Kennis vinden

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 1997

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het verwerven van een Groter Gemeenschapsbegrip en -perspectief is zeker essentieel bij de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap zelf, maar dit is op zich niet voldoende. Je kunt hierbij niet simpelweg vertrouwen op de kracht van je intelligentie of je wil om het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen dat je nodig hebt om te kunnen functioneren in een meer gecompliceerde mentale leefomgeving. Je hebt meer nodig dan mentale kracht of wilskracht om met succes te kunnen functioneren in deze leefwereld. Want hoe machtig je ook zou kunnen worden als individu, je kracht zal onbeduidend zijn in vergelijking met de kracht van de groepsgeest die de werkelijke dynamiek van interactie in de mentale leefomgeving in de Grotere Gemeenschap zelf vertegenwoordigt.

Daarom moet je hier een beroep doen op een grotere kracht, een grotere intelligentie, een grotere sterkte in jezelf. We noemen dit Kennis. Het wordt vertegenwoordigd door je vermogen om te weten. Als We dit woord Kennis gebruiken, spreken we niet over een geheel aan informatie of een verzameling ideeën of iets wat je leert op een universiteit. We hebben het over de potentie van je spirituele geest.

Heel weinig mensen begrijpen werkelijk wat dit is. Misschien accepteren mensen dat ze een spirituele natuur hebben; misschien kunnen ze theoretisch accepteren dat ze spirituele wezens zijn, dat er iets aan hen is dat eeuwig is en dat dit hen verbindt met het Goddelijke.

Maar om dit hier echt relevant te laten zijn en om je spiritualiteit echt te kunnen begrijpen moet je herkennen dat je spiritualiteit een geest in jou vertegenwoordigt – een grotere geest, een geest voorbij de persoonlijke geest waarmee je denkt en berekent. Wij noemen deze geest Kennis. Het is de kennende Geest in je. En het belang ervan voor het begrijpen van je vermogen om te functioneren in de mentale leefomgeving is cruciaal.

Kennis bezit jouw ware missie en doel in het leven. Zij heeft voor jou het bredere begrip bewaard van waarom je in de wereld bent gekomen, wie je hier moet ontmoeten en wat je moet verwezenlijken.

Dat wil niet zeggen dat alles wat er zal gebeuren voorbeschikt is, maar dat je bepaalde dingen moet verwezenlijken en bepaalde relaties moet aangaan binnen de context van dit individuele leven. Dit vertegenwoordigt je bestemming in de wereld en de Kennis van deze bestemming en de kracht om haar te ontdekken en te vervullen bevinden zich binnen Kennis in jou.

Nu zullen sommige mensen vragen: “Nou, is dit het onderbewuste?” En ik zeg, nee, het is niet het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn maakt nog steeds deel uit van je persoonlijke geest, de geest die direct verbonden is met je fysieke bestaan.

Kennis vertegenwoordigt je eeuwige geest, je spirituele geest, maar het is niet gewoon een wezen. Het is een geest die denkt. Het is een geest die een doel en een missie en een richting in het leven heeft.

Wanneer je in de buurt van Kennis begint te komen, wanneer je de Stappen naar Kennis neemt, begin je het grote doel dat Kennis voor je heeft te ervaren en te ontvangen. En na verloop van tijd zal je je ten volle realiseren dat dit doel je eigen doel is en dat het je ware verlangen en je ware wil in het leven vertegenwoordigt.

Het terugwinnen van Kennis vertegenwoordigt de essentie van spirituele ontdekking en spirituele ontwikkeling. Kennis wacht om ontdekt en teruggewonnen te worden. Als je een student van Kennis wordt en de Weg van Kennis aflegt en de Weg van Kennis leert te leven, dan zullen uiteindelijk je persoonlijke geest en de grotere geest in je zich verenigen en één worden. Hier zul je volledig geïntegreerd raken, en je kracht en betekenis als individu zal volledig in de wereld worden gedemonstreerd.

Kennis roept je zelfs op dit moment op om tot haar te komen, haar te ontvangen – haar wijsheid, haar raad en haar richting als de jouwe te ontvangen. Dit is de grote spirituele roeping in jou, en die doet zich op dit moment voor.

Want de wereld komt op in de Grotere Gemeenschap en er is een grote spirituele roeping in de wereld die de mensen in staat stelt dit te beseffen en zich daarop voor te bereiden. Kennis in je weet wat dit betekent. Zij weet hoe belangrijk het is. Ze weet welke rol je gaat spelen. En ze weet precies waar je naartoe moet en wie je moet ontmoeten om dit te bereiken.

Hoe kan een van deze dingen door redenering of deductie worden gerealiseerd? Hoe kun je je denkende geest gebruiken om de wil van de grotere Geest in het leven te vinden en deze volledig tot uitdrukking te brengen? Je kunt proberen te begrijpen of te idealiseren wat spiritualiteit betekent en hoe het in de wereld functioneert. Je kunt proberen de activiteit van het Goddelijke binnen menselijke zaken te begrijpen of te idealiseren. Maar uiteindelijk kan je deze dingen alleen maar weten.

De betekenis, het bestaan en de Wil van je Schepper kan alleen maar geweten worden. Je ware doel, betekenis en richting in het leven kan alleen geweten worden. Je ware relaties – die je voorbestemd bent om te ontwikkelen, om aan deel te nemen – kunnen alleen geweten worden. Je ware aard, betekenis en waarde kan alleen maar geweten worden.

Daarom wenden we ons tot Kennis als de grote reis en het grote pad om de ware betekenis en het ware doel van je leven te vinden en om het echte fundament te vinden voor ware relatie, die je voorbestemd bent te hebben terwijl je hier bent. Kennis in jou bevat dit allemaal voor jou. Zonder Kennis kun je die niet vinden. Het maakt niet uit hoe groot je ideeën zijn, het maakt niet uit hoe verfijnd je denkprocessen zijn, het maakt niet uit hoe universeel je overtuigingen zijn, ze kunnen niet omvatten en bezitten wat de Kennis voor jou bevat.

Hier ga je een fundamentele waarheid begrijpen: dat je denkende geest een belangrijke dienende rol in je leven heeft door je in staat te stellen de grotere realiteit die je bezit tot uitdrukking te brengen en door de moeilijkheden en de wisselvalligheden van het leven heen te komen. Maar jouw denkende geest kan uiteindelijk alleen maar Kennis dienen. Maar zonder deze dienstbaarheid zal hij handelen alsof hij degene is die gediend moet worden en zal hij een dominante en destructieve kracht in je leven worden. Als je denkende geest dan de voornaamste focus wordt zul je de grotere realiteit die je in je draagt niet begrijpen en haar essentiële rol bij het mogelijk maken om je doel in het leven te vinden en te vervullen.

Veel mensen in de huidige wereld proberen te vertrouwen op hun intellectueel inzicht of hun overtuigingen en relaties om hen de basis te geven om hun ware aard en doel hier te begrijpen. Maar dit leidt altijd tot mislukking en teleurstelling, want je denkende geest kan hierbij alleen maar de grotere Geest dienen. Hij kan op zichzelf deze basis niet leveren. Hij alleen kan niet het grotere begrip, de grotere ervaring die je nodig zult hebben, opbrengen.

Dit geeft je de vrijheid om je tot Kennis zelf te wenden en te leren om de Stappen naar Kennis te nemen. Dit is in wezen het ware spirituele pad. Alle religieuze tradities in de wereld zijn waarachtig voor zover ze deze fundamentele ontdekking en uitdrukking ondersteunen.

Maar als je naar spiritualiteit kijkt en je neemt de geschiedenis, de cultuur en tradities weg; als je alle fysieke vertoon van religie wegneemt, dan houd je de essentie van spiritualiteit over. In de Grotere Gemeenschap wordt dit Kennis genoemd. Dit wordt geuit in je vermogen om te weten. Zij wordt ervaren door een diepgaand besef in jezelf en binnen de context van je relaties. Zij richt je altijd op werkelijk productieve activiteiten in de wereld en leidt je stap voor stap, punt voor punt, bij het realiseren, uitdrukken en vervullen van je unieke roeping en doel in het leven.

Zoals we al eerder hebben gezegd moet je binnen de context van een Grotere Gemeenschap de echte essentie van spiritualiteit gaan ontdekken. Geloof, tradities, rituelen, cultuur zijn alleen voor de mensheid toegankelijk. Je kunt geen brug slaan naar buiten de mensheid, zelfs niet naar de planten- en dierenrijken in de wereld, tenzij je de echte essentie van spiritualiteit kunt vinden en haar zelf kunt ervaren.

Religie is belangrijk. Ze speelt een fundamentele rol om mensen de kans te geven hun ware spirituele aard en het doel daarvan in het leven te ervaren. Maar ze kan slechts een grotere werkelijkheid dienen, net als je denkende geest. Hij alleen is niet de grotere werkelijkheid. In jou wordt de grotere werkelijkheid weergegeven en belichaamd in Kennis.

Ook hier hebben We het niet over ideeën of overtuigingen. We hebben het over de diepgaande ervaring van weten. Dit illustreert en bevestigt je relatie met het Goddelijke en je intrinsieke relatie met al het leven.

Toch heeft Kennis een specifiek doel voor jou in de wereld. Zij herinnert zich waarom je in de wereld bent gekomen. Ze herinnert zich de overeenkomst die je met je Spirituele Familie hebt gesloten voordat je hier kwam. Ze herinnert zich je verlangen om het fysieke leven opnieuw binnen te gaan om een echte bijdrage te leveren, die je moét leveren.

Kennis is het niet vergeten, maar jij wel. Jij bent het vergeten omdat je het moest vergeten om je als mens te kunnen ontwikkelen, om de menselijke samenleving te kunnen betreden en daar te functioneren. Als je herinnering aan je Aloude Thuis en je grotere doel volledig aanwezig zou zijn in je geest als kind, zou je de moeilijkheden van het leven in de wereld niet aanvaarden. Je zou gewoon naar huis willen, naar je Aloude Thuis waar je vandaan komt en waar je uiteindelijk naar terug zult keren.

Daarom ga je een periode van geheugenverlies in wanneer je de wereld binnenkomt om hier een functioneel mens te worden. Maar zodra dit in voldoende mate is bereikt, moet je je wenden tot Kennis. Je moet Kennis vinden en de Stappen naar Kennis nemen.

Wat heeft dit te maken met de Grotere Gemeenschap? Waarom is dit het essentiële element in het begrijpen en ervaren van Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap? Waarom is dit zo fundamenteel in je voorbereiding op je ontmoeting met andere vormen van intelligent leven?

Zoals We hebben gezegd, Kennis is de essentie van je spiritualiteit en je spirituele aard. Zij is ook de essentie van de spiritualiteit en de spirituele aard van al het intelligente leven in het universum.

Hoewel jullie niet dezelfde geschiedenis, dezelfde cultuur, dezelfde rituelen, dezelfde conventies of zelfs dezelfde overtuigingen of idealen gemeen hebben, zijn jullie op het niveau van Kennis één. Jullie kunnen elkaar begrijpen. Jullie kunnen van Wezen tot Wezen, van essentie tot essentie communiceren. Samen kunnen jullie alle grenzen van ras, cultuur, identiteit, geloof en associatie overstijgen. Dit is jullie fundamentele verbinding met al het intelligente leven. Het is de grotere spiritualiteit die je met hen deelt. Daarom is het de essentie van Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap.

Kennis is echter van fundamenteel belang om effectief te kunnen omgaan met intelligente rassen van buiten de wereld en binnen de context van de mensheid zelf. Dit is een fundamentele waarheid omdat Kennis het enige deel van jou is dat niet beïnvloed kan worden in de mentale omgeving.

Laten We dit duidelijk maken. Je gedachten, je wensen, je gevoelens, je emoties, neigingen en overtuigingen zijn allemaal aan beïnvloeding onderhevig en zijn in feite het resultaat van jarenlange beïnvloeding. Als je je geest zorgvuldig onderzoekt, zul je merken dat je niet de oorsprong bent van de meeste gedachten waarop je vertrouwt om je zekerheid en stabiliteit te geven. Ze zijn gewoon geabsorbeerd uit je omgeving. Ze zijn het product van conditionering. Zoals We al eerder hebben gezegd is er heel weinig oorspronkelijk denken in de wereld.

Een van de taken van studenten van Kennis is om volledig in het reine te komen met de mate van hun eigen conditionering en de primaire elementen en krachten te herkennen die deze conditionering blijven versterken. Hoewel dit sociale uniformiteit binnen een cultuur oplevert, creëert ze grote beperkingen voor het individu, beperkingen die een student van Kennis moet leren herkennen en overwinnen.

Om Kennis te vinden moet je alles herkennen wat voorkómt dat je haar ontdekt. Om Kennis te kunnen volgen moet je die hindernissen herkennen en overwinnen die je daarvan weerhouden. Hier kom je oog in oog te staan met die krachten in de mentale leefwereld die in het verleden je denken hebben gestuurd en geconditioneerd en met die krachten die dat nog steeds doen. Hier zul je merken dat de meeste overtuigingen die je hebt niet de jouwe zijn, dat de meeste gedachten die je hebt niet de jouwe zijn, dat veel van je ingevingen niet de jouwe zijn. Ze zijn in je geconditioneerd gedurende jarenlange blootstelling.

Daarom raden wij de student van Kennis af om veel televisie te kijken of vaak de krant te lezen, tenzij er een specifieke reden of aandachtsgebied is om te leren over een wereldgebeurtenis of een bepaald aspect van de omstandigheden waarin de mensheid verkeert. Deze vormen van media versterken simpelweg oude ideeën om iedereen op dezelfde of soortgelijke manier te laten denken met zeer weinig variatie van individu tot individu. Dit soort conditionering is zowel bewust als onbedoeld. Ze geeft iedereen dezelfde informatie op dezelfde manier en zonder veel afwisseling.

Toch kan Kennis in jezelf niet worden overtuigd. Zij reageert alleen op Kennis in de ander en op Kennis in het universum, dat de Geest van de Schepper is. Zij wordt niet overgehaald, zij wordt niet overtuigd, zij raakt evenmin in de war door alle uitingsvormen van het leven, zowel in de fysieke als in de mentale leefwereld. Zij weet wat waar is en wat niet. Ze wordt niet geraakt door onwaarheden. Ze wordt niet beïnvloed door deze onwaarheden. Ze raakt niet onder de indruk van onwaarheden.

Daarom is zij de grote sterkte en kracht in jou. Haar inzicht in het leven wordt niet gedicteerd door een persoonlijk standpunt of door een culturele conditionering. Daarom vertegenwoordigt ze jouw vrijheid in de wereld.

Kom dicht bij Kennis en je krijgt de vrijheid van Kennis en de kracht van Kennis en de vastberadenheid van Kennis. Binnen de Grotere Gemeenschap is dit een kritisch aspect. Dit is het enige dat bepaalt of je vrij zult zijn of dat je wordt overgehaald en uiteindelijk gedomineerd.

Terwijl je leert de Stappen naar Kennis te nemen zul je de kracht van sociale conditionering gaan zien en hoezeer dat je denken en je gedrag heeft beïnvloed. Maar binnen de context van een Grotere Gemeenschap zijn de overtuigingskrachten veel sterker en worden ze bewuster gestuurd.

Zoals We hebben gezegd zullen menselijke overtuigingen, menselijke idealen, zelfs menselijke religies, in de mentale leefwereld worden uitgebuit door al die bezoekers die proberen invloed en macht te verwerven in deze wereld. Alles wat mensen willen, alles waar mensen bang voor zijn, alles waar mensen onbewust in geloven, vormt de elementen die jouw bezoekers kunnen gebruiken om het menselijk denken en gedrag te sturen. Dit staat voor vaardigheid in de mentale leefwereld. Het is een onzichtbare vorm van manipulatie en toch zijn de gevolgen ervan zeer tastbaar.

Wat je leest, wat jou verteld wordt, waar je naar luistert en hoe je geleerd wordt om dingen te zien: het heeft allemaal verstrekkende gevolgen in het leven. Hier bevinden zich heel weinig vrijdenkers, omdat er nog maar heel weinig mensen in de wereld zijn die sterk zijn met Kennis.

Als je hier serieus over nadenkt, zonder voorkeur en zonder grote bezorgdheid, begin je meer inzicht te krijgen in de toestand waarin de mensheid verkeert en waarom de mensheid binnen de context van een Grotere Gemeenschap zo ontzettend kwetsbaar is.

Hier moet je verder gaan dan je ideeën over goed en kwaad om de dynamiek en de interacties van het leven te begrijpen. Zoals We hebben gezegd zijn jullie bezoekers niet kwaadaardig; ze hebben gewoon hun eigen behoeften die hen drijven. En in de meeste gevallen zijn ze ook niet sterk met Kennis, want ze zijn geconditioneerd en geprogrammeerd om op een bepaalde manier te denken en bepaalde activiteiten uit te voeren zonder enig persoonlijk onderscheidingsvermogen.

Als je kunt volgen wat Ik je tot nu toe vertel zul je zien dat de mensheid Kennis nodig heeft. Het is niet nu niet gewoon een spirituele zoektocht. Het is essentieel voor overleving en zelfbeschikking. En afgezien daarvan begin je misschien in te zien dat de mensheid zelfs een voordeel heeft in de Grotere Gemeenschap, omdat de mensheid, gezien haar complexe sociale ontwikkeling en haar rijke spiritueel erfgoed, de capaciteit voor Kennis heeft, een veel grotere capaciteit en mogelijkheid voor Kennis dan, laten we zeggen, je bezoekers op dit moment hebben.

Wie sterk wordt met Kennis zal vrij zijn binnen de mentale omgeving en kan daar een positieve en constructieve invloed uitoefenen. Maar zonder Kennis zou je dit niet kunnen. Dat zou onmogelijk zijn. Jouw gedachten zouden gewoon door krachtigere gedachten worden beïnvloed, want in de Grotere Gemeenschap heb je te maken met Groepsgeest, niet met een stelletje vrijdenkende individuen. En binnen de mentale leefwereld is de Groepsgeest bijzonder krachtig.

Jullie bezoekers werken allemaal met de Groepsgeest en laten dit zien. Dat geeft hen de vaardigheid om de menselijke waarneming, het menselijk geheugen en het menselijk gedrag te beïnvloeden bij alle directe ontmoetingen met mensen die ze in de wereld hebben gehad. Het bewijs hiervan zal met zekerheid alles wat Ik zeg staven.

Als mensen achteraf denken dat het een positieve of negatieve ervaring was, weerspreekt dat niet het feit dat ze hun ervaring niet onder controle konden houden toen ze in de nabijheid van de bezoekers waren. Je kunt dat goed noemen om jezelf gerust te stellen of je kunt het slecht noemen. Maar als je je eigen wil niet kunt uitoefenen, als je je eigen geest niet kunt richten, als je je innerlijke waarheid of aard niet kunt uitdrukken in een directe interactie met een persoonlijkheid uit de Grotere Gemeenschap, dan ben je overmeesterd in de mentale leefwereld. Als dit zo doorgaat, verlies je uiteindelijk je wil en kan je niet meer vij denken.

Dan wordt de mogelijkheid om een fundament in Kennis te leggen steeds kleiner. Je zult terrein verliezen. Je wordt gewoon het resultaat van hun Groepsgeest. En omdat ze het terugwinnen van Kennis in de wereld niet steunen, zullen ze je pogingen dwarsbomen om je ware aard te vinden en de boodschap en het doel die hij voor jou bevat.

Misschien denk je wel, “Hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit in de wereld gebeuren?” Toch kan Ik je verzekeren dat dat op dit moment plaatsvindt en dat het al tientallen jaren aan de gang is en dat het steeds vaker zal voorkomen. Want de Grotere Gemeenschap is hier, en ze is al bezig haar netwerk van invloed uit te rollen. En deze invloed is veel groter dan je op dit moment wellicht beseft. Daarom is de behoefte aan Kennis, de behoefte aan het leren van een Grotere Gemeenschapsbegrip en -perspectief, op dit moment zo cruciaal.

De mensheid verliest terrein. Ze is om te beginnen nooit sterk geweest in termen van de mentale leefwereld, maar ze verliest ernstig terrein. Daarom is er een intense en dringende spirituele roeping in de wereld. Die is dringender dan mensen zich realiseren. Misschien denken ze wel, “Nou, het is gewoon een kans om verlicht te worden.” Nee. Het is een noodzaak om de integriteit en de zelfbeschikking van de mensheid te behouden.

Zelfs als de mensheid geen ernstige ecologische en sociale problemen zou hebben zou de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap een dringende oproep in de wereld veroorzaken. Mensen zijn zich echter grotendeels niet bewust van de grotere krachten die nu hun ervaring vormgeven en die hun toekomst en lot bepalen.

Maar als je de menselijke geschiedenis leest zie je ook hier dat de meeste mensen zich niet bewust waren van de grotere sociale en politieke krachten die hun toekomst en hun lot bepaalden. Dit is in de loop van de menselijke geschiedenis gebleken, en toch heeft de situatie nu een heel ander niveau bereikt, een heel andere dimensie.

Daarom klinkt de roep om Kennis, die in wezen een spirituele roeping is, met grote intensiteit en urgentie in de wereld. Daarom ben je misschien niet tevreden met een beetje persoonlijk comfort of kleine persoonlijke genoegens. Daarom drijft iets je verder.

Misschien begrijp je het niet. Misschien weet je niet wat het betekent. Misschien irriteert het je en verhindert het je om gewoon te vertrouwen op die paar geriefelijkheden die je onderweg hebt kunnen creëren. Toch vertegenwoordigt dit de beweging van Kennis in jou en de grote en dringende roeping waar we het hier over hebben.

Om de mensheid in staat te stellen met succes in de Grotere Gemeenschap te op te komen en daar een plaats in te nemen, een plaats waar zij haar vrijheid kan behouden en handhaven en haar capaciteiten kan ontplooien moet de ontwikkeling van Kennis individueel en collectief veel groter worden dan zij op dit moment is.

Dit zal niet het gevolg zijn van overheidsprogramma’s. Dit zal niet het resultaat zijn van jullie onderwijssysteem. Dit zal tot stand komen door individuen, mannen en vrouwen zoals jij, die de moed en de innerlijke roeping hebben om De Weg van Kennis te volgen, om sterk te worden in Kennis, hun verantwoordelijkheid op te eisen en hun erfenis in ontvangst te nemen terwijl ze hier in de wereld zijn.

Mannen en vrouwen van Kennis hebben het menselijk ras altijd vooruitgeholpen. Zij zijn altijd de bron geweest van ontdekkingen, uitvindingen en sociale vernieuwing. Ze zijn altijd de bron geweest van het in leven houden van religie door de essentie van spiritualiteit erin te brengen. En toch bevinden we ons nu op een groot keerpunt waarop de behoefte hieraan nog groter is dan ooit tevoren.

Kennis in je weet dat de mensheid opkomt binnen de Grotere Gemeenschap. Zij weet dat dit de reden is waarom jullie in de wereld zijn gekomen. Ze weet dat dit een dwingende noodzaak en werkelijkheid is. En toch weet zij precies waar je op dit moment staat, wat je gelooft, wat je denkt, wat je waardeert, waarop je gevoelens berusten en waardoor ze beïnvloed worden.

Ze weet dat je vrij moet worden. Ze weet dat je heel en krachtig moet worden. Zij weet dat je de grote gelijkmoedigheid en de grote kracht van Kennis moet vinden. En ze zal je daar onophoudelijk naartoe bewegen. Je zult geen rust hebben. Je zult pas verlichting voelen als je dit kunt vinden, want dit vertegenwoordigt het zoeken en het verlangen van je ware Wezen.

In de Grotere Gemeenschap hebben individuen in kleine groepen Kennis kunnen verankeren, ervaren en tot uitdrukking kunnen brengen. En toch gebeurt dit meestal onder veel zwaardere en moeilijkere omstandigheden dan waar jullie nu mee te maken hebben in jullie wereld. Want in sterk gereglementeerde en ontwikkelde samenlevingen wordt het opkomen van Kennis binnen het individu als een grote bedreiging gezien en vaak op brute wijze onderdrukt.

Hier worden de geest, de houding en de prioriteiten van de burgers in hoge mate gecontroleerd via de mentale leefwereld en via sociale conditionering. Daarom wordt de enkeling met Kennis onder deze omstandigheden met veel meer moeilijkheden geconfronteerd. Het verwerven van zijn vrijheid en het behouden ervan binnen zijn sociale context en zijn mentale leefomgeving is een enorme opgave. Maar hij staat niet alleen.

En hier komen we bij een zeer belangrijk deel van jullie begrip en voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Elk individu dat een bewuste keuze maakt om sterk te worden met Kennis en de grote roeping die zich binnen de wereld voordoet te beantwoorden zal zeer veel hulp krijgen en zich openstellen voor een grotere associatie van het leven, zowel binnen de wereld als daarbuiten.

Grotere Spirituele Krachten overzien de menselijke ontwikkeling. We noemen hen de Ongezienen, of althans zo worden ze in veel culturen in de Grotere Gemeenschap genoemd. Net als tuiniers houden zij toezicht op de ontwikkeling van de menselijke intelligentie en de menselijke Geest zoals zij toezicht houden op de intelligentie en de Geest in alle werelden waar zich intelligent leven bevindt.

De menselijke gemeenschappen vertegenwoordigen in dit opzicht een grote rijkdom en toch verkeren ze in een enorme verwarring. Individuen hebben hier de mogelijkheid om te reageren op Kennis en de Stappen naar Kennis te nemen, maar het is erg moeilijk voor hen om de richting van de mensheid zelf te beïnvloeden omdat hun aantal zo gering is en hun ervaring en ontwikkeling zo’n groot contrast vormt met de gewoonten en tradities binnen de menselijke gemeenschappen.

Ze vallen op als bijzondere mensen en toch moeten ze verborgen blijven om niet geconfronteerd te worden met extreme tegenslag, vervolging of onbegrip. Ze hebben echter een sterkere band met de Ongezienen, een sterkere spirituele band, die sterker en sterker wordt naarmate ze verder komen en vooruitgaan.

Dit geeft je dus een duidelijk beeld van hoe de echte Bondgenoten van de mensheid in de Grotere Gemeenschap zijn en waarom ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van de mens en het behoud van de menselijke integriteit. Jullie ware Bondgenoten in de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigen een gemeenschap van Kennis. Het zijn geen grote militaire of politieke machten. Zij blijven voor het merendeel verborgen in de Grotere Gemeenschap. Toch kunnen ze via de Ongezienen met jullie communiceren, zelfs terwijl jullie hier zijn, want naarmate jullie verder komen op De Weg van Kennis worden jullie opgenomen in een grotere spirituele verbintenis en een spiritueel netwerk.

Hier zal je zien dat, terwijl er een grote en complexe ontwikkeling van interacties in de fysieke wereld plaatsvindt, zich in zekere zin achter de schermen een groot communicatienetwerk bevindt dat zich uitstrekt tot buiten het fysieke domein. Omdat dit zich op het niveau van Kennis bevindt, vormt het het bewijs van Kennis en weerspiegelt het Kennis. Het is geen psychische omgeving in de zin dat elke vorm van kracht daar kan verblijven. De mentale leefwereld is een psychische omgeving, maar de omgeving van Kennis is niet op dezelfde manier een psychische omgeving.

Hier begin je te beseffen dat je Bondgenoten hebt in de Grotere Gemeenschap. Ze ondersteunen het terugwinnen van Kennis in de wereld en zijn verbonden met de Ongezienen, net zoals jij leert om verbonden te zijn met de Ongezienen. Ze willen Kennis in het hele universum versterken. Ze willen Kennis levend houden binnen de complexe mentale en sociale leefwerelden die binnen de Grotere Gemeenschap bestaan. Hun missie in het leven is Kennis tot uitdrukking te brengen, Kennis te demonstreren en Kennis levend te houden in de hoofden en harten van individuen, zowel binnen hun respectievelijke werelden als in de hele Grotere Gemeenschap zelf.

Hoewel je ze nooit persoonlijk zult ontmoeten, vertegenwoordigen zij je grootste bondgenoten en je krachtigste relaties. Alleen als je vooruitgang boekt in De Weg van Kennis, alleen als je de grote drempels in bewustwording overgaat, zul je ze rechtstreeks kunnen ervaren evenals de kracht van hun intentie en de goedgunstigheid van hun wil.

Maar op dit moment is het belangrijk dat je weet dat ze bestaan, anders zul je het gevoel krijgen dat de mensheid absoluut geen kans maakt in de Grotere Gemeenschap en dat alles wat Ik hier presenteer volkomen overweldigend zal lijken, en dat zal je de moed ontnemen. Maar laat je niet ontmoedigen, want de kracht van de Schepper, de kracht van de Ongezienen en de kracht van de grote gemeenschappen van Kennis zoals die in de Grotere Gemeenschap bestaan, blijven bij je en ondersteunen je in je moeilijke taak om je sociale conditionering te overwinnen, vrijheid te verwerven in je mentale leefwereld en de weg naar Kennis te vinden.

Vat ook moed omdat er vandaag een grote Leer in de wereld is die de Schepper hier heeft willen laten ontstaan. Ze staat voor het verlangen en de wil van je ware Bondgenoten om je vrijheid te vinden en deze constructief tot uitdrukking te brengen ten dienste van de wereld.

Een groots Onderricht genaamd De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap werd aan de mensheid gegeven. Het doel ervan is de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en het fundamentele en essentiële onderricht te geven in het leren, leven en tot uitdrukking brengen van De Weg van Kennis. Het biedt een unieke studiemethode die Stappen naar Kennis wordt genoemd.

Het is bedoeld voor iedereen in de wereld en iedereen die op dit moment de grote roeping in zichzelf kan voelen. Het legt de basis voor spirituele terugwinning, die Wij de terugwinning van Kennis noemen. Het legt de basis voor het verkrijgen van een Grotere Gemeenschapsperspectief en -begrip. Het stelt je in staat om een fundament te ontwikkelen voor het herkennen en aangaan van ware en doelbewuste relaties met anderen. Het brengt de realiteit en de ervaring van Kennis in het dagelijks leven, in alle aspecten van je activiteiten in de wereld. En tot slot bereidt het je voor op de Grotere Gemeenschap doordat het je met je ware kracht en vermogen in contact brengt, door het fundament te leggen voor vrijheid en door je de dynamiek van intelligente interactie te leren binnen een grotere mentale omgeving waarin jullie nu als ras opkomen.

Het reageert op je lotsbestemming; het benadrukt je lotsbestemming. Het reageert op je ware spirituele aard; het benadrukt je ware spirituele aard. Deze Leer wordt gepresenteerd door één persoon, maar het is niet het product van de opvoeding van deze ene persoon alleen, want er is geen individu in de wereld die zo’n Leer zou kunnen creëren.

Vat moed dan, want je hebt veel steun. De voorbereidingsmethode werd je gegeven. Op dit moment staat ze tot je beschikking. Dit boek laat de realiteit en het bestaan ervan in de wereld zien.

Vat moed, want de Ongezienen zijn bij je en zullen je begeleiden en zegenen terwijl je verder gaat en je vordert in De Weg van Kennis.

Vat moed omdat je sterke Bondgenoten hebt in de Grotere Gemeenschap die, door grote moeilijkheden en opoffering, de realiteit van Kennis hebben verworven en zich binnen hun eigen wereld hebben ontwikkeld in de Weg van Kennis. Wat zij bereikt hebben wordt jullie ter beschikking gesteld via de studie van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. En hun bewustzijn en de grootsheid van hun Geest kan direct worden ervaren als je leert om met anderen te communiceren op het niveau van Kennis en dit grotere spirituele panorama van het leven binnen te gaan.

Je treedt hier binnen zonder fantasievolle overtuigingen, zonder ingewikkelde metafysische geloofssystemen, zonder hoge idealen, zonder onrealistische associaties. In plaats daarvan kom je er binnen met een zuiverheid en een heelheid van geest die alleen een persoon of een wezen waar dan ook in de Grotere Gemeenschap in staat stelt deze grotere associatie van het leven die Wij Kennis noemen te betreden.

Jouw voorbereiding op de Grotere Gemeenschap is daarom een spirituele voorbereiding. Het is een essentiële voorbereiding om jouw spirituele kracht en intelligentie terug te winnen. Het wordt tot uitdrukking gebracht door het volgen van De Weg van Kennis en door het nemen van de Stappen naar Kennis. Hierbij overstijg je de grenzen van religie en betreed je het grotere panorama van de spiritualiteit zoals die werkelijk functioneert en bestaat binnen de fysieke realiteit van het dagelijks leven en binnen de realiteit van de Grotere Gemeenschap.