De Pijler van Werk


The Pillar of Greater Work in the World

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 13 oktober 1994
te Boulder Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

We zullen ons gesprek over werk in drie categorieën onderverdelen. De eerste is je werk in de wereld. De tweede is je grotere werk. En de derde is het beheer en de inbreng van geld.

Laten we beginnen met je werk in de wereld. Om een fundament te leggen om De Weg van Kennis te leren leven is het noodzakelijk dat je voor jezelf kunt zorgen teneinde aan je basisbehoeften en -uitgaven te kunnen voldoen en dat je effectief omgaat met deze hulpmiddelen: geld, tijd en inspanning. Als dit wordt verwaarloosd zal het onmogelijk voor je worden om je fundament te leggen en aan je reis door de volgende belangrijke fase van je leven te beginnen, te weten het terugvorderen van Kennis en het ontdekken van een groter doel.

Er bestaat veel weerstand tegen werk en veel wrevel en onbegrip over werk. Laten we daarom bij het begin beginnen. Het is essentieel voor jou om te begrijpen dat je naar de wereld bent gekomen om te werken. Dit is niet de wereld waar je naar toe gaat om vakantie te vieren. Dit is niet de wereld waar je naar toe gaat om een geweldige vakantie te houden of ontzettend goed uit te rusten. Je bent van een plaats van rust gekomen, maar de wereld is een plaats om te werken en te handelen. En jij bent hier naartoe gekomen om te werken en te handelen.

Verwar de werkelijkheid van je Aloude Thuis niet met de werkelijkheid van deze wereld. Het zijn verschillende werkelijkheden en ze roepen verschillende reacties in jou op. Je bent hier naartoe gekomen om te werken. Je hebt werk te doen. Je moet een fundament voor Kennis leggen. Op basis van dit fundament kan je dan een groter werk worden gegeven. Maar eerst moet het fundament worden gelegd. De brug tussen je Aloude Thuis en deze wereld moet geconstrueerd worden. Jij moet jouw deel doen.

Je vermogen om te werken en je relatie met werk zijn daarom zeer belangrijk. Het is noodzakelijk dat je het feit accepteert dat er veel werk voor jou te doen valt. Inderdaad, als je bedenkt wat het van je vraagt om de Vier Pijlers van het leven te ontwikkelen en te onderhouden, dan zeg je misschien tegen jezelf; “O, jeetje! Dit is zo’n berg werk! Natuurlijk is het veel werk, maar het is goed werk en het is het werk waarvoor je gekomen bent. Door het te doen ga je je doelgericht en nuttig voelen. Hoewel het alledaags is en niet glorieus of ter meerdere eer en glorie van jezelf zal het je aard en je groter doel waarvoor je hier bent bevestigen.

Jij moet de funderingswerkzaamheden verrichten. Iedereen moet dit doen. Niemand krijgt zomaar een grote missie zonder dit fundament. Als je hierover nadenkt zul je inzien hoe belangrijk dit is, want zonder het verlangen naar en de capaciteit voor Kennis en voor een leven van Kennis, kan een grote missie niet worden uitgevoerd. Je bent er niet toe in staat. Je hebt geen diepgaand inzicht. Je hebt niet het noodzakelijke perspectief en de noodzakelijke benadering en je kunt met zekerheid niet de grotere krachten en de grotere vaardigheden kunnen hanteren die in je naar boven zullen komen en waarop een beroep gedaan zal worden in een groter leven van Kennis. Je bent niet in staat om je integriteit of je vaardigheden te behouden in een wereld die probeert mensen te gebruiken en te manipuleren die meer vaardigheden en capaciteiten aan de dag leggen.

Wees daarom tevreden met het leggen van het fundament en dat je jezelf wijdt aan het grote werk door dit te doen. Je zult zien dat je de meeste tijd aan het werk bent en het zal belangrijk werk zijn. Misschien kun je niet zien waar het je naartoe brengt. Misschien zie je niet wat op dit fundament geplaatst wordt en in de meest gevallen zie je dit soort zaken pas veel later. Kennis in jou zal echter jouw activiteit bevestigen. Kennis is bij je tijdens je inspanning en protesteert er niet tegen tenzij je je vergist in je oordeel of handeling.

Geef je over aan het werk. Herstel en vernieuw je relatie met werk. Om dit fundament te leggen, moet je aan het werk in de wereld en misschien het soort werk doen dat geen verband lijkt te houden met je ideeën over je grotere doel en je aard. Misschien lijkt dit werk heel gewoon en alledaags, heel monotoon, weinig opwindend en weinig inspirerend. Maar dat is OK, want je bent je fundament aan het leggen. En het fundament is groot en belangrijk.

Het vermogen om te werken, het verlangen om te werken, het vermogen om het werk te behouden en jezelf toe te leggen op het werk, terwijl je een deel van je leven, aandacht en energie vrijhoudt voor grotere activiteiten en studies, vertegenwoordigt een volwassen en succesvolle aanpak bij het ontwikkelen van deze Pijler van je fundament.

Ga aan de slag in de wereld. Zoek geen roemrijke positie. Vraag of verlang niet dat jou de volmaakte baan wordt geboden want, nogmaals, je legt slechts het fundament. Indien je deze benadering kunt accepteren en de bescheidenheid die hiervoor nodig is, zul je verder kunnen komen en het vermogen kunnen ontwikkelen om het grotere werk te ervaren en te ontvangen dat langzaam naar je toekomt als je fundament sterk genoeg wordt om het effectief te dragen en te onderhouden.

Wanneer je werkt, dan doe het dan goed. Geef jezelf eraan over. Zelfs als anderen om je heen waarmee je je beroep deelt deze motivatie missen moet je jouw talenten gebruiken in je werk, ook als deze talenten niet worden gewaardeerd. Als je ervoor kiest om een student van de Stappen naar Kennis te worden heb je de mogelijkheid om in alle aspecten van je leven de Stappen naar Kennis toe te passen en word je gestimuleerd om dat de gehele weg te doen. Je baan is een perfecte omgeving om onderscheidingsvermogen, discretie, inzicht, mededogen, kunde en terughoudendheid te leren. Maak hier dan gebruik van als deel van de proeftuin van je studie. Eis niet dat je werkomgeving de grotere waardes weerspiegelt die jij leert ervaren, want in de meeste gevallen zal je werkomgeving geen grotere waarheid kunnen weerspiegelen of laten zien. Jij kunt echter een grotere waarheid laten zien, niet door jezelf of je ideeën te verkondigen, maar door de manier waarop je je uit.

Hierbij zal de ontwikkeling van je Pijlers van Gezondheid en Relaties je dragen, je steunen en het mogelijk voor je maken om je werkervaring nuttig te gebruiken. Als je jezelf overgeeft aan je werk, bedenk dan dat het alleen een fundament is. Het voegt alleen vaardigheden en financiële steun en stabiliteit toe aan je leven. Indien je het ziet als onderdeel van de steun bij het leggen van een fundament zullen je eisen ten aanzien van je werksituatie niet zo groot zijn en zul je in de positie verkeren om de mogelijkheden ervan te begrijpen. Volg deze aanpak en breng hem in de praktijk.

Indien je geen groter fundament in het leven aan het ontwikkelen was, indien er niets zou zijn om voor te werken of om naartoe te werken zou je werksituatie zeer bepalend en beperkend voor je kunnen worden. Dit zou inderdaad een ernstig probleem zijn, maar je werkt toe naar iets groters. Je werkt eraan om een groter iemand te worden. Je werkt eraan om een groter doel in het leven te dienen en je legt hiervoor het fundament. Slechts zij die geduldig het fundament kunnen leggen zonder roem of volledige bevrediging te verlangen, verkeren in de positie om de genade van Kennis en haar grootse werk en inspanningen te ontvangen.

Bedenk dat je bij het leggen van je fundament ook je karakter en capaciteit in jezelf ontwikkelt. Je ontwikkelt geduld en tolerantie. Je ontwikkelt onderscheidingsvermogen en discretie. Je leert de richting en mogelijkheden van mensen te begrijpen zonder kwaad over hen te spreken of hen te veroordelen. Je leert te observeren in plaats van te oordelen. Je leert te zoeken naar mogelijkheden om mensen te bereiken, in plaats van te eisen dat die mogelijkheden altijd aanwezig zijn. Je leert het geschenk van Kennis te gebruiken in je besluitvorming. En je leert hoe je in de wereld moet zijn. Dit alles vertegenwoordigt jouw voorbereiding en is fundamenteel voor jouw toekomstig succes.

Wees daarom tevreden in het besef dat je aan het werken bent voor de toekomst. Je bouwt aan een fundament voor Kennis. De vaardigheden die je in je werk ontwikkelt zullen daar later worden toegepast. En het karakter en de capaciteit die je aan het ontwikkelen bent zijn later ook toepasbaar. Hier moet je een groot vertrouwen hebben dat de Kennis je daadwerkelijk ergens naartoe brengt, ook al zie je niet waar dat is. Je moet veel vertrouwen hebben dat wat je vandaag doet in de toekomst waardevol zal zijn, ook al kun je nog niet volledig bepalen wat dat zal zijn. Je moet veel vertrouwen hebben dat je fundament echt en betekenisvol is en in de toekomst een grotere dienstbaarheid aan de wereld biedt.

Kennis is meestal stil. Ze kijkt en wacht. Ze geeft haar instructies en aanwijzingen wanneer dat nodig is en wanneer je in staat bent om haar te horen. Word geduldig en waakzaam net als Kennis en je zult elke dag de aanwezigheid van Kennis in je leven ervaren.

Leer te handelen wanneer het nodig is om te handelen en leer te communiceren met anderen wanneer zij in staat zijn te reageren, dan zal jouw gedrag meer op Kennis gaan lijken. Je bent dan in staat om te resoneren met Kennis, en Kennis is in staat om te resoneren in jou. Hier overbrug je de kloof tussen je geest en Kennis. En hier creëer je een podium in het leven voor Kennis om zich via jou en met jou te uiten.

Accepteer het feit dat je moet werken. Probeer werk niet te vermijden of te ontlopen, anders verlies je je gelegenheid om je vaardigheden en je grotere capaciteiten te ontwikkelen. Zoek niet de makkelijkste baan of de baan die de minste inspanning vergt, anders verspil je gewoon dat deel van je leven waar het werk kan worden verricht en de voordelen ervan verwezenlijkt kunnen worden.

Zoek werk dat zinvol is, maar vergeet niet dat je een fundament aan het leggen bent. Het werk dat je vandaag doet, is misschien niet het werk dat je in de toekomst gaat doen. Zorg ervoor dat je werk in je basisbehoeften voorziet. Anders vervult het niet zijn functie om je de gelegenheid te bieden en je te ondersteunen bij het leggen van een fundament voor Kennis. Jouw criteria voor werk moeten heel eenvoudig en heel basaal zijn.

Laten we het nu hebben over het grotere werk. De vaardigheden die je in het verleden hebt ontwikkeld en de vaardigheden die je nu ontwikkelt kunnen in de toekomst worden toegepast. Hier moet je op vertrouwen. Het grotere werk is afhankelijk van je ontwikkeling en de ontwikkeling van anderen die voorbestemd zijn om met je te werken. Jouw succes of falen zal de afloop bepalen, niet alleen voor jezelf maar ook voor hen. Dit is een collectieve inspanning. Het kan niet door één persoon alleen worden volbracht.

Maar vat moed, omdat met iedere stap die je zet op De Weg van Kennis je het vermogen van die sleutelfiguren versterkt om die stap samen met jou te zetten, want jullie geesten zijn al met elkaar verbonden. Als je wegvalt of als je het opgeeft, zullen zij ook geneigd zijn om weg te vallen of op te geven. Daarom is het zo dat op bepaalde momenten dat je de moed lijkt te verliezen in je grotere doel en je niet kunt begrijpen waarom je je zo voelt, zij misschien de moed verliezen op dat moment en je de gevolgen voelt van hun beslissing en hun probleem.

Als je leert zien dat je deel uitmaakt van het leven in plaats van dat je losstaat van het leven, zie je deze dynamiek ook in jezelf en in anderen. En dan waardeer je je verantwoordelijkheden meer, omdat je niet alleen verantwoordelijk bent voor jouw welzijn, maar ook voor het welzijn van je Spirituele Familie en in het bijzonder van die individuen die met je in de wereld zijn gekomen. Als zij een fundament kunnen leggen voor Kennis en reageren op de diepere en sterkere neigingen in henzelf zullen zij hun weg naar jou vinden en jij zult jouw weg naar hen vinden. Het kan echter mislukken. Neem dit dus serieus. Neem je eigen ontwikkeling serieus. Als je geen adequaat fundament legt, ben je niet in staat om de aanwezigheid van deze individuen in je leven te aanvaarden of om de grotere taken en het grotere werk op je te nemen die jouw relatie met hen, als die eenmaal tot stand gekomen is, op gang zal brengen.

Je bent hier om deel uit te maken van de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Je bent hier ook om deel uit te maken van de vooruitgang van het menselijk ras, die nodig is om jullie wereld met succes te laten opkomen in de Grotere Gemeenschap. Jouw rol zal niet groots zijn. Je zult geen heilige, een god of een godin zijn. Je taken zijn waarschijnlijk heel alledaags. Toch dienen ze een grotere nood en zijn ze doordrongen van een groter doel en een grotere Wijsheid. Je beseft dat als je hier bent om te dienen je jezelf wilt inzetten waar je vaardigheden, je capaciteiten, je aard en je aanleg het meest effectief kunnen worden aangewend en toegepast. Dit geeft je de grootste voldoening en de grootste bevestiging.

Als je echter naar je huidige gemoedstoestand kijkt, zul je zien dat het een tijdje duurt voordat je de openheid en de bereidheid hebt om je leven te laten leiden. Het vraagt een groot vertrouwen in je Schepper en in je Spirituele Familie. Het vereist een grote band met Kennis in jezelf. Het vereist het inzicht dat alles wat je alleen en zonder Kennis probeert te doen, slechts tot verwarring en mislukking zal leiden.

Dit brede inzicht heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Het is niet genoeg om er alleen maar in te geloven. Alleen het hebben van grote ideeën of grote idealen stelt je niet in staat om daadwerkelijk het pad te bewandelen en de weg te volgen die voor je ligt. Daarom is je fundament leggen zo essentieel en daarom moet het nu jouw focus zijn. Er ligt meer werk voor je in het verschiet, maar je moet je voorbereiden en je moet een fundament leggen – in jezelf en binnen je leven in de wereld.

Groter werk vereist grotere middelen, meer moed en een grotere bereidheid van de deelnemers. Denk niet dat je vandaag klaar bent om te doen wat morgen van je gevraagd wordt. Ga er niet van uit dat je genoeg geleerd hebt of dat je sterk genoeg bent of dat je de juiste relaties hebt om een grote roeping in het leven uit te voeren. Je hebt een roeping in het leven, en je reageert erop. Daarom lees je dit boek. En daarom moet je je nu richten op het leggen van het fundament en accepteren wat dit van je vraagt.

Reageren op een roeping en de roeping zelf ook daadwerkelijk aangaan zijn twee verschillende dingen. Ze vertegenwoordigen twee verschillende stadia in je hele ontwikkeling. Je reageert, maar dat betekent niet dat je volledig capabel bent. Het Plan van de Schepper is niet alleen om je groter werk in de wereld te geven, wat je al voordat je hiernaar toe kwam werd gegeven. Het Plan vraagt om jouw voorbereiding en de voorbereiding van degenen die essentieel zullen zijn bij jouw toekomstige inspanningen. De voorbereiding duurt veel langer dan de grotere activiteit waarop ze is gericht. Denk aan voorbeelden in de wereld. Hoe lang duurt het om een groot musicus of een groot atleet of een groot staatsman voor te bereiden? Hoe lang duurt het om iemand voor te bereiden op iets belangrijks in de wereld dat veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt?

Een leven van Kennis zal zelfs nog meer dan deze voorbeelden vragen, want het vereist niet alleen oefening van je mentale en fysieke capaciteiten, maar ook de uitbreiding van je innerlijke vermogen. Hier moet het lichaam de geest dienen, en de geest moet de Geest dienen. En het kan heel lang duren om de dingen in de juiste volgorde te krijgen. Hier moet je een fundament van ervaring hebben om echt inhoud te kunnen geven aan je vertrouwen en aan je vastberadenheid. Je moet hier mensen vinden die je kunnen ondersteunen en bijstaan in deze grote zaak, mensen die zelf een fundament aan het leggen zijn.

Dit lijkt lang te duren, want mensen zijn in het geheel niet bereid om afstand te doen van wat ze hebben, zelfs als wat ze hebben hen verontrust of desoriënteert. De nadruk in de wereld ligt op het verwerven van dingen en dus wil je steeds meer en meer. En als je niet tevreden bent met wat je vandaag hebt, nou ja, dan wil je iets nieuws en iets anders. Je wilt meer. Maar meer hebben is niet het antwoord. Als wat je hebt niet aan je behoefte voldoet, dan zal het hebben van meer je verwarring en dilemma alleen maar vergroten.

Het kan heel lang duren om dit in jezelf te aanvaarden. We willen deze tijd zo veel mogelijk inkorten, want je bent nodig in de wereld. Je bent gekomen om de wereld te dienen op een zeer belangrijk keerpunt, misschien wel het belangrijkste keerpunt waar elk ras mee te maken kan krijgen. Je bent hiervoor gekomen. Neem dus niet eeuwig de tijd om in het reine te komen met je diepere neigingen. We vragen om een grotere eerlijkheid in jezelf, een eerlijkheid die op Kennis reageert en die niet wordt beheerst of gecontroleerd door je wil of je ambities. Dan kan de tijd die nodig is om in het reine te komen met wat je echt weet en wat echt authentiek is in je leven, effectief worden verkort, waardoor je tijd, energie en veel leed wordt bespaard.

Als je klaar bent voor je echte werk zal het beginnen te verschijnen, en het zal in fasen verschijnen. Je moet in elke fase succesvol zijn om door te gaan naar de volgende. Je kunt niet van waar je bent naar een nieuw leven springen, met een nieuw begrip en een nieuwe reeks vaardigheden. Het heeft je vele, vele jaren gekost om te komen tot waar je nu bent. Nu kun je sneller en vlotter bewegen, maar het zal nog steeds jaren duren. Maar als je succesvol en onafhankelijk bent en als je eerlijk bent tegen jezelf, dan maak je grote stappen. Je merkt inderdaad dat je leert zo snel als je kunt. Je wordt tot het uiterste gedreven in je leervermogen en je integratie van nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën.

Misschien begin je dit nu op bepaalde momenten in je leven te voelen. Je leven wordt versneld, maar de echte voorbereiding kost nog steeds tijd. Je leert jezelf opnieuw te positioneren in de wereld en je leert om de echte gezagsorde in jezelf te vinden. Je keert je af van de leer van de wereld om iets mysterieus en wonderbaarlijks te leren. Dit kan niet in een dag, een maand of een jaar. Maar je leven kan en zal versneld worden als je dit van ganser harte benadert.

Je grotere werk zal betrekking hebben op het tot uitdrukking brengen van Kennis, omdat Kennis hiervan de bron en de gids zal zijn. Het zal gepaard gaan met relaties waarin toewijding en eerlijkheid een levende realiteit zijn voor jou en voor anderen die met jou verbonden zijn. Het zal een begrip en een gevoel van vastberadenheid met zich meebrengen die groter zijn dan alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Je bereidt je hierop voor, binnenin jezelf en in je leven. Door je werk ontwikkel je vaardigheden en capaciteiten in de omgang met mensen.

Je werk in de wereld is niet bedoeld om volledig bevredigend te zijn, omdat het nog niet je grotere werk is. Misschien leidt het je wel in die richting. Als het volledig bevredigend zou zijn, zou je niet vooruitkomen. Je zou tevreden zijn voordat je je echte doel hebt bereikt. Je werk in de wereld kan uitdagend, frustrerend en veeleisend en af en toe een bevestiging voor je zijn. Maar het is niet het echte werk waar je je op voorbereidt. Accepteer deze beperkingen. In de toekomst zal je beseffen hoe belangrijk ze zijn in termen van het ontwikkelen van karakter en capaciteit en het voorkomen van het voortijdig toekennen van succes aan je leven.

Je ontevredenheid met je leven maakt deel uit van wat je voortdrijft, want je moet het ruime gezichtspunt bereiken waarmee je duidelijk kunt zien wat je moet doen. En je moet die mensen vinden die je in staat stellen dit gezichtspunt te bereiken en die van daaruit met je mee kunnen doen. Je wordt gedreven door een diepere, innerlijke noodzaak. Accepteer dit. Het is essentieel. Het is noodzakelijk. Het is van vitaal belang. Het voorkomt dat je je leven in gevaar brengt. Het voorkomt dat je jezelf bedriegt door te beweren dat je een bevredigende positie hebt bereikt, of dat je je doel, betekenis en richting hebt gevonden, terwijl je die in feite nog niet hebt gevonden. Het voorkomt dat je je leven te vroeg aan een relatie geeft of dat je al je middelen en energie besteedt aan een carrière of een vorm van werk die je bestemming niet vertegenwoordigt.

Accepteer deze ontevredenheid. Het drijft je verder. Het brengt je moed. Het brengt je vastberadenheid. Het overwint jouw neigingen en je zelfgenoegzaamheid en compenseert alle factoren in en om je heen in je leefomgeving die proberen je te verzwakken en je aanpak te ondermijnen.

Weet je, het is heel interessant dat mensen proberen om van dit ongemak in zichzelf af te komen. Ze willen ervan af. Ze willen vandaag rust hebben. En ze denken dat hun innerlijke ongemak op de een of andere manier een psychologisch probleem is of een probleem in hun opvoeding of een onvolkomenheid in hun aard. En dus proberen ze dit te overwinnen of uit te bannen of te bedekken met andere dingen, zodat ze vandaag gelukkig en voldaan kunnen zijn.

Je bent vandaag niet gelukkig en voldaan. Je bent alleen gelukkig als je vooruitgang boekt en je dit kunt ervaren. En je bent alleen gelukkig als je denken en je aanpak in overeenstemming zijn met Kennis.

De dag van vandaag heeft zijn eigen betekenis, maar je gaat ergens heen. Je hebt een bestemming. Je hebt een rendez-vous met belangrijke mensen. Je moet een besef ontwikkelen. Je moet kracht verzamelen. Je moet zwakheden overwinnen. Dit vereist werk. Dit vraagt om toewijding. Dit vereist dat je een gevoel van richting hebt, dat je ergens naartoe gaat. Je wordt niet zomaar langs de kant van de weg opgehouden om een dutje te doen voor de rest van je leven. Onderweg vind je veel mooie plekken om te bezoeken, veel mooie mensen om te ontmoeten, maar je móét doorgaan.

Als je de stappen naar Kennis neemt bereik je je ware bestemming en je ware reisdoel. Als je om welke reden dan ook stopt, omwille van liefde of geld, gemak of plezier, dan bereik je je bestemming niet en zul je je bestemming niet ervaren. En geen enkele therapie of vertroosting zal het ongemak dat je in jezelf voelt opheffen. Want welke grotere mislukking kan er zijn dan het mislukken van de vervulling waarvoor je naar de wereld bent gekomen? Kijk om je heen in de wereld en je ziet hoe ongelukkig mensen zijn. Velen zijn erg ongelukkig omdat ze al gefaald hebben. Ze hebben al te veel van hun leven, hun energie en hun middelen weggegeven en ze leven met een ontevredenheid waar geen enkel comfort of plezier tegen opweegt. Ze zijn boos. Ze zijn gefrustreerd. En hun woede projecteren ze op situaties die er niet echt iets mee te maken hebben.

Accepteer innerlijke onvrede. Accepteer de drang om verder te gaan. Dat is nu geen persoonlijke ambitie, hoewel je eerder persoonlijke ambities hebt ervaren. Het is een dieper gevoel dat je een plek hebt om naartoe te gaan en dat je niet te laat kunt komen. Je moet blijven reizen omdat je die nog niet hebt gevonden. En zelfs als je die hebt gevonden, en zelfs als je die vindt, moet je ermee doorgaan. Bedenk dat de wereld een plek is om te werken. Het is geen plek om te slapen. De wereld is een plek om dingen gedaan te krijgen. Het is een plek van handelen. De wereld is een plek om te doen. Waar je vandaan komt, je Aloude Thuis, is een plek om te zijn waar je niet hoeft te handelen. Maar in de wereld moet je wel actie ondernemen, en je moet bij die actie aanwezig zijn. Je vindt hier je totale ervaring. Hier moet je in actie komen. Het betekent niet dat je elk moment van de dag bezig bent, maar het betekent wel dat je dag draait om het oplossen van problemen en dingen voor elkaar krijgen. Dat schenkt je hier voldoening.

Bedenk dat deze realiteit verschilt van die van je Aloude Thuis. Probeer hier niet je Aloude Thuis van te maken, anders mis je volledig je kans. De wereld is zijn eigen realiteit. Werk ermee. Werk daarin. Want je bent hier gekomen om een bijdrage te leveren. Als je dat niet accepteert, als je dat ontkent: hoe kun je dan een bijdrage leveren? Als je haar vermijdt of probeert te ontvluchten: hoe kun je haar grote kans, de kans om hier Kennis te ervaren en tot uitdrukking te brengen dan vinden?

Als je de weg voor je vermijdt en gemak zoekt of je terugtrekt, zul je ontevreden zijn. Misschien heb je wel moeite met mij. Misschien ben je het niet eens met deze woorden. Maar je moet jezelf onder ogen zien – niet je persoonlijke geest, maar Kennis. Kennis zal jou niet veroordelen, maar ze zal ook geen compromissen sluiten. Kennis zal je niet naar de hel sturen, want Kennis kan je alleen maar voorbereiden op de Hemel. Probeer het niet op een akkoordje te gooien met Kennis want ze onderhandelt niet. Ze kent haar doel. Ze kent haar bestemming. Ze kent de belangrijke kruispunten die je onderweg moet bereiken, en ze zal je er onvermurwbaar naartoe brengen. Ze is compleet. Ze is hartgrondig. Ze is vastbesloten. Ze is alomtegenwoordig. Dit in tegenstelling tot je persoonlijke geest. Ze bezit al deze kwaliteiten omdat ze de bron is van deze kwaliteiten en jij zult deze kwaliteiten krijgen als je met Kennis werkt, als je Kennis benadert en als je haar richting accepteert. Door je te verenigen met Kennis word je meer als Kennis. En uiteindelijk word je een bewijs van Kennis zelf.

Je moet doorgaan. Dit is werk. Dit is volbrenging. Dit geeft echte voldoening en een gevoel van waarde in het leven, want in de wereld zul je jezelf waarderen op basis van je activiteit. Als je activiteit zinloos is zul je je zinloos voelen. Als je activiteit geen doel of waarde heeft zul je het gevoel hebben dat jij geen doel of waarde hebt. Dit is een plaats van actie. Tevredenheid wordt hier gevonden door handelen.

Dit verschilt met waar je vandaan komt. Daarom heb je er lang over gedaan om te leren om hier te zijn, omdat het zo anders is dan waar je vandaan komt. Waarom kost het mensen zoveel tijd om zich te ontwikkelen als ze zoveel intelligentie en vermogen lijken te hebben? Sommige dieren zijn binnen een dag op de been. Mensen doen er jaren over. Terwijl de dieren in korte tijd normale activiteiten ontplooien, kost het mensen jaren. Het duurt lang voordat je gewend bent aan het leven in een fysieke werkelijkheid, aan een leven van handelen. Je moet deze dingen leren. Je moet je aanpassen en leren. En dat kost tijd omdat het in zekere zin onnatuurlijk voor je is. Je bent een spiritueel wezen en het handelen is vreemd voor een spiritueel wezen. Dat moet je leren.

Je bent hier echter voor dit doel gekomen, en je bent al zover gekomen. Je wilt niet dat alles wat je hebt meegemaakt en hebt doorstaan wordt verspild. Het heeft je zo ver gebracht. Daarom moet je doorgaan en het werk doen dat nodig is om je te ondersteunen, zodat je door kunt gaan. Je hebt al enorm veel in jezelf geïnvesteerd. Je hebt de prijs voor de toegang tot de wereld betaald. Je hebt de prijs van de opvoeding in de wereld betaald. Nu moet je de beloning zoeken. Nu moet je het resultaat zoeken waarvoor je zo duur hebt betaald. Niet alleen jij hebt de toegangsprijs betaald, maar ook jouw Spirituele Familie. Op dit moment is het jammer dat je niet kunt weten hoeveel werk en moeite er voor je is gedaan om je tot deze drempel van Kennis te brengen. Je kunt dit nog niet zien omdat je niet op het uitkijkpunt staat waar dit waargenomen kan worden. Je bent niet hoog genoeg op de berg om het landschap te kunnen zien.

Daarom doe je dit voor jezelf, voor degenen die jou hebben gezonden en voor degenen die met jou in de wereld zijn gekomen. Je werkt zowel voor hen als voor jezelf. Laat dit een bron van moed en aanmoediging voor je zijn. Laat dit je vastberadenheid vergroten. Laat dit voorkomen dat je ten prooi valt aan de gemakkelijke overredingen die je meenemen door je rust, gemak, liefde en plezier te beloven.

Als je de weg van het leven en de weg van Kennis aflegt, zul je veel mensen ingestort langs de kant van de weg zien liggen. Je zult veel mensen zien slapen langs de kant van de weg. Je zult veel mensen zien die van de weg af zijn gegaan in verschillende richtingen, op zoek naar plezier of gemak, liefde of rijkdom. Blijf doorgaan. Je kunt niet meer terug. Je hebt maar twee keuzes: Of je gaat door of je stopt. Als je de weg verlaat en in het bos en in de wildernis rondzwerft, ga je nergens heen. Je bent alleen maar gestopt. Er is veel beweging, maar geen voortgang.

Jouw kans om een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren geeft je richting en focus, helpt je je leven te organiseren en brengt je in de richting van je roeping. Hij neemt je mee op weg, zelfs als anderen niet met je mee kunnen gaan, zelfs als anderen in andere richtingen gaan, zelfs als anderen je aanmoedigen om met hen mee te gaan in hun bezigheden. Kennis roept je op om de weg te gaan, want Kennis kan alleen maar de weg gaan. Als je ergens anders heen gaat, zal ze niet met je meegaan. En als je ergens anders heen gaat is haar enige boodschap aan jou om terug te keren.

De kans op misleiding is bij mensen buitengewoon groot. Mensen zijn erg vatbaar voor fouten, en ze zijn erg gevoelig voor overreding omdat ze nog niet met Kennis zijn. Zeer weinig mensen zijn begonnen aan de tweede grote fase van het leven, en degenen die daar wel aan begonnen zijn, hebben ontdekt dat het leven heel anders is dan ze eerder dachten. Ze hebben een grotere kracht en een groter vermogen gevonden omdat ze op de weg naar Kennis zijn gebleven. Ze zijn consequent en geduldig geworden, en ze zien dat het leven een lang proces is met vele stadia, en ieder stadium moet worden afgerond.

Doe je werk in de wereld. Ontwikkel je als student van Kennis. Leer De Weg van Kennis te leven door een fundament voor Kennis te leggen. Breng jezelf niet in de war of van de wijs door jezelf te vertellen dat alles wat je doet juist of nodig is. Dat weet je nog niet. Bewijs jezelf geen slechte dienst door aan te nemen dat al je interesses, verlangens en neigingen oprecht zijn. Dat weet je nog niet. Volg de weg die gegeven wordt en verander die niet, want zelf ken je de weg niet. Misschien denk je dat je een betere reis kunt maken, maar pas als je deze reis maakt en ziet waar die je brengt, heb je geen fundament om die beslissing te nemen.

Vorder in nederigheid. Je hebt veel zeggenschap gekregen in je leven om je denken en je zaken te beheren. Zo’n grote verantwoordelijkheid is meer dan de meeste mensen op dit moment aankunnen. Je krijgt alle zeggenschap die je nodig zou kunnen hebben, en misschien wel meer dan je werkelijk wilt. Er zijn echter grenzen aan jouw gezag, omdat je deel uitmaakt van een groter leven en een groter doel. Je bestuurt je schip, maar je weet nog niet waar het voor dient. Elke dag houd je je schip op orde zodat het klaar is om te varen. Je moet ergens heen, maar je kent de weg niet.

Daarom volg je de stappen naar Kennis, want de weg werd gegeven en wat nodig is om te leren werd gegeven, en wat overbodig is zal op termijn worden herkend en wegvallen. Je leven zal gefocust en ordelijk worden. Je inspanningen worden in onderlinge harmonie gebracht. Na verloop van tijd kan je geest helder denken en zijn middelen en innerlijke kracht verzamelen om zich te concentreren en in een richting te bewegen. Hier breng je alles wat essentieel is in je samen in één groots streven. En je krijgt een kracht en een vermogen dat zelden zichtbaar is in mensen.

Je bereidt je voor op je grotere werk door het werk dat je vandaag doet – het werk dat je doet als student, het werk dat je doet in je baan, het werk dat je doet om je relaties te ondersteunen en ervan te leren, het werk dat je doet om je gezondheid te behouden, het werk dat je doet in je spirituele ontwikkeling.

Het antwoord op je gebed om een doel, betekenis en richting in het leven is een voorbereiding. Welk ander antwoord zou er kunnen zijn? Als je om hulp roept wordt een ladder naar beneden gelaten. Welke andere hulp zou er kunnen zijn? Als je in een diepe put bent gevallen, zullen ideeën, bewustwording of visioenen je dan helpen? Wat helpt je dan werkelijk. Wat je werkelijk zal helpen is dat iemand een ladder laat zakken, met treden, zodat je eruit kunt klimmen. Als je in een diepe put zit kun je de wereld niet zien; je ziet je hachelijke situatie niet; je ziet niet wat zich buiten je hachelijke situatie bevindt; je ziet niet waar je naartoe moet. De enige realiteit is dat je een uitweg moet vinden.

Een leven van verbeelding leiden met je geest opgesloten in zijn eigen ideeën is als het vallen in een diepe put en als je genoeg tijd doorbrengt in deze diepe put is het enige wat je ziet de diepe put, die de last voorstelt van je eigen ideeën en je eigen perspectief. Wanneer je persoonlijke geest vervreemd is van Kennis, vervangt hij de realiteit van Kennis door zijn eigen ideeën en creëert hij een in zichzelf gekeerde wereld die beheerst wordt door gedachten en impulsen, waarvan sommige de jouwe zijn en vele afkomstig uit de omgeving om je heen. Je ziet alleen wat je gedachten je laten zien en je ervaart alleen wat je gedachten je laten ervaren, en je kunt slechts doen wat je gedachten je laten doen. Je bent een gevangene in je eigen geest, maar zelfs je geest is niet vrij omdat hij je lichaam moet dienen, waaraan hij zijn voornaamste loyaliteit heeft gegeven.

Het is alsof je in een groot gat in de grond valt en na een tijdje zie je alleen nog maar het gat in de grond. Je bidt om hulp, je roept om hulp en je probeert je leven draaglijk te maken in het gat in de grond. Je vraagt om vrede, je vraagt om troost, je vraagt om mogelijkheden en je vraagt om verlossing en wat je krijgt is een ladder – een middel om eruit te klimmen. De ladder blijft onopgemerkt en wordt niet op prijs gesteld omdat mensen zich niet realiseren dat ze in een diepe put zijn gevallen. Ze zijn zo gewend geraakt om op zo’n geïsoleerde manier te leven dat ze zich niet realiseren in welke situatie ze verkeren en wat ze missen in het leven.

Het antwoord op je gebeden is een voorbereiding, een uitweg, een ladder met treden. Jouw Spirituele Familie moet je uit het gat van je eigen denken halen. Ze moeten de deuren naar je geest openen en de ramen openen zodat je naar buiten kunt kijken en de communicatie naar binnen kan komen. Ze moeten je uit de gevangenis van je eigen gedachten en conditionering halen en terug in het leven brengen zoals het is. Dan oriënteert de geest zich opnieuw en wordt opnieuw verbonden met het leven. Hij herstelt dan een ware hiërarchie in zijn relatie met de Geest en met het lichaam.

Dit vereist werk. Je moet de stappen nemen naar Kennis. Je moet werken in de wereld om jezelf te ondersteunen terwijl je de stappen naar Kennis neemt. Het lijkt eenvoudig omdat het eenvoudig is, maar wat eenvoudig is wordt vaak vermeden omdat het moeilijk is, omdat het uitdagend is. Er is hier geen sprake van compromissen. Er is geen sprake van het sluiten van compromissen met de waarheid. Er wordt niet gezegd, “Nou, ik zal een beetje van dit en een beetje van dat doen.” Het eenvoudige antwoord is het directe antwoord. Je moet opstaan en de weg van het leven weer inslaan. Je kunt niet lopen niksen aan de kant van de weg en erover nadenken of proberen een manier te bedenken waarop je je kunt vasthouden aan datgene wat prettig is en toch een gevoel van doel, betekenis en richting hebben. Nee, je moet opstaan, in beweging komen en aan de slag gaan. Je moet uit dat gat klimmen dat je vele, vele jaren voor jezelf hebt gegraven.

Je kunt bezocht worden door engelen. Je kunt een innerlijke stem horen. Je kunt prachtige ervaringen opdoen. Maar totdat je opstaat en in beweging komt, totdat je die ladder opklimt en uit het gat komt, is er niets wezenlijks veranderd.

De Weg van de Kennis brengt je naar een andere positie in jezelf, naar een andere gezagspositie in jezelf. Het brengt je in een andere positie in het leven van waaruit je het leven kunt begrijpen, waarderen en er actief mee bezig kunt zijn.

Vervreemding van het leven veroorzaakt alle neurosen. Het onvermogen om te handelen veroorzaakt alle frustratie. Het onvermogen om te weten veroorzaakt alle misleiding. Misschien lijkt dit verwarrend en onbegrijpelijk, maar toch weet je in je hart dat het waar is, want daar vraagt het hart om – om een voertuig voor Kennis te zijn. Je geest en je lichaam zullen op den duur ook een voertuig voor Kennis worden, omdat ze met elkaar verenigd worden. De enige manier om de Geest, het lichaam en de geest te verenigen is hen in hun ware relatie te brengen. Dan kun je harmonieus functioneren op alle drie de niveaus. Hier kan Kennis op alle drie de niveaus worden uitgedrukt en kan men op alle drie de niveaus resultaten boeken.

De Geest weet. De geest denkt. En het lichaam handelt. Als ze samengebracht worden, begint de grootsheid in de wereld geopenbaard te worden. Het Aloude Thuis wordt hier nu ervaren. Een leven is tot leven gekomen. Een geest wordt verlicht. Een lichaam is in staat om een grotere en meer doordringende realiteit uit te drukken en te communiceren. Hier werkt je voor en hier werk je naartoe en daarom is je werk in de wereld op dit moment belangrijk.

Laten we het nu over geld hebben. Het noodzakelijke onderricht over geld is zeer eenvoudig, maar dat betekent ook dat het zeer veeleisend is. De leer is niet bedoeld om compromissen te sluiten of het op een akkoordje te gooien tussen wat je misschien wilt en wat je misschien weet. Die zijn inderdaad verschillend. Je moet het een of het ander kiezen. Je kunt niet beide hebben. In de toekomst, als je wilt wat je weet, zul je een grote harmonie in jezelf voelen. Voordat dit gebeurt moet je echter essentiële beslissingen nemen en moet je de gevolgen onder ogen zien. Alleen door het nemen van deze beslissingen ben je in staat om op te staan en in beweging te komen, want het bewandelen van de weg van het leven en De Weg van Kennis gaat gepaard met een reeks belangrijke beslissingen en activiteiten.

Hoe ga je om met geld? Laten we je wat ideeën geven. Geld is een middel. Waarvoor wordt het gebruikt en wat ondersteunt het? Als het dient voor en ondersteunt bij het leggen van een fundament om De Weg van de Kennis te leren leven, wordt het nuttig en betekenisvol, want net als alles in het fysieke universum wordt alles beoordeeld op waar het voor dient en wat het doet. Als geld een nutteloos doel dient is het nutteloos. Als het een nuttig doel dient is het nuttig. Als jij een nutteloos doel dient voel je je nutteloos. Als je een nuttig doel dient voel je je nuttig. In de wereld ben je wat je doet. In de wereld draait het om geld. De waarde ervan wordt alleen afgeleid van het doel dat het dient.

Leef eenvoudig. Bezit alleen datgene wat je nodig hebt en misschien een paar kleine dingen voor je persoonlijke plezier. Als je in essentie alleen bezit wat je werkelijk nodig hebt zal geen verwarring ontstaan en hoef je niet te hard te werken voor het geld. Geef geld aan die dingen die je inspireren. Ze hebben steun nodig en je moet ze steunen om je relatie met hen te ervaren.

Als je veel geld hebt wordt dan een weldoener. Geef geld aan mensen en initiatieven die het waard zijn. De enige waarde van rijkdom is dat je het kunt weggeven. Immers, hoeveel heb je werkelijk nodig in de wereld? Als je toekomstige grotere werk vereist dat je toegang hebt tot geld is dat alleen als middel, zodat je het kunt weggeven en er zinvolle dingen mee kunt doen. Als je voor je grotere werk in de toekomst niet veel geld nodig hebt dan heb je het niet nodig, toch? Minder hebben dan je nodig hebt is een probleem, maar meer hebben dan je nodig hebt is ook een probleem. Als je minder hebt dan je nodig hebt, moet je manieren vinden om het te verdienen, maar je hebt niet veel nodig. Daarom is het hebben van minder dan je nodig hebt niet zo’n groot probleem als het hebben van meer dan je nodig hebt.

Bedenk dat geld hier is om te dienen. Jij wilt niet in dienst staan van geld. Geld is een middel om te gebruiken. Het is hier om te dienen. Je wilt niet de dienaar ervan worden. Waarvoor dient geld bij jou? Hoe gebruik jij geld? Spaar je geld voor toekomstig gebruik? Leef je naar wat je nodig hebt of word je bepaald door wat je wilt? Misschien werk je te hard in je baan in de wereld omdat je meer geld verlangt dan je werkelijk nodig hebt. Misschien moet je harder werken in de wereld omdat je meer nodig hebt dan je bezit. Je moet uitzoeken wat passend is voor jou. Om te kunnen vinden wat passend is, moet je echter weten wat passend is en moet je over de benodigde criteria beschikken.

Hier moet je weer kijken naar Kennis, naar wat essentieel is in jezelf. Je moet kijken naar wat je weet dat je vandaag moet doen. Onze woorden zijn bedoeld om Kennis in jou aan te moedigen, niet om Kennis in jou te vervangen. Wij doen daarom een beroep op Kennis in jou, en we roepen je op om tot Kennis te komen en zeer fundamentele vragen te stellen: Wat moet ik dan echt bezitten? Hoeveel moet ik werkelijk verdienen? Hoeveel geld moet ik hebben om weg te geven? Hoeveel geld moet ik sparen voor de toekomst? Kennis weet het. Kun je deze vragen stellen en klaar staan om te handelen?

Kennis zal niet tot jou spreken als je niet bereid bent om actie te ondernemen. Je hoort gewoon wat je wilt horen en dan is er niets belangrijks gebeurd. Maar als je klaar staat om te handelen, als je oprecht bent, als je vatbaar bent, als je daarvoor openstaat, zal Kennis tot je spreken – in een woord, in een gevoel, in een boodschap van iemand anders, in een inzicht, in een gedachte, in een droom, in een visioen. Op welke terrein Kennis jou op dit punt in je leven ook kan bereiken, zal ze jou bereiken. Stel de vraag en wacht op het antwoord. En terwijl je wacht, kijk je of je werkelijk bereid bent om te weten en te handelen.

Als je vragen stelt aan Kennis, maar het antwoord niet echt wil weten of je wilt een deal maken tussen wat je weet en wat je wilt, dan ben je niet oprecht. Stel een eerlijke vraag en je krijgt een eerlijk antwoord. Stel een oneerlijke vraag en je krijgt het antwoord dat je wilt.

Geld is een middel. Het is net als de andere goederen in je leven – je eten, je kleding, je bezittingen, het huis waarin je woont, andere instrumenten of middelen die je eventueel bezit. De waarde van geld wordt bepaald door het doel dat het dient. Hoeveel je nodig hebt wordt bepaald door de eisen van je leven.

Als je arm bent en onvoldoende middelen hebt, moet je een manier vinden om meer te verdienen en jezelf openstellen voor andere mensen die je bij willen te staan. Dit doe je zodat je in de toekomst een bijdrage kunt leveren aan anderen. Bedenk dat in werkelijkheid geen geestelijk bijstand bestaat, en dat de bijstand geen toestand is waarin je wilt verkeren. Als je veel geld hebt, is het alleen bedoeld voor echte doeleinden en om diegenen te helpen die niet genoeg hebben. Als je wilt dat geld je dient en het wilt gebruiken waar het voor bedoeld is moet je voor deze benadering kiezen.

Geld is een middel om dingen voor elkaar te krijgen. Dat is haar enige waarde. En als wat het oplevert echt en zinvol is en als het goed wordt toegepast en aan de juiste mensen wordt gegeven die het effectief en verantwoord kunnen gebruiken, dan heeft het een goed doel gediend en zul je je er goed bij voelen en je zult je goed voelen over jezelf. Als je je op dit moment niet goed voelt over geld, als het conflicten oproept, stel jezelf dan de fundamentele vragen die we tot nu toe hebben besproken.

Je hebt een relatie met geld. Je hebt een relatie met alles. Welk soort relatie is het? Waarvoor dient ze? Wat kan je ermee bereiken? Dit zijn op dit moment belangrijke vragen voor jou. Je antwoord is een ladder. Ga die ladder op. Het is een geschenk van de Schepper. Volg haar treden. Wat je wordt aangeboden is een uitweg en een weg naar boven, niet slechts een vertroosting of een geruststelling. Je vraagt te weinig. Je zoekt te weinig. Vraag om meer, want er wordt meer gegeven.