Wat moet worden afgeleerd?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 22 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
IN OVERWEGING NEMEND WAT TOT NU TOE GEZEGD IS, wordt het erg duidelijk dat je geen grotere zaken kunt leren door voort te bouwen op oude ideeën en beperkte concepten. Een oude geest kan zich geen voorstelling maken van nieuwe dingen. Om een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren en om het grotere doel te vinden dat je in de wereld gebracht heeft, moet je inderdaad niet alleen maar een nieuwe reeks ideeën en een groter perspectief hebben, je moet in feite een grotere geest hebben. Deze grotere geest zal tegelijkertijd oeroud en nieuw op jou overkomen.

Jouw cognitieve geest verschilt van jou Ware Wezen en is als zodanig uiteindelijk een voertuig voor Kennis. Dit is haar hoogste functie en hoogste dienstbaarheid. Om een voertuig voor Kennis te zijn moet de geest fris en vernieuwbaar zijn. Zij moet in staat zijn om helder en vrijelijk te denken en in staat zijn om haar gedachten opnieuw door te denken en opnieuw te reproduceren. Zij moet plooibaar en open zijn, toegankelijk voor nieuwe ervaringen, open voor nieuwe begripsdomeinen en bereid zijn haar eigen ideeën los te laten om een groter perspectief en een grotere Wijsheid te verkrijgen bij elke belangrijke mijlpaal in het leven. Hier moet de geest vernieuwbaar zijn. Om je geest te kunnen vernieuwen moet je je realiseren dat je een bredere basis hebt dan je geest en je moet je relatie met deze basis terugvorderen, die jouw relatie met Kennis is.

Zonder Kennis zal je je met je geest identificeren. Je zult denken dat je je geest bent. Je zult denken dat jouw gedachten jou vertegenwoordigen, jou definiëren, jou besturen en jouw ervaringen bepalen. Deze overtuiging blijkt overal te bestaan. Zelfs in jouw eigen leven kan je nagaan hoe zeer je gedomineerd werd door jouw gedachten, door jouw overtuigingen, door jouw verplichtingen en door jouw evaluaties. Kennis valt echter overal buiten. Je hebt nu een nieuwe basis, een basis in Kennis. Hiermee kan je geest iets worden dat jouw dient in plaats van jouw domineert. De geest kan een voertuig van grote dienstbaarheid worden, een wonderbaarlijk communicatie instrument – een medium tussen jouw oeroude thuis en de wereld waarin je nu leeft.

Dit is de relatie die je nodig hebt met je geest. Zonder dit zal de geest doorgaan met het bekrachtigen van haar oude ideeën door elke nieuwe ervaring, elke nieuwe ontmoeting en elke nieuwe relatie op zo’n manier te interpreteren dat deze ideeën bevestigd worden. Welk een groot verlies is dit voor jou, want de toegang tot mensen wordt jou ontzegd, de toegang tot nieuwe ervaringen wordt jou ontzegd en toegang tot Kennis wordt jou ontzegd. Hier zit je vastgevroren in het verleden en verplicht om haar telkens weer te bevestigen. Dit is wat de geest zonder een grotere autoriteit in je leven zal doen. Zij zal verkalken en hard en broos worden. Zij zal ontoegankelijk en ondoordringbaar worden, iets dat haar gezichtspunten verdedigd zonder enigerlei rekening te houden met de realiteit of met veranderende omstandigheden. Dit brengt je in gevaar en zet je gevangen. Dit ontkent jou en isoleert jou. Dit verhinderd je om toegang tot anderen te krijgen en van hun te leren. Dit ontkent jouw geschenk en jouw vermogen om geschenken van anderen te ontvangen.

Hoe dan ook heb je inderdaad een grotere autoriteit in je leven. Jouw autoriteit is Kennis – de Grotere Geest die je meegenomen hebt naar de wereld vanuit je oeroude thuis, om je te leiden, je te beschermen en je voor te bereiden op je grotere dienstbaarheid en missie hier. Verwerf toegang tot Kennis en je zult vrij van je geest worden. Als je eenmaal voldoende vrijheid van geest verworven hebt, kan je de geest gebruiken om een groter doel te dienen. Dan is de geest vervult en vernieuwd, haar waarde hersteld en kunnen haar werkelijke doeltreffendheid en vermogens gecultiveerd worden.

Wat afgeleerd moet worden is jouw identificatie met het verstand. Wat anders isoleert jou dan je eigen gedachten? Wat anders domineert jou aandacht dan je eigen gedachten. Het creëren van nieuwe en betere gedachten lijkt de deur naar nieuwe ervaringen te openen, maar de relatie met het verstand zelf moet in feite veranderd worden. Betere gedachten zullen je niet verlossen. Betere gedachten zullen je niet bevrijden. Betere gedachten zullen je leven niet openen. Het is waar dat je nieuwe gedachten nodig hebt om te denken en je geest zal nieuwe wegen moeten openen zodat nieuwe ervaringen tot je door kunnen dringen. Maar nieuwe gedachten hebben is niet genoeg. Je moet een volledig nieuwe basis in je leven verwerven. Zit in je verstand en het lijkt je te overspoelen. Zit buiten je verstand en je zult er doorheen kunnen kijken, haar kunnen sturen en haar kunnen gebruiken.

Kennis in jou zal je in staat stellen om dit te doen. In feite zal Kennis dit voor jou doen, want Kennis is wie je werkelijk bent. Voordat je echter je totale hereniging en identificatie met Kennis kunt ervaren, zal zij een verre kracht in je leven lijken te zijn, een kracht die zich slechts op gezette tijden voordoet en bovenkomt – tijden van grote nood en onenigheid en tijden waarin je oprecht om haar aanwezigheid en leiding vraagt. Je hebt nu een relatie met Kennis. Je bent nog niet volledig verenigd met Kennis, dus heb je een relatie. Een relatie gaat vooraf aan totale vereniging.

Verwerf daarom je basis in Kennis. Neem de stappen naar Kennis. Leer de Weg van Kennis. Leer om Kennis te ontvangen, om Kennis te interpreteren en om Kennis toe te passen en je zult zelfs nog vrijer worden van je verstand en nog objectiever er over. Met deze objectiviteit zal je in staat zijn die gedachten en gedachtepatronen die behulpzaam zijn en die die een hindernis voor jou vormen, te bepalen. Je zult in staat zijn om jou gedachten los te laten en vrij ervan te zijn omdat je niet langer een knecht van het verstand bent. Jouw verstand is nu een dienaar van Kennis. Dit is haar belangrijke zin en dit is de juiste relatie die je met je verstand dient te hebben.

Je moet afleren om je met je verstand te identificeren. Je moet je identificatie met je lichaam afleren. Jouw verstand en jouw lichaam zijn expressiemiddelen in het leven. Dat is de juiste wijze om ze te bekijken. Als zodanig zal je zeer goed voor ze willen zorgen. Je zult ze levend en in een goede staat van gezondheid willen houden. Je zult in staat zijn om dat te doen als ze jou niet langer overspoelen en jouw identiteit bepalen. Dan zal je in staat zijn om buiten jouw verstand en lichaam te staan en hen te sturen. Dan zal je ze begrijpen en hun behoeften, hun mogelijkheden, hun beperkingen en hun bruikbaarheid herkennen. Dit zal je moeten ondernemen en dit is het natuurlijke resultaat van het bestuderen van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap.

Als mensen beginnen met de studie van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap willen ze dat Kennis hun gedachten bekrachtigd. De Weg van Kennis onderwijst jou echter om je gedachten te gebruiken om Kennis te bekrachtigen. Zij bepaald een andere richting en een ander doel – een richting vrijheid en verlossing, richting mondigheid, vermogen en eigenliefde.

Onderweg worden veel zaken afgeleerd en dit bevrijd je van het verleden. Wat heb je buiten je verleden geleerd? Jouw verleden representeert jouw leren – al jouw evaluaties, jouw overtuigingen, jouw idealen, jouw angsten, jouw verplichtingen en jouw gedragspatronen. Elk moment en elke seconde die je echter met Kennis bezig bent bevrijdt jou een beetje meer van de schaduw van jouw verleden en van de bindende ideeën en beperkingen van jouw verleden. Elk moment met Kennis brengt jou in het nu en richt jou op de toekomst. Jouw verleden kan geen referentie voor de toekomst zijn, omdat het verleden voorbij is en jouw herinnering aan het verleden en jouw evaluatie van het verleden vertegenwoordigen amper haar realiteit. In feite interpreteer je, in vrijwel alle gevallen, het verleden verkeerd en gebruik je haar om bestaande ideeën te versterken. Jouw herinnering van jouw verleden is daarom meer een herinnering van jouw evaluaties dan een juiste herinnering van gebeurtenissen.

Met Kennis zal je in staat zijn om je verleden op een nieuwe manier te bekijken, met grotere objectiviteit en grotere duidelijkheid. Je zult het verleden dat je wil zien niet zien. De zult het verleden zien dat bestond. Dit geeft je een evaluatief stuk gereedschap en gezichtspunt dat je op geen andere manier zou kunnen krijgen. Vanuit dit uitkijkpunt zal je in staat zijn het verleden, het heden en de toekomst op zo’n manier te zien dat je op een zinvolle en betekenisvolle manier, in harmonie met Kennis in jou, in het heden kunt zijn. Op deze manier kan je eerlijk tegen jezelf zijn en niet simpel onderworpen aan je gedachten. Je zult in staat zijn om een diepere ingeving en een diepere beweging van je leven te eren en ervaren, in plaats van gebonden te zijn aan ideeën uit het verleden en een die mensen die deze ideeën vertegenwoordigen.

Dit is een grote vrijheid en bevrijding. Je hebt dit nodig. Om je op de toekomst voor te bereiden en enige hoop te hebben om De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren, moet je zonder verplichtingen zijn. Het eerste doel van God is om je te ontlasten. Dit is het ontlastingsproces. Bevrijding van het verleden zal plaats vinden als je je bezig gaat houden met Kennis, omdat Kennis niet op jouw verleden georiënteerd is. Zij is niet gericht op hetgeen wat tot nu toe in je leven gebeurd is. Zij probeert jou alleen maar vooruit te helpen. Als je vooruit geholpen kunt worden en je weg kunt vinden, dan zal het verleden steeds verder weg en afgelegen voor jou worden. De herinneringen, de moeilijkheden, de tragedies en de blijdschap zullen allemaal vervagen. Dit zal je in staat stellen om meer en meer aanwezig te zijn in het moment, meer heel in jezelf en meer open naar anderen.

Wat afgeleerd moet worden is jou relatie met jou verstand, maar deze definitie is niet voldoende. Je moet voldoende van je verleden bevrijdt zijn om vooruit te kunnen komen in een nieuwe richting en om een nieuw en groter leven te vestigen dan het leven dat je daarvoor hebt gekend. Om dit te doen kan je niet alles met je meeslepen. Je kunt niet al jou herinneringen als een groot pakhuis met bagage met je meedragen. Het voertuig dat jou naar het heden en de toekomst brengt heeft voor dit alles geen plaats. Evenzeer kan je niet al je relaties met je meedragen – al jouw vroegere liefdes, al je vriendschappen, je hele familie, iedereen die je leuk vindt, iedereen die je niet leuk vindt, al de mensen en je herinneringen aan hen die jouw verstand opvullen en jouw emotioneel in het verleden vastgevroren houden. Kennis zal dit in stukken breken en jou uit jouw vroegere oriëntatie trekken. Kennis zal je bevrijden en zij zal jou ontlasten zodat je voor haar beschikbaar kunt zijn en open naar het leven zoals het nu is.

Hoe kan je dit gevoel waarderen voordat je het geproefd hebt? Hoe kan je de noodzaak ervan inzien voordat je keer op keer de ondermijnende effecten hebt gezien van het gebonden zijn aan oude ideeën, oude relaties, oude interesses en oude activiteiten die jou niet langer representeren. Je moet de effecten zien van een geheugen dat als een grote schaduw over je heen geworpen wordt – jouw hemel verdonkerend, jou achtervolgend, jou opjagend en jou overal volgend waar je naar toe gaat. Deze zaken kan je vergeven omdat je ze los kunt laten. Als je ze niet los kunt laten, kan je ze niet vergeven. Wat is vergiffenis anders dan loslaten? Hoe kan je iets loslaten als je er nog steeds aan vasthoud? De enige manier om iets los te laten is ergens naar toe te gaan waar het niet nodig is, waar je het niet mee naartoe kunt nemen en waar het geen relevantie en geen betekenis heeft.

God bevrijd jou door je iets belangrijks te doen te geven in het leven, iets dat jou uit het verleden haalt en jou in staat stelt een nieuwe leven te beginnen waar jou oude pijn en referenties geen betekenis hebben. Dit maakt het voor jou mogelijk om een nieuw en groter leven te hebben. Dit is wat het voor jou mogelijk maakt om die fouten te vergeven, die tragedies en die telleurstellingen die jou anders overal zouden achtervolgen en jou zouden opjagen en jou zouden beperken.

Vrij zijn van het verleden is vrij zijn van het verstand dat het verleden representeert, wat betekend vrij zijn van jouw huidige gedachten. Dit stelt je in staat nieuwe gedachten nieuwe ervaringen en een nieuwe begin in het leven te hebben. Dit betekend het in werkelijkheid om opnieuw geboren te worden – met een schone lei te beginnen, dingen te zien zoals ze zijn en niet zoals je ze altijd geïnterpreteerd hebt, open te staan voor nieuwe ervaringen zonder dat jouw vroegere angsten en teleurstellingen jouw ertegen geconditioneerd hebben. Kennis geeft jou dit nieuwe begin en deze belangrijke opening. Dit is voor jou van het opperste belang.

Het zal voor jou ook belangrijk zijn om de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren. Dit is noodzakelijk om jou in staat te stellen om het grotere doel dat je al draagt en dat al die jaren in jou verborgen ligt te ontmoeten, te ervaren en er aan te relateren. Begrijp je, je kunt niet alles wat je wilt en aan alles wat er gebeurt is vasthouden en hopen dat er iets betekenisvols aan toegevoegd wordt. Als mensen meer willen, willen ze normaal gesproken meer van het verleden. Misschien zeggen ze dat ze nieuwe dingen willen; misschien zeggen ze dat ze nieuwe kansen willen. Maar ze voegen alleen maar toe aan oude en vroegere accenten in het leven.

Je geest moet leeggemaakt worden. Zij moet geopend worden. Hoe kan je ontvangen als je geest vol zit met een hele massa informatie? De geest moet vrij zijn. Het is alsof je huis volgepropt zit tot aan het plafond met alle bezittingen die je ooit gehad hebt – alles – en je hebt niets weggegooid. Het zit daar allemaal in, grote en kleine dingen, al je ruimtes en hallen opvullend. En jij zegt: “Nou, ik wil nieuwe dingen in mijn huis brengen, maar er is geen plaats. Ik wil een nieuw gevoel en atmosfeer in mijn huis creëren, maar er is geen ruimte voor.” Het is een warboel en jouw huis wordt in toenemende mate oncomfortabel. Je ervaart haar als een gevangenis en je bent al die tijd bezig al die bezittingen te behouden.

Dit is een goede analogie voor de geest. Al je tijd gebruiken om je oude gedachten te onderhouden, verhinderd jou om beschikbaar te zijn voor het leven zoals het op dit moment is. Het leven haalt je in en jij loopt haar mis. Het leven geeft jou goede en nieuwe mogelijkheden, maar er is geen plaats voor ze in je geest.

Denk niet dat je simpelweg al je oude ideeën weg moet gooien. Sommige zouden nog steeds bruikbaar kunnen zijn, maar de meesten zijn dat niet. Het proces van vrijkomen van je verstand is zeer natuurlijk van aard. Als je toegang tot Kennis verwerft, leer je over Kennis en elk moment dat je doorbrengt met Kennis stelt je in staat om te herkennen wat behouden moet worden en wat weggegooid moet worden. Na verloop van tijd ben je bezig om jouw oude huis leeg te maken. Je zult bezig zijn zaken leeg te maken, je hier en daar te ontdoen van zaken, op te ruimen, plaats te maken en van de nieuwe verworven ruimte, vrijheid en beweeglijkheid in jouw huis, in jouw geest, te genieten.

Jouw geest is als het huis waar je in leeft, in de wereld. Zij is gevuld met alles wat je daar hebt opgeslagen. Het is de plaats van waaruit je de wereld inkijkt. Het is jouw schuilplaats en jouw bescherming. Het is de plaats waar je geest in het algemeen verblijft. Als je huis echter te rommelig en te oncomfortabel wordt zal Kennis er niet verblijven. Dan zal je tot de ontdekking komen dat je in een overblijfsel van je eigen verleden leeft. Je zult je als een museumbewaker voelen, iemand die zich om oude zaken bekommerd.

De Weg van Kennis haalt je uit jouw huis en brengt je terug met een groter begrip. Dan zal je zien hoe onverdraaglijk het is om daar te leven en hoeveel er herwonnen en hersteld moet worden. En je begint hier en daar zaken weg te gooien, de zolderkamers op te ruimen, het souterrain op te ruimen, waarbij hier en daar oude en vergeten zaken worden gevonden, waarvan je je ontdoet. Dan realiseer je je dat je huis volledig opgeknapt kan worden en volledig opgeknapt moet worden, want zij weerspiegeld je nieuwe ervaring niet.

Hiermee zal in je geest een natuurlijk proces van vernieuwing beginnen. Hierbij zal je geest bevrijdt worden omdat zij vernieuwd en ververst zal worden. Zij zal van het verleden bevrijd worden omdat het verleden minder en minder invloed op jou zal hebben. Kennis brengt je bovendien in contact met nieuwe soorten relaties – relaties die de oude herinneringen die jouw najagen en die je geest opvullen met vroegere ervaringen zullen vervangen. Dan wordt je verleden minder en minder relevant als je verder gaat.

De Weg van Kennis gaat over het herstellen en verjongen van de geest. Dit is een compleet proces en dat gaat een behoorlijke tijd duren. Het heeft tijd nodig omdat: het werkt, het natuurlijk is, het een natuurlijke voortgang volgt. Hier doe je niets kunstmatigs of mechanisch met jezelf. Je staat je geest eenvoudigweg toe om zichzelf te vernieuwen en oude gedachten te laten sterven zodat nieuwe gedachten geboren kunnen worden. Dit laat een natuurlijk proces van dood, verval en vernieuwing plaatsvinden in jouw geest. Dan zal je geest niet langer meer eenvoudig een museum van oude artefacten zijn. Zij zal meer een tuin worden waar zaken blijvend groeien, hun vruchten dragen en hun geschenken geven. Je ploegt je oude overtuigingen en ideeën onder als een tuinier, zodat nieuwe op kunnen komen. Je geest wordt dan een aanhoudende productieve oogst van wijsheid. Zij houdt gelijke tred met het heden. Zij houdt gelijke tred met nieuwe ervaringen. En zij is in staat om in de toekomst te kijken omdat zij niet gebonden is aan het verleden. Hier kan je nieuwe zaden van begrip planten en de bodem zal vruchtbaar zijn omdat zij vernieuwd en hersteld is.

Je kunt geen nieuw bewustzijn aan een oude geest geven. Een oude geest zal het nieuwe bewustzijn eenvoudig gebruiken om haar vroegere zienswijzen te versterken. Een voorbeeld hiervan kan gemakkelijk gevonden worden. Als mensen zeggen: “Nou, ik kan dit nergens mee in verband brengen” , of “Ik ervaar dat niet” bedoelen ze dat dat geen verband houdt met hun verleden. Je hebt dit zelf op meerdere gelegenheden gezegd. Als jou nieuwe zaken getoond worden of als jou nieuwe ideeën gegeven worden zeg je misschien: “Nou, ik kan dit wel ergens mee in verband brengen en dat niet.” Wat je hier zegt is “Ik kan dit niet in mijn verleden inpassen.”

Dit is een zeer belangrijk denkbeeld om te begrijpen. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap verschaft een volledig nieuwe gelegenheid om visie en Wijsheid te ontwikkelen. Dit zal je voorbij de normale parameters van het menselijk denken brengen. Natuurlijk zal je niet in staat zijn om het ergens mee in verband te brengen. Het maakt geen deel uit van je verleden. Als sommige mensen iets over de Grotere Gemeenschap horen, schudden ze hun hoofd en zeggen: “Ik weet niet wat dit betekend.” Betekend dit dat ze er niet over zouden moeten leren? Betekend dit dat het niet deugd? Wat dit betekend is dat ze de Grotere Gemeenschap niet in kunnen passen in wat ze tot nu toe gezien, gevoeld en geleerd hebben. Het houdt geen verband met hun eerder leren. En als ze het proberen in te passen in hun eerdere leren, dan wordt het iets over het verleden en niet iets over het heden. Als mensen naar een voorwerp kijken is alles wat ze zien hun vroegere verwijzingen naar dat voorwerp. Ze zien het voorwerp zelden zoals het werkelijk op dat moment is. Ze hebben geen jonge ogen. Bijgevolg gaan het leven en de ervaringen van het leven, die bevrijdend, verjongend en leerzaam zijn aan hen voorbij. Als iets niet in het verleden past, zien ze het niet en voelen ze het niet. Dan registreert het verstand het niet. Op dat moment wordt het verstand een gevangenis. Dan blokkeert zij jouw bewustzijn en jouw vermogen om te zien. Dan zet je verstand je gevangen, boeit je, bind je en isoleert je.

Elke nieuwe relatie is een nieuwe ervaring, begrijp je en elke oude relatie kan op een nieuwe manier ervaren worden, maar er moet ruimte en capaciteit aanwezig zijn voor een nieuwe ervaring. Een nieuwe ervaring is iets dat echt van en op zichzelf is zonder een enkele referentie tot het verleden. Hoe minder je op het verleden gericht bent, hoe meer je beschikbaar bent voor deze nieuwe ervaringen en hoe meer je in staat bent je voordeel ermee te doen. Dit is noodzakelijk voor je geluk en voor je welzijn. Het is noodzakelijk om de mogelijkheid tot betekenisvolle relaties met anderen te hebben en om in staat te zijn Wijsheid van de Grotere Gemeenschap te leren. Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap zal je niet alleen veel verder brengen dan je verleden, maar ook verder dan het vroegere begrip van de meeste mensen die je zult ontmoeten. Het is deze voorbereiding die nu zo nodig is in de wereld, want de wereld voelt het grote gewicht en de grote last van haar vroegere disharmonie, vroegere conflicten, vroegere oorlogen, vroegere wrok en vroegere fouten. De wereld is zo overbelast.

Af en toe staat iemand op en zegt: “Ik zie iets nieuws. Ik zie waar we heen gaan. Ik zie deze kans. Ik zie dit gevaar.” En hij of zij probeert de mensen om zich heen te waarschuwen, maar mensen zijn er ongevoelig voor. Zij zien het niet, zij voelen het niet, zij leggen er geen verband mee en zij willen het niet. En de persoon die ziet is zo gefrustreerd. “Ik zie dit. Het is hier.” Maar mensen zijn er ongevoelig voor. Iedere persoon die ooit een nieuwe ontdekking heeft gemaakt of die een doorbraak heeft gemaakt in welk gebied dan ook – of het nu wetenschap, kunst, religie, politiek of sociologie is – werd met deze ongevoeligheid in anderen geconfronteerd, dit onvermogen om te zien en te weten, deze weerstand tegen nieuwe ervaringen en deze verwijzing naar de vroegere en de oude beoordelingen.

Vernieuwers, contribuanten en baanbrekers op alle gebieden werden hiermee geconfronteerd. En dat was erg pijnlijk. Zij zijn met ambivalentie, onverschilligheid of weerstand benaderd. Dit is het grote dilemma van de mensheid. Dit is een groot blok aan het been van het menselijke bewustzijn.

Maar toch komt de wereld, in deze ogenschijnlijk hopeloze situatie, op in de Grotere Gemeenschap. Dit zal de menselijke ervaring voor altijd veranderen en zal jullie geschiedenis als een ras afgelegen en ver verwijderd maken, omdat jullie verleden een verleden zonder de Grotere Gemeenschap is en jullie toekomst een toekomst met de Grotere Gemeenschap zal zijn. Op een collectief niveau zal dit jullie confronteren met nieuwe ervaring in zo’n hoge mate, dat het het menselijk ras zelf een mogelijkheid zal bieden om haar collectieve geest, overtuigingen, verbanden, waardes en idealen te vernieuwen.

Dit is een langdurig proces en het resultaat heeft zich nog niet gemanifesteerd. In feite zijn de mensen zelfs op dit moment blind voor de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld. Zij zijn niet in staat het niet zien, zij zijn niet instaat het niet voelen, zij zijn niet instaat het niet weten en ze willen het niet. En als ze iets zien of iets voelen, proberen ze het op zo’n manier te interpreteren dat het een geheugensteuntje wordt voor zaken die ze reeds voelen of geloven. Zij willen er een fantastisch iets of een verschrikkelijk iets van maken gebaseerd op hun zienswijze van het leven.

Hoe kan je iets zien met al deze belemmeringen? Hoe kan je ook maar iets weten met al deze voorwaarden? Kan je door de tralies van je eigen geest heenkijken? Kan je verder kijken dan het verleden? Het hebben van een referentie uit het verleden is alsof je achterwaarts door het leven loopt, steeds achterom kijkend waar je gebleven bent. En natuurlijk stort je je ergens in en weet je niet waar je naartoe gaat en ervaar je allerlei rampspoed, grove fouten en stompzinnige vergissingen. Achterwaarts lopend kan je niet zien waar je loopt. Je strompelt rond, valt neer en beland in plaatsen waar je niet thuis hoort, voortdurend kijkend waar je gebleven bent. Denk aan deze beeldspraak en je kunt de grote belemmeringen zien die dit tot gevolg heeft. Realiseer je hoezeer je niet in staat bent om uit te kijken over de horizon van je leven en je toekomst en met enige zekerheid te zeggen: “Dit komt er aan. Hier ga ik naar toe. En dit is wat ik moet doen.”

Als mensen achterwaarts lopen, denken zij: “Waar ik heen ga, is weg van waar ik nu naar kijk.” En ze kijken naar het verleden. Hun toekomstige projecties zijn gebaseerd op hun vroegere oriëntatie. Zij zijn niet beschikbaar in het moment. Ze kunnen niet zien wat er nu gebeurt. Hun verstand heeft hen overvallen. Hun aandacht lag bij de gedachten, die allemaal vroegere referenties zijn.

De Grotere Gemeenschap geeft jullie een grote kans tot bevrijding als ras. Het gewicht van haar impact, de problemen die zij zal bieden en de moeilijkheden die zij zal geven voor de mensheid zullen jullie ofwel verslaan ofwel vervullen. Dit is het grotere probleem dat mensen overal zal verenigen, want iedereen zit nu in hetzelfde schuitje. De verschillen tussen jullie zullen niets uitmaken. Welk een verschil maakt het waar je geboren bent, in welke stad je leeft, welke taal je spreekt en van welke religie jullie ouders deel uitmaakten? Jullie worden nu allemaal geconfronteerd met een groter probleem. Jullie horen allemaal bij elkaar en jullie hebben elkaar nodig.

Dit is de grote verlossing. Het leven trekt jullie nu op een erg sterkt manier uit het verleden. Het heden en de toekomst zullen zo’n confrontatie vormen dat zelf degenen die ongevoelig zijn voor de wereld en henzelf gedwongen worden om te reageren. En alhoewel hun reacties verankerd zijn in het verleden, zullen ze moeten leren om een nieuwe reeks omstandigheden onder ogen te zien. Kijk niet naar het heden en de toekomst en zeg: “Nou, Jezus zal me redden” of “Dit is altijd al gebeurt. Het maakt niet uit.” Mensen vertellen zichzelf dit soort zaken om het ervaren van wat er nu gebeurt, te vermijden en om te vermijden dat ze in contact staan met hun diepere gevoelens en geneigdheid.

Kennis zal je in het heden brengen en je voorbereiden op de toekomst. Zij zal jou ontvankelijk voor jezelf en voor de wereld maken. Zij zal je de ogen om te zien en de geest om te weten geven. Dan zal jou al doende duidelijk worden wat je niet met je mee kunt nemen, wat niet langer past en wat niet langer belangrijk is. Je zult tot grote opluchting de enorme tragedies en frustraties van je eerdere leven af zien nemen en je zult ze niet willen hervatten. Je zult ze niet opnieuw willen beleven. Je wilt niet dat ze opnieuw gebeuren. Je wilt niet meer dat ze jouw beslissingen beïnvloeden, jouw visie kleuren en je gedrag bepalen. En je zult meer en meer uit je verstand stappen. Dan zal je in staat zijn je verstand te gebruiken in plaats van erdoor gebruikt te worden.

Kennis zal de verjonging van je geest teweegbrengen. Verjonging van je geest betekend dat je geest ververst , ontlast en open voor het heden en de toekomst wordt. Het is als een ontwaken uit een lange en sombere droom. Je zult het leven opnieuw in je opnemen je zult jezelf opnieuw ervaren. Het zal een nieuwe dag voor je zijn. Je zult in staat zijn om je ogen te openen om dat wat voor je is te zien en om naar de horizon te kijken om te zien wat er komen gaat. De zaken waar we over gesproken hebben, waarvan sommige zo vreemd en zo verwijderd uit je vroegere ervaring lijken, zullen nu steeds duidelijker worden, want je hebt een uitlijkpunt bereikt vanwaar ze waargenomen kunnen worden. Het beklimmen van een berg is slechts een van de beeldspraken om dit te illustreren.

Om te begrijpen wat afgeleerd moet worden, wat met je huidige ervaring conflicteert en wat je huidige inzichten ontkent, tegenwerkt of veranderd, zal je een Grotere Kracht in je leven moeten ervaren en deze Grotere Kracht is Kennis. Met Kennis als een groeiend referentiepunt in jezelf zal je in staat zijn om met het intellect te werken en het intellect met werkelijke objectiviteit te begrijpen. Dan zal het intellect je niet bedreigen of achtervolgen. En na verloop van tijd zal je in staat zijn om er een bruikbaar instrument van te maken om een groter levensdoel te dienen. Je zult stiller, meer observerend, geduldiger, toleranter en onbevreesder worden. Dit alles zal gebeuren door de vernieuwing van je geest en de vernieuwing van je relatie met Kennis, die je nieuwe basis zal worden. Kennis zal jou haar kwaliteiten, haar weldadigheid en haar kracht geven. Zij zal jou een nieuwe leven geven.

Dit is het grote geschenk van God voor jou. Misschien voel je, of klaag je zelfs dat God in het verleden dit of dat niet voor jou gedaan heeft. Wat God jou nochtans gegeven heeft is zoveel meer dan je eerdere verzoeken. God heeft jou vrijheid gegeven, en met vrijheid heeft God je zin en richting gegeven. Kennis is er om deze mogelijkheid te garanderen. De rest is aan jou. Kies dit nieuwe leven. Bereid je hierop voor. Geef je hieraan over. Wijd je hieraan. Dan zal je als je doorgaat alles zien wat onnodig is in je leven en je zult alles wat essentieel is vinden. Je zult alles wat essentieel is in toenemende mate willen behouden en je ontdoen van alles wat dat niet is. Jouw leven is kostbaar en jouw tijd is kostbaar. Wat essentieel is geeft betekenis en wat niet essentieel is neemt betekenis weg. Dan zullen de keuzes zonneklaar worden en je zult de kracht hebben om ze te maken.