Gezondheid

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 22 mei 1987
in de USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

We hebben geprobeerd studenten van Kennis aan te moedigen een hoge mate van gezondheid te ontwikkelen. Het behouden van een goede gezondheid heeft enkele zeer belangrijke aspecten, vooral voor degenen onder jullie die Kennis ontwikkelen en voelen dat God een doel voor jou heeft in jouw leven. Zie je, de ontwikkeling van je gezondheid is heel essentieel. We zijn verdrietig wanneer mensen dit verwaarlozen als ze zich spiritueel ontwikkelen, omdat het hun capaciteit voor Kennis en hun effectiviteit met andere mensen beperkt. Het is nalatig omdat je lichaam belangrijk is in het dienen van een hoger doel in deze wereld. Het is een breekbaar instrument dat zoveel zorg nodig heeft. Een deel van de reden hiervoor is dat je er niet goed voor zorgt, en dus laat het je altijd in de steek en vertraagt het je.

Je ziet overal lichamen, dus je neemt ze als vanzelfsprekend aan. Lichamen vormen een probleem. Je moet ze voeden, ze huisvesten en ze de hele dag met je meeslepen. Ze zijn altijd veeleisend en hebben altijd pijn en kwalen, moeten naar dokters, moeten kleding dragen, moeten warm blijven en moeten droog blijven. Je moet het lichaam zoveel aandacht geven.

Dus wanneer mensen ontdekken dat er een ander aspect van zichzelf is dat niet het lichaam is, hebben ze de neiging om hun lichaam te verwaarlozen omdat ze het beu zijn om ervoor te zorgen. Het is als een kind dat nooit volwassen wordt. Het is altijd veeleisend. Het vereist een grote hoeveelheid energie. Bovendien is het extreem beperkend om dit lichaam de hele dag rond te dragen, nietwaar? Je Wezen zou veel liever het raam uit vliegen en gaan waarheen het maar wil! Daar komt misschien later een tijd voor, maar op dit moment heb je dit delicate instrument om voor te zorgen.

Mensen werken om verschillende redenen aan hun gezondheid. Vaak werken ze aan gezondheid omdat ze niet ziek willen zijn, maar dat is niet voldoende reden om het de nodige aandacht te geven. Mensen willen gezond zijn zodat ze er goed uitzien voor andere mensen. Dat is een perspectief voor zeer korte termijn over de waarde van het werken aan gezondheid. Anderen willen gezond zijn omdat ze hierin echt voordeel zien. Ze willen het leven dieper, effectiever en leuker ervaren. Nu komt het dichtbij waar het om gaat, maar er is iets dat zelfs nog verder gaat.

Je hebt een verantwoordelijkheid om hier te zijn, een verantwoordelijkheid die maar heel weinig mensen in hun geheugen hebben onthouden. Je bent hier niet zomaar terecht gekomen, omringd door al die andere mensen die hier zijn beland, niet wetende wat je met jezelf moet doen. Nee, je bent hier met een doel gekomen. Je hebt veel moeite gedaan om het fysieke lichaam binnen te gaan – het is een pijnlijke en moeilijke reis.

Als je geen lichaam had, zou het heel moeilijk voor je zijn om met mensen te communiceren. Het zou heel moeilijk voor je zijn om rechtstreeks bij te dragen aan deze wereld, die zo hard je capaciteiten nodig heeft. Het zou heel moeilijk zijn om te communiceren met je dierbaren die hier zijn. Je zou praten, maar ze zouden je niet horen, of als ze je hoorden, misschien zouden ze hun hoofd omdraaien of iets vreemds voelen. Maar het is onwaarschijnlijk dat ze je daadwerkelijk horen praten, omdat ze te veel bezig zijn met hun eigen gedachten om iets te horen dat hun eigen verstand te boven gaat.

Dus je hebt dit lichaam. Het is bedoeld als een aanwinst voor jou. Het verdient jouw zorgvuldige en gewetensvolle zorg omdat het een geschenk is. Je moest lang wachten om hier te komen. Je kunt de wereld niet zomaar binnengaan. Je moet in de rij wachten. Heel weinig mensen herinneren zich waar ze vandaan kwamen, dus dit lijkt allemaal een beetje irrelevant en misschien controversieel.

Je bent hier voor een zeer korte tijd om een specifieke taak te volbrengen. Als je hem niet volbrengt, zul je gewoon opnieuw door het proces moeten gaan totdat je je doel kunt herkennen terwijl je in de wereld bent en het hebt voltooid. Dan hoef je niet meer terug te komen. Voor degenen onder jullie die eerlijk zijn over je ervaring hier, op een gegeven moment moet je je gaan realiseren dat je echt niet meer terug wilt komen, vooral als je leert herkennen waar je naartoe gaat en de vrijheid die het jou belooft.

Het ontwikkelen van gezondheid vergt een niveau van concentratie, zelfdiscipline en toewijding waar iedereen baat bij zou hebben. Het is niet zo dat gezondheid zo moeilijk te onderhouden is. Het is dat heel weinig mensen het gevoel hebben dat ze de moeite waard zijn. Het is niet hun lichaam dat ze hier evalueren, maar zichzelf.

Als je geen idee hebt van een blijvend doel in je leven, zul je voelen dat je lichaam je nog meer hindert. Maar als je je bewustzijn van je doel cultiveert, en naarmate het echter wordt als een leidende kracht die je elke dag voelt, dan moet je je realiseren dat je fysieke lichaam een opmerkelijke prestatie is.

Je hebt een geweldige kans als je niet kortzichtig bent en als je op de lange termijn denkt aan je leven. Als je eenmaal ziet dat je een bezoeker bent in deze wereld en dat dit niet je thuis is, dan zul je misschien beginnen te herkennen dat je een verantwoordelijkheid hebt tegenover degenen die je gestuurd hebben om je doel te realiseren, om de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen en om goed te zorgen voor je fysieke voertuig. Als je goed voor je fysieke lichaam zorgt, zal het je goed van pas komen en voldoen aan de eisen die je eraan stelt. Inderdaad, terwijl je doel wordt gerealiseerd, zul je ontdekken dat je leven steeds meer gefocust zal worden, en zul je hogere eisen stellen aan je energie. Het zullen vernieuwende eisen zijn; ze zullen goed voor je zijn, maar je moet fysiek capabel zijn.

Nu hebben jullie allemaal Innerlijke Leraren, maar als jouw lichaam een dof instrument is, zal het je ervan weerhouden om te reageren. Je lichaam moet scherp zijn. Het moet een aanwinst zijn. Als het wordt verzorgd is het als een raam en geen muur. Je zult in staat zijn er doorheen te kijken en het zal niet verhinderen dat je de communicatie die je nodig hebt van God directer ontvangt.

Het is waar dat veel mensen zich in hun lichaam verbergen. Vanuit persoonlijk standpunt gezien is dit een van de redenen om een lichaam te hebben. Het is een plek om jezelf te verbergen zodat niemand je kan zien. Het enige wat ze kunnen zien is jouw fort. Ze kunnen je niet eens zien. Ze kunnen je niet vinden. Als ze je fort hadden ingenomen en het openden, zoals chirurgen dat doen, konden ze je nog steeds niet vinden. Als ze het in kleine vierkantjes uit elkaar haalden, zouden ze je nog steeds niet kunnen vinden. Het lichaam is een geweldige schuilplaats. Niemand kan je vinden.

Maar als het lichaam wordt gezuiverd, wordt het letterlijk transparant. Je bent in staat om naar buiten te kijken en mensen kunnen erin kijken. Nu wordt het een aanwinst voor communicatie en geen obstakel. Alleen wanneer het lichaam leeg, helder en schoon wordt, zal de geest een grotere toegang hebben tot wat hem roept.

Als je zegt: “Ik wil werken aan mijn gezondheid”, en je doet dit alleen vanuit een persoonlijk standpunt, is het onwaarschijnlijk dat je er voldoende interesse voor hebt. Maar als je ervaart dat God wil dat je het doet en dat het voor de mensheid het nodig is dat hij het doet, dan zou dat een heel groot verschil maken. Dit is groter dan een persoonlijke interesse in gezondheid. Je lichaam moet nu worden ontwikkeld. Het moet een geschikt voertuig en instrument zijn dat je kunt gebruiken. Dan heb je voldoende motivatie en kun je de verandering en de eerste ongemakken die nodig zijn op je nemen, wat ze ook zijn.

Het zou zonde zijn als je lichaam niet zou slagen en je doel niet gehaald zou worden. Lichamen zijn zeer feilbaar en breekbaar. Mensen schrijven magische krachten toe aan lichamen, maar ze zijn echt niet erg magisch. Het zijn gewoon machines. Het zijn prachtige mechanismen, en als ze voorbij een bepaald punt breken, kun je ze niet meer repareren. Gebruik je lichaam dus niet onnadenkend, denkend: “Wel, als ik het verslijt of als het uit elkaar valt, zal God langskomen en het voor me repareren.” Dit lichaam van communicatie is een geschenk.

In je eigen Kennis weet je dat je bepaalde dingen moet doen. We hebben het niet over extremen. We zeggen dat je weet dat je lichaam gezond moet zijn. Het maakt deel uit van je Kennis die weet dat dit waar is, en elke reden die je geeft om jezelf te verontschuldigen, zal het niet winnen van Kennis zelf.

Zoals we al zeiden, als je lichaam wordt verwaarloosd en niet naar behoren functioneert, zal het een obstakel en een probleem voor je zijn. Het zal je vertragen en schade berokkenen. Het zal je geest sloom maken. Het zal niet zijn zoals het bedoeld is.

Naarmate je lichaam efficiënter wordt in zijn functioneren, zul je jezelf kunnen wijden aan het ontwikkelen van je diepere vermogens. Het lichaam is nu niet langer een constante tegenstander. Het is gewoon een handig instrument. Het maakt niet uit of het mooi is of niet. Dat is het punt niet. Het gaat erom dat het goed functioneert, zodat je er comfortabel in kunt zijn en het voor een goed doel kunt gebruiken.

Het vergt enige discipline, toewijding en consistente zelftoepassing om je fysieke voertuig te ontwikkelen. Het vraagt dezelfde intentie om je mentale vermogens te ontwikkelen.

Zie je, vooruitgang in deze wereld wordt feitelijk bevorderd door een zeer klein percentage van de bevolking die al het werk voor iedereen doet. Misschien doet twintig procent van je bevolking al het werk. Ze zijn echt baanbrekend. Alle anderen werken, maar ze zijn niet baanbrekend.

We geven dit perspectief niet om je helemaal te veroordelen, maar in relatie tot jouw buren in de Grotere Gemeenschap zijn jullie mensen extreem lui en ondoeltreffend. Dit is deels te wijten aan het feit dat jullie natuurlijke omgeving zo gemakkelijk is en zo weinig nodig heeft. Dit is vrij zeldzaam in de Grote Gemeenschap, waar rassen zichzelf moesten ontwikkelen om te overleven om hun ontwikkeling in stand te houden. Het is niet een kwestie van “Wil ik het echt wel of niet?” Het is gewoon noodzakelijk. Hier is het niet nodig omdat alles zo gemakkelijk is.

Deze wereld is een ideale kleine plaats. Vergeleken met andere werelden in de Grotere Gemeenschap, is deze wereld een juweeltje. Natuurlijk zullen de meeste mensen, omdat niemand dit begrijpt, dit juweeltje bederven.

Mensen vragen God vaak om zeer grote dingen. Ze willen hun doel, hun toekomst of de uitkomst van hun betrokkenheid weten. Toch zijn ze niet in staat om uit te voeren wat deze dingen echt van hen zouden vereisen, omdat ze niet genoeg energie of vitaliteit hebben.

Zie je, terwijl je Kennis ontwikkelt en je geest meer verfijnd wordt, wordt ze meer gefocust en heeft ze meer concentratie. Je fysieke lichaam is dan in staat om meer energie uit te oefenen, en het is in staat om meer te bereiken.

Daarom moet je je inspanningen in stand kunnen houden. Je lichaam moet in staat zijn om te handelen naar de prikkel van de geest. Dat is de reden waarom mensen die echt iets belangrijks gaan doen in deze wereld, zeer doelbewust zijn. Ze worden niet constant meegesleept door alle aangename stimulansen om hen heen. Als zij deelnemen aan deze verleidingen is dit slechts in beperkte mate omdat ze hun middelen nodig hebben. Ze kunnen hun tijd of energie niet verspillen aan dingen die niet direct relevant zijn voor het gebied wat voor hen centraal staat in hun concentratie. Ze moeten lichamelijk en geestelijk in staat zijn, en in de mate waarin ze dit zijn, tonen ze gezondheid, omdat hun geest en lichaam nu in staat zijn om hun intentie te dienen.

Daarom willen We een zeer bescheiden ontwikkeling van de lichamelijke gezondheid aanbevelen, omdat dit je lichaam in staat zal stellen diepere dingen tot uitdrukking te brengen. Het zal je geest toelaten om in staat te zijn directer, acuter, gevoeliger, bewuster en beter te reageren. Je geest zal dan een gevoelig instrument worden. Wanneer er dan iets belangrijks gebeurt, kun je reageren. Je lichaam zal dan geen zware en grote last voor je zijn.

Dit lichaam is altijd een aandachtspunt van je zorg: “Ik moet het veranderen. Ik moet dit of dat doen. “Wat een verspilling van je tijd om altijd aan een lichaam te werken. Tegen de tijd dat je het eindelijk krijgt waar je het wilt hebben, als dat ooit lukt, is het tijd om het op te geven.

Je bent hier niet om aan een lichaam te werken. Je wordt gewoon gevraagd om het niet te beschadigen, zodat je hier iets belangrijks kunt bereiken. Wanneer je dan deze wereld verlaat, zul je weten dat je je doel met succes hebt volbracht. Niet alleen zal je hierdoor succesvol zijn, maar de anderen die van jou afhankelijk zijn en die je nodig hebben om jouw bijdrage hier te leveren, zullen ook succesvol zijn.

Het fundamentele begrip is het besef dat je al deel uitmaakt van iets dat bestaat. De wereld laat dit niet zien, dus je moet het binnenin jezelf weten. Als je dit weet besef je dat je een verantwoordelijkheid hebt voor een gemeenschap die al bestaat. Het is deze verantwoordelijkheid die je zal aanmoedigen en kracht zal geven om grote dingen in de wereld te doen.

Mensen doen geen geweldige dingen voor persoonlijke belangen. Persoonlijke belangen zijn niet sterk genoeg om tot grote daden en belangrijke bijdragen te leiden of om mensen voorbij gewone dingen te leiden naar de belangrijke dingen die de hele mensheid kunnen verheffen.

Mensen zijn erg depressief omdat ze geen vitaliteit hebben. Ze hebben geen idee van doel, geen besef van bestaan. Ze geven hun lichaam de schuld omdat hun lichamen hen altijd pijn doen, en ze geven hun omgeving de schuld omdat hun omgeving hen altijd hindert. Maar het probleem is dat ze hun eigen vitaliteit niet ervaren. Ze ervaren het leven niet. Ze zijn verzand in zichzelf en ze leven niet echt.

In het leven staan is zo essentieel. Daarom ben je hierheen gekomen. Want als je echt in het leven staat, zul je weten wat je moet doen om het te dienen en zul je ook in staat zijn om enorme geschenken te ontvangen. Hier waardeer je iets dat niet tijdelijk is, en je waardeert het tijdelijke omdat het iets dient dat niet tijdelijk is. Je lichaam is iets tijdelijks dat iets eeuwigs dient. Dat is het moment waarop je je verantwoordelijkheid realiseert om het te onderhouden, ervoor te zorgen en het goed te gebruiken.

Het is moeilijk om dit te doen in je huidige samenleving, omdat je omgeving je altijd aanmoedigt om je fysieke lichaam pijn te doen, het te misbruiken en te verwaarlozen, alsof dat leidt tot meer plezier. Alleen je leed moet je van het tegendeel overtuigen. Misbruik leidt niet tot plezier en verhoogt jouw vitaliteit niet.

Je vitaliteit maakt elke dag essentieel voor je, ongeacht wat er om je heen gebeurt of hoe je je voelt. Of je nu een goede dag of een slechte dag hebt, vandaag de dag is het nog steeds zinvol. Vandaag is een nieuwe kans om jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan je wereld. Het is dit gevoel van vitaliteit dat alle kleine bezwaren die de meeste mensen raken overstemt. Je wordt niet gehinderd door kleine dingen als je betrokken bent bij iets groots.

Een van de redenen waarom oorlog in deze wereld wordt gecreëerd is omdat het veel opwindender is dan om hier vredig te wonen. Je merkt dat als er vredige tijden zijn, de samenleving begint te degenereren, en dan is er een grote oorlog. Iedereen krijgt dan een enorm gevoel van tijdelijke doelgerichtheid en vitaliteit. Wanneer de oorlog eindelijk ten einde is met verschrikkelijke verwoesting genieten mensen gedurende een paar jaar van vrede en dan is er een nieuwe oorlog.

Iedereen heeft het over vrede op de planeet, maar er zijn maar weinig mensen die het kunnen verdragen. Er zijn maar weinig mensen die in een wereld van vrede kunnen leven. Ze zijn slecht voorbereid. Je hebt een wereld van vrede achtergelaten om in deze wereld te komen. Vrede is hier mogelijk, maar je moet je erop voorbereiden. Je kunt niet in conflict leven en hopen een wereld van vrede te hebben. De kogels zullen nog steeds rondvliegen en naties zullen elkaar nog steeds aanvallen.

Niemand kan de vrede lang verdragen, want als je omgeving vredig is, begint je woede tevoorschijn te komen. Als je omgeving niet vredig is, realiseer je je eigen woede niet. Als je in een kamer zonder stimulans zou zijn, een heel vredige kamer zonder ergernis, zou je eigen woede tevoorschijn komen. Je zou je realiseren dat je al in oorlog bent. Je vecht tegen je eigen Kennis. Je vecht met jezelf. Dat is waarom er geen vrede in de wereld is. Er is alleen maar vrede in de mate dat mensen het kunnen verdragen. Dus je zult geen vrede hebben in het volgende decennium, omdat mensen het niet kunnen verdragen. Als de wereld zonder conflict zou zijn, zou het net een kleine kamer zijn met heel weinig stimulans.

Voor de geest die wordt ontwikkeld is de ruimte zonder stimulans een prachtige plek. Voor de geest die in conflict is is de kamer zonder stimulans een vreselijke plek. Voor de geest die verfijnd is is de stilte van de wildernis een geweldige ervaring om gekoesterd te worden. Voor de geest in conflict is het een verergering.

Je moet twee dingen bereiken die heel essentieel zijn als je hier bent. Je mag ze niet verwaarlozen, ongeacht je overtuigingen of standpunten. Je moet jezelf ontwikkelen, je aangeboren vermogens, en je moet iets belangrijks bijdragen aan de wereld. Je eigen Wezen weet dit, zelfs als je gedachten er geen verklaring voor hebben. Je eigen Wezen zal geïrriteerd zijn totdat het deze twee dingen kan bereiken die samen je doel vormen.

We hebben gesproken over het fysieke lichaam, maar dat is slechts één aspect van gezondheid, want als je geest in oorlog is zal het geen gezond lichaam willen. Waarom? Omdat het lichaam als de stille kamer zal zijn en een geërgerd zal zijn. De stille kamer is erg saai voor de geest in conflict. Het kan het niet verdragen. Maar als je meer en meer innerlijke vrede begint te waarderen zul je naar stilte streven. Je zult willen dat je lichaam stil is. Je zult niet willen dat het constant klaagt. Je wilt de stille kamer. Je zult een vredige wereld willen. Waarom? Omdat je in de stilte God ervaart en alles wat zinvol is naar je terugkeert.

Beschouw het lichaam als een kamer. Het is er ofwel luid en rumoerig, of het is er stil en leeg. Een stille en lege ruimte is een prachtig geschenk voor de geest die het waardeert, een prachtig heiligdom. Het functioneert in zijn hoedanigheid zonder klagen. Wanneer het dan tijd voor jou wordt om deze wereld te verlaten, zul je je lichaam danken voor het feit dat het een gracieuze tijdelijke woning was.

Je leven besteden door met je lichaam te worstelen is echt een enorme verspilling. Je zult hierop reflecteren zodra je weggaat. Hier is een analogie: het is net of je ‘s ochtends wakker wordt en je niet kunt beslissen wat je moet dragen. Je brengt de hele dag door in je garderobe en dan is het nacht, maar je bent niet eens naar buiten geweest, en de dag is voorbij. Trek iets aan en ga naar buiten!

Mensen houden alleen van hun lichaam als hun lichaam een hoger doel dient. Je lichaam liefhebben om een andere reden is gewoon het gebruiken om egoïstische redenen, en dat zal ontevredenheid opleveren. Je lichaam moet je in staat stellen om je gevoel van relatie in het leven uit te breiden. Als het dit niet doet is het een gevangenis. Het houdt je tegen en sluit je binnen. En je geest zal zich nog steeds gevangen voelen.

Je wilt niet dat je lichaam een probleem is. Je wilt dat het een aanwinst is. Je weet dit al. Je weet dat je lichaam goed moet functioneren en je weet wat je moet doen. Het is niet omwille van ijdelheid dat je dit doet. Het is gewoon dat deel van je voertuig in deze wereld, je lichaam, je vertraagt. Zelfs een kreupele persoon kan het lichaam effectief gebruiken. Zelfs een blinde persoon kan het lichaam effectief gebruiken. Dat is niet zo’n groot beletsel. Het is het gebruik van het lichaam dat ertoe doet.

Wat dit in werkelijkheid betekent is dat je heel consciëntieus moet zijn met wat je eet. Je moet consciëntieus zijn met seksuele activiteiten. Je moet heel zorgvuldig zijn met waar je je lichaam mee naartoe neemt en hoe je het blootstelt aan de omgeving. Het kost minder energie om gezond te blijven dan om je lichaam te beschadigen. Als je levensstijl gebaseerd is op verwaarlozing dan is het moeilijk voor je om te beseffen hoeveel energie je verspilt aan je verwaarlozing.

In het ontwikkelen van Kennis ontdekt de geest zijn ware Bron en zijn ware Zelf. Naarmate dit vordert word je steeds gevoeliger, zelfs in je fysieke lichaam, en het stuurt je op natuurlijke wijze weg van omgevingen die ontwrichtend zijn of je mogelijkheden belemmeren. Op dezelfde manier zul je steeds intoleranter worden voor voedsel dat niet goed is voor je welzijn.

Je hoeft hier geen erg interessante overtuigingen over te hebben. Het is een natuurlijk proces van verandering. Je wordt nu pragmatisch ten aanzien van je lichaam. Je wilt gewoon dat het goed werkt, en dat wordt het criterium voor eventuele wijzigingen die je in jouw gewoonten kunt aanbrengen. Je moet dit doen met heel weinig instemming van de wereld om je heen, omdat je wereld deze dingen niet waardeert.

Je leeft in een samenleving die zeer tolerant is, ongeacht je klachten. In vergelijking met de Grotere Gemeenschap is het buitengewoon mild. Dit heeft zijn positieve en negatieve kanten. De voordelen zijn dat jouw samenleving een vrijheid van meningsuiting en exploratie bevordert die grote dingen heeft voortgebracht. Het nadeel is echter dat haar bevolking zwak is, genotzuchtig en niet in staat om zeer effectief op veranderingen te reageren.

Elke samenleving heeft mogelijkheden en obstakels. Dit is de omgeving waarin je moet werken. Het is niet een omgeving die met name toewijding bevordert. Het is een omgeving die vrijheid van ontdekking kan geven, maar ze bevordert niet de vaardigheid die nodig is om jouw ontdekking effectief te maken.

Het mentale equivalent van het werken aan gezondheid is dat je geest gefocust wordt op zijn primaire doel. Al zijn conflicten met zichzelf – zijn wensen en zijn belangen – beginnen nu weg te vallen omdat het belangrijkste doel de overhand neemt. Je hebt iets heel belangrijks te doen, en andere dingen doen er niet zoveel toe.

Wat hier fysiek met je gebeurt is dat je gewoon wilt dat je lichaam je van dienst is. Je wilt niet in dienst zijn van je lichaam. Het wordt een dienaar en niet jouw meester. Wie van jullie geen goed functionerend gezondheidsniveau heeft bereikt is een dienaar van zijn lichaam. Het beheerst en beperkt je onnodig.

Gezondheid is natuurlijk. Je hoeft fysiek niet spectaculair te zijn en over bergen te rennen en over grote afstanden te zwemmen. Dat is voor acrobaten en exhibitionisten. Je hoeft alleen maar elke dag adequaat te kunnen afsluiten zonder enige belemmering van je fysieke lichaam en in staat te zijn jouw levensspanne hier in deze wereld te kunnen leven in gezondheid, hoge ouderdom en vervulling.

Het is een opmerkelijk aspect van de menselijke evolutie dat er ernstige omstandigheden worden gecreëerd om vooruitgang te bevorderen. Dit is in feite een gemeenschappelijk kenmerk van het fysieke universum. Heb je je niet afgevraagd dat als je leven gemakkelijker wordt, je inboet op je vitaliteit? Dit is het overwegen waard, want als je dit eerlijk bekijkt zonder de dingen te proberen die je zou willen, dan kun je hiernaar kijken en je afvragen: “Wat is hier echt belangrijk? Als ik rijk word en comfort heb, zal dat dan meer vitaliteit voor me opleveren?” Vitaliteit is gezondheid.

Mensen willen meer veiligheid in de wereld. Levert dat meer vitaliteit op? Mensen willen hun wensenlijst vervullen om ervoor te zorgen dat ze alle dingen krijgen die ze van het leven eisen. Ze eisen een perfecte relatie, een mooi lichaam en een goede baan. Ze eisen dat God verschijnt wanneer ze maar willen. Levert dat vitaliteit op? Als je een heel rijk persoon wordt en je kinderen groeien op in rijkdom, levert het hen dan vitaliteit op?

Dit zijn belangrijke vragen, omdat ze je in staat stellen om objectiever naar het leven te kijken. Vraag jezelf af: “Wat levert de grootste vitaliteit op? Heb ik oorlog nodig om mezelf een tijdelijk gevoel van doelgerichtheid en vastberadenheid te geven? Moet ik mijn lichamelijke gezondheid zo belasten dat ik er eindelijk van overtuigd ben dat die verbetering nodig heeft? Moeten mijn relaties zo ondraaglijk worden voordat ik bereid ben om verantwoordelijk te zijn voor wat ik weet? ”

Vitaliteit is het probleem. Wanneer we over gezondheid spreken, spreken we van vitaliteit. Je kunt een prachtig lichaam hebben, over bergen rennen en helemaal geen vitaliteit hebben, maar een dode persoon in een mooi lichaam zijn.

Of je kunt een weinig opvallende persoon zijn en absoluut stralend zijn. Waarom stralend? Omdat je het leven ervaart. En je bent stralend ongeacht wat er gebeurt, want alles telt mee: goede dingen die beloningen zijn en slechte dingen die kansen zijn. Als je je leven te gemakkelijk maakt dan zet je jezelf niet in en word je depressief. Dus waarom zou je het leven gemakkelijk maken? Waarom het leven niet vitaler maken? Gemakkelijk is niet beter. De enige waarde van gemak is dat het je de vrijheid geeft om jezelf te betrekken bij iets dat meer vitaliteit produceert.

We zijn de hele tijd aan het werk. We nemen geen dagen vrij om op vakantie te gaan. Je zou in problemen komen als we dat deden! Voor Ons is er geen scheiding tussen werk en spel omdat Ons werk vitaliteit creëert. Mensen beschouwen werk als iets dat hen van vitaliteit berooft, en dus gaan ze rusten, wat hen ook niet veel vitaliteit geeft. Ze weten niet wat vitaliteit is.

Je hoeft geen magische of mystieke ervaringen te hebben of tot grote hoogte te gaan of mooie visioenen te hebben om vitaliteit te hebben. Dat is geen vitaliteit. Vitaliteit maakt gebruik van je eigen Kennis en laat haar zich via jou uiten. Het maakt gebruik van de goddelijke trillende kracht in je en laat het zich via je fysieke voertuig tot leven brengen.

Laten We nu samen een moment van stilte nemen. Laat Ons een ogenblik ons lichaam toestaan om de stille kamer te zijn, de kamer zonder stimulans, opdat We de inhoud van het leven, de Aanwezigheid van het leven die God is, mogen voelen. Laat dit lichaam dat jou verbergt jouw heiligdom zijn van gebed, een heilige plaats.