Jouw Relatie met de Grotere Gemeenschap


Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 13 juni 2008
in de USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Kijk naar de sterren aan de hemel, en beschouw ze in het licht van de Openbaring die jou hier wordt gegeven, en stel jezelf de vraag: “Waarom voel ik mij hiertoe zo aangetrokken? Waarom is dit belangrijk voor mij? Wat is mijn relatie met het leven buiten deze wereld?”

Je hebt een grotere relatie met het leven buiten jouw wereld. Je hebt deze grotere relatie omdat het zowel je toekomst als je verleden vertegenwoordigt. Als je je aangetrokken voelt tot het leven in het universum of een onverklaarbare belangstelling hebt voor de vooruitzichten op Contact, of als je gefascineerd bent door de nachtelijke hemel en het besef dat je in de ruimte leeft, dan komt dat omdat je in het verleden ervaring hebt opgedaan in de Grotere Gemeenschap. Misschien heb je op veel plaatsen gewoond en breng je dit met je mee. Het maakt deel uit van je innerlijke natuur.

Je hebt relaties daarbuiten die misschien lang geleden zijn ontstaan. Maar ze zijn nog steeds echt, want echte relaties sterven niet wanneer mensen overlijden. Het zijn blijvende creaties. Daarom heb jij misschien diepe relaties met individuen in de Grotere Gemeenschap. Je hebt zeer zeker diepe relaties met de Ongeziene Krachten in deze wereld, want zij hebben je in deze wereld gebracht en je geholpen met je voorbereiding op deze levenservaring.

Misschien voel je je aangetrokken tot een grotere Kennis en Wijsheid, Kennis en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap, die alles ver overstijgt wat hier op Aarde tot nu toe gerealiseerd of tot stand gebracht werd. Misschien besef je dat dit op een onverklaarbare manier deel uitmaakt van je grotere doel. Er is een verbinding, een relatie, een diepe band die onder de oppervlakte van je geest loopt en die je van tijd tot tijd scherp ervaart. Misschien wekken het lezen en bestuderen van deze leringen een gevoel van oude herinnering bij je op of een gevoel van toekomstige verantwoordelijkheid.

Wat ook het geval moge zijn, je hebt waarschijnlijk een relatie en een band met de Grotere Gemeenschap. Dit is volkomen terecht, want er zijn in deze tijd veel mensen op de wereld gekomen die een zeer sterke band hebben met de Grotere Gemeenschap. Want dit is de tijd waarin de mensheid zal opkomen in de Grotere Gemeenschap en te maken zal krijgen met bezoek en interventie uit de Grotere Gemeenschap – een groot keerpunt dat maar weinig mensen herkennen.

Voor degenen die sterk het gevoel hebben dat zij een diepere band hebben met de Grotere Gemeenschap, is het een uiterst belangrijke tijd. Het heeft hun levensreis tot nu toe beïnvloed, alsof zij twee levens leiden: aan de ene kant een normaal leven van een mens in de wereld, en aan de andere kant een groter leven, een leven dat verbonden is met grotere dingen die buiten het bereik en de belangstelling van de meeste mensen liggen.

Je kunt de prestaties en de relaties die je in het verleden hebt opgebouwd, in je vorige levenservaringen, niet uitwissen. Je neemt die met je mee naar de toekomst. Als een groot deel van je geschiedenis zich buiten deze wereld heeft afgespeeld, dan is dat een deel van je verzamelde wijsheid. Het is een deel van je oriëntatie, en het vertegenwoordigt een deel van je netwerk van relaties.

Zelfs de wetenschappers die de ruimte en het hemelgewelf bestuderen, zelfs zij hebben een band met de Grotere Gemeenschap. Misschien beschouwen zij het alleen binnen de context van hun wetenschappelijke studie, opleiding en belangstelling. Maar er is niettemin een verband – een blijvende fascinatie, een diepe belangstelling. Zij worden erdoor aangetrokken. Het is belangrijk voor hen. Zelfs de persoon die geen interesse heeft in spiritualiteit, zelfs iemand wiens visie volledig gebaseerd is op menselijke rede en logica, zelfs hij of zij zal aangetrokken worden tot de Grotere Gemeenschap. Zelfs iemand die nog maar weinig meegemaakt heeft in de Grotere Gemeenschap kan erdoor worden aangetrokken, want het vertegenwoordigt je toekomst en je bestemming.

De grote krachten die de toekomst en het lot van de mensheid zullen bepalen, de grote golven van verandering die op de wereld afkomen – de uitputting van je grondstoffen, de aantasting van het milieu, de opwarming van de wereld, de veranderende omstandigheden en de toenemende dreiging van conflicten en oorlog – zijn slechts één samenstel van grote krachten die op de wereld inwerken. Deze krachten zijn grotendeels ontstaan als gevolg van misbruik en overmatig gebruik van de wereld.

Maar er zijn andere krachten die de mensheid niet voor zichzelf heeft gecreëerd. Lange tijd is de aarde gadegeslagen en bestudeerd – de komst van de mensheid is gadegeslagen en bestudeerd, het technologisch proces en de vooruitgang van de mensheid zijn gadegeslagen en bestudeerd, in afwachting van het moment waarop de Interventie zou worden gewaagd. Want deze wereld is een grote buit voor die paar rassen die zich ervan bewust zijn. Alleen jullie potentiële bondgenoten in de ruimte zijn hier niet uit op voordeel. Hun interesse is grotendeels gericht op hun eigen veiligheid en hun natuurlijke neiging om een getalenteerd en begaafd ras als de mensheid te dienen.

Jullie komen op in een ingewikkelde reeks omstandigheden, en jullie moeten je daarop voorbereiden. Deze leringen en dit boek vormen een deel van die voorbereiding. De grote verandering die de wereld te wachten staat en de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap zijn de twee grootste gebeurtenissen van jullie tijd en zouden zelfs als de grootste gebeurtenissen aller tijden kunnen worden beschouwd. Ze zijn beide evolutionair van aard. Zij vormen beide een grote uitdaging en bedreiging voor de toekomst, de vrijheid en het welzijn van de mensheid. Beide zullen een grotere volwassenheid en een grotere eenheid onder de menselijke familie vereisen.

Wijsheid over de Grotere Gemeenschap zal je hier wijsheid over de wereld geven. Leren over de Grotere Gemeenschap zal je leren hoe je je in je eigen wereld moet gedragen – wat je moet doen, wat je moet veranderen en wat je ongedaan moet maken om veilig, behoedzaam en met meer onderscheidingsvermogen verder te gaan.

Iedereen heeft een verbinding met de richting en de toekomst van de wereld, dus de verbinding met de Grotere Gemeenschap is enorm. Ze is immens. Zelfs voor hen die daar geen sterke voorgeschiedenis hebben, zelfs zij zullen het belang en de betekenis hiervan moeten inzien. Te beseffen dat je niet alleen bent in het universum of zelfs binnen je eigen wereld is een herkenning die je leven verandert. Beseffen dat er bezoek is zonder dat de mensheid dat doorheeft en goedkeurt, is een besef dat je leven verandert. Het besef dat je kwetsbaar bent ten opzichte van de ruimte en je gebrek aan eenheid, wijsheid en onderscheidingsvermogen is een besef dat je leven verandert.

Nadat dit is gebeurd, na deze realisaties, kun je niet langer geloven dat je geïsoleerd in het universum leeft. Je kunt jezelf niet langer wijsmaken dat je volledig veilig en zeker bent in je wereld. Je kunt jezelf niet langer volledig verliezen in je hobby’s, in je afleidingen, in je romances en in je conflicten, want in je achterhoofd zal altijd dit besef spelen van de Grote Golven van Verandering en de realiteit dat je leeft in een universum vol intelligent leven.

Zelfs de wetenschap begint zich door observatie en toegenomen waarschijnlijkheid bewust te worden van het bestaan van aardse werelden en de steeds grotere mogelijkheid voor de evolutie van intelligent leven. Jullie regeringen weten dit, en zij verbergen hun geheimen omdat hetgeen zij weten zo enorm schokkend is voor hun achterban, voor het publiek, voor mensen over de hele wereld die niet kijken, die niet opletten en die zich nog steeds verliezen in het idee dat zij alleen en geïsoleerd leven in een prachtige wereld, tevreden met de gedachte dat anderen jullie oevers niet kunnen bereiken of dat jullie verborgen blijven in een leeg universum.

Deze schokkende onthullingen kunnen in het begin verontrustend zijn. Maar ze dienen ook als een soort bevestiging van dingen die je al heel lang diep gevoeld en geweten hebt, zelfs al vanaf je kindertijd. Het is een bevestiging van een grotere wijsheid die je onbewust bezit. Het weerspiegelt de aanwezigheid van Kennis in jezelf – de grote spirituele intelligentie die de Schepper je heeft geschonken als de grootst mogelijke begiftiging.

Hoe je de Grotere Gemeenschap ook bekijkt – op het vlak van wetenschap, godsdienst, filosofie, sociologie of gewoon als inwoner van de wereld – het is de verbinding hiermee die moet worden aanvaard. Het is geen toeval dat je deze bladzijden leest en de ontvanger bent van deze zeldzame en unieke wijsheid. Er is geen universiteit in de wereld die je zou kunnen leren wat op deze bladzijden wordt gepresenteerd. Want hoe zouden zij dat kunnen weten?

Dit moet gebeuren door een openbaring, die op zichzelf al een schokkend besef is. Een venster krijgen op het grotere universum, een idee hebben van hoe andere rassen zich gedragen en reageren, wat hun prioriteiten zijn, de verscheidenheid in hun structuren, de zeldzaamheid van vrijheid en de macht van invloed – dit alles is uiterst belangrijk voor jouw voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Hoe zou je ooit kunnen weten wat je moet doen als je niet weet waar je je op voorbereidt of daar geen idee van hebt? Hoe zou je ooit een voorbereidingsweg kunnen uitstippelen, je prioriteiten kunnen bepalen of de risico’s kunnen zien die de mensheid zelfs op dit moment neemt door dit, de grootste van alle kolonisatiegrenzen, te veronachtzamen?

Je zou zien dat, als voorbereiding op de Grotere Gemeenschap, oorlog zou moeten worden gestopt, mensen zouden moeten worden onderwezen en naties zouden moeten samenkomen om plannen op te stellen ten behoeve van wederzijds voordeel en veiligheid. De ogen van de wereld zouden naar buiten gericht moeten zijn om te kijken, om verslag uit te brengen, om opmerkzaam te zijn, om grote zorg aan de dag te leggen over wie hier is en wat zij doen. Dit kan niet langer de aandacht zijn van een geheime regeringsgroep, een elitegroep van wetenschappers of een kerkgenootschap dat belangstelling heeft voor deze zaken. Iedereen moet kijken, luisteren en leren.

Om religie en spiritualiteit te begrijpen, moet je als je context een groter panorama van het leven krijgen. Anders weerspiegelen je opvattingen over God niets anders dan een plaatselijke godheid, een soort god van je streek, een primitieve god, de manier waarop je naar primitieve volkeren kijkt en hoe zij de rol van godheden toekennen aan alle machtige krachten die zij direct om zich heen ervaren. Om de eenheid van religies te begrijpen, zou je op zijn minst de immense diversiteit van religieuze expressie en beoefening in het universum moeten beschouwen. En je zou moeten overwegen dat, als je voelt dat God echt is, jouw God de God is van dit universum en alles wat zich daarin bevindt en zijn ontelbare vormen van intelligent leven, die allemaal zo erg van jouw verschillen.

Alles wordt hier breder en ruimer. Dit is het perfecte tegengif voor excentriciteit, voor religieus fundamentalisme, voor extreme religieuze opvattingen en voor zelfingenomenheid en heerszucht over anderen. Zelfs op het gebied van veiligheid moet je beginnen na te denken over de veiligheid van de hele wereld en niet alleen over de veiligheid van jouw groep of natie. Vanuit het perspectief van de Grotere Gemeenschap, zijn jullie allemaal één volk. De verschillen tussen jullie zijn klein en onbeduidend vergeleken met de verschillen tussen jullie en alle anderen in het universum.

Of je nu de leider bent van de machtigste natie of de dakloze op straat, jullie delen allen hetzelfde lot en dezelfde bestemming in de Grotere Gemeenschap. Jullie betreden nu een omgeving die ook concurrentie van buitenaf en invloed van buitenaf met zich mee zal brengen. Jullie zullen je hieraan moeten aanpassen en je hierop moeten voorbereiden, leren hoe je dit kan onderscheiden, sterker kunt worden, beter kunt samenwerken en moediger kunt worden. Dit zijn precies het soort omstandigheden die de mensheid volwassen zal maken en jullie in staat zal stellen jullie oude vijandigheden, jullie fabelachtige fantasieën en jullie tragische verwikkelingen te ontgroeien.

Wat anders zal de mensheid vooruithelpen dan aanpassen aan een nieuwe reeks omstandigheden? Dit geldt in jullie wereld als jullie de Grote Golven van verandering onder ogen moeten zien, je daaraan moeten aanpassen en de aard en de ontwikkeling van de menselijke beschaving moeten veranderen om je positie in de wereld veilig te stellen. En jullie zullen je steeds meer moeten aanpassen aan de macht, de aanwezigheid en de invloed van de Grotere Gemeenschap. Daarvoor zullen jullie helderheid, moed, gezond verstand en een Nieuwe Openbaring nodig hebben.

De Schepper van al het leven creëert en zendt een Nieuwe Openbaring. En jullie hebben bondgenoten in het universum die zich niet met jullie wereld mogen bemoeien, maar die informatie hebben gestuurd in de vorm van een reeks briefings om de mensheid te helpen zich voor te bereiden, zodat zij leert hoe zij haar eigen omgangsregels met intelligent leven kan opstellen en om de noodzaak te onderstrepen om jullie eigen omgangsethiek op te stellen. Want jullie willen niet ongewild ten uitvoer brengen wat iemand anders hier wil doen. Jullie hebben een verantwoordelijkheid als de oorspronkelijke bevolking van de wereld om een grens te stellen aan de ruimte en te bepalen wie hier mag komen en onder welke omstandigheden, als afspiegeling van de wil en het bewustzijn van de mensen van de Aarde.

Dergelijke omgangsregels en grenzen bestaan nu niet, en dit maakt jullie open en kwetsbaar. Als jullie de werkelijkheid van het leven in het universum zouden begrijpen en hier visie en wijsheid zouden verwerven, zouden jullie zien hoe noodzakelijk het voor jullie is om deze grenzen vast te stellen, om dit jullie volledige aandacht te geven, en hoezeer dit uit noodzaak een functionele menselijke eenheid en samenwerking zou kunnen voortbrengen, ondanks de ernstige verschillen en conflicten die nog steeds bestaan tussen volkeren en naties in de wereld.

Het zijn zij die zich het sterkst verbonden voelen met de Grotere Gemeenschap, die zullen helpen anderen te onderwijzen – door wijsheid te verschaffen, deze Nieuwe Openbaring te delen, na te denken over wat hier wordt gepresenteerd, de implicaties ervan voor de mensheid in overweging te nemen en te beseffen hoe zwak en verdeeld de mensheid is tegenover de grote verenigde mogendheden in het universum. Dit moet toch zeker de nadruk leggen op menselijke eenheid en samenwerking, het beëindigen van conflicten en de noodzaak om de focus, energie en aandacht van de wereld aan deze grote zaak te wijden.

Want jullie krijgen maar één kans om op te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Hoe dit wordt uitgevoerd en de wijsheid die jullie hier aan de dag kunnen leggen zal grote gevolgen hebben voor jullie toekomst. Daarom worden de Nieuwe Boodschap en deze openbaring gegeven om de mensheid te waarschuwen en voor te bereiden op de twee grote gebeurtenissen van jullie tijdperk – de Grote Golven van verandering en jullie opkomst in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

De wereld is rijp voor bezoek. Jullie zijn kwetsbaar voor overreding en manipulatie. Jullie hebben geen omgangsregels vastgesteld, noch hebben jullie de ruimte afgebakend. Alle inheemse volkeren moeten dit doen in hun respectievelijke werelden. Het is een deel van hun essentiële verantwoordelijkheid om stabiliteit en veiligheid te bieden. En jullie moeten leren jullie grondstoffen te behouden, zodat jullie zelfvoorzienend kunnen blijven in de wereld. Want dit zal van essentieel belang zijn bij het bepalen van het soort keuzes dat jullie in de toekomst kunnen maken en de vooruitzichten voor de vrijheid en soevereiniteit van de mensheid in deze wereld.

Dit is uitdagend en moeilijk. Velen zullen zich angstig afwenden of in de ontkenning schieten. Maar jij bent nog steeds verbonden met de Grotere Gemeenschap. Jij hebt bondgenoten in de Grotere Gemeenschap. Jijzelf hebt waarschijnlijk belangrijke relaties ergens daarbuiten, die leven in de uitgestrektheid van de ruimte. Je hebt een bestemming in de Grotere Gemeenschap. Als je je bewust bent van deze verbinding, zul je zien dat de Grotere Gemeenschap niet kan worden vermeden of genegeerd.

Het is de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid om zich in te laten met intelligent leven in het universum. Maar het gebeurt niet op jullie voorwaarden, en jullie moeten dit met heldere en objectieve blik bekijken. Jullie moeten deze moed en nuchterheid hebben.

De Grotere Gemeenschap vormt een uitdagende omgeving. Zij is niet voor de bangeriken, voor sensatiezoekers of voor hen die zich financieel of spiritueel willen verrijken. Het is een moeilijke omgeving, maar ook een prachtige, en een die alle aansporingen en vereisten biedt voor een jong opkomend ras als de mensheid om zich te groeperen, zich te verenigen, zich toe te wijden, zich te vestigen, zichzelf te verdedigen en zijn grote waarde, zijn grote talenten en zijn wijsheid te herkennen die gedurende een zeer lange periode zijn vergaard.

Religie zal nu een religie moeten worden die kan functioneren binnen een context van de Grotere Gemeenschap. Zij kan niet worden verankerd in het verre verleden. Want de toekomst zal het verleden inhalen. De toekomst zal zo veeleisend zijn dat zij deze verwijzing naar het verleden zal inhalen. Jullie grote religieuze tradities moeten nu accepteren dat zij functioneren in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. En de realiteit en het begrip van de Goddelijke aanwezigheid, het Goddelijk doel en de Goddelijke activiteit hier op Aarde en daarbuiten moeten opnieuw in overweging worden genomen. De concepten van Hemel en Hel moeten opnieuw in overweging worden genomen, anders zullen deze religies niet in staat zijn om in de toekomst te overleven. Zij zullen steeds minder relevant worden voor de prangende en belangrijke behoeften van de mensheid.

Het zal niet voldoende zijn in God te geloven als je niet kunt ervaren en volgen wat God in jou heeft gelegd om te ervaren en te volgen – een diepere Kennis en een grotere kracht. Evenmin kan de oudheid je werkelijk leren wat er nu gebeurt. Oude profetieën zijn niet zo veelzeggend als de huidige gebeurtenissen in deze kwestie. Probeer niet de toekomst en het verleden met elkaar te verbinden, want jullie komen op een toekomst die in zovele opzichten anders zal zijn dan het verleden. Jullie kinderen en hun kinderen zullen leven in een wereld die jullie ouders nauwelijks zouden herkennen, met problemen en mogelijkheden die zelfs jullie meest recente voorouders niet kenden.

Kijk naar het heden. Kijk naar de toekomst. Kijk naar wat er aan de horizon verschijnt in je eigen wereld. Kijk naar de sterren aan de hemel, en beschouw ze in het licht van de openbaring die je hier krijgt aangereikt en stel jezelf de vraag: “Waarom voel ik me hier zo toe aangetrokken? Waarom vind ik dit zo interessant? Wat is mijn verbinding met het leven buiten deze wereld?”

Maak je geen zorgen over de rest van de mensheid. Het is beter je energie te besteden aan het ontdekken van je eigen innerlijke oriëntatie dan aan het bekritiseren of evalueren van anderen. Als jij bij de eersten bent die reageren op de realiteit en de betekenis van de Grotere Gemeenschap, dan is dat jouw roeping. Kijk niet over de schouder en verwacht niet dat anderen dezelfde respons geven, want als je dat doet, zul je teleurgesteld worden. Dit is voor jou en voor anderen zoals jij die aangetrokken worden tot deze grotere werkelijkheid – aangetrokken omdat het van het grootste belang is, aangetrokken omdat het iets te maken heeft met wie je bent en waarom je op dit moment hier in de wereld bent. Dit maakt deel uit van de wereld die jij bent komen dienen.

De Grotere Gemeenschap zal een steeds grotere invloed op en betekenis hebben voor de toekomst van de mensheid en alles wat zich vandaag de dag in de wereld afspeelt. De Grotere Gemeenschap zal de eisen bepalen die aan de mensheid gesteld moeten worden – de eis om een einde te maken aan oorlog, de eis om een grotere eenheid en samenwerking tot stand te brengen, de eis om een grens naar de ruimte in te stellen en te onderscheiden wat daar gaande is, de eis om jullie eigen omgangsregels vast te stellen en je bezig te houden met de ethiek die jullie zullen hanteren – met de vraag op wie jullie zullen reageren en hoe jullie zullen reageren en wat gepast en wat ongepast is met betrekking tot jullie omgang met het leven buiten deze wereld.

Hier zullen veel meer mensen zich bewust moeten worden van de realiteit dat de Aarde wordt bezocht en dat dit al heel lang gaande is. Dit kan niet een of andere opwindende fascinatie zijn. Het moet een nuchtere realiteit zijn. Dit maakt deel uit van de gesteldheid van de wereld waarin jullie nu leven en het zal een steeds groter deel van jullie wereld worden naarmate jullie verder gaan.

Jij die een verbinding met de Grotere Gemeenschap heeft, zult moeten functioneren zonder instemming van anderen, zonder goedkeuring van anderen, zelfs onder je vrienden en familie. Het vergt integriteit om dit te doen en een sterke wil en vastberadenheid. Bestudeer wat op deze bladzijden wordt geopenbaard, die slechts een deel zijn van het onderricht in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Leer zoveel als je kunt van deze openbaring, en breng dit begrip in praktijk in de wereld die je ziet en de beslissingen die je in je eigen leven meent te moeten nemen.

Kleineer de mensheid niet. Verlies niet het vertrouwen in menselijk leiderschap of menselijke instellingen. Denk niet dat de mensheid haar grote uitdagingen en problemen niet aankan. Want als je dat doet, dan heb je gecapituleerd – je hebt gecapituleerd voor de wil en de invloed van hen die in de wereld interveniëren, en je hebt het opgegeven voordat je krachten ooit echt op de proef zijn gesteld. Pas op dat je het geloof in jezelf en in de menselijke familie niet verliest. Met dit geloof kan je verbazingwekkende dingen doen. Maar zonder dit geloof wordt er niets bereikt.

De toekomst en het lot van de mensheid liggen binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Om die toekomst te kennen, moet je leren over de Grotere Gemeenschap. Dit vereist een openbaring van voorbij de wereld, van de Schepper van al het leven – een openbaring die alleen van een grotere Bron kan komen. Dit zal je de context geven waarin je kunt begrijpen hoe je het leven in de wereld en daarbuiten moet zien, hoe je je kunt voorbereiden op de toekomst en de grote behoefte aan onderricht over de Grotere Gemeenschap dat aan mensen over de hele wereld moet worden gegeven – aan doorsnee burgers, aan mensen in machtsposities en invloedrijke posities, aan de wetenschappelijke gemeenschap en aan de religieuze gemeenschap.

Geïnformeerd zijn over en bewustzijn van de Grotere Gemeenschap zijn in elk aspect van het menselijk leven noodzakelijk. Dit dient om de mensheid voor te bereiden op de toekomst en om de schadelijke invloeden te neutraliseren die op dit moment op de mensheid worden uitgeoefend door interveniërende rassen die trachten ideeën in de geest van de mensheid te planten die haar kracht, haar vermogen en haar wijsheid zullen ondermijnen. Want de wereld wordt reeds beïnvloed door bepaalde groepen uit de Grotere Gemeenschap. Dit maakt nu deel uit van jullie werkelijkheid.

Buitenaards leven zal niet een of andere verre fantasie zijn, maar een groeiende en steeds nadrukkelijker aanwezige realiteit. Dit zal door de sluier van geheimhouding en bespotting breken die haar in de afgelopen eeuw heeft omringd om terug te komen in de gedachten, gesprekken en het bewustzijn van de mensen. Het is een zaak van groot belang en grote betekenis. Je zult de gelegenheid krijgen om wat je leert met anderen te delen, maar op dit moment is er geen echte voorlichting in de wereld over de Grotere Gemeenschap. Daarom is deze Nieuwe Openbaring hier. Daarom voel je haar roeping.

Veel mensen willen antwoorden. Ze willen datums, namen en plaatsen weten. Maar die zijn zinloos. Je zult lange tijd niet in staat zijn deze plaatsen te bezoeken. Het is het perspectief en het begrip dat nodig is. Zonder dit zal je, ongeacht de hoeveelheid informatie, het plaatje nog steeds niet helder zien. Het zal nog steeds volkomen verwarrend voor je zijn. Je zult nog steeds denken dat het is wat je wilt dat het is. Hierbij zal wijsheid vervangen worden door fascinatie, verbeelding en de projectie van iemands hoop en overtuigingen.

Het onderricht over de Grotere Gemeenschap moet beginnen. Het is natuurlijk dat degenen die met de Grotere Gemeenschap verbonden zijn, hiernaartoe neigen en zich hiervoor interesseren. Maak je geen zorgen dat de mensheid onwetend blijft, want onderwijs kan zich snel verspreiden, want er zijn vandaag de dag veel mensen in de wereld die een verbinding hebben met de Grotere Gemeenschap. Zodra zij over de Grotere Gemeenschap horen en de realiteit van de Grotere Gemeenschap leren kennen, zullen zij in vuur en vlam raken. Zij zal tot hen spreken, want ze zijn er al mee verbonden.

De grote Ongeziene Spirituele Krachten die in je wereld bestaan, zullen deze wijsheid en dit onderricht steunen, want het is van vitaal belang voor de toekomst van de mensheid. Het is van vitaal belang voor de vorming van de mensheid en voor haar begrip van wat er nu in de wereld moet gebeuren en waar de kracht vandaan zal komen om te doen wat gedaan moet worden. Je maakt deel uit van de Grotere Gemeenschap. Je hebt altijd in de Grotere Gemeenschap geleefd. En nu is het tijd voor de mensheid om zich te ontplooien in de Grotere Gemeenschap, wat altijd al haar bestemming was.