopeloos complex en moeilijk overkomen als er geen aanwezigheid van Kennis binnenin jou zou zijn, want Kennis is altijd eerlijk, ongeacht wat zij tegenkomt. Kennis is voor niets bang. Er is niets in de wereld dat Kennis schade kan berokkenen. Daarom, hoe meer je met Kennis verbonden bent, des te onverschrokkener je zult worden, des te veiliger je je zult voelen, des te meer je een gevoel van zelf en identiteit zult hebben alsmede een gevoel voor richting en relatie. Dit geeft je een basis waarop je jouw eerlijkheid kunt uitbreiden en haar beloningen op nieuwe en onverwachte manieren kunt ontvangen.

Nu denken sommige mensen, “Nou, ik zeg wat ik denk. Dat is eerlijkheid!” Ik zeg nee. Dat is geen eerlijkheid. Ondanks dat zeggen wat je denkt een vorm van ontboezeming is, is het nog geen eerlijkheid. Het heeft de potentie tot eerlijkheid, maar zeggen wat je denkt kan destructief en nadelig zijn voor anderen en kan je zelfs bedreigen en in gevaar brengen. Dus blijf niet vasthouden aan die definitie, want ze is verre van volledig.

Hier moeten we een nieuw begrip hanteren: Willen wat je weet. Weten wat je wilt. Eerlijkheid vereist niet dat je alles wat je voelt uitspreekt. Het vereist alleen dat je de feiten niet verandert of ontkent of je ware ervaring van dingen niet verandert of ontkent. Het zal vaak van je vragen om je conclusies achterwege te laten en te zwijgen totdat een dieper begrip verworven kan worden. Dus zeggen wat je denkt, wat gewoonlijk een vorm van reageren is, is nauwelijks eerlijkheid. De waarachtiger eerlijkheid is je bewust te zijn van wat je werkelijk weet en dat wat je weet te volgen zodat je het overal kunt toepassen. Daarom zijn werkelijk eerlijke mensen echt zeldzaam in de wereld en zelfs zij worden begrensd door hun bewustzijn en voorbereiding.

Veel mensen zijn vrij in hun ideeën, maar dit zegt niet echt iets over hen. Veel mensen zullen vol overtuiging hun meningen verkondigen aan iedereen die luisteren wil, maar als het iets persoonlijks betreft laten ze heel iets anders horen. Eerlijkheid bevindt zich in feite binnenin jou, maar het wordt je pas eigen door bewustzijn. Als je je bewust bent van je ware gevoelens over iets, als je je bewust bent van wat er moet gebeuren, dan kan je jouw acties zo plannen dat ze de grootste baten en minste schade opleveren. In zeldzame gevallen zal Kennis het overnemen en zal je aangezet worden iets zeer onverwachts en zeer krachtigs te doen. Maar dit is nogal uitzonderlijk. Kennis is de meeste tijd stil. Als je leert om Kennis te volgen, zal je de meeste tijd stil worden.

Eerlijkheid is niet iets wat je aan de wereld oplegt. Eerlijkheid is iets wat je in jezelf ervaart. Werkelijk eerlijke mensen spreken dan niet altijd, maar steeds als ze spreken, zeggen ze de waarheid. Met andere woorden, over veel waarvan ze weten dat het waar is zullen ze niet praten, omdat het niet nuttig is om dat te doen. Hier moeten discretie en onderscheidingsvermogen ontwikkeld worden – twee grote ontwikkelingen in De Weg van Kennis. Dan zullen jouw woorden meer invloed hebben en ze zullen meer bewustzijn meedragen.

In elke fase van iemands ontwikkeling is er een specifieke ervaring van wat eerlijkheid is. Als mensen zich ontwikkelen verandert hun ervaring van wat eerlijkheid is keer op keer dienovereenkomstig. Daarom kan iemand zeggen; “Eerlijkheid is zeggen wat je denkt.” Iemand anders kan zeggen; “Eerlijkheid is je bewust zijn van je gevoelens.” Weer iemand anders kan zeggen; “Eerlijkheid is geen leugens of onwaarheden vertellen. Dit is allemaal juist maar onvolledig, want we moeten terug naar het begin, dat wil zeggen, wat je jezelf vertelt. Als je tegen jezelf liegt en deze leugens aan anderen vertelt, denk je misschien dat je heel eerlijk met jezelf bent. Je zegt wat je denkt. Je deelt je meningen. Misschien denk je dat hier niets mis mee is.

Ga daarom terug naar wat je jezelf vertelt. Wat vertel je jezelf over de laatste nieuwe ervaring die je had? Wat vertel je jezelf over de persoon die je net ontmoet hebt? Wat vertel je jezelf terwijl je dit boek leest? Wat vertel je jezelf? Als je dit boek onmiddellijk beoordeelt versterk je het verleden. Als je zegt; “Nou, wat hier gezegd wordt staat me wel aan. Dit is prachtig. Ik heb dit ergens anders gelezen. Ik denk dat het behoorlijk goed is,” versterk je het verleden. Anderzijds, als je zegt: “Ik vind deze informatie niet goed. Zij is niet logisch. Zij is niet redelijk. Ze past niet bij mijn ervaring,” versterk je het verleden. Om iets nieuws te leren moet je een open geest hebben. Een open geest wil zeggen dat je niet probeert te bevestigen wat je al weet. Je stelt jezelf open voor nieuwe informatie. Jouw leidraad is hier is je eigen diepere gevoel dat jouw vooroordelen, jouw angsten en jouw onzekerheden, kan overschrijven. Dan sta je in contact met iets groots in jouw leven. Eerlijkheid begint daarom bij wat je jezelf vertelt.

Kennis is er voor jou. De meeste tijd zal zij stil zijn. Maar zij zal je van wijze raad voorzien als je luistert. Om over Kennis te leren moet je een groot deel van de tijd stil zijn en dan leren op te merken en toe te passen wat tegen je gezegd wordt of wat je voelt dat een gevolg is van wat tegen je gezegd is. Dit is het begin van eerlijkheid. Daarom is De Weg van Kennis essentieel. Anders zijn mensen steeds het verleden aan het versterken en hun verstand tegen het heden aan het beschermen. Dit bepaalt hun gedrag en hun handelen en levert als resultaat verwarring, teleurstelling en ellende op.

Eerlijkheid in de ware betekenis is werkelijk nuttig en verlichtend, maar het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om je open te stellen voor het leven, Kennis binnenin jezelf te volgen en je bewust te worden hoe je voortdurend het verleden versterkt door de wijze waarop je reageert, door de ideeën die je erop nahoudt en door je vooroordelen en voorkeuren. Het leven geeft je voortdurend de mogelijkheid om hier doorheen te breken. Je hebt de mogelijkheden nu.

Volg wat je weet en je zult leren open te zijn. Volg wat je weet en je zult leren constructief te denken. Volg wat je weet en je zult in staat zijn een nieuw gebied in het leven binnen te gaan en het leven op een nieuwe manier te ervaren. Dit bereidt jou dan voor op eerlijkheid, wat een ervaring is van beseffen wie je bent.

Binnen de context van relaties zijn er momenten dat jij iets zegt of dat iemand anders iets zegt dat een opmerkelijke waarheid is en beiden reageer je daarop alsof het onverwacht uit het niets kwam. Het was een openbaring. Dit soort ervaring is zo anders dan de gebruikelijke waarheden die mensen je proberen aan te praten. Dit gaat in de richting waarover Ik het heb. Het is een ander soort eerlijkheid. Die kan je niet zomaar hebben. Je moet ervoor werken. Je moet het cultiveren. Je moet het op waarde schatten. En je moet het toepassen. Dit betekent je bewust worden hoe je haar misbruikt, haar vergeet of haar aanpast voor een of ander persoonlijk voordeel. Dit vereist dat je leert te luisteren naar wat je tegen jezelf zegt in plaats van te reageren op je ideeën en gevoelens zoals een dienaar die niet zelf nadenkt.

Terwijl je je bezighoudt met Kennis zal zij jou de mogelijkheid geven dit alles te doen. Laat mijn woorden doordringen en zie wat zich vervolgens aandient. Als je meteen beweert deze ideeën goed te vinden of je beweert dat je deze ideeën niet goed vindt of je hebt een ander oordeel, dan ben je niet eerlijk met jezelf. Het volgen van een oud denkpatroon en gedragspatroon is geen eerlijkheid; het is een vorm van slavernij.

Kennis is bij je. Zoek Kennis. Leer Kennis te identificeren. Leer Kennis de grotere plaats in je leven te geven. Leer te zien wat je verantwoordelijkheden zijn en eis ze voor jezelf op. Dit vereist tijd, voorbereiding en ondersteunende relaties. Het vereist een ontwikkelingsprogramma dat je zelf niet bedacht hebt. Dit zal een nieuw soort conversatie in jezelf creëren en tevens een nieuw soort reactie opleveren. Ik ben eerlijk met mijn woorden vanwege mijn intentie. Mijn intentie is krachtiger dan mijn woorden. Misschien denk je dat een welsprekender of rationelere presentatie beter zou zijn geweest. Ik zeg; “Wees niet oneerlijk tegen jezelf.” Mijn woorden zijn geschikt om mijn boodschap over te brengen, voor hen die kunnen luisteren en voor hen die naar iets groters verlangen.

Het is hier erg belangrijk dat je anderen niet veroordeelt om hun oneerlijkheid. Het maakt deel uit van de menselijke conditie om oneerlijk te zijn. Dit wil niet zeggen dat het je ware aard is; Het maakt eenvoudigweg deel uit van de conditionering van het mens-zijn. Het maakt deel uit van de conditie van intelligent zijn in de fysieke wereld, waar je je bewust bent van je eigen motivaties en kwetsbaarheid.

Intelligent zijn in een fysiek bestaan vereist een spiritueel ontluiken. Anders zullen de intelligentste wezens de meest miserabele en de meest zelfdestructieve zijn. Dit is met zekerheid te zien in menselijke relaties. Intelligentie vereist wijsheid. Anders is zij gevaarlijk en destructief en zal zich tegen zichzelf keren. Om intelligentie te kunnen verruimen is een spiritueel motief nodig, waar spiritualiteit gezien wordt als jouw hogere identiteit. Als je meer kracht wilt hebben zal je meer begeleiding nodig hebben. Je zult bredere definities, nieuwe modellen en nieuwe manieren om jezelf te ontwikkelen nodig hebben en Kennis moeten ontvangen.

Veroordeel oneerlijkheid niet. Oneerlijkheid is wat je kunt verwachten tenzij de persoon werkelijk moeite heeft gedaan ertegen in te gaan. Veel van wat je hoort, of het nu aanvaardbaar is of onaanvaardbaar, is inherent oneerlijk. Wij veroordelen dit niet; we beschouwen het met compassie. Het is te verwachten. Met andere woorden, mensen zullen liegen totdat ze op een of andere waarheid stuiten of totdat ze, door pure toewijding en verlangen, uit de oude patronen breken die zij in het verleden hebben geschapen. Dit is het moment dat de grote boom haar zaden verspreidt en er iets groeit dat zijn eigen wezen in de wereld bezit. Het bezit nieuw leven.

Welnu, als ik zeg dat eerlijkheid is te leven met tegenwoordigheid van geest, denk dan niet dat je niets over het verleden mag weten. Wat ik bedoel is dat je het verleden niet laat bepalen hoe je zult reageren en wat je bijgevolg zult concluderen.

Wees zeer medelevend. Als je wijzer en meer bewust wilt zijn is medeleven essentieel. Als een man of vrouw van Kennis zal je veel bewuster zijn. Maar dit kan leiden tot meer veroordeling, tenzij dat bewustzijn getemperd wordt door meer inzicht.

Als ik het heb over de Grotere Gemeenschap en deze ruimere perceptie en dit breder perspectief verschaf en informatie over de Grotere Gemeenschap aanlever, houd dan bij wat je jezelf vertelt. Stel oordelen uit. Reageer niet. Dit is een discipline. Nieuwe informatie vereist tegenwoordigheid van geest. Nieuwe informatie vereist dit en evaluatie van alles wat in het verleden gebeurd is vereist dit eveneens. Als je diepgaand inzicht wilt hebben in je vroegere activiteiten houd je er dan met tegenwoordigheid van geest mee bezig. Vergeet de noodzaak conclusies te trekken. Versterk jouw persoonlijke geest niet door meer en meer bouwstenen van oordeel op te stapelen waarop je kunt staan. De arend die omhoogvliegt zal altijd hoger stijgen dan hij of zij die een uitkijktoren bouwt. Hoe hoger de toren des te meer het een gevangenis voor jou is – een gevangenis waaruit je niet kunt ontsnappen. Het is beter om vleugels te ontwikkelen dan een toren naar de hemel te bouwen.

Eerlijkheid is iets dat je elke dag in elke situatie kunt beoefenen. Hier zijn twee vragen om jezelf te stellen als je nieuwe ervaringen hebt, die je, ongeacht je geestesgesteldheid, voortdurend hebt: “Wat weet ik hiervan af?” en “Wat moet ik doen?” Als je deze vragen stelt moet je geen antwoorden willen geven. Denk eraan dat Kennis de meeste tijd stil is. Zij is stil en opmerkzaam. Daarom moet jij, om van Kennis te leren, ook stil en opmerkzaam worden.

Zie het als volgt: Stel je even voor dat Kennis een zeer wijze, heilige persoon is – verlicht, als dat je aanspreekt. Deze persoon is voor jou beschikbaar, dus je gaat er met al je vragen naartoe en zegt: “Leraar – of meester, of Heilige – vertel mij wat ik nu moet doen. Vertel mij waar ik naartoe moet. Vertel mij of ik deze beslissing moet nemen. Leg mij uit wat er gisteren met mij gebeurde. Wat is de betekenis van mijn droom? Wordt er in de toekomst van me gehouden? Zal ik geld bezitten? Zal ik succes hebben?”

Als je echter naar je leraar toe gaat, zal je ontdekken dat je leraar in de meeste gevallen zwijgt. In eerste instantie vertrek je erg teleurgesteld. Misschien ben je geïrriteerd door deze stilte. Misschien zeg je: “Dat wat een eerlijke vraag. Ik heb het recht om dit te vragen. Dit is een oprechte vraag en alles wat ik krijg is stilte.” Nou, als je keer op keer teruggaat en terug blijft gaan, zelfs als je alleen maar stilzwijgen ontmoet, zal je na een poos beginnen te denken dat je je moet bezinnen op wat je vraagt en overwegen of je werkelijk voorbereid bent op het antwoord. Als je deze afweging maakt zal je je moeten afvragen of je bereid bent te veranderen en hoe flexibel je bent. Wil je meer antwoorden om je verstand eenvoudig meer brandstof te geven om daarmee haar oude gedachten te denken?

Stilte is een geschikt antwoord voor de meeste vragen die mensen stellen want de meeste van deze vragen zijn ondoordacht. Als iemand een vraag stelt met echte motivatie, een echt verlangen naar waarheid en een bereidheid om te veranderen dan heeft een antwoord werkelijke waarde en impact. Dus als je naar je wijze, heilige persoon blijft gaan zal hij of zij op een dag zeggen: “Luister, probeer dit,” of “Denk hierover na,” of “houd op dat te doen,” en jij bent geschokt omdat je eindelijk, na al die tijd, een antwoord hebt. Na honderden vragen en allerlei teleurstellingen en reacties krijg je eindelijk een antwoord. Maar je weet niet wat je met het antwoord aan moet, dus ga je terug en je zegt: “Nou, wat moet ik doen? Wat moet ik doen?” Stilte.

Het antwoord is een probleem dat opgelost moet worden. Jij moet dat oplossen. Het kan een reeks problemen zijn die jij moet leren oplossen. Leren ze op te lossen ontwikkelt je als persoon, maakt je geest volwassen en geeft je meer inzicht. Een wijs antwoord is altijd een ontwikkelingsproces. Daarom moet het zeldzaam gegeven worden. Vaak zijn mensen aan geen enkele ontwikkeling toegewijd. Ze willen slechts nieuwe ideeën om hun verstand bezig te houden en hun fascinaties in stand te houden.

Kennis binnenin jou is als deze wijze heilige persoon. Dus je gaat er met vragen naar toe en je krijgt niets en je bent ontevreden en teleurgesteld. Je twijfelt aan jezelf en je twijfelt aan Kennis en je zegt tegen jezelf: “Nou, dit is misschien sowieso zelfbedrog. Ik doe gewoon wat ik wil. Misschien moet ik een nieuw boek lezen en nieuwe ideeën opdoen en die volgen.” Maar als je keer op keer terug blijft komen en geen enkel idee accepteert dat je verstand, dat zich voordoet als Kennis, je geeft, zul je bewustzijn en onderscheidingsvermogen ontwikkelen. En je zult uiteindelijk de noodzaak en waarde van discretie inzien.

Daarom veroorzaakt ware eerlijkheid het vermogen om te wachten, het vermogen om zichzelf constructief te evalueren, het vermogen tot onderscheiden, het vermogen om niet te spreken als het ongepast is, het vermogen om te spreken als het gepast is, het vermogen om de Hogere Macht binnenin jou te volgen, het vermogen om trouw te blijven aan wat geweten wordt en het vermogen om dat wat schadelijk is of onwaar te vermijden of de rug toe te keren.

Dus, op weg naar eerlijkheid, beschouw hoever jouw eerlijkheid nu reikt. Onder welke omstandigheden zou jij de waarheid vertellen? Onder welke omstandigheden zou jij je wijden aan een activiteit waarvan je voelt dat die juist is zonder de consequenties te kennen of te weten wat het van jou zou vergen, ja zelfs of het uiteindelijk correct zou zijn? Onder welke omstandigheden zou je niets zeggen, zelfs als je zeker van iets was? Dit zijn erg belangrijke vragen om over na te denken.

Zeg niet dat je eerlijkheid van anderen verlangt alsof het een recht zou zijn, jouw recht op eerlijkheid. Eerlijkheid is meer een voorrecht, iets dat zeldzaam en prachtig is in de wereld. Als een grotere waarheid gesproken wordt zonder persoonlijke investering en zonder persoonlijk voordeel te zoeken is dat iets zeldzaams. Het is niet je recht om eerlijkheid te ontmoeten. Eis het niet van iemand als die dat niet kan opbrengen in een bepaalde situatie. Bedenk, iedereen heeft hier zijn grenzen. Jij hebt je grenzen. Wat zijn jouw grenzen? Ken je eigen grenzen en je zult in staat zijn met meer medeleven naar anderen te kijken. Herken hoe groots en moeilijk het is om ware eerlijkheid te verwerven, dan zul je het niet van anderen verlangen.

Hoe verwerf je eerlijkheid? Je verwerft eerlijkheid door je Kennis eigen te maken en door het ontwikkelen van ware wijsheid – gemakkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. De meest directe weg is de steile klim. De snelste weg naar de top van de berg is recht omhoog. Neem daarom jouw zigzag weg naar waarheid. Geduld, ontwikkeling, stilte en onderscheidingsvermogen – leer dit langzaam en voorzichtig in je op te nemen. Wees met je geest aanwezig in het heden.