Stappen naar Kennis | 1-98

Stap 1

IK BEN NU ZONDER KENNIS.

ER MOET EEN STARTPUNT ZIJN OP IEDER KRUISPUNT van ontwikkeling. Je moet beginnen vanaf waar je bent, niet vanaf waar je wilt zijn. Je start hier met het besef dat je zonder Kennis bent. Dat wil niet zeggen dat Kennis niet bij je is. Het is alleen maar om te zeggen dat je niet met Kennis bent. Kennis wacht op je tot je vooruit gaat. Kennis wacht om zich aan jou te geven. Daarom begin je nu aan de voorbereiding om in relatie te komen met Kennis, het grotere aspect van je bewustzijn dat je vanuit je Oeroude Thuis hebt meegenomen.

BESTEED VANDAAG DRIE MAAL 10 MINUTEN aan het nadenken over wat Kennis is, niet alleen door het toepassen van je eigen ideeën of je inzichten tot nu toe, maar door na te denken over wat Kennis werkelijk is.

OEFENING 1: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 2

KENNIS IS MET MIJ. WAAR BEN IK?

KENNIS IS MET JOU, HELEMAAL, maar zij bevindt zich in een deel van je bewustzijn waartoe je nog geen toegang hebt verkregen. Kennis vertegenwoordigt je Werkelijke Zelf, je Werkelijke Bewustzijn en je werkelijke relaties in het universum. Zij bevat tevens je grotere roeping in de wereld en een perfect gebruik van je aard, al je inherente mogelijkheden en vaardigheden, zelfs je beperkingen – alles om voor het goede te worden gegeven in de wereld.

KENNIS IS MET JOU, MAAR WAAR BEN JIJ? Denk vandaag aan waar je bent. Wanneer je niet met Kennis bent, waar ben je dan?
Denk daarom vandaag driemaal, elke keer 10 minuten, aan waar je bent, niet alleen fysiek of geografisch, maar inzake je gewaarwording van jezelf in de wereld. Denk zeer, zeer zorgvuldig na. Laat je verstand je niet afleiden van deze oriëntatie. Het is essentieel om nu aan het begin van je voorbereiding, deze vragen heel serieus te stellen.

OEFENING 2: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 3

WAT WEET IK WERKELIJK?

VRAAG JEZELF VANDAAG AF WAT JE WERKELIJK WEET en maak onderscheid tussen wat je weet en wat je denkt of hoopt of wilt voor jezelf of je wereld, waar je bang voor bent, waar je in gelooft, wat je koestert en wat je waardeert. Onderscheid deze vraag vanuit al zulke oriëntaties naar je allerbeste kunnen en vraag jezelf af: “Wat weet ik werkelijk?” Je moet voortdurend nagaan welke antwoorden je geeft op deze vraag om te zien of ze jouw overtuigingen of aannames weergeven of de overtuigingen of aannames van anderen of misschien zelfs van de mensheid in het algemeen.

STEL DEZE VRAAG VANDAAG DRIE MAAL, elke keer 10 minuten, en denk heel serieus na over je antwoord en over de betekenis van deze vraag,
“Wat weet ik werkelijk?”

OEFENING 3: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 4

IK WIL WAT IK DENK DAT IK WEET.

JE WILT WAT JE DENKT DAT JE WEET, en dit is wat de basis vormt van je begrip van jezelf en je wereld. In feite vormt het de basis van je totale identiteit. Je zult echter ontdekken na eerlijk onderzoek dat je begrip voornamelijk op aannames gebaseerd is, en deze aannames zijn niet in zeer grote mate gebaseerd op je ervaring, als ze dat al zijn.

DENK VANDAAG, TIJDENS JE DRIE KORTE OEFENPERIODES, waarin je jouw totale aandacht schenkt aan het onderzoeken van je aannames, aan de dingen die je werkelijk denkt te weten, inclusief de dingen die je vooraf niet dacht te betwijfelen – dingen die je denkt te weten. De oefening van vandaag vloeit dan voort uit de voorgaande stappen waar je het verschil begint te zien tussen wat je denkt dat je weet en echte Kennis zelf, en de relatie tussen wat je beschouwt als Kennis en je eigen aannames, overtuigingen en hoop op dingen.

DAAROM IS HET IN IEDERE OEFENSESSIE heel essentieel voor je om te denken aan de dingen die je denkt te weten. Wanneer je realiseert dat ze hoofdzakelijk gebaseerd zijn op je aannames, zul je realiseren hoe zwak je fundament is in de wereld. Dit besef mag verontrustend en onthutsend zijn, maar het is absoluut essentieel voor je om je de stimulans en het verlangen te geven om je werkelijke basis in de wereld te ontdekken.

OEFENING 4: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 5

IK GELOOF WAT IK WIL GELOVEN.

DEZE BEWERING STELT DE GROTE DWAASHEID VAN DE MENSHEID voor en haar meest gevaarlijke vormen van zelfbedrog. Overtuigingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op wat gewenst wordt, niet op wat daadwerkelijk gebeurt en niet op wat echt is. Zij mogen in feite de grotere idealen van de mensheid voorstellen en als zodanig geven zij een getrouwe weerspiegeling daarvan, maar op basis van dag tot dag, en bij de meeste praktische vragen, baseren mensen hun geloof op dingen waar ze op hopen, niet op dingen die feitelijk bestaan. Je moet een zeer gedegen begrip hebben dat de benadering van iedere oplossing en iedere constructieve vaststelling moet beginnen met de bestaande realiteit. Wat je bent en wat je vandaag hebt moet je startpunt zijn.

DENK DAAROM VANDAAG TIJDENS JE DRIE OEFENPERIODES na over deze uitspraak. Onderzoek wat je gelooft en onderzoek dan wat je wilt. Je zult ontdekken dat zelfs je bange of negatieve opvattingen geassocieerd zijn met je ambities. Slechts zorgvuldige toepassing van de oefeningen van vandaag zal dit aan je onthullen.

OEFENING 5: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 6

IK HEB EEN WARE BASIS IN DE WERELD.

VOORBIJ DE OVERTUIGINGEN EN AANNAMES die je eigen angst en onzekerheid maskeren, bestaat er voor jou een ware basis in de wereld.
Deze basis is gebouwd op je leven voorbij deze wereld want daar kom je vandaan en daar zul je weer naar terug keren. Je bent gekomen van een plaats waarnaar je zult terugkeren, en je bent niet met lege handen gekomen.

BESTEED VANDAAG TWEE LANGERE PERIODES van 15 tot 20 minuten aan het overwegen wat je werkelijke basis kan zijn. Denk aan al je ideeën hierover. Dit is een hele belangrijke vraag. Je moet je grote behoefte hieraan inzien om deze vraag met oprechtheid en met doordringende diepgang te stellen.

ZONDER EEN WARE BASIS zouden je werkelijke prestaties en vooruitgang zonder hoop zijn. Het is dan ook een grote zegen dat je dit bezit, zelfs al is het je niet bekend.

OEFENING 6: Twee oefenperiodes van 15 tot 20 minuten.

Stap 7

TERUGBLIK

BLIK TIJDENS DE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG terug op alles wat we tot nu toe hebben behandeld. Begin met de eerste stap en ga door tot en met de stap van de voorgaande dag. Bekijk dan de volledige opeenvolging van de stappen tezamen. Het is heel belangrijk op dit kruispunt dat je niet enige conclusies verlangt te hebben, maar dat je vragen stelt en realiseert in welke mate je ware Kennis nodig hebt. Als je deze oefening vandaag oprecht doet, zal het heel duidelijk worden dat je deze grote behoefte hebt. Je bent kwetsbaar zonder je aannames, maar je bent tevens in een positie om waarheid en zekerheid in het leven te ontvangen.

NEEM VANDAAG TWEE OEFENPERIODES van ieder 30 minuten, om deze dingen te overwegen.

OEFENING 7: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 8

VANDAAG ZAL IK STIL ZIJN.

BEOEFEN VANDAAG 15 MINUTEN STILTE tijdens je beide meditatieoefeningen. Begin met het nemen van drie diepe ademhalingen en focus dan op een intern punt. Het mag een ingebeelde punt of een punt in je fysieke lichaam zijn. Geef dit met je ogen dicht je volledige aandacht, zonder oordeel of evaluatie. Wees niet ontmoedigd wanneer vroege pogingen moeilijk blijken te zijn. Met iets belangrijks beginnen kan aanvankelijk moeilijk zijn, maar als je volhoudt, zal je dit grote doel bereiken, want in stilte kunnen alle dingen bekend worden.

OEFENING 8: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 9

IN STILTE KUNNEN ALLE DINGEN BEKEND WORDEN.

EEN STIL BEWUSTZIJN LAAT EEN GROTER BEWUSTZIJN bovenkomen en haar Wijsheid openbaren. Diegenen die stilte cultiveren met een verlangen naar Kennis zullen zich voorbereiden op grotere openbaringen en het bovenkomen van waar inzicht. Het inzicht kan bovenkomen tijdens het oefenen of tijdens iedere normale activiteit. Hier is het belangrijkste aspect dat de voorbereiding getroffen is.

BEOEFEN VANDAAG TWEE MAAL DE OEFENING VAN STILTE VAN gisteren, maar oefen zonder een resultaat te verwachten. Gebruik deze oefening niet om wat voor vraag dan ook te stellen want je beoefent stilte, waarin alle speculatie, alle vragen en al het zoeken eindigt. Beoefen vandaag tweemaal opnieuw 15 minuten stilte.

OEFENING 9: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

WAAROM DOE IK DIT TOCH?

HEEL GOEDE VRAAG! Waarom doe je dit toch? Waarom stel je zulke vragen? Waarom zoek je naar grotere dingen? Waarom neem je de moeite? Deze vragen zijn onvermijdelijk. Wij verwachten ze. Waarom doe je dit? Je doet dit omdat het essentieel is. Wanneer je enigszins verhevener wenst te leven dan een puur kunstmatig en onstabiel leven, moet je dieper doordringen en niet je tevredenheid baseren op zwakke aannames en hoopvolle verwachtingen. Er wacht je een grotere gift, maar je moet je mentaal, emotioneel en fysiek voorbereiden. Zonder Kennis ben je niet bewust van je doel. Je bent je niet bewust van je oorsprong en je bestemming en je zal door het leven gaan alsof het een nare/verontrustende droom is en meer niet.

Stap 10

WAT IS KENNIS?

LATEN WE ZEGGEN DAT KENNIS niet de dingen zijn die er doorgaans mee geassocieerd worden. Het zijn geen ideeën. Het is geen verzameling van informatie. Het is geen geloofssysteem. Het is geen proces van zelf-evaluatie. Het is het grote mysterie van je leven. Haar uiterlijke manifestaties zijn diepe intuïtie, groot inzicht, onverklaarbaar weten, wijze perceptie in het heden en in de toekomst en een wijs begrip van het verleden. Maar ondanks deze grote prestaties van het bewustzijn, is Kennis groter dan dit. Het is je Ware Zelf, een Zelf dat niet apart staat van het leven.

OEFENING 10: Lees de les vandaag drie maal.

Stap 11

IK STA NIET APART VAN HET LEVEN.

ONGEACHT DE GROTE TOTSTANDKOMINGEN die gebouwd zijn op je individualiteit en alles wat persoonlijk met jou geassocieerd wordt – je lichaam, je ideeën, je moeilijkheden, je specifieke wijzen van expressie, je eigenaardigheden, je talenten – sta je niet apart van het leven. Dit is zo duidelijk wanneer je naar jezelf kijkt met eenvoud en realiseert dat de samenstelling van je lichaam, het materiaal van je fysieke leven, volledig gemaakt is van wat het leven in het fysieke is. Het is heel duidelijk dat je gemaakt bent van hetzelfde “spul” als al het andere om je heen. Wat mysterieus is, is je bewustzijn. Het lijkt een verschillend punt van begrip te zijn, maar het is evenzeer een deel van het leven als je fysieke materie. Je bent een individu die zich niet bewust is van zijn Oorsprong en zijn totale integratie in het leven. Je individualiteit is nu een last, maar ze zal een groot geluk voor je zijn wanneer ze het leven zelf kan uitdrukken.

OEFENING 11: Lees de les vandaag drie maal.

Stap 12

MIJN INDIVIDUALITEIT IS OM HET LEVEN ZELF
UIT TE DRUKKEN.

HIER IS JE UNIEK-ZIJN EEN GROOT VOORDEEL en een bron van vreugde, niet een bron van pijnlijke vervreemding en niet een bron van pijnlijke veroordeling van jezelf of anderen. Dit onderscheid verheft je niet boven of plaatst je niet onder iemand anders. Het benadrukt slechts het werkelijke doel achter je individualiteit en haar grote belofte voor de toekomst. Je bent hier om iets uit te drukken. Dat is de werkelijke betekenis die aan je individualiteit is gegeven, omdat je niet meer langer afgescheiden wilt zijn.

OEFEN VANDAAG TIJDENS TWEE GELEGENHEDEN twee periodes van stilte door de oefening uit te voeren die we tot nu toe hebben laten zien.

OEFENING 12: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 13

IK WIL AFGESCHEIDEN ZIJN OM UNIEK TE ZIJN.

DEZE GEDACHTE GEEFT HET WERKELIJKE MOTIEF WEER voor het afgescheiden zijn; het is echter onnodig. Wij geven het hier niet als een bevestiging maar als een uitdrukking van je huidige staat. Je wilt afgescheiden zijn omdat dit
je zelf definieert; je zelf wordt gedefinieerd in termen van afgescheiden zijn, niet in termen van integratie. Het afgescheiden zijn is de bron van al je pijn en verwarring van het bewustzijn. Je fysieke leven laat zich zien als een afgescheiden leven maar enkel vanuit een bepaalde invalshoek. Vanuit een andere invalshoek laat het totaal geen afgescheidenheid zien. Het laat een unieke expressie van een Grotere Realiteit zien.

BESTEED VANDAAG TIJDENS TWEE GELEGENHEDEN 15 minuten aan het concentreren op het idee van vandaag. Denk serieus na over wat deze les betekent en doe een beroep op je eigen ervaring om je te bezinnen op haar belang voor je leven. Bezin je op wat je verlangen tot afgescheidenheid je aan tijd, energie en pijn heeft gekost. Realiseer je motivatie voor afgescheidenheid en je zal weten dat je vrij wilt zijn.

OEFENING 13: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 14

TERUGBLIK

BEKIJK OPNIEUW ALLE EERDER GEGEVEN LESSEN. Lees tijdens deze Terugblik de instructies die in iedere stap gegeven zijn. Bekijk ook al je oefensessies om de diepgang te bepalen van je inzet tijdens de oefeningen en de resultaten die je hebt ervaren. Gedurende je studieplan zal je de inhoud van je eigen ervaring onderzoeken. Dit zal op zichzelf voortbouwen en uiteindelijk de realisatie van je eigen Kennis aan je openbaren.

BESTEED VANDAAG EEN OEFENPERIODE van ongeveer 45 minuten om alle instructies opnieuw te bekijken en opnieuw de resultaten en de kwaliteit van je oefeningen te bekijken. Morgen zullen we beginnen met het volgende stadium van onze gezamenlijke voorbereiding.

OEFENING 14: Een oefenperiode van 45 minuten.

Step 15

IK ZAL VANDAAG LUISTEREN NAAR MIJN ERVARING.

“VANDAAG ZAL IK NAAR MIJN ERVARING LUISTEREN om erachter te komen wat de inhoud van mijn bewustzijn is”.

REALISEER DAT DE WARE INHOUD VAN JE BEWUSTZIJN begraven ligt onder alles wat je hebt toegevoegd sinds je geboren bent. Deze ware inhoud wenst zichzelf uit te drukken in de context van je huidige leven en huidige situatie. Om dit op te merken moet je aandachtig luisteren en na verloop van tijd het verschil inzien tussen de ware inhoud van je bewustzijn en haar boodschappen voor jou en alle andere impulsen en wensen die je voelt. Gedachten van Kennis onderscheiden is een van de grote prestaties, die je nu een kans hebt te leren in deze cursus.

DE ENE OEFENING VAN VANDAAG VAN 45 MINUTEN zal worden gewijd aan innerlijk luisteren. Dit vereist dat je luistert zonder oordeel over jezelf, zelfs wanneer de inhoud van je gedachten verstorend is. Zelfs wanneer je het oneens met je gedachten bent, moet je luisteren zonder oordeel om je verstand/geest zich te laten openen. Je luistert naar iets wat dieper is dan het verstand, maar om daar te komen moet je door het verstand heen gaan.

OEFENING 15: Een oefenperiode van 45 minuten.

Stap 16

VOORBIJ MIJN INTELLECT LIGT KENNIS.

VOORBIJ JE INTELLECT LIGT KENNIS, de ware kern van je wezen, je Ware Zelf, niet de zelf die je hebt opgebouwd om met de wereld te kunnen omgaan, maar je Ware Zelf. Vanuit dit Ware Zelf komen gedachten en impressies, neigingen en leiding. Het meeste wat je Ware Zelf aan jou communiceert kun je nog niet horen, maar na verloop van tijd zal je leren te horen terwijl je geest stil wordt en terwijl je de nodige verfijning in luisteren en onderscheid maken ontwikkelt.

OEFEN VANDAAG IN DRIE PERIODES VAN ELK 15 MINUTEN. Luister nog nauwkeuriger dan de vorige dag. Luister naar diepere neigingen. Opnieuw moet je luisteren zonder oordeel. Je moet niets wijzigen. Je moet diep luisteren zodat je mag leren horen.

OEFENING 16: Drie oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 17

VANDAAG WIL IK DE WAARHEID HOREN.

HET VERLANGEN OM DE WAARHEID TE HOREN is iets wat zowel het proces als het resultaat van ware voorbereiding is. Het ontwikkelen van de vaardigheid om te horen en het verlangen om te horen zal je datgene geven wat je zoekt. De waarheid is uiterst heilzaam voor jou, maar aanvankelijk kan het behoorlijk schokkend en teleurstellend zijn voor je andere plannen en doelen. Dit moet je riskeren als je de zekerheid en de kracht wenst te hebben die de waarheid je zal brengen. De waarheid brengt altijd een oplossing voor een conflict, zorgt altijd voor een ervaring van zelf, geeft je altijd een gevoel voor de actuele realiteit en verschaft altijd richtlijnen voor jou om vooruit te komen.

OEFEN VANDAAG TIJDENS JE DRIE OEFENPERIODES VAN 15 MINUTEN in het luisteren naar de waarheid, probeer te luisteren voorbij het verstand en de emoties. Wees opnieuw niet bezorgd wanneer al wat je hoort je voorbijschietende gedachten zijn. Bedenk dat je het luisteren aan het ontwikkelen bent. Dat is de belangrijkste zaak. Zoals het trainen van een spier in het lichaam, ben je nu het vermogen van het bewustzijn genaamd het luisteren aan het trainen. Beoefen daarom vandaag het luisteren en gebruik deze oefenperiodes om jezelf eraan te wijden zodat je de waarheid binnenin je voelt opkomen.

OEFENING 17: Drie oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 18

VANDAAG VOEL IK DE WAARHEID IN MEZELF BOVENKOMEN.

DE WAARHEID MOET VOLLEDIG ERVAREN WORDEN. Ze is niet slechts een idee; ze is niet slechts een beeld, hoewel ideeën en beelden haar kunnen vergezellen. Ze is een ervaring, en dus is ze iets wat diep gevoeld wordt. Ze kan zich manifesteren op net iets verschillende manieren voor degenen die er in beginnen door te dringen, maar desondanks zal ze naar boven komen. Ze is iets wat je moet voelen. Om een gevoelsoriëntatie te hebben, moet je verstand stil zijn. Waarheid is iets wat je zal voelen met je gehele lichaam, met je gehele wezen.

KENNIS SPREEKT NIET OP IEDER MOMENT TOT JOU, maar het herbergt altijd een boodschap voor jou. In de nabijheid van Kennis komen betekent dat je meer en meer als Kennis zelf wordt – meer compleet, meer consequent, meer eerlijk, meer toegewijd, meer geconcentreerd, meer zelf-gedisciplineerd, meer mededogend en meer jezelf liefhebbend. Al deze kwaliteiten worden ontwikkeld terwijl je datgene benadert wat de bron is van deze kwaliteiten.

JE ZULT VANDAAG OEFENEN JE IN DEZE RICHTING TE BEWEGEN terwijl je de waarheid in jezelf voelt opkomen. Dit zal alle aspecten van jou verbinden en het verschaft je een uniforme ervaring van jezelf. Schenk je volledige aandacht, tijdens je drie oefenperiodes van 15 minuten, aan het voelen van de in jezelf opkomende waarheid. Beoefen stilte, en wees niet ontmoedigd wanneer het aanvankelijk moeilijk is. Simpelweg oefenen en je zal vooruitgaan.

VOLG OOK GEDURENDE DE DAG JE WARE DOEL IN HET LEVEN, zonder twijfel of aarzeling. Vanuit dit ware doel komen alle belangrijke dingen die je zal moeten waarmaken en de grote kracht van visie en inzicht die het je mogelijk maakt die personen te vinden voor wie je in de wereld bent gekomen om ze te vinden.

OEFENING 18: Drie oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 19

VANDAAG WENS IK TE ZIEN.

HET VERLANGEN OM TE ZIEN IS ALS HET VERLANGEN OM TE WETEN. Dit vereist ook een verfijning van de vermogens van je bewustzijn. Met heldere visie zien betekent dat je niet met voorkeur ziet. Het betekent dat je in staat bent waar te nemen wat werkelijk gebeurt, liever dan dat wat je wenst te zien. Er gebeurt werkelijk iets voorbij je wensen. Dit is zeer waar. De wens om te zien is daarom de wens om een grotere waarheid te zien. Dit vereist een grotere eerlijkheid en een grotere openheid van geest.

OEFEN VANDAAG TIJDENS JE TWEE OEFENSESSIES in het kijken naar een simpel alledaags voorwerp. Neem je ogen niet af van dat voorwerp, maar kijk en oefen zeer gewetensvol in het kijken. Je probeert niet iets te zien. Je kijkt eenvoudigweg met een open bewustzijn. Wanneer het bewustzijn open is, ervaart het zijn eigen diepte, en ervaart het de diepte van wat het waarneemt.

KIES EEN SIMPEL VOORWERP DAT ZEER WEINIG BETEKENIS voor je heeft en staar er vandaag twee keer tenminste 15 minuten naar. Laat je geest heel stil worden. Adem diep en regelmatig terwijl je naar dit object kijkt. Laat je bewustzijn in zichzelf verzonken raken.

OEFENING 19: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 20

IK ZAL MIJN VOORUITGANG NIET DOOR TWIJFEL EN VERWARRING LATEN VERTRAGEN.

WAT KAN JE VOORUITGANG VERTRAGEN dan alleen je eigen besluiteloosheid en wat kan besluiteloosheid kweken dan alleen verwarring van je bewustzijn? Je hebt een groter doel wat duidelijk wordt gemaakt in dit programma van voorbereiding. Laat twijfel en verwarring geen obstakel voor je vormen. Een echte student zijn betekent dat je heel weinig aanneemt en dat je jezelf leidt op een manier die je niet aan jezelf hebt voorgeschreven maar die aan jou is gegeven door een Grotere Kracht. De Grotere Kracht wenst je te verheffen tot zijn eigen niveau van bekwaamheid. Op deze manier ontvang je de gift van voorbereiding zodat je haar aan anderen kunt geven. Op deze manier word je datgene gegeven waarin je jezelf niet kunt voorzien. Je realiseert je individuele kracht en bekwaamheid omdat zij moeten worden ontwikkeld teneinde een programma van deze aard te volgen. Je realiseert ook je integratie in het leven aangezien het leven ernaar streeft je te dienen in je ware ontwikkeling.

BRENG DAAROM DEZELFDE OEFENING IN PRAKTIJK die je de vorige dag tijdens je twee oefenperiodes ondernam en laat twijfel of verwarring je er niet vanaf brengen. Wees vandaag een echte student. Sta jezelf toe je te concentreren op je oefening. Geef jezelf aan het oefenen. Wees een echte student vandaag.

OEFENING 20: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 21

TERUGBLIK

BEKIJK TIJDENS JE DERDE TERUGBLIK OPNIEUW alle lessen van de laatste week en alle resultaten van die lessen. Oefen vandaag zonder conclusies te trekken, maar herken eenvoudig de lijn van ontwikkeling en neem nota van de vooruitgang die je tot nu toe hebt gemaakt. Het is te vroeg voor het trekken van echte conclusies, hoewel het wel zeer verleidelijk kan zijn om dat te doen. Beginnende studenten bevinden zich niet in een positie om hun eigen curriculum te beoordelen. Dit recht moet worden verdiend en komt later wanneer je wenst dat je beoordelingen echt effect hebben en wijs zijn.

BEKIJK IN JE ENE OEFENPERIODE DAAROM opnieuw het laatste deel van de oefening en alles wat tot nu toe is ervaren.

OEFENING 21: Een oefenperiode van 45 minuten.

Stap 22

IK BEN OMRINGD DOOR DE LERAREN VAN GOD.

JE BENT INDERDAAD OMRINGD DOOR DE LERAREN VAN GOD, die een training hebben ondergaan die op vele manieren overeen komt met die je nu aan het doen bent. Hoewel zij in vele andere vormen wordt gegeven, in andere tijden, in andere werelden, werd aan hen een heel soortgelijke manier van training gegeven die wijselijk was toegerust op hun voormalige geestesgesteldheid en omstandigheden in het leven.

VOEL VANDAAG IN JE TWEE 15-MINUTEN OEFENPERIODES de aanwezigheid van de Leraren van God. Je kunt ze nog niet zien met je ogen en je kunt ze nog niet horen met je oren, omdat deze zintuigelijke vermogens nog niet voldoende zijn verfijnd, maar je kunt hun aanwezigheid voelen, want hun aanwezigheid omgeeft en beschermt je. Laat in je oefening geen andere gedachten tussenbeide komen. Geef niet toe aan twijfel of verwarring, want je moet je voorbereiden om later de beloning te hebben die je zoekt, en je moet weten dat je niet alleen bent in de wereld om de sterkte, het vertrouwen en de noodzakelijke bron van Wijsheid te hebben om datgene te bereiken waarvoor je hiernaar toe bent gezonden.

JE BENT OMRINGD DOOR DE LERAREN VAN GOD. Zij zijn hier om jou lief te hebben, te steunen en te leiden.

OEFENING 22: Twee 15-minuten oefenperiodes.

Stap 23

IK WORD GELIEFD, OMRINGD EN GESTEUND DOOR DE LERAREN VAN GOD.

DE WAARHEID HIERVAN ZAL VANZELF DUIDELIJK WORDEN wanneer je je voorbereidt, maar het kan voorlopig een groot vertrouwen vragen. Dit idee daagt mogelijk bestaande ideeën en overtuigingen uit, maar het is niettemin waar. Gods Plan is onzichtbaar en wordt door zeer weinigen herkend omdat zeer weinigen de openheid van geest en de kwaliteit van aandacht hebben die hen in staat stelt te zien wat zich overduidelijk rondom hen heen afspeelt, wat op dit punt/moment voor hen totaal niet duidelijk is. Jouw Leraren hebben je lief, omringen je en ondersteunen
je, want je bent aan het opgaan in Kennis. Dit roept hen aan jouw zijde. Je bent een van de weinigen die de belofte en de kans heeft uit de slaap van je eigen verbeelding tevoorschijn te komen in de gratie van de Realiteit.

VOEL DAAROM DEZE LIEFDE, STEUN EN LEIDING in je twee oefenperiodes vandaag. Het is een gevoel. Het zijn geen ideeën. Het is een gevoel. Het is iets wat je moet voelen. Liefde is iets wat je moet voelen om het te weten. Je wordt beslist geliefd, omgeven en gesteund door jouw Leraren, en je bent hun grote gift aan jou zeer waard.

OEFENING : Twee 15-minuten oefenperiodes.

Stap 24

IK BEN GODS LIEFDE WAARD.

JE BENT BESLIST GODS LIEFDE WAARD. In feite bén je in werkelijkheid
Gods liefde. Zonder enige pretenties is dit in de kern jouw Ware Zelf. Het is niet de Zelf die je tot dusver ervaart, en totdat je dit wel ervaart, pretendeer dan niet dat dit jouw ervaring is. Maar wees er echt van bewust dat dit jouw Zelf is. Je bent een persoon, maar je bent groter dan een persoon. Hoe kun je Gods liefde niet waard zijn wanneer dat hetgene is wat je bent? Jouw Leraren omringen je en bezorgen je dat wat je bent zodat je jezelf en je ware relatie met het leven moge ervaren.

IN JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG, oefen opnieuw in het ontvangen van de liefde, de steun en de leiding van jouw Leraren, en wanneer welke gedachte dan ook dit blokkeert, wanneer enig gevoel dit verhindert, herinner jezelf dan aan je grote waardigheid. Je bent waardevol, niet om wat je hier in de wereld hebt gedaan. Je bent waardevol om wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. Jouw leven mag gevuld zijn met vergissingen en fouten, verkeerde beslissingen en ongelukkige keuzes, maar je bent nog steeds gekomen vanuit je Aloude Thuis waarnaar je zult terugkeren. Jouw waardigheid in Gods zienswijze is ongewijzigd. Er is alleen grote inspanning om je vergissingen te herstellen zodat je jouw Ware Zelf kunt ervaren zodat het ten goede kan komen aan de wereld.

BEOEFEN DAAROM, IN JE OEFENPERIODES ONTVANKELIJKHEID EN HET ERVAREN VAN echte waardigheid. Laat geen gedachte in strijd raken met de grootste waarheid van het leven.

OEFENING 24 : Twee 15-minuten oefenperiodes.

Stap 25

IK BEN ÉÉN MET DE GROOTSTE WAARHEID VAN HET LEVEN.

WAT IS DE GROOTSTE WAARHEID VAN HET LEVEN? Het is iets wat moet worden ervaren, omdat een grote waarheid niet kan worden gevat in een idee alleen, hoewel ideeën haar kunnen weerspiegelen binnen je huidige ervaring. Grootse waarheid is een product van grootse relaties. Je onderhoudt een grootse relatie met het leven. Je onderhoudt een grootse relatie met jouw ware Leraren die binnen in jou zijn. Uiteindelijk zult je grootse relaties ervaren met degenen in de buitenwereld, maar eerst moet je de bron van je grootse relatie in haar ware vaste vorm ervaren.
Dan is het een kwestie van haar slechts naar de buitenwereld overbrengen, wat je vanzelf te zijner tijd zal doen.

OEFEN IN UW TWEE OEFENPERIODES IN HET VOELEN van deze relatie. Opnieuw wordt je gevraagd te ontvangen omdat je dit moet ontvangen om het te geven. Wanneer het eenmaal is ontvangen, zal het natuurlijkerwijs vanuit zichzelf geven. In dit proces zal je eigenwaarde worden hersteld omdat het heel duidelijk wordt. Je hoeft jezelf of je ervaring niet te manipuleren. Een grote liefde oprecht delen betekent dat je het moet ervaren. Het is deze ervaring die we jou vandaag wensen te geven.

OEFENING 25: Twee 15-minuten oefenperiodes.

Stap 26

MIJN FOUTEN DRAGEN BIJ AAN MIJN KENNIS.

HET IS ZINLOOS FOUTEN TE RECHTVAARDIGEN, maar fouten kunnen je brengen tot het waarderen van de waarheid, en kan zo leiden tot werkelijke Kennis. Dit is hun enige mogelijke waarde. Wij zien fouten niet door de vingers, maar wanneer fouten voorkomen, willen wij dat het je meest ware behoefte dient zodat je er mogelijk van leert en het niet meer herhaalt. Het is niet alleen voor jou om je fouten te vergeten, want dat kun je niet doen. Het is niet alleen voor jou om je fouten te rechtvaardigen, want dat zal je oneerlijk maken. Het is niet slechts aan jou om je naar je fouten te laten kijken als pure dienst aan jou, want ze zijn beslist
pijnlijk geweest. Wat dit werkelijk betekent is dat je inziet dat fouten fouten zijn en dat je ze dan ten gunste van jezelf probeert te gebruiken. De pijn van fouten en de beproeving van fouten moeten worden geaccepteerd, want dit zal je leren wat echt is en wat niet, wat wel te waarderen en wat niet. Het gebruiken van fouten voor je ontwikkeling, betekent dat je de fouten hebt geaccepteerd, en dat je er waarde uit hebt gehaald, omdat totdat de waarde uit fouten wordt gehaald, het slechts fouten zijn en zullen zij een bron van pijn en ongemak voor je zijn.

KIJK VANDAAG IN UW TWEE OEFENPERIODES van 30-minuten, naar specifieke fouten die je hebt gemaakt en die erg pijnlijk zijn geweest. Probeer niet hun pijn van je af te zetten, maar zie hoe je ze in je huidige omstandigheden in het leven voor je eigen bestwil kan gebruiken. Het op deze manier gebruiken van fouten, kan je laten zien wat je moet doen en welke correcties en aanpassingen gemaakt dienen te worden, om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Onthoudt dat iedere oplossing voor fouten altijd ware herkenning en een juist inzicht in relaties voortbrengt.

BLIK TERUG OP DE FOUTEN DIE IN JE GEEST OPKOMEN in je oefenperiodes, terwijl je rustig alleen zit, en kijk dan hoe iedere fout gebruikt kan worden voor jouw huidige voordeel. Wat moet ervan geleerd worden? Wat moet gedaan worden wat ervoor niet gedaan was? Wat moet niet gedaan worden wat ervoor wel gedaan was? Hoe kunnen deze fouten van te voren worden herkend? Wat waren de tekenen die eraan vooraf gingen en hoe kunnen deze tekenen van te voren worden herkend in de toekomst?

GEBRUIK DEZE OEFENPERIODES voor dit introspectieve proces en spreek wanneer je klaar bent met niemand anders over de resultaten, maar laat het onderzoek vanzelf continueren, wat het vanzelf zal doen.

OEFNING 26: Twee 30-minuten oefenperiodes.

Stap 27

IK HEB EEN WIJSHEID DIE IK WENS TE ONTDEKKEN.

DEZE AFFIRMATIE GEEFT JE WARE WIL WEER. Wanneer je dit niet voelt, betekent het dat je iets koestert wat vals is en zonder werkelijke fundering in je wezen. Wanneer je ooit gevoeld hebt dat de waarheid je bedroog, dan heb je haar waarde niet herkent. Misschien stelde zij je teleur in je plannen en doelstellingen. Misschien verloor je iets wat je echt wilde. Misschien belette zij je van het zoeken naar iets wat waardevol was. Maar in alle gevallen heeft zij je pijn en ellende bespaard. Totdat je ware functie ingezien wordt, kun je niet waarderen hoe de waarheid je van dienst geweest is, want totdat je functie is ontdekt, zult je proberen andere functies te claimen en te rechtvaardigen. Wanneer deze andere functies worden afgeraden of ontkend door de waarheid, kan er grote verwarring en conflict zijn. Niettemin, bedenk dat de waarheid je altijd heeft gered van een grotere fout die je anders gepleegd zou hebben.

MENSEN KUNNEN GEEN KENNIS ERVAREN omdat zij verzonken zijn in gedachten en oordelen. Deze gedachten en oordelen creëren een zelf-besloten wereld voor een individu, een in zichzelf besloten wereld van waaruit ze niet naar buiten kunnen kijken. Zij kunnen alleen de inhoud van hun gedachten zien en dit kleurt hun ervaring van het leven totaal, zo erg dat zij het leven totaal niet zien.

KIJK EN ZIE DAAROM IN UW TWEE OEFENPERIODES van 30-minuten hoe de waarheid je van dienst is geweest. Kijk naar ervaringen die gelukkig waren. Kijk naar ervaringen die pijnlijk waren. Kijk speciaal bij pijnlijke ervaringen hoe de waarheid je heeft gediend. Kijk openlijk. Verdedig geen voormalige positie als je geneigd bent dit te doen. Wanneer pijn nog steeds aanwezig is na een verlies van een tijd geleden, accepteer die pijn en zijn ontmoediging, maar probeer te zien hoe dat verlies je feitelijk van dienst is geweest.
DEZE ZIENSWIJZE VAN TE WORDEN GEDIEND door je ervaring is iets wat je moet cultiveren. Het rechtvaardigt de ervaring zelf niet. Begrijp dit.
Het geeft je slechts de mogelijkheid je ervaring te gebruiken voor je vooruitgang en om sterker te worden. Waarheid opereert in de wereld van illusies om diegenen te helpen die op de waarheid in hun leven reageren. Je reageert op de waarheid, anders zou je dit programma van ontwikkeling niet op je nemen. Je bent dus aangekomen op het kruispunt waar de waarheid met andere dingen lijkt te concurreren en hierdoor moeilijk te herkennen is. In dit programma van ontwikkeling zal de waarheid worden onderscheiden van al het andere, op zo’n manier dat je haar direct kunt ervaren en niet in de war zult raken over haar verschijning of haar heilzame bestaan in je leven. Want de waarheid is hier om je te dienen, zoals jij hier bent om de waarheid te dienen.

OEFENING 27: Twee 30-minuten oefenperiodes.
Stap 28

TERUGBLIK

WIJ ZULEN ONZE VIERDE TERUGBLIKPERIODE beginnen met een speciaal gebed.

“IK ACCEPTEER MIJN KENNIS ALS EEN GIFT VAN GOD. Ik accepteer mijn Leraren als mijn oudere broeders en zusters. Ik accepteer mijn wereld als een plaats waar Kennis kan worden teruggewonnen en bijgedragen. Ik accepteer mijn verleden als een demonstratie van een leven zonder Kennis. Ik accepteer de wonderen van mijn leven als een demonstratie van de aanwezigheid van Kennis en ik geef mijzelf nu, om dat te cultiveren wat van het grootste goed is binnen in mij om aan de wereld te worden gegeven.”

WIJ ZULLEN OPNIEUW TERUGKIJKEN OP HET OEFENEN van de afgelopen week. We herlezen alle instructies en met iedere stap kijken we opnieuw wat er in je oefentijden gebeurd is. Vraag jezelf ook zeker af hoe diep je betrokken was in de oefeningen – hoe zeer je wilde onderzoeken en uitzoeken, hoe zorgvuldig je je eigen ervaring beoordeelt en in hoeverre je je gemotiveerd voelde, diep door de barriëres heen te dringen die wellicht bestaan.

ONZE ENE 45-MINUTEN OEFENPERIODE VAN TERUGBLIKKEN zal je een perspectief beginnen te geven op je ontwikkeling in deze voorbereiding. Dit is niet alleen heilzaam voor jouzelf maar ook voor diegenen die je in de toekomst zult dienen, want zoals je nu ontvangt, zo zal je wensen te geven in welke context dan ook en in welke voor jou geschikte vorm dan ook. Je moet begrijpen hoe mensen leren en hoe mensen zich ontwikkelen. Dit moet vanuit je eigen ervaring komen en moet de liefde en de compassie weergeven die de natuurlijke uitstraling van jouw Kennis zijn. Laat opnieuw geen twijfel of verwarring je van je werkelijke toewijding afbrengen.

OEFENING 28: Een 45-minuten oefenperiode.

Stap 29

IK ZAL MEZELF VANDAAG OBSERVEREN OM OVER KENNIS TE LEREN.

OBSERVEER JEZELF GEDURENDE DE DAG op deze speciale oefendag en blijf zoveel mogelijk bewust van je gedachten en gedrag. Om deze kwaliteit van zelf-observatie te ontwikkelen, moet je zo vrij mogelijk zijn van oordeel, want oordeel maakt je ongeschikt om observerend te zijn. Je moet jezelf bestuderen alsof je iemand anders bent met wie je veel objectiever kunt zijn.

WIJ ZULLEN VANDAAG OP HET HELE UUR OEFENEN. Ieder uur zul je je moeten melden om je gedachten te bekijken en je actuele gedrag te observeren. Dit constante zelf-checken zal je in staat stellen veel meer betrokken te zijn in je actuele ervaring en zal jouw Kennis in een veel grotere mate zijn weldadige invloed op je laten uitoefenen. Kennis weet wat je nodig hebt en weet hoe jou te dienen, maar je moet leren hoe te ontvangen. Na verloop van tijd moet je leren hoe je ook moet geven zodat je meer kunt ontvangen. Je aanvaarding is belangrijk want het stelt je in staat om te geven en geven is de essentie van vervulling in deze wereld. Maar je kunt niet geven vanuit een verarmde staat. Daarom moet je gift oprecht zijn, ontstaan uit de overstromende ontvankelijkheid die je hebt gecultiveerd binnen jezelf, binnen je relaties met anderen en met het leven.

IEDERE OEFENPERIODE HOEFT MAAR EEN PAAR MINUTEN in beslag te nemen maar dient jouw volledige aandacht te krijgen. Je hoeft je ogen niet te sluiten om dit te doen, maar als het nodig is, zal het nuttig zijn. Je mag oefenen als je midden in gesprek met een ander bent. In feite zijn er zeer weinig omstandigheden die dit moment van innerlijke zelfwaarneming verhinderen. In de praktijk vraag je eenvoudig aan jezelf, “Hoe voel ik me?” en “Wat ben ik nu aan het doen?” Dat is alles. Voel dan of er iets is wat je moet doen wat je niet aan het doen bent. Als er geen verbeteringen gemaakt moeten worden, ga dan door met wat je aan het doen bent. Als er verbeteringen gemaakt moeten worden, maak ze dan zo doelmatig mogelijk. Laat je innerlijke leiding haar invloed op je uitoefenen, wat zij zal doen als je niet beheerst wordt door impulsen, angst of ambitie. Observeer jezelf vandaag.

OEFENING 29: Ieder uur oefenen.

Stap 30

VANDAAG ZAL IK MIJN WERELD OBSERVEREN.

OBSERVEER DEZE DAG JE WERELD en volg dezelfde oefening zoals je die de vorige dag hebt beoefend. Observeer je wereld zonder oordeel en observeer wat je aan het doen bent in de wereld zonder oordeel. Voel dan of er iets gedaan moet worden. Opnieuw kosten je ieder uur oefeningen slechts minuten, en terwijl je oefent zullen ze sneller, meer helder en doeltreffender worden.

WIJ WENSEN VOOR JE DAT JE DE WERELD ZONDER OORDEEL ZIET, want dit zal je in staat stellen de wereld te zien zoals het is. Denk niet dat je de wereld hebt gezien zoals het werkelijk is, want wat je hebt gezien is je oordeel over de wereld. De wereld die je zonder oordeel zult zien is een andere wereld dan je ooit eerder gezien hebt.

OEFENING 30: Ieder uur oefenen.

Stap 31

IK WENS EEN WERELD TE ZIEN DIE IK NOOIT EERDER GEZIEN HEB.

DIT STELT JE VERLANGEN NAAR KENNIS VOOR. Het stelt je verlangen naar vrede voor. Het is allemaal hetzelfde verlangen. Dit verlangen komt voort uit jouw Kennis. Het kan tegenstrijdig zijn met andere verlangens. Het kan bedreigend zijn voor andere dingen, hoewel het niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. Daarom reflecteert de bekrachtiging voor vandaag je ware wil in het leven. Terwijl deze wordt bevestigd, wordt het duidelijker voor je, en zal je het na verloop van tijd meer en meer in staat zijn te ervaren.

VOEL VANDAAG IEDER UUR JE VERLANGEN een andere wereld te zien. Kijk naar de wereld zonder oordeel en zeg tegen jezelf: “Ik wens een andere wereld te zien.” Doe dit ieder uur. Probeer geen enkele oefensessie te missen. Oefen ongeacht hoe je jezelf voelt, ongeacht wat er gebeurt. Je bent groter dan je gemoedstoestanden en daarom hoef je ze niet te ontkennen, hoewel zij mettertijd beheerst moeten worden. Je bent groter dan de beelden die je om je heen ziet, want zij staan voor jouw oordeel over de wereld. Oefen vandaag in het kijken zonder oordeel en voel wanneer je kijkt.

OEFENING 31: Ieder uur oefenen.

Stap 32

DE WAARHEID IS MET MIJ. IK VOEL HET.

DE WAARHEID IS MET JE. JE KUNT HET VOELEN, en als je het toelaat, kan het tot in je verstand en tot in je gevoelens schijnen. Ga vandaag verder met je voorbereiding in het ontwikkelen van het verlangen naar de waarheid en het vermogen om de waarheid te ervaren.

TIJDENS JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES van elk 30 minuten, zit je stil met je ogen dicht terwijl je diep en regelmatig adem haalt, en probeer de waarheid te voelen voorbij de voortdurende rusteloosheid van je verstand. Laat je ademhaling je dieper brengen, want je ademhaling zal je altijd voorbij je gedachten, brengen wanneer je er bewust bij blijft. Laat je door niets afleiden of ervan afbrengen. Wanneer iets je verstand in beslag neemt en je hebt moeite om het los te laten, vertel jezelf dat je er een tijdje later naar zult kijken, maar dat je nu een korte vakantie neemt van je verstand. Oefen het voelen van de waarheid. Denk de waarheid niet. Oefen het voelen van de waarheid.

OEFENING 32: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 33

IK HEB EEN MISSIE TE VERVULLEN IN MIJN LEVEN.

JE HEBT een missie te vervullen in je leven, een missie die je werd gegeven voordat je hier kwam, een missie waarop je zult terugkijken wanneer je heengegaan bent. Het betreft het terugwinnen van Kennis en de juiste omgang met anderen om specifieke resultaten te bewerkstelligen in de wereld. Het is op dit moment niet zo belangrijk dat je je huidige leven evalueert om te zien of het dit grotere doel weerspiegelt, omdat je nu bezig bent met het terugwinnen van Kennis. Terwijl jouw Kennis sterker wordt, zal hij zijn weldadigheid op en door je heen laten schijnen. Je activiteiten zullen dan worden bijgesteld wanneer het nodig is. Je hoeft dus niet het verleden of je huidige activiteiten te verwijten of te vergoelijken, want je bent je nu aan een grotere kracht binnenin je aan het hechten.

TIJDENS JE TWEE LANGE OEFENPERIODES van vandaag, sta stil bij het idee dat er een grote missie is die je in het leven hebt. Denk hierover na. Wees niet meteen overtuigd door je eerste antwoorden. Denk er zorgvuldig over na. Denk aan wat dit kan betekenen. Denk aan de momenten in je leven toen je hier eerder aan gedacht had of haar mogelijkheid in overweging hebt genomen. Tijdens je twee oefenperiodes heb je dus een mogelijkheid om dit te overwegen, maar kijk uit – trek nog geen conclusies.

OEFENING 33: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 34

IK BEN EEN BEGINNENDE STUDENT VAN KENNIS.

JE BENT EEN BEGINNENDE STUDENT VAN KENNIS. Ongeacht hoe intuïtief je jezelf mag beschouwen, ongeacht hoe mentaal capabel je jezelf mag beschouwen, ongeacht hoe emotioneel eerlijk je jezelf mag beschouwen, om het even wat je erkende vooruitgang is, je bent een beginnende student van Kennis. Wees blij dat dit zo is, want beginnende studenten zijn in een positie om alle dingen te leren en hoeven hun prestaties niet te verdedigen. Wij onderwaarderen je prestaties niet maar wensen in plaats daarvan het licht van de waarheid te schijnen op de grootsheid die binnenin je wacht om ontdekt te worden, een grootsheid die je ware gelijkheid in het leven zal geven en op den duur zal onthullen wat je hier specifiek gekomen bent om te doen.

TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES begin door aan jezelf te erkennen dat je een beginnende student van Kennis bent en door jezelf eraan te herinneren geen voorbarige conclusies te trekken over zowel dit studieplan als je bekwaamheden als student. Zulke oordelen zijn voorbarig en weerspiegelen zelden de waarheid op wat voor manier dan ook. Zij zijn doorgaans een vorm van zelf-ontmoediging en dienen dus totaal geen waardig doel.

NA HET UITSPREKEN VAN HET IDEE VAN VANDAAG AAN JEZELF en jezelf eraan te herinneren niet te oordelen, beoefen je tijdens je twee oefenperiodes 15 minuten van innerlijke stilte. Probeer de waarheid binnenin je te voelen. Focus je verstand op één punt, een fysiek punt of een ingebeeld punt als het nodig is. Laat alles binnenin tot rust komen. Laat jezelf zo stil mogelijk worden en wees niet ontmoedigd als er moeilijkheden zijn. Je bent een beginnende student van Kennis en kunt dus alle dingen leren.

OEFENING 34: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 35

TERUGBLIK

DEZE TERUGBLIK ZAL JE de GELEGENHEID GEVEN iets te leren over hoe de Grotere Gemeenschap gebruik maakt van Kennis. Tijdens twee oefenperiodes van 30- minuten blik je terug op de instructies van de afgelopen week en je ervaringen tijdens het oefenen. Doe dit met zo min mogelijk oordeel. Kijk slechts en zie wat opgedragen werd, wat je deed en wat het resultaat was. Deze objectieve terugblik zal je de grootste toegang tot inzicht en begrip verlenen met een minimum aan pijn en zelfverwijt. Je bent nu aan het leren objectief te worden over je leven zonder de inhoud van je gevoelens te onderdrukken. In plaats van proberen om één aspect van jezelf te vernietigen, probeer je simpelweg een andere te cultiveren.

GEBRUIK dit DAAROM IN JE terugblik als een leidraad: “Ik zal kijken, maar ik zal niet oordelen.” Op deze manier zal je in staat zijn om dingen te herkennen. Herinner hoe veel makkelijker het voor je kan zijn om inzicht te hebben in andermans leven en hoe weinig je mogelijk hebt in je eigen leven. Grotere objectiviteit is mogelijk met anderen want je probeert niet hun leven te gebruiken voor welk specifiek doel dan ook, en hoe meer je dat wel doet, hoe minder je hen zult begrijpen, hun aard, hun ontwikkeling en hun bestemming. Hoe minder je daarom je leven probeert te gebruiken, hoe meer je in staat zult zijn het te begrijpen, het te waarderen en te werken met zijn wezenlijke mechanisme ten behoeve van je grotere vooruitgang.

OEFENING 35: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 36

MIJN LEVEN IS EEN MYSTERIE OM TE VERKENNEN.

WERKELIJK, JE LEVEN IS EEN MYSTERIE en, ja, het vereist werkelijk dat je het verkent wanneer je zijn doel, betekenis en zijn ware richting wenst te begrijpen. Dit is essentieel voor je geluk en vervulling in de wereld, want als je je leven zorgvuldig aan het bekijken bent, zul je beseffen dat je niet met kleine dingen tevreden bent. Want voor jou die Kennis zoekt, moet iets groters worden gegeven. Je moet dieper gaan dan slechts de oppervlakte van de dingen, wat de meeste mensen adequaat schijnt te stimuleren. Je moet jouw diepere verlangen accepteren of je veroorzaakt bij jezelf onnodige smart en conflict. Het is niet belangrijk wat andere mensen waarderen. Het is belangrijk wat jij waardeert. Wanneer je zoekt naar een diepere zin, wat de ware zin is, moet je door de oppervlakte van je verstand heendringen.

CONCENTREER JE OPNIEUW TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES op het voelen van de aanwezigheid van je Spirituele Leraren. Dit is niet iets wat je moet proberen te doen. Het betekent eenvoudig ontspannen, ademen en je verstand toestaan zich te openen. De kwaliteit van de relatie met je Leraren is essentieel om je kracht en aanmoediging te geven, want mogelijk twijfel je terecht aan je vaardigheden. Je hebt echter een goede reden om volkomen te vertrouwen op de vaardigheden van je Leraren, die deze weg eerder hebben doorgemaakt op hun weg naar Kennis. Zij kennen de weg, die ze nu met jou proberen te delen.

OEFENING 36: Twee oefenperiodes van 15- minuten.

Stap 37

ER BESTAAT EEN WEG NAAR KENNIS.

HOE KAN ER GEEN WEG NAAR KENNIS BESTAAN, wanneer het je Ware Zelf is? Hoe kan er geen weg bestaan voor Kennis om zichzelf uit te drukken wanneer ze de meest natuurlijke vorm van uitdrukking is? Hoe kan er geen weg voor Kennis bestaan om je te leiden in je relaties wanneer Kennis de perfecte bron is van al je relaties? Er bestaat een weg naar Kennis. Het vereist vaardigheid en verlangen. Beiden kosten tijd om te ontwikkelen. Je moet leren het ware te waarderen en niet het onware te waarderen, en het kost tijd om te leren de twee van elkaar te onderscheiden en hen te herkennen. Het kost tijd om te leren dat het onware je niet bevredigt en dat het ware je wel bevredigt. Dit moet worden geleerd door vallen en opstaan en door tegenstelling. Wanneer je dichter bij Kennis komt, wordt je leven vollediger, zekerder, en directer. Wanneer je ervan weggaat, kom je terug in verwarring, frustratie en woede.

VANDAAG TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES, die geen meditatieoefeningen zullen zijn, besteed je op zijn minst 15- minuten aan het bedenken van alle manieren om toegang tot Kennis te verkrijgen. Schrijf op een stukje papier alle manieren om naar Kennis te komen. Besteed beide oefenperiodes hieraan en put alle mogelijkheden uit waar je maar aan kan denken . Probeer heel specifiek te zijn. Gebruik je verbeelding, maar plan routes die er zeer reëel en zinvol voor je uitzien. Op deze manier zul je weten waar je aan denkt over hoe een weg naar Kennis te vinden en van hieruit zul je inzien dat God de weg naar Kennis weet.

OEFENING 37: Twee oefenperiodes van 15- minuten.

Stap 38

GOD WEET DE WEG NAAR KENNIS.

HOE KUN JE JE WEG VINDEN WANNEER JE VERDWAALD BENT? Hoe kun je zekerheid kennen wanneer je het tijdelijke zo zeer waardeert? Hoe kun je de kracht van je eigen leven kennen wanneer je zo geïntimideerd bent door gevaren van verlies en vernietiging? Het leven is vriendelijk voor je, want het bied je niet alleen de beloning maar ook de weg naar de beloning. Wanneer het aan jezelf was overgelaten, dan zou het inderdaad wreed zijn, want je zou iedere mogelijkheid moeten proberen die je zou kunnen bedenken, en dan zou je de mogelijkheden hebben die anderen bedacht hebben om Kennis te bereiken , mogelijkheden die anderen succesvol hebben toegepast, maar die mogelijk niet goed voor jou werken. Hoe kun je tijdens je korte tijdsspanne in de wereld dit allemaal volbrengen en nog je vitaliteit behouden? Hoe kun je je aanmoediging voor Kennis volhouden wanneer zoveel manieren je zullen teleurstellen?

HEB VANDAAG VERTROUWEN IN DE WETENSCHAP DAT GOD de weg weet naar Kennis, en je alleen de weg hoeft te volgen die gegeven wordt. Op deze manier komt Kennis simpelweg in je naar boven omdat zij erkend wordt, want alleen God kent Kennis in jou, en alleen Kennis in jou kent God. Wanneer de twee met elkaar resoneren, worden ze beiden duidelijker. Hierin vind je vrede.

VANDAAG TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES, ieder met een duur van 30- minuten, oefen je het voelen van de aanwezigheid van God, zwijgzaam, in stilte. Niet over God denken, niet speculeren, niet afvragen, niet twijfelen, maar simpelweg voelen. Het is geen fantasie waarop je je nu concentreert, ook al ben je eraan gewend om je te concentreren op fantasie. In stilte en rust wordt alles duidelijk. God is heel stil, want God gaat nergens naar toe. Wanneer je stil wordt, zul je de kracht van God voelen.

OEFENING 38: Twee oefenperiodes van 30- minuten.

Stap 39

DE MACHT VAN GOD IS MET MIJ.

DE MACHT VAN GOD IS MET JOU. Het bevindt zich binnenin je Kennis. Leer daarom je Kennis terug te vorderen, en je zult leren de macht die God je gegeven heeft terug te vorderen en je zult je macht ook terugwinnen, want jouw macht is nodig om Gods macht te naderen. Zo zal alles wat waarlijk machtig is en alles wat waarlijk goed is binnenin jou en binnenin God worden bevestigd. Laat deze dag dan een dag zijn, die gegeven is om deze aanwezigheid en deze macht te ervaren in je leven. Je hoeft God niet in fantasie te verbeelden. Je hebt geen plaatjes of beelden nodig om je begrip te versterken.Je hoeft slechts de oefeningen toe te passen die hier gegeven zijn.

TIJDENS JE twee DIEPE MEDITATIEOEFENINGEN VAN IEDER 30-MINUTEN, ga je opnieuw de rust en stilte binnen en sta je jezelf toe de kracht van God te voelen. Gebruik je eigen macht om je verstand te sturen, en laat je niet afschrikken door twijfels of angsten. De macht van God stelt het mysterie van je leven voor, want het stelt de macht voor die je hebt meegebracht van God om op de juiste manier te worden toegepast in de wereld volgens het Grotere Plan. Sta jezelf dan toe de oefeningen te doen met overgave, met eenvoud en met nederigheid zodat je de macht van God mag voelen.

OEFENING 39: Twee oefenperiodes van 30- minuten.

Stap 40

VANDAAG ZAL IK DE MACHT VAN GOD VOELEN.

GODS MACHT IS ZO COMPLEET EN ZO ALOMVATTEND dat hij alles bezielt. Alleen die geesten die afgescheiden en zich verliezen in het waarderen van hun eigen gedachten kunnen mogelijk afgescheiden zijn van de grote goedheid van God. Zij die gehoor geven aan God worden te zijner tijd Gods Boodschappers zodat zij de giften van Genade mogen schenken aan hen die in verwarring achterblijven. Alle schijnbare krachten van je wereld – de krachten van de natuur, de onvermijdelijkheid van je dood, de altijd aanwezige dreiging van ziekte, verlies en vernietiging en alle verschijningen van conflict – zijn allen tijdelijke bewegingen in de grote stilte van God. Het is deze grote stilte die je oproept terug te keren naar de vrede en volkomen vreugde van God, maar je moet je voorbereiden.

VANDAAG BEREID JE JE VOOR TIJDENS JE OEFENPERIODES VAN 30-MINUTEN. Probeer tijdens stille meditatie de macht van God te voelen. Je hoeft geen magische beelden op te roepen, want deze macht is iets wat je kunt voelen omdat hij overal is. Ongeacht je omstandigheden of toestand, of ze gunstig zijn voor je ontwikkeling of niet, vandaag kun je de kracht van God voelen.

OEFENING 40: Twee oefenperiodes van 30- minuten.

Stap 41

IK BEN NIET BANG VOOR DE MACHT VAN GOD.

DEZE BEKRACHTIGING IS ZO BELANGRIJK VOOR JE GELUK, want je moet opnieuw op de kracht van liefde en de macht van God leren vertrouwen. Hiervoor moet je je voormalige ideeën, veronderstellingen en evaluaties van pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden loslaten. Het is pijnlijk om afgescheiden te zijn van datgene waarvan je boven alles houdt, en de enige manier om deze afgescheidenheid in stand te houden is om dat wat je liefhebt zwart te maken, het een kwade intentie te geven en dan jezelf een schuldgevoel te berokkenen. Om de macht van God te voelen en te accepteren, moeten kwaad en schuldgevoel je verlaten. Je moet je verder wagen om datgene te onderzoeken wat het meest natuurlijk is. Het is zoals het betreden van nieuw terrein en tegelijkertijd thuiskomen.

OEFEN DAN VANDAAG TWEE MAAL in stilte in het voelen van de macht van God. Zoek geen antwoorden van God. Je hoeft helemaal niet te spreken maar slechts aanwezig te zijn, want als je leert in relatie te zijn met dat wat de bron is van al je relaties, zal de informatie die je nodig hebt gemakkelijk tot je komen om je te leiden, op je gemak te stellen en te corrigeren wanneer nodig. Maar eerst moet je de macht van God voelen, en hierin zul je je eigen kracht vinden.

OEFENING 41: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 42

TERUGBLIK

TIJDENS JE TERUGBLIK VAN VANDAAG, bekijk je opnieuw alle gegeven opdrachten van de afgelopen week en je oefenervaringen. Neem vandaag speciaal de moeite om te zien hoe diep en hoe zorgvuldig je oefent. Zorg ervoor dat je de lessen niet verandert of aanpast om aan je smaak of verwachtingen tegemoet te komen. Herinner je dat je slechts het curriculum hoeft te volgen om zijn ware beloning te ontvangen. Jouw aandeel is gering. Ons aandeel is groot. Wij geven het middel. Je hoeft het slechts te volgen, in vertrouwen en in ware verwachting. Door dit te doen ontwikkel je geduld, inzicht, vertrouwen, consequentheid en eigenwaarde. Waarom eigenwaarde? Omdat je jezelf moet waarderen om jezelf de grote gaven van Kennis te wenden. Niets anders zal zelfhaat en gebrek aan zelfvertrouwen op een geschiktere en volledigere manier ongedaan maken dan door het ontvangen van de gaven die voor jou bestemd zijn.

DAAROM, TIJDENS JE LANGE OEFENPERIODE VANDAAG, bekijk je opnieuw de oefeningen van de afgelopen week. Kijk en zie zonder oordeel wat aangeboden werd, wat je hebt gedaan en wat mogelijk gedaan kan worden om je oefeningen te verdiepen zodat je hun nut meer rechtstreeks kan ervaren. Wanneer je moeilijkheden hebt, herken de problemen en probeer ze te corrigeren. Wees de komende week meer betrokken. Door dat te doen zul je je gebrek aan zelfvertrouwen en je verwarring corrigeren door enkel je wil te sturen.

OEFENING 42: Een lange oefenperiode.

Stap 43

MIJN WIL IS OM GOD TE KENNEN.

JOUW WIL IS OM GOD TE KENNEN. Dat is wat je werkelijk wilt. Ieder ander verlangen of motivatie is er om hieraan te ontsnappen, dit vertegenwoordigt je wil. Het is jouw wil die angstig geworden is door jou.
Je bent bang voor wat je weet en diep van binnen voelt .Dit leid je naar andere dingen waarin je je toevlucht zoekt die jou niet vertegenwoordigen, en hierin verlies je je identiteit en probeer je een identiteit te construeren die verbonden is met de dingen die je zocht om te ontsnappen .In afzondering ben je ongelukkig, maar vreugde wordt teruggevonden in relaties.

JOUW WIL IS OM GOD TE KENNEN. Wees niet bang voor je wil. Je bent door God geschapen. God s wil is om jouw te kennen. Jouw wil is om God te kennen. Er bestaat geen andere wil. Alle andere motivaties dan deze zijn enkel ontstaan uit verwarring en angst. God te kennen geeft God macht en geeft ook jou macht.

IN JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG, in stille meditatie, beoefen het voelen van de kracht van jouw eigen wil. Laat angst en twijfel je verstand niet vertroebelen. Je hoeft niet te proberen de wil van God te voelen. Het is er eenvoudigweg. Het vereist alleen maar jou aandacht om het te herkennen. Oefen daarom diep door eenvoudig aanwezig te zijn bij deze ervaring.

Oefening 43: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 44

IK WENS MIJN EIGEN KRACHT TE KENNEN.

DEZE AFFIRMATIE ZUL JE HEEL ACCEPTABEL VINDEN vanwege je onmiddellijke behoefte hieraan in je huidige omstandigheden, maar de affirmatie is veel dieper dan je je misschien in eerste instantie zou realiseren. Je hebt veel meer kracht dan je hebt opgeëist, maar zij kan niet volledig worden gerealiseerd totdat haar aanwending wordt geleid op een manier die je daadwerkelijk regenereert en je werkelijke mogelijkheden naar voren brengt.

HOE KUN JE MET JE KRACHT CONTACT MAKEN wanneer je je zwak en hulpeloos voelt, wanneer je je onwaardig voelt, wanneer je je bezwaard voelt met schuld of verwarring of uit kwaadheid anderen beschuldigd voor duidelijk je eigen falen? Je kracht opeisen betekent het loslaten van alles wat je tegenhoudt. Je laat je obstakels niet los door te beweren dat ze niet bestaan. Je laat ze los doordat je iets groters waardeert. Hun belemmering is slechts het teken dat je erdoorheen moet gaan. Dan wordt jouw eigen kracht gecultiveerd. Je zoekt je kracht, en je gebruikt haar om jouw kracht te vinden. Wij wensen voor jou dat je je kracht kent en haar gebruikt ten gunste van jezelf.

PROBEER VANDAAG IN JE TWEE MEDITATIEOEFENINGEN, in stilte en in zwijgzaamheid, je eigen kracht te voelen. Laat je niet afleiden door gedachten alleen, want angsten en twijfels zijn slechts gedachten – vluchtige dingen die je verstand doorkruisen als wolken. Voorbij de wolk van je verstand bestaat het grote universum van Kennis. Laat daarom niet de wolken jouw zicht belemmeren van de sterren daarachter.

OEFENING 44: Twee 30-minuten oefenperiodes.

Stap 45

ALLEEN KAN IK NIETS DOEN.

ALLEEN KUN JE NIETS DOEN. Niets is ooit alleen gepresteerd, zelfs niet in jouw wereld. Niets is ooit alleen gecreëerd, zelfs niet in je geest. Er valt geen winst te behalen door iets alleen te doen. Alles is een gezamenlijke inspanning. Alles is het product van relatie.

VERNEDERT DIT JE ALS INDIVIDU? Zeer zeker niet. Het geeft je de omgeving en het begrip om je ware prestaties te herkennen. Je bent groter dan je individualiteit, en dus mag je vrij zijn van haar beperkingen. Je werkt via het individu dat je persoonlijk bent, maar je bent groter dan dit. Accepteer de beperkingen van een beperkt zelf, en verlang niet dat een beperkt zelf God is of je zal het zware lasten en verwachtingen geven en zal het dan straffen voor zijn falen. Dit leidt tot zelf-haat. Dit leidt tot het verontwaardigd zijn over je fysieke leven en het persoonlijk, emotioneel en fysiek misbruiken van jezelf. Accepteer je beperkingen zodat je grootsheid moge accepteren binnen je leven.

CONCENTREER JE DAAROM, MET JE OGEN OPEN, op je eigen beperkingen in je twee oefenperiodes vandaag. Herken ze. Veroordeel ze niet als goed of slecht. Herken ze simpelweg. Dit geeft je nederigheid, en in nederigheid ben je in de positie grootsheid te ontvangen. Wanneer je je beperkingen aan het verdedigen bent, hoe kunt je dan datgene ontvangen wat ze overtreft?

OEFENING 45: Twee 15-minuten oefenperiodes.

Stap 46

IK MOET KLEIN ZIJN OM GROOTS TE ZIJN.

IS HET EEN CONTRADICTIE DAT JE KLEIN MOET ZIJN om groots te zijn? Het is geen contradictie wanneer je haar mening begrijpt. Jouw beperkingen erkennen staat je toe heel succesvol te werken in een beperkte context. Dit laat een grotere realiteit zien dan je ooit eerder zou hebben kunnen waarmaken. Het moet niet worden gebaseerd op idealisme maar op echte ervaring. Sta jezelf toe om klein te zijn, en je zult ervaren dat grootsheid met je is en dat grootsheid een deel van je is.

STA JEZELF TOE IN JE TWEE OEFENPERIODES, beperkt, maar zonder oordeel te zijn. Er is geen veroordeling. Gebruik je verstand actief in het focussen op je beperkingen. Concentreer je zonder veroordeling. Kijk objectief. Het is de bedoeling dat je een voertuig voor een Grotere Realiteit bent om jezelf in deze wereld uit te drukken. Je voertuig voor expressie is tamelijk beperkt, maar het is volledig toereikend om de taak die jou gegeven is te volbrengen. Door het accepteren van deze beperkingen kunt je haar mechanisme begrijpen en leren er constructief mee te werken. Dan is het voor jou niet langer een beperking maar een vorm van blijmoedige expressie.

OEFENING 46: Twee 15-minuten oefenperiodes.

Stap 47

WAAROM HEB IK LERAREN NODIG?

JE ZULT DEZE VRAAG VROEG OF LAAT STELLEN en misschien bij veel gelegenheden. Zij is ontstaan uit je verwachtingen van jezelf dat je deze vraag zou stellen. Echter, wanneer je heel zorgvuldig naar je leven kijkt, zul je zien dat je instructie nodig hebt gehad voor alles wat je hebt geleerd. Misschien dat de dingen die je van binnen voelt door jezelf gecreëerd lijken te zijn, maar ook die zijn het resultaat van instructie. Je bent voorbereid door relaties voor alles wat je hebt geleerd, of het nu praktische vaardigheden zijn of een dieper inzicht. Dit besef genereert grote waardering voor relaties en een volledige affirmatie van de kracht van bijdragen aan de wereld.

WANNEER JE DE INTENTIE HEBT OM HET LEREN VAN IEDERE vaardigheid eerlijk tegemoet te treden, moet je eerst erkennen hoeveel je niet weet, dan moet je erkennen hoeveel je moet leren, en vervolgens moet je de best mogelijke vorm van instructie zien te vinden. Dit moet worden toegepast voor de terugvordering van Kennis. Je moet beseffen hoe weinig je weet, hoeveel je behoort te weten en dan de instructie ontvangen die gegeven wordt. Is het een zwakte om een leraar nodig te hebben? Nee. Het is een eerlijke erkenning gebaseerd op een eerlijke evaluatie. Wanneer je je realiseert hoe weinig je weet en hoeveel je moet weten en de kracht van Kennis zelf, zul je begrijpen hoe zonneklaar dit is. Hoe kun je aan hen geven die denken dat ze al hebben, wanneer ze in werkelijkheid arm zijn? Dat kun je niet. En hun armoede zal zal zelf-opgelegd en zelf-instandhoudend zijn.

WAAROM HEB JE EEN LERAAR NODIG? Omdat je moet leren. En je moet datgene afleren wat je hebt geleerd wat je terughoudt. Overweeg waarom je een Leraar nodig hebt, in je twee oefenperiodes, met je ogen dicht in meditatie. Observeer iedere gedachte die schijnt aan te geven dat je het op eigen houtje zou kunnen doen wanneer je slim of sterk genoeg was of voldoet aan een andere kwalificatie. Wanneer deze verwachtingen naar boven komen, herken ze dan voor wat ze zijn. Zij zijn een aandrang dat je onwetend blijft door te claimen dat je een adequate instructeur bent. Je kunt jezelf niet onderwijzen in wat je niet weet, en de poging daartoe laat oude informatie slechts hercirculeren en bindt je dichter aan waar je nu bent.

ERKEN DAAROM VANDAAG IN JE OEFENING je behoefte aan ware instructie en erken je weerstand, wanneer die er is, tegen de aanwezigheid van ware instructie die nu voor jou beschikbaar is.

OEFENING 47: Twee 30-minuten oefenperiodes.

Stap 48

WARE INSTRUCTIE IS BESCHIKBAAR VOOR MIJ.

WARE INSTRUCTIE IS BESCHIKBAAR. Zij heeft op jou gewacht tot je het punt van volwassenheid bereikt waar je haar noodzaak in je leven inziet.
Dit genereert ware motivatie voor onderricht. Het is ontstaan uit de erkenning van je beperkingen in het licht van dat wat je werkelijke behoefte is. Je moet van jezelf houden wil je een student van Kennis worden en van jezelf blijven houden om vooruit te komen. Er is geen ander obstakel in onderricht dan dit. Zonder liefde is er angst, want niets anders kan liefde vervangen. Maar liefde wordt niet vervangen, en ware assistentie is voor jou beschikbaar.

PROBEER, IN JE TWEE MEDITATIEOEFENINGEN VANDAAG, de aanwezigheid te voelen van die ware assistentie. Voel dit binnenin je leven en om je heen,in stilte en zwijgzaamheid. Deze meditatieoefeningen zullen een grotere gevoeligheid binnenin jou, een geheel nieuwe gewaarwording, beginnen te openen. Je zult dingen beginnen te onderscheiden die aanwezig zijn, ook al kunt je ze niet zien. Je zult in staat zijn te reageren op ideeën en informatie, ook al kun je de bron van de informatie nog niet horen. Dit is het eigenlijke proces in het creatieve denken, want mensen ontvangen ideeën; zij creëren ze niet. Je maakt deel uit van een groter leven. Jouw persoonlijke leven is het voertuig voor zijn expressie. Jouw individualiteit wordt dan meer in hoge mate gecultiveerd en meer opgetogen, niet langer meer een gevangenis voor jou, maar de vorm van jouw blije expressie.

WARE ASSISTENTIE IS BESCHIKBAAR VOOR JOU. Oefen vandaag in het voelen van haar blijvende aanwezigheid in je leven.

OEFENING 48: Twee 30-minuten oefenperiodes.

Stap 49

TERUGBLIK

DIT MARKEERT DE VOLTOOIING VAN JE ZEVENDE WEEK van oefening. In deze terugblik wordt van jou gevraagd alle zeven weken van oefening nogmaals te bekijken, alle instructies te herzien en je ervaring terug te halen van het gebruik van ieder. Dit mag verscheidene langere oefenperiodes vergen, maar het is absoluut essentieel voor je om een inzicht te verkrijgen van wat het betekent om een student te zijn en hoe onderricht wezenlijk bereikt wordt.

WEES HEEL VOORZICHTIG JEZELF NIET TE BEOORDELEN ALS STUDENT. Je verkeert niet in een positie om jezelf te beoordelen als student. Je hebt de criteria niet, want je bent geen leraar van Zelf-Kennis. Je zult ontdekken wanneer je vooruitgaat dat sommige van je fouten kunnen leiden tot grotere successen en dat sommige waarvan je dacht dat ze successen waren, kunnen leiden tot falen. Dit zal je hele systeem van evaluatie onderstrepen en zal leiden tot een groter inzicht. Dit zal het voor jou mogelijk maken om compassie naar jezelf en naar anderen toe te zijn, die je nu beoordeelt op hun successen en hun falen.

BLIK DUS TERUG OP DE EERSTE ACHTENVEERTIG LESSEN van oefening. Probeer terug te halen hoe je reageerde op iedere stap en hoe zeer je je erin verdiepte. Probeer te kijken naar je successen, je prestaties en je obstakels. Je bent zover gekomen. Gefeliciteerd! Je hebt de eerste test behaald. Wees nu aangemoedigd om door te gaan, want Kennis is met jou.

OEFENING 49: Verscheidene lange oefenperiodes.

Stap 50

VANDAAG ZAL IK MET KENNIS ZIJN.

WEES VANDAAG MET KENNIS zodat je de zekerheid en de macht van Kennis tot je beschikking mag hebben. Laat Kennis je stilte geven. Laat Kennis je kracht en bekwaamheid geven. Laat Kennis je onderwijzen. Laat Kennis je het universum openbaren zoals het werkelijk bestaat, niet zoals jij oordeelt dat het is.

TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES, oefen je in stilte in het voelen van de macht van Kennis. Stel geen vragen. Dat is nu niet nodig. Betwist de realiteit van je bezigheid niet met jezelf, want dat is verkwistend en zinloos. Je kunt niet weten totdat je ontvangt, en om te ontvangen moet je je aanleg om te kennen vertrouwen.

WEES VANDAAG MET KENNIS. Laat je tijdens je oefenperiodes door niets afleiden. Je hoeft alleen te ontspannen en aanwezig te zijn. Door deze oefeningen zal een grotere aanwezigheid herkend worden, en dit zal beginnen je angsten tot rust te brengen.

OEFENING 50: Twee oefenperiodes van 30- minuten.

Stap 51

LAAT ME MIJN ANGSTEN HERKENNEN ZODAT IK DE DIEPERLIGGENDE WAARHEID MAG ZIEN.

JE HINDERNISSEN MOETEN WORDEN HERKEND zodat je voorbij hen kunt kijken. Wanneer zij worden genegeerd of ontkend, worden beschermd of anders worden genoemd, zal je de aard van je belemmering niet beseffen. Je zult dat wat jou onderdrukt niet begrijpen. Je leven is niet uit angst ontstaan. Je Bron is niet uit angst ontstaan. Om in staat te zijn je angst te erkennen betekent dat je moet beseffen dat je deel uitmaakt van iets groters. Dit beseffende kan je leren objectief te worden over je leven en je huidige omstandigheden begrijpen zonder zelf-veroordeling, want het is onder deze omstandigheden dat je jezelf moet ontwikkelen. Je moet beginnen vanwaar je bent. Om dit te doen moet je de inventaris opmaken van je sterke en zwakke punten.

TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG, evalueer je het bestaan van je angsten en herinner je jezelf eraan dat je werkelijkheid voorbij hen ligt, maar dat je ze moet herkennen om hun schadelijke aanwezigheid in je leven te begrijpen. Sluit je ogen en herhaal het idee voor vandaag; beschouw dan iedere angst die in je geest opkomt. Herinner jezelf eraan dat de waarheid zich voorbij deze bepaalde angst bevindt. Sta iedere angst toe in je op te komen en op deze manier geëvalueerd te worden.

OM ZONDER ANGST TE ZIJN, MOET JE ANGST BEGRIJPEN – zijn mechanisme, zijn invloed op mensen en zijn resultaat op de wereld. Je moet dit erkennen zonder misleiding en zonder voorkeur. Je bent een groots wezen die aan het werk is binnen een beperkte context, in een beperkte omgeving. Begrijp de beperkingen van je omgeving en van je voertuig, en je zal jezelf niet langer haten omdat je beperkt bent.

OEFENING 51: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 52

IK BEN VRIJ OM DE BRON VAN MIJN KENNIS TE VINDEN.

DE BRON VAN JE KENNIS BESTAAT BINNENIN JE en ook buiten je. Er is voor de bron van Kennis geen onderscheid waar het bestaat, want het is overal. Je leven is gered omdat God Kennis in je geplant heeft. Maar je zal je redding niet realiseren totdat Kennis is toegestaan tevoorschijn te komen om zijn gaven aan je te schenken. Welke andere vrijheid is vrij, behalve datgene wat je in staat stelt de gift van je werkelijke leven te ontvangen? Alle andere vrijheid is de vrijheid om chaotisch te zijn, de vrijheid jezelf te beschadigen. De grote vrijheid is om je Kennis te vinden en toe te staan het zich via jou te laten uitdrukken. Vandaag ben je vrij om de bron van je Kennis te vinden.

ONTVANG DE BRON VAN JE KENNIS, tijdens je twee oefenperiodes. Herinner jezelf eraan dat het je vrij bent om dit te doen. Ongeacht angst of zorgen, ongeacht enig gevoel van schuld of schaamte, sta jezelf toe de bron van je Kennis te ontvangen. Vandaag ben je vrij om de bron van je Kennis te ontvangen.

OEFENING 52: Twee oefenperiodes van 30- minuten.

Stap 53

MIJN GAVEN ZIJN VOOR ANDEREN.

JE GAVEN ZIJN BEDOELD OM AAN ANDEREN TE WORDEN GEGEVEN, maar eerst moet je je gaven herkennen en ze onderscheiden van de ideeën die ze weerhouden, veranderen of ontkennen. Hoe kan je jezelf begrijpen behalve in de context van het bijdragen aan anderen? Alleen kun je niets. Alleen heb je geen betekenis. Dit is omdat je niet alleen bent. Dit zal als een last en als een bedreiging beschouwd worden totdat je de grote betekenis inziet die het heeft en het geschenk dat het in werkelijkheid is. Het is de redding van je leven. Wanneer het leven je terugwint, krijg je het leven terug en ontvang je al zijn beloningen, die alles wat je jezelf zou kunnen geven ver overtreft. De waarde van je leven komt daadwerkelijk tot stand en wordt ten volle gedemonstreerd door je bijdrage aan anderen omdat, totdat het bijdragen een feit is, je jezelf slechts gedeeltelijk kunt realiseren – je waarde, je doel, je betekenis en je richting.

VOEL JE VERLANGEN OM BIJ TE DRAGEN AAN ANDEREN,tijdens je twee oefensessies van vandaag . Je hoeft nu niet te bepalen wat je wenst bij te dragen. Dat is niet zo belangrijk als je verlangen om bij te dragen, want te zijner tijd zal de vorm van bijdrage duidelijk voor je worden en zal zich ook ontwikkelen. Het is je verlangen om bij te dragen ontstaan uit echte motivatie die je vandaag vreugde zal schenken.

OEFENING 53: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 54

IK ZAL NIET IN IDEALISME LEVEN.

WAT IS IDEALISME ANDERS DAN IDEEËN OVER DINGEN WAAR MEN OP HOOPT gebaseerd op teleurstelling? Je idealisme omvat jezelf, je relaties en de wereld waarin je leeft. Het omvat God en het leven en alle ervaringsgebieden die je je kunt voorstellen. Zonder ervaring is er idealisme. Idealisme kan nuttig zijn in het begin, want het kan je in een ware richting beginnen te bewegen, maar je moet hierop niet je conclusies en je identiteit laten rusten, want alleen ervaring kan je datgene geven wat waar is voor jou en datgene wat je volledig kunt accepteren. Laat je niet door idealisme leiden, want Kennis is hier om je te leiden.
HERKEN DE OMVANG VAN JE EIGEN IDEALISME, in je twee oefenperiodes van vandaag.Observeer zorgvuldig wat je zelf wilt zijn,hoe je wilt dat jouw wereld is en hoe je wilt dat je relaties zullen zijn . Herhaal het idee van vandaag en onderzoek, met je ogen dicht, elk van je idealen. Ondanks dat je idealen er nuttig uit kunnen zien en je verlangen naar liefde en harmonie schijnen weer te geven, houden zij je in feite tegen, want zij vervangen datgene wat jou werkelijk de gaven zou schenken die je zoekt.

OEFENING 54: Twee oefenperiodes van 30- minuten.

Stap 55

IK ACCEPTEER DE WERELD ZOALS HIJ IS.

IDEALISME IS DE POGING OM DE WERELD NIET TE ACCEPTEREN ZOALS HIJ IS. Het rechtvaardigt beschuldiging en veroordeling. Het schept verwachtingen van een leven dat nog niet bestaat en maakt je zo kwetsbaar voor zware teleurstelling. Je idealisme versterkt je veroordeling.

ACCEPTEER DE WERELD ZOALS het IS, niet zoals je wilt dat het is. Met acceptatie komt liefde, want je kan niet een wereld liefhebben waarvan je wenst dat hij bestaat. Je kunt alleen een wereld liefhebben die is zoals hij is. Accepteer jezelf nu zoals je bent en het ware verlangen naar verandering en vooruitgang zal op natuurlijke wijze in je naar boven komen. Idealisme rechtvaardigt veroordeling. Herken deze grote waarheid, en je zal een meer directe en diepgaande ervaring beginnen te krijgen van het leven en van dat wat oprecht is en niet gebaseerd is op hoop of verwachting maar op echte betrokkenheid.

CONCENTREER JE DAAROM VANDAAG TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES VAN 30- MINUTEN op het exact accepteren van dingen zoals ze zijn. Je keurt geweld, conflict of onwetendheid niet goed door dit te doen. Je accepteert slechts de bestaande condities zodat je er op een constructieve wijze mee kunt werken. Zonder deze acceptatie heb je geen beginpunt voor ware betrokkenheid. Laat de wereld precies zo zijn als hij is, want het is deze wereld die je bent komen dienen.

OEFENING 55: Twee oefenperiodes van 30 -minuten.

Stap 56

TERUGBLIK

TIJDENS DE TERUGBLIK VAN VANDAAG, BLIK JE TERUG OP DE LESSEN van de afgelopen week en je betrokkenheid hierbij. Ondanks dat vooruitgang in het begin langzaam mag lijken, probeer te begrijpen dat datgene wat langzaam en gelijkmatig is enorm vooruit zal gaan. Deelname die consequent wordt toegepast zal je op de rechte lijn naar je bekwaamheid brengen.

TIJDENS JE terugblik HERINNEREN WIJ JE er OPNIEUW AAN om af te zien van zelf-veroordeling wanneer je nog niet aan je verwachtingen hebt voldaan. Realiseer slechts wat wordt verlangd om de instructies te volgen zoals ze gegeven worden en neem er zo volledig mogelijk deel aan. Vergeet niet dat je aan het leren bent om te leren en ook dat je aan het leren bent om je eigenwaarde en je ware mogelijkheden terug te winnen.

OEFENING 56: Een lange oefenperiode.

Stap 57

VRIJHEID IS MET MIJ.

VRIJHEID VERBLIJFT BINNENIN JOU, wachtend om binnenin jou te worden geboren, wachtend om te worden herwonnen en geaccepteerd, wachtend om te worden geleefd en toegepast en wachtend om te worden geëerd en gevolgd. Jij die hebt geleefd onder het gewicht van je eigen verbeelding, jij die een gevangene van je eigen gedachten en de gedachten van anderen bent geweest, jij die geïntimideerd en bedreigd bent geweest door de verschijningen van deze wereld, heb nu hoop want binnenin jou bevindt zich ware vrijheid. Zij wacht op jou. Je hebt haar meegenomen vanuit jouw Aloude Thuis. Je draagt haar met je mee, iedere dag, ieder moment.

BINNEN DIT PROGRAMMA VAN ONTWIKKELING, leer je nu om je naar vrijheid toe te keren en je af te keren van de angst en de duisternis van je eigen verbeelding. In vrijheid zal je stabiliteit en consequentheid vinden. Dit zal je de basis geven om je liefde en gevoel van eigenwaarde op te bouwen, en deze basis zal niet worden ondermijnd door de wereld, omdat het groter is dan de wereld. Het is niet ontstaan uit de misvatting van afgescheidenheid. Het is ontstaan uit de waarheid van je volledige opneming in het leven.

HERHAAL IEDER UUR HET IDEE VAN VANDAAG en neem een moment om te voelen dat vrijheid bij je is. Zodra je dichter bij vrijheid komt gedurende de dag, zal je in staat zijn om steeds duidelijker in te zien wat jou tegenhoudt. Je zal je realiseren dat het alleen je gehechtheid aan je eigen gedachten is, wat je tegenhoudt. Het is je interesse in je eigen verbeelding wat je tegenhoudt. Dit zal je last verlichten, en je zal inzien dat er een werkelijke keuze beschikbaar is. Dit inzicht zal je vandaag de kracht geven om tot vrijheid te komen.

Herhaal het idee van vandaag,in je twee meditatie oefeningen en probeer om je geest stil te laten zijn, wat het begin is van zijn vrijheid. Deze oefening in stilte zal je geest in staat stellen de banden te verbreken die het bindt – zijn onvergeeflijkheid van het verleden, zijn zorgen over de toekomst en zijn vermijden van het heden. In stilte rijst je geest boven alles wat het klein, verborgen en geïsoleerd houdt binnenin zijn eigen duisternis. Hoe dichtbij is vrijheid vandaag voor jou die alleen stil hoeft te zijn om het te ontvangen. En hoe groot is je beloning, jij die naar de wereld bent gekomen, want vrijheid is met jou.

OEFENING 57: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.

Stap 58

KENNIS IS MET MIJ.

VANDAAG BEKRACHTIGEN WIJ DE AANWEZIGHEID VAN KENNIS in je leven. Reclameer deze bekrachtiging ieder uur en neem dan een moment om deze aanwezigheid proberen te ervaren. Je moet het voelen. Je kunt het niet enkel bedenken, want Kennis moet ervaren worden. Herhaal deze bekrachtiging ieder uur één maal en probeer de betekenis te voelen, in welke omstandigheid je je vandaag ook bevindt. Je zal erachter komen dat er vele situaties zijn waarvan je dacht dat ze ongeschikt waren om te oefenen waar je kunt oefenen. Op deze manier zul je merken dat je de macht hebt je ervaring de baas te zijn om aan je ware tendensen te voldoen, en je zal ontdekken dat iedere omstandigheid een geschikte omgeving is voor ware voorbereiding en eigen inspanning.

PROBEER IEDER UUR TE OEFENEN. Blijf je bewust van je tijd. Maak je je geen zorgen wanneer een uur gemist wordt, maar wijd jezelf opnieuw tijdens de overgebleven uren aan de oefeningen als je verder gaat. Kennis is met je vandaag. Wees vandaag met Kennis.

OEFENING 58: Ieder uur oefenen.

Stap 59

VANDAAG LEER IK GEDULD.

HET IS HEEL MOEILIJK VOOR EEN GEEST die GEKWELD IS om geduldig te zijn. Het is heel moeilijk voor een geest die rusteloos is om geduldig te zijn. Het is heel moeilijk voor een geest die al zijn waarde gezocht heeft in tijdelijke dingen om geduldig te zijn. Alleen voor het najagen van iets groters is geduld noodzakelijk omdat het een grotere inzet vergt. Denk aan je leven in termen van lange-termijn ontwikkeling, niet in termen van onmiddellijke sensatie en gewin. Kennis is niet slechts een prikkeling. Het is de diepte van een kracht die universeel en eeuwig is, en zijn grootsheid is aan je gegeven om te ontvangen en te schenken.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR en bekrachtig dat je zal leren geduldig te zijn en dat je je leven zal observeren in plaats van kritisch te zijn op je leven. Bevestig dat je objectief zal worden over je kunnen en je omstandigheden zodat je hieraan een grotere zekerheid kunt toekennen.

LEER VANDAAG GEDULD EN LEER GEDULDIG. Op deze manier zal je sneller, zekerder en liefdevoller vooruitgaan.

OEFENING 59: Ieder uur oefenen.

Stap 60

IK ZAL VANDAAG NIET OORDELEN OVER DE WERELD.

ZONDER JE OORDELEN KAN KENNIS AANGEVEN wat je moet doen en wat je moet begrijpen. Kennis stelt een groter oordeel voor, maar het is een oordeel dat heel anders is dan dat van jou, want het komt niet uit angst voort. Het bevat geen woede. Het is altijd bedoeld om te dienen en te ondersteunen. Het is rechtvaardig, doordat het ware erkenning geeft aan ieders huidige staat zonder hun betekenis of bestemming te onderschatten.

OORDEEL VANDAAG NIET OVER DE WERELD zodat je de wereld kunt zien zoals zij is. Oordeel vandaag niet over de wereld zodat je de wereld kunt accepteren zoals zij is. Laat de wereld precies zo zijn als zij is zodat je haar kunt erkennen. Wanneer de wereld eenmaal erkend is, zal je inzien hoezeer zij je nodig heeft en hoeveel je eraan zou willen geven. De wereld heeft geen terechtwijzing nodig. Zij heeft dienstverlening nodig. Zij heeft waarheid nodig. En zij heeft bovenal Kennis nodig.

NEEM VANDAAG IEDER UUR EEN MOMENT om zonder oordeel naar de wereld te kijken. Herhaal de bekrachtiging voor vandaag en besteed een moment aan het kijken naar de wereld zonder oordeel. Ongeacht welke vorm je mag zien, of het je plezier doet of niet, of je het mooi vindt of lelijk, of je het waardig vindt of onwaardig, kijk ernaar zonder oordeel.

OEFENING 60: Ieder uur oefenen.

Stap 61

LIEFDE GEEFT VAN ZICHZELF VIA MIJ.

LIEFDE SCHENKT VAN ZICHZELF VIA JOU wanneer je klaar bent om haar middel tot uitdrukking te zijn. Je hoeft niet te proberen liefdevol te zijn om een gevoel van zelf-gebrek of schuld te sussen. Je hoeft niet te proberen liefdevol te zijn om de goedkeuring van anderen te winnen. Versterk je gevoel van hopeloosheid niet door er een blijde of welwillende stemming bovenop te leggen. Liefde binnenin je zal zich tot uitdrukking brengen, omdat zij voortkomt uit Kennis binnenin je, waar zij een deel van is.

HERKEN DAT LIEFDE BINNENIN JE VOOR ZICHZELF ZAL SPREKEN, wanneer je ieder uur naar de wereld kijkt. Wanneer je zonder oordeel bent, wanneer je in staat bent met de wereld te zijn zoals zij werkelijk is en wanneer je in staat bent aanwezig te zijn met anderen zoals zij werkelijk zijn, zal liefde voor zich spreken. Probeer niet liefde voor je te laten spreken. Probeer niet liefde je wensen en behoeften te laten uitdrukken, want liefde zal via je spreken. Wanneer je aanwezig bent voor liefde, dan zal je aanwezig zijn voor de wereld, en liefde zal via je spreken.

OEFENING 61: Ieder uur oefenen.

Stap 62

VANDAAG ZAL IK LEREN LUISTEREN NAAR HET LEVEN.

WANNEER JE AANWEZIG bent met DE WERELD, zal je in staat zijn de wereld te horen. Wanneer je aanwezig bent met het leven, zal je in staat zijn het leven te horen. Wanneer je aanwezig bent met God, zal je in staat zijn God te horen. Wanneer je aanwezig bent met jezelf, zal je in staat zijn jezelf te horen.

OEFEN DAAROM VANDAAG HET LUISTEREN. Oefen vandaag ieder uur in het luisteren naar de wereld om je heen en de wereld van binnen. Herhaal de bekrachtiging en breng haar dan in praktijk. Dit duurt maar een moment. Je zal ontdekken dat er ongeacht je omstandigheden een manier zal zijn om dit vandaag te oefenen. Laat je omstandigheden je niet domineren. Je kan onder hen oefenen. Je kan een manier vinden om te oefenen die geen schaamte of ongepastheid met anderen met zich meebrengt. Of je alleen bent of met anderen te maken hebt, je kan vandaag oefenen. Oefen ieder uur. Oefen in het luisteren. Oefen in het aanwezig zijn. Echt luisteren betekent dat je niet oordeelt. Het betekent dat je observeert. Vergeet niet ,dat je een vaardigheid van je geest aan het ontwikkelen die nodig zal zijn om je in staat te stellen om de grootsheid van Kennis te schenken en te ontvangen.

OEFENING 62: Ieder uur oefenen.

Stap 63

TERUGBLIK

BEOORDEEL DE AFGELOPEN WEEK ZOALS VOORHEEN en ontdek de mate van je betrokkenheid en hoe dit vergroot en versterkt kan worden. Deze week werd je oefening uitgebreid. Ze is met jou de wereld in gebracht om te worden toegepast in allerlei situaties, ongeacht je emotionele gesteldheid, ongeacht de emotionele gesteldheid van degenen die je beïnvloeden en ongeacht waar je bent en wat je aan het doen bent. Op deze manier wordt alles deel van je oefening. Zo wordt de wereld in plaats van een angstige plaats die jou onderdrukt, een plaats om Kennis te ontwikkelen.

REALISEER DE KRACHT DIE JE GEGEVEN WORDT wanneer je kunt oefenen ongeacht je emotionele gesteldheid, want je bent groter dan je emoties, en je hoeft ze niet te onderdrukken om dit te realiseren. Om objectief te worden tegenover je innerlijke gesteldheden, moet je opereren vanuit een positie vanwaar je ze kan observeren en waar je niet door hen wordt gedomineerd. Dit zal het voor jou mogelijk maken, om aanwezig te zijn met jezelf en zal je ware compassie en begrip schenken. Dan zul je geen tiran voor jezelf zijn, en zal tirannie in je leven tot een eind komen.

EVALUEER DEZE VOORBIJE WEEK IN JE LANGE oefenperiode zo zorgvuldig mogelijk, zonder te oordelen. Onthoud dat je aan het leren bent hoe te oefenen. Onthoud dat je aan het leren bent je vaardigheden te ontwikkelen. Onthoud dat je een student bent. Wees een beginnende student, want een beginnende student maakt weinig aannames en wenst alles te leren.

OEFENING 63: Een lange oefenperiode.

Stap 64

VANDAAG ZAL IK NAAR EEN ANDER LUISTEREN.

OEFEN VANDAAG OP DRIE APARTE GELEGENHEDEN in het luisteren naar een ander. Luister zonder evaluatie en zonder oordeel. Luister zonder je verstand afgeleid te laten zijn door wat dan ook. Luister simpelweg. Oefen vandaag met drie verschillende individuen. Beoefen het luisteren. Wees stil wanneer je luistert. Probeer voorbij hun woorden te horen. Probeer voorbij hun verschijning te kijken. Projecteer geen beelden op hen. Luister slechts.

OEFEN VANDAAG IN HET LUISTEREN NAAR EEN ANDER. Raak niet verwikkeld in wat ze zeggen. Je hoeft niet ongepast op hen te reageren, wanneer zij direct tot je spreken, om met hen te kunnen oefenen. Je zult je complete geest inzetten in de conversatie. Neem dan ook de tijd het luisteren te beoefenen zonder te spreken. Laat anderen zichzelf aan je uitdrukken. Je zult bemerken dat zij een grotere communicatie voor je hebben dan je in eerste instantie zou hebben voorzien. Je hoeft dit niet uit te zoeken. Beoefen vandaag eenvoudigweg het luisteren zodat je de aanwezigheid van Kennis mag horen.

OEFENING 64: Drie oefenperiodes.

Stap 65

IK BEN GEKOMEN OM TE WERKEN IN DE WERELD.

JE BENT NAAR DE WERELD GEKOMEN OM TE WERKEN. Je bent naar de wereld gekomen om te leren en bij te dragen. Je bent gekomen vanaf een plaats van rust naar een plaats van arbeid. Wanneer het werk gedaan is, gaat je naar huis, naar een plaats van rust. Dit kan alleen geweten worden en jouw Kennis zal dit aan je onthullen wanneer je er klaar voor bent.

OEFEN VOOR NU IEDER UUR. Vertel jezelf dat je naar de wereld bent gekomen om te werken, en neem dan een moment om de realiteit hiervan te voelen. Je werk is meer dan je huidige baan. Je werk is meer dan wat je nu probeert te doen met mensen en voor mensen. Je werk is meer dan wat je voor jezelf probeert te doen. Begrijp dat je niet weet wat je werk is. Dat zal aan je onthuld worden en het zal voor je evolueren, maar begrijp vandaag dat je naar de wereld bent gekomen om te werken. Dit zal je kracht, je doel en je bestemming bevestigen. Dit zal de realiteit van je Ware Thuis bevestigen, vanwaar je je gaven hebt meegebracht.

OEFENING : Ieder uur oefenen.

Stap 66

IK ZAL STOPPEN MET KLAGEN OVER DE WERELD.

KLAGEN OVER DE WERELD BETEKENT dat zij niet voldoet aan je idealisme. Klagen over de wereld betekent dat je niet herkent dat je hier bent gekomen om te werken. Klagen over de wereld helpt je niet haar toestanden te begrijpen. Klagen over de wereld betekent dat je de wereld niet begrijpt zoals zij is. Je klachten geven aan dat een zekere verwachting is teleurgesteld. Deze teleurstellingen zijn voor je nodig om de wereld beginnen te begrijpen zoals zij is en jezelf te begrijpen zoals je werkelijk bent.

GEEF JEZELF VANDAAG DEZE AFFIRMATIE en breng haar dan in praktijk. Besteed ieder uur een minuut aan het niet klagen over de wereld. Laat de uren niet onbeheerd voorbijgaan maar wees present om te oefenen. Herken de mate waarin anderen klagen over de wereld en hoe weinig het hen biedt en hoe weinig het de wereld biedt. De wereld is al veroordeeld door degenen die erin verblijven. Terwijl zij geliefd en gecultiveerd behoort te worden, moet haar moeilijke positie worden herkend en moeten haar mogelijkheden worden geaccepteerd. Wie kan klagen wanneer een omgeving is gegeven waarin Kennis kan worden herwonnen en bijgedragen? De wereld heeft slechts Kennis nodig en de expressies van Kennis. Hoe kan zij waardig zijn om veroordeeld te worden?

OEFENING 66: Ieder uur oefenen.

Stap 67

IK WEET NIET WAT IK WIL VOOR DE WERELD.

JE WEET NIET WAT JE WILT VOOR DE WERELD want je begrijpt de wereld niet, en je bent nog niet in staat geweest haar netelige positie te zien . Wanneer je inziet dat je niet weet wat je voor de wereld wilt, geeft dit je de motivatie en de kans de wereld te observeren, om opnieuw te kijken. Dit is essentieel voor je begrip. Het is essentieel voor je welzijn. De wereld zal je slechts teleurstellen als ze verkeerd wordt begrepen. Je zult slechts jezelf teleurstellen als je verkeerd begrepen wordt. Je bent naar de wereld gekomen om te werken. Herken de kans die je geboden wordt.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN. Spreek de affirmatie uit en probeer dan de waarheid hiervan te realiseren. Je weet niet wat je voor de wereld wilt, maar je Kennis weet wat het moet bijdragen. Zonder je poging Kennis te vervangen door je eigen plannen voor de wereld, zal Kennis zich vrijelijk zonder belemmering uitdrukken, en zullen jij en de wereld de grote begunstigden zijn van zijn giften.

OEFENING 67: Ieder uur oefenen.

Stap 68

IK ZAL VANDAAG DE HOOP IN MEZELF NIET VERLIEZEN.

VERLIES DE HOOP IN JEZELF NIET VANDAAG. Handhaaf je oefeningen. Handhaaf je intentie om te leren. Wees zonder conclusies. Heb deze openheid en deze kwetsbaarheid. Waarheid bestaat zonder de poging jezelf te versterken. Laat jezelf een ontvanger hiervan zijn.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR EN HERINNER JEZELF ERAAN dat je niet de hoop in jezelf zult verliezen. Verlies geen hoop in Kennis, in de aanwezigheid van je Leraren, in het welzijn van het leven of in je missie in de wereld. Laat deze dingen bevestigd worden zodat zij zich volledig aan je kunnen openbaren na verloop van tijd. Wanneer je voor ze aanwezig bent, zullen ze zo duidelijk voor je worden dat je ze in alle dingen ziet en voelt. Je visie van de wereld zal worden getransformeerd. Je ervaring van de wereld zal worden getransformeerd. En al je kracht en energie zal samenkomen om zich uit te drukken.

VERLIES VANDAAG DE HOOP IN JEZELF NIET.

OEFENING 68: Ieder uur oefenen.

Stap 69

VANDAAG ZAL IK STILTE BEOEFENEN.

BEOEFEN VANDAAG STILTE IN JE TWEE OEFENINGEN van 30-minuten. Laat je meditatie diep zijn. Geef jezelf hieraan. Ga niet de meditatie in met vragen en verzoeken. Ga de meditatie in om jezelf eraan te geven. Het is de tempel van de Ware Geest in je naar wie je jezelf brengt. Wees daarom in je oefenperiodes aanwezig en wees stil. Sta jezelf toe jezelf te baden in de luxe van leegte. Want de aanwezigheid van God wordt eerst ervaren als leegte omdat het ontbreekt aan beweging, en dan binnen deze leegte, kun je beginnen de aanwezigheid te voelen die door alle dingen heen dringt en alle betekenis geeft aan het leven.

BEOEFEN VANDAAG STILTE ZODAT JE MAG WETEN.

OEFENING 69: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 70

TERUGBLIK

VANDAAG ZIJN TIEN WEKEN VAN OEFENEN AFGEROND. Gefeliciteerd!
Je bent zo ver gekomen. Een ware student zijn betekent dat je de stappen volgt zoals ze gegeven worden. Om dit te doen moet je leren jezelf te eren, je bron van je instructie te eren, je beperkingen herkennen en je grootsheid te waarderen. Vandaar dat het zo is dat dit een dag van eerbewijs en een dag van erkenning voor je is.

BLIK TERUG OP DE LAATSTE DRIE WEKEN VAN OEFENING. Herlees de instructies en denk terug aan iedere oefenperiode. Denk terug aan wat je gaf en aan wat je niet gaf. Eer je participatie en probeer dit vandaag te versterken. Verdiep je
inzet om Kennis te verkrijgen en verdiep je ervaring om een ware volger te zijn zodat je in de toekomst een ware leider kunt leren zijn. Verdiep je ervaring om een ware ontvanger te zijn zodat je een ware gever kunt zijn.

LAAT DEZE DAG VAN TERUGBLIKKEN, dan een dag zijn van eerbewijs aan jou en een dag die je inzet versterkt. Evalueer je participatie eerlijk. Maak een inschatting van je zichtbare successen en mislukkingen. Je successen zullen je aanmoedigen, en je mislukkingen zullen je leren wat je moet doen om je ervaring te verdiepen. Dit is een dag van eerbewijs aan jou die wordt geëerd.

OEFENING 70: Verscheidene lange oefenperiodes.

Stap 71

IK BEN HIER OM EEN GROTER DOEL TE DIENEN.

JE BENT HIER OM EEN GROTER DOEL TE DIENEN, voorbij slechts overleven en de bevrediging van de dingen die je denkt te willen. Dit is waar omdat je een spirituele natuur hebt. Je hebt een spirituele oorsprong en een spirituele bestemming. Je falen in dit leven is het falen om aan je spirituele natuur te beantwoorden, die door de religies van je wereld wordt verdraaid en verfoeid en die wordt genegeerd en ontkend door de wetenschap van je wereld. Je hebt een spirituele natuur. Je hebt een groter doel te dienen. Wanneer je je neiging tot dit doel vertrouwd, zul je in staan zijn er dichtbij te komen. Wanneer je er vertrouwen in hebt dat dit je oprechte bron van liefde representeert, dan zul je jezelf ervoor openstellen en zal het een grote thuiskomst voor je zijn.

STA JEZELF TOE JE OPEN TE STELLEN tot de aanwezigheid van liefde in je leven, in je twee meditatieoefeningen vandaag. Laat jezelf de ware aanwezigheid van liefde voelen wat duidt op de aanwezigheid van een groter doel in je leven, terwijl je diep ademt en stilzit.

OEFENING 71: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 72

IK VERTROUW VANDAAG OP MIJN DIEPSTE NEIGINGEN.

VERTROUW OP JE DIEPSTE NEIGINGEN want zij zijn het vertrouwen waard, maar je moet leren ze te ontwaren en ze te onderscheiden van de vele andere verlangens, ingevingen en wensen die je voelt en die je beroeren. Je kunt dit alleen leren door ervaring. Je kunt dit leren omdat je diepste neigingen je altijd brengen naar betekenisvolle relaties en je ver houden van isolatie of verdeeldheid in betrekkingen. Je moet dit oefenen om het te leren, en het zal tijd kosten, maar iedere stap die je in deze richting maakt zal je dichter brengen tot de bron van liefde in je leven en zal je de Grotere Kracht aan je demonstreren die binnenin je verblijft die je moet dienen en die je moet leren ontvangen.

ONTVANG DEZE GROTERE KRACHT in je twee oefenperiodes vandaag, in stilte en in rust, en vertrouw op je diepste neigingen wanneer je dit doet. Sta jezelf toe deze twee oefenperiodes je volle aandacht te schenken, terwijl je alle anderen dingen opzij legt voor latere zorg.Sta jezelf toe je diepste neigingen te herkennen, die je moet leren vertrouwen.

OEFENING 72: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 73

IK ZAL ME DOOR MIJN FOUTEN LATEN ONDERWIJZEN.

HET TOELATEN DAT JE FOUTEN JE INSTRUEREN zal ze waarde verlenen.
Zij zouden zonder dit geen waarde hebben en zouden een onderwaardering voor je zijn in je zelf-inschatting. Om dan fouten te gebruiken voor instructie is het gebruik maken van je eigen beperkingen om ze de weg te wijzen naar grootsheid. God wenst dat je leert van je fouten zodat je over de grootsheid van God kan leren. Dit wordt niet gedaan om je te kleineren, maar om je te verheffen. Er zijn vele fouten die je hebt begaan, en er zijn sommige fouten die je nog zult maken. Het is om te waken tegen het herhalen van schadelijke fouten en om te leren van fouten die we je nu wensen te instrueren.

Herhaal IEDER UUR VAN DEZE DAG aan jezelf dat je wenst te leren van je fouten en voel dan wat dit betekent. Zodoende zul je door de vele oefenperiodes vandaag de stelling beginnen te begrijpen die je maakt en je zult dan misschien ontwaren hoe het tot stand kan komen. Wanneer je bereid bent van je fouten te leren, zul je niet zo bang zijn om ze te erkennen. Dan zul je ze graag willen begrijpen, ze niet ontkennen, geen valse getuigenis tegen ze afleggen, ze geen andere namen geven, maar ze toegeven voor je eigen nut. Vanuit dit inzicht zul je in staat zijn anderen bij te staan in de terugvordering van Kennis, want zij moeten ook leren hoe ze van hun fouten leren.

OEFENING 73: Ieder uur oefening.

Stap 74

VREDE IS MET MIJ VANDAAG.

VANDAAG IS VREDE MET JE. Verblijf met vrede en ontvang haar zegeningen. Kom tot vrede met alles wat je dwars zit. Kom met je zware last. Kom zonder antwoorden te zoeken. Kom zonder begrip te zoeken. Kom haar zegeningen zoeken. Vrede kan niet tussenbeide komen in een leven van conflict, maar je kunt een leven binnengaan van vrede. Je komt tot vrede, die op je wacht, hierin zullen je lasten worden losgelaten.

OEFEN IN JE TWEE LANGE OEFENPERIODES VANDAAG, in stilte, ontvang je vrede. Sta jezelf toe deze gift te ontvangen, en wanneer welke gedachte dan ook komt om je af te leiden, herinner jezelf dan aan je grote waarde – de waarde van je Kennis en de waarde van jezelf. Weet nu dat je wilt leren van je fouten en dat je je hiermee hoeft te identificeren maar ze slechts gebruiken als een waardevolle hulpbron voor je ontwikkeling, want dat kunnen ze voor je zijn.

OEFEN, DAN, IN HET ONTVANGEN. Open een beetje verder vandaag. Zet alle dingen die je bezighouden opzij voor latere zorg indien nodig. Vrede is met je vandaag. Verblijf vandaag met vrede.

OEFENING 74: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 75

VANDAAG ZAL IK NAAR MIJN ZELF LUISTEREN.

LUISTER VANDAAG NAAR JE ZELF, niet de kleine zelf in je die klaagt en zich zorgen maakt en zich afvraagt en wenst, maar de Grotere Zelf in je. Luister naar de Grotere Zelf in je, dat Kennis is, die verenigd is met je Spirituele Leraren,die is verenigd met jouw Spirituele Familie en die je doel en je roeping in het leven bevat. Luister niet om vragen te stellen, maar om te leren luisteren. En wanneer jouw luisteren mettertijd dieper wordt, zal je Ware Zelf tot je spreken wanneer dat nodig is, en je zal dan in staat zijn om te horen en zonder verwarring te reageren.

OEFEN VANDAAG IN JE TWEE OEFENPERIODES in het luisteren naar je Zelf. Er zijn geen vragen om te stellen. Dat is niet nodig. Het luisteren moet worden ontwikkeld. Luister naar je Ware Zelf vandaag zodat je kan leren van dat wat God kent en liefheeft.

OEFENING 75: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 76

VANDAAG ZAL IK NIET OVER EEN ANDER OORDELEN.

ZONDER OORDEEL KUN JE ZIEN. Zonder oordeel kun je leren. Zonder oordeel wordt je geest open. Zonder oordeel begrijp je jezelf. Zonder oordeel kun je elkaar begrijpen.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR, terwijl je jezelf en de wereld om je heen gadeslaat. Herhaal deze stelling en voel de impact. Laat je oordelen voor een paar momenten los, en voel dan het contrast en de ervaring die dit voor je zal opleveren. Oordeel vandaag niet over een ander. Laat anderen zich aan je openbaren. Zonder oordeel zal je niet lijden onder je eigen doornenkroon. Zonder oordeel zal je de aanwezigheid van je Leraren voelen die je assisteren.

LAAT JE OEFENINGEN VAN IEDER UUR CONSTISTENT ZIJN. Wanneer een uur gemist is, vergeef het jezelf en hervat jezelf. Fouten zijn er om je te onderwijzen, je te versterken en je te laten zien wat je moet leren.

ONGEACHT WAT EEN ANDER AAN HET DOEN IS, ongeacht hoe hij of zij je gevoeligheden, je ideeën of je waarden ook mag beledigen, oordeel vandaag niet over een ander.

OEFENING 76: Ieder uur oefening.

Stap 77

TERUGBLIK

IN JE TERUBLIK VAN VANDAAG, blik opnieuw terug naar de afgelopen week van oefeningen en instructies. Onderzoek opnieuw de kwaliteiten binnen jezelf die je helpen in je preparatie en de kwaliteiten binnen jezelf die je preparatie bemoeilijken. Observeer deze dingen objectief. Leer die aspecten van jezelf te versterken die je participatie in de terugvordering van Kennis aanmoedigen en versterken, en leer de kwaliteiten die je hinderen te corrigeren of aan te passen. Je moet ze beide herkennen om Wijsheid te verkrijgen. Je moet leren van waarheid en je moet leren van fouten. Je moet dit doen om vooruit te komen, en je moet dit doen om anderen te dienen. Totdat je hebt geleerd van fouten en er objectief tegenaan kunt kijken en kunt begrijpen hoe ze ontstaan en hoe ze weer kunnen worden losgelaten – totdat je deze dingen hebt geleerd – zul je niet weten hoe je anderen kunt dienen, en zullen hun fouten je kwaad en gefrustreerd maken. Met Kennis zullen je verwachtingen in harmonie zijn met de aard van een ander. Met Kennis zult je leren hoe te dienen en zult je vergeten hoe te veroordelen.

OEFENING 77: Een lange oefenperiode.

Stap 78

IK KAN NIETS ALLEEN.

JE KUNT NIETS ALLEEN, want je bent niet alleen. Je zult geen grotere waarheid vinden. Niettemin zul je geen waarheid vinden die meer overdenking en onderzoek vergt. Neem haar niet voor lief, want deze waarheid is zeer groot. Het is noodzakelijk dat je haar bestudeert.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR en besef haar impact. Doe dit in alle omstandigheden, want na verloop van tijd zul je ontdekken hoe te leren onder iedere omstandigheid, hoe te oefenen onder iedere omstandigheid, hoe iedere omstandigheid je van nut kan zijn voor je oefening en hoe je oefening iedere omstandigheid tot nut kan zijn.

JE KUNT NIETS ALLEEN, en in je oefening vandaag zul je de assistentie van je Spirituele Leraren ontvangen, die hun sterkte aan je zullen verlenen. Je zult dit voelen wanneer je je eigen kracht aanwendt. Je zult inzien dat een sterkere kracht dan de jouwe je in staat zal stellen vooruit te gaan en door de grote sluier van misverstand heen te dringen en je bron van je Kennis en de bron van je relaties in het leven te realiseren. Accepteer je beperkingen, want alleen kun je niets, maar met het leven worden je alle dingen gegeven om te dienen. Met het leven, wordt je ware natuur gewaardeerd en geëerd in zijn dienst aan anderen.

OEFENING 78: Ieder uur oefening.

Stap 79

VANDAAG ZAL IK ONZEKERHEID LATEN BESTAAN.

ONZEKERHEID LATEN BESTAAN betekent dat er groot vertrouwen is. Dit betekent dat er een andere vorm van zekerheid opkomt. Wanneer je toelaat dat onzekerheid bestaat, betekent het dat je eerlijk aan het worden bent, want in werkelijkheid bent je onzeker. Door onzekerheid toe te laten te bestaan, wordt je geduldig, want het vereist geduld om je zekerheid te herwinnen. Door toe te laten dat onzekerheid bestaat, wordt je tolerant. Je stapt af van het oordelen en wordt een getuige van het leven in je en om je heen. Accepteer vandaag onzekerheid zodat je mag leren. Zonder vooringenomenheid, zal je Kennis zoeken. Zonder oordelen, zal je inzicht krijgen in jouw eigen werkelijke behoefte.

HERHAAL VANDAAG IEDER UUR DE STELLING van vandaag en onderzoek de betekenis. Onderzoek dit vanuit je eigen gevoelens en bekijk dit in het licht van van wat je in de wereld om je heen ziet. Onzekerheid bestaat totdat je zeker bent. Wanneer je dit toelaat te bestaan, kun je God toelaten jou te dienen.

OEFENING 79: Ieder uur oefening.

Stap 80

IK KAN SLECHTS OEFENEN.

JE KUNT SLECHTS OEFENEN. Het leven is oefening. Wij geven slechts opnieuw richting aan je oefening zodat zij je van dienst is en zodat zij anderen kan dienen. Je oefent de hele tijd, herhaaldelijk en telkens opnieuw. Je beoefent verwarring, je beoefent het oordelen, je beoefent het projecteren van schuld, je beoefent het schuldig zijn, je beoefent het afgescheiden zijn en je beoefent inconsequentie. Je versterkt je oordelen door ze te blijven uitdragen. Je versterkt je onzekerheden door ze te blijven benadrukken. Je beoefent zelf-haat door het te blijven beïnvloeden.

WANNEER JE OBJECTIEF NAAR JEZELF KIJKT, een momentje maar, zal je zien dat je hele leven bestaat uit oefenen. Daarom zal je oefenen ongeacht of je een curriculum hebt waar je baat bij hebt of niet. Wij geven daarom het curriculum dat je nu mag beoefenen. Het zal de oefeningen vervangen die je verward en gekleineerd hebben, die je in tweestrijd hebben gebracht en die je tot fouten en in gevaar hebben gebracht. Wij geven je een grotere oefening zodat je niet die dingen beoefent die jouw waarde en jouw zekerheid ondermijnen.

HERHAAL IN JE TWEE MEDITATIE OEFENINGEN vandaag, de stelling dat je slechts kunt oefenen, en beoefen dan de stilte en de ontvankelijkheid. Versterk je oefening, en je zal bevestigen wat wij zeggen. Je kunt slechts oefenen. Oefen daarom voor het goede.

OEFENING 80: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 81

IK ZAL MEZELF VANDAAG NIET BEDREIGEN.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR DOOR DEZE STELLING te maken en haar impact te voelen. Versterk je toewijding aan Kennis. Val niet voor het schijnbare gemak van zelfbedrog. Wees niet tevreden met slechts aannames of de meningen van anderen. Neem geen algemeenheden als waarheid aan. Accepteer andermans voorkomen niet als representatie van de realiteit van die ander. Stem niet in met slechts de schijn van jezelf. Deze dingen doen laat zien dat je jezelf of je leven niet waardeert en dat je te werkschuw bent om moeite te doen voor je eigen bestwil.

JE MOET de ONZEKERHEID INGAAN OM KENNIS TE VINDEN. Wat betekent dit? Het betekent simpelweg dat je valse aannames, zelf-troostende ideeën en de luxe van zelf-veroordeling opgeeft. Waarom is zelf-veroordeling een luxe? Omdat ze makkelijk is en ze niet vereist dat je de waarheid onderzoekt. Je accepteert haar omdat ze in deze wereld acceptabel is, en zij veel gespreksstof met je vrienden geeft. Ze wekt sympathie op. Daarom is ze makkelijk en zwak.

BEDRIEG JEZELF VANDAAG NIET. Sta jezelf toe het mysterie en de waarheid van je leven te onderzoeken. Herhaal vandaag ieder uur het idee van vandaag en voel wat het betekent. Herhaal vandaag ook de stelling in je twee langere oefenperiodes en wijdt jezelf aan stilte en ontvankelijkheid. Nu al begin je te leren hoe je je voorbereidt voor stilte – het gebruik maken van je ademhaling, het concentreren van je geest, het loslaten van gedachten en het jezelf eraan herinneren dat je het waard bent zulke moeite te doen. Denk opnieuw aan het doel dat je probeert te bereiken. Bedrieg jezelf vandaag niet. Geef niet toe aan wat makkelijk en pijnlijk is.

OEFENING 81: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 82

VANDAAG ZAL IK NIET OORDELEN OVER EEN ANDER.

WIJ OEFENEN DEZE LES NOGMAALS, die we zullen herhalen op zekere intervallen als je verder gaat. Oordelen is een besluit niet te weten. Het is een besluit niet te luisteren. Het is een besluit niet stil te zijn. Het is het besluit een makkelijke vorm van denken te volgen die je geest in slaap houdt en je verdwaald houdt binnen de wereld. De wereld is vol fouten. Hoe kan het anders zijn? Daarom vraagt zij niet om je afkeuring, maar om je constructieve assistentie.

OORDEEL VANDAAG NIET OVER EEN ANDER. Denk hier ieder uur aan en overweeg het kort. Denk hieraan in je twee meditatieoefeningen, waar je deze bewering doet en ga dan de stilte en de ontvankelijkheid binnen. Oordeel vandaag niet over een ander zodat je gelukkig mag zijn.

OEFENING 82: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 83

IK WAARDEER KENNIS BOVEN ALLE DINGEN.

WANNEER JE DE DIEPTE EN KRACHT VAN DEZE STELLING zou kunnen ervaren, zou dit je bevrijden van alle vormen van gebondenheid. Het zou alle conflicten in je denken uitwissen. Het zou een volledig einde maken aan alles wat je dwars zit en jou verbijsterd. Je zou relaties niet zien als een vorm van dominantie of als een vorm van straf. Dit zou je een compleet nieuwe basis van begrip in je participatie met anderen geven. Het zou je een referentiekader geven waarbinnen je jezelf mentaal en fysiek zou kunnen ontwikkelen, terwijl je een groter perspectief handhaaft. Wat anders heeft je teleurgesteld dan het verkeerd gebruik van je vaardigheden? Wat maakt je boos of doet je pijn anders dan het verkeerd gebruik van andermans vaardigheden?

WAARDEER KENNIS. Het valt buiten je verstand. Volg Kennis. Het leidt je op manieren die je nooit ervaren hebt. Vertrouw Kennis. Het geeft je aan jezelf terug. Vertrouwen komt vóór begrip, altijd. Participatie komt vóór vertrouwen, altijd. Participeer daarom met Kennis.

HERINNER JEZELF IEDER UUR AAN JE AFFIRMATIE. Probeer heel consistent te zijn. Vergeet vandaag niet te benadrukken dat je Kennis boven alle andere dingen waardeert. Geef deze stelling als affirmatie in je twee meditatieoefeningen, en sta jezelf dan in stilte toe te ontvangen. Gebruik deze oefeningen niet om antwoorden of informatie te verkrijgen, maar laat jezelf stil worden, want een stille geest kan alle dingen leren en alle dingen weten. Woorden zijn slechts één manier van communicatie. Je ben nu aan het leren communiceren, omdat je geest zich nu opent tot een grotere verbinding.

OEFENING 83: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 84

TERUGBLIK

BLIK TERUG OP DE OEFENINGEN EN DE INSTRUCTIES van de afgelopen week. Kijk objectief terug op je vooruitgang. Zie in hoe groots jouw leren moet zijn. Je stappen zijn nu klein, maar wezenlijk. Kleine stappen leiden je de hele weg. Je wordt niet verwacht grote sprongen te maken, toch zal iedere kleine stap een grote sprong lijken te zijn, want het zal je zoveel meer geven dan je ooit eerder hebt gehad. Laat zo je uiterlijke leven opnieuw ingericht worden terwijl je innerlijke wereld begint op te komen en haar licht op jou laat schijnen. Handhaaf je focus en accepteer verandering in je uiterlijke leven, want het is voor jouw bestwil. Alleen wanneer Kennis met voeten wordt getreden zal de indicatie van een fout duidelijk voor je zijn. Dit zal je tot effectieve actie aanzetten. Wanneer Kennis geen aanstoot neemt aan de verandering om je heen, dan hoef jij dat ook niet te doen. Na verloop van tijd zal je de vrede van Kennis bereiken. Je zal delen in haar vrede, haar zekerheid en haar ware gaven.

VOER VANDAAG DAAROM JE TERUGBLIK UIT in een lange oefenperiode. Kijk terug met grote aandacht en onderscheid. Sta jezelf niet toe de herkenning van je leerproces te missen.

OEFENING 84: Een lange oefenperiode.

Stap 85

VANDAAG VIND IK BLIJDSCHAP IK KLEINE DINGEN.

JE ZULT BLIJDSCHAP VINDEN IN KLEINE DINGEN omdat blijdschap bij je is. Je zult blijdschap vinden in kleine dingen omdat je leert stil en opmerkzaam te zijn. Je zult blijdschap vinden in kleine dingen omdat je geest ontvankelijk wordt. Je zult blijdschap ervaren in kleine dingen omdat je aanwezig bent in je huidige omstandigheden. Kleine dingen kunnen grote boodschappen herbergen wanneer je er aandacht aan schenkt. Dan zullen kleine dingen je niet ergeren.

EEN STILLE GEEST IS EEN BEWUSTE GEEST. Een stille geest is een geest die leert in vrede te zijn. Vrede is geen passieve staat. Het is een staat van de grootste activiteit, want het brengt je leven tot een groot doel en intensiteit, het activeert al je krachten en geeft ze uniforme richting. Dit is afkomstig van vrede. God is stil, maar alles van God wordt gegenereerd in constructieve en uniforme actie. Dit is wat vorm en richting geeft aan alle betekenisvolle relaties. Dit is waarom je Leraren bij je zijn, want er is een Plan.

BEOEFEN VANDAAG TWEEMAAL STILTE IN DIEPE MEDITATIE. Noem ieder uur de affirmatie van de les en denk er kort over na. Laat je dag gegeven zijn aan het oefenen, zodat het oefenen zich in al je andere activiteiten kan integreren.

OEFENING 85: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 86

IK EER HEN DIE AAN MIJ HEBBEN GEGEVEN.

HET EREN VAN HEN DIE AAN JOU HEBBEN GEGEVEN zal dankbaarheid voortbrengen, wat het begin is van ware liefde en appreciatie. Vandaag word je in je twee diepe oefenperiodes gevraagd te denken aan die mensen die aan jou hebben gegeven, en denk tijdens je oefenperiode aan niets anders dan aan hen. Je wordt gevraagd om heel diep stil te staan bij wat zij voor jou hebben gedaan. Probeer van diegenen op wie je boos en over wie je ontsteld bent, te zien hoe ook zij jou hebben gediend in het terugwinnen van Kennis. Leg geen valse verklaring af die tegen je gevoel ingaat, maar probeer ook hun dienst aan jou te herkennen, ondanks wat je voelt naar hen toe, in het geval er nare gevoelens zijn. Want je kunt inderdaad ontgoocheld en boos worden op iemand waarbij je inziet wat diegene heeft gegeven, en dit is vaak het geval. Misschien zal je zelfs boos worden op dit curriculum, die slechts probeert jou van dienst te zijn. Waarom zou je boos worden op dit curriculum? Omdat Kennis alles wegspoelt wat in zijn weg staat. Hierom word je soms boos en zonder zelfs te weten waarom.

LAAT JE TWEE OEFENPERIODES HEEL GEFOCUST ZIJN. Concentreer je. Gebruik de kracht van je geest. Denk aan die individuen die jou van dienst zijn geweest. Wanneer individuen in je geest opkomen die je niet had beschouwd als dienstbaar aan jou, denk dan aan hoe ook zij jou gediend hebben. Laat dit een dag zijn van herkenning. Laat dit een dag zijn van herstel.

OEFENING 86: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 87

IK ZAL NIET BANG ZIJN VOOR WAT IK WEET.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR herhaal DEZE STELLING en overweeg haar betekenis. Ieder uur zul je leren angst los te laten in jouw leven, want Kennis zal alle angst wegnemen, en jij zult angst verdrijven om Kennis zijn recht te geven zich uit te drukken . Vertrouw op wat je weet. Het is voor het grootste goed. Je mag grote angst en wantrouwen jegens jezelf koesteren, maar dit is niet gericht aan Kennis. Dit is gericht aan jouw persoonlijke verstand, dat onmogelijk jouw grotere doel kan begrijpen. Het kan onmogelijk een antwoord geven op jouw grootste vragen, of zekerheid, doel, betekenis en richting bieden in je leven. Vergeef wat feilbaar is. Eer wat onfeilbaar is. En leer onderscheid tussen de twee te maken.

OEFEN VANDAAG IN JE TWEE langere OEFENPERIODES angst los te laten zodat je mag weten. Het toelaten dat jouw geest stil en ontvankelijk is zonder eisen te stellen, zal een demonstratie zijn dat je Kennis vertrouwt. Het zal je gratie verlenen van de beproevingen en de vijandigheden van deze wereld. Hiermee zul je een andere wereld beginnen te zien.

OEFENING 87: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 88

MIJN HOGERE ZELF IS GEEN INDIVIDU.

ER IS VAAK VERWARRING BETREFFENDE JE HOGERE ZELF en je Spirituele Leraren. Dit is erg moeilijk op te helderen vanuit het gezichtspunt van afgescheidenheid. Maar wanneer je aan het leven denkt als een inclusief netwerk van zich ontwikkelende relaties, dan begin je te ervaren en in te zien dat jouw Hogere Zelf inderdaad een deel is van een groter stelsel van relaties. Het is het deel van jou dat niet afgescheiden is maar betekenisvol is verbonden met anderen. Daarom is jouw Hogere Zelf verbonden met het Hogere Zelf van jouw Leraren. Zij zijn nu zonder dualiteit, omdat zij geen ander zelf hebben. Je hebt twee zelven: het Zelf dat is gecreëerd en het zelf dat jij hebt gecreëerd. Het zelf dat jij gecreëerd hebt in dienst te brengen van jouw Ware Zelf bindt ze samen tot een betekenisvol huwelijk van doel en dienstbaarheid en beëindigt het innerlijk conflict voorgoed.

HERHAAL VANDAAG JE AFFIRMATIE IEDER UUR en voel haar impact. Gebruik je affirmatie in je twee langere oefenperiodes als een introductie tot je oefening in stilte en ontvankelijkheid.

OEFENING 88: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 89

MIJN EMOTIES KUNNEN MIJN KENNIS NIET VERSTOREN.

EMOTIES VOEREN JE MEE ZOALS STERKE WINDEN. Zij slepen je van plaats naar plaats. Misschien zal je hun mechanisme in de loop van de tijd grondiger kunnen begrijpen. Onze oefening vandaag is te benadrukken dat zij Kennis niet controleren. Kennis hoeft je emoties niet te vernietigen. Het wenst enkel aan hen bij te dragen. Na verloop van tijd zul je veel meer over je emoties gaan begrijpen en je zal inzien dat je emoties een groter doel mogen dienen, zoals ook je geest en je lichaam dat mogen. Alle dingen die een bron van pijn, ongemak en ontwrichting zijn geweest zullen, wanneer ze in dienst van één kracht – wat de Ene kracht is – worden gebracht, voertuigen van expressie worden die een groter doel dienen. Zelfs boosheid dient hier een groter doel, want zij laat zien dat je Kennis geweld hebt aangedaan. Hoewel je boosheid mogelijk niet naar een ander gericht is, is het simpelweg een teken dat er iets fout is gegaan en dat een correctie gemaakt moet worden. Je zult de bron van de smart begrijpen en je zult de bron van alle emoties mettertijd begrijpen.

OEFEN IEDER UUR, en herhaal het idee van vandaag aan het begin van je twee langere meditatieoefeningen, en ga dan de stilte binnen. Leer vandaag datgene te waarderen wat zeker is en datgene te begrijpen wat onzeker is, om datgene te herkennen wat het doel is en datgene wat het doel in de weg staat, maar wat op een gegeven moment het doel zelf mag dienen.

OEFENING 89: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 90

VANDAAG ZAL IK GEEN AANNAMES DOEN.

DOE VANDAAG GEEN AANNAMES terwijl je weer een dag besteedt aan het terugwinnen van Kennis. Maak geen aannames over jouw voortgang in het leren. Doe geen aannames omtrent jouw wereld. Oefen vandaag in het hebben van een open geest die getuige is van gebeurtenissen en die nastreeft te leren. Geniet van de vrijheid die komt zonder aannames, want het mysterie zal eerder een bron van gratie zijn voor jou dan een bron van angst en zorgen wanneer je het leert te ontvangen.

In je ieder uur oefening en je twee langere meditatie oefeningen van vandaag,waar je stilte en ontvankelijkheid beoefent, kun je de waarde en de kracht van deze woorden ervaren. Doe vandaag geen aannames. Herinner jezelf hier gedurende de hele dag aan, want het aannemen van dingen is slechts een gewoonte en wanneer deze gewoonte wordt losgelaten, zal het verstand zijn natuurlijke functie kunnen uitoefenen zonder zijn vroegere beperkingen.

OEFENING 90: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 91

terugblik

ONZE TERUGBLIK ZAL ZICH WEER CONCENTREREN op de instructies en de oefeningen van de afgelopen week. Gebruik deze keer om weer te ervaren wat iedere en elke dag gebeurd is en ook om dit te zien vanuit je huidige ervaring. Leer hoe te leren. Leer over het proces van het leren. Gebruik het leren niet voor de show. Gebruik het leren niet om je waarde te bewijzen aan jezelf. Je kunt je waarde niet bewijzen. Het ligt buiten jouw pogingen om het te bewijzen. Je waarde zal zichzelf tonen wanneer je het toelaat, wat je nu aan het leren bent om te doen. Oefen om te oefenen. Sommige dagen zullen makkelijker zijn. Sommige dagen zullen moeilijker zijn. Sommige dagen zul je willen oefenen. Andere dagen zul je niet willen oefenen. Iedere dag oefen je omdat je een Grotere Wil vertegenwoordigt. Dit laat een consequentheid zien, wat een demonstratie is van kracht. Dit demonstreert een grotere toewijding. Dit geeft je zekerheid en stabiliteit en het laat je met compassie omgaan met alle dingen van mindere kracht.

JE LANGE TERUGBLIK VAN VANDAAG zal een toetsing zijn van je leerproces. Denk eraan niet over jezelf te oordelen zodat je kunt leren.

OEFENING 91 : Een lange oefenperiode.
Stap 92

er is een rol voor mij weggelegd om in de wereld te spelen.

JE BENT IN EEN CRUCIALE TIJD IN DE WERELD GEKOMEN. Je bent gekomen om de wereld in haar huidige behoeften van dienst te zijn. Je bent gekomen om voor toekomstige generaties voor te bereiden. Kan dit alles nu voor jou persoonlijk van betekenis zijn ? Misschien niet, omdat je werkt voor het heden en voor de toekomst. Je werkt voor het leven dat je zult leven en voor de levens die na de jouwe volgen. Dit schept je nu voldoening , want dit is je gift die je te geven hebt. Zonder pretentie en zonder onzekerheid, zal dit van nature vanuit jou tevoorschijn komen en zal zichzelf aan de wereld geven. Het verweven van jouw leven met andere levens in een zeer specifieke manier, is bedoeld om jou en al degenen met wie je in contact komt te verheffen. Het Plan is groter dan je persoonlijke ambitie, en alleen je persoonlijke ambitie kan je visie benevelen van wat je moet doen. Wees dus dankbaar vandaag dat er voor jou een rol is weggelegd om in de wereld te vervullen. Je bent in de wereld gekomen om deze rol te vervullen – voor je eigen vervulling, voor de vooruitgang van jouw wereld en voor de dienstbaarheid aan je Spirituele Familie.

CONCENTREER JE EN BEVESTIG IN JE TWEE OEFENPERIODES vandaag dat er voor jou een rol te spelen is. Probeer niet die rol in te vullen aan de hand van jouw ideeën of wensen, maar laat die rol zichzelf vervullen, want Kennis binnenin jou zal hem vervullen zodra je voorbereid bent. Bevestig in stilte en acceptatie dat er voor jou een rol in de wereld te spelen is en ervaar de kracht en de waarheid van dit grootse idee.

OEFENING 92 : Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 93

ik ben hierheen gezonden voor een doel.

JE BENT NAAR DE WERELD GEZONDEN VOOR EEN DOEL, om je giften bij te dragen die vanuit Kennis zullen komen. Je bent hier gekomen voor een doel, om je Ware Thuis te herinneren terwijl je in de wereld bent. Het grote doel die je bij je draagt is op dit moment bij je, en het zal in stadia tevoorschijn komen terwijl je de voorbereiding ondergaat die we voor jou verstrekken. Dit doel is grootser dan alle doelen die je voor jezelf hebt ingebeeld. Het is grootser dan alle doelen die je voor jezelf hebt geprobeerd na te leven. Het heeft je inbeeldingsvermogen of je creaties niet nodig, want het zal zichzelf via jou vervullen en het zal je tegelijkertijd perfect integreren. Er is een doel voor jou om te verwezenlijken in de wereld. Je bereidt je nu stap voor stap voor om dit te ervaren en te leren accepteren zodat het zijn grote gaven aan jou mag afstaan.

BEVESTIG IN JE TWEE OEFENPERIODES de realiteit van deze uitspraak. Laat je geest tot rust komen in zijn ware functie, in stilte en ontvankelijkheid. Sta jezelf toe een student te zijn, wat betekent dat je jezelf toelaat ontvankelijk en verantwoordelijk te zijn voor het gebruiken van wat jou aangeboden wordt. Laat deze dag een bevestiging zijn van je ware leven in de wereld, niet het leven dat je voor jezelf hebt gemaakt.

OEFENING 93: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 94

mijn vrijheid is om mijn doel te vinden

WELKE WAARDE KAN VRIJHEID MOGELIJK HEBBEN behalve je in staat te stellen je doel te vinden en te vervullen? Zonder doel is vrijheid slechts het recht om chaotisch te zijn, het recht om te leven zonder beperkingen van buitenaf. Maar zonder beperkingen van buitenaf zul je slechts de hardheid van je innerlijke beperking uitleven. Is dit een vooruitgang? Bij elkaar genomen, is het geen vooruitgang, maar kan het leiden tot kansen voor zelf-ontdekking.

NOEM CHAOS GEEN VRIJHEID, want dit is geen vrijheid. Denk niet dat omdat anderen je geen beperkingen opleggen, dat je in een verheven staat verkeert. Zie in dat jouw vrijheid er is om je in staat te stellen je doel vinden en te vervullen. Vrijheid op deze manier begrijpen zal je in staat stellen alle aspecten van je leven te gebruiken – je huidige situatie, je relaties, je betrokkenheden, je successen, je fouten, je attributen en je beperkingen – alles namens het ontdekken van je doel. Want wanneer een groter doel zich via jou begint te uit te drukken op een manier die je kunt herkennen en accepteren, zul je eindelijk het gevoel krijgen dat je leven volledig geïntegreerd wordt. Je zult niet langer aparte individuen binnen jezelf zijn, maar een persoon, heel en verenigd, met alle aspecten van jezelf betrokken in het dienen van dit ene doel.

DE VRIJHEID OM FOUTEN TE MAKEN ZAL JOU NIET VRIJKOPEN. Fouten kunnen onder welke omstandigheden dan ook worden gemaakt, en vrijheid kan worden gevonden onder welke omstandigheden dan ook. Streef daarom het leren over vrijheid na. Kennis zal zich uitdrukken wanneer het onbelemmerd is en wanneer je je als persoon voldoende hebt ontwikkeld om in staat te zijn haar grote missie te dragen in de wereld. Je Spirituele Leraren die bij je zijn buiten je visuele zicht, zijn hier om je in Kennis te initiëren. Zij hebben hun eigen methode om dit te doen, want zij begrijpen de werkelijke bedoeling van vrijheid en haar ware doel in de wereld.

WE AFFIRMEREN DAAROM IN JE OEFENPERIODES opnieuw de kracht van deze stelling en geven je twee kansen om dit ten diepste te ervaren binnen jezelf. Je hoeft hierover niet te proberen mentaal te speculeren, maar ontspan je simpelweg zodat het kan worden ervaren. Focus je geest totaal om hem de grootsheid van Gods aanwezigheid die bij je en die in je is te ervaren, want dit is het kijken in de richting van vrijheid, waar vrijheid werkelijk bestaat.

OEFENING 94: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 95

HOE IS HET MOGELIJK OM MIJZELF TE VERVULLEN?

HOE IS HET MOGELIJK JEZELF TE VERVULLEN wanneer je niet weet wie je bent, wanneer je niet weet waar je vandaan komt of waar je heen gaat, wanneer je niet weet wie je gezonden heeft en wie er op je zal wachten wanneer je terugkomt? Hoe kun je mogelijkerwijs jezelf in je eentje vervullen wanneer je deel uitmaakt van het leven zelf? Alleen in fantasie en verbeelding kun je misschien even openstaan voor het idee om jezelf te vervullen. Er is hier geen vervulling, slechts toegenomen verwarring. Terwijl de jaren voortgaan, zul je een groeiende duisternis in jezelf voelen, als of een grote kans verloren is gegaan. Verlies deze kans niet om het leven te realiseren zoals het echt bestaat en om vervulling te ontvangen zoals het werkelijk aan jou wordt aangeboden.

JE KUNT JEZELF ANDERS ALLEEN IN JE VERBEELDING VERVULLEN, en verbeelding is geen realiteit. Dit accepteren zal aanvankelijk een beperking en een teleurstelling lijken, omdat je al gemotiveerd bent en vormen hebt gegeven aan je eigen persoonlijke vervulling, of ze ervaren zijn of niet. Je totale agenda voor je vervulling moet nu in twijfel worden getrokken, niet om iets van waarde van je te ontnemen, maar om je te bevrijden van een gebondenheid die je na verloop van tijd enkel zou kunnen bedriegen en teleurstellen. Het accepteren van de hopeloosheid van jouw poging om jezelf te vervullen opent je daarom uiteindelijk om de grote gift te ontvangen, die beschikbaar is voor jou en die je te wachten staat. Deze grote gift is bedoeld om via jou aan de wereld te worden gegeven, op een manier die specifiek is voor jouw geluk en voor het geluk van diegenen die van nature tot jou worden aangetrokken.

HOE KUN JE JEZELF mogelijkerwijs VERVULLEN? Herhaal deze vraag ieder uur en geef het , ongeacht de omstandigheden, een moment van serieuze overweging. Kijk, terwijl je ieder uur oefent, hoe de mensen zich proberen te vervullen, zowel in situaties die nu bestaan als in situaties waarop wordt gehoopt.
Begrijp hoe dit hen afzondert van het leven zoals het werkelijk bestaat. Begrijp hoe dit hen afzondert van het mysterie van hun eigen bestaan en de verwondering van het leven wat hen vrij staat ieder moment van iedere dag tegemoet te treden. Laat jezelf dit niet ontnemen. Fantasie zal altijd een groots beeld voor je afschilderen, maar het heeft geen fundering in de realiteit. Slechts diegenen die proberen elkaars fantasieën te versterken, zullen voor dit doel proberen een relatie aan te gaan, en hun teleurstelling zal wederzijds zijn, waardoor zij geneigd zijn elkaar de schuld te geven. Zoek daarom niet datgene wat je slechts enkel ongeluk brengt en slechts de grote kans op relatie voor jou verwoest.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR. Ga de stilte en ontvankelijkheid binnen tijdens je twee oefenperiodes, zodat je mag leren om vervulling te ontvangen zoals zij werkelijk bestaat.

OEFENING 95: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 96

GODS WIL IS DAT IK ONTLAST BEN.

GODS EERSTE STAP IN JOUW VERLOSSING en jouw zelfbeschikking is om je te ontlasten van dingen die niet nodig zijn voor je geluk, om je te ontlasten van dingen die je onmogelijk kunnen bevredigen, om je te ontlasten van dingen die je slechts pijn bezorgen en om de doornenkroon van je hoofd te tillen die je draagt, die je poging weergeeft tot vervulling in de wereld. Een Grotere Wil bestaat binnenin je en die zich wenst uit te drukken. Wanneer je dit ervaart, zul je uiteindelijk voelen dat je jezelf kent. Je zult eindelijk waar geluk ervaren, omdat je leven eindelijk geïntegreerd zal zijn. Je moet ontlast zijn om deze ontdekking te doen. Niets van waarde zal je worden afgenomen. Het is niet Gods bedoeling om je eenzaam en verloren te voelen, maar om je de kans te geven je ware belofte te realiseren zodat je vooruit mag gaan met kracht en echte motivatie.

ACCEPTEER DAAROM DIT EERSTE GROTE OFFER om je te ontlasten van de hopeloze conflicten die je probeert op te lossen, van het zinloze streven wat nergens toe leidt, van valse beloften van deze wereld en van je eigen idealisme wat een beeld schetst die de wereld onmogelijk kan ondersteunen. In eenvoud en bescheidenheid zal de grootsheid van het leven bij je beginnen te dagen, en zul je weten dat je niets hebt weggegeven van iets van de grootste waarde.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR en denk erover na. Observeer haar betekenis betreffende je huidige omstandigheden. Observeer haar demonstratie in de levens van de mensen overal om je heen. Observeer de realiteit betreffende je eigen bestaan, dat je nu leert objectief te bekijken.

PROBEER IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES VANDAAG, je te concentreren op dit idee en het specifiek toe te passen in je leven. Gebruik je geest actief en probeer te denken aan de betekenis van deze stelling betreffende je huidige ambities, je huidige plannen, enzovoorts. Vele dingen zullen in twijfel worden getrokken zodra je dit doet, maar zie in dat Kennis niet beïnvloedt is door jouw schema’s en plannen en door jouw wensen en teleurstellingen. Het wacht slechts de tijd af wanneer het op natuurlijke wijze binnenin je kan opkomen, en je de eerste ontvanger zult zijn van de grote giften.

OEFENING 96: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 97

ik weet niet wat vervulling is.

IS DEZE STELLING EEN TOEGEVING VAN ZWAKTE? Is het een berusting in hopeloosheid? Nee, dat is het niet. Het is het begin van ware eerlijkheid. Wanneer je je realiseert hoe weinig je begrijpt en tezelfdertijd het grote aanbod van Kennis realiseert die nu voor jou beschikbaar is, alleen dan zul je deze mogelijkheid aangrijpen met grote aanmoediging en toewijding. Je kunt je alleen verbeelden wat vervulling is, maar binnenin jou leeft en brandt de Kennis van vervulling. Dit is een vuur dat je niet kunt doven. Dit is een vuur dat nu binnenin jou bestaat. Dit geeft jouw grotere verlangen naar vervulling weer, voor eenheid en bijdrage. Ver onder al je hoop en angst, onder je plannen en je ambities, brandt nu dit vuur. Laat daarom je ideeën omtrent vervulling los, maar wees niet wanhopig, want je plaatst jezelf in een positie om de giften te ontvangen die voor jou bestemd zijn. Je hebt deze giften meegenomen in de wereld. Zij liggen verborgen binnen in jou waar je ze niet kunt vinden.

JE WEET NIET WAT VERVULLING IS. Vrolijk stemmende stimulatie alleen kan geen vervulling zijn, want vervulling is een staat van rust. Het is een staat van innerlijke acceptatie. Het is een staat van totale integratie. Het is een tijdloze staat die zich in tijd uitdrukt. Hoe kan zelfs de meest vrolijk stemmende stimulatie je dat geven wat je bijblijft in alle omstandigheden en wat niet ophoudt wanneer de stimulatie voorbij is? Wij wensen niet je de vrolijk stemmende stimulaties te ontnemen, want zij kunnen heel goed zijn, maar zij zijn tijdelijk en kunnen je slechts een glimp van de grotere mogelijkheid geven. Wij wensen je hier direct mee te nemen naar de grotere mogelijkheid door het cultiveren van de grote hulpmiddelen binnen in je geest en door je een manier om naar de wereld te kijken te leren, zodat je over haar ware doel kunt leren.

HERHAAL DAAROM VANDAAG IEDER UUR het idee van vandaag en denk er serieus over na gezien jezelf en de wereld om je heen . Besteed vandaag, in je twee lange oefenperiodes, opnieuw tijd aan het serieus bekijken van dit idee. Herinner jezelf eraan om in de oefenperiodes aan je eigen leven te denken en het idee van vandaag toe te passen op de plannen waar je je van bewust bent betreffende je eigen vervulling. Deze denkmeditaties vragen mentaal werk. Hier zul je niet stil zijn. Je zult onderzoek doen. Je zult verkennen. Je zult actief je verstand gebruiken om tot zaken door te dringen waarvan je erkent dat ze daar bestaan. Dit is een tijd voor serieuze introspectie. Wanneer je je realiseert dat datgene wat je dacht dat je wist slechts een vorm van inbeelding is, dan zul je je grote behoefte aan Kennis beseffen.
JE MOET BEGRIJPEN WAT JE HEBT om te leren meer te ontvangen. Wanneer je denkt dat je meer hebt dan wat je eigenlijk hebt, dan ben je arm zonder er zelfs bewust van te zijn en dan zul je het Grote Plan dat voor je bestwil gecreëerd is niet begrijpen. Je moet starten vanaf waar je bent, want op deze manier kun je verdergaan, elke stap zeker, elke stap vooruit, gebouwd op de voorgaande stap. Er is hier geen sprake van terugvallen, want je zult stevig gegrondvest zijn op je pad naar Kennis.

OEFENING 97: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 98

TERUGBLIK

KIJK IN JE TERUGBLIK OPNIEUW TERUG OP alle instructies van de lessen en alles wat je tot dusver hebt ervaren in de laatste oefenweek. Evalueer jouw betrokkenheid bij de lessen in alle eerlijkheid en herken wat zij je hebben gebracht in termen van inzicht. Probeer heel fair te zijn in je inschatting. Onthoud dat je een student bent. Claim niet dat je je meer gerealiseerd hebt dan wat je daadwerkelijk hebt ervaren.

DE EENVOUD VAN DEZE BENADERING mag voor de hand liggend lijken, maar voor veel mensen is dit erg moeilijk te volbrengen, omdat zij zo gewend zijn te denken dat zij meer hebben dan zij hebben of minder dan zij hebben, dat het erg moeilijk is hun eigen omstandigheden in te schatten, ook al zijn hun omstandigheden volkomen duidelijk.

BLIK DAAROM TERUG OP JE LESSEN, in deze lange oefenperiode, en overdenk elke les diepgaand, herinner je activiteit met hen op de dag dat ze werden gegeven en je begrip hiervan dat je op dit moment hebt. Bekijk iedere zes voorgaande stappen heel zorgvuldig en kijk uit voor het trekken van conclusies die je werkelijke ervaring niet weergeven. Het is beter om onzeker te zijn dan om valse conclusies te trekken.

OEFENING 98: Een lange oefenperiode.