Voorbereiden op de toekomst

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 15 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De toekomst is heel verleidelijk, weet je. Mensen willen er veel van weten, maar tegelijkertijd willen ze er ook niets over weten. Ze willen er zeker van zijn dat alles wat ze hebben veiliggesteld wordt en dat er meer wordt gegeven in een toekomst naar wens, alsof je een garantie kunt krijgen.

Je toekomst trekt je weg van het heden. Als het heden veilig lijkt, is er geen garantie dat de toekomst dat ook is, dus moet je de toekomst veiligstellen om zeker te zijn van het heden. Dit leidt natuurlijk tot enorme ellende omdat het heden nooit veilig is, omdat de toekomst nooit veilig is. Je hoopt dat iemand zoals ik je een garantie voor de toekomst kan bieden, zodat je op dit moment meer gemoedsrust kunt hebben. Maar natuurlijk zal ik je die garantie niet geven. Wat ik echter wel wil bieden, is een uitnodiging om te leren zorgen voor de toekomst en te reageren op het heden. Dit is ware voorbereiding.

Zekerheid hebben over toekomstige gebeurtenissen is altijd een illusie, omdat je geen volledige zekerheid kunt hebben over de toekomst. Zelfs als jouw Kennis een toekomstige gebeurtenis ingeeft, zal die niet precies zo zijn als wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. Iedere voorspellende ervaring die je zou kunnen hebben over de toekomst zal slechts een deel zijn van wat er daadwerkelijk zal gebeuren.

De toekomst wordt op dit moment gecreëerd. Ze wordt gevormd. Hoe kun je je voorbereiden op iets dat niet bestaat? Hoe kun je datgene wat er nog niet is, veiligstellen? Het leven bereidt zich altijd voor op de toekomst. Je kunt geen tegenovergestelde positie innemen en zeggen: ” De toekomst bestaat niet”. Ik zal volledig in het nu leven, zonder me zorgen te maken.” Dit lijkt een enorme opluchting voor de vreselijke angst die over je heen hangt. Als het moment volstrekt voldoet en er geen toekomst is om je zorgen over te maken, dan lijkt werkelijk geluk inderdaad mogelijk te zijn.

Dit is erg verleidelijk, maar het is niet helemaal af om een aantal zeer belangrijke redenen. Het heden is de voorbereiding op de toekomst en jij, of je nu de verantwoordelijkheid voor deze voorbereiding op je neemt of niet, bent ook in voorbereiding op de toekomst. Dit moment zal leiden tot het volgende moment en zal het inleiden. Het gaat er dus om of je de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op de toekomst op je neemt of niet. Als je onverantwoordelijk bent, zal de toekomst je angst aanjagen, omdat ze je zal overweldigen, choqueren en je iets zal onthouden, en je bent er dan niet op voorbereid.

Als je geen enkele voorkeur hebt en geen enkele wens hebt, is het theoretisch mogelijk dat je van het moment kunt genieten, wat er ook gebeurt. Maar dat is bij mensen uiteraard niet het geval, want het levensproces is een voorbereiding. Je bent in deze wereld om je voor te bereiden. Je bent niet hier alleen maar om hier te zijn voor het moment. Je bent hier voor een doel, en je doel is voorbereiding.

Je kunt dus niet aan de toekomst ontsnappen, maar je hoeft er ook niet angstig bij stil te staan. De enige manier waarop je met succes in het moment kunt leven is door te leven in Kennis, want Kennis staat volledig in het nu en bereidt zich op hetzelfde moment volledig voor op de toekomst. Ze legt verantwoording af over het verleden, het heden en de toekomst. Ze leeft alleen in het heden, maar ze maakt de weg vrij voor de toekomst en leidt jou vooruit.

Je kunt je niet op de toekomst voorbereiden door deze veilig te stellen of voorspelbaar te maken. Ze zal nooit voorspelbaar zijn en als je het zo probeert te maken, zal je leven erg saai en leeg worden. Je behoefte aan vertroosting en je verlangen naar verlichting van je eigen angst kan niet worden ingevuld door alle mogelijke veranderingen in je leven te elimineren.

Je grootste zorg is dat je niet zult bereiken wat je hier kwam doen. Als je werkelijk je geest onderzoekt en het terugwinnen van Kennis onderneemt, dan besef je dat dit je grootste zorg is. De wereld zou je niets kunnen aandoen wat een grotere zorg zou zijn, omdat je hier maar korte tijd bent, en wat de wereld ook met je zou kunnen doen, het zou slechts voor korte momenten zijn in de enorme uitgestrektheid van je leven. Maar hier niet je bestemming vervullen zorgt voor een teleurstelling en vereist je terugkeer. Dit is op de lange termijn ongemakkelijker.

Als Kennis eenmaal wordt herkend in je eigen leven, zul je zien dat je gedrevenheid en je verlangen om die te vervullen sterker zijn dan al het andere. Uiteindelijk overwint dit je behoefte aan veiligheid en zekerheid, je behoefte aan een voorspelbare toekomst en je behoefte om alle dingen te hebben waarvan je voelt dat ze werkelijk van vitaal belang zijn voor je geluk. Er zal enkel dit verlangen om je doel uit te drukken en te voltooien bestaan. Dan is je leven congruent en zul je ware kracht bezitten. Dan kan de toekomst je niet bedreigen omdat je je doel tot uitdrukking brengt en voltooit, ongeacht wat er gebeurt. Elke nieuwe situatie biedt simpelweg een nieuwe kans om je doel te vervullen. Ze wordt niet gezien als een mogelijk verlies. Ze wordt gezien als een mogelijke kans. Als de tijden verslechteren, doet dat niets af aan je kans. Als de tijden beter worden, doet dat niets af aan je kans. Mogelijk gaan deuren dicht. Andere kunnen opengaan. Je bent van plan om iets te doen, en je gebruikt alle omstandigheden om dat te bereiken.

Als je doel niet is ontdekt, dan is overleven je grootste zorg, en uit angst probeer je een toekomst veilig te stellen die voorspelbaar is en je daarop voor te bereiden. Dit vernietigt je ervaring van het heden en brengt je tot zeer grillig en dwangmatig gedrag. Het maakt je diep ongelukkig met heel weinig opluchting, want de toekomst zal je hier altijd ontglippen en je op bepaalde manieren teleurstellen.

Ik zal je toekomst dus niet veiligstellen. Dat kan ik niet. Hoe zou ik dat moeten doen? Als ik je iets over je toekomst vertel, is het maar een facet van je toekomst, en is het mogelijk dat dit niet gebeurt gezien je eigen beslissingen in de tussentijd. Dus, wat is de waarde van het doen van voorspellingen? Af en toe zijn voorspellingen erg belangrijk om mensen aan te zetten tot verantwoordelijkheid en constructief handelen. Als er iets belangrijks of moeilijks staat te gebeuren en de mensen moeten het weten, dan is een voorspelling heel belangrijk, maar dit is vrij zeldzaam.

Hierbij is het niet alleen jouw taak om je voor te bereiden op een ramp of om een veiligere, meer geborgen schuilplaats te vinden, zodat de stormen van deze wereld je niet zullen overvallen. Je bent niet helemaal hierheen gekomen om je schuil te houden. Je wilt je niet schuilhouden. Je zult zelfs je eigen veiligheid vernietigen als die te dominant wordt. Waarom vernietigen mensen datgene wat ze tot stand hebben gebracht waardoor ze zich zo veilig voelen? Omdat het hen gevangenhoudt, en ze kunnen er niet meer tegen. Ze beginnen liever helemaal opnieuw. Dus, als je eigen stabiliteit je mogelijke vooruitgang begint te verdrijven, dan vernietig je die. Je zult je financiële staat, je gezondheid, je relaties – alles wat inbreuk op je lijkt te maken – vernietigen.

Dit is niet omwille van de vrijheid, want vrijheid zonder doel heeft geen enkele betekenis. Wat is de waarde van vrijheid als er geen doel is? Dat is alleen maar een vrijbrief om chaotisch te zijn. Maar de ware betekenis van de vrijheid is dat het ware doel ontdekt en uitgedrukt kan blijven worden. Voor deze vrijheid moet je leren leven in Kennis en Kennis gebruiken. Als je geen gebruik maakt van Kennis, heb je alleen je gedachten om je te leiden, en die zijn opmerkelijk chaotisch. Ze zijn zo tijdelijk, sporadisch en tegenstrijdig dat ze een zeer slechte gids voor je vormen.

Daarom moet je leren hoe je je moet voorbereiden op de toekomst, want je bereidt je toch voor, of je het nu leuk vindt of niet. Dat is het mooie van het leven. Het is zoals het is. Jouw perspectief stelt je alleen maar in staat om effectiever betrokken te raken. Het verandert je ware omstandigheden niet.

Dit wordt erg verwarrend voor vorderende studenten van Kennis, omdat ze dachten dat ze hier waren om van de wereld een perfecte plek te maken of in ieder geval een betere plek, maar nu zijn ze er niet zo zeker van. Als je Kennis volgt, lijkt het niet altijd in deze richting te leiden. Ze voldoet niet altijd aan jouw criteria voor vooruitgang van jezelf of van anderen. Je komt er achter dat veel van je verlangen naar zelfontwikkeling gewoon is bedoeld om er beter uit te zien, om er beter uit te zien voor jezelf en voor anderen. “Kijk mij. Het gaat goed met mij.”

Wanneer je de Kennis volgt, legt ze niet deze nadruk, maar ze blaast je wel steeds meer leven in, totdat je gevuld bent met leven. Dan ben je niet langer iemand die vervreemd is door ideeën. Je bent nu iemand die gevuld is met leven. Jouw ideeën zijn secundair. Je hebt ze omdat je een geest hebt die denkt, maar het is de Spirituele Aanwezigheid om je heen en bij jou die mensen zal beïnvloeden.

Dus, hoe bereid je je voor op deze toekomst? Het is overduidelijk dat je in een tijd van ongekende veranderingen leeft. Je ondergaat zelf een ongekende verandering, die heel erg verband houdt met de tijd waarin je leeft. Je bereidt je voor op de toekomst doordat je in staat bent om erop te reageren. Kennis zal aangeven wat je moet ontwikkelen en hoe je je moet voorbereiden op je eigen specifieke rol. Sommigen van jullie gaan de toekomst in zonder geld. Anderen gaan met veel geld de toekomst in. Gelet op een menselijk waardesysteem lijkt dit erg inconsequent, maar toch heeft het te maken met wat je bedoeld bent te doen. Sommige mensen zullen nooit hun doel bereiken als ze veel geld in handen hebben. Anderen zullen nooit hun doel bereiken als hun handen leeg zijn. Wie zal het zeggen? Wie kan bepalen wat de beste kans is voor elke persoon?

Als je mensen veel geld geeft, weet je, dan raken ze de weg kwijt. Als je geld van mensen afneemt, raken ze de weg kwijt. Geen enkele sociale ethiek of morele filosofie kan de evolutie van het leven verklaren. Het leven gaat niet over deze dingen, maar het kan wel diepgaand worden ervaren. In feite is het het enige dat diepgaand kan worden ervaren. Kun je een idee diepgaand ervaren? Als je een idee diepgaand ervaart, is er geen idee meer. Je hebt het in het niets laten verdwijnen, omdat ideeën geen ervaring zijn, hoewel ze wel tot ervaring kunnen leiden.

Je voorbereiding dient om te kunnen inspelen op de toekomst en op wat de voorbereiding op dit moment is. Je hebt de blauwdruk voor je eigen ontwikkeling gekregen. Hij zit in je. Je kunt deze niet in je eentje cultiveren, omdat een groot deel van je vooruitgang het besef is dat je niet alleen bent en dat je deel uitmaakt van een Grotere Gemeenschap.

Je kunt niet zeggen: “Geef me de blauwdruk en ik zal hem uitvoeren,” omdat, zie je, je slechts een deel van de blauwdruk hebt. Jouw leraren hebben een deel van de blauwdruk. Mensen in je leven hebben een deel van de blauwdruk. Mensen die je nog niet eens ontmoet hebt, hebben een deel van de blauwdruk. Wees daarom niet idealistisch door te zeggen: “Vertel me het plan en ik zal doorgaan. Zeg me wie ik zal zijn en ik zal me nu hierop voorbereiden.”

Ik heb de mensen verteld wat ze zouden zijn, en vanuit hun huidige standpunt zag het er ofwel onmogelijk uit, of wilden ze het persoonlijk niet. Soms vertel ik mensen wat ze willen zijn, zodat ze zich kunnen realiseren dat het niet is wat ze willen zijn. Soms vertel ik mensen wat ze willen zijn, zodat ze eindelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor wat ze weten en op een daadkrachtige manier vooruit kunnen komen.

Hoe kunt je dan antwoorden? In staat zijn te antwoorden is een zeer goed concept. Als je gefixeerd bent in je standpunt over wie je bent, wat het leven moet zijn, hoe alles moet gebeuren, wie God is en wat God hier doet, dan kun je natuurlijk alleen maar reageren op je gefixeerde positie, en dan sta je erop dat de wereld je gefixeerde positie ondersteunt, wat natuurlijk niet gebeurt.

Je werkt dan niet met het leven. Je probeert het leven te sturen om je eigen identiteit te versterken. Je echte identiteit is tamelijk veilig. Ze is vastgesteld door God en hoeft niet door jou uitgevonden te worden, gehandhaafd te worden en door de wereld op waarheid goedgekeurd te worden. Toch is de identiteit die God heeft geschapen verborgen en moet deze worden ontdekt. Als ze wordt ontdekt, zal ze alle andere identiteiten in je oplossen. Je identiteit zal worden ervaren door het uitvoeren van je doel, want identiteit is leven in actie. Het is het ervaren van jezelf die een leven leeft dat vitaal, wezenlijk en werkelijk is. Het is het observeren van de resultaten van je acties en de relaties die daardoor ontstaan, want wie God in jou heeft geschapen is geen individu; het maakt deel uit van een groter geheel.

Dus, je kunt alleen naar jezelf kijken en zeggen: “Wie ben ik? Ik moet iets heel mysterieus zijn, want ik weet dat ik niet alleen maar een lichaam ben. Ik ben niet alleen maar mijn ideeën. Ik ben niet alleen mijn naam en geschiedenis. Ik weet dat ik verder ga na de dood. Ik weet dat ik ergens ben geweest voordat ik hier kwam.” Deze ideeën zijn natuurlijk duidelijk voor iedereen die er open voor staat. Maar wie is deze persoon? Zie je, je doel onthult je zelf in zijn relatie met anderen. Je bent hier niet alleen gekomen om volwassen te worden. Je kwam hier om iets gedaan te krijgen. Deze wereld zit in grote problemen. Zij is zo geschapen, opdat mensen die iets gedaan moeten krijgen, het ook kunnen doen!

Waarom wordt de wereld geen perfecte plek als mensen zo intelligent en zo liefdevol zijn in hun ware aard? Waarom is de wereld niet zoals hij hoort te zijn? Omdat het een leefomgeving is waar mensen die de verantwoordelijkheid voor de dienstbaarheid niet hebben geaccepteerd, de kans krijgen om dat wel te zijn. Als er hier geen verbeteringen zouden worden aangebracht, dan zou je behoorlijk verloren zijn, want je levensfase staat in het teken staan van het leveren van een bijdrage. Als je denkt dat je leven alleen maar bedoeld is voor je eigen groei, dan word je egocentrisch en ontgaat je de bedoeling. We willen je uit je egoïstische leven halen, zodat je je met het leven kunt bezighouden. Dat zal alle groei genereren die je aankan en zal de relatie weer doen opleven, een gevoel van erbij te horen en een gevoel op je plaats te zijn die zo fundamenteel zijn.

Mensen zeggen: “Ik wil een relatie en ik wil een carrière en ik wil de belofte van een lang leven en ik wil alles zo snel mogelijk.” Nou, er zijn mensen die dit allemaal hebben, weet je, en ze doen het niet veel beter dan jij. Dat is duidelijk. Mensen die geen relatie hebben, willen niet omgaan met mensen die wel een relatie hebben, omdat ze dat niet willen zien, dat wat ze willen, waarschijnlijk niet voldoende is voor hun behoeften. Ze willen een havenot zijn en benijden degenen die dat wel hebben. En dus gaan ze naar films en kijken ze naar mensen die in een relatie verliefd worden, maar ze willen geen huishoudens met veel kinderen aangaan en zien wat het huwelijk echt voorstelt.

Een relatie is natuurlijk heel belangrijk, maar zelfs dat is niet het belangrijkste. Als je in de toekomst wanhopig op zoek bent naar een relatie – “Geef me gewoon een relatie”. Dat is alles wat ik wil!”- loopt je een groot risico om teleurgesteld te worden. Je komt nu niet van Kennis.

Wanneer je met Kennis bent, zul je de toekomst begrijpen, omdat de toekomst jouw Kennis moet voortbrengen. De tijden kunnen verslechteren. Dat is oké. Dat brengt Kennis voort. De tijden kunnen beter worden. Dat is oké. Dat brengt kennis voort.

Je werkt ijverig om de kwaliteit van het leven hier te verbeteren, maar het is mysterieuzer dan alles er beter uit te laten zien, alle mensen er beter uit te laten zien en alle pijn te laten verdwijnen. Mensen zijn hier niet gekomen om zonder pijn te zijn. Dat is alsof je naar de oceaan gaat en weigert om nat te worden. Als je je wenst in te zetten, moet je een zekere mate van ongemak accepteren. Hier heersen pijnlijke omstandigheden. Je zult kleine pijntjes kennen, zelfs als je een onberispelijk leven leidt. Maar als je met Kennis leeft, zijn deze irritaties niet voldoende om je bewustzijn te overmannen. Ze worden gewoon gezien als inherent aan deze omgeving, geen grote pijnen maar kleine pijnen. Je hebt de grote pijnen al opgegeven om het leven van Kennis binnen te gaan, want wat is een grote pijn anders dan leven zonder Kennis?

Ga daarom niet de toekomst tegemoet met jouw lijst van eisen, want je wordt erg bang dat je teleurgesteld zult zijn en dat die angst je zal achtervolgen. En als je ouder wordt en je ziet dat bepaalde dingen niet zijn vervuld, maak je je erg veel zorgen over jezelf en ben je slecht voorbereid op wat de toekomst in petto heeft. De toekomst houdt een belofte in, maar als je je verlanglijstje hebt, zul je de belofte niet zien.

Hoe bereid je je voor om te kunnen reageren? Door in het moment Kennis te ontwikkelen. Er is op dit ogenblik zoveel voor jou te doen met Kennis! Dat betekent niet dat je weet wie je bent of wat je over twintig jaar zult zijn of dat de toekomst veilig is of dat je identiteit volledig is opgebouwd of dat je alle dingen zult hebben die je ooit hebt gewild.

Wat dit wel betekent, is dat je leven nieuw levenskracht wordt gegeven. Kennis blaast weer leven in je. Je bent verlaten, en als het leven weer in je wordt geblazen, hoef je je geen zorgen te maken over de richting, want je bent nu in beweging. Je staat niet aan de zijlijn met de vraag: “Wie ben ik?”. Wat ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Je gaat gewoon en nu je gaat, besef je dat je een gevoel van richting hebt. Je kunt geen richting ervaren als je stilstaat. Als je beweegt, ga je een bepaalde kant op. Zo wordt de richting bepaald. Wanneer individuen beginnen met het oefenen in Stappen naar Kennis, willen we ze in beweging krijgen. Ze kunnen niet blijven zitten, naar hun ideeën kijken en zeggen: “Waar is nu de waarheid?” We willen je in beweging krijgen, want als je een beetje hebt gereisd, dan kan je je richting onderscheiden. “Ik ben daar geweest. Nu ben ik hier. Dit is mijn richting.” Je moet in beweging zijn om het doel te ervaren. Je kunt niet stilstaan.

Daarom zeg ik niet, “wees niet bezorgt om de toekomst.” Als je niet met Kennis bent, kun je je alleen maar zorgen maken over de toekomst! Ik zeg niet, ” Vlucht in het moment. Er is geen toekomst”, omdat dit alleen maar onverantwoordelijk is. Ik zeg: “Ontwikkel nu Kennis. Gebruik haar nu effectief en besef dat je hier bent voor een doel, zelfs als het slecht omlijnd is.”

Zie je, je zult je doel pas volledig begrijpen als je leven voorbij is. Dan kijk je terug en zeg je: “Dit is wat er werkelijk is gebeurd.” Je hebt misschien een zeer consistent en onderbouwd idee van het doel, maar het zal niet volledig zijn totdat je aan het einde van je reis hier terug kijkt en zegt, “Ja, nu begrijp ik mijn doel.” Waarom begrijp je het dan? Omdat het je naar het kruispunt heeft gebracht tussen dit leven en je Spirituele Familie die op je wacht buiten dit leven. Je kunt geen volledig gevoel voor het doel hebben terwijl je in de wereld bent, omdat dit maar de helft van het verhaal is. De andere helft is aan de andere kant van de sluier.

Besteed daarom je leven niet aan het zoeken naar definities. Als je de helft van het verhaal van je doel begrijpt, ben je een persoon met een opmerkelijke wijsheid. Hier de grenzen van het bewustzijn accepteren stelt je in staat om Kennis binnen de wereld te hebben. Nu ben je in een positie om bij te dragen omdat je eisen niet zo groot zijn. Je zegt niet tegen het leven: “Geef me een volledige definitie van wie ik ben”. Geef me volledige voldoening. Geef me totale vervulling. Geef me. Geef me. Geef me!” Je staat niet aan de kant van de weg te klagen. Je bent nu echt in beweging en je kunt een bijdrage leveren. Zo realiseer je je gaven. Daarom willen we iedereen op een zinvolle manier in beweging krijgen. Met beweging komt vitaliteit en een gevoel van richting.

Veel nadruk ligt nu op nieuw leven inblazen van het verleden, het begrijpen van alles wat er in de kindertijd is gebeurd en het teruggaan naar vroegere incarnaties en het ervaren van jezelf als koning van Engeland. (Er zijn zoveel mensen die zichzelf hebben ervaren als de Koning van Engeland dat het opmerkelijk is!)

Er zijn momenten dat je je vorige levens opnieuw moet beleven, maar je hoeft er niet naar te zoeken. Ze duiken gewoon op. Er is een golf van emotie en dan is het weg. Het is de emotie die losgelaten moet worden. Het maakt niet uit wat je eerder deed. Het is voorbij. Ook moeten mensen slechts in zeldzame gevallen hun eerste jaren herleven, zodat ze hun emotie kunnen loslaten, zodat ze terug kunnen komen in het nu.

Alles wat je altijd hebt op elk moment in dit leven is je Kennis, ontdekt of niet ontdekt, aangewend of niet. Daarom moet je naar het moment kijken, ongeacht je moeilijkheden of belemmeringen. Maak de balans op van wat je essentiële, vitale en echte activiteiten en je activiteiten die dat niet zijn, waar je Kennis aanwendt en waar niet. Dit soort levensinventarisatie is essentieel omdat je eindelijk op een beginpunt bent aangekomen. Hiervoor probeerde je alleen maar jezelf ervan te overtuigen dat je beter of slechter af was dan voorheen. Nu is het niet nodig om jezelf te overtuigen, want nu ben je op zoek.

Dit is voorbereiding treffen voor de toekomst, want de toekomst zal je confronteren met dingen, en je moet beschikbaar zijn. Als je door jezelf in beslag wordt genomen, hoe kun je dan beschikbaar zijn als de gebeurtenissen zich voordoen?

“Wat als er weer een aardbeving komt?” Veel mensen willen dat weten. “Wanneer gaat het gebeuren?” Nou, wat maakt het uit? Het enige dat belangrijk is, is hoe je erop voorbereid bent. Je zou kunnen zeggen, “Nou, er komt een aardbeving naar deze stad. Ik verhuis naar de volgende stad.” Dus, je pakt alles in, verhuist naar de volgende stad en komt om in een auto-ongeluk zodra je de nieuwe stad binnenkomt! Geen aardbevingen daar, maar je wordt gedood. Tot zover de veiligheid.

Het heeft geen zin om te proberen veilig te zijn. Dat is hopeloos. Het leven zal je vroeg of laat te pakken krijgen. Veilig zijn maakt je veel kwetsbaarder omdat je veel minder goed kunt omgaan met veranderingen en omstandigheden. Je komt ze niet tegen, je vermijdt ze, en dus overvallen ze je. Als je op de vlucht bent voor het leven, zal het je lijken te overvallen. Als je naar het leven toe beweegt, zal het je omhelzen. Dan ben je van vitaal belang in jouw tijd in de geschiedenis, en verlaat je deze wereld met je verworvenheden.

Het is dit vermogen om je voor te bereiden dat je kenmerkt, omdat dit je op elk moment zinvol zal betrekken terwijl het je voorbereidt op de toekomst. Maak je daarom geen zorgen over toekomstige gebeurtenissen. Wees nu bij jezelf en doe wat jouw Kennis je aanreikt. Dat is voorbereiden. Dat is op een vitale manier in het nu leven en je op een zinvolle manier voorbereiden op de toekomst. Dan is er tegelijkertijd een heden en een toekomst. Je hebt een gevoel van lotsbestemming dat wijst op een toekomst. Je hebt een gevoel van doelgerichtheid dat duidt op een toekomst. Wees niet zonder toekomst, anders lieg je gewoon tegen jezelf. Je hebt een toekomst, of je het nu leuk vindt of niet. De toekomst komt eraan!

Wat betreft de relatie; je hebt geen garantie voor partnerschap, maar als je leven zinvol en vitaal is en je bent echt betrokken, hoe kan je dan geen relatie hebben in je leven? Als je vitaal bent in het leven, zul je mensen aantrekken door je vitaliteit en je richting. Als je beweegt, zien mensen je en reageren ze op je. Men reageert op iemand die in beweging is, omdat hij of zij kracht heeft. Wanneer je stopt met bewegen, straal je geen kracht meer uit en word je onzichtbaar.

Dit vereist natuurlijk een groot vertrouwen. Je kunt niet op elk moment Kennis ervaren. Dat zal met tussenpozen gebeuren, maar zelfs in een tussenliggende fase zal dat wezenlijk zijn. Hier moet je op vertrouwen en je eraan houden. Als Kennis laatst aangaf dat je iets moet doen, ga dan door daarmee totdat Kennis iets anders aangeeft. Je hoeft niet elke vijf minuten daarop terug te komen en te zeggen: “Welnu, laten we de situatie opnieuw evalueren. Moet ik dit nog steeds doen?” Als je dat doet, ga je stoppen. Leven met Kennis brengt je van de ene situatie naar de andere, en brengt al je beste vaardigheden naar voren en minimaliseert al je moeilijke of negatieve verworvenheden. Wij bepleiten altijd Kennis. Ze is mysterieus en diepgaand, maar toch is ze absoluut essentieel.

We hebben al eerder gesproken over de gebeurtenissen die komen gaan, de aard van de tijd en het tijdperk waarin jullie leven en het soort voorbereiding dat nodig is. Jullie leven in een tijd waarin de wereld gedwongen wordt zich te verenigen, niet omdat dit zijn morele voorrecht is, maar omdat jullie in de Grotere Gemeenschap van Werelden opkomen. Jullie wagen je in de ruimte, en jullie buren van buiten wagen zich steeds meer in jullie rijk. Dit is het grotere plaatje.

Jouw Kennis is hiervan doordrongen, maar je persoonlijke wensen wellicht niet. Als je nog steeds verlangt dat het leven je al deze specifieke dingen geeft, hoe kun je dan aan deze grotere krachten tegemoetkomen? Hoe kun je de beweging van dingen zien binnen een grotere context? Je ziet ze alleen in termen van een grotere belofte of een grotere aansprakelijkheid bij het vervullen van je wensen.

Daarom is het zo gemakkelijk om de huidige gebeurtenissen verkeerd te interpreteren, want je ziet ze vanuit zo’n beperkt perspectief. Je bent erg bang dat economische of politieke veranderingen je vrijheden en je verworvenheden kunnen beperken. Toch zullen deze factoren blijven bestaan. Als je met succes met hen wilt meebewegen en hen wilt dienen, kun je niet tegen ze vechten. Je kunt niet vechten tegen die dingen die je moet dienen.

Weet je, de wetenschap dat de wereld in de Grotere Gemeenschap opkomt, geeft je zo’n groter perspectief op de gebeurtenissen dat je er mededogen mee kunt hebben. Het geeft je een perspectief dat zeer essentieel is. We vertellen deze dingen omdat het mensen helpt zich voor te bereiden op de toekomst. Nu kunnen ze beginnen te ontsnappen aan hun eigen persoonlijke standpunt dat hun perspectief beperkt en de dingen op een grotere schaal gaan zien.

Wanneer het voor jou van essentieel belang is om nieuwe informatie te krijgen die cruciaal is voor je toekomst, dan zal dit via Kennis tot je komen. Je zult op plaatsen terechtkomen zonder dat je precies weet waarom. Misschien heb je redenen, maar dat is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat daar iets voor jou ligt. En morgen, als je iets nodig hebt om je voor te bereiden, ga je erheen. Hoe meer je kunt reageren op deze natuurlijke innerlijke leiding, hoe vitaler en zinvoller je leven zal zijn. En je zult erg opgewonden zijn – niet omdat alles geweldig is, maar omdat je weet dat je hier bent om een doel te dienen.

Wij danken voor de aanwezigheid van de Spirituele Families in deze wereld en alle werelden. Wij danken dat de Wijzen verborgen en daarom krachtig zijn. We danken dat Kennis in ieder van ons is, en we danken dat onze bestemming voorbij deze wereld ligt.