Kracht en Verantwoordelijkheid

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 29 augustus 1987
te Los Angeles, CA, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De belangstelling van veel mensen voor persoonlijke ontwikkeling, voor spirituele groei en voor het cultiveren van hun vermogens wordt in verband gebracht met de kwestie van kracht. Het is van groot belang dat je beseft dat kracht en verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Je kunt ze niet scheiden.

Laten we dus eens kijken naar kracht. Kracht is het vermogen om voor mensen te zorgen. Dat is voor dit moment mijn definitie van kracht. Er zijn natuurlijk ook andere goede definities. Velen van jullie zullen denken: ” Kracht is het vermogen om obstakels, handicaps of hindernissen te overwinnen. Kracht is het vermogen om dingen gedaan te krijgen in de wereld. Kracht is het vermogen om een staat van gelijkmoedigheid te handhaven.” Dit is allemaal waar, maar ik zal het hebben over kracht binnen de context van zorgverlening, het vermogen om voor anderen te zorgen zonder verlies maar met winst. Dat is mijn definitie van kracht. Het is niet de enige definitie, maar zij is relevant voor mijn betoog.

Verantwoordelijkheid is het vermogen om zowel aan je ware aanleg als aan de behoeften van anderen tegemoet te komen. Daarom is verantwoordelijkheid ook verbonden met het verzorgen van anderen. Naarmate je meer voor anderen zorgt, moet je een beroep doen op je eigen kracht. Je kunt niet geobsedeerd zijn door je behoeften, wensen en moeilijkheden, omdat je jezelf in een situatie hebt geplaatst die van je vereist dat je opgewassen bent tegen een grotere inzet en bekwaamheid.

Nu kun je niet zomaar voor mensen zorgen. Je moet je voorbereiden. Hier word je niet sterk en dan zorg je voor mensen. Je wordt niet krachtig en hebt dan verantwoordelijkheid. Zo werkt het niet.

In jullie samenleving wordt veel belang gehecht aan persoonlijke vrijheid, het vermogen om je eigen lot te bepalen en uit te voeren. Dit is een zeer zeldzame vrijheid die jullie hebben, zeldzaam in jullie eigen wereld en zeldzaam binnen de context van de Grotere Gemeenschap van Werelden, waar persoonlijke vrijheid uiterst zeldzaam is. Men is hier geobsedeerd door persoonlijke vrijheid. Mensen willen hun kracht, vermogen, relatie en vindingrijkheid terugwinnen, maar ze willen dat zonder enige inbreuk op hun vrijheid. Dat kan niet. Er bestaat een direct verband tussen kracht en vrijheid.

Hoe krachtiger je bent, hoe minder persoonlijke vrijheid je hebt, maar hoe meer interne vrijheid je hebt. Hier heb je niet de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt en te doen wat je wilt, want je draagt verantwoordelijkheid. Je bent verantwoording verschuldigd aan andere mensen door voor hen te zorgen en diensten te verlenen. Je kunt niet op elk moment van de dag doen wat je wilt. Met meer kracht en vermogen heb je meer het gevoel dat je leven een bestemming, doel en richting heeft, en dit is de grotere context voor vrijheid.

Persoonlijke vrijheid wordt erg obsessief omdat het dingen van het leven eist die je zelf niet kunt leveren. Mensen zeggen: “Ik wil volledige vrede hebben, volledige kracht hebben en volledig bekwaam zijn. Ik wil kunnen doen wat iedereen kan doen, maar ik wil niet dat iets me tegenhoudt, me beperkt, in bedwang houdt of me bindt. Ik wil me op elk moment goed voelen over mezelf. Ik wil niet in vervelende situaties terechtkomen. Ik wil niet geconfronteerd worden met lelijke dingen. Ik wil dat de wereld een absoluut prachtige plek is, zodat ik persoonlijke vrijheid geniet en niemand kwaad kan doen.”

Hoe kan er vrede zijn als je je kracht niet hebt herwonnen? Vrede is geen toestand waarin de wereld geen inbreuk op je maakt. Vrede is een staat van innerlijke ontdekking waarin je je hebt gerealiseerd dat je deel uitmaakt van het leven, dat er intrinsieke relaties zijn en dat je Spirituele Leraren echt zijn en in jou bestaan. Je beseft dat je hulp hebt van buitenaf en van binnenuit – een grotere bron dan je zelf zou kunnen verzorgen. Hierdoor kun je grote taken op je nemen en lasten dragen. Dit leven hier is zo kort. Je bent hier niet erg lang, maar je kunt hier grootse dingen doen, belangrijke dingen.

In deze maatschappij heb je zowel een kans als een handicap. Je grote kans is de vrijheid om Kennis te zoeken en je innerlijke leven openlijk te uiten. Deze vrijheid is ongekend, dat verzeker ik je. Je handicap is dat je heel weinig voorbeelden kent van ware kracht of bekwaamheid en heel weinig voorbeelden van succesvolle relaties. Jullie maatschappij lijkt zelfingenomen en zeer chaotisch. Jij bent vrij om te winkelen, maar het aanbod is erg groot, en je hebt weinig houvast om de beste keuze te maken.

Je bent nu vrij om relaties te hebben met heel weinig beperkingen. Mannen en vrouwen zijn meer dan ooit voor elkaar beschikbaar. Ze worden niet gescheiden door sociale kasten of economische lijnen. Jullie beschikken over enorme rijkdom. Jullie leven is gemakkelijk en in jullie basisbehoeften wordt grotendeels voorzien. Jullie hebben huizen om in te slapen, kleren om te dragen en voedsel om te eten.

Met je vrijheid probeer je dus je kracht terug te winnen. Maar als je dit probeert zonder de last van de verantwoordelijkheid op je te nemen, zal je zoektocht vruchteloos zijn. Je zult van anderen eisen dat ze je accepteren en je de vrijheid en de vrijbrief geven die je zelf niet kunt geven. Deze poging is zeer teleurstellend. Zij is gericht op nemen en niet op geven.

Veel mensen hebben vaak de vraag gesteld: “Wat kan ik nu doen om bekwamer te worden?” Soms kregen zij specifieke aanwijzingen. Vaak werden die niet gunstig onthaald omdat het betekende dat hun persoonlijke vrijheid werd beperkt. Ze kregen te horen: “Neem deze rol aan.” “Ga trouwen. Neem kinderen. “Begin een zakelijke onderneming.” Maar mensen dachten dan, “Oh, dat wil ik niet. Dat is te moeilijk. Dat is te veel. Ik zou mijn spel moeten opgeven, mijn kleine gelukjes.”

Zie je, mensen groeien en ontwikkelen zich zelden op eigen initiatief. Mensen groeien meestal omdat het moet, niet omdat ze het willen. Zelfgenoegzaamheid is inherent aan intelligent leven, en jouw leefomgeving is zo gemakkelijk dat zelfgenoegzaamheid is ingebouwd. Als je in een veeleisender omgeving zou leven waar je keuzes beperkt waren, dan zou je veel meer waarde hechten aan je beslissingen omdat ze veel serieuzere gevolgen zouden hebben.

Verantwoordelijkheid is moeilijk, maar ook erg lonend als zij in het juiste perspectief wordt geplaatst en op het juiste gebied wordt gedragen. Je moet verstandig kiezen welke last je wilt dragen, voor wie je wilt zorgen en om welke reden. Je zult gelukkiger zijn als je voor anderen kunt zorgen buiten je eigen keuze om. Bijvoorbeeld als je kinderen hebt, tja, sommige dagen wil je een ouder zijn en sommige dagen niet, maar je bent elke dag een ouder. Als je een bedrijf hebt, draag je dat bedrijf op dagen dat je graag een bedrijf hebt en op dagen dat je dat niet wilt. Hier zijn de beloningen groter en voor langere tijd dan de vrijheid om een vrije dag te nemen wanneer je daar zin in hebt.

Concentreer je daarom, in welk baan je ook werkzaam bent, op het leveren van een bijdrage aan mensen. Concentreer je niet op het aardig gevonden en geaccepteerd worden. Concentreer je niet op de vrijheid om je te uiten zonder dat anderen het er niet mee eens zijn. Zoek niet naar vrijheid. Zoek naar het leveren van een bijdrage. Je bent vrij om in zeer grote mate bij te dragen aan je samenleving. Deze vrijheid is de moeite waard. Als je deze wereld verlaat, hoef je jezelf niet te voeden en te huisvesten. Je hoeft niet te zorgen voor een fysiek lichaam. Je zult al deze beproevingen en moeilijkheden niet hebben.

Het is een kenmerk van alle mannen en vrouwen die hun Kennis hebben hervonden, dat zij effectief voor andere mensen kunnen zorgen, zonder verlies van vitaliteit. Dit betekent niet dat het gemakkelijk is. Dit betekent niet dat het altijd een genoegen is, en het betekent niet dat ze het per se lichtvoetig doen. Maar ze kunnen het wel.

De geest in ieder individu kent twee aspecten, en die wil ik graag aansnijden, zodat je een juist perspectief op deze dingen krijgt. Ik gebruik de terminologie: persoonlijke kant en Onpersoonlijke kant.

Je persoonlijke kant, die je persoonlijkheid is, is het aspect van de geest dat je hebt verworven en ontwikkeld in je eigen korte leven hier. Je Onpersoonlijke kant is het aspect van de geest dat je hebt meegebracht. Het is intrinsiek aan jou. Het is in feite jouw werkelijkheid buiten deze wereld zoals die op dit moment bestaat, die we ook Kennis noemen.

Nu zijn er binnen de persoonlijke kant vele gezichtspunten, maar ze zijn allemaal persoonlijk. Tussen een gezichtspunt van je persoonlijke kant en een gezichtspunt van je Onpersoonlijke kant bestaat een fundamenteel verschil. Vanuit je persoonlijke kant ziet je leven er op één manier uit. Vanuit het Onpersoonlijke ziet het er totaal anders uit.

De persoonlijke kant is fundamenteel bezig met overleven. Als hij eenmaal gezorgd heeft voor voldoende voedsel voor het lichaam, voldoende kleding en onderdak, gaat hij op zoek naar goedkeuring, want dat is zijn wanhopige behoefte, die ook gebaseerd is op overleven. Hij is erg behoeftig. Hij maakt zich grote zorgen over het leven omdat het tijdelijk is, en hij wordt geconfronteerd met vernietiging of inbreuk uit zoveel verschillende hoeken dat hij ze niet allemaal kan verklaren. Daarom is hij fundamenteel bang en ongelukkig. Om zijn ongelukkig zijn te verlichten, is hij op zoek naar stimulering en probeert hij aan dingen te ontkomen. Hij wil niet weten, want Kennis boezemt hem angst in. Kennis vertegenwoordigt pijn en verlies en een bedreiging voor zijn voortbestaan. De persoonlijke kant is niet slecht; hij is alleen hulpeloos. Hij kan niet zelfstandig functioneren omdat hij als een kind is.

Je Onpersoonlijke kant is essentieel bezig met het leveren van een bijdrage, want daarom heb je ervoor gekozen om naar deze wereld te komen. Je bent hier niet alleen gekomen voor je eigen ontwikkeling. Je kwam hier met middelen van je Spirituele Familie van buiten deze wereld om specifieke dingen bij te dragen in deze tijd en op deze plaats. Daarom is de onpersoonlijke kant essentieel bezig met het leveren van bijdragen. Zij is niet bezig met overleven, behalve in zoverre zij de geest en het lichaam in een gezonde staat wil houden. Zij wil je buiten gevaren houden en ervoor zorgen dat je naar de juiste plaatsen gaat en de juiste mensen vindt. Haar kijk op het leven is heel anders dan die van de persoonlijke kant. De prioriteiten zijn anders, het referentiekader is anders en het begrip relatie is anders. Haar opvatting over succes, overleven en welzijn is anders. Het is een totaal andere perceptie.

Ons werk is te zorgen voor een verschuiving naar het Onpersoonlijke, want totdat dat gebeurt en een fundament vormt voor waarneming en besluitvorming, zal je leven nog steeds roekeloos en inconsistent lijken. Je zult van geluk naar verdriet gaan, heen en weer, heen en weer. Je zult korte momenten van inzicht kennen en lange periodes van leegte en frustratie.

Ik wil er nogmaals op wijzen dat de waarneming vanuit deze twee geestestoestanden uitermate verschillend is. Vanuit je Onpersoonlijke kant zul je, als je daar eenmaal een fundament hebt gelegd, naar het leven kijken alsof je een bezoeker bent uit je Spirituele Familie, die je hierheen heeft gezonden om te dienen. Je zult niet geïntimideerd worden door de wereld, omdat je weet dat zij een voorbijgaande, tijdelijke toestand is en jou niet kan raken. Ze kan alleen je vermogen om een bijdrage te leveren belemmeren. Je Innerlijke Leraren zijn gerelateerd aan je Onpersoonlijke kant. Daarom is contact met hen zeer waardevol, aangezien zij het vermogen hebben je in te wijden in Kennis.

Maar mensen leven natuurlijk in hun persoonlijke kant. Je bent geboren in een staat van geheugenverlies, en je bent opgegroeid terwijl je je persoonlijke geest ontwikkelde om in deze wereld te kunnen communiceren en overleven. Communicatie en overleven waren noodzakelijke stappen die je niet kon omzeilen om hier te kunnen functioneren. Je moet een persoonlijke geest hebben omdat die toegang geeft tot andere wezens hier. Hij stelt je in staat hier in een fysieke staat te overleven, maar zijn taken en verantwoordelijkheden zijn zó beperkt in vergelijking met je Kennis, dat je deze twee aspecten van de geest niet gelijk kunt stellen.

Laten we zeggen dat je persoonlijke geest ongeveer tien procent van jou uitmaakt en dat het de tien procent is waarin je leeft. Door je voorbij je persoonlijke geest te brengen krijg je een visie op het leven en een directe ervaring van je doel. Mettertijd, terwijl je steeds meer toegang krijgt tot deze ervaring, zul je het fundament krijgen voor ware verwezenlijking.

Als mensen nu over intuïtie praten, voelen ze de effecten van het Onpersoonlijke op het persoonlijke, maar ze zitten nog steeds in het persoonlijke. Ze zijn nog steeds bezig met het krijgen van dingen die ze hebben willen, zodat ze kunnen overleven. Dit omvat ook geluk, want als je niet genoeg geluk geniet, verlies je hoe dan ook de interesse om te overleven en vernietig je jezelf. Daarom doen mensen zichzelf lichamelijk en geestelijk allerlei schadelijke dingen aan. Het maakt ze niets meer uit.

De persoonlijke kant draait om angst en overleven. Hij weet dat hij de natuurkrachten niet kan overwinnen en dat zijn strijd om te overleven op den duur zal worden overwonnen. Hij wil ervoor zorgen dat hij alles heeft waarvan hij voelt dat het hem een gevoel van identiteit, doel en richting geeft. Hij wil dit omdat hij zonder jouw Wezen verloren is. Hij is als een klein kind in een grote wereld zonder beschermer. Je Onpersoonlijke kant is de hoeder van je persoonlijke kant. Je Wezen is de hoeder van je geest.

Inwijding in Kennis is het verschuiven van je referentiekader van je geest naar je Wezen. Het is fundamenteel een verschuiving in perceptie, want zolang je in je persoonlijke geest zit, ziet alles er op één manier uit. Maar naarmate je toegang krijgt tot Kennis en haar met een grotere frequentie kunt ervaren, zul je deze ingrijpende verschuiving opmerken. Nu zul je niet proberen je persoonlijke problemen op te lossen terwijl je in je persoonlijke geest zit. Je zult alleen proberen bepaalde oefeningen of procedures toe te passen die je zullen helpen te behouden wat je weet terwijl je in een staat van onwetendheid verkeert.

Het is zeer schadelijk om te geloven dat je persoonlijke geest slecht of verschrikkelijk is, terwijl hij eigenlijk zielig is. Dit is alsof je een kind straft omdat het een kind is, omdat het niet volwassen is. Kun je in een paar jaar tijd een geest scheppen die de omvang van je ware identiteit kan evenaren? Kun je God zo bespotten? Kun je een bewustzijn of een geloofssysteem creëren dat de kracht van Kennis kan evenaren? Natuurlijk niet.

Je persoonlijke geest heeft je Onpersoonlijke geest nodig om veilig te zijn. Naarmate je Onpersoonlijke geest naar boven komt, zul je je steeds veiliger en zekerder voelen, maar in het begin zal er weerstand zijn vanwege deze overlevingskwestie. Naarmate je leert instructies van je Leraren te ontvangen, begin je een beetje controle over dingen op te geven. De obsessie voor persoonlijke vrijheid, die de obsessie van de persoonlijke kant is voor overleving en vervulling, wordt geleidelijk overgedragen aan een Grotere Kracht in jou. Je accepteert nu relaties in je leven.

Jullie mogen dan in dit grote land (USA) wonen, en toch leven jullie kleine levens geobsedeerd door belachelijke dingen. Als je bang bent, ga je op zoek naar relaties, en dat geeft je tijdelijk verlichting. Je weet niet wat je met je vrijheid aan moet. God bemoeit zich hier niet mee. Je kunt hier alles doen, maar heel weinig mensen weten wat ze met hun vrijheid moeten doen. Dat is erg triest, want je hebt alles en je bent nog steeds leeg. Je ware verlangen binnenin is niet gedoofd.

Wat je dan begint te herstellen is verantwoordelijkheid. Je Kennis zal je altijd aanzetten om mensen te dienen, voor hen te zorgen, verantwoordelijk te handelen en effectief te communiceren. Zij zal je helpen onderscheiden voor wie je moet zorgen en voor wie niet. Mensen moeten dienen. Jullie zijn hiervoor gemaakt. In feite zijn alle wezens gemaakt om te dienen. Als je een nemer bent in het leven, zul je erg ongelukkig zijn. Het leven hier heeft je niet genoeg te bieden om je tevreden te stellen. Het neemt altijd dingen weg, dus het is uiterst triest.

Kennis is bij je. Het is een enorme Aanwezigheid. Zij is zo krachtig dat zij je aanvankelijk beangstigt. Je kunt er slechts in kleine mate toegang toe krijgen, omdat je nog niet het vermogen bezit een dergelijke omvang van de geest te aanvaarden. Daarom rennen mensen die een ervaring van Kennis hebben, weg en verbergen ze zich. Ze gaan terug naar romantiek of dronkenschap of een of andere slopende activiteit waarin ze zich kunnen verliezen omdat Kennis zo groot is.

Omdat je leven deel uitmaakt van een Groter Plan, heb je een intrinsieke rol te vervullen. Dit brengt je altijd op een zeer diepgaande manier in relatie met anderen. Nu heb je geen relatie voor persoonlijke vrijheid of persoonlijke vervulling. Je hebt nu een relatie, misschien om redenen die je niet eens kunt beschrijven, maar je moet samen zijn. Als je samen bent, begint je leven meer gerust te voelen en is er meer zelfacceptatie. Je ziet dat je aard gericht is op een bepaalde rol die het beste bij je past.

God weet dat als je je rechtmatige plaats zou vinden, veel van je huidige onrust zou verdwijnen. Je zou blij zijn om gewoon je deel te doen. Maar omdat jouw deel contrasteert met zoveel van je vroegere doelen en ambities en omdat je persoonlijke kant vreest dat jouw deel misschien niet echt of waar is, is het niet erg in trek.

Zie je, er zijn keerpunten in het leven. Laten we zeggen dat het leven drie periodes kent: een periode van ontkenning, een periode van ontdekking en een periode van verwezenlijking.

In de eerste periode gaat je leven echt over het ontvluchten van Kennis. Het houdt zich bezig met opwinding, sensatie en stimulering, zodat je geest niets te weten komt.

De tweede periode is de ontdekkingsfase. Ze komt voort uit het feit dat de eerste fase zo vreselijk teleurstellend is. Nu besef je dat er belangrijke dingen zijn die je moet leren en opmerken zodat je oude fouten niet herhaalt. Je hebt nu een groter besef dat je veel gelukkiger, veel meer betrokken en een grotere aanwinst zou kunnen zijn dan je eerder voor mogelijk had gehouden. Dus begin je te onderscheiden wat juist en goed is en wat verkeerd of slecht voor je is.

Dit leidt na verloop van tijd tot de ontdekking dat je wel degelijk een doel hebt en dat je je op een bepaalde manier met het leven moet bezighouden om dit doel te ontdekken en te leven, want door dit doel te leven wordt het ontdekt. Ik kan je geen definitie geven en zeggen: “Jij bent dit,” en jij antwoordt: “Oh, ik ben gelukkig. Ik weet dat ik dit ben.” Je moet het leven. Het moet voor jou groeien. Het is zo groot dat je het niet zomaar kunt accepteren en laten gebeuren.

Jullie Leraren willen de realisatie van het doel niet te vroeg tot stand brengen. Het kan pas tot stand worden gebracht als je er klaar voor bent, bereid en in staat om de verantwoordelijkheden ervan te dragen. Kennis ontdekken betekent dat je gevraagd wordt dingen in het leven te doen die misschien niet gebaseerd zijn op vroegere doelen. Maar als je ze doet, zul je jezelf respecteren en je thuis voelen in jezelf omdat ze zo goed bij je passen.

De grootste vrijheidsstrijd is altijd het ontkomen aan de persoonlijke kant teneinde Kennis te vinden. Maar als je bang bent voor je Onpersoonlijke kant, wat iedereen is, en je hebt je daar niets effectief voor op het spel gezet, dan zul je proberen andere mensen van je te laten houden en je te accepteren, hetzij met geweld, hetzij door overreding, en ervoor zorgen dat niemand je op enigerlei wijze benadeelt. “Niemand kan mij vertellen wat ik moet doen!” Zie je, dat is het probleem met Spirituele Leraren. Ze vertellen je wat je moet doen en je hebt hun advies hard nodig, maar ze leren je ook hoe je beslissingen moet nemen.

Als je door niemand mag worden benadeeld, dan zal er een groot autoriteitsconflict heersen: “Ik moet bepalen wat ik doe in het leven. Niemand kan mij iets vertellen.” Dat levert een zeer moeilijke leersituatie op, want de leerling stelt nu hoge eisen, maar wil van niemand advies of leiding ontvangen. Dus kunnen de Leraren zich niet aandienen. Ze moeten op de achtergrond blijven en hun gedachten in de geest van de student sturen. De student zal denken dat het zijn of haar gedachten zijn: “Ah, ik had vandaag een geweldig idee!” en de student zal worden opgebeurd.

Als leerlingen leren te volgen, beginnen zij het gevoel te krijgen dat hun richting niet van hen alleen komt, dat er werkelijk een zeer grote Aanwezigheid bij hen is. Het is slechts hun Aanwezigheid, want wat is Aanwezigheid anders dan relatie? Jij als individu hebt geen Aanwezigheid. Je kunt geen Aanwezigheid hebben en los staan van het leven. Je hebt Aanwezigheid omdat je intrinsiek verbonden bent met het leven, en dat brengt Aanwezigheid voort.

Je hebt geen krachtige individuen. Wat kan een krachtig individu zijn? Krachtige individuen zijn uitdrukkingen van iets groters dan individualiteit, en dat maakt ze krachtig. Daarom zeggen we dat er geen grote individuen zijn, maar wel grote relaties.

Door de sociale en politieke behoeften van de mensheid zullen jullie in de komende jaren steeds meer op elkaar aangewezen raken. De nadruk op persoonlijke vrijheid zal worden beperkt door jullie omstandigheden. Zie je, mensen willen dat de wereld een Hof van Eden is, zodat ze alle vrijheid hebben om te onderzoeken en zich te uiten, maar de werkelijkheid is dat ze iets heel anders hebben gecreëerd, waardoor ze in relatie met elkaar moeten staan en moeten leren samenwerken en voor mensen moeten zorgen. Als je in een Hof van Eden zou leven, zou je erg ongelukkig zijn omdat het niets van je zou eisen. Je zou je in een heel mooi isolement bevinden.

Wat jij zult creëren zijn de voorwaarden die relaties noodzakelijk maken, want de meeste mensen groeien uit noodzaak en niet door voorkeur. Echte groei vereist uitdaging, verandering en aanpassing. Het vereist dat je een beetje persoonlijke vrijheid opgeeft maar toch maakt het interne vrijheid mogelijk.

Hoe kun je je capaciteiten kennen als je niet voor mensen zorgt? Hoe kun je iets bereiken zonder een last van verantwoordelijkheid te dragen? Hoe kun je ooit tot echte vriendschap of een echt huwelijk komen als je je eigen persoonlijke belangen niet op het spel zet voor de ander? Daarom is het krijgen van kinderen voor veel mensen gunstig. Dan gaat het leven meer over het zorgen voor anderen. Daarin ligt een zekere vrede, ook al is het niet gemakkelijk. Hier heb je geen tijd om je voortdurend af te vragen: “Wie ben ik? Hoe gaat het vandaag met me? Hoe is mijn geestelijke gesteldheid? Hoe is mijn fysieke gesteldheid?” Je moet voor mensen zorgen.

Wanneer jullie klaar zijn in deze wereld, voor degenen onder jullie die verder evolueren dan het leren in deze wereld, zullen jullie voor mensen moeten zorgen. Dat zal jullie taak zijn. Net als wij. Op specifieke manieren zul je voor mensen moeten zorgen. Als je voorbij dit leven bent, zul je merken dat de zorg voor degenen die hier nog zijn een grote uitdaging is, aangezien ze ambivalent zijn over jouw bestaan. Ze zijn ambivalent over hun relatie met jou, als ze zich daar al bewust van zijn, en ze hebben zeer tegenstrijdige opvattingen over alles. Dus als je contact met hen wilt opnemen of hen iets nuttigs wilt geven, krijg je zeer beperkte resultaten, niet omdat ze slecht zijn, maar omdat zij deel uitmaken van een wereld zonder Kennis.

Luister. Ik kleineer je helemaal niet. Ik spreek over de grootsheid die in je verborgen ligt. Deze grootsheid heeft een prijs, maar de prijs is zo klein en de beloning is zo groot dat ze echt zonder prijs is als je erover nadenkt.

Wij vragen de studenten van Knowledge serieus na te denken over hun relaties, want relaties zijn erg belangrijk. Wij hebben hen gevraagd hun leven te beschouwen als een leven met een doel en alles wat zij doen op enigerlei wijze in verband te brengen met dit doel.

Je moet op een specifieke manier met mensen omgaan om Kennis in elkaar te activeren. Deze op Kennis gebaseerde relaties zijn niet louter therapeutisch. Ze stellen niet alleen de persoonlijke kant gerust. Ze zijn echt bedoeld voor iets groters.

Jouw uitdaging is nu om te leren een bijdrage te leveren aan de juiste mensen voor het juiste doel zonder jezelf onnodig in gevaar te brengen. Dit vraagt om Wijsheid, een heel ander aspect van het leren. Toch gaat het leren van Wijsheid samen met het ontdekken van Kennis.

Laat ons je dit belangrijke idee geven dat misschien in strijd is met veel van je ambities. Dit idee is de moeite waard om eens goed over na te denken: Hoe krachtiger je bent, hoe meer je je moet schuilhouden. Hoe groter je vermogen tot Kennis, hoe minder je haar aan anderen zult willen tonen. Zij die Kennis hebben tonen haar niet, behalve onder bepaalde omstandigheden en met bepaalde personen. Waarom is dat zo? Omdat het anders conflicten, angst en vijandigheid richting de gever opwekt. Het leidt tot de meest diepgewortelde conflicten in de geest van de ontvanger. Het kan verandering teweegbrengen voordat iemand klaar is voor verandering en kan in de ontvanger een kracht stimuleren waarvoor hij misschien niet de capaciteit bezit. Daarom, hoe meer kracht je hebt, hoe meer je je moet schuilhouden. Degenen onder jullie die eraan gedacht hebben de wereld te veranderen of een grote show te maken door een of andere grote deugd te demonstreren, moeten nu heel goed nadenken.

Als Jezus Christus morgen zou komen, zou hij de volgende wereldoorlog beginnen. Wij verzekeren je dat dit het geval zou zijn – gelovigen tegen ongelovigen. Het zou verschrikkelijk worden. Telkens wanneer een grote ziel in het openbaar verscheen, was er veel strijd en onenigheid. Dat heeft grote krachten van verandering in gang gezet. Dat heeft veel mensen geactiveerd. Maar als je geactiveerd wordt door Kennis en je kunt het niet accepteren, zul je de gever bestrijden. Heeft Jezus Christus vrede in de wereld gebracht? Hij heeft het activeren van Kennis gebracht. Vele oorlogen volgden op zijn aanwezigheid hier. Hij wist natuurlijk dat dit zou gebeuren. Dus, zelfs hij had een conflict met het geven.

Kinderen geef je geen kracht. Je voedt ze op zodat ze krachtig kunnen worden. Maar op bepaalde momenten in de geschiedenis moeten individuen van Kennis zich openstellen en hun vermogen tonen, dat niet hun individuele vermogen is. Dit houdt jullie evolutie gaande. Deze vertoningen zijn zeer zeldzaam. Denk niet dat als je Kennis cultiveert, je gevraagd zult worden haar vaak te tonen, hoewel je wel gevraagd zult worden haar voortdurend te gebruiken. Als je haar lukraak geeft, zul je erg teleurgesteld worden omdat je zult merken dat de meeste mensen niet geïnteresseerd zijn en als je haar aan hen opdringt, zullen ze ruzie zoeken. Het is dan heel moeilijk om niet kritisch tegenover anderen te zijn of je eigen gave te kleineren.

Kennis is een staat van direct inzicht en zij is uiterst krachtig. Zij is op dit moment niet voor iedereen bedoeld. Maar als zij wordt doorgegeven en aan de individuen wordt gegeven die er klaar voor zijn, dan zal deze wereld haar evolutie versnellen, en de resultaten van dit geven zullen alle niveaus van menselijk streven beïnvloeden.

Zie je, God wil op dit moment niet in elk individu Kennis volledig activeren. Dit is niet Gods Plan omdat het niet werkt. Bepaalde individuen moeten tot op zekere hoogte worden geactiveerd, en wanneer zij dit aanvaarden en hun functie aanvaarden die daaruit voortvloeit, dan geven zij bepaalde specifieke gaven aan anderen. Die mensen geven dan hun gaven door, enzovoort. Zo breidt het zich steeds verder uit. Als iemand de gave van Kennis aan een ander geeft, zal de ander zich gemotiveerd voelen om aan anderen te geven, en degenen die ontvangen zullen geven, enzovoort. Bijgevolg zal het aanvankelijke geschenk enorm groeien en een resonerend effect hebben. Zo brengt God fundamentele veranderingen teweeg met een minimum aan verstoring. Zo wordt een groter vermogen van de geest in het spel gebracht zonder terreur of conflict te veroorzaken. De wijzen weten dat dit zo is. Daarom zeggen zij: “Hoe groter je kracht, hoe meer verborgen je bent.”

Als je populair wilt zijn en veel waardering voor jezelf wilt krijgen, deel Kennis dan niet direct. Bewaar de parel in je hart en geef de ideeën die van Kennis uitgaan, want ideeën zijn iets waar de wereld zich mee bezig kan houden. Je kunt andermans Kennis niet activeren. Je kunt Kennis niet onderwijzen. Zij kan niet worden onderwezen; zij kan alleen worden doorgegeven via een proces dat zeer mysterieus is. Je kunt er alleen getuige van zijn.

Kennis activeert Kennis. Je kunt niet zeggen: “Ik ga jouw Kennis activeren. Ik ga je in contact brengen met je Kennis.” Dat lukt niet. Je weet niet hoe welwillend, bereid of bekwaam de ander is.

Mensen kennen veel dat ze niet accepteren. Jij kent dingen uit je leven die je niet accepteert. Je weet wat je moet eten en wat niet, maar je volgt dit niet. Je weet welke relaties je leven vergooien, maar je haakt niet af. Waarom? Omdat je er niet klaar voor bent. Je beschikt niet over de capaciteit voor deze verandering, en je kunt misschien niet accepteren wat het je als gevolg daarvan zal brengen. Dat is oké, maar als je mensen Kennis probeert bij te brengen, probeer je hen te veranderen, zonder te weten in hoeverre ze er klaar voor zijn.

Kennis activeert Kennis. Daarom is je eerste verantwoordelijkheid een leerling en een ontvanger van Kennis te worden. Dan doet Kennis het werk zelf. Ideeën zijn heel belangrijk omdat ze mensen voorbereiden op het ontdekken van Kennis, maar ideeën zijn geen Kennis. Het enige wat ze kunnen doen is een mentaal kader voorbereiden waarin Kennis het gemakkelijkst kan opkomen.

Het is het werk van jouw ware Leraren dat Kennis in jou activeert, want zij zijn een kracht voor Kennis. Het is niet hun persoonlijkheid die belangrijk is. Het is hun kracht voor het activeren van Kennis.

Daarom, als je denkt aan krachtiger worden, denk dan aan het hebben van grote verantwoordelijkheden. Als je kracht wilt zonder verantwoordelijkheid, zul je uiteindelijk tegen mensen vechten en hen de schuld geven van je moeilijkheden. Als je meer kracht wilt, zul je minder persoonlijke vrijheid hebben en meer onderscheid moeten maken in relaties. Ook al vinden sommigen dat ze vergevorderd zijn, niemand in deze wereld is vergevorderd. Niemand in deze wereld staat boven verleiding of angst, dus denk niet dat je de wereld kunt overwinnen.

Mensen zullen je sterken of verzwakken. Er zijn geen neutrale krachten in het leven. In je huidige ontwikkelingsstadium zullen mensen je ofwel sterken ofwel verzwakken. Zelfs als ze geen kwaad in de zin hebben en zeer liefdevolle mensen zijn, als ze niet rechtstreeks betrokken zijn bij het bevorderen van je Kennis, verzwakken ze je in subtiele maar zeer reële mate. Je tijd is kostbaar. Mensen zeggen: “Ik wil een relatie hebben met wie ik maar wil. Waarom word ik zo beperkt? Ik probeer bij iemand te zijn en mijn innerlijke toestand zegt Nee!””

Grotere verantwoordelijkheden op je nemen betekent een inbreuk op je vrijheid. Als je getrouwd bent, kun je geen seks hebben met wie je maar wilt. Als je kinderen hebt, kun je niet naar believen buiten spelen. Als je een bedrijf hebt, heb je grote lasten en zorgen. Probeer iets belangrijks en er zal inbreuk worden gemaakt op je persoonlijke vrijheid. Dat is oké, want je krijgt er iets beters voor terug.