Een Grotere Eerlijkheid Ontwikkelen


Een Grotere Eerlijkheid Ontwikkelen - De denkende geest moet een Grotere Geest dienen
Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 februari 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is noodzakelijk dat Wij over eerlijkheid spreken binnen de context van voorbereiding op de Grotere Gemeenschap en het leren volgen en leven van De Weg van Kennis. Men zou kunnen zeggen dat de ervaring van Kennis de ervaring van diepe eerlijkheid is. Dit is het gevolg van het willen kennen van de waarheid boven alle andere overwegingen. Men zou kunnen zeggen dat het leren van De Weg van Kennis het leren van de weg van eerlijkheid is – verder gaan dan de eerlijkheid van wat je voelt en denkt, naar de eerlijkheid van wat je werkelijk weet.

Om te beginnen moet [je] eerlijk zijn tegenover [jouw] neigingen, althans in zoverre dat je beseft dat [je] een grotere vrijheid, vaardigheid en deelname aan het leven moet verwerven. Je moet deze eerlijkheid hebben om te kunnen beginnen. Veel mensen zijn nog niet zo eerlijk. Je moet een grotere eerlijkheid hebben om in staat te zijn naar de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld te kijken en het gezichtspunt te krijgen om te zien wat dat werkelijk inhoudt en wat er werkelijk gebeurt.

In dit boek geven Wij je niet alle antwoorden. Wij vertellen je niet alles, want er zijn bepaalde dingen die je zelf moet uitzoeken. Want wij willen geen geloof voortbrengen. Wij willen Kennis voortbrengen.

Het is voor jou voldoende te weten dat je concurrenten in de wereld hebt die strijden om de controle over deze wereld, die hier invloed aan het verwerven zijn en die daarbij hun eigen doelstellingen en mandaten volgen. Zij maken geen deel uit van jullie spirituele kosmologie. Het zijn gewoon bewuste wezens uit een andere wereld. In feite vertegenwoordigen zij verschillende groepen bewuste wezens uit andere werelden die hier zijn om grondstoffen te vinden en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Om meer te weten te komen moet je zelf dieper gaan. Wij openen de deur, maar jij moet erdoor. Het is niet nodig dat je hun namen weet of uit welke wereld ze komen. Dat zou op dit moment zinloos zijn. Deze informatie is voorbehouden aan de serieuze student van Kennis.

Waarom houden Wij deze informatie achter? Omdat Wij jouw integriteit belangrijk vinden, en Wij willen dat jij jouw integriteit ontwikkelt. Wij vinden jouw potentieel voor eerlijkheid belangrijk, en Wij willen dat je jouw eerlijkheid ontwikkelt. Wij vinden je kracht en je vastberadenheid belangrijk, en Wij willen dat je je kracht en vastberadenheid ontwikkelt. Anders zou je dit boek lezen en een hele reeks nieuwe dingen hebben om in te geloven. Maar geloof is niet wat Wij hier proberen teweeg te brengen of op te smukken.

Je hebt een bepaald perspectief nodig, dat is zo. Je hebt een bepaalde oriëntatie nodig om in de juiste richting te kijken. Wij wijzen in de juiste richting. Wij geven je de richting aan. Maar jij moet de reis maken. Het is niet genoeg om alleen maar te weten van de aanwezigheid uit de Grotere Gemeenschap of om de mogelijkheid te aanvaarden dat zij hier zijn.

Wij bevorderen Kennis, niet alleen ideeën, maar ideeën zijn nodig om je naar Kennis te brengen, om je in de juiste richting te sturen, om je naar de drempel van Kennis te brengen. Dat is de grootste dienst die ideeën jullie kunnen bewijzen. Maar verder dan deze drempel kunnen ideeën niet komen. Je waagt je [voort] zonder een solide constructie van ideeën in het zuivere ervaringsrijk van Kennis.

Om daar te komen moet je echt eerlijk worden tegenover jezelf. Dit is nodig om het onderscheidingsproces aan te gaan tussen wat je wilt en wat je weet. Je bent misschien goed op de hoogte van wat je wilt, maar weet je wat je werkelijk wilt? Weet je wat werkelijk essentieel is voor je Wezen? Weet je wat jou in de wereld heeft gebracht? Weet je wat je hier moet vervullen?

Je hebt misschien ideeën over deze zaken, maar weet je het echt? Je zegt misschien, “Nou, ik ben hier om vrede te brengen. Ik ben hier om mensen te helpen,” maar dat zijn slechts generalisaties. Je doel waarvoor je hier naartoe komt is specifieker dan dat. Je missie om hier te zijn is specifieker dan dat.

Wij weten dat je deze dingen nog niet volledig weet. Als je eerlijk tegen jezelf bent, zul je erkennen dat je deze dingen nog niet weet. Dat is goed. Het is goed om zo eerlijk te zijn. Het is goed om eerlijk te evalueren. Het is goed om te weten wat je weet en wat je niet weet. Misschien weet je maar een paar kleine dingen. Misschien heb je maar een paar stukjes van de puzzel, een paar aanwijzingen voor het mysterie, maar dat is genoeg om te beginnen.

Het probleem ontstaat wanneer mensen denken dat zij weten wat zij in werkelijkheid niet weten, omdat zij geen onderscheid kunnen maken tussen hun ideeën en wat werkelijk in hen gekend wordt. Zij kunnen geen onderscheid maken tussen hun denkende geest en hun wetende Geest.

Sommige mensen zeggen: “Nou, ik ben erg intuïtief,” maar dat is het niet. Intuïtief zijn is gewoon gevoeliger zijn. Dat wil niet zeggen dat je de werkelijkheid van Kennis in jezelf hebt gevonden. Dat betekent niet dat je dicht genoeg bij Kennis bent gekomen om te weten wat Kennis is en wat zij probeert te doen in je leven. Je bent niet dichtbij genoeg gekomen om te beseffen dat wat Kennis is en wie je werkelijk bent, hetzelfde zijn.

Al deze inzichten vormen enorme drempels in De Weg van Kennis. Iedereen die de Stappen naar Kennis neemt zal deze drempels naderen, en er zijn er meer dan één. Elke drempel vereist een grotere eerlijkheid en een duidelijkere evaluatie van jezelf.

In het begin heerst er grote verwarring, want hoewel je weet dat er iets in je leeft dat echt is en je weet dat je iets belangrijks te doen staat in je leven, wil je niet bijgelovig zijn. Je wilt geen wilde ideeën hebben. Je wilt niet dat je aanpak louter zelfzuchtig is. Je wilt niet beheerst worden door angst of ambitie.

Dus je weet niet zeker dat je het juiste doet, en je weet niet waar het je brengt, en je weet niet wat het zal vereisen, maar je hebt de eerlijkheid. Je hebt het antwoord aan jezelf, het vermogen om Kennis te antwoorden, om de volgende stap te zetten. Kennis vraagt je alleen de volgende stap te nemen. Zij vraagt je niet om te realiseren wat je niet kunt realiseren, om te volbrengen wat je nog niet kunt volbrengen of om te worden wat je nog niet kunt worden. Zij vraagt je alleen om de volgende stap te zetten.

Veel mensen hebben echter niet het zelfvertrouwen om gewoon de volgende stap te zetten. Zij willen het hele plaatje weten, en omdat Kennis het niet allemaal aan hen wil openbaren, verzinnen zij zelf het plaatje, of zij halen het uit de verzinsels van anderen. Zij vullen alle lege plekken op met hun ideeën en hun overtuigingen tot zij een volledige verklaring hebben.

Misschien heb je dit zelf ook tot op zekere hoogte gedaan. Je kunt je zeker herinneren dat je met iemand sprak die alle antwoorden leek te hebben, maar wist hij het ook echt? Misschien was hij heel stellig in zijn overtuiging, misschien voelde hij heel sterk aan wat hij zag en voelde, maar wist hij het ook echt? Is hij eerlijk genoeg tegenover zichzelf om het verschil te kennen tussen wat hij gelooft en wat hij weet?

Je zult bij mensen zijn die zelfs zeggen: “Ik weet dat dit waar is! Dit is de waarheid. Ik weet het!” Maar als je er goed over nadenkt, zou je kunnen zien dat ze het in werkelijkheid niet weten, maar dat ze hun ideeën zelfs met hun leven verdedigen. Mensen zullen hun leven geven voor hun ideeën, kun je je dat voorstellen? Je leven opofferen voor een idee?

Je leven geven voor iets dat echt, wezenlijk en blijvend is, ja, dat kan verdienstelijk zijn onder extreme omstandigheden, maar je leven geven voor een idee? Tenzij dat idee doordrongen is van Kennis, heeft het geen realiteit. Zelfs als iedereen erin gelooft en erop vertrouwt; zonder Kennis heeft het geen realiteit.

Deze dingen waar Ik het over heb stellen bewustwordingen voor. Elke bewustwording is een drempel op zich, maar in de loop van het leven zijn er grote drempels die je moet passeren als je volledig wilt beseffen wie je bent en waarom je hier bent.

Deze grote drempels vereisen een enorme zelfevaluatie en herwaardering. Ze tillen eerlijkheid naar een heel nieuw niveau, want het is niet genoeg om te bekennen wat je denkt of voelt of gelooft. De grote eerlijkheid is voelen wat je weet. Het is verenigd zijn met wat je weet. Om verenigd te worden met wat je weet, moet je je bewust worden van wat je weet. Je moet aanvaarden wat je weet. Je moet wat je weet onderscheiden van de andere vooringenomenheden in je geest, van de andere krachten in je geest en van alle overtuigingen en conditioneringen die jou tot nu toe hebben bepaald en gevormd.

Hier is sprake van een enorm proces van ontwarren. Het is alsof je thuis door je kast gaat met de belofte om alleen te houden wat echt gebruikt wordt, echt nuttig is en echt waardevol is. Al het andere gooi je weg. En je eindigt misschien met een vrij lege kast, maar dat schept ruimte voor nieuwe dingen die kunnen gebeuren.

Wanneer je leert je geest te ordenen, wat alleen in stadia kan gebeuren, creëer je een heleboel ruimte in je geest. Je geest is niet langer tot de nok toe gevuld met ideeën en overtuigingen en herinneringen. Je hebt de dingen op een rijtje gezet, want bij elke drempel moet je de dingen nog meer op een rijtje zetten. En bij het beoefenen van De Weg van Kennis leer je om stil te worden terwijl na verloop van tijd dingen die niet echt zijn of geen betekenis voor je hebben nu gewoon wegvallen. Dit schept veel ruimte en openheid in de geest, veel ruimte en openheid voor Kennis om te vullen.

Het is in het begin een ontnuchterend besef dat voor de beginnende student van Kennis – en iedereen die aan de voorbereiding in Kennis begint is een beginnende student van Kennis – veel van wat je gelooft, veel van wat je idealiseert en veel van waar je je energie aan geeft eigenlijk niet zo belangrijk is.

Het gevoel van verlies dat dit kan teweegbrengen kan onmiddellijk worden gecompenseerd door het feit dat je de gelegenheid krijgt om in contact te komen met wat werkelijk belangrijk is, om te voelen wat werkelijk betekenisvol is, om te identificeren wat werkelijk waardevol is. Door dit te doen begin je eindelijk te ervaren dat je van betekenis bent. Je begint jezelf te ervaren als waardevol, want je ervaring van jezelf is het gevolg van waar je je mee identificeert en waar je jezelf aan overgeeft.

Als je jezelf geeft aan kleine dingen, zul je je klein voelen. Als je jezelf geeft aan grote dingen, zul je je groots voelen. Er is geen manier om dit te omzeilen. Als je je ontoereikend voelt, als je leven ontoereikend voelt, dan komt dat omdat je je moet identificeren met grotere dingen in jezelf en je moet geven aan grotere dingen in het leven. Een eenvoudig recept, maar niet gemakkelijk uit te voeren. Waarom is het niet gemakkelijk uit te voeren? Vanwege deze kwestie van eerlijkheid.

Hier is het nodig te beseffen dat zich in jouw twee geesten bevinden. Je hebt de geest waarmee je denkt en je hebt de Geest waarmee je weet. Onze nadruk ligt op het samenbrengen van je denkende geest met de wetende Geest, in dienst van de wetende Geest, want dit is de ware relatie van de denkende geest met Kennis. En dit geeft je denken ware werkzaamheid en waarde.

Maar totdat Kennis wordt ontdekt, lijkt de denkende geest de enige geest te zijn, en hij zet een heel verdedigingsmechanisme op om zichzelf te beschermen tegen vernietiging, tegen onzekerheid, tegen nietigverklaring en tegen hopeloosheid. Hij is zwak en feilbaar, en dus probeert hij grote verdedigingen op te bouwen tegen het leven. Maar dit is niet wie je werkelijk bent.

Je hebt de denkende geest nodig om door de fysieke wereld te navigeren en binnen de mentale omgeving te functioneren, maar de denkende geest is in werkelijkheid een mechanisme ten dienste van een grotere Geest en grotere werkelijkheid in jou. Als je leert je te vereenzelvigen met de grotere werkelijkheid, leer je in te zien dat de geest een medium is. Je leert inzien dat hij een tijdelijk iets is. Hij is niet eeuwig, en hij is alleen relevant voor je leven hier in deze wereld op dit moment.

Wanneer je deze wereld verlaat en terugkeert naar je Spirituele Familie, zul je deze denkende geest niet nodig hebben, maar op dit moment heb je zeker een denkende geest nodig. Dus de belangrijke vraag is, “Wat dient deze denkende geest?” Hij dient ofwel zichzelf of hij dient iemand anders of hij dient de grotere kracht van Kennis, want de denkende geest kan alleen maar dienen.

Dit is een grote waarheid in De Weg van Kennis en een bevrijdende waarheid ook, want met dit begrip kun je de loyaliteit van je geest verschuiven. Door de loyaliteit van je geest te verschuiven, realiseer je je dat je niet je geest bent, dat je groter bent dan je geest. Hoe kan de geest worden veranderd als hij alles is wat je bent?

Je geest zal worden getransformeerd als je De Weg van Kennis leert. Hij zal niet worden ontkend. Hij zal niet worden verworpen. Hij zal niet vernietigd worden. Hij zal niet worden veroordeeld of verguisd. Hij zal opnieuw worden ingezet. Hij zal worden getransformeerd. Hij zal een groot communicatie-instrument worden. Dat is het uiteindelijke doel en de waarde van de geest.

Wanneer de geest de Geest dient, dan kan het lichaam de Geest dienen en dient alles de Geest. Dit is een complete transformatie van je ervaring.

Zijn fundamentele realiteit is eerlijkheid. Je kunt eerlijk zijn tegen je eigen geest. Je kunt eerlijk zijn tegenover iemand anders en zijn geest. Maar kun je eerlijk zijn tegenover Kennis? Dit betekent dat wat je zegt en wat je denkt en wat je doet, niet in strijd is met Kennis.

De enige manier waarop je deze ervaring kunt hebben is door de Stappen naar Kennis te volgen, te leren Kennis te ontvangen en Kennis te ervaren en te leren herkennen wat Kennis werkelijk is en waarom zij hier is. Er is geen andere manier.

In wezen moet alle religieuze beoefening, alle spirituele focus gericht zijn op het terugwinnen van Kennis. Wij hebben dit in deze bewoordingen uitgedrukt, zodat je dit duidelijker zult begrijpen en kunt zien zonder alle voorwaarden en vooringenomenheden van religie zoals die in jouw wereld bekend is geworden.

Rauwe spiritualiteit is Kennis. De essentie van het spirituele leven is een leven van Kennis. Hier wordt wat je gelooft, wat je denkt, hoe je evalueert, wat je waarneemt, waarvoor je kiest een groot instrument van Kennis in jou. Hier komt je ware Zelf naar boven en kun je het voertuig van je geest en het voertuig van je lichaam gebruiken om grote dingen in de wereld te brengen. Dan ga je, als je klaar bent, naar huis, naar je Spirituele Familie en je bent klaar.

Het onderricht hier in de wereld over spirituele verlichting zit vol dwalingen. Hoewel het juist is dat het leven grote doorbraken moet kennen, en dit een verlichtende ervaring kan zijn, ligt de ware staat van verlichting voorbij de wereld.

Je bent hier om een bijdrage te leveren, niet om beloningen voor jezelf te verwerven, maar je zult grote beloningen ontvangen als je de aard van je bijdrage vindt en leert hoe je die kunt ervaren en met wijsheid in het leven tot uitdrukking kunt brengen.

Wat is verlichting in de wereld? Zelfs als je in staat zou zijn om voorbij alle beperkingen van de menselijke ervaring te groeien, zou je nog steeds een beginneling zijn in de Grotere Gemeenschap. Dat is alsof je van de middelbare school afstudeert en naar de hogere school gaat. Ja, je bent afgestudeerd, maar je bevindt je nu in een nieuwe klas, waar jij de beginneling bent.

Daarom onderwijzen Wij De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, aangezien je onderwijs nodig hebt in zowel wereldse spiritualiteit als in spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap. Er is maar één Onderricht dat je hierop kan voorbereiden en je dit samen kan onderwijzen, en ze moeten nu samengaan omdat de wereld opkomt in een Grotere Gemeenschap.

Alleen menselijke wijsheid is niet genoeg. Leren hoe je verstandig kunt functioneren binnen menselijke aangelegenheden, hoewel zeer waardevol en zelden bereikt, is niet genoeg, want de mensheid is niet langer alleen. Dit is haar grote probleem. Dit is haar grote kans. Dit is haar grote eis. Dit is haar hoge nood.

Als je dit boek leest, zal het een oefening in eerlijkheid voor je zijn. Laat Ons verduidelijken wat dit betekent. Echte eerlijkheid is verantwoording afleggen aan Kennis. Maar omdat Kennis zo onbekend is in de wereld, is deze definitie zeer moeilijke te gebruiken. Je zou dit boek kunnen lezen en denken, “Ik kan me hier niet in verplaatsen. Deze ideeën zeggen me niets. Ik ben het niet eens met deze ideeën.”

Sommige mensen zullen dit boek lezen en die reactie hebben. Ze zullen zeggen, “Ik ben het hier niet mee eens. Ik kan me hier niet in vinden,” maar wat zeggen ze nu eigenlijk? Wat ze werkelijk zeggen is dat ze hun oude ideeën niet kunnen relateren aan deze nieuwe informatie. Ze zeggen: “Deze nieuwe informatie strookt niet met mijn huidige ideeën of met mijn huidige ervaring.”

Dit zou aanleiding moeten zijn om op onderzoek te gaan. Dit zou een aanleiding moeten zijn om nieuw terrein te betreden en nieuwe dingen te leren. Maar wat er meestal gebeurt is dat mensen dit gebruiken als een excuus om de nieuwe informatie te verwerpen, om zichzelf ervan te weerhouden de nieuwe ervaring op te doen. In plaats van te zeggen, “Ik moet dit leren. Ik heb dit nog niet geleerd, en ik moet dit leren,” zeggen ze, “Nou, ik kan me hier niet in vinden,” en dus leggen ze het naast zich neer.

Verantwoordelijk zijn voor je ideeën is geen eerlijkheid. Dat is bedrog. Je moet verantwoording afleggen aan iets groters in jezelf, dat je zal motiveren om verder te gaan dan je ideeën, om ze te ontgroeien als dat nodig is.

Wij presenteren in dit boek een Nieuwe Openbaring – een nieuwe spiritualiteit; een nieuwe bezielende ervaring in de wereld; een nieuwe basis voor het ervaren van zekerheid, kracht en wijsheid. We zijn hier niet om te verfraaien wat al geleerd is. We zijn hier niet om alles te valideren wat er in de wereld wordt geloofd. Wij zijn hier om een Nieuwe Openbaring te geven en alles wat dat met zich meebrengt. Het is een Openbaring gebaseerd op de werkelijkheid, niet op hoop en angst. Het is een Openbaring die gebaseerd is op wat er werkelijk gebeurt in de wereld, niet op menselijke idealen of menselijke angsten.

Dus als iemand deze woorden leest en zegt, “Nou, ik heb hier niets mee. Ik ben het hier niet mee eens,” zeggen Wij, “Dat is prima. Neem de volgende stap.” We verwachten niet dat mensen alles geloven wat we zeggen, maar we willen hen de kans geven om het zelf te ervaren. Het is de ervaring die telt. Als mensen geloven in wat Wij zeggen, maar het niet kennen, is het niets waard. Dan heeft het geen zin. Ja, het kan hen tot een groter besef brengen, maar zij moeten verder gaan dan hun ideeën om dit besef binnen te gaan.

We hebben het hier over eerlijkheid – een grotere eerlijkheid dan waar mensen gewoonlijk aan denken als ze aan eerlijkheid denken. Als mensen aan eerlijkheid denken, denken ze aan onthullen wat ze denken of onthullen wat ze gedaan hebben. Dat is slechts het begin. Dat zijn slechts de babystapjes in eerlijkheid.

Als je iets nieuws tegenkomt in het leven, moet je diep in jezelf gaan en jezelf afvragen: “Is dit belangrijk voor mij om te leren?” En je moet niet naar je geest luisteren, want je geest zal gewoon zijn oude ideeën herhalen. Je moet dieper luisteren. Je moet luisteren op het niveau van je hart, je Zijn. Dit is eerlijkheid.

Het kan zijn dat je iets moet doen wat je niet wilt doen. Misschien moet je iets leren wat in tegenstelling of in conflict is met je huidige ideeën of overtuigingen. Je zou kunnen ontdekken dat je iets moet ervaren dat je nog nooit hebt ervaren.

Wanneer mensen met iets nieuws in aanraking komen en zeggen: “O, daar heb ik niets mee”, dan sluiten zij de deur. Ze stellen niet de diepere vraag. Ze denken er niet echt over na. Ze volgen op dat moment gewoon het dictaat van hun denkende geest.

Hun denkende geest is niet geïnteresseerd in een grotere scholing. Hij is in de eerste plaats bezorgd om zijn eigen voortbestaan, want zonder Kennis is hij bang en is hij kwetsbaar in de wereld. Wat de denkende geest werkelijk nodig heeft is Kennis, omdat dit zijn ware fundament is. Dit moet hij dienen. Maar zonder Kennis kan hij alleen zijn eigen belangen dienen, die er in de eerste plaats op gericht zijn zichzelf te beschermen.

Daarom wordt de denkende geest zonder Kennis primair beheerst door angst. Hij verkrijgt zijn stabiliteit door de kracht van zijn ideeën en door zijn overtuigingen betreffende zijn ideeën. Hoewel dit hem respijt geeft van zijn eigen angst, opent het niet de weg voor zijn bevrijding.

Sommige mensen zouden dit boek kunnen lezen en zeggen: ” Nou, ik kan me inleven in wat er gezegd wordt, maar ik begrijp het niet.” Wij zeggen, “Dat is goed.” Echt begrip is het gevolg van echte voorbereiding en participatie. Het ware antwoord op de grote vragen is niet een verzameling woorden of een idee. Het is een middel om erachter te komen.

Je moet uitzoeken wat de Grotere Gemeenschap is. Je moet te weten komen wat Kennis is. Je moet erachter komen wat het volgen van de Weg van Kennis, het leren van de Weg van Kennis en het nemen van de Stappen naar Kennis [betekent]. Je moet dit alles voor jezelf uitzoeken. Je moet de reis maken. De reis is waar het om draait.

Mensen willen antwoorden omdat ze lui zijn, omdat ze geen zin hebben om een reis te maken. Ze willen gewoon hun ideeën bevestigen. Hun geest is als een gevangenis, en ze willen er meer bakstenen en mortel aan toevoegen. Ze willen de muren dikker en sterker maken, om de wereld buiten te houden. Maar ze betalen de prijs door zichzelf binnen te houden. Hun ideeën zijn net een grote buffer.

Dit is geen juist gebruik van de geest. Dit is geen gebruik maken van intelligentie. Dit is niet intelligent zijn. Bedenk dat intelligentie de bereidheid, het verlangen en het vermogen is om je aan te passen en te creëren. Om te creëren, moet je je aanpassen, wat betekent dat je moet veranderen en groeien, wat betekent dat je gedachten veranderlijk moeten zijn. Hoe nuttig ze op het moment ook lijken, ze moeten veranderlijk zijn, en je moet ze kunnen veranderen. Als ze vastliggen als beton, dan zullen ze je binden, je gevangenhouden, je verhinderen te zien en te weten wat je werkelijk wilt zien en weten.

De geest moet voortdurend in beweging gehouden worden, want hij is net beton. Als je ophoudt met roeren en water toevoegen, wordt het beton hard en dan kun je er niet meer mee werken. De geest van mensen wordt als uitgehard beton. Je kunt niet met hen werken. Ze zijn volledig gefixeerd in de manier waarop ze denken.

Hun Wezens zijn gevangenen in hun eigen creatie. Ze hebben zichzelf ommuurd. Zij kunnen de Schepper niet horen die nu tot hen spreekt. Zij horen alleen hun eigen gedachten. Zij kunnen de diepere geest van anderen die tot hen roepen niet horen. Zij horen alleen hun eigen gedachten. Zij kunnen het leven niet zien zoals het werkelijk is. Zij kunnen het leven alleen zien volgens wat hun geest hun wil tonen. Zij zijn slaven van wat hen zou moeten dienen, want het werkelijke doel en de werkelijke functie van de geest is om het Wezen te dienen, Kennis te dienen. Voor hen is eerlijkheid eenvoudigweg gehoorzaam zijn aan hun ideeën, consequent zijn in hun denken.

Neem ter harte wat Wij je hier zeggen. Vraag jezelf diepgaand af wat belangrijk is, maar wees niet tevreden met onmiddellijke antwoorden, want je moet dieper gaan. Je moet ophouden aan de oppervlakte van je geest te leven en doordringen tot de diepte, tot de kern, want daar is de werkelijkheid. Wat zich aan de oppervlakte van de geest bevindt zijn lagen en lagen van conditionering – muren, blokkades, schilden, littekenweefsel. De geest aan de oppervlakte is net een machine totdat hij bevrijd wordt door Kennis.

Daarom handelen en reageren veel mensen op voorspelbare manieren. Ze worden beheerst door krachten die ze niet eens herkennen. Ze denken er nooit aan om hun ideeën in twijfel te trekken. Ze denken er nooit aan om hun waarden echt in twijfel te trekken. Ze willen niet omgaan met de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Ze willen niet op het spel zetten wat ze hebben, ook al is dat nog zo weinig.

Wanneer je eerlijk bent tegenover jezelf, betekent dit dat je eerlijk bent tegenover Kennis. Als je niet weet wat Kennis is, dan moet je de weg naar Kennis vinden. Je vindt de weg naar Kennis door een beroep te doen op Kennis, door verder te gaan dan je gedachten en overtuigingen, verder te gaan dan waar je je toe kunt verhouden of waar je in gelooft of wat je tot nu toe hebt ervaren.

De voorbereiding in Stappen naar Kennis zal je hiertoe in staat stellen, want zij doet geen beroep op je overtuigingen over zekerheid, kracht en wijsheid. Zij leert je hoe je een beroep kunt doen op Kennis. Dit is iets anders dan zoeken naar een psychische kracht buiten jezelf. Dit is iets anders dan je geest openstellen voor wie hem in de mentale omgeving wil overheersen. Dit is thuiskomen bij Kennis in jezelf.

Trouw zijn aan jezelf betekent trouw zijn aan Kennis, aan wat ten diepste gekend is, aan wat de werkelijke betekenis en loop van je leven is. Je kunt dit vermogen alleen ontwikkelen door de Stappen naar Kennis te zetten, door je geest open te stellen zodat Kennis daar tevoorschijn kan komen, door te leren de geest tot rust te brengen zodat je door zijn mechanismen heen kunt leren kijken, door te leren hoe je de geest kunt sturen en zijn grote vermogens kunt ontwikkelen.

Hier leert de geest te dienen. Hier geeft hij zijn pretentie op om de meester te zijn. Hier verandert het hele streven naar meesterschap, want in de wereld zijn er geen meesters. Dit is de waarheid omdat er in de Grotere Gemeenschap geen meesters zijn. Dit is de waarheid omdat Kennis de meester is. Zij is de meester in jou. Zij is de meester die de Meesterschepper in jou heeft geplaatst. Zij is je verbinding met God, met goddelijkheid, met waarheid, met doel, met alles wat zinvol is in het leven.

Hoe kun jij de meester zijn als Kennis de meester is? Je kunt alleen de meester uitdrukken. Je kunt alleen de meester accepteren. Je kunt je alleen door de meester laten transformeren, revitaliseren en je leven opnieuw laten richten. Dit is meesterschap in de ware zin van het woord, maar het is een zeer nederige vorm van meesterschap.

Dit is eerlijk zijn. Dit is weten wat groot is en wat klein. Je lichaam is klein. Je geest is klein. Je Wezen is groots. Wij brengen je naar dat wat groot is, zodat dat wat klein is, werkelijk tot uitdrukking kan komen. Dan wordt het lichaam groter en de geest wordt groter omdat ze iets vertegenwoordigen dat groter is. Ze demonstreren iets dat groter is. Ze zijn de voertuigen voor iets dat groter is.

Hieraan is behoefte in de wereld, en hieraan is behoefte in de Grotere Gemeenschap. Dit zal de mensheid kracht en overwicht geven in de Grotere Gemeenschap. Dat zal niet jullie technologie zijn, want die bevindt zich nog in een zeer primitief ontwikkelingsstadium. Het zal iets groters zijn, iets belangrijkers.

Wat is technologie in de Grotere Gemeenschap? Uiteindelijk bereik je de grenzen van wat je technologisch kunt doen, want er zijn grenzen. Dan probeer je kracht te ontwikkelen in de mentale omgeving, wat een enorme, enorme omgeving is.

Maar zonder Kennis heb je nog steeds geen goede basis. Je kunt nog steeds de waarheid niet onderscheiden. Je kunt nog steeds niet volledig weten wat je doet of wat de betekenis van dingen is. Wij geven je dit perspectief van de Grotere Gemeenschap, zodat je een grotere eerlijkheid in jezelf kunt verwerven, zodat je kunt leren wat trouw zijn aan jezelf werkelijk betekent, wat daarvoor nodig is en hoe het kan worden bereikt.

Wij geven je een ander gezichtspunt van waaruit je kunt zien – om iets te zien wat je eerder niet kon zien; om te zien wat er is; om voorbij je angsten en je wensen en je voorkeuren te kijken; om voorbij alle sociale conditionering te kijken die jou tot nu toe heeft gevormd; om voorbij de heersende opvattingen en de mythologie van je tijd te kijken; om met heldere blik te kijken, niet de blik van iemand anders, maar die van jezelf; om met Kennis in jezelf te kijken.

Misschien lezen sommige mensen dit boek en zeggen: “Ik krijg niet genoeg informatie.” Zij denken dat Wij hier zijn om hen meer te geven om in te geloven. Zij zijn op zoek naar informatie. Ze willen feiten en cijfers, data en plaatsen. Zij willen weten hoeveel werelden in de Grotere Gemeenschap bewoond zijn; zij willen weten hoeveel rassen onze wereld hebben bezocht; zij willen hun voortstuwingssystemen kennen; zij willen hun namen en hun talen kennen; zij willen informatie.

Deze informatie is nutteloos als je niet de Kennis hebt om ze te herkennen en te weten wat ze betekent. Ga naar je bibliotheek. Daar bevindt zich meer informatie dan je ooit zou kunnen verwerken. Er is zoveel informatie dat mensen niet weten wat ze ermee moeten doen. Er is zoveel informatie over de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap – zoveel waarnemingen, zoveel bewijs. Als je ernaar zoekt, als je ervoor open staat, is die er. Het probleem is dat de mensen niet weten wat ze ermee aan moeten. Ze kunnen het niet begrijpen. Ze weten niet hoe ze moeten onderscheiden wat het betekent. Je zou een miljoen schepen uit de Grotere Gemeenschap aan de hemel kunnen waarnemen, maar zonder Kennis weet je niet wat dat betekent.

Zoek niet naar informatie. Dat is niet je behoefte. Wij geven je iets van veel grotere waarde. Wij geven je de sleutel tot inzicht, tot begrip. Als je dan naar de informatie kijkt, kun je leren onderscheiden wat het betekent. Je kunt verder zien dan de uiterlijke schijn. Je kunt verder zien dan overreding. Je kunt voorbij manipulatie kijken – de manipulatie van jullie regeringen, de manipulatie van de religieuze instellingen, de manipulatie zelfs van de mogendheden uit de Grotere Gemeenschap die op dit moment met de mensheid in aanraking komen.

Als je informatie wilt ben je nog niet eerlijk tegen jezelf. Dat is niet jouw grotere behoefte. Je moet het vermogen hebben om te onderscheiden waar je naar kijkt. Je moet de grotere intelligentie in je hebben om te weten welk spoor je moet volgen, welke aanwijzingen belangrijk zijn en hoe je ze moet samenvoegen.

Ja, Wij kennen de namen van de bezoekers. We weten waar ze vandaan komen. Het zou volkomen betekenisloos voor je zijn, een hoop onbegrijpelijke woorden. Het is hun onderlinge relatie die waardevol is. Dat is belangrijk. Je kunt de namen later invullen mocht dat ooit nodig zijn.

Je kent de namen van mensen. Je weet waar ze geboren zijn, sommigen van hen, maar weet je wie ze echt zijn? Weet je waar hun leven echt om draait? Weet je wat ze voorbestemd zijn om te doen? Ken je hun diepere neigingen? Weet je waarom ze hier zijn?

Beschouw daarom de Grotere Gemeenschap en stel jezelf deze zelfde vragen. Of je geest zal de antwoorden invullen, je zult de antwoorden ergens anders vandaan halen gebaseerd op de ideeën van iemand anders, of je zult de weg naar Kennis vinden waar je kunt weten.

De Weg van Kennis is de weg van eerlijkheid en het is de weg van relaties. Het is de weg van het verwerven van een grotere participatie in, en een grotere perceptie en een groter begrip van het leven. Maar meer dan dit is het een volledige transformatie van je geest en je wezen in de wereld, want je bent gekomen om de wereld te dienen in haar huidige behoeften en je bent gekomen om de toekomstige behoeften van de wereld te dienen. Want je bent hier nu en je bent verbonden met haar toekomst.