De Grote Golven en jouw leven


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 2 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Mensen zullen vragen; :Hoe zien deze Grote Golven er uit? Wat kunnen we verwachten? Waar bereiden wij ons werkelijk op voor? Is het een moeilijke situatie of is het een vreselijke situatie?” Het antwoord hangt van veel zaken af – van de reactie en verantwoordelijkheid van de mensen.

Met zekerheid zullen de grondstoffen van de wereld verminderd worden en er zullen grote problemen zijn om ze te waarborgen, met name in arme landen en voor arme mensen. En het risico op conflict en oorlog over deze verminderende hulpbronnen zal heel groot zijn. Het risico zal heel groot zijn.

Hoe zullen mensen reageren? Zal de mensheid zichzelf vernietigen als het worstelt en vecht voor wie de resterende hulpbronnen zal krijgen, of zal er grotere eenheid en samenwerking zijn? Het antwoord is onzeker, maar jullie gaan in beide gevallen een tijd van grote moeilijkheden binnen.

Het klimaat van de wereld zal veranderen en zal op de meeste plaatsen warmer worden – de voedselproductie verminderend, de watervoorziening verminderend, grote moeilijkheden in bepaalde delen van de wereld creërend. Onder deze omstandigheden is het risico van ineenstorten van de samenleving extreem groot en het feit dat de meeste mensen hiervan ofwel onbewust zijn of het veel te licht opnemen geeft reden tot grote bezorgdheid.

De mensheid heeft op te grote voet geleefd met haar natuurlijk erfgoed. Het heeft de wereld misbruikt, dit oord van weelde en overvloed. De mensheid heeft niet voor de toekomst gepland. Zij heeft haar gedrag niet gematigd. Zij heeft haar groot natuurlijk erfgoed verspild door hebzucht en door conflict, door misbruik en corruptie en nu moet het de consequenties onder ogen zien. Zij zal moeten betalen voor de zonder uit het verleden, zoals jullie kinderen zullen moeten betalen voor de zonden van het heden. Deze zonden zijn fouten, fundamentele fouten en in sommige gevallen enorme fouten.

Daarom kan je hier niet aan ontkomen. Je kunt niet ergens anders naar toe verhuizen en immuun zijn voor de Grote Golven van verandering. Je zult heel anders moeten leven en alleen Kennis in jou kan jou precies begeleiden in deze. Buiten volgen van de “Aanbevelingen voor Leven in de Wereld van Grote Golven” die inbegrepen zijn in dit boek, zal het aan Kennis in jou, de sterkte van je relaties met anderen en de moed en objectiviteit die jij in de omstandigheden mee kan brengen liggen, die de weg bepalen die je moet volgen. Want alles zal veranderen en er zal grote onzekerheid zijn.

Waar je leeft, hoe je leeft en met wie je bent zullen allemaal van enorme betekenis zijn voor het soort omstandigheden waarmee je geconfronteerd zult worden. En je zult toegang tot Kennis moeten verwerven – de diepere intelligentie in jouw, de intelligentie die God in jouw gecreëerd heeft – om deze vragen te beantwoorden. Het antwoord zal niet noodzakelijkerwijs een verklaring zijn, maar een reeks stappen – dingen die je stap voor stap moet doen. Want grote verandering vereisen dat jij in toenemende mate stap voor stap beweegt. De enige uitzondering hierop is je bevinden in een extreme noodsituatie, zoals je bevinden in een brandende woning of een zinkend schip. Maar buiten dit moet je een reeks acties volgen die op het moment voor jouw misschien nergens op slaan, een reeks acties die anderen misschien dom of onlogisch vinden. Je zult ze moeten volgen.

Stel jezelf de vraag “ Waar zou ik moeten leven?” Blijf vragen en de stappen zullen verschijnen als je op dit vlak een verandering moet doorvoeren. Je kan niet maar een keer vragen. Je moet herhaaldelijk vragen. Je moet bij de vraag zijn. Je moet met de vraag leven en open zijn, echt open, voor wat eventueel aan jouw gepresenteerd wordt, met name als je al voelt dat waar je bent niet permanent is, of als je zorgen hebt over haar levensvatbaarheid als een plaats om in de toekomst te leven.

Je moet zeer open zijn, begrijp je, want Kennis zal jou niet naar de veiligste of gemakkelijkste plaats brengen. Het zal je naar de plaats brengen waar je grotere kracht boven kan komen, waar je bestemming vervult kan worden en waar het mogelijk is om de werkelijk belangrijke mensen in je leven te ontmoeten en de echt belangrijke activiteiten van je leven aan te gaan.

Dit is volledig buiten het bereik van alleen maar veilig en beschut te zijn. En dat is een van de redenen waarom mensen het antwoord niet begrijpen als het antwoord gegeven wordt. Zij begrijpen of vertrouwen hun diepere geneigdheid niet omdat zij de vraag stellen met een verborgen motief om te krijgen wat ze willen – verreikt te worden, beschermd te worden te behouden wat ze hebben of om meer te hebben. Maar dit is niet het accent dat Kennis legt. Kennis zal je hier beschermen, maar het zal je redden en je beschermen voor een groter doel.

In zekere zin voorzien de Grote Golven van verandering in een zeer optimaal milieu voor Kennis om te verschijnen want er is werkelijk geen plaats waar je veilig zal zijn. Er zal geen plaats zijn die echt beveiligd is, waar je van het soort voordelen kan genieten waar je in het verleden van genoten hebt, waar je je veilig en immuun zult voelen voor de problemen die om je heen verschijnen.

Het overleven van je persoonlijkheid is hier niet de kwestie. Het is de vervulling van je missie. Want jij hebt ervoor gekozen om in de wereld te komen in de tijd dat de Grote Golven de wereld zouden raken. Je bent in een tijd gekomen waarin de mensheid de competitie vanuit de Grotere Gemeenschap aan zou moeten pakken, van binnenvallende machten vanuit het Universum om je heen. Je bent op een tijdstip van grote moeilijkheden en onzekerheden gekomen, een tijd van grote wrijving en kans op oorlog. Klaag daarom niet. Ontken of veroordeel de omstandigheden van de wereld niet, als zij in feite de grootste mogelijkheid voor jouw verlossing en voor jouw vervulling hier bevatten.

Jouw grote relaties zullen niet naar je toekomen als je ergens in een schuilplaats zit, te doen alsof je gelukkig, veilig en beschut bent, omgeven door al jouw onnodige bezittingen, betrokken in simpele en ongeïnspireerde en domme activiteiten. De grote relaties zullen onder deze omstandigheden niet naar je toekomen, slechts terloopse vriendschappen, slechts mensen die je hobby’s delen of anderen die jouw uit willen buiten of willen delen in welke rijkdom je ook zou kunnen hebben.

De grote relaties zullen komen bij het tegemoet treden van grote veranderingen en moeilijkheden, omdat in dit milieu die diepere en echtere natuur van mensen zichtbaar wordt. En mensen zullen een grotere loyaliteit in henzelf en een grotere loyaliteit naar anderen moeten kiezen. Hier worden grote relaties herkend, gecultiveerd en tot uitdrukking gebracht. Hier geen dwaze en inschikkelijke liefdesavonturen meer. Geen tijdverspilling meer door te proberen eindeloos plezier te hebben met iemand, terwijl je in feite nergens samen naar toe kunt en niets belangrijks samen te doen hebt. Geen verspilling van je leven meer in het najagen van schoonheid, charme en rijkdom; fantaserend over jezelf en anderen; proberen er goed uit te zien, geaccepteerd te worden en jezelf te degraderen op elke mogelijke manier om de bekoring of bewondering van iemand te winnen. Er zal nu weinig tijd voor zulke dingen zijn.

Terwijl deze tijden extreem gevaarlijk en riskant zijn,leveren zij jouw het optimale milieu om je grotere krachten te ontdekken en hiermee een aantal grotere relaties. Hier kan het groter doel en betekenis van je leven kan verschijnen als je jouw situatie juist begrijpt en als je leert in contact te treden met je diepere natuur en er in toenemende mate op te vertrouwen.

Hier moet je reageren als anderen niet reageren. Jij moet voorzorgsmaatregelen nemen als anderen geen voorzorgsmaatregelen nemen. Jij moet je omstandigheden veranderen als er geen directe reden voor lijkt te bestaan om het te doen. Je moet een innerlijke drang en een innerlijke richting volgen, zonder echt te begrijpen wat er gebeurt en hoe jouw toekomst of de uitkomst er uit zal zien. Als je de kracht of moed niet hebt om dit te doen, blijf je waar je bent, in toenemende mate vol rakend van angst en verwarring, toenemend bezorgd, in toenemende mate gefrustreerd en dwangmatig totdat jouw omstandigheden afdrijven en je leven uithollen als een persoon die op een langzaam zinkend eiland staat of op een boot die steeds meer water maakt.

Je zult voorbereid moeten zijn om ingrijpende maatregelen te nemen en je zult eventueel alleen moeten handelen. Niet iedereen die nu bij je is – je vrienden of zelfs je familie – zal noodzakelijkerwijs reageren op de Grote Golven van verandering of op de kracht en invloed van Kennis in hen. Alleen maar bezorgd en ongerust te zijn is niet genoeg. Alleen maar bewust te zijn van het probleem is niet genoeg. Je moet voorbereid zijn om te handelen – niet gehaast, niet gedwongen, niet in paniek, maar stappen in je voorbereiding uitvoerend.

De Nieuwe Boodschap heeft Stappen naar Kennis voorzien, zodat je kan beginnen met het bouwen van deze diepere verbinding met Kennis, een verbinding waarop jij in de toekomst in toenemende mate zult moeten vertrouwen als alle bronnen van zekerheid op de proef gesteld, verstoord en strijdig worden.

Want waar zal jij je op richten, naar wie zal jij je richten in tijden van grote verandering en onzekerheid? Jouw regering? Jouw vrienden? Jouw religie? En als je daar geen zekerheid of duidelijkheid kan vinden, zal je dan vluchten in je hobby’s of je fantasieën of je hartstochten? Dit is een kritische vraag, begrijp je.

God heeft jou Kennis gegeven om je de weg te wijzen, je te beschermen en je te leiden naar een grotere vervulling in de wereld zoals die is. Vraag daarom niet meer van God. Als de deze grote schenking niet kan ontvangen – een geschenk groter dan jij je voor kan stellen, een geschenk dat je elke dag en onder elke omstandigheid zal dienen – als je dit niet kunt ontvangen, als je hierop niet vertrouwd, als je dit niet volgt, vraag dan niet om een wonder. Je zou kunnen vragen, maar je zult moeten vertrouwen op wat God jouw gegeven heeft. Je hebt een wereld gecreëerd waarin dit in toenemende mate nodig zal zijn, een wereld waar fantasie, speculatie en veronderstelling steeds moeilijker te maken en in stand te houden zal zijn.

De tijden zullen moeilijker worden. Mensen zullen armer worden. Alles zal duurder worden en in sommige gevallen niet voorhanden. Hoe zal je functioneren in zo’n milieu? Je zult je op eenvoudige pleziertjes moeten richten – het plezier van het moment, de schoonheid van de natuur, met andere mensen op een significante manier contact maken, van erg eenvoudige dingen genieten., Relaties zullen nu simpel en eerlijk moeten zijn. Alhoewel veel mensen misleiding zullen gebruiken om voordeel over anderen te verkrijgen, zullen relaties erg eenvoudig, direct en eerlijk moeten worden.

In zekere zin zal je leven oprechter, gezonder en meer in balans moeten worden in plaats van dit uitzinnig gedoe om jouw fantasieën en jouw behoeften, jouw verwachtingen en de verwachtingen van anderen te vervullen – dit uitzinnige, uitzichtloze, ongelukkige leven, waarin je geen idee van jezelf hebt, of waar je naar toe gaat of waar jij echt voor dient.

Dus zelfs in het aangezicht van de Grote Golven van verandering, zelfs in het aangezicht van de gevaren van interventie en competitie van buiten de wereld, heb je een kans om je leven op orde te brengen, om een oorspronkelijke set prioriteiten op te stellen en stoppen met je tijd, je energie en je levensenergie te verspillen met zaken die geen betekenis, waarde of doel hebben. Je hebt de kans om sterk, geïntegreerd, gebalanceerd, moedig, objectief en medelevend te worden, terwijl jij je daarvoor eenvoudig overgaf aan jouw cultuur, in een poging om dingen te hebben, de zijn en te doen die niet essentieel voor jouw natuur waren of voor jouw groter doel om hier te zijn.

Hier wordt jouw relatie met jezelf cruciaal, fundamenteel, praktisch en mysterieus. Om het even welke moeilijkheden uit het verleden je had en om het even welke gebreken of onvolkomenheden je nu hebt zullen overschaduwd worden door de behoefte van het moment de behoefte om je op de toekomst voor te bereiden. Dit is het perfecte tegengif voor zelfbezetenheid en geestesziekte, voor slechte mentale gezondheid en slechte emotionele gezondheid. Je zult nu dingen moeten doen die je nooit eerder hebt moeten doen, dingen moeten leren die je nooit eerder hebt moeten leren, om vindingrijk en opmerkzaam te worden.

Kijk niet naar de toekomst denkend aan en zorgwekkend zijn over wat je zou kunnen verliezen. Herken dat de toekomst de macht heeft om je te verheffen, om je aan jezelf terug te geven, om jouw echte doel om hier te komen en jouw ware capaciteiten te herstellen. Maar je moet toegang krijgen tot Kennis, want alleen Kennis weet wie je bent, waarom je hier bent en hoe jij in staat zal zijn om door de moeilijke tijden in de toekomst te navigeren.

Als jij je van tevoren voor kan bereiden, zal je in de positie verkeren om anderen te helpen. Als je wacht zal de verandering die je zult moeten maken wanhopig, kostbaar en riskant zijn. Als je het van je afschut, of je vraagtekens erbij plaatst of het betwijfeld of denkt dat het niet belangrijk is zal je jezelf aan een alsmaar toenemend gevaar blootstellen en met als resultaat dat je kansen op succes af zullen nemen.

Dit is geen zinloze kwestie. Dit is niet louter speculatie. De Nieuwe Boodschap vertelt jouw wat er komen gaat. Zij waarschuwt jouw. Zij is jouw voor aan het bereiden. Maar het is nog steeds aan jouw om te reageren, om verantwoordelijk te zijn – om in staat te zijn te antwoorden en te leren hoe, stap voor stap, de dingen die je moet doen te volgen, met moed en doorzettingsvermogen.

Tijd is belangrijk nu. Je hebt nu geen tijd om te verslappen. Je hebt geen tijd om afgeleid te zijn, meegenomen te worden door andere dingen of om vast komen te zitten in de omstandigheden van je leven. Hiervoor is nu geen tijd. Je moet jouw leven serieus nemen. Je moet letten op de voortekenen van de wereld die jouw vertellen dat er grote verandering aankomt. Je moet leren te luisteren naar de beweging van Kennis en het aandringen van Kennis in jezelf.

Jouw studie van de Steps to Knowledge zal je leren hoe de signalen van de wereld en de signalen van Kennis te lezen, want dit is een compleet andere manier van onderricht, niet te vergelijken met iets waar de wereld in kan voorzien. Dit onderricht is zonder fantasie. Het is zonder vooringenomenheid. Het is zonder een idealistische zienswijze over de toekomst. Het is zonder menselijk compromis en menselijke corruptie. Het is puur en krachtig en jij moet krachtig worden om je ermee bezig te houden en het zal jouw inderdaad deze kracht geven.

In de toekomst zal er een hoge menselijke nood zijn. Veel mensen zullen niet genoeg voedsel of onderdak hebben. Er zal in de grote steden maar ook in de kleinere gemeenschappen grote onrust onder de burgers zijn. Jij moet sterk genoeg zijn om niet alleen een veilige positie voor jezelf maar verkrijgen, maar ook om anderen te assisteren, met name de ouderen en de jongeren. Levens zullen door conflict en armoede verloren raken. Dit zal afhangen van of naties en culturen kiezen om de hulpbronnen van de wereld te delen of proberen ze voor zichzelf te winnen.

Dus er is een bereik van gevolgen dat reikt van moeilijk tot verschrikkelijk. Het is niet aan jou om de uitkomst te bepalen. Het is aan jou om je op de toekomst voor te bereiden en volledig in het nu te leven – ogen weid open, alert, verantwoordelijk zijnd en jezelf op de juiste manier inzettend. Je hoeft nu niet veel boeken te lezen. Je hoeft geen films te zien. Je hoeft je niet bezig te houden met eindeloze en nutteloze conversaties met mensen. Je hoeft niet op te gaan in je hobby’s en je interesses. Je zou je alleen moeten richten op wat voor jou essentieel en van grote betekenis is.

Je hebt Vier Zuilen in je leven. Zoals de vier poten vier poten van een tafel houden ze je leven overeind. Denk aan je leven alsof het Vier Zuilen heeft – een Zuil van Relaties, een Zuil van Gezondheid, een Zuil van Werk en Kostwinnerschap en een Zuil van Spirituele Ontwikkeling. Jouw leven is slechts zo sterk als de zwakste Zuil, de zwakste poot van de tafel. Hoeveel je kan zien, hoeveel je kan weten en hoeveel je kan doen zal afhangen van de sterkte van deze Zuilen.

De Zuilen van de meeste mensen zijn nauwelijks opgebouwd. Misschien hebben ze de nadruk op een gebied gelegd. Ze hebben hun hele leven gericht op relaties, os ze hebben hun hele leven gericht op hun werk en hun carrière, of ze zijn geobsedeerd geworden door gezondheid en het domineert alles wat ze doen. Of misschien zijn ze gevlucht en hebben ze geprobeerd zichzelf onder te dompelen in hun beoefening van spiritualiteit en religieuze overtuigingen, onderwijl toestaand dat de rest van hun leven onontwikkeld en uit balans is.

Er zijn enkele mensen die twee Zuilen gebouwd hebben. Maar heel weinig mensen hebben adequaat alle Vier Zuilen van hun leven opgebouwd. Dit doen is een perfect tegengif voor excentriciteit en extremisme. Want als je echt de Vier Zuilen van je leven op aan het bouwen bent, kan je in geen enkel gebied extreem of excentriek zijn. Je kunt niet dwangmatig zijn. Je kunt niet verslaafd raken, omdat je te druk bent met het verzorgen van de fundamentele Zuilen van je leven, je zult geen tijd hebben voor dwaasheid of zelfdestructief gedrag. Welk een zegen zou dit zijn en de resultaten zijn diepgaand, jou een sterk leven gevend, een brede set bekwaamheden en competenties in elk aspect van je leven.

Jouw Zuil van Relaties moet mensen bevatten die in staat zijn om te reageren op de Grote Golven van verandering – mensen die niet functioneren vanuit angst en bezorgdheid, maar vanuit zekerheid en overtuiging en het verlangen om de wereld te steunen en bij te staan.

Jouw Zuil van Werk moet werk representeren dat duurzaam naar de toekomst is – werk dat voorziet in echte goederen en diensten aan mensen, werk dat jou zinvol met anderen verbindt en dat minimaal in de basisbehoeften kan voorzien die je nodig hebt om in de wereld te leven.

In jouw Zuil van Gezondheid moeten jouw lichaam en jouw geest als voertuigen voor Kennis functioneren. Want het lichaam dient de geest en de geest dient de ziel in de hiërarchie van je Wezen. Je hoeft niet mooi of atletisch te zijn of fantastisch op enigerlei manier, alleen functioneel. Goede gezondheid, goede mentale gezondheid, goede emotionele gezondheid, oprechtheid naar jezelf, oprechtheid naar anderen, het vermogen om het moment te waarderen en er plezier aan te beleven, het vermogen om de toekomst te herkennen en je erop voor te bereiden, het vermogen om verbinding te maken met Kennis en een echte basis in je leven te hebben en het vermogen om eenvoudige en dankbare pleziertjes en artistieke expressies te hebben – dit representeert de Zuil van Gezondheid.

De Zuil van Spirituele Ontwikkeling gaat fundamenteel over jouw verbinding met Kennis – deze verbinding opbouwen, op deze verbinding vertrouwen, de wijsheid leren om haar uit te dragen naar de wereld, leren hoe haar toe te passen en haar te herkennen en de kracht van Kennis te onderscheiden van alle andere verplichtingen of invloeden in jouw geest. Wat jouw spirituele beoefening moge zijn, welk religieus geloof je mag hebben, of zelfs al heb je geen religieus geloof dat je kan definiëren, is het jouw verbinding met Kennis die je verbind met wat God je gegeven heeft om je te beschermen, te begeleiden en je naar jouw grotere vervulling en dienst aan de wereld te leiden. Dit is jouw Zuil van Spirituele Ontwikkeling.

Je moet deze Vier Zuilen opbouwen. Het is essentieel voor de toekomst, want de tijden zullen moeilijk en instabiel worden. Hoe sterker je basis, hoe beter je toegerust zult zijn om de stormen van de wereld te doorstaan en om te gaan met de toenemende chaos als verwarring, leed en razernij van de mensen om je heen toeneemt. Je zult moeten weten waar je naar toe moet, wat je moet doen, wat je moet zeggen, wat je niet moet zeggen, waar jezelf te geven, waar jezelf niet te geven, waar je jezelf mee bezig moet hoeden, waar je jezelf niet mee bezig moet houden, waar je uit te spreken, waar je niet uit te spreken, waarheen te reizen en waar niet heen te reizen.

Je moet deze basis hebben; anders zullen de Grote Golven je wegspoelen. Je zult je overweldigd voelen. Je leven zal je overvallen en je blijft berooid achter en blootgesteld aan zeer donkere invloeden in de wereld en zelfs van buiten de wereld. Nogmaals, de moeilijkheid van de tijden is de perfecte gelegenheid voor jou om opnieuw verbinding te maken met jouw leven, om jouw Vier Zuilen te bouwen, om jouw integriteit te herstellen, om vastberaden actie te nemen en om te leren om moedig en objectief te zijn.

Hier gaat het niet over perceptie, of je liefdevol of angstig bent. Het gaat werkelijk over of je wijs of onverstandig bent, of je verantwoordelijk bent of onverantwoordelijk. Houd jezelf niet afzijdig, denkend dat het allemaal over perceptie gaat. De Grote Golven zijn vele malen krachtiger dan jij bent. Jij zult ze niet veranderen met jouw bevestigingen of afwijzingen. Maar je kunt leren om ze te verlichten, om je aan ze aan te passen, om ze in jouw voordeel te gebruiken en ze te gebruiken om anderen bij te staan.

De menselijke nood om je heen zal immens zijn – groter dan welke wereldoorlog zullen ze zijn. En je zult voorbereid moeten zijn om voor mensen te zorgen, misschien zelfs mensen die je niet kent en om anderen bij te staan op manieren die nieuw en onverwacht voor jouw zullen zijn. Er zullen grote tekorten aan voedsel zijn en op sommige plaatsen grote tekorten aan water. Jullie energiebronnen zullen kostbaar worden, moeilijk en duur om er aan te komen. Er zal politieke en economische instabiliteit heersen en er zal veel sociale onrust op veel plaatsen in de wereld zijn

Dit is de wereld die jij bent komen dienen en hoe meer je verbonden bent met Kennis in jezelf, hoe meer je deze herkenning zult verwerven, welk jouw angsten en jouw onrust zal stillen en jouw kracht en jouw grote Bron en alle betekenisvolle relaties zal bevestigen, die hier zijn om jouw te dienen en te helpen.

Je bent gekomen om een wereld in overgang te dienen, een wereld die zich op vele manieren zal moeten verenigen om de fundamentele noden van de menselijke familie het hoofd te bieden, een wereld die zichzelf voor zal moeten bereiden om met moeilijke interventies van rassen van buiten de wereld het hoofd te bieden, rassen die hier zijn om hun voordeel te doen met een zwakke en verdeelde mensheid.

Dit is s’mensens grootste uur, grootste uitdaging, grootste gevaar en grootste gelegenheid voor vereniging en samenwerking, waar de hulpbronnen van de mensheid en de grote talenten van de mensheid samenkomen teneinde de beschaving te handhaven, de wereld te herstellen en jullie voor te bereiden op jullie toekomst en jullie bestemming binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum.

Toch, moet je het over een totaal andere boeg gooien, een andere benadering. Je zult moeten leren hoe je dit moet doen en sterker worden en snel want tijd is nu cruciaal. Elke maand en elk jaar is kritiek in het vaststellen of je sterker of zwakker wordt, beter voorbereid of slechter voorbereid, zekerder of onzekerder, meer verbonden met anderen op een zinvolle manier of minder verbonden.

Het bewustzijn van de Grote Golven van verandering is Gods grote roeping voor jou en groot geschenk aan jouw, die fortuinlijk genoeg is om deze woorden te lezen. Want het is een grote liefde die deze waarschuwing, deze zegen en deze voorbereiding in de wereld brengt – een liefde voor de mensheid, een liefde voor de mogelijkheden van de mensheid en een zorg om voor de mensheid te voorzien in wat zij zal moeten zien, weten en doen om zich voor te bereiden op een leven in een radicaal veranderende wereld en zich voor te bereiden op jullie toekomst in de Grotere Gemeenschap, die nu jullie grotere bestemming representeert.

Ontvang dit bewustzijn als een geschenk van grote liefde, want grote liefde is het. Ontvang het als een bevestiging van wat je diep van binnen weet, want een bevestiging is het. Accepteer het als een geschenk uit liefde en respect, want dat is het. Gebruik het en volg het zo goed als je kunt, want dat is hoe je jouw relatie met God eert. En dat is hoe jij het grote doel dat je in deze tijd hier gebracht heeft vervult.