Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 september 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

DOEL IS IETS DAT JE ZULT BEGRIJPEN terwijl je hoger klimt op de berg van het leven. Als je een hoger uitkijkpunt bereikt zal je, door achterom te kijken en door in toenemende mate in staat te zijn te anticiperen op wat op je afkomt, meer begrijpen van de reis zelf. Doel wordt verwezenlijkt door het maken van de reis, niet door een positieve of fascinerende uitleg of definitie voor jezelf te maken. Doel is geen rechtvaardiging. Het is nergens een compensatie voor. Doel is iets dat wacht om door jou ontdekt te worden. Je kunt het alleen ontdekken door de reis te maken, door de weg te volgen, door al doende te leren en door het groter perspectief en begrip te verkrijgen dat men verwerft als men volgroeid in de Weg van Kennis.

Zoals we eerder gezegd hebben, ben je ergens vandaan gekomen en zal je naar die plaats terugkeren. Je bent met geschenken voor de wereld gekomen. Jouw groter doel ligt ingesloten in dit gebied. Door jou afkomst en jou bestemming heb je iets aan de wereld te geven dat groter is, iets dat de wereld jou niet kan geven. Jou geschenk ligt als een geheime lading, verborgen in jou, maar je kunt het niet bij totdat je gevorderd bent. Dan zal het langzaam en in toenemende mate, tevoorschijn komen, volledig op eigen houtje.

De ongeduldige, de ambitieuze, de gretige en de fanatieke kunnen niet op deze manier reizen, want ze kunnen niet bij een grotere reis blijven. Zij kunnen niet zonder definities of verklaringen want ze zijn te onevenwichtig om dit te doen.

Jouw roeping in het leven is zeer specifiek. Het betekend zich bezighouden met bepaalde mensen voor specifieke redenen op specifieke tijdsgewrichten in je leven. Het groter doel dat je met iedereen deelt is Kennis levend houden in de wereld en iets uit je oude thuis mee brengen voor de wereld. Dit is een definitie die je aan kunt houden omdat ze je niet zal beperken en omdat ze je niet zal misleiden, maar ga niet verder in jouw definities. Sta toe dat de manifestaties van jou doel op een natuurlijke manier plaatsvindt, zoals dat zal gebeuren als je de Weg van Kennis volgt. Je doel nu is om voorbereidingen te treffen om een groter begrip van de wereld, de evolutie van de wereld en de bestemming van de wereld, te verkrijgen. Binnen deze grotere context zal je een nieuw uitkijkpunt verwerven, een nieuwe uitkijkpunt om je rol in de wereld en de reden van je komst hier, te begrijpen.

Je leven moet vervult zijn. Het moet gerechtvaardigd zijn. De wereld is een moeilijke plaats om naartoe te komen. Het is geen vakantieplekje. Het is geen plaats waar je voor straf naar toe gestuurd bent. Het is geen plaats waar je voor plezier naar gestuurd bent. Het is een plaats die jouw geschenken uit jouw oude thuis nodig heeft, en je bent om deze reden gekomen. Jouw geschenken zijn zeer specifiek en ze kunnen gegeven worden zonder een grote show te maken. Uitgezonderd zeldzame situaties zal je geen bijval, glorie of roem ontvangen voor het geven van dit geschenk. Dit is toepasselijk. Als je een groter begrip van de wereld kon krijgen en wat de wereld werkelijk is, wat de behoefte van de wereld is en wat het dilemma van de wereld is, dan zou je zien welk een groot voordeel dit is. Dan zou je begrijpen waarom de wijzen verborgen blijven en waarom ze moeten leren om dit zelfs te doen om wijs te worden.

De Schepper is op alle plaatsen en in alle dimensies aan het werk om de afgescheidenen via Kennis terug te winnen. Het werk van God gaat door achter de schermen, hoewel het actief en redelijk duidelijk is als je het kunt bemerken. Zij maakt geen show van zichzelf en daardoor ondervind zij een minimale weerstand en contaminatie van de wereld en de culturen die zij dient.

Zo is Kennis. Zij werkt achter de schermen. Zij heeft geen erkenning nodig. Zij heeft geen verheerlijking nodig. Zij heeft het niet nodig dat jij als een slaaf neerbuigt. Zij roept jou echter om te reageren en je geest en hart voor haar open te stellen, zodat je je herenigt met het grotere aspect van jezelf dat jou met al het leven overal verbind. Zoals een ouder die een koppig kind terug naar de familie roept, roept zij jou terug. Zij roept jou naar huis en terwijl je vooruitgang boekt er naartoe, hoe onbewust ook, beschermd zij jou en wijst zij jou de weg. Hoewel het grootste deel van haar geschenken onopgemerkt blijven en genegeerd worden, wordt je desondanks overgoten met haar aanwezigheid en haar weldadigheid.

Het vinden van deze Genade in jezelf vertegenwoordigd een deel van je voorbereiding. Nu is je doel je voor te bereiden. Het is niet het maken van schitterende definities voor je leven. Het is niet het rechtvaardigen van je fouten. Het is niet alles goed laten voelen of goed uit laten zien. Zonder voorbereiding zal je doel niet gerealiseerd worden. Er bestaan vele vormen van voorbereiding. Ze komen allemaal van buiten jou. Als je je eigen weg maakt, zal je jou weg verliezen. Als je alleen dat kiest wat je leuk vind en de rest negeert, zal je blijven waar je bent, verloren in je eigen geest, voor het leven verborgen en afgesneden van de grotere beweging van het leven, waarvoor je in werkelijkheid hier bent om het te dienen en erin te participeren.

De wereld ontvluchten is niet je doel. Je doel in niet terugrennen naar je Schepper. Je doel is om dat te geven waarvoor je gekomen bent, je te herenigen met degenen met wie het de bedoeling was om je te herenigen en om alles wat je meegenomen hebt in te brengen – die geheime lading die je zelfs op dit moment bij je draagt -. Jouw doel begint met voorbereiden. Dat brengt je tot verwezenlijking en het leveren van bijdrage. Gedurende het hele traject geef je. Deze belangrijke fasen vertegenwoordigen de mijlpalen in jouw ontwikkeling. Denk niet dat je je al voorbereidt hebt, want de voorbereiding is veel groter dan je je realiseert. En de voorbereiding gaat door.

Je bent voor zeer specifieke redenen hier in de wereld. Dat zijn niet je persoonlijke redenen. Je bent hier om je bijdrage te leveren en te participeren in een hogere orde van de realiteit die in de wereld en voorbij de wereld bestaat en zelfs voorbij de fysieke manifestatie van het leven. Hoe kan jij bepalen wat dit betekend? Als je toegang tot alle zaken zou hebben en alles zou begrijpen, dan zou je misschien je eigen rol hierin kunnen zien en bepalen. Dat kan je echter niet, dus probeer dat dan niet want je zult jezelf op de ergste manier misleiden.

Jouw doel op dit moment is je voorbereiden. Als je Wijsheid van de Grotere Gemeenschap moet leren, dan moet je je voorbereiden in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Je kunt dit niet voor jezelf bedenken. En als je het leerplan ontvangt, knoei er dan niet mee; lever er geen commentaar op; maak geen selectie op basis van wat je leuk vind en negeer de rest niet, of je zult niet verder komen dan je nu bent. Er is een andere begripsvermogen en andere ontwikkeling in het leven nodig om je naar een groter bewustzijn te brengen. Met meer bewustzijn komt grotere bekwaamheid. Dit komt alles van Kennis. Hier wordt jou gevraagd om de belangrijke lessen in onderscheidingsvermogen, discretie, communicatie en affiniteit te volgen, te beantwoorden en te leren. Deze lessen zijn inherent aan de voorbereiding zelf. Vanaf de eerste tot de laatste stap zal je deze zaken leren en het leven zal jouw laboratorium zijn.

Begrijp dat deze voorbereiding niet slechts voor jou is. Zij is er om het mogelijk te maken voor jou om jouw geschenken te kunnen geven, zodat je jouw hulp in de wereld af kunt ronden en terug kan gaan naar je Spirituele Familie. Hier keer je terug met jou geschenken gegeven, met alles bijgedragen, zonder iets onvoltooid te laten. Dit vertegenwoordigd ware vervulling. Hoe weinig in de wereld kunnen dit thuisbrengen en het voor zichzelf opeisen Om je doel echt te begrijpen moet je begrijpen wat God is, wat de wereld is, wat levenskracht is en wat Kennis is.

Aan het begin van de voorbereiding staat een proces van ongedaan maken. Zoveel van wat je geloofd, zoveel van wat je bewonderd, zoveel van wat je niet kunt tolereren, zoveel van dat waar je je aan stoort moet weggenomen worden zodat je de mogelijkheid kunt krijgen om een nieuwe en directe ervaring te hebben. Dit is geen proces waarin je toevoegt aan je vroegere manier van denken en concluderen. Kom daarom niet om bevestiging te zoeken. Kom daarentegen om onderricht te zoeken. Onderricht is aan de basis ontworpen om je naar nieuw terrein te leiden, om je verder te brengen dan je eerdere grenzen en veronderstellingen en nieuwe ideeën en ervaringen te bij jou te introduceren. Dit is de ware basis van onderricht en dit bedoelen wij als we zeggen dat je je eerst voor moet bereiden.

Zonder voorbereiding zal je niets bereiken. Dit is duidelijk op veel andere gebieden van je wereldlijk bestaan en het is op dit gebied even waar. Veel mensen zoeken, of beweren dat ze meer Wijsheid, groter begripsvermogen en betere relaties zoeken, maar slecht weinigen bereiden zich erop voor. Iets in jou moet jou motiveren om je voor te bereiden en moet je aanzetten tot voorbereiden ondanks jouw zorgen en jouw ongerustheid en ondanks je voorkeuren, je twijfels en je angsten. Vertrouw hierop. Dit komt van Kennis. Kennis zal je naar Kennis brengen. Jouw doelstellingen, jouw ambities, jouw aspiraties, jouw fantasieën en jouw dromen kunnen alleen maar in de weg staan van dit grote thuiskomen.

Als je tot het inzicht komt dat jouw doel niet voor jou alleen is, zal je je realiseren dat je jezelf niet toe moet staan om beheerst of in jezelf verdiept te worden. De grote bevrijding is inderdaad een bevrijding van dit in jezelf verdiept zijn, dat jou teruggeeft aan het leven met een open geest en met al jouw vaardigheden volledig geactiveerd. Degenen die beheerst zijn kunnen niet verder kijken dan hun eigen gemoedstoestanden, gevoelens, gedachten, emoties, veranderende opvattingen, starre overtuigingen enzovoort. Wat kunnen zij buiten hun eigen verwarring en hun eigen afzondering meebrengen voor de wereld? Je eerste vrijheid is vrij zijn van je eigen geest. Dit betekend vrij zijn van jouw verleden, dat op dit moment jouw geest representeert. Dit is jouw persoonlijke geest; het is niet de Grotere Geest van Kennis. Dit is de geest die door de wereld geconditioneerd is. Dit is de geest die je nu op een nieuwe manier moet gebruiken

Kennis geeft jou een verlichting van de gevangenis van jouw eigen gedachten en opvattingen en van de begrenzingen van jouw eigen emoties en overtuigingen. Zij doet dit zonder jouw geest te vernietigen; zij doet dit zonder jouw op enigerlei wijze kwaad te doen. Zij geeft jou een nieuwe ervaring, een ervaring in het heden zonder associaties uit het verleden. Het hebben van deze ervaring maakt deel uit van jouw voorbereiding. Hierbij moet je bereid zijn om verder te gaan dan jouw ideeën. Hierbij moet je bereid zijn om te leven zonder conclusies en zonder starre ideeën over wat de wereld is, over wat jij bent en over wat waarheid is.

Dit is voor velen erg moeilijk. Waarschijnlijk voel je je behoorlijk onzeker als je deze toestand van niet weten binnen gaat, maar in werkelijkheid betekend dit helderheid over jezelf verschaffen. Dit betekend zonder oplossingen leven, maar met een open en onderzoekende geest. Dit is geen passieve benadering. Zij is in hoge mate actief, omdat je hierbij erg aandachtig, erg gericht en bereid om te handelen moet zijn.

Vaak, als mensen over doel praten, hebben ze het over het eindresultaat in plaats van het proces om dat resultaat te bereiken. Dit is natuurlijk tamelijk nietszeggend en heeft geen blijvende waarde. Mensen maken aanspraak op wat zij geloven wat ze nu zijn of zullen worden, en ze beschouwen dit als een definitie en een verklaring van hun doel.

Misleid jezelf niet met deze fantasieën. Degenen die zullen slagen zijn degenen die zich richten op hun voorbereiding en toe zullen staand dat de loop van hun leven zich ontvouwt zonder de resultaten te bepalen en zonder te bepalen hoe het er uit zal zien, hoe het zal zijn enzovoorts. Hierbij moet je een groot en groeiend geloof in jezelf, in het nut van de mensen die jouw assisteren, in de Ongezienen die jouw begeleiden en jou helpen en in de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf ontwikkelen. Zonder dit vertrouwen kan je niet beginnen en zal je niet in staat zijn om verder te gaan. Maar aangezien dit allemaal een levende werkelijkheid voor jou is, kan jij verder gaan en moet je verder gaan. Maar je moet jou behoefte aan aanmatiging en zelfbevestiging achter je laten.

Je betreed nieuw territorium. Je weet niet wat het betekend. Je weet niet hoe het er uit zal zien. Je weet niet wat er nu gaat gebeuren. Dit is open staan voor het leven. Dit is aanwezig zijn voor het leven. Dit is zonder veronderstellingen zijn. Hierbij kan je geest zich werkelijk integreren in het heden en aan de gevangenis van haar associaties uit het verleden ontsnappen.

Wij moedigen jou ten zeerste aan om te beginnen met de voorbereiding in de Weg van Kennis. Om Wijsheid en Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren moedigen wij jou ten zeerste aan om te beginnen met De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap, die een specifieke voorbereiding is voor degenen wiens doel berust in het begrijpen van de grotere context van het leven en de grotere beweging van de wereld. Je zult weten of dit voor jou bedoeld is. Kennis zal jou voorbereiding initiëren en zal in tijden van twijfel en in tijden van vals vertrouwen als je geloofd dat je iets bereikt hebt, jou voorbereiding opnieuw bevestigen.

Doel is een proces; het is geen definitie. Het is geen bevestiging. Het is geen manier om jezelf op je gemak te stellen. Het is iets dat jou te wachten staat. Het is een belangrijke reis. Het is een deur die op dit moment voor jou open staat, een deur waar je doorheen kan stappen. Het is een reis waarop je niet alleen jezelf leid, maar in plaats daarvan deel wordt van een grotere opleiding die overal in het universum bestaat. De Schepper is overal aan het werk, de afgescheidenen terugroepend via Kennis. Dit is het doel van de Schepper. Jouw doel is om dat te geven waarvoor je ontworpen bent om te geven, in overeenstemming met jouw natuur en jouw ware ambities. Hiermee wordt jouw leven vervuld omdat alles wat je gedaan hebt nu een groter doel kan dienen.

Deze reis vereis een fenomenale oprechtheid naar jezelf toe. Dit moet geleerd worden. Het is niet iets dat je op dit moment bezit. Nederigheid, eerlijkheid, openheid, onderscheidingsvermogen, terughoudendheid, discretie, verdraagzaamheid en mededogen – dit zijn kwaliteiten die voortvloeien uit voorbereiding en vordering in de Weg van Kennis -. Inspiratie en ware bekwaamheid in het leven worden door deze zaken bepaald.

Dit is doel. Doel is de deur binnengaan die een grotere reis in het leven begint en op deze reis te blijven in tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed. Dit is doel. Voorbijgaand aan alle prachtige definities en glorieuze spirituele beelden. Dit is stof voor fantasieën voor mensen die de weg niet kunnen gaan, die niet de reis bergopwaarts kunnen maken, die beneden zullen blijven, pratend over de hoogte en haar pracht, maar die echt geen manier weten om haar realiteit te kennen.

Jouw doel is hetzelfde als dat van iedereen. Jouw roeping is echter specifiek. Zij bestaat uit een specifieke reeks taken met specifieke mensen en in specifieke relaties tot bepaalde doeleinden. Dit is roeping. Maar om een roeping echt te laten zijn, onvervalst te laten zijn en vruchten af te laten werpen in het leven, moet zij in de grond haar fundament hebben in het groter doel dat je met iedereen deelt.

Hoe weet je dat je bezig bent met ware voorbereiding? Omdat je jezelf overgeeft aan iets dat je niet kunt controleren en niet kunt begrijpen, maar dat je in toenemende mate voordelig blijkt te zijn als je voortschrijdt. Dit is zeer tastbaar, want veel van jouw voorbereiding is erg tastbaar. Het is geen blind ronddolen, speculeren en grootse ideeën hebben. In plaats daarvan is het het aangaan van een ontwikkelingsproces dat door jouw Schepper en door jouw Spirituele Familie verzorgd is, om jou in dit leven in te wijden in de grotere roeping en het groter doel waarvoor je gekomen bent. Alleen door deze ontdekking zal jouw leven volledig gerechtvaardigd en volledig verwezenlijkt worden. Hierbij zal je een groter bereik van verwantschap en begripsvermogen binnengaan, waardoor jij een persoon van ongelofelijke waarde voor de wereld wordt.

De wereld is een hongerige en eenzame plaats. Ze zit vol met fantasie en dwaasheid. Haar lijden is diepgaand. Haar verwarring is groot. Haar geweld is weerzinwekkend. Haar mogelijkheden zijn groot. Wie anders dan diegenen die zich realiseren dat ze van voorbij de wereld gekomen zijn om iets te geven, kunnen deze zaken zien? Zij realiseren zich dit omdat het iets is dat ze kunnen voelen. Het is geen emotie; het is iets dat ze voelen. Zij voelen dat ze hier voor een bepaalde reden naartoe gekomen zijn. Het is iets dat ze nu nog niet kunnen definiëren, maar ze kunnen het ook niet laten verdwijnen. Iets groters roept hen. Dit is doel. Uiteindelijk, als ze hierop reageren, zullen ze met hun voorbereiding beginnen. Dit is doel. Als ze hun voorbereiding blijven volgen en vordering ermee maken, zonder te proberen haar te wijzigen of te veranderen, zullen ze groter inzicht en begrip beginnen te krijgen. Dit is doel. Als ze doorgaan en niet ten prooi vallen aan een verkeerd inschatten van hun vorderingen, dan zal Kennis langzaam in hen tot ontwikkeling komen en hun perceptie en begrip van zaken zal veranderen. Hun bewustzijn van het mysterie van het leven zal meer en meer diepgang krijgen en hun bekwaamheden – in hun relaties, in hun loopbaan en in hun activiteiten – zullen toenemen. Dit is doel. Op een bepaald punt zullen ze zich geven aan iets in dienstbaarheid aan de wereld, waarbij andere mensen betrokken zijn, in de ene hoedanigheid of de ander in overeenstemming met hun natuur en hun ontwerp. Het zal natuurlijk zijn voor hun om zich op deze manier te geven, zoals het onnatuurlijk voor hen zou zijn om het af te wijzen. Dit is doel.

Aangezien we dit voorbereidingsproces op een zeer algemene manier beschrijven, moet je niet denken dat je haar einde nadert. Beweer niet dat je ergens in het proces zit, want hoe kan je dit weten? Je kunt jezelf niet uit het leven trekken en je leven onderzoeken. Op dit moment heb je dit overzicht nog niet. Accepteer dat het een lange reis is. Zij is fantastisch. Zij is van tijd tot tijd moeilijk. Maar zij zal je op alle gebied verbeteren. Zij spoelt alles weg wat niet essentieel in jou is en onthult dat wat permanent en betekenisvol is. Jouw ware doel en roeping zal duidelijk worden als alles wat hen verschuilt en verbergt weggevallen is en wat echt is overblijft, en verwelkomt en omarmd wordt.

Jouw belangrijke belemmering hierbij is jouw angst voor war echt is en jouw verlangen naar fantasie. De werkelijkheid is niet wrang; zij is verlossend. Zij is niet wreed; zij geeft nieuwe kracht. Zij is niet verpletterend; zij is genezend. Dit is een realiteit van een grotere aard dan jouw ogen waarnemen en dan jouw handen aan kunnen raken. Dit is een realiteit die jouw niet alleen met het leven in de wereld zal verbinden maar ook met het leven in de Grotere gemeenschap. Dit zal je voorbereiden op de ontmoetingen met hen uit de Grotere Gemeenschap. Deze ontmoetingen zullen voor jou en voor jouw kinderen in omvang en belangrijkheid toenemen. Hoe weinig mensen zullen hierop voorbereid zijn, maar deze weinigen moeten voorbereid zijn, want dat is hun doel.

Je hoeft geen affiniteit met de Grotere Gemeenschap te voelen of er in te geloven om te gaan begrijpen dat jouw doel hieraan gerelateerd is. Ieders doel is hieraan gerelateerd, direct of indirect, omdat dit de wereld is die je bent komen dienen. Dit is de tijd dat jij hier bent en dit is de conditie en het evolutiestadium waar de wereld op dit moment in verkeerd. Alhoewel jouw specifieke roeping misschien weinig met de Grotere Gemeenschap te maken lijkt te hebben, help je de wereld met haar opkomst in de Grotere Gemeenschap. Jij cultiveert goedheid, Wijsheid en de realiteit van Kennis in de wereld door middel van jouw eigen demonstratie. Dit is jouw doel.

Kom dan zonder definitie. Kom dan zonder de behoefte tot zelfbevestiging. Kom naar de open deur naar Kennis. Zij wacht op dit moment op jou.