Relaties, Bestemming en Roeping

Great Relationships, Destiny and Calling

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 february 1997
in Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je bent hier gekomen voor een groter doel. Je bent geboren met de Kennis van wat je moet doen, wat je moet bereiken, wie je moet ontmoeten en waar je naartoe moet. Het wordt tijd om deze Kennis te vinden en haar te gaan leven.

De Kennis die je bezit is rechtstreeks verbonden met en ontvankelijk voor de evolutie van de wereld, en hoewel je het grootste deel van je leven hebt doorgebracht met jezelf als persoon te ontwikkelen – je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en geconditioneerd te worden door je samenleving en haar instellingen – leeft deze Kennis op dit moment in je.

Als Ik zeg dat je voor een groot doel naar de wereld bent gekomen, denk dan niet aan grootse rollen voor jezelf. Denk niet dat je een belangrijke bevrijder of een belangrijke genezer zult worden. Je rol zal eerder meer alledaags en meer verborgen zijn, maar hij zal heel specifiek zijn, en hij zal van vitaal belang zijn in het grotere geheel der dingen.

Je kunt dit niet in je eentje uitzoeken, omdat je slechts een deel van de puzzel in handen hebt van de werkelijkheid en de betekenis van dit grotere doel voor jou. Om de rest van de delen te vinden, om het plaatje compleet te maken, moet je die sleutelpersonen vinden die voorbestemd zijn om samen met jou deel te nemen aan je grotere doel en missie.

Als je dit begrijpt, begrijp je waarom men onophoudelijk op zoek is naar een relatie. Ook al hebben de romantische pogingen van mensen tot enorme pijn en hoge kosten geleid, blijven zij proberen om ergens een echte verbinding tot stand te brengen. Waarom zouden ze anders doorgaan met iets dat zo weinig succes oplevert en zo veel kost?

Ondanks alle fantasie rond romantische relaties, ondanks alle misverstanden hierover, bestaat er een oprechte motivatie om met bepaalde mensen een band aan te gaan voor een bepaald doel. En hoewel deze drang voor de meeste mensen grotendeels onbewust is, is hij niettemin zeer krachtig.

Je moet die sleutelpersonen vinden met wie je een lotsbestemming deelt. Zij bevatten de rest van de puzzelstukjes van het mysterie van je leven. Daarom kun je de weg niet in je eentje vinden. Je kunt alleen beginnen. Je kunt vooruitgaan. Maar wat je hier te doen staat kun je niet in je eentje vervullen.

Zoals Wij hebben gezegd, zal Kennis belangrijke mensen in je leven brengen om je bij te staan. Zij zijn niet allemaal de sleutelfiguren waarover Wij spreken, maar zij zullen allen een belangrijke rol spelen in je ontwikkeling. Er zijn echter een paar sleutelfiguren die je moet ontmoeten. Kennis in jou zal trachten hen naar jou of jou naar hen te brengen. Zij zal jullie op elke mogelijke manier proberen samen te brengen. Kennis in hen zal eveneens hetzelfde proberen.

Maar kennis overstelpt de persoon niet. Ze is geen tiran. Ze domineert niet. Ze regeert niet op een harde manier. Integendeel, ze geeft haar invloed en probeert de persoon in een positieve richting te laten bewegen, in de richting waar hij voor bestemd is.

Niet alles wat je overkomt is vooraf bepaald, maar er zijn bepaalde dingen die je moet doen en bepaalde mensen die je moet ontmoeten en bepaalde activiteiten waaraan je moet deelnemen. Hoe dit tot stand komt kan op vele verschillende manieren gebeuren, maar bepaalde sleutelelementen moeten aanwezig zijn. Die kun je niet vervangen. Je moet je doel, je mensen en je missie in het leven vinden.

In veel vormen van spiritueel onderricht en spirituele beoefening worden mensen aangemoedigd zich zorgen te maken over hun bestemming na de wereld, bijvoorbeeld of zij naar de hemel of de hel zullen gaan, of dat zij naar een ander niveau zullen worden verheven, enzovoort, enzovoort. Hiermee is een grote verscheidenheid aan ideeën en overtuigingen verbonden, maar voor velen is dit een primaire focus. Maar dit is niet Onze focus en dit is niet de focus van Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap.

Wanneer je deze wereld verlaat, ga je naar huis, naar je Spirituele Familie. Zij waken nu over je, en zij wachten op je als je terugkeert. Je moet daarheen terugkeren; je hebt geen keus. Je kunt niet eeuwig in de wereld blijven; daarin heb je geen keus.

Wat je hier kunt bereiken zal het verschil maken. Het zal het verschil maken in termen van je ontwikkeling en in termen van het vooruitgaan van je Spirituele Familie. Jouw Spirituele Familie bestaat uit individuen die rechtstreeks met jou verbonden zijn op het niveau van Kennis, die een specifieke reeks missies en verrichtingen met jou delen. Je Spirituele Familie zal zich uiteindelijk verenigen met andere Spirituele Families, zoals de rivieren zich verenigen op hun weg naar de zee.

Wat de ene Spirituele Familie onderscheidt van de andere heeft alleen te maken met de aard van de vervulling en de activiteiten die in het manifeste leven moeten worden uitgevoerd. Er is geen tegenstelling tussen Spirituele Families; zij werken allen aan hetzelfde doel. Maar de Schepper realiseert zich dat individuen beter werken in kleine groepen waaraan zij verantwoording kunnen afleggen, en zo maakt dit deel uit van het Grotere Plan voor het terugwinnen van alle afgescheiden wezens.

De cruciale vragen zijn: Wat is je bestemming in de wereld? Wat kom je hier doen en hoe zal dat worden bereikt? Dit zijn de cruciale vragen voor jou, en dit zouden de cruciale vragen moeten zijn in alle spirituele tradities.

Ja, er wacht een beloning in het hiernamaals. Als je hier succesrijk bent, zul je dit grote succes meebrengen naar je Spirituele Familie. En als je hier geen succes hebt, dan zul je terugkeren en beseffen dat je terug moet komen en het opnieuw moet proberen. De beloning is in zekere zin dat je niet hoeft terug te komen om het opnieuw te proberen. Wij denken dat dat een zeer waardevolle beloning is.

Concentreer je daarom op de vraag over je bestemming in de wereld. Je erfenis staat vast. Je bestemming buiten deze wereld staat vast. Je bent gezegend in de ogen van de Schepper, want de Schepper kent je alleen zoals je werkelijk bent. Je moet uitzoeken wie je werkelijk bent terwijl je in de wereld bent en Kennis in jou toestaan zich uit te drukken en via jou bij te dragen aan de wereld.

Dit is het enige meesterschap dat hier mogelijk is, en dit is het meesterschap dat nodig is. Als je dit kunt volbrengen, zul je in vergelijking met anderen meesterlijk lijken, maar je zult gaan begrijpen dat jij niet de echte meester bent. De meester werkt door jou en met jou en voor jou en voor anderen en voor de hele wereld. Dit is het meesterschap.

Men zou kunnen zeggen dat De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap de Weg van Relaties uit de Grotere Gemeenschap is. Want de uitweg uit isolement en het verdiept-zijn in zichzelf is het tot stand brengen van zinvolle en doelgerichte relaties met mensen, met bezittingen, met plaatsen, met alles. Dit maakt een einde aan de Afscheiding. Dit herstelt de betekenis en waarde van alles wat eerder is gedegradeerd.

Uiteindelijk is je spirituele vooruitgang het vermogen om deel te nemen aan steeds grotere relatiepanorama’s. Je kunt je niet zomaar met alles verenigen. Je moet beginnen je stapsgewijs te verenigen, hoewel velen geloven en nog velen meer hopen dat je eenvoudig vanuit je geïsoleerde staat in de Geest van God kunt springen en daar verdwijnen. Maar zo is het echt niet. Je moet in staat zijn samen te komen in het dienen van mensen. Je moet in staat zijn je te verenigen met Kennis. Je moet in staat zijn je geest en je lichaam samen te voegen. Je moet in staat zijn zinvolle relaties aan te gaan met mensen en doelgerichte relaties aan te gaan met mensen. Het is allemaal een transformatie van relaties.

Hiervoor proberen mensen mensen te gebruiken om hun eigen ideeën te vervullen of om hun eigen identiteit te versterken. Relatie is meer een vorm van woekeren dan kameraadschap. Mensen binden zich aan elkaar voor financieel voordeel, voor schoonheid, voor plezier, voor opwinding, maar ze kennen elkaar zelden.

De grote transformatie vindt plaats wanneer je relaties kunt aangaan die gebaseerd zijn op Kennis en die gebaseerd zijn op een doel. Dit is een heel andere basis voor relaties en een die gezond en sterk is en voor alle betrokkenen een grotere wijsheid en een groter vermogen zal opleveren.

In Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap zijn er geen grote individuen. Zijn er geen helden en heldinnen. Maar er zijn grootse relaties en er zijn grootse gemeenschappen. Wat een grootse relatie maakt is de grootsheid die ieder mens kan inbrengen – niet hun idealen en hun aspiraties en hun ambities, hun rijkdom en hun bezittingen, maar de grootsheid van hun Wezen en wat zij samen in het leven kunnen voortbrengen en creëren.

Kennis in jou weet dat je je taak niet alleen kunt volbrengen, en zij weet ook dat je je taak niet kunt volbrengen met iemand die je zelf kiest. Alleen bepaalde mensen kunnen je werkelijk helpen, heb je werkelijk nodig, en je hébt ze werkelijk nodig.

Zij hebben de verantwoordelijkheid om jou te vinden en jij hebt de verantwoordelijkheid om hen te vinden. Zij hebben de verantwoordelijkheid om klaar te staan om met jou te participeren op de bedoelde manier zoals jij de verantwoordelijkheid hebt om met hen te participeren op de bedoelde manier.

Jouw vermogen om deel te nemen aan relaties die Kennis en een echt doel in het leven vertegenwoordigen vormt een grote prestatie, omdat deze relaties zullen geven aan de wereld om hen heen. Zij zullen veel meer geven dan zij nemen. Zij zullen creëren; zij zullen produceren; zij zullen dienen. Zij vertegenwoordigen de echte belofte voor de mensheid. En hoewel zij aan de buitenkant misschien alledaags lijken, brandt in henzelf een spiritueel vuur dat nu zo heet en zo helder is dat het in staat zal zijn om anderen te verlichten die in de nabijheid van deze relaties komen.

Je hebt al geweldige relaties, dus hou moed. De Ongezienen zijn bij je. Zij zullen zich niet mengen in je persoonlijke leven en alleen onder zeer, zeer zeldzame omstandigheden zullen zij zich aan je openbaren. Maar de grootsheid van deze relatie is al bij je.

Zij zijn er niet om je alles te geven wat je wilt. Zij zijn er niet om je leven heerlijk comfortabel en gemakkelijk te maken. Zij zijn er niet om je weg te effenen zodat zich geen hobbels op je pad bevinden. In plaats daarvan zijn ze hier om je te herinneren aan je doel, aan je besluit om naar de wereld te komen en aan de grotere aard en gave die je bezit en die ontdekt en teruggewonnen moeten worden.

Je kunt ze niet gebruiken om voordelen in het leven te behalen; je kunt ze niet gebruiken om je te helpen je persoonlijke doelen te bereiken. Ze kunnen niet worden gebruikt en gemanipuleerd. Zo groots zijn ze. Zij staan in zekere zin model voor de relatie die je moet aanknopen met die belangrijke personen die je bestemd bent te ontmoeten.

Er is veel dat onderwezen moet worden betreffende relaties – het aangaan van relaties van Kennis, het onderhouden van relaties van Kennis en het vervullen van relaties van Kennis. Om hier meer over te leren, moet je Ons aanstaande boek lezen, Relaties en Hoger Doel. Maar voor nu is het belangrijk om een perspectief te krijgen en een fundamenteel begrip dat je op De Weg van Kennis niet alleen reist. Bepaalde anderen die dit mysterieuze en grote pad met je delen, zullen geroepen worden om bij je te zijn en je bij te staan.

Er zullen geen helden zijn. Er zullen geen avatars zijn. Er zullen geen volmaakte wezens zijn. Er zullen slechts studenten van Kennis zijn op verschillende niveaus van verwezenlijking.

De ware meester is Kennis. Dat is het werk van het Goddelijke in je leven en in de wereld dat achter de schermen werkt om de afgescheidenen terug te winnen door Kennis.

Het is van het grootste belang dat je beseft dat je een bestemming hebt in de wereld en dat de betekenis en de aard van deze bestemming worden bepaald door waar je vandaan komt en waar je uiteindelijk naar toe zult gaan, want daar wordt je missie vastgesteld. Daar worden je doelen vastgesteld. Maar zij zijn bedoeld om hier in de wereld tot uitdrukking te worden gebracht en te worden uitgevoerd – in de wereld van alledaagse dingen en alledaagse situaties, in de wereld van conflicten en moeilijkheden, schoonheid en kansen.

Hoe zul je je lotsbestemming vinden? Nou, je lotsbestemming kan alleen gekend worden. Je kunt er elk idee over hebben dat je wilt. Je kunt elke overtuiging formuleren. Je kunt een ingewikkeld systeem van ideeën construeren, gebaseerd op je voorkeuren en je ervaringen uit het verleden, maar dit is niet je lotsbestemming.

Lotsbestemming gebeurt in een heel ander deel van jou. Het is iets dat je niet uit je wezen kunt bannen. Je kunt het niet anders maken; je kunt het niet veranderen; je kunt het niet laten doen wat je wilt dat op dat moment gebeurt. Het zit als een blauwdruk in je. Het vereist de betrokkenheid van anderen op een zeer specifieke manier, want je moet leren dat je niets alleen kunt doen en dat alles wat gecreëerd wordt, door wie dan ook op elk moment op elke plaats in de Grotere Gemeenschap, het gevolg is van dit soort relaties.

In deze wereld worden veel mensen in beslag genomen door het huwelijk, door dit soort partnerschappen, maar misschien is dat niet hun grootste behoefte. Hun verlangen naar relaties is oprecht, maar hun interpretatie kan verkeerd zijn. Je moet in staat zijn je met anderen te verenigen om grote dingen voort te brengen, want alleen kun je geen grote dingen voortbrengen.

Alles is het product van relaties. Alles wat gecreëerd wordt is het product van relaties. Alles wat wordt bijgedragen is het product van relaties.  Daarom is de Weg van Kennis de Weg van Relatie.

Mensen zijn erg pessimistisch over relaties, gebaseerd op hun ervaringen uit het verleden en op wat zij in de wereld zien gebeuren. En dus proberen ze te denken, ” Nou, ik moet het alleen doen. Ik moet leren om in mijzelf compleet te zijn. Ik kan op niemand anders vertrouwen.” Hoewel begrijpelijk, kan deze reactie geen succes opleveren.

De sleutel is om een man of een vrouw van Kennis te worden, want je grote relaties zullen worden gestoeld op je vermogen om dit te doen. Dit is hetgeen je meebrengt naar de relatie van lotsbestemming.

Want zelfs als je die persoon vindt die je voorbestemd bent te ontmoeten, als jij niet klaar bent om deel te nemen, of als de ander niet klaar is om deel te nemen, of als jullie beiden niet klaar zijn om deel te nemen om uit te voeren en te vervullen waarvoor jullie hier gekomen zijn, zal dat grote conflicten voor jullie opleveren. Het is beter dat jullie elkaar pas vinden als jullie er klaar voor zijn en dat jullie je in plaats daarvan concentreren op hoe jullie kunnen zorgen dat jullie klaar zijn voor elkaar en voor het leven en de gaven die jullie bedoeld zijn te geven.

Hier onttrekt je je niet aan de maatschappij in urenlange meditatie in een poging om de structuur van de geest te doorbreken. Dat is alleen bedoeld voor een zeer klein aantal mensen die een zeer specifiek doel hebben. Het feit dat het op bepaalde plaatsen populair of sociaal aanvaardbaar is geworden, betekent niet dat het jouw pad is.

Zoals Wij hebben gezegd, zal de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap het begrip van de mensheid van godsdienst en spiritualiteit voor altijd veranderen. Dit zal de context veranderen. Nu moet je een grotere God zien te vinden en een bredere religie en een bredere spiritualiteit.

Het is een spiritualiteit van gemeenschap. Wat kan een individu doen in de Grotere Gemeenschap? Wat voor soort kracht kan hij uitoefenen? Wat voor invloed kan hij hebben? Het is een andere leefomgeving.

De sociale ontwikkeling die daar heeft plaatsgevonden, heeft groepsgeest voortgebracht. Die kan enorm krachtig zijn als hij verstandig met Kennis wordt gebruikt. Zonder Kennis wordt hij, net als al het andere destructief en manipulatief.

Je bestemming in het leven vereist de ontwikkeling van anderen, in het bijzonder van die anderen met wie je bedoeld bent samen te werken. Daarom oefen je in De Weg van Kennis, niet alleen voor jezelf maar ook voor hen. Zij oefenen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor jou. Jullie zijn nu op elkaar aangewezen om succesrijk te worden.

Zo gebeuren de dingen in het leven. Dit maakt deel uit van het Grotere Plan. Mensen moeten uit hun egocentrisme en het verdiept-zijn in zichzelf worden gehaald en in zinvolle relaties worden gebracht om hun ware aard en hun doel om in de wereld te zijn te begrijpen. Dit is fundamenteel.

Door de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap is het nu nog dringender geworden, aangezien zij erkennen dat individuele kracht onbeduidend is tenzij je te maken hebt met individuen van Kennis. En die individuen zullen niet lang afzonderlijke individuen zijn, want zij moeten zich verenigen met anderen omdat Kennis mensen er altijd toe brengt zich te verenigen in zinvolle relaties. Ja, het zijn nog steeds individuen, maar nu hebben ze een groter Wezen en een grotere identiteit. Zij zijn groter dan de som van hun afzonderlijke delen.

Dit vertegenwoordigt een formidabele kracht in de Grotere Gemeenschap. Deze individuen samen kunnen niet gemanipuleerd worden. Hun mentale omgeving kan niet worden overheerst. Wat je ook zou kunnen doen om hen te overtuigen of over te halen, om hen aan te zetten of te ontmoedigen, vanwege de kracht van Kennis in hun relaties, staan zij buiten jouw invloed. Jij kunt hen niet zien, maar zij kunnen jou wel zien. Jij kunt hen niet onderscheiden, maar zij kunnen jou wel onderscheiden.

Misschien lijkt dit op dit moment nog niet belangrijk voor je. Misschien zeg je, ” Nou, dat is niet wat ik nu nodig heb.” Maar dat is wel wat je nodig zult hebben. Dat is wat de wereld nodig zal hebben. En in feite heb je het nu wel nodig, omdat je de invloeden die je leven sturen moet neutraliseren. Je moet je gezag terugwinnen. Je moet je gezag uitoefenen. Je moet je autoriteit vinden. En je moet de mensen vinden die je daarbij kunnen helpen, want je kunt de Weg van Kennis niet alleen gaan. Hoe kan één iemand alleen zijn eigen conditionering ongedaan maken en de conditionering van de wereld compenseren? Mensen hebben het geprobeerd, maar dat is niet de manier.

Mannen en vrouwen van Kennis verenigen zich in bondgenootschappen en in gemeenschappen van Kennis. Zij hebben hun grote bondgenoten. Zij hebben deze relaties nodig om sterk en doelgericht te zijn. Zij kunnen hun activiteiten niet alleen uitvoeren, want zij hebben de medewerking en steun van anderen nodig. Zij moeten gekend en herkend worden door iemand anders.

Deze bevestiging vergroot hun vermogen en bevestigt de ware aard van hun Wezen en hun doel. Iedereen in de wereld heeft deze bevestiging nodig, maar je moet voorbereid zijn om die te begrijpen en op de juiste manier te gebruiken.

Er zijn sterke relaties nodig in de wereld. Het potentieel is er. De mensheid heeft altijd sterke relaties gehad, maar ze zijn te zeldzaam geweest. Er zijn er te weinig van geweest. Dit moet groeien in de ervaring van mensen. De angst, de twijfel, de vijandigheid, het cynisme moeten worden weggenomen door een demonstratie van ware eenheid en ware bekwaamheid. Deze relaties kun je niet met iedereen aangaan, want je bent alleen voorbestemd om ze met bepaalde mensen te hebben, wat een uitdaging op zich zal zijn.

Maar het cruciale verschil zal worden gemaakt door Kennis in de ervaring van het dagelijkse leven en in het bredere begrip van de wereld te brengen. Dit zal de moed, de onbaatzuchtigheid en het vermogen voortbrengen om de problemen van de wereld en de grotere problemen die jullie in de Grotere Gemeenschap zullen tegenkomen, het hoofd te bieden.

Je ware erfenis is gestoeld op echte relaties. Je ware bestemming is gestoeld op echte relaties. En je roeping in de wereld zal berusten op echte relaties. Ja, je zult de mensen vinden die je nodig hebt, maar je moet er klaar voor zijn. Daar ligt de nadruk op. Op dit moment ben je er niet klaar voor. Misschien zijn zij er ook nog niet klaar voor.

Zij komen niet toevallig naar je toe, hoewel jullie ontmoeting heel toevallig kan zijn. Samenzijn met hen is misschien niet gemakkelijk omdat jullie beiden over je persoonlijkheid heen moeten stappen om met de realiteit van jullie relatie om te gaan.

Voordat dit kan gebeuren, zul je het onderscheidingsvermogen moeten verwerven om te weten wat een relatie van bestemming is en die te onderscheiden van een relatie uit voorkeur en verlangen. Je kunt een sterke voorkeur hebben. Je kunt sterke verlangens hebben. Je kunt op basis hiervan ogenschijnlijk sterke relaties opbouwen, maar deze relaties zijn niet echt sterk, en ze zullen mislukken binnen de context van een echt leven. Zij zullen niet het fundament of de substantie hebben om de openbaring van Kennis te ondersteunen.

Hoe weet je bij wie je wel en bij wie je niet moet zijn? Dat zul je weten. Om dit op een dieper niveau te begrijpen is het essentieel om een student van Kennis te worden en de lessen over relaties te leren binnen De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap.

In die zin overtreft wat in de Grotere Gemeenschap tot stand is gebracht verre dat wat hier in de wereld tot stand is gebracht. Het is niet alleen maar technologie of het vermogen om je te verplaatsen, het vermogen om van de ene wereld naar de andere te reizen. Dat zijn allemaal machines. Maar het vermogen om echte en betekenisvolle relaties en gemeenschappen te ontwikkelen is iets dat in de Grotere Gemeenschap zeldzaam is, maar dat op zeer hoog niveau tot stand is gebracht.

De meeste samenlevingen in de Grotere Gemeenschap zijn geen gemeenschappen op basis van Kennis. Het zijn gemeenschappen op basis van wetten. Zij vereisen een zeer strikte gehoorzaamheid, conformiteit, een zeer gereguleerd leven voor hun leden. Jij zou het leven in de meeste van hen ondraaglijk vinden.

En toch hebben zij kracht. Het is misschien niet de kracht van Kennis, maar zij hebben kracht – kracht in de fysieke wereld en kracht in de mentale omgeving. Zij verkrijgen hun medewerking door geweld en door handhaving, niet door Kennis.

De gemeenschappen van Kennis die in de Grotere Gemeenschap bestaan, zijn klein en leven teruggetrokken. Hun loyaliteit is natuurlijk. Hun kracht is uniek.

Wij delen dit alles met jou om je een inzicht en een perspectief te geven over de aard van de kracht in de wereld en hoe Kennis in de wereld functioneert – stilletjes achter de schermen. Dit geeft je een idee van hoe jullie in de toekomst zullen functioneren.

Want als je leert wijs te worden, zul je geen erkenning willen. Je zult alleen erkenning willen van hen die je werkelijk kunnen kennen. Misschien wíl je dat je werken worden erkend en dat ze worden bestudeerd en benut, maar zelf zul je geen erkenning willen.

Je hebt een bestemming in de wereld. Daarvoor zijn grote relaties nodig. Je vermogen om deze te vinden en eraan deel te nemen zal het gevolg zijn van je voorbereiding op De Weg van Kennis.

Houd moed, dan. Er is iets groots voor jou weggelegd. Er gebeuren grote dingen in de wereld. Ja, ze zijn riskant, maar ze zijn ook veelbelovend. Houd moed. Je zult deze reis niet alleen maken, maar je moet je voorbereiden en je moet geduldig zijn. Je zult je weg niet in één keer kunnen vinden.

Vanuit je huidige positie naar de volledige beleving van je bestemming in de wereld, zijn er vele, vele stappen, en je hebt niet veel tijd. Daarom heb je dit gevoel van urgentie. En als dit gevoel van urgentie wordt ontkend, voel je je depressief.

Kijk dan in je hart, en je zult weten. Je zult op een dieper niveau reageren en niet in een keer. De roeping is subtiel, maar continu. De mogelijkheid is verborgen, maar ze is aanwezig. De realiteit ligt buiten je gezichtsveld, maar kan gezien worden.

Kennis zal je daar naartoe brengen, maar eerst moet je Kennis vinden. Je moet je verenigen met Kennis. Je moet leren hoe je verstandig en scherpzinnig kunt worden met Kennis. Je geeft jezelf niet zomaar op met Kennis. Je brengt je kracht naar Kennis, en je leert hoe je sterker kunt worden.

Dit is het samenbrengen van alle aspecten van jezelf in hun juiste volgorde. Het is volkomen natuurlijk, maar om het te kunnen doen, moet je afleren wat onnatuurlijk was. Dit ligt nu voor je.

Wij leggen de nadruk op de realiteit van de Grotere Gemeenschap omdat dit de grotere context is om te beseffen wie je bent, waarom je hier bent en wat je moet doen. Je kunt niet zelf een context scheppen en in staat zijn om deze dingen te begrijpen.

Hier moet je naar de wereld kijken en je moet naar jezelf kijken. In plaats van te proberen je waarden aan de wereld op te leggen, te proberen je doelen aan het leven op te leggen, te proberen de beloningen die je wilt uit het leven zelf te halen, kom je in een dynamische relatie met het leven.

Hier stop je met je te verzetten tegen het in de wereld zijn. Hier ontgroei je je ambivalentie over je aanwezigheid hier. Hier verwerf je een echte basis.

Het is opmerkelijk dat veel mensen in de wereld van vandaag niet echt besloten hebben om hier te zijn. Het is alsof ze met één voet buiten de deur blijven staan. Daarom leven zo veel mensen in fantasie. Daarom hebben zoveel mensen zich losgemaakt van de werkelijkheid. Daarom zijn zoveel mensen verdwaald in hun eigen geest. Daarom zijn er zoveel mensen die zich afzonderen en alleen en geïsoleerd raken.

De Weg van Kennis brengt je in contact met wat groot en klein is – wat groot is in jou en wat klein is in jou, wat groot is in de wereld en wat klein is in de wereld. De Weg van Kennis maakt een duidelijk onderscheid dat je kunt ervaren. Hij maakt de dingen duidelijk omdat de dingen duidelijk zijn wanneer je ze scherp kunt zien.

Weet je, er heerst vandaag de dag een houding in de wereld dat alles afhankelijk is van je perspectief en zienswijze. Mensen zullen zeggen: “Nou, dat is maar één manier om ernaar te kijken. Er zijn andere manieren om ernaar te kijken.” En hoewel dit juist is, is het niet de waarheid. Met andere woorden, verschillende gezichtspunten leveren verschillende percepties op, maar eigenlijk bestaat er iets voorbij je gezichtspunt dat je kunt zien en kennen.

Dit relativistisch denken is dus zo algemeen verspreid. Het weerhoudt mensen ervan te herkennen wat essentieel is in henzelf en in de wereld. Het houdt hen in een voortdurende staat van twijfel en bespiegeling over hun eigen ervaring. Het maakt dat het overduidelijke vermengd lijkt te zijn met al het andere. Zij kunnen niet onderscheiden wat echt is en wat niet, wat authentiek is en wat niet. Zij denken dat het allemaal hun perceptie is.

Zij beseffen niet dat zij zich moeten verbinden met wat er in de wereld gebeurt. Zij moeten zich verbinden met wat er diep in henzelf gebeurt op het niveau van Kennis. Dit is de basis voor relaties. Dit is de basis voor gemeenschap. Dit is de basis om iets te kunnen bereiken met wie dan ook.

In De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap word je voorbereid op het ontdekken van je bestemming, je doel en die sleutelrelaties die je nodig zult hebben om je leven hier te vervullen en compleet te maken. Dit zal je veel verder brengen dan waar je ooit eerder bent geweest. Op een bepaalde manier zal wat je eerder hebt gedaan niet datgene zijn waar je nu op vertrouwt.

In plaats daarvan zal er een grotere stroom zijn die je vooruit trekt. Je zult goede en slechte dagen blijven hebben, dagen waarop je je helder voelt, dagen waarop je je niet helder voelt, dagen waarop de dingen in focus zijn en dagen waarop de dingen niet in focus zijn. Maar iets zal je voorwaarts drijven. Het is verbonden met het leven. Het is verbonden met de Grotere Gemeenschap. Het is verbonden met wie je bent. Ze zijn allemaal verbonden. Ze staan allemaal in een dynamische relatie tot elkaar.

Je kunt dit ervaren. Je moet dit ervaren. Dit roept je. Dit wacht op je. Dit is voor jou bedoeld.

Je hebt een relatie met de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Dit is de grotere context die je nodig hebt om je ten volle te realiseren waarom je hier bent en wat je moet doen. Zonder deze context zal het je niet duidelijk zijn. Dan vullen mensen alle gaten op met hun eigen ideeën. Dan creëren mensen hun ideologie omdat ze de dingen niet kunnen zien zoals ze werkelijk zijn.

Daarom moet De Weg van Kennis je naar dat uitkijkpunt brengen waar je kunt zien. Om de berg van het leven te beklimmen, moet je sterke relaties hebben, ware metgezellen die deze reis met jou kunnen maken. Jullie zullen het elkaar mogelijk maken om vooruit te komen.

De reis ligt nu voor ons. De Grotere Gemeenschap is hier. De mensheid moet sterk worden. Er moeten meer demonstraties komen van relaties van Kennis binnen de wereld. Er moet meer worden bijgedragen. Er moet een grotere mentale en fysieke gezondheid heersen. Er moet een voorbereiding op de toekomst zijn. Deze dingen roepen je nu allemaal toe. Wordt stil en je kunt het voelen.

Ik kan het op vele, vele verschillende manieren zeggen. Ik kan het op vele, vele verschillende manieren illustreren. Maar het is dezelfde roeping en dezelfde kracht. Het is de roep om Kennis. Het is de roeping van Kennis.

Blijf hierop gericht. Beantwoord dit. Houd dit in je vizier. Begin je voor te bereiden in De Weg van Kennis. Je kunt er niet komen zonder de voorbereiding. Je moet de Stappen nemen. Neem deze Stappen en je zult niet alleen reizen, want de Ongezienen zullen bij je zijn en anderen zullen komen om je te vergezellen op je grote reis naar huis, naar Kennis.