Een Grotere Gemeenschapsperspectief en -inzicht ontwikkelen


Een Grotere Gemeenschapsperspectief en -inzicht ontwikkelen
Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
on 31 januari 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

In het leven wordt het zicht van de mens bepaald door zijn gezichtspunt en de verkleuring van zijn waarneming. Het is duidelijk dat als je een breder gezichtspunt hebt op de berg van het leven, je meer kunt zien. Je bent in staat dingen te zien die je voorheen niet kon zien omdat je toen niet de positie had van waaruit je kon kijken. Voorheen kon je alles geloven, maar je kon niet zien.

Het gaat erom dat je het punt bereikt van waaruit je zelf kunt zien. Je kunt duidelijk zien en weten. Gebruik makend van de analogie van de berg, zou je beneden in het bos kunnen blijven en elk gezichtspunt kunnen cultiveren dat je maar wilt, maar je kunt nog niet zien waar je staat. Je kunt je positie op de berg niet zien. Je kunt niet zien wat de berg omringt. Je kunt niet zien hoe groot de berg is. En je kunt niet zien hoe ver je al bent.

Daarom is het idee van meesterschap zo relatief. Je kunt zeggen, “Nou, ik ben een meester! Ik ben zo veel verder, zo ver boven waar ik eerder was!” Maar dan draai je je eindelijk om en kijk je, en zie je dat het pad verder blijft gaan, en je moet door, want je reis is nog niet ten einde. Dus telkens als je iets bereikt, ontstaat er een nieuw begin. Telkens als je iets voltooit, begint er weer iets nieuws.

Het zou voor Ons niet voldoende zijn om alle inzichten, perspectieven en informatie te verschaffen die Wij in dit boek presenteren, als Wij niet bereid waren je mee te nemen naar dat gezichtspunt van waaruit je kunt zien. Het is niet onze bedoeling je simpelweg een prachtige en grootse perceptie van het leven te geven, een groots idee, een groter geloofssysteem, een geheel nieuwe reeks ideeën om aan te hangen en je mee te identificeren. Dat zou je probleem alleen maar groter maken en je last alleen maar verzwaren.

In plaats daarvan zeggen Wij je dat je kunt zien en weten wat gezien en gekend moet worden als je het gezichtspunt bereikt van waaruit je kunt zien en dus weten. Vanaf een hoger gezichtspunt zijn de dingen gewoonweg duidelijk, maar totdat je dit gezichtspunt bereikt, moet je ze als mogelijkheden beschouwen.

Kennis in jou weet al wat het weet. Hoe dichter je bij Kennis komt, hoe meer je zult weten wat Kennis weet. Maar je moet nog steeds de reis maken om met je eigen ogen de werkelijke omstandigheden van je leven te zien en de grotere omstandigheden die van invloed zijn op de loop en de bestemming van de mensheid.

Dit brengt Ons nu tot het bespreken van het ontwikkelen van een Groter Gemeenschapsperspectief en -begrip. Hier pleiten Wij er niet voor dat je een buitenaards standpunt inneemt, maar alleen dat je ogen op een ruimere manier leren zien en dat je op een ruimere manier leert denken en dat je waarneming en ervaring meer omvattend en meer authentiek kunnen zijn.

Een buitenaards gezichtspunt kan net zo afgestompt zijn als een menselijk gezichtspunt. In feite zijn menselijke wezens op dit moment vrijer om hun eigen persoonlijke mening te vormen dan de meeste geavanceerde technologische rassen in de Grotere Gemeenschap. Schokkend maar waar. Dit biedt de mensheid een van haar weinige maar belangrijke voordelen.

Het ontwikkelen van een Groter Gemeenschapsperspectief en -begrip is het gevolg van verder kunnen kijken dan je culturele en religieuze conditionering, verder kunnen kijken dan de heersende opvattingen en overtuigingen die je benadering van het leven en je perspectief hebben gevormd, er bovenuit stijgen, de dingen op een ruimere manier zien vanuit een hoger gezichtspunt.

Je ziet nog steeds met je eigen ogen. Je vertrouwt nog steeds op je grote menselijke talenten. Je bent niet iets anders geworden. Je bent meer geworden zoals je werkelijk bent.

Dus wat is het ontwikkelen van een Grotere Gemeenschapsperspectief en -begrip? Ten eerste is dit het vermogen om voorbij de massale conditionering te kijken die je visie vertroebelt en die een muur rond je ervaring creëert. Het vermogen om dit te kunnen is het resultaat van de voorbereiding op De Weg van Kennis. Dit is niet iets dat je eenvoudigweg voor jezelf kunt willen of hopen dat het gebeurt of verwachten dat dit je door een Goddelijke boodschapper gegeven wordt. Het is iets dat je in jezelf moet opbouwen en cultiveren, dag in dag uit, elke dag. Zo bouw je het fundament.

Zo kom je boven op de berg. Je komt de berg niet op door langs de kant van de weg te gaan zitten dromen en na te denken over hoe het moet zijn en kan zijn en zou kunnen zijn voor jou. Je pakt jezelf bij elkaar en je komt in beweging. Je maakt de reis stap voor stap. En je gaat om met alles wat je onderweg tegenkomt, wat jou leert hoe je moet reizen, je leert wat je mee moet nemen en je helpt je waarneming en je vermogen om vooruit te komen te verfijnen.

Hier is het niet alleen zo dat je op een hoger punt bent aangekomen en je meer kunt zien. Je hebt in feite een echte transformatie doorgemaakt tijdens de reis zelf.

Dus tegen de tijd dat je het uitkijkpunt op de berg bereikt van waaruit je kunt zien, is je waarneming verfijnd, en je waarden zijn nu meer in harmonie met je ware aard. Je bent in staat geweest dingen los te laten die je voorheen alleen maar belastten en verwarden. Je reist licht. Je bent snel ter been. Je weet nu hoe je de moeilijke veranderingen op het pad zelf moet doorstaan. Je weet hoe je om moet gaan met gevaar, tegenspoed en tegenstand, zowel in jezelf als van buitenaf.

Wanneer je dan eindelijk buiten gevaar bent en vanaf een hoger punt voorbij de boomtoppen kunt kijken, is je visie verfijnd, zijn je vermogens versterkt en is je leven licht en gefocust geworden. Het is dus de reis die je voorbereidt op wat je zult zien wanneer je het uitkijkpunt bereikt.

Een Grotere Gemeenschapsperspectief is in veel opzichten alsof je buiten je wereld kunt staan en naar binnen kunt kijken. Het is in staat zijn om buiten jezelf te staan en naar binnen te kijken, niet met vreemde ogen, maar met je eigen ogen.

Zoals het nu ligt, zitten mensen in de wereld naar buiten te kijken. Ze zitten in zichzelf en kijken naar buiten, door alle filters die zijn gecreëerd door hun jarenlange sociale conditionering. En ze zien maar heel weinig van wat er gebeurt. Ze zien wat ze het liefst zien of wat hen geleerd is te zien. En vaak zien ze niet eens met hun eigen ogen, maar met de ogen die hen zijn gegeven.

Als je buiten je wereld zou kunnen staan en naar binnen zou kunnen kijken vanuit een Grotere Gemeenschapsperspectief, zou je nu dingen zien die zo voor de hand liggen dat je ze voorheen niet kon zien. Je zou zien hoe klein en kwetsbaar je wereld is, hoe kwetsbaar hij is voor interventie van buitenaf. Je zou de mensheid aan de oppervlakte zien leven, zichtbaar voor het opmerkzame oog. Je zou zien hoe het streven van de mensheid, haar prioriteiten en conflicten allemaal zichtbaar zijn voor de oordeelkundige waarnemer. Je zou zien dat je geest onbeschermd is tegen ongerechtvaardigde interventie. Je zou zien dat de mensheid wordt bewogen zoals de wind het gras laat bewegen door krachten waar de mensheid zich niet eens bewust van is.

Je zou de wereld in kijken en je zou zo’n enorme belofte in de mensheid zien en toch zo’n grote kwetsbaarheid en onverantwoordelijkheid. En je zou zien dat de toekomst van de mensheid niet alleen gebaseerd kan zijn op de vrome inspanningen van een paar geïnspireerde individuen, maar moet steunen op een grotere scholing die hier wordt voortgezet en de voorbereiding op een nieuw leven en een nieuw bestaan.

Als je buiten je wereld zou kunnen staan en naar binnen zou kunnen kijken, zou je zien hoe kwetsbaar het milieu is en zou je de enorme gevolgen van de aantasting ervan zien. En je zou zien dat er nog maar weinig over is voor de mensheid om te gebruiken. Je zou de enorme omvang van het probleem in al zijn facetten zien.

Maar als je van binnen naar buiten kijkt, zie je deze dingen dan? Jij ziet deze dingen niet. Van binnenuit naar buiten kijkend, weet je deze dingen niet. Je hoort en ziet alleen wat je verteld wordt of wat je zelf tegenkomt. Je kunt het grotere plaatje pas zien als je de ogen hebt om ze te zien en het hart om ze te voelen.

Weet dat je hier niet alleen voor jezelf bent. Je bent hier voor alles wat leeft. En daarvoor moet je een ervaring hebben – een ervaring waar je je toe kunt verhouden en die je kunt gebruiken om jezelf meer kracht en motivatie te geven.

Als je buiten je wereld zou kunnen staan en naar binnen zou kunnen kijken, zou je zien dat jullie onder de loep worden genomen door verschillende groepen bezoekers en dat er in de wereld al veel tot stand is gebracht en dat de mensheid, terwijl zij bezig is met haar dagelijkse bezigheden, zich niet bewust is van deze grotere gebeurtenissen, dag na dag terrein verliest en haar eigen invloed en zelfbeschikking verliest. Subtiel maar diepgaand is deze invloed.

Als je buiten je wereld zou kunnen staan en naar binnen zou kunnen kijken, zou je zien dat het een piepklein plaatsje is binnen een veel grotere gemeenschap, een Grotere Gemeenschap waar leven bestaat en zich heeft ontwikkeld en leven vertegenwoordigt in al zijn verschijningsvormen. Je zou zien dat jullie planeet een tuinplaneet is, een relatief paradijs vergeleken met andere bewoonde werelden. En je zou zien dat je leeft met ongekende rijkdommen, maar zonder enige echte waardering voor hun werkelijke waarde.

Als je naar andere bewoonde werelden zou kunnen reizen, zou je zien hoe desolaat veel van die werelden zijn, en zou je zien hoeveel van hun natuurlijke milieus werden verwoest. Want de meeste bewoonde werelden in de Grotere Gemeenschap zijn gekoloniseerd.

Dan zou je terugkeren naar je wereld, en je zou zien dat het een juweel in het universum is. Je zou zeggen, “Mijn God! Wat een kostbare plek! We moeten hier zorg voor dragen. Anderen in de Grotere Gemeenschap zullen dit voor zichzelf willen. En als zij zien dat wij het behoud ervan verwaarlozen, zullen ze zich aangemoedigd en bevoorrecht voelen om haar voor zichzelf te veroveren.”

Als je buiten je wereld zou kunnen staan en naar binnen zou kunnen kijken, zou je zien dat het leven heel anders is dan wat de mensen geloven. Je zou zien dat de Schepper overal in het universum aan het werk is en niet in beslag wordt genomen door menselijke zaken en aspiraties. Je zou zien dat jouw wereld slechts een van de vele, vele werelden is die zich ontwikkelen. Het is in feite een van de vele werelden die zich nu in het proces van opkomst in de Grotere Gemeenschap bevinden. Je zou de grote risico’s inzien, en je zou zien dat de menselijke bevolking onbekend is met haar omstandigheden. En je zou je gedwongen voelen om te handelen, om mensen op te voeden en om de perceptie die je hebt en het begrip dat je hebt opgedaan te verstrekken.

Als je buiten jezelf kon gaan staan en naar binnen kon kijken, zou je in staat zijn je sterke en zwakke punten eerlijk en rechtvaardig te beoordelen. En je zou zien hoeveel je nodig hebt om sterk te worden met Kennis, hoeveel je nodig hebt om Kennis te vinden en te onderscheiden van de andere overheersende drijfveren in je geest. Je zou zien hoe je je eigen mentale omgeving zou moeten definiëren en ontwikkelen en je relaties met anderen zou moeten verduidelijken en je alleen zou moeten wijden aan die mensen met wie je een groter doel en grotere betekenis in het leven deelt.

Als je buiten jezelf zou kunnen staan, zou je zien dat Kennis in je leeft en wacht om naar boven te komen en dat je worstelt om dit naar boven komen te laten gebeuren.

Als je buiten jezelf zou kunnen staan en naar binnen kon kijken, echt, niet zoals je als een ander kijkt, maar zoals je zelf van buitenaf naar je kijkt, zou je zien hoezeer je gedachten en je activiteiten worden beïnvloed door de heersende opvattingen, overtuigingen en het gemanipuleer van anderen. Je zou zien hoe zelden je oorspronkelijke gedachten hebt en hoe moeilijk het is om een staat van helderheid te bereiken binnen een zee van invloed in de mentale omgeving.

Het verwerven van een Grotere Gemeenschapsperspectief en -begrip is alsof je buiten de wereld gaat staan en naar binnen kijkt, en het is alsof je buiten jezelf gaat staan en naar binnen kijkt, niet kritisch, niet angstig, niet hoopvol, maar met heldere blik, echt onderscheidingsvermogen, met de kracht van Kennis, die helder kan zien en kan weten wat echt is en wat niet, en kan zeggen wat echt is en wat niet, en wat waardevol is kan scheiden van wat niet waardevol is.

Dit perspectief moet door voldoende mensen in de wereld gecultiveerd worden. Het zal het gevolg zijn van hun voorbereiding in De Weg van de Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Het zal het gevolg zijn van het feit dat zij de moed en de integriteit bezitten om te leren over het leven buiten hun persoonlijke sfeer, en een groter inzicht te krijgen in de loop en de bestemming van het menselijk leven. Het zal het gevolg zijn van hun Grotere Gemeenschapsscholing. Het zal het gevolg zijn van het nemen van de Stappen naar Kennis.

Je denkt misschien dat iedereen die in de Grotere Gemeenschap leeft ook dat perspectief heeft. Dat is natuurlijk niet waar, want veel rassen leven net zo geïsoleerd als jouw ras. Maar juist onder hen die zich bezighouden met ruil- en handelsverkeer, die bijvoorbeeld reizen, is men zich ervan bewust dat er intelligent leven bestaat [buiten hen] en dat zij niet het middelpunt van het universum zijn. Zij zijn in staat geweest hun stammenmentaliteit in voldoende mate af te leren om op een productieve manier met andere rassen om te kunnen gaan.

Maar zij hebben geen Grotere Gemeenschapsperspectief in die zin dat zij nog niet sterk zijn met Kennis. Als zij nog niet sterk zijn met Kennis, zullen zij niet het begrip hebben waar wij over spreken. Zij zullen gedomineerd worden door hun eigen zorgen en belangen. En als zij een zeer verenigde en gestructureerde samenleving hebben, zullen deze individuen niet in staat zijn om vrij voor zichzelf te denken.

Zoals wij hebben gezegd, genieten de mensen in de wereld van vandaag over het geheel genomen een groter persoonlijk voorrecht – vrijheid – dan je op de meeste plaatsen in de Grotere Gemeenschap aantreft. De mensheid is niet verenigd, en dat is een groot probleem. Maar ondanks de vele problemen die dit met zich meebrengt, is er toch een relatieve vrijheid om te denken en waar te nemen. Ondanks dat je door je opvoeding wordt geconditioneerd en gestuurd, ondanks dat invloeden je insluiten en verhinderen dat je je situatie en je vermogens volledig waarneemt, zijn de mogelijkheden nog steeds aanwezig.

Hier begrijp je een heel belangrijk iets – namelijk dat die individuen in samenlevingen in de Grotere Gemeenschap die in staat zijn geweest om De Weg van Kennis te leren, om vaardigheid in Kennis te ontwikkelen en een leven leven in overeenstemming met Kennis, dit hebben moeten doen onder een veel grotere druk dan de meeste mensen in de wereld vandaag de dag ondervinden. Daarom is je kans zo groot. Wij kunnen de grote nood van de tijd benadrukken, maar wij moeten ook jouw grote vrijheid en mogelijkheid benadrukken om deze nood aan te grijpen, om deze nood tegemoet te treden en je dienovereenkomstig voor te bereiden.

In andere werelden hebben rassen zich op de Weg der Kennis moeten voorbereiden onder enorme onderdrukking, onder grote moeilijkheden. Zij hebben niet de vrijheid van meningsuiting die jullie nu hebben. In samenlevingen waar men de vaardigheid bezit om de mentale omgeving te leiden en te manipuleren, wordt deze uitdaging zelfs nog groter, want de vereiste vaardigheid om een Wezen van Kennis te zijn is nog groter, en de vaardigheid die nodig is om jezelf te isoleren en de vrijheid te hebben om je eigen mentale omgeving te creëren is veel groter dan waar jij als mens vandaag de dag mee te maken hebt.

Hoewel het leven in deze wereld hard en problematisch mag lijken, is het toch betrekkelijk gemakkelijk vergeleken met het leven in andere werelden. Kijk naar jouw leefomgeving. Je hebt een haast luxueuze leefomgeving vergeleken met omgevingen die in andere werelden bestaan. Dit maakt jouw wereld deels zo aantrekkelijk. Je zit op een klein stukje luxueus leven, en je weet niet eens wat je hebt.

Terwijl binnen de menselijke cultuur wordt gehoopt dat het leven in andere werelden veel beter zal zijn dan in jullie wereld, is dat in werkelijkheid niet het geval. Er zijn andere werelden die net zo mooi zijn als die van jullie, maar ze zijn zeldzaam. Dankzij de technologie hebben rassen in de Grotere Gemeenschap zich op vele werelden onder vijandige omstandigheden kunnen vestigen, maar zulke mooie leefwerelden als die van jullie zijn zeer zeldzaam.

Het verwerven van dit grotere gezichtspunt en de reis maken die je in staat stelt te zien en te weten is de grote kans die nu voor je ligt. Je hebt deze perceptie nodig voor jezelf, en je hebt haar nodig voor je wereld.

Als je niet tevreden bent met de kleine dingen van het leven – de kleine beslommeringen, de kleine zorgen – als je niet tevreden bent om te denken in overeenstemming met ieders conditionering, als je bereid bent om voorbij de illusie van veiligheid te gaan die deze beslommeringen schijnen te scheppen, dan heb je dit Grotere Gemeenschapsperspectief en -begrip nodig omdat dit de ware context vertegenwoordigt om in het reine te komen met je leven en om jezelf oprecht uit te drukken.

Hoe ontwikkel je zo’n perspectief en begrip? Het is het gevolg van het leren van Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap. Het is het gevolg van het nemen van de Stappen naar Kennis. Het is het gevolg van de ontwikkeling van je eigen mentale omgeving. Het is het gevolg van het ontwikkelen van sterke relaties die de realiteit en het doel van Kennis tot uitdrukking kunnen brengen.

Dit zijn de fundamentele studierichtingen. Dit zijn de fundamentele gebieden van ontwikkeling. En een voorbereiding om ze te bereiken wordt gegeven in het grote boek, Stappen naar Kennis dat deel uitmaakt van het Leer in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap.

Je ontwikkelt hier langzaam en zorgvuldig het vermogen om te zien zonder voorkeur, het vermogen om de aanwezigheid van Kennis in jezelf te onderscheiden. Hier cultiveer je geestelijke stilte, zodat de geest meer een venster wordt dan een deur. Je ontwikkelt een diepgaand inzicht en een uiterst vaardige kritische blik.

Je leert hier jezelf eerlijk en rechtvaardig te zien, je zwakheden en je sterke kanten te beoordelen, de eerste te corrigeren en de laatste te verfraaien. Je doet dit zonder een groot geheel van formele overtuigingen, zonder helden, zonder goden, zonder godinnen, zonder hemel, zonder hel, zonder een streven naar meesterschap, zonder persoonlijke ambitie. Je neemt eenvoudigweg de Stappen naar Kennis om je in staat te stellen zo’n taak te volbrengen, die in het mensenleven nog maar zo weinig is volbracht. Een voorbereiding is aanwezig om je de Stappen naar Kennis te verschaffen en je de berg van het leven op te brengen.

Gaandeweg zal je je relaties opnieuw moeten evalueren en al doende leg je een heel nieuwe basis om met andere mensen om te gaan. Hier zoek je naar het bewijs van Kennis, betekenis en doel in anderen. In plaats van gecharmeerd te zijn door hun uiterlijk of hun gedrag, in plaats van te proberen om hun rijkdom of hun bezit te bemachtigen, zoek je naar een diepere resonantie en een diepere overeenkomst.

Want waarlijk, op de Weg van Kennis kunnen mensen die zeer verschillend zijn, die alleen op persoonlijke basis nooit echt met elkaar zouden kunnen opschieten, een fundament vinden dat substantieel genoeg is om zich met elkaar en aan elkaar te binden om een groter doel in het leven te bereiken. Dat is de kracht en de genade van Kennis.

Hier vind je een manier om veel van de problemen die je nu omringen te overstijgen. En hoewel je ook in de toekomst persoonlijke problemen zult hebben, zullen ze niet langer groot genoeg zijn om je ervan te weerhouden je verder te ontwikkelen. Want je persoonlijke geest, de geest die in de wereld werd ontwikkeld en geconditioneerd, zal altijd problemen ondervinden bij het begrijpen van grotere dingen. Maar als de wetende Geest in jou, de Geest van Kennis, tevoorschijn komt en zijn rechtmatige plaats inneemt in je bewustzijn, zul je in staat zijn vol mededogen met jezelf om te gaan. Je zult niet toestaan dat kleine handicaps je tegenhouden bij het ondernemen van je grotere inspanningen.

Dit grotere gezichtspunt verwerven betekent dat je moet vertrekken van waar je nu bent in termen van je bewustzijn en in termen van je overtuigingen. Je kunt ze niet allemaal met je meenemen. Als je probeert ze allemaal mee te nemen, blijf je waar je bent.

Net zoals je de plaats [waar je bent] niet met je mee kunt nemen als je de berg op gaat. Je moet hem achterlaten, zelfs als het een prachtige plek is, zelfs als je een idyllische rustplaats op de berg hebt gevonden, en je denkt: “O, dit is zo mooi! Ik zou hier voor altijd kunnen blijven. Dit is zoveel beter dan elke plaats waar ik ooit ben geweest.” Zelfs als je deze ervaring hebt, moet je verder gaan om vooruit te komen.

Hier krijg je de kracht en het inzicht om je door niets in het leven te laten hinderen in je grotere doel en streven. En hier zul je ontdekken dat je niet alleen reist. De essentie van de leer in De Weg van Kennis is dat ze je leert dat je niet alleen bent. Ze leert je dat je reeds deel uitmaakt van een gemeenschap en geeft je de basis en het fundament om deze primaire relatie in gemeenschap met anderen tot stand te brengen.

Als je dan trouwt, trouw je volledig, en je huwelijk is diep en resoneert. Wanneer je dan met anderen samenwerkt in je werkzaamheden, doe je dat met een groter gevoel van doelgerichtheid en betrokkenheid en ben je niet bereid om persoonlijke kwesties de eenheid te laten vernietigen die je nu samen wilt opbouwen.

Hoe hoger je op de berg komt, hoe meer je beseft dat je niet alleen bent. Dit stelt je in staat om met een grotere geest te denken en een groter perspectief te hebben. En je leert gaandeweg wat de basis is voor een echte relatie. En je ziet dat dat geen romantiek is. Geen schoonheid, geen geld, geen charme, geen ontspanning is.

Deze dingen zijn op zichzelf aanlokkelijk, maar ze bieden niet het fundament voor een echte relatie. Hier vind je dat fundament omdat je het in jezelf ontwikkelt. Terwijl Kennis in jou groeit, wordt zij de basis [waarop je bouwt] van je relaties met anderen. Dit geeft je de kracht om persoonlijke verschillen te overwinnen en om te gaan met kwesties en problemen als ze zich voordoen. Wanneer je dan een perspectief bereikt van waaruit je meer kunt zien, zul je een groter begrip hebben van de zin van het leven en de fundamentele aard van relaties.

Zoals wij hebben gezegd, bestaat de Grotere Gemeenschap niet uit prachtige en uiteenlopende individuen. Zij bestaat uit gemeenschappen en groepen. Binnen de Grotere Gemeenschap gaat het erom van welke groep je deel uitmaakt, welke relaties je aangaat.

In de wereld van vandaag ligt nog steeds een enorme nadruk op het individu. Individuen worden bewonderd en ze worden vergoddelijkt. Hier is sprake van heldenverering. Dat kenmerkt een belangrijk verschil tussen het leven in de Grotere Gemeenschap en het leven in jouw wereld.

Als je in je relaties een gemeenschap van Kennis tot stand kunt brengen en er deel van kunt uitmaken, dan heb je een begin gemaakt met de belangrijkste grondslag in het leven. Het is vanuit deze basis dat grote gaven aan de wereld zullen worden gegeven, dat de problemen in de wereld zullen worden aangepakt, dat de grove fouten in het menselijk leven zullen worden rechtgezet en dat in de loop van de tijd een nieuw fundament kan worden gelegd.

Dit is allemaal het gevolg van het bereiken van dit bredere gezichtspunt. Dit is allemaal het gevolg van het ontwikkelen van een Groter Gemeenschapsperspectief en -begrip. Dit is het gevolg van buiten jezelf treden om jezelf te zien en buiten de grenzen van het menselijk bewustzijn treden om de werkelijke conditie waarin de mensheid verkeert, te zien.

Is het mogelijk om dit te doen, gezien alle invloeden die vandaag de dag op de mensheid inwerken? Bestaat voor jou de mogelijkheid om dit te doen, gezien je huidige omstandigheden en gesteldheid? Het antwoord is een volmondig ja. Het is niet alleen mogelijk; het is noodzakelijk; het is van levensbelang; het is nodig. Het is niet slechts een wens of een voorkeur; het is een must in het leven.

Dit staat je te wachten. Dit is wat je wilt en wat je nodig hebt. Hiernaar verlangt je hart, zelfs als je onzeker en bang bent.

Kennis zal je hier naartoe brengen, want alleen Kennis kan je naar Kennis brengen. Daarom wordt Kennis sterk terwijl je de Weg van Kennis bewandelt en de Stappen naar Kennis neemt. Alleen Kennis kan je naar dit grotere uitkijkpunt brengen, en daarom zul je tegen de tijd dat je arriveert, veel sterker in Kennis zijn dan je ooit bent geweest.

Persoonlijke ambitie brengt je niet tot daar; persoonlijke wil brengt je niet tot daar; het verlangen naar rijkdom en beloningen brengt je niet tot daar. Alleen Kennis zal je daar brengen. En alleen relaties die in staat zijn Kennis te belichamen en uit te drukken zullen in staat zijn met je mee te reizen als je de berg van het leven opgaat en de beslotenheid van het woud daar beneden begint te verlaten.

Het is tijd om te beginnen met je voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Dit is je fundamentele spirituele scholing en ontwikkeling. Zij omvat de grote waarheden die de mensheid op eigen kracht heeft ontdekt, maar ze gaat verder door het leven in de Grotere Gemeenschap te omhelzen en de traditie van spirituele ontwikkeling en het terugwinnen van Kennis te omhelzen die het fundamentele werk van de Schepper vertegenwoordigt binnen het leven op een grote schaal.

De weg wordt gewezen, en je kunt beginnen. Je begint met wat je vandaag weet, en je bouwt daarop voort. Je begint met wat je vandaag ziet, en daar bouw je op voort. En dat doe je elke dag. Je hoeft geen grote sprongen te maken. Je springt niet de berg op, maar je zet voorzichtige en vastberaden stappen.

De berg is moeilijk. Je bent aan het klimmen. Je kunt de weg kwijtraken. Je kunt je houvast verliezen. Je kunt verleid worden door dingen die je onderweg ziet en meemaakt. Je kunt ontmoedigd raken. Daarom word je sterker bij elke stap die je zet. Je raakt meer gefocust. Je wordt meer vastberaden. Je wordt vergevingsgezinder en krijgt meer mededogen, want je moet verder.

Het ontwikkelen van een Grotere Gemeenschapsperspectief en -begrip biedt je het gezichtspunt van waaruit je de activiteiten van aanwezigen uit de Grotere Gemeenschap in de wereld van vandaag kunt begrijpen en onderscheiden. Vanuit een zuiver menselijk gezichtspunt zal je niet in staat zijn deze dingen te begrijpen, en je zult ze niet duidelijk zien. Je moet een bredere blik krijgen en een groter onderscheidingsvermogen.

De mensheid heeft dit vermogen, en ze heeft deze grote behoefte. Jij kunt dit. Het kan gedaan worden, en het moet gedaan worden. En je zult merken dat je onderscheidingsvermogen niet door jou alleen zal worden toegepast, maar het product zal zijn van veel mensen die hun intelligentie bundelen om de focus van een groepsgeest te creëren. Dit creëert een kracht in de mentale omgeving die een individu alleen niet zou kunnen voortbrengen en richten.

In De Weg van Kennis wordt gezegd dat er geen grote individuen zijn; er zijn alleen grote relaties. Hoe waar is dit, en hoe belangrijk zal dit voor je zijn bij het cultiveren van een grotere intelligentie en bewustzijn in jezelf.

Want het is bekend dat iedereen op elk moment een fout kan maken en dat de beste remedie tegen het maken van zulke fouten bestaat uit het hebben van een ander stel ogen, een andere intelligentie die met je meekijkt, om deel te nemen aan het kijken, om mee te kijken, om samen het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, om samen de kracht te ontwikkelen, om samen de Genade te ervaren.

Daarom is de Weg van Kennis de Weg van Relaties. Zij is het pad van verbinding. Hier geef je je ambities voor persoonlijke verlichting op en begin je in plaats daarvan met het echte spirituele werk van het terugwinnen van Kennis in jezelf, en het ontwikkelen van de essentiële aspecten van wijsheid die je in staat zullen stellen om volledig in relatie te zijn en de groepsgeest in Kennis op te bouwen waar wij over spreken.

Wat de mensheid tenslotte in staat zal stellen zich in de Grotere Gemeenschap te vestigen en haar zelfbeschikking binnen deze grotere mentale en fysieke omgeving te handhaven, is het ontwikkelen van een groepsgeest-ervaring, niet gebaseerd op politieke overtuiging, niet gebaseerd op religieuze ideologie, niet gebaseerd op de machinaties van regeringen, maar op de essentiële aard van Kennis in ieder individu.

Hier wordt de groepsgeest-ervaring niet geproduceerd door miljoenen wezens, maar door kleine groepen die in staat zijn op iedereen te letten. Zij zijn de wachttorens. Zij zijn de telescopen. Zij zijn de microscopen. Zij zijn de vergrootglazen van de ervaring.

Hier kan de mensheid niet alleen overleven, maar ook in het voordeel zijn. Want jullie bezoekers, hoewel zeer technisch onderlegd en met grote sociale cohesie, kunnen de effecten van Kennis zelf niet compenseren. Uiteindelijk kunnen jullie ze misschien ten goede beïnvloeden. Maar tot die tijd moeten jullie in staat zijn de effecten van hun aanwezigheid tegen te gaan en te leren wat dat betekent voor de prioriteiten van jullie leven en de voorwaarden die dat zal scheppen voor de toekomst.

De mensheid is veelbelovend, ondanks de zware risico’s die zij nu loopt. Maar laat je hierdoor niet afleiden van het feit dat voorbereiding van levensbelang is. Laat je hierdoor niet weerhouden van wat je moet doen. Sta niet toe dat dit je een vals gevoel van vertrouwen geeft. Grootheid wordt bereikt door grote daden en door grote relaties. Het zijn de grote daden en de grote relaties waar nu de nadruk op moet worden gelegd.