Leven in een opkomende wereld

Zoals geopenbaard aan Marshall Vian Summers
op 11 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Helemaal bij het begin moeten wij het hebben over de context waarin je leeft, want je moet een context hebben om jouw activiteit en participatie in deze tijd hier in de wereld te begrijpen. Mensen zien deze noodzakelijke eerste voorwaarde vaak over het hoofd en proberen hun doel, betekenis en richting te definiëren op basis van hun eigen verlangens, interesses en ambities. Met andere woorden, ze proberen hun eigen context te creëren en henzelf binnen deze context te begrijpen. Je leeft echter niet in een leegte en je maakt deel uit van een groter leven in de wereld en in de Grotere Gemeenschap van werelden, waarvan jouw wereld een klein deel is.

Als we het leven van De Weg van Kennis beginnen te verkennen, is het daarom noodzakelijk om de wereld waarin je leeft toe te lichten – haar conditie en haar evolutie – en dit als de context te definiëren om je participatie hier te begrijpen. Want jouw doel hier is niet zelfgemaakt. Je hebt haar gekregen voordat je kwam. Je hebt haar gekregen van jouw Spirituele Familie van voorbij deze wereld. Daarom staat jouw missie al vast.

Dit betekent dat je een bestemming in de wereld hebt. Misschien heb je deze bestemming gevoeld – een gevoel geroepen te worden, een idee van de richting, amper afgetekend en raadselachtig misschien en toch word je er al naartoe getrokken. Dit kun je voelen. En misschien heb je jezelf op een bedroefd moment, een moment van zelfbeschouwing of een serieus moment een eerlijke vraag gesteld: “Waarom ben ik werkelijk hier?”. Dit was een eerlijke vraag omdat je op dat moment misschien het besef had dat iedere verdere poging om je leven te definiëren op basis van jouw interesses of jouw verlangens jou alleen weer een doodlopende tunnel in zou sturen die nergens naartoe zou leiden.

Je bent gekomen om de wereld in haar evolutie te dienen. De wereld is jouw context terwijl je hier verblijft. Zij is niet jouw ultieme context, maar het is je context gedurende je leven in de wereld als een menselijk wezen. Dus kijk naar de wereld en kijk naar je diepere neigingen. bekijk ze gezamenlijk, want ze hangen samen. De wereld doet een beroep op jou en jij doet een beroep op de wereld, want jij hebt een relatie met de wereld, hoewel deze relatie tot nu toe nog niet gezien wordt. Je bent niet afgescheiden van de wereld. Je maakt deel uit van de wereld. Dit is de wereld die je bent komen dienen en het is deze wereld die de context vormt om je grotere doel in het leven te gaan zien, een doel dat je verlangens en je angsten, je vooroordelen en je beperkingen overstijgt.

Jouw aard is voor dit doel ontworpen. Je ziet dit ontwerp nog niet helemaal. Als je jouw ontwerp ziet, zal je de Ontwerper herkennen en je zult een grotere harmonie gaan waarderen die in het leven bestaat – een harmonie die tot nu toe niet gezien wordt door hen die zich hier ophouden.

Wij kennen jouw aard want wij begrijpen het web van het leven waarmee jouw leven verweven is. Wij zien jou niet als gescheiden of los hiervan. Wij zien jou als deel van een groter tapijtwerk van het leven – een groter tapijtwerk van het leven in deze tijd, in deze wereld, in deze plaats en onder deze omstandigheden. Het tapijtwerk is echter aan het veranderen. Laten we dan jouw leven in de wereld niet verwarren met jouw leven in het hiernamaals, want ze verschillen. Als je denkt dat ze hetzelfde zijn dan onderschat je jouw leven voorbij de wereld en je zult jouw leven in de wereld overschatten. En je zult jouw vermogens en jouw aard soms behoorlijk verkeerd interpreteren terwijl je hier bent.

Je werkt binnen een zeer beperkte context. Terwijl je hier bent heb je fysieke en mentale beperkingen. Je hebt deze beperkingen ervaren, misschien op een pijnlijke manier, maar je moet ze begrijpen en je moet ze zonder jezelf te veroordelen herkennen, want je hebt echt beperkingen. Je werkt via je beperkte voertuigen van je lichaam en je geest. De Spirit in jou, die wij Kennis noemen, moet zijn wijsheid, zijn weldadigheid en zijn doel uitoefenen via deze beperkte voertuigen en via de omstandigheden waarmee je in het dagelijks leven geconfronteerd wordt.

Je bent hier naartoe gezonden om de wereld te dienen. De wereld is hier niet als therapie voor jou. De wereld is geen ziekenhuis waar je simpelweg herstelt. Het is echter wel een plaats waar je beter wordt. Het is een plaats waar je gerehabiliteerd wordt. Maar buiten dit ben je gezonden om iets aan de wereld te geven. En wat je te geven hebt draag je vanbinnen als een geheime vracht verborgen binnenin jou. Je kunt in je eentje geen toegang krijgen tot deze geheime vracht. Als je contact maakt met die individuen die je voorbestemd bent te ontmoeten en die jouw doel delen zal zij zich in toenemende mate laten zien. En zij zal zich laten zien als je jouw relatie met de wereld in haar ware manifestatie bewust wordt.

Al deze zaken moeten dan mee gaan spelen voordat je hoger doel echt ervaren en volledig beseft kan worden. Maar ieder stap die je al doende zet geeft je meer bevestiging, een groter gevoel van waarde voor je leven en een grotere waardering voor de vele mooie dingen die op dit moment gebeuren en in het verleden gebeurd zijn en die jou in staat gesteld hebben om hier te zijn. Met deze dankbaarheid begin je jouw leven vanuit een andere invalshoek en vanuit een ander perspectief te waarderen. In plaats van iemand te zijn die in de wereld verdwaald is en probeert verder te zien dan het beperkt perspectief dat je hebt, verwerf je een breder gezichtspunt van waaruit je jouw leven ziet alsof het zich in de wereld vlecht terwijl je wereldlijke ervaring opdoet en terwijl je ervaring van Kennis groter wordt.

Tezamen leveren ze Kennis en Wijsheid. Kennis is al bij jou, maar je moet door je ervaring van het in de wereld zijn Wijsheid ontwikkelen. Zonder Wijsheid kan jouw Kennis zich niet uitdrukken. Je zult niet het verlangen of de capaciteit hebben om haar te ervaren en effectief tot uitdrukking te brengen. Het verwerven van Wijsheid door ervaring is derhalve de tweede helft van jouw training en voorbereiding in het leren en leven van De Weg van Kennis. Onze gezamenlijke werkzaamheden zullen zich in hoofdzaak hierop richten.

Laten we met een juist begrip beginnen. Je bent gekomen om de wereld te dienen. De wereld die je bent komen dienen is bezig om op te komen in een Grotere Gemeenschap van werelden, het lokale universum om je heen dat een grote diversiteit aan intelligent leven bevat dat op elkaar inwerkt. Het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigt het grootste keerpunt dat de mensheid tot nu toe onder ogen heeft gezien. In feite is het het grootste keerpunt waar ieder ras mee geconfronteerd kan worden. We bereiden je nu voor op dit grote keerpunt om hierin te participeren en een bijdrage aan je wereld te leveren terwijl zij dit grote proces van opkomen in de Grotere Gemeenschap ondergaat. Het is voor dit doel dat wij dit boek en al haar bijbehorende Boeken van de Nieuwe Boodschap hebben verzorgd.

Zie je leven binnen deze grotere context en je zult jezelf duidelijk zien. En als je dit perspectief en dit begrip ontwikkelt zal je langzaam jouw aard kunnen zien – waarom je zo denkt als je denkt, waarom je je voelt zoals je je voelt, waarom je aanleg hebt voor bepaalde dingen en waarom andere aanleg ontbreekt, waarom je belangstelling hebt voor bepaalde dingen en bepaalde gevoeligheden bezit en waarom je andere mist die andere mensen klaarblijkelijk wel hebben. Ieder aspect van je aard heeft een grotere toepasbaarheid, maar je moet de context begrijpen waarbinnen deze toepassing betekenisvol is, anders zul je je aard of je doel waarvoor je in deze tijd in de wereld bent, niet kunnen begrijpen.

Het bewijs voor dit gemis aan begrip vind je overal om je heen. Het is zichtbaar in de huidige wereld. Proberen te leven zonder doel, betekenis en richting is de oorzaak van al dat vluchtgedrag en de zinloze bezigheden die mensen overal om je heen bezighouden, bedreigen en beschadigen. Jij hebt dat zelf op jouw manier ervaren. Erken dan dat je de context van je leven moet begrijpen om je leven te begrijpen. De context bevindt zich buiten je geest, maar je maakt deel uit van deze context.

De opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap zal alle fundamentele ideeën veranderen en op de proef stellen. Zij zal de mensheid haar grootste mogelijkheid bieden om zich te verder ontwikkelen en haar grootste uitdaging om te overleven. Zij zal jullie zelfbeschikking als ras bedreigen en het zal jullie meest gekoesterde idealen en overtuigingen in twijfel trekken. Zij zal jullie echter de basis geven waarop het menselijke ras verenigd kan worden, een basis die zou ontbreken zonder deze grotere context. Zij zal jullie de stimulans en zeker de noodzaak geven om je met een groter inzicht bij anderen aan te sluiten, want jullie zijn allemaal participanten in de wereld en jullie zijn allemaal hier naartoe gestuurd om de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap te steunen. Op welk gebied je ook bestemd bent te participeren, je dient de grotere evolutie van jouw ras. Alles wat je naar de mensheid brengt, breng je voor dit doel.

Daarom is het zinloos en hopeloos om je grotere aard alleen maar te proberen te begrijpen op basis van je verlangens of wensen. Want de verlangens of wensen van mensen worden sterk beïnvloed door het vermijden van hun pijn of ongemak in het leven. Het leven biedt een zeer breed scala aan problemen die opgelost moeten worden. Enkelen kiezen ervoor om de problemen aan te gaan, velen vechten ertegen en nog veel meer proberen ze volledig te vermijden. Hoe kan dan met dit soort zorgen en dit soort motivaties hun grotere waardering voor het leven onderkend worden?

Je moet naar het leven toe komen. Het leven wacht op jou. Je moet naar de wereld komen omdat de wereld je nodig heeft. De wereld heeft de geschenken nodig die je meegenomen hebt en jij moet deze geschenken geven om tot het besef van je waarde en jouw doel hier te komen. Er is geen andere manier om de tegenstellingen van je leven, je persoonlijkheid en je relaties te aanvaarden, dan de juiste context en het juiste begrip te vinden zodat je jezelf helder en op een natuurlijke manier kunt zien.

Hier wring je jezelf niet in bochten om aan een definitie of een combinatie van verwachtingen te voldoen die je voor jezelf hebt of die anderen van je hebben. In plaats daarvan worden dingen eenvoudig en duidelijk en ze kunnen worden ervaren omdat ze een wezenlijk deel uitmaken van het leven hier. De planten en de dieren om je heen laten een geïntegreerd leven zien, maar de mensheid heeft dit vermogen nog niet verworven.

Waar Wij het over hebben is iets dat op een volslagen natuurlijk manier deel uitmaakt van jou en van jouw aard en van jouw ontwerp. Stap uit jezelf en zie jezelf in een grotere arena van het leven. Zie de noden van dat leven alsmede jouw eigen noden en je zult zien hoe zeer ze op elkaar aansluiten. Het klopt dat je niet op veel plaatsen kunt zijn en niet met veel mensen samen kunt zijn zelfs al vind je ze aantrekkelijk of interessant. Het klopt dat je niet met iedereen met wie je dat zou willen een echte relatie kunt aangaan. We hopen dat je dit inmiddels hebt geleerd. Want het is de bedoeling dat je met bepaalde mensen bent voor een bepaald doel. En er zitten noodzakelijke ervaringen in jouw leven tussen al die onnodige dingen die je eventueel voor jezelf onderneemt.

Je hebt dat wat essentieel is en dat wat niet essentieel is. Als je wilt voelen dat je leven essentieel is, dan moet je je richten op die dingen die voor jou en voor de wereld om je heen essentieel zijn. Hierin heb je een plaats en een rol, maar je moet de plaats begrijpen om de rol te kunnen begrijpen. En je moet de rol begrijpen om de plaats te kunnen begrijpen.

Hier brengen we je in het grotere panorama van het leven in de wereld en het leven in de Grotere Gemeenschap, want de mensheid staat nu op de drempel van het besef dat ze niet langer alleen is in het universum of zelf alleen in haar eigen wereld, aangezien mogendheden uit de Grotere Gemeenschap tegenwoordig in de wereld zijn. Als we spreken over de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap hebben we het niet over een toekomstige gebeurtenis of mogelijkheid. We hebben het over de toestand waarin de wereld nu verkeert. Tegenwoordig bevinden zich uiteenlopende krachten in de wereld uit de Grotere Gemeenschap. De meesten zijn hier op zoek naar heerschappij of zeggenschap. Ze zijn niet slecht. Ze dienen simpelweg hun eigen belangen. Sommigen zijn tegenstanders en anderen zijn potentiële tegenstanders. De afloop ligt in jullie handen en in hun handen, maar zonder jullie rol en participatie, op welk niveau jullie participatie ook moge liggen, zullen jullie niet in staat zijn de afloop te bepalen.

Zelfs zonder de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld zullen de toenemende wereldproblematiek een eendracht en samenwerking vereisen die de mensheid eerder nooit heeft bereikt. Wat anders zal de basis hiervoor vormen dan een gemeenschappelijke nood, een gemeenschappelijk bewustwording en een bereidheid om afstand te doen van eeuwenoude wrok en verdeeldheid om een beter resultaat te bereiken om aan een grotere behoefte te voldoen? Noodzaak dwingt tot verandering binnen het menselijk leven en evenzo binnen de natuur overal om jullie heen. Alles wat binnen de natuur gebeurt is nodig. Als je deze noodzaak voelt, hetgeen iets is wat de meeste mensen vermijden, worden je beslissingen veel helderder en zul je in staat zijn aan de vreselijke vloek van ambivalentie te ontkomen, die mensen de woestijn in sturen en hun diepere motivaties en ingevingen neutraliseert.

Je bent nodig in de wereld, dus hoe kan je je afvragen welke waarde je hebt of wat je doen moet? Dit moet je uitzoeken, maar niet alleen in jezelf. De Weg van Kennis bereidt je niet voor op het verlaten van de wereld. Zij maakt je gereed om in de wereld te zijn, want daar ben je naar toegestuurd. Je hebt ervoor gekozen om hier naartoe te komen. En je hebt een behoorlijke inspanning geleverd om hier te kunnen komen en je hier verder te ontwikkelen. Tot nu toe heb je er geen weet van hoeveel er gedaan werd om je in staat te stellen om deze kans tot geven te krijgen.

We kunnen niet verwachten dat je je hiervan ten volle bewust bent, want je zou voorbij de wereld moeten zijn om dit helder te zien. Terwijl je in de wereld bent kun je de grote inspanning slechts gedeeltelijk begrijpen die geleverd werd om je hier te krijgen, je hier te voor te bereiden en je in staat te stellen zelfs maar een begin te maken met het leven te leven dat Wij in dit boek zullen toelichten en laten zien?.

Om een grotere ervaring te kunnen hebben, een diepere betekenis te voelen en een groter doel te vinden, moet je uit je geest stappen, uit de beperkingen van je eigen perspectief en je leven opnieuw aangaan. Dit is de betekenis van De Weg van Kennis te leven. De Weg van Kennis brengt je tot wat gekend wordt en wezenlijk is. Het maakt al het andere onnodig voor je geluk. Bijgevolg brengt het jou eenvoud, focus en kracht. Deze dingen heb je nu nodig om je weg te kunnen vinden in een wereld die in toenemende mate gecompliceerd, verward en onbruikbaar wordt – zowel door de gevolgen van haar voorbije ervaring als door de ambivalentie en verwarring in haar mentale leefwereld.

Als we zeggen; “De wereld komt op in de Grotere Gemeenschap en daarom ben je gekomen”, erkennen we dat je dit slechts gedeeltelijk kunt begrijpen. We weten echter dat jouw inzicht zal groeien en uitdijen terwijl je je ontwikkelt, terwijl je de werkelijkheid van Kennis in jou en het werk van Kennis in de wereld begrijpt. Dit zal een groot keerpunt en een nieuwe fase van begrip voor jou betekenen. Om je naar dit keerpunt en deze fase te brengen proberen we nu om je in contact te brengen met De Weg van Kennis, zowel als student van Stappen naar Kennis als student van Het Leven van de Weg van Kennis.

Als student van Stappen naar Kennis leer je om alles ten goede te gebruiken zonder aan alles een goede beweegreden of bedoeling toe te kennen. Met andere woorden; je accepteert vergissingen als vergissingen. Je accepteert verwarring als verwarring. Je accepteert falen als falen. Je accepteert succes als succes. En je probeert alles ten goede te gebruiken, want alles kan gebruikt worden om wijsheid, zekerheid en bekwaamheid te ontwikkelen als het op de juiste manier gezien en gebruikt wordt.

Je hoeft en moet geen goddelijke beweegreden en bedoeling toekennen aan alles wat je overkomt, want de wereld wordt niet bestuurd door de Schepper. De wereld is in gang gezet. Het is een uitgebreid netwerk van interacties, zowel in de fysieke als in de mentale omgevingen waarin je leeft. De Schepper heeft je gegeven wat jij moet bijdragen aan deze toestand en aan deze realiteit waarin je leeft. Dat is het geschenk. Er kan je van alles gebeuren terwijl je hier bent. Maar Kennis zal je beschermen als je op haar kunt reageren. Kennis zal je naar de juiste mensen brengen en langzaam en zorgvuldig het juiste begrip ontwikkelen als je geduldig, volhardend en eerlijk bent in je benadering.

Om je aard, je doel en je missie te kunnen begrijpen moet je beginnen met de context. Die context is de wereld en de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Hierbij moet je toelaten dat de definitie van jezelf erg onvolledig is. Vul de gaten in je begripsvorming niet in. Laat ze leeg. Sta toe dat de puzzel van je leven slechts ten dele wordt ingevuld. Als je hem zelf probeert in te vullen of probeert alles op te vullen met wat er leuk uitziet of plezierig, fascinerend of overeenkomstig je ideeën is, dan maak je het onmogelijk voor jezelf om de ware aard van je bestaan hier te zien en de grotere missie die jou in de wereld gebracht heeft.

Dus moet er veel afgeleerd worden om de lucht te zuiveren, het bord schoon te vegen, om tot het moment te komen waarop je zegt: “Ik wil graag het doel van mijn leven kennen omdat ik het nu niet ken.” De geest is dan bevrijd. Je kunt opnieuw beginnen. Je kunt alles wat je in het verleden geleerd hebt op een nieuwe en oprechte manier proberen te gebruiken. Tot die tijd probeer je iedere nieuwe ervaring en iedere nieuwe relatie en iedere nieuwe observatie te gebruiken om je oude ideeën te bevestigen.

Dit is de geest die zonder Kennis functioneert. Dit is de geest die probeert zijn eigen bestaanscontext en zijn eigen definitie binnen die context te construeren en te behouden. Maar je moet begrijpen dat als je dit doet, en dit heb je al eerder gedaan, dat je een leven bouwt op veronderstellingen, hoop en wensen. En je leven wordt primair geregeerd door angst want je wilt alles vermijden wat vraagtekens zet bij jouw ideeën. Je zult niet in staat zijn om het leven eerlijk en open te benaderen. En je relaties zullen deze fundamentele verwarring en deze fundamentele ambivalentie over deelname aan het leven zoals het werkelijk is, weerspiegelen.

Laten we opnieuw beginnen. Laten we vrij zijn van oude conclusies en oude ideeën, zelfs als hier je in het verleden baat bij hebt gehad. Je hebt ze nu niet per se nodig, want je bent met Kennis, en Kennis is met jou. Laten we dan met Kennis zijn als we gezamenlijk de wereld instappen om De Weg van Kennis te leren en te leren de weg van Kennis te leven.

Kennis is met jou, maar jij moet wijsheid leren. Wijsheid wil zeggen; leren hoe je Kennis kunt hebben en Kennis kunt zijn binnen de wereld. Dit is niet iets wat je in je eentje kunt doen. Je hebt de juiste voorbereiding nodig. Je hebt ware metgezellen nodig. Je hebt goede instructies nodig. En je zult door de grote leerfases heen moeten die de voornaamste keerpunten vertegenwoordigen in De Weg van Kennis.

Je leeft in een opkomende wereld. Laat toe dat je dit niet volledig begrijpt, maar houd je ogen en oren open. Houd je geest levendig. Neem geen genoegen met oude ideeën en gemakkelijke conclusies. Breng jezelf helemaal naar de rand van het leven.

Je hebt een hart dat kan reageren. Je bent ertoe uitgerust om een boodschapper van Kennis te zijn in de wereld. Je bent hier naartoe gestuurd om iets van Kennis aan de wereld te geven. Je bent hier niet om een groots of spectaculair leven te leiden, want in nagenoeg alle gevallen zullen mensen iets doen dat heel eenvoudig, maar heel zuiver is. Het is jouw motivatie en jouw begrip die jouw eenvoudige deelname de grote betekenis en het grote belang zullen geven die zij heeft. Want zelfs de eenvoudigste taak, uitgevoerd met Kennis, laat een grotere waarheid en een grotere goddelijkheid in het leven zien. Zij schenkt de participant de essentie die naar anderen vertaald en overgebracht kan worden. Dat is wat het weefsel van het leven tot leven brengt. Dit is wat jouw leven volledig tot leven zal brengen.

Kom naar de uiterste rand van het leven. Kijk naar de wereld. Zij komt op in de Grotere Gemeenschap. Je kunt dit nog niet zien, maar het je weet het van binnen. Kennis herkent de weg van de wereld en de richting van de evolutie van het leven, want ze reageert op het leven op een zeer fundamenteel niveau. Ze weet wat wezenlijk is en ze wordt niet voor de gek gehouden of gemanipuleerd door al het andere.

Jouw doel, betekenis en richting hebben een context nodig. De context is overal om je heen. Hoe hoger je uitkijkpunt bij de waarneming, hoe meer je ziet en hoe meer je ziet dat alles met alles is verbonden. Dit vraagt geen ingewikkelde filosofie en zelfs geen grote mate van bespiegeling van jou, want het is een ervaring. Het is een herkenning en een combinatie van herkenningen. En het wordt bevestigd door essentiële relaties die je in dit leven moet vinden met hen die in de wereld gezonden zijn om jou te helpen en met jou in contact te komen, zodat je de grote belofte kunt vervullen die jou hier heeft gebracht.

Je bent naar een wereld in opkomst gekomen. Jouw leven zal verschillen van het leven van je jouw voorvaderen en zelfs van dat van je ouders. Zij hebben hun deel gedaan om de wereld naar deze grote mijlpaal te brengen. Jij en jouw kinderen zullen ook deel uitmaken van deze mijlpaal. Want je leeft je leven niet alleen om je doel te vervullen, als je dit kunt vinden, maar ook om anderen in de toekomst de mogelijkheid te bieden. Op deze manier groeit de mensheid. Op deze manier worden mogelijkheden opnieuw gegenereerd. Zo wordt Kennis levend gehouden in de wereld.

Je zult geneigd zijn om terug te vallen op de kleinheid van jouw ideeën en oude conclusies, maar je bent vrij om ze achter je te laten en je wordt aangemoedigd om dat te doen. De Weg van Kennis zal je voorbij geloof naar pure ervaring brengen. Zij zal jou voorbij veronderstellingen brengen naar direct besef. Zij zal je voorbij voortijdige, op fantasie of verlangen gebaseerde relaties brengen naar relaties die gebaseerd zijn op herkenning, Kennis en kunde. Zij brengt je tot activiteiten in de wereld die je zullen voorbereiden op jouw rol en die je echt iets zullen geven, en vanuit jou terug de naar wereld. Zij zal een vitaliteit in jou creëren die de basis voor gezondheid vormt. En zij zal je voorbereiden en in staat stellen om de Vier Zuilen van je leven te ontwikkelen.