De Grote Liefde

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 23 november 2007
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Over de hele wereld geniet liefde het allerhoogste aanzien, als een toppunt van menselijke ervaring. Over liefde wordt gezongen in liederen en geschreven in poëzie. Ze wordt verheerlijkt in grote literatuur. Er wordt over gesproken in een normaal gesprek. Mensen beweren dat ze verliefd zijn, dat liefde het ultieme is, dat alles wat je nodig hebt in de wereld liefde is en dat alles goed komt. Maar heel weinig mensen begrijpen wat liefde echt is. En heel weinig mensen hebben liefde ervaren op een dieper niveau – voorbij bekoring, voorbij verliefdheid en gehechtheid. Weinig mensen hebben de echte kracht en stroom van liefde ervaren.

Bovendien associëren veel mensen bepaalde soorten gedrag, overtuigingen en attitudes met liefde. Tederheid en hartstocht worden geassocieerd met liefde. Vrede en harmonie worden geassocieerd met liefde. Maar wat is deze diepere liefde echt, niet een liefde die simpelweg een fixatie, een verliefdheid of een gehechtheid is, maar een diepere vorm van liefde die verlossend is, die voortkomt uit een diepere plek binnen het individu?

En daar voorbij: wat is Gods liefde, de liefde van God? Is dit slechts een verliefdheid, een fixatie of een gehechtheid? De meeste mensen zullen nee zeggen, maar ze weten niet goed wat de liefde van God werkelijk betekent, hoe deze liefde tot uitdrukking wordt gebracht en hoe deze liefde effectief in de wereld kan worden vertaald.

Dus vandaag zullen We spreken over liefde, de grotere liefde die leeft in elk individu, en de grotere liefde van God, die de som is van alle liefde in het universum, en de bron is van alle echte liefde overal – in deze wereld en in de Grotere Gemeenschap van werelden. En Wij zullen spreken over wat Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld leert over liefde, want er is een Nieuwe Boodschap van God in de wereld, en liefde maakt deel uit van haar Boodschap.

Het is hier nodig om te beginnen met te zeggen wat liefde niet is. Liefde is geen bekoring. Liefde is geen fixatie. Liefde is geen gehechtheid. Liefde is geen romantiek waarbij je verliefd bent op of ingenomen bent met het uiterlijk van iemand anders of een aspect van zijn of haar persoonlijkheid. Het is geen afgoderij, waarbij je iemand adoreert, waarbij je iemand aanbidt – zelfs geen godheid, zelfs niet een boodschapper, zelfs niet God. Want deze vertegenwoordigen geen echte relatie, geen werkrelatie, geen relatie van gezamenlijke wil.

Liefde is geen gedrag, houding of gekunsteldheid. Het is geen etiquette. Het is geen conventie. Liefde kan zich op veel verschillende manieren uitdrukken – zacht of met kracht. Liefde kan zachtmoedig lijken. Liefde kan sterk lijken. Liefde kan je uitdagen. Liefde kan je bekritiseren. Liefde kan je illusies, je fantasieën en je zelfbedrog ontmaskeren. Liefde is in bijna alle omstandigheden niet wat mensen echt bedoelen als ze over liefde praten.

Liefde is een diepere kracht die mensen beweegt om dingen te doen die anders zijn dan hun ideeën, hun overtuigingen en hun gevoel van verplichting. Liefde is iets dat verder gaat dan de liefde die je in gesprekken hoort. In feite is het beter om liefde te tonen dan erover te praten, want echte liefde wordt gedemonstreerd. Het is wat mensen beweegt om hun leven te veranderen, hun prioriteiten te heroriënteren, te associëren met iets diepers en diepzinnigs in zichzelf. Het is iets dat de macht heeft om menselijke ambitie, menselijke zelfzucht, menselijke grieven, alle partijdige overtuigingen en houdingen en religieuze ideologie terzijde te schuiven. Want liefde is niet gebonden aan deze dingen. Ze wordt alleen maar beperkt, tegengehouden of verborgen door deze dingen. Liefde beweegt uit zichzelf, wordt geassocieerd met de diepere Kennis die God in elke persoon heeft geplaatst.

Want zie je, je bent met twee geesten geboren – een geest om mee te denken en een geest om te weten. De geest waarmee je denkt is een product van je hele sociale conditionering. Het is een product van het zijn in de wereld. Het is een opeenstapeling van ideeën, associaties en denkpatronen die je hebt geleerd vanaf de dag dat je werd geboren. Veel hiervan is nuttig en een deel ervan is riskant en gevaarlijk voor je.

Uiteraard moet je leren hoe te overleven in de wereld – hoe fysiek te overleven, hoe sociaal te overleven, hoe deel te nemen aan een gezin, binnen een cultuur en misschien binnen een religieus kader. Je hebt moeten leren hoe je je ideeën en gevoelens kunt communiceren. Je moest leren wat de maatschappij je heeft verteld dat je moet leren. Zoals we al zeiden is een deel hiervan nuttig en belangrijk, en een deel hiervan is riskant en niet in je belang.

Maar je werd geboren met een diepere geest, de geest van Kennis. Deze geest denkt niet zoals jouw intellect denkt. Hij ziet en hij weet. Het is niet waar mensen aan denken als ze over de onderbewuste geest praten. Dat is meer geassocieerd met je wereldlijke geest of intellect. Deze diepere geest is niet onderworpen aan conditionering van de wereld. Hij is niet door de wereld gemodelleerd of geconditioneerd. Hij wordt niet bedreigd of geïntimideerd door de wereld. Deze diepere geest wordt in de Nieuwe Boodschap Kennis genoemd omdat het gerelateerd is aan de ervaring van direct weten, de ervaring van affiniteit, de ervaring van ware herkenning en de ervaring van ware relatie.

Echte liefde komt voort uit Kennis. Het is in wezen de uitdrukking van Kennis. Wanneer Kennis je beweegt om iets te doen – misschien iets wat je nooit van plan was te doen, iets wat je niet begrijpt, iets wat indruist tegen je plannen en doelen en ambities – dit drukt liefde uit omdat je de Wil van God uitdrukt, wat de Liefde van God is. Want Gods Liefde staat niet los van Gods Wil.

God denkt niet zoals jouw intellect denkt – de ene dag gelukkig, de andere dag verdrietig, blij hiermee, boos daarop, wreed en bestraffend voor degenen die fouten maken of die in dwaling leven. Dit is God niet. Dit is het menselijke brein dat een menselijke geest projecteert op God en de menselijke gevoelens en grieven op God projecteert. Het is allemaal een projectie van de menselijke geest. Maar God stijgt boven dit alles uit. En de liefde en de wil van God stijgt boven dit alles uit.

Dus als je in je persoonlijke geest leeft of wat je je ‘oppervlakkige geest’ zou kunnen noemen, worden al je ideeën over God in verband gebracht met je persoonlijke geest. Je denkt dat God gewoon een superpersoonlijkheid is, een enorm gigantisch intellect, maar een intellect dat onderhevig is aan angst en bezorgdheid, aan haat en afkeuring, aan oordelen en straffen, aan vaste ideeën, aan gerechtigheid en ketterij. Dit is een God waarvan mensen denken dat Hij denkt zoals zij, doet zoals zij en zich gedraagt zoals zij.

Maar wanneer je nadenkt over wat God werkelijk is – God van de Grotere Gemeenschap, God van al het intelligente leven in het universum – dan kan een God van het universum, van de Grotere Gemeenschap, absoluut niet worden bepaald door menselijke overtuigingen, menselijke attitudes, menselijke emoties, menselijke sociale conventies en alle kleine dingen die de mensheid in een primitieve en onontwikkelde staat houden.

Als God God is van de Grotere Gemeenschap, dan is God de schepper van ontelbare vormen van intelligent leven en van talloze werelden waar intelligent leven is geëvolueerd. God is de ontwerper van evolutie. God is de ontwerper en de bron van de uitbreiding van het universum. God is de ontwerper van alle wetenschappelijke waarheid. God is de schepper van ontelbare rassen van wezens die niet op jou lijken, die niet zoals jij denken of jouw waardesysteem hebben. God is de ontwerper van de natuur, die functioneert in de wereld en buiten de wereld en binnen alle werelden in dit universum en daarbuiten – op alle niveaus van manifestatie. Dit is een God die zo groot is dat hij alle theologische ideeën, religieuze geloofssystemen en religieuze organisaties overstijgt.

Het is beter om jouw ideeën over God opzij te zetten en te volgen wat God in jou heeft geplaatst om te volgen, om te zien wat God in jou heeft geplaatst om te zien, om te horen wat God in jou heeft geplaatst om te horen. Alleen hier kun je God ervaren en je relatie met God ervaren. En uiteindelijk, als je erin slaagt de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf te volgen, zul je op dit moment Gods Wil voor jou ontdekken in dit leven, in deze wereld.

Omdat je God niet kunt begrijpen betekent dit dat je Gods Wil niet kunt begrijpen. Het betekent ook dat je Gods liefde, de liefde van God niet kunt begrijpen. Maar je kunt deze dingen ervaren omdat God je een diepere, grotere geest heeft gegeven, de geest van Kennis. Je kunt speculeren, je kunt theoretiseren, je kunt ingewikkelde denksystemen opzetten, uitgebreide mentale constructies. Maar als je het bewegen van Kennis in jouw leven en de wijsheid van kennis in jouw leven niet kunt ervaren, die jou altijd al raad geeft – raad die je niet kunt horen, raad waar je niet op reageert, omdat jouw aandacht gefixeerd is op het oppervlak, op je intellect en op je perceptie van de wereld – als je dit diepere bewegen niet kunt voelen, dan is God je vreemd. God is dan slechts een idee dat je kunt accepteren of opzij kunt zetten.

God heeft een uitdrukking van Gods wil en liefde in je geplaatst, diep in je, diep beneden het intellect, een wil en liefde die je niet kunt controleren en die je niet kunt domineren. Je kunt het niet gebruiken om rijkdom, macht of invloed te verwerven. Je kunt je er alleen maar aan overgeven. Je kunt het alleen maar volgen, ervan leren en datgene uitvoeren wat het je te doen geeft om je leven opnieuw in te richten, om je geest opnieuw op te bouwen, om je gezondheid opnieuw op te bouwen, om je leven opnieuw te focussen en om opnieuw een grotere reeks prioriteiten voor jezelf vast te stellen en daarmee een grotere kans op een relatie met anderen.

Het is deze grotere liefde die zo veel verder gaat en anders is dan de liefde waarover je in een gesprek hoort. Mensen zeggen: “Ik hou hiervan. Ik hou van hem. Ik hou van haar. Ik hou van dit eten. Ik hou van deze plek. Ik hou van je jurk. Ik hou van de natuur. Ik hou van het bos. Ik hou van de oceaan. ”

Echte liefde gaat dit alles te boven – de echte liefde die je beweegt om je leven te geven, die je leven opnieuw richt, die je vertelt dat je een fout maakt, die je confronteert met het feit dat je je leven verkeerd gebruikt hebt en het mee wilt nemen in een richting die niet zijn ware richting is. Dit is liefde – de liefde die je blijft richten op je grotere doel waarvoor je in de wereld bent gekomen, ongeacht je plannen en doelen, de liefde die niet verandert, de liefde die zich niet aanpast aan jouw wensen. Dit is de liefde! Soms is ze confronterend en uitdagend, en heb je het gevoel dat ze gewoon te veel is. En soms is ze troostend en geruststellend, en verwelkom je haar en ben je zo blij dat ze bestaat en dat ze echt is.

Dit is de Grote Liefde – de liefde van God die in jou is geplaatst, in Kennis in jou, in de diepere geest in jou. Deze diepere geest is hier op een missie. Hij is hier met een doel, want je bent met een doel op de wereld gekomen om specifieke dingen met specifieke mensen te doen. Kennis binnenin je probeert je daarheen te brengen, om je de juiste richting op te sturen, zodat je je rendez-vous kunt hebben met bepaalde individuen en de omstandigheden en de omgeving kunt vinden waar je grotere doel kan ontstaan en geactiveerd kan worden. Terwijl mensen uitgebreide plannen maken en bezig zijn dat wat ze doen en wat ze geloven te versterken, probeert Kennis binnen hen ze ergens heen te brengen.

Denk daarom nooit dat mensen altijd op de juiste plek zijn en doen wat ze zouden moeten doen. Het is niet waar. Dit is slechts een excuus. Dat is wat mensen zeggen om dingen goed te maken, om dingen recht te praten terwijl hun leven in feite verkeerd is. Ze zijn niet waar ze moeten zijn. Ze functioneren op een niveau dat niet hun grotere doel vertegenwoordigt waarvoor ze hier zijn gekomen. Of ze worden beperkt door armoede of politieke onderdrukking, en zitten daarin opgesloten en kunnen geen andere weg vinden.

Maar Gods liefde woont nog steeds in hen. Ze zal nooit opgeven. Ze is niet zoals je intellect, met zijn veranderende verlangens, zijn veranderende overtuigingen, zijn verwarring en zijn radicale ideeën en zijn fundamentalisme. Het enige wat echt fundamenteel in je is is Kennis, omdat zij het enige is dat permanent in je is. Kennis wordt niet beperkt door religieuze ideologie of door nationalistische passies. Ze kan niet als wapen worden gebruikt. Ze kan niet worden gebruikt om anderen te onderdrukken. Ze kan niet worden gebruikt om te verdelen en te overwinnen. Kennis kan alleen worden gevolgd. Ze kan niet worden gebruikt.

De geest moet de Geest dienen. Het is niet andersom. Mensen willen dat God dingen voor hen doet, alsof God hun dienaar is. Mensen willen dat God hen beschermt tegen gevaar of catastrofe. Ze willen dat God levert wat ze willen voor zichzelf, alsof God een soort dienstknecht is. Dit is waar de geest wil dat Geest de geest dient. Het intellect wil dat God het intellect dient en versterkt. Dit is compleet verkeerd om. Dit is ondersteboven. Want in werkelijkheid is je lichaam bedoeld om de geest te dienen, en jouw geest is bedoeld om Geest of Kennis te dienen, en Kennis is hier om God te dienen. Dat is de ware hiërarchie van je Wezen. Dat is het enige arrangement waarbij je integriteit kan worden ervaren en gevestigd, waar je eenheid kunt vinden in jezelf.

Uiteindelijk dient alles God hier want als het lichaam de geest dient, en de geest dient de Geest en de Geest dient God, dan dient alles God. Maar wil je deze integriteit verkrijgen, wil je deze innerlijke harmonie verwerven, deze eenheid van alle aspecten van jezelf, dan vereist dat een grote voorbereiding – een voorbereiding die je niet voor jezelf kunt bedenken, een voorbereiding die niet iets is als een hap-snap benadering waarbij je van deze traditie neemt wat je leuk vindt en van die traditie ook en je past het allemaal in elkaar al naar gelang je voorkeuren. Hier gebruik je de Geest alleen maar om de geest te onderbouwen. Van begin tot einde is het onjuist.

Kennis brengt je ergens naartoe waar je jezelf niet mee naartoe zou kunnen nemen. Kennis brengt je verder dan je angsten en je voorkeuren, omdat alle voorkeuren gebaseerd zijn op angst – de angst om niet te hebben, de angst om fout te zijn, de angst om te verliezen en de angst voor de dood.

In deze wereld is er veel bereikt in religie en spiritualiteit. Als je de evolutie van het leven in andere werelden zou kunnen begrijpen, zou je kunnen zien hoeveel de mensheid heeft bereikt, ondanks de vele fouten. Je zou zien dat religie in deze wereld eigenlijk heel ver is gegaan. Je zou zien dat andere meer technologisch geavanceerde rassen [in het universum] al hun religie en al hun begrip van spiritualiteit hebben verloren. Ze zijn veel mechanistischer geworden, veel meer rigide – gebaseerd op ideeën, gebaseerd op hun wetenschap, gebaseerd op hun politieke dictaten en sociale structuur.

Denk niet dat religie in deze wereld een grote vergissing is. Het is eigenlijk het enige wat de mensheid op dit punt de Grotere Gemeenschap te bieden heeft. Wat in termen van persoonlijke vrijheid en spiritueel bewustzijn is bereikt is eigenlijk heel goed in het licht van jullie positie in het universum als geheel. Het is belangrijk om dit te begrijpen, omdat de toekomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap zal zijn, en of jullie een vrij en zelfbepaald ras blijven zal worden bepaald door je interacties met de Grotere Gemeenschap.

Wat is liefde? Liefde is het bewegen van Kennis. Of met andere woorden: liefde is de wil van God die zich door jou uit. Hier wordt liefde geassocieerd met inspiratie, waarbij de geest is vervuld met de Geest, waar de geest zich overgeeft aan de Geest, waar de geest door Geest wordt geleid. Soms gebeurt dit spontaan. Soms gebeurt dit in een tijd dat je extreem teleurgesteld bent en je iets in jezelf hoort dat hoop biedt als je hopeloos voelt.

Maar om toegang te krijgen tot Kennis en om de Stappen naar Kennis te nemen is een zeer gerichte aanpak vereist. Deze benadering moet door God worden gegeven, omdat alleen God weet hoe je je denkende [geest] en de diepere geest van Kennis in jezelf opnieuw kunt verbinden.

Voor je verstand is er veel te doen en te overwegen, en zelfs de grote vaardigheden ervan zijn niet echt volledig in mensen ontwikkeld. Maar in deze zaak moet je de genade van God ontvangen, die de liefde van God is. Je leven is verloren. Je weet niet wie je bent of wat je aan het doen bent en je komt uiteindelijk op een punt waar je je teleurgesteld realiseert dat dit in feite je situatie is en dat het altijd al je situatie is geweest, en God stuurt je de Stappen naar Kennis. Je zou willen dat God je een nieuwe baan zou geven, een nieuwe relatie, een mooier lichaam of dat God je van je moeilijkheden zou verlossen. Dat is wat mensen willen dat God voor hen doet.

God stuurt mensen wat hen kan redden, niet wat ze willen. Wat ze willen zal alleen maar hun toestand en hun scheiding bestendigen en zal alleen maar voorkomen dat ze de kans krijgen om toegang tot Kennis te verkrijgen. God en Gods liefde geven wat nodig is voor redding.

Het is pas wanneer je je realiseert dat méér krijgen van wat je wilt geen verschil zal maken, dat je je wendt tot Kennis. Pas wanneer je plannen voor persoonlijke vervulling zwak, feilbaar en onvervuld blijken te zijn, zul je Kennis verwerven. Hier is diepe teleurstelling uiterst belangrijk en biedt ze je een geweldige kans. Maar extreme teleurstelling is wat alle mensen willen vermijden, dus blijven ze proberen hun leven te regelen en te plannen om te krijgen wat ze willen. Hun penibele situatie is alleen maar dieper geworden. Kennis spreekt doorlopend tegen hen, maar ze kunnen het niet horen. Ze staan daar niet voor open. Ze willen wat ze willen. Ze worden gedreven door angst en voorkeur. En dus is liefde voor hen onbekend.

Liefde is wat hen geeft wat ze willen. Liefde is wat er goed uitziet. Liefde is wat op dat moment goed voelt. En als gevolg daarvan wordt het idee dat mensen van liefde hebben een bron van hun verslavingen. Liefde wordt een soort verslaving. Je moet deze persoon hebben. Je moet op deze plek wonen. Je moet dit eten hebben. Je moet dit plezier hebben. Je moet deze drug hebben.

Gods liefde is het bewegen van Kennis in jou, want dit bewegen beweegt je in een richting [naar] je verlossing en je vervulling in de wereld. Om deze verlossing en vervulling te vinden, moet je bevrijd zijn van die relaties en die verplichtingen die je opgesloten houden in je leven. Verlossing is niet iets dat je gewoon toevoegt aan je leven of gewoon iets anders dat je beheert in je leven. Het is niet eenvoudig een toevoeging. Het is jouw leven.

Alles waar Kennis je toe beweegt, of ze je nu aanspoort iets te vermijden of je tot iets aan te zetten, het is allemaal gericht op jouw verlossing. Je verlossing betekent dat je je denkende geest verbonden hebt met Kennis. Dat is verlossing. Dat is het begin van een echte belofte voor jou.

Voor God word je niet verlost. Je bent nooit gescheiden geweest van God. God kent geen boosheid jegens jou. Je hebt jezelf in ballingschap geplaatst. Je bent een realiteit binnengegaan waar God niet gekend wordt, waar God wordt vergeten, waar God over afgoderij, geloof en ritueel gaat. Wat jou verlost is de Stappen naar Kennis te doen, de geest te verbinden met Geest, je denkende geest met de echte kracht van Kennis in je – niet je overtuigingen over Geest of spiritualiteit of religie, maar met de realiteit.

Veel mensen kunnen geen onderscheid maken tussen hun overtuigingen en de realiteit. Ze denken dat hun overtuigingen realiteit zijn. “Wat ik geloof is wat echt is”, zeggen ze. “Wat ik geloof is de waarheid”, zeggen ze. “Wat ik geloof is Gods wil”, zeggen ze. En hoe onverzettelijker ze zijn, des te meer laat het zien dat ze nog niet verbonden zijn met Kennis. Ze zijn nog niet verlost.

Het intellect moet toegeven aan wat God in jou heeft geplaatst. Wat God in jou heeft geplaatst is de wil en het plan van God voor jouw leven, dat verbonden is met de Wil en het Plan van God voor al het leven – in deze wereld, buiten deze wereld en door de Grotere Gemeenschap van werelden in het universum waarin je leeft heen. [Dit is] zo groot! Wanneer je ziet hoe groot het is, besef je dat je gedachten dat nooit zullen bevatten of het zullen definiëren.

Kennis in jou is volledig uniform. Ze is in volledige harmonie met Kennis in alle anderen. En dat is waarom ze de grote vredestichter in de wereld is. Elke echte vrede die behartigd en tot stand gekomen is is afkomstig van Kennis. Anders zijn vredesakkoorden eigenlijk economische of politieke regelingen om oorlog en conflict te beperken. Er is geen echte vrede gesloten. Vrede is het resultaat van het herkennen en verbinden van mensen met elkaar, niet alleen het onderhandelen over een grens, niet alleen het van een afstand naar elkaar kijken, maar het leren herkennen en communiceren en zich tot elkaar verhouden.

Met de groeiende bevolking van de wereld zoals nu het geval is heb je een geweldige kans om menselijke eenheid tot stand te brengen, een grote noodzaak om de eenheid van de mensheid tot stand te brengen. Als je woont in een wereld van slinkende hulpbronnen zal deze groeiende bevolking zich moeten verenigen voor haar eigen overleving. Juist de toestand van schaarste die jullie creëren creëert de grotere impuls voor de menselijke eenheid. Dit is helemaal het werk van Kennis.

God wil niet dat de mensheid een overbevolkte wereld heeft, een wereld van slinkende hulpbronnen. Maar Kennis zal mensen blijven bewegen naar hun verlossing, ongeacht de omstandigheden. Zelfs als jullie een nachtmerriescenario creëren zal Kennis in jou en anderen jullie naar verlossing brengen.
God is dus niet de bedenker van wat je denkt en doet. God is de auteur van jouw verlossing. God is de bron van het grotere doel dat jou en elke andere persoon in de wereld heeft gebracht. Iedereen die zijn aloude herinnering terug kan krijgen zal de kracht en de autoriteit van God ervaren. Iedereen die de Stappen naar Kennis kan nemen om Kennis in zijn bewustzijn te brengen zal de liefde van God ervaren.

Liefde is als de lucht die je inademt. Je neemt het als vanzelfsprekend aan. Je denkt er nooit over na. Maar je hebt het elk moment nodig. Liefde is hier. Kun je het ervaren? Kennis zit in jou. Ze is stil. Ze geeft je ook raad. Voel je het? Kun je het horen? Ben je bereid ernaar toe te gaan met open handen, zonder eisen, zonder overtuigingen, ga je er gewoon naar toe? “Ik ga naar God.” Jij gaat naar God. “Wat is Gods wil voor mij? Wat moet ik doen in deze situatie? Moet ik bij deze persoon zijn? Ja of nee? Moet ik naar deze plek gaan? Ja of nee? Moet ik deelnemen aan deze activiteit? Ja of nee?”

Alles is eenvoudig. Geen deals. Geen compromissen. “Nou, ik doe een beetje van dit, als God daar een beetje van geeft. Ik sluit een deal met God.” Geen deals. Je staat open voor begeleiding of niet. Je bent ofwel bereid om in twijfel te trekken wat je zelf wilt, of niet. Dit betekent niet dat je jezelf aan God overgeeft. Dat gebeurt misschien veel later. Dit is slechts een kleine opening, een beetje bereidwilligheid, een begin. Je moet beginnen als een beginner. Je kunt niet zomaar in een volwassen staat in je relatie met God springen. Je moet de Stappen nemen. God voorziet in de stappen.

Liefde is het bewegen van Kennis in jou. Kennis is de grotere intelligentie die God in jou heeft geplaatst om je te begeleiden, te beschermen en om je te leiden naar de ontdekking van je grotere doel op dit moment in deze wereld. Al het andere dat zichzelf liefde noemt, is slechts uiterlijk vertoon. Er zit geen toewijding in. Er zit geen wijsheid in. Het heeft geen inhoud. Het leven zal het niet ondersteunen.
Dat is de reden waarom mensen verliefd worden, een relatie beginnen en dan in de relatie ontdekken of ze eigenlijk wel toe zijn aan die relatie, wat vaak niet zo is. Dus waar is de liefde? Wat is de liefde hier? Slechts een eerste fascinatie? Een gehechtheid aan iets waarvan je denkt dat het je gaat redden of dat het je maakt wat je wilt zijn?

Mensen worden oud. Ze verliezen hun schoonheid. Ze verliezen hun charme. Het leven confronteert je met moeilijkheden en vereisten. Je moet produceren. Je moet werken. Je moet omgaan met tegenspoed. Wat is er met de liefde van het begin gebeurd die zo extatisch en wonderbaarlijk was? Dan wordt wat mensen denken dat liefde was een soort overlevingsarrangement of gemak.

Er is een grotere liefde. Er is de Grote Liefde, de liefde die God in jou heeft geplaatst, in elke persoon, die erop wacht om ontdekt te worden, wacht om uitgedrukt en ervaren te worden. Deze liefde heeft niet slechts één verschijningsvorm. Ze wordt niet geassocieerd met een bepaald soort gedrag of etiquette. Ze is geen sociaal akkoord. Deze liefde trekt je weg van gevaar.

Deze liefde zal je denken en je houding uitdagen. Deze liefde zal je laten zien dat je leven nergens heen gaat. Deze liefde zal je ertoe brengen om de ene kant op te gaan als je een andere kant op wilt. Deze liefde zal je in bedwang houden. Deze liefde zal je doorverwijzen. Dit is een grote liefde. Dit is het echte werk!
Zelfs als je helemaal alleen bent in het leven, als je het bewegen van Kennis kunt voelen zul je de liefde van God voelen. Je zult het niet begrijpen. Je weet niet zeker waar het je naartoe brengt. Je zult niet zeker weten wat het betekent. Maar als je het kunt volgen, zul je het ervaren. En stap voor stap, beetje bij beetje, brengt het je leven naar een andere positie en opent het een grotere kans voor jou.

Hier moet je geduld en verdraagzaamheid oefenen. Je moet je oordeel opschorten en je behoefte aan conclusies uitstellen omdat je van God moet ontvangen. Voordat je kunt geven wat God je heeft gegeven om te geven, moet je van God ontvangen. Je moet God je leven laten verlossen.

Sommige mensen denken dat verlossing gewoon het aannemen van een geloofssysteem is: “Ik ben verlost omdat ik nu geloof!” Maar dit is geen verlossing. Geloof is zwak en feilbaar. Het moet constant worden versterkt. Het heeft niet de kracht van Kennis. Het is een menselijke uitvinding. Je zult vertrouwen moeten hebben in Kennis in jezelf, maar zelfs hier realiseer je je dat Kennis groter is dan je begrip. Waar Kennis je naartoe brengt gaat voorbij aan je huidige bewustzijn. Als je kunt volgen, kun je vinden. Als je kunt vinden, kun je vervullen. Als je kunt vervullen, kun je tot uitdrukking brengen.

Dit is de Grote Liefde. En de behoefte aan deze Grote Liefde is enorm. Kijk naar de wereld om je heen. Zo veel mensen. Zoveel moeilijkheden. Zoveel gevaar, met nog een groter gevaar dat aan de horizon dreigt. Waar is de Grote Liefde? In je leven, met al je drukte en activiteiten, je bezorgdheden en zorgen, je grieven, je fixaties, waar is de Grote Liefde – de Grote Liefde die je beroert en beweegt en verbindt? Dit is wat je moet ontvangen, [dit] is de liefde van God, wat het bewegen van Kennis is. Dit is hoe God je zal verlossen. Je hebt geprobeerd jezelf te redden, maar dit is hoe God je zal verlossen.

Neem alles wat je doet in het leven in ogenschouw en vraag jezelf af: “Is dit in beginsel wat ik echt moet doen?” Elke relatie: “Helpt deze relatie mij? Is ze nu belangrijk voor mij?” Alles! En je zult er een dieper besef van hebben dat komt vanuit Kennis diep in jezelf. Misschien is het een gevoel. Misschien is het een beeld. Misschien komt het antwoord over een week. Je moet blijven vragen en luisteren.

Je vraagt de Grote Liefde om je te verlossen, om je te herenigen en om je in een positie te brengen waarin jouw grotere gaven kunnen worden gerealiseerd en aan de wereld kunnen worden gegeven. Dit vereist dat je in bepaalde omstandigheden moet verkeren, gelinkt aan bepaalde mensen, in bepaalde leefomgevingen. Als je niet in de juiste leefomgeving met de juiste mensen bent zal de ontdekking niet plaatsvinden. Waar je je fysiek bevindt is in dit opzicht erg belangrijk. Met wie je samen bent is in dit opzicht erg belangrijk.

Als jouw realisatie zal plaatsvinden in een specifieke stad met betrekking tot bepaalde mensen daar en jij bent niet in die stad, hoe zal de ontdekking dan plaatsvinden? Zelfs als je op de juiste plek bent, hoe ga je dan de juiste mensen vinden? Je kunt er niet achter komen. Dit is te groot voor het intellect. Alleen Kennis kan je daarheen brengen. Kennis kan twee mensen uit andere delen van de wereld samenbrengen voor een groter doel. Dat is de kracht van de Grote Liefde. En de Grote Liefde is wat de wereld nu nodig heeft.