Stappen naar Kennis | 1-98

STAP 1

IK BEN NU ZONDER KENNIS.

ER MOET EEN VERTREKPUNT ZIJN op ieder cruciaal moment van ontwikkeling. Je moet beginnen waar je bent, niet waar je uiteindelijk wilt zijn. Je begint hier met het begrip dat je zonder Kennis bent. Dat wil niet zeggen dat Kennis niet bij jou is. Het zegt gewoonweg dat je niet met Kennis bent. Kennis wacht op je tot je verder gaat. Kennis wacht om zichzelf aan jou te geven. Daarom begin je nu aan de voorbereiding om in relatie te komen met Kennis, het grotere geestesaspect dat je hebt meegebracht van je Aloude Thuis.

BESTEED VANDAAG DRIE MAAL 10 MINUTEN om na te denken over wat Kennis is, niet alleen door het toepassen van je eigen ideeën of je inzichten uit het verleden, maar door na te denken over wat Kennis werkelijk is.

OEFENING 1: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 2

KENNIS IS BIJ MIJ. WAAR BEN IK?

KENNIS IS BIJ JOU, HELEMAAL, maar zij bevindt zich in een deel van je bewustzijn waartoe je nog geen toegang hebt verkregen. Kennis vertegenwoordigt jouw Ware Zelf, jouw Ware Geest en je ware relaties in het universum. Zij bevat tevens je grotere roeping in de wereld en een perfect gebruik van jouw aard, al je inherente vermogens en vaardigheden, zelfs je beperkingen – die allemaal ten goede gegeven moeten worden in de wereld.

KENNIS IS BIJ JOU, MAAR WAAR BEN JIJ? Denk vandaag aan waar je bent. Wanneer je niet met Kennis bent, waar ben je dan wel? Denk daarom vandaag driemaal, elke keer 10 minuten, aan waar je bent, niet alleen fysiek of geografisch, maar ook wat betreft je bewustzijn van jezelf in de wereld. Denk heel zorgvuldig na. Sta niet toe dat je geest je afleidt van deze gerichtheid. Het is nu aan het begin van je voorbereiding essentieel om deze vragen heel serieus te stellen.

OEFENING 2: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 3

WAT WEET IK WERKELIJK?

VRAAG JEZELF VANDAAG AF WAT JE WERKELIJK WEET en maak onderscheid tussen wat je weet en wat je denkt of hoopt of wilt voor jezelf of jouw wereld, waar je bang voor bent, waar je in gelooft, wat je koestert en waardeert. Onderscheid deze vraag zo goed mogelijk vanuit al deze voorkeuren en stel jezelf de vraag:” Wat weet ik werkelijk?” Je moet voortdurend nagaan welke antwoorden je geeft op deze vraag om te zien of ze jouw overtuigingen of veronderstellingen weergeven of de overtuigingen of veronderstellingen van anderen of misschien zelfs van de mensheid in het algemeen.

STEL DEZE VRAAG VANDAAG DRIEMAAL, elke keer 10 minuten, en denk heel serieus na over je antwoord en over de betekenis van deze vraag: “Wat weet ik werkelijk?”

OEFENING 3: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

Stap 4

IK WIL WAT IK DENK DAT IK WEET.

JE WILT DATGENE WAT JE DENKT DAT JE WEET, en dit vormt de basis van je begrip van jezelf en je wereld. In feite vormt het de basis van jouw totale identiteit. Je zult na eerlijk onderzoek echter ontdekken dat je begrip voornamelijk gebaseerd is op aannames, en deze aannames zijn grotendeels niet gebaseerd op jouw ervaring, als ze dat al zijn.

DENK VANDAAG, IN JE DRIE KORTE OEFENPERIODES, waarin je jouw totale aandacht schenkt aan het onderzoeken van je aannames, aan de dingen die je werkelijk denkt te weten, inclusief de dingen die je vooraf niet dacht te betwijfelen- dingen die je denkt te weten. De oefening van vandaag vloeit dan voort uit de voorgaande stappen waar je het verschil begint te zien tussen wat je denkt dat je weet en echte Kennis zelf, en de relatie tussen wat je beschouwt als Kennis en jouw eigen veronderstellingen, overtuigingen en hoop op dingen.

DAAROM IS HET IN IEDERE OEFENSESSIE heel essentieel voor jou om na te denken over de dingen die je denkt te weten. Wanneer je je realiseert dat ze hoofdzakelijk zijn gebaseerd op je aannames, zul je je realiseren hoe zwak je fundament is in de wereld. Dit besef kan verontrustend en onthutsend zijn, maar het is absoluut essentieel voor jou om je de stimulans en het verlangen te geven om je werkelijke basis in de wereld te ontdekken.

OEFENING 4: Drie oefenperiodes van 10 minuten.

STAP 5

IK GELOOF WAT IK WIL GELOVEN.

DEZE BEWERING STELT DE GROTE DWAASHEID VAN DE MENSHEID VOOR en haar meest gevaarlijke vormen van zelfbedrog. Overtuigingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op wat gewenst wordt, niet op wat er daadwerkelijk gebeurt en niet op wat waarachtig is. Zij kunnen in feite de grote idealen van de mensheid voorstellen en als zodanig geven zij er een getrouwe weerspiegeling van, maar in het dagelijks leven en bij de meeste praktische vragen, baseren mensen hun geloof op dingen waarop ze hopen, niet op dingen die feitelijk bestaan. Je moet heel goed begrijpen dat de benadering van iedere oplossing en iedere constructieve vaststelling moet beginnen met de bestaande realiteit. Wat je bent en wat je vandaag hebt moet je uitgangspunt zijn.

DENK DAAROM VANDAAG TIJDENS JE DRIE OEFENPERIODES na over deze uitspraak. Onderzoek wat je gelooft en onderzoek vervolgens wat je wilt. Je zult ontdekken dat zelfs je angstige of negatieve opvattingen geassocieerd zijn met je ambities. Alleen zorgvuldige toepassing van de oefeningen van vandaag zal dit aan je onthullen.

OEFENING 5: Drie oefeningen van 10 minuten.

Stap 6

IK HEB EEN WARE BASIS IN DE WERELD.

BUITEN DE OVERTUIGINGEN EN VERONDERSTELLINGEN die je eigen angst en onzekerheid maskeren, bestaat er voor jou een ware basis in de wereld. Deze basis berust op je leven voorbij deze wereld, want daar kom je vandaan en daar zul je weer naar terug keren. Je bent gekomen van een plaats waarnaar je zult terugkeren, en je bent niet met lege handen gekomen.

BESTEED VANDAAG TWEE LANGERE PERIODES van 15 tot 20 minuten om na te denken over wat je werkelijke basis kan zijn. Denk aan al je ideeën hierover. Dit is een heel belangrijke vraag. Je moet je grote behoefte inzien om deze vraag oprecht en met doordringende diepgang te stellen.

ZONDER EEN WARE BASIS zouden je werkelijke prestaties en vooruitgang zonder hoop zijn. Het is dan ook een grote zegen dat je die bezit, ook al is het je niet bekend.

OEFENING 6: Twee oefenperiodes van 15 tot 20 minuten.

Stap 7

TERUGBLIK

KIJK TIJDENS DE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG terug op alles wat we tot nog toe hebben behandeld. Begin met de eerste stap en ga door tot de stap van de voorafgaande dag. Denk dan vervolgens na over de hele volgorde van de stappen tezamen. Het is op dit moment heel belangrijk dat je niet verlangt naar conclusies, maar dat je vragen stelt en je realiseert hoezeer je ware Kennis nodig hebt. Als je deze oefening vandaag oprecht doet, zal het je duidelijk worden dat je deze grote behoefte hebt. Je bent kwetsbaar zonder je veronderstellingen, maar je bent tevens in een positie om waarheid en zekerheid in het leven te ontvangen.

NEEM VANDAAG TWEE OEFENPERIODES van ieder 30 minuten, om na te denken over deze dingen.

OEFENING 7: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 8

VANDAAG ZAL IK STIL ZIJN.

BEOEFEN VANDAAG 15 MINUTEN STILTE tijdens je beide meditatieoefeningen.
Begin met het nemen van drie diepe ademhalingen en focus je dan op een intern punt. Het mag een denkbeeldig punt of een punt in je fysieke lichaam zijn. Geef dit met je ogen dicht je volledige aandacht, zonder oordeel of evaluatie.Wees niet ontmoedigd wanneer eerste pogingen moeilijk blijken te zijn. Met iets beginnen wat belangrijk voor je is kan aanvankelijk moeilijk zijn, maar indien je volhoudt, zul je dit groter doel bereiken, want in stilte kunnen alle dingen gekend worden.

OEFENING 8: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 9

IN STILTE KUNNEN ALLE DINGEN GEKEND WORDEN.

STILTE VAN DE GEEST LAAT EEN GROTERE GEEST naar boven komen en zijn Wijsheid openbaren. Diegenen die de stilte cultiveren met een verlangen naar Kennis zullen zich voorbereiden op het naar boven komen van grotere openbaringen en waar inzicht. Het inzicht kan naar boven komen tijdens het oefenen of tijdens iedere normale activiteit. Hier is het belangrijkste aspect dat de voorbereiding is getroffen.

BEOEFEN VANDAAG TWEEMAAL DE OEFENING VAN STILTE VAN GISTEREN, maar oefen zonder een resultaat te verwachten. Gebruik deze oefening niet om wat voor vraag dan ook te stellen, want je beoefent stilte, waarin alle speculaties, alle vragen en al het zoeken eindigt. Beoefen opnieuw tweemaal 15 minuten stilte.

OEFENING 9: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

WAAROM DOE IK DIT EIGENLIJK?

Een goede vraag! Waarom doe je dit eigenlijk? Waarom stel je zulke vragen? Waarom zoek je naar grotere dingen? Waarom neem je de moeite? Deze vragen zijn onvermijdelijk. We anticiperen erop. Waarom doe je dit? Je doet dit omdat het essentieel is. Als je iets groters wilt leven dan een puur oppervlakkig en instabiel leven, moet je dieper doordringen en niet in een stellige overtuiging verkeren die alleen gebaseerd is op zwakke veronderstellingen en hoopvolle verwachtingen. Er staat je een grotere gave te wachten, maar je moet je geestelijk, emotioneel en lichamelijk voorbereiden. Zonder Kennis ben je je niet bewust van je doel. Je bent je niet bewust van je afkomst en je bestemming en je zult door dit leven gaan alsof het een onrustige droom is en niet meer.

Stap 10

WAT IS KENNIS?

LATEN WE ZEGGEN DAT KENNIS niet de dingen is die er doorgaans mee geassocieerd worden. Het zijn geen ideeën. Het is geen verzameling informatie. Het is geen geloofsysteem. Het is geen proces van zelfevaluatie. Het is het grote mysterie van jouw leven. Haar uiterlijke verschijningsvormen zijn diepe intuïtie, groot inzicht, onverklaarbaar weten, wijze perceptie in het heden en in de toekomst en een wijs begrip van het verleden. Maar ondanks deze grote verworvenheden van de geest, is Kennis groter. Het is je Ware Zelf, een Zelf dat niet los staat van het leven.

OEFENING 10: Lees de les vandaag drie maal.

Stap 11

IK STA NIET LOS VAN HET LEVEN.

ONGEACHT DE GROTE INSTELLINGEN die zijn ontstaan op basis van je individualiteit en alles wat met jou persoonlijk te maken heeft – je lichaam, je ideeën, je moeilijkheden, je specifieke wijze van uirdrukken, je eigenaardigheden, je talenten – sta je niet los van dit leven. Dit is zo duidelijk wanneer je in alle eenvoud naar jezelf kijkt en je realiseert dat de samenstelling van je lichaam, de stof waaruit je fysieke leven is opgebouwd, volledig gemaakt is van wat het leven is in het fysieke. Het is heel duidelijk dat je gemaakt bent van hetzelfde “materiaal” als al het andere om je heen. Wat mysterieus is, is je geest. Het lijkt een afzonderlijk begripscentrum te zijn, maar het is evenzeer een deel van het leven als je fysieke weefsel. Je bent een individu dat zich niet bewust is van zijn Oorsprong en zijn totale integratie in het leven. Je individualiteit is nu een last, maar ze zal een groot geluk voor je zijn wanneer ze het leven zelf tot uitdrukking kan brengen.

OEFENING 11: Lees de les vandaag drie maal.

Stap 12

MIJN INDIVIDUALITEIT DIENT OM HET LEVEN ZELF UIT TE DRUKKEN.

JE EIGENHEID IS HIER EEN GROOT GOED en een bron van vreugde, geen bron van pijnlijke vervreemding en geen bron van pijnlijke veroordeling van jezelf of anderen. Dit onderscheid verheft je niet boven of plaatst je niet onder iemand anders. Het wijst alleen maar uiterst nauwkeurig het werkelijke doel aan van je individualiteit en de grote belofte die deze inhoudt voor de toekomst. Je bent hier om iets tot uitdrukking te brengen. Dat is de werkelijke betekenis die aan je individualiteit wordt gegeven omdat je niet meer afgescheiden wilt zijn.

Beoefen vandaag bij twee gelegenheden twee stilteperiodes om de oefening te doen die We tot nu toe hebben toegelicht.

OEFENING 12: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 13

IK WIL AFGESCHEIDEN ZIJN OM UNIEK TE ZIJN.

DEZE GEDACHTE GEEFT DE WARE BEWEEGREDEN WEER voor het afgescheiden zijn, maar ze is niet nodig. We geven haar hier niet als een bevestiging maar als een uitdrukking van je huidige staat. Je wilt afgescheiden zijn omdat dit je zelf defenieert; je zelf wordt gedefinieerd in termen van afgescheiden zijn, niet in termen van opgenomen zijn. Afgescheiden zijn is de bron van al je pijn en verwarring. Je fysieke leven laat een afgescheiden leven zien, maar alleen vanuit een bepaalde invalshoek. Gezien vanuit een ander invalshoek laat het helemaal geen afscheiding zien. Het laat een unieke uitdrukking zien van een Grotere Realiteit.

CONCENTREER JE VANDAAG BIJ TWEE GELEGENHEDEN 15 minuten op het idee voor vandaag. Denk serieus na over wat deze les betekent en doe een beroep op je eigen ervaring om je te bezinnen op het belang ervan voor je leven. Denk na over wat je verlangen naar afscheiding je heeft gekost aan tijd, energie en pijn. Wordt je bewust van je beweegreden voor afscheiding en je zult weten dat je vrij wilt zijn.

OEFENING 13: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 14

TERUGBLIK

BEKIJK OPNIEUW ALLE EERDER GEGEVEN LESSEN. Lees in deze Terugblik opnieuw de instructies die in iedere stap werden gegeven. Bekijk ook al je oefensessies om de diepgang van je inzet te bepalen tijdens de oefeningen en de resultaten die je hebt ervaren. Gedurende je studieplan zul je de inhoud van je eigen ervaringen onderzoeken. Dit zal zichzelf verder uitbouwen en uiteindelijk de verwezenlijking van jouw eigen Kennis aan je openbaren.

BESTEED VANDAAG EEN OEFENPERIODE van ongeveer 45 minuten om alle instructies en de resultaten en de kwaliteit van je oefeningen opnieuw te bekijken. Morgen gaan We beginnen met de volgende fase van Onze gezamenlijke voorbereiding.

OEFENING 14: Een oefenperiode van 45 minuten.

Stap 15

IK ZAL VANDAAG LUISTEREN NAAR MIJN ERVARING.

“VANDAAG ZAL IK NAAR MIJN ERVARING LUISTEREN, om de inhoud van mijn geest te ontdekken.”

BESEF DAT DE WARE INHOUD VAN JE GEEST begraven ligt onder alles wat je hebt toegevoegd sinds je geboorte. Deze ware inhoud wil zich uitdrukken in de context van je huidige leven en huidige situatie. Om dit op te merken moet je aandachtig luisteren en na verloop van tijd het verschil inzien, tussen de ware inhoud van je geest en haar boodschappen voor jou en alle andere impulsen en wensen die je voelt. Gedachten van Kennis onderscheiden is een van de grote verworvenheden die je in deze cursus zult kunnen leren.

DE ENIGE OEFENING VAN VANDAAG VAN 45 MINUTEN wordt gewijd zijn aan innerlijk luisteren. Dit vereist dat je zonder oordeel naar jezelf luistert, zelfs wanneer de inhoud van je gedachten verontrustend is. Zelfs wanneer je gedachten onaangenaam zijn, moet je zonder oordeel luisteren om je geest de mogelijkheid te geven zich te openen. Je luistert naar iets dat dieper gaat dan de geest, maar om daar te komen moet je door de geest heen gaan.

OEFENING 15: Een oefenperiode van 45 minuten.

Stap 16

VOORBIJ MIJN GEEST IS KENNIS.

VOORBIJ JE GEEST IS KENNIS, de ware kern van jouw wezen, jouw Ware Zelf, niet het zelf dat je hebt geconstrueerd om je door de wereld te loodsen, maar jouw Ware Zelf. Van
dit Ware Zelf komen gedachten en indrukken, neigingen en richting. Het grootste deel van wat je Ware Zelf met je communiceert kun je nog niet horen, maar in de loop van de tijd zul je leren luisteren als je geest stil wordt en als je de noodzakelijke verfijning van luisteren en onderscheidingsvermogen ontwikkelt.

OEFEN VANDAAG IN DRIE PERIODES VAN ELK 15 MINUTEN. Luister nog aandachtiger dan de dag hiervoor. Luister naar diepere neigingen. Opnieuw moet je luisteren zonder oordeel. Je moet niets wijzigen. Je moet diep luisteren zodat je kunt leren horen.

OEFENING 16: Drie oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 17

VANDAAG WIL IK DE WAARHEID HOREN.

HET VERLANGEN OM DE WAARHEID TE HOREN is zowel een proces is als het resultaat van ware voorbereiding. Het ontwikkelen van het luistervermogen en het verlangen om te horen zal je dat geven wat je zoekt. De waarheid is volstrekt heilzaam voor jou, maar aanvankelijk kan het behoorlijk schokkend en teleurstellend zijn voor je andere plannen en doelen. Dit risico moet je nemen als je de zekerheid en de kracht wilt hebben die de waarheid je zal brengen. De waarheid brengt altijd een oplossing voor een conflict, zorgt altijd voor een ervaring van het zelf, geeft je altijd een besef van de actuele werkelijkheid en bied je altijd een richting om verder te gaan.

OEFEN VANDAAG TIJDENS JE DRIE OEFENPERIODES VAN 15 MINUTEN het luisteren naar de waarheid en probeer te luisteren voorbij het verstand en de emoties. Nogmaals, wees niet bezorgd wanneer het enige wat je hoort voorbijvliegende gedachten zijn. Vergeet niet, je ontwikkelt het luisteren. Dat is het allerbelangrijkste. Net als bij het trainen van spieren in het lichaam, oefent je het vermogen van de geest, luisteren genaamd. Oefen daarom vandaag het luisteren en gebruik deze oefenperiodes om jezelf hieraan te wijden zodat je de de waarheid in je op voelt komen.

OEFENING 17: Drie oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 18

VANDAAG VOEL IK DE WAARHEID IN MEZELF OPKOMEN.

DE WAARHEID MOET VOLLEDIG WORDEN ERVAREN. Ze is niet slechts een idee; ze is niet slechts een beeld, hoewel beelden en ideeën haar kunnen vergezellen. Het is een ervaring en dus is het iets wat diep gevoeld wordt. Het kan zich op enigszins verschillende manieren manifesteren bij hen die hierin beginnen door te dringen, maar het zal nietemin naar boven komen. Het is iets wat je moet voelen. Om te voelen welke richting je op moet, moet je geest stil zijn. Waarheid is iets wat je zult voelen met je hele lichaam, met je gehele wezen.

KENNIS SPREEKT NIET OP IEDER MOMENT TOT JOU, maar zij bevat altijd een boodschap voor je. In de nabijheid van Kennis komen betekent dat je steeds meer als Kennis wordt – meer compleet, meer consequent, eerlijker, meer toegewijd, meer geconcentreerd, met meer zelfdiscipline, met meer mededogen en meer eigenliefde. Al deze kwaliteiten worden ontwikkeld terwijl je dichter bij de bron van deze kwaliteiten komt.

VANDAAG OEFEN JE OM IN DEZE RICHTING TE BEWEGEN terwijl je de waarheid in jezelf voelt opkomen. Dit zal alle aspecten van jou verbinden, waardoor je een uniforme ervaring van jezelf krijgt. Schenk gedurende je drie oefenperioden van 15 minuten je volledige aandacht aan het voelen opkomen van de waarheid in jezelf. Oefen in stilte en wees niet ontmoedigd wanneer het aanvankelijk moeilijk is. Oefen simpelweg en je zult vooruit gaan.

VERVOLG OOK DE HELE DAG DOOR, zonder twijfel of aarzeling, je ware doel in het leven. Vanuit dit ware doel komen alle belangrijke dingen naar boven die je zal moeten volbrengen en de grote kracht van visie en inzicht die het voor jou mogelijk maakt die personen te vinden voor wie je in de wereld bent gekomen.

OEFENING 18: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 19

VANDAAG WIL IK ZIEN.

HET VERLANGEN OM TE ZIEN IS ALS HET VERLANGEN OM TE WETEN. Dit vereist ook een verfijning van je geestelijke vermogens. Zien met een heldere blik betekent dat je niet ziet met een voorkeur. Het betekent dat je in staat bent waar te nemen wat er werkelijk gebeurt in plaats van wat je wilt zien. Feitelijk gebeurt er iets buiten je wensen om. Dit is helemaal waar. Het verlangen om te zien is dus het verlangen om een grotere waarheid te zien. Dit vereist een grotere eerlijkheid en een grotere openheid van geest.

OEFEN VANDAAG TIJDENS JE TWEE OEFENSESSIES in het waarnemen van een simpel alledaags voorwerp. Laat je niet afleiden van dat waar je naar kijkt, maar kijk en oefen zeer nauwgezet in het waarnemen. Je probeert niet iets te zien. Je kijkt gewoon met een open geest. Wanneer de geest open is, ervaart hij zijn eigen diepte en ervaart hij de diepte van wat hij waarneemt.

KIES EEN SIMPEL VOORWERP DAT WEINIG BETEKENIS voor je heeft en staar er vandaag twee keer ten minste 15 minuten naar. Laat je geest heel stil worden. Haal diep en regelmatig adem terwijl je naar dit object kijkt. Laat je geest tot rust komen.

OEFENING 19: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 20

IK ZAL MIJN VOORUITGANG NIET DOOR TWIJFEL EN VERWARRING LATEN VERTRAGEN.

WAT ANDERS DAN JE EIGEN BESLUITELOOSHEID kan je vooruitgang vertragen en wat kan je besluiteloosheid veroorzaken behalve dat wat verwarring veroorzaakt? Je hebt een groter doel dat wordt geïllustreerd in dit programma van voorbereiding. Laat twijfel en verwarring geen belemmering voor je vormen. Een ware student zijn betekent dat je heel weinig aanneemt en dat je jezelf leidt op een manier die je niet zelf voorschrijft, maar die aan jou is gegeven door een Grotere Kracht. De Grotere Kracht wil je verheffen tot zijn eigen niveau van bekwaamheid. Op deze manier ontvang je het geschenk van voorbereiding zodat je het aan anderen kunt geven. Op deze manier wordt je datgene gegeven waarin je zelf niet kunt voorzien. Je beseft je individuele kracht en vermogen, omdat die ontwikkeld moeten worden om een dergelijk programma te kunnen volgen. Je beseft ook dat je in het leven opgenomen bent, omdat het leven ernaar streeft je te dienen in je ware ontwikkeling.

BEOEFEN DAAROM DEZELFDE OEFENING die je de vorige dag in je twee oefenperioden hebt geoefend en laat je niet ontmoedigen door twijfel of verwarring. Wees een ware student vandaag. Sta jezelf toe je te concentreren op je oefening. Geef jezelf over aan de oefening. Wees een ware student vandaag.

OEFENING 20: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 21

TERUGBLIK

BEKIJK TIJDENS JE DERDE TERUGBLIK OPNIEUW alle lessen van de afgelopen week en de resultaten van die lessen. Oefen vandaag zonder conclusies te trekken, maar herken eenvoudig de lijn van ontwikkeling en neem nota van de vooruitgang die je tot nu toe hebt geboekt. Het is te vroeg voor het trekken van echte conclusies, hoewel het heel verleidelijk kan zijn om dat te doen. Beginnende studenten verkeren niet in de positie om hun eigen curriculum te beoordelen. Dit recht moet worden verworven en komt later, wanneer je wilt dat je beoordelingen werkelijk effect hebben en verstandig zijn.

BEKIJK DAAROM IN JE ENE OEFENPERIODE opnieuw het laatste deel van de oefeningen en alles wat je tot nu toe hebt ervaren.

OEFENING 21: Een oefenperiode van 45 minuten.

Stap 22

IK BEN OMRINGD DOOR DE LERAREN VAN GOD.

JE BENT INDERDAAD OMRINGD DOOR DE LERAREN VAN GOD, die een training hebben ondergaan die in veel opzichten vergelijkbaar is met de training die jij nu aan het doen bent. Hoewel het in vele verschillende vormen werd gegeven, in andere tijden, in andere werelden, werd hen een zeer gelijksoortige training gegeven, die wijselijk was afgestemd op hun vroegere geestesgesteldheid en de omstandigheden in hun leven.

VOEL VANDAAG IN TWEE OEFENPERIODES VAN 15 MINUTEN de aanwezigheid van de Leraren van God. Je kunt ze nog niet waarnemen met je ogen of met je oren, omdat deze zintuiglijke vermogens nog niet voldoende zijn verfijnd, maar je kunt hun aanwezigheid voelen, want hun aanwezigheid omringt en beschermt je. Laat je in je oefening niet belemmeren door andere gedachten. Geef niet toe aan twijfel of verwarring, want je moet je voorbereiden om later de beloning die je zoekt te ontvangen en je moet weten dat je niet alleen bent in de wereld om de kracht, het vertrouwen en de bron van Wijsheid hebt die nodig is om datgene te bereiken waarvoor je hier naartoe bent gezonden.

JE BENT OMRINGD DOOR DE LERAREN VAN GOD. Zij zijn hier om jou lief te hebben, te steunen en te leiden.

OEFENING 22: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 23

IK WORD LIEFDEVOL OMRINGD EN GESTEUND DOOR DE LERAREN VAN GOD.

DE WAARHEID HIERVAN ZAL DUIDELIJK WORDEN als je je voorbereidt, maar voor nu kan het een groot vertrouwen van je vragen. Dit idee kan bestaande ideeën en overtuigingen in twijfel trekken, maar het is niettemin waar. Gods Plan is onzichtbaar en wordt door zeer weinigen herkend omdat zeer weinigen de openheid van geest en de kwaliteit van de aandacht hebben die hen in staat stelt te zien wat er klaarblijkelijk om hen heen gebeurt, wat op dit punt voor hen helemaal niet vanzelfsprekend is. Je Leraren hebben je lief, omringen je en ondersteunen je, want jij bent aan het opkomen in Kennis. Dit roept hen aan je zijde. Je bent een van de weinigen die de belofte en de mogelijkheid heeft om uit de slaap van je eigen verbeelding te ontwaken in de genade van de Werkelijkheid.

VOEL DAAROM DEZE LIEFDE, STEUN EN RICHTING in je twee oefenperiodes vandaag. Het is een gevoel. Het zijn geen ideeën. Het is een gevoel. Het is iets wat je moet voelen. Liefde is iets wat je moet voelen om het te weten. Je bent inderdaad geliefd, omringd en gesteund door je Leraren en je bent hun grote geschenk in hoge mate waardig.

OEFENING 23: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 24

IK BEN GODS LIEFDE WAARDIG.

JE BENT INDERDAAD GODS LIEFDE WAARDIG. In feite ben je echt Gods liefde. Zonder enige pretenties is dit in de kern jouw Ware Zelf. Het is niet het Zelf dat je tot dusver ervaart, en zolang je dit niet ervaart moet je niet doen alsog het wel je ervaring is. Maar wees je er echt bewust van dat dit jouw Zelf is. Je bent een persoon, maar je bent groter dan een persoon. Hoe kun je Gods liefde onwaardig zijn wanneer dat is wat je bent? Jouw Leraren omringen je en zorgen voor dat wat je bent, zodat je jezelf en jouw ware relatie met het leven kunt ervaren.

OEFEN IN JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG opnieuw in het ontvangen van de liefde, steun en richting van je Leraren en wanneer een gedachte dit blokkeert, wanneer enig gevoel dit verhindert, herinner jezelf dan aan je grote waardigheid. Je bent waardig niet door wat je in de wereld hebt gedaan. Je bent waardig om wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Jouw leven kan vol vergissingen en fouten, verkeerde beslissingen en ongelukkige keuzes zijn, maar je bent nog steeds afkomstig van je Aloude Thuis waarnaar je zult terugkeren. In de ogen van God is je waardigheid onveranderd. Er wordt slechts grote inspanning geleverd om je fouten te herstellen, zodat je je Ware Zelf kunt ervaren, opdat het ten goede kan komen aan de wereld.

BEOEFEN DAAROM, IN JOUW OEFENPERIODES ontvankelijkheid en het ervaren van echte waardigheid. Laat geen gedachte in tegenspraak zijn met de grootste waarheid van het leven.

OEFENING 24: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 25

IK BEN EEN MET DE GROOTSTE WAARHEID VAN HET LEVEN.

WAT IS DE GROOTSTE WAARHEID VAN HET LEVEN? Het is iets wat moet worden ervaren, omdat een grote waarheid niet kan worden vervat in louter een idee, hoewel ideeën haar kunnen weerspiegelen binnen je huidige ervaring. Grote waarheid vloeit voort uit grote relaties. Je onderhoudt een grote relatie met het leven. Je onderhoudt een grote relatie met jouw ware Leraren die zich binnenin jou bevinden. Uiteindelijk zul je grote relaties ervaren met degenen in de buitenwereld, maar eerst moet je de bron van je grote relatie ervaren zoals die waarlijk reeds bestaat. Dan is het nog maar een kwestie van overbrengen naar de buitenwereld, wat je in de loop van de tijd op een natuurlijke manier zult doen.

OEFEN IN JE TWEE OEFENPERIODES het voelen van deze relatie. Opnieuw wordt je gevraagd te ontvangen, omdat je dit moet ontvangen om het te kunnen geven. Wanneer het eenmaal is ontvangen, zal het van nature vanuit zichzelf geven. In dit proces zal je eigenwaarde worden hersteld, omdat die heel duidelijk is. Je hoeft jezelf of je ervaring niet verkeerd voor te stellen. Een grote liefde oprecht delen betekent dat je haar moet ervaren. Het is deze ervaring die We je vandaag wensen te geven.

OEFENING 25: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 26

MIJN FOUTEN BRENGEN MIJN KENNIS NAAR BOVEN.

HET IS ZINLOOS FOUTEN TE RECHTVAARDIGEN, maar fouten kunnen je ertoe brengen de waarheid op waarde te schatten, en dat kan leiden tot ware Kennis. Dit is de enige mogelijke waarde. Wij vergoelijken fouten niet, maar als er een fout wordt gemaakt, willen Wij ervoor zorgen dat deze in je ware behoefte voorziet, zodat je ervan kunt leren en ze niet meer hoeft te herhalen. Het is niet de bedoeling dat je je fouten alleen maar vergeet, want dat lukt je niet. Het is niet de bedoeling dat je je fouten rechtvaardigt, want daardoor word je oneerlijk. Het is niet de bedoeling dat je je fouten louter als een dienst aan jezelf beschouwt, want ze zijn immers pijnlijk geweest. Wat dit werkelijk betekent is dat je erkent dat een fout een fout is en dat je dan probeert om deze in je voordeel te gebruiken. De pijn van fouten en de ellende van fouten moeten worden geaccepteerd, want dit zal je leren wat echt is en wat niet, wat je moet waarderen en wat je niet moet waarderen. Je fout gebruiken voor je ontwikkeling betekent dat je de fout hebt geaccepteerd en nu probeer je die te gebruiken om er waarde aan te ontlenen, want zolang er geen waarde aan de fout wordt ontleend, is het alleen maar een fout en zal die een bron van pijn en ongemak voor je blijven.

KIJK VANDAAG TIJDENS JOUW TWEE OEFENPERIODES VAN 30 MINUTEN naar specifieke fouten die je hebt gemaakt en die erg pijnlijk zijn geweest. Probeer niet de pijn hiervan te verdringen, maar kijk hoe je ze in je huidige levensomstandigheden in je eigen voordeel kunt gebruiken. Fouten op deze manier gebruiken kan je laten zien wat je moet doen en welke correcties of aanpassingen nodig zijn om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Vergeet niet dat het oplossen van fouten altijd leidt tot echte herkenning en waarachtig onderscheidingsvermogen in de relatie.

KIJK TIJDENS JE OEFENPERIODES TERUG OP DE FOUTEN die in je opkomen als je rustig alleen zit, en kijk dan hoe je ze op dit moment allemaal in je voordeel kunt gebruiken. Wat moet je ervan leren? Wat moet je doen dat niet eerder is gedaan? Wat moet je niet doen wat je eerder wel hebt gedaan? Hoe kunnen deze fouten op voorhand worden herkend? Wat waren de tekenen die eraan voorafgingen en hoe kunnen dergelijke tekenen van tevoren worden herkend bij toekomstige fouten?

GEBRUIK DEZE OEFENPERIODES voor dit introspectieve proces en spreek, wanneer je klaar bent, met niemand anders over de resultaten, maar laat het onderzoek op een natuurlijke manier doorgaan, zoals het van nature zal doen.

OEFENING 26: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 27

IK BEZIT EEN WIJSHEID DIE IK WIL ONTDEKKEN.

DEZE AFFIRMATIE GEEFT JE WARE WIL WEER. Wanneer je dit niet voelt, betekent dit dat je iets koestert dat onwaar is en geen ware basis heeft in je wezen. Als je ooit het gevoel hebt gehad dat de waarheid je verraden heeft, heb je de haar waarde niet herkend. Misschien fustreerde ze je plannen en doelen. Misschien ben je iets kwijtgeraakt wat je echt wilde. Misschien belette ze je om iets te zoeken wat je graag wilde. Maar in alle gevallen heeft ze je pijn en ellende bespaard. Pas als je ware taak wordt herkend, kun je appreciëren hoe de waarheid je heeft gediend, want voordat je taak wordt ontdekt, zul je proberen andere taken op te eisen en te rechtvaardigen. Indien deze andere taken door de waarheid worden ontmoedigd of ontkend, kunnen grote verwarring en conflicten ontstaan. Vergeet echter niet dat de waarheid je altijd heeft gered van een grotere fout die je anders zou hebben begaan.

MENSEN KUNNEN GEEN KENNIS ERVAREN omdat ze in beslag worden genomen door gedachten en oordelen. Deze gedachten en oordelen vormen een in zichzelf gekeerde wereld voor een individu, een in zichzelf gekeerde wereld van waaruit ze niet naar buiten kunnen kijken. Ze kunnen alleen de inhoud van hun gedachten zien en dit kleurt volledig hun ervaring van het leven, zozeer zelfs dat ze het leven helemaal niet kunnen zien.

KIJK EN ZIE DAAROM IN JOUW TWEE OEFENPERIODES van 30-minuten hoe de waarheid je van dienst is geweest. Kijk naar de ervaringen die gelukkig waren. Kijk naar de ervaringen die pijnlijk waren. Kijk vooal bij pijnlijke ervaringen hoe de waarheid je heeft gediend. Kijk met een open blik. Verdedig geen voormalig standpunt als je hiertoe geneigd bent. Als je nog steeds pijn hebt van een eerder verlies, accepteer dan die pijn en de bijbehorende moedeloosheid, maar probeer dan te kijken en te zien hoe dat verlies je feitelijk van dienst is geweest.

DIT GEZICHTPUNT GEHOLPEN TE WORDEN door je ervaring is iets wat je moet ontwikkelen. Het rechtvaardigt niet de ervaring zelf. Begrijp dit. Het biedt je slechts de mogelijkheid je ervaring te gebruiken voor je vooruitgang en om sterker te worden. Waarheid is werkzaam in de wereld van illusies om diegenen te helpen die reageren op de waarheid in hun leven. Je reageert op de waarheid, anders zou je dit ontwikkelingsprogramma niet aangaan. Je bent dus aangekomen op het kruispunt waar de waarheid met andere dingen lijkt te concurreren en daardoor moeilijk te herkennen is. In dit ontwikkelingsprogramma zal de waarheid op zo’n manier worden onderscheiden van al het andere, dat je haar direct kunt ervaren en niet in de war zult raken van haar verschijning of haar heilzame bestaan in je leven. Want de waarheid is hier om jou te dienen zoals jij hier bent om de waarheid te dienen.

OEFENING 27: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 28

TERUGBLIK

WE ZULLEN ONZE VIERDE TERUGBLIKPERIODE beginnen met een speciaal gebed.

“IK ACCEPTEER MIJN KENNIS ALS EEN GESCHENK VAN GOD. Ik accepteer mijn Leraren als mijn oudere broeders en zusters. Ik accepteer mijn wereld als een plaats waar Kennis kan worden teruggewonnen en kan worden bijgedragen. Ik accepteer mijn verleden als een bewijs van een leven zonder Kennis. Ik accepteer de wonderen van mijn leven als een bewijs van de aanwezigheid van Kennis, en ik weid mezelf nu aan de ontwikkeling van wat het hoogste goed is in mezelf om het aan de wereld te geven”.

WIJ ZULLEN OPNIEUW TERUGKIJKEN OP DE AFGELOPEN OEFENWEEK, waarbij we alle instructies herlezen en bij elke stap nagaan wat er in je oefenperiode is gebeurd. Vraag jezelf in ieder geval af hoe zeer je betrokken was bij de oefening – hoe graag je wilde zoeken en onderzoeken, hoe zorgvuldig je je eigen ervaring onderzocht en in hoeverre je gemotiveerd was om door te dringen tot elke hindernis die zich eventueel voordeed.

Onze terugblik in de 45 minuten durende oefenperiode zal je een perspectief beginnen te bieden op je ontwikkeling binnen deze voorbereiding. Dit is niet alleen gunstig voor jezelf, maar ook voor degenen die je in de toekomst zult dienen, want zoals je nu ontvangt, wil je graag geven in elke context en in elke vorm die voor jou geschikt is. Je moet begrijpen hoe mensen leren en hoe mensen zich ontwikkelen. Dit moet voortvloeien uit jouw eigen ervaring en moet de liefde en het mededogen vertegenwoordigen die de natuurlijke uitstralingen zijn van jouw Kennis. Nogmaals, laat geen enkele twijfel of verwarring je weerhouden van je ware toewijding.

OEFENING 28: Een oefenperiode van 45 minuten.

Stap 29

VANDAAG IK ZAL MEZELF OBSERVEREN OM OVER KENNIS TE LEREN.

OBSERVEER JEZELF OP DEZE BIJZONDERE OEFENDAG de hele dag door, waarbij je je zoveel mogelijk bewust blijft van je gedachten en gedrag. Om deze kwaliteit van zelfobservatie te ontwikkelen moet je zo veel mogelijk zonder oordeel zijn, want oordelen maakt observeren onmogelijk. Je moet jezelf bestuderen alsof je iemand anders bent met wie je veel objectiever kunt zijn.

VANDAAG WIJ ZULLEN OP HET HELE UUR OEFENEN. Ieder uur moet je kijken naar je gedachten en je huidige gedrag observeren. Deze voortdurende zelfcontrole zal het mogelijk maken om veel meer betrokken te raken bij je huidige ervaring en je Kennis in staat stellen haar heilzame invloed in veel hogere mate op je uit te oefenen. Kennis weet wat je nodig hebt en weet hoe ze jou moet dienen, maar je moet leren hoe je kunt ontvangen. Mettertijd moet je ook leren hoe je kunt geven, zodat je meer kunt ontvangen. Jouw ontvangen is belangrijk omdat dat je in staat stelt om te geven, en geven is de essentie van vervulling in deze wereld. Maar je kunt niet geven vanuit een berooide staat. Daarom moet je geven oprecht zijn, afkomstig van de overlopende ontvankelijkheid die je hebt gecultiveerd in jezelf, in je relaties met anderen en met het leven.

IEDERE OEFENPERIODE HOEFT MAAR ENKELE MINUTEN in beslag te nemen maar dient wel jouw volledige aandacht te krijgen. Je hoeft je ogen niet te sluiten om dit te doen, maar als het kan, zal het helpen. Je mag oefenen in het midden van een gesprek met iemand anders. In feite zijn er maar weinig omstandigheden die dit moment van introspectie verhinderen. In de praktijk vraag je jezelf gewoon af: “Hoe voel ik me?” en “Wat doe ik nu?”. Dat is alles. Voel dan of je iets moet doen wat je niet doet. Als er geen verbeteringen aangebracht moeten worden, dan ga je verder met wat je aan het doen bent. Als er wel verbeteringen aangebracht moeten worden, doe dat dan zo doelmatig mogelijk. Laat je innerlijke leiding je beïnvloeden, wat ze zal doen als je niet wordt beheerst door impulsen, angst of ambitie. Observeer jezelf vandaag.

OEFENING 29: Ieder uur oefenen.

Stap 30

VANDAAG ZAL IK MIJN WERELD OBSERVEREN.

OBSERVEER OP DEZE DAG JOUW WERELD waarbij je hetzelfde oefenplan volgt als de vorige dag. Observeer je wereld zonder oordeel en observeer wat je in de wereld doet zonder oordeel. Voel vervolgens of er iets gedaan moet worden. Nogmaals, je oefeningen op elk uur duren slechts enkele minuten, en terwijl je oefent, zullen ze sneller, scherper en effectiever worden.

WIJ WILLEN DAT JE DE WERELD BEKIJKT ZONDER TE OORDELEN, want dan kun je de wereld zien zoals ze werkelijk is. Denk niet dat je de wereld hebt gezien zoals ze werkelijk is, want wat je hebt gezien is je oordeel over de wereld. De wereld die je zonder oordeel zult zien is een andere wereld dan je ooit eerder hebt gezien.

OEFENING 30: Ieder uur oefenen.

Stap 31

IK WIL EEN WERELD ZIEN DIE IK NOG NOOIT EERDER HEB GEZIEN.

DIT VERTEGENWOORDIGT JE VERLANGEN NAAR KENNIS. Het vertegenwoordigt je verlangen naar vrede. Het is allemaal hetzelfde verlangen. Dit verlangen komt voort uit je Kennis. Het kan wedijveren met andere verlangens. Het kan andere dingen bedreigen, hoewel dat niet noodzakelijk is. Daarom weerspiegelt de bevestiging voor vandaag je ware wil in het leven Naarmate dit wordt bevestigd, wordt het duidelijker voor je en ben je na verloop van tijd in staat om hem meer en meer te ervaren.

VOEL VANDAAG IEDER UUR JE VERLANGEN een andere wereld te zien. Kijk naar de wereld zonder oordeel en zeg tegen jezelf: “Ik wil een andere wereld zien.” Doe dit ieder uur. Probeer geen enkele oefensessie te missen. Oefen ongeacht hoe je jezelf voelt, ongeacht wat er gebeurt. Je bent groter dan je emotionele gesteldheid en je hoeft ze dus niet te ontkennen, hoewel ze op termijn wel onder controle moet worden gehouden. Je bent groter dan de beelden die je om je heen ziet, want ze vertegenwoordigen meestal je oordeel over de wereld. Oefen deze dag met kijken zonder oordeel en voel terwijl je kijkt.

OEFENING 31: Ieder uur oefenen.

Stap 32

DE WAARHEID IS MET MIJ. IK KAN HAAR VOELEN.

DE WAARHEID IS MET JOU. JE KUNT HAAR VOELEN en ze kan in je geest en in je emoties schijnen als je dat toestaat. Ga vandaag door met je voorbereiding in het ontwikkelen van het verlangen naar de waarheid en het vermogen om de waarheid te ervaren.

TIJDENS JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES die elk 30 minuten duren, ga je rustig zitten met je ogen dicht, adem je diep en regelmatig, en probeer je de waarheid te voelen voorbij de constante rusteloosheid van je geest. Gebruik je ademhaling om je dieper brengen, want je ademhaling zal je altijd voorbij je gedachten brengen wanneer je er bewust bij blijft. Laat je door niets afleiden of ontmoedigen. Als er iets in je geest doordringt en je hebt moeite om het los te laten, zeg dan tegen jezelf dat je er wat later naar zult kijken, maar dat je op dit moment een kleine vakantie neemt van je geest. Oefen het voelen van de waarheid. Denk niet aan de waarheid. Oefen het voelen van de waarheid.

OEFENING 32: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 33

IK HEB EEN MISSIE TE VERVULLEN IN MIJN LEVEN.

JE HEBT EEN MISSIE TE VERVULLEN IN JE LEVEN, een missie die je werd gegeven voordat je hier kwam, een missie waarop je terug zult kijken wanneer je heengegaan bent. Het betreft het terugwinnen van kennis en op de juiste manier betrokken zijn bij anderen om specifieke resultaten in de wereld te bewerkstelligen. Op dit moment is het niet zo belangrijk dat je je huidige leven evalueert om te zien of het dit grotere doel weerspiegelt, want je bent nu bezig met het terugwinnen van Kennis. Naarmate je Kennis sterker wordt, zal zij haar weldadige invloed op en door je heen laten schijnen. Je activiteiten zullen dan waar nodig worden bijgesteld. Je hoeft dus niet je verleden of je huidige activiteiten af te keuren of te vergoelijken, want je hecht nu waarde aan een grotere kracht in jezelf.

STA IN JE TWEE LANGE OEFENPERIODES VAN VANDAAG stil bij het idee dat je een grote missie hebt in het leven. Denk hierover na. Raak niet meteen overtuigd door je eerste antwoorden. Denk er zorgvuldig over na. Denk na over wat dit kan betekenen. Denk aan de momenten in je leven waarop je hier eerder over hebt nagedacht of de mogelijkheid ervan hebt overwogen. In je twee oefenperiodes heb je dan de gelegenheid om hierover na te denken, maar pas op  – trek nog geen conclusies.

OEFENING 33: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 34

IK BEN EEN BEGINNEND STUDENT IN KENNIS.

JE BENT EEN BEGINNEND STUDENT IN KENNIS. Ongeacht hoe intuïtief je jezelf beschouwt, ongeacht hoe mentaal capabel je jezelf acht, ongeacht hoe emotioneel integer je jezelf misschien ziet, ongeacht hoeveel vooruitgang je herkent, je bent een beginnende student in Kennis. Wees blij dat dit zo is, want beginnende studenten verkeren in de positie om alle dingen te leren en hoeven hun prestaties niet te verdedigen. Wij kleineren je prestaties niet, maar willen in plaats daarvan het licht van de waarheid laten schijnen op de grootsheid die binnenin je wacht op ontdekking, een grootsheid die je ware gelijkwaardigheid in het leven zal geven en in de loop van de tijd zal onthullen wat je hier specifiek komt doen.

BEGIN IN JE TWEE OEFENPERIODES met voor jezelf toe te geven dat je een beginnend student van Kennis bent en jezelf eraan te herinneren dat je geen voorbarige conclusies moet trekken over dit curriculum of over je capaciteiten als student. Zulke oordelen zijn voorbarig en weerspiegelen zelden de waarheid. Ze zijn doorgaans een manier om jezelf te  demotiveren en dienen dus geen enkel waardig doel.

NADAT JE HET IDEE VAN VANDAAG AAN JEZELF HEBT VOORGELEGD en jezelf eraan hebt herinnerd dat je niet moet oordelen, oefen je 15 minuten innerlijke stilte in je twee oefenperioden. Probeer de waarheid binnenin je te voelen. Concentreer je geest op één punt, een fysiek punt of een denkbeeldig punt indien nodig. Laat alles binnenin je tot rust komen. Laat jezelf zo stil mogelijk worden en wees niet ontmoedigd als het moeilijk is. Je bent een beginnend student in Kennis en kunt dus alle dingen leren.

OEFENING 34:Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 35

TERUGBLIK

IN DEZE TERUGBLIK KRIJG JE DE GELEGENHEID iets te leren van De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. In de twee oefenperiodes van 30 minuten kijk je terug op de instructies van de afgelopen week en je ervaringen tijdens de oefeningen. Doe dit met zo min mogelijk oordeel. Kijk alleen maar en zie wat werd geïnstrueerd, wat je hebt gedaan en wat het gevolg was. Deze objectieve terugblik verleent je de meeste toegang tot inzicht en begrip met een minimum aan pijn en zelfverwijt. Je leert nu objectief te worden over je leven zonder de inhoud van je emoties te onderdrukken. In plaats van te proberen een aspect van jezelf te vernietigen, probeer je simpelweg een ander aspect te ontwikkelen.

GEBRUIK DIT DAAROM TIJDENS JE TERUGBLIK, als een leidraad: “Ik zal kijken, maar ik zal niet oordelen.” Op deze manier zul je in staat zijn om dingen te herkennen. Bedenk hoe veel eenvoudiger het voor je kan zijn om inzicht te hebben in andermans leven en hoe weinig je dat misschien hebt in je eigen leven. Bij anderen is een grotere objectiviteit mogelijk omdat je hun leven niet probeert te gebruiken voor een specifiek doel en hoe meer je dat wel doet, hoe minder je in staat zult zijn om hen, hun aard, hun ontwikkeling of hun bestemming te begrijpen. Dus hoe minder je probeert je leven te gebruiken, hoe meer je in staat zult zijn om het te begrijpen, te waarderen en te werken met het intrinsieke mechanisme ervan voor je grotere vooruitgang.

OEFENING 35: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 36

MIJN LEVEN IS EEN MYSTERIE OM TE ONDERZOEKEN.

JE LEVEN IS WAARLIJK EEN MYSTERIE en ja, als je het doel, de betekenis en de ware richting ervan wilt begrijpen, moet je het echt onderzoeken. Dit is essentieel voor je geluk en vervulling in de wereld, want wanneer je zorgvuldig naar je leven hebt gekeken zul je beseffen dat je niet tevreden bent met kleine dingen. Voor jou die op zoek is naar Kennis, moet er iets groters worden gegeven. Je moet dieper gaan dan slechts de buitenkant van de dingen, datgene wat de meeste mensen voldoende lijkt te stimuleren. Je moet je diepere verlangen accepteren, anders bezorg je jezelf onnodig leed en conflicten. Het is niet belangrijk wat andere mensen waarderen. Het is belangrijk wat jij waardeert. Als je op zoek bent naar een diepere betekenis, wat de ware betekenis is, dan moet je door de oppervlakte van je geest heendringen.

CONCENTREER JE OPNIEUW TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES op het voelen van de aanwezigheid van je Spirituele Leraren. Dit is niet iets wat je moet proberen. Het betekent gewoon ontspannen, ademen en je geest toestaan zich te openen. De kwaliteit van je relatie met je leraren is essentieel om je kracht en bemoediging te geven, want je kunt terecht twijfelen aan je eigen vaardigheden, maar je hebt een goede reden om volledig te vertrouwen op de vaardigheden van je Leraren, die dit pad eerder hebben gevolgd op hun weg naar Kennis. Zij kennen de weg, die zij nu met jou proberen te delen.

OEFENING 36: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 37

ER IS EEN WEG NAAR KENNIS.

HOE KAN ER GEEN WEG NAAR KENNIS ZIJN wanneer het je Ware Zelf is? Hoe kan er geen manier zijn voor Kennis om zich uit te drukken wanneer ze de meest natuurlijke vorm van expressie is? Hoe kan er geen manier voor Kennis zijn om je te leiden in jouw relaties, wanneer Kennis de perfecte bron is van al jouw relaties? Er is een weg naar Kennis. Er is vaardigheid en verlangen voor nodig. Het kost tijd om beide te ontwikkelen. Je moet leren de waarheid te waarderen en niet datgene te waarderen wat niet waar is en het kost tijd om te leren die twee te onderscheiden en te herkennen. Het kost tijd om te leren datgene wat onwaar is je niet tevreden stelt en dat de waarheid je wel tevreden stelt. Dit moet met vallen en opstaan en door middel van contrast worden geleerd. Naarmate je dichter bij Kennis komt, wordt je leven vollediger, zekerder en directer. Als je ervan weggaat, kom je weer in verwarring, frustratie en woede terecht.

BESTEED VANDAAG TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES, die geen meditatieoefeningen zullen zijn, minstens 15 minuten aan het bedenken van alle manieren om toegang tot Kennis te krijgen. Schrijf op een vel papier alle manieren op om tot Kennis te komen. Besteed hier beide oefenperiodes aan en put alle mogelijkheden uit die in je opkomen. Probeer heel specifiek te zijn. Gebruik je verbeelding, maar breng routes in kaart die voor jou heel reëel en betekenisvol lijken. Op deze manier zul je weten hoe je denkt een weg te vinden naar Kennis, en hierdoor zul je inzien dat God de weg naar Kennis kent.

OEFENING 37: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 38

GOD KENT DE WEG NAAR KENNIS.

HOE KUN JE DE WEG VINDEN WANNEER JE BENT VERDWAALD? Hoe kun je zekerheid kennen wanneer je het tijdelijk zo belangrijk vindt? Hoe kun je de kracht van je eigen leven kennen, wanneer je zo geïntimideerd wordt door de dreiging van verlies en vernietiging? Het leven is aardig voor je, want het biedt niet alleen de beloning, maar ook de weg naar de beloning. Als het aan jou werd overgelaten, dan zou het inderdaad wreed zijn, want je zou iedere mogelijkheid uit moeten proberen die je maar zou kunnen bedenken, en dan zou je de mogelijkheden hebben die anderen hebben bedacht en zelfs de mogelijkheden om Kennis te bereiken die anderen met succes hebben toegepast, maar die in feite misschien niet goed voor je werken. Hoe kun je dit volbrengen tijdens je korte tijdspanne in de wereld en je vitaliteit behouden? Hoe kun je je stimulans voor Kennis behouden wanneer er zoveel manieren zijn de je teleur zullen stellen?

PUT VANDAAG MOED UIT DE WETENSCHAP dat God de weg naar Kennis kent, en je alleen de weg hoeft te volgen die gegeven wordt. Op deze manier komt Kennis eenvoudig naar boven omdat zij erkend wordt, want alleen God kent Kennis in jou, en alleen Kennis in jou kent God. Naarmate de twee samen resoneren, worden ze allebei duidelijker. Hierin, vind je vrede.

VANDAAG TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES, elk van 30 minuten, oefen zwijgzaam, in stilte, de aanwezigheid van God te voelen. Niet nadenken over God, niet speculeren, je niets afvragen, niet twijfelen, maar gewoon voelen. Het is geen illusie waar je je nu op concentreert, ook al ben je gewend om je te concentreren op illusies. In stilte en rust wordt alles duidelijk. God is heel stil want God gaat nergens naartoe. Als je stil wordt, zul je de kracht van God voelen.

OEFENING 38: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 39

DE KRACHT VAN GOD IS MET MIJ.

DE KRACHT VAN GOD IS MET JE. Deze bevindt zich binnen je kennis. Leer dan om je Kennis terug te winnen, en je zult leren om de kracht die God je heeft gegeven terug te winnen, en je zult ook je eigen kracht herwinnen, want je kracht zal nodig zijn om de kracht van God te benaderen. Dus alles wat waarachtig krachtig is en alles wat waarlijk goed is, zal in jou en in God bevestigd worden. Laat deze dag dan een dag zijn om deze aanwezigheid en deze kracht in je leven te ervaren. Je hoeft geen droombeeld van God te vormen. Je hoeft geen foto’s of beelden te hebben om je begrip of geloof te versterken. Je hoeft alleen maar gebruik te maken van de oefeningen die hier gegeven worden.

GA IN JE TWEE DIEPE MEDITATIEOEFENINGEN VAN ELK 30 MINUTEN opnieuw de stilte binnen en sta jezelf toe om de kracht van God te voelen. Gebruik je eigen kracht om je geest te richten en laat je niet weerhouden door twijfels of angsten. De kracht van God vertegenwoordigt het mysterie van je leven, want het vertegenwoordigt de kracht die je hebt meegebracht van God om deze op de juiste manier te gebruiken in de wereld in overeenstemming met het Grotere Plan. Sta jezelf dan toe om toegewijd, in eenvoud en in nederigheid te oefenen, zodat je de kracht van God kunt voelen.

OEFENING 39: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 40

VANDAAG ZAL IK DE KRACHT VAN GOD VOELEN.

DE KRACHT VAN GOD IS ZO VOLKOMEN EN ZO ALOMVATTEND dat deze alles bezielt. Alleen die geesten die afgescheiden zijn en zich verliezen in het waarderen van hun eigen gedachten kunnen mogelijkerwijs afgescheiden zijn van de grote welwillendheid van God. Zij die gehoor geven aan God worden te zijner tijd Gods Boodschappers, zodat zij de giften van Genade kunnen schenken aan hen die in verwarring achterblijven.

Alle schijnbare krachten van jouw wereld – de natuurkrachten, het onvermijdelijke van je dood, de altijd aanwezige dreiging van ziekte, verlies en vernietiging en alle optredende conflicten – zijn allen tijdelijke bewegingen in de grote stilte van God. Het is de grote stilte die je oproept terug te keren naar de vrede en het volledige welbehagen van God, maar je moet je voorbereiden.

VANDAAG BEREID JE JE VOOR TIJDENS JE OEFENPERIODES VAN 30 – MINUTEN. Probeer tijdens de stilte meditatie de kracht van God te voelen. Je hoeft geen magische beelden op te roepen, want deze kracht is iets wat je kunt voelen, want ze is overal. Ongeacht je omstandigheid of conditie, al dan niet gunstig voor je ontwikkeling, kun je vandaag de kracht van God voelen.

OEFENING 40: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 41

IK BEN NIET BEVREESD VOOR DE KRACHT VAN GOD.

DEZE BEKRACHTIGING IS ZO BELANGRIJK  VOOR JOUW GELUK, want je moet opnieuw op de kracht van liefde en de kracht van God leren vertrouwen. Hiervoor moet je je voormalige ideeën, veronderstellingen en evaluaties van pijnlijke ervaringen uit het verleden loslaten. Het is pijnlijk om afgescheiden te zijn van datgene waar je boven alles van houdt en de enige manier om deze afgescheiding in stand te houden, is om dat wat je liefhebt te verguizen, het een kwade bedoeling toe te schrijven en dan schuldgevoelens in jezelf op te wekken. Om de kracht van God te voelen en te accepteren, moet je kwaadaardigheid en schuldgevoel loslaten. Je moet datgene wat het meest natuurlijk is durven te onderzoeken. Het is alsof je tegelijkertijd een nieuwe weg inslaat en thuiskomt.

OEFEN DAN IN STILTE VANDAAG in het voelen van de kracht van God. Zoek niet naar antwoorden van God. Je hoeft helemaal niet te spreken, maar alleen maar aanwezig te zijn, want als je leert om in relatie staan met datgene wat de bron is van al je relaties, kan de informatie die je nodig hebt gemakkelijk naar je toe komen om je te begeleiden, te troosten en je te corrigeren wanneer dat nodig is. Maar eerst moet je de kracht van God voelen, en hierin zul je jouw eigen kracht vinden.

OEFENING 41: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 42

TERUGBLIK

BEKIJK VANDAAG TIJDENS JE TERUGBLIK alle instructies van de afgelopen week en jouw ervaringen tijdens het oefenen. Let er vandaag vooral op hoe diep en hoe zorgvuldig je oefent. Zorg ervoor dat je de lessen niet verandert of aanpast aan je smaak of verwachtingen. Vergeet niet dat je enkel het leerplan hoeft te volgen om de ware beloningen te ontvangen. Jouw aandeel is klein. Ons aandeel is groot. Wij geven de middelen. Jij hoeft ze alleen maar te volgen, in vertrouwen en in ware verwachting. Door dit te doen zal je geduld, onderscheidingsvermogen, vertrouwen, consistentie en eigenwaarde ontwikkelen. Waarom eigenwaarde? Omdat je jezelf hogelijk moet waarderen om jezelf toe te staan de grote geschenken van Kennis te benaderen. Niets anders zal de zelfhaat en het gebrek aan zelfvertrouwen vollediger en doelmatiger ongedaan maken dan het ontvangen van de geschenken die voor jou bestemd zijn.

BEKIJK DAAROM TIJDENS JE ENE LANGE OEFENPERIODE VAN VANDAAG opnieuw de oefeningen van de afgelopen week. Kijk en zie zonder oordeel wat aangeboden werd, wat je hebt gedaan en wat mogelijk gedaan kan worden om je oefeningen te verdiepen, zodat je de voordelen ervan directer kunt ervaren. Als je problemen hebt, herken dan de problemen en probeer ze te corrigeren. Wees de komende week meer betrokken. Door dat te doen corrigeer je je gebrek aan zelfvertrouwen en je verwarring louter door het sturen van je wil.

OEFENING 42: Een lange oefenperiode.

Stap 43

HET IS MIJN WIL OM GOD TE KENNEN.

HET IS JE WIL OM GOD TE KENNEN. Dat is je ware wil. Ieder ander verlangen of motivatie is om hieraan te ontsnappen, hetgeen jouw wil vertegenwoordigt. Het is jouw wil waar je angstig voor bent geworden. Je bent bang voor wat je weet en diep van binnen voelt. Dit leidt ertoe dat je je toevlucht zoekt tot andere dingen die jou niet vertegenwoordigen, en daarin verlies je je identiteit en probeer je een identiteit te construeren die gerelateerd is aan die dingen waaraan je hebt geprobeerd te ontsnappen. In afzondering ben je ongelukkig, maar gerluk wordt teruggevonden in relaties.

HET IS JOUW WIL OM GOD TE KENNEN. Wees niet bang voor je wil. Je bent door God geschapen. Het is Gods wil om jou te kennen. Het is jouw wil om God te kennen. Er bestaat geen andere wil. Alle andere motieven zijn louter uit verwarring en angst ontstaan. God kennen geeft God kracht en geeft ook jou kracht.

OEFEN VANDAAG IN JE TWEE OEFENPERIODEN, in stille meditatie, het voelen van de kracht van je eigen wil. Laat je geest niet vertroebelen door angst en twijfel. Je hoeft niet te proberen de wil van God te voelen. Die is er gewoon. Het vereist alleen je aandacht om die te herkennen. Oefen daarom diepgaand door gewoon aanwezig te zijn bij deze ervaring.

OEFENING 43: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 44

IK WIL MIJN EIGEN KRACHT LEREN KENNEN.

DEZE BEVESTIGING VIND JE MISSCHIEN HEEL ACCEPTABEL omdat je er in je huidige omstandigheden direct behoefte aan hebt, maar de bevestiging gaat veel dieper dan je in eerste instantie misschien beseft. Je hebt veel meer kracht dan waarop je aanspraak hebt gemaakt, maar die kan pas volledig worden gerealiseerd als de toepassing ervan gericht is op een manier die je daadwerkelijk herstelt en je ware vermogens naar voren brengt.

HOE KUN JE JE KRACHT BENADEREN wanneer je je zwak en hulpeloos voelt, als je je onwaardig voelt, als je gebukt gaat onder schuldgevoelens of verwarring of als je in woede anderen de schuld geeft van je eigen klaarblijkelijke falen? Je kracht opeisen betekent alles loslaten wat je tegenhoudt. Je laat je belemmeringen niet los door te beweren dat ze niet bestaan. Je laat ze los, omdat je de waarde inziet van iets wat groter is. De belemmering is slechts een teken dat je er doorheen moet. Je eigen kracht wordt dan ontwikkeld. Je zoekt je kracht, en je gebruikt die om je kracht te vinden. We willen dat je je kracht kent en deze namens jezelf gebruikt.

PROBEER VANDAAG IN JE TWEE MEDITATIEOEFENINGEN, in stilzwijgen en stilte, je eigen kracht te voelen. Laat je niet door louter gedachten weerhouden, want angsten en twijfels zijn slechts gedachten – vluchtige dingen die als wolken je geest passeren. Achter de wolken van de geest bevindt zich het grote universum van Kennis. Laat daarom de wolken je zicht op de sterren daarboven niet belemmeren.

OEFENING 44: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 45

ALLEEN KAN IK NIETS DOEN.

ALLEEN KAN JE NIETS DOEN. Niets is ooit alleen bereikt, zelfs niet in jouw wereld. Niets is ooit alleen gecreëerd, zelfs niet in je geest. Er valt geen eer te behalen aan iets alleen doen. Alles is een gezamenlijke inspanning. Alles is het product van relatie.

VERLAAGT DIT JOU ALS INDIVIDU? Zeer zeker niet. Het geeft je het kader en het begrip om je ware vaardigheden te verwezenlijken. Je bent groter dan je individualiteit en dus kun je vrij zijn van haar beperkingen. Je werkt door het individu dat jij op persoonlijk vlak bent, maar je bent groter dan dit. Accepteer de beperkingen van een beperkt zelf, en vraag niet van een beperkt zelf om God te zijn anders zal je het zwaar belasten en grote verwachtingen opleggen en het vervolgens straffen voor zijn mislukkingen. Dit leidt tot zelfhaat. Dit leidt tot afkeer van je fysiek leven en tot misbruik van jezelf op persoonlijk, emotioneel en lichamelijk vlak. Accepteer je beperkingen, zodat je de grootsheid in je leven kan accepteren.

CONCENTREER JE DAAROM NU IN JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG met je ogen open op je beperkingen. Herken ze. Beoordeel ze niet als goed of fout. Herken ze gewoon. Dit geeft je nederigheid en in nederigheid verkeer je in een positie om grootsheid te ontvangen. Als je je beperkingen verdedigt, hoe kun je dan ontvangen wat hen overstijgt?

OEFENING 45: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 46

IK MOET KLEIN ZIJN OM GROOT TE ZIJN.

IS HET TEGENSTRIJDIG DAT JE KLEIN MOET ZIJN om groot te zijn? Het is niet tegenstrijdig als je de betekenis ervan begrijpt. Door je beperkingen te erkennen kun je binnen een beperkte context zeer succesvol werken. Dit laat een grotere realiteit zien dan die je eerder had kunnen beseffen. Je grootsheid moet niet alleen gebaseerd zijn op hoop of hooggestemde verwachtingen. Ze moet niet gebaseerd zijn op idealisme, maar op echte ervaring. Sta jezelf toe om klein te zijn, en je zult ervaren dat grootsheid bij je is en dat grootsheid deel van je uitmaakt.

STA JEZELF TOE IN DEZE TWEE OEFENPERIODES beperkt te zijn, maar zonder oordeel. Er is geen veroordeling. Gebruik je geest actief om je te concentreren op je beperkingen. Concentreer je zonder te oordelen. Kijk objectief. Je bent voorbestemd om een voertuig te zijn voor een Grotere Realiteit die zich in deze wereld wil uitdrukken. Je communicatiemiddel is vrij beperkt, maar het is volledig toereikend om de taak te volbrengen die jij moet volbrengen. Door de beperkingen ervan te accepteren, kun je het onderliggend mechanisme begrijpen en er constructief mee leren werken. Dan is het niet langer een beperking, maar een vorm om je vreugdevol uit te drukken.

OEFENING 46: Twee oefenperiodes van 15 minuten.

Stap 47

WAAROM HEB IK LERAREN NODIG?

JE ZULT DEZE VRAAG VROEG OF LAAT STELLEN en misschien wel bij veel gelegenheden. Dat je deze vraag zou stellen, berust op je verwachtingen van jezelf. Maar als je zorgvuldig naar je leven kijkt, zul je zien dat je onderricht nodig hebt gehad voor alles wat je hebt geleerd. Misschien lijken dingen die je in jezelf voelde door jou te zijn gecreëerd, maar ze zijn ook het gevolg van onderricht. Je bent door middel van relaties voorbereid op alles wat je hebt geleerd, of het nu gaat om een praktische vaardigheid of een dieper inzicht. Als je dit beseft krijg je grote waardering voor relaties en een volledige bevestiging van de kracht van het leveren van een bijdrage in de wereld.

ALS JE VAN PLAN WAS OM HET LEREN VAN EEN VAARDIGHEID EERLIJK TE BENADEREN, moet je eerst onderkennen hoeveel je niet weet, dan moet je herkennen hoeveel je moet leren, en dan moet je zoeken naar de best mogelijke vorm van onderricht. Dit moet gelden voor het terugwinnen van Kennis. Je moet je realiseren hoe weinig je weet, hoeveel je moet weten en dan het onderricht ontvangen dat wordt verstrekt. Is het een zwakte om een leraar nodig te hebben? Nee. Het is een eerlijke herkenning op basis van een eerlijke evaluatie. Als je je realiseert hoe weinig je weet en hoeveel je moet weten en de kracht van Kennis zelf, zul je begrijpen hoe voor de hand liggend dit is. Hoe kun je geven aan degenen die denken dat ze al hebben, terwijl ze in werkelijkheid arm zijn? Dat kan je niet. En hun armoede zal door hen zelf worden veroorzaakt en in stand worden gehouden..

WAAROM HEB JE EEN LERAAR NODIG? Omdat je moet leren. En je moet datgene wat je geleerd hebt en je tegenhoudt afleren. Denk in je twee oefenperioden van vandaag, met je ogen dicht in meditatie, na over de vraag waarom je een Leraar nodig hebt. Observeer alle gedachten die lijken aan te geven dat je het in je eentje zou kunnen doen als je slim genoeg of sterk genoeg was of aan een andere kwalificatie zou voldoen. Als deze verwachtingen zich voordoen, herken ze dan voor wat ze zijn. Ze zorgen ervoor dat je onwetend blijft door jezelf een adequate leermeester te verklaren. Je kunt jezelf niet leren wat je niet weet, en de poging daartoe herhaalt alleen maar oude informatie en bind je sterker aan waar je nu bent.

HERKEN DAAROM IN DE OEFENING VAN VANDAAG je behoefte aan echt onderricht en je weerstand, als die er is, tegen het voorhanden zijn van waar onderricht dat nu beschikbaar is voor je.

OEFENING 47: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 48

WAAR ONDERRICHT IS VOOR MIJ BESCHIKBAAR.

WAAR ONDERRICHT IS BESCHIKBAAR. Het heeft op je gewacht tot je het punt van volwassenheid had bereikt waar je de noodzaak ervan in je leven inzag. Dit zorgt voor een ware leergierigheid. Het komt voort uit het herkennen van je beperkingen in het licht van wat je werkelijk nodig hebt. Je moet van jezelf houden om een student van Kennis te worden en voortdurend van jezelf houden om verder te gaan. Er is geen ander obstakel in het leerproces dan dit. Zonder liefde is er angst, want niets anders kan de liefde vervangen. Maar liefde is niet vervangen, en ware hulp is voor jou beschikbaar.

PROBEER IN JE TWEE MEDITATIE OEFENINGEN VAN VANDAAG de aanwezigheid van die ware hulp te voelen. Voel dit in stilte en in rust in je leven en om je heen. Deze meditatieoefeningen zullen een grotere gevoeligheid in je beginnen te ontsluiten, een heel nieuw gevoel. Je zult dingen beginnen te onderscheiden die aanwezig zijn, ook al kun je ze niet zien. Je zult in staat zijn om te reageren op ideeën en informatie, ook al kun je de bron van de boodschap nog niet horen. Dit is het feitelijke creatieve denkproces, want mensen krijgen ideeën, ze creëren ze niet. Je maakt deel uit van een groter leven. Je persoonlijke leven is het middel om dit tot uitdrukking te brengen. Je individualiteit wordt dan meer gecultiveerd en vrolijker, niet langer een gevangenis voor je, maar je vreugdevolle uitdrukkingsvorm.

WARE ONDERSTEUNING IS VOOR JE BESCHIKBAAR. Oefen deze dag in het voelen van haar blijvende aanwezigheid in je leven.

OEFENING 48: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 49

TERUGBLIK

DIT MARKEERT DE AFRONDING VAN JE ZEVENDE OEFENWEEK. In deze Terugblik wordt je gevraagd om terug te kijken op alle zeven oefenweken, alle instructies te herhalen en je je ervaring bij de toepassing van elk oefenweekend te herinneren. Dit kan een aantal langere oefenperioden vergen, maar het is heel belangrijk dat je begrijpt wat het betekent om een student te zijn en hoe het leren eigenlijk is gegaan.

WEES ER ZEER OP BEDACHT OM JEZELF ALS STUDENT NIET TE BEOORDELEN. Je verkeert niet in de positie om jezelf als student te beoordelen. Je hebt de criteria niet, want je bent geen leraar van Zelfkennis. Je zult merken dat sommige van je mislukkingen tot grotere successen zullen leiden en dat sommige van je vermeende successen tot mislukkingen kunnen leiden. Dit onderstreept je hele evaluatiesysteem en brengt je tot meer herkenning. Dit maakt het mogelijk dat je compassie hebt met jezelf en met anderen die je nu beoordeelt op hun successen en hun mislukkingen.

KIJK DAN TERUG OP DE EERSTE ACHTENVEERTIG OEFENLESSEN.

Probeer je te herinneren hoe je op elke stap hebt gereageerd en hoe diepgaand je erbij betrokken was. Probeer naar je successen, je prestaties en je struikelblokken te kijken. Je bent zo ver gekomen. Gefeliciteerd! Je bent geslaagd voor de eerste test. Voel je nu bemoedigd om door te gaan, want Kennis is bij je.

OEFENING 49: Meerdere lange oefenperiodes.

Stap 50

VANDAAG ZAL IK MET KENNIS ZIJN.

WEES VANDAAG MET KENNIS zodat je de zekerheid en de kracht van Kennis tot je beschikking hebt. Laat Kennis je stilte geven. Laat Kennis je kracht en bekwaamheid geven. Laat Kennis je onderrichten. Laat Kennis je het universum onthullen zoals het werkelijk bestaat, niet zoals jij het beoordeelt.

OEFEN TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES, in stilte het voelen van de kracht van Kennis. Stel geen vragen. Dat is nu niet nodig. Trek de werkelijkhied van je streven niet in twijfel, want dat is een verspilling en zinloos. Je kunt pas weten als je ontvangt en om te ontvangen moet je vertrouwen hebben in je neiging om te weten.

WEES VANDAAG MET KENNIS. Laat je niet afleiden tijdens je oefen periodes. Je hoeft alleen maar te ontspannen en aanwezig te zijn. Vanuit deze oefeningen zal een grotere aanwezigheid worden herkend en dit zal je angsten beginnen te verlichten.

OEFENING 50: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

STAP 51

LAAT ME MIJN ANGSTEN HERKENNEN ZODAT IK DE

WAARHEID DAARACHTER KAN ZIEN.

JE HINDERNISSEN MOETEN WORDEN HERKEND om erachter te kunnen kijken. Als ze worden genegeerd of ontkend, als ze worden beschermd of bij andere namen worden genoemd zal je de aard van je belemmering niet beseffen. Je zult niet begrijpen wat je beklemt. Je leven komt niet voort uit angst. Je Bron komt niet voort uit angst. Om je angst te kunnen herkennen, moet je je realiseren dat je deel uitmaakt van iets dat groter is. Als je dit inziet, kun je leren om objectief te worden over je leven en je huidige omstandigheden te begrijpen zonder jezelf te veroordelen, want je moet jezelf onder deze omstandigheden ontwikkelen. Je moet beginnen waar je bent. Hiervoor moet je je sterke en zwakke punten inventariseren.

EVALUEER IN JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG het bestaan van je angsten en herinner jezelf eraan dat jouw werkelijkheid daarbuiten ligt, maar dat je ze moet herkennen om de schadelijke aanwezigheid ervan in je leven te begrijpen. Sluit je ogen en herhaal het idee voor vandaag; denk vervolgens na over elke angst die in je opkomt. Herinner jezelf eraan dat de waarheid zich achter deze specifieke angst bevindt. Laat alle angsten opkomen en evalueer ze op deze manier.

OM ZONDER ANGST TE ZIJN, MOET JE ANGST BEGRIJPEN – het mechanisme, de invloed op mensen en het gevolg ervan in de wereld. Je moet dit herkennen zonder misleiding en zonder voorkeur. Je bent een groots wezen dat werkt binnen een beperkte context, in een beperkte omgeving. Als je de beperkingen van je omgeving en de beperkingen van je voertuig begrijpt zul je niet langer een afkeer van jezelf hebben vanwege je beperkingen.

OEFENING 51: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 52

IK BEN VRIJ OM DE BRON VAN MIJN KENNIS TE VINDEN.

DE BRON VAN KENNIS BESTAAT BINNENIN JE en ook om je heen. Je kunt niet onderscheiden waar de bron van Kennis zich bevind, want die is overal aanwezig. Je leven is gered omdat God Kennis in je heeft geplaatst. Maar pas als je Kennis naar boven laat komen en je haar geschenken laat geven zul je je van je verlossing bewust zijn. Welke andere vrijheid is vrij, behalve die vrijheid die je in staat stelt om het geschenk van je ware leven te ontvangen? Alle andere vrijheid is de vrijheid om chaotisch te zijn, de vrijheid om jezelf te benadelen. De grote vrijheid is het vinden van je Kennis en toe te laten dat ze zich via jou uitdrukt. Vandaag ben je vrij om de bron van je Kennis te vinden.

ONTVANG DE BRON VAN JE KENNIS tijdens je twee oefenperiodes. Herinner jezelf eraan dat je vrij bent om dit te doen. Sta jezelf toe de bron van je Kennis te ontvangen, ongeacht je angst of bezorgdheid, ongeacht elk gevoel van schuld of schaamte. Vandaag ben je vrij om de bron van je Kennis te ontvangen.

OEFENING 52: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

STAP 53

MIJN GAVEN ZIJN VOOR ANDEREN.

JE GAVEN ZIJN BEDOELD OM AAN ANDEREN TE GEVEN, maar eerst moet je je gaven herkennen en ze onderscheiden van de ideeën waardoor ze worden beperkt, verandert, of ontkent. Hoe kun je jezelf begrijpen, behalve binnen de context van bijdrage aan anderen? Alleen kun je niets doen. Alleen heb je geen betekenis. Dat komt doordat je niet alleen bent. Je zult dit zien als een last en een bedreiging totdat je de grote betekenis ervan inziet en de gave die het werkelijk is. Het is de redding van je leven. Wanneer het leven jou terugwint, win jij het leven terug en ontvang je al haar beloningen, die ver uitstijgen boven alles wat je jezelf zou kunnen geven. De waarde van je leven gaat in vervulling en wordt duidelijk zichtbaar door je bijdrage aan anderen, want zolang die bijdrage er niet is, kun je jezelf slechts gedeeltelijk verwerkelijken – je waarde, je doel, je betekenis en je richting.

VOEL TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG je verlangen om een bijdrage te leveren aan anderen. Je hoeft nu niet te bepalen wat je wilt bijdragen. Dat is niet zo belangrijk als je verlangen om een bijdrage te leveren, want de vorm van de bijdrage zal in de loop van de tijd duidelijk voor je worden en zal zich ook verder ontwikkelen. Het is je verlangen om een bijdrage te leveren, ontstaan uit ware motivatie, dat je deze dag vreugde zal geven.

OEFENING 53: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 54

IK ZAL NIET IN IDEALISME LEVEN.

WAT IS IDEALISME ANDERS DAN IDEEËN OVER ZAKEN WAAR MEN OP HOOPT op basis van teleurstelling? Je idealisme omvat jezelf, je relaties en de wereld waarin je leeft. Het omvat God en het leven en alle ervaringsgebieden die je je kunt voorstellen. Zonder ervaring is er idealisme. Idealisme kan in het begin behulpzaam zijn, want daardoor kan je de juiste kant opgaan, maar je moet je conclusies of je identiteit er niet op baseren, want alleen ervaring kan je geven wat voor jou waar is en wat je volledig kunt accepteren. Laat je niet door idealisme leiden, want Kennis is hier om je te leiden.

HERKEN DE OMVANG VAN JE EIGEN IDEALISME in je twee oefenperiodes van vandaag. Observeer zorgvuldig wat je wilt zijn, hoe je wilt dat jouw wereld eruit ziet en hoe je wilt dat je relaties eruit zullen zien. Herhaal het idee van vandaag en onderzoek met gesloten ogen elk van je idealen. Ook al zien je idealen er misschien heilzaam uit en lijken ze je verlangen naar liefde en harmonie te vertegenwoordigen, ze houden je in feite tegen, want ze vervangen dat wat jou de werkelijke geschenken zou geven die je zoekt.

OEFENING 54: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 55

IK ZAL DE WERELD ACCEPTEREN ZOALS ZE IS.

IDEALISME IS DE POGING OM DE WERELD NIET TE ACCEPTEREN ZOALS DIE IS. Het rechtvaardigt beschuldiging en veroordeling. Het schept verwachtingen van een leven dat nog niet bestaat en maakt je op die manier kwetsbaar voor grote teleurstelling. Jouw idealisme versterkt je veroordeling.

ACCEPTEER DE WERELD ZOALS DIE IS, niet zoals je wilt dat die is. Met acceptatie komt liefde, want je kan geen wereld liefhebben waarvan je wenst dat die bestaat. Je kunt slechts een wereld liefhebben die is zoals ze is. Accepteer jezelf nu zoals je bent en het ware verlangen naar verandering en vooruitgang zal op natuurlijke wijze in je naar boven komen. Idealisme rechtvaardigt veroordeling. Zie deze grote waarheid in en je zult een meer directe en diepgaande ervaring beginnen te krijgen van het leven en van hetgeen oprecht is en niet is gebaseerd op hoop of verwachting, maar op ware betrokkenheid.

CONCENTREER JE VANDAAG DAAROM TIJDENS JE TWEE OEFENPERIODES VAN 30 MINUTEN op het accepteren van dingen, precies zoals ze zijn. Je keurt hiermee geweld, conflict of onwetendheid niet goed. Je accepteert slechts de bestaande condities, zodat je er constructief mee aan de slag kunt gaan. Zonder deze acceptatie heb je geen vertrerkpunt voor ware betrokkenheid. Laat de wereld precies te zijn zoals ze is, want het is deze wereld die jij bent komen dienen.

OEFENING 55: Twee oefenperiodes van 30 minuten.

Stap 56

TERUGBLIK

KIJK TIJDENS DE TERUGBLIK VAN VANDAAG TERUG OP DE LESSEN van de afgelopen week en je betrokkenheid erbij. Probeer te begrijpen dat hoewel de vooruitgang op het eerste gezicht langzaam lijkt te gaan, dat wat langzaam en regelmatig verloopt veel vooruitgang zal opleveren. Consequent toegepaste betrokkenheid zal je rechstreeks naar je vervulling brengen.

WIJ HERINNEREN JE ER IN JE TERUGBLIK OPNIEUW AAN dat je je moet onthouden van een oordeel over jezelf als je niet aan je verwachtingen hebt voldaan. Besef slechts wat er nodig is om de instructies op te volgen zoals ze worden gegeven en wees er zo volledig mogelijk bij betrokken. Onthoud dat je leert om te leren en onthoud dat je leert om je eigenwaarde en je ware kwaliteiten terug te winnen.

OEFENING 56: Een lange oefenperiode.

Stap 57

VRIJHEID IS MET MIJ.

VRIJHEID VERBLIJFT BINNENIN JOU, wachtend om binnenin jou te worden geboren, wachtend om te worden herwonnen en geaccepteerd, wachtend om te worden geleefd en toegepast en wachtend om te worden geëerd en gevolgd. Jij die hebt geleefd onder het gewicht van je eigen verbeelding, jij die een gevangene van je eigen gedachten en de gedachten van anderen bent geweest, jij die geïntimideerd en bedreigd bent geweest door de verschijningen van deze wereld, heb nu hoop want binnenin jou bevindt zich ware vrijheid. Zij wacht op jou. Je hebt haar meegenomen vanuit jouw Aloude Thuis. Je draagt haar met je mee, iedere dag, ieder moment.

BINNEN DIT PROGRAMMA VAN ONTWIKKELING, leer je nu om je naar vrijheid toe te keren en je af te keren van de angst en de duisternis van je eigen verbeelding. In vrijheid zal je stabiliteit en consequentheid vinden. Dit zal je de basis geven om je liefde en gevoel van eigenwaarde op te bouwen, en deze basis zal niet worden ondermijnd door de wereld, omdat het groter is dan de wereld. Het is niet ontstaan uit de misvatting van afgescheidenheid. Het is ontstaan uit de waarheid van je volledige opneming in het leven.

HERHAAL IEDER UUR HET IDEE VAN VANDAAG en neem een moment om te voelen dat vrijheid bij je is. Zodra je dichter bij vrijheid komt gedurende de dag, zal je in staat zijn om steeds duidelijker in te zien wat jou tegenhoudt. Je zal je realiseren dat het alleen je gehechtheid aan je eigen gedachten is, wat je tegenhoudt. Het is je interesse in je eigen verbeelding wat je tegenhoudt. Dit zal je last verlichten, en je zal inzien dat er een werkelijke keuze beschikbaar is. Dit inzicht zal je vandaag de kracht geven om tot vrijheid te komen.

Herhaal het idee van vandaag,in je twee meditatie oefeningen en probeer om je geest stil te laten zijn, wat het begin is van zijn vrijheid. Deze oefening in stilte zal je geest in staat stellen de banden te verbreken die het bindt – zijn onvergeeflijkheid van het verleden, zijn zorgen over de toekomst en zijn vermijden van het heden. In stilte rijst je geest boven alles wat het klein, verborgen en geïsoleerd houdt binnenin zijn eigen duisternis. Hoe dichtbij is vrijheid vandaag voor jou die alleen stil hoeft te zijn om het te ontvangen. En hoe groot is je beloning, jij die naar de wereld bent gekomen, want vrijheid is met jou.

OEFENING 57: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefenen.

Stap 58

KENNIS IS MET MIJ.

VANDAAG BEKRACHTIGEN WIJ DE AANWEZIGHEID VAN KENNIS in je leven. Reclameer deze bekrachtiging ieder uur en neem dan een moment om deze aanwezigheid proberen te ervaren. Je moet het voelen. Je kunt het niet enkel bedenken, want Kennis moet ervaren worden. Herhaal deze bekrachtiging ieder uur één maal en probeer de betekenis te voelen, in welke omstandigheid je je vandaag ook bevindt. Je zal erachter komen dat er vele situaties zijn waarvan je dacht dat ze ongeschikt waren om te oefenen waar je kunt oefenen. Op deze manier zul je merken dat je de macht hebt je ervaring de baas te zijn om aan je ware tendensen te voldoen, en je zal ontdekken dat iedere omstandigheid een geschikte omgeving is voor ware voorbereiding en eigen inspanning.

PROBEER IEDER UUR TE OEFENEN. Blijf je bewust van je tijd. Maak je je geen zorgen wanneer een uur gemist wordt, maar wijd jezelf opnieuw tijdens de overgebleven uren aan de oefeningen als je verder gaat. Kennis is met je vandaag. Wees vandaag met Kennis.

OEFENING 58: Ieder uur oefenen.

Stap 59

VANDAAG LEER IK GEDULD.

HET IS HEEL MOEILIJK VOOR EEN GEEST die GEKWELD IS om geduldig te zijn. Het is heel moeilijk voor een geest die rusteloos is om geduldig te zijn. Het is heel moeilijk voor een geest die al zijn waarde gezocht heeft in tijdelijke dingen om geduldig te zijn. Alleen voor het najagen van iets groters is geduld noodzakelijk omdat het een grotere inzet vergt. Denk aan je leven in termen van lange-termijn ontwikkeling, niet in termen van onmiddellijke sensatie en gewin. Kennis is niet slechts een prikkeling. Het is de diepte van een kracht die universeel en eeuwig is, en zijn grootsheid is aan je gegeven om te ontvangen en te schenken.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR en bekrachtig dat je zal leren geduldig te zijn en dat je je leven zal observeren in plaats van kritisch te zijn op je leven. Bevestig dat je objectief zal worden over je kunnen en je omstandigheden zodat je hieraan een grotere zekerheid kunt toekennen.

LEER VANDAAG GEDULD EN LEER GEDULDIG. Op deze manier zal je sneller, zekerder en liefdevoller vooruitgaan.

OEFENING 59: Ieder uur oefenen.

Stap 60

IK ZAL VANDAAG NIET OORDELEN OVER DE WERELD.

ZONDER JE OORDELEN KAN KENNIS AANGEVEN wat je moet doen en wat je moet begrijpen. Kennis stelt een groter oordeel voor, maar het is een oordeel dat heel anders is dan dat van jou, want het komt niet uit angst voort. Het bevat geen woede. Het is altijd bedoeld om te dienen en te ondersteunen. Het is rechtvaardig, doordat het ware erkenning geeft aan ieders huidige staat zonder hun betekenis of bestemming te onderschatten.

OORDEEL VANDAAG NIET OVER DE WERELD zodat je de wereld kunt zien zoals zij is. Oordeel vandaag niet over de wereld zodat je de wereld kunt accepteren zoals zij is. Laat de wereld precies zo zijn als zij is zodat je haar kunt erkennen. Wanneer de wereld eenmaal erkend is, zal je inzien hoezeer zij je nodig heeft en hoeveel je eraan zou willen geven. De wereld heeft geen terechtwijzing nodig. Zij heeft dienstverlening nodig. Zij heeft waarheid nodig. En zij heeft bovenal Kennis nodig.

NEEM VANDAAG IEDER UUR EEN MOMENT om zonder oordeel naar de wereld te kijken. Herhaal de bekrachtiging voor vandaag en besteed een moment aan het kijken naar de wereld zonder oordeel. Ongeacht welke vorm je mag zien, of het je plezier doet of niet, of je het mooi vindt of lelijk, of je het waardig vindt of onwaardig, kijk ernaar zonder oordeel.

OEFENING 60: Ieder uur oefenen.

Stap 61

LIEFDE GEEFT VAN ZICHZELF VIA MIJ.

LIEFDE SCHENKT VAN ZICHZELF VIA JOU wanneer je klaar bent om haar middel tot uitdrukking te zijn. Je hoeft niet te proberen liefdevol te zijn om een gevoel van zelf-gebrek of schuld te sussen. Je hoeft niet te proberen liefdevol te zijn om de goedkeuring van anderen te winnen. Versterk je gevoel van hopeloosheid niet door er een blijde of welwillende stemming bovenop te leggen. Liefde binnenin je zal zich tot uitdrukking brengen, omdat zij voortkomt uit Kennis binnenin je, waar zij een deel van is.

HERKEN DAT LIEFDE BINNENIN JE VOOR ZICHZELF ZAL SPREKEN, wanneer je ieder uur naar de wereld kijkt. Wanneer je zonder oordeel bent, wanneer je in staat bent met de wereld te zijn zoals zij werkelijk is en wanneer je in staat bent aanwezig te zijn met anderen zoals zij werkelijk zijn, zal liefde voor zich spreken. Probeer niet liefde voor je te laten spreken. Probeer niet liefde je wensen en behoeften te laten uitdrukken, want liefde zal via je spreken. Wanneer je aanwezig bent voor liefde, dan zal je aanwezig zijn voor de wereld, en liefde zal via je spreken.

OEFENING 61: Ieder uur oefenen.

Stap 62

VANDAAG ZAL IK LEREN LUISTEREN NAAR HET LEVEN.

WANNEER JE AANWEZIG bent met DE WERELD, zal je in staat zijn de wereld te horen. Wanneer je aanwezig bent met het leven, zal je in staat zijn het leven te horen. Wanneer je aanwezig bent met God, zal je in staat zijn God te horen. Wanneer je aanwezig bent met jezelf, zal je in staat zijn jezelf te horen.

OEFEN DAAROM VANDAAG HET LUISTEREN. Oefen vandaag ieder uur in het luisteren naar de wereld om je heen en de wereld van binnen. Herhaal de bekrachtiging en breng haar dan in praktijk. Dit duurt maar een moment. Je zal ontdekken dat er ongeacht je omstandigheden een manier zal zijn om dit vandaag te oefenen. Laat je omstandigheden je niet domineren. Je kan onder hen oefenen. Je kan een manier vinden om te oefenen die geen schaamte of ongepastheid met anderen met zich meebrengt. Of je alleen bent of met anderen te maken hebt, je kan vandaag oefenen. Oefen ieder uur. Oefen in het luisteren. Oefen in het aanwezig zijn. Echt luisteren betekent dat je niet oordeelt. Het betekent dat je observeert. Vergeet niet ,dat je een vaardigheid van je geest aan het ontwikkelen die nodig zal zijn om je in staat te stellen om de grootsheid van Kennis te schenken en te ontvangen.

OEFENING 62: Ieder uur oefenen.

Stap 63

TERUGBLIK

BEOORDEEL DE AFGELOPEN WEEK ZOALS VOORHEEN en ontdek de mate van je betrokkenheid en hoe dit vergroot en versterkt kan worden. Deze week werd je oefening uitgebreid. Ze is met jou de wereld in gebracht om te worden toegepast in allerlei situaties, ongeacht je emotionele gesteldheid, ongeacht de emotionele gesteldheid van degenen die je beïnvloeden en ongeacht waar je bent en wat je aan het doen bent. Op deze manier wordt alles deel van je oefening. Zo wordt de wereld in plaats van een angstige plaats die jou onderdrukt, een plaats om Kennis te ontwikkelen.

REALISEER DE KRACHT DIE JE GEGEVEN WORDT wanneer je kunt oefenen ongeacht je emotionele gesteldheid, want je bent groter dan je emoties, en je hoeft ze niet te onderdrukken om dit te realiseren. Om objectief te worden tegenover je innerlijke gesteldheden, moet je opereren vanuit een positie vanwaar je ze kan observeren en waar je niet door hen wordt gedomineerd. Dit zal het voor jou mogelijk maken, om aanwezig te zijn met jezelf en zal je ware compassie en begrip schenken. Dan zul je geen tiran voor jezelf zijn, en zal tirannie in je leven tot een eind komen.

EVALUEER DEZE VOORBIJE WEEK IN JE LANGE oefenperiode zo zorgvuldig mogelijk, zonder te oordelen. Onthoud dat je aan het leren bent hoe te oefenen. Onthoud dat je aan het leren bent je vaardigheden te ontwikkelen. Onthoud dat je een student bent. Wees een beginnende student, want een beginnende student maakt weinig aannames en wenst alles te leren.

OEFENING 63: Een lange oefenperiode.

Stap 64

VANDAAG ZAL IK NAAR EEN ANDER LUISTEREN.

OEFEN VANDAAG OP DRIE APARTE GELEGENHEDEN in het luisteren naar een ander. Luister zonder evaluatie en zonder oordeel. Luister zonder je verstand afgeleid te laten zijn door wat dan ook. Luister simpelweg. Oefen vandaag met drie verschillende individuen. Beoefen het luisteren. Wees stil wanneer je luistert. Probeer voorbij hun woorden te horen. Probeer voorbij hun verschijning te kijken. Projecteer geen beelden op hen. Luister slechts.

OEFEN VANDAAG IN HET LUISTEREN NAAR EEN ANDER. Raak niet verwikkeld in wat ze zeggen. Je hoeft niet ongepast op hen te reageren, wanneer zij direct tot je spreken, om met hen te kunnen oefenen. Je zult je complete geest inzetten in de conversatie. Neem dan ook de tijd het luisteren te beoefenen zonder te spreken. Laat anderen zichzelf aan je uitdrukken. Je zult bemerken dat zij een grotere communicatie voor je hebben dan je in eerste instantie zou hebben voorzien. Je hoeft dit niet uit te zoeken. Beoefen vandaag eenvoudigweg het luisteren zodat je de aanwezigheid van Kennis mag horen.

OEFENING 64: Drie oefenperiodes.

Stap 65

IK BEN GEKOMEN OM TE WERKEN IN DE WERELD.

JE BENT NAAR DE WERELD GEKOMEN OM TE WERKEN. Je bent naar de wereld gekomen om te leren en bij te dragen. Je bent gekomen vanaf een plaats van rust naar een plaats van arbeid. Wanneer het werk gedaan is, gaat je naar huis, naar een plaats van rust. Dit kan alleen geweten worden en jouw Kennis zal dit aan je onthullen wanneer je er klaar voor bent.

OEFEN VOOR NU IEDER UUR. Vertel jezelf dat je naar de wereld bent gekomen om te werken, en neem dan een moment om de realiteit hiervan te voelen. Je werk is meer dan je huidige baan. Je werk is meer dan wat je nu probeert te doen met mensen en voor mensen. Je werk is meer dan wat je voor jezelf probeert te doen. Begrijp dat je niet weet wat je werk is. Dat zal aan je onthuld worden en het zal voor je evolueren, maar begrijp vandaag dat je naar de wereld bent gekomen om te werken. Dit zal je kracht, je doel en je bestemming bevestigen. Dit zal de realiteit van je Ware Thuis bevestigen, vanwaar je je gaven hebt meegebracht.

OEFENING : Ieder uur oefenen.

Stap 66

IK ZAL STOPPEN MET KLAGEN OVER DE WERELD.

KLAGEN OVER DE WERELD BETEKENT dat zij niet voldoet aan je idealisme. Klagen over de wereld betekent dat je niet herkent dat je hier bent gekomen om te werken. Klagen over de wereld helpt je niet haar toestanden te begrijpen. Klagen over de wereld betekent dat je de wereld niet begrijpt zoals zij is. Je klachten geven aan dat een zekere verwachting is teleurgesteld. Deze teleurstellingen zijn voor je nodig om de wereld beginnen te begrijpen zoals zij is en jezelf te begrijpen zoals je werkelijk bent.

GEEF JEZELF VANDAAG DEZE AFFIRMATIE en breng haar dan in praktijk. Besteed ieder uur een minuut aan het niet klagen over de wereld. Laat de uren niet onbeheerd voorbijgaan maar wees present om te oefenen. Herken de mate waarin anderen klagen over de wereld en hoe weinig het hen biedt en hoe weinig het de wereld biedt. De wereld is al veroordeeld door degenen die erin verblijven. Terwijl zij geliefd en gecultiveerd behoort te worden, moet haar moeilijke positie worden herkend en moeten haar mogelijkheden worden geaccepteerd. Wie kan klagen wanneer een omgeving is gegeven waarin Kennis kan worden herwonnen en bijgedragen? De wereld heeft slechts Kennis nodig en de expressies van Kennis. Hoe kan zij waardig zijn om veroordeeld te worden?

OEFENING 66: Ieder uur oefenen.

Stap 67

IK WEET NIET WAT IK WIL VOOR DE WERELD.

JE WEET NIET WAT JE WILT VOOR DE WERELD want je begrijpt de wereld niet, en je bent nog niet in staat geweest haar netelige positie te zien . Wanneer je inziet dat je niet weet wat je voor de wereld wilt, geeft dit je de motivatie en de kans de wereld te observeren, om opnieuw te kijken. Dit is essentieel voor je begrip. Het is essentieel voor je welzijn. De wereld zal je slechts teleurstellen als ze verkeerd wordt begrepen. Je zult slechts jezelf teleurstellen als je verkeerd begrepen wordt. Je bent naar de wereld gekomen om te werken. Herken de kans die je geboden wordt.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN. Spreek de affirmatie uit en probeer dan de waarheid hiervan te realiseren. Je weet niet wat je voor de wereld wilt, maar je Kennis weet wat het moet bijdragen. Zonder je poging Kennis te vervangen door je eigen plannen voor de wereld, zal Kennis zich vrijelijk zonder belemmering uitdrukken, en zullen jij en de wereld de grote begunstigden zijn van zijn giften.

OEFENING 67: Ieder uur oefenen.

Stap 68

IK ZAL VANDAAG DE HOOP IN MEZELF NIET VERLIEZEN.

VERLIES DE HOOP IN JEZELF NIET VANDAAG. Handhaaf je oefeningen. Handhaaf je intentie om te leren. Wees zonder conclusies. Heb deze openheid en deze kwetsbaarheid. Waarheid bestaat zonder de poging jezelf te versterken. Laat jezelf een ontvanger hiervan zijn.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR EN HERINNER JEZELF ERAAN dat je niet de hoop in jezelf zult verliezen. Verlies geen hoop in Kennis, in de aanwezigheid van je Leraren, in het welzijn van het leven of in je missie in de wereld. Laat deze dingen bevestigd worden zodat zij zich volledig aan je kunnen openbaren na verloop van tijd. Wanneer je voor ze aanwezig bent, zullen ze zo duidelijk voor je worden dat je ze in alle dingen ziet en voelt. Je visie van de wereld zal worden getransformeerd. Je ervaring van de wereld zal worden getransformeerd. En al je kracht en energie zal samenkomen om zich uit te drukken.

VERLIES VANDAAG DE HOOP IN JEZELF NIET.

OEFENING 68: Ieder uur oefenen.

Stap 69

VANDAAG ZAL IK STILTE BEOEFENEN.

BEOEFEN VANDAAG STILTE IN JE TWEE OEFENINGEN van 30-minuten. Laat je meditatie diep zijn. Geef jezelf hieraan. Ga niet de meditatie in met vragen en verzoeken. Ga de meditatie in om jezelf eraan te geven. Het is de tempel van de Ware Geest in je naar wie je jezelf brengt. Wees daarom in je oefenperiodes aanwezig en wees stil. Sta jezelf toe jezelf te baden in de luxe van leegte. Want de aanwezigheid van God wordt eerst ervaren als leegte omdat het ontbreekt aan beweging, en dan binnen deze leegte, kun je beginnen de aanwezigheid te voelen die door alle dingen heen dringt en alle betekenis geeft aan het leven.

BEOEFEN VANDAAG STILTE ZODAT JE MAG WETEN.

OEFENING 69: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 70

TERUGBLIK

VANDAAG ZIJN TIEN WEKEN VAN OEFENEN AFGEROND. Gefeliciteerd!
Je bent zo ver gekomen. Een ware student zijn betekent dat je de stappen volgt zoals ze gegeven worden. Om dit te doen moet je leren jezelf te eren, je bron van je instructie te eren, je beperkingen herkennen en je grootsheid te waarderen. Vandaar dat het zo is dat dit een dag van eerbewijs en een dag van erkenning voor je is.

BLIK TERUG OP DE LAATSTE DRIE WEKEN VAN OEFENING. Herlees de instructies en denk terug aan iedere oefenperiode. Denk terug aan wat je gaf en aan wat je niet gaf. Eer je participatie en probeer dit vandaag te versterken. Verdiep je
inzet om Kennis te verkrijgen en verdiep je ervaring om een ware volger te zijn zodat je in de toekomst een ware leider kunt leren zijn. Verdiep je ervaring om een ware ontvanger te zijn zodat je een ware gever kunt zijn.

LAAT DEZE DAG VAN TERUGBLIKKEN, dan een dag zijn van eerbewijs aan jou en een dag die je inzet versterkt. Evalueer je participatie eerlijk. Maak een inschatting van je zichtbare successen en mislukkingen. Je successen zullen je aanmoedigen, en je mislukkingen zullen je leren wat je moet doen om je ervaring te verdiepen. Dit is een dag van eerbewijs aan jou die wordt geëerd.

OEFENING 70: Verscheidene lange oefenperiodes.

Stap 71

IK BEN HIER OM EEN GROTER DOEL TE DIENEN.

JE BENT HIER OM EEN GROTER DOEL TE DIENEN, voorbij slechts overleven en de bevrediging van de dingen die je denkt te willen. Dit is waar omdat je een spirituele natuur hebt. Je hebt een spirituele oorsprong en een spirituele bestemming. Je falen in dit leven is het falen om aan je spirituele natuur te beantwoorden, die door de religies van je wereld wordt verdraaid en verfoeid en die wordt genegeerd en ontkend door de wetenschap van je wereld. Je hebt een spirituele natuur. Je hebt een groter doel te dienen. Wanneer je je neiging tot dit doel vertrouwd, zul je in staan zijn er dichtbij te komen. Wanneer je er vertrouwen in hebt dat dit je oprechte bron van liefde representeert, dan zul je jezelf ervoor openstellen en zal het een grote thuiskomst voor je zijn.

STA JEZELF TOE JE OPEN TE STELLEN tot de aanwezigheid van liefde in je leven, in je twee meditatieoefeningen vandaag. Laat jezelf de ware aanwezigheid van liefde voelen wat duidt op de aanwezigheid van een groter doel in je leven, terwijl je diep ademt en stilzit.

OEFENING 71: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 72

IK VERTROUW VANDAAG OP MIJN DIEPSTE NEIGINGEN.

VERTROUW OP JE DIEPSTE NEIGINGEN want zij zijn het vertrouwen waard, maar je moet leren ze te ontwaren en ze te onderscheiden van de vele andere verlangens, ingevingen en wensen die je voelt en die je beroeren. Je kunt dit alleen leren door ervaring. Je kunt dit leren omdat je diepste neigingen je altijd brengen naar betekenisvolle relaties en je ver houden van isolatie of verdeeldheid in betrekkingen. Je moet dit oefenen om het te leren, en het zal tijd kosten, maar iedere stap die je in deze richting maakt zal je dichter brengen tot de bron van liefde in je leven en zal je de Grotere Kracht aan je demonstreren die binnenin je verblijft die je moet dienen en die je moet leren ontvangen.

ONTVANG DEZE GROTERE KRACHT in je twee oefenperiodes vandaag, in stilte en in rust, en vertrouw op je diepste neigingen wanneer je dit doet. Sta jezelf toe deze twee oefenperiodes je volle aandacht te schenken, terwijl je alle anderen dingen opzij legt voor latere zorg.Sta jezelf toe je diepste neigingen te herkennen, die je moet leren vertrouwen.

OEFENING 72: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 73

IK ZAL ME DOOR MIJN FOUTEN LATEN ONDERWIJZEN.

HET TOELATEN DAT JE FOUTEN JE INSTRUEREN zal ze waarde verlenen.
Zij zouden zonder dit geen waarde hebben en zouden een onderwaardering voor je zijn in je zelf-inschatting. Om dan fouten te gebruiken voor instructie is het gebruik maken van je eigen beperkingen om ze de weg te wijzen naar grootsheid. God wenst dat je leert van je fouten zodat je over de grootsheid van God kan leren. Dit wordt niet gedaan om je te kleineren, maar om je te verheffen. Er zijn vele fouten die je hebt begaan, en er zijn sommige fouten die je nog zult maken. Het is om te waken tegen het herhalen van schadelijke fouten en om te leren van fouten die we je nu wensen te instrueren.

Herhaal IEDER UUR VAN DEZE DAG aan jezelf dat je wenst te leren van je fouten en voel dan wat dit betekent. Zodoende zul je door de vele oefenperiodes vandaag de stelling beginnen te begrijpen die je maakt en je zult dan misschien ontwaren hoe het tot stand kan komen. Wanneer je bereid bent van je fouten te leren, zul je niet zo bang zijn om ze te erkennen. Dan zul je ze graag willen begrijpen, ze niet ontkennen, geen valse getuigenis tegen ze afleggen, ze geen andere namen geven, maar ze toegeven voor je eigen nut. Vanuit dit inzicht zul je in staat zijn anderen bij te staan in de terugvordering van Kennis, want zij moeten ook leren hoe ze van hun fouten leren.

OEFENING 73: Ieder uur oefening.

Stap 74

VREDE IS MET MIJ VANDAAG.

VANDAAG IS VREDE MET JE. Verblijf met vrede en ontvang haar zegeningen. Kom tot vrede met alles wat je dwars zit. Kom met je zware last. Kom zonder antwoorden te zoeken. Kom zonder begrip te zoeken. Kom haar zegeningen zoeken. Vrede kan niet tussenbeide komen in een leven van conflict, maar je kunt een leven binnengaan van vrede. Je komt tot vrede, die op je wacht, hierin zullen je lasten worden losgelaten.

OEFEN IN JE TWEE LANGE OEFENPERIODES VANDAAG, in stilte, ontvang je vrede. Sta jezelf toe deze gift te ontvangen, en wanneer welke gedachte dan ook komt om je af te leiden, herinner jezelf dan aan je grote waarde – de waarde van je Kennis en de waarde van jezelf. Weet nu dat je wilt leren van je fouten en dat je je hiermee hoeft te identificeren maar ze slechts gebruiken als een waardevolle hulpbron voor je ontwikkeling, want dat kunnen ze voor je zijn.

OEFEN, DAN, IN HET ONTVANGEN. Open een beetje verder vandaag. Zet alle dingen die je bezighouden opzij voor latere zorg indien nodig. Vrede is met je vandaag. Verblijf vandaag met vrede.

OEFENING 74: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 75

VANDAAG ZAL IK NAAR MIJN ZELF LUISTEREN.

LUISTER VANDAAG NAAR JE ZELF, niet de kleine zelf in je die klaagt en zich zorgen maakt en zich afvraagt en wenst, maar de Grotere Zelf in je. Luister naar de Grotere Zelf in je, dat Kennis is, die verenigd is met je Spirituele Leraren,die is verenigd met jouw Spirituele Familie en die je doel en je roeping in het leven bevat. Luister niet om vragen te stellen, maar om te leren luisteren. En wanneer jouw luisteren mettertijd dieper wordt, zal je Ware Zelf tot je spreken wanneer dat nodig is, en je zal dan in staat zijn om te horen en zonder verwarring te reageren.

OEFEN VANDAAG IN JE TWEE OEFENPERIODES in het luisteren naar je Zelf. Er zijn geen vragen om te stellen. Dat is niet nodig. Het luisteren moet worden ontwikkeld. Luister naar je Ware Zelf vandaag zodat je kan leren van dat wat God kent en liefheeft.

OEFENING 75: Twee oefenperiodes van 30-minuten .

Stap 76

VANDAAG ZAL IK NIET OVER EEN ANDER OORDELEN.

ZONDER OORDEEL KUN JE ZIEN. Zonder oordeel kun je leren. Zonder oordeel wordt je geest open. Zonder oordeel begrijp je jezelf. Zonder oordeel kun je elkaar begrijpen.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR, terwijl je jezelf en de wereld om je heen gadeslaat. Herhaal deze stelling en voel de impact. Laat je oordelen voor een paar momenten los, en voel dan het contrast en de ervaring die dit voor je zal opleveren. Oordeel vandaag niet over een ander. Laat anderen zich aan je openbaren. Zonder oordeel zal je niet lijden onder je eigen doornenkroon. Zonder oordeel zal je de aanwezigheid van je Leraren voelen die je assisteren.

LAAT JE OEFENINGEN VAN IEDER UUR CONSTISTENT ZIJN. Wanneer een uur gemist is, vergeef het jezelf en hervat jezelf. Fouten zijn er om je te onderwijzen, je te versterken en je te laten zien wat je moet leren.

ONGEACHT WAT EEN ANDER AAN HET DOEN IS, ongeacht hoe hij of zij je gevoeligheden, je ideeën of je waarden ook mag beledigen, oordeel vandaag niet over een ander.

OEFENING 76: Ieder uur oefening.

Stap 77

TERUGBLIK

IN JE TERUBLIK VAN VANDAAG, blik opnieuw terug naar de afgelopen week van oefeningen en instructies. Onderzoek opnieuw de kwaliteiten binnen jezelf die je helpen in je preparatie en de kwaliteiten binnen jezelf die je preparatie bemoeilijken. Observeer deze dingen objectief. Leer die aspecten van jezelf te versterken die je participatie in de terugvordering van Kennis aanmoedigen en versterken, en leer de kwaliteiten die je hinderen te corrigeren of aan te passen. Je moet ze beide herkennen om Wijsheid te verkrijgen. Je moet leren van waarheid en je moet leren van fouten. Je moet dit doen om vooruit te komen, en je moet dit doen om anderen te dienen. Totdat je hebt geleerd van fouten en er objectief tegenaan kunt kijken en kunt begrijpen hoe ze ontstaan en hoe ze weer kunnen worden losgelaten – totdat je deze dingen hebt geleerd – zul je niet weten hoe je anderen kunt dienen, en zullen hun fouten je kwaad en gefrustreerd maken. Met Kennis zullen je verwachtingen in harmonie zijn met de aard van een ander. Met Kennis zult je leren hoe te dienen en zult je vergeten hoe te veroordelen.

OEFENING 77: Een lange oefenperiode.

Stap 78

IK KAN NIETS ALLEEN.

JE KUNT NIETS ALLEEN, want je bent niet alleen. Je zult geen grotere waarheid vinden. Niettemin zul je geen waarheid vinden die meer overdenking en onderzoek vergt. Neem haar niet voor lief, want deze waarheid is zeer groot. Het is noodzakelijk dat je haar bestudeert.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR en besef haar impact. Doe dit in alle omstandigheden, want na verloop van tijd zul je ontdekken hoe te leren onder iedere omstandigheid, hoe te oefenen onder iedere omstandigheid, hoe iedere omstandigheid je van nut kan zijn voor je oefening en hoe je oefening iedere omstandigheid tot nut kan zijn.

JE KUNT NIETS ALLEEN, en in je oefening vandaag zul je de assistentie van je Spirituele Leraren ontvangen, die hun sterkte aan je zullen verlenen. Je zult dit voelen wanneer je je eigen kracht aanwendt. Je zult inzien dat een sterkere kracht dan de jouwe je in staat zal stellen vooruit te gaan en door de grote sluier van misverstand heen te dringen en je bron van je Kennis en de bron van je relaties in het leven te realiseren. Accepteer je beperkingen, want alleen kun je niets, maar met het leven worden je alle dingen gegeven om te dienen. Met het leven, wordt je ware natuur gewaardeerd en geëerd in zijn dienst aan anderen.

OEFENING 78: Ieder uur oefening.

Stap 79

VANDAAG ZAL IK ONZEKERHEID LATEN BESTAAN.

ONZEKERHEID LATEN BESTAAN betekent dat er groot vertrouwen is. Dit betekent dat er een andere vorm van zekerheid opkomt. Wanneer je toelaat dat onzekerheid bestaat, betekent het dat je eerlijk aan het worden bent, want in werkelijkheid bent je onzeker. Door onzekerheid toe te laten te bestaan, wordt je geduldig, want het vereist geduld om je zekerheid te herwinnen. Door toe te laten dat onzekerheid bestaat, wordt je tolerant. Je stapt af van het oordelen en wordt een getuige van het leven in je en om je heen. Accepteer vandaag onzekerheid zodat je mag leren. Zonder vooringenomenheid, zal je Kennis zoeken. Zonder oordelen, zal je inzicht krijgen in jouw eigen werkelijke behoefte.

HERHAAL VANDAAG IEDER UUR DE STELLING van vandaag en onderzoek de betekenis. Onderzoek dit vanuit je eigen gevoelens en bekijk dit in het licht van van wat je in de wereld om je heen ziet. Onzekerheid bestaat totdat je zeker bent. Wanneer je dit toelaat te bestaan, kun je God toelaten jou te dienen.

OEFENING 79: Ieder uur oefening.

Stap 80

IK KAN SLECHTS OEFENEN.

JE KUNT SLECHTS OEFENEN. Het leven is oefening. Wij geven slechts opnieuw richting aan je oefening zodat zij je van dienst is en zodat zij anderen kan dienen. Je oefent de hele tijd, herhaaldelijk en telkens opnieuw. Je beoefent verwarring, je beoefent het oordelen, je beoefent het projecteren van schuld, je beoefent het schuldig zijn, je beoefent het afgescheiden zijn en je beoefent inconsequentie. Je versterkt je oordelen door ze te blijven uitdragen. Je versterkt je onzekerheden door ze te blijven benadrukken. Je beoefent zelf-haat door het te blijven beïnvloeden.

WANNEER JE OBJECTIEF NAAR JEZELF KIJKT, een momentje maar, zal je zien dat je hele leven bestaat uit oefenen. Daarom zal je oefenen ongeacht of je een curriculum hebt waar je baat bij hebt of niet. Wij geven daarom het curriculum dat je nu mag beoefenen. Het zal de oefeningen vervangen die je verward en gekleineerd hebben, die je in tweestrijd hebben gebracht en die je tot fouten en in gevaar hebben gebracht. Wij geven je een grotere oefening zodat je niet die dingen beoefent die jouw waarde en jouw zekerheid ondermijnen.

HERHAAL IN JE TWEE MEDITATIE OEFENINGEN vandaag, de stelling dat je slechts kunt oefenen, en beoefen dan de stilte en de ontvankelijkheid. Versterk je oefening, en je zal bevestigen wat wij zeggen. Je kunt slechts oefenen. Oefen daarom voor het goede.

OEFENING 80: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 81

IK ZAL MEZELF VANDAAG NIET BEDREIGEN.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR DOOR DEZE STELLING te maken en haar impact te voelen. Versterk je toewijding aan Kennis. Val niet voor het schijnbare gemak van zelfbedrog. Wees niet tevreden met slechts aannames of de meningen van anderen. Neem geen algemeenheden als waarheid aan. Accepteer andermans voorkomen niet als representatie van de realiteit van die ander. Stem niet in met slechts de schijn van jezelf. Deze dingen doen laat zien dat je jezelf of je leven niet waardeert en dat je te werkschuw bent om moeite te doen voor je eigen bestwil.

JE MOET de ONZEKERHEID INGAAN OM KENNIS TE VINDEN. Wat betekent dit? Het betekent simpelweg dat je valse aannames, zelf-troostende ideeën en de luxe van zelf-veroordeling opgeeft. Waarom is zelf-veroordeling een luxe? Omdat ze makkelijk is en ze niet vereist dat je de waarheid onderzoekt. Je accepteert haar omdat ze in deze wereld acceptabel is, en zij veel gespreksstof met je vrienden geeft. Ze wekt sympathie op. Daarom is ze makkelijk en zwak.

BEDRIEG JEZELF VANDAAG NIET. Sta jezelf toe het mysterie en de waarheid van je leven te onderzoeken. Herhaal vandaag ieder uur het idee van vandaag en voel wat het betekent. Herhaal vandaag ook de stelling in je twee langere oefenperiodes en wijdt jezelf aan stilte en ontvankelijkheid. Nu al begin je te leren hoe je je voorbereidt voor stilte – het gebruik maken van je ademhaling, het concentreren van je geest, het loslaten van gedachten en het jezelf eraan herinneren dat je het waard bent zulke moeite te doen. Denk opnieuw aan het doel dat je probeert te bereiken. Bedrieg jezelf vandaag niet. Geef niet toe aan wat makkelijk en pijnlijk is.

OEFENING 81: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 82

VANDAAG ZAL IK NIET OORDELEN OVER EEN ANDER.

WIJ OEFENEN DEZE LES NOGMAALS, die we zullen herhalen op zekere intervallen als je verder gaat. Oordelen is een besluit niet te weten. Het is een besluit niet te luisteren. Het is een besluit niet stil te zijn. Het is het besluit een makkelijke vorm van denken te volgen die je geest in slaap houdt en je verdwaald houdt binnen de wereld. De wereld is vol fouten. Hoe kan het anders zijn? Daarom vraagt zij niet om je afkeuring, maar om je constructieve assistentie.

OORDEEL VANDAAG NIET OVER EEN ANDER. Denk hier ieder uur aan en overweeg het kort. Denk hieraan in je twee meditatieoefeningen, waar je deze bewering doet en ga dan de stilte en de ontvankelijkheid binnen. Oordeel vandaag niet over een ander zodat je gelukkig mag zijn.

OEFENING 82: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 83

IK WAARDEER KENNIS BOVEN ALLE DINGEN.

WANNEER JE DE DIEPTE EN KRACHT VAN DEZE STELLING zou kunnen ervaren, zou dit je bevrijden van alle vormen van gebondenheid. Het zou alle conflicten in je denken uitwissen. Het zou een volledig einde maken aan alles wat je dwars zit en jou verbijsterd. Je zou relaties niet zien als een vorm van dominantie of als een vorm van straf. Dit zou je een compleet nieuwe basis van begrip in je participatie met anderen geven. Het zou je een referentiekader geven waarbinnen je jezelf mentaal en fysiek zou kunnen ontwikkelen, terwijl je een groter perspectief handhaaft. Wat anders heeft je teleurgesteld dan het verkeerd gebruik van je vaardigheden? Wat maakt je boos of doet je pijn anders dan het verkeerd gebruik van andermans vaardigheden?

WAARDEER KENNIS. Het valt buiten je verstand. Volg Kennis. Het leidt je op manieren die je nooit ervaren hebt. Vertrouw Kennis. Het geeft je aan jezelf terug. Vertrouwen komt vóór begrip, altijd. Participatie komt vóór vertrouwen, altijd. Participeer daarom met Kennis.

HERINNER JEZELF IEDER UUR AAN JE AFFIRMATIE. Probeer heel consistent te zijn. Vergeet vandaag niet te benadrukken dat je Kennis boven alle andere dingen waardeert. Geef deze stelling als affirmatie in je twee meditatieoefeningen, en sta jezelf dan in stilte toe te ontvangen. Gebruik deze oefeningen niet om antwoorden of informatie te verkrijgen, maar laat jezelf stil worden, want een stille geest kan alle dingen leren en alle dingen weten. Woorden zijn slechts één manier van communicatie. Je ben nu aan het leren communiceren, omdat je geest zich nu opent tot een grotere verbinding.

OEFENING 83: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 84

TERUGBLIK

BLIK TERUG OP DE OEFENINGEN EN DE INSTRUCTIES van de afgelopen week. Kijk objectief terug op je vooruitgang. Zie in hoe groots jouw leren moet zijn. Je stappen zijn nu klein, maar wezenlijk. Kleine stappen leiden je de hele weg. Je wordt niet verwacht grote sprongen te maken, toch zal iedere kleine stap een grote sprong lijken te zijn, want het zal je zoveel meer geven dan je ooit eerder hebt gehad. Laat zo je uiterlijke leven opnieuw ingericht worden terwijl je innerlijke wereld begint op te komen en haar licht op jou laat schijnen. Handhaaf je focus en accepteer verandering in je uiterlijke leven, want het is voor jouw bestwil. Alleen wanneer Kennis met voeten wordt getreden zal de indicatie van een fout duidelijk voor je zijn. Dit zal je tot effectieve actie aanzetten. Wanneer Kennis geen aanstoot neemt aan de verandering om je heen, dan hoef jij dat ook niet te doen. Na verloop van tijd zal je de vrede van Kennis bereiken. Je zal delen in haar vrede, haar zekerheid en haar ware gaven.

VOER VANDAAG DAAROM JE TERUGBLIK UIT in een lange oefenperiode. Kijk terug met grote aandacht en onderscheid. Sta jezelf niet toe de herkenning van je leerproces te missen.

OEFENING 84: Een lange oefenperiode.

Stap 85

VANDAAG VIND IK BLIJDSCHAP IK KLEINE DINGEN.

JE ZULT BLIJDSCHAP VINDEN IN KLEINE DINGEN omdat blijdschap bij je is. Je zult blijdschap vinden in kleine dingen omdat je leert stil en opmerkzaam te zijn. Je zult blijdschap vinden in kleine dingen omdat je geest ontvankelijk wordt. Je zult blijdschap ervaren in kleine dingen omdat je aanwezig bent in je huidige omstandigheden. Kleine dingen kunnen grote boodschappen herbergen wanneer je er aandacht aan schenkt. Dan zullen kleine dingen je niet ergeren.

EEN STILLE GEEST IS EEN BEWUSTE GEEST. Een stille geest is een geest die leert in vrede te zijn. Vrede is geen passieve staat. Het is een staat van de grootste activiteit, want het brengt je leven tot een groot doel en intensiteit, het activeert al je krachten en geeft ze uniforme richting. Dit is afkomstig van vrede. God is stil, maar alles van God wordt gegenereerd in constructieve en uniforme actie. Dit is wat vorm en richting geeft aan alle betekenisvolle relaties. Dit is waarom je Leraren bij je zijn, want er is een Plan.

BEOEFEN VANDAAG TWEEMAAL STILTE IN DIEPE MEDITATIE. Noem ieder uur de affirmatie van de les en denk er kort over na. Laat je dag gegeven zijn aan het oefenen, zodat het oefenen zich in al je andere activiteiten kan integreren.

OEFENING 85: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 86

IK EER HEN DIE AAN MIJ HEBBEN GEGEVEN.

HET EREN VAN HEN DIE AAN JOU HEBBEN GEGEVEN zal dankbaarheid voortbrengen, wat het begin is van ware liefde en appreciatie. Vandaag word je in je twee diepe oefenperiodes gevraagd te denken aan die mensen die aan jou hebben gegeven, en denk tijdens je oefenperiode aan niets anders dan aan hen. Je wordt gevraagd om heel diep stil te staan bij wat zij voor jou hebben gedaan. Probeer van diegenen op wie je boos en over wie je ontsteld bent, te zien hoe ook zij jou hebben gediend in het terugwinnen van Kennis. Leg geen valse verklaring af die tegen je gevoel ingaat, maar probeer ook hun dienst aan jou te herkennen, ondanks wat je voelt naar hen toe, in het geval er nare gevoelens zijn. Want je kunt inderdaad ontgoocheld en boos worden op iemand waarbij je inziet wat diegene heeft gegeven, en dit is vaak het geval. Misschien zal je zelfs boos worden op dit curriculum, die slechts probeert jou van dienst te zijn. Waarom zou je boos worden op dit curriculum? Omdat Kennis alles wegspoelt wat in zijn weg staat. Hierom word je soms boos en zonder zelfs te weten waarom.

LAAT JE TWEE OEFENPERIODES HEEL GEFOCUST ZIJN. Concentreer je. Gebruik de kracht van je geest. Denk aan die individuen die jou van dienst zijn geweest. Wanneer individuen in je geest opkomen die je niet had beschouwd als dienstbaar aan jou, denk dan aan hoe ook zij jou gediend hebben. Laat dit een dag zijn van herkenning. Laat dit een dag zijn van herstel.

OEFENING 86: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 87

IK ZAL NIET BANG ZIJN VOOR WAT IK WEET.

OEFEN VANDAAG IEDER UUR herhaal DEZE STELLING en overweeg haar betekenis. Ieder uur zul je leren angst los te laten in jouw leven, want Kennis zal alle angst wegnemen, en jij zult angst verdrijven om Kennis zijn recht te geven zich uit te drukken . Vertrouw op wat je weet. Het is voor het grootste goed. Je mag grote angst en wantrouwen jegens jezelf koesteren, maar dit is niet gericht aan Kennis. Dit is gericht aan jouw persoonlijke verstand, dat onmogelijk jouw grotere doel kan begrijpen. Het kan onmogelijk een antwoord geven op jouw grootste vragen, of zekerheid, doel, betekenis en richting bieden in je leven. Vergeef wat feilbaar is. Eer wat onfeilbaar is. En leer onderscheid tussen de twee te maken.

OEFEN VANDAAG IN JE TWEE langere OEFENPERIODES angst los te laten zodat je mag weten. Het toelaten dat jouw geest stil en ontvankelijk is zonder eisen te stellen, zal een demonstratie zijn dat je Kennis vertrouwt. Het zal je gratie verlenen van de beproevingen en de vijandigheden van deze wereld. Hiermee zul je een andere wereld beginnen te zien.

OEFENING 87: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 88

MIJN HOGERE ZELF IS GEEN INDIVIDU.

ER IS VAAK VERWARRING BETREFFENDE JE HOGERE ZELF en je Spirituele Leraren. Dit is erg moeilijk op te helderen vanuit het gezichtspunt van afgescheidenheid. Maar wanneer je aan het leven denkt als een inclusief netwerk van zich ontwikkelende relaties, dan begin je te ervaren en in te zien dat jouw Hogere Zelf inderdaad een deel is van een groter stelsel van relaties. Het is het deel van jou dat niet afgescheiden is maar betekenisvol is verbonden met anderen. Daarom is jouw Hogere Zelf verbonden met het Hogere Zelf van jouw Leraren. Zij zijn nu zonder dualiteit, omdat zij geen ander zelf hebben. Je hebt twee zelven: het Zelf dat is gecreëerd en het zelf dat jij hebt gecreëerd. Het zelf dat jij gecreëerd hebt in dienst te brengen van jouw Ware Zelf bindt ze samen tot een betekenisvol huwelijk van doel en dienstbaarheid en beëindigt het innerlijk conflict voorgoed.

HERHAAL VANDAAG JE AFFIRMATIE IEDER UUR en voel haar impact. Gebruik je affirmatie in je twee langere oefenperiodes als een introductie tot je oefening in stilte en ontvankelijkheid.

OEFENING 88: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 89

MIJN EMOTIES KUNNEN MIJN KENNIS NIET VERSTOREN.

EMOTIES VOEREN JE MEE ZOALS STERKE WINDEN. Zij slepen je van plaats naar plaats. Misschien zal je hun mechanisme in de loop van de tijd grondiger kunnen begrijpen. Onze oefening vandaag is te benadrukken dat zij Kennis niet controleren. Kennis hoeft je emoties niet te vernietigen. Het wenst enkel aan hen bij te dragen. Na verloop van tijd zul je veel meer over je emoties gaan begrijpen en je zal inzien dat je emoties een groter doel mogen dienen, zoals ook je geest en je lichaam dat mogen. Alle dingen die een bron van pijn, ongemak en ontwrichting zijn geweest zullen, wanneer ze in dienst van één kracht – wat de Ene kracht is – worden gebracht, voertuigen van expressie worden die een groter doel dienen. Zelfs boosheid dient hier een groter doel, want zij laat zien dat je Kennis geweld hebt aangedaan. Hoewel je boosheid mogelijk niet naar een ander gericht is, is het simpelweg een teken dat er iets fout is gegaan en dat een correctie gemaakt moet worden. Je zult de bron van de smart begrijpen en je zult de bron van alle emoties mettertijd begrijpen.

OEFEN IEDER UUR, en herhaal het idee van vandaag aan het begin van je twee langere meditatieoefeningen, en ga dan de stilte binnen. Leer vandaag datgene te waarderen wat zeker is en datgene te begrijpen wat onzeker is, om datgene te herkennen wat het doel is en datgene wat het doel in de weg staat, maar wat op een gegeven moment het doel zelf mag dienen.

OEFENING 89: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 90

VANDAAG ZAL IK GEEN AANNAMES DOEN.

DOE VANDAAG GEEN AANNAMES terwijl je weer een dag besteedt aan het terugwinnen van Kennis. Maak geen aannames over jouw voortgang in het leren. Doe geen aannames omtrent jouw wereld. Oefen vandaag in het hebben van een open geest die getuige is van gebeurtenissen en die nastreeft te leren. Geniet van de vrijheid die komt zonder aannames, want het mysterie zal eerder een bron van gratie zijn voor jou dan een bron van angst en zorgen wanneer je het leert te ontvangen.

In je ieder uur oefening en je twee langere meditatie oefeningen van vandaag,waar je stilte en ontvankelijkheid beoefent, kun je de waarde en de kracht van deze woorden ervaren. Doe vandaag geen aannames. Herinner jezelf hier gedurende de hele dag aan, want het aannemen van dingen is slechts een gewoonte en wanneer deze gewoonte wordt losgelaten, zal het verstand zijn natuurlijke functie kunnen uitoefenen zonder zijn vroegere beperkingen.

OEFENING 90: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 91

terugblik

ONZE TERUGBLIK ZAL ZICH WEER CONCENTREREN op de instructies en de oefeningen van de afgelopen week. Gebruik deze keer om weer te ervaren wat iedere en elke dag gebeurd is en ook om dit te zien vanuit je huidige ervaring. Leer hoe te leren. Leer over het proces van het leren. Gebruik het leren niet voor de show. Gebruik het leren niet om je waarde te bewijzen aan jezelf. Je kunt je waarde niet bewijzen. Het ligt buiten jouw pogingen om het te bewijzen. Je waarde zal zichzelf tonen wanneer je het toelaat, wat je nu aan het leren bent om te doen. Oefen om te oefenen. Sommige dagen zullen makkelijker zijn. Sommige dagen zullen moeilijker zijn. Sommige dagen zul je willen oefenen. Andere dagen zul je niet willen oefenen. Iedere dag oefen je omdat je een Grotere Wil vertegenwoordigt. Dit laat een consequentheid zien, wat een demonstratie is van kracht. Dit demonstreert een grotere toewijding. Dit geeft je zekerheid en stabiliteit en het laat je met compassie omgaan met alle dingen van mindere kracht.

JE LANGE TERUGBLIK VAN VANDAAG zal een toetsing zijn van je leerproces. Denk eraan niet over jezelf te oordelen zodat je kunt leren.

OEFENING 91 : Een lange oefenperiode.
Stap 92

er is een rol voor mij weggelegd om in de wereld te spelen.

JE BENT IN EEN CRUCIALE TIJD IN DE WERELD GEKOMEN. Je bent gekomen om de wereld in haar huidige behoeften van dienst te zijn. Je bent gekomen om voor toekomstige generaties voor te bereiden. Kan dit alles nu voor jou persoonlijk van betekenis zijn ? Misschien niet, omdat je werkt voor het heden en voor de toekomst. Je werkt voor het leven dat je zult leven en voor de levens die na de jouwe volgen. Dit schept je nu voldoening , want dit is je gift die je te geven hebt. Zonder pretentie en zonder onzekerheid, zal dit van nature vanuit jou tevoorschijn komen en zal zichzelf aan de wereld geven. Het verweven van jouw leven met andere levens in een zeer specifieke manier, is bedoeld om jou en al degenen met wie je in contact komt te verheffen. Het Plan is groter dan je persoonlijke ambitie, en alleen je persoonlijke ambitie kan je visie benevelen van wat je moet doen. Wees dus dankbaar vandaag dat er voor jou een rol is weggelegd om in de wereld te vervullen. Je bent in de wereld gekomen om deze rol te vervullen – voor je eigen vervulling, voor de vooruitgang van jouw wereld en voor de dienstbaarheid aan je Spirituele Familie.

CONCENTREER JE EN BEVESTIG IN JE TWEE OEFENPERIODES vandaag dat er voor jou een rol te spelen is. Probeer niet die rol in te vullen aan de hand van jouw ideeën of wensen, maar laat die rol zichzelf vervullen, want Kennis binnenin jou zal hem vervullen zodra je voorbereid bent. Bevestig in stilte en acceptatie dat er voor jou een rol in de wereld te spelen is en ervaar de kracht en de waarheid van dit grootse idee.

OEFENING 92 : Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 93

ik ben hierheen gezonden voor een doel.

JE BENT NAAR DE WERELD GEZONDEN VOOR EEN DOEL, om je giften bij te dragen die vanuit Kennis zullen komen. Je bent hier gekomen voor een doel, om je Ware Thuis te herinneren terwijl je in de wereld bent. Het grote doel die je bij je draagt is op dit moment bij je, en het zal in stadia tevoorschijn komen terwijl je de voorbereiding ondergaat die we voor jou verstrekken. Dit doel is grootser dan alle doelen die je voor jezelf hebt ingebeeld. Het is grootser dan alle doelen die je voor jezelf hebt geprobeerd na te leven. Het heeft je inbeeldingsvermogen of je creaties niet nodig, want het zal zichzelf via jou vervullen en het zal je tegelijkertijd perfect integreren. Er is een doel voor jou om te verwezenlijken in de wereld. Je bereidt je nu stap voor stap voor om dit te ervaren en te leren accepteren zodat het zijn grote gaven aan jou mag afstaan.

BEVESTIG IN JE TWEE OEFENPERIODES de realiteit van deze uitspraak. Laat je geest tot rust komen in zijn ware functie, in stilte en ontvankelijkheid. Sta jezelf toe een student te zijn, wat betekent dat je jezelf toelaat ontvankelijk en verantwoordelijk te zijn voor het gebruiken van wat jou aangeboden wordt. Laat deze dag een bevestiging zijn van je ware leven in de wereld, niet het leven dat je voor jezelf hebt gemaakt.

OEFENING 93: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 94

mijn vrijheid is om mijn doel te vinden

WELKE WAARDE KAN VRIJHEID MOGELIJK HEBBEN behalve je in staat te stellen je doel te vinden en te vervullen? Zonder doel is vrijheid slechts het recht om chaotisch te zijn, het recht om te leven zonder beperkingen van buitenaf. Maar zonder beperkingen van buitenaf zul je slechts de hardheid van je innerlijke beperking uitleven. Is dit een vooruitgang? Bij elkaar genomen, is het geen vooruitgang, maar kan het leiden tot kansen voor zelf-ontdekking.

NOEM CHAOS GEEN VRIJHEID, want dit is geen vrijheid. Denk niet dat omdat anderen je geen beperkingen opleggen, dat je in een verheven staat verkeert. Zie in dat jouw vrijheid er is om je in staat te stellen je doel vinden en te vervullen. Vrijheid op deze manier begrijpen zal je in staat stellen alle aspecten van je leven te gebruiken – je huidige situatie, je relaties, je betrokkenheden, je successen, je fouten, je attributen en je beperkingen – alles namens het ontdekken van je doel. Want wanneer een groter doel zich via jou begint te uit te drukken op een manier die je kunt herkennen en accepteren, zul je eindelijk het gevoel krijgen dat je leven volledig geïntegreerd wordt. Je zult niet langer aparte individuen binnen jezelf zijn, maar een persoon, heel en verenigd, met alle aspecten van jezelf betrokken in het dienen van dit ene doel.

DE VRIJHEID OM FOUTEN TE MAKEN ZAL JOU NIET VRIJKOPEN. Fouten kunnen onder welke omstandigheden dan ook worden gemaakt, en vrijheid kan worden gevonden onder welke omstandigheden dan ook. Streef daarom het leren over vrijheid na. Kennis zal zich uitdrukken wanneer het onbelemmerd is en wanneer je je als persoon voldoende hebt ontwikkeld om in staat te zijn haar grote missie te dragen in de wereld. Je Spirituele Leraren die bij je zijn buiten je visuele zicht, zijn hier om je in Kennis te initiëren. Zij hebben hun eigen methode om dit te doen, want zij begrijpen de werkelijke bedoeling van vrijheid en haar ware doel in de wereld.

WE AFFIRMEREN DAAROM IN JE OEFENPERIODES opnieuw de kracht van deze stelling en geven je twee kansen om dit ten diepste te ervaren binnen jezelf. Je hoeft hierover niet te proberen mentaal te speculeren, maar ontspan je simpelweg zodat het kan worden ervaren. Focus je geest totaal om hem de grootsheid van Gods aanwezigheid die bij je en die in je is te ervaren, want dit is het kijken in de richting van vrijheid, waar vrijheid werkelijk bestaat.

OEFENING 94: Twee oefenperiodes van 30-minuten.

Stap 95

HOE IS HET MOGELIJK OM MIJZELF TE VERVULLEN?

HOE IS HET MOGELIJK JEZELF TE VERVULLEN wanneer je niet weet wie je bent, wanneer je niet weet waar je vandaan komt of waar je heen gaat, wanneer je niet weet wie je gezonden heeft en wie er op je zal wachten wanneer je terugkomt? Hoe kun je mogelijkerwijs jezelf in je eentje vervullen wanneer je deel uitmaakt van het leven zelf? Alleen in fantasie en verbeelding kun je misschien even openstaan voor het idee om jezelf te vervullen. Er is hier geen vervulling, slechts toegenomen verwarring. Terwijl de jaren voortgaan, zul je een groeiende duisternis in jezelf voelen, als of een grote kans verloren is gegaan. Verlies deze kans niet om het leven te realiseren zoals het echt bestaat en om vervulling te ontvangen zoals het werkelijk aan jou wordt aangeboden.

JE KUNT JEZELF ANDERS ALLEEN IN JE VERBEELDING VERVULLEN, en verbeelding is geen realiteit. Dit accepteren zal aanvankelijk een beperking en een teleurstelling lijken, omdat je al gemotiveerd bent en vormen hebt gegeven aan je eigen persoonlijke vervulling, of ze ervaren zijn of niet. Je totale agenda voor je vervulling moet nu in twijfel worden getrokken, niet om iets van waarde van je te ontnemen, maar om je te bevrijden van een gebondenheid die je na verloop van tijd enkel zou kunnen bedriegen en teleurstellen. Het accepteren van de hopeloosheid van jouw poging om jezelf te vervullen opent je daarom uiteindelijk om de grote gift te ontvangen, die beschikbaar is voor jou en die je te wachten staat. Deze grote gift is bedoeld om via jou aan de wereld te worden gegeven, op een manier die specifiek is voor jouw geluk en voor het geluk van diegenen die van nature tot jou worden aangetrokken.

HOE KUN JE JEZELF mogelijkerwijs VERVULLEN? Herhaal deze vraag ieder uur en geef het , ongeacht de omstandigheden, een moment van serieuze overweging. Kijk, terwijl je ieder uur oefent, hoe de mensen zich proberen te vervullen, zowel in situaties die nu bestaan als in situaties waarop wordt gehoopt.
Begrijp hoe dit hen afzondert van het leven zoals het werkelijk bestaat. Begrijp hoe dit hen afzondert van het mysterie van hun eigen bestaan en de verwondering van het leven wat hen vrij staat ieder moment van iedere dag tegemoet te treden. Laat jezelf dit niet ontnemen. Fantasie zal altijd een groots beeld voor je afschilderen, maar het heeft geen fundering in de realiteit. Slechts diegenen die proberen elkaars fantasieën te versterken, zullen voor dit doel proberen een relatie aan te gaan, en hun teleurstelling zal wederzijds zijn, waardoor zij geneigd zijn elkaar de schuld te geven. Zoek daarom niet datgene wat je slechts enkel ongeluk brengt en slechts de grote kans op relatie voor jou verwoest.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR. Ga de stilte en ontvankelijkheid binnen tijdens je twee oefenperiodes, zodat je mag leren om vervulling te ontvangen zoals zij werkelijk bestaat.

OEFENING 95: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 96

GODS WIL IS DAT IK ONTLAST BEN.

GODS EERSTE STAP IN JOUW VERLOSSING en jouw zelfbeschikking is om je te ontlasten van dingen die niet nodig zijn voor je geluk, om je te ontlasten van dingen die je onmogelijk kunnen bevredigen, om je te ontlasten van dingen die je slechts pijn bezorgen en om de doornenkroon van je hoofd te tillen die je draagt, die je poging weergeeft tot vervulling in de wereld. Een Grotere Wil bestaat binnenin je en die zich wenst uit te drukken. Wanneer je dit ervaart, zul je uiteindelijk voelen dat je jezelf kent. Je zult eindelijk waar geluk ervaren, omdat je leven eindelijk geïntegreerd zal zijn. Je moet ontlast zijn om deze ontdekking te doen. Niets van waarde zal je worden afgenomen. Het is niet Gods bedoeling om je eenzaam en verloren te voelen, maar om je de kans te geven je ware belofte te realiseren zodat je vooruit mag gaan met kracht en echte motivatie.

ACCEPTEER DAAROM DIT EERSTE GROTE OFFER om je te ontlasten van de hopeloze conflicten die je probeert op te lossen, van het zinloze streven wat nergens toe leidt, van valse beloften van deze wereld en van je eigen idealisme wat een beeld schetst die de wereld onmogelijk kan ondersteunen. In eenvoud en bescheidenheid zal de grootsheid van het leven bij je beginnen te dagen, en zul je weten dat je niets hebt weggegeven van iets van de grootste waarde.

HERHAAL DEZE STELLING IEDER UUR en denk erover na. Observeer haar betekenis betreffende je huidige omstandigheden. Observeer haar demonstratie in de levens van de mensen overal om je heen. Observeer de realiteit betreffende je eigen bestaan, dat je nu leert objectief te bekijken.

PROBEER IN JE TWEE LANGERE OEFENPERIODES VANDAAG, je te concentreren op dit idee en het specifiek toe te passen in je leven. Gebruik je geest actief en probeer te denken aan de betekenis van deze stelling betreffende je huidige ambities, je huidige plannen, enzovoorts. Vele dingen zullen in twijfel worden getrokken zodra je dit doet, maar zie in dat Kennis niet beïnvloedt is door jouw schema’s en plannen en door jouw wensen en teleurstellingen. Het wacht slechts de tijd af wanneer het op natuurlijke wijze binnenin je kan opkomen, en je de eerste ontvanger zult zijn van de grote giften.

OEFENING 96: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 97

ik weet niet wat vervulling is.

IS DEZE STELLING EEN TOEGEVING VAN ZWAKTE? Is het een berusting in hopeloosheid? Nee, dat is het niet. Het is het begin van ware eerlijkheid. Wanneer je je realiseert hoe weinig je begrijpt en tezelfdertijd het grote aanbod van Kennis realiseert die nu voor jou beschikbaar is, alleen dan zul je deze mogelijkheid aangrijpen met grote aanmoediging en toewijding. Je kunt je alleen verbeelden wat vervulling is, maar binnenin jou leeft en brandt de Kennis van vervulling. Dit is een vuur dat je niet kunt doven. Dit is een vuur dat nu binnenin jou bestaat. Dit geeft jouw grotere verlangen naar vervulling weer, voor eenheid en bijdrage. Ver onder al je hoop en angst, onder je plannen en je ambities, brandt nu dit vuur. Laat daarom je ideeën omtrent vervulling los, maar wees niet wanhopig, want je plaatst jezelf in een positie om de giften te ontvangen die voor jou bestemd zijn. Je hebt deze giften meegenomen in de wereld. Zij liggen verborgen binnen in jou waar je ze niet kunt vinden.

JE WEET NIET WAT VERVULLING IS. Vrolijk stemmende stimulatie alleen kan geen vervulling zijn, want vervulling is een staat van rust. Het is een staat van innerlijke acceptatie. Het is een staat van totale integratie. Het is een tijdloze staat die zich in tijd uitdrukt. Hoe kan zelfs de meest vrolijk stemmende stimulatie je dat geven wat je bijblijft in alle omstandigheden en wat niet ophoudt wanneer de stimulatie voorbij is? Wij wensen niet je de vrolijk stemmende stimulaties te ontnemen, want zij kunnen heel goed zijn, maar zij zijn tijdelijk en kunnen je slechts een glimp van de grotere mogelijkheid geven. Wij wensen je hier direct mee te nemen naar de grotere mogelijkheid door het cultiveren van de grote hulpmiddelen binnen in je geest en door je een manier om naar de wereld te kijken te leren, zodat je over haar ware doel kunt leren.

HERHAAL DAAROM VANDAAG IEDER UUR het idee van vandaag en denk er serieus over na gezien jezelf en de wereld om je heen . Besteed vandaag, in je twee lange oefenperiodes, opnieuw tijd aan het serieus bekijken van dit idee. Herinner jezelf eraan om in de oefenperiodes aan je eigen leven te denken en het idee van vandaag toe te passen op de plannen waar je je van bewust bent betreffende je eigen vervulling. Deze denkmeditaties vragen mentaal werk. Hier zul je niet stil zijn. Je zult onderzoek doen. Je zult verkennen. Je zult actief je verstand gebruiken om tot zaken door te dringen waarvan je erkent dat ze daar bestaan. Dit is een tijd voor serieuze introspectie. Wanneer je je realiseert dat datgene wat je dacht dat je wist slechts een vorm van inbeelding is, dan zul je je grote behoefte aan Kennis beseffen.
JE MOET BEGRIJPEN WAT JE HEBT om te leren meer te ontvangen. Wanneer je denkt dat je meer hebt dan wat je eigenlijk hebt, dan ben je arm zonder er zelfs bewust van te zijn en dan zul je het Grote Plan dat voor je bestwil gecreëerd is niet begrijpen. Je moet starten vanaf waar je bent, want op deze manier kun je verdergaan, elke stap zeker, elke stap vooruit, gebouwd op de voorgaande stap. Er is hier geen sprake van terugvallen, want je zult stevig gegrondvest zijn op je pad naar Kennis.

OEFENING 97: Twee oefenperiodes van 30-minuten.
Ieder uur oefening.

Stap 98

TERUGBLIK

KIJK IN JE TERUGBLIK OPNIEUW TERUG OP alle instructies van de lessen en alles wat je tot dusver hebt ervaren in de laatste oefenweek. Evalueer jouw betrokkenheid bij de lessen in alle eerlijkheid en herken wat zij je hebben gebracht in termen van inzicht. Probeer heel fair te zijn in je inschatting. Onthoud dat je een student bent. Claim niet dat je je meer gerealiseerd hebt dan wat je daadwerkelijk hebt ervaren.

DE EENVOUD VAN DEZE BENADERING mag voor de hand liggend lijken, maar voor veel mensen is dit erg moeilijk te volbrengen, omdat zij zo gewend zijn te denken dat zij meer hebben dan zij hebben of minder dan zij hebben, dat het erg moeilijk is hun eigen omstandigheden in te schatten, ook al zijn hun omstandigheden volkomen duidelijk.

BLIK DAAROM TERUG OP JE LESSEN, in deze lange oefenperiode, en overdenk elke les diepgaand, herinner je activiteit met hen op de dag dat ze werden gegeven en je begrip hiervan dat je op dit moment hebt. Bekijk iedere zes voorgaande stappen heel zorgvuldig en kijk uit voor het trekken van conclusies die je werkelijke ervaring niet weergeven. Het is beter om onzeker te zijn dan om valse conclusies te trekken.

OEFENING 98: Een lange oefenperiode.