De Pijler van Spirituele Ontwikkeling

spiritual development and spiritual practices

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 13 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je moet het idee van spirituele ontwikkeling op een meer volledige manier benaderen. Om een vorm van spirituele oefening en inzicht te kunnen ontwikkelen en vruchten te laten afwerpen moet je tegelijkertijd de andere drie Pijlers van je leven ontwikkelen. Alle vier de Pijlers moeten samen met de noden en behoeften van je leven in evenwicht zijn. Als je spirituele oefening los van dit fundament als een focus voor onderricht benadert, verliest zij haar uitwerking in het leven en wordt ze meer een ontsnapping, meer een terugtrekken uit het leven in plaats van een activiteit in het leven die bedoeld is om je intrinsieke sterkte en vermogens te ontwikkelen.

Het idee van spirituele ontwikkeling moet eveneens verruimd worden, omdat iedere activiteit die je in contact brengt met de Geest – met andere woorden, iedere activiteit waardoor je bezig bent met Kennis – in essentie een spirituele oefening is en een vorm van spirituele ontwikkeling. Spirituele ontwikkeling heeft meer te maken met het motief dan met de activiteit. En hier moeten we de basiselementen onderzoeken die mensen motiveren om dingen te doen. Indien de motivatie voor persoonlijk gewin is, dan kan niet gezegd worden dat het een vorm van spirituele ontwikkeling is. Indien de activiteit ter controle of dominantie van anderen is, of om aan de werkelijke eisen van het leven te ontsnappen, dan kan niet gezegd worden dat het een vorm van spirituele ontwikkeling is.

Mensen kunnen natuurlijk sterk geobsedeerd raken door spirituele ontwikkeling, net zoals ze dat kunnen bij de andere Drie Pijlers waar ze geobsedeerd zijn door het aangaan, onderhouden en verbreken van relaties, het onderhouden of werken aan de gezondheid, of ambitieus worden in het werk en proberen een fortuin te vergaren. Obsessie binnen het domein van spirituele ontwikkeling kan echter moeilijker onder ogen te zien en terug te draaien zijn want alles wat hier gedaan wordt lijkt op het eerste gezicht zo leerzaam te zijn. Maar is het leerzaam? Indien spirituele ontwikkeling iemand verhindert om effectief aan het leven deel te nemen en hem in die mate wegvoert van zijn fundamentele verantwoordelijkheden dat hij vervreemt van zijn bestaan in de wereld, is dit dan gezond?

Indien iemand zich voorbereidt op een kloosterleven, dan bevat dit iets nuttigs. Maar de meeste mensen die bezig zijn met spirituele ontwikkeling leiden geen kloosterleven en maken geen deel uit van een religieuze gemeenschap. Voor hen is het een individuele activiteit. In plaats van liefde en rijkdom zoeken ze spirituele immuniteit voor het leven – de ultieme vorm van spiritueel welzijn. Zij zoeken macht en controle over de krachten van de wereld. Ze proberen te ontsnappen. Zij zoeken naar een uitweg of ze zoeken naar een manier om hun ervaring te beheersen of andermans ervaring te controleren.
Dit zul je niet vinden in De Weg van Kennis, want De Weg van Kennis leert geen afzondering. Zij promoot geen egoïsme. Zij brengt je niet weg van de wereld, behalve misschien tijdelijk, om je een mogelijkheid te bieden om jezelf te heroriënteren en jezelf te op te frissen. De Weg van Kennis brengt je in de wereld en bereidt je voor om op een grotere manier in de wereld te participeren, door je uit te rusten met die fundamentele werktuigen die je hebt meegebracht uit je Aloude Thuis. Om dit te kunnen moet De Weg van Kennis de nadruk leggen op een essentiële en vertaalbare spiritualiteit, een spiritualiteit die ervaren, tot uiting gebracht en naar anderen gecommuniceerd kan worden ongeacht hun godsdienst of achtergrond.

In essentie stelt echte spirituele ontwikkeling je dus in staat om een fundament te leggen voor het leren en leven van De Weg van Kennis. Er zijn specifieke activiteiten die spirituele oefeningen genoemd kunnen worden, maar om ze echt effectief te laten zijn en ze echt betekenisvol te laten zijn, moeten ze aangevuld worden met een meer volledige benadering die we hier schetsen. Het leven heeft Vier Pijlers, niet een. En zoals we zeiden, als je ze allemaal verwaarloost ten behoeve van een, zul je een zeer hoge prijs betalen. En alles wat je probeert te bereiken zal instabiel zijn en zal geen stand kunnen houden in de wereld. Een tafel kan niet op een poot staan. Niets kan opgebouwd worden op een zwak fundament. Indien je een huis op zand bouwt, zal het bij de geringste beweging van de wereld instorten. Je moet een solide basis vinden – de stevige basis van Kennis, de basis van spirituele werkelijkheid, een werkelijkheid die, ondanks dat zij verschilt van de werkelijkheid van de wereld, bedoeld is om de ontwikkeling en evolutie van de mensheid in de wereld te ondersteunen.

Leg dit fundament. De wereld levert de elementen hiervoor aan en jij levert de elementen die de wereld niet heeft. Jij hebt een deel van het antwoord en de wereld heeft een deel van het antwoord. Waarom zou je de wereld ontvluchten als zij een deel van het antwoord bevat dat jij zelf niet kan geven? Waarom zou je proberen spiritueel beter te zijn dan ieder ander als De Weg van Kennis je met iedereen zal verbinden en de nadruk legt op dat wat iedereen gemeen heeft?

Om werkelijk voordeel te hebben, om een beoefenaar van spirituele training te worden en echte spirituele ontwikkeling te onderhouden en te steunen, moet je de juiste benadering hebben. Je moet geen persoonlijke vlucht of persoonlijke macht en roem zoeken. Er bestaan veel illusies over spirituele macht, spirituele roem en spirituele transcendentie. Die komen echter niet overeen met de werkelijkheid en het doel dat jou in de wereld gebracht heeft. Je bent niet hier om aan de wereld te ontsnappen. Je bent hier om de wereld te dienen. Indien je de wereld verlaat, ga je terug naar je Spirituele Familie. Je keer terug naar de innerlijke werkelijkheid met ofwel je missie volbracht of je missie onvolbracht.

Zou de Schepper je de wereld inzenden alleen maar opdat je deze te proberen te ontvluchten, alleen maar om de kans om hier te zijn te vermijden, alleen maar om je het geschenk van de wereld te laten ontkennen, dat een deel van het fundament levert om een leven van Kennis, van de spirituele werkelijkheid te leren en te leven? Nee, de Schepper zou dit niet doen en doet dit niet. Indien echter spiritualiteit voor jou alleen maar gemak en verlichting vertegenwoordigt, alleen maar vlucht en vernieuwing, dan lijkt spiritualiteit meer op een vakantie van het leven en zul je haar voor dit doel gebruiken. Je zult jezelf erin willen verliezen. Je zult een staat van gelukzaligheid willen bereiken en daarin blijven, zoals iemand die voortdurend onder invloed verkeert.

Daarin zit geen kunnen. Je kunt geen waarheid, harmonie en bemoediging geven als je niet kunt communiceren met anderen in de wereld of een verband leggen met hun situatie hier. Als je geen brug naar de wereld hebt gebouwd kan niets oversteken, niets kan door jou aan de wereld gegeven worden. Je zult zijn als iemand die verrukt is, die een prachtig bedwelmend middel heeft gevonden, een prachtige ontsnapping en je blijft gewoon aan de kant staan. Ben je met rasse schreden vooruitgegaan? Nee, je bent gewoon in een ander gat gevallen. En indien je beperking benauwend en ondraaglijk wordt, zul je om hulp vragen en de hulp zal komen – een ladder zal voor je neergelaten worden. Maar het zal niet de ladder van vlucht en plezier zijn. Het zal de ladder van werk en toewijding zijn. Het zal de ladder van vergeving en vernieuwing zijn. Het zal de ladder van relaties zijn – niet met het Goddelijke, maar met het Goddelijke in de wereld.

Wat is spirituele ontwikkeling?
Spirituele ontwikkeling, op de eenvoudigste manier gezegd, is het terugwinnen van je relatie met Kennis – het onsterfelijk en eeuwig aspect van jezelf dat je in deze wereld gebracht hebt.

Hoe wordt spirituele ontwikkeling bevorderd en vervuld?
Door De Weg van Kennis te volgen en door te leren om De Weg van Kennis te leven in de wereld.

Hoe komt spirituele ontwikkeling ten goede aan anderen?
Door een voertuig voor Kennis te worden, een brug van deze wereld naar je Aloude Thuis, stevig verankerd in de wereld en diep verbonden met je leven voorbij de wereld.

Hoe kan Kennis gevonden worden?
Door de Stappen naar Kennis te volgen.

Hoe kan spirituele ontwikkeling worden begrepen en doorgrond?
Door de aard en richting van de evolutie van de wereld te begrijpen en door jouw plaats hierin te vinden.

Voor wie is spirituele ontwikkeling bedoeld?
Zij is voor iedereen die de roeping kan beantwoorden.

Hoe wordt spirituele ontwikkeling uiteindelijk bereikt?
Jawel, zij heeft een eindpunt in deze wereld. Het wordt bereikt door een fundament voor Kennis te leggen en vervolgens Kennis tot uitdrukking te brengen in overeenstemming met jouw aard en aanleg en de aard en aanleg van die individuen die gekomen zijn om jou te assisteren in je missie. Zij is volbracht als de missie is volbracht.

Leidt spirituele ontwikkeling tot totaal geluk?
Spirituele ontwikkeling leidt tot volledige participatie en contributie in de wereld. Dit levert een bevrediging en geluk op dat door niets anders bereikt kan worden.

Hoe lang duurt het om mijn spirituele ontwikeling in de wereld te vervullen?
Het duurt de rest van je leven, maar de mate waarin je vordert en je doel hier vervult is aan jou.

Wie en wat steunt mijn spirituele ontwikkeling?
Jouw Spirituele Familie van voorbij de wereld steunt jouw spirituele ontwikkeling door met jou te communiceren via de Mentale Omgeving. De Ongezienen steunen jouw spirituele ontwikkeling door jouw participatie in de wereld te overzien en door met jou te participeren op de kritische keerpunten van je leven. En de Schepper steunt jouw spirituele ontwikkeling omdat de Schepper jou Kennis heeft gegeven – een zuivere leidende intelligentie binnenin jou. Buiten bereik van de wereld en wereldse onreinheid, verblijft zij altijd zuiver en altijd heel binnenin jou.

Voor je echter de reis kunt beginnen moet je de juiste oriëntatie hebben en je benadering moet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid van de reis zelf. Het is zinloos om je prachtige dingen te beloven zonder je te oriënteren op de werkelijkheid van de beoefening zelf. Daarom brengen we je de Vier Pijlers van het leven als een complete voorbereiding. De vierde hoeksteen van deze voorbereiding heet spirituele ontwikkeling. Dit impliceert verschillende soorten oefeningen om je geest in staat te stellen in harmonie met Kennis te denken en een breder perspectief en begrip van de wereld te verwerven en een diepgaande waardering van jouw aard in relatie tot de wereld.

Wij hebben Stappen naar Kennis geleverd als een middel om De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap te leren, want het is nu niet alleen jouw taak menselijke spiritualiteit te ervaren maar om spiritualiteit te ervaren zoals die in het universum bestaat, in haar universeel bestanddeel. Daarom geven we je een vertaalbare spiritualiteit, een spiritualiteit die niet wordt gehinderd, beperkt of verhuld door rituelen, gebruik en geschiedenis. Wij geven je het zuivere Vuur van Kennis. Wij geven je geen kathedralen en rituelen en tradities uit het verleden, hoewel De Weg van Kennis een geschiedenis heeft die ver voorbij de menselijke geschiedenis reikt. Wat je nu nodig hebt is het eigenlijke Vuur van Kennis, de eigenlijke werkelijkheid van Kennis, de vonk zelf.

De geschiedenis van De weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap is zo omvangrijk dat jij niet het vermogen of de historische achtergrond bezit om haar naar waarde te schatten. Het is een traditie die aan alle werelden aangeboden wordt die zich voorbereiden op de opkomst in de Grotere Gemeenschap, waar hun eigen religieuze tradities verduisterd worden door een grotere werkelijkheid en groter aantal problemen en kansen. De Weg van Kennis is hier niet om de menselijke religie te vervangen, maar om haar een nieuwe context en een nieuwe belofte voor de toekomst te geven. Want welke religieuze traditie kan gedijen in de Grotere Gemeenschap als haar hele historische achtergrond alleen gericht is op menselijke activiteit?

Jouw wereld treft nu voorbereidingen om op te komen in de Grotere Gemeenschap. Derhalve is het tijd voor een introductie van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap en een Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap in de wereld. Dit is een groot keerpunt in jullie evolutie en het is eveneens een groot keerpunt in jullie spirituele ontwikkeling.

Alle grote spirituele afgezanten in deze wereld die aan de menselijke ontwikkeling hebben bijgedragen – alle grote leermeesters en alle grote tradities – en iedereen die door de gehele menselijke geschiedenis bezield was met Kennis en Kennis hebben beantwoord steunen het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Zij steunen de mensheid in het leren van een Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap omdat ze zich bewust zijn van de grote drempel die in het verschiet ligt, want zij kunnen voorbij de beperkte kaders van het menselijk bewustzijn zien. Ze kunnen de toekomst zien. Ze weten wat er aankomt.

De menselijke geest ligt verankerd in het verleden. Zij is geconditioneerd door het verleden. Haar reacties worden bepaald door het verleden. Maar nu moet je je als nooit tevoren voorbereiden op de toekomst. Dit zal je zekerheid en veiligheid in het heden geven, want zonder voorbereiding op de toekomst leef je in een staat van toenemende onrust, verwarring en vertwijfeling. In deze tijd zie je dit in feite binnen jullie gemeenschappen gebeuren.

Op bepaalde manieren is de eis voor spirituele ontwikkeling nu veel hoger dan in het verleden, want de wereld is groter en haar noden zijn veeleisender. De wereld vereist een groter inzicht, meer bekwaamheid en een volledigere benadering. Hier ligt de nadruk niet op een of twee mensen die heiligen of belangrijke beoefenaars van hun traditie worden. Hier ligt de nadruk op het ontwikkelen van de vaardigheden van de mensheid in haar totaliteit. De nadruk ligt hier niet op helden en heldinnen binnen een spiritueel universum. De nadruk ligt hier op onbaatzuchtige activiteiten in de gewone wereld. Dit is altijd zo geweest als er sprake was van echte spirituele ontwikkeling, maar we moeten dit onderscheid maken omdat er over spirituele ontwikkeling zoveel verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd is.

Mensen denken dat spirituele ontwikkeling een proces is van het vergroten en toekennen van goddelijke krachten aan hun persoonlijke geest. Dit is nooit het geval geweest, want de werkelijkheid is dat spirituele ontwikkeling bedoeld is om je persoonlijke geest opnieuw in dienst te stellen van de Geest zodat de geest zijn rechtmatige plaats in kan nemen in de drie-eenheid van waarheid, in zijn ware relatie tot het lichaam en de Geest. Alle grote beoefenaars hebben dit geweten en dit is de ware weg, populaire en fantastische ideeën ten spijt.

Jouw cultuur is sterk onderhevig aan verering van helden en dus wordt iedereen gekleineerd uitgezonderd enkele individuen die begiftigd zijn met bovennatuurlijke krachten en die als goddelijk beschouwd worden. Dit is een cultureel mankement in jullie maatschappijen en het is een mankement dat voortkomt uit de aard van de menselijke ontwikkeling. De Grotere Gemeenschap zal zo’n interpretatie en zo’n benadering temperen, want je zult zien dat wat goddelijk lijkt eenvoudigweg een verder gevorderde staat is. En de Grotere Gemeenschap zal in de toekomst, omdat ze een veel grotere arena van het leven is, laten zien hoe een hoger intelligentieniveau er werkelijk uitziet.

De Grotere Gemeenschap zal een contrast en een leeromgeving bieden die niet te vergelijken zijn met jullie verleden. Maar dat houdt ook grotere risico’s in. De mensheid moet haar puberale ontwikkelingsfase ontgroeien, waarin ze trots pronkt met haar pas ontdekte krachten maar niet als een groep kan samenwerken. Haar sociale cohesie raakt nu versplinterd. Ze verliest haar stammenidentiteit, maar ze heeft geen bredere basis kunnen vinden om samen te leven. Als de mensheid zich wil verenigen moeten individuen zich verenigen, binnenin zichzelf en samen met anderen.

Zo wordt een nieuw web van eenheid geweven. Het grote tapijt van het leven wordt draad voor draad geweven, individu voor individu. Denk niet dat iemand anders dit voor jou zal doen. Denk niet dat zulke grootse dingen overgelaten moeten worden aan mensen die groot zijn, die helden of heldinnen zijn, want dit is jouw verantwoording. Dit is jouw roeping – niet om spirituele immuniteit te verwerven, niet om alwetend of almachtig te worden, maar om jouw geest met andere geesten te verenigen in Kennis, om sterker te worden dan je bent of als individu ooit zou kunnen zijn.

De Grotere Gemeenschap is opgebouwd uit gemeenschappen. Wat krachtig is in de Grotere Gemeenschap zijn gemeenschappen. Jouw geest alleen, hoe ontwikkeld ook, kan niet wedijveren met een gemeenschapsgeest. Daarom onderwijzen wij de Vier Pijlers van het Leven, zodat je een fundament hebt om te leren hoe je je met anderen moet verenigen, waarachtig, oprecht, eerlijk, effectief. We sturen je niet op pad naar je soloactiviteit voor spirituele verlichting Wij brengen je in de wereld en leren je hoe je met anderen moet omgaan en je met anderen moet verenigen zodat dat hier in de wereld vruchten afwerpt. Door dit te doen zul je het hoofd moeten bieden aan zowel je persoonlijke beperkingen als de mankementen die inherent zijn aan jouw cultuur.

Je hebt de kracht om dit te doen omdat Kennis bij je is. Ongeacht hoe geconditioneerd je geest is en ongeacht hoe verankerd hij is in het verleden, hij kan opnieuw leren omdat Kennis bij je is. Het is aan jou.

Je kunt De Weg van Kennis niet aan jezelf onderwijzen. Je kunt het niet uit je verleden halen. Je kunt geen kleine stukjes van elke religie uitkiezen en je eigen eclectische benadering creëren en hopen dat je enige vordering maakt in De Weg van Kennis. Je moet De Weg van Kennis leren zoals ze aangeboden wordt. Je moet De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap leren zoals ze aangeboden wordt, want de middelen worden aangereikt evenals de belofte en de verantwoordelijkheid. Dit maakt deel uit van het perfecte Plan van de Schepper.

Stappen naar Kennis biedt spirituele oefeningen aan om De Weg van Kennis te leren en te leven. Indien je klaar bent voor een echte beoefening in je leven, een beoefening die tijdens al jouw activiteiten uitgevoerd kan worden, dan kun je beginnen de stappen naar Kennis te nemen. De beoefening zal je stap voor stap voorgaan om je geest in overeenstemming met Kennis te brengen en je een manier aan te leren om de wereld te zien zoals ze werkelijk is. Het is een middel om te ontsnappen aan de gebruikelijke mythen en onwaarheden die de mensheid conditioneren en haar op een dwaalspoor hebben gebracht, zelfs in de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap.

Alleen een grotere intelligentie kan zo’n voorbereiding leveren. Zij bereidt je voor om in het leven te staan zoals het vandaag is en zoals het morgen zal zijn. Zij levert een voorbereiding op de Grotere Gemeenschap omdat dit je toekomst is. Jouw toekomst ligt en zal in de Grotere Gemeenschap liggen. Zij wordt niet geassocieerd met het verleden. Zij is nieuw. Zij gaat over het heden en de toekomst. De toekomst komt naar je toe over de horizonten van je leven. Dit kun je zien als je visie ontwikkeld is. Je kunt dit voelen indien je je bewust bent van je gevoelens. Je kunt je kracht verwerven indien je geest gefocust en verenigd wordt.

Het leven kent vele grote uitdagingen – de uitdaging om een te worden met iemand anders, de uitdaging om te kiezen iets met Kennis te doen, de uitdaging om te leren over de Grotere Gemeenschap, de uitdaging om stil en aanwezig te zijn in het moment, de uitdaging om bewogen te worden door de grotere kracht van Kennis binnenin jou, de uitdaging om geduldig te zijn terwijl je het fundament legt voor Kennis. Die zijn grote uitdagingen. Dat zijn uitdagingen die een inherent deel vormen van je leven in de wereld in deze tijd. Sommigen hiervan zijn altijd al uitdagingen voor de mensheid geweest, maar anderen zijn uitdagingen die zich nu voordoen door wat er opkomt achter de horizon.

De mensheid heeft een bestemming en een toekomst. Dit zijn geen functies van het verleden van de mensheid, want de mensheid is niet alleen in het universum en haar toekomst zal bepaald worden door de Grotere Gemeenschap en door de reactie van de mensheid op de Grotere Gemeenschap. Hier moet je beginnen als een beginneling, als een beginnend student van Kennis. Dit is noodzakelijk aangezien je veel van wat je denkt en van wat je denkt te weten achter zult moeten laten.

Stappen naar Kennis zal je naar een breder perspectief in het leven brengen van waaruit je dingen kunt zien, horen en weten die je voorheen niet kon zien, horen en weten. Echter, om de reis bergopwaarts naar dit breder perspectief te maken, moet je met zo min mogelijk lasten gaan. Je zult de weg niet begrijpen omdat hij nieuw is. Je zult moeten gaan met je hart open en je verklaringen onaf. Dat is een vertrouwenshandeling en indien zij door Kennis in beweging is gezet, zal daar echt vertrouwen en echte moed voor nodig zijn.

De middelen zijn aangereikt om je voor te bereiden om in de wereld te zijn, je doel en missie hier te vinden en je leven voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, want dit is de richting en bestemming van het mensenleven. Om aan deze benadering, deze voorbereiding te beginnen is het echter belangrijk om van meet af aan de juiste oriëntatie te hebben. De Stappen naar Kennis zullen een beroep doen op Kennis binnenin jou en je denken en ervaring oriënteren op de aanwezigheid van Kennis. Dit proces kent veel stappen, want het heeft tijd nodig. Er zijn veel toepassingsgebieden. En er zijn veel mogelijkheden om vooruit te komen.

Je zult in de Stappen naar Kennis merken dat de stappen niet veel tijd vergen. Dat komt doordat jouw spirituele ontwikkeling slechts een van de Vier Pijlers van je leven is. Je zult merken dat Stappen naar Kennis geen enkele manier van obsessief gedrag aanmoedigt, zelfs niet in de naam van spiritualiteit. Je zult merken dat Stappen naar Kennis jouw ambities zal temperen en een contrast vormt met veel van wat je eerder hebt gedacht om je de meest duidelijke kans te geven het leven opnieuw te zien en jezelf te ervaren zoals je werkelijk bent. Stappen naar Kennis zal je op de toekomst richten. Het zal je leren over de toekomst want de toekomst is waar je naartoe gaat. Het verleden is voorbij. Stappen naar Kennis zal je voorbereiden om vindingrijk te worden en je te kunnen aanpassen want je leeft in een wereld van enorme verandering en beroering. Stappen naar Kennis zal je leren hoe je affiniteit met anderen kunt ervaren want je moet leren met anderen effectief te communiceren en in de toekomst zul je moeten leren hoe je moet communiceren met mogendheden uit de Grotere Gemeenschap. Stappen naar Kennis zal zich richten op Kennis omdat dat je fundament is. Het maakt deel uit van het leggen van het fundament.

Neem de stappen een voor een en verander ze niet. Stappen naar Kennis is een vorm van werken die jouw werk in de andere drie Pijlers van je leven aanvult. Het maakt deel uit van een volledige benadering. Je kunt het niet als vlucht gebruiken. Je kunt het niet voor zelfverheerlijking gebruiken. Je kunt het niet gebruiken om controle over anderen te verwerven. Je kunt het niet gebruiken om jezelf verder te isoleren in het leven, want het doet al deze dingen teniet en vormt er een contrast mee.
In de studie van Stappen naar Kennis wijd je iedere dag korte tijd aan het ontwikkelen van je innerlijke gevoeligheden. De gebieden waarop je je richt zijn het ontwikkelen van een stille geest en het vermogen om constructief te denken, het leren om gevolgen uit het verleden teniet te doen door je ervaring en bekwaamheden opnieuw aan te wenden, leren te vergeven en leren anderen te herkennen zoals ze werkelijk zijn, zonder veroordeling en zonder hen boven of onder je te plaatsen. Helder zien, helder denken, handelen met zekerheid en stil zijn, zijn de primaire concentratiegebieden voor Stappen naar Kennis. Naarmate je leven vervolgens eenvoudiger wordt, wordt het meer gefocust en effectiever. Als al jouw aspecten in harmonie beginnen te functioneren ben je in staat om deze harmonie aan anderen te laten zien. Terwijl het fundament voor het leven en leren van De Weg van Kennis gelegd wordt zullen je grote dingen gegeven worden om aan anderen te geven en mensen zullen een toevluchtsoord bij je vinden, omdat je ze vernieuwt en hun aan hun aloude roeping herinnert.

Er is een weg naar Kennis. De weg zal je tijd besparen, omdat je nu tijd moet besparen. Je bent nodig in de wereld en je voorbereiding moet worden versneld. Je heb nu niet de luxe van eindeloze verkenning en vermaak, want de wereld heeft je nodig. Zij komt op in de Grotere Gemeenschap. Dit is geen tijd om met je geest of met je emoties te spelen of te experimenteren met verschillende therapieën of stromingen, omdat jou De Weg van Kennis geboden wordt. Je bent nodig in de wereld. Het is tijd je voor te bereiden. Het is tijd om gefocust en vastberaden te worden. Hier valt niet aan te ontsnappen, want alleen degenen die ontwikkeld zijn in de Weg van Kennis zullen in de toekomst potentiele vaardigheden bezitten en in staat zijn hun vrijheid te behouden in een Mentale Omgeving die in toenemende mate beïnvloed zal worden door de Grotere Gemeenschap.

Dit is eenvoudig voor jou de weg van de toekomst. Als je zelfgenoegzaam ben, als je lui bent, als jou de moed ontbreekt en als je niet in staat bent de grote beloning te ervaren die voor jou bedoeld is, zul je jezelf de mogelijkheid en de vervulling ontzeggen die alleen door de ervaring en uitdrukking van het geschenk kunnen komen. Wat kun je anders doen? Welk groter voordeel zou je kunnen zoeken? Het leven zal in de toekomst moeilijker zijn dan tegenwoordig. Dus terwijl donkere wolken boven de mensheid verschijnen, wordt een grote oproep aan mensen in de wereld gedaan om van de gelegenheid gebruik te maken hun vermogens te ontwikkelen, hun levens te verenigen, hun inherente Wijsheid te gebruiken en De Weg van Kennis te leren. Indien je leven niet belangrijk zou zijn, indien je niet van je Aloude Thuis was gekomen beladen met geschenken, indien de wereld je niet nodig had en ze niet geconfronteerd werd met ernstige risico’s en gevaren, dan zou het worden van een man of vrouw van Kennis een optie lijken te zijn onder vele andere opties en dan zou het alleen in zoverre gewaardeerd worden als het kon voorzien in plezier, gemak en verlichting. Maar er zijn geen andere opties en de wereld is zoals de wereld is, niet zoals ze verondersteld wordt te zijn. Je hebt een mogelijkheid om de wereld te ervaren zoals ze is in plaats van te proberen een of andere werkelijkheid te creëren en aldus jezelf onder te dompelen in verbeelding.

Als jij niet belangrijk was, als de wereld niet belangrijk zou zijn, als het leven niet belangrijk zou zijn en als jouw bestemming en geluk niet belangrijk zouden zijn, dan zou dit alles er misschien niet zoveel toe doen. Je zou vrij zijn om uit de werkelijkheid te vluchten en je ogen af te wenden van de wereld en je diepere neigingen te ontkennen en de onvrede te vermijden die jou in wezen zal terugbrengen naar Kennis en naar de zin van jouw leven.

Maar dit is een roeping. Onze woorden zijn een roeping. Misgun jezelf dit niet door deze woorden te ontkennen. Ontken je grotere behoefte niet door de roep van het leven te ontkennen. Dit is voor jou. Ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, deze roeping is nu. Dit is jouw moment en jouw kans. Vat dit niet licht of nonchalant op. Onderzoek je hart, niet je geest voor het juiste antwoord. Hier zijn geen helden. Er is niemand om te aanbidden. Er moet een fundament gelegd worden. Er is werk aan de winkel. Er moeten voorbereidingen getroffen worden. En er is een wereld om te dienen.

Spirituele ontwikkeling maakt deel uit van je totale aanpak want de geest moet leren om Spirit te dienen. Spirit vervangt de geest niet, maar maakt gebruik van hem. Spirit vernietigt het intellect niet, maar geeft het een grotere uitdaging en een grotere eenheid waarbinnen gewerkt wordt. Spirit komt je leven niet als een tiran overnemen. Hij blijft verborgen en geheimzinnig zodat zijn weldaden op alle niveaus van het leven volledig ervaren kunnen worden en zodat ieder aspect van je natuur – jouw lichaam, jouw geest en jouw spirituele identiteit – alle gezegend worden en alle erkend worden omwille van hun grote waarde.

Je bereidt je nu voor op de wereld en op de Grotere Gemeenschap. De Weg van Kennis bereidt je voor op de wereld en de Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap bereidt je voor op de Grotere Gemeenschap. Ze gaan nu allemaal samen omdat dit de grote drempel is, de grote drempel waarmee allen in de wereld gezamenlijk geconfronteerd worden. Het is deze grote drempel die uiteindelijk voor mensen de gemeenschappelijke noodzaak vormt om zich te verbinden, om hun talenten te verenigen. Alleen een grote nood waarmee iedereen geconfronteerd wordt kan dit doen. De groeiende milieuproblemen en sociale problemen van de wereld zullen eveneens een nieuwe samenwerking vereisen, maar de Grotere Gemeenschap zal de echte motiverende kracht zijn.

Dit is de wereld die je bent komen dienen. Daar gaat je Kennis over. Hier zal zij je naartoe brengen. Hierop is ze voorbereid. En slechts binnen deze context zal jouw aard en jouw aanleg zinvol zijn of betekenis hebben. Alleen binnen deze context zul je begrijpen met wie je moet zijn, welke relaties je moet aangaan, waar je je tijd, je energie etc. aan moet besteden. Te zijner tijd zul je leren zien zoals Spirit ziet, weten zoals Spirit weet en evalueren zoals Spirit evalueert. Dit is het gevolg van het leren van De Weg van Kennis, maar je moet vorderingen maken want dit staat voor een gevorderde toestand.

Begin waar je nu bent. Begin als een beginneling. Iedereen is aan het begin een beginneling, ongeacht wat ze gestudeerd hebben, wat ze geleerd hebben en hoe groot ze hun ideeën vinden. Wees daar waar je nu bent. Wees een beginneling. Het leven gaat over opnieuw beginnen. Dit is een nieuw begin.