Beginnen met de voorbereiding


Afbeelding Beginnen met de voorbereiding

As revealed to God’s Messenger
Marshall Vian Summers
op 6 february 1997
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De boodschap die Wij in dit boek brengen is van het grootste belang, en toch moet je dat zelf ontdekken. Je moet ontdekken wat je weet, en je moet in staat zijn om de wereld duidelijk te zien. Je moet in staat zijn om met je eigen ogen te zien – niet de ogen van je cultuur, niet de ogen van je religie, niet de ogen van je familie, niet de ogen van je vrienden, maar met je eigen ogen en met de grotere Geest die zich in jou bevindt.

Wat wij in dit boek voorstellen is duidelijk als je het kunt zien, maar als je het niet kunt zien, is het niet duidelijk. Als je je er niet mee kunt vereenzelvigen, dan ligt het buiten je bereik. Als je het niet in overweging kunt nemen, dan is het voor jou een verlies.

Dit is niet een of andere subtiele gebeurtenis in de wereld. Dit is iets dat de mentale omgeving van de menselijke beschaving doordringt. Dit is een fenomeen dat zich overal ter wereld voordoet. Maar de regeringen van de wereld houden het verborgen. Zij proberen het te begrijpen, maar zij beseffen hun eigen kwetsbaarheid niet. De religies van de wereld kunnen het niet verklaren, en houden het misschien zelfs niet voor echt.

Dus wie moet dit bevestigen? Waar moet je heen voor instructies? Hoe vind je je weg? Hoe kun je de betekenis leren kennen van de evolutie van de wereld en je fundamentele relatie hiermee?

Hiervoor moet je een groter gezag in het leven aannemen. Je moet beseffen dat niemand anders dit voor jou kan doen. De voorbereiding wordt verstrekt. Ze wordt overal ter wereld beschikbaar gesteld aan mensen. Dit is iets wat ze zelf moeten bestuderen. Ja, ze zullen onderweg hulp nodig hebben, maar ze moeten de verantwoordelijkheid op zich nemen om onderwezen te worden over de Grotere Gemeenschap en de weg naar Kennis te leren.

Wij geven je dus een enorme verantwoordelijkheid en autoriteit binnen je eigen leven, meer dan je ooit eerder hebt aangenomen. En toch geven Wij je dit recht en deze blijk van erkentelijkheid in de wetenschap dat dit een enorme hoeveelheid voorbereiding en verantwoordelijkheid vereist.

Je kunt niet gewoon gedachteloos aannemen dat je die hebt en verder gaan, want je zult je weg niet vinden. En in plaats van de realiteit van het leven en de betekenis van je plaats in de wereld te leren, zul je eenvoudigweg je eigen overtuigingen en ideeën genereren, die grotendeels voortkomen uit je verbeelding en je sociale conditionering.

De weg is niet moeilijk, maar hij is anders, en hij vereist veel eerlijkheid. Hier moet je afstand nemen van de overtuigingen van je vrienden, je familie en de instellingen waarmee je verbonden of bij betrokken bent en je eigen visie en inzicht ontwikkelen, niet gebaseerd op wat je wilt, of waar je bang voor bent, of wat andere mensen van je verwachten, maar gebaseerd op Kennis in jezelf.

Wij zijn ervan overtuigd dat als je deze benadering kunt kiezen en je eerlijkheid kunt cultiveren en je vaardigheden kunt ontwikkelen en geduldig De Weg van Kennis kunt leren zoals die je wordt aangeboden, je in staat zult zijn met je eigen ogen te zien en je in staat zult zijn je eigen ervaring te hebben.

Na verloop van tijd zul je beseffen hoe noodzakelijk dit is voor jou en voor de wereld waarin je leeft. Dit zal je een gevoel van missie geven, een gevoel van richting in je leven, en je zult je beginnen te realiseren wat je werkelijke gaven zijn en waar die moeten worden gegeven.

Iedereen in de wereld heeft een belangrijke rol te spelen. Als men dit fundament in zichzelf kan vinden en de nodige eerlijkheid en het nodige onderscheidingsvermogen kan ontwikkelen, zal iedereen zijn bijdrage vinden en die in de wereld vinden.

Op elk niveau van menselijke activiteit moet er dienstbaarheid in de wereld zijn, maar als die dienstbaarheid kan worden verleend met dit grotere begrip – dit begrip van de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap, de noodzaak voor de mensheid om tot grotere samenwerking en integratie te komen, de noodzaak om intelligentie te ontwikkelen, de noodzaak om voor mensen te zorgen – dan zal de mensheid in staat zijn om grote stappen voorwaarts te maken en een nieuwe basis te vinden binnen een grotere arena van intelligent leven.

Hiervoor zijn de omstandigheden perfect. De omstandigheden vereisen dit. Het is niet langer een optie, het is een vitale noodzaak. Net zoals het vinden van Kennis in jezelf een vitale noodzaak is. Sta toe dat je leven vitaal en noodzakelijk wordt en je zult beginnen te voelen dat jij vitaal en noodzakelijk bent. Hier ontdek je je kracht. Hier boor je je grotere energie aan. Hier verdrijf je alle zelfverwijt en alle negatieve opvattingen over jezelf.

Hier benader je op een nederige maar reële manier de zin en de waarde van je bestaan, want je ziet dat je hier iets kunt doen, gegeven wat je hebt en gegeven wat je al ontwikkeld hebt, en dat je geen superman of supervrouw hoeft te worden, maar in plaats daarvan een man of een vrouw van Kennis. Dit is mogelijk voor jou. Het is nodig dat je dit doet. Het is noodzakelijk.

Neem gewoon de eerste stap. Kennis vraagt je niet om van een klif in het onbekende te springen. Dat is niet de Weg van Kennis. De Weg van Kennis is stap voor stap te volgen, het pad te volgen dat voor je ligt, je ogen open te houden, je oren open te houden, te proberen je geest vrij te houden van veronderstellingen, je blinde kanten en je zwakheden te herkennen. Bouw aan je sterke punten en je zult vooruitkomen en vooruitgang boeken.

Hoewel je misschien niet dag na dag de vooruitgang ziet, zul je een fundamentele verschuiving in je bewustzijn en je ervaring opmerken: een verdieping van je gevoeligheid, een aanscherping van je vermogens, een grotere objectiviteit over je leven en je vermogens, je sterke en zwakke punten en een duidelijkere notie van de bedoelingen van andere mensen en van hun eigen problemen die zij in zichzelf moeten overwinnen.

Terwijl je verder reist, ontwikkel je meer mededogen, want je zult beseffen dat dit een enorme focus en kracht vereist – een focus en kracht die je feitelijk hebt en nu moet gebruiken. Je zult begrijpen waarom anderen weifelen en waarom anderen ambivalent zijn, zelfs om de geschenken te ontvangen die de Schepper hen heeft gegeven.

Je zult begrijpen waarom mensen kijken maar niet zien. Je zult alle mechanismen van ontkenning zien, en je zult de mate van sociale conditionering beginnen te zien en de mate van invloed die nu wordt uitgeoefend in de mentale omgeving [op] mensen overal in de wereld.

Hier zul je werken en vechten voor je eigen innerlijke vrijheid, en je zult anderen willen bevrijden – bevrijd van manipulatie, bevrijd van invloed, bevrijd van het verleden, bevrijd van de ellendige conditionering waar zoveel mensen vandaag de dag onder gebukt gaan.

Je zult vrijheid willen, maar je zult iets willen dat nog groter is dan vrijheid, en dat is het vermogen om verbonden te zijn met de wereld, om volledig betrokken te zijn bij het leven en om de grotere begiftiging van Kennis die je hebt, en alle gaven die daarmee samenhangen, tot actieve manifestatie in de wereld te brengen.

Dit alles staat je te wachten. Sterker nog, het roept je. Het zegt, “Kom, kom! Ontwaak uit je beslommeringen. Er is iets belangrijks voor je te doen.”

En als je langs de kant van de weg bent vastgelopen, en je weet niet wat je moet doen of waar je heen moet, of je bent niet zeker van je kracht, of je twijfelt aan je kunnen of aan je waarde, dan is dit de roeping die je weer in beweging zal brengen. Want je leven moet in beweging zijn. Als het niet in beweging is, zal het beginnen weg te zakken. Dat is niet goed.

Voel je leven bewegen en je zult een richting beginnen aan te voelen. Je kunt geen richting aanvoelen als je langs de kant van de weg staat en op en neer en om je heen kijkt en je afvraagt wat je moet doen. Je moet echt ervaren dat je in beweging bent en vooruitgang boekt.

De oefeningen in Stappen naar Kennis zullen je leven op een echte manier in beweging zetten, in een echte richting. En je leven zal in harmonie zijn met je ware aard en je ware doel. Als gevolg van het nemen van deze Stappen zul je je ware aard en je ware doel beginnen te ervaren, maar ze kunnen alleen ervaren worden als je in deze richting beweegt, als je werkelijk beweegt in de richting waarin je bedoeld bent te bewegen.

De maatschappij zal willen dat je andere richtingen uitgaat. Misschien willen de mensen met wie je omgaat dat je andere richtingen uitgaat. Je conditionering uit het verleden zal proberen je in andere richtingen te sturen. Maar je moet je in de ware richting bewegen.

Kennis in jou weet waar je heen moet, wie je moet ontmoeten en wat je moet bereiken. Zij zal nooit opgeven. Zij zal nooit verslagen worden. Zolang je in deze wereld bent, zal zij haar invloed blijven uitoefenen om deze beweging en deze richting aan te reiken.

En toch weet Kennis in jou dat je het niet alleen kunt doen, dat je anderen nodig hebt om je bij te staan en dat je een voorbereidingsmethode nodig hebt. Omdat je de reis naar Kennis niet alleen kunt maken, zul je je diepere neigingen met anderen moeten delen, maar je mag ze niet zomaar met iedereen delen. Hier moet je onderscheiden wie kan horen en wie niet. Dit is iets dat je in jezelf kunt voelen.

Wellicht zijn er veel mensen die je aardig vindt en om wie je geeft, maar dat betekent niet dat ze allemaal je diepere neigingen werkelijk kunnen horen en zich ermee kunnen vereenzelvigen. Als je ze met iedereen deelt, zul je misschien zelfs tot je schrik bemerken dat veel mensen zich erdoor bedreigd voelen of er bang voor zijn of het niet vertrouwen of zelfs actief zullen kleineren of veroordelen wat je hen vertelt.

In je persoonlijke leven kun je veel vrienden hebben, maar in je diepere leven heb je echte bondgenoten en metgezellen nodig. Dit betekent dat je de mogelijkheid moet hebben om De Weg van Kennis met anderen te delen – niet om te proberen hen te overtuigen, niet om te proberen hen over te halen, maar om te zien of deze roeping door hen wordt ervaren.

Zoals Wij hebben gezegd, is er een grote roeping in de wereld – een roeping om je voor te bereiden, een roeping om achter de horizon te kijken om te zien wat er in je toekomst staat te gebeuren, een roeping om een nieuw fundament en een nieuw begrip te verwerven. Deze roeping klinkt over de hele wereld, maar er zijn veel, heel veel mensen die haar niet voelen en niet hebben gehoord.

Je kunt hen niet overtuigen. Het kost je enorm veel energie en moeite om dat te proberen. Alleen als zij haar gehoord, gevoeld en in zichzelf herkend hebben, zullen zij in staat zijn te horen wat jij hun vertelt. Je bevestigt hier alleen maar iets dat zij al weten.

Maar als je dit tegen mensen zegt die deze vonk niet in zich hebben, zullen ze je tegenwerken; ze zullen het oneens zijn; ze zullen zich bedreigd voelen; ze zullen niet begrijpen waar je het over hebt; ze zullen denken dat je geobsedeerd bent door iets; ze zullen bang worden. Zelfs als hun overtuigingen ruimte kunnen bieden aan de ideeën die je hen voorlegt, zal het niet resoneren tussen jullie, als ze deze vonk niet in zichzelf hebben.

Daarom moet u zorgvuldig kiezen. Probeer mensen niet voor je te winnen. Het is alleen als iemand deze vonk in zichzelf heeft. Alleen als hij/zij deze roeping, dit onbehagen, deze rusteloosheid in zichzelf heeft gevoeld, kun je hem/haar op een ander niveau bereiken.

Dan zullen zij steun nodig hebben omdat zij misschien niet geloven in wat zij meemaken. Zij zullen enige hulp nodig hebben omdat zij misschien niet begrijpen wat zij ervaren. Zij hebben bevestiging nodig, zodat zij meer geloofwaardigheid kunnen geven aan deze diepe, maar mysterieuze innerlijke ervaring: deze ontvankelijkheid voor de wereld, dit gevoel van roeping, dit gevoel dat er iets groters voor hen te doen, te zijn en te demonstreren valt.

Zoals We hebben gezegd, Wij zijn hier niet om geloof te genereren. We zijn hier om Kennis te activeren. Laat dit je benadering zijn wanneer je De Weg van Kennis met anderen deelt. Je hebt de meningen van mensen niet nodig. Je wilt niet te maken hebben met hun ideeën en overtuigingen. Je wilt de vonk vinden. Je wilt de vonk in jezelf vinden. Je wilt de vonk in hen vinden.

Zelfs terwijl ik deze woorden uitspreek, zelfs op dit moment, is er misschien iemand aan wie je kunt denken dat hij of zij hier echt op zou kunnen reageren, met wie je echt iets dat heel kostbaar is, heel heilig is en heel zeldzaam is zou kunnen delen. Misschien denk je, “Oh ja, ik ken iemand. Ik ken iemand die dit echt zou kunnen horen.” Deel je ervaring met hem of haar. Deel dit boek met hem of haar.

Dit boek is een roeping voor mensen die deze vonk hebben gevoeld. Deze roeping en dit boek zijn voor mensen die een grotere mogelijkheid en een grotere bestemming hebben.

Misschien is niet iedereen er klaar voor, maar er zijn veel mensen in de wereld van vandaag die er wel klaar voor zijn. Zij zullen tevergeefs zoeken in hun romantische relaties, in hun hobby’s, in hun kunst, in allerlei interesses, maar zij zoeken omdat zij deze roeping nodig hebben. Ze is van levensbelang voor hen. Ze is bezielend. Ze is essentieel.

Je zult deze vonk in mensen zien. Zoek ernaar. Bekijk je relaties opnieuw en stel jezelf de vraag: “Is deze persoon klaar om te leren over de Grotere Gemeenschap en over De Weg van Kennis? Is deze andere persoon klaar om te leren over de Grotere Gemeenschap en over De Weg van Kennis?” Als je dit met een heldere geest vraagt, zul je vaker wel dan niet in staat zijn om duidelijk te zien wie er klaar voor is en wie niet. Het is een gevoel. Het is iets dat je weet.

Hoewel het zo is dat mensen je soms verrassen, zul je toch vaak een gevoel hebben dat er iets mysterieus aan de hand is in iemands leven, en dat ze klaar zijn om meer te leren, en dat ze wat hulp nodig hebben. Net zoals jij klaar bent om meer te leren, en je hulp nodig hebt. Zo wordt Kennis gedeeld. Zo wordt Kennis opgebouwd binnen relaties.

Denk hier eens over na: Kennis in je probeert je niet te overvallen. Zij probeert je niet voor zich te winnen met lofspraak of door te dreigen met vernietiging. Zij bedreigt je niet met de eeuwigheid in de hel. Zij probeert je niet te controleren of te manipuleren. Integendeel, zij is een groeiend licht in jou, dat altijd brandt, altijd roept, altijd zijn heilzame invloed uitoefent.

Zo werkt de Schepper in de wereld. Zo functioneert Kennis in het individu. En zo kun je na verloop van tijd een afgezant van Kennis worden. En de roeping zal door jou en met jou klinken. Het zal op natuurlijke wijze gebeuren. Kennis zal tot deze persoon spreken, maar niet tot die persoon. En Kennis zal deze mensen aanspreken, maar niet die mensen – omdat Kennis weet wie er klaar voor is.

Als je leert dicht bij Kennis te komen, zul je weten wie er klaar voor is en wie niet. Als iemand er niet klaar voor is, zegen hem dan. Veroordeel hen niet. Het is goed zo. Want vroeger in je leven, was je er ook niet klaar voor. Je kon de boodschap niet horen. Je kon niet antwoorden. Je was te veel met jezelf bezig. Je werd te veel beheerst door je ideeën en overtuigingen. Dus er moet geen veroordeling zitten in jouw benadering.

Maar je zult een natuurlijk verlangen hebben om De Weg van Kennis met anderen te delen omdat je dit soort relaties nodig hebt. Je hebt relaties nodig die in staat zijn Kennis uit te drukken en Kennis te ondersteunen. Dit is van vitaal belang voor jou, want je hebt een getuige nodig. Je hebt de bevestiging nodig. Je hebt het nodig gekend te worden door ten minste één iemand.

Als je een grote rol in het leven wilt spelen, als je je doel wilt vervullen waarvoor je hier bent, als je de grootsheid in jezelf wilt ontdekken, dan moet je deze aanpak hebben. Je moet deze gok nemen. Wat heb je te verliezen?

Het enige dat mensen echt op het spel moeten zetten is hun idee van zichzelf. Mensen zijn doodsbang om hun ideeën over zichzelf in twijfel te trekken, omdat ze denken dat ze zonder hun zelfgecreëerde ideeën over zichzelf, niets zijn. Ze zouden geen focus, geen doel en geen betekenis hebben en ze zouden in een soort staat van zelfvernietiging terechtkomen.

Wat loopt werkelijk gevaar? Wat beschermen mensen echt? Als je het terugbrengt tot de essentie, beschermen mensen in feite een idee van zichzelf – gewoon een idee. Je zou kunnen zeggen, “Oh, ze beschermen hun geld. Ze proberen geld en liefde in hun leven te behouden en daarom hebben ze oneerlijk gehandeld. Daarom hebben ze zichzelf gecompromitteerd.” Maar uiteindelijk is het allemaal een poging om een idee over zichzelf te beschermen.

Vaste overtuigingen erop nahouden, onvermurwbaar vasthouden aan je idealen en overtuigingen en veronderstellingen – het dient allemaal om slechts een idee van jezelf te beschermen. Dus eigenlijk loopt niets gevaar, want een idee van jezelf is eigenlijk niets. Het is slechts een vervanging voor Kennis. Het is een poging te zijn wie je bent zonder te weten wie je bent. Het is een poging om een doel in het leven te hebben zonder te weten wat je doel in het leven is. Het is een poging om betekenis en waarde te hebben zonder werkelijk je betekenis en waarde te kennen. Hoe kan dit goed aflopen?

Deel de Weg van Kennis met anderen. Maar deel haar met die mensen die de vonk voelen overslaan. Misschien zullen ze je geschenk in eerste instantie niet accepteren, maar ze zullen erover nadenken. Misschien zullen ze in eerste instantie niet welwillend reageren, maar ze zullen geraakt worden.

Deel dit boek met hen, want dit boek is een roeping. Het laat de roeping weerklinken. Het laat de grote roeping weerklinken die in de wereld plaatsvindt. Het is een van de weinige boeken die er bestaan om je voor te bereiden op de toekomst. Het is een van de weinige boeken die er bestaan waarin je werkelijk je betekenis en je waarde en je doel in het leven herkent binnen de context van de evolutie van de wereld. Het is een van de weinige boeken die er bestaan en die een begin kunnen maken met het onderwijzen van de Grotere Gemeenschap en haar onmiddellijke betekenis voor jou.

Deel dit boek met hen die klaar zijn om het te ontvangen. Laat ze worstelen met de boodschap. Laat ze het belang en de waarde ervan in zichzelf vinden. Ga niet met hen in discussie. Ga niet met hen in debat. Geef ze gewoon dit boek. Iedereen moet door een strijd heen om zijn ambivalentie te overwinnen en te leren onderscheiden waar Kennis werkelijk in hen bestaat.

Dit boek gaat alleen over Kennis. Het gaat alleen over de waarheid. Het gaat alleen over verbondenheid met de werkelijkheid in de wereld. Als je vindt dat de ideeën radicaal zijn, dan zegt dat alleen maar hoe ver de mensheid achterloopt in het begrijpen van de toestand waarin ze verkeerd en haar behoefte aan voorbereiding. Als je denkt dat dit boek vergezocht is, dan laat dat alleen maar zien hoe je sociale conditionering je begrip, je vermogen en je visie heeft opgehouden.

Dit boek is niet vergezocht. Dit boek is niet radicaal. Het is zuiver. Het is waar. Het is absoluut fundamenteel. Maar omdat de mensen in de wereld deze zuiverheid niet hebben gevonden, niet hebben gevonden wat waar is, niet hebben gevonden wat fundamenteel is, dan lijkt wat fundamenteel is radicaal. Het lijkt ver weg. Maar dat is het niet.

Deel dit boek met mensen. Laat ze worstelen met het boek. Laat ze niet met jou worstelen. Dit boek is een roeping. Om een roeping te beantwoorden, moet je in jezelf vinden wat echt is. Je kunt je er niet simpelweg mee bezighouden op het niveau van ideeën en overtuigingen. Je moet het diep in jezelf voelen.

Hoewel Wij hier zijn om nieuwe ideeën te presenteren, is Ons fundamentele doel het activeren van Kennis. In dit opzicht is dit boek een inwijding in De Weg van Kennis. Het is een bevestiging van wie je bent, waarom je hier bent en wat je ten diepste weet.

En toch is het een uitdaging omdat het alle ideeën, alle vooronderstellingen tart die mensen verhinderen deze fundamentele en primaire ervaring te hebben. Het daagt de ambivalentie uit; het daagt het pessimisme uit; het daagt de obsessies uit die endemisch zijn in de menselijke samenleving.

Het eert alleen Kennis, niets anders. Het vraagt alleen om Kennis, niets anders. Het is een roeping. Zij die kunnen horen, zullen horen. Maar zij moeten duidelijker horen; zij moeten hun gehoor ontwikkelen; zij moeten de kracht vinden om te vertrouwen op wat het diepst in hen gekend wordt.

Het is nu tijd om te beginnen met de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Het is nu tijd om te beginnen met de voorbereiding op het leren van de Weg van Kennis. Maar hoe kan dit gebeuren? Moet je naar de universiteit? Moet je naar de therapeut? Moet je naar je beste vriend? Moet je de bibliotheek doorspitten en kijken wat voor boeken je kunt vinden?

Ja, je zult geschriften en leringen vinden die de werkelijkheid van Kennis bevestigen, maar je zult geen boeken of leringen vinden die de werkelijkheid van Kennis bevestigen binnen de context van het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Dat komt omdat de mensheid zich op een groot keerpunt bevindt, en een keerpunt vereist een Nieuwe Openbaring, een nieuwe Leer en een nieuw fundament.

Het overgrote deel van wat voor jou beschikbaar is, is tot stand gekomen in een staat van isolement. De Grotere Gemeenschap wordt niet herkend. De toekomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap wordt niet herkend. Men miskent dat de Grotere Gemeenschap, meer dan al het andere, zal bepalen wat de mensheid onder ogen moet zien en waarmee zij te kampen heeft.

Lees de toekomstvoorspellingen in boeken overal in de wereld, en je zult mensen zien dat die alleen een menselijke toekomst postuleren. Men herkent niet dat jullie in een grotere arena van het leven opkomen. Het is een volledig isolationistisch denken. Als er geen Grotere Gemeenschap zou zijn, en als de Grotere Gemeenschap niet in de wereld zou zijn, dan zou dat volstaan. Maar dat is niet het geval.

Daarom zijn deze leringen, hoe waardevol zij ook mogen zijn inhoudelijk en in hun bedoeling, niet toereikend. De mensheid staat op een keerpunt. Wat gisteren waardevol was, wat gisteren werkte, moet nu opnieuw worden beoordeeld. Er moet iets nieuws worden gegeven om de mensheid in staat te stellen de grote stappen voorwaarts te zetten.

Alle religieuze tradities in de wereld hebben iets nieuws nodig om hen dit gezichtspunt te geven, om hen deze kracht te geven zodat zij levensvatbaar en relevant kunnen blijven. Dat is de reden waarom De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap aan de wereld wordt gepresenteerd. Zij is hier niet om de religies van de wereld te vervangen, maar om hen nieuw leven in te blazen en hen relevantie en doel te geven binnen de context van de opkomst van de wereld binnen de Grotere Gemeenschap.

Deze Leer, die nog nooit eerder in de wereld beschikbaar is geweest, wordt nu geïntroduceerd. Er wordt geen reclame voor gemaakt op de televisie. Ze staat niet op reclameborden in het hele land. In plaats daarvan wordt ze gepresenteerd via dit boek en boeken soortgelijke boeken. Ze wordt gedeeld van mens tot mens. Ze wordt doorgegeven via betekenisvolle relaties.

Zij wordt gegeven om de mensheid te bekrachtigen, om het bewustzijn en de gerichtheid van de mensheid te verleggen, om de mensheid te onderrichten over de Grotere Gemeenschap en om een beroep te doen op de inherente kracht van de mensheid, zodat de mensen overal ter wereld hun zin, hun waarde en hun doel in het leven kunnen vinden en een ware bijdrage kunnen leveren aan de wereld met haar huidige behoeften.

Je mag van geluk spreken dat je dit boek hebt. Je mag van geluk spreken dat je deze ideeën kunt aanhoren. Zelfs als je moeite hebt ze te begrijpen of je ermee te vereenzelvigen, ben je een fortuinlijk mens dat je ze kunt ontvangen.

Jij bent een van de eersten die de grote Boodschap hoort. Jij bent een van de eersten die de kans krijgt om een studie te beginnen over de Grotere Gemeenschap. Je bent een van de eersten die het voorrecht heeft om te kunnen leren wat spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap betekent en hoe zij al je vragen over spiritualiteit hier op Aarde zal ophelderen.

Het is tijd om met de voorbereiding te beginnen. Dat is de enige manier waarop je volledig zult begrijpen wat hier wordt gepresenteerd. En dat is de enige manier waarop je het zelf zult kunnen ervaren.

Ik weet dat mijn woorden niet genoeg zijn. Ik weet dat het perspectief dat Ik deel niet helemaal toereikend is. Mensen moeten deze ervaring zelf hebben – niet slechts een vluchtige ervaring zo nu en dan, maar een duidelijke ervaring.

Het moet voor hen glashelder zijn dat de wereld opkomt in de Grotere Gemeenschap en dat mensen de weg naar Kennis moeten vinden om zich voor te bereiden. Dit kan niet slechts een hoop of een verwachting zijn, een ideaal of een geloof. Het moet een zekerheid zijn, gebaseerd op een echte ervaring. Hoe verkrijg je deze echte ervaring? Door de Stappen naar Kennis te zetten. Door een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren.

Zoals Wij hebben gezegd, is het antwoord op grote vragen een middel tot voorbereiding. Wanneer je vraagt, “Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat moet ik bereiken? Wie moet ik ontmoeten?” zijn dit grote vragen. Zouden een paar woorden volstaan om ze te beantwoorden? Als je denkt dat woorden alleen een antwoord zouden zijn op deze vragen, dan weet je niet waar je om vraagt. Je hebt geen idee waar je om vraagt.

De enige manier om het antwoord te vinden is een middel ter voorbereiding te krijgen dat je de berg van het leven op kan brengen, dat je de stappen kan geven, dat je het perspectief kan bieden dat je nodig hebt, dat je in staat kan stellen je geest en je energie opnieuw te richten in een ware richting.

Als je Mij vraagt, “Hoe kan ik weten wat ik moet weten?” zeg Ik: “Ik neem je mee de berg op, waar je het zelf kunt zien.” Jij zou kunnen zeggen: “Nou, geef me gewoon het antwoord!” en Ik zeg: “Er is geen antwoord totdat je het zelf ziet, en de enige manier waarop je het zelf kunt zien is door dat uitkijkpunt te bereiken waar je boven de bomen uit kunt kijken over het landschap en een echt perspectief kunt verwerven over waar je bent en wat er gaande is.”

Je moet daar komen. Er is geen andere weg. Overtuigingen hebben, idealen hebben, grote visies op het leven hebben, verheven ervaringen hebben – daar gaat het niet om. Dat zal nooit werken. Veel mensen wijden zich aan het hebben van deze dingen en denken dat dat voldoende zal zijn, maar ze hebben nooit het fundament in zichzelf, en ze komen nooit ver genoeg de berg op om te zien wat er daarbuiten gebeurt.

Daarom kan het antwoord op jouw behoefte om te weten, jouw behoefte om te beseffen wie je bent, waarom je hier bent, wat je moet volbrengen en wie je moet ontmoeten, alleen worden beantwoord door je een voorbereiding te geven die je in staat stelt om daar zelf achter te komen.

Hier zul je de ontdekking doen zonder helden, zonder goeroes, zonder op je knieën te vallen om een of ander individu te aanbidden. Hier moet je de weg vinden, maar je zult niet alleen reizen, want je zult anderen nodig hebben om je te helpen.

En je zult een van de weinige mensen in de wereld nodig hebben die je kunnen onderrichten in De Weg van Kennis, in een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Ze zijn er en je zult ze vinden wanneer je ze echt nodig hebt. Maar om ze te vinden en om ze te herkennen, moet je je voorbereiden.

Veel mensen willen de geweldige resultaten als gevolg van spiritueel ontwaken, maar ze zijn niet bereid om de reis te maken. Zij willen gewoon de antwoorden. Zij denken dat de antwoorden kunnen worden gegeven in woorden of in concepten of kunnen worden onthuld in het hebben van verheven en gelukkige ervaringen. Zij zullen de reis niet maken, en dus zullen zij er niet achter komen. En zij zullen nooit de vaardigheid, de kracht en het vermogen ontwikkelen om zo’n ontwaakt leven te leiden, omdat zij de reis niet willen maken.

Het leven is een reis. Het is proberen om van de ene plaats naar de andere te komen. Kennis weet waar je heen moet. Zij weet wat je moet herkennen. Ze kent de vaardigheden en bekwaamheden die je onderweg moet cultiveren.

Het is tijd om je voor te bereiden. De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is de enige Leer in de wereld die je kan voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Het is de enige Leer in de wereld die je kan tonen wat Kennis en Wijsheid werkelijk betekenen binnen een grotere arena van intelligent leven. Het is de enige Leer ter wereld die jouw Kennis kan activeren en haar volledig tot uitdrukking kan laten komen binnen de context van de evolutie van de wereld.

Het is een Nieuwe Openbaring. Het is een nieuw geschenk aan de mensheid. Het is het geschenk dat de mensheid nu nodig heeft om uit haar isolement te treden en de realiteiten, de moeilijkheden en de kansen onder ogen te zien die haar in de Grotere Gemeenschap te wachten staan.

De Schepper zou je niet alleen of onvoorbereid laten voor de Grotere Gemeenschap. De Schepper zou jullie niet zonder een middel laten om het grotere doel te ontdekken dat jullie in de wereld heeft gebracht.

Ontvang dit geschenk. Hoor deze roeping. Vind je diepste antwoord. Ga voorbij je denken en je ideeën. Ga voorbij je vooringenomenheid en gehechtheid.

Er leeft iets groots in je. Het is nu nodig in de wereld. Er wordt op dit moment om gevraagd. Het is een roeping om te ontwaken.