Aanwezig zijn in de wereld


Being Present in the World

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 14 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Jouw voorbereiding en oefening in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap moet jou in staat stellen om aanwezig te zijn in de wereld. Dit wil zeggen dat je aandacht is afgestemd op wat er op dit moment en in het volgende moment gebeurt. Je leert hier aandachtig te worden met een open geest. En terwijl je je ontwikkelt verwerf je de kracht en de zekerheid waardoor je Kennis kan toestaan te beslissen wat je moet doen en waar je naartoe moet gaan. Dit geeft echte vooruitgang weer in De Weg van Kennis. Je moet echter goed oppassen dat je dit vermogen niet vroegtijdig voor jezelf opeist, want er zijn veel zaken in de wereld die je kunnen doen weifelen en je kunnen beïnvloeden. In de wereld bevinden zich mensen en krachten die, als ze de kans krijgen, je geest proberen te vangen.

Daarom moet je zeer voorzichtig zijn in je aanpak. Wees zeer voorzichtig met iedere veronderstelling die je maakt over je kunnen. Dat je gewoon open bent betekent niet dat je geleid wordt door het Goddelijke. Dat je gewoon meer Wijsheid zoekt wil niet zeggen dat je niet kwetsbaar bent voor andere krachten in de mentale leefwereld. Dit zal steeds meer het geval zijn als de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap vooruitgang boekt en vordert. Daarom besteden We veel tijd aan het vooruitgang boekt en vordert. Daarom besteden We veel tijd aan het leggen van het fundament voor Kennis, om je tegen fouten te beschermen en je toekomstig succes veilig te stellen. Alleen als mensen ambitieus en ongeduldig zijn, als ze proberen nu een grote beloning te krijgen in plaats van later raken ze in grote moeilijkheden.

Velen hebben aanspraak gemaakt op spirituele kracht en dominantie. Velen hebben een mantel van spirituele verantwoordelijkheid aangenomen. Anderen hebben beweerd dat ze het ware voertuig waren voor Goddelijke wil en intentie in het leven. Maar kijk naar de resultaten van hun interacties. Tenslotte wil iedereen voelen dat hij gelijk heeft. Zelfs als mensen iets doen waarvan ze weten dat het verkeerd is willen ze zich gerechtvaardigd voelen. Je hebt mensen die er zeker van zijn dat ze gelijk hebben en het vooruitzicht niet onder ogen willen zien dat ze het mogelijk mis hebben. Ze verkondigen Goddelijke steun voor hun leven, hun gedachten, hun handelingen en alles wat ze eventueel proberen te doen met anderen. Hier kom je misbruik tegen. Hier kom je ernstige fouten tegen. Wees voorzichtig. Wees waakzaam. Als je stil bent en observeert, zul je kunnen zien wat anderen over het hoofd zien.

In de oefening Stappen naar Kennis is het vermogen om stil te zijn een van de hoofdzaken die je in de loop van de tijd zult leren en moet versterken, Dit vermogen vertegenwoordigt een elementaire vaardigheid in het leven. Het gaat erom waakzaam, ontvankelijk, sensitief en begrijpelijk te worden. Je gebruikt hier je geest in plaats van door haar gebruikt te worden. Hier wend je jouw geest aan om het blikveld van je mentale en fysieke leefwereld af te speuren.

Deze vaardigheid is niet vreemd of nieuw voor je. Ze is inherent aan je natuur. Maar ze is in vergetelheid geraakt omdat mensen met hun ideeën en veronderstellingen in een bedrieglijke welstand leven en veel van hun aandacht voor het leven hebben verloren. Ze leven een voorspelbaar leven dat beschermd lijkt tegen de beproevingen van de wereld. En ze houden zich bezig met hun dagelijkse routine met weinig aandacht voor waar ze zijn of wat ze op een bepaald moment doen. Ze schenken meer aandacht aan hun gevoelens en hun bezittingen dan aan wat er om hen heen in hun leefomgeving gebeurt. Mensen zijn vaak geschokt als er dingen gebeuren die hen raken of beïnvloeden, alsof het voor de eerste keer gebeurde. Ze zijn geschokt en vragen zich af; “Hoe kon dit gebeuren? Waar kwam dit vandaan?” Maar in feite nam het al een poosje toe. Ze hebben de boodschappen gemist. Ze hebben de signalen gemist. Ze hebben de vroege waarschuwingsseinen over het hoofd gezien.

Stil zijn is aanwezig zijn bij jezelf en bij alles wat er in jouw leefwereld gebeurt. Het gaat niet om het hebben van gelukkige of positieve of angstige of negatieve gedachten. Het gaat om kijken, luisteren en voelen. Dit bereidt je voor om dingen te weten. Dit bereidt de weg voor naar inzicht. Dit is een fundamentele vaardigheid en het zal deel uitmaken van jouw fundamentele voorbereiding in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap. Het is niet de bedoeling dat je altijd stil bent, want dit is een wereld van activiteiten en je moet actief zijn. Maar je kunt zelfs stil zijn terwijl je actief bent. Stil zijn wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Het betekent gewoon dat je aandachtig bent. Stil zijn betekent niet dat geen activiteit plaatsvindt. Het betekent dat je activiteiten observeert.

In het begin moet je de realiteit onder ogen zien dat je in dit opzicht veel van je vaardigheid verloren bent en je zult zien dat het begin van je oefening in stilte moeilijk zal zijn, want je bent gewend om door je gedachten en de gedachten van anderen gedomineerd te worden. Wat je hier in je oefening doet is het terugwinnen van een fundamentele vaardigheid, een inherent vermogen. Vroeger, toen je voorouders leefden, kwetsbaar in de natuurlijke leefwereld, moesten ze deze vaardigheid vaak gebruiken. Ze stonden in een dynamische relatie met hun omgeving en ze moesten op hun zintuigen en hun inzichten vertrouwen om te peilen waar ze waren en wat er vervolgens ging gebeuren. Ze leefden niet zo’n voorspelbaar leven als jij tegenwoordig denkt te leven.

Maar als je nadenkt over je huidige leven zal je zien dat je een ongekende verandering ondergaat, verandering in een mate en een versnelling die jouw voorvaderen zelfs niet konden begrijpen. De eisen die tegenwoordig gesteld worden aan jouw aanpassingsvermogen zijn zelfs hoger dan die aan je voorouders gesteld werden, want de krachten die hun voortbestaan bedreigden waren hen bekend. Maar tegenwoordig ken jij de krachten die jouw voortbestaan bedreigen amper. Behalve menselijk geweld en de vernietiging van jullie leefwereld vertegenwoordigt de aanwezigheid in de wereld van mogendheden uit de Grotere Gemeenschap en hun poging om in de mensheid te integreren om controle over haar te verwerven een uitdaging die jullie voorouders niet aankonden. Maar waar is jullie aanpassingsvermogen? Waar is jullie sensitief vermogen?

We hebben gezegd dat intelligentie in de Grotere Gemeenschap wordt gedefinieerd als de wens en het vermogen om je aan te passen, te creëren en te functioneren. Kan je functioneren als je leefwereld verandert? Kan je verandering ervaren? Kan je verandering onder ogen zien? Kan je verandering ondergaan? Kan je je aanpassen aan nieuwe omstandigheden? Of is je leven vastgelopen in een staat van mentale verlamming waarin voor jou alles keurig op orde moet zijn om enig gemak of gevoel van onafhankelijkheid te kunnen ervaren? Moet alles voorspelbaar en geregeld zijn? Hoewel er verwoede pogingen ondernomen worden om zulke omstandigheden voort te brengen, gaat het leven verder en gaat de evolutie van de wereld door, niet afgeremd en niet beïnvloed door de veronderstellingen en activiteiten van de mensheid.

Je leeft in een dynamische wereld en in een dynamisch universum. De huidige wereld is een andere wereld dan zelfs je ouders hebben ervaren en ze verandert snel. Ze verandert zo snel dat mensen het zelfs niet bij kunnen houden. Aanwezig zijn in de wereld betekent niet dat je alles moet ervaren. Het betekent dat je aanwezig bent bij hetgeen nu belangrijk is, met je ogen en oren open, niet angstig maar aandachtig. Zoals iemand in een wachttoren de horizon afspeurt, kijk jij uit op het leven zoals het is en kijk je uit op de horizon van je toekomst, want wat komen gaat komt eraan. Ja, de toekomst kan worden veranderd. Ja, ze kan worden omgebogen. Maar in de meeste gevallen kost dat tijd. Wat gisteren gecreëerd werd, komt morgen aan. Wat vandaag gecreëerd wordt zal in de nabije toekomst verschijnen.

Het is belangrijk dit idee van een wachttoren in je achterhoofd te hebben, want dit helpt je te begrijpen waar je bent, met wie je bent en wat in de mentale leefwereld gaande is dat jou emotioneel en mentaal zou kunnen aangrijpen. Hier volg je wat er in de mentale leefwereld gebeurt, want gebeurtenissen vinden niet zomaar plaats. Dingen stapelen zich op en gebeuren dan. Degenen die opletten zullen de moeilijkheden zien aankomen en zullen zich, als ze verstandig zijn, dienovereenkomstig voorbereiden. Ze worden zelden volledig verrast, hoewel dat nog steeds mogelijk is. Ze zullen zien wat er aankomt en ze zullen het voelen, terwijl anderen zelfs geen idee hebben.

Denk na over de dieren in de wereld, wier bestaan afhangt van het vermogen om te observeren en behoedzaam te zijn. Ze nemen hun bestaan niet voor lief. Ze nemen niet aan dat ze beschermd zijn en worden verzorgd. Ze zijn waakzaam. Ze zijn voorzichtig. Ze zijn kwetsbaar ten aanzien van het leven. Jij hebt echter een groter vermogen en een grotere intelligentie.

Je hebt eveneens een grotere missie in de wereld, een missie die alleen aan je geopenbaard zal worden als je het fundament legt voor het leren en het leven van De Weg van Kennis. De wereld heeft jouw aanwezigheid hard nodig. Er gebeurt veel in de wereld wat iedereen zal beïnvloeden en er gebeurt veel in jouw directe omgeving wat jou zal beïnvloeden. Als je leven en je functioneren in het leven scherper omlijnd wordt, zal je aan minder dingen aandacht moeten besteden, maar op een andere en diepere manier. Als je eenmaal je fundament hebt gelegd zal je groter werk in de wereld worden gegeven. Dan zal je zeer attent moeten zijn op alles wat hier direct mee te maken heeft. En je zult zeer goed moeten opletten op de beweging van de wereld als geheel, die diep gevoeld kan worden.

Hier moet je je vragen onbeantwoord laten, want mensen zijn eraan gewend geraakt te vertrouwen op hun begrip en ideeën en zijn dientengevolge veel van hun aanpassingsvermogen kwijtgeraakt. Want ze voelen zich veiliger bij hun oude ideeën dan bij nieuwe ervaringen. En als ze geconfronteerd worden met nieuwe ervaringen vallen ze terug op hun oude ideeën, want bij nieuwe ervaringen voelen ze zich kwetsbaar en ze vormen vaak een uitdaging voor hun positie.

Aanwezig zijn in de wereld betekent dat je aandacht is bij dat wat er op dit moment gebeurt. De persoonlijke geest laat steeds opnieuw oude informatie circuleren en probeert nieuwe informatie in overeenstemming met oude informatie te ordenen. Dus speculeert zij over de toekomst zonder die toekomst te zien. En zij speculeert over het verleden zonder het verleden te kennen. Want alles wat zij kent zijn haar ideeën over de toekomst en het verleden, wat misschien helemaal niets te maken heeft met de toekomst en het verleden.

Binnen je geest zijn dus jouw ideeën meestal herinneringen of het zijn bespiegelingen over nieuwe dingen die gerelateerd zijn aan je herinneringen. Als je dit soort denken beoefent, ben je niet aanwezig. Er kan van alles gebeuren en jij zult het niet zien aankomen. Je mist hier de signalen. Je mist hier de aanwijzingen. Je hoort hier niet de aanmoediging of het advies van Kennis. Je ziet hier niet het bewijs van jouw toekomstige verkeerde beslissingen. Je ziet hier niet het bewijs van je verkeerde beslissingen uit het verleden. Je ziet hier niet waar je bent of met wie je bent of wat er gebeurt. Je gaat gewoon verder waarbij je hoofdzakelijk bezig bent met wat er in je geest gebeurt en hoe goed het je gaat in je leven.

De persoon die leert aanwezig te zijn kan met activiteiten bezig zijn, nadenken over de toekomst of zich het verleden herinneren en toch op ieder gewenst moment in het nu komen omdat een deel van zijn/haar geest altijd oplet. Als er iets gebeurt of staat te gebeuren wordt zijn/haar aandacht getrokken. “Kom kijken! Kijk hier! Kom uit je dagdromerij! Kom uit je denken! Stap uit je contemplatie en wees nu onmiddellijk hier want hier is iets gaande. Deze oplettendheid is zeer volledig. Je bent niet de hele tijd aan het kijken en het denken. Je kijkt alleen maar. Je kijkt om te zien. Alsof je een afgelegen object aan de horizon probeert te onderscheiden en je volledige mentale aandacht hiervoor inzet. Je geest blijft niet doorkletsen. Je kijkt intensief.

Als het weer verandert worden de dieren stil of zoeken beschutting. De meeste mensen gaan echter gewoon hun gang alsof er niets gebeurt. En dan hebben we het alleen over het weer. De grote veranderingen die de mensheid zullen treffen hebben te maken met de toenemende mondiale problemen die ieders vermogen zullen beïnvloeden om in de wereld te overleven. Ze hebben eveneens te maken met de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap die jullie vermogen zal beïnvloeden om jullie bestemming als ras te bepalen. Deze grotere ontwikkelingen in het leven houden direct verband met jouw huidige leven en met de toekomst, maar ze maken deel uit van het grotere plaatje en mensen houden het grotere plaatje niet in de gaten. Deze grotere ontwikkelingen maken deel uit van je gehele leven en kunnen over het hoofd gezien worden als je aandacht op onmiddellijke zaken gefixeerd is.

De man of vrouw van Kennis kan stoppen, kijken en luisteren. De man of vrouw van Kennis luistert altijd als hij of zij een gesprek voert met anderen en kijkt en luistert altijd als hij/zij zich in een nieuwe omgeving bevindt. Hij/zij heeft geleerd ontvankelijk te worden als dat nodig is en zijn/haar ontvankelijkheid terug te trekken als dat nodig is, want als je voortdurend ontvankelijk bent, kan je niet functioneren in de ruwe interacties van de wereld.

Hoe leer je aanwezig te zijn? Dat leer je door te oefenen en de geest te trainen. Je geest is niet te oud om getraind te worden. Zij kan opnieuw gericht en opnieuw gebruikt worden. Het maakt niet uit hoe oud en nutteloos haar ideeën ook mogen zijn in vergelijking met de eisen van je huidige leven, jouw geest kan opnieuw gericht en opnieuw gebruikt worden om jou en anderen te dienen. In Stappen naar Kennis leer je stil te zijn. Je oefent met stiltemeditaties. En je oefent elk uur te stoppen om te controleren waar je bent en wat er gaande is. Mensen begrijpen deze oefeningen vaak verkeerd, want ze denken dat stil zijn betekent dat je om iets vraagt omdat ze nog steeds denken dat het leven een proces van maatschappelijke hulpverlening is of dat spiritualiteit een bijstandssysteem is. Dus zodra ze stil zijn willen ze iets krijgen. Ze willen tot inzicht komen, een beloning krijgen, een prachtige ervaring, een diepe bewustwording en dus zoeken ze naar de beloning. Ze zijn stil omdat ze een beloning zullen krijgen, althans dat denken ze. Maar als je stilte beoefent oefen je in feite om gewoon stil en opmerkzaam te zijn.

Stilte is niet de enige oefening in het beoefenen van De Weg van Kennis, maar het is een belangrijke oefening, want het stelt je in staat doeltreffend te zijn in het leven. Het stelt je in staat bewust te worden van wat je beïnvloedt en hoe jij anderen beïnvloedt. Het stelt je in staat om zeer aanwezig te zijn, waardoor het risico op letsel geminimaliseerd en jouw vermogen gemaximaliseerd wordt om situaties waarbij je betrokken bent te beïnvloeden. Want is het niet duidelijk dat als je geest volledig ergens bij aanwezig is zij veel meer kracht en effectiviteit heeft? En als je werkelijk aandacht voor iets hebt is het dan niet gemakkelijker om problemen te herkennen als ze ontstaan en erop in te spelen voordat ze schade veroorzaken? Een moment van onoplettendheid als je je auto bestuurt en je raakt iemand. Je hebt hem helemaal niet gezien. Een moment van onoplettendheid en een ramp kan gebeuren. Dit heb je gezien. Dit heb je gevoeld. Het maakt deel uit van je ervaring. Toen je in het verleden aan relaties begon besteedde je toen werkelijk aandacht aan de ander of werd je zo zeer in beslag genomen door je verlangen, verbeelding en opwinding, dat je de werkelijkheid niet kon zien?

Na vele jaren in een mislukte relatie zeggen mensen vaak: “Nou, ik heb al deze neigingen bij het begin gezien. Ik kon deze problemen zien.” Maar konden ze die werkelijk zien? Konden ze echt reageren? Als je mensen werkelijk aandacht geeft zullen ze je veel over zichzelf vertellen. En als je ze niet veroordeelt zul je van ze kunnen leren en hun levenssituatie waarderen. Dit is allemaal het gevolg van aanwezig zijn.

Laten we nu praten over liefde. Want vaak als mensen nadenken over spiritualiteit associëren ze dat met liefde en denken ze dat liefde gedrag is. Met andere woorden, als je liefhebt ben je aardig, ben je lief en zacht, plezierig en geruststellend. Dit soort beelden en dit soort gedrag wordt uitsluitend met liefde geassocieerd. Maar wat is liefde werkelijk? Is liefde alleen maar plezierig, lief en aardig zijn? Liefde komt ook op andere manieren tot uitdrukking. Als liefde jou iets ontzegt dat je wilt, maar dat niet goed voor je is, ervaar je haar als een grote telleurstelling. Je bent boos en gefrustreerd, maar hier is liefde aan het werk. Als je beseft dat je ergens een verkeerde beslissing over hebt genomen en je je er beroerd over voelt, dan is liefde hier aan het werk. En als je een probleem voelt naderen dat iemand waarvan je houdt bedreigt en je maakt je grote zorgen en gaat over tot actie, dan is hier liefde aan het werk. Associeer daarom liefde niet met gedrag, anders verlies je de werkelijke aanwezigheid en de werkelijke activiteit van liefde uit het oog.

Liefde ervaren is ervaren aanwezig te zijn bij iemand, met hem zijn, zonder hem te veroordelen, zonder poging om hem in te passen in je leven, zonder je voordeel proberen te zien dat je uit jullie samenzijn kunt halen, zonder te proberen hem op enige wijze voor een doel dat je misschien voor ogen staat te gebruiken, zonder hem te veroordelen omdat hij niet aan je verwachtingen of normen voldoet. Liefde is aanwezig zijn. Het is jezelf geven en aanwezig zijn. Moet alles lief en gelukkig en plezierig zijn? Nee. In de meeste gevallen is dat niet zo. Moet je prachtige en vredige gevoelens hebben? Nee. Je kunt je in feite zeer bezorgd en verontrust voelen. Als je beseft hoezeer je jouw Kennis verraden hebt voor persoonlijk gemak of voordeel zal je boos zijn. Blijf hierbij aanwezig. Om te voorkomen dat je keer op keer ernstige fouten maakt moet je de teleurstelling en het resultaat van deze fouten ondervinden en ze ten diepste voelen. Je houdt van jezelf als je dat doet. Je slaat jezelf niet in elkaar. Je zegt: “Ik ga echt voelen hoe dit voelt want ik wil deze fout nooit meer maken! Het leven geeft me het antwoord op de fout. Ik wil weten wat dit antwoord is zodat dat mij in de toekomst kan beschermen. Hier heb je lief. Hier wordt liefde niet geassocieerd met beleefdheden.

Liefde kan heel krachtig zijn. Liefde kan heel confronterend zijn. Liefde kan een grote uitdaging vormen. Liefde kan zeer dynamisch zijn. Liefde kan ook heel vredig zijn. Liefde kan heel aardig en geruststellend zijn. Al deze dingen gebeuren met liefde en al deze activiteiten kunnen zonder liefde gebeuren. Mensen kunnen vriendelijk zijn zonder liefde. Mensen kunnen geruststellend zijn zonder liefde. Mensen kunnen lieve en mooie dingen zeggen zonder liefde. Mensen kunnen beweren dat ze spiritueel zeer begiftigd zijn zonder liefde.

De Schepper is er voor jou. Dat is liefde. Jij zult er voor de Schepper zijn. Dat is liefde. Liefde begint bij aanwezig zijn. Als je op de bedrand van een stervende zit en het maakt niet uit wat je zegt en geruststellende woorden zijn niet op zijn plaats en je hoeft niet gelukkig te zijn want het is niet noodzakelijkerwijs een plezierige situatie, wat is dan de juiste reactie? Wees aanwezig. Ben er.

Nu dan, als je leven gaat over gelukkig worden, alsof je waardepunten van je leven krijgt of probeert emotionele rijkdom te verwerven waardoor je de hele dag gelukkig kon zijn en niets in je omgeving je mogelijk zou kunnen storen, dan zou je nooit aanwezig kunnen zijn want als je aanwezig bent zie je het leven zoals het is en niet zoals je wilt dat het is. Je ontmoet het leven daar waar het echt is, of het nu aan je ideeën beantwoordt of niet. Je ideeën doen er niet toe, behalve voor zover ze kunnen voorkomen dat je aanwezig bent.

In Stappen naar Kennis leer je aanwezig te zijn, want je moet leren aanwezig te zijn bij Kennis in jezelf en bij Kennis in anderen. Je moet leren aanwezig te zijn bij fouten in jezelf en fouten in anderen. Je moet leren aanwezig te zijn bij de grotere ontwikkelingen en krachten in de wereld en bij jouw reactie daarop. Je moet aanwezig zijn om te weten met wie je moet zijn en hoe je met hen moet zijn. Je moet aanwezig zijn om oude denkpatronen en oud gedrag die de geest automatisch en onintelligent laten functioneren te stoppen. Je moet aanwezig zijn om je te kunnen aanpassen en te kunnen leren. Zonder dit vermogen om aanwezig te zijn zal je de andere aspecten van de voorbereiding niet aan kunnen gaan.

Je moet aanwezig zijn om je fundament voor Kennis te leggen. Alle vier de Pijlers van het leven vereisen jouw betrokkenheid in het nu. Ze gebeuren niet zomaar. Ze vormen zich niet vanzelf. Jij zult jouw deel moeten bijdragen en je moet zien wat je doet want in alle vier de Pijlers van het leven moeten belangrijke lessen worden geleerd. Hier leer je Wijsheid, want je bent niet met Wijsheid geboren. Je bent met Kennis geboren. Je moet Wijsheid leren door hier te zijn. Wijsheid gaat over hoe je hier moet zijn. Pas als je wijs genoeg bent kun je een bode van Kennis worden. Kennis zal pas naar voren komen als je zover bent dat je haar vertegenwoordiger kunt zijn. Alleen Kennis weet wanneer je zover bent. Jij zult dat niet weten. Je zult denken dat je het weet. Misschien beweer je zelfs dat je er klaar voor bent. Misschien heb je het gevoel dat je zover bent omdat je zover wilt zijn, maar alleen Kennis weet of je er klaar voor bent. En als je goed oplet zul je gaan zien wat Kennis weet. Kijk terug op je leven en herinner je de keren dat je dacht dat je echt ergens klaar voor was en probeerde het in je eentje te doen en de situatie de baas te worden om slechts te ontdekken dat je het inzicht, de middelen of de capaciteiten niet had om om te gaan met wat door ‘klaar zijn’ wordt bepaald.

Bijvoorbeeld; mensen denken dat ze klaar zijn voor het huwelijk en de onderlinge verbintenis en ze kunnen niet wachten. Dus sluiten ze huwelijk na huwelijk na huwelijk. Pas later als ze zich ontwikkelen kunnen ze terugkijken en zeggen; “Nou, dat was overhaast. Ik was er echt niet klaar voor.” Kennis weet wanneer je zover bent en als je oplet zul je beginnen te zien wat Kennis weet.

Dit vraagt veel geduld want als je aanwezig bent probeer je niet iets te laten gebeuren. Je observeert gewoon. Je observeert om te kijken en te voelen hoe dingen zijn. Kijk naar het hert in het veld. Het eet en kijkt dan op om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Vervolgens gaat het verder met haar activiteit. Je kunt veel van dieren leren. Ze letten beter op dan jij. Ze hebben niet zoveel begripsvermogen als jij, maar ze letten veel beter op. Hierin slagen ze veel beter dan jij. In de Grotere Gemeenschap zijn er die krachtiger zijn dan jij, net als jij krachtiger bent dan het hert in het veld. Ze kunnen je te slim af zijn, maar alleen als je niet kijkt. Zij kunnen je geest beïnvloeden maar haar niet controleren als je met Kennis bent, want Kennis is het enige deel van je geest dat niet gecontroleerd of gemanipuleerd kan worden. Zij is het enige deel van jou dat werkelijk vrij is.

Maar de vrijheid van Kennis is niet het soort vrijheid dat mensen gewoonlijk associëren met het woord vrijheid. Kennis kan niet elk moment erop uit gaan om oude dingen te doen want ze is hier op een missie. Zij is vrij om haar missie uit te voeren en dat is haar vrijheid. Jij bent nog niet vrij om je missie uit te voeren, dus ben je niet vrij want dit is de ware betekenis van vrijheid. Anders is vrijheid gewoon het recht om chaotisch en destructief te zijn. Mensen denken dat vrijheid een toestand is waarin geen belemmeringen en beperkingen zijn. Je kunt alles doen wanner je maar wilt. Is dat vrijheid? Wat levert dat op? Welke vruchten werpt dat af voor het individu? Mensen omarmen en bepleiten vrijheid om te proberen anderen te helpen zich van hun beperkingen te bevrijden. Dat is goed, maar het is slechts de helft van het plaatje. De andere helft van het plaatje is datgene waarvoor je bevrijd wordt.

Vrijheid moet ergens toe dienen, want op zich heeft zij geen betekenis. En toch wordt vrijheid gekoesterd als het recht om chaotisch te zijn. Dus ligt de nadruk op het niet hebben van beperkingen, op zo veel mogelijk niet verantwoordelijk zijn voor iets of iemand. Maar is dit vrijheid? Waartoe dient deze vrijheid? Mensen zeggen: “Nou, het is de vrijheid om gelukkig te zijn en te doen wat je wilt.” Maar mensen doen wat ze willen en ze zijn niet gelukkig. En mensen zeggen: “Nou ja, dat is een psychologisch probleem.”

De enige ware vrijheid is de vrijheid om je doel te vinden en dat te vervullen. Alle andere vrijheid is de vrijheid om roekeloos te zijn en dit zal tot catastrofe en teleurstelling leiden. Gevorderde studenten van Kennis herkennen dit en beseffen hoeveel het ze gekost heeft om deze vrijheid te verwerven, de vrijheid om Kennis te kunnen vinden en volgen. Ze hebben hun andere banden die de plaats van Kennis innamen verbroken – hun trouw aan hun overtuigingen en hun banden met die mensen die vroeger in hun leven hun autoriteit waren. Ze hebben hun grootste trouw aan Kennis gegeven en ze hebben hun grootste trouw aan die relaties gegeven die Kennis vertegenwoordigen. Want Kennis vraagt je niet alle banden met andere mensen door te snijden, maar te leren hoe je ze betekenisvol vorm kan geven. Kennis probeert je op een zinvolle manier met anderen te verbinden. Zij is geen vervanging voor relaties. Je kunt mensen niet in de steek laten en Kennis najagen want Kennis probeert je juist naar mensen toe te brengen.

Mensen zijn bang voor Kennis omdat ze denken dat Kennis hun vrijheid zal aantasten. Hoezeer ze ook de dispensaties van de Schepper willen, ze willen ook niet dat dingen van hen verlangd worden. Ze beschermen hun recht om roekeloos te zijn en toch beschermen ze juist dat wat hen schaadt en schendt. In het universum heerst geen echte vrijheid omdat je niet gescheiden kunt zijn van al het andere. Je moet verantwoording afleggen voor het leven, want jij maakt deel uit van het leven. Je functioneert niet onafhankelijk van het leven. Je bent niet echt onafhankelijk. Onafhankelijkheid is iets relatiefs en de waarde ervan is slechts gebaseerd op wat je daardoor kan doen en zijn.

Vrijheid is echt als het naar Kennis leidt. Als vrijheid Kennis ontkent is het geen vrijheid. Het recht om roekeloos te zijn, geen verantwoording verschuldigd te zijn aan iets of iemand is gewoon een manier om je afzondering te beschermen. En als de ladder in de put is neergelaten om je eruit te helpen wil je die niet opklimmen omdat je jezelf niet wilt vastleggen. Je zult denken: “Nou, ik wil mijn opties openhouden.” Welke opties zijn er dan? Mensen denken dat er eindeloos veel opties en kansen zijn. Die zijn er niet. Ze respecteren de realiteit van het leven niet. Ze zien hun beperkingen niet. En ze zien niet hoe zeldzaam en kostbaar een ware kans is. Ze denken als een bijstandsgerechtigde en dus denken ze; “Het zal wel komen. Het maakt niet uit. Er zullen meer kansen komen. Er zijn altijd kansen.” Dit is een bijstandsmentaliteit.

In het leven staan is niet van de bijstand leven. In het leven staan is productief en verantwoordelijk zijn. Hoewel bepaalde mensen financieel afhankelijk zijn geworden kunnen ze hieruit een uitweg vinden. Wij hebben het over een psychologisch bijstandsgevoel, een mentale staat, een houding, een aantal veronderstellingen. Mensen richten zich vaak op spiritualiteit omdat ze op zoek zijn naar een groter zorgsysteem om hen te beschermen, om voor hen te zorgen, hen te zegenen en hun wonderen te brengen. Maar zegeningen en wonderen bestaan voor diegenen die zich aan de wereld kunnen geven en Kennis in de wereld kunnen brengen. Wonderen en zegeningen zijn vanzelfsprekend en aanwezig voor hen die een fundament voor Kennis kunnen leggen zodat Kennis op hun schouders kan rusten, zodat ze de last en genade van Kennis kunnen dragen.

We hebben gezegd dat het ontwikkelen van De Weg van Kennis de volgorde van gezag in jou omkeert. In het begin van de voorbereiding lijkt de geest het lichaam te dienen en de (Heilige) Geest is er om de geest te dienen. Maar dit is het omgekeerde van de werkelijke volgorde en dus moet hier een groot proces van hernieuwd leren plaatsvinden. Begrijp dit, want alles in het leven dient het leven. Het lichaam dient. De geest dient. En de (Heilige) Geest dient. Alles is dienstbaar. Maar omkeren van de volgorde van gezag vereist dat je de primaire veronderstellingen over het leven, over God, over spiritualiteit, over vrijheid, persoonlijke rechten, communicatie – over alles! opnieuw beziet en evalueert. Want alles moet opnieuw geïnterpreteerd en begrepen worden binnen de werkelijke context. Als de context niet juist is zullen de resultaten van de evaluatie niet correct zijn.

Daarom worden in De Weg van Kennis jouw ideeën niet aangevallen, zelfs niet als ze onjuist zijn. De focus ligt op het veranderen van de context zodat je helder kunt zien en volledig kunt beschikken over al je mentale en fysieke vermogens. Jezelf weer verenigen als een persoon met een doel en een focus zal eendracht en eenheid in jezelf creëren, zodat je anderen eendracht en eenheid kunt laten zien. Je moet aanwezig zijn bij jezelf en bij anderen om dit te kunnen laten gebeuren. En hoe meer kracht je verwerft door deze tegenwoordigheid van geest, hoe dieper je inzichten zullen zijn en hoe groter je visie en bevattingsvermogen zullen zijn. Zolang je in de wereld bent zal je nooit zoveel zien als de Ongezienen, maar je kunt zien wat je moet zien om je missie en doel uit te kunnen voeren.

Als je opmerkzaam bent eerbiedig je de wereld en de leefomgeving. Je neemt geen dingen voor lief. Je herkent dat de wereld machtig is en overtuigingen in de wereld krachtig zijn. Je eerbiedigt ze, zelfs als ze geen goddelijke oorsprong hebben. In plaats van op basis van veronderstellingen te leven, wordt ervaring je basis. En Kennis houdt je geest fris en jong want zij tart en verbreedt altijd je begrip en je perspectief. Je filosofische en theologische opvattingen over het leven zijn hier flexibel en aanpasbaar. Ze zijn niet onveranderlijk en star. Ze passen zich aan aan de werkelijkheid van het leven in plaats van dat ze proberen de werkelijkheid van het leven te voegen naar hun principes. Een opmerkzame geest heeft deze grotere capaciteit. Een stille geest is een geest die kan weten. Een stille geest is een geest die kan zien. Een stille geest is een geest die kan horen. Een stille geest is een geest die kan voelen. Een stille geest is een geest die leegte kan verdragen. Een stille geest is een geest die succes en mislukking onder ogen kan zien. Een stille geest is een geest die de realiteit der dingen accepteert zonder ze te vergoelijken.

Als je je ontwikkelt in De Weg van Kennis zal je uiteindelijk de aanwezigheid van je Spirituele Familie bij je beginnen te voelen. Hoewel ze ver weg lijken te zijn in een totaal andere dimensie van het leven, zijn ze in werkelijkheid heel dichtbij. Als je geest stil wordt wordt ze meer een raam dan een muur. Ze wordt meer als een membraan tussen je spirituele werkelijkheid en je fysieke werkelijkheid. In plaats van een barrière voor het Goddelijke te worden wordt ze een medium voor het Goddelijke. Een stille geest is een geest die vermogen voor ervaringen ontwikkelt, want ze is niet gevuld met haar eigen ideeën en veronderstellingen. Een stille geest is een geest die vloeibaar is. Zij zit niet vast in oude opvattingen. Zij is in staat te leren en haar kennis aan te passen. Een stille geest herkent dat de wereld die je ziet niet de ultieme werkelijkheid is maar een tijdelijke. Toch is het niettemin een werkelijkheid die jouw aandacht en jouw respect afdwingt. Een stille geest kan de werkelijkheid van de ander voelen en zien en de pijn en de belofte van andermans leven kennen. Een stille geest kan weten met wie zij moet zijn en aan wie zij zichzelf moet geven. Zij ziet en weet deze dingen omdat ze duidelijk zijn voor hen die kunnen zien en weten. Een stille geest kan het leven mysterieus en onvoorspelbaar laten zijn, want er kan van alles gebeuren. Een stille geest slaat de omgeving gade want zij wil weten welke belangrijke invloeden hiervan uitgaan. Een stille geest is betrokken bij het leven en leunt niet op haar veronderstellingen. Zij kan nieuwe werkelijkheden en nieuwe ervaringen bevatten. Ze kan de kloof overbruggen tussen de menselijke geest en een geest uit de Grotere Gemeenschap. Zij kan de motieven onderkennen van hen uit de Grotere Gemeenschap, motieven die aan de aandacht van alle anderen ontsnappen.

Een stille geest kent echter haar grenzen en neemt niet aan dat ze oneindige krachten heeft. Een stille geest beseft dat zij niet de Schepper is, maar de Schepper dient. Een stille geest beseft hoe weinig ze weet en hoeveel ze moet leren en ze is nederig in haar benadering. Een stille geest is een geest die zich bewust is van de oorzaak van lijden en is bereid te leren hoe lijden verlicht kan worden. Een stille geest kan getuige zijn het leven, maar niet van een veilige afstand. Een stille geest kan het leven zien zoals het nu is en kan de invloed van het leven voelen terwijl ze haar diepere verbinding met Kennis behoudt.

Wees aanwezig en je zult een nieuwe ervaring van liefde hebben. Wees aanwezig en je zult een nieuwe ervaring van jezelf hebben. Wees aanwezig en je kunt een toekomst hebben, want jouw verleden zal je niet langer domineren als je deze grote vaardigheid en dit grote vermogen verwerft. Wees aanwezig bij wat nu gebeurt. Wees aanwezig bij hen die in je leven zijn. Wees aanwezig bij hoe je je diep van binnen over dingen voelt. Wees aanwezig bij je diepere neigingen. Wees aanwezig bij je verwarring en onzekerheid.

Kijk bij tijd en wijle naar de horizon en zie of iets jouw kant opkomt. Je zult deze vaardigheid als student van Kennis verwerven. Je zult echter niet langer aanwezig zijn als je aanneemt dat je als student jouw uiteindelijke bestemming hebt bereikt, als je voelt dat je de belangrijkste les hebt geleerd, als je gelooft dat je een werkelijk begrip van het leven hebt verworven, als je zeker bent over de toekomst en als je jezelf waarvan jij denkt dat het jouw ware rol is hebt toegekend of hebt verwezenlijkt. Je leren zal stoppen en je zult terrein gaan verliezen.

Het kleine muisje, het kleine konijntje, de vogel in de boom, het hert in het veld, de vis in de rivier zijn allemaal waakzaam. Ze moeten waakzaam zijn om hun recht op leven in de wereld te behouden. Binnen jouw omgeving moet je waakzaam zijn om niet alleen het recht te behouden om in de wereld te zijn, wat een voorrecht is, maar om over je grotere leven hier te leren – hoe je een fundament voor dat leven moet leggen, wat dat leven inhoudt en hoe het aan jou en anderen kenbaar gemaakt kan worden.

Accepteer dan de voorbereiding om deze grotere vaardigheid te verwerven – een vaardigheid die eigen is aan je natuur en fundamenteel voor je welzijn in de wereld. Accepteer dat deze voorbereiding langdurig is want het is een grote training. Je draait geen decennia lange vorming in de wereld in een dag, een week, een maand of een jaar terug. Wees een beginnend student en je zult waakzaam zijn, want je zult niet steunen op je veronderstellingen. Ontvang de training die voor jou bedoeld is en probeer niet een training voor jezelf samen te stellen, want je kunt jezelf niet brengen waar je nog nooit bent geweest, je kunt jezelf niet binnenleiden in nieuw terrein en je kunt jezelf niet door de wildernis leiden want je weet niet waar je naartoe gaat.

Wees eenvoudig maar sterk. Wees direct en effectief. Wees waakzaam en klaar om in actie te komen en toch bereid om niet tot actie over te gaan. Zie de tekens en aanwijzingen, dan zullen je beslissingen dit grotere vermogen weerspiegelen. Wees aanwezig in de wereld want de wereld heeft je inzicht nodig. En de wereld heeft de grote kracht nodig die je hebt meegebracht uit je Aloude Thuis.