Relaties & Sexualiteit

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 8 februari 1987
in de USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De tijd is aangebroken om te spreken over seksualiteit in de context van relatie en kennis. We hebben in het verleden gesproken over de relatie en het belang ervan in het belemmeren of bevorderen van de ontwikkeling van kennis. Er zijn veel vreemde overtuigingen in deze wereld met betrekking tot relaties en hun relevantie voor persoonlijke groei, voor persoonlijke genezing, voor de voltooiing van eerdere incidenten, enzovoort. We zullen enkele van deze ideeën bespreken, zodat onze primaire boodschap voor jou absoluut logisch is.

Relaties doen dienst binnen drie primaire fasen. In de eerste fase, voordat kennis kan ontstaan, zijn relaties vooral bedoeld voor het oplossen van fouten. Ze moeten illusie demonstreren en een contrast creëren tussen illusie en kennis, tussen stimulatie en gemoedsrust. Het zijn afrondingen, zou je kunnen zeggen, maar toch kunnen de attracties heel fel zijn. Als een persoon nooit de tweede fase in dit leven binnengaat, is het mogelijk dat ze een langdurige relatie hebben, maar deze zal gebrekkig en onvolledig zijn. Zij zal inherente problemen hebben omdat de betrokken personen geen gezond identiteitsgevoel hebben ontwikkeld. Hoewel ze proberen een gemeenschappelijke band te vestigen, is hun band niet intrinsiek.

In de tweede fase, dat is de opkomst van Kennis in het individu, wordt het onbewuste bewust. Dan hebben relaties een heel ander kader en service. Voordien was Kennis onder de oppervlakte van de geest, en oefende invloed uit, maar op een slecht gedefinieerde manier.

In de derde fase hebben relaties een geheel andere nadruk dan de vorige twee. Nu is Kennis naar boven gekomen en het individu ondergaat ontwikkeling om de mensheid te dienen.

Laten we dit nu een beetje onderzoeken. In de eerste fase, waar de overgrote meerderheid van mensen zich bevindt, zijn relaties gebrekkig en moeilijk, maar er zijn verwoede pogingen om deze relaties permanent te maken. Deze relaties bieden een contrast dat essentieel is voor zelfontplooiing. Zonder dit contrast zou je geen manier hebben om te onderscheiden wat echt is en wat niet. Jouw fouten zijn hier van enorme waarde, als je ze begrijpt en hun nut begrijpt.

Wanneer Kennis in de tweede fase begint boven te komen, lijkt het enorm verstorend. Het biedt een opluchting omdat het natuurlijk is en omdat het uit je eigen wezen voortkomt, maar toch lijkt het je voor een groot deel weg te trekken van je vroegere loyaliteit. Het daagt ook je vroegere ideeën en overtuigingen uit, zelfs die ideeën met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en groei. Wanneer kennis van binnenuit naar boven komt, komt het niet voor groei naar voren. Laten we dit belangrijke punt maken, omdat er veel trieste en tragische verhoudingen gerechtvaardigd worden uit naam van ‘groei’. Dit is slechts een nieuwe vorm van rechtvaardiging.

Kennis is niet voor groei in de gebruikelijke zin. Het is voor dienstbaarheid en bijdrage. Hierin begint het Kennis in anderen aan te trekken. Het heeft een resonerend effect. Kennis breidt zich uit, maar jij in je ware staat groeit niet. Je bent alleen maar herontdekt. Groei verwijst naar het lichaam en de persoonlijkheid. Het verwijst naar het voertuig voor je Ware Zelf. Het voertuig groeit omdat het verandert. Kennis breidt zich uit, maar doet dit alleen omdat het zichzelf weer terugvordert. Daarom is er in werkelijkheid geen groei. Er is alleen terugwinning, wat vanuit een persoonlijk standpunt een enorme groei lijkt. Het is alsof je op hetzelfde moment nieuw terrein betreedt en tegelijkertijd oud gebied terugwint.

In de tweede fase zijn relaties primair bedoeld om de opkomst van Kennis te dienen. Ze hebben veel meer relevantie voor deze opkomst dan voor iets anders. Ze zijn enigszins mysterieus omdat mensen uit het niets lijken te zijn gestuurd, met veel belofte en stimulans voor Kennis. Hier wordt de persoonlijkheid niet zo gestimuleerd, want deze relatie is niet bedoeld voor voldoening. Zij is voor echte dienstbaarheid. Het is het begin van een heel nieuw relatietijdperk.

In dit nieuwe relatietijdperk, mits de opkomst van Kennis kan plaatsvinden, zul je relaties van een geheel andere aard hebben. Ze zullen niet inherent gebrekkig zijn. Ze lijken al te bestaan. Je hoeft ze niet te maken. Ze zijn er al, maar ze zijn nieuw voor je ervaring en daarom moeten ze een manier van uiten en een acceptatie van jouw kant vinden. Dit is de terugwinning van de Spirituele Familie in deze wereld, waar iedereen verspreid en afgezonderd lijkt te zijn.

Relaties worden nu iets anders, maar je kunt ze niet definiëren. Ze lijken de definitie te tarten, maar ze worden zo diep gevoeld en er is zoveel weerklank dat ze niet kunnen worden ontkend. Oude vriendschappen vallen nu weg. Ze hebben deze inhoud niet in zich. Oude accenten vallen weg. Het is het begin van iets dat je niet kunt stoppen, maar alleen kunt hinderen. Het is net als bevallen. Dat is misschien de beste analogie. Je kunt de inspanning niet stoppen als de bevalling begint. Het is een grotere kracht dan je in jezelf kunt verantwoorden. Het is deze Grotere Kracht die Kennis vertegenwoordigt.

In de derde fase begin je je roeping in het leven te begrijpen en komen individuen hun plaats bij jou vinden. Er is herkenning in plaats van aantrekkingskracht. Er is vrede in plaats van een hectische stimulatie. Er is bevestiging in het samenzijn. Je hebt nog steeds persoonlijkheden en er zijn moeilijkheden, conflicten, enzovoort, omdat persoonlijkheden zo zijn. Er is nog steeds sprake van persoonlijkheden en er zijn moeilijkheden, conflicten, enz. want persoonlijkheden zijn zo. Ze hebben hun eigen inherente ongemakken, zoals je lichaam dat zijn pijntjes en kwalen heeft. Alleen omdat je een doel hebt, betekent niet dat je lichaam vrij is van pijntjes en kwalen. Alleen omdat je zin ervaart, betekend niet dat je lichaam vrij is van pijntjes en kwalen. Je persoonlijkheid zal ze ook hebben, maar het is niet langer een dominante factor. Je kunt er nu begaan mee zijn. Ze bepalen je niet. Het is slechts af en toe lastig en af en toe plezierig. Het vindt haar rechtmatige plaats.

Zoals ik al zei, bevindt zich de overgrote meerderheid van de mensen in de eerste fase. Ze bevinden zich in de fase van het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen. Mensen in deze fase hebben misschien een enorm inzicht, lijken spirituele kracht te hebben, intuïtieve vermogens, enzovoort, maar Kennis is niet naar boven gekomen. Ze bevinden zich in een innerlijk cultivatieproces. Alleen door hun teleurstellingen en hun diepere verlangen, die nu naar boven kunnen komen, zullen ze verstandige beslissingen kunnen nemen en ten slotte beseffen dat hun streven naar persoonlijke vervulling vruchteloos is.

Persoonlijke vervulling is niet eens wat je wilt. Je bent verstoken van geluk omdat je afgezonderd bent van Kennis. Je bent als een schip zonder kust. Je kunt dat schip niet compleet maken voor jezelf, want het heeft haar rechtmatige haven niet gevonden. Je bent nog steeds alleen in het universum. In deze fase is het enige waar je op kunt hopen is om zonder schade te zijn en een voldoende aangename stimulans te hebben om je voor wanhoop te behoeden. Je zult echte blijheid en echte vreugde kennen, maar ze zullen niet genoeg zijn. Het is deze inherente onvrede met je afgezonderde staat die je naar vereniging zal drijven en de opkomst van Kennis tot gevolg zal hebben. Je verliest achter elkaar interesse in dingen die stimulerend waren. Wanneer Kennis dan te voorschijn begint te komen, zul je zo min mogelijk belangenverstrengeling ondervinden.

Kennis zal een grote onbekende voor je lijken. Zelfs je theorieën over spirituele ontwikkeling zullen je nu niet helpen. Je zult niet weten wie je precies bent. Je bent niet helemaal wie je was en je bent niet geworden zoals je zou moeten zijn. Gedurende deze periode heb je veel hulp nodig. Dit is wanneer de Innerlijke Leraren beginnen op te duiken, en hun verschijning is direct relevant voor jou. Dit is de periode wanneer je selectief moet zijn over met wie je tijd doorbrengt, want elke relatie zal deze opkomst helpen of belemmeren. Je denkt misschien dat je heel liefdeloos en zelfzuchtig bent, maar zo gaat het.

In de laatste twee fasen heb je nog steeds persoonlijke problemen, maar je hebt ook grotere zorgen dan persoonlijke problemen. Je moet nog steeds correcties aanbrengen in je gedrag en activiteiten, maar je maakt nu de aanpassingen niet omdat het je trots maakt, maar omdat het essentieel is voor je welzijn. Het is niet langer een ‘zal’. Het is een ‘moet’. Het is nu een kwestie van leven voor je.

Laten we nu zeggen waar seksualiteit voor is. Het dient twee functies: ten eerste dient het om het menselijk ras uit te breiden, om een voertuig te zijn voor toegang tot nieuw leven hier – intelligent leven zoals jij. Ten tweede is het een middel om door het lichaam een diepere eenheid tot stand te brengen; het is een fysieke oefening om eenheid te ervaren. Hierbuiten, verliest seksualiteit zeer drastisch haar betekenis. Wanneer je je fysieke elektromagnetische systeem – je lichaam – met een ander verbindt, breng je energie over naar de ander. We hebben het niet over een orgasme. We hebben het over het verenigen van jullie fysieke voertuigen. Dit heeft een zeer grote impact op het lichaam en een zeer grote impact op het emotionele zelf. Je natuur maakt geen onderscheid op dit niveau. Als je seks hebt met iemand, zullen je lichaam en emoties proberen om zich volledig te verenigen. Je lichaam en emoties maken geen onderscheid. Het is als het verteren van voedsel.

Als je deze verbintenis hebt met iemand met wie je geen echte relatie hebt, beschadig je je fysieke systeem en zul je jezelf emotioneel ontwrichten. Je zult daardoor energie en kracht verliezen. Deze uitputting van je fysieke voertuig en verstoring van je emotionele aard heeft ernstige gevolgen als het steeds opnieuw wordt herhaald. Dit verlies van vitaliteit zal je ziek maken. Uiteindelijk zal het het vermogen tot zelfbehoud van je lichaam vernietigen.

Dit gebeurt met de kwaal die nu heerst. Het is de verkeerde uitlijning van de fysieke voertuigen. Het is de vernietiging, door herhaalde uitputting, van het vermogen van die voertuigen om zichzelf te onderhouden. Dit is een zeer ernstige zaak. Je moet het begrijpen. Er is geen vrijblijvende seks; er is geen recreatieve seks. Als je dit probeert, probeert je volledige vereniging zonder enige intentie en riskeert jij jouw fysieke welzijn. De natuur verbiedt dit. Dat is de reden waarom er zoveel inheemse ziekten aan verbonden zijn. Het is niet verstandig en het is niet natuurlijk. Het is niet goed voor je, dus zoek deze stimulatie niet. Zoek ware relatie.

Je hebt seksuele behoeften, maar ze zijn niet seksueel van oorsprong. Ze vertegenwoordigen je hunkering naar vereniging, die je fysiek ervaart, hoewel de oorzaak van deze fysieke sensatie zelden wordt herkend. Deze impulsen zijn dus voor vereniging. Ze komen voort uit je wezen. Je ervaart ze in je lichaam en je voelt je seksueel opgewonden, dus ga je uit en probeer je ergens voor je seksuele behoeften te zorgen.

Dit is een zeer ernstige zaak. Voor degenen onder jullie die op een gewetensvolle manier bezig zijn met de terugwinning van Kennis, moet je dit onderwerp heel goed volgen. Er is grote hysterie over seksuele repressie en seksuele dit en dat. Er is grote angst dat je geestelijk leven je van deze genietingen zal beroven. Dit is absoluut belachelijk. Je Kennis zal aangeven of je seksueel met een ander verenigd moet zijn of niet. Het wordt eenvoudigweg gegeven of niet.

Omdat je zulke sterke opvattingen hebt over de essentiële behoefte aan seksuele betrokkenheid, ben je bang voor je eigen Kennis, bang dat het jouw je geweldige genoegens in het leven afneemt en ontzegt. Ik kan je via mijn woorden niet genoeg geruststellen dat dit niet het geval is. Maar je moet dit zelf ontdekken. Je behoefte is aan vereniging en aan zinvolle relaties, relaties voor een groter doel. Dit is de bron van je seksuele hunkering. Dit vertegenwoordigt de behoefte aan reproductie. Reproductie is voor een spiritueel doel. Als het wordt misbruikt, zal het worden beschadigd. Toch is niet iedereen voorbestemd om een relatie voor dit doel te hebben.

Er is nu een ernstige kwaal in jullie midden. Pas op. Dit is de natuur die “nee” zegt. Dit is de natuur die zegt: “Je kunt dit niet doen zonder schade aan te richten.” Je Kennis zal aangeven met wie je seksueel verbonden moet zijn. Als je jouw kennis niet vertrouwt, zult je een enorm conflict hebben. Maar je Kennis zal aanreiken wat nodig is voor je welzijn.

Nu, je kunt vooringenomen zijn tegen mij omdat ik fysiek niet hier bij jou ben. Je zou kunnen zeggen: “Hij heeft dit probleem niet.” Maar ik heb vele malen in het fysieke leven geleefd. De behoefte aan vereniging en reproductie is universeel, hoewel de gewoonten met betrekking tot seksuele betrokkenheid variëren. Biologische processen en de vormen van betrokkenheid variëren, maar de behoefte is universeel. Mijn volk heeft gereproduceerd. Mijn volk had behoefte aan Kennis. Mijn volk hadden behoefte aan eenheid met elkaar.

Mensen zeggen: “Wel, ik kan niet wachten op echte vereniging, ik moet nu seksuele voldoening hebben. Moet ik celibatair zijn totdat er een relatie komt? ” Dit stel je als vraag aan mij. Ik anticipeer erop. Toch moet je dit vragen aan je eigen Kennis. Kennis is geen geloof. Het is geen denken. Je moet deze vraag aan jezelf stellen. Als je je ware behoeften begrijpt, zul je zien dat het antwoord vrij duidelijk is. Als je seksuele bevrediging zonder een echte relatie moet hebben, dan ben je in gevaar. Zelfs je leraren kunnen je niet redden. Je leeft gevaarlijk met je lichaam.

In alle opzichten leren mensen door hun fouten. We ontnemen hen hun fouten niet. Maar voorbij een bepaald punt is het onverstandig om dezelfde fouten steeds opnieuw te herhalen. Jullie zijn geen tieners meer. Jullie hebben allemaal deze fouten allemaal gemaakt, dus hoeven jullie niet door te gaan. Het leven geeft jullie deze leermogelijkheden al op jonge leeftijd. Het ontneemt jullie geen verkenningsreizen, maar die zijn voor pubers. Jullie zijn nu volwassen. Puberen op volwassen leeftijd is destructief.

Seksualiteit dient nu een nieuw belang. Het is dit dat we moeten aanpakken. Mensen zijn zeer gecompromitteerd op dit gebied. Ze zijn niet zeker van wat ze willen, omdat ze het voor de hand liggende niet zien. Je bent ofwel klaar voor een vereniging of je bent het niet. Is het zo duidelijk? Ja dat is het. Als je niet klaar bent om verenigd te worden met een ander, doe dan niet alsof. Je zult merken dat je tijdelijke getrouwen je veel zullen kosten. Ze zullen littekens achterlaten en ze zullen je beschadigen. Je betaalt er een prijs voor. Je moet dit vroeg geleerd hebben om te weten wat echt is, maar je kunt dit niet oneindig volhouden. Dit beschadigd.

Seksualiteit is volledig nutteloos, tenzij het bedoeld is voor reproductie of voor vereniging. Het is slechts natuurlijk in deze domeinen. Als je niet in de positie bent om een van deze twee accenten in het leven te hebben, gebruik dan deze vitaliteit voor andere constructieve doeleinden. Kennis zal enorme energie aan je onttrekken. Dat is waarom het je verenigt. Je zult geen tijd hebben voor dingen die niet nodig zijn. Als gevolg daarvan zul je voelen dat je leven noodzakelijk is, en zul je niet hoeven nadenken over de waarde ervan.

Speel daarom niet met je lichaam als je nog niet klaar bent voor een volledige relatie. Het is een fragiel instrument, enorm fragiel. Het is aan jou om het te gebruiken of misbruiken. Ook je emotionele toestand moet nu evenwicht vinden of Kennis kan zich niet aandienen, want Kennis moet zich met zijn eigen kracht aandienen. Als deze kracht je te veel verstoort, zal het vanzelf niet verschijnen. Kennis is iets dat zichzelf cultiveert in jou. Naarmate het langzaam opduikt, zal het een toenemende invloed hebben op je denken en ideeën. Je zult veel aanwijzingen krijgen voordat je een fout gaat maken, en je zult een breder scala aan ervaringen beginnen te hebben.

Er zijn mensen die in deze wereld worden geboren en die op jonge leeftijd herkennen dat ze intuïtieve gaven hebben. Deze mensen moeten bijzonder voorzichtig zijn, want hun gaven openen hen voor een bredere ervaring die ze waarschijnlijk niet goed kunnen onderscheiden. Voor hen is het fysieke lichaam zelfs een gevoeliger instrument. Zie het als volgt: hoe gespecialiseerder het instrument, hoe groter de zorg die het vereist. Precisie-instrumenten vereisen meer onderhoud. Je kunt niet elke dag met ze rampetampen. Het is hetzelfde voor degenen wier gaven al van jongs af zichtbaar zijn.

Veel van deze mensen komen niet van deze wereld. Ze zijn hier op dit moment in de menselijke geschiedenis geëmigreerd. Ze hebben zich hier nooit thuis gevoeld en hebben zich altijd ontheemd gevoeld. Hun bewustzijn hiervan spreekt van een verhoogde gevoeligheid. Voor hen hebben persoonlijke relaties grote schade aangericht. Ze proberen zich te verenigen, maar ze zijn niet met hun eigen soort. Toch spreken deze vroege gevoeligheden van een grotere mogelijkheid later. Als deze individuen een functionerend zelf in deze wereld kunnen vestigen, zullen ze een geweldige positie hebben om de Leraren van God van dienst te zijn.

Je hebt een getuige van je Kennis nodig om haar te accepteren. Kennis spreekt altijd over relaties. Deze relaties zijn essentieel voor jouw welzijn. Het zijn sterke getrouwen, hoewel ze misschien maar tijdelijk zijn. Het is alsof iemand in je leven is gekomen om je te helpen openen, en toen zijn ze vertrokken. Maar zelfs na hun vertrek, zul je een band met hen voelen. Dit is relatie op een hoger niveau.

We moedigen de ontwikkeling van Kennis altijd aan. Dit trekt de belangrijke mensen naar je toe. Deze mensen zullen je door hun demonstratie leren over het verschil tussen realiteit en vergissing. Velen van jullie hebben genoeg vergissingen gezien. Moet je eindeloos proberen alles zelf te ervaren wanneer mensen om je heen elke denkbare vorm van zelfoverschrijding begaan? Je kunt jezelf veel tijd en moeite besparen door opmerkzaam te zijn.

Kennis spreekt van intrinsieke relatie, geen gevestigde relatie. Dat is de reden waarom de man of vrouw van Kennis nooit alleen is. Ze hebben enorme bondgenoten, zowel hier als in den verre. Hun kracht komt van hun relatie met het leven. Ze halen hier hun energie uit. Ze lijken uitzonderlijk in hun mogelijkheden omdat ze niet alleen staan en dienen als een kanaal voor meer middelen, vitaliteit en richting.

Wat doe je met al die seksuele energie die je hebt? Het zwemt rond in je; het maakt je soms heel boos. Het is Spirituele Aanwezigheid. Mensen worden seksueel opgewonden als ze Aanwezigheid voelen. Deze Aanwezigheid ontsteekt een hunkering naar vereniging die diepe emoties en enorme fysieke sensaties oproept. Deze vitaliteit in je lichaam moet niet worden ontkend. Dat is ongezond. Toch moet het worden erkend en constructief geuit worden binnen jouw huidige omstandigheden.

Herken dit idee, alstublieft: de mensen in deze wereld, en ook in andere werelden, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan hun volk, verspilden niet hun vitaliteit in zinloze bezigheden. Ze putten uit al hun middelen voor de uit te voeren taken. Ze waren over niets nonchalant. Het leven was te vitaal voor hen. Het is deze vitaliteit die je mist. Het is deze vitaliteit die jouw Kennis voor jou bevat. Toch moet je ernaar zoeken binnen je huidige activiteiten.

Een deel van de aantrekkingskracht van romantische liefde is dat het je vitaliteit lijkt terug te geven. Tijdelijk. Het is een sterke stimulans voor je levenskracht, maar het geeft daar geen uitdrukking of belofte aan. De geweldige romantische intermezzo’s die je in je verhalen en foto’s ziet zijn erg spannend, maar ze houden geen belofte in. Wat doe je vervolgens nadat je deze begeerde hebt ontmoet die zo’n fascinatie, plezier en zelfverzaking lijkt te veroorzaken? Je blijft zitten en je laat elkaar in de steek! Er is niets te doen, je kunt nergens heen. Je fascinatie begint teleur te stellen. Deze parodieën van een relatie moeten worden erkend. Echte relatie heeft de intimiteit, het mededogen en het diepe plezier van vereniging, omdat het belofte, richting en doel bezit.

Daarom, als u op zoek bent naar vervullende relaties in de wereld, zoek altijd een doel. Het is de basis. Op persoonlijk niveau kun je relaties op lange termijn niet onderhouden, want je interesses zullen variëren. Als je op zoek bent naar Kennis, dan zul je deze relaties voortdurend op het spel zetten. Daarom is het het beste om eerst Kennis te zoeken. Alles wat je als vervanging hiervoor instelt, loopt het risico op verlies. Daarom kan het zo lang duren voor degenen die veel hebben bereikt zonder Kennis om zich te richten op Kennis voor hun verlossing. Ze zijn erg bang voor wat het kan betekenen. Onze troost voor hen is misschien niet genoeg.

Mensen wensen dat ze alles kunnen hebben, weet je, maar dat klopt niet. Je kunt niet alles hebben. Je kunt alleen het idee hebben dat je alles hebt. Als je alles probeert te hebben, sta je met lege handen en voel je je eenzaam. Is dit negatief? Nee. Het is heel aardig.

Je Kennis heeft specifiek werk hier. Je wordt geplaatst in tijd en ruimte, wat betekent dat je activiteiten hebt. Zelfrealisatie laat je niet slapen. Het heeft een specifieke doel die heel duidelijk wordt.
Je wilt wanhopig relaties, maar je weet niet wat je ermee aan moet. Je bent als een persoon die trek heeft, maar niet weet hoe hij moet eten. Dus je hebt dorst en honger voor het grote feest, maar als je aan tafel zit, kun je niet eten. Dit is jouw dilemma.

Veel mensen vragen: “Hoe kan ik echt partnerschap vinden?” Dat is geen goede vraag.

Vind wat waar is en partnerschap zal jou vinden.

Het doel komt voort uit jouw Kennis. Je hebt al ervaringen van Kennis gehad. Het is dit dat cultivatie vereist. Er is veel hulp om je te helpen dit te doen. Dan zal de relatie naar je toe komen. Dat is de manier. Leer eten. Zoek geen voedsel. Leer eten. Of je zult aan tafel zitten en beseffen dat je jezelf niet kunt vervullen. Je zult niet voldaan zijn.

Begrijp dit alsjeblieft: God kent jou niet persoonlijk. Daarom heb je Leraren, want zij kunnen persoonlijk contact tot stand brengen. God kent alleen wat God in jou heeft geschapen. God staat hiermee in verbinding. God kent jou niet persoonlijk. God komt niet van ver om je persoonlijk te helpen. Toch dient God jou persoonlijk vanwege Gods plan.

Er zijn veel pogingen om God te verpersoonlijken. Ze zijn altijd vruchteloos en frustrerend. “Als God echt is, waarom komt God dan niet om deze wereld te regelen? Waarom komt God niet en laat mijn zorgen verdwijnen? Waarom komt God niet en brengt vrede?”

God heeft vrede gebracht. God heeft tegenspoed verwijderd. Maar niemand kan dit zien. God heeft elke behoefte verhoord, maar niemand ziet het antwoord. Als God zou komen en alle problemen zou laten verdwijnen in je fysieke domein, zou je beseffen dat je je al in de hel bevond. Je bent slecht voorbereid op vrede. Je zou de vrede nu niet kunnen tolereren. Het zou je laten zien dat je bent afgescheiden van jezelf. Het zou verschrikkelijk zijn. Het is beter dat je in dit leven een doek hebt om alles te maken wat je wilt tot je vindt wat je echt wilt.

Deze wereld is erg flexibel. Vanwege de evolutie van het leven, dient God je specifiek in elke fase waarin je je bevindt. Een stap voor je uit, in je Spirituele Familie, zijn jouw voorouders die je leiden en instrueren. Ze worden geleid en geïnstrueerd, enzovoort, enzovoort. God is de aantrekkingskracht. Het plan is het middel. Je voelt God. God is als een grote bekoring die jou aantrekt. God trekt alles aan.

God heeft deze wereld nooit persoonlijk bezocht, want God is geen persoon. Maar Gods leraren hebben in de loop van de geschiedenis boodschappen aan individuen overgebracht. Dit is moeilijk te begrijpen, want het kan alleen gekend worden. Kunnen jouw gedachten deze ideeën met succes bevatten? Mijn woorden zijn slechts benaderingen.

In jouw wereld zijn er diegenen die bestemd zijn om sprekers te worden voor de Grotere Realiteit. Je moet begrijpen dat de Grotere Realiteit niet de Grootste Werkelijkheid is. Dat is niet hoe het leven werkt. God kan alleen communiceren via Gods Boodschappers die de volgende stap benoemen. Elke stap dient de stap ervoor. Dat is hoe alles zich ontwikkeld.

Dus, laat ik dit nu samenvatten. Seksualiteit is voor voortplanting en voor verbinding. Seksuele energie is levenskracht die slechts in een bepaald deel van het lichaam wordt ervaren. Relaties moeten dienen in de huidige fase van de betrokken individuen, maar in alle fasen kan er voltooiing en vooruitgang zijn. Serieuze studenten van Kennis moeten verantwoordelijk worden voor hun seksuele energie en hun betrokkenheid met anderen. Het wordt duidelijk wat er moet gebeuren als dit hun intentie is.

Seksualiteit zal geen probleem zijn als je met Kennis bent, want je zult niet proberen om je fysieke voertuig verkeerd te gebruiken. Je zult ervaren dat je energie wordt aangesproken waar zij het meest dienstbaar kan zijn, en je seksualiteit zal voor vereniging zijn. Het zal geen probleem zijn.