Dienstbaarheid in de wereld

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 17 augustus 1987
te San Francisco, CA, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Nu gaan we het hebben over dienstbaarheid in de wereld, een heel groot onderwerp. Wij zijn hier voor een specifiek doel in onze dienstverlening aan de wereld. Net als andere Leraren op ons niveau, zijn wij hier om bepaalde individuen op te zoeken die inherent met ons verbonden zijn, zodat hun Kennis en de herinnering aan hun ware oorsprong in dit leven opnieuw worden aangewakkerd. Als dit gebeurt, zullen zij in staat zijn Kennis in anderen te activeren en zo de sluier tussen deze wereld en het leven buiten deze wereld te doorbreken. Wij hebben een specifiek doel om specifieke mensen te bereiken, en toch stellen onze aard en aanwezigheid ons in staat om een Grotere Realiteit en een context voor relaties aan te tonen die voor iedereen relevant is.

Wij zijn hier om Kennis door te geven aan diegenen die wij specifiek moeten dienen. Het is niet zozeer dat we Kennis geven, maar dat we het in hen activeren. Zie je, alleen door doelgerichte relatie kan Kennis geactiveerd worden. Ieder van jullie draagt een schat aan Kennis in zich, maar je kunt haar zelf niet activeren. Je weet niet eens waar zij zich bevindt. Jullie leven aan de oppervlakte van jullie Wezen en kunnen niet doordringen tot de kern zonder grote hulp, van anderen onder jullie en van grotere krachten daar voorbij.

Dat komt doordat Kennis in een ander deel van je geest huist. Zij bevindt zich in het deel van je geest dat niet probeert een individu te zijn. Ze is geworteld in de bodem van alle intelligentie. Hoewel je je boven deze bodem individueel opstelt als een unieke uitdrukking, is je eigenlijke fundament gebaseerd op een gemeenschappelijkheid die zo fundamenteel is dat ze in deze wereld moeilijk te bevatten is. Hoewel jullie wortels zeer specifiek zijn, delen ze een gemeenschappelijke bodem.

Daarom moet jouw Kennis geactiveerd worden door een betekenisvolle relatie. Zo werkt het, want op het diepere niveau van je geest is alles relatie. Iedereen in deze wereld is naarstig op zoek naar een relatie. Jullie zoeken allemaal naar relaties omdat relatie het enige is dat telt. Al het andere dat je wilt verwerven is nog steeds relatie. Ontleed het in haar fundamentele onderdelen, en het is allemaal relatie. Relatie is alles.

Helaas geloven mensen, levend in hun persoonlijke geest, heel stellig dat de enige mogelijkheid om diepgaande relatie te ervaren gelegen ligt in romantiek of in de familie. Wij willen de context van relatie verbreden omdat velen van jullie in dit leven geen partnerschap op die manier zullen hebben. Jullie partnerschap zal in een andere vorm zijn. Tenzij je deze mogelijkheid kunt overwegen, zul je streven naar het onmogelijke en je leven doorbrengen met pogingen iets te bereiken dat niet voor jou bestemd is.

Als je kleine dingen zoekt, zullen kleine dingen je beloning zijn. Als je tijdelijke ervaringen en opwinding zoekt, zul je tijdelijke relaties hebben. Als je kortstondige ervaringen zoekt, zul je kortstondige verhoudingen hebben. Sta er niet van te kijken als dit je diepere aard en aanleg niet bevredigt.

Als je Kennis zoekt, zul je in veel relaties teleurgesteld worden, aangezien zij niet de context kunnen bieden waarbinnen Kennis kan opkomen. Alleen wanneer je je aansluit bij iemand anders die deze intentie deelt, wiens aard verwant is aan de jouwe en wiens oorsprong voor dit leven heel specifiek met de jouwe verbonden is, kan dit volledig tot stand worden gebracht. Jullie zijn eigenlijk voorbestemd om samen te zijn. Jullie zijn niet samen omdat jullie elkaar aantrekken of omdat jullie aan elkaars verwachtingen voldoen of omdat jullie opwindend zijn of omdat jullie een zeer aangename en opwindende uitstraling hebben. Jullie zijn samen omdat het moet. Jullie worden hiertoe gebracht door iets diepers.

Veel mensen vragen zich af: “Wanneer ontmoet ik mijn zielsverwant, mijn ware partner?” Hoe kan ik anders antwoorden dan door je te leiden naar deze diepere hang naar Kennis. Dat is het enige fundament voor ware relatie. Deze relatie zal niet sterven met het lichaam. Zij zal niet verouderen met je persoonlijkheid. Zij zal even jeugdig en vitaal zijn op je oude dag als nu. Zij is niet gebaseerd op jouw ervaring in de wereld. Zij is gebaseerd op je ervaring voordat je in de wereld kwam, die rechtstreeks verband houdt met wat je zult aantreffen wanneer je hier weggaat.

Waarom is dit relevant voor dienstbaarheid in de wereld? Omdat je vermogen om je ware taak in de wereld te ontdekken en uit te voeren afhankelijk is van je vermogen om met anderen samen te werken, affiniteit met anderen te ervaren en een hoger doel te delen dan je individueel voor jezelf zou nastreven.

Je kunt veel goede dingen doen in de wereld. Inderdaad, deze wereld heeft vele behoeften, en alles wat je kunt geven om haar behoeften te dienen zal je zeer direct ten goede komen. Maar je grootste geschenk is het geven van je Kennis. Een groter geschenk dan dit is er niet. Kennis is geen idee; zij is geen informatie. Zij is de regenererende levenskracht in jou, maar je kunt haar zelf niet activeren, hoe je ook je best doet. Je kunt een leven lang mediteren. Je kunt zelfkastijding beoefenen. Je kunt jezelf pleziertjes ontzeggen, maar je provoceert en ruïneert slechts je persoonlijke geest. Het is iets van buiten je eigen sfeer dat jou moet bereiken, omdat dat het grootste deel van jou vertegenwoordigt.

Mensen vinden het nogal fenomenaal dat Leraren zoals wij op het toneel verschijnen. Sommigen beschouwen onze aanwezigheid als opdringerig. Anderen accepteren dat met een zucht van verlichting. Maar het zijn Leraren zoals wij, inderdaad alle leden van je Spirituele Familie, die al je vooruitgang mogelijk hebben gemaakt. Omdat je leeft binnen de context van individualiteit, is het heel moeilijk voor jou om rekening te houden met een grotere context waarin individualiteit zo’n kleine rol speelt. Dit is een heel andere kijk op het universum en op relaties. Je hebt je individualiteit heel pijnlijk moeten leren. Ze is je aangeleerd vanaf je geboorte. Maar het leven bekijken binnen de context van ware relatie is veel natuurlijker.

Zoals ik heb gezegd, zijn er veel moois te doen in deze wereld, en je zult je gedwongen voelen om bepaalde dingen aan bepaalde mensen te geven, maar je gaven kunnen je Kennis niet eens benaderen. Waarom? Omdat als Kennis in jou geactiveerd kan worden, zij iedereen met wie je in contact komt zal beïnvloeden. Sterker nog, ze zal mensen beïnvloeden die zich niet eens in jouw fysieke nabijheid bevinden. Als jij geactiveerd wordt, worden anderen daardoor geactiveerd. Dit is de vonk om te ontwaken, en daarmee komen de specifieke taken die je in je leven moet doen.

Hieraan voorafgaand zal Kennis je denken en gedrag organiseren en je tot één persoon maken. Je zult geen gefragmenteerd persoonlijkheid zijn. Je zult één persoon zijn met één referentiekader en één doel, en dit zal je uiterst krachtig maken. Als je niet gefragmenteerd bent, als je gedachten en handelingen uniform zijn, zul je extreem versterkt worden zonder dat je dat probeert te zijn.

Mensen zullen van je houden of je haten, zich tot je aangetrokken voelen of je op onverklaarbare wijze uit de weg gaan. Sommigen zullen je zonder reden verlaten. Waarom zullen mensen zo sterk op je reageren? Omdat jij uniform bent en zij gefragmenteerd. Jij vertegenwoordigt hun hogere roeping die zij misschien niet kunnen beantwoorden, en zo ontstaan hun eigen belangenconflicten rond jou. Merk je eigen ongemak op wanneer je in de aanwezigheid bent van iemand die zeer toegewijd is aan iets in het leven en jijzelf nergens aan toegewijd bent. Voel je ongemak wanneer je bij iemand bent die helemaal niet geïnteresseerd is in persoonlijke dilemma’s, en toch heel liefdevol en meedogend is. Het is een opluchting en een ongemak tegelijk.

Hoe kun je Kennis geven? Nou, dat kun je niet. Zij geeft zichzelf. Dan zullen overal waar je komt mensen op je reageren, zelfs als je niet probeert mensen iets te geven. Er is nu iets in je dat jou aan mensen geeft. Het is niet jij die geeft. Het geeft jou.

Je leven is erg benard omdat je probeert jezelf te vervullen. Je wilt er zeker van zijn dat je de relaties hebt die je wilt. Je wilt er zeker van zijn dat je bevredigende ervaringen hebt. Je wilt er zeker van zijn dat je geen pijn, verdriet of rampspoed meemaakt. Je wilt er zeker van zijn dat de wereld veilig is, dat je ideeën geaccepteerd worden, dat je geliefd en gewaardeerd wordt en dat je financiële zekerheid geniet.

Bedenk hoeveel moeite het kost om te garanderen dat je al deze dingen zult krijgen. Bedenk hoe beperkt je succes zal zijn omdat je niet alles om je heen kunt beheersen. Je eigen geest beheersen is al een enorme opgave. Maar nu moet je de geest van anderen beheersen. Je moet de krachten van het leven beheersen. Dit is een verschrikkelijke last. Als je je tijd besteedt aan verlangen, willen, plannen en berekenen ten behoeve van die perfecte relatie, maar die komt pas over vijf jaar, wat doe je dan de komende vijf jaar behalve jezelf enorm ergeren?

Omdat mensen er moeite mee hebben ergens op te wachten, zullen ze proberen zichzelf te vervullen met wat er op dit moment beschikbaar is. Jullie als ras zijn niet goed getraind om ergens op te wachten, vooral niet in dit land waar onmiddellijk succes het motto is. Maar wanneer jullie moe worden van deze constante poging om je leven te vervullen, zullen jullie je beginnen te openen. Dit maakt deel uit van de voorbereiding op Kennis, want zonder je constante poging om je lot te beheren en te beheersen, begint er iets anders in je te ontluiken. In het begin is het heel moeilijk om hierop te vertrouwen, omdat je fundamentele veronderstelling is dat je alleen bent in het universum en dat er niets is om je te helpen. Maar Kennis zal beginnen te ontluiken wanneer zij de kans krijgt, en zij zal volledig opkomen als je haar cultiveert, voedt en steeds meer prioriteit geeft in je leven. Zij is mysterieus, onverklaarbaar en krachtig.

Hoe kun je aan de wereld geven? Hoe kun je er zeker van zijn dat wat je wilt dat de wereld is, dat is wat hij zou moeten zijn? Hoe kun je zeker zijn dat alle effecten van je acties positief zijn? Hoe kun je zeker zijn van wat het helpen van mensen werkelijk betekent? Jouw Kennis weet dat, maar jij bent onzeker.

Als je leest over de levens van zeer grote mensen, zul je beseffen dat hun methoden om mensen te helpen nogal onorthodox waren, en vaak leken ze helemaal niemand te helpen. Toch was hun leven volledig gewijd aan het leveren van een bijdrage. Jouw leven is gewijd aan vervulling. Daarom lijd je. Hun leven was gewijd aan het leveren van een bijdrage. Mijn leven is gewijd aan het leveren van een bijdrage. Ik draag overal bij, bij elke gelegenheid. Dat is mijn behoefte. Jouw leven dient voor vervulling, dus jij geeft zelfs voor vervulling. Maar geven voor vervulling is niet erg bevredigend.

Dus, wat betekent dienstbaarheid in de wereld? Je moet geven wat voor jou van betekenis is, wanneer je maar kunt, bij elke gelegenheid die je ziet. Maar een groter geschenk ligt in je besloten en zal uit zichzelf geven, want het kan alleen maar bijdragen. Alles wat je nu kunt doen is de opkomst ervan herkennen wanneer het tevoorschijn komt, wanneer je het voelt. Het is als een warme gloed in jezelf. Bij gelegenheid zal het je specifieke aanwijzingen geven. Het zal je behoeden voor rampen en je in de juiste relaties leiden. Het zal je leren onderscheiden wat nuttig is en wat niet, wat bemoedigend en wat ontmoedigend is, wat je sterkt en wat je verzwakt.

Naarmate deze grotere gave meer in je gaat overheersen, neemt ze je letterlijk over. Het is alsof je Wezen nu je geest overneemt, en de geest heeft nu werkelijk iets om te dienen. Dit kan een enge ervaring zijn. Je kunt je afvragen: “Wat is deze grote kracht die in mij opkomt?” Deze kracht wordt sterker en je denkt dat je je verstand verliest en dat je niet meer veilig bent. Maar ik verzeker je dat, tenzij je probeert deze kracht ongepast te gebruiken, zij alle mensen die het meest nodig zijn in je leven naar je toe zal trekken, en zij zal de Grotere Kracht die van buiten deze wereld bestaat in je bewustzijn brengen.

Laten we nu eens kijken naar een ander aspect van dienstbaarheid in de wereld. Ware dienstbaarheid in de wereld bereikt twee doelen: Het voorziet in de huidige behoeften van de wereld en bereidt jou en de wereld voor op de toekomst. Je Leraren vertegenwoordigen de toekomst, want zij zijn wat je te wachten staat als je deze wereld verlaat. Je leven is deels een voorbereiding op de volgende stap daarbuiten. Je bijdrage aan de wereld nu zal je succes in de toekomst garanderen, want je bent hier alleen gekomen om een bijdrage te leveren.

Wat heeft de wereld te bieden om jou te vervullen? Je bent hier niet lang genoeg. Je bezoek is zo kort dat wat de wereld je zou kunnen bieden, op korte termijn verdwenen zou zijn. Deze wereld biedt pleziertjes en prikkels en waardevolle vriendschappen, maar het belangrijkste is dat de wereld je de mogelijkheid biedt om dat te ervaren en bij te dragen wat voorbij de wereld in je Aloude Thuis bestaat. Dat is de grootste bijdrage van de wereld. Dat is jouw grootste bijdrage.

Als je vandaag een hongerige man te eten geeft, zal hij morgen ook nog honger hebben. Maar als jouw Kennis zijn Kennis activeert, zal zijn leven nooit meer hetzelfde zijn. Dit kan een gedachte, een woord of een aanraking zijn, en zijn leven zal veranderd zijn. Jij zult niet weten wie dat veranderd heeft, en hij zal niet weten wie dat veranderd heeft. Hij zal misschien denken dat jij het was omdat het in jouw nabijheid gebeurde. Als je vandaag een brug bouwt, is die over honderd jaar weg. Hij zal een tijdelijke dienst bewijzen. Als je vandaag Kennis geeft, zal dat een leven voor altijd veranderen. Als jij één leven voor altijd verandert, is jouw werk in deze wereld voltooid, omdat jouw Kennis zo sterk is geworden dat ze de Kennis van iemand anders heeft geactiveerd, en ze heeft de afscheiding zodanig beëindigd dat je niet langer in deze wereld hoeft te zijn.

Daarom zijn er twee aspecten aan dienstbaarheid in de wereld. Je kunt bijdragen aan de directe behoeften van de wereld, wat betekent dat je mensen te eten geeft en bruggen bouwt. En je hebt de voorbereiding op de volgende stap, namelijk het cultiveren van Kennis zodat zij andere mensen kan dienen. Onze Leer dient ter activering van Kennis. Dit is onze missie.

Als je deze ervaring van Kennis hebt, zul je datgene zijn wat de wereld nodig heeft. Begrijp je? De wereld is niet veranderd, echt niet. Hoewel je levensstijl anders is, zijn je behoeften niet veranderd. Hoewel je niet zo hongerig bent als je voorouders en je leven niet zo wreed is, is het leven in de persoonlijke kant van je geest nog altijd even vervelend. In feite is het nu complexer dan vroeger. Vroeger ging het om overleven, maar nu sta je niet alleen voor overleven maar ook voor vervulling – een onmogelijke opgave. Hoe kun je jezelf vervullen als je niet weet wie je bent, waar je heen gaat, waar je bent geweest, of waartoe iets dient? Kun je god zijn en jezelf vervullen?

Elke persoonlijke relatie die je hebt zal verdwijnen. Elke aanwinst die je hebt zal worden weggegeven. Alleen iets dat een diepere natuur in je heeft zal blijven bestaan. Als je in dit leven een echte band ontwikkelt met een persoon, zal die worden voortgezet. Dit is een deel van je succes. Wat is succes in het leven anders dan het aangaan van ware relaties? Dit vertegenwoordigt al je prestaties tot nu toe. Wat je werkelijk hebt meegenomen naar dit leven zijn alle relaties waarin echte herkenning heeft plaatsgevonden. Dat is je Aloude Erfgoed. Dat is je Spirituele Familie.

Mensen willen geloven dat iedereen gelijk is in zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden, maar dat is niet zo. Mensen zijn in deze wereld gekomen met verschillende capaciteiten en specifiek werk dat moet worden gedaan. Af en toe komt er een individu die een leider is, en dan zijn er veel mensen wiens functie het is die leider te dienen. Zij zijn even belangrijk als de leider, maar hun functie is de leider te dienen.

Als je probeert een leider te zijn terwijl je functie is een leider te dienen, zal je leven zeer frustrerend en verward verlopen, en zul je jaloers en wrokkig zijn. Ik kan je verzekeren dat als je jaloezie ervaart, dat komt omdat je een functie probeert te vervullen die niet de jouwe is, want jaloezie is het tegenovergestelde van bevestiging. Je plaats herkennen zal je zo’n grote vrede geven. Alle plaatsen in deze wereld zijn tijdelijk. Grootsheid is niet van de wereld, dus maak je geen zorgen over een grootse positie in het leven.

Ieder van jullie die zeer opmerkelijk wil zijn in zijn spirituele succes moet accepteren dat mensen zeer veel misbruik van je zullen maken. Wees dus als je populair wilt zijn bereid je dan voor om enorm misbruikt te worden. Daarom blijven de wijzen verborgen en kun je ze niet vinden. Wanneer je er klaar voor bent, zullen ze jou vinden. Ze nemen je mee naar hun schuilplaats waar ze je kunnen voorbereiden, en ze laten zich niet in het openbaar zien. De krachtigste leraren zul je zelden zien. Waarom niet? Omdat hun kracht zo’n verwarring en zo’n krachtige reactie zou veroorzaken, en dat willen ze niet.

Veel mensen hopen dat Jezus zal terugkeren en deze aarde zal bewandelen. Als hij dat zou doen, zou hij sneller de Derde Wereldoorlog veroorzaken dan wat ik zou kunnen bedenken! Niet alleen zou zijn leven in korte tijd verbeurd worden verklaard, maar hij zou een groter conflict veroorzaken dan je je kunt voorstellen, omdat de gelovigen en de niet-gelovigen oorlog zouden voeren. Zijn doel is geen oorlog en hij is niet dom. Hij heeft zijn korte aankondiging gedaan. Dat is goed genoeg. Het zette het proces in gang voor de volgende fase.

Wat is dienstbaarheid dan in de wereld? Je moet je voorbereiden. Je kunt geen mensen te eten geven zonder voorbereiding. Je kunt geen bruggen bouwen zonder voorbereiding. En je kunt geen Kennis in anderen activeren zonder voorbereiding.

De voorbereiding kent twee aspecten. Het eerste is het geven door te voorzien in de specifieke wereldse behoeften van mensen en het tweede is het ontwikkelen van Kennis en het vinden van een zinvolle rol in het participeren met anderen.

Maar zie je, het probleem voor de mensen hier is dat deze criteria niets te maken hebben met vervulling. Je kunt deze dingen niet gebruiken voor vervulling. Hoe kun je Kennis gebruiken voor vervulling? Dat is belachelijk. Kennis zal jou gebruiken voor vervulling. Niemand ziet dat, omdat iedereen te veel met vervulling bezig is. Omdat de vervulling altijd door alles wordt bedreigd, worden hoop en vrees de factoren die je leven in beslag nemen – hoop dat je morgen meer zult hebben en angst om te verliezen wat je vandaag hebt. De enige manier waarop je kunt participeren in hoop en vrees is door volledig op te gaan in je eigen denken, wat afscheiding betekent. God wil je uit je eigen denken halen omdat je eigen denken je isoleert. Zelfs als je met anderen bent die jouw denken delen, ben je ook van hen geïsoleerd. Niemand heeft je nog beroerd.

Omdat al het succes dat je in de zoektocht naar vervulling verwerft, morgen verloren kan gaan, is gemoedsrust niet mogelijk. Het is echt heel triest, maar dit is de toestand waarin de wereld verkeert. Sommige mensen willen de hemel op aarde scheppen en geen oorlog meer, maar ze pleiten ook voor enorme persoonlijke groei voor iedereen. Welnu, als je enorme persoonlijke groei voorstaat, zul je verandering voorstaan, en verandering brengt conflicten met zich mee, en conflicten leiden tot oorlog. Dus, als je vrede in de wereld wilt, moet het een wereld zonder verandering worden. Mensen veranderen niet sierlijk, in ieder geval niet in dit stadium. Ze veranderen met veel emotie en stress. Op de kleuterschool vechten de kinderen, en de leraar moet hen ervan weerhouden te vechten, zodat ze vooruitgang kunnen boeken met een minimum aan onenigheid. Deze wereld is als de kleuterschool, en de deelnemers zijn strijdlustig.

Wie niet probeert de wereld te gebruiken om zichzelf waar te maken, beleeft grote vreugde in deze wereld. Grote gemoedsrust ontstaat als je weet dat je hier bent voor een doel. De wetenschap dat je Leraren bij je zijn, is een grote bevestiging van je diepste gevoelens. Je grootste angst is dat de waanzin die je voor jezelf gecreëerd hebt, in feite de realiteit is. Toch biedt de ontdekking dat dit niet zo is, als je dit werkelijk kunt ervaren, zo’n vreugde!

Ga dus door met een open geest. Je kent de kosmologie van het universum niet. Je weet niet hoe God handelt of schept. Je weet niet eens hoe je geest denkt of hoe je hand beweegt of waarom je bepaalde dingen voelt of waarom je elk uur honderden gedachten hebt. Dit leven is wonderbaarlijk mysterieus, maar als je vastbesloten bent jezelf te vervullen, mis je dat allemaal. Je probeert van iedereen waarmee je in contact komt de dingen te krijgen die je wilt. Je bent als iemand met een aanval van koopwoede, zonder acht te slaan op iets anders dan de beste koop. Het leven is dit prachtige mysterie, en je hebt een aanval van koopwoede – helemaal gestoord!

Je bent voor een doel hier naartoe gekomen. Je doel is om je Kennis te ontdekken en die naar boven te laten komen. Dat is ieders grotere doel, buiten overleven en vervulling. Uit je doel zal een specifieke rol en roeping in het leven voortkomen die je op een zinvolle manier bij iedereen zal betrekken. Dit is je doel, maar slechts weinigen kunnen het benaderen.

Je vervulling moet je in zekere mate in de steek laten om iets groters te kunnen waarderen. Zie je, mensen willen ook mediteren en spirituele ervaringen hebben voor hun vervulling. Niemand wil zonder God zijn, eigenlijk, dus wordt God opgenomen als een minder belangrijk aspect. Niet zo belangrijk voor mensen als romantiek natuurlijk, maar iedereen zou ook hier een beetje God moeten hebben, toch?

Wat ik zeg moet je voelen. Je kunt het niet denken. Denken helpt, maar het kan de ervaring niet benaderen. Je zult deze wereld spoedig verlaten. Wat valt er te winnen door hier te blijven? Wat is een paar jaar? Dan verlaat je de wereld en ga je terug naar je Spirituele Familie. Je kijkt naar wat je gedaan en niet gedaan hebt, en je zegt: “Jeetje, het is me nu allemaal zo duidelijk. Natuurlijk! Het is zo duidelijk wat ik moest doen.”

In deze wereld zijn is alsof iemand langskomt, je met een knuppel op het hoofd slaat en je bewusteloos slaat. Een paar dagen later kom je bij en zeg je: “Mijn God! Waar ben ik geweest?” Maar het punt is, je moet bijkomen terwijl je nog steeds hier bent. Dat is het verschil. Je moet wakker worden terwijl je nog hier bent, niet wanneer je weggaat. Je bent op je hoofd geslagen met een knuppel. Daarom ben je alles vergeten, maar je moet het je herinneren terwijl je hier bent. Iedereen komt tot op zekere hoogte bij als ze vertrekken. Jij moet hier bijkomen.

De enige manier waarop de hemel naar de aarde kan worden gebracht is door jouw herinnering. De hemel is er al, maar niemand kan hem zien omdat hij niet beweegt. Hij is zo stil, en jij zoekt alleen naar dingen die bewegen, want alleen dingen die bewegen zijn bevredigend.

Je spirituele familie is hier. Ze bewegen niet en je kunt ze niet zien. Ze kijken toe hoe je slaapt. Je Leraar, het hoofd van je kleine groep, stuurt communicatie naar je omdat je Leraar de enige is die de kloof kan overbruggen tussen je toestand hier en je ware leven aan de andere kant. Je Leraar zal je Kennis activeren en je in contact brengen met anderen die je Kennis zullen activeren, omdat je relaties in beide richtingen hersteld moeten worden – zowel verticaal naar je Leraar als horizontaal naar elkaar.

Je moet uit het referentiekader stappen dat alles voor jou persoonlijk is. Het is precies het tegenovergestelde. Jij bent er voor alles. Dat maakt je zo geweldig. Het is niet zo dat je geen dingen voor jezelf wilt. Dat is prima, maar je hele referentiekader moet verschuiven van vervulling naar het leveren van een bijdrage, want een bijdrage levert meer op. Als je bijdrage gebruikt voor voldoening, zul je het gevoel hebben dat je geeft en niet ontvangt. Maar als je geeft omwille van de bijdrage, zul je meer ontvangen dan je geeft. Dat is het verschil.

Nu heb ik je al verteld wat je doel is, dus vraag alsjeblieft niet wat je doel is. Maar de betekenis ervan is iets wat je moet doorgronden, en om dit te kunnen moet je echt kijken naar enkele zeer serieuze vragen over het waarom je hier bent. Neem geen genoegen met definities. Definities geven je geen leven. Denk aan de momenten in je leven waarop je een intrinsieke relatie voelde met het leven zelf, en je voelde dat er een Grotere Aanwezigheid bij je was. Denk aan de momenten waarop je je volledig verbonden voelde met een ander. Denk aan de momenten waarop je voelde dat je leven zin en doel had, hoe ongedefinieerd ook, en dat je hier niet alleen was om te worstelen om alles te krijgen wat je wilde en dan te sterven met gevulde handen. Denk aan die momenten. Ze zijn heel belangrijk. Dat zijn momenten en glimpen.

Je kunt geen consistente ervaring van Kennis hebben omdat je daarvoor de capaciteit nog niet hebt. Dat komt later. Nu heb je momenten nodig, en de momenten moeten frequent genoeg zijn, zodat je, wanneer ze voorbij zijn en je terugkeert naar je persoonlijke geest die vervulling zoekt, je zult herinneren dat er iets anders is dat belangrijker is, dat je niet alleen bent en dat je leven zin heeft.

De enige vervulling hier is Kennis, want alleen Kennis verbindt je leven hier met je leven aan gene zijde. Zij brengt je leven van gene zijde naar hier, en dat is vervullend omdat nu het leven in de wereld is gebracht. Nu is de wereld niet langer slechts een verschrikkelijke, wanhopige ervaring. Het is het leven zelf.

Je zult dan een andere visie hebben op het leveren van een bijdrage en op dienstbaarheid in de wereld. Je zult niet proberen de wereld er goed uit te laten zien, zoals de bedoeling is van de meeste helpers. De meeste mensen willen geven om er goed uit te zien en ze willen dat het resultaat er goed uitziet. Maar jij zult een nieuwe visie hebben op wat mogelijk is en wat nodig is. Dus als je iemand te eten geeft, geef je iets groters dan voedsel. En als je een brug bouwt, voelt iedereen die hem oversteekt je aanwezigheid. De grote heiligen in deze wereld, voor het merendeel, gaven geen voedsel en bouwden geen bruggen. Ze gaven een groter voedsel. Ze bouwden een grotere brug.

Denk niet dat mijn betoog niet relevant is voor alle interesses die je hebt. Dat is het zeker. Wees niet geobsedeerd door romantische relaties. Ze zijn veel te beperkt om je te vervullen. Het is jammer dat er in deze wereld zo weinig context is voor ware betrokkenheid bij elkaar dat romantiek de enige overweging is.

Je moet je ergens mee verbinden in het leven, maar je verbintenis moet van binnenuit komen. Het moet zich met jou verbinden, niet jij met haar. Mensen trouwen. Ze zeggen: “Nou, ik zal met je trouwen als je aan al deze eisen voldoet,” wat de ander natuurlijk niet kan. Dus er is een afbraak, en er is verandering en dat is alles wat er is.

Een verbintenis van een Grotere Bron zal je verbinden. Die zal zeggen: “Trouw met deze persoon.” Hij zal met je trouwen. God voltrekt je huwelijk. Dat is verbintenis. God kan je verbinden met iemand van het andere geslacht. God kan je verbinden met een grote vriendschap. God kan je verbinden met religie. God kan je uithuwelijken aan een gemeenschap. God kan je uithuwelijken aan een zaak in de wereld. God kan je verbinden met iemand die ernstig ziek is. Dit is een huwelijk dat groter is dan al je romantische ideeën. Dit is een relatie die verder gaat dan persoonlijke belangen. Wat maakt vervulling nu nog uit? Je wordt gevoed door je eigen toewijding. Je bent nu samen met het leven. Je bent niet meer aan het winkelen. Je bent gestopt met kopen. Je koopt het leven nu. Je bent niet slechts een toeschouwer van een proces dat buiten je bereik ligt. God wil je verbinden in deze wereld, zodat je de grootsheid van de relatie kunt voelen.

Vraag daarom in je verzoeken om verbinding. “Verbind mij met iets dat echt en zuiver is en dat me veel vreugde zal schenken. Je vraagt het leven dus om je te geven wat je bezit. Wanneer je dan deze wereld verlaat, zul je vertrekken met het gevoel dat je hier iets belangrijks tot stand hebt gebracht, iets dat je met je mee zult nemen. Wanneer je dan terugkeert naar je Spirituele Familie, zul je niet met lege handen terugkeren. Dat breekt de mysterieuze sluier open die deze wereld scheidt van het leven zelf.