Hoe weet je wat je moet doen?

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)
How Hoe weet je wat je moet doen?
Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 19 Augustus 2008
te Boulder, CO, Verenigde staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. Naarmate de tijden turbulenter en meer disharmonisch worden, zullen meer en meer mensen de onrust voelen over wat er verder kan gebeuren. Hun onrust zal mettertijd toenemen, want door de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen, zullen de gebeurtenissen zich versnellen, de economieën zullen onrustiger en instabieler worden. Er zullen grotere milieuproblemen voorkomen en overal ter wereld zullen de mensen de realiteit van het uitputten van de grondstoffen onder ogen moeten zien.

Hoe weet je wat je moet doen in het aangezicht van grote veranderingen? Welke kant moet je op? Met wie overleg je? Wie denk je dat jou zal leiden in de moeilijke en onzekere tijden die voor je liggen?

De menselijke familie heeft veel sterke kanten, maar een van haar zwakke kanten is dat zij niet voldoende gericht is op de toekomst. Mensen kijken niet vooruit. Zij kijken niet en zien niet wat er over de horizon aankomt. En zo worden zij onvoorbereid overweldigd door gebeurtenissen in het leven, die in de meeste gevallen voorzien hadden kunnen worden. Zij stonden met hun rug naar de toekomst, en de toekomst diende zich aan.

Plotseling gaan ze kopje onder of worden ze overweldigd, zonder werk, zelfs zonder een huis. En toch moet je je afvragen: “Waarom hebben ze dit niet zien aankomen? De tekenen waren er.”

Voordat grote gebeurtenissen plaatsvinden, zijn er altijd tekenen. Soms komen de tekenen jaren voor de grote gebeurtenissen. Maar er zijn maar weinig mensen die deze tekenen kunnen herkennen en adequaat kunnen reageren voordat de gebeurtenis plaatsvindt.

Mensen worden in beslag genomen door het moment en reflecteren op het verleden. De gedachten over de toekomst berusten meestal op hoop en vrees. Mensen worden als kind niet getraind om objectief naar de toekomst te kijken en na te denken met behulp van een diepere Intelligentie die God in ieder mens heeft gelegd, een Intelligentie die Kennis wordt genoemd.

Dit onvermogen om vooruit te kijken en te leven op grond van veronderstellingen om zichzelf geruststellen is momenteel een van de echte zwakheden van de mensheid – een zwakheid die haar kwetsbaar zal maken voor immense moeilijkheden, zowel nu als in de toekomst.

Kennis in jou zal je tekenen geven en zal reageren op tekenen in de wereld die van betekenis zijn. Want een teken is niet alleen een boodschap, het is ook een les. Een teken is er niet alleen om je te waarschuwen, maar ook om je te instrueren. De meeste instructies komen van Kennis in jezelf, maar soms vertellen tekens je daadwerkelijk wat je moet doen.

Het ligt voor de hand dat als er rook in het gebouw is, je weet dat er brand is. Dat is een teken, dus reageer je. Maar de meeste tekenen die te maken hebben met toekomstige gebeurtenissen zijn heel subtiel. Ze zijn subtiel, maar ze komen ook vaak voor. Als je oplet, kun je ze zien. En Kennis, de diepere Intelligentie binnenin je, zal je adviseren in wat je moet doen, zal je aansporen om bepaalde dingen te doen en andere niet.

Elke dag verplichten mensen zich tot allerlei dingen, waarvan vele niet zullen werken, maar omdat zij hun beslissingen niet met Kennis bezien, gaan zij verder op aansporing van anderen – op aansporing van hun familie of vrienden, of aangespoord door hun eigen angst voor eenzaamheid, of hun eigen verlangen naar rijkdom.

Elke rampzalige beslissing begon als een goed idee, en werd ingegeven door een verlangen of behoefte. Maar rampen gebeuren omdat mensen niet reageren op Kennis en niet refereren aan Kennis wanneer zij belangrijke beslissingen nemen.

Je kunt het intellect voor de gek houden. Dat is niet moeilijk. Maar Kennis voor de gek houden is heel moeilijk. De enige manier waarop mensen hier voor de gek gehouden kunnen worden is dat ze zich niet voldoende bewust zijn van Kennis. Ze gebruiken Kennis niet. Ze overleggen niet met Kennis. Ze denken niet na met Kennis. En dus is hun verstand gemakkelijk te verleiden, gemakkelijk over te halen, gemakkelijk gerust te stellen, gemakkelijk te ontmoedigen.

Dus hebben we twee problemen: Mensen kijken niet voldoende vooruit en mensen maken geen gebruik van de grote gave van Kennis die God in hen heeft gelegd.

Wanneer je vooruitkijkt, wil je vele jaren vooruitkijken zonder ervan uit te gaan dat alles om je heen hetzelfde zal blijven – zonder ervan uit te gaan dat je economie sterk of zelfs functioneel zal zijn; zonder ervan uit te gaan dat je gezondheidszorg functioneel zal zijn; zonder ervan uit te gaan dat je alle voordelen zult hebben die je nu hebt.

Je moet zo goed als je kunt kijken zonder veronderstellingen. Niet met hoop, niet met angst, maar gewoon kijken, zoals een zeeman zou kijken vanaf de top van de mast van een zeilschip – uitkijkend, de horizon aftastend, zien wat er te zien valt. Niet hopen, niet wensen, niet vrezen – alleen kijken. Een uitkijkpost.

Dit is een basisvaardigheid. De dieren in het veld doen dit. De vogels in de lucht doen dit. Maar mensen zijn bezig met hun gedachten, met hun plannen, met hun doelen, met hun problemen, met hun rancunes, met hun onderlinge geschillen.

Ze kijken niet. Ze luisteren niet. Dus zien zij de tekenen van de wereld niet. En zij horen de tekenen van Kennis niet in zichzelf, zozeer zijn zij in beslag genomen door hun eigen gedachten en gevoelens.

De toekomst is niet zo mysterieus als je denkt, als je maar oplet. Zolang je maar niet probeert specifiek te zijn over datums en tijden – dat houdt mensen altijd voor de gek. Mensen zullen zeggen: “O, dat of dat jaar wordt een heel belangrijk jaar. Het wordt voorspeld in de oude teksten.” Maar klamp je nooit vast aan een datum.

Tijd is een menselijke creatie, en de toekomst verschuift altijd, afhankelijk van wat er vandaag gebeurt en morgen en de dagen die komen. Een gebeurtenis kan onvermijdelijk zijn, maar je kunt niet precies zeggen wanneer ze zal plaatsvinden. Doe daarom geen voorspellingen met data en tijden. Dat brengt je in moeilijkheden, en je zult merken dat je je vergist en daardoor ontmoedigd raken.

Wat belangrijk is, is om de beweging van zaken te zien – waar gaat het heen met je economie, waar gaat het heen met de wereld, waar gaat het heen met je leven, waar gaat het heen met het leven van andere mensen. De beweging der dingen zien, de richting onderscheiden, de mogelijke uitkomsten onderscheiden. Zolang je er geen datum op plakt, kan het heel inzichtelijk zijn.

Mensen stellen de echt belangrijke vragen niet wanneer zij hun relaties met elkaar aangaan, of wanneer zij fundamentele beslissingen nemen, omdat zij niet opletten en niet vooruitkijken.

Met betrekking tot je werk en loopbaan, als voorbeeld, en met name als je een jongere bent of iemand die van werk en loopbaan verandert, moet je werk zoeken dat zeer moeilijke economische tijden kan overleven. Je moet goederen of diensten leveren die onder zeer stressvolle economische omstandigheden fundamenteel noodzakelijk zijn. Niemand zal behoefte hebben aan andersoortige diensten. Zeer weinig mensen zullen zich die zelfs maar kunnen veroorloven, en dus zullen die grotendeels verdwijnen.

Maar als je dit inzicht in de toekomst niet zou hebben, dan zou je een uiterst onverstandige beslissing kunnen nemen en enorm in je streven kunnen investeren, alleen maar om te zien dat de omstandigheden zich tegen je keren. En dit alles had in het verleden voorzien kunnen worden als je zorgvuldig had gekeken.

Je laten leiden door verlangens en wensen en voorkeuren is blind en dwaas als je de omgeving waarin ze tot uiting zullen komen niet begrijpt, omgevingen zijnde de fysieke omgeving, de economische omgeving, de politieke omgeving, de omstandigheden. Als de omstandigheden niet gunstig zijn, dan zal zelfs het beste idee ter wereld niet functioneren, niet tot succes kunnen leiden.

Mensen hopen dat het milieu er voor hen zal zijn. Ze verwachten dat het er voor hen is. En dus beginnen ze aan een of andere grote economische of persoonlijke onderneming om er vervolgens achter te komen dat hun timing helemaal verkeerd was, dat ze geen rekening hielden met hun omgeving, dat ze niet ver genoeg vooruitkeken. Zij gingen ervan uit dat de toekomst net zo zou zijn als het verleden, en dus lanceerden zij zichzelf op het verkeerde moment en kwamen vervolgens in zwaar weer terecht.

Bij elk lange termijn project dat je wil beginnen, moet je de omgeving zeer zorgvuldig, zeer objectief en zelfs onbevreesd meenemen.

Zal dat project steun krijgen? Zal de economie dit in de toekomst ondersteunen? Zullen de mensen dit in de toekomst nodig hebben? Zal het voor hen een prioriteit vormen in moeilijke economische tijden?

Mensen kijken achterom, maar bewegen zich vooruit. En als ze dan ergens op stuiten, zijn ze geschokt. Zij zagen het niet aankomen omdat zij niet keken, omdat zij veronderstelden en geloofden, hoopten en wensten, terwijl het leven voortbewoog.

Het is alsof je in een rijdende auto zit. Alles komt op je af. Zou je in je achteruitkijkspiegel blijven kijken? Zou je langer dan een ogenblik je aandacht laten afdwalen als onderweg alles op je afkomt? Zo is het leven, zij het meer in slow motion. Als je niet oplet, zal je een ramp overkomen.

Voordat grote gebeurtenissen plaatsvinden, zijn er tekenen. Er is een toename. Zelfs als het een aardbeving is, die niet kan worden voorspeld, zul je in jezelf tekenen voelen. Je zult onrust voelen, onredelijke onrust. Je zult behoedzaamheid en angst voelen zonder dat je de oorzaak ervan kunt achterhalen. Je zult je onrustig voelen.

Als dat gebeurt, moet je even bij jezelf te rade gaan en tegen jezelf zeggen: “Wat is de bron van deze gevoelens? Houden deze gevoelens verband met iets wat ik op dit moment aan het doen ben? Houden deze gevoelens verband met de omgeving om mij heen, met een verandering in het milieu? Is er iets dat ik op dit moment moet zien of doen?”

Je moet je voordeel doen met deze momenten van ongemak. Ze zijn belangrijk. Mensen zeggen, “Oh, ik voelde me zo slecht afgelopen nacht. Ik was zo bezorgd, en ik was van streek. Ik kon niet slapen, maar ik voel me nu beter.”

Dit is dom. Je voelt je niet onredelijk ongerust zonder reden. Iets probeert met je te communiceren. Je reageert ergens op, misschien buiten je directe omstandigheden, en je doet net alsof het gewoon een emotioneel voorval is.

Sommige mensen denken dat elke angst of bezorgdheid iets slechts is, en daarom proberen ze de hele dag gelukkig te zijn. Dat is zo dwaas. Ze missen alle tekenen. Ze staan niet toe dat hun fijngevoelig innerlijk geleidingssysteem voor hen werkt. Zij denken dat elke onrustige gedachte of elke angst op de een of andere manier tegen hun verwachtingen en overtuigingen ingaat.

Als dat op jou van toepassing is moet je je verwachtingen en overtuigingen veranderen, aangezien je geen gebruik maakt van de kracht en de aanwezigheid van Kennis om je te attenderen, te waarschuwen, je aandacht te trekken en je opnieuw in contact te brengen met je omgeving.

Jonge mensen komen uit hun schooltijd met de gedachte: “Oh, wat wil ik met mijn leven? Wat zou me gelukkig maken? Wat zou de moeite waard zijn?” Maar ze kijken zelden naar het milieu of denken zelden aan de toekomst. Ze denken gewoon dat als ze doen wat ze willen, alles wel op zijn pootjes terecht komt. Nou, alles zal wel op zijn pootjes terechtkomen, maar niet in hun voordeel of zoals ze verwachtten.

Het milieu is zeer belangrijk. Als je er geen rekening meer mee houdt, zal het tegen je werken en je verslaan. Je hebt een dynamische relatie met je omgeving – met het natuurlijke milieu, met het economisch milieu, met het politieke milieu, met het sociale milieu, met wie je omgaat en hun invloeden op jou.

Al deze omgevingen kunnen voor of tegen je werken, afhankelijk van hoe je je ermee bezighoudt en wat je verkiest te doen, en hoe je je activiteiten plant, en de mate van aandacht die je aan je omstandigheden schenkt.

Je moet je leven zien als het bevaren van een grote oceaan, een grote oceaan die kalm en vredig kan zijn of turbulent en stormachtig, waar de wind varieert, waar de stromingen variëren. Je moet proviand hebben voor deze reis. Je moet de vaardigheid bezitten om deze reis te maken. Je moet weten wat je moet vermijden en hoe je op bepaalde moeilijkheden moet reageren. Je moet altijd de omgeving in de gaten houden. Los van de afmetingen van een zeilschip moet je heel goed opletten en in staat zijn om de tekenen van een veranderende omgeving te lezen – de verandering van de wind, de mate van turbulentie in de oceaan, het lezen van de wolken.

Zoveel mensen starten hun leven en lijden schipbreuk ergens langs de kust, spartelend in open water. Sommige mensen gaan helemaal kopje onder. Ze onderschatten de kracht en de potentie van hun omgeving.

Zoveel zakelijke ondernemingen zijn mislukt, zoveel huwelijken zijn mislukt, omdat mensen het milieu en de eisen van het leven niet respecteerden, slecht voorbereid waren, niet de juiste keuze maakten of hun activiteiten niet goed getimed hadden.

Zij waren niet met Kennis op het moment van de beslissing – zij letten niet op de tekenen, betrachtten niet genoeg zorg en voorzichtigheid, werden door anderen aangespoord, gedreven door hun eigen verlangens, voortgedreven door de vrees om te verliezen, een kans te missen. Zij namen de sprong in het diepe en kwamen tot de ontdekking dat het water in het zwembad erg ondiep was.

De mensheid wordt nu geconfronteerd met Grote Golven van verandering, groter dan alles waarmee de menselijke familie als geheel ooit te maken heeft gehad – aftakeling van het milieu, slinkende grondstoffen, noodweer, economische en politieke instabiliteit en het toenemend gevaar van concurrentie, conflicten en oorlog om de resterende grondstoffen, en een groeiende wereldbevolking die uit een langzaam slinkende bron drinkt. Dat is een zeer uitdagende en moeilijke omgeving. Dat vereist grote zorgvuldigheid en vaardigheden.

Hoe navigeer je door de moeilijke tijden die voor je liggen? Hoe weet je wat je moet doen in het aangezicht van veranderingen die je niet had voorzien, veranderingen die slechts weinigen hadden voorzien?

Het is beter om voorzichtig te zijn dan te optimistisch. Maar je moet deze reis toch maken. Je kunt je niet ergens onder een steen verstoppen of jezelf opsluiten in een kast.

Verlies de moed niet, want je bent voor een groter doel in de wereld gekomen, om in deze turbulente en onzekere tijden te leven. God heeft Kennis in je gelegd om je te leiden en te beschermen en om je in staat te stellen de stappen te zetten naar het ontdekken van je grotere werk en dienstbaarheid in de wereld. Maar dit vereist een soort kracht en nuchterheid, helderheid en eerlijkheid tegenover jezelf, die maar weinig mensen op de juiste manier in zichzelf hebben gevormd.

Je kunt niet dollen in het aangezicht van de Grote Golven van Verandering. Je kunt niet op het strand spelen als de Grote Golven komen of met je rug naar de oceaan staan. Dit is symbolisch voor wat de mensheid op dit moment aan het doen is.

Er zijn een paar mensen die zich bewust zijn van de Grote Golven van verandering, die proberen alarm te slaan, maar hun stem wordt overstemd door onwetendheid en onverschilligheid en het vasthouden aan het behoud van welvaart. Zij staan alleen in hun vermaningen omdat de mensen niet opletten en nog niet de kracht hebben om grote onzekerheden het hoofd te bieden, ook al heeft God die kracht in hen gelegd.

De kracht en de aanwezigheid van Kennis is er om je te leiden en je te beschermen, maar je moet de Stappen naar Kennis zetten en sterk worden in Kennis.

Hier moet je je angsten en je hoop, je nachtmerries en je sterke voorkeuren opzijzetten, om goed te kijken en te zien, om zo objectief mogelijk te zijn, om je omgeving heel serieus te nemen, om andere mensen te observeren om van hun fouten en van hun sterke kanten te leren, om te stoppen met je eindeloze geklaag, om te stoppen met het veroordelen van anderen zodat je van hun voorbeeld kunt leren.

Hier kan de hele wereld je leren wat werkt en wat niet werkt, wat voor jou zal werken en wat niet zal werken voor jou. Maar je kunt niets van dit alles leren als je de wereld veroordeelt omdat ze je verwachtingen teleurstelt, als je verteerd wordt door je eigen belangen en verlangens en problemen omdat je niet oplet. Dan ben je geen student van het leven.

Je zult dus niet weten wat je moet doen in de moeilijke tijden die voor je liggen. Je zult meegesleept worden en wanneer je uiteindelijk besluit actie te ondernemen, zal het te laat zijn omdat iedereen actie zal ondernemen, en er zal paniek uitbreken. Het zal chaos zijn. De winkels zullen leeg zijn. De banken zullen gesloten zijn. Er zal sociale onrust zijn. En jij komt midden in een situatie terecht waaraan je had kunnen ontsnappen als je het eerder gepland had.

Je moet nu heel voorzichtig zijn. Voorzichtigheid is iets anders dan angst. Angst is een soort blinde reactie, een soort verlammende ervaring. Maar voorzichtigheid is waakzaam. Het is objectief. Het is onderzoekend. Je kijkt om te zien wat je moet zien. Je bent heel voorzichtig met je daden, je gedachten en je beslissingen. Dat is voorzichtig zijn. Dat is hier op zijn plaats.

Angstig zijn is ophouden met waakzaam te zijn. Het is in beslag genomen worden door je eigen reactie. Het is op zijn plaats gehouden worden. Het is je terugtrekken en inkrimpen. Daar zit weinig wijsheid in.

Maar als je niet voorbereid bent op grote veranderingen, zul je op deze manier reageren. Je zult verlamd zijn van angst. Je zult verontwaardigd zijn. Je zult verward zijn. Je zult geen plan hebben. Je zult niet weten wat je moet doen. Je zult andere mensen de schuld geven. Je zult wanhopige acties ondernemen. Je zult andere mensen volgen die wanhopige acties ondernemen. Je zult je leven meer op het spel zetten en meer gevaar lopen.

De Grote Golven van Verandering zullen ofwel de mensheid overwinnen of vereisen dat de mensheid volwassen, verantwoordelijk en verenigd wordt. De mensheid moet samenwerken om de Grote Golven van Verandering aan te kunnen. Jullie kunnen geen strijdende groepen stammen en culturen zijn, want anders zullen de Grote Golven alleen maar vernietigen wat jullie hebben gecreëerd.

Dit is een grootse tijd voor de mensheid. De Grote Golven van verandering zijn grotendeels veroorzaakt door het misbruik en de roofbouw van de mensheid op de wereld, haar roekeloos gebruik van grondstoffen en haar gebrek aan zorg voor de toekomst, gebrek aan bewustzijn van de toekomst en gebrek aan voorbereiding op de toekomst.

Het is dit wanhopige, onverantwoordelijke, roekeloze gedrag dat jullie nu zo in de problemen brengt en dat nu alleen maar grotere moeilijkheden zal opleveren naarmate jullie verdergaan.

Iedereen wil economische groei, maar je hebt te maken met een wereld in verval. Iedereen wil evenveel rijkdom hebben als nu en meer, maar de mensheid drinkt uit een slinkende bron.

Wat je wilt en waar de wereld naartoe gaat, kan op dit punt zo heel anders zijn. Wat je verwacht en wat er over de horizon op komst is, kan zo heel anders zijn.

Onderschat de kracht van de natuur en de gevolgen van de verandering in de natuur niet. Iedereen heeft hier een aandeel in gehad, en iedereen zal vaardigheden en talent moeten inbrengen en de bereidheid om zich te verenigen en samen te werken om het hoofd te bieden aan de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen.

Kennis zal je stap voor stap leren wat je moet doen, maar je moet een echte en diepe evaluatie van je leven en huidige omstandigheden aangaan.

Hoe duurzaam is je werk? Je huis? Je vervoer? Waar haal je je voedsel en energie vandaan? Wat zijn de grondstoffen in je gemeenschap? Hoe ga je naar je werk als er geen aardolie beschikbaar is? Hoe zult u omgaan met voedseltekorten en almaar stijgende prijzen van alles?

Je moet nu vooruitdenken. Daar is moed voor nodig. Het is verontrustend. Het kan in het begin zelfs beangstigend zijn. Maar als je je aandacht erbij houdt, zul je objectiever worden, en gaan de golven van angst voorbij. En je zult leren waakzaam en voorzichtig te worden, voorzichtig in wat je doet.

Maar het moet beginnen met een grondige analyse van waar je woont, hoe je leeft, hoe je reist, hoe je middelen gebruikt, de kracht van je relaties. Hebben de mensen om je heen enig besef van wat er over de horizon gloort? Of zijn ze gewoon dwaas aan het spelen in het zand of voeren ze hun eigen doelstellingen uit zonder zich bewust te zijn van de grote verandering in jullie milieu?

Deze analyse zal tijd vergen omdat er veel voor nodig is, en er zullen veel dingen moeten worden veranderd en misschien zal de loop van jouw leven geheel moeten worden omgegooid.

Maar tijd is het probleem. Tijd is van essentieel belang. Jullie hebben niet veel tijd om je voor te bereiden op de Grote Golven van Verandering. Elke maand en elk jaar is nu erg belangrijk.

Als je in de verkeerde plaats leeft, als je niet goed gepositioneerd bent, zul je een punt bereiken waarop je er niets meer aan kunt doen, behalve een groot verlies nemen. Je dacht dat de toekomst zou zijn zoals het verleden, dus je investeerde op die manier, in die veronderstelling, en nu bevind je je in gevaar.

Dit is de uitdaging van het leven. Het is altijd de uitdaging van het leven geweest. Maar nu is de uitdaging zo veel groter.

De mensen in rijke landen hebben het contact met de natuur verloren. Zij hebben hun vermogen verloren om scherpzinnig, voorzichtig en bewust te zijn. Zij zijn zelfgenoegzaam en zelfverzekerd geworden en leven in de veronderstelling dat hun rijkdom zal blijven bestaan, dat hun privileges zullen worden ondersteund en dat hun milieu eindeloos zal blijven voorzien in hun verlangens en hun behoeften.

Terwijl de armere mensen elke dag geconfronteerd worden met de realiteit – het probleem van bestaansmiddelen, het probleem van veiligheid, het probleem van het beschermen van zichzelf en hun gezinnen, het probleem van het verkrijgen van voldoende voedsel, water en medicijnen. Zij zijn veel wijzer dan de rijksten onder jullie. Zij staan dichter bij de realiteit, en nu zal de realiteit zich overal opnieuw doen gelden, zelfs in de rijke landen.

Niemand zal ontsnappen aan de Grote Golven van verandering. En hoe rijker je bent, hoe meer je te verliezen hebt, en hoe meer zorgen je zult hebben om te beschermen wat je hebt, en hoe kwetsbaarder je zult zijn in de confrontatie met een wereld van behoeftige mensen.

Dit is een probleem dat ofwel de mensheid te gronde zal richten, ofwel de mensheid zal verenigen en verheffen. De beslissing ligt niet alleen bij regeringen of grote instellingen. Die beslissing ligt bij ieder afzonderlijk individu. Ieder mens moet kiezen of hij zal worstelen, wedijveren en vechten of manieren zal vinden om zichzelf samen met anderen te handhaven.

Het is een fundamentele beslissing in het aangezicht van ernstige omstandigheden. Het is leven. Je denkt misschien dat het rampzalig is, maar in werkelijkheid keer je terug naar een meer authentiek, geaard en oprecht leven.

In plaats van te spelen met je kleine technologische speeltjes, in plaats van je te verliezen in je romances en je hobby’s, moet je weer tot leven komen, om aan de rand van het leven te staan met al zijn onzekerheden, kansen en gevaren. Denk niet dat alles goed zal aflopen, ja, het zal een keer afgelopen zijn, maar het zal voor zoveel mensen rampzalig zijn.

Jij hebt tijd om over je leven na te denken, om hier een grotere mate van wijsheid en onderscheidingsvermogen te verwerven, maar je hebt niet veel tijd.

Daarom is deze Boodschap zo belangrijk. Daarom is de realiteit van Kennis zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk ver in de toekomst te kijken met heldere blik. Daarom is het zo belangrijk om plannen te maken en voorbereidingen te treffen en te bepalen hoe je in staat zult zijn om voor andere mensen te zorgen.

Er zullen mensen buiten je familie zijn voor wie je misschien moet zorgen – bejaarden, kinderen zonder ouders, gehandicapten, of gewoon mensen die door de Grote Golven van Verandering zomaar zijn ingestort. Je zult misschien tot op zekere hoogte voor sommige van deze mensen moeten zorgen. Hoe zal je dat aanpakken en waarmee?

Dit zijn dingen waar je nu over moet nadenken, voordat de stormen in groten getale opsteken. Je moet je ark bouwen voordat het begint te regenen en niet wachten tot het laatste moment, wanneer er niets meer is om een ark mee te bouwen.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld, omdat de mensheid niet voorbereid is op de gevolgen van haar eigen daden in de wereld – haar gebrek aan voorbereiding, haar gebrek aan wijsheid, haar gebrek aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid – waarvan de gevolgen zich nu opstapelen en zullen blijven opstapelen, onophoudelijk, naarmate je verder gaat.

God houdt van de mensheid en wil niet dat de menselijke beschaving, waarvan de opbouw zo lang heeft geduurd, die zo’n grote belofte inhoudt en zulke grote kwaliteiten bezit – God wil niet dat deze mislukt en instort. God wil niet dat de mensheid ten prooi valt aan mogendheden van buiten de wereld die hier zijn om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld. En daarom is zij hier om jullie te waarschuwen voor de Grote Golven van Verandering. Zij is hier om de Stappen naar Kennis aan te reiken en de voorbereiding die nodig zal zijn – de voorbereiding in ieder mens, in hoe hij met zichzelf omgaat, met andere mensen en met de wereld zelf.

Dit zal veel kracht en moed vergen. Maar jouw leven staat op het spel, en dus moet er voldoende motivatie in je zitten om deze kracht en moed te kunnen opbrengen.

En je moet heel mededogend zijn, want de mensen om je heen zullen steeds meer radeloos en verward raken. Ze zullen zelfdestructief gedrag vertonen. Ze zullen dwaas handelen. En ze zullen waanvoorstellingen krijgen. Je moet groot mededogen hebben, want de mensheid als geheel is niet voorbereid op de Grote Golven van verandering. Zij is niet voorbereid op de Interventie die in de wereld plaatsvindt door rassen van buiten de wereld. Zij is niet voorbereid op het leven, op eventualiteiten.

Je moet de werkelijkheid zien van wat komen gaat, en je moet de sterkte, de kracht en de motivatie hebben om te handelen – gepast, verstandig, zorgvuldig, gebruik makend van de wijsheid van anderen om je te helpen, gebruik makend van de middelen van je gemeenschap, je hand uitstrekkend naar andere mensen.

Want het gaat niet om het aanleggen van voedselvoorraden voor de toekomst. Dat werkt maar heel tijdelijk. Je wordt geconfronteerd met een zeer lange reeks omstandigheden. Je moet je leven opnieuw inrichten, jezelf herpositioneren.

Daarom kunnen de grote golven van verandering, hoewel rampzalig en uiterst gevaarlijk, ook verlossend werken. Ze vereisen een grotere eerlijkheid, een groter vermogen en een grotere verantwoordelijkheid in mensen. Dit is verlossend omdat jullie naar de wereld zijn gekomen om de wereld te dienen. Als die dienstbaarheid niet wordt geactiveerd, als ze niet wordt gerealiseerd en tot uitdrukking gebracht, dan faal je in je fundamentele missie in het leven.

En [zelfs als] je rijk bent en in pracht en praal leeft, zul je je ongemakkelijk, rusteloos en angstig voelen omdat je niet bezig bent met je grotere activiteit in de wereld. Je vervult niet de behoefte van de ziel. Je vindt en drukt je grotere doel om hier te zijn niet uit.

Als je eenmaal voorbij je angst en bezorgdheid bent, begin je te zien dat de Grote Golven van verandering verbonden zijn met wie je bent en waarom je hier bent. En dat is een heel belangrijk besef. Dat brengt een echte verschuiving teweeg in hoe je de grootsheid van je tijd zult zien en begrijpen en de kracht die God in je heeft gelegd om ze onder ogen te zien, ze te dienen en er zinvol in te leven.