Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De Grote Golven van verandering: Een krachtige reeks convergerende krachten die onze leefomgeving, klimaat, grondstoffen en economische realiteit drastisch zal veranderen, die elk aspect van ons leven en de toekomst van onze wereld zal aangrijpen.

Kennis: De diepere spirituele intelligentie die in elke persoon leeft. Deze intelligentie bestaat buiten de wereld van het intellect en is de bron van alles wat we weten. Intrinsiek begrip. Eeuwige wijsheid om ons te begeleiden, ons te beschermen en ons te leiden naar een grotere participatie in het leven. Kennis is het tijdloze deel van ons dat niet beïnvloed, gemanipuleerd of gecorrumpeerd kan worden.

De Weg van Kennis: De meest elementaire spirituele leerstelling die er bestaat. De basis van alle wereldlijke religies. De grootste belofte voor de mensheid en nu de grootste noodzaak voor de mensheid. Elke vooruitgang die om het even welke persoon kan boeken in het leren van de Weg van Kennis verzekerd verder het toekomstig welzijn van de mensheid. De nadruk ligt hier niet op verlichting. De nadruk ligt bij het geaard zijn in Kennis – nuchter, helder, observerend, klaar voor beantwoording en gereed om te geven wat je weet dat je moet geven waar dan ook het geschenk bedoeld was om te geven.

Stappen naar Kennis:
Stappen naar Kennis is het spiritueel praktijkboek van de Nieuwe Boodschap. Aangeboden in een zelfstudie formaat bevat het 365 Stappen die het voor jou mogelijk maken om innerlijke zekerheid en richting te ervaren. Deze ervaring kan jou elke dag ondersteunen en leiden in elke situatie. Het is de kaart en de handleiding die je met je mee neem in de Grote Golven.

God: God is de bron van Kennis in jou, waarbij Kennis de diepere spirituele geest is die de Schepper jou en alle bewuste wezens in het universum geschonken heeft. God heeft de diversiteit van leven in het fysieke universum geschapen en heeft het evolutionair proces in gang gezet om bezit te nemen van alle ruimte en tijd.

Nieuwe Boodschap van God: De Nieuwe Boodschap van God is een ware communicatie van de Schepper die in een tijd van grote verandering, conflict en oproer in de wereld gestuurd is. De Nieuwe Boodschap levert de kennis, wijsheid en richting die de mensheid niet voor zichzelf kon leveren teneinde tegemoet te komen aan de grote uitdagingen waar de gehele menselijke familie nu tegenover staat. De Nieuwe Boodschap is niet gebaseerd op enig bestaande religieuze traditie of spirituele leerstelling. Het is een geschenk voor mensen van alle naties en religies. Zij eert de blijvende waarheid in alle grote Boodschappen die de Schepper ooit aan de wereld gegeven heeft, maar toch verschild zij van alles dat ooit eerder geopenbaard is aan de mensheid.

Grotere Gemeenschap: Heelal. Het immense fysieke Universum waarin de mensheid op aan het komen is, dat intelligent leven in ontelbare manifestaties en fasen van evolutie bevat. De Grotere Gemeenschap is een concurrerend milieu op een enorme en onvoorstelbare schaal. Het vertegenwoordigd de grootste drempel die de mensheid ooit onder ogen zal zien, maar we zijn onvoorbereid.

Menselijke bestemming: Het is de bestemming van alle mensen die op dit moment in de wereld leven om de Grote Geloven van verandering en de confrontatie met intelligent leven van de Grotere Gemeenschap onder ogen te zien. Dit onze evolutie. Het is onze bestemming om in de Grotere Gemeenschap op te komen als een vrij en zelfbeschikkend ras.

Tekens: Boodschappen van zowel Kennis in ons als de wereld in het algemeen die ons waarschuwen voor gevaren, mogelijkheden en veranderende omstandigheden. Tekens die in ons opkomen kunnen afhankelijk van onze individuele natuur en gerichtheid, de vorm aannemen van beelden, gangbare gedachten, een innerlijke stem, dromen of krachtige fysieke sensaties.

Zien: De mogelijkheid om over en voorbij onze angsten en voorkeuren te kijken teneinde de betekenis van veranderende omstandigheden en tekens van toekomstige gebeurtenissen die achter de horizon verschijnen te zien. Om deze helderheid van geest te hebben moet je kijken zonder conclusies te trekken, zonder te proberen dingen met elkaar te verbinden, zonder te proberen zaken eenvoudig en begrijpbaar te maken. In plaats daarvan sta je toe, als bij het leggen van een puzzel, dat de stukjes verschijnen en samenvallen. Dit wordt zien genoemd.

De Liefde/Angst Dichotomie: Het geloof dat er maar twee gezichtspunten zijn bij het kijken naar onszelf, anderen en de wereld: liefde en angst. De leerstelling van de Grote Golven bestrijdt dit concept als blind, voorkeur gevend en zelfbeperkend. Ware liefde is niet altijd aardig en geruststellend. En echte angst als het tegenovergestelde van denkbeeldige angst is de manier van de natuur om je voor gevaar te waarschuwen. Onrust en ongemak zijn vaak tekens dat er iets aandacht en actie behoeft in je leven. Het ontkennen van deze ervaringen evenals liefdeloos zijn is jezelf de realiteit, de wijsheid en de voordelen van het volle bereik van je ervaringen in het leven te ontzeggen.

Intelligentie: Ware intelligentie is het vermogen en het verlangen om te leren en je aan te passen. Ware intelligentie is niet simpel complexe problemen oplossen of pienter en gevat zijn. Want als je niet kunt zien en je kunt niet weten, welke voordeel geven deze aspecten van de geest jou dan? Ware intelligentie is het vermogen om met betrokkenheid en zekerheid geleid door Kennis te zien, te weten en te handelen .