De Realiteit van jouw Spirituele Familie

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

spiritual family

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 27 april 2008
te Esfahan, Iran

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Iedereen in de wereld wordt geboren in een familie. Zelfs als je dat gezin niet meer hebt of uiteengevallen is, zelfs als je je ouders niet kent – als je wees bent of zelfs bent weggegeven – ben je in een gezin geboren.

Voor de meeste mensen is deze familieband fundamenteel voor hun opvoeding, voor hun conditionering, voor hun denken, voor hun oriëntatie op de wereld en voor hun begrip van zichzelf als deel van een samenleving. Het idee van familie is dus fundamenteel. In sommige culturen wordt er meer nadruk op gelegd dan in andere, maar het is nog steeds een centraal aandachtsgebied.

In het leven heb je twee families. Je hebt je fysieke bloedverwanten, met name je ouders en je broers en zussen, die je op de wereld zetten en die je hopelijk voorbereiden om in de wereld te leven – om je een plaats te geven, en een rol en een kans om hier te overleven en vooruit te komen.

Maar je hebt ook een Spirituele Familie, een familie die helpt je op te voeden in je groter begrip van jezelf. Je wordt hier niet in hun hoede geboren, zoals bij je fysieke familie, maar in plaats daarvan komen zij naar jou toe. Je ontmoet hen. En zij hebben een grote invloed op het aanwakkeren van een dieper bewustzijn in jou, een dieper begrip en de diepere Geest die God in jou heeft gelegd – de Geest van Kennis.

Spirituele Familie is zeer mysterieus, moeilijk te begrijpen. Dit zijn heel speciale individuen die voorbestemd zijn om je te ontmoeten wanneer je er klaar voor bent, wanneer je in staat bent om hen te ontvangen. En hun opvoeding heeft werkelijk te maken met je grotere doel waarvoor je in de wereld bent. Zij vertegenwoordigen een grotere verbondenheid waarvan jij reeds deel uitmaakt – een verbondenheid waarvoor je tot nu toe nog niet rijp genoeg was om die te begrijpen of te ontvangen.

Misschien is er in je leven hier of daar al een individu geweest, misschien een echte leraar of een dominee of een priester of een zeer wijs iemand – binnen je familie of daarbuiten – die op zo’n manier over een diepere werkelijkheid in je heeft gesproken dat het je geraakt heeft. Het je gestimuleerd heeft. Het je beïnvloed heeft op een manier zoals niets anders dat kan.

Het is niet alsof je een prachtig idee van iemand hebt gehoord in een gesprek of in een lezing of een boek. Deze persoon heeft je herkend op een dieper niveau, en het heeft een impact op je gehad. Dit is slechts het allereerste begin van het kunnen ervaren van je Spirituele Familie, een grotere verbintenis op een groter niveau.

Want God weet dat je directe, wereldse familie je niet spiritueel kan opvoeden, niet uit jou je grotere doel in het leven kan roepen, dit zelfs niet echt in je kan herkennen. Want zelfs binnen het gezin is dit zeer zeldzaam. Het is zeldzaam dat misschien een van je ouders iets in je ziet dat een groter begrip, een unieke voorbereiding vereist.

Misschien hoop je dat iedere ouder dit vermogen heeft om een grotere gave in hun kinderen te herkennen, maar helaas is dat niet het geval. Het is een zeldzame gebeurtenis en uiterst waardevol wanneer die kan gebeuren.

Misschien is het een grootouder of een oom of een neef of een andere persoon in de bredere familiekring die het vermogen heeft om iets in je te herkennen dat je zelf nog niet herkend hebt, dat je nog niet voor jezelf ontdekt hebt. Dus je moet begrijpen dat er een groot onderscheid bestaat tussen je wereldse familie en je Spirituele Familie.

Wanneer wij nu dit idee van Spirituele Familie voorleggen, is het moeilijk te begrijpen, en mensen hebben de neiging er veel fouten in te maken. Bij het horen hierover en bij de eerste beschouwing zullen sommige mensen zeggen: “Oh, ik mag mijn vriend zo graag. Hij moet deel uitmaken van mijn Spirituele Familie” of “Ik ben verliefd op deze persoon. We gaan trouwen. Hij of zij moet deel uitmaken van mijn Spirituele Familie.” Of misschien zegt je, “Oh, ik kan zo goed opschieten met deze persoon. Hij of zij moet deel uitmaken van mijn Spirituele Familie.”

Maar dit is onjuist. Dit vertegenwoordigt een verwarring. Het is begrijpelijk en voorspelbaar, vooral in het begin. Want je hebt nog niet de rijpheid bereikt, of het vermogen, of het zelfbewustzijn, om iemand van je Spirituele Familie te onderscheiden die gezonden is om je te helpen vooruitgang te boeken.

Deze vooruitgang bestaat niet louter wereldse verrichtingen – in staat zijn je positie in de maatschappij te verwerven, zinvol werk enzovoort. Het heeft te maken met de herinnering dat je hier bent voor een groter doel in dienst van de Schepper van al het leven en van je Spirituele Familie, van wie de meesten buiten de wereld bestaan – je leergroep waarmee je vorderingen hebt gemaakt, niet alleen in dit leven maar ook in tijden daarvoor.

Dit is een nieuw idee dat wordt gepresenteerd aan de menselijke familie. En het zal zeer verwarrend overkomen. Mensen zullen er veel veronderstellingen en associaties bij maken, maar ze begrijpen het nog niet echt.

Als je je leven zou kunnen zien binnen de Grotere Gemeenschap van werelden, binnen het universum zelf, en zou herkennen dat je een verleden hebt gekend in deze Grotere Gemeenschap, dat je niet alleen een menselijk wezen bent, dat dit leven niet het enige leven is – als je jezelf zou kunnen zien binnen deze veel bredere context, dan zou je misschien beginnen te begrijpen dat je relaties hebt buiten deze wereld, buiten dit leven. En als je dat in overweging zou kunnen nemen zonder erop los te fantaseren, dan zal het idee van Spirituele Familie misschien, hopelijk, iets zijn waarover je op een oprechte manier kunt nadenken.

Dit is een van de mysteries van het leven, van jouw leven en van ieders leven hier. De mensheid als geheel heeft veel over de aard en de evolutie van het leven nog niet ontdekt. Pas sinds kort begrijpt men de aard en de evolutie van het leven op biologisch en fysiek niveau.

Maar je bent niet alleen maar een fysiek wezen. Je bent niet zomaar een dier dat op de aarde leeft. Je hebt een geweten. Je bent je bewust van de toekomst en het verleden. Je hebt een verbeelding. Je hebt een creatief vermogen. Je vervult niet zomaar een functie in de natuur. Daarom ben je op een groter niveau verbonden met het leven en met de natuur, zelfs als je je daar niet van bewust bent, wat bij de meeste mensen het geval is.

De mensheid als geheel, en de maatschappij in het algemeen, heeft dus een zeer beperkt begrip van de natuur en de evolutie, want het menselijk ras is gewoon nog niet zo ver gevorderd. Zij is nog steeds primitief en tribaal. Zij is nog steeds erg gericht op overleven en op onderlinge concurrentie. Zij is nog niet verder gekomen dan deze tamelijk primitieve staat wat wel geldt voor de andere werelden en naties in het universum die deze vooruitgang wel hebben geboekt, ook al zijn zij niet zo talrijk.

Gezien de overvloed aan leven in het heelal, komen ze niet veel voor. Maar wijsheid komt niet veel voor. De kracht en de aanwezigheid van Kennis die God in ieder mens heeft gelegd, de manifestatie daarvan komt niet zo vaak voor.

Het is alsof de hele menselijke familie op de middelbare school zit in de evolutie van het leven. Jullie zitten allemaal zo’n beetje in de vijfde klas. Jullie worstelen met leren en maken veel fouten, en overal heerst tragedie, en overal heerst ontbering.

Maar als geheel zijn jullie nog niet erg ver gevorderd, gezien wat God werkelijk in jullie heeft gecreëerd en het potentieel voor de mensheid in de toekomst, vooral als jullie je bewust worden van je plaats in het universum en in staat zijn de vaardigheid en het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen die nodig zijn om in contact te treden met andere naties en rassen in het universum, waartoe jullie voorbestemd zijn en wat een van de grote drempels is waar de mensheid voor staat, zelfs op dit moment.

Gezien je dagelijkse leven en omstandigheden lijkt dit allemaal fantastisch en ongelooflijk, en misschien vind je het leuk of niet leuk, maar het lijkt irrelevant voor je leven.

Maar in essentie heeft je Spirituele Familie, je leven in de Grotere Gemeenschap, alles te maken met waarom je op dit moment hier op de wereld bent. En het heeft alles te maken met de toekomst van de mensheid en of de mensheid als geheel en de menselijke beschaving als geheel in staat zullen zijn om in de toekomst te overleven en vooruit te komen.

Want de wereld komt op in de Grotere Gemeenschap. Dat maakt deel uit van de evolutie van de mensheid. En deze evolutie zal grote stappen zetten tijdens jouw leven hier.

Voor jou is het nu belangrijk te begrijpen dat je op twee niveaus leeft – het leven waarin je denkt en het leven waarin je weet, het leven van de geest en het leven van Kennis, of Geest, in jou. Daarom heb je familie op twee niveaus. Je hebt de familie op het niveau van je geest en je lichaam, je wereldse familie. En je hebt familie op een groter niveau, je Spirituele Familie, een familie verbonden met Kennis en een groter doel in het leven.

Jij die deze woorden hoort, jij die de Stem van de Nieuwe Boodschap van God ontvangt, jij moet hier nu over leren. Want je leert een grotere dimensie van de natuur en de werkelijkheid. Het heeft te maken met je grotere doel in de wereld, je diepere aard en degenen die de bewustwording van deze diepere aard en dit grotere doel zullen ondersteunen en helpen realiseren.

Voorlopig moet dit geen onderwerp van gesprek zijn met andere mensen. Loop niet te praten over je Spirituele Familie. Gebruik dit niet als een onderwerp van gesprek of speculatie. Maar houd het in plaats daarvan heilig in je hart, in het besef dat je het nog niet echt begrijpt, maar dat het belangrijk is voor je diepere leven en voor je groter begrip.

Al het heilige moet op deze manier worden gehouden. Er moet niet over worden gedebatteerd en geargumenteerd. Er mag niet over worden gesproken, behalve heel zelden, en dan alleen met bepaalde personen.

Er zullen mensen zijn op wie je wacht om ze te ontmoeten, die je helpen om je bewustzijn van jezelf op een dieper niveau te activeren. Het zijn niet alleen hun ideeën die je zullen stimuleren. Het is hun aanwezigheid. Het is iets aan hen. Het is iets aan jullie verbintenis dat een oude herinnering in jou stimuleert en een steeds terugkerend gevoel dat je hier bent om iets groters te doen.

Maak je geen zorgen dat iedereen om je heen hierin niet geïnteresseerd lijkt te zijn of hierop niet lijkt te reageren, want dit moet gebeuren op het niveau van het individu. Deze zelfverwerkelijking, dit diepere bewustzijn, deze diepere natuur, wordt op individuele basis ontdekt. Je kunt niet naar buiten gaan en iedereen erover vertellen en hopen op enige vorm van acceptatie en erkenning.

Dit betekent het om door God geroepen te zijn. Een roeping is niet simpelweg dat je een stem hoorde en besloot iets te doen. Een roeping is wanneer je uit je normale bewustzijn en omstandigheden geroepen wordt om iets groters en meer opmerkelijks te ontvangen. Toch is deze roeping heel nederig. Je wordt niet gevraagd om een heilige te worden of een leider of een avatar of iemand die machtig is, alwetend.

Een roeping is heel eenvoudig, heel nederig, maar spreekt van een grotere werkelijkheid in jou, omdat je hier bent om iets groters te doen – niet groter in de zin van groots, maar groter in de zin van buiten je normale bereik van activiteiten, groter in de zin dat het spreekt van een groter bewustzijn en grotere motivatie in jou.

Hier heerst een spanning tussen je wereldse familie en verplichtingen die je hier hebt en je Spirituele Familie, die spreekt over je verantwoordelijkheid tegenover God. Laten we het daar nu over hebben.

Veel mensen in de wereld hebben, als ze een functionerend gezin hebben – zelfs als ze een zeer gezond en ondersteunend gezin hebben – verantwoordelijkheden en verplichtingen in het gezin. Onder normale omstandigheden is dat prima. Dat is begrijpelijk. Het is zelfs noodzakelijk om het sociale netwerk te ondersteunen. Het is zelfs nodig om de menselijke beschaving in stand te houden, evenals je plaatselijke cultuur en gemeenschap.

Maar wanneer iemand een roeping ontvangt, wanneer hij iemand ontmoet van zijn Spirituele Familie, wanneer hij bewogen wordt of iets in hem ontwaakt dat fundamenteel is voor zijn natuur en zijn doel in de wereld, dan begint hij vervolgens te reageren op een grotere verantwoordelijkheid en verplichting – iets dat groter is dan zijn verplichtingen of verantwoordelijkheden tegenover zijn familie en zijn plaatselijke cultuur. Dit kan een groot conflict creëren, en in de meeste gevallen gebeurt dat ook.

Zelfs de grote Boodschappers die naar de wereld zijn gezonden, hebben dit conflict, deze wrijving, tussen hun wereldse identiteit en hun grotere identiteit ervaren. Zij werden niet geboren met een bewustzijn van hun grotere doel. Het kwam naar voren en werd later in hun leven door God gestimuleerd.

Zij werden niet volmaakt en onbevlekt geboren. Zelfs de grote gaven die zij voor de mensheid in zich droegen, zouden zich pas later in hun leven aandienen of worden gestimuleerd. En hier lag een conflict tussen hen en hun familie, en hun familieverplichtingen, want zij moesten zich losmaken om hun grotere verantwoordelijkheid tegenover God en hun grotere roeping te vervullen. Zij konden niet worden gebonden en tegengehouden door hun familieverplichtingen.

Wat dit wil zeggen is dat als zich binnen je familie een persoon bevindt, of als je zelf die persoon bent, en deze grotere roeping naar voren begint te komen en authentiek is, je er in jezelf mee zult worstelen, en binnen je familie problemen zult hebben. Want zij zullen niet begrijpen wat je nu beweegt, en jij zult het niet begrijpen. Want in het begin is het onbegrijpelijk.

Jouw uitdaging is om haar te volgen, zelfs als je haar niet begrijpt. Jouw uitdaging is om haar te eren, zelfs als je geen manier hebt om haar realiteit te bevestigen, geen manier hebt om haar betekenis te valideren.

Dit is een gevaarlijke drempel voor mensen, want ze kunnen hier veel fouten maken. Ze kunnen zichzelf tegenhouden. Zij kunnen toegeven aan de druk van hun familie om alleen maar een zoon te zijn, of een vader, of een lid van de familie, of een lid van de maatschappij.

Ook al roept God hen om iets anders te zijn, om te beginnen met hun voorbereiding om iets anders te zijn, toch hebben zij niet de moed en het vertrouwen hiervoor. En de druk van hun familie en hun cultuur kan te groot en te overheersend voor hen worden.

Het is een grote drempel. Het is een van de eerste grote drempels waarmee iedereen die zo gezegend is – en iedereen die zo fortuinlijk is om een grotere roeping te ontvangen – te kampen heeft en onder ogen moet zien.

Als je dit herkent bij een van je kinderen, als je dit herkent bij een van je broers of zussen of bij welk familielid dan ook, dan is het belangrijk dat je begrijpt dat ze iets van een grotere aard doormaken. Het kan zijn dat zij hier niet goed op kunnen reageren, want er zijn zeer reële risico’s aan verbonden, maar het is belangrijk dat je hen hierbij steunt en naar hen luistert, om te horen of er iets groters in hun leven gaande is.

Want veel mensen hebben psychische problemen. Zij gaan emotioneel kapot. Zij hebben geen relatie met zichzelf of met hun familie of hun omstandigheden, maar dit betekent niet dat zij een grotere roeping ervaren. Wees zeer voorzichtig hier om geen vergissing te maken in je interpretatie.

Want deze roeping is zeldzaam. Veel mensen zijn psychisch of emotioneel niet erg gezond of gelukkig. Veel mensen ervaren grote ontbering. Veel mensen hebben moeite om zelfs maar te functioneren binnen hun huidige omstandigheden. Maar dit betekent niet dat zij een grotere roeping van God hebben.

Maar als je dit in iemand, een familielid of een vriend, zou bespeuren, moet je hem de kans geven en hem steunen in het volgen van een diepere roeping, een groter licht in zijn leven – waarbij je beseft dat hier grote risico’s aan verbonden zijn.

Het is alsof je een heel nieuw leven begint waarvan je maar heel weinig weet, maar waaraan je moet beginnen. Als dit nu jouw ervaring is, dan is er misschien iemand in je familie die kan herkennen dat er iets unieks en anders in je gebeurt. Misschien is er iemand in je leven die, ook al kan hij of zij deze reis zelf niet maken, ook al ervaart hij of zij zelf niet zo’n roeping, tegen je kan zeggen: “Je moet dit volgen. Je moet hierop vertrouwen.”

Het is een groot voordeel om iemand te hebben die dit in je kan bevestigen. Want er zijn velen die werden geroepen en die niet kunnen antwoorden. Ze zijn gebonden aan hun familie. Ze zijn gebonden aan hun verplichtingen. Zij zijn gebonden aan een oud idee van zichzelf. Zij kunnen zich niet losmaken. Het is alsof ze vastgeketend zijn aan de grond en er niet los van kunnen komen, niet kunnen opstaan.

Het is een grote tragedie, maar God weet dat niet iedereen kan antwoorden. Net zoals elk zaadje dat op de grond valt niet zal uitgroeien tot een plant. Elke eikel die op de grond valt, geen grote eik zal worden. Daarom zijn ze met velen.

Niet iedereen hier zal zijn grotere doel en roeping realiseren. Zelfs als die door God geactiveerd is, zelfs als de tijd gekomen is voor de opkomst van hun grotere bewustzijn, zelfs als ze een lid van hun Spirituele Familie ontmoet hebben, is dat hier nog geen garantie voor succes.

Velen zullen in ontkenning schieten. Velen zullen enkele stappen zetten en niet verder gaan. En het is een tragedie omdat ze nu weten dat er iets groters is in hun leven, en als ze dit niet volgen, zal het hen achtervolgen. Het zal hen achtervolgen voor de rest van hun leven. Het zal een probleem zijn dat niets, geen enkele hoeveelheid plezier of afleiding, echt kan oplossen.

Want als je eenmaal geroepen bent, moet je antwoorden. Als je niet kunt antwoorden of niet antwoordt, om welke reden dan ook, zal dat een kwellend probleem in je leven zijn. Misschien ben je jaloers en veroordeel je iemand anders die wel antwoordt. En dat kan het geval zijn.

De Nieuwe Boodschap van God onthult wat deze roeping betekent. Want in deze grote tijd van verandering en moeilijkheden voor de mensheid, zal er meer nodig zijn dan slechts een zeldzaam individu hier en daar om zich te verheffen tot zijn grotere doel en roeping. Het zal de opkomst van veel meer mensen vereisen.

En zo wordt het proces van inwijding, het proces van verbintenis met je Spirituele Familie, nu iets dat gedeeld moet worden met de wereld en niet alleen maar geheimgehouden in kloosters of in geheime leerstellingen enzovoort.

Ook al zal de overgrote meerderheid van de mensen haar niet kunnen begrijpen, het belang of de betekenis ervan niet inzien, toch moet zij worden gedeeld en verspreid, omdat de tijd is gekomen dat de mensheid opstaat om zichzelf te verdedigen, zich te verenigen om de wereld te redden en zich te verenigen om de realiteit van het leven in het universum onder ogen te zien – leven uit de Grotere Gemeenschap, dat zich nu met jullie wereld inlaat.

Jullie hebben een drempel bereikt – de evolutie van de beschaving, de evolutie van de mensheid – waar in voldoende mensen een groter bewustzijn moet ontstaan. En daarom wordt de Nieuwe Boodschap van God de wereld in gezonden. De vroegere Boodschappen van God kunnen jullie hier niet op voorbereiden.

Daarom moet er een Nieuwe Openbaring voor de mensheid worden gegeven. Een deel van deze Openbaring gaat over het proces van roeping en inwijding en de realiteit van je Spirituele Familie.

Het is een grote uitdaging om iets nieuws te leren, om iets nieuws te ontvangen, om deel uit te maken van iets nieuws. Iedereen klampt zich vast aan het verleden uit veiligheid, voor acceptatie, voor sociaal gewin. Maar om een nieuwe openbaring te ontvangen en te leven in een tijd van openbaring, o, dat is een grote uitdaging.

De enige reden waarom jullie dat kunnen, is omdat God Kennis in jullie heeft geplaatst. Als er geen Kennis in jullie was, zouden jullie altijd functioneren als een deel van een groep. Jullie zouden je gedragen als een kudde vee, altijd achter de kudde aan, de groep, voor veiligheid, voor zekerheid, voor acceptatie, voor bevestiging, voor erkenning.

Maar jullie zijn geen kudde vee. De mensheid heeft een grotere belofte, en iedereen hier draagt Kennis diep in zich – Kennis die zij nog niet hebben ontdekt, Kennis die hen kan zegenen en beschermen en hen kan leiden tot een grotere prestatie en tot een grotere dienstverlening aan de mensheid.

Het is moeilijk om aan het begin van een Nieuwe Openbaring te staan. Het is alsof je helemaal opnieuw begint. Alles wat je geleerd hebt over religie en spiritualiteit, moet je opzijzetten. Veel mensen zijn hiertoe niet bereid. Ze hebben hun opleiding gebruikt om zichzelf te verheffen, maar hier moet je vanaf nul beginnen, met een open geest, zonder iets aan te nemen.

Hoeveel mensen kunnen dat? Hoeveel mensen hebben de moed en de nederigheid om bij het begin te beginnen – om al hun overtuigingen, al hun belangrijke ideeën over zichzelf en de wereld opzij te zetten? Wie heeft de moed en de nederigheid om dat te doen? Wie heeft de moed en de nederigheid om te leren over zijn diepere aard en de realiteit van zijn Spirituele Familie en de opkomst van de mensheid in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven?

Verwacht hier niets van de deskundigen, de religieuze leiders en regeringsleiders, want hun begrip van zichzelf is gebaseerd op het verleden en zeer zelden zal iemand van hen in staat zijn de grotere drempel te begrijpen waar de mensheid nu voor staat. Zeer weinigen van hen zullen in staat zijn een Nieuwe Boodschap van God te beantwoorden.

De Nieuwe Boodschap van God is zo’n andere werkelijkheid. Het is zo’n verschuiving naar een hoger bestaansniveau, dat zelfs in het begin de mensen haar niet zullen herkennen. Zij zullen denken dat het slechts een variatie is van wat reeds bestaat. Ze zullen naar haar ideeën kijken en denken, “Oh, nou, ik begrijp deze ideeën.”

Maar ze begrijpen deze ideeën niet. Zij weten niet waar zij naar kijken. Net zoals Jezus als een misdadiger werd behandeld, zullen zij de Nieuwe Boodschap als een soort bedrog beschouwen. Zij zullen het verschil tussen goud en steen niet zien.

Wat kan jij eraan doen? Wat kan God eraan doen? De openbaring moet gegeven worden. En zij die bedoeld zijn om er deel van uit te maken, om er hun voordeel mee te doen, moeten geroepen worden. Nu zijn het veel mensen, niet slechts een zeldzaam individu hier en daar.

Dit is de uitdaging die zich aan het begin voordoet, want de boodschapper is in de wereld. Ga je hem verloochenen? Verwerp je hem? Ga je geloven dat hij vals is? Projecteer je je angsten en overtuigingen op hem? Of zal je luisteren om te horen?

De Nieuwe Openbaring is in de wereld. Ga je haar ontkennen? Vermijd je haar? Denk je dat zij slechts één van de duizenden leringen is?

Je moet hier luisteren met je hart. Want dit gaat je intellectuele vermogen te boven. Dit gaat je filosofie of theologie, je ideeën, je religies, alles te boven. Dit gaat het menselijk begrip te boven. Maar wat het meest waar is over jou, wat de realiteit van je leven is, wat jou de wereld in heeft gezonden, gaat ook het menselijk begrip te boven.

Verwacht dus niet dat anderen haar herkennen, haar aanvaarden, aanmoedigen, toejuichen, want dat zal niet gebeuren. En dit brengt je tot rijping en vereist echt zelfvertrouwen en echt vertrouwen in dat wat je leven beweegt een groter doel dient. Het maakt niet gewoon deel uit van de chaotische toestand waarin de wereld verkeerd.

Wat je deze grote berg op roept is niet je ambitie of je psychologie of iets anders dat je onmiddellijk kunt begrijpen. [Het is] iets groters. En als je iemand anders kent die reageert op iets van deze omvang, moet je hem steunen. Je moet het voor hem opnemen.

Denk niet dat dit voor iedereen geldt, want niet iedereen wordt geroepen. Maak je geen zorgen over het feit dat de toestand van de mensheid zo verdorven en zo onfortuinlijk is dat zo’n roeping geen effect zal hebben, want je moet naar jezelf kijken. Je moet naar je eigen leven kijken. Daar zal de roeping gebeuren. Als dat nog niet gebeurd is, dan zal het daar gebeuren – niet op het niveau van de mensheid. Als je naar alle anderen kijkt, zul je hier altijd ontmoedigd raken.

Als je kunt beginnen te reageren, zullen anderen worden gezonden om je te helpen. Sommigen van hen zullen slechts zeer tijdelijk bij je zijn, zelfs maar heel even, maar zij zullen allen tekenen zijn, die de weg wijzen. Sommigen zullen alleen komen om je aan te moedigen door te gaan. Sommigen zullen boodschappen naar je overbrengen.

Uiteindelijk zullen anderen zich bij je voegen om je te helpen bij het ontdekken van je grotere doel en werk hier. Dit moet nu een kwestie van vertrouwen voor je zijn, want misschien hebben zich tot nu toe slechts een of twee van deze gebeurtenissen voorgedaan.

Waar je ook woont, in welke cultuur je ook leeft, in welke financiële situatie je je ook bevindt, dit is het geval. God geeft niet alleen aan de rijken en de bevoorrechten. In feite zullen de grootste individuen uit veel armere omstandigheden komen.

De grote Boodschappers werden geboren in nederige families en in rijke families. Elk heeft zijn voordelen, elk heeft zijn nadelen in termen van deze grotere roeping, in termen van het ontmoeten van hun Spirituele Familie en de grotere roeping die hen in de wereld heeft gebracht.

Bewust worden en begrijpen wat dit idee van een Spirituele Familie betekent, is slechts één deel van je grotere onderricht. En het is nieuw voor de mensheid. Opdat jullie je zouden kunnen verhouden tot intelligent leven in het universum, moeten jullie dit besef van jullie Spirituele Familie hebben, of jullie zullen niet begrijpen wie jullie zijn binnen deze grotere context. Jullie zullen niet zien dat jullie deel uitmaken van grotere verbanden, zelfs onder andere rassen in het universum.

Jij zult nog steeds denken dat je alleen maar deel uitmaakt van een menselijke stam; dat je alleen maar een staatsburger bent; dat je alleen maar verbonden bent met een bepaald soort industrie in het leven; dat je wereldse familie alles is wat je hebt en alles wat je hoeft te zijn. Zo zal je denken. Je zult niet zien dat je grotere banden hebt, zelfs buiten de menselijke familie.

Om dit te begrijpen, moet je leren over de Grotere Gemeenschap. Je moet leren over je Spirituele Familie. En alleen de Nieuwe Boodschap van God kan deze dingen aan jou openbaren. Want dit gaat voorbij aan menselijke bespiegelingen, menselijke filosofie en menselijke ideeën. Zij is geen menselijke schepping. Zij is een schepping van God. Zij is een geschenk aan de mensheid. En ze komt precies op het juiste moment.

Begin daarom je begrip in nederigheid, en probeer niet dit alles in te passen in je oude ideeën of veronderstellingen of overtuigingen. Maar zet ze in plaats daarvan opzij, want dit is iets nieuws. Het is een Nieuwe Openbaring. De Openbaring zelf zal je leren wat je moet leren begrijpen. En de grotere beweging van je leven zal je laten zien hoe de reis er werkelijk uitziet en wat ervoor nodig is.

Hier zul je zien dat je in de wereld bent gekomen om de mensheid te dienen op een groot keerpunt, misschien wel het grootste keerpunt aller tijden – nu de mensheid geconfronteerd wordt met een wereld in verval, nu de mensheid geconfronteerd wordt met de realiteit van  leven in het universum.

De Nieuwe Boodschap van God openbaart deze twee grote drempels – wat zij betekenen en hoe zij moeten worden beschouwd. Dit is de hele context voor je grotere leven. Daarom ben je geroepen of zul je in de toekomst geroepen worden. Het geeft realiteit en inhoud aan je diepere natuur en je grotere reden om hier nu te zijn.