Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Praktijkoefeningen voor de Grote Golven van verandering.

Het is belangrijk om oefeningen te gebruiken en toe te passen die een grotere helderheid en zekerheid in je leven kunnen brengen. De oefeningen die volgen komen uit de hoofdstukken van de Grote Golven van verandering en uit andere geschriften van MV Summers. Bij elke oefening is het waardevol om met regelmatige tijdintervallen te oefenen om je ervaring te verdiepen. Deze oefeningen ontplooien het soort vaardigheden en bewustzijn dat je nodig zult hebben om je voor te bereiden.
Er kan hier uit veel oefeningen gekozen worden. Elke oefening is belangrijk. Kies degene die het meest toepasselijk is voor je behoeftes en interessen van dit moment, maar verwaarloos de anderen niet, want ze zijn allemaal belangrijk bij het verdiepen van je verbinding met Kennis, de wetende intelligentie in jou, en het voorbereiden van jou voor de Grote Golven van verandering.

Waar te leven

Stel jezelf de vraag: “Waar moet ik leven?” Blijf vragen, en de stappen zullen beginnen te verschijnen als je hierin verandering moet aanbrengen. Je kunt niet slechts eenmaal vragen. Je moet herhaaldelijk vragen. Je moet dicht bij de vraag zijn. Je moet met de vraag leven en open zijn, echt open, voor wat eventueel aan jou gepresenteerd wordt, vooral als je al voelt dat waar je leeft niet permanent is, of je zorgen maakt over haar levensvatbaarheid als locatie om in de toekomst te leven.
Hoofdstuk 2: De Grote Golven en jou leven

De signalen herkennen

Om te beginnen moet je stil en opmerkzaam worden – kijken zonder oordeel, kijken zonder conclusies te trekken, kijken voor signalen. De signalen zijn niet overal. Maar ze zijn rijkelijk genoeg aanwezig, waardoor als je opmerkzaam bent en jezelf overgeeft aan opmerkzaam zijn gedurende de dag, je zaken begint waar te nemen, en ze zullen zich onderscheiden van al het andere. Ze zullen in het oog springen. Ze zullen meer indruk op je maken dan alleen maar de gebruikelijke fascinerende zaken of verstorende zaken waar je van zou kunnen horen of over zou kunnen lezen. Ze zullen op een dieper niveau indruk maken. Let op. Schijf ze op. Leg ze vast met datum en tijd en een locatie, zodat je kan beginnen de stukjes van de puzzel in te passen.
Hoofdstuk 4: De Vrijheid om met Kennis te bewegen

Waar sta je nu

De grote evaluatie met te inventariseren waar je nu staat – hoe je jou tijd gebruikt, jou energie, jou focus en jou interesses.
 Waar geeft je jou leven weg?
 Waar is het op gericht?
 Waar wordt het ondergebracht?
Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid energie per dag, een bepaalde hoeveelheid tijd per dag en een bepaalde hoeveelheid capaciteit in je geest om zaken te overdenken.
 Waar wordt dat nu allemaal voor gebruikt?
 Wat doe je?
 Waar leggen je prioriteiten?
 Waar win je energie in je leven en waar verlies je haar?
 Bij wie verlies je haar of, waaraan verlies je haar?
 Waar voel je je zeker en waar voel je je onzeker?
 Welke relaties die je nu hebt geven jou een gevoel van zekerheid en richting?
 Welke relaties verhullen die zekerheid of blokkeren ze volledig?
 Waar sta je op dit moment?
 Met wie ben je samen en wat doe je met hen?
 Wat zijn je bezittingen en geven ze je kracht of ontnemen ze je kracht?
 Wat geloof je en geeft dat geloof je helderheid of is het een vervanging van Kennis zelf?
 Wat doe je met je tijd?
 Als je in meditatie Zit, wat gaat er dan door je hoofd?
 Waar houd je denken zich mee bezig en welke problemen probeert het op te lossen?
Hoofdstuk 5: De Diepe evaluatie

Bezittingen

Begin met eenvoudige zaken. Inventariseer alles wat je bezit. Alles wat je bezit, zelfs onbelangrijke zaken hebben een bepaalde waarde voor jou en representeren op een subtiele manier een invloed. Als je leven vol zit met zaken die geen nut of zin hebben, vragen tot op zekere hoogte ze tijd en energie van je. Je bezit ze nog steeds en dus heb je nog steeds een relatie met ze. Ze nemen plaats in in je huis en in je geest. Alles wat je bezit dient eigenlijk in de grond praktisch en noodzakelijk te zijn of persoonlijk van grote betekenis, en die betekenis moet op een manier vorm aannemen die jou ondersteund in wie je nu bent en wat je voelt dat je naar toe gaat in het leven.
Hoofdstuk 5: De Diepe Evaluatie

Bezittingen sorteren

Het proces behelst sorteren, een grotere objectiviteit in je leven brengen – elk bezit dat je hebt bekijken en je de vraag stellen: “Is dit werkelijk van nut voor mij? Is dit persoonlijk van grote betekenis voor mij? En verhoogd en versterkt het mijn bewustzijn en begrip van mijzelf?”
Hoofdstuk 5: De Diepe Evaluatie

Relaties

Wat relaties betreft die je kiest en selecteert voor jezelf; je moet ze stuk voor stuk evalueren: “Versterkt deze relatie mij of verzwakt ze mij? Beweegt deze persoon in de richting waarin ik moet bewegen? Hebben we samen een grotere bestemming of moet ik deze persoon vrij laten om zijn eigen reis in het leven te volgen?”
Hoofdstuk 5: De Diepe Evaluatie

Ongemak evalueren

De waarheid is dat je niet bent waar je moet zijn in het leven, en je weet dit, en daarom voel jij je ongemakkelijk. Probeer niet af te komen van dit ongemak, want het is een teken in jou dat je leven in beweging moet komen, dat er een verandering teweeggebracht moet worden, en dat jij dat moet doen. Sta jezelf toe om bij dat ongemak te zijn. Voel het. Kijk wat het je te vertellen heeft. Kijk waar het je naartoe brengt. Waar bevinden zich de punten van ongemak? Waar wordt de leugen in je leven geleefd? Wat betekend het wantrouwen dat je hebt over jou relatie met deze persoon, deze locatie of dit ding?
Hoofdstuk 5: De Diepe Evaluatie

Waar op te letten in de wereld

 Je moet je bewust worden van de situaties betreffende beschikbaarheid van voedsel en water over de hele wereld
 Je moet je bewust worden van verandering in het klimaat en het effect op de voedselproductie in de wereld en het effect op het welzijn van mensen in zowel stedelijke- als plattelandsgebieden.
 Je moet je bewust zijn van politieke en economische instabiliteit en hoe het zich manifesteert op bepaalde plaatsen.
 Je moet je bewust zijn van het uitbreken van pandemieën.
 Je moet je bewust zijn van aanhoudende conflicten en conflicten die in de toekomst zouden kunnen ontstaan.

Als je naar de wereld kijkt, kijk dan naar deze zaken. Wees alleen maar getuige en kijk of er signalen zijn. Niet alles waar je naar zult kijken is belangrijk. Niet alles waar je naar kijkt is een signaal.
Hoofdstuk 6: Relaties en de Grote Golven

Doen wat je weet

Stel jezelf de vraag: “Wat moet ik doen om mezelf en mijn familie voor te bereiden?” Er zijn nu reeds zaken waarvan je weet dat je ze moet doen. Misschien ken je ze al enige tijd. Je moet ze nu uitvoeren. Doe de zaken waarvan je weet dat je ze moet doen vandaag en morgen zal je andere zaken weten die je moet doen. Als je ze doet, zal je meer zaken weten die je moet doen. Door het doen krijg je meer helderheid. Het afronden van de taken waarvan je weet dat je ze moet doen toont je de andere taken die je af moet maken.
Hoofdstuk 7: Je Familie voorbereiden

Pluspunten en lasten (minpunten?)

Je moet nu hier over nadenken – niet emotioneel, maar met rede – jou voordelen en nadelen in overweging nemend gebaseerd op waar je leeft, hoe je leeft en hoe je reist. Welke pluspunten heb je? Wat zijn je lasten? Wat is de sterke kant van je positie? Zal je jou leefomstandigheden radicaal moeten veranderen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering?
Als dat zo is, dan zal je dat redelijk snel moeten doen omdat dit soort zaken tijd vergen en tijd heb je niet zoveel. Als er brandstoftekorten zijn of de prijs van alles escaleert boven hetgeen jij je kunt veroorloven, wat zal je dan doen?
Hoofdstuk 8: Het gevaar van Isolement

Ontsnappen aan isolement

Je moet je isolement overbruggen. Raak betrokken bij je lokale gemeenschap. Spreek in je raden en bestuur van je lokale stad. Zoek uit wat jouw stad of jouw natie doet om zich voor te bereiden op deze grote problemen. Lees, raak op de hoogte, bezoek mensen, participeer. Ontsnap aan je isolement en het geobsedeerd zijn met jezelf. Raak betrokken. Wordt een voorstander. Deel de openbaring in dit boek met ander mensen. Lees wat andere mensen ontdekken als ze de Grote Golven van verandering beginnen te bespeuren. Dit is gezond voor je. Het werkt bevrijdend voor je. Als je handelt zal dat je zelfvertrouwen geven. Als je niet doet zal je zelfvertrouwen wegebben en je zult in wanhoop wegzakken. Dan zal je echt machteloos en echt kwetsbaar zijn.
Hoofdstuk 8: Het Gevaar van Isolement

Gevaarlijke plaatsen om te leven

Als je in een woestijngebied van je natie woont, moet je misschien vertrekken als er in de toekomst misschien geen water voor jou is en het misschien erg moeilijk is om voedsel bij jou gemeenschap te krijgen. Leef niet nabij stromend water, nabij rivieren die zullen overstromen in het aangezicht van zwaar weer en veranderende klimaatcondities. Het zal wijs zijn om weg te gaan uit kustgebieden die getroffen zullen worden door zwaar weer en in veel gevallen uit bepaalde grote steden die het onderwerp zullen zijn van extreme sociale onrust.
Hoofdstuk 8: Het Gevaar van Isolement

Hoe Kennis met je spreekt

Kennis zal met jou spreken via je gedachten, via je gevoelens. Maar zij zal niet via angst spreken zij zal niet via fantasie spreken en zij zal niet tot je voorkeuren spreken. Je moet open zijn, Kennis in jezelf vragen: “Wat moet ik nu doen? Wat is mijn volgende stap? Hoe moet ik deze specifieke situatie bezien? Welke beslissing moet ik nemen betreffende dit specifieke ding?
Hoofdstuk 8: Het Gevaar van Isolement

Met vragen naar Kennis komen

Hierbij moet je met alles naar Kennis komen. Vraag Kennis: “Is dit een goed idee” Vraag Kennis: “Moet ik de adviezen van deze persoon volgen?” Misschien voel je weerstand; misschien zal Kennis zwijgen. Beiden geven aan dat je zou moeten stoppen en niet verder gaan met die beslissing of het volgen van die persoon.
Hoofdstuk 8: Het Gevaar van Isolement

Mensen en gemeenschap

 Bezie je leven opnieuw – je relatie met waar je leeft, het huis waar je in leeft, je werk, je vervoer, je relaties.
 Wie is wijs onder degenen die je kent?
 Wie heeft vaardigheden?
 Wie is sterk?
 Wie kan de Grote Golven van verandering onder ogen zien?
 Ontdek welke middelen jou gemeenschap heeft.
 Waar kunnen ze voor zorgen?
 Welke pluspunten hebben ze werkelijk die jou en je gemeenschap kunnen ondersteunen.
Hoofdstuk 8: Het Gevaar van Isolement

Wat geloof je in

 Je vraag dus is waarin geloof je?
 Waar geloof je op dit moment in?
 Wat zal je ware kracht, vertrouwen moet en doorzettingsvermogen?
 Wat zal je de kracht geven om je eigen zwakten, je eigen ambities, je eigen geremdheid en je angst voor veroordeling door anderen te overwinnen?
 Wat zal je de kracht geven om je sociale conditionering te overwinnen om groter nood en een grotere reeks problemen te dragen?
 Wat zal je boven angst en wanhoop uittillen?
Hoofdstuk 11: Waarin zal je geloven?

Richtlijnen voor het begin

“Aanbevelingen om in een wereld van de Grote Golven te leven” zijn echt slechts bassisrichtlijnen omdat ieders omstandigheden iets zullen verschillen en iedereen een unieke missie en doel in het leven heeft om te ontdekken en te vervullen. Dus buiten het instellen van de initiële stappen en het ontwikkelen van een minimumfundering zal je op Kennis in jezelf en Kennis in anderen moeten vertrouwen om door de veranderende en onzekere tijden in de toekomst te navigeren.
Hoofdstuk 12: Jou doel en bestemming in een veranderende wereld

Het belang van innerlijke voorbereiding

Jouw innerlijke voorbereiding is hier belangrijker dan alles wat je aan de buitenkant doet, want alles wat je aan de buitenkant doet is van tijdelijk aard. Je kunt geen voedsel voor de rest van je leven opslaan. Je kunt jezelf niet beschermen voor elke gebeurtenis en eventualiteit. Je kunt geen voorraad voor decennia inslaan. En er zal geen plaats op aarde zijn die volledig veilig of buiten het bereik van de Grote Golven van verandering zal zijn.
Hoofdstuk 12: Jou doel en bestemming in een veranderende wereld

De waarheid kennen

Er bestaan drie fases in iets weten: zien, weten en handelen. Het wetend aspect hiervan, het tweede deel van dit proces, brengt een diepere resonantie en zelfonderzoek met zich mee. Men moet de vraag stellen: “Is dit de waarheid? Moet ik hierin handelen? Je kunt zelfs een positie innemen tegen hetgeen je ziet om te kijken welk soort reactie in jou plaatsvind. Je zou het op deze manier kunnen testen. Je zou kunnen uitlokken. Maar je zult zien dat uiteindelijk, mits het waar is, dat er een grote zekerheid is dat er betreffende hetgeen je ziet en weet actie ondernomen moet worden.
Hoofdstuk 14: Zien, weten en handelen

De Grote Golven van verandering bestuderen

Dus iemand moet bereid zijn om te kijken, om echt ergens naar te kijken, om echt te kijken naar de Grote Golven van verandering – om er over te lezen, om ze te onderzoeken, om te kijken wat ze inhouden, om meer te leren over de Grote Golven en hoe ze mensen in de wereld van tegenwoordig beïnvloeden en hun potentieel om de koers van de menselijke geschiedenis te veranderen. Wat zijn de implicaties? Mensen hebben dit bestudeerd. Intelligente mensen kijken hier naar en waarschuwen anderen. Wat betekend dit? Wat zijn de implicaties? Hoe zou het jouw leven en het leven van andere mensen kunnen veranderen?
Hoofdstuk 14: Zien, weten en handelen

Zijn bij wat je weet

Vervolgens is er het zijn met wat je weet en gezien hebt. “Wat betekend dit werkelijk voor mij? Is dit echt waar? En wat moet ik doen?”
Hoofdstuk 14: Zien, weten en handelen

Wat je zekerheid ondermijnd

Observeer jezelf. Kijk wat je geest je te vertellen heeft. Luister naar de verschillende stemmen in jou. Gebruik je rede of emotie of de consensus van anderen of autoriteitsfiguren om je af te leiden van het zijn met iets dat je ziet? Wat zijn de manieren die je zekerheid ondermijnen en je eigen ervaring ontzenuwd? Gebruik je rede of geloof of aannames of de autoriteit of van andere mensen of gewoonte of geschiedenis – wat gebruik je om jezelf en je ervaring te verraden? Dit moet je weten. Je moet zowel je kracht als je zwakte kennen. Je moet je neigingen bij zien, weten en handelen kennen.
Hoofdstuk 14: Zien, weten en handelen

Wat je zult volgen

De Grote Golven van verandering komen er aan. Ze zijn aan het groeien. Ze verschijnen aan de horizon. Ze beïnvloeden al miljoenen mensen over de hele wereld.
 Wat zal je nu doen?
 Wat zal je volgen?
 Welke stem in jezelf zal je volgen?
 Op welke wijsheid buiten jezelf zal je acht slaan?
 Hoeveel moed zal je verzamelen?
 Hoe ver zal je gaan in je voorbereiding?
 Hoe serieus neem je de situatie?
 Hoever zal je jezelf schikken om tegemoet te komen aan de intenties en verwachtingen van anderen?
Hoofdstuk 14: Zien, weten en handelen

Je kinderen voorbereiden

Je moet je kinderen voorbereiden, want zij zullen in een wereld leven van steeds grotere verandering en moeilijkheden. Je sterkt ze niet door ze te vertellen wat er aankomt, maar door hun verbinding met Kennis te versterken, door hun het verschil tussen fantasie en werkelijkheid te leren, door ze te helpen de aard van hun eigen kracht en zwakte waar te nemen, door de wijsheid die jij in het leven hebt geleerd met hen te delen en door hun te laten zien waar ze door de ervaringen van anderen aan wijsheid kunnen winnen.
Hoofdstuk 14: Zien, weten en handelen
Er kan veel meer wijsheid bij
http://www.greatwavesofchange.org

Stilte meditatieoefening

Stilte beoefenen is essentieel als je de diepere bewegingen in je leven wilt ervaren en als je de leiding van Kennis in jezelf bij het voorbereiden op de Grote Golven van verandering wilt ontvangen. Hier zal jij je onder het oppervlak van je geest begeven om stillere gedachteniveaus of zelfs helemaal geen gedachten te ervaren. Dit is extreem kalmerend en verjongend.
Er bestaan vier belangrijke elementen om dit soort meditatieoefeningen op te bouwen. Op de eerste plaats is het belangrijk om op een stille plaats zonder afleidingen of interrupties te oefenen. Neem indien mogelijk een kleine plaats in je huis in gebruik voor dit doel en versterk die omgeving om je oefening te ondersteunen.
Op de tweede plaats moet jij je tijdens de oefening lichamelijk gerieflijk voelen. Aangezien je zult zitten voor deze oefening moet je comfortabele stoel of kussen zoeken om je te ondersteunen.
Op de derde plaats zal je jou oefening met een passieve houding moeten benaderen. Dit betekend dat je in een ontspannen gemoedstoestand verkeerd en niet iets als inzichten of antwoorden probeert te krijgen. Je beweegt naar het bereiken van een staat van stilte of meditatie.
Tenslotte heb je iets nodig waar je jou geest op kunt concentreren zodat zij niet voortdurend afdwaalt. Dit kan je doen door ofwel je ademhaling te volgen of door zachtjes een betekenisloos woord of geluid uit te spreken. Als je geest begint af te dwalen naar gedachten of herinneringen, breng haar dan zacht terug naar je ademhaling of hete geluid dat je gebruikt. Wat er ook gebeurt, blijf je geest steeds terug brengen naar je ademhaling of je geluid. Blijf je aandacht terugbrengen. Gebruik van je adem of dit geluid zal, na verloop van tijd, jou in de ervaring van diepere en meer subtiele niveaus van de geest brengen, als een kiezelsteen die in een diepe poel zinkt. Hier ga je de wereld van Kennis binnen, buiten bereik van het intellect.
Daarom neem om te beginnen de tijd en ga naar je toegewijde oefenruimte. Zet je telefoon en andere apparaten uit die je oefentijd zouden kunnen verstoren Ga gerieflijk rechtop in de stoel of op de grond zitten. Neem enkele diepe ademhalingen om te ontspannen. Sluit je ogen en begin je te concentreren op ofwel je ademhaling ofwel op je woord of geluid. Je kunt op een natuurlijke manier je adem volgen of je kunt zacht een woord uitspreken. In de studie van de Steps to Knowledge word het geluid Na Rahn aanbevolen. Hierbij zeg je zacht tegen jezelf Na bij de inademing en Rahn bij de uitademing.
Of je jou ademhaling volgt of een geluid als Na Rhan gebruikt, het is belangrijk om erbij te blijven. Je geest zal de neiging hebben om af te dwalen, beelden of problemen, herinneringen of zorgen oproepend. Als je doorgaat zal het beoefenen van stilte gemakkelijker worden en je zult jezelf aantreffen in een zeer ontspannen maar alerte staat. Het is prima als je in het begin de neiging hebt om in slaap te vallen. Het betekend alleen maar dat je een uitgesproken behoefte hebt aan rust. Uiteindelijk val je niet in slaap maar in plaats daarvan zal je een staat van meditatie bereiken die feitelijk meer rustgevend is dan slaap.
Wees geduldig bij het leren mediteren. Het zou enkele maanden kunnen duren om deze oefening goed uit te voeren. Twintig minuten meditatie, twee keer per dag, zal een enorme beloning opleveren. Het bestuderen van de Step to Knowledge zal je een solide basis geven om deze en andere oefeningen die je ervaring verdiepen op te bouwen.
Hier neem je een reis onder het oppervlak van je geest in een diepere staat van bewustzijn. Je bouwt een sterke verbinding met Kennis, een verbinding die onder alle omstandigheden bij je zal blijven. Dit zal je kracht, helderheid en zekerheid geven in de toenemend onzekere tijd van morgen.


Oefening in het terugblikken op de Vier Pijlers

Neem elke week wat rusttijd om terug te blikken op de Vier Zuilen van je leven, in herinnering brengend dat elke Zuil belangrijk is. Alhoewel er misschien op een gegeven moment bij de een meer moeite of aandacht nodig is, zijn ze allemaal even belangrijk. Zoals bij de vier poten van een tafel moet elke zuil sterk zijn. Geen enkele Zuil kan opgeofferd worden voor de anderen. Je kunt niet een bouwen door verwaarlozing van alle anderen, of er kan niets belangrijks aan jou gegeven worden of gerealiseerd omdat je geen sterk genoeg fundament hebt gebouwd.

De Zuil van Relatie

Neem de eerste Zuil, de Zuil van Relatie, die jou relaties met mensen, plaatsen, bezittingen en zelfs situaties en condities in de wereld inhouden. Voel de conditie van deze Zuil, de conditie van jou relaties. Stel in jezelf de vraag: “Is er iets dat ik moet weten over een van mijn relaties?” Stel de vraag op zo’n manier dat alleen ja of nee geantwoord kan worden. Als het antwoord nee is dan is het goed. Maar als het antwoord ja is, zoek dan uit welke relatie dat zou kunnen zijn. Als een relatie in je hoofd komt, stel je dan de vraag: “Is er iets dat ik hier moet weten?” Open jezelf vervolgens om te ontvangen wat dat zou kunnen zijn. Misschien is er maar een moment voor nodif, maar je moet zeer aanwezig zijn. Inzichten kunnen naar je toe komen gedurende de oefening of op een later tijdstip. Wat belangrijk is is dat jezelf beschikbaar stelt voor Kennis en dat je de bereidwilligheid en bereidheid hebt om te weten.

De Zuil van loopbaan en kostwinnaar

Nu gaan we verder met de Zuil van Loopbaan en Kostwinnaar, de Zuil die gaat over werk, geld en bijdrage aan de wereld. Voel de conditie van deze Zuil. Ga verder met hetzelfde proces: “Is er iets dat ik moet weten over mijn loopbaan en kostwinnaar in de wereld?” Als iets in je hoofd komt, dan stel jezelf de vraag: “Is hier iets dat ik weten moet?” Open jezelf vervolgens voor dat wat het zou kunnen zijn. Jou inzichten zouden tot je kunnen komen in de vorm van beelden, ideeën, gevoelens en sterke lichamelijke sensaties, afhankelijk van je individuele aard en oriëntatie.

De Zuil van Gezondheid

Ga vervolgens naar de Zuil van Gezondheid, die jou lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid inhoud. Voel de conditie van deze Zuil. Stel jezelf de vraag: “Moet ik iets weten over mijn gezondheid of over de gezondheid van degenen die kort bij mij staan?” Als iets in je hoofd komt, stel jezelf de vraag: “Is hier iets dat ik moet weten?” Als dat het geval is, open jezelf ervoor . Zie het onder ogen. Ontvang het.

De Zuil van Spirituele Ontwikkeling

Ga vervolgens naar de Zuil van Spirituele Ontwikkeling en voel de conditie van deze Zuil. Stel jezelf de vraag: “Is er iets dat ik moet weten over mijn spirituele ontwikkeling?” En zoals bij alle andere Zuilen, als er iets in je hoofd komt, dan stel jezelf de vraag: “ Is hier iets dat ik moet weten?”
De Vier Zuilen Oefening zal met de tijd belangrijke inzichten over je leven opleveren. Het is belangrijk om deze inzichten vast te leggen in een dagboek en deze periodiek terug te lezen. Sommige inzichten hebben onmiddellijk betekenis en anderen worden met de tijd relevant.
Als je door gaat met deze oefening en je inzichten vastlegt, dan zal je zien dat je werkelijk inzichten van Kennis en signalen van de wereld ontvangt.
Neem zolang de tijd als nodig is om het proces af te maken bij het bezoeken van je Vier Zuilen. Dit zal je een structuur geven die je kunt gebruiken om bewust te blijven van deze vier fundamentele gebieden van je leven. Als je oefent zal je met de tijd blok voor blok, steen voor steen, een basis op beginnen te bouwen die de wereld niet kan laten wankelen of ondermijnen.