De Betekenis van Spirituele Ontwikkeling in de Grotere Gemeenschap

De Betekenis van Spirituele Ontwikkeling in de Grotere Gemeenschap

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 31 january 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Omdat de Grotere Gemeenschap zo’n uitgestrekt netwerk van gemeenschappen vertegenwoordigt en zo’n enorme verscheidenheid aan milieus en rassen en naturen enzovoort, moet spiritualiteit een universeler karakter krijgen, een meer wezenlijke aard. Als zij wordt ingekapseld in culturele beelden, als zij slechts wordt verweven met de sociale geschiedenis van bepaalde culturen, dan wordt haar wezenlijke aard vertroebeld en moeilijker toegankelijk.

Om spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap te kunnen delen, moeten de kunstgrepen van cultuur en geschiedenis, die op zichzelf authentiek zijn, terzijde worden geschoven om je bezig te houden met de wezenlijke elementen van wat spiritualiteit werkelijk is en waarvoor zij hier is. Hoewel elk van de verschillende naties, in ieder geval die naties die een spirituele traditie in stand hebben gehouden, hun eigen plaatselijke gebruiken en ceremonies kunnen hebben, moeten zij, om deze met andere rassen te delen of met andere rassen erover te communiceren, de wezenlijke aard delen van wat spiritualiteit is en waarvoor zij hier is.

Dit biedt jou een uitgelezen kans om zelf achter de antwoorden op deze fundamentele vragen te komen. Wanneer Wij over spiritualiteit spreken, hebben Wij het over de essentie van wat spiritualiteit is. We hebben het niet over de instituten die er omheen zijn gebouwd of die proberen haar te gebruiken of te manipuleren. We hebben het niet over stammencultuur en geschiedenis. We hebben het over een essentiële kracht die in je leeft, een kracht die Wij Kennis noemen.

Omdat de Grotere Gemeenschap zo uitgestrekt is en zoveel variatie kent, kan alleen het essentiële vertaald worden van de ene wereld naar de andere. Wij noemen dit een vertaalbare spiritualiteit. Het is juist deze vertaalbare spiritualiteit die nu de focus moet worden van menselijke religieuze studie en onderzoek. Je kunt het nooit eens worden over cultuur, geschiedenis en waarden, maar op het niveau van Kennis resoneren mensen met elkaar. Mensen zijn verenigd op het niveau van Kennis, want Kennis is één in het hele universum. Zij is de grote vredestichter. Ze is de basis voor ware samenwerking en herkenning. Ze is het grootste medium voor communicatie en inzicht.

Maar binnen de Grotere Gemeenschap en binnen de wereld zijn de ervaring en de uitdrukking van Kennis zeldzaam en kostbaar. Zoals Wij hebben gezegd, zijn er veel technologisch geavanceerde rassen in de Grotere Gemeenschap die helemaal geen spirituele traditie beoefenen of bestuderen. Voor hen is technologie een religie. Voor hen zijn hun sociale doelen en doelstellingen hun religie. Hun religie is die van de staat, van de groep, van het gezag dat zij voor zichzelf in het leven roepen. De Grotere Gemeenschap bevat echter tienduizenden technologisch geavanceerde rassen, zelfs binnen jullie sector, zelfs binnen jullie lokale universum. Dus hier vind je een grote verscheidenheid.

Maar wat is wezenlijk voor alle intelligente leven? Wat is wezenlijke spiritualiteit? Wat kan vertaald worden van de ene wereld naar de andere waar de omgeving, de geschiedenis, de cultuur en de waarden zo verschillen en zo variëren? Wat geldt voor iedereen, ongeacht hun vorm, hun samenleving, hun wereld en hun geaardheid?

Dit is de essentie van spiritualiteit. Dit is vertaalbare spiritualiteit. Dit is wat wij Kennis noemen. De ontwikkeling van Kennis richt zich op het vermogen van de persoon om te weten voorbij geloof, voorbij speculatie, het vermogen om te herkennen wat waar is en daar gepast op te reageren.

Hier leer je niet hoe je moet weten. In plaats daarvan leer je hoe je wat je weet en het vermogen om te weten kunt terugwinnen. Maar hiervoor moet je wijsheid leren – de wijsheid om Kennis te herkennen, om haar te onderscheiden van de andere krachten in jou; de wijsheid om te weten wanneer en hoe je Kennis tot uitdrukking brengt; de wijsheid om te weten wie Kennis bezit en wie niet en hoe je dienovereenkomstig met hen kunt samenwerken; de wijsheid om de rol van Kennis in je leven en je intrinsieke relatie ermee te kennen; de wijsheid om verdraagzaamheid, inzicht, onderscheidingsvermogen, mededogen en het leveren van een bijdrage te beoefenen in overeenstemming met de wijsheid en genade van Kennis zelf.

Hoe zeldzaam is dit in het menselijk leven en hoe zeldzaam is di0t ook in de Grotere Gemeenschap. Wat een kostbaar goed. Wat een kostbare werkelijkheid – zo kostbaar in feite dat dit zeer gewild is bij hen die zich ervan bewust zijn.

Zoals de Schepper achter de schermen werkt in de wereld en in jouw leven, zo werkt de Schepper ook achter de schermen in de Grotere Gemeenschap. Hier zijn er Ongeziene Krachten die overal waar intelligent leven bestaat, het cultiveren van Kennis bevorderen en stimuleren, en daarbij gebruik maken van alle beschikbare mogelijkheden om dit te bereiken. Maar op zo veel plaatsen in de Grotere Gemeenschap, in zo veel beschavingen en culturen, zijn de mogelijkheden schaars.

Aan de basis van de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap, van jouw voorbereiding op de Grotere Gemeenschap, moet de nadruk liggen op de ontwikkeling van deze wezenlijke spiritualiteit, want deze vertegenwoordigt niet alleen je grootste vermogens en vaardigheden, maar ook je vermogen om vrij te zijn binnen een Grotere Gemeenschap waar vrijheid zelden wordt gekend.

Het is belangrijk dat je je hier realiseert dat de vrijheid die je als mens in de wereld van vandaag geniet, veel groter is dan de vrijheid die de meeste individuen in de Grotere Gemeenschap genieten. Je vrijheid is daarom kostbaar, ook al wordt zij niet goed benut. Zij biedt opmerkelijke mogelijkheden, ook al worden deze mogelijkheden verwaarloosd.

Beschouw daarom nooit als vanzelfsprekend dat het leven in de Grotere Gemeenschap veel mogelijkheden tot persoonlijke vrijheid biedt, want dat is niet het geval. Binnen deze moeilijke leersituatie in de Grotere Gemeenschap moeten de Schepper en de Ongeziene Krachten die de Schepper vertegenwoordigen achter de schermen werken om veelbelovende individuen te stimuleren en om groepen of gemeenschappen van Kennis te ontwikkelen.

Op bepaalde plaatsen is dit tot een zeer hoge graad van bekwaamheid gebracht. Er zijn kleine gemeenschappen van Kennis en individuen van Kennis in de Grotere Gemeenschap die grote hoogten van inzicht en bekwaamheid hebben bereikt, maar zoals Wij hebben gezegd, dit zijn geen gemeenschappen die zich bezighouden met ruil- en handelsverkeer. Dit zijn geen gemeenschappen die zich blootstellen aan de moeilijkheden van het leven in de Grotere Gemeenschap. In plaats daarvan zijn zij verborgen en geheim, ver weg geborgen, verscholen zodat zij binnen hun respectievelijke werelden kunnen werken zonder onderdrukking en belemmering.

Ja, in veel werelden heb je staatsgodsdiensten, zeer gecodificeerd en sterk gereguleerd, maar deze vertegenwoordigen geen gemeenschappen van Kennis. In de gehele Grotere Gemeenschap moeten gemeenschappen van Kennis en individuen van Kennis hun ware aard en vermogens onder grote geheimhouding handhaven om te voorkomen dat zij gemanipuleerd worden, om te voorkomen dat zij gecontroleerd worden, om te voorkomen dat hun grote gaven gebruikt worden door de staatsmacht, door de macht van een andere groepswil.

Hier kun je beginnen te beseffen dat er een groot onderscheid bestaat tussen wat spiritualiteit is en wat religie wordt. Toch is religie ook nodig, want er moet een traditie zijn en er moet een mechanisme, een medium zijn waardoor spiritualiteit zich kan uitdrukken en beschikbaar gesteld kan worden. Spreek daarom geen kwaad over religie, maar begrijp dat als religie openbaar en bekend wordt, het slechts wordt overgenomen; gebruikt, gemanipuleerd door de staatsmachten, door de machten van de samenleving, waar zij zich ook manifesteert.

In de Grotere Gemeenschap zijn de echte gemeenschappen van Kennis, de ware adepten, in bijna alle gevallen verborgen, uit het zicht, buiten het bereik van ruil- en handelsverkeer, buiten het bereik van de grote manipulerende krachten die vandaag de dag zo actief zijn in het leven in de Grotere Gemeenschap.

Kijk daarom niet naar de godsdiensten van jouw wereld om deze gemeenschappen te vinden, ofschoon er vandaag de dag gemeenschappen van Kennis in de wereld zijn. Je zult ze niet vinden in de openbare gebedshuizen. Je zult ze niet vinden in de openbare organisaties. Je zult ze niet vinden aan de oppervlakte van het leven waar ze gemakkelijk kunnen worden gezien en sterk kunnen worden beïnvloed.

Dit vereist de ontwikkeling van een enorm onderscheidingsvermogen en grote discretie; fundamentele vaardigheden om te leren hoe je effectief en succesvol in het leven kunt staan. Kijk hiervoor naar de Grotere Gemeenschap, want de mensheid heeft de realiteit van deze zaken slechts tot op zekere hoogte verwezenlijkt, maar in de Grotere Gemeenschap zijn ze volledig doorleefd.

De successen en de mislukkingen zijn uitgesproken en ingrijpend geweest. Hele werelden zijn tot slavernij vervallen door indiscretie en gebrek aan onderscheidingsvermogen. Complete religieuze tradities, zo veelbelovend, zijn onder de controle van hun eigen staten of de staten van andere naties gevallen door een gebrek aan discretie en onderscheidingsvermogen. En hoeveel grote en veelbelovende individuen hebben niet hun belofte verloren, hun gaven verloren, hun leven verloren door een gebrek aan discretie en onderscheidingsvermogen in hun omgang met anderen.

Deze voorbeelden zijn algemeen gangbaar in de wereld, maar binnen de Grotere Gemeenschap zijn zij zo wijdverbreid en is hun demonstratie zo belangrijk, dat Wij je aandacht hierop moeten vestigen.

Natuurlijk hopen veel mensen in de wereld van vandaag dat degenen die verder gevorderd zijn in de Grotere Gemeenschap en die naar de Aarde zijn gekomen, spiritueel meesterschap vertegenwoordigen – dat zij spirituele meesters zijn, en zij zullen komen om de mensheid te verlichten, om de mensheid te verlossen van haar eeuwenoude problemen en de mensheid een nieuw leven te geven binnen een grotere spirituele broederschap.

Hierover wordt veel ophef gemaakt en veel gefantaseerd, er is veel hoop en verwachting. Toch is de waarheid zelf zeer ontnuchterend. Maar de waarheid zelf is ook bevrijdend. Want leven in hoop en fantasie kan je alleen maar verblinden en je de toegang ontzeggen tot de grotere spirituele werkelijkheid die in je leeft, en je ervan weerhouden deze werkelijkheid effectief tot uitdrukking te brengen, zoals dat zou moeten.

Je kunt niet geïnspireerd raken in een staat van fantasie. Je kunt alleen geïnspireerd raken in een staat van waarheid en helderheid. En inspiratie is de essentie van gezondheid en is de ware context voor spirituele ontplooiing, zowel in deze wereld als in de gehele Grotere Gemeenschap.

De Schepper werkt in de Grotere Gemeenschap op een zeer fundamentele manier. Het is precies dezelfde manier waarop de Schepper in de wereld werkt. Wanneer je te maken hebt met essentiële spiritualiteit en niet verstrikt bent in al die romantiek en glorie die mensen proberen te creëren om zichzelf geïnspireerd te houden, wanneer je gericht bent op essentiële spiritualiteit en vertaalbare spiritualiteit, wordt het werk van het Goddelijke steeds duidelijker. Het is hier verankerd in de werkelijkheid en niet in hoopvolle verwachting.

In de gehele Grotere Gemeenschap ligt de nadruk op het cultiveren van Kennis. Wanneer Wij het woord Kennis gebruiken, hebben Wij het niet over ideeën of een hoeveelheid informatie, maar over het diepgaande vermogen om te weten. Deze ervaring is de essentie van je spirituele realiteit. Want de Schepper kan alleen gekend worden. Je grotere doel om in de wereld te komen kan alleen gekend worden. De opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap kan alleen gekend worden. De verwezenlijking van je ware gaven en de zinvolle uitdrukking ervan kunnen alleen gekend worden.

Hoop, angst, geloof, speculeren kunnen de werkelijkheid van Kennis zelf niet vervangen. Dit is het fundamentele verschil tussen de religieuze instellingen en de zuivere ervaring van spiritualiteit.

Wanneer Wij het woord Kennis gebruiken, hebben Wij het over spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap. We hebben het over universele spiritualiteit, een spiritualiteit die je deelt met alle bewuste wezens door het hele universum.

Toch geldt dit ook voor elk facet van jouw leven in de wereld, want de Grotere Gemeenschap is gewoon een groter plaatje van je leven in de wereld. Ze is veel groter. Zij kent een veel grotere variatie, maar de essentiële elementen van de spirituele werkelijkheid gelden daar evenzeer als in jouw wereld, en vice versa.

Binnen de Grotere Gemeenschap wordt spiritualiteit bevorderd door de ontwikkeling van Kennis binnen het individu en de ontwikkeling van gemeenschappen van Kennis. Kennis in jou zal altijd zoeken naar een betekenisvolle [relatie] met anderen met wie je een grotere bestemming deelt. Dit geldt voor alle schepselen in de Grotere Gemeenschap.

Het gaat niet over verschillende bestaansniveaus. Het gaat niet over in en uit verschillende dimensies gaan. Dat is niet de focus in de vooruitgang van spiritualiteit in het universum. Dat is meer de menselijke verbeelding. Het is veel eenvoudiger dan dit en veel essentiëler.

In de Grotere Gemeenschap richt de Schepper zich op het cultiveren, tot uitdrukking brengen en beschermen van Kennis. Overal waar Kennis kan opkomen, wordt een bijdrage geleverd. Intelligentie wordt verhoogd. Samenwerking wordt uitgebreid. En vrede en harmonie worden tot stand gebracht.

Overal waar Kennis afwezig is of wordt tegengewerkt, heerst verdeeldheid, is kracht gebaseerd op wil en ambitie, worden onderwerping en onderwerping de essentie van relaties.

Met Kennis, zijn alle ware dingen mogelijk. Zonder Kennis ontstaan alle problemen. Hoe fundamenteel en toch hoe mysterieus is dit.

Zoals Wij al eerder hebben gezegd, is technologische vooruitgang iets heel anders dan spirituele vooruitgang. Dit zal je in je eigen tijd duidelijk worden, want zelfs de oude stammenreligies worden erkend als bezitters van opmerkelijke wijsheid, ondanks het feit dat men over zeer weinig technologie beschikte.

En toch, om de essentiële wijsheid te vinden, moet je verdergaan; je kunt niet teruggaan. Want je leven gaat verder, het gaat niet terug. Je bent op weg naar de toekomst. Daar moet je je volledige aandacht aan geven. Pogingen om het verleden te herbeleven kunnen nooit vruchten afwerpen, want daarmee ontzeg je jezelf het heden en kun je je niet voorbereiden op de toekomst.

De Grotere Gemeenschap is je toekomst. Zij maakt deel uit van je huidige ervaring, ook al kun je er nog geen rekenschap van geven. Spiritualiteit binnen de Grotere Gemeenschap is fundamenteel en reëel, zoals het fundamenteel en reëel moet worden binnen je eigen ervaring als je op zoek bent naar je ware aard en je ware doel in het leven.

Daarom is de essentie van de spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap het cultiveren van wijsheid, het terugwinnen van Kennis en het ontwikkelen van een perspectief en begrip van de Grotere Gemeenschap. Elke opkomende wereld in de Grotere Gemeenschap moet dit onder ogen zien. Zij moet haar tribale tradities met hun nadruk op cultuur en geschiedenis ontgroeien om essentiële en vertaalbare spiritualiteit te vinden en te beginnen deze te leven en haar groot vermogen tot zelfbeschikking te ontvangen.

Waar de mensheid op dit moment mee wordt geconfronteerd, heeft elke wereld moeten ondergaan die in de Grotere Gemeenschap moest opkomen. Het maakt deel uit van de evolutie van alle rassen. Het zal vroeg of laat gebeuren, ongeacht de voorkeuren of de overtuigingen van de betrokken samenleving. Net zoals elk kind moet opgroeien, moet elke geïsoleerde wereld in zekere mate worden blootgesteld aan de Grotere Gemeenschap.

De Wijzen die ervoor kiezen zich uit de Grotere Gemeenschap terug te trekken, doen dat omdat zij geleerd hebben wat de Grotere Gemeenschap inhoudt en geleerd hebben hoe zij daarop moeten reageren, hoe zij haar kunnen onderscheiden en hoe zij haar mechanismen en haar relaties kunnen begrijpen.

Net zoals je niet volwassen kunt worden door je voor de wereld te verbergen, moet je de wereld binnengaan en over de wereld leren en dan je beslotenheid daarin vinden. Maar beslotenheid betekent niet dat je er niet aan deelneemt of er niet op een echte en directe manier aan bijdraagt. Alle gemeenschappen van Kennis in de Grotere Gemeenschap zijn primair gericht op het leveren van een bijdrage, en hun focus hierop is niet gericht op [hun] wereld alleen, maar op het leven binnen de Grotere Gemeenschap zelf. Want het zijn de relaties in de Grotere Gemeenschap die verlicht moeten worden.

Ook hier hebben we een fundamenteel verschil tussen het menselijke begrip van spiritualiteit en de werkelijkheid van de Grotere Gemeenschap zelf. Veel mensen in de wereld van vandaag zijn bezig met hun eigen persoonlijke verlichting, maar in Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap ligt daar nooit de nadruk op. Het is altijd het cultiveren van Kennis en het tot stand brengen van lotsverbondenheid.

Wat kan een verlicht individu doen als hij niet verenigd is met anderen? Hun verlichting is een illusie als zij die niet kunnen staven met hun relaties, als zij niet tot een gemeenschap kunnen toetreden en een groepsgeest kunnen vormen in dienst van Kennis zelf.

Want in de Grotere Gemeenschap heb je geen krachtige individuen. Je hebt alleen krachtige relaties. Je hebt alleen krachtige gemeenschappen. Dit valt voor jou misschien moeilijk te begrijpen, gezien de voorrang die in de wereld van vandaag wordt gegeven aan het individu, maar de individuele kracht is onmachtig vergeleken met de kracht van de relatie en de kracht van de gemeenschap.

Elk individu in het universum dat ontwikkeld is in De Weg van Kennis is een toegetreden tot een grotere Gemeenschap van Kennis. Dit komt doordat Kennis altijd gericht is op relaties en het individu in zinvolle en doelgerichte relaties brengt.

De obsessie met persoonlijke verlichting is tegenstrijdig met ware spirituele vooruitgang, want de persoonlijkheid die je probeert te verlichten is datgene wat jou in de weg staat. Je probeert de persoonlijkheid te verlichten, maar de persoonlijkheid kan nooit verlicht worden. Kennis is al verlicht. De verlichting is je verenigen met Kennis en je verenigen in relaties van Kennis.

En het is een verlichting die je niet wegvoert, die je niet buiten het leven plaatst. Het is een verlichting die je in actieve betrokkenheid brengt om zolang je hier bent bij te dragen aan de realiteit van het zichtbare leven.

Je enige doel om in de wereld te komen is het leveren van een bijdrage. Je bent hier niet om oude fouten recht te zetten. Je bent hier niet om oude schulden af te lossen. Je bent hier niet om oude levens te herbeleven. Je bent hier om Kennis te vinden en om Kennis toe te staan zich via jou uit te drukken. Dat is de essentie van spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap, en dat is de essentie van spiritualiteit in de wereld.

Hoe eenvoudig en hoe krachtig is dit, en toch is het ondoorgrondelijk. Je kunt nooit haar mysterie of haar realiteit uitputten. Laat je niet misleiden door haar eenvoud, want je kunt haar nooit uitputten.

Binnen de Grotere Gemeenschap bestaat er niet zoiets als heiligheid of meesterschap. Heiligheid is een vorm van erkenning die anderen je kunnen geven, maar op zichzelf betekent het niets. Het kan een teken van erkenning zijn voor hetgeen men bereikt heeft, maar het betekent geen werkelijk meesterschap.

Door de nadruk die in de wereld van vandaag op het individu wordt gelegd en het gebrek aan echte gemeenschappen van Kennis, wordt meesterschap gezien als een individuele prestatie. In sommige culturen wordt het meesterschap genoemd. In andere culturen wordt het heiligheid genoemd. Mensen worden avatars genoemd. Ze worden meesters genoemd. Ze worden heiligen genoemd. Maar wat zegt dat nou?

In de Grotere Gemeenschap bestaat een dergelijke erkenning niet, althans niet in gemeenschappen van Kennis. Toch heeft elke staatsgodsdienst, waar die ook moge bestaan, zijn heiligen, zijn geestelijke of godsdienstige autoriteiten, omdat dat deel uitmaakt van het bestuur.

Maar in gemeenschappen van Kennis heeft meesterschap geen betekenis, want Kennis is de meester, en zij is altijd groter dan de persoon of het individu die haar drager is. Hoe kun je een meester zijn wanneer Kennis de meester is? Zolang je een persoon in de wereld bent, ben je niet volledig verenigd met Kennis. Een deel van jou is nog steeds een individu in de wereld. Hoe kan het individu in de wereld de meester zijn wanneer de meester in jou leeft en door jou werkt?

Deze verwarring heeft in de loop van de menselijke geschiedenis tot vele ernstige en ongelukkige gevolgen geleid, en toch is de nadruk op meesterschap en heiligheid nog steeds zeer gangbaar in de huidige wereld. Maar in de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap heeft het geen betekenis omdat er alleen sprake is van het leveren van een bijdrage en het behalen van resultaten.

Wanneer je terugkeert naar je Aloude Thuis, kun je zijn wie je werkelijk bent, en je zult daar worden herkend. Maar terwijl je in de wereld bent, moet je het werk van Kennis doen. Je moet vervullen wat je hier kwam doen. Dat is de essentie van betekenis en waarde, en dat is de essentie van vervulling voor het individu.

Binnen Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap, bestaan geen scheppingsverhalen. Er bestaan geen definitieve oplossingen voor het probleem van goed en kwaad. Er is slechts een arena waar bijdragen worden geleverd of niet geleverd, waar Kennis wordt gevonden of niet gevonden, waar relaties van Kennis worden aangegaan of niet worden aangegaan. En zolang Kennis niet wordt gevonden en relaties van Kennis niet worden aangegaan en bijdragen niet worden geleverd, zullen schepselen blijven bestaan in de zichtbare werkelijkheid en de moeilijkheden en verwoestingen van de tijd en al zijn inherente problemen blijven ervaren.

Er is geen begin, en er is geen einde. Er is alleen wat er gebeurt. Als je een begin en een einde nodig hebt, dan kun je ze voor jezelf bedenken. Of je kunt geloven in wat anderen voor zichzelf hebben bedacht.

In werkelijkheid was er een begin en zal er een einde zijn. Maar het begin is zo lang geleden en het einde is zo ver in de toekomst, dat het niet relevant is voor waar je nu bent. Als het werk gedaan is, zal dat het einde zijn, maar er is nog veel werk te doen.

In Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap zijn veel van zaken die de overhand hebben in menselijke religies dus gewoon helemaal niet aanwezig. Zij zijn echter wel aanwezig in de gehele Grotere Gemeenschap, waar religie door de autoriteiten en de staat wordt gebruikt om aanhankelijkheid, gehoorzaamheid en samenwerking te bevorderen, om een brandpunt te creëren voor de individuele wil en de individuele intelligentie.

Maar in de echte gemeenschappen van Kennis die in de Grotere Gemeenschap een verborgen leven leiden, ligt daar niet de nadruk op. Dit zijn de gemeenschappen die ware Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap beoefenen en bijdragen.

In Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap is er niet één individu dat een grote held is die iedereen zou moeten aanhangen. Omdat er geen meesters zijn, omdat er geen individuen zijn die volledig ontwikkeld zijn in het zichtbare bestaan, wordt de hele kwestie van heldenverering en meesterschap gelukkig vermeden.

Het enige dat je zal redden is Kennis, en daarvoor moet je jezelf wijden aan en de basis leggen voor Kennis om in je leven naar voren te komen en zich uit te drukken in overeenstemming met het grote doel dat jou in de wereld heeft gebracht.

Er zijn goede leraren. Er zijn indrukwekkende demonstraties. Er zijn grote offers. Maar geen enkel individu is de God voor alle anderen. Dit is een juist en adequaat begrip.

Heldenverering ontkent de werkelijkheid van Kennis in alle anderen en is in feite een wrede vorm van erkenning voor de persoon die zo verheven wordt. Hij kan alleen maar gehaat en verguisd worden. Hij kan alleen maar gekruisigd worden omdat hij niet kan worden ervaren. Als je je niet met hem kunt verbinden, dan ben je van hem afgescheiden. En dit zal een wreed resultaat opleveren voor jou en voor hem.

Gemeenschappen van Kennis in de Grotere Gemeenschap willen de spirituele focus zuiver en heilzaam houden. Zij willen die buiten het bereik houden van de manipulaties en intriges van wereldregeringen en maatschappij.

Zij begrijpen de kenmerken van de godsdienst, maar zij moeten het vuur van Kennis levend en helder brandend houden, want dit is het vuur van de zuivering. Dit is het vuur van verlossing. Dit is het grote vuur van bekrachtiging dat jou in staat zal stellen de kracht en de energie te hebben, de inzet en de vastberadenheid, om de grootse activiteiten uit te voeren die voor jou bestemd zijn.

In Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap is Kennis de basis voor vrijheid, omdat zij het enige deel van je Wezen is dat niet beïnvloed en overheerst kan worden in de mentale omgeving. Het kan in het begin moeilijk zijn om het belang van dit onderscheid in te zien, maar als je je wilt ontwikkelen in je scholing in de Grotere Gemeenschap, als je je wilt ontwikkelen in je spirituele realiteit en spiritueel inzicht, zul je mettertijd gaan inzien hoe fundamenteel en essentieel dit is.

Daarom is Kennis de kern van de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap, want je kunt je intellect voorbereiden, je kunt je ideeën ontwikkelen, en na verloop van tijd kun je zelfs grotere organisaties oprichten, maar dit alles kan ten prooi vallen aan de macht en overheersing van machtigere groepen. En hoe machtig je ook wordt in de Grotere Gemeenschap, er zijn altijd andere groepen of naties die machtiger zijn dan jij. De zoektocht naar macht is onverzadigbaar.

In Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap bestaat er geen hemel of hel: als je een goed mens bent, ga je naar de hemel en als je een slecht mens bent, ga je naar de hel. Dat is een stammenmythologie.

Jouw hel is leven zonder Kennis, en je leeft haar iedere dag. Dat is de hel. Meer Hel is meer leven zonder Kennis. De Hel kan lang duren, maar niet eeuwig. Want uiteindelijk zul je Kennis vinden, en je zult Kennis tot uitdrukking brengen terwijl je in het zichtbare leven bent, want tussendoor, wanneer je deze wereld verlaat, zul je naar huis gaan, naar je Spirituele Familie in je Aloude Thuis, en je zult je realiseren, “Nou, dit is het! Maar ik vergat het. Ik moet terug!” En je zult terugkeren met belangrijke dingen die je moet doen.

Je kunt hier beginnen in te zien dat spiritualiteit, zonder het gewicht van geschiedenis en cultuur, heel eenvoudig en direct is. Toch is ze ook mysterieus en ondoorgrondelijk. Je kunt haar niet begrijpen. Je kunt haar alleen ervaren en uiten en leren om je ervaring en je uiting te begrijpen. Maar je intellect kan niet de volledige realiteit bevatten van wat Kennis is en wat Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap betekent.

Het is in de hedendaagse wereld noodzakelijk voor de mensheid om een Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap te leren. Dit is niet bedoeld om de wereldreligies te vervangen, maar om hen nieuwe hoop en een nieuwe belofte te geven en het vermogen om binnen de context van een Grotere Gemeenschap te overleven.

Als je je wilt voorbereiden op de Grotere Gemeenschap, als de mensheid in staat is Kennis levend te houden en te behouden in de wereld en haar sterkte en kracht te verkrijgen, die haar natuurlijke erfgoed zijn, dan moet zij Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap leren. Menselijk religieus begrip dat op het aardse is gebaseerd kan deze dingen niet bieden omdat het op het aardse is gebaseerd, en omdat het alleen op de mens is gericht, en omdat het gebukt gaat onder het gewicht van cultuur en geschiedenis.

In de wereld van vandaag is Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap essentieel om te leren. Hoewel niet iedereen in staat zal zijn om haar te leren, is het essentieel dat een kritische massa van mensen in staat is om te leren en te ervaren wat dit betekent, en in staat is de grote beloningen te ontvangen die dit hen in elk aspect van hun leven zal schenken. Want met deze eenvoud, deze kracht en deze helderheid zullen de obsessies en de problemen die je plagen beginnen weg te vallen en zal er een grotere kracht en sterkte in je naar boven komen.

Zonder heldenverering, zonder Hemel, zonder Hel, zonder al deze bijbehorende overtuigingen die zo’n groot deel uitmaken van alle religies op Aarde, kun je je weg en je doel beginnen te vinden. En je kunt beginnen een duidelijk begrip te krijgen van de krachten in het leven die de opkomst van Kennis in jou ondersteunen en de krachten die zich ertegen verzetten of die proberen haar te manipuleren.

Als de mensheid in staat wil zijn Kennis in de wereld te handhaven en enige hoop wil koesteren voor het herwinnen van Kennis in de toekomst, dan moet zij Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap leren kennen zoals zij werkelijk is. Anders zal de mensheid nog zo’n technologische samenleving worden, een samenleving van mensen die mentaal worden bestuurd, wier levens uniform worden en volledig in overeenstemming met de gevestigde normen. En deze samenleving zal ten prooi vallen aan overheersing door andere rassen, die de mensheid eenvoudigweg zullen gebruiken als een grote arbeidskracht, als een satellietstaat.

Nu al wordt in de huidige wereld de technologie door de jongere generaties gezien als de god, de reddende engel, de ware inspiratie. Je aanbidt de technologie omdat ze wonderbaarlijke dingen voor je schijnt te doen, en toch brengt ze je in slavernij, en daardoor verlies je je innerlijke autoriteit.

Mensen zeggen: “Ik kan niet leven zonder dit apparaat!” of “Ik kan niet leven zonder deze machine,” en “Hoe zou ik ooit kunnen functioneren [zonder dit]?” Met als gevolg dat mensen overal hun natuurlijke instincten verliezen. Ze verliezen hun natuurlijke relatie met de wereld. En na verloop van tijd beginnen ze hun vermogen te verliezen om diepgaande ervaringen van inzicht en Kennis op te doen, die het ontluiken van Kennis in het individu inluiden.

Het wordt tijd om te leren wat Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap inhoudt. Dit boek dient als introductie, wat de grote noodzaak is om je voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap en de noodzaak om Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap te leren.

De grote leer over Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap wordt gepresenteerd in een van Onze andere boeken, getiteld Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap. Wij moedigen je aan om het te bestuderen. Als je dat doet, zul je merken dat het alles zal verlichten wat het meest natuurlijk in je is. Er is niets vreemds aan, want het doet een beroep op de grote gave van Kennis die je al bezit, en het leert je hoe je een breder gezichtspunt in het leven kunt verwerven van waaruit je de ontwikkelingen in de wereld en de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap hier kunt beginnen te onderscheiden en alles wat dat met zich meebrengt.

Zoals je begint te zien, is de betekenis van spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap heel anders dan in jouw wereld, en toch zijn de fundamentele elementen, die universeel zijn, ook hier van toepassing.

De grote spirituele sprekers, de grote leraren in jouw wereld, ook zij trachtten de mensheid terug te brengen naar de essentiële betekenis en ervaring van de Goddelijke natuur en bedoeling. Maar dezelfde in de mate waarin deze leraren in de openbaarheid zijn getreden, is ook het onderricht verguisd en gecorrumpeerd, is het een instrument van de staat geworden. Het natuurlijke proces van overdracht is gedwarsboomd en verstoord.

Toch kun je ook zien dat er grote verschillen zijn, [zoals] spiritualiteit zonder een uiteindelijke beloning van de Hemel, want de Hemel is toch al gewaarborgd. Je hebt nu geen Hel nodig om je te motiveren verantwoordelijk te worden. Daarom is de Hel geschapen: om mensen te motiveren, om ze te laten werken, om ze gehoorzaam te maken, om ze serieus te laten nemen wat voor hen bestemd was, wat de staat wilde dat ze zouden bereiken.

Hier is sprake van een volledige ontkenning van de natuurlijke motivatie van mensen, want wat kan meer motiveren dan eindelijk tot het inzicht komen dat leven zonder Kennis ondraaglijk is, dat het hebben van relaties zonder Kennis geen succes of bevrediging kan geven, dat als je niet in staat bent je ware aard te ervaren en tot uitdrukking te brengen, dit alle belemmeringen creëert waaronder de mensheid nu lijdt. Is dit niet voldoende motivatie voor het individu dat eindelijk in het reine komt met zijn ware aanleg in het leven?

Je hebt nu geen hel nodig. Je leeft al in de hel. Je hebt een uitweg uit de hel nodig. Dat is op zichzelf al een goede motivatie.

Als je met dit perspectief naar de Grotere Gemeenschap kijkt, kun je het werk van het Goddelijke beginnen te begrijpen. Het Goddelijke beïnvloedt; het grijpt niet in. Het Goddelijke werkt via individuen, zowel zichtbaar als niet zichtbaar, omdat het Goddelijke te groot is in zichzelf om een individu te zijn. En er zijn Ongeziene Krachten aan het werk door heel het zichtbare leven om overal individuen de behoefte aan Kennis te laten beseffen, en om hen te helpen Kennis te ontdekken en Kennis tot uitdrukking te brengen en Kennis te vervullen.

Dit is de essentie van het werk van de Schepper in het universum. Begrijp dit en je zult een perspectief beginnen te krijgen dat je in staat zal stellen te zien hoe de Schepper vandaag de dag in de wereld aan het werk is – het terugwinnen van het afgescheidenen door Kennis, het tot stand brengen van relaties van Kennis, het tot stand brengen van gemeenschappen van Kennis, waarbij ieder individu dat betrokken is bij deze grote terugwinning in staat wordt gesteld zijn unieke gaven en bijdrage te leveren op alle terreinen van het leven.

Dit is het grote spirituele werk. Dit is al bezig in de Grotere Gemeenschap sinds het begin van het zichtbare leven, en het zal doorgaan tot het einde van het zichtbare leven. Want er is een begin en een einde. Maar het begin was niet gisteren, en het einde is niet morgen.

Jouw taak hier is nu om een bijdrage te leveren, en om in staat te zijn een bijdrage te leveren moet je de bron van je bijdrage in jezelf vinden. Leren over de Grotere Gemeenschap zal je leren hoe je dit kunt doen, want de demonstraties ervan zijn duidelijk. Student worden van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap zal je de weg leren om Kennis terug te winnen en zal je leren hoe je je kunt voorbereiden op de Grotere Gemeenschap en de betekenis en essentie van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap kunt leren kennen.

Hier wordt je menselijkheid niet vervangen, maar verjongd en nieuw leven ingeblazen. Want als mens werd je gegeven wat je nodig had om volledig deel te nemen en bij te dragen aan de wereld in deze tijd. Het werk van de Schepper is jou tot deze bijdrage te brengen en jou voor te bereiden en jou in staat te stellen en te inspireren om deze bijdrage aan de wereld te leveren, zodat jij hier je vervulling kunt vinden. Er bestaat geen andere vervulling voor jou aanwezigheid in de wereld.