Stappen naar Kennis | 99-182

Stap 99

Vandaag zal ik de wereld niet beschuldigen.

Oefen vandaag in het niet beschuldigen van de wereld,niet oordelen van overduidelijke fouten en ook niet claimen en de verantwoordelijkheid bij anderen leggen voor deze fouten. Zie in stilte naar de wereld. Laat je geest stil zijn.

Beoefen dit ieder uur en zie de wereld met je ogen open. In je twee langere oefenperiodes,beoefen je ook het zien met je ogen open naar de wereld. Het maakt niet uit waar je naar kijkt,want het is allemaal hetzelfde. Je concentratie vandaag, zal kijken zonder oordeel zijn ,want dit zal de ware vermogens van je geest ontwikkelen.

Oefen daarom met je ogen open,zien zonder oordeel in je oefenperiodes. Kijk naar je onmiddelijke omgeving. Kijk alleen naar dingen die werkelijk daar zijn. Laat je niet in beslag nemen door verbeelding. Laat je gedachten niet dwalen door het verleden of de toekomst. Wees alleen getuige van wat is. wanneer er veroordelende gedachten naar boven komen,laat ze eenvoudig gaan zonder er aandacht aan te schenken,want vandaag beoefen je zien_zien zonder oordeel zodat je mag zien wat er werkelijk is.

Oefening 99: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 100

Vandaag ben ik een beginnend student van Kennis.

Je bent een beginnend student van Kennis. Accepteer dit beginpunt. Claim niet meer voor jezelf,want je begrijpt de weg naar Kennis niet. Op de weg naar grotere veronderstellingen oogstte je grote beloningen voor jezelf,maar dit leid je in een andere richting dan de weg naar Kennis,waar alle dingen die vals zijn worden opgegeven en alle dingen die waar zijn worden omarmd. De weg naar Kennis is niet de weg die mensen zichzelf voorgesteld hebben,want het is niet ontstaan uit verbeeldingskracht.

Ben daarom een beginnend student van Kennis. Herhaal deze verklaring ieder uur een geef het serieuze overweging. Ondanks de manier waarop je jezelf ziet,of het nu verheven of kleinerend is,het maakt niet uit wat je hiervoor gedaan hebt,het maakt niet uit wat je denkt te hebben bereikt,je bent een beginnend student van Kennis. Als een beginnend student wil je alles leren dat geleerd kan worden,en je hebt niet de last om dat waar je denkt aanspraak op te kunnen maken te moeten verdedigen. Dit zal je lasten in het leven verlichten en geeft je de mogelijkheid voor ware motivatie en enthousiasme,die je nu ontbeerd.

Wees een beginnend student van Kennis. Begin je twee langere oefenperiodes met deze verklaring en sta jezelf toe in stilte te zitten en te ontvangen. Zonder verzoeken ,zonder vragen en zonder verwachtingen of eisen,sta je geest toe om stil te zijn, want je bent een beginnend student van Kennis en weet nog niet wat te vragen of te verwachten.

Oefening 100: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

DE WERELD HEEFT ME NODIG, MAAR IK WACHT.

WAAROM WACHTEN ALS DE WERELD JE NODIG HEEFT?
Is dit niet inconsistent ten opzichte van datgene wat wij hier presenteren? Het is eigenlijk helemaal niet inconsistent als je de betekenis begrijpt. Omdat de wereld jou nodig heeft, zou wachten onrechtvaardig en onverantwoordelijk zijn. Is dit niet in strijd met wat wij hier onderwijzen? Nee, het is niet tegenstrijdig, als je begrijpt wat hier bedoeld wordt. Als je serieus hebt overwogen wat wij je tot dus ver hebben gegeven ter voorbereiding, zul je je realiseren dat op zichzelf, Kennis in jou zal reageren op de wereld en zul je je bewogen voelen om te geven op bepaalde plaatsen en op andere weer niet. Deze specifieke reactie in jou ontstaat niet uit persoonlijke zwakte , persoonlijke onzekerheid of de behoefte om erkend te worden. Het zal niet een vorm zijn van ontwijken of schuld. In feite, heeft het helemaal niks met jou te maken. Dat is waarom het zo groot is, omdat het niet bedoeld is je nietigheid op te lossen maar om de kracht van de Kennis die in de wereld aanwezig is te demonstreren zodat je er getuige van mag zijn en een voertuig mag zijn om dat uit te dragen.

WAAROM WACHTEN ALS DE WERELD JE NODIG HEEFT?
Omdat je er niet aan toe bent om te geven. Waarom wachten als de wereld je nodig heeft? Omdat je de urgentie nog niet begrijpt. Waarom wachten als de wereld je nodig heeft? Omdat je om de verkeerde redenen geeft en dat zal alleen je dilemma versterken. De tijd van geven zal komen, en jouw leven zal van zichzelf geven, en je zal voorbereid zijn om dit te accepteren, er op te reageren en de begeleiding volgen van de Kennis in jou. Als je de wereld werkelijk van dienst wil zijn, dan moet je voorbereid zijn, en dat is hetgeen wat we nu, aan het ondernemen zijn.

LAAT DE MOEILIJKHEDEN VAN DE WERELD JOU NIET IN GROTE ANGST DOEN VERVALLEN.
Laat de bedreigingen van vernietiging niet jouw angst opwekken. Laat het onrecht in deze wereld je woede niet stimuleren, want als dat gebeurt zie je zonder Kennis. Je ziet je eigen falende idealisme. Dit is niet de manier van zien, en dus niet de manier van geven. Je bent gezonden, om te geven, en geven is essentieel voor jou. Je hoeft dit niet in de hand te houden want het zal vanzelf geven wanneer je bent voorbereid. Jouw gift aan de wereld op dit moment is je voorbereiding om een bijdrage te leveren en hoewel dit je geen onmiddellijke waardering zal opleveren voor jouw noodzaak om te geven, zal het de weg plaveiden om een grotere bijdrage te verwerkelijken.

IN JE TWEE OEFENPERIODES VANDAAG,
Denk actief over het idee van vandaag en beschouw dit in het licht van je gedrag, je neigingen, je ideeën en overtuigingen.

OEFENING 101: Twee oefenperiodes van 30- minuten.

Stap 102

ER IS VEEL DAT IK MOET ONTLEREN.

JE LEVEN IS VOL MET JE EIGEN NOODZAKELIJKHEDEN EN IDEEËN, vol van je eigen vereisten en ambities, vol van jouw eigen angsten en vol van je eigen complicaties. Dus jouw voertuig van geven is belast en troebel, en je energie is grotendeels verspild. De eerste stap die God maakt is om jou te ontlasten. Totdat dit gebeurt zul je zelf een poging ondernemen om jouw situatie op te lossen, zonder dat je weet wat te doen, zonder je benarde situatie te kennen en zonder hulp te accepteren die je na verloop van tijd zeker nodig zult hebben. Daarom accepteer je ontleren, want het zal je van je lasten bevrijden en je de zekerheid geven dat een beter leven mogelijk en onvermijdelijk is voor jou ,die hier gekomen is om te geven.

HERHAAL IEDER UUR DEZE VERKLARING en overweeg het. Beschouw zijn realiteit in jou perceptie van de wereld. In je twee langere oefenperiodes, oefen opnieuw mentale rust in stilte, waarin niets wordt geprobeerd en niets wordt ontweken. Het enige wat je doet is je voorbereiden om zonder gedachten te zijn zodat de geest uit zichzelf reageert op datgene waar het toe geroepen wordt. Met elke stap die je zet in het ontleren, zal Kennis datgene invullen wat deze kennis had vervangen. Dit gebeurd onmiddellijk, omdat je je manoeuvreert in een positie om te ontvangen zodat jouw gift genereus, oprecht en vervullend voor je zal zijn.

OEFENING 102: Twee oefenperiodes van 30- minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 103

IK WORDT GEEËRD DOOR GOD.

JIJ WORDT GEEËRD DOOR GOD, en deze verklaring kan je gevoel van onzekerheid aanwakkeren, je schuldgevoel naar boven brengen, je gevoel van trots verwarren en het stimuleert allerlei conflicten die eigenlijk in jou leven. In het verleden heb je pogingen ondernomen die niet de waarheid weergaven, en je bent hierin tekort geschoten. Nu ben je bang om wat dan ook te zijn uit angst dat je weer wordt teleurgesteld. Vandaar, Grootsheid blijkt nietigheid en nietigheid blijkt Grootsheid te zijn en alle dingen worden het tegenovergestelde van hun werkelijke betekenis.

JIJ WORDT GEEËRD DOOR GOD OF JE HET NU KUNT ACCEPTEREN OF NIET. Dit is waar ongeacht de menselijke beoordeling, omdat alleen dat, voorbij beoordeling waar is. Wij brengen je naar dat, wat voorbij het oordeel ligt, wat de grootst mogelijke ontdekking in dit leven zal zijn of in welk leven dan ook.

HERHAAL DEZE VERKLARING op elk uur en overweeg het serieus. In je twee oefen periodes, geef je geest opnieuw toestemming om stil en ontvankelijk te zijn zodat je leert om de waardering te ontvangen die God voor jou heeft. Deze waardering moet natuurlijk gericht worden op dat deel in jou waar je nauwelijks bewust van bent. Het is niet je gedrag dat gewaardeerd wordt. Het is niet je idealisme wat gewaardeerd wordt. Het zijn niet je overtuigingen, je aannames, je eisen of je angsten. Deze mogen ten goede of ten kwade zijn. Deze mogen jou van dienst zijn of je verraden. Maar de waardering is gereserveerd voor iets wat groter is, datgene wat je nu leert te herkennen.

OEFENING 103: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 104

GOD WEET MEER VAN MIJ DAN IKZELF.

GOD WEET MEER VAN JOU DAN JIJZELF. Dat mag duidelijk zijn als je jezelf eerlijk hebt geobserveerd. En toch, overweeg wat dit impliceert. Als God meer van jou weet dan jijzelf, zou dan God’s evaluatie niet datgene zijn wat je wenst te onderzoeken? Natuurlijk zou dat zo zijn. En zou dan jou evaluatie noodzakelijkerwijs niet verkeerd zijn? Alleen hierin heb je gezondigd, omdat zonde een dwaling is. Een fout vraagt om verbetering niet om een veroordeling. Jij zou jezelf veroordelen en denken dat God jouw voorbeeld zou volgen en je nog meer zou veroordelen. Dat is waarom mensen God maken naar hun voorbeeld, en dat is waarom jij moet afleren wat je hebt gemaakt, zodat je mag vinden wat je weet en zodat je creaties in deze wereld positief en van langdurige waarde mogen zijn.

GOD WEET MEER VAN JOU DAN JIJZELF. Maak jezelf niet wijs dat je jezelf kan creëren, want je bent reeds gecreëerd en datgene wat wezenlijk gecreëerd is is veel groter en vreugdevoller dan wat je je tot nog toe gerealiseerd hebt. Het is jouw verdriet dat je naar de waarheid brengt, omdat het je stuurt naar een werkelijke oplossing. Dit is natuurlijk waar.

HERHAAL DEZE VERKLARING IEDER UUR en overweeg het serieus. Terwijl je dat doet, observeer je de wereld om je heen en probeer de betekenis te leren van het idee van vandaag. In je langere oefen periode in stilte, geef je je geest toestemming stil te zijn zodat het kan leren te genieten van zijn grootsheid. Geef het deze kans op vrijheid en het zal je vrijheid terug geven.

OEFENING 104: Twee oefen periodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 105

TERUGBLIK

IN JE TERUGBLIK, VOLG DE EERDERE VOORBEELDEN en kijk terug naar de week van opdrachten en oefeningen. Geef vandaag speciale aandacht aan de ideeën die we hebben gepresenteerd. Begrijp dat deze ideeën onderhouden en ervaren moet worden door vele stadia van ontwikkeling. Hun betekenis is te diep en te groot om nu helemaal duidelijk voor je te zijn, maar ze zullen werken als een herinnering dat kennis bij je is en dat je op de wereld gekomen bent om Kennis door te geven.

ONZE INSTRUCTIE ZAL DUS ALLE DINGEN VEREENVOUDIGEN, wat ertoe bijdraagt dat de conflicten die je nu hebt opgelost worden en toekomstige conflicten onnodig zullen zijn. Wanneer je dusdanig uitgebreid bent met Kennis, bestaat er geen conflict. Een conflictloos leven is het grootste geschenk dat gegeven kan worden in de wereld, omdat dit leven het vonkje zal zijn van het begin van kennis in allen, een vonkje dat zichzelf verplaatst in de toekomst ver voorbij jouw individuele leven. Het is deze grote vonk waarvoor je voorbestemd bent om dit in de wereld te brengen, want dan zal wat je geeft geen eind kennen en zal jouw huidige en toekomstige generaties dienen.

DE ZEGENINGEN DIE JE NU ERVAART in jouw wereld, zijn de echo’s overgedragen van generatie op generatie waarin Kennis in leven gehouden werd in de wereld. De mogelijkheid voor jou om Kennis te hebben, is ontstaan uit het geven van degenen die eerder hebben geleefd, zoals jouw gift de mogelijkheid van vrijheid voortbrengt voor degenen die na jou komen. Dit is je grotere doel in dit leven: om kennis levend te houden in de wereld. Maar eerst moet je van Kennis leren – leren om het te herkennen, leren hoe het te accepteren, leren om het te onderscheiden van impulsen in je geest en de vele stadia van ontwikkeling te leren die nodig zijn om Kennis te volgen naar zijn grote vervulling . Daarom ben je een beginnende student van Kennis.

IN JE ENE LANGE OEFENING, ONDERNEEM JE TERUGBLIK ZO gedetailleerd MOGELIJK . Laat verwarring en onzekerheid toe, omdat dit nodig is in dit stadium van onderzoek. Wees dan blij, voor alle dingen die waarlijk worden herkend en weet dat Kennis bij je is, wees daarom vrij om onzeker te zijn.

OEFENING 105: Een lange oefenperiode.

Stap 106

ER LEVEN GEEN MEESTERS IN DE WERELD

ER LEVEN GEEN MEESTERS IN DE WERELD, WANT Meesterschap WORDT ALLEEN VOORBIJ DEZE WERELD BEREIKT. Er zijn gevorderde studenten. Er zijn studenten die grote vervulling bereiken. Maar er leven geen Meesters op de wereld. Perfectie wordt hier niet gevonden, alleen bijdrage. Wie dan ook op de wereld, is hier om de lessen van de wereld te leren. De lessen van de wereld moeten geleerd worden, niet alleen in je individuele leven, maar in een leven dat ook een bijdrage levert. Je authentieke educatie overstijgt datgene wat je tot nu toe gerealiseerd hebt. Het is niet alleen de correctie van fouten. Het is de bijdrage van giften.

ER LEVEN GEEN MEESTERS IN DE WERELD. Dus kun je jezelf verlossen van de grote last van proberen of eisen van jezelf om Meesterschap te bereiken. Jijzelf kan geen Meester zijn, omdat het leven de Meester is. Dat is het grote verschil wat alle verschil zal uitmaken wanneer je tot het begrip van zijn ware betekenis en waarde komt.

IN JE TWEE OEFENPERIODES VANDAAG, denk aan alle individuen die je beschouwde als Meesters – individuen die je hebt ontmoet, van gehoord of ingebeeld hebt, individuen uit het verleden en die leven in het heden. Denk aan alle kwaliteiten die hen Meesters maakten en hoe je ze gebruikt hebt om jezelf te veroordelen en je leven en je gedrag te evalueren. Het is niet de bedoeling dat gevorderde studenten het criteria gaan vormen voor zelfveroordeling voor degene die minder bekwaam zijn. Dat is niet hun gift, maar zij moeten na verloop van tijd begrijpen dat hun gift verkeerd geïnterpreteerd zal worden.

ACCEPTEER HET BEVRIJDEN VAN JOUW BALLAST. Terwijl wij jou herinneren dat er geen Meesters leven in deze wereld. Probeer je dit te realiseren in je twee langere oefenperiodes. Probeer je de hulp voor te stellen die hier aangeboden wordt. Maar maak niet de denkfout dat dit leidt naar passiviteit van jouw kant, want groter dan ooit zal je betrokkenheid bij het terugvorderen van Kennis zijn. Groter dan ooit zal jouw verplichting voor de verschijning van Kennis zijn. Nu zal je bereidheid en betrokkenheid sneller ontwikkelen omdat je idealisme, welke je op een dwaalspoor kan brengen,je niet meer belast.

OEFENING 106: Twee oefen periodes van 30-minuten.

STAP 107

VANDAAG WIL IK LEREN GELUKKIG TE ZIJN.

LEREN GELUKKIG TE ZIJN IS simpelweg leren NATUURLIJK te ZIJN. Leren om gelukkig te zijn, is vandaag leren Kennis te accepteren. Kennis is gelukkig zijn vandaag. Als je niet gelukkig bent, ben je zonder Kennis. Gelukkig zijn betekent niet altijd een glimlach op je gezicht hebben. Het is niet een bepaald gedrag . Zuiver gelukkig zijn is een gevoel van het zelf, een gevoel van heelheid en voldoening. Als je een verlies hebt meegemaakt in je leven, een verlies van een geliefde, kun je nog steeds gelukkig zijn ook al heb je verdriet. Het is goed om te huilen want dit hoeft het grote geluk in jou niet in de weg te staan want dit kunnen ook tranen van geluk zijn. Geluk is niet een manier van doen. Laat ons jou hieraan herinneren. Het is een gevoel van innerlijke voldoening. Kennis zal dit aan jou geven omdat het je leven eenvoudiger maakt en je geest toestemming geeft zich te concentreren op de realiteit, datgene wat je te doen hebt in het dagelijkse leven. Dit zal je sterker en eenvoudiger maken en zorgen voor een grotere harmonie die je ooit hebt gekend.

DUS geef IN JE TWEE OEFEN PERIODES VANDAAG, je geest toestemming opnieuw de stilte in te gaan. Dit is de tijd voor rust. Dit is geen oefening voor mentaal onderzoek, maar van mentale stilte.

OEFENING 107: Twee oefen periodes van 30-minuten.

STAP 108

GELUK IS IETS WAT IK OPNIEUW MOET LEREN.

ALLES MOET NU OPNIEUW GEEVALUEERD WORDEN. Alles moet nu opnieuw worden bekeken, want er is zien met Kennis en zien zonder Kennis. Ze leiden tot verschillende resultaten. Ze zetten aan tot verschillende evaluaties en antwoorden. We hebben gezegd dat geluk niet een vorm van gedrag is, omdat het veel dieper gaat. Doe daarom geen poging dit idee te gebruiken om anderen voor je te winnen of om aan jezelf te bewijzen dat je gelukkiger bent dan je in werkelijkheid bent. We willen geen kunstmatig laagje van gedrag bovenop je huidige ervaring. We willen je leiden naar die ervaring welke authentiek is voor jouw karakter, die expressie geeft aan jouw aard en bijdraagt aan ’t leven.

LEER, DAN, OPNIEUW OVER GELUK. In je twee oefenperiodes, geef je je geest de opdracht te onderzoeken. Overweeg je ideeën over geluk en de manieren van gedrag die zij volgens jou geven. Denk aan al de manieren die je uitgeprobeerd hebt om je gelukkiger voor te doen dan je was. Denk aan alle verwachtingen en eisen die je jezelf hebt opgelegd om gelukkig te zijn en om jouw waardigheid tegenover jezelf en anderen te bewijzen. Wanneer je dit herkent, realiseer je dat zonder deze pogingen geluk vanzelf zal ontstaan, want van nature ben je gelukkig. Zonder terughoudendheid, ontstaat jouw geluk vanzelf, zonder het op te dringen aan je geest en lichaam. Zonder jouw inspanning zal geluk vanzelf ontstaan. Denk hieraan vandaag, maar wees niet tevreden met eenvoudige conclusies, want je bent een beginnende student en grote conclusies komen later.

OEFENING 109: Twee oefen periodes van 30-minuten.

OEFENING 109

IK ZAL ME NIET HAASTEN VANDAAG.

NEEM VANDAAG IEDERE STAP MET GRATIE. Wees niet haastig. Je hoeft geen haast te maken want je bent met Kennis. Je kunt je afspraken blijven maken in de wereld en op tijd komen, maar zorg dat je je van binnen niet haast. Je mag zoeken naar Kennis, vervulling en een zinvolle bijdrage, maar maak geen haast. Wanneer je gehaast bent, zie je je huidige stap over het hoofd vanwege je voorkeur voor een andere stap, en hoe kunnen stappen meer geprefereerd worden alleen dan wanneer je de stap voor je negeert. Je hoeft alleen de stap voor je te nemen, en de volgende stap zal vanzelf verschijnen. Wees niet gehaast. Je kan niet sneller gaan dan je gaat. Mis niets van datgene wat wij jou geven om te oefenen; dat vereist dat je je niet haast.

HERINNER JEZELF GAANDEWEG DE DAG op het uur je niet te haasten. Zeg tegen jezelf: ‘’Ik zal me niet haasten vandaag’’, en denk er even over na. Je zal je wereldse verantwoordelijkheden tegemoet komen zonder gehaast te zijn. Je kunt je grotere doelen tegemoet komen zonder gehaast te zijn. Wees gerust vanwege het feit dat je een beginnende student bent, omdat beginnende studenten niet weten waar ze naartoe gaan want ze zijn in de positie te ontvangen, niet om te bepalen. Dit is nu een grote zegen voor je en zal je in de toekomst de kracht geven om je geest en omstandigheden te laten leiden door Kennis. Je zal een vriendelijke leider zijn die fouten niet veroordeelt en zondaars niet straft, zoals je nu inbeeldt dat God dat doet.

KENNIS HAAST ZICH NIET. Waarom zou je dat doen? Kennis zal je snel of langzaam bewegen. Je kunt je dan snel of langzaam bewegen, maar in jezelf ben je niet gehaast. Dit is een deel van het mysterie van het leven welke je nu kan leren ontdekken.

OEFENING 109: Ieder uur oefening.

STAP 110

VANDAAG ZAL IK EERLIJK ZIJN TEGEN MEZELF.

VANDAAG ZAL IK IN ALLE OPZICHTEN EERLIJK ZIJN, herkennen wat ik eigenlijk weet en wat ik alleen geloof of hoop. Ik zal niet doen alsof ik dingen weet die ik niet weet. Ik zal niet pretenderen dat ik rijker of armer ben dan ik ben. Ik zal proberen precies te zijn waar ik vandaag ben.

PROBEER PRECIES TE ZIJN WAAR JE BENT VANDAAG. Wees eenvoudig. Wees ontspannen. Observeer de wereld rondom je. Voer je wereldse taken uit. Verheerlijk jezelf niet. Verneder jezelf niet. Sta vandaag toe dat alles functioneert zoals het altijd gaat, zonder dat je jezelf probeert te beheersen of manipuleren. De enige uitzondering hierop is, dat je gebruikt maakt van je zelfdiscipline zodat je je oefeningen uit kunt voeren vandaag.

IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES van VANDAAG, herhaal je de affirmatie voor vandaag en treed binnen in de stilte. Hiervoor gebruik je je mentale kracht. Hier probeer je niets wat misleidend of onwaar is. Je staat je geest toe om zijn natuurlijke staat binnen te gaan, in een staat van vrede.

OEFENING 101: Twee oefen periodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 111

VANDAAG ZAL IK GERUST ZIJN.

WEES GERUST VANDAAG WETENDE DAT, KENNIS BIJ JE IS, wetende dat je leraren bij je zijn en wetende dat je spirituele familie bij je is. Laat angsten of last van zorgen je niet afbrengen van je oefening van vandaag.

DOOR DE DAG HEEN, oefen je op het uur, herinner jezelf om gerust te zijn, want Kennis is nu je gids. Als het onbezorgd is, hoef je niet bezorgd te zijn. Bevrijd jezelf van gewoontes van zorgen en gebondenheid. Zet je er steeds meer toe om dit te doen en na verloop van tijd wordt het makkelijker. Dan zal het als vanzelf gaan. Je verstand is gewoon aan het hebben van gedachten. Dat is alles wat ze zijn. Als ze vervangen worden door nieuwe gewoontes dan zal Kennis door de door jou opgelegde structuur heen schijnen. Hier zal Kennis beginnen door te schijnen, en je gids zijn in je handelswijze, om je te leiden naar inzichten en belangrijke ontdekkingen en om je een grotere kracht en zekerheid te geven dan je ooit kende.

Gebruik daarom IN JE IEDER UUR OEFENING, je zelfdiscipline voor je zelf. In je twee meditatie oefeningen, blijf alert maar met en stille geest.

OEFENING 111: Twee periodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 112

TERUGBLIK

VOOR JE TERUGBLIK VAN VANDAAG zullen we het een beetje anders doen. Op elk uur herinner jezelf Kennis te herinneren. Herhaal voor jezelf, ‘’Ik zal Kennis herinneren. Ik zal Kennis herinneren’’. Er rekening mee houdend dat je nog niet weet wat kennis is, maar er wel zeker van bent dat het bij je is. Het is uit God ontstaan. Het is God’s wil in jou. Het is je ware zelf. Op deze manier, leer je wat groot is te volgend. In jouw gelimiteerde staat, verschaf je toegang tot datgene wat geen grenzen kent. Op deze manier word je een brug tot Kennis vandaag.

HERHAAL HET DAAROM OP HET UUR dat je Kennis wilt herinneren. Vergeet niet je oefening te doen vandaag zodat je jezelf in staat stelt in kracht toe te nemen.

OEFENING 112: Ieder uur oefening.

NAGEKEKEN TOT HIER

STAP 113

VANDAAG ZAL IK NIET DOOR ANDEREN OVERREDEN WORDEN.

ELKE INTELLECT DAT meer vastberaden IS DAN DE JOUWE kan je beïnvloeden en overreden. Daar is niets mysterieus aan. Het is gewoon het resultaat van dat één intellect meer geconcentreerd en gefocust is dan de andere. Het intellect heeft relatieve graden van beïnvloeding op de ander, afhankelijk van hun concentratie en de soort van invloed dat erop uitgeoefend wordt. Laat je overreden door Kennis, want dat is de grootheid die je bij je draagt. Laat de opinies of de wil van anderen jou niet overreden. Laat je alleen beïnvloeden door hun Kennis, alleen dit kan jouw Kennis beïnvloeden. Dit is heel anders dan je gedomineerd, gemanipuleerd of overreden voelen door anderen.

DAAROM BLIJF BIJ JEZELF. Volg Kennis. Als iemand anders jouw Kennis stimuleert, geef degene dan jouw aandacht zodat je kan leren over de ware krachten van de overtuiging. Voor nu, laat de wereld – zijn verdriet, gekoesterde idealen, zijn moraal, zijn eisen of compromissen – jou niet beïnvloeden, want je volgt Kennis, en je zal het niet nodig hebben de overtuigingen van de wereld te volgen.

HERINNER JEZELF AAN HET IDEE VAN VANDAAG op het uur en oefen diepe stilte in je twee meditatie oefeningen vandaag. Sta alleen Kennis toe om je te beinvloeden,want dit is het enige wat nodig is om te volgen in de wereld.

OEFENING 113: Twee periodes van 30-minuten
Ieder uur oefening.

STAP 114

MIJN WARE VRIENDEN ZIJN BIJ ME. IK BEN NIET ALLEEN.

HOE KUN JE ALLEEN ZIJN ALS JE LERAREN BIJ JE ZIJN? Welke waarachtiger vrienden kun je hebben dan hij of zij die Kennis in jou aanvaard? Deze vriendschappen zijn niet ontstaan in deze wereld. Zij zijn gecreëerd voorbij deze wereld, en zij bestaan om jou nu te dienen. Je zult de aanwezigheid van degenen die bij je zijn voelen wanneer je geest rustig wordt. Zodra je ophoudt om je zorgen te maken over je eigen vurige wensen en angsten, zul je deze aanwezigheid beginnen te voelen welke zo gracieus, zo zacht en geruststellend is.

VANDAAG OP HET UUR, herinner jezelf dat je vrienden bij zijn. In je twee diepe oefenperiodes, sta je geest toe hun aanwezigheid te ontvangen om de ware betekenis van verwantschappen in deze wereld te begrijpen. Met oefenen, zal je begrip zo sterk worden, zodat je de ideeën, aanmoediging en correctie kunt ontvangen van degenen die machtiger zijn dan jij, die bestaan om jou te helpen in je ware functie in de wereld. Zij zijn jouw aanstichters in Kennis, en zij zijn in verwantschap met jouw Kennis, want jouw Kennis bevat je ware verwantschap met het leven.

OEFENING 114: Twee periodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 115

VANDAAG ZAL IK LUISTEREN NAAR DE KRACHT VAN KENNIS.

LUISTER VANDAAG NAAR DE KRACHT VAN KENNIS. Het vereist jouw aandacht. Het vereist jouw verlangen. Het vereist afstand doen van dingen die je bezorgd maken en in beslag nemen, dingen die je zelf niet op kunt lossen. Luister naar Kennis vandaag zodat het met je is en je ondersteunt. In zijn stilte, zul je een gedegen geruststelling en zekerheid vinden. Omdat wanneer Kennis zwijgt, je niet ongerust hoeft te zijn over je leven, en wanneer Kennis spreekt hoef je dat alleen te volgen zodat je de Kracht van Kennis leert.

JE WORDT STIL OMDAT KENNIS STIL IS. Je bent tot actie in staat omdat Kennis in staat is tot actie. Je leert eenvoudig te spreken omdat Kennis eenvoudig spreekt. Je leert gerust te zijn omdat Kennis gerust is. Je leert te geven omdat Kennis geeft. Het is dat je opnieuw een verwantschap aangaat met Kennis, dat je nu verbonden bent met dit programma van ontwikkeling.

VANDAAG OP HET UUR, herinner jezelf naar Kennis te luisteren en neem een moment om dat te doen in welke omstandigheid je je ook bevindt. Je eerste activiteit in luisteren is stilte. Beoefen dit in grotere diepte in je twee meditatie oefeningen vandaag, waar je stilte en ontvankelijkheid beoefend omdat je wenst naar Kennis te luisteren vandaag.

OEFENING 115: Twee periodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 116

VANDAAG ZAL IK GEDULDIG ZIJN MET KENNIS

WEES GEDULDIG MET KENNIS zodat je Kennis kunt volgen. Kennis is vele malen stiller dan jij bent. Het is vele malen meer zeker dan jij bent, en al zijn acties zijn diepzinnig en betekenisvol. Het enige contrast tussen jou en Kennis is dat jij in het zelf leeft die jij voor jezelf gemaakt hebt, en je hebt tijdelijk je contact met Kennis verloren. Maar Kennis verblijft in jou, want je kunt het nooit verlaten. Het zal altijd bij je zijn om je te verlossen, te redden en je terug te winnen voor zichzelf, omdat het je Ware Zelf is. Laat geen overtuigingen en aannames zich voordoen als Kennis. Sta je geest toe om steeds meer rustig en stil te worden wanneer je je dagelijkse dingen onderneemt.

HERHAAL DIT IDEE ELK UUR en in je twee diepe meditatie oefeningen, sta jezelf toe om de stilte binnen te gaan en de zekerheid die Kennis bezit voor jou. Op deze manier, zal jouw intellect resoneren met het intellect van het universum en zal je je aloude mogelijkheden en herinneringen terug winnen. Hier zal het idee van Spirituele Familie betekenis voor jou beginnen te krijgen, en je zal je realiseren dat je in de wereld gekomen bent om te dienen.

OEFENING 116: Twee periodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 117

HET IS BETER EENVOUDIG TE ZIJN DAN ARM.

EENVOUD STELT JE IN STAAT TOEGANG TOT LEVEN TE VERKRIJGEN en te genieten van die weldadigheid in ieder moment. Complexiteit is een staat van het gescheiden zijn van jezelf ,wat het jou onmogelijk maakt te genieten van het leven en waar te nemen welke rol je daarin vervult. Dit is de bron van alle grote armoede, omdat geen enkele wereldse ontwikkeling of bezit het gevoel van isolatie en de armoede, die met zo een gescheidenheid gepaard gaat kan verdrijven.

BEOEFEN DAAROM JE STILTE OEFENING NOG DIEPER VANDAAG, dan voorheen, zodat je de kracht van Kennis die bij je is mag ervaren. Sta jezelf toe eenvoudig te zijn, want in eenvoud zal alles je gegeven worden. Wanneer je jezelf complex vind, of je problemen ingewikkeld, dan is het omdat je jezelf en je problemen zonder kennis ziet en je dus verstrikt raakt in je evaluaties. Hier verwar je dingen van grotere waarde met dingen van mindere waarde, dingen met een grotere prioriteit met dingen van mindere belang. Waarheid zorgt altijd voor eenvoud, want eenvoud brengt oplossingen en het juiste begrip en vestigt vrede en zekerheid in degenen die dit kunnen ontvangen.

OEFEN INTENS VANDAAG. Herhaal het idee van vandaag ieder uur, en in je twee diepe meditatie oefeningen, herinner je dat Kennis bij je is en ga dan de stilte in. Sta jezelf toe eenvoudig te zijn en vertrouw erop dat Kennis op allerlei manieren je gids is.

OEFENING 117: Twee periodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

OEFENING 118

VANDAAG WIL IK DE WERELD NIET mijden.

HET IS NIET NODIG DE WERELD TE MIJDEN omdat de wereld je niet kan domineren wanneer je met Kennis bent. Wanneer je met Kennis bent, ben je hier om de wereld te dienen. De wereld, is dan, geen gevangenis meer. Het is geen voortdurende bron van ongemak en teleurstelling. Het bied je de mogelijkheid tot het herstellen van een waar begrip. Zoek geen toevlucht in spirituele dingen, want je doel is om te geven in de wereld. Sta de wereld toe te zijn zoals het is, en jouw oordeel van de wereld zal je niet achtervolgen. Want zonder oordeel, is daar alleen de mogelijkheid om te geven. Dit put je uit Kennis, welke zich vanzelf zal geven, en jij bent het voertuig voor het geven van Kennis.

DENK HIER NU AAN. Sta jezelf in je twee oefen periodes toe de aanwezigheid van Kennis in je leven te ervaren. Vraag niet van Kennis. Probeer niet om het te bevragen. Sta jezelf alleen toe het te ervaren, want hiermee zal alles wat je zoekt op een natuurlijke manier zonder inspanning naar je toe komen. Maak gebruik van je zelfdiscipline, alleen dan om je geest in de juiste richting te sturen. Wanneer dit zodanig betrokken is, zal het uit zichzelf naar Kennis terugkeren. Omdat dit zijn bestemming is, dit is liefde, dit is waar gezelschap en dit is het ware huwelijk in het leven.

OEFENING 118: Twee periodes van 30-minuten.

STAP 119

TERUGBLIK

IN DEZE SPECIALE TERUGBLIK, kijk je terug op de oefeningen van de afgelopen twee weken, terugkijkend naar iedere instructie en elke dag van oefening. Probeer je te herinneren hoe serieus je dacht over de oefening van elke dag en hoe goed je hem uitvoerde. Denk niet dat je een rechtmatige klacht kunt uiten over deze voorbereiding, zonder dat je het tot het uiterste uitvoert. Jouw rol hier in is het volgen van de stappen zoals ze gegeven worden en niet om ze om te vormen naar jou voorkeur. Op deze manier, plaats je jezelf in de positie van ontvangen, welke de positie is, die nu nodig is om voor jezelf te verwerven.

IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES VANDAAG,elk gegeven aan een week van oefening,blik je terug op de afgelopen twee weken.Probeer vriendelijk voor jezelf te zijn, maar herken als je tekort schiet in je eisen en hou jezelf hierin niet voor de gek. Wijd jezelf er opnieuw aan om je oefening te verdiepen, en op te lossen, herinner jezelf daarbij aan de eenvoud van je leven en de werkelijke waarde die je gegeven wordt. Op deze manier leer je een nieuwe wijze van leven. Je leert hoe te geven en te ontvangen, en je leven zal vrij zijn van het duister van complexiteit. Want eenvoud is altijd van het licht: het moet altijd rechtschapen zijn.

GEEF JEZELF DAAROM AAN DEZE TERUGBLIK zodat je begrijpt hoe te leren. Deze terugblikken zullen je eigen aanleg en mogelijkheden demonstreren. Ze zullen je de belangrijke dingen die nodig zijn om te weten leren voor de toekomst, wanneer je eraan toe bent anderen te helpen om ook te leren.

OEFENING 119: Twee lange oefen periodes.

STAP 120

VANDAAG WIL IK MJN KENNIS HERINNEREN

HERINNER JE KENNIS VANDAAG. Herinner je dat het bij je is ongeacht wat je doet of waar je naar toe gaat. Herinner je dat het je gegeven is om je te dienen, te koesteren en ook om je te verheffen. Herinner je dat de wereld je niet hoeft te belasten omdat je de wereld kan accepteren zoals het is. Herinner dat je de wereld accepteert zoals het is zodat je in staat bent aan de wereld te geven, want de wereld ontwikkelt zich net als jij. Herinner je dat Kennis bij je is, en je hoeft alleen maar bij Kennis te zijn, om zich zijn volledige impact te realiseren.

HERINNER JEZELF OP IEDER UUR VANDAAG dat Kennis bij je is en blijf daar even met je gedachten bij. Laat heftige emoties of diepe depressie geen schaduw werpen op je oefening, want je oefening is groter dan je emotionele staat, welke verandert als de wind en de wolken, maar zal het universum boven zich niet kunnen maskeren.

REALISEER JE DAAROM JE DE NIETIGHEID VAN EMOTIONELE STAAT en de grootsheid van Kennis. Op deze manier zal Kennis je emotionele staat in evenwicht brengen en zal je de bron van je emoties onthullen, welke de bron is van je expressie in de wereld. Dit is het mysterie van het leven die je nu leert om te onderzoeken.

OEFENING 120: Ieder uur oefening.

STAP 121

VANDAAG BEN IK VRIJ OM TE GEVEN.

VANDAAG BEN je VRIJ OM TE GEVEN doordat je leven eenvoudig is geworden en aan je behoeften is voldaan . Dit maakt je vrij om te geven, want wanneer je hebt ontvangen wil je alleen maar geven.

JE ZULT EEN SPECIALE OEFENING DOEN ,twee keer vandaag, waarbij je aan iemand denkt in nood en diegene een kwaliteit geeft die je jezelf wenst. Zendt die persoon die kwaliteit. Zendt diegene liefde of kracht of vertrouwen of aanmoediging of vastberadenheid of overgave of acceptatie of zelfdiscipline – wat ze ook nodig hebben om een oplossing te vinden in hun leven. Je bent vrij om dit vandaag te geven, want aan jouw eigen behoeften is voldaan.

DUS, IN ELK VAN JE TWEE OEFENINGEN, met gesloten ogen, breng de personen voor de geest en geeft ze dat waarvan je weet dat ze het nodig hebben. Probeer niet om hun problemen op te lossen. Probeer niet om een wenselijke uitkomst te bekrachtigen, want gewoonlijk weet je de juiste uitkomst niet voor een ander persoon. Maar je kan altijd kracht van karakter en de mogelijkheden van hun intellect versterken. Dit geeft je je eigen gevoel van zinvol zijn en deze kwaliteiten bevestig je in jezelf, want je moet ze zelf bezitten om ze te geven, en in het geven besef je dat je ze al bezit.

WANNEER JE OEFENT VANDAAG, twijfel niet , wat je tracht te geven zal worden ontvangen in hun eigen belang.

OEFENING 121: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

STAP 122

IK GEEF ZONDER VERLIES VANDAAG.

WAT JE GEVRAAGT WORDT TE GEVEN kan alleen meer worden als je het geeft. Het is geen fysiek iets wat je geeft, al kunnen fysieke dingen voor het goede gegeven worden. Het is niet iets wat je kan kwalificeren, want je hebt geen idee van de omvang. Je geeft kracht en bemoediging.

IN JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG, ga je door met het geven aan anderen. Dit is een actieve vorm van gebed. Denk niet dat de kracht hiervan niet wordt ontvangen door degenen waar je je op concentreert. Herinner je dat je niet probeert de uitkomst te bepalen van hun dilemma of hun nood, maar hun alleen bemoedigt en kracht geeft om verder te gaan met hun eigen mogelijkheden. Je wenst Kennis in hen te stimuleren zoals Kennis is gestimuleerd in jou. Dit geven, heeft geen verlangen om iets terug te ontvangen want je geeft iets wat het anderen mogelijk maakt krachtig te zijn in hun leven. Jij bent niet in de positie te oordelen over de uitkomst, omdat je gift niet onthuld zal worden tot later wanneer het geaccepteerd is en een plaats heeft gekregen in de ontvanger. Geef daarom zonder verwachting en geef om de kracht van je gift te ervaren vandaag.

OEFENING 122: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

STAP 123

VANDAAG WIL IK GEEN MEDELIJDEN HEBBEN MET MEZELF.

HOE kun JE MEDELIJDEN MET JEZELF hebben wanneer Kennis bij je is. Zelfmedelijden bevestigt alleen een oud idee van jezelf, welke ontdaan is van de waarheid, ontdaan is van hoop en van een zinvol fundament. Heb geen zelfmedelijden vandaag, want je bent niet beklagenswaardig. Als deze dag droevig of verwarrend is, is het alleen maar omdat je het contact met Kennis verloren hebt, die je beoefent vandaag om het terug te winnen.

ALS JE VANDAAG OEFENT, wees je bewust van het onderhouden van de vele subtiele vormen van zelfmedelijden. Wees je bewust van de vele subtiele vormen van manipulatie van anderen als je wil dat ze je accepteren of leuk vinden naar een beeld dat je voor jezelf claimt. Wanneer je met Kennis bent, hoef je jezelf niet bekend te maken; je hoeft jezelf niet te laten zien; je hoeft anderen niet te controleren om je te accepteren of leuk te vinden, want Kennis is bij je.

HEB DAAROM GEEN ZELFMEDELIJDEN, want je bent niet beklagenswaardig. Wees vandaag een beginnend student van Kennis, want dat is alles behalve beklagenswaardig. Een beter uitgangspunt kun je je niet voorstellen.

OP HET UUR, HERHAAL je DIT IDEE. Sta het toe je geest binnen te komen en overdenk het voor een moment. In je twee oefen periodes, herhaal deze affirmatie en ga de stilte in. Niemand die beklagenswaardig is , kan de stilte binnengaan, want stilte is de ervaring van een diepgaande verwantschap en stilte is het accepteren van diepgaande liefde. Wie kan beklagenswaardig zijn onder zulke omstandigheden.

OEFENING 123: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 124

VANDAAG WIL IK NIET NET DOEN OF IK GELUKKIG BEN.

JE HOEFT NIET NET TE DOEN OF JE GELUKKIG BENT, want dat maskeert alleen maar een gevoel van zelfmedelijden, compliceert je verwarring en verdiept je dilemma. Wees vandaag jezelf, maar observeer jezelf, herinner jezelf dat Kennis bij je is als je weifelt van en naar, Kennis zelf. Want Kennis twijfelt niet, het is een bron van zekerheid, consistentie en stabiliteit voor jou. Want het is onbevreesd van de wereld, het is een bron van onbevreesdheid. Je bent niet beklagenswaardig, dus hoef je ook niet te doen alsof.

DOE NIET ALSOF JE GELUKKIG BENT VANDAAG, want hij of zij die werkelijk voldaan is kan iedere expressie uitbrengen op de wereld, maar in hun expressie zit de kracht van Kennis. Dit is het meest belangrijke. Kennis is geen vorm van gedrag. Het is een intense ervaring van leven. Doe daarom geen poging jezelf of anderen te overtuigen met een demonstratie van gedrag want dit is onnodig.

HERHAAL DEZE VERKLARING OP ELK UUR, en voel de kracht en vrijheid hiervan. Sta jezelf toe exact degene te zijn die je bent. In je twee diepe meditatie oefeningen, sta je jezelf toe om de stilte binnen te gaan, want als je niet probeert iemand te zijn, heb je de luxe van stilte welk de luxe van liefde is.

OEFENING 124: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 125

IK HOEF NIET IEMAND TE ZIJN VANDAAG.

JIJ BENT AL IEMAND, waarom zou je proberen iemand te zijn? Het is beter dat je de persoon bent die je al bent. De persoon die je al bent is de kracht van Kennis gedragen in het voertuig van de aard van het individu. Dit is al reeds gevestigd, en het is iets wat nu wordt ontwikkeld. Waarom probeer je iets te zijn wanneer je al iets bent? Waarom niet zijn die je bent? Kom erachter wat je bent. Dit vergt moed want je riskeert teleurstelling van je eigen idealistische kijk op jezelf en de wereld. Hier is aanmoediging nodig want je moet het risico lopen je zelf-haat op te geven, wat een manier is waarbij je jezelf afscheidt van het leven.

WEES DAAROM VANDAAG PRECIES WIE JE BENT. Herinner jezelf elk uur. En in je twee meditatie oefeningen vandaag, sta jezelf toe om stil te zijn en te ontvangen, want je probeert niet om iemand te zijn vandaag.

OEFENING 125: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 126

TERUGBLIK

DE TERUGBLIK VAN VANDAAG ZAL GERICHT ZIJN OP DE OEFENINGEN VAN DE AFGELOPEN WEEK. Dit zal opnieuw benadrukken dat je leert om te leren. Je leert om te begrijpen hoe te leren. Je leert om je kracht en je zwaktes te begrijpen. Je leert je aanleg – die kwaliteiten in jezelf die je moet cultiveren en welke je moet oppakken en onder bewuste controle moet brengen. Je leert om jezelf te observeren. Dus uiteindelijk om objectief te zijn over jezelf. Die objectiviteit is vooral belangrijk, het stelt je in staat om gebruik te maken van datgene wat je zonder oordeel dient. Op deze manier, word je hulp aan jezelf onmiddellijk en effectief.

ALS JE KAN LEREN OBJECTIEF TE ZIJN MET JEZELF, kun je leren objectief te zijn over de wereld. Dit stelt Kennis in staat door jou heen te schijnen, en je zal niet proberen om de wereld voor te doen zoals jij zou wensen . Dit is het begin van ware oplossingen en waar geluk, maar nog groter dan dit, is dit het begin van authentieke contributie.

IN JE LANGE OEFENPERIODE VANDAAG, blik terug op de afgelopen week, met deze dingen in je gedachte. Versterk je ervaring van Kennis vandaag door zijn uiterlijke manifestaties te ondersteunen en twijfel niet aan deze voorbereiding die je naar Kennis zelf brengt.

OEFENING 126: Een lange oefenperiode.

STAP 127

VANDAAG PROBEER IK GEEN WRAAK TE NEMEN OP GOD.

PROBEER GEEN WRAAK TE NEMEN OP GOD, door een zielig persoon te zijn, want God kent je alleen als een deel van de Creatie. Probeer geen wraak te nemen op God door de wereld behoeftig te maken, want God creëerde een wereld van schoonheid en mogelijkheden. Probeer geen wraak te nemen op God door te weigeren jezelf lief te hebben en te accepteren, want God kent je nog steeds zoals je bent. Probeer geen wraak te nemen op God vandaag door je relaties te ruïneren voor je eigen egoïstische doelstellingen want God begrijpt jouw relaties zoals ze werkelijk zijn en begrijpt ook hun grotere belofte. Je kan geen wraak nemen op God. Je kan alleen jezelf schaden.

ACCEPTEER DAAROM DAT JE HET GEVECHT tegen God verloren hebt. In je nederlaag ligt je grootste overwinning, want God heeft jou nooit verloren, hoewel jij God tijdelijk verloren hebt in jouw verbeelding. Je liefde voor God is zo diepgaand dat je er nu nog bang voor bent, want het vertegenwoordigt de grootste kracht in je die je ooit zult bezitten. Je moet hierover leren door middel van directe ervaring. Probeer daarom geen wraak te nemen op God vandaag, door een idee over jezelf gebaseerd op fouten en aannames te bekrachtigen, want Kennis is bij je. Jij bent de gelukkige overwinnaar in je eigen nederlaag.

IN JE TWEE OEFEN PERIODES VANDAAG, herhaal je dit idee en probeer erover na te denken. Onze oefening vandaag zal het verstand aanwenden tot exploratie en analyse. Dit is een nuttige toepassing van het verstand. Denk aan deze boodschap en alle ideeën hier omheen, en je zult je eigen huidige geloofssysteem beginnen te begrijpen. Je zult dit objectief kunnen begrijpen. Dan, zul je in staat zijn om ermee te werken, want de geest is gefixeerd in een zekere structuur totdat het wordt benut voor andere doeleinden. Accepteer deze structuur niet als jouw realiteit, want de uiterlijke manifestatie van je geest is een structuur die je er opgelegd hebt. Toch zoekt zijn ware innerlijke harmonie en natuur alleen maar een vorm om zich uit te drukken. Om het mogelijk te maken dat dit gebeurt heb je en adequate structuur in de geest om de geest in staat te stellen zichzelf te manifesteren in de fysieke wereld zonder terughoudendheid of verstoring.
Dat is waar we vandaag dan naartoe werken.

OEFENING 127: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

STAP 128

MIJN LERAREN ZIJN BIJ ME, IK HOEF NIET BANG TE ZIJN.

JE INNERLIJKE LERAREN ZIJN BIJ JE, en je hoeft niet angstig te zijn. Als je voldoende vertrouwen hebt in Kennis, gebaseerd op werkelijke ervaring, en voldoende vertrouwen in de aanwezigheid van je Leraren, gebaseerd op werkelijke ervaring, zal dit je een zekerheid en vertrouwen in het leven geven dat alle onnodige angst zal tegenhouden. Dit zal je geest rust geven.

Alleen de ZORG DAT JOUW KENNIS geschonden zal worden komt voort uit Kennis , en dan alleen om een indicatie te geven om je acties en ideeën te herwaarderen. Kennis heeft een zelfcorrigerend principe. Dat is waarom het je Innerlijke Gids is. Als je tegen je Kennis ingaat, zul je je onprettig voelen met jezelf, en dat zal je onrust verhogen. Veel van de angst die je ervaart van moment tot moment is eenvoudigweg een zaak van je eigen creatie, je eigen negatieve verbeelding. Maar, dan, is er angst die ontstaat door schending van Kennis. Dit is meer een ongemakkelijkheid dan angst, want het draagt zelden enige vorm van beeldspraak in zich, hoewel ideeën in je gedachten kunnen komen als een vorm van waarschuwing zou je een gedrag of een lijn van denken gaan proberen, die gevaarlijk of destructief zou zijn.

ANGST DIE VOORTKOMT UIT NEGATIEVE VERBEELDING omvat de meerderheid van de angst waar je jezelf mee vermaakt. Dit moet je leren tegen te gaan, want het is een ongepast gebruik van je verstand. Hier creëer je een ervaring voor jezelf, je ervaart het en dan noem je het realiteit. In de tussentijd, was je helemaal niet aanwezig in het leven. Je was slechts in je eigen fantasiewereld. Negatieve fantasieën zuigen je emotioneel, fysiek, en mentaal leeg. Het kan zo hoog oplopen dat het al je denken kan domineren. Want hoe kun je anders gescheiden zijn in het universum, dan alleen in je eigen gedachten. Je kunt eigenlijk niet gescheiden zijn van God. Je kunt eigenlijk niet gescheiden zijn van Kennis. Je kunt je alleen verbergen in je eigen gedachten en ze samen weven om een gescheiden identiteit en ervaring te beleven die hoewel behoorlijk aanwezig, in feite een complete illusie is.

IN JE TWEE meditatie oefeningen VAN VANDAAG, ga je opnieuw de stilte in. Vandaag zal er geen mentale bespiegeling of activiteit zijn, want de geest zal weer opnieuw tot rust komen zodat het zijn realiteit kan ervaren. Laat je niet weerhouden door bezorgdheid of angst. Onthoud dat dit alleen je eigen negatieve verbeelding is. Alleen Kennis kan aangeven als je iets ongepast doet, en dat zal alleen zo zijn bij directe gebeurtenissen. Je zult ontdekken dat dit echt anders is dan negatieve verbeelding en om een andere reactie van je vraagt.

OEFENING 128: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

STAP 129

MIJN LERAREN ZIJN BIJ ME. IK ZAL MET hen ZIJN.

JE LERAREN ZIJN BIJ JE.. Ze spreken niet tot je behalve in uitzonderlijke gevallen, en dan alleen als je de mogelijkheid hebt om ze te horen. Van tijd tot tijd sturen ze hun gedachten in je, en je zal dit ervaren als je eigen vonk van inspiratie. Je bent nu nog onwetend over hoe je geest verbonden is met alle andere geesten, maar na een tijdje zul je dit beginnen te ervaren in de context van je eigen wereld. De demonstratie hiervan is zo opvallend dat je je zult afvragen hoe je er ooit aan hebt kunnen twijfelen.

JE LERAREN ZIJN BIJ JE en vandaag in je twee langere oefenperiodes, oefen je dat je bij hen bent. Je hoeft geen afbeelding van hen te creëren om die ervaring te hebben. Je hoeft geen stem te horen of een gezicht te zien, want hun aanwezigheid is genoeg om je een complete ervaring te geven dat je in feite samen bent. Wanneer je stil bent, adem diep en weef geen fantasieën – noch fijne fantasieën noch angstige fantasieën- en je zult beginnen te ervaren wat er werkelijk is. Je leraren zijn werkelijk daar. En vandaag zul je oefenen bij hen te zijn.

OEFENING 129: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

STAP 130

Relaties ZULLEN NAAR MIJ TOEKOMEN ALS IK VOORBEREID BEN.

WAAROM JEZELF INSPANNEN VOOR relaties IN DEZE WERELD, wanneer authentieke relaties naar je toekomen als je voorbereid bent? Om dit te begrijpen moet je een groot vertrouwen in de kracht van Kennis in jezelf en in anderen hebben. Als dit bewustzijn groeit, zal de basis voor jouw streven en wanhopige bezigheden wegvallen, en ware vrede en prestaties voor je mogelijk maken.

INDIVIDUEN ZULLEN NAAR JE TOEKOMEN op een mysterieuze manier omdat je Kennis cultiveert. Zoals je relaties met elkaar hebt op persoonlijk vlak, heb je dat ook op het vlak van Kennis. Het is dit vlak welke je begint te ervaren, in het begin in kleine stappen. Als je je voorbereidingen ook op de juiste wijze voortzet, zal deze ervaring groeien en heel diepgaand voor je worden.

JE HOEFT NIET NAAR relaties TE ZOEKEN. Je hoeft je alleen maar aan je voorbereidingen over te geven en het vertrouwen te hebben dat mensen naar je toekomen wanneer je ze nodig hebt. Dit vereist dat je je eisen bepaald ten opzichte van je wensen. Als je wensen niet je authentieke wensen representeren, dan zul je je leven ernstig in verwarring brengen. Je zal een last op je nemen en op degenen waar je mee omgaat dat hen zal bezwaren, en jou ook. Zonder deze druk, zullen mensen vrij zijn om naar je toe te komen wanneer je ze werkelijk nodig hebt.

HERINNER jezelf hier ieder uur aan vandaag , en in je twee langere oefenperiodes sta je je geest toe om ontvankelijk te zijn. Sta jezelf toe om de aanwezigheid van je leraren te voelen. Verzwak jezelf niet met verlangens naar relaties en je eisen voor individuen of voor wat ze bezitten. Heb vertrouwen vandaag dat Kennis alle mensen naar je toe zal trekken als je ze werkelijk nodig hebt.

OEFENING 130: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 131

VANDAAG zoek IK DE ERVARING VAN HET WARE DOEL IN HET LEVEN.

ZOEK DE ERVARING VAN HET WARE DOEL. Dit verschaft de fundering voor alle betekenisvolle relaties. Zoek geen relaties buiten deze context, want ze missen de fundering, het is misschien erg aanlokkelijk, maar zal uiteindelijk moeilijk voor je zijn. Of je nu een huwelijk zoekt, grote vriendschap of iemand die je helpt bij je werk, herinner je dat Kennis alle individuen naar je toetrekt die je werkelijk nodig hebt.

CONCENTREER JE DAAROM VANDAAG OP JE DOEL en niet op relaties. Hoe groter je ervaring van je doel, hoe groter je begrip van relaties. Hoewel je zult zien dat mensen bij elkaar komen voor stimulatie en plezier, is er een veel groter component in hun ontmoeting. Weinig mensen herkennen dit, maar het is je gegeven om het te herkennen door praktijk en ervaring. Je kunt er zeker van zijn dat als je niet probeert mensen in jouw idee of doel in te passen, je open zult staan voor de onvervalste ervaring van het doel zelf. Wanneer je jezelf objectief begint waar te nemen, zul je de manifestatie beginnen te zien van je wil ten opzichte van Kennis en dit is heel essentieel voor het geen je leert.

HERINNER JEZELF VANDAAG IEDER UUR aan je intentie om je doel te realiseren. Laat vandaag een stap in die richting zijn – een stap die je jaren en jaren tijd zullen besparen, een stap die je voor altijd dichter bij je doel van Kennis zal brengen, want Kennis trekt je aan. In je twee diepe oefenperiodes, sta toe dat Kennis aan je trekt. Voel de grotere aantrekkingskracht in je, welke je heel natuurlijk voelt als je niet afgeleid wordt door kleine dingen.

OEFENING 131: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 132

LAAT ME LEREN VRIJ TE ZIJN ZODAT IK KAN deelnemen.

JE ONAFHANKELIJKHEID VAN HET VERLEDEN – je oude oordelen, oude associaties, oude pijnen, oude wonden en oude moeilijkheden – geven je onafhankelijkheid in het heden. Dit is niet om je afscheiding in stand te houden of om het meer compleet te maken, maar om het je mogelijk te maken betekenisvolle relaties aan te gaan. Laat dit een stilzwijgende afspraak zijn: je kunt niets in de wereld zonder relaties. Je kunt niets voor elkaar krijgen; je kunt in niet één richting vooruitgaan, je kunt de waarheid niet realiseren; je kunt niets van waarde toevoegen zonder relaties. Wanneer je onafhankelijkheid van het verleden groeit,zal in gelijke mate je belofte van bijdrage in het heden en toekomst groeien. Want vrijheid is bedoeld je te versterken in deelname.

HERINNER JE DIT IDEE IEDER UUR, en neem het in overweging in het licht van al je ervaringen vandaag. In je twee meditatie oefeningen, sta je de aantrekkingskracht van Kennis toe om je dieper in jezelf te brengen. Sta jezelf toe om deze ervaring van vrijheid te hebben.

OEFENING 132: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 133

TERUGBLIK

VANDAAG ZILLEN WE TERUGBLIKKEN OP DE AFGELOPEN WEEK VAN VOORBEREIDING. Kijk hier objectief op terug zonder oordeel, je opnieuw je vorderingen en je beperkingen realiserend en het versterken van de verbeteringen. Want het is jouw verlangen naar Kennis die wij wensen te cultiveren evenals je capaciteit. Het is correct denken, correcte actie en ware motivatie welke je op een natuurlijke manier vooruit doen gaan in de richting die voor jou bedoeld is om te gaan. Elke stap voorwaarts geeft je een groter gevoel van je doel, betekenis en richting in het leven en zal je bevrijden van het proberen van het oplossen van problemen die geen oplossing vereisen en van het proberen dingen te begrijpen vanuit angst en ongerustheid. Hoe meer je in vrede bent met de karakter, hoe meer je karakter de grootheid die je mee hebt gebracht kan reflecteren. Zodat je een licht word voor degenen rondom jou, en je zal je verbazen over de gebeurtenissen in je eigen leven, wat op zichzelf een wonder zal zijn.

IN JE LANGE OEFENPERIODE VANDAAG, onderneem je terugblik met diepte en oprechtheid. Laat niets je van je oefening afbrengen vandaag. Het is je oefening, welke je geschenk is aan God, want je geeft jezelf in je oefening, en je ontvangt ook je geschenk.

OEFENING 133: Een lange periode.

STAP 134

IK ZAL MIJN DOEL niet DEFINIËREN VOOR MIJZELF.

JE HOEFT JE DOEL NIET TE DEFINIËREN want in verloop van de tijd zal je doel eenvoudigweg door jou gekend worden. Leef niet bij definities. Leef bij ervaring en begrip. Je hoeft je doel niet te definiëren, en als je dat al probeert, herinner jezelf altijd dat het een tijdelijk hulpmiddel is. Geef het geen grotere geloofwaardigheid. Op deze manier kan de wereld je niet kwaad maken, want wat kan de wereld anders doen dan je eigen definitie van jezelf ondermijnen? Als je niet vanuit je definities leeft, kan de wereld je niet kwetsen, want het kan niet de plaats van Kennis raken die in jou is. Alleen Kennis kan Kennis beroeren. Alleen Kennis in een ander kan Kennis in jou raken. Alleen Kennis in jou kan Kennis in een ander raken.

DEFINIËR DAAROM JE DOEL NIET VANDAAG. Wees zonder definitie zodat de ervaring van je doel mag groeien. En wanneer het groeit, zal het de inhoud van je doel geven, zonder verdraaiing of bedrog. Je wilt dit niet verdedigen in de wereld, maar het alleen als een juweel in je hart dragen.

HERINNER JEZELF IEDER UUR je doel niet te definiëren, en begin te denken wat het je heeft gekost in je eigen ervaringen in het verleden. In je twee meditatie periodes, veroorloof jezelf stil te zijn. Op elke uitademing, spreek je het word RAHN. RAHN. RAHN. Het is alleen nodig dat je het woord RAHN op de uitademing uitspreekt in je meditatie. Laat dit je totale focus zijn. Dit woord zal dienen om de Aloude Kennis in jezelf te stimuleren en je de kracht te geven die je nu op dit moment het meest nodig hebt.

OEFENING 134: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 135

IK WIL MIJN LOTSBESTEMMING NIET DEFINIËREN VANDAAG.

ZOALS JOUW DOEL, BLIJFT JOUW LOTSBESTEMMING zonder je definitie. Je hoeft alleen maar een stap in zijn richting te doen om de groeiende aanwezigheid van Kennis in je leven te voelen. Hoe dichterbij je bij Kennis komt, hoe vaker je het zal ervaren. Hoe meer je het ervaart, hoe dichterbij je zal komen omdat het een natuurlijke aantrekkingskracht is. Dit is ware liefde, de aantrekkingskracht van graag willen. Dit geeft het universum al zijn betekenis. Dit is wat levens compleet samenbrengt. Wees vandaag vrij van definities, en sta je geest toe zijn natuurlijke formatie in te nemen. Veroorloof je hart om zijn natuurlijk koers te volgen. Veroorloof Kennis om zichzelf te uiten door je geest, wiens uiterlijke structuur nu open en vrij wordt.

HERINNER JEZELF AAN JE OEFENING IEDER UUR. In je twee diepe meditaties vandaag, ga door met de RAHN oefening, spreek het woord RAHN op elke uitademing. Gun jezelf om de aanwezigheid van jouw leven te voelen, de aanwezigheid van jouw leraren en de diepte van je eigen kennis. Sta jezelf toe jouw zelfdiscipline betekenisvol aan te wenden om je verstand op deze manier te laten werken. Wanneer de geest in de nabijheid word gebracht van zijn ware bestemming, zal die overeenkomstig reageren en alles zal zijn natuurlijke koers volgen. Dan zul je voelen dat Gratie bij je is.

OEFENING 135: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 136

MIJN DOEL IS MIJN KENNIS HERWINNEN EN HET TOE TE STAAN ZICHZELF TE UITEN IN DE WERELD.

DIT ZAL JE VRAGEN BEANTWOORDEN aangaande je doel. Als je dit doel volgt, je roeping in het leven – welke een specifieke rol is die je gevraagd zal worden op je te nemen – zal op een natuurlijke manier stap voor stap tevoorschijn komen. Het zal jouw definitie niet nodig hebben. Het zal gewoonweg tevoorschijn komen, en je zal het dieper en completer begrijpen bij elke stap, want elke stap zal het steeds meer vervullen.

JE KENNIS IS JOUW DOEL. Herinner jezelf hieraan elk uur, en wees blij dat een antwoord gegeven is. Maar het antwoord is niet slechts een idee. Het is een mogelijkheid tot voorbereiding, want alle ware antwoorden op alle authentieke vragen zijn een soort van voorbereiding. Het is de voorbereiding die wordt vereist en niet alleen de antwoorden. Je verstand is al vol met antwoorden en wat hebben ze gedaan dan het toevoegen aan de last van je eigen denken? Volg, dan , de voorbereiding deze dag gegeven en elke dag in ons programma zodat je het antwoord mag ontvangen op je vraag. Je doel is jouw Kennis terug te winnen, en dat is wat we gaan ondernemen vandaag.

HERINNER JEZELF OPNIEUW JE AFFIRMATIE op het uur. Geef het aandacht gedurende de dag, zodat het de enige focus van je begrip is vandaag. In je twee langere meditatie oefeningen, vervolg je met het herhalen van het woord RAHN, wat de Aloude Kennis in jezelf zal stimuleren. Je hoeft de potentie van deze oefening niet te begrijpen om zijn volledige voordeel te ontvangen. Om zijn volledige voordeel te ontvangen hoef je alleen te oefenen zoals het is gegeven.

OEFENING 136: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 137

IK ZAL HET MYSTERIE VAN MIJN LEVEN ACCEPTEREN.

JOUW LEVEN IS EEN MYSTERIE. Jouw oorsprong, jouw doel hier en jouw bestemming wanneer je weggaat zijn erg mysterieus. Ze kunnen alleen ervaren worden om begrepen te worden. Hoe kun jij, op dit gegeven moment, het mysterie van je leven begrijpen? Je zou aan het einde van je leven pas kunnen begrijpen wat er blijkbaar tot dan toe is gebeurt, en je bent nog niet aan het einde van je leven in de wereld. Je zou de wereld van je Aloude Thuis moeten zien om de ware bedoeling van de wereld te zien. Je bent nu in de wereld, dus je moet aanwezig zijn in de wereld. Toch kan, dit mysterie ervaren worden en moet ervaren worden. Je kunt het nu op dit moment nog niet begrijpen. Maar op dit moment kun je het wel volledig ervaren. Binnen deze ervaring,zal het alle dingen die je nodig hebt aandragen om de vitale stap te nemen die op je wacht.

BELAST DAAROM JE GEEST NIET met de eis van begrip, want je zult het onmogelijke zoeken en alleen jezelf verwarren en de last van je denken vergroten. Geef jezelf liever de ervaring van het mysterie van jouw leven met verwondering en dankbaarheid dat de wereld veel groter is dan wat je zintuigen je tot dusver hebben aangegeven en dat je leven veel groter is dan wat jouw oordelen hebben bepaald.

HERHAAL DIT IEDER UUR en beoefen jouw RAHN meditatie twee keer vandaag met veel diepgang en eerlijkheid. Sta je oefening vandaag toe om je verbinding met Kennis te her bevestigen want je hoeft alleen de stappen te volgen zoals ze zijn gegeven.

OEFENING 137: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 138

IK HOEF ALLEEN MAAR DE STAPPEN TE VOLGEN ZOALS ZE ZIJN GEGEVEN.

DE WAARHEID HIERVAN IS ZO OVERDUIDELIJK, als je denkt aan de vele dingen die je hebt geleerd door simpelweg de stappen te volgen in voorbereiding. Door niet deel te nemen en te proberen te begrijpen is volkomen nutteloos, volkomen frustrerend en zonder enige tevreden, of voldaan resultaat van welke aard dan ook. We bereiden je voor om deel te nemen aan het leven, niet om het te veroordelen, want het leven houdt een grotere belofte in dan jouw oordelen ooit kunnen onthullen. Je begrip ontstaat uit deelname en is het resultaat van deelname. Dus, leer om deel te nemen en dan om te begrijpen, want dit is de ware volgorde van dingen.

HERINNER VANDAAG IEDER UUR JE OEFENING en sta je twee meditaties toe in stilte dieper te worden. Sta geen gedachten van angst, onrust of twijfel aan jezelf toe om je af te brengen van jouw grotere activiteit. Jouw mogelijkheid om te oefenen ondanks je emotionele staat demonstreert dat Kennis binnenin jou is, want Kennis is voorbij alle emotionele staten en wordt er niet door belemmerd. Als je de sterren wenst te zien, moet je achter de wolken kijken. Wat zijn je angsten dan, alleen maar de wolken die voorbijtrekken in je gedachten? Ze veranderen alleen het karakter van de oppervlakte van je geest, maar de diepte van je geest blijft voor altijd onveranderd.

OEFENING 138: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 139

IK BEN NAAR DE WERELD GEKOMEN OM TE DIENEN.

JE BENT NAAR DE WERELD GEKOMEN OM TE DIENEN, maar eerst dien je te ontvangen. Eerst, moet je ontleren wat je jezelf geleerd hebt zodat je datgene terug kan winnen wat je met je meegebracht hebt. Deze voorbereiding is essentieel voor je succes en ook voor je geluk. Denk niet dat je door begrip alleen in staat zult zijn je ware giften te herkennen en geven. Jouw deelname is jouw voorbereiding, want je bent voorbereid om deel te nemen in het leven. Dus, brengen we je meer en meer in het mysterie en de manifestatie van het leven. Op deze manier, word je in staat gesteld het mysterie te behandelen als mysterie met verwondering en je wordt in staat gesteld om praktischer en objectiever met de manifestatie van het leven om te gaan. Hierdoor, zul je in staat zijn om een brug te zijn van je Aloude Thuis naar de gemanifesteerde wereld. Over deze brug zal de wijsheid van Kennis zich mogen uitdrukken, en kun je jouw grootste vervulling vinden.

OEFEN JE RAHN MEDITATIE TWEE KEER VANDAAG met grote diepte en concentratie, en herinner jouw idee ieder uur zodat je alle gebeurtenissen vandaag kan toepassen ten behoeve van jezelf.

OEFENING 139: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 140

TERUGBLIK

VANDAAG VOLTOOI JE TWINTIG WEKEN VAN OEFENING. Je bent zover gekomen, en vanaf hier zul je vooruitgaan met grotere kracht en zekerheid, want Kennis zal je beginnen te leiden en je in toenemende mate motiveren ,wanneer je er meer aandachtig voor wordt. Je wenst tegelijkertijd de dienaar en de Meester te zijn, want in jou is die dienaar en de Meester. Jij persoonlijk bent niet de Meester, maar de Meester is in jou. Jij persoonlijk bent de dienaar, maar je bent in relatie met de Meester, en zo is je verbond compleet. Zo vinden alle aspecten van jezelf de juiste plaats. Alle dingen zijn in de juiste opstelling en harmonie gebracht met één bedoeling en één doel. Je leven is simpel want het is in harmonie en balans. Kennis zal alle dingen aangeven die door jou gedaan moeten worden – fysiek, emotioneel en mentaal – om deze balans te ontwikkelen en te onderhouden in je huidige omstandigheden. Denk niet dat er enig vitaal aspect over het hoofd wordt gezien of nagelaten wordt.

GEFELICITEERD MET JE PRESTATIES tot dusver. Blik terug op de laatste zes dagen van oefening en peil je begrip van je voortgang op een correcte wijze. Sta jezelf toe een beginnende student van Kennis te zijn zodat je het maximale zult ontvangen. Je zult jezelf vanaf hier met grotere zekerheid en snelheid ontwikkelen als ook een grotere betrokkenheid terwijl je leert alle dingen te gebruiken ten bate van jezelf.

OEFENING 140: Een lange oefenperiode.

STAP 141

VANDAAG ZAL IK OVERTUIGD ZIJN.

WEES ER VANDAAG ERVAN OVERTUIGD DAT JE JE AAN HET VOORBEREIDEN BENT op het pad van Kennis. Wees ervan overtuigd dat Kennis met je is en in jou verblijft en dat je nu leert om stap voor stap diens genade ontvangt, diens zekerheid en richting. Wees ervan overtuigd deze dag dat je bent ontstaan uit God’s liefde en dat je leven in deze wereld, dit korte bezoek hier, slechts een mogelijkheid is om je ware identiteit te herstellen op een plek waar het is vergeten. Wees vandaag overtuigd dat de inspanningen die je maakt ten bate van jezelf je zullen leiden naar het grote doel dat je hier kwam zoeken, want deze voorbereiding komt van je Aloude Thuis om je te dienen terwijl je in de wereld bent, want je kwam naar de wereld om te dienen.

HERHAAL DEZE AFFIRMATIE IEDER UUR en overweeg het in het licht van alle dingen die vandaag gebeuren. In je twee langere oefenperiodes herhaal je deze verklaring en sta je jezelf toe om de vrede en stilte binnen te gaan. Sta je overtuiging toe om angst, twijfel en bezorgdheid te verdrijven. Ondersteun je inspanningen vandaag, want ze eisen je ondersteuning ten behoeve van een grotere zekerheid die je nu leert te ontvangen.

OEFENING: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 142

IK ZAL CONSEQUENT ZIJN VANDAAG.
..
BEOEFEN CONTINUITEIT VANDAAG ondanks wat er binnenin of buiten je gebeurt. Deze continuiteit vertegenwoordigt een Grotere Kracht binnenin jou. Deze continuiteit zal je zekerheid en stabiliteit geven ten aanzien van alle ongeregeldheden, van alle uiterlijke gebeurtenissen en alle emotionele staten in jezelf. Deze continuiteit zal je stabiliseren en je balans geven en na verloop van tijd alles in jou op de juiste plaats brengen. Je beoefent continuiteit zodat je het mag leren en ervaren. Terwijl je dit doet, zal het je de kracht geven ,die je nodig hebt, om een begunstiger in deze wereld te worden.

BEOEFEN DAAROM CONTINUITEIT, VANDAAG. Oefen ieder uur, herinner jezelf consequent te zijn. In je twee meditaties, beoefen je je geest om stabiel en gefocust te zijn, het toestaand om zich te vestigen in zichzelf zodat het zijn eigen natuur kan ervaren. Onderdruk niet wat er in je opkomt. Controleer niet wat er zonder controle gebeurt. Onderhoud simpelweg continuiteit, en alle dingen zullen de juiste balans en relatie hiertoe vinden. Op deze manier, breng je Kennis voort in de wereld, want Kennis is volkomen consistent. Dit zal jou weergeven als een persoon met grote aanwezigheid en kracht. Anderen zullen na verloop van tijd komen om je continuiteit te ervaren, wanneer het meer volledig is ontvangen en ontwikkeld door jou. Zij zullen een toevluchtsoord vinden in jouw continuiteit, en die zal ze aan hun eigen doel herinneren, welke wacht om ontdekt te worden.

OEFENING 142: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 143

VANDAAG ZAL IK STIL ZIJN.

WEES STIL VANDAAG IN JE TWEE MEDITATIE OEFENINGEN, zodat je de aanwezigheid van Kennis binnenin jou mag ontvangen. Neem een moment van stilte in je ieder uur oefening zodat je herkent waar je bent en wat je doet. Op deze manier, zul je de toegang vinden van het grotere aspect van de geest zodat het je kan dienen op ieder uur, zodat je het kunt uitdragen in de wereld. Wees stil vandaag zodat je de wereld kan observeren. Wees stil vandaag zodat je de wereld kunt zien. Wees stil vandaag zodat je de wereld kunt horen. Ga voort met je dagelijkse plichten, maar wees stil in jezelf. Op deze manier, zal Kennis zich aan je presenteren en je beginnen te leiden zoals het bedoeld is.

OEFENING 143: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 144

VANDAAG ZAL IK MEZELF EREN.

EER JEZELF VANWEGE JE ERFGOED, vanwege je bestemming en vanwege je doel. Eer jezelf want het leven eert jou. Eer jezelf want God word geëerd in God’s creatie in jou. Dit verduistert alle evaluaties die je over jezelf hebt gemaakt. Dit is groter dan welke kritiek, die je tegen jezelf hebt gebruikt . Dit is groter dan elke trots die je hebt gebruikt om je pijn te compenseren.

HERINNER IN EENVOUD EN NEDERIGHEID jezelf ieder uur te eren. In je twee diepere oefeningen vandaag, sta jezelf toe de aanwezigheid van Kennis te ervaren. Want dit eert jou en ook Kennis. Eer jezelf vandaag zodat Kennis geëerd kan worden, want in werkelijkheid ben je Kennis. Dit is je Ware Zelf , maar het is het Zelf die je nu begint terug te winnen.

OEFENING 144: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

STAP 145

IK ZAL DE WERELD EREN VANDAAG.

EER DE WERELD VANDAAG, want het is de plek waar je naartoe gekomen bent om Kennis terug te winnen en haar geschenken te schenken. Dus, de wereld in haar schoonheid en beproeving voorziet in de juiste omgeving om jouw doel te vervullen. Eer de wereld want God is in de wereld, de wereld aan het eren. Eer de wereld want Kennis is in de wereld, de wereld aan het eren. Eer de wereld ,want zonder jouw oordeel realiseer je je dat het een plek is van genade, een plek van schoonheid en een plek die jou zegent wanneer je leert het te zegenen.

HERHAAL JE LES IEDER UUR. In je twee langere oefenperiodes, ervaar de wereld lief te hebben. Sta Kennis toe zijn genade te schenken. Je hoeft niet te proberen om liefdevol te zijn, maar eerder open te zijn en om Kennis zijn grote genegenheid te laten uiten.

EER DE WERELD VANDAAG zodat jij geëerd wordt omdat je in de wereld bent, want de wereld eert jou, zoals jij jezelf eert. De wereld wordt erkend, wanneer je jezelf erkent. De wereld heeft jouw liefde en zegen nodig. Het heeft je goede werk ook nodig. Op deze manier word je geëerd, want je bent hier gekomen om te geven.

OEFENING 145: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 146

VANDAAG IK WIL MIJN LERAREN EREN .

JOUW LERAREN,DIE MYSTERIEUS ZIJN en leven voorbij het zichtbare, verblijven bij jou wanneer je in de wereld bent. Nu je begonnen bent om de stappen naar het terugwinnen van Kennis te maken, zal hun activiteit in je leven sterker en duidelijker worden. Je zal beginnen je aandacht hieraan te geven, en hun noodzaak voor jou om je te ontwikkelen word groter,zoals jouw behoefte aan hen groter zal worden.

IEDER UUR EN IN JE TWEE LANGERE OEFENINGEN, herinner je je Leraren en denk actief aan ze. Eer dan je Leraren, want dit verkondigt dat jullie al aloude relatie inderdaad levend en aanwezig is, om je hoop, zekerheid en kracht te geven. Eer je Leraren zodat je de diepte van jouw relatie met hen mag ervaren. In je relatie met je Leraren is de vonk van herinnering die je herinnert aan je Aloude Thuis en van je ware bestemming. Eer je Leraren zodat jij geëerd mag worden , want het is jouw eer die je dient terug te winnen. Ondanks alle fouten die je hebt begaan, is het jouw eer die je dient terug te winnen. Wanneer dit waarlijk wordt gedaan, zal het gedaan worden in nederigheid en eenvoud, want wanneer je jezelf eert, eer je de grootheid van het leven, waarvan je een klein maar compleet deel bent.

OEFENING 146: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 147

TERUGBLIK

IN JOUW TERUGBLIK VAN DEZE WEEK sta je jezelf toe om de lessen te realiseren die je gegeven zijn. Geef speciale aandacht aan het herkennen van de bevoegdheid die je gegeven wordt wanneer je je inspant voor het goede. Maak ook notitie van de vereisten dat je jezelf accepteert voorbij je huidige begrip, en dat je jezelf eert verder dan de huidige evaluatie van jezelf en dat je het leven ervaart verder dan je eigen gedachten en vooroordelen. Herken de mogelijkheid die je wordt gegeven, en realiseer je dat elk moment dat je besteedt in oprechte toepassing je proces enorm versneld en een permanente vooruitgang voor jou vestigt. Wanneer je denkt wat je aan de wereld zou willen geven, geef je vorderingen. Van hier af aan, zullen alle goede dingen waarvoor je gekomen was om te geven, volgens je natuur en plan, volledig geven worden. Dus je geschenk aan de wereld is je voorbereiding zodat je leert om te geven.

IN JE LANGE OEFENPERIODE, kijk je terug op de vorige week – je lessen, je oefeningen, je ervaringen, je overwinningen en je moeilijkheden – beschouw het objectief en bepaal hoe je jezelf meer compleet over kan geven aan je oefeningen in de toekomst.

OEFENING 147: Eén lange oefenperiode.

STAP 148

MIJN OEFENING IS MIJN GESCHENK AAN GOD.

JE OEFENING IS JE GESCHENK AAN GOD, want God wil dat je Kennis ontvangt zodat je het aan de wereld kunt geven. Dus, je bent geëerd als ontvanger en voertuig voor Kennis, God is geëerd als de bron van Kennis, en een ieder die ontvangt wordt ook geëerd. Dit nu is je geschenk – om de ware voorbereiding te ondernemen waar je nu bij betrokken bent.

BEHANDEL DAAROM ELKE OEFENPERIODE VANDAAG als een vorm van geven. Ieder uur, geef jezelf in welke omstandigheid je jezelf ook bevindt. Geef jezelf helemaal, in je twee diepe meditatie oefeningen. Kom niet om te bedelen om informatie of ideeën, maar kom om te ontvangen en om te geven. Wanneer je jezelf geeft, zul je ontvangen en daarin zul je de oude wet leren dat geven ontvangen is. Dit moet helemaal ontstaan in je ervaring zodat je zijn volledig betekenis en toepassing in de wereld begrijpt.

JE OEFENING IS JE GESCHENK AAN GOD. Je oefening is jouw geschenk aan jezelf. Kom, oefen vandaag om te geven, want door te geven zul je de diepte van je eigen bronnen realiseren.

OEFENING 148: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 149

MIJN OEFENING IS MIJN GESCHENK AAN DE WERELD.

JE GEEFT AAN DE WERELD DOORMIDDEL VAN JE ONTWIKKELING in deze tijd, want je bereid je voor op een groter geschenk dan je ooit eerder hebt gegeven. Dus, iedere dag dat je de oefening die elke stap je geeft beoefend, geef je een geschenk aan de wereld. Waarom is dat zo? Het is omdat je je waarde en verdiensten erkent. Je erkent je Aloude Thuis en lotsbestemming. Je erkent degenen die jou zullen ontvangen wanneer je deze wereld verlaat. Iedere keer wanneer je oprecht oefent, wordt dit alles aan de wereld gegeven, op elke dag en elk uur. Dit is een groter geschenk aan de wereld dan je je nu kunt voorstellen, maar na verloop van tijd zul je de totale behoefte zien die het vervuld.

DAAROM IS JE OEFENING EEN GESCHENK AAN DE WERELD, want het geeft datgene wat je bevestigd in jezelf. Wat je bevestigd voor jezelf, bevestig je voor alle individuen, in alle omstandigheden, in alle werelden en in alle dimensies. Dus, je bevestigd de realiteit van Kennis. Dus, je bevestigt je Aloude Thuis terwijl je hier bent.

GEEF AAN DE WERELD, IEDER UUR door middel van je oefening van geven. Herinner jezelf hieraan. In je twee langere oefenperiodes, geef jezelf helemaal aan de stilte en rust. Geef van je hart en je geest. Geef alles wat je je realiseert dat je kan geven, want dit is een geschenk aan de wereld. Al kun je nu het resultaat nog niet zien, heb er vertrouwen in dat dit geven je eigen geest zal overstijgen en alle andere geesten zal raken in het universum, want in realiteit zijn alle geesten waarlijk verbonden.

OEFENING 149: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 150

VANDAAG WIL IK LEREN OM TE LEREN.

VANDAAG LEER JE OM TE LEREN. Je leert om te leren, omdat het nodig is om te leren. Het is nodig om te leren hoe te leren, zodat het leren effectief en behulpzaam is, diepte en consistentie heeft en voor ontwikkeling zorgt waar je op kan bouwen in alle omstandigheden in de toekomst. Denk niet dat je het proces van leren al begrijpt, want je leert hier nu over, terwijl je de betekenis van vooruitgang begrijpt, de betekenis van falen, aanmoediging, ontmoediging, enthousiasme en het gebrek aan enthousiasme. Dat is waarom je op het einde van de week terugkijkt naar jouw oefeningen zodat je je voortgang begrijpt en het mechanisme van leren. Dit is essentieel voor je om je te realiseren, want voordat je dit doet, zul je je stappen verkeerd interpreteren. Je zal je acties verkeerd begrijpen, je zal niet begrijpen hoe een curriculum te volgen en zal nooit leren om zelf onderricht te geven over een curriculum.

BIJGEVOLG, VANDAAG LEER JE OM TE LEREN. Dit plaatst je als een beginnende student van Kennis, welke je alle rechten en aanmoediging geeft om alles te leren wat nodig is, zonder veronderstelling, zonder eigendunk, zonder ontkenning en zonder valsheid van welke aard dan ook. Wanneer je leert om te leren, zul je je het mechanisme van leren realiseren. Dit zal je Wijsheid en compassie geven in je omgang met mensen. Je kunt mensen geen onderricht geven vanuit idealisme, want dan plaats je jouw last van je eigen verwachtingen op hen. Je eist van hen wat het leven zelf niet verschaft. Maar de zekerheid van jouw ervaring en je Kennis, welke je aan anderen geeft, zal wel helder zijn, en zij zullen in staat zijn het te ontvangen en gebruiken op hun eigen manier. Dan zul je geen enkel persoonlijke eis aan hen stellen in hun leerproces, maar zal Kennis in jou toestaan om Kennis aan hen te geven. Je zal dan een getuige zijn van de instructie als ook het leerproces.

WEES DAAROM VANDAAG GETUIGE VAN JE EIGEN LEERPROCES, en leer om te leren. Ieder uur, herinner je jezelf dat je leert om te leren. In je twee meditatie oefeningen, sta je jezelf toe om de stilte en vrede te betreden. Observeer jezelf wanneer je voortgang maakt en wanneer je jezelf tegenhoud. Span je wil in voor je eigen ondersteuning met mededogen en vastberadenheid, en oordeel niet over je vorderingen want je bent niet in de positie om te oordelen, want je leert om te leren.

OEFENING 150: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 151

IK ZAL GEEN ANGST GEBRUIKEN OM MIJN OORDELEN TE ONDERSTEUNEN.

GEBRUIK GEEN ANGST OM JE OORDEEL TE ONDERSTEUNEN van jezelf en de wereld, want deze oordelen zijn ontstaan uit onzekerheid en bezorgdheid. Dus, zij missen het fundament van Kennis. Dus, zij missen de betekenis en waarde, wat alleen Kennis kan schenken. Vertrouw niet op jouw oordeel over jezelf en de wereld. Als je je hiervan terugtrekt, zul je erachter komen dat hun bron angst is, want je hebt geprobeerd jezelf alleen maar gerust te stellen met jouw oordelen, om een valse veiligheid, stabiliteit en identiteit te creëren, waarvan je voelt dat deze ontbreekt. Wees zonder een vervanging voor Wijsheid en Kennis, en sta Wijsheid en Kennis toe, op een natuurlijke manier te ontstaan.

HERHAAL IEDER UUR JE VERKLARING, en beschouw het in het licht van alle dingen die vandaag gebeuren. In je twee diepere oefeningen, overdenk de betekenis van het idee van vandaag zorgvuldig. Breng je geest in en staat van werken terwijl je probeert door te dringen in de betekenis van de les van vandaag. Wees niet tevreden met voorbarige conclusies. Onderzoek diep met je geest in je oefenperiodes. Gebruik je geest op een actieve manier. Overweeg vele dingen in jezelf terwijl je je concentratie behoud op het idee van vandaag. Wanneer je dit doet, zul je vele dingen begrijpen over Wijsheid en onwetendheid, en je begrip zal ontstaan vanuit compassie en oprechte zelfwaardering. Want alleen van een plaats van zelfliefde kun je jezelf en anderen correctie aanbieden.

OEFENING 151: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 152

IK ZAL DE ANGST IN DE WERELD NIET VOLGEN.

DE MENSHEID WORDT GEREGEERD DOOR GOLVEN VAN ANGST, die mensen hier en daar aantrekt, golven van angst die hun gedrag, hun denken, hun conclusies, hun geloof en aannames domineert. Volg de golven van angst die zich over de wereld bewegen niet. Blijf inplaats daarvan, standvastig en stil in Kennis. Sta jezelf toe om de wereld te observeren vanuit dit punt van stilte en zekerheid. Wankel niet door de golven van angst. Op deze manier, zul je de mogelijkheid hebben om bij te dragen aan de wereld, en niet alleen zijn slachtoffer zijn. Je bent hier om te geven, niet om te oordelen, en in stilte ben je zonder oordeel over de wereld. Herken, dan, de golven van angst, maar laat ze je niet raken, want in Kennis kunnen ze je niet raken omdat Kennis voorbij alle angst is.

HERHAAL JE IDEE VAN DE DAG IEDER UUR, en beschouw het in het licht van alles wat je ervaart vandaag. In je twee langere oefenperiodes, wend je actief je geest aan in het trachten de les van vandaag te begrijpen.Dit is opnieuw een vorm van mentale toepassing. We zullen geen stilte en mentale rust beoefenen maar mentale toepassing, zodat je constructief leert te denken. Want wanneer je geest niet stil is, zou het constructief moeten denken. Het zou moeten onderzoeken. Vertrouw niet op vroege conclusies. Vertrouw niet op geruststellende ideeën. Sta jezelf toe om kwetsbaar te zijn vandaag, want je bent alleen kwetsbaar voor Kennis. Toch zal Kennis je beschermen tegen alle schadelijke dingen in deze wereld en zal zorgen voor een comfort en stabiliteit die de wereld nooit kan veranderen. Leer hierover vandaag zodat je een bron van Kennis kunt zijn in de wereld en zodat je Bron zich door jou mag uiten.

OEFENING 152: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 153

MIJN BRON WENST ZICH DOOR MIJ UIT TE DRUKKEN.

JE BENT GEMAAKT OM EEN UITDRUKKING VAN JE BRON TE ZIJN. Je bent gecreëerd om een uitbreiding van je bron te zijn. Je bent gemaakt om een deel van je bron te zijn. Je leven is communicatie, want communicatie is leven. Communicatie is de uitbreiding van Kennis. Het is niet slechts het delen van kleine ideeën van de ene gescheiden geest met de ander. Communicatie creëert leven en breidt leven uit, en hierin is alle vreugde en vervulling. Hierin ligt de diepte van alle betekenis. Hier worden het donker en het licht gemengd en houdt hun scheiding op. Hier mengen en versmelten alle tegengestelden in elkaar. Dit is de eenheid van al het leven.

STA JEZELF DAN TOE OM JEZELF TE ERVAREN, als een voertuig voor communicatie, en weet wat je waarlijk wenst te communiceren ook volledig zal worden uitgedrukt, want het zelf die je werkelijk bent is een uitbreiding van het zelf dat het leven zelf is. Hierin, wordt je volkomen bevestigd en het leven om je heen zal bevestigd worden. Je gaven zullen ontvangen en geïntegreerd worden door het leven, want geven van deze aard kan alleen maar een groter resultaat teweeg brengen, voorbij het begrip van de mensheid.

HERINNER JEZELF IEDER UUR dat je bestemd was om de wil van je bron uit te drukken. In je twee oefenperiodes vandaag, sta jezelf toe om opnieuw de stilte en vrede te betreden. Sta jezelf toe een open voertuig te zijn waardoor het leven vrij mag stromen, waardoor het leven zich vandaag mag uitdrukken.

OEFENING 153: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 154

TERUBLIK

KIJK TERUG OP DE OEFENINGEN VAN AFGELOPEN WEEK. Kijk terug naar alle instructies en al je oefeningen die gegeven zijn. Overweeg hoe ver je de vrede bent binnengegaan. Overweeg in hoeverre je je geest hebt gebruikt om te onderzoeken. Denk eraan dat je oefening een vorm van geven is. Geef, jezelf daarom tijd om terug te kijken op je oefeningen. Zie hoe jouw geven meer compleet een dieper kan worden, zodat je grotere beloningen mag ontvangen, voor jezelf en voor de wereld.

IN JOUW ENE LANGE OEFENPERIODE VANDAAG, kijk terug op de week van trainen die je zojuist heb afgerond. Herinner je jezelf niet te veroordelen. Herinner je een toeschouwer te zijn van je leerproces. Herinner dat je oefening een vorm van geven is.

OEFENING 154: Een lange oefenperiode.

STAP 155

WANNEER IK ONTVANG, ZEGENT DE WERELD MIJ.

JE LEERT NU OM TE ONTVANGEN. De wereld zegent je wanneer je leert om te ontvangen, want Kennis zal door je heen stromen, wanneer je een open ontvanger wordt voor Kennis. En je zal dat wat het leven is aantrekken in jezelf, want leven wordt altijd aangetrokken tot degenen die geven.

BEGRIJP DIT IN ZIJN VOLLEDIGE DIEPZINNIGHEID VANDAAG wanneer je jezelf herinnert dat het leven aan jou geeft wanneer je stil bent. In je twee meditatie oefeningen, betreedt de stilte opnieuw en voel dat leven binnenin jezelf aangetrokken wordt . Dit is een natuurlijke aantrekkingskracht. Wanneer jouw geven en stilte groter wordt, zul je voelen dat leven aangetrokken wordt in jezelf, want na verloop van tijd zul je een voedingsbron zijn voor het leven.

OEFENING 155: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 156

VANDAAG ZAL IK NIET BEZORGD ZIJN OVER MEZELF.

BEZORGD ZIJN OVER JEZELF IS EEN VORM VAN GEWOONTE DENKEN, ontstaan uit negatieve verbeelding en uit fouten die niet zijn gecorrigeerd. Dit zorgt voor je gevoel van mislukking, dit beïnvloed je gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering. Onze les vandaag, is dan ook, het versterken van datgene wat authentiek is in jezelf. Wanneer je met Kennis bent, zal Kennis zorgen voor alles wat je aandacht vereist. Denk niet dat er ook maar iets verwaarloosd wordt dat ten behoeve van jezelf is. Alle behoeften van een grotere spirituele aard en ook van de meest gewone aard zal aan tegemoet worden gekomen en begrepen worden door jou, want er is geen ontkenning in Kennis. Jij die gewend bent om te ontkennen, en die je geest niet correct gebruikte in het verleden, die niet de mogelijkheid had de wereld te zien of horen, kan nu gerust zijn, want je hoeft niet bezorgt over jezelf te zijn vandaag.

HIERVOOR ZAL JE JOUW GELOOF EN jouw vertrouwen dat Kennis voor je zal zorgen moeten uitbreiden. Dit zal je in verloop van tijd de mogelijkheid geven de gave van Kennis te ontvangen, welke alle twijfel en verwarring zal verdrijven. Je moet je voorbereiden op deze ervaring. Hierin, moet je je geloof en vertrouwen vergroten. Wees vol zelfvertrouwen vandaag. Herken die dingen die je aandacht vereisen, ook al zijn ze van wereldse aard, en geef hier genoeg aandacht aan, want Kennis is er niet om je uit de wereld te halen, maar om je in de wereld te brengen, want je bent hier gekomen om te geven.

VERSTERK JE BEGRIP VAN HET IDEE VAN VANDAAG door het ieder uur te herhalen en geef het een moment van oprechte overweging. Versterk je oefening vandaag door het te gebruiken in je diepere oefeningen waarin je de rust en stilte betreedt. Je kan alleen de rust en stilte binnengaan als je zonder zorgen bent over jezelf. Dus, jouw toewijding om jezelf te geven aan je oefening is een bevestiging van de veiligheid en zekerheid die in jou verblijft .

OEFENING 156: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 157

IK BEN NIET ALLEEN IN HET UNIVERSUM.

JE BENT NIET ALLEEN IN HET UNIVERSUM, want je bent een deel van het universum. Je bent niet alleen in het universum omdat je geest verbonden is met alle geesten. Je bent niet alleen in het universum, omdat het universum met jou is. Je leert nu om met het universum te zijn, zodat je verhouding met het leven volledig teruggewonnen mag worden en het zich mag uitdrukken in jouw wereld. De wereld is hier een slecht voorbeeld van, want de mensheid heeft zijn verwantschap met het leven verloren en zoekt wanhopig in de regionen van verbeelding en fantasie datgene wat verloren is. Wees dus blij vandaag, dat de middelen voor het terugwinnen van leven je gegeven is zodat je jezelf aan je oefening en bestemming mag geven. Op deze manier, ben je bevestigd. Je bent niet alleen in het universum. De diepte van dit idee is veel groter dan waar het in eerste instantie op lijkt. Het is een verklaring van absolute waarheid, maar het moet ervaren worden om te worden begrepen.

HERINNER JEZELF DAAROM IEDER UUR deze verklaring. Probeer het te voelen in welke omstandigheid je je ook bevindt. In je twee langere meditatie periodes, probeer je totale insluiting in het leven te ervaren. Je hoeft niet aan ideeën te denken of beelden te zien, maar voel alleen de aanwezigheid van leven waar jij deel van bent. Je bevindt je in het leven. Je bent ondergedompeld in het leven. Het leven omhelst jou. Ondanks alle beelden die de wereld presenteert, ondanks alle acties die de wereld mag demonstreren, je bent middenin de liefdevolle omarming van het leven.

OEFENING 157: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 158

IK BEN RIJK DUS IK KAN GEVEN.

ALLEEN DE RIJKEN KUNNEN GEVEN, WANT ZE ZIJN NIET BEHOEFTIG. Alleen de rijken kunnen geven, want ze zijn niet comfortabel met een bezit tenzij het is gegeven. Alleen de rijken kunnen geven, want zij kunnen hun bezit niet begrijpen tenzij het is gegeven. Alleen de rijken kunnen geven, want zij wensen de dankbaarheid te ervaren als hun enige beloning.

JE BENT RIJK EN JE KUNT GEVEN. Je bezit al een rijkdom aan Kennis, en dit is het grootst mogelijke geschenk. Elke andere handeling, elke andere gunst, elk ander object welk een geschenk is, is alleen betekenisvol in hoeverre het doordrongen is van Kennis. Dit is de onzichtbare essentie van alle ware geschenken en oprecht geven. Je bezit een grote opslagplaats van deze essentie, welke je moet leren te ontvangen. Zonder dat je je daarvan bewust bent ben je heel rijk. Ook al ben je financieel arm, ook als je denkt dat je alleen bent, ben je rijk. Wat je geeft zal het je laten zien vandaag. Je geven zal de bron, de diepte en de betekenis van je rijkdom laten zien en zal al wat je geeft doordringen met de essentie van het geven zelf. Je zal na verloop van tijd ontdekken dat je zal geven zonder moeite en je leven zelf een geschenk zal zijn. Dan, zal je leven de rijkdom demonstreren, die ieder persoon bezit ,maar welke ze nog niet hebben leren ontvangen.

HERHAAL DIT IDEE IEDER UUR, en in je twee langere meditatie oefeningen, ervaar je eigen rijkdom. Ervaar de aanwezigheid en de diepte van Kennis. Wees de ontvanger van Kennis en geef jezelf aan Kennis, want in het geven aan je oefening, bevestig je je eigen rijkdom al, welke alleen bevestigd dient te worden, om volledig gerealiseerd te worden.

OEFENING 158: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

STAP 159

DE BEHOEFTIGE KAN NIET GEVEN.IK BEN NIET ARM .

De behoeftigen kunnen niet geven, want zij zijn hulpbehoevend. Zij hebben het nodig om te ontvangen. Jij bent niet hulpbehoevend, want de gave van Kennis is met jou. Jij bent daarom in een positie om te geven, en doordat jij geeft, realiseer je je waarde en elk gevoel van armoede zal je verlaten. Wees ervan overtuigd dat Kennis je van al je materiële benodigdheden zal voorzien die je werkelijk nodig hebt. Al zal het je misschien niet voorzien in wat je wenst, het zal voorzien in de juiste hoeveelheid die je nodig hebt. Daarom, zul je hebben wat je nodig hebt om bij te dragen naar jouw aard en roeping in de wereld. Maar je zal niet belast worden met datgene wat alleen jou kan belasten. Je zult precies hebben wat je nodig hebt, en de wereld zal je niet belasten met zijn armoede en excessen. Dus, alles zal perfect in balans zijn. Kennis geeft jou wat je nodig hebt, en wat je nodig hebt is wat je echt wilt. Je kunt je behoeften nog niet inschatten omdat je in de ban bent van wat je wilt. Maar wat je nodig hebt zal zich kenbaar maken door Kennis, en na verloop van tijd zal je de aard van behoefte begrijpen en hoe het kan worden vervuld.

JE BENT NIET ARM,WANT HET GESCHENK VAN KENNIS IS MET JOU.
Herhaal de verklaring van vandaag op ieder uur en overweeg het in het licht van jouw observaties van anderen. Sta jezelf toe de rijkdom van Kennis die je nu bezit,in je diepere oefenperiodes te ervaren.

OEFENING 159:Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 160:
DE WERELD IS ARM, MAAR IK NIET.
DE WERELD IS ARM, MAAR JIJ BENT NIET ARM. Ondanks je omstandigheden is dit waar want jij bent de rijkdom van Kennis aan het herwinnen. Begrijp dan de betekenis van armoede. Begrijp dan de betekenis van rijkdom. Denk niet dat degene die meer objecten bezit dan jij op welke manier dan ook rijker zijn dan dat jij bent, want zonder Kennis zijn ze armoedig en verwerven dingen alleen om hun misère en onzekerheid te compenseren. Dus hun armoede is verergerd door hun aanschaf.
De wereld is arm, maar jij bent dat niet, want jij hebt Kennis in de wereld gebracht waar Kennis is vergeten en ontkend. Dus in het herwinnen van je eigen rijkdom zal de wereld ook zijn rijkdom herwinnen, want je zal Kennis in een ieder stimuleren en hun rijkdom zal zichzelf beginnen te onthullen in jouw aanwezigheid en in de aanwezigheid van Kennis die jou leidt .
VRAAG DAAROM NIETS VAN DE WERELD. Bewaar een paar materiële dingen die je nodig hebt om je functie te kunnen vervullen. Dit is een klein verzoek in het licht van datgene wat je hier komt geven. En als je verlangen niet overschrijdend is, in verhouding met wat je nodig hebt, zal de wereld dat graag aan je geven in ruil voor een groter geschenk dat jij bezit.
Beschouw het idee van deze dag ieder uur. Laat niet één uur voorbij gaan zonder herkenning. Versterk je besluit door iedere oefening in alle omstandigheden van de dag te gebruiken zodat je leven betekenisvol mag zijn in al diens gebeurtenissen. In je twee langere oefenperiodes van vandaag treedt de stilte en vrede binnen om meer te leren over rijkdom de die je bezit.
OEFENING 160: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 161:
Terugblik
IN JE TERUGBLIK VAN VANDAAG, BESCHOUW IEDERE LES
en elke oefening van elke dag van de afgelopen week. Leer meer over het proces van leren. Realiseer je wanneer je dit leert je je leven niet kan zien vanuit oordeel, want je bent aan het leren om te leren. Realiseer dat er blijkbaar rijkdom in je leven is, vanwege de oefeningen die je aan het ondernemen bent, welke je niet kon doen wanneer je zonder Kennis was. Jij onderneemt deze voorbereiding vanwege Kennis en iedere dag ben je toegewijd aan je oefening vanwege Kennis. Elke dag volbreng je je oefening vanwege Kennis. Dus, zonder jouw ontkenning of inmenging zal Kennis zelf, je leiden in je voorbereiding en zal verschijnen terwijl je elke stap onderneemt. Hoe gemakkelijk is succes op deze manier. Hoe eenvoudig is het om te ontvangen zonder ontkenning of aandrang van jou kant. Want zonder verbeelding is het leven duidelijk. Zijn schoonheid is duidelijk. Zijn genade is duidelijk. Zijn doel is duidelijk. Het werk dat vereist wordt is duidelijk. Zijn beloningen zijn duidelijk. Zelfs de moeilijkheden van deze wereld zijn duidelijk. Alles wordt duidelijk. Wanneer je geest stil en helder wordt.
OEFENING 161: Eén lange oefenperiode

Stap 162:
IK ZAL NIET BEVREESD ZIJN VANDAAG.
LAAT ANGST JE GEEST NIET OVERNEMEN VANDAAG. Laat de gewoonte van negatieve verbeelding je aandacht en emoties niet gevangen houden. Wees betrokken bij het leven zoals het werkelijk is, wat je mag waarnemen zonder veroordeling. Angst is als een ziekte die komt en je overvalt. Maar je hoeft niet toe te geven aan angst want je bron en je wortels zijn diep geworteld in Kennis en je bent nu sterker aan het worden in Kennis.
HERINNER JEZELF IEDER UUR dat je niet overmand wordt door angst . Wanneer je het effect begint te voelen, in welke hoedanigheid het zijn invloed ook op jou uitoefent, trek je hiervan
terug en bevestig je trouw jegens Kennis. Geef je vertrouwen aan Kennis. In je twee diepere oefenperiodes vandaag geef jezelf aan Kennis. Geef je geest en je hart zodat je bekrachtigd wordt in die zekerheid waar angst nooit kan binnentreden. Je onbevreesdheid in de toekomst mag niet ontstaan uit uiterlijk vertoon, maar ontstaan uit jouw zekerheid vanuit Kennis. Op deze manier zul je een toevlucht zijn van vrede en een bron van rijkdom voor anderen. Dit is hoe je bedoeld bent te zijn. Dit is waarom je op de wereld gekomen bent.
OEFENING 162: Twee oefenperiodes van 30 minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 163:
IK WIL KENNIS VOELEN VANDAAG.
VOEL DE BLIJVENDE KWALITEIT VAN KENNIS, welke altijd beschikbaar voor je is voorbij je gedachten en zelf vooringenomenheid. Voel Kennis ieder uur vandaag. Herhaal het idee voor vandaag en neem een moment om zijn aanwezigheid te voelen. De aanwezigheid van Kennis is iets wat je mee kunt nemen, waar je ook heen gaat, bij elke ontmoeting, in elke omstandigheid. Het is overal doelmatig. Hierin zul je in staat zijn elke omstandigheid en gebeurtenis te zien. Je zult in staat zijn te horen. Je zult in staat zijn te geven. Je zult in staat zijn te begrijpen. Deze stabiliteit is iets wat de wereld heel erg nodig heeft, en jij die begiftigd bent met Kennis kan dit geven.
VOEL KENNIS VANDAAG IN JE DIEPERE OEFENPERIODES. Geef jezelf hieraan, want dit is je geschenk aan God en aan de wereld. Laat deze dag een dag zijn van bekrachtiging en bevestiging. Laat niet één kleine mislukking je afbrengen van je grotere taak. Realiseer je dat alle tegenslagen je alleen kunnen stoppen in je vooruitgang en je hoeft alleen maar stap voorwaarts te zetten om verder te gaan. De reactie op welke mislukking dan ook, groot of klein, is simpelweg het besluit om verder te gaan. Want je hoeft alleen maar de stappen te volgen die hier gegeven worden om de resultaten te bereiken van deze voorbereiding voor jou. Hoe simpel is het pad naar Kennis. Hoe helder is Zijn weg wanneer je stap voor stap zijn voorziening volgt.
OEFENING 163: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening .

Stap 164:
VANDAAG WIL IK EREN WAT IK WEET.
EER WAT JE WEET VANDAAG. Houd je aan wat je weet. Sta toe dat jouw Kennis je leidt. Probeer om Kennis niet te gebruiken om jezelf te vervullen, want hierin zul je alleen gebruiken wat jij denkt dat Kennis is en zul je nogmaals een illusie creëren voor jezelf, dat je zal verstrikken en onttrekken aan het leven , enthousiasme en zekerheid. Laat Kennis je in beweging brengen vandaag. Ga door met je normale activiteiten. Volg alle procedures van het leven die jouw taak zijn,maar verblijf in Kennis zodat het zijn mysterieuze geschenken toekent overal waar je gaat en je concrete richting geeft wanneer het echt nodig is.
HERHAAL DEZE VERKLARING IEDER UUR en overweeg het in het licht van je onmiddellijke omstandigheden. In je diepere oefenperiodes vandaag geef je jezelf nogmaals aan stilte en vrede. Eer Kennis vandaag door je aan Kennis te geven en in Kennis te verblijven .
OEFENING 164: Twee oefenperiodes. Ieder uur oefening.
Stap 165:
MIJN PLICHTEN ZIJN KLEIN. MIJN MISSIE IS GROOT.
JE PLICHTEN IN DE WERELD ZIJN KLEIN. Ze zijn bedoeld om voorzieningen te beveiligen, welke je fysiek nodig hebt om verbintenissen te onderhouden met anderen, die bevorderlijk zijn voor je welzijn en ook voor hun welzijn. Deze plichten zijn belangrijk, maar je missie is groter. Ondermijn niet je mogelijkheid om je missie te ontvangen, door een mislukkeling te zijn te opzichte van je plichten. Dit is alleen maar een manier van zelfontkenning. Draag je verplichtingen uit, specifiek ten opzichte van je werk en je betrokkenheid tot anderen. Verwar dit niet met je missie, die veel groter is en die je nu pas begint te ontvangen en te ervaren. Dus je taken zullen voorzien in een fundament voor jou wanneer je de voorbereiding onderneemt voor het herwinnen en bijdragen van Kennis.
HERINNER JE DAT ALLE VERWARRING de verwarring van verschillende niveaus is. Verwar missie niet met verplichtingen. Dit is een heel belangrijk onderscheid voor jou om te maken. Je verplichtingen in de wereld zijn specifiek, maar je missie is veel groter. Wanneer je missie zich in je begint uit te drukken, jij die aan het leren bent om te ontvangen, zal het ook een meer specifieke invloed op je verplichtingen creëren. Dat gaat geleidelijk en is volkomen natuurlijk voor je. Dit vereist slechts dat je zelf gedisciplineerd bent, consequent en vertrouwend genoeg om de stappen te volgen.
DRAAG DAAROM JE VERPLICHTINGEN UIT VANDAAG, zodat je een beginnend student kan Kennis kan zijn. Herinner jezelf aan je oefening ieder uur en in je twee oefenperiodes, werf je je geest actief aan tot het overwegen van het idee van vandaag. Zijn ware betekenis is niet oppervlakkig en je moet het onderzoeken om zijn volledige waarde te begrijpen. Wees niet tevreden met voorbarige conclusies. Sta niet aan de buitenkant van Kennis terwijl je probeert het te beoordelen voor jezelf. Ga er naar binnen zodat je een student kan zijn vandaag, want je bent nu een student van Kennis. Je geeft nu jezelf aan de wereld in je voorbereiding.
OEFENING 165: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 166:
MIJN MISSIE IS GROOT. DAAROM BEN IK VRIJ OM KLEINE DINGEN TE DOEN.
HET IS ALLEEN IN JE GROOTSE IDEEEN, welke een omhulsel zijn voor angst, bezorgdheid en wanhoop, dat je de kleine dingen ontloopt die van jou geëist worden om te doen in de wereld. Opnieuw, verwar de grootheid van je missie niet met de nietigheid van je verplichtingen. Grootsheid uit zichzelf in het kleinste ding, in de kleinste actie, in de meest vluchtige gedachte, in het simpelste gebaar en in de meest gewone omstandigheden. Dus, handhaaf je kleine acties in de wereld, zodat Kennis zich na verloop van tijd door hen zal manifesteren. Acties in de wereld zijn klein, ten opzichte van de grootheid van Kennis. Voorafgaand aan je voorbereiding beschouwde je de wereld groot en Kennis klein, maar je leert nu dat het tegenovergestelde waar is, dat Kennis groot is en de wereld klein. Dit betekent ook dat je activiteiten in de wereld klein zijn, maar het zijn voertuigen waardoor Kennis zichzelf kan uitdrukken.
WEES DAAROM TEVREDEN MET KLEINE DINGEN TE DOEN IN DE WERELD. Wees eenvoudig en nederig in de wereld, zodat grootheid zonder belemmering door jou heen mag stromen.
DEZE OEFENING VEREIST HERHALING op ieder uur en een diepe beschouwing in je twee langere oefenperiodes, waar je je geest actief verbindt om de betekenis van het idee van vandaag te begrijpen. Gebruik je geest om te onderzoeken. Sta jezelf toe deze dingen te overwegen. Vertrouw niet op conclusies maar ga door met je onderzoek. Dit is de juiste manier om je geest te gebruiken welke je zal leiden naar een groter begrip. Hier is de geest niet louter visies en illusies aan het produceren om niet aanwezig te zijn bij zijn eigen angst. Hier is de geest zijn eigen inhoud aan het onderzoeken. Hier werkt de geest namens Kennis, zoals het bedoeld was.
OEFENING 166: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 167:
MET KENNIS BEN IK VRIJ IN DE WERELD.
MET KENNIS BEN JE VRIJ IN DE WERELD. Je bent vrij om je aan te sluiten. Je bent vrij om te vertrekken. Je bent vrij om afspraken te maken. Je bent vrij om afspraken te veranderen en te voltooien. Je bent vrij om jezelf over te geven. Je bent vrij om jezelf terug te trekken. In Kennis ben je vrij.
OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT JE DE WARE BETEKENIS HIERVAN BEGRIJPT en zijn onmiddellijke waarde voor jou realiseert in je huidige omstandigheden, moet je begrijpen dat je Kennis niet kunt gebruiken om jezelf te vervullen. Dit moet een stilzwijgend begrip zijn. Verlies dit niet uit het oog, want als je denkt dat je Kennis gebruikt om jezelf te vervullen zul je Kennis verkeerd interpreteren en zul je het niet kunnen ervaren. Je zult alleen proberen om je illusies te versterken en jouw pogingen om te vluchten. Dit kan alleen maar de wolken die nu boven je hoofd hangen nog meer verduisteren. Dit kan je alleen maar teleurstellen als een vorm van tijdelijke stimulatie en jouw gevoel van isolatie en misère compliceren.
IN KENNIS BEN JE VRIJ. Er is nu geen terughoudendheid, want Kennis zal je alleen geven, waar het bestemd is om te geven en uit zich door jou waar het bestemd was zich uit te drukken. Dit zal je bevrijden van alle ongepaste verwikkelingen en betrekkingen en zal je naar die mensen leiden die op je wachten. Dit zal jou leiden naar die omstandigheden die van groot voordeel voor je zijn en van voordeel voor anderen die erbij betrokken zijn. Hier is Kennis de gids. Hier ben je de ontvanger. Hier ben je de schenker. Er is geen grotere vrijheid dan dit, want hierin ben je vrij.
HERINNER JEZELF AAN DIT IDEE IEDER UUR en in je twee diepere meditatieoefeningen, betreed je opnieuw rust en stilte. Sta je geest opnieuw toe om stil te zijn, want hierin ben je vrij. Bereid jezelf voor op je oefeningen door het idee te herhalen en jezelf toe te wijden aan je oefening. Zonder jouw overheersing zal je geest vrij zijn en zal zijn eigen diepte ervaren in Kennis.
OEFENING 167: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 168:
TERUGBLIK
KIJK TERUG OP DE WEEK DIE VOORBIJ GEGAAN IS.
Kijk terug op elke les die gegeven is en elke oefening die je hebt ervaren. Kijk terug op de hele week zodat het, het leerproces wat je nu onderneemt versterkt. Herinner je dat je leert om te leren. Herinner jezelf dat je een beginnend student van Kennis bent. Herinner dat jouw evaluatie, wanneer het niet voort komt uit Kennis, niet behulpzaam zal zijn. Zonder deze evaluatie, zal het duidelijk zijn hoe je je betrokkenheid kunt versterken, hoe je voorbereiding te versterken en hoe je aanpassingen maakt in je uiterlijke leven om je te ondersteunen in je onderneming. Dit kan gedaan worden zonder zelfveroordeling. Het kan gedaan worden omdat het noodzakelijk is en je in staat bent om te reageren op datgene wat noodzakelijk is, zonder jezelf of de wereld te sanctioneren. Deze voorbereiding is noodzakelijk, want het vertegenwoordigt jouw wil.
IN JE LANGE OEFENPERIODE VANDAAG, kijk je terug op de week met oprechtheid en diepte. Geef dit je volle attentie, zodat je nu de geschenken mag ontvangen die je nu aan het voorbereiden bent om te ontvangen.
OEFENING 168: Eén lange oefenperiode
Stap 169:
DE WERELD IS BINNENIN MIJ. DIT WEET IK.
De wereld is binnenin jou. Je kunt het voelen. Door Kennis kun je de aanwezigheid voelen van alle relaties. Dit is de ervaring van God. Dat is waarom je betekenisvolle relaties met andere individuen zo’n grote belofte inhouden, want in een authentieke band met een ander kun je een band met al het leven beginnen te ervaren. Dit is waarom je oprecht relaties zoekt. Dit is je ware motivatie in relaties om een band te ervaren en je doel uit te drukken. Mensen denken dat hun relaties er zijn om hun fantasieën te vervullen en om zich te versterken tegen hun eigen angst. Dit dient ontleerd te worden, zodat het ware doel van relaties geopenbaard en begrepen kan worden. Dus ontleren komt eerst in het proces van leren. Hierin leer je hoe te ontvangen.
OEFEN IEDER UUR DEZE DAG, herinner je idee. In je diepere meditaties vandaag, gebruik opnieuw het woord RAHN om je dieper in de diepte van Kennis te brengen. Herhaal het idee aan het begin van je oefening en dan op iedere uitademing, herhaal je het woord RAHN zachtjes voor jezelf. Sta toe om je geest te centreren. Sta toe dat dit je verbindt met de diepte van Kennis. Hier ga je dieper dan je eerder gegaan bent. Hierin vind je alles wat je zoekt en er zal geen verwarring zijn over de wereld.
OEFENING 169: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 170:
VANDAAG VOLG IK DE ALOUDE RITE VAN VOORBEREIDING .
DEZE VOORBEREIDING DIE JE AAN HET ONDERNEMEN BENT is eeuwenoud van origine. Het is sinds eeuwen in gebruik in de wereld en ook in andere werelden. Het is alleen aangepast in de taal en in zijn relevantie voor jouw huidige tijd, maar nochtans bereidt het de geest voor op de manier waarop de geest altijd is voorbereid in De Weg van Kennis, want Kennis verandert niet en de voorbereidingen zelf worden aangepast voor huidige gebeurtenissen en huidige begrippen zodat ze relevant zijn voor de ontvangers. Nochtans, het ware mechanisme voor voorbereiding is overanderd.
JE ONDERNEEMT EEN ALOUDE RITE in de herwinning van Kennis. Ontstaan uit de Grote Wil van het universum, deze preparatie is geconstrueerd voor de vooruitgang van studenten van Kennis. Je werkt nu gelijktijdig met vele andere individuen, zowel in deze wereld alsook in andere werelden. Want Kennis wordt onderwezen in alle werelden waar intelligent leven bestaat. Dus jouw inspanningen worden ondersteund en verrijkt door de inspanningen van degenen die zich net als jij voorbereiden. Hierin representeer je een gemeenschap van degenen die leren. Denk daarom niet dat je inspanningen enkelvoudig zijn. Denk daarom niet dat je de enige in de wereld bent die bezig is met het herwinnen van Kennis. Denk daarom niet dat je geen deel uitmaakt van een gemeenschap van degenen die leren. Dit zal na verloop van tijd duidelijker worden, wanneer je degenen gaat herkennen die zich met jou voorbereiden. Dit zal na verloop van tijd duidelijker worden als jouw ervaring van de aanwezigheid van jouw leraren zich meer verdiept. Dit zal na verloop van tijd duidelijker worden wanneer de resultaten van jouw Kennis meer duidelijk wordt, zelfs aan jou. Dit zal na verloop van tijd duidelijker worden wanneer je je leven beschouwt als deel van een Grotere Gemeenschap van Werelden.
Herinner jezelf ieder uur aan de oefening. In je diepere oefeningen in stilte, ontvang het voordeel van een ieder die met jou oefent. Herinner jezelf dat je niet alleen bent en dat hun beloningen aan jou gegeven worden, zoals jou beloningen aan hen gegeven worden. Dus je deelt samen in je ontwikkeling. De kracht van je onderneming is zo enorm gesteund door de inspanningen en giften van anderen dat het je eigen mogelijkheden overschrijdt. Wanneer dit gerealiseerd is geeft het je alle manieren van aanmoedigingen en zal het voor altijd het idee verdrijven dat je niet adequaat bent voor de taken die je gegeven zijn. Want jouw geven is vermenigvuldigd door het geven van anderen en vertegenwoordigen de Wil van God in het universum.
OEFENING 170: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 171:
MIJN GEVEN IS EEN AFFIRMATIE VAN MIJN RIJKDOM.
JE GEVEN IS EEN AFFIRMATIE VAN JE RIJKDOM, omdat je geeft van je eigen rijkdom. Het is niet het geven van objecten waar we hierover spreken, want je mag al je bezittingen weggeven en dan niets over hebben. Maar wanneer je Kennis geeft neemt Kennis toe. En wanneer je je gift van een object doordrenkt met Kennis neemt Kennis toe. Dat is waarom wanneer je Kennis ontvangt het wil geven want dit is de natuurlijke expressie van je eigen ontvankelijkheid.
HOE KUN JE KENNIS UITPUTTEN. Wanneer Kennis de kracht en de Wil van het universum is? Hoe klein is je voertuig, hoe groot is de substantie die zich via jou uit. Hoe groot is jouw relatie met het leven en hoe groot ben jij dan die met het leven is? Hier is geen eigendunk. Hier is geen zelfopgeblazenheid want je realiseert dat je klein en groot bent tegelijkertijd en je erkent de bron van je kleinheid en de bron van je grootheid. Je erkent de waarde van je kleinheid en de waarde van je grootheid. Je erkent al het leven dan en wordt niets uit je grote evaluatie van jezelf gelaten, welke ontstaan is uit liefde en waar begrip. Dit is alom het begrip die je na verloop van tijd moet cultiveren, opnieuw realiserend dat je inspanningen om dat zo te doen zijn verrijkt door de inspanningen van anderen die ook studenten van Kennis zijn in jouw wereld. Zelfs studenten uit andere werelden verrijken jou inspanningen, want in Kennis is er geen tijd en afstand. Dus, je hebt nu een grote ondersteuning tot je beschikking en hierin realiseer je je ware relatie met het leven.
OEFEN IEDER UUR en in je diepere meditatie, sta toe dat het woord RAHN je tot Kennis brengt. Zwijgend en in stilte, wanneer je verzinkt in de diepten van Kennis ontvang de vrede en bevestiging welke je geboorterecht zijn.
OEFENING 171: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 172:
IK MOET MIJN KENNIS HERWINNEN.
JE MOET JE KENNIS HERWINNEN. Het is niet alleen een voorkeur in competitie met andere voorkeuren. Het feit dat het een vereiste is in het leven geeft het de noodzaak en de belangrijkheid die het werkelijk verdient. Denk niet dat je vrijheid op een of andere manier wordt verhinderd door deze noodzakelijkheid, want je vrijheid is het resultaat van deze noodzakelijkheid en zal ontstaan uit deze noodzakelijkheid. Hier betreed je een wereld van essentiële richting in plaats van toevallige keuzes. Hier word je serieus betrokken in het leven in plaats van een verwijderde waarnemer die alleen zijn eigen ideeën kan zien.
De noodzaak van Kennis, is dan het belang dat het inhoud voor jou en de wereld. Verwelkom noodzaak dan, want het bevrijd je van de verergering en het onvermogen van tegenstrijdigheid. Het bevrijd je van betekenisloze keuzes en verwijst je naar datgene wat werkelijk vitaal is voor je welzijn en voor het welzijn van de wereld. Kennis is een noodzaak. Jouw leven is een noodzaak. Zijn belang is niet alleen voor jou, maar ook voor de wereld.
WANNEER JE DIT WERKELIJK KUNT BEGRIJPEN, zal dit ieder gevoel van waardeloosheid en onverschilligheid opheffen die je nog steeds kunt bezitten. Want wanneer je leven een noodzaak is, dan heeft het een doel, betekenis en richting. Wanneer je leven een noodzaak is dan zijn alle andere levens ook een noodzaak. Op deze manier wens je niemand te kwetsen maar in plaats daarvan zoek je om Kennis te bevestigen in iedereen. Deze noodzaak draagt dan in zich de kracht en de richting die vereist wordt en biedt jou de genade en diepte die je voor jezelf moet ontvangen. Een noodzakelijk leven is een betekenisvol leven. Kennis is een noodzaak. Geef jezelf aan jouw noodzaak en je zult voelen dat je zelf noodzakelijk bent. Dit zal je gevoel van waardeloosheid en schuld verdrijven en zal je terugbrengen naar verwantschap met het leven.
OEFEN OPNIEUW IEDER UUR en in je twee meditatie oefeningen. Sta het woord RAHN toe om je dieper in de aanwezigheid van Kennis te brengen. De kracht van dit woord, een woord dat onbekend is in jouw taal, zal resoneren met jouw Kennis en zal het stimuleren. De middelen zijn dus mysterieus, maar het resultaat is concreet.
OEFENING 172: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 173:
VANDAAG ZAL IK DOEN WAT NOODZAKELIJK IS.
DOEN WAT NOODZAKELIJK IS ZAL JE VERBINDEN met de vitaliteit in het leven, want leven in deze wereld, in al zijn vormen, is verbonden met wat noodzakelijk is. Dit zal op het eerst gezicht benauwend zijn voor mensen, want ze zijn gewend om in fantasie te leven, waar alles preferentieel is en niets echt noodzakelijk.
DOCH, HET IS WANNEER IETS ECHT NOODZAKELIJK IS IN HET LEVEN, zelfs wanneer het een gevaarlijke omstandigheid is, dat mensen zich tijdelijk weten te bevrijden van hun fantasie en een doel, betekenis en richting voelen. Dit is dan een geschenk aan de mensheid, maar gewoonlijk geven mensen dit geschenk aan zichzelf alleen onder gevaarlijke omstandigheden.
HET IS ONDER GELUKKIGER OMSTANDIGHEDEN dat je nu moet leren om dit te ontvangen en noodzakelijk verwelkomen als een verlossende genade in je leven, want je wenst om nodig te zijn, je wenst om opgenomen te worden, je wenst om vitaal te zijn en je wenst om een essentieel deel van de gemeenschap te zijn. Dit is allemaal noodzakelijk. Het is niet alleen maar een preferentie van jouw kant. Het kan niet ontstaan uit een toevallige keuze maar vanuit een diepe overtuiging, want een grotere manier van geven moet ontstaan uit een diepe overtuiging wanneer het zo groot en compleet is. Anders zul je omver geworpen worden bij de geringste tegenspoed of teleurstelling en je terugtrekken in fantasie en illusie.
VERWELKOM DAN DE NOODZAKELIJKHEDEN VAN VANDAAG. Doe kleine taken zonder klacht, want ze zijn klein. Volg je procedure in voorbereiding vandaag, want het is noodzakelijk en het is groot. Verwar niet het grote met het kleine, want het kleine is er alleen om het grote uit te drukken. Probeer niet het kleine groter te maken en het grote klein. Begrijp hun ware verwantschap met elkaar, want in jou is het grote en het kleine beiden aanwezig. In jou wenst het grote zichzelf uit te drukken door het kleine.
DRAAG DAAROM JE GEWONE ACTIVITEITEN UIT VANDAAG. Doe wat nodig is vandaag. Herinner jezelf ieder uur aan ons idee van vandaag en geef jezelf aan je oefening zodat je dag er één mag zijn van geven en ontvangen. In je diepere meditatie oefeningen treedt de stilte binnen gebruik makend van het woord RAHN om je dieper in de meditatie te brengen. Doe dit omdat het noodzakelijk is. Doe dit omdat het noodzakelijk is en je zal de kracht van je eigen wil voelen.
OEFENING 173: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 174:
MIJN LEVEN IS NOODZAKELIJK.
Je leven is noodzakelijk. Het is geen biologische toevalligheid. Het is niet zomaar een toevallige omstandigheid dat je in deze wereld aangekomen bent. Je leven is noodzakelijk. Als je terug zou kunnen halen waar je doorheen gegaan bent om in deze wereld te komen en de voorbereiding die vereist was, zowel in deze wereld als voorbij deze wereld, voor jouw om hier tevoorschijn te komen, dan zou je je realiseren hoe belangrijk het is om hier te zijn en het belang van de Kennis die je in je draagt. Je leven is noodzakelijk. Daar is geen vorm van verwaandheid hier. Het is simpelweg een herkenning van waarheid. In de evaluatie van jezelf is je leven pathetisch of grandioos. Toch heeft de noodzaak van je leven niets te maken met je evaluaties, hoewel je evaluaties je dichterbij of verder weg brengen van deze ware erkenning.
JE LEVEN IS NOODZAKELIJK. Begrijp dit en het zal je gevoel van zelfoordeel en veroordeling verdrijven. Begrijp dit en het zal nederigheid brengen in je grandioze ideeën van jezelf. Begrijp dit en je plannen zullen dan in de loop van de tijd aangepast worden door Kennis zelf, want je leven is noodzakelijk.
Herhaal deze verklaring ieder uur en beschouw het ondanks je emoties, en omstandigheden en welke gedachten ook prevaleren in je geest, want Kennis is groter dan gedachten en is bedoeld om je gedachten te leiden. In je twee meditatieoefeningen sta het woord RAHN toe om je diep in de oefening mee te nemen. Voel de noodzaak van je eigen leven_ zijn waarde en zijn belang. Dit is iets wat je direct kan ervaren. Het heeft je evaluatie niet nodig. Het vereist niet dat je jezelf groter acht dan anderen. Het is alleen een diepgaande ervaring van realiteit, want je leven is noodzakelijk. Het is noodzakelijk voor jou. Het is noodzakelijk voor jouw wereld. Het is noodzakelijk voor het leven zelf.
OEFENING 174: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 175:
TERUGBLIK
IN JE TERUGBLIK VAN JE OEFENINGEN DEZE WEEK, realiseer je opnieuw de waarde van het jezelf geven aan de oefening. Jezelf geven aan de oefening is dan de eerste stap van het begrijpen van de ware betekenis van geven en de ware betekenis van je doel in de wereld.
IN JE ENE LANGERE OEFENPERIODE. Kijk terug op de week die zojuist voorbij gegaan is. Kijk terug op je betrokkenheid met de oefening van elke dag en beschouw de betekenis van het idee van elke dag. Geef dit je totale aandacht gedurende je lange oefenperiode vandaag en realiseer je wanneer je getuige bent van je eigen ontwikkeling dat je jezelf aan het voorbereiden bent om aan anderen te geven.
OEFENING 175: Eén lange oefenperiode.
Stap 176:
VANDAAG ZAL IK KENNIS VOLGEN.
Op ieder uur van deze dag , ervaar je jezelf terwijl je Kennis volgt. Maak kleine besluiten over kleine dingen wanneer het nodig is, maar maak geen grote besluiten zonder Kennis. Je hebt een persoonlijk verstand om kleine onbeduidende besluiten te nemen. Maar grotere besluiten zouden met Kennis gemaakt moeten worden.
VOLG KENNIS IEDER UUR VANDAAG. Sta zijn vrede en zijn zekerheid toe om bij jou te vertoeven. Sta diens algemene richting toe, door jou te worden onderscheiden. Sta diens potentie toe, invloed uit te oefenen. Sta het toe om zichzelf aan jou te geven, zoals jij nu aan het leren bent om jezelf daar aan te geven.
IN JE TWEE LANGERE MEDITATIEOEFENINGEN VANDAAG, gebruikmakend van het woord RAHN, treedt dan diep binnen in Kennis. Treedt diep binnen in de aanwezigheid van het leven. Treedt diep binnen in deze ervaring. Ga door om je geest te richten op deze voltooiing. Ga door om datgene opzij te zetten wat je raakt of je tegenhoudt. Op deze manier train je de geest en bereid je het ook voor op datgene wat het meest natuurlijke is om te gebeuren.
VOLG KENNIS VANDAAG. Wanneer Kennis iets aangeeft en je bent er heel zeker van, volg het en wees opmerkzaam. Zie wat er gebeurt en probeer Kennis te onderscheiden van impulsen, je wensen, je angsten en datgene wat je vermijdt. Dit moet geleerd worden door ervaring. Op deze manier wordt Kennis en alles dat pretendeert Kennis te zijn uit elkaar getrokken door het contrast. Dit zal voor jou grotere zekerheid en groter zelfzekerheid teweeg brengen, welke je nodig zal hebben in de komende tijden.
OEFENING 176: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 177:
IK ZAL LEREN EERLIJK TE ZIJN VANDAAG.
ER IS EEN GROTERE EERLIJKHEID DIE OP JOU WACHT om ontdekt te worden. Er is een grotere eerlijkheid die je aan moet wenden voor je eigen ondersteuning. Het is niet genoeg alleen te weten hoe je je voelt. Het is een groter vereiste te voelen wat je weet. Het is een grotere eerlijkheid en een eerlijkheid die in harmonie is met het leven zelf, een eerlijkheid die de ware vooruitgang reflecteert van alle levende wezens in de wereld. Dit is niet alleen het uitten en er op staan dat je persoonlijke intentie uitgedragen wordt. Het claimt in plaats van de de noodzaak van het leven,zich in jouzelf,mag uitdrukken op een manier die authentiek is aan het leven zelf. De vorm en de manier van deze uiting, zal gevat zijn in de boodschappen die jij zult moeten geven aan anderen wanneer de tijd daar rijp voor is.
LEER DAN, TE VOELEN WAT JE WEET. Dit is een grotere eerlijkheid. Het vereist én openheid én terughoudendheid. Het vereist zelfinspectie. Het vereist objectiviteit over je leven. Het vereist stilte en vrede, alsook de mogelijkheid om je geest actief te verbinden in onderzoek. Dus alles dat je tot nog toe hebt geleerd wordt benut en draagt bij in de oefening van vandaag.
HERINNER JEZELF IEDER UUR AAN DE OEFENING VAN VANDAAG en beschouw het serieus in het moment waarin je je bevindt. In de langere oefeningen vandaag betreed je opnieuw de stilte en verbind je geest in deze betekenisvolle activiteit. De geest moet in de nabijheid van zijn Aloude Thuis gebracht worden om het rust en vrede te geven. Dit vereist zelfdiscipline vanaf het begin, maar wanneer de verbintenis is gemaakt voltrekt het proces zich, op een natuurlijke wijze.
LEER OM EERLIJKER TE ZIJN VANDAAG. Leer om een groter niveau van eerlijkheid te onderscheiden, een authentiek niveau van eerlijkheid dat jouw ware natuur zal bevestigen en niet je hoogste doel zal verraden.
OEFENING 177: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 178:
IK ZAL VANDAAG DEGENEN HERINNEREN DIE AAN MIJ GEGEVEN HEBBEN.
DIT IS EEN SPECIALE DAG VAN ERKENNING VAN DE AANWEZIGHEID van de ware relaties in je leven. Het is een speciale dag, van het erkennen van de geschenken die aan je gegeven zijn. Deze dag is bedoeld voor dankbaarheid.
HERHAAL DAN IEDER UUR DEZE VERKLARING en neem een moment om degenen te gedenken die aan jou gegeven hebben. Probeer heel zorgvuldig de individuen die jou hebben bevoordeeld, door zowel het demonstreren van hun wijsheid als hun fouten. Denk aan hen, die je hebben laten zien welke weg te gaan en welke weg niet. Wanneer je verder gaat in je onderzoek hierin, tijdens je twee langere oefenperiodes vandaag, probeer om zorgvuldiger te denken en sta ,ieder individu toe,die in je geest opkomt,het onderwerp te zijn van je onderzoek. Dit is een actieve oefening in je meditatieperiodes.
IN JE LANGERE OEFENPERIODES, herhaal je de verklaring aan het begin van de oefening en sta toe dat de individuen naar je toe komen. Leer om hun bijdrage te herkennen, om Kennis te herwinnen. Leer hun bijdrage te zien aan je fysieke en emotionele welbehagen, leer om te herkennen hoe zij jou gediend hebben. Op deze manier, kun je je gehele concept van geven en ontvangen en het van dienst zijn in de wereld vergroten en ontwikkelen. Dit zal je een waar beeld van de wereld geven ,zodat je mag leren om compassie te hebben met jezelf en met anderen.
DIT IS DAN EEN DAG VAN BEVESTIGING, een dag van dankbaarheid. Sta je oefeningen toe om betekenisvol en effectief te zijn zodat je hun beloning kunt ontvangen.
OEFENING 178: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.
Stap 179

VANDAAG ZAL IK DE WERELD BEDANKEN, DIE ME LEERT WAT WAAR IS.
De wereld in zijn grandeur en zijn dwaasheid leert jou wat te waarderen en te herkennen wat waar is. De tegenstellingen moeten overduidelijk zijn voor jou, om dit onderscheid te kunnen maken. Om te onderscheiden wat waar is van wat vals is en van wat betekenisvol is van wat betekenisloos is, heb je contrast nodig in het leerproces. Je moet het betekenisloze proeven om zijn ware natuur en inhoud te ondervinden. De wereld geeft je onophoudelijk de mogelijkheid om beide te doen.
OP DIT MOMENT HEB JE HET NODIG DAT JE IN TOENEMENDE MATE DE WAARHEID PROEFT en dat is waarom we dit nu benadrukken in je dagelijkse oefening. Je hebt jezelf al zo vaak uitgeleefd in onechtheid dat het je geest en attentie heeft gedomineerd. Nu voeden we je met waarheid, maar je moet ook voordeel halen uit hetgeen onwaarheid je heeft gegeven. Dan zal het niet niet meer nodig zijn om onjuistheden te onderzoeken. De onechtheid heeft zichzelf al aan je laten zien. Je leert nu om zijn presentatie te herkennen en om gebruik te maken wat het je kan bieden. Het enige wat onechtheid je kan bieden is om te leren herkennen wat zijn gebrek aan inhoud is, zodat je verlangt om te weten wat waar is en grotere capaciteit hebt om het te ontvangen.
DUS, BEDANK DE WERELD VANDAAG , DAT ZIJ JOU ONDERSTEUNT , voor zijn grootsheid en voor zijn dwaasheid, voor zijn grote momenten van inspiratie en voor zijn grote vertoon van illusie. De wereld die je tot zover ziet ,omvat grotendeels de fantasie van individuen, maar er is een grotere wereld te zien voor jou, een wereld die er wezenlijk is, een wereld die Kennis in je zal wakker maken en ook dankbaarheid en ware toewijding aan jezelf. Want het is je doelstelling om de evolutie van deze wereld te dienen ,zoals het de doelstelling van de wereld is om jouw evolutie te dienen.
IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES VAN VANDAAG onderzoek je dit idee actief met je geest. Wend je geest aan om te begrijpen hoe de wereld je ondersteund heeft. Denk hier heel zorgvuldig over na. Dit is geen oppervlakkig onderzoek. Dit is een onderzoek die je met een houding van noodzakelijkheid en serieusheid dient te doen, want het zal je ervaring in het leven bepalen, zowel in het heden als in de toekomst.
HERINNER IEDER UUR ONZE VERKLARING van vandaag en hou het in gedachten wanneer je naar de wereld kijkt. Laat deze dag niet voor je verloren gaan. Dit is een dag van herkenning, een dag van dankbaarheid en een dag van wijsheid.
OEFENING 179: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 180

IK KLAAG OMDAT IK GEEN KENNIS HEB.
WANNEER JE KLAAGT OVER HET LEVEN, vraag je eigenlijk om Kennis. Kennis heeft zijn eigen verklaring over het leven, maar het is heel anders dat het geklaag welke je in jezelf en om je heen hoort.
Daarom, wanneer je jezelf tot Kennis wendt vandaag, herken de aard van klagen – hoe het je zwakte benadrukt en de dominantie van de wereld over jou en in hoeverre het in contrast is met wat je nu aan het leren bent. Je leert nu je grootsheid en je dominantie over de wereld te ontdekken. Je bent in relatie met de wereld. Laat deze relatie gezond en betekenisvol worden. Laat de bijdrage van de wereld aan je gegeven worden. Laat jouw bijdrage aan de wereld gegeven worden.
BEDANK DAAROM DE WERELD OPNIEUW VANDAAG, voor wat het aan je gegeven heeft. In je diepere meditatieoefeningen vandaag, betreedt de stilte en rust. Gebruik het woord RAHN om je te helpen hier dieper te gaan. Gebruik het woord RAHN om je geest en denken te oriënteren, zodat je geest samengaat met de klank van dit ene aloude woord.
DIT IS EEN DAG VAN BELANGRIJKE BIJDRAGE. Klaag niet over deze dag. Herken dat alles wat er gebeurt een mogelijkheid voor jou is ,om je oefening aan te wenden en de ware mogelijkheden van je geest te ontwikkelen. Je klacht zou alleen een ontkenning zijn ,van de bijdrage van de wereld aan jou. Ontken het daarom niet. Klaag niet over de wereld vandaag ,zodat je zijn geschenken mag ontvangen.
OEFENING 180: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 181

VANDAAG ONVANG IK DE LIEFDE VAN KENNIS.
KENNIS BEZIT DE WARE ZADEN VAN LIEFDE, niet de liefde die alleen sentiment is, niet de liefde die een vorm is van bedwelmende omgeving, van een urgent verlangen ontstaan uit angst. Kennis is het zaad van ware liefde, niet de liefde die verovering zoekt, te bezitten en te domineren, maar de liefde die zoekt om te dienen, te bekrachtigen en een ander te bevrijden. Word de volger van deze liefde vandaag zodat het door je heen mag stromen naar de wereld, want zonder jouw ontkenning zal het dit wel zeker doen.
HERHAAL DEZE VERKLARING IEDER UUR en voel zijn volledige impact , ongeacht in welke omstandigheden je jezelf bevindt. Sta elke omstandigheid toe om je oefening te ondersteunen en je zult zien dat je oefening in toenemende mate groter effect op je uiterlijke leven zal hebben. In je twee diepere oefeningen vandaag, ga je de aanwezigheid van Kennis binnen en ontvang je zijn liefde. Bevestig je waardigheid en je ontvankelijkheid. Geef je veronderstellingen over jezelf en de wereld op en sta jezelf toe om een ervaring te hebben dat de waarheid zal tonen achter alle aanmatigingen. Dit is jouw oefening vandaag. Dit is het geschenk aan jezelf, aan jouw wereld en aan jouw Schepper, zodat je het geschenk van liefde mag ontvangen.
OEFENING 181: Twee oefenperiodes van 30 minuten. Ieder uur oefening.

Stap 182

TERUGBLIK
VANDAAG MARKEERT EEN BELANGRIJK KEERPUNT in je voorbereiding. Vandaag markeert de voltooiing van het eerste gedeelte van je voorbereiding en het begin van een nieuw stadium. Kijk terug op de afgelopen week in één lange oefenperiode en neem dan de tijd om te bedenken hoe ver je bent gekomen en hoe ver het nodig is om te gaan. Herken je groeiende vermogen en kracht. Denk aan je uiterlijke leven en herken hoeveel hier nog nodig is om te bereiken, zowel voor jezelf en voor het welzijn van anderen. Herken hoe weinig je weet en hoeveel er beschikbaar is voor jou. Laat zelftwijfel je niet afbrengen van je onderneming, want je hoeft alleen maar deel te nemen om het grootste geschenk te ontvangen dat het leven je kan geven.
BLIK TERUG OP DE AFGELOPEN WEEK EN DENK NA over wat er in je voorbereiding tot nu toe heeft plaatsgevonden. Observeer de ontwikkeling die zich in jou heeft voorgedaan de afgelopen maanden – het groeiende gevoel van aanwezigheid, het groeiende gevoel van innerlijke zekerheid, het groeiende gevoel van innerlijke kracht. Erken het feit dat je uiterlijke leven begonnen is open te gaan. Sommige dingen die vast stonden zijn nu losgemaakt zodat ze namens jou herschikt kunnen worden. Sta toe dat je uiterlijke leven herschikt wordt nu je het niet probeert te domineren voor je eigen persoonlijke bescherming. Wanneer een grotere zekerheid in je groeit, moeten uiterlijke omstandigheden namens jou herschikt worden. Dus je wordt een bron van verandering en niet alleen de ontvanger ervan.
HERKEN HOE VER JE BENT GEKOMEN, maar houd in gedachten dat je een beginnende student van Kennis bent. Sta toe dat dit je beginpunt is, zodat je weinig aanneemt en veel ontvangt. Vanuit dit grote referentie punt zul je in staat zijn om achter de vooroordelen en de veroordeling van de mensheid te zien. Je zult in staat zijn om achter een persoonlijk standpunt te zien en een visie van de wereld hebben, waarvan de wereld wanhopig is die te ontvangen .
OEFENING 182: Eén lange oefenperiode