Wat is religie?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 30 oktober 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
IN VEEL LEERSTELLINGEN IN DE WERELD WORDT ONDERWEZEN dat religie een poging is om het fundamentele probleem van het menselijk lijden te beantwoorden en op te lossen. In dat opzicht en met deze interpretatie is religie een plan om het voor mensen mogelijk te maken om aan hun conditie te ontsnappen en een betere geestesgesteldheid en een veel betere conditie te bereiken, ofwel in de wereld of voorbij de wereld, alhoewel voorbij de wereld meestal benadrukt wordt.

Religie wordt gezien als een poging om te definiëren wat menselijk lijden is, haar oorzaken te bepalen en een benadering vast te stellen waarmee die oorzaken ongedaan gemaakt kunnen worden of op een of anderen manier overschreven kunnen worden, zodat menselijk lijden verholpen kan worden, om de mensheid meer bemoediging en een grotere bestemming te verschaffen. Laten we echter het nut van religie opnieuw definiëren zodat religie een nieuwe betekenis en een nieuwe toepassing in jouw leven kan krijgen.

In een context van de Grotere Gemeenschap, is het nut van religie het mogelijk maken dat Kennis ontdekt en kenbaar gemaakt wordt, los van welke wereldreligie gecultiveerd wordt. Religie is dan een manier om een belangrijk resultaat teweeg te brengen. Haar doel hier in deze wereld is niet om menselijk lijden te beëindigen of om het menselijk dilemma op te lossen. Haar doel is zelfs niet om de grote en ogenschijnlijk onoverbrugbare kloof te overbruggen die tussen jouw menselijke intelligentie en de intelligentie van God bestaat. Het is geen poging om het fysieke en spirituele leven geheel te verenigen. In de context van de Grotere Gemeenschap is religie de manier om Kennis te ontdekken en toe te passen. Uiteindelijk veranderd dit jouw relatie met God en met al het andere in het universum. Dit beëindigd het lijden. Dit ontrafeld de oorzaken van het lijden en maakt hun bestaan niet langer noodzakelijk. Maar dit gebeurt alleen in een uiteindelijke betekenis.

Als je het gezichtspunt hebt dat jouw wereld de enige bewoonde wereld in het universum is, zal je denken dat je de uiteindelijke realiteit meteen moet bereiken. Hier begrijp je echter niet dat je alle stappen er tussenin mist – stappen die je niet kunt zien, stappen waarvan je denkt dat ze niet bestaan maar die jou in werkelijkheid te wachten staan. Vanuit een perspectief van de Grotere Gemeenschap is de progressie en evolutie van het leven en de evolutie van het bewustzijn veel groter, met veel meer stappen en stadia van ontwikkeling. Dit bied jou een groter panorama om te kunnen zien wat het betekend om een spiritueel leven te leven en te zien wat religie kan betekenen en moet betekenen. Met deze nieuwe definitie van religie worden veel nieuwe mogelijkheden zichtbaar. Hier krijg je een compleet nieuw uitgangspunt in je begripsvorming van wat spirituele roeping en spirituele werkelijkheid tijdens jouw leven in de wereld betekenen.

Jouw doel hier is niet ontsnappen aan de wereld. Jouw doel hier is niet om in de ultieme werkelijkheid te springen. Jouw doel hier is niet om jouw bestaan in de wereld totaal te verenigen met die ultieme realiteit. Deze zaken hebben alleen betekenis en context in ultiem opzicht, wat buiten jouw bereik en jouw behoefte hier valt. Jouw bestaan in de wereld is maar één stadium in een lang proces, een deel van een grote reis. Dit stadium heeft veel unieke problemen, het maakt echter deel uit van iets dat veel groter is. Als je dit niet kunt erkennen, dan zal je ongelofelijke dingen van jezelf en ongelofelijke dingen van jouw God veronderstellen en verwachten. Dit zal voor jou resulteren in een poging om associaties te maken en compromissen te sluiten en zaken te verenigen die op zo’n manier verschillen dat zelfs jouw vermogen om in de wereld te zijn beschadigd raakt. Hier zal jouw vermogen om met praktische zaken om te gaan verward en onscherp raken.

De wereld is een realiteit. Jouw Oeroude Thuis is een andere realiteit. Je kunt ze niet verenigen. Je kunt echter iets van jouw Oeroude Thuis in de wereld brengen. Dat heeft hier betekenis. Dat is toepasselijk. De ware rol van religie is om een context te leveren, een methode, een structuur en een richting om dit mogelijk te maken. Dit zal jouw de aanmoediging, de kracht, het doorzettingsvermogen en de assistentie geven die je nodig zult hebben om de Grotere Realiteit te vinden die binnenin jouw Kennis leeft en in staat te zijn haar, specifiek in overeenstemming met jouw natuur en doel hier in het leven, tot uitdrukking te brengen.

Het doel van religie binnen deze context is niet een antwoord geven op de ultieme vragen over het leven. Deze vragen kunnen alleen begrepen en opgelost worden terwijl je vordert door de ontwikkelingsfases, waarvan velen ver buiten het kader van jou leven in de wereld vallen. Hier is het erg belangrijk om een Grotere Gemeenschap perspectief te hebben. Met dit perspectief zal je in staat zijn om te zien wat relatief is en wat ultiem. Je zult in staat zijn om te zien hoe een weg door deze wereld naar een grotere richting voor een groter doel kan leiden. Hier zal je zien dat het einde van jouw leven in de wereld niet het einde is van jouw voorgang en ontwikkeling. Hier zal je inzien dat God niet vooringenomen is met de wereld en dat de wereld niet de ultieme test van jouw wil en toewijding is. Hierbij zal je inzien dat er hier iets zeer belangrijks voor jou te doen is en dat je niet terug wilt komen omdat je verzaakt hebt jouw groter doel hier te realiseren of uit te voeren. Dan zal je begrijpen dat de grotere kwesties in het leven het hele universum betreffen en niet eenvoudig jouw persoonlijk bestaan van dit moment in de wereld.

Vanuit een perspectief van de Grotere Gemeenschap zal je zien dat het bereik van jouw relaties en associaties het kader van je huidige vriendschappen verre overtreft. Vanuit een Grotere Gemeenschap perspectief worden deze zaken vanzelfsprekend. Vanuit een menselijk perspectief echter, met een antropocentrische nadruk, lijken deze zaken onbegrijpelijk, onmogelijk, onbereikbaar of vermijdbaar.

Je kunt ultieme vragen niet oplossen in een tijdelijke realiteit. Je kunt het probleem van menselijk leiden niet oplossen binnen de context van alleen dit leven. Dit komt niet doordat je keer op keer terug in de wereld dient te komen, maar doordat jouw leven binnen de Grotere Gemeenschap een veel groter proces met zich meebrengt. Als je deze wereld verlaat, zal je een beginner zijn in het volgende stadium van ontwikkeling. Dat stadium brengt herkenning van de identiteiten van het universum met zich mee. Het brengt participeren in de Grotere Gemeenschap met zich mee. Daarom brengen wij in deze tijd begrip, perspectief en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld. Wij doen dit niet alleen om jou voor te bereiden op de confrontatie met krachten uit de Grotere Gemeenschap, maar ook omdat je een religieuze basis nodig hebt die veel groter, uitgebreider en meer omvattend is dan wat jullie tot nu toe gecultiveerd hebben. Dit is niet bedoeld om de religies van jullie wereld te vervangen, maar om ze een groter kader, een groter perspectief en een nieuwe basis te geven.

Je kunt het grote panorama van het leven niet zien van waar je je nu bevind. Je moet een hoger uitkijkpunt opzoeken. Je kunt vanuit je huidige positie niet zien waar je was, waar je bent en waar je naar toe gaat en dat begrijpen. Je moet een hoger uitkijkpunt verwerven, van waar dit soort zaken duidelijk zijn. Je hebt op dit moment geen perspectief om de grotere vragen van jou leven te begrijpen. Vanuit je huidige positie kan je zelfs niet begrijpen wat Kennis betekend, wat hoger doel betekend en wat ware relatie betekend. Vorm zoveel antwoorden en verklaringen als je wilt, je zult echter de antwoorden niet krijgen en jouw vragen zullen niet opgelost worden. De enige oplossing voor jouw vragenstellen is het maken van de reis want dit brengt je naar een hoger uitkijkpunt van waar je terug kunt kijken en zien waar je was in de context van wat je probeert te doen binnen het grotere plan van het leven. Dit is de enige manier waarop doel en Kennis werkelijk begrepen kunnen worden, en daarom moet je vooruitgaan. Zonder vooruitgang bestaat geen echt begrijpen. Alle begripsvorming in plaats van vooruitgang is slechts een vorm van vals zelfvertrouwen. Het heeft geen betekenis of basis.

Wij brengen jou De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap zodat je dit groter begrip kunt hebben en om de berg te herkennen en te beklimmen die de jouwe is om te beklimmen. Ultieme vragen en ultieme antwoorden vind je onderweg. Je kunt ze niet begrijpen van waar je nu staat. Je moet de reis maken. Je moet je voorbereiden in De Weg van Kennis en uit eerste hand ontdekken wat Kennis is, wat zij betekend en waar zij jou naartoe brengt.

Wat jou in staat stelt dit te doen is religie. Hier moet je het woord “religie” scheiden van de vele associaties die het misschien bij je oproept. Religie is niet slechts een kerk en een samenkomst van mensen. Het is geen predikant. Het is geen bijbel. Het is groter dan deze zaken. We spreken nu over een perspectief van de Grotere Gemeenschap. We herdefiniëren het woord “religie” voor je, zodat het een nieuwe betekenis kan krijgen en relevant voor je leven, je behoeften en je dieper begrip wordt.

Religie is onderricht. Religie is ervaring. Religie is het middel van voorbereiding. Het is niet eenvoudig iets waar je in gelooft of dat je aanhangt om een toekomstige verlossing te verwerven. Het is niet iets waar je in investeert, waarvoor je je inschrijft of inkoopt alsof je loten koopt in de Hemel. Het is geen vergeving of een ontheffing. Religie is een middel. Het is een methode. Het is een weg. Het is een manier om vooruitgang te boeken. Het is een manier om voor te bereiden. Het is een manier om je die berg op te krijgen en je in staat te stellen de reis te maken. Religie levert de instructies, het leerplan en het gezelschap da je nodig zult hebben om de berg op te kunnen komen en het uitkijkpunt te vinden waar je over je leven uit kunt kijken en echt kunt zien wat het is, waar je geweest bent en waar je nu bent.

Totdat je dit hoger uitkijkpunt verwerft kan je zoveel definities, theorieën en filosofieën hebben als je wilt. Je zult de weg echter niet kennen en je zult de betekenis van de weg niet kennen. Deze zaken kunnen alleen gevonden worden door de reis zelf te maken – door nieuwe begripsgebieden binnen te gaan, door grotere en grotere ruimten van ervaring binnen te gaan en door Wijsheid te verwerven. Vanuit elk nieuw ervaringsgebied zal je doorgaan om iets groters aan te nemen, om je perspectief te verruimen, om je geest verder open te stellen, om je gedachten opnieuw te overdenken en je positie opnieuw te evalueren. Hiervoor dient religie. Dit is wat religie betekend.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is religie want het is een middel om je doel hier te vervullen. Het is een middel om je te assisteren bij de beklimming van de grote berg van jouw leven. Het is een middel voor jou om toegang tot Kennis te verkrijgen en te leren wat Kennis is via juiste aanwending en begripsvorming. In de Grotere Gemeenschap is dit religie. In De Weg van Kennis zijn er studiegebieden, zijn er godsdienstige ervaringen, zijn er aanroepingen en zo voort. De essentie van de Weg van Kennis is echter is haar doel, niet haar vorm.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap komt van Kennis – Kennis van het universum, een Kennis veel meer alles omvattend en veel uitgebreider dan alles wat je je op dit moment voor kunt stellen of zelfs uitgebreider dan alles wat je gedurende jouw hele leven in deze wereld zou kunnen ervaren. Het is het doel van de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap dat haar methodologie ware doeltreffendheid en betekenis geeft. Dit is religie. Hier is religie een middel tot voorbereiding. Het is religie die jou de juiste kant op stuurt. Religie definieert jouw ware doelen binnen jouw relatieve werkelijkheid op een manier die je op het diepste niveau van jezelf kunt ervaren en waarderen.

Als mensen het woord religie horen, denken ze aan hun religieuze ervaringen – ervaringen van naar de kerk, een synagoge of een plaats van aanbidding gaan, of ervaringen van iemand die hen probeert te onderwijzen in een bepaald geloof of geloofstraditie. Misschien wordt het woord religie geassocieerd met gevoelens van pijn, schuld, schaamte of wroeging. Maar om te begrijpen wat wij hier presenteren, moet je het idee religie zo goed en zo kwaad je kunt scheiden van jouw vroegere associaties. Je kunt deze oude associaties, deze oude referenties niet meenemen naar een nieuwe begripsvorming.

Religie is belangrijk, omdat jij dit nieuw begrip nodig hebt. Het verkrijgen van dit nieuwe begrip is hetgeen waar religie voor bedoeld is. Dit brengt religieuze ervaring naar jou toe. Je zou deze woorden met zekerheid niet lezen en je zou ze niet op waarde schatten als je geen religieuze ervaring gehad zou hebben. Religieuze ervaring heeft echter niets te maken met een kerk of hoe je als kind opgevoed bent. Het heeft te maken met toegang verkrijgen tot een Grotere Intelligentie binnenin jou en een groter bereik aan ervaring dat in contrast staat tot jou normale ervaring van de wereld. Het vestigt iets dat geweten kan worden in plaats van iets dat je eenvoudig denkt, voelt, aanraakt of waarover je speculeert. Het is iets dat groter en dieper is. Het is iets dat uniek en betekenisvol is, zelf als je nu nog niet haar uniekheid en haar betekenis kunt begrijpen.

Religie in de Grotere Gemeenschap is niet het ene geloofssysteem boven het ander. Het is geen loyaliteit van de ene held of heldin boven de ander. Het is niet het ene theologisch begrijpen boven het ander. In de Grotere Gemeenschap zijn religies methoden van voorbereiding, inwijding, ervaring en vervulling. Soms zijn hier ceremonies voor nodig. Soms zijn hier geen ceremonies voor nodig. Soms zijn er grote bouwwerken opgetrokken. Gewoonlijk zijn er geen grote bouwwerken opgetrokken.

In de Grotere Gemeenschap worden religie en religieuze scholing doorgaans op een geheime manier uitgevoerd omdat zij een grotere devotie en toewijding, een grotere erkenning van kracht en een grotere loyaliteit representeren dan aan enig wereldlijke macht of regering gegeven kan worden. Daarom is bij in hoge mate georganiseerde en ontwikkelde samenlevingen, religie iets dat streng gecontroleerd wordt door de regerende machten. Daarom zijn, teneinde de ware voorbereiding te leveren, de religieuze uitdrukkingen subtiel. In De Weg van Kennis worden zelden grote bouwwerken opgetrokken. Zelden vind je dat ware religie deel uit maakt van de regering van een wereld. Haar leerstellingen en oefeningen worden gewoonlijk met grote behoedzaamheid, scherpzinnigheid en discretie uitgevoerd. Hierin vind je geen pracht en praal. Er is alleen maar werk en voorbereiding in alle stilte, contributie in alle stilte en onbaatzuchtig inspanning.

Ware religie geeft jou de grootste gelegenheid tot zelfverwerkelijking. Dit geeft jou de grootste mogelijkheid om jouw doel volledig te ervaren, om hen die jou dit doel gaven in herinneren te brengen en om jouw ontwerp te ervaren en de Ene die jou ontworpen heeft. Je kunt zien dat religie zoals wij het hier beschrijven erg verschilt van wat je in het verleden misschien hebt ervaren. En het verschilt zeer van wat je ziet dat er in de wereld gedemonstreerd wordt.

Omdat religie veel stadia in de inwijding van Kennis vertegenwoordigt – de Kennis van God, de ervaring van God, de ervaring die jij deelt met God, de Kennis die je deelt met God – gaat het verder dan alle definities. Het overtreft alle historische praal en tradities. Het is spiritualiteit die alle grenzen van religie zoals jij die kent te boven gaat.

Begrijp je, religie en spiritualiteit verschillen. Spiritualiteit is het wezen en de substantie. Religie is de methodiek en het middel. In de Grotere Gemeenschap is er, vanwege de diversiteit van leven, nooit slechts een weg. De verschillen in natuur, temperament, oriëntatie, overtuiging en communicatie van intelligent leven in de Grotere Gemeenschap zijn zo groot dat geen enkele weg kan volstaan voor alle wezens. Dit geld eveneens voor jullie wereld, hoewel veel mensen nog steeds proberen om hun weg tot de enige weg te maken om hun eigen ongeloof te verdrijven en om zichzelf valse zekerheid te geven. In de Groter Gemeenschap vind je zelden dit soort arrogantie en wedijver. Hier wordt religie veel serieuzer genomen dan in jullie wereld. Religie in de Grotere Gemeenschap biedt geen grote sociale programma’s. Zij beloofd geen relaties en liefde. Het is geen manier om geld te verdienen. Het is iets dat zeer serieus genomen wordt, vaak met groot gevaar.

Zeer weinig rassen die zich bezighouden met ruimtereizen hebben een religie zoals wij dat beschrijven. De nadruk bij de meeste ontwikkelde samenlevingen ligt bij sociale cohesie. Ze bekijken het idee van uniekheid van het individu, het idee van onafhankelijk denken en het idee van het volgen van een grotere maar mysterieuze kracht met achterdocht en vijandigheid. Deze zaken zijn bedreigend voor een hoog ontwikkelde sociale orde. Daarom wordt de Weg van Kennis op een zeer verborgen manier onderwezen.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap trekt degenen aan die oprechte en serieuze benadering hebben en die in staat zijn zichzelf op een consistente manier in te zetten. Zij is er niet voor hen die op zoek zijn naar opwinding. Zij is geen redder in nood voor hen die in de problemen of in staat van beroering verkeren. Zij is geen tijdelijke verlichting of uitweg. Zij is niet iets dat gebruikt wordt om zichzelf op te hemelen of om zichzelf boven anderen te plaatsen. Ondanks dat al deze zaken duidelijk zijn in de wereld, maken zij geen deel uit van de ware betekenis van religie en van spiritualiteit. Gezien alle vertoning, tradities, bouwwerken, overtuigingen en theologie die in de wereld zelfs tot op dit moment gecreëerd en verdedigd zijn, overtreft de ware ervaring van doel, Kennis en Wijsheid, verre wat deze zaken alleen kunnen bevatten. Een vertoning, een traditie, een theologie, een ceremonie of een overgangsrite kan alleen maar spreken van iets groters dat haar definitie en bereik verre overtreft. Alleen zij die echte Kennis en een diepgaand begripsvermogen ontwikkelen kunnen religie als een middel en een weg zien en gebruiken.

De berg van het leven is zeer groot. Er zijn verschillende wegen. Geen enkele is sneller dan de andere. De vraag is, welke geschikt is voor jou. De enige manier waarop je zal weten welke werkelijk de juiste voor jou is, is het feit dat Kennis jou daar zal brengen. Jouw ambities zullen jou daar niet brengen. Jouw doelen en verlangens zullen jou daar niet brengen. Jouw zoektocht naar liefde en geld zullen jouw daar niet brengen. Alleen Kennis zal jouw daar brengen. Er zijn valse wegen, en er zijn er veel, door al de zaken die mensen motiveren die niet Kennis zijn. Er zijn veel verspilde inspanningen en verspilde levens door al het soort zaken die mensen motiveren maar niet uit Kennis voortkomen.

In essentie is religie De Weg van Kennis, in welke traditie zij ook geplaatst is. Zij benadrukt werkelijk begrijpen. Werkelijk begrijpen van richting, doel en betekenis in het leven ontstaat uit een diepere en diepgaandere ervaring, door een groter associatie en gevoel van opgenomen zijn en uit schikken naar een Grotere Kracht die actief en levend is in jouw leven. Je kunt een katholiek, een Boeddhist of een lid van een stam zijn en deze ervaring hebben. Je zou iedereen in de wereld kunnen zijn en deze ervaring hebben. Als je deze ervaring blijft hebben, jezelf voor haar openstelt en zoekt naar instructie en gezelschap, zal je de Weg van Kennis volgen. Je zult een godsdienstig leven leiden binnen een grotere begripsverband. Dit is de betekenis en waarde van alle religies in de wereld. Dit is de essentie die hen betekenis en waarde geeft.

In de Grotere Gemeenschap is essentie belangrijker dan vorm omdat religie van de ene cultuur naar de anderen, van het ene ras naar het andere en van de ene wereld naar de andere overgebracht moet worden. Wat puur en essentieel is aan een religie, is hetgeen wat overdraagbaar is binnenin haar – wat van de ene geest aan de anderen, van de ene wereld aan de andere gegeven kan worden, de grote verschillen in natuur, cultuur, temperament, milieu en zo voort overbruggend die in de Grotere Gemeenschap bestaan.

In Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap ontsnapt men aan lijden door betekenisvolle activiteiten in het leven. Zelfs betekenisvolle activiteiten laten echter hun sporen en beproevingen, haar onvervulde verwachtingen, haar telleurstellingen en haar echte verliezen achter. Een waar leven in de wereld is niet een leven zonder lijden. Maar wat de impact van lijden verlicht, wat haar overschaduwd, wat haar naar de achtergrond drukt en wat het relatief maakt, is dat een groter doel en associatie benadrukt worden. Aan de meeste ellende die de menselijke geest verward en gevangen neemt ontsnapt men als men voortschrijdt in De Weg van Kennis, maar niet aan alle ellende. Het leven blijft moeilijk en problematisch. Jouw lichaam heeft haar pijntjes. Jouw verstand heeft haar problemen en tobberijen, gevoelens en ervaringen, maar ze domineren je bewustzijn nu niet, en terwijl je vordert kunnen ze jouw niet belemmeren of jouw ervaring beperken.

De wereld is een moeilijke leersituatie. Als je eerlijk bent tegen jezelf, dan is hier geen gemakkelijke manier om te verblijven. Er is hier echter een manier om te zijn als iets zinvols gedaan en volbracht wordt. Als je dan vertrekt, vertrek je met de herinnering aan wat gedaan is en wat volbracht is. Denk er op de volgende manier over: Als je terugdenkt aan een vroegere tijd toen je iets speciaals of unieks deed, bestaat je herinnering uit wat je volbracht hebt en wat je ervaren hebt. Je herinnert je niet alle kleine details, alle moment naar moment ervaringen, alle gesprekken die plaats vonden of alle activiteiten die uitgevoerd werden. Wat zal je je herinneren? Je zult je herinneren wat gedaan is en of er iets echts gebeurde in termen van je relaties met anderen. Of er in dit opzicht iets gebeurde of niet gebeurde, dit alleen zal de inhoud van je herinnering zijn.

Dit zal je herinnering zijn als je deze wereld verlaat. Je zult je niet al die momenten, de uren, die dagen, die activiteiten, de interesses en moeilijkheden herinneren. Je zult je niets van je huishouden herinneren. Je zult je niet specifiek herinneren wat je gezegd hebt of gedaan hebt. Je zult je echter herinneren wat je volbracht hebt en wat je niet volbracht hebt, in overeenstemming met het grotere doel dat jouw in de wereld gebracht heeft. Dit zal je je herinneren nadat je hier weggegaan bent.

Het doel van religie is daarom jou naar je grote vervulling te brengen. Daarom is religie belangrijk, omdat deze vervulling het enige ding is wat belangrijk is aan in de wereld zijn. Al het andere is niet meer dan alle zaken die onderweg gebeuren. Wat essentieel is, is hetgeen je hier gebracht heeft. Wat essentieel is, is hetgeen herinnert wordt nadat je vertrekt. Wat essentieel is, is wie je vertegenwoordigd en wat je vertegenwoordigd door je ervaring, je communicatie en je vervulling. Niets anders is van belang.

Stel deze grotere prioriteit in het leven en de meeste problemen die mensen om je heen lijken te overvallen en belemmeren zullen zelden indien überhaupt door jou ervaren worden. Je zult een grotere reeks problemen hebben. Andere mensen worden overvallen door kleine problemen, die enorme reacties oproepen. Maar deze kleine problemen zullen in jouw slechts een erg kleine reactie teweeg brengen, omdat je op iets groters reageert.

Omdat jij in de zichtbare wereld leeft, zal het gevoel van grootsheid dat jij ervaart afhankelijk zijn van de grootsheid van de problemen die je op aan het lossen bent. Als je alleen maar bezig bent met kleine zaken en je hebt niet veel succes, zal je je klein en onsuccesvol voelen. Als je grotere problemen oplost die betekenis en waarde hebben, zal je je groter voelen en je zult voelen dat je leven betekenis en waarde heeft. Je bent wat je waardeert. Je bent wat je doet. In essentie ben je wat je beslist en tot stand brengt terwijl je in de wereld bent omdat contributie hetgeen is wat jou hier gebracht heeft. Je bent niet de Hemel uitgetrapt om hier te zijn. Je bent niet in ballingschap hoewel je je zo zou kunnen voelen. Je bent hier om iets belangrijks te doen. Je bent hier om met bepaalde mensen iets voor een bepaald doel te doen. Je bent hier om die mensen te vinden. Je bent hier om dat doel te vinden en te leren hoe je haar betekenis en toepassing moet begrijpen.

Religie is datgene wat je in staat stelt dit te doen, religie in de puurste betekenis. Religie is Kennis onderwijzen, leren, geven, delen en toepassen. In haar puurste betekenis is dit wat zij is. Wij geven jou dit nieuwe en toch oude begrip, zodat je een nieuwe benadering en een nieuw begin kunt hebben. Je hebt een nieuwe benadering en een nieuw begin nodig omdat je nieuw territorium niet binnen kunt gaan met een oude opvattingen. Je kunt iets nieuws niet toevoegen aan iets ouds, want iets nieuws zal iets ouds vervangen. Nieuwe ervaring vervangt oude ervaring. Nieuw begrip vervangt oud begrip. Nieuwe levensrichtingen halen je uit oude levensrichtingen. Nieuwe relaties vervangen oude relaties. Daarom kan je niet aan deze grotere voorbereiding en deze grotere missie deelnemen terwijl je vasthoud aan alles wat je denkt, gelooft en wilt of terwijl je herinneringen aan al die kleine dingen die je gedaan, gezegd en gewaardeerd hebt in stand houdt. Onthoud dat als je deze wereld verlaat, geen van deze zaken belangrijk voor jou zullen zijn. Jouw enige zorg zal zijn of je je missie hier afgerond hebt en of je de mensen hebt gevonden waar je mee om moest gaan. Al het andere zal vergeten worden.

Dezelfde nadruk leggen terwijl je hier bent als die je zal leggen nadat je vertrokken bent is een groot geschenk, dat jouw nu gegeven wordt. Dit is een geschenk dat jou buitengewone kracht en effectiviteit zal geven en een geschenk dat jou zal bevrijden van zoveel kleine zaken die jou kwellen. Dit is hetgeen wat de doornkroon van je geest zal lichten. Dat zal je geest bevrijden. Welke grote roem of glorie kan er in de wereld zijn die niets anders is dan een doornkroon – iets wat jou een vals grootsheidsgevoel geeft, maar jou kwelt en jou beperkt, jou bind en jou aan banden legt. Neem de doornkroon van je hoofd. Zij hoort daar niet.

De wereld komt op in de Grotere Gemeenschap. Je moet de manieren van de Grotere Gemeenschap leren. Je moet de religie van de Grotere Gemeenschap leren omdat deze religie het werk van God representeert, niet alleen in jouw wereld, in een cultuur, of in een taal, maar in het hele universum. Dit zal een grotere betekenis en bereik geven aan de religies van de wereld en zal ze het verenigende principe geven dat ze nu moeten hebben en een groter toepassingsgebied en een grotere relevantie in het leven. Zonder dit zullen de religies van de wereld langzaam verdwijnen of overweldigd worden door de realiteit van de Grotere Gemeenschap. Maar de Grotere Gemeenschap geeft de religies van de wereld alleen al door haar bestaan een grotere stimulans en mogelijkheid.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap wordt in de wereld gepresenteerd om mensen zoals jij die een innerlijke behoefte en een grotere associatie in het leven voelen een mogelijkheid om Kennis te ontdekken, toe te passen en bij te dragen. Dit is jouw doel. Dit is wat je hier bent komen doen. Wat je specifiek zal doen is uniek voor jou en voor degenen met wie je voorbestemd bent om te participeren. Je bent bedoeld om de grotere beweging van het leven te dienen op jouw eigen unieke manier. Dit is religie. Maar je zult religie binnen een context van de Grotere Gemeenschap moeten bestuderen om dit grotere begrip te kunnen hebben.

Wees dan niet bevreesd voor religie. Associeer haar niet met jouw verleden. Associeer haar niet met al de dwaze verkondigingen die in de wereld over haar gemaakt zijn. Bekijk haar opnieuw als een middel voor jou om jouw groter doel terug te winnen in hier te zijn en dat met een grotere ervaring van bestemming en kameraadschap. Denk na over wat je je zult herinneren van dit leven nadat je hier vertrokken bent, gegeven de zaken die wij hebben gezegd. Dan zal je beseffen wat belangrijk is, wat essentieel is, wat je aandacht nodig heeft en wat je eerste prioriteit moet zijn. Dan zullen alle andere zaken in je leven op hun plaats vallen – niet ontkent worden, maar op de juiste manier gericht en in de juiste volgorde geplaatst.

Jouw aandacht zou naar grotere zaken uit moeten gaan. Dit zal je in staat stellen kleine problemen op te lossen en ze klein te houden. Dit zal je in staat stellen wijze keuzes te maken in jouw relaties en in jouw carrière. Dit zal je in staat stellen om in overeenstemming met Kennis te kiezen en niet gedomineerd te worden door wat je wilt of waar je bang voor bent. Als dit gebeurt is en op een consistente manier gebeurt, dan zal je een godsdienstig leven leven en zal je een religieuze ervaring hebben. Je zult een religie leven die alles wat de wereld ooit gekend heeft omvat maar dat toch overstijgt.