De grotere religie

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 6 juni 1986
te VS

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om te beginnen zullen we een kwestie van groot belang bespreken. We zullen de Grotere Religie bespreken, wat een aspect is van dit werk waarin velen van jullie direct betrokken zullen zijn in de tijd. Kennis ontwikkelen is een belangrijk thema in al onze gesprekken. Kennis, relaties en communicatie doordringen alle ware activiteit, ware ontwikkeling en ware vooruitgang. Ze getuigen van je spirituele aard en bestemming. Ze doen een beroep op je relatie met God, hoewel er ook veel praktische aspecten van het leven zijn waar ze voortdurend op moeten worden toegepast.

Omdat jij hier met een doel naartoe bent gezonden en niet alleen voor jouw eigen ontwikkeling, is jouw bijdrage aan de wereld een primaire factor. Zoals je ontvangt, moet je geven, en dit gaat door in deze wereld en daarbuiten. Deze werkwijze speelt zich af in alle werelden, niet alleen deze. Daarom moet het Plan van God rekening houden met de behoeften van veel verschillende soorten wezens in veel verschillende soorten leefmilieus. Hoe verhoudt de Grotere Religie zich tot jullie, die volledig in beslag genomen worden door menselijke aangelegenheden en deze ene wereld? Het is om drie redenen direct relevant.

Ten eerste ben je niet helemaal menselijk. Je hebt je belangrijkste ontwikkelingen niet alleen in deze wereld doorgemaakt. Wat je hebt verzameld in Kennis, komt niet alleen door je menselijk bestaan, maar ook door je niet-menselijke bestaan. Daarom is het terugvorderen van Kennis het herwinnen van deze vitale herinneringen. Het zijn geen herinneringen aan persoonlijke trauma’s of historische gebeurtenissen. Het zijn herinneringen aan relaties die in waarheid zijn gevormd. Daarom, als je terug wilt winnen wat jouw Kennis werkelijk is, dan moet je bereid zijn om dit aspect van jezelf te ervaren, anders zul je nooit in staat zijn om wat je ervaart te integreren in het menselijk leven. Anders zal jouw verwerving, of zullen we zeggen terugwinning, van Kennis jou steeds meer vervreemden. Je zult toenemende vervreemding van de wereld voelen, en dit is niet ons doel.

Daarom moet je je menselijkheid accepteren, en je moet ook je plaats in de Grotere Orde accepteren. Alleen op deze manier kun je jezelf hier volledig integreren, deze wereld dienen in zijn eigen behoeften en toch een groter perspectief behouden dat hier ontbreekt.

De tweede reden dat de Grotere Religie relevant voor je is, is dat je wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap van Werelden. Dit is de grote overgang waarover we zo vaak hebben gesproken. Het is zo’n grote overgang dat je je de gevolgen ervan niet kunt voorstellen of hoeveel het je denken en je aardse activiteiten zal beïnvloeden.

De derde reden is dat je een groter perspectief nodig hebt om het werk van God te begrijpen. God is geen mens. God denkt niet als een mens. God is niet gemaakt naar jouw beeld. God heeft geen beeld. De Bron van alle leven is verantwoordelijk voor al het leven. Denk niet dat God in beslag wordt genomen door jouw leven met uitsluiting van ander leven. Om de Wijsheid van God te gaan begrijpen, wat de Kennis van God is en waarvan je een klein maar vitaal deel bent, moet je beginnen om een groter perspectief op het leven zelf te verwerven.

De evolutie van de mensheid is slechts een aspect van het leven zelf. Je kunt het geheel niet alleen vanuit een aspect kennen. Het menselijke leven is geen afspiegeling van al het leven, en toch is de weerspiegeling van al het leven in jou. Daarom moet religie, die in werkelijkheid de ervaring is van de aanwezigheid van God en je relatie met God, de grotere aspecten van het leven verklaren.

Dit is zo belangrijk voor je mens zijn, want om echt mens te zijn, moet je dit perspectief hebben. Je kunt geen perspectief hebben als mens zijn alles is wat je bent. Mens zijn is in veel opzichten zeer tegenstrijdig. Het is een zeer in zichzelf verdiepte en adolescente staat. Als je de aard wilt begrijpen en waarderen van degenen die God heeft gestuurd om je te helpen, dan zullen je na verloop van tijd hun perspectief delen en zien wat evolutie op grotere schaal betekent. Dan zult je jouw plichten gaan begrijpen en weten wat groei hier op aarde betekent.

Mensen hebben voor hun spirituele groei zo vaak ultieme doelen gesteld en geprobeerd ernaar te leven. Zeer aanmatigend en schadelijk is dit, want falen is onvermijdelijk. Het zit niet in het Plan dat je zou falen door voorbij te schieten aan je ware doelen in het leven.

Velen van jullie hebben een verlangen naar eenheid met het goddelijke gevoeld, evenals een verlangen om een groter doel te dienen. Dit is natuurlijk prijzenswaardig, maar als je een groter doel wilt dienen en een grotere bron wilt ervaren, dan moet je leren wat dit betekent. Jij kunt de weg niet bepalen.

Mensen proberen perfect te worden omdat ze overtuigd zijn van fouten, maar ze kennen geen perfectie. Je kunt perfectie niet leren kennen van fouten. Je kunt alleen fouten kennen. Perfectie is niet het verwijderen van fouten. Het is het verkrijgen van Wijsheid, mededogen, bekwaamheid, capaciteit en liefde. Uitroeien van fouten levert geen perfectie op. Als je de evolutie op grotere schaal zou kunnen zien, zou je zeker je verwachtingen van jezelf aanpassen.

Bij het verlaten van dit leven, vinden de weinige individuen die schijnbare perfectie hebben bereikt een nieuw begin. Maar ze hoeven hier niet langer te zijn. In plaats van hun menselijkheid te transcenderen, moeten ze nu de identiteiten van het universum tegenkomen. Hiervoor hebben ze veel hulp en onthulling nodig.

Hun lot en hun weg zijn niet jouw zorg. Jouw zorg is je huidige leven, jouw vermogen om beslissingen te nemen en ernaar te handelen, jouw vermogen om onderscheidend te zijn en je gevoel voor doel en identiteit.

Mensen vragen vaak: “Waarom heb ik Leraren nodig?” Het antwoord is heel eenvoudig. Het is omdat je niets weet. Ja, je gelooft veel, veel dingen, maar je kennis is slechts een klein lichtje. Je gelooft dat je door het perfectioneren van je persoonlijkheid of lichaam, grote hoogten zult bereiken, maar wij verzekeren je, dat je grote frustraties zult krijgen. Een perfecte persoonlijkheid heeft misschien niet meer Kennis dan een onvolmaakte persoonlijkheid. Inderdaad, jullie grote Leraren in de wereld zijn zeer berucht geweest – geen perfecte persoonlijkheden. Dat ligt niet de nadruk, maar er zijn natuurlijk aanpassingen aan te brengen in je gedrag en denken.

Het perfectioneren van je gedrag om aan je normen te voldoen, is niet het pad van kennis. Kennis is geen idee. Het is ervaring. Het is relatie. Het is God. God is een relatie. Het is de aantrekkingskracht tussen leuk en gelijk, tussen hetzelfde en hetzelfde. Dat is God in een praktische definitie.

Dus hier hebben we dit idee van de Grotere religie. Waarom is het groter? Groter betekent niet beter. Het is alleen maar groter omdat het verantwoordelijk is voor een grotere realiteit. Je moet de evolutie van het leven begrijpen, niet alleen de evolutie van mensen. Je kunt dit intellectueel niet begrijpen, want het is veel te uitgebreid en alomvattend, maar je kunt het ervaren, en je kunt weten wat het betekent in je dagelijkse leven.

Mensen worden hier niet naartoe gestuurd om de ultieme werkelijkheid te bereiken. Dat is niet jouw doel. Je doel om hier te zijn is om je hier te voltooien. Denk je dat je van de Aarde naar de Hemel kunt gaan en alle stappen tussendoor kunt missen? Hopelijk, als je vooruitgang waar is, zul je je capaciteit uitbreiden en een grotere ervaring van het leven omhelzen, zoveel groter dat het mens-zijn te beperkend zou zijn. Waarom? Omdat je te veel relaties zult hebben.

Je wereld staat op het punt de fascinatie voor zichzelf te ontgroeien, een noodzakelijke fase van volwassen worden. Daarom is een grotere ervaring van religie, of zullen we zeggen een religie van vele werelden, geschikt. Het is niet alleen geschikt voor een groter perspectief; het is ook gepast om die wezens te begrijpen die je vanuit de Grote Gemeenschap zult ontmoeten. Ze denken niet zoals jij noodzakelijkerwijs. Niet allemaal zijn ze vriendelijk. Je bent net zo vreemd voor hen als zij zijn voor jou. Je moet ze met kennis zien. Dit is het perspectief.

Ik zei eerder dat mensen leraren nodig hebben omdat ze niets weten. Sommige mensen hebben leraren nodig, maar laten hun aanwezigheid nooit toe. Voor anderen zou het het beste zijn als hun leraren nooit bekend zullen worden. Toch hebben allen leraren. Je kunt nauwelijks genoeg energie genereren om door het leven te komen, laat staan jezelf erin verheffen. Je moet hulp hebben. Het accepteren van dit feit is zo belangrijk en geeft je zo’n gevoel van steun, gratie en waardering. Het betekent ook dat je een doel hebt dat belangrijk is en dat je niet alles weet.

Het is waar dat kennis door ervaring moet worden verworven. Een intellectuele achtervolging is het niet. Je intellect is niet gemaakt om het universum te begrijpen. Het is gemaakt om de bijzonderheden van je fysieke leven tot een goed einde te brengen, waarin het behoorlijk verfijnd is geworden. Maar, het kan niet begrijpen wat wordt gevoeld en wat wordt geweten. Gebruik deze capaciteit daarom niet op ongepaste wijze. Het heeft haar ware toepassing, en daarin een nuttige. Toch moet je een andere benadering zoeken.

Ons werk is dus religieus van aard, omdat het met God te maken heeft. Het gaat over een groter leven. In deze wereld kun je het grootse leven niet naderen; je kunt alleen een groter leven naderen. Je moet door de stadia van evolutie gaan. Je kunt ze niet allemaal overslaan. Dat kan je niet.

Als dit nu kan worden begrepen, kun je herkennen wat er moet gebeuren, wat kan worden gedaan en wat niet kan worden gedaan. Je zult je ware betrokkenheid en je ware behoeften zien, zonder onmogelijke lasten op je schouders te leggen. Dit is erg belangrijk. Met onmogelijke lasten zul je niet eens herkennen wat essentieel is, en dat zal falen veroorzaken, wat je kwelling zal versterken. We verwachten geen perfect gedrag. Maar we kunnen je niet erg effectief helpen als je absoluut belachelijke prestaties van jezelf blijft verwachten. Er zijn grotere wezens dan jij om het universum te besturen.

Daarom zal het werk dat er voor jou aankomt gaan over het ervaren van Gods werk binnen de huidige religieuze tradities, zowel hier als in den vreemde. Waarom is dit belangrijk? Het is niet alleen fascinerend voor de geest. Het is belangrijk omdat het contact met je Spirituele Familie stimuleert, zowel hier als in den vreemde. Het regenereert oude herinneringen die zo essentieel zijn voor je ervaring van continuïteit, heelheid en meetellen in het leven.

Mensen zoeken altijd hun Spirituele Familie. Ze zoeken het in persoonlijke relaties. Ze zoeken het in politieke oorzaken en in religieuze zaken. Ze zoeken het in vrede en ze zoeken het in oorlog. Ze weten niet wat ze zoeken, maar alleen zijn in deze wereld is een vreselijke bestemming. Toch ben je niet alleen. Voordat je in deze wereld kwam, was je niet alleen en degenen die bij je waren, zijn nu bij je. Deze herinnering herwinnen is het bewustzijn van het leven herwinnen in het zichtbare en het leven daarbuiten. Dan beginnen de barrières van illusies weg te vallen. Dan kun je spirituele aanwezigheid beginnen te begrijpen in plaats van het alleen te voelen. Dan wordt je waarneming verfijnd. Als je niet in deze wereld was, zou het zoveel gemakkelijker zijn om goede beslissingen te nemen. Maar je bent hier. Jullie hebben de natuurlijke bewoning van deze wereld in een fysiek lichaam aangenomen, maar de mogelijkheid van waar inzicht bestaat nog steeds.

Ter voorbereiding op de gebeurtenissen die de komende honderdvijftig jaar zullen plaatsvinden en ter voorbereiding op de religies van de komende een- tot drieduizend jaar, zullen de Grotere Gemeenschaps oefeningen worden gedeeld voor jouw eigen ontwikkeling. Ze worden niet filosofisch gedeeld maar als oefeningen gegeven. Ze worden niet alleen gegenereerd door intellectuele bespiegelingen. Ze zijn een initiatie voor jou om kennis, spirituele aanwezigheid en contact te ervaren. Deze oefeningen zijn oud. Hun doel is om je in staat te stellen om je oude herinneringen te herwinnen en om het bewustzijn van je werkelijke vrienden hier in deze wereld en eveneens je werkelijke vrienden elders te herwinnen. Hieruit zal een veel groter besef van het doel voortvloeien, en het is om deze reden dat deze oefeningen worden gedeeld.

Dit is een religieuze ervaring. Religieuze ervaring evolueert en vereist een groeiend gezichtspunt. Als je de geschiedenis van je religies en bekende geschiedenis leest, zo kortstondig als het is, zul je een ontwikkeling zien. Je zult ondubbelzinnig een uitbreiding beginnen te zien, en dus gaat het verder.

Het doel hiervan is kennis. Niemand dient aanbeden te worden. Er zijn hier geen helden. We blijven onzichtbaar. Je kunt ons niet aanbidden. Met de tijd zul je de wijsheid hiervan begrijpen en waarom het zo essentieel voor ons is om effectief te zijn. Zelfs de groten in jouw wereld die zover zijn gegaan en hun Kennis hebben bijgedragen, probeerden geen afgodsbeelden van aanbidding te worden. Het is hun Kennis die is verwaarloosd. Mensen zijn bang voor Kennis, maar Kennis is het doel.

Als je ernaar verlangt, zoek het dan. Je kunt het niet definiëren. Je kunt de uitkomst niet voorspellen. Je zoekt het omdat het voor jou vanzelfsprekend is om dat te doen. Want jouw Kennis bevat de herinnering aan jouw Schepper, jouw hulp en jouw betekenis in deze wereld.