Wie zijn de Ongezienen?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 23 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
ZOALS JE BONDGENOTEN IN DE WERELD HEBT en in de Grotere Gemeenschap, heb je ook bondgenoten buiten het zichtbare gebied van het leven. Zij zijn hier om deel uit te maken van je scholing in Kennis. Niet langer in de tastbare wereld, dienen ze nu degenen die de herinnering aan hun Oeroude Thuis aan het herstellen zijn en daarmee de aard en richting van hun groter doel in het leven.

De Ongezienen kunnen erg vrijelijk bewegen in het raad geven aan hen die zich onderaan bevinden. Maar toch moet hun raad goed geplaatst en goed getimed worden. Zij kunnen niet tussenbeide komen hoewel ze hulp bieden die, degenen die op hen antwoorden in staat stelt om een groter begrip en een grotere efficiëntie in het leven te verwerven. Zelden zullen hun ontvangers hen direct ervaren. Maar toch geven de Ongezienen informatie en inzichten door aan de geest van degenen die kunnen antwoorden. Meestal denken mensen dat ze zelf een ingeving hebben. “Oh, vandaag had ik dit idee. Ik denk dat het belangrijk is,” of “Ik had het gevoel dat ik dit moest doen.” Mensen denken dat het van henzelf komt of ze denken dat het hun eigen intuïtie is, terwijl het in werkelijkheid een geschenk van de Ongezienen is.

De Ongezienen hebben natuurlijk geen erkenning in de wereld nodig. Ze zijn niet op zoek naar studenten of volgelingen. Wat heb jij dat zij willen hebben behalve het vermogen om te antwoorden en dat wat zij jou geven te gebruiken voor een goed doel? De Ongezienen plaatsen hun geschenk met zorg en op de juiste manier. Zelden praten ze direct met iemand. Hoewel veel mensen stemmen horen waarvan ze denken dat die een spirituele gerichtheid hebben, is het inderdaad zeldzaam dat iemand ooit de aanwezigheid en stem van een Ongeziene rechtstreeks zal ontvangen.

Waarom is dit het geval? Omdat de focus van mensen bij Kennis en hun inspanningen in de wereld moet liggen. Als je je met engelen begint te associëren, nou, dan wil je je niet met iets anders vereenzelvigen. Wie zou het moeilijke werk in de wereld willen doen als je je tijd kon doorbrengen met de tegenwoordigheid van een engel? Wie wil met mensen en al hun moeilijkheden en al hun relationele complicaties omgaan als je in gezelschap kunt verkeren met de Geest van God? Het werk ligt in de wereld, en dat is de focus.

Om ontvankelijke, verantwoordelijke mensen het grote voordeel van begrip en gewaarwording te geven, ze te assisteren in het terugwinnen van Kennis en om de terugwinning van Kennis zelf te verifiëren, leggen de Ongezienen hier en daar de nadruk op. Misschien heb je een stem in je hoofd gehoord of heb je een vreemde en onverhoedse impuls gevoeld. Dat zou kunnen omdat Kennis binnenin jou in verbinding staat met Kennis in de Ongezienen. Hoe dichter je bij Kennis staat, hoe meer je je bewust zal worden dat er een grotere communicatie plaats vindt. Tot dan zal je niet weten waar deze ideeën vandaan komen. Je zult er gewoon aannemen dat ze van jouw komen of een product van jouw intuïtie zijn.

De Ongezienen letten speciaal op degenen die antwoorden. Deze individuen behoeven grotere zorg en nadruk. Die enkeling die verder kan komen zal een grotere relatie met de Ongezienen hebben, die ze dan met recht Leraren zullen noemen. Zij zullen echter zelden de Leraren ervaren en ze zullen misschien binnen dit leven nooit weten wie tot ze spreekt, ze helpt en ze leidt. Misschien zullen ze eenvoudig voelen dat ze iets uit het spirituele domein van het leven ontvangen. Misschien denken ze dat het de Geest van God is die tot hen spreekt. Hoe ze het ook voor zichzelf kenschetsen of aan anderen uitleggen, er bestaat hier een grotere betrokkenheid bij de Ongezienen.

Je hebt adviseurs en gidsen in de wereld om jou te helpen de specifieke zaken te leren die je hier zult moeten begrijpen. Nochtans, iets over spiritualiteit leren, Je innerlijk leven laten ontluiken, het proces van terugwinnen van Kennis beginnen en het ontwikkelen van een bewustzijn van het groter doel hier, vereisen allemaal een ander soort advies en ondersteuning. Je zult hiervoor hoofdzakelijk assistentie van jou bondgenoten in de wereld ontvangen, maar de Ongezienen zullen het overzicht op jouw ontwikkeling houden. Zij zullen bij jou blijven en volgen wat je aan het doen bent. Incidenteel zullen ze jou rechtstreeks van advies dienen. Op zeer zeldzame gelegenheden laten ze jou eventueel weten dat ze bij jou zijn. Dit verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en is grotendeels afhankelijk van zowel het temperament en karakter van de persoon als zijn of haar ontwikkelingsniveau.

Houd moed. Je hebt grote bondgenoten. Je wordt gevraagd om belangrijke zaken te leren, maar je hebt grote assistentie. Houd moed. Je bent uit de normale omstandigheden, het normaal bewustzijn en normale vooringenomenheden geroepen. Wees dankbaar. Je bent gered uit de dodelijke middelmatigheid. Je hebt hier een echte mogelijkheid gekregen. Als je dit kunt ontvangen en vorderingen begint te maken als een student van Kennis, dan zullen die krachten binnen de wereld en voorbij de wereld die jou kunnen helpen een steeds grotere rol vervullen in jouw leven.

We hebben een aantal malen gerefereerd aan het idee van Spirituele Familie en zullen het nu hierover hebben.

Je bent vanuit een kleine leergroep in de wereld gekomen. Je leert voor jezelf en voor jouw groep. Je levert je bijdrage aan de wereld voor je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de groep. Jouw groep zal evolueren om zich te verenigen met andere groepen en zoals rivieren en beken samenvloeien op hun weg naar de zee, zal jij meer en meer eenheid ervaren terwijl je gezamenlijk vooruitgang boekt.

De Ongezienen vertegenwoordigen de senioren van jouw Spirituele Familie. Zij hoeven niet meer in de wereld te zijn. Nu moeten zij degenen helpen die de lessen van de wereld moeten leren. Zij hebben het overzicht over jouw ontwikkeling en raken actiever betrokken bij jou als jij De Weg van Kennis kiest, als jij voorbereiding treft die voor jou bedoeld is, als je voortgang begint te boeken.

Jouw samenwerking met de Ongezienen zal groeien, maar je kunt niet de nadruk op ze leggen. Zij zijn groter dan jij en krachtiger en gracieuzer. Als je je echter bewust van hen zou worden, dan zouden zij het voorwerp van jouw verering en aandacht worden, wat niet toepasselijk is. Dit zou jouw studentenbestaan niet helpen en dit zou je niet de juiste concentratie of de juiste prioriteiten geven.

De weg heb je gekregen zonder heldenverering, omdat je een man of vrouw van Kennis moet worden. Je zult zowel degenen die verder gevorderd zijn dan jij als degenen die minder ver gevorderd zijn dan jij nodig hebben. De verder gevorderden trekken je vooruit en jij trekt degenen die minder ver gevorderd zijn vooruit. Op deze manier vind iedereen de juiste assistentie. Op deze manier wordt iedereen geholpen. Op deze manier kan alles wat de Ongezienen in de wereld brengen resoneren via menselijke relaties en veel mensen bereiken op manieren die begrepen, ervaren en geaccepteerd kunnen worden.

Altijd wanneer jij of een van jouw voorouders dachten dat God in de wereld iets aan het doen was, waren dat de Ongezienen – de engelen van God, als dat idee je meer aanspreekt. Maar het idee van engelen roept erg vreemde beelden op en vangt niet echt de volle betekenis en rol van de Ongezienen. Zij zijn bij jou, maar zoals de wijzen overal, blijven ze verborgen. Zij willen niet het licht van je leven worden. Als dit het geval zou zijn, dan zou jij niet verder zoeken. Zij willen jou niet overschaduwen met hun Wijsheid. Als zij dat zouden doen, dan zou jij je eigen wijsheid niet ontwikkelen. Zij willen niet het middelpunt van jouw aandacht worden. Als ze dat wel zouden worden, dan zou jij je aandacht verliezen voor die zaken waarvoor je aandacht vereist is. Zij zijn de afgezanten van God. Zij vertalen de Wil van het goddelijke naar het eindig bestaan. Op elk bestaansniveau zijn er vertalers. Uiteindelijk zal je de mogelijkheid krijgen om zelf een vertaler te worden terwijl je in de wereld bent, grotere Wijsheid vertalend in bruikbare en toegankelijke verwoording waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.

Er bestaan verschillende niveaus van Ongezienen. De Ongezienen die jou assisteren worden zelf geassisteerd, want de keten van autoriteit, de keten van geven, blijft doorgaan ver, ver buiten jou – een groter wil en zin vertalend en voor jou toegankelijk makend. Dit valt buiten jouw begripsvermogen. Je kunt het je zelfs niet voorstellen en dat wordt ook niet van je gevraagd.

Wij introduceren het idee van de Ongezienen voor jou zodat je weet dat je niet alleen bent en dat je leven grote assistentie heeft. Je kunt op een groter Wijsheid vertrouwen om jou te helpen vooruit te komen, zowel binnenin jezelf, in jouw Kennis, als buiten jezelf in de Ongezienen en jouw Spirituele Familie. Zij zullen jou in staat stellen om de weg te vinden om jezelf sterker te maken. Zij zullen jou echter niet bevrijden van elke slechte beslissing die je maakt. Zij zullen jou de prijs van jouw fouten niet besparen. En zullen niet elke knauw verzachten. Maar ze zullen je ook niet straffen. Ze zullen je niet berispen. Ze zullen alleen maar hun invloed laten gelden en hun raad geven. Als je dit kunt voelen, er ontvankelijk voor kunt zijn en er meer waarde aan toekent dan aan je persoonlijke wensen, dan zal een van hun begunstigden zijn. Hierin zullen ze bevestigd worden en jij eveneens.

Elke student heeft een leraar nodig. Elke reiziger heeft een gids nodig. Elke ontdekkingsreiziger heeft een kaart nodig. Nu heb je ze allemaal. Houd moed. Nu moet je de moed en het doorzettingsvermogen vinden om door te gaan. Raak nier gefixeerd op de grote spirituele hulp die je hebt. Het is beter om je te richten op het oplossen van problemen van vandaag, morgen en de dag erna. Los vandaag een klein probleem op en je zult morgen een groter probleem op kunnen lossen. Begin met kleine dingen. Schenk aandacht aan de praktische zaken in jouw leven. Breng je leven in grotere harmonie. Probeer niet alles mooi, stil en vredig te maken. Dit bedoelen we niet. We bedoelen zaken in de juiste verhouding plaatsen.

Dit moet je voor jezelf vertalen. Mensen denken vaak dat spiritualiteit gaat over voortdurend gelukkig, vreedzaam en opgewekt zijn, het leven in een soort sluimerfeest veranderen. Dit is onjuist. Spiritualiteit is geen vorm van ontsnapping. Het is geen vorm van bedwelming. Het is geen afrodisiacum. Het is een manier om te leren om voor jezelf op te komen door je in contact te brengen met Kennis, zodat je jouw doel en missie hier kunt volbrengen. Dan zal je in staat zijn om degenen die voorbestemd zijn om jouw doel met jou te delen te identificeren en te ontvangen. Spiritualiteit is jou in staat stellen om te functioneren, jou in staat te stellen je leven te laten functioneren en om een Grotere Kracht in staat te stellen om via jou te functioneren. Dit is geen schoonheidssalon waar je jezelf en ieder ander glorieus en hemels uit laat zien. Dit is geen vakantie van het leven. Dit is een training en een voorbereiding. Dit is een studie en een toepassing. Dit dient om je leven voller, resoluter, echter en heilzamer te maken voor jezelf en voor degenen die jou zullen ontvangen en jou zullen erkennen.

Zelfs degenen die jou niet zien en jou niet erkennen zullen evenzeer baat vinden, want er zal door jouw bijdrage een grotere aanwezigheid van Kennis in de wereld zijn. Dit brengt iedereen aan stap dichter bij hun Oeroude Thuis. Dit verminderd de grote kloof die het leven in de wereld scheidt van het leven voorbij het fysieke. Dit brengt de ervaring en de demonstratie van het werk van God in de wereld een beetje dichterbij, omdat inspiratie, onzelfzuchtigheid, contributie, voordeel, vriendelijkheid, mededogen, liefde, kracht en zelfbeschikking gedemonstreerd en toegevoegd worden aan de wereld. De wereld heeft deze demonstratie nodig. Mensen zoeken wanhopig naar zin. Ze zoeken wanhopig naar waarde. Ze hebben het contact met hun innerlijk leven verloren. Deze kwaliteiten dienen voor ze gedemonstreerd te worden en aan hun teruggegeven te worden met zo min mogelijk godsdienstig dogma, in een zo puur mogelijke vorm.

Dit is het bewijs van het werk van God. God doet het werk niet voor jou. God leert jou te werken, omdat je hier gekomen bent om te werken en je moet je van jouw waarde bewust worden. God geeft je de kracht. God geeft je God’s Boodschapper. God geeft je bondgenoten. God geeft je mogelijkheden. En God geeft je de grote noden in de wereld, die hetgeen je hier komt geven uit je zal trekken en van je zal eisen. Als de wereld lief en fantastisch, gelukkig en zorgeloos zou zijn, dan zou je geen enkele rede hebben om hier te zijn. Je zou niet weten wat je moest doen. Je zou gefrustreerd raken.

De toestand van de wereld is rijp voor contributie. Je bent niet hier om mensen te werven voor jou religie of om een specifieke religieuze leer te versterken, tenzij het jou specifieke missie is om dat te doen. Dit zal slechts voor enkelen het geval zijn. Je zult iets mysterieus en prachtigs geven binnen de context van relaties en binnen de context van hulp aan mensen. Wie je zult helpen en hoe je ze zult helpen is iets wat je al doende zult ontdekken. Wie je niet kunt helpen en met wie je je niet in moet laten moet eveneens geleerd en jou getoond worden.

Je bent ergens voor gemaakt. Het wacht om ontdekt te worden. Op deze manier zal je jezelf vinden, jezelf bevestigen, jezelf ervaren en getuige zijn van jezelf in actie. Hoe anders kan je je ware waarde vinden? Je kunt jezelf de hele dag vertellen dat je fantastisch bent, maar zonder de demonstratie van een grotere bekwaamheid en kwaliteit in jou is het loos gepraat. Dit gaat over jou die geeft aan de wereld, niet over jou die er goed uitziet voor jezelf.

De Ongezienen werken zonder erkenning. De Harim in de Grotere Gemeenschap werken zonder erkenning. Begrijp dit en je zult begrijpen hoe Wijsheid en Kennis in situaties gegeven kan worden waarin zij onbekend zijn en zelfs waarin zij niet welkom zijn. Hier kunnen Wijsheid en Kennis hun weldaad uitoefenen om de innerlijke integriteit van mensen te sterken, om mensen aan hun grotere verantwoordelijkheden te herinneren en om mensen te steunen in het eerlijk zijn tegenover zichzelf en in het leren omgaan met hun diepere ingevingen en gevoel van rechtvaardigheid en correctheid, ongeacht hun vroegere politieke en religieuze overtuigingen.

De demonstratie van de aanwezigheid en Genade van God wordt gegeven via handelingen van mensen die een verhouding hebben. De Ongezienen laten dit zien. De Harim laten dit zien. Jouw Bondgenoten laten dit zien. Jouw ontvangers zullen dit laten zien. Je hebt iets belangrijks gekregen in een moeilijke situatie. Je zult hard en vastbesloten moeten werken om dit te doen. Gebruik spiritualiteit niet als een drug, als een bedwelmend middel. Gebruik het niet om in verrukking te verkeren. Verblind jezelf er niet mee. Gebruik het licht om je weg te vinden. Gebruik het niet voor hallucinaties. Het geschenk moet via jou zowel op concrete als immateriële manieren gegeven worden. Denk niet dat jij een grote verlosser, een grote spirituele prinses of prins, een godin of een god zult zijn. Je zult eenvoudig werk doen. Je zult bescheiden werkzaamheden verrichten. Je zult de werk doen dat gedaan moet worden, niet het werk dat jou noodzakelijkerwijs op zal hemelen. Wat geëerd zal worden is Kennis binnenin jou, wat jouw zal eren. Dan zal er geen misleiding zijn.

Hier zal je beginnen te begrijpen hoe jij gediend wordt en hoe jij gesteund wordt. Je zult beginnen te begrijpen hoe grote individuen jou geholpen hebben zonder jou te overschaduwen of zich met jou te bemoeien. Ze hebben jou hebben gevoed en beschermd, jou hebben weggeleid van gevaar en jou in de juiste richting verder hebben laten gaan. Ze hebben je toegestaan je eigen fouten te maken, maar op zulk een manier dat je er beter van kon worden en ze niet hoefde te herhalen.

Uiteindelijk kan je als een Ongeziene in de wereld worden, zelfs terwijl je hier nog steeds als een persoon leeft. Je zult geven en jouw giften zullen hun weg naar het verstand en de harten van mensen vinden, die niet zullen weten waar de giften vandaan zijn gekomen. Ze zullen niet in staat zijn om de gever te vinden. De gever is vrij en voor hen onzichtbaar. Mensen zullen dingen zien en dingen voelen die moeten zien en voelen. Ze zullen dingen beginnen te weten die ze moeten weten. Ze zullen zich zaken herinneren die ze zich moeten herinneren en zaken vergeten die ze moeten vergeten. Ze zullen niet zien waar deze kracht vandaan komt. Ze zullen haar bron niet zien.

Wordt zelf als een Ongeziene en jouw giften zullen de grootste uitwerking hebben met de minste verwarring en onzekerheid. De mensheid is in leven gehouden door het welwillend werk van veel individuen in en voorbij de wereld die onherkend blijven. En de krachten van onwetendheid – degenen die gewelddadig, angstig en vijandig zijn en weerstand bieden – zullen niet kunnen achterhalen waar het goede vandaan komt. Ze zullen niet in staat zijn het tegen te houden. Ze zullen niet in staat zijn het te manipuleren. Het glijdt hen door de vingers. Ze zullen het niet beet kunnen grijpen. Het zal ondanks hun beschadiging werken.

De grootste krachten die jou assisteren kunnen niet gezien worden. Ze kunnen echter gekend worden en het is jou voorrecht om ze te kennen. De grotere krachten kunnen misschien niet aangeraakt worden, maar zij kunnen jou wel aanraken, en jij kunt hun Genade ontvangen en op de juiste manier gebruiken, want jij bent degene die moet groeien en jouw kracht en autoriteit moet herwinnen. Hierin moet je gesteund worden en niet overschaduwd. Je moet bijgestaan worden en niet gemanipuleerd. Je moet beschermd worden, maar niet bewaakt. Welk een groot medeleven toont dit.

Als je vordert zal je deze zaken zelf beginnen te ervaren. Je begint je gelukkig te voelen als je een gift kunt geven, die ontvangen wordt en waarvan niemand weet waar zij vandaan kwam. Dit beschermt en behoedt jou en maakt dat de gift haar volle uitwerking kan hebben. Je moet vordering maken als een student van Kennis om dit te kunnen ervaren. Maar haar demonstratie zal je overtuigen van de wijsheid het idee dat de Wijzen verborgen blijven om wijs te blijven.