Zekerheid, Sterkte en Wijsheid ontwikkelen


Developing Certainty, Strength and Wisdom

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 februari 1997
in Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De komst van de Grotere Gemeenschap kan overweldigend lijken, maar in werkelijkheid vertegenwoordigt zij de grootst mogelijke kans die de mensheid op dit moment zou kunnen hebben. De mensheid heeft iets nodig om haar in staat te stellen haar intern gekibbel en interne conflicten te overwinnen, een grotere uitdaging aan te gaan, haar integriteit te herstellen, haar hulpbronnen te behouden, haar volkeren te verenigen, haar gemeenschappelijke behoeften en gemeenschappelijke banden binnen de menselijke familie tot stand te brengen. Alleen de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap kan een dergelijke impuls en een dergelijke behoefte verschaffen.

Hier zal iedereen zich in dezelfde situatie bevinden. In welke stad je ook woont, in welk land je ook woont, welke taal je ook spreekt, hoe je je ook kleedt, welke religieuze gewoonten en rituelen je ook hebt, dit alles wordt nu overschaduwd door een grotere noodzaak en een grotere behoefte in het leven.

Maar om dit grote voordeel te verwezenlijken en de kans te herkennen en volledig te benutten, moet er een grotere scholing in de wereld komen. Er is een onderricht nodig dat mensen uit hun stamidentiteit tilt, uit hun natuurlijke loyaliteiten, uit hun beperkt gezichtsveld en begrip van het leven en uit alles wat hen scheidt en hen klein en [egocentrisch] houdt.

Een groots onderricht werd aan de wereld gegeven in een Leer die De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap wordt genoemd, want de Schepper zou de mensheid niet onvoorbereid op de Grotere Gemeenschap achterlaten. En de Schepper zou de mensheid niet zonder de middelen laten zitten om het grotere doel te realiseren dat elke mens in de wereld heeft gebracht. Om deze reden wordt deze Leer aangeboden. Zij is in de eerste plaats bedoeld om de middelen te verschaffen om zekerheid, kracht en wijsheid te verwerven.

Het is niet langer voldoende om in een Hogere Macht te geloven. Het is niet langer genoeg om te geloven in de integriteit van je eigen regering of in de onfeilbaarheid van je religieuze leer. Mensen zoeken zekerheid in het geloof in deze dingen. Ze zoeken een uitweg door deze loyaliteiten. Maar ieder mens heeft een grotere loyaliteit aan Kennis. Dit vertegenwoordigt hun directe relatie met de Schepper. En hoewel zij nog steeds regeringen en religieuze instellingen, rituelen en geloofssystemen nodig hebben om hun denken te organiseren en hun activiteiten te verheffen, hebben zij een grotere loyaliteit aan Kennis.

 

Dit vertegenwoordigt jouw fundamentele loyaliteit in het leven. Door deze loyaliteit en deze relatie op te bouwen ben je in staat om jezelf met wijsheid, helderheid en blijvende kracht in de wereld te geven.

De Grotere Gemeenschap vertegenwoordigt een formidabele uitdaging voor de menselijke gemeenschap, maar een verlossende. Als je alleen met angst en vrees op de Grotere Gemeenschap reageert, zul je het grote voordeel en de grote kans die zij biedt niet begrijpen.

Het leven is werkelijk verlossend als je gebruik kunt maken van haar grote kansen en je kunt verheffen om haar grote gebeurtenissen aan te kunnen. Als je daartoe niet bereid of in staat bent, wordt het leven overweldigend en een mislukking.

Het is duidelijk dat de mensheid sterker en meer verenigd moet worden, verantwoordelijker en intelligenter in haar gedrag en in haar waarneming. De Grotere Gemeenschap zal de noodzakelijke impuls geven om dit tot stand te brengen. Maar dit kan alleen tot stand worden gebracht als genoeg mensen zich ontwikkelen in De Weg van Kennis, als genoeg mensen zeker, sterk en wijs worden. Dit geld niet voor iedereen, maar wel voor veel, heel veel mensen. In feite is de noodzaak nu veel groter dan hij ooit is geweest, wat betekent dat meer mensen zullen moeten reageren dan ooit tevoren.

Daarom lees je dit boek. Natuurlijk geeft dit boek je niet alles wat je wilt, maar het geeft je alles wat je nodig hebt. En het zal de grotere verlangens van je hart en je wezen bevredigen. De tijd zal dit aantonen. Voorbereiding zal het reëel voor je maken. Daarom ben je hier.

Dit is het grotere doel en de grotere missie die jou in de wereld heeft gebracht, en zij heeft jou in de wereld gebracht om een wereld in een overgangsfase te dienen, een wereld die uit haar isolement komt en opkomt in een Grotere Gemeenschap van leven. Dit is een menselijke gemeenschap die sterker moet worden, meer geïntegreerd, met grotere capaciteiten en vaardigheden.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap biedt een stap-voor-stap middel om jouw relatie met Kennis terug te winnen, om wijsheid over de wereld en de Grotere Gemeenschap te ontwikkelen, te leren hoe je jouw verleden en jouw huidige vaardigheden op een nieuwe manier kunt gebruiken. Haar nadruk ligt op het ontwikkelen van zekerheid, kracht en wijsheid.

De behoefte aan zekerheid is enorm. Je leeft in een zeer onzekere tijd omdat de oude bondgenootschappen en de loyaliteiten van mensen aan hun geloof en instellingen nu uiteenvallen. Stamidentiteiten maken plaats voor internationale gemeenschappen. Lokaal leven maakt plaats voor meer mondiale betrokkenheid. Iedereen wordt langzaam afhankelijker van elkaar.

Te midden van dit alles komen overal ter wereld oude culturele en tribale vijandelijkheden tot uitbarsting. Mensen proberen hun nationale identiteit te behouden en dat lukt ze ook, maar de realiteit is dat ze niet geïsoleerd kunnen leven, dat ze niet kunnen zijn wat ze ooit waren, want de wereld is nu aan het veranderen. Zij komt op in een Grotere Gemeenschap.

In antwoord op de grote onzekerheid die tegenwoordig in de menselijke ervaring aanwezig is, proberen veel mensen hun oude religieuze tradities opnieuw te beleven, terug te gaan in de tijd, te proberen een vroeger tijdperk te herscheppen dat volgens hen zuiverder, heilzamer en vollediger was. Anderen raken gedesillusioneerd en ontmoedigd en vallen ten prooi aan de vele vooringenomenheden en verslavingen die de mensheid teisteren. Weer anderen stellen prachtige voorschriften op voor de mensheid in de overtuiging dat de mensheid op de drempel staat van een gouden tijdperk van vrede en voorspoed. Iedereen verlangt naar zekerheid in hun ideeën, in hun loyaliteiten, in hun relaties en in hun persoonlijke bezigheden, omdat zij leven in een wereld van toenemende onzekerheid en verandering.

Het is de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap die deze versnelde verandering aanwakkert, die de snelle vooruitgang in technologie aanwakkert, de ineenstorting van tribale culturen, de integratie van de menselijke gemeenschap. Het is een zeer moeilijke tijd om in te leven. Deze tijd is vergeven van conflicten, vijandigheid, verwarring en persoonlijke ontaarding.

Nochtans kun je deze beweging niet stoppen want dit is de evolutie van de wereld. Dit is de lotsbestemming van de mensheid. En hoewel er in de komende jaren veel strijd en veel onenigheid zal zijn, komt de mensheid tot een grote kentering in haar ervaring. Haar isolement is voorbij. Haar grondstoffen in de wereld nemen sterk af. De Grotere Gemeenschap is in de wereld, tracht zich hier te vestigen, tracht haar eigen invloed uit te oefenen en loyaliteit te verwerven van mensen die in de ban raken van deze invloeden.

Het is een zware tijd, een ernstige tijd, een moeilijke tijd. Maar het is een tijd die vraagt om meer kracht en bekwaamheid. Het is een tijd van aflossing. Het is een tijd van vernieuwing. Het is een tijd om sterker te worden dan jij als persoon en de mensheid als ras ooit zijn geweest. Het is een grootse tijd. Het is een tijd voor grootsheid om tevoorschijn te komen.

Hierom vraagt je wezen, zelfs als je geest bang is. Hierop kan je ware aard antwoorden zelfs als je ideeën bedreigd worden. Het is een tijd voor grootsheid om uit je binnenste tevoorschijn te komen, zelfs als je niet weet wat het is. Het is een goede tijd. Het is de juiste tijd. Het is de tijd voor zekerheid.

Waar kan echte zekerheid worden gevonden? Veel mensen vertrouwen op de overtuiging van hun geloof of op de kracht van hun wil om dingen te laten gebeuren, maar dit is geen echte zekerheid. Dit heeft niet het fundament van ware Goddelijkheid achter zich. Persoonlijke wil, persoonlijke overtuiging hebben niet de kracht van Kennis in jou.

Overtuiging is zwak en feilbaar. Hoe hardnekkig men er ook aan vasthoudt, zij is onderhevig aan manipulatie en zij bestaat zonder een solide fundament. Daarom leidt ze tot misbruik. Daarom bevordert ze manipulatie. Daarom is zij wreed in haar handhaving. Ze mist een inherente stabiliteit die men in het leven echt moet hebben om productief en creatief te kunnen zijn.

De wereld heeft geen behoefte aan een nieuwe reeks overtuigingen waar de mensen zich strikt aan moeten houden. De wereld heeft er geen behoefte aan dat mensen zich uitleven in hun wilskracht en proberen meer rijkdom en mogelijkheden voor zichzelf te vergaren ten koste van alle anderen.

Overal hebben mensen behoefte aan echte zekerheid. Zij moeten in zichzelf kijken, en zij moeten naar hun primaire relaties kijken om deze zekerheid te verkrijgen.

Echte zekerheid leeft in jou. Je kunt het maar op één plaats vinden. Alleen Kennis in jou is zeker van je ware aard, van je doel en van je bestemming. Alleen Kennis in jou kan onderscheiden wat heilzaam en wat niet heilzaam is in je ervaringen in de wereld. Alleen Kennis in jou kan de krachten in je mentale omgeving onderscheiden die je zelfs op dit moment beïnvloeden. Alleen Kennis kan je bevrijden van de beperkingen van je vroegere conditionering om je een nieuw begin en een nieuw leven te geven.

Alleen Kennis weet waar je heen gaat en wat je moet bereiken. Alleen Kennis weet bij wie je moet zijn, met wie je je moet verenigen en wie je moet leren te vermijden. Alleen Kennis kent de betekenis van je missie hier en de realiteit en identiteit van degenen die je in de wereld hebben gezonden. Alleen Kennis kent de werkelijke situatie in de wereld. Dit is het fundament van zekerheid in jou.

Maar mensen zijn bang. Ze zijn bang voor zekerheid. Zij beschermen hun kleine pleziertjes en hun ideeën met zoveel angst, en toch wordt hen gevraagd maar weinig op te geven om zo veel te ontvangen. Mensen zijn bang voor zekerheid. Zij zijn bang dat dit hen zal binden in het leven, wat het ook zal doen. Zij zijn bang voor hoe hun leven zou kunnen veranderen en wat zij zouden kunnen verliezen en hoe anderen hen zouden kunnen afwijzen. En ze kruipen ineen in een hoekje, bang voor het grote geschenk waarmee de Schepper hen heeft begiftigd.

Zij zijn ambivalent. Zij willen de vruchten van Kennis, maar zij willen niet doormaken wat zij moeten doormaken om deze vruchten te ontvangen en voort te brengen. Zij willen bevrijd worden van de wisselvalligheden van het leven. Zij willen bevrijd worden van de verloedering van ambivalentie en besluiteloosheid. Zij willen bevrijd worden van manipulatie en dwang. En toch zijn zij bang om te vertrouwen op iets dat zo fundamenteel is in henzelf.

Maar wat is hun grote behoefte? Hun grote behoefte is zekerheid – niet de zekerheid die zij vinden door in ideeën of instellingen te geloven of door helden en heldinnen te verzinnen om in te geloven, maar de zekerheid van Kennis.

Kennis is het enige deel van jou dat vrede kan voortbrengen en vrede kan handhaven, in jezelf en in de wereld. Want er heerst geen verdeeldheid in Kennis. Er is geen onenigheid in Kennis. Er is geen “jouw Kennis” en “mijn Kennis”. Er is alleen Kennis.

We hebben misschien verschillende percepties. We interpreteren de dingen misschien op onze eigen manier, maar wat we weten zal ons altijd verenigen. Daarom is Kennis de grote vredestichter in de wereld en daarom is Kennis de grote behoefte in de wereld.

Maar Kennis brengt meer voort dan vrede en een basis voor samenwerking. Zij is de bron van echte menselijke kracht. Zij is het vuur dat je in staat stelt moedig en vastberaden in het leven te staan. Ze is de bron van je moed die je kan voortstuwen naar onbekende en nieuwe omstandigheden. Zij geeft je de kracht om te onderzoeken. Geeft je het vermogen om je aan te passen. En geeft je de inspiratie om te creëren.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap leert je hoe je Kennis kunt terugwinnen. Zij biedt het programma voor het volgen van de Stappen naar Kennis. De nadruk hiervan ligt op het bouwen van dit grotere fundament in jou. De nadruk hiervan ligt op je in staat te stellen dit grotere fundament in jezelf te leggen door het grote geschenk dat je werd gegeven te ontvangen, door te leren het te onderscheiden van de andere krachten en andere tendensen in je geest en door te leren het te volgen en de genade en kracht ervan effectief en op de juiste manier tot uitdrukking te brengen.

Hier leer je verdraagzaamheid. Hier leer je geduld. Hier leer je mededogen. Hier cultiveer je je onderscheidingsvermogen, want dit alles moet ontwikkeld worden om een man of een vrouw van Kennis te worden.

Kennis wordt elke dag gestimuleerd in de voorbereiding. Er wordt elke dag een beroep op gedaan. Hier leer je stap voor stap wat Kennis is, hoe zij zich door jou uitdrukt, hoe zij je natuur versterkt en activeert en hoe zij je begeleidt en je leidt in de richting die je moet volgen. Hier ben je in staat alle banden die je vasthouden en alle dilemma’s en onwaarheden die je in verwarring brengen en je verlammen, los te laten.

Dit is een Leer in zekerheid. Dat hebben de mensen nodig. Dat zal de grondslag leggen voor actie, voor samenwerking en voor een grotere verantwoordelijkheid die moet worden aangegaan en die moet worden getoond.

Hoewel het een moeilijk probleem is, zal de mensheid in de toekomst verenigd moeten worden – niet omdat het een goed idee is, maar omdat het noodzakelijk is om te overleven. In de Grotere Gemeenschap is het een noodzaak. Zolang de mensheid een ras is van verdeelde en twistzieke naties, bezit zij een grote zwakte; zij is gemakkelijk van buitenaf uit te buiten.

Alleen een verenigde mensheid kan sterk en onafhankelijk worden in de Grotere Gemeenschap. Als zij zwak en verdeeld blijft, is zij niet in staat de kracht, de wil en de vastberadenheid te vergaren die zij nodig heeft. Zij zal niet in staat zijn een groepsgeest-ervaring te ontwikkelen die nodig is voor het ontwikkelen van interacties met andere rassen van intelligent leven die de wereld nu bezoeken en die de wereld in de toekomst zullen bezoeken. De zwakte en het gebrek aan eenheid van de mensheid heeft de mogendheden uit de Grotere Gemeenschap in de wereld zo’n groot voordeel gegeven en hen ertoe aangezet tactieken te gebruiken die werkelijk niet het grootste belang van de mensheid dienen.

Zoals Wij hebben gezegd, is het een grote waarheid in het leven dat als jij geen verantwoordelijkheid neemt voor je leven, iemand anders het zal doen. Als je niet leert je leven te sturen, iemand anders dat zal doen. Als jij je middelen niet ten volle benut en ze op de juiste manier gebruikt, iemand anders dat zal doen. Als jij niet het auteurschap van je leven opeist, iemand anders dat zal doen. Dit is een onontkoombare waarheid van het leven. Je kunt er niet aan ontsnappen. Geloof wat je wilt, zie de dingen zoals je ze wilt zien, het is onontkoombaar.

Daarom moet zekerheid worden geleerd – geen schijnzekerheid, geen voorgewende zekerheid, geen onbuigzaamheid in iemands overtuigingen, geen toewijding aan iemands persoonlijke doelen, geen vertrouwen op iemands wilskracht. Dit is alleen de kracht van de denkende geest. Je hebt de kracht van de wetende Geest nodig, de kracht van Kennis.

De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap leert de weg van zekerheid door een duidelijk contrast aan te brengen tussen wat zeker en wat onzeker is in jou en door je te leren hoe je een fundament in Kennis opbouwt, dag na dag, stap na stap. De Weg van Kennis leert je op een verstandige manier met het leven om te gaan; te leren hoe je de dingen op een nieuwe manier kunt zien; een groter gezichtspunt te verkrijgen op de berg van het leven; helder te zien, te zien met onderscheidingsvermogen, te kijken met open blik, en te zien met het onderscheidingsvermogen van Kennis zelf.

Dit is zekerheid. Niets anders is zeker. Geen enkel stel overtuigingen, geen enkel stel idealen, geen enkele filosofie is zeker. Ze zijn alleen nuttig of ze zijn niet nuttig. Ze stellen je alleen in staat zinvoller aan het leven deel te nemen of ze verhinderen je dat te doen. Ze helpen je om te zien, te weten en te handelen of ze vormen obstakels hiervoor.

De tweede grote behoefte is de behoefte aan kracht. Dit is niet alleen fysieke kracht – hoeveel je kunt tillen, hoeveel je kunt duwen, hoeveel je kunt verdragen. Dit is een kracht van hoeveel je kunt bevatten, hoeveel je kunt overdenken, hoeveel je kunt zien, hoeveel je kunt weten. Dit is de kracht van een grote capaciteit in het leven en een grote vastberadenheid. Een man of een vrouw van Kennis worden heeft dit alles tot gevolg.

Voordat dit gebeurt, identificeren mensen zich met hun ideeën, met hun verlangens en met hun angsten – die allemaal zwak en veranderlijk zijn en gemakkelijk van buitenaf gemanipuleerd kunnen worden. Ze hebben daarbuiten geen fundament en daarom zijn ze doodsbang voor verandering. Zij zijn bang voor alles wat er gebeurt. Zij proberen hun angst tegen te gaan door ongegronde hoop en fantasieën te koesteren over wat het leven is en wat het leven zou kunnen zijn. Maar toch heeft hun hoop geen kracht en geen fundament. Het is niet meer dan een wensenpakket en wordt slechts in het leven geroepen om de grote angst te compenseren die zij dieper in zichzelf voelen.

Het idee dat de wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap kan hen angst aanjagen, en om die angst te compenseren zullen zij er een prachtige verklaring voor verzinnen en een groots resultaat voor zichzelf. Maar er zit geen kracht in deze benadering. Ze is van nature zwak en feilbaar. Ze heeft geen wortels in de waarheid. Ze is niet verbonden met Kennis in jezelf. Het is gewoon een complex geheel van ideeën en gedrag dat in de basis is gebaseerd op angst en onvermogen. Deze ideeën doen zich voor als sterk, als zeker, maar ze hebben geen enkele basis. Ze zijn vluchtig, zonder inhoud, zonder betekenis en zonder blijvende kracht.

Als mensen niet weten, geloven ze. Zij identificeren zich met hun overtuigingen en hun ideeën. Ze identificeren zich met wat ze bezitten en wat ze kunnen manipuleren. Dit is een wanhopige poging om te leven. Ze is doorspekt met angst, spanning en vijandigheid. Nochtans is ze zwak en door anderen gemakkelijk te beïnvloeden en te manipuleren.

De grote behoefte aan kracht is dus de behoefte om een echt vermogen voor Kennis te ontwikkelen. Hier spelen twee leerbehoeften. De eerste is het ontwikkelen van een verlangen naar Kennis, gebaseerd op een groeiend begrip van wat zij is en waarom zij essentieel is. De tweede is het ontwikkelen van een vermogen om Kennis te ervaren en te ervaren wat Kennis je zal laten zien en wat Kennis door jou en met jou zal doen.

Verlangen ontwikkelen, vermogen ontwikkelen – dit vertegenwoordigt de dagelijkse studie en training in De Weg van Kennis. Want op dit moment heb je niet voldoende verlangen, en je hebt nog niet de capaciteit om een man of vrouw van Kennis te worden. Hoewel je enige stappen op je weg hebt gezet en je je misschien in de goede richting beweegt, heb je nog niet wat nodig is om te worden wat je moet worden.

Daarom bouwt de studie in De Weg van de Kennis uit de Grotere Gemeenschap je capaciteit dag na dag op. En ze versterkt en ontwikkelt je verlangen naar Kennis door je te laten zien wat Kennis is en door je een directe ervaring te geven van de realiteit van Kennis in jezelf, zodat je kunt zien dat zij een reddende deugd in je leven is geweest en je haar enorme kracht en wijsheid kunt gaan waarderen. Hier ontwikkel je kracht door vastberadenheid te ontwikkelen en door capaciteit te ontwikkelen.

Een van de essentiële aspecten die moeten worden aangeleerd bij het ontwikkelen van capaciteit is het vermogen om met onzekerheid om te gaan – niet door zich ervoor te verstoppen, niet door te doen alsof die onzekerheid niet bestaat, niet door te proberen haar te overwinnen met een aantal ideeën of overtuigingen of projecties, maar door te leren nieuwe situaties met een open geest tegemoet te treden.

Hier leer je te ontsnappen aan de voortdurende strijd om te proberen jezelf te laten gelden en jezelf gerust te stellen. Het is alleen je denkende geest die je probeert te doen gelden en gerust te stellen, want zonder Kennis heeft hij geen fundament. Hij is doodsbang. Dit is een hopeloze strijd en een waar je elke dag onder lijdt.

De Weg van Kennis leren biedt een uitweg omdat ze de basis legt die je nodig hebt en je leert hoe je de kracht kunt ontwikkelen die je moet hebben om vooruit te komen. Hier leer je sterk te worden door sterk te moeten zijn en door de middelen in jezelf te hebben om je kracht te herkennen en deze direct toe te passen. Hier ben je in staat vooruit te gaan zonder een star systeem van geloof, zonder te vertrouwen op de vastberadenheid van je denkende geest, omdat je nu een grotere kracht, een grotere hulpbron in je hebt waarop je een beroep kunt doen.

Dit is geen reis die je alleen zult maken, want terwijl je de Stappen naar Kennis neemt, ontwikkel je een fundament en ontwikkel je een bron in jezelf die Kennis in anderen zal stimuleren. Dit zal de basis leggen voor het ontwikkelen van Relaties in Kennis, een geheel nieuw soort relatie voor jou om te ervaren – een relatie gebaseerd op zekerheid, een relatie die werkelijke kracht heeft, een relatie waarin mensen hun aard niet verloochenen om samen te zijn, maar in plaats daarvan hun aard moeten realiseren en versterken.

Dit is een relatie van Wezen tot Wezen, niet van geloof tot geloof of behoefte tot behoefte. Deze relaties bezitten alle vermogen en mogelijkheden van Kennis. Zij kunnen mensen die verschillen verenigen op een manier die voor hen volkomen natuurlijk en complementair is.

Maar deze relaties kunnen niet tot stand worden gebracht zonder echte zekerheid en zonder echte kracht. Zij kunnen niet tot stand worden gebracht, tenzij men het vroegere denken en de vroegere beweegredenen achter zich kan laten.

Hier moet je leren om vrij te worden in je eigen geest en verantwoordelijk te worden voor je eigen fouten. Hoewel je niet al je eigen emotionele toestanden genereert, moet je leren ermee om te gaan. Dit genereert kracht en vaardigheid. Hier leer je langzaam de kapitein van het schip te worden door te beseffen dat je op een schip zit, dat het schip een speciale lading heeft, dat je ergens heen moet en iets belangrijks te doen hebt, en dat je moet leren de winden te gebruiken en door de golven van het leven te snijden om je richting te krijgen en je bestemming te bereiken.

De derde behoefte is wijsheid. Wijsheid is iets wat je moet ontwikkelen en leren. Terwijl Kennis in jou is begiftigd, moet wijsheid door jouzelf worden ontwikkeld met de hulp van anderen.

Wijsheid krijg je door het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen, beoordelingsvermogen en een vermogen tot en een verlangen naar Kennis. Wijsheid is leren zien wat er werkelijk is, leren herkennen wat belangrijk is en wat niet, en leren weten in welke richting je je moet bewegen op basis van de ontwikkeling van je perceptie en inzicht en van de kracht van Kennis in je.

Het is duidelijk dat als je objectief naar je eigen leven kijkt en naar het leven van hen die dicht bij je staan, je zult zien dat er grote behoefte is aan wijsheid. Met wijsheid zet je je bestaan niet op het spel door kortstondige driften, behoeften, pleziertjes of ambities. Je zult de kostbare jaren en tijd die je in de wereld hebt niet vergokken door dingen na te jagen die je slechts kortstondig betekenis en plezier kunnen geven.

Met wijsheid kies je voor iets in jezelf wat groter en diepgaander is. Je ziet af van veel dingen die andere mensen boeien, om dieper in jezelf te reiken en dieper in het leven om je heen. Hier neem je geen genoegen met ideeën. Neem je geen genoegen met aangename momenten. Je neemt geen genoegen met geloven in of volgen van bepaalde groepen. Je zult je kracht putten uit een diepere bron in jezelf en jezelf voorbehouden voor de grotere betekenis en de grotere missie die je hier bent komen dienen en die je tot uitdrukking moet brengen.

Je zult niet voor de gek worden gehouden door uiterlijkheden. Je zult leren de invloeden in je leven te herkennen en een relatie met hen aan te gaan die je accrediteren en je sterken. Je volgt niet alle anderen uit een verlangen om bij de groep te horen. Je volgt een andere weg, een andere roeping, een echte roeping die nu weerklinkt in de hele wereld. En wanneer je anderen ontmoet die gehoor geven aan deze roeping, zul je de basis hebben van een echte relatie. En wanneer je diegenen ontmoet die jouw bestemming en jouw specifieke roeping in het leven delen, zul je de basis hebben voor echte verbintenis en echte kameraadschap.

Je ziet er hetzelfde uit. Misschien kleed je je hetzelfde. Misschien woon je in hetzelfde huis of dezelfde stad. Maar er zal een enorme transformatie in jou hebben plaatsgevonden. Een complete verschuiving in je ervaring, in je perceptie en in je waarden zal langzaam in je hebben plaatsgevonden.

Als gevolg daarvan voel je je meer jezelf, meer verbonden, completer en meer heel, en toch leef je zonder alle veronderstellingen die je voorheen een vals gevoel van veiligheid gaven. Je zult verankerd zijn in de waarheid in jezelf in plaats van gebonden aan de percepties van je gemeenschap of de eisen van anderen.

Dit is de echte en ware vrijheid. Ze wordt jullie aangeboden, maar jullie moeten er de kracht, het vermogen en het verlangen voor ontwikkelen. En je moet de stappen nemen om haar te bereiken – niet de stappen die je voor jezelf creëert, maar de stappen die je door de Schepper worden aangereikt, want de Schepper kent de weg naar Kennis. De Schepper weet hoe hij je kan betrekken je opnieuw kan betrekken bij je grotere doel en missie in het leven.

Denk niet dat je deze stappen voor jezelf kunt creëren. Denk niet dat je een spiritueel pad kunt ontwikkelen dat gebaseerd is op een eclectische benadering van het leven, want een eclectische benadering zal je alleen geven wat je verkiest, en wat je verkiest zou wel eens niet kunnen zijn wat je werkelijk nodig hebt.

Wijsheid is zeldzaam in de wereld. Iedereen bezit een beetje wijsheid over een paar dingen. Maar echt wijs worden is iets anders. Hier is heel veel behoefte aan. Er bestaat een grote behoefte bij mannen en vrouwen om hun tijd en hun middelen niet te verspillen [om] een groter onderscheidingsvermogen en inzicht te verwerven en een beroep te doen op een grotere kracht in henzelf.

Hoe weet je dat je het juiste doet? Hoe weet je dat je je bezighoudt met de ware kracht en het echte vermogen? Hoe weet je dat je Kennis vindt in plaats van simpelweg je oude overtuigingen te volgen? Hoe weet je dat je de juiste richting in je leven kiest, de juiste persoon om mee samen te zijn, de juiste situatie om bij betrokken te raken, de juiste vorm van werk? Hoe begrijp je de invloeden die je mentaal beïnvloeden, die je emoties stimuleren? Hoe begrijp je de grote gebeurtenissen die de wereld vormgeven en de grotere krachten die daar werkzaam zijn?

Je moet een wijs iemand worden. Wijsheid is nu niet alleen weggelegd voor een zeldzaam en begaafd individu. Zij is niet alleen voor een heilige of een avatar of een grote spirituele leraar. Ze is voor jou. Ze is voor mensen zoals jij, die wijs moeten worden.

De hoop voor de mensheid berust op jou, niet alleen op jou, maar op jou met anderen zoals jij – degenen die reageren, degenen die kunnen ontvangen, degenen die zich kunnen voorbereiden, degenen die opnieuw kunnen beginnen, degenen die zich kunnen bevrijden van de beperkingen van het verleden, degenen die de opkomst van het leven kunnen voelen, degenen die de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap kunnen voelen.

Misschien is dit gevoel in jou heel klein en periodiek, maar dat is genoeg om te beginnen. Dat is genoeg om de eerste stap te zetten naar een groter leven, naar een grotere werkelijkheid.

De Weg van de Kennis uit de Grotere Gemeenschap leert hoe je zekerheid, kracht en wijsheid kunt cultiveren, ontwikkelen en tot uitdrukking brengen. Het is geen zekerheid, kracht en wijsheid die iemand heeft verzonnen. Het is niet het product van een instelling. Het is niet het resultaat van een stel prachtige idealen of overtuigingen. Het is de levende zekerheid, kracht en wijsheid die in Kennis in jou leeft.

Dit zijn de vruchten van Kennis. Dit zijn de resultaten van Kennis. Dit is de wil en de genialiteit van de Schepper, want de Schepper komt niet in je leven om je te straffen. De Schepper komt niet om alles van je af te pakken. De Schepper ontdoet je niet van al je geluk en betrokkenheid. De Schepper komt niet en stuurt bliksemschichten naar de aarde om het kwaad te vernietigen. Dit is een primitief idee.

Nee, de Schepper is vele malen intelligenter. De Schepper plaatst de gave in jou, en de gave werkt van binnenuit naar buiten. Hier wordt alles hergebruikt in plaats van vernietigd. Hier wordt alles getransformeerd in plaats van weggeworpen. Hier krijgen je denkende geest en je lichaam een nieuwe betekenis, een nieuw doel, een nieuwe waarde. Hier wordt niets verworpen. Alles wordt eenvoudigweg opnieuw gericht.

De Schepper weet hoe hij jou en je leven kan transformeren. De Schepper weet wat nodig is om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap. De Schepper weet wat je nodig hebt om zinvolle relaties te vinden, zinvol werk, om meer gezondheid en vitaliteit te vinden, meer betekenis en waarde.

Maar doe geen beroep op een verre God in een peilloze hemel, want de middelen om dit te bereiken leven in jou, in je Kennis. Zij zijn hier om je voor te bereiden op een groter leven. Ze zijn hier om je te leren wat Kennis betekent binnen de Grotere Gemeenschap, en ook binnen jouw wereld. En daarom wordt de Weg van de Kennis uit de Grotere Gemeenschap gezonden. Daarom is hij hier.

Je zult De Weg van Kennis leren. En je zult leren om zeker, sterk en wijs te worden door de Stappen naar Kennis te nemen, want je moet de stappen nemen om Kennis te vinden.

De weg is nu duidelijk, want de behoefte is groot. Je weet genoeg om te beginnen. Neem vandaag een stap en je zult in staat zijn om morgen nog een stap te nemen. Neem die stap, en je zult in staat zijn om de stap te nemen die volgt. Zo vind je je weg naar huis. Zo bouw je aan een leven van zekerheid, kracht en wijsheid.