Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 september 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst

Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.

In de Grotere Gemeenschap is Kennis de essentie en de substantie van alle religieuze ervaring. Zij overstijgt de expressie van deze ervaring in termen van theologie, toegewijd ritueel en spirituele gebruiken, die van de ene wereld tot de andere wereld aanzienlijk variëren. De essentie van spiritualiteit echter – de motiverende factor in religie, de echte roep van religieuze ervaring – is Kennis.

Kennis representeert je verbintenis en je intrinsieke relatie met al het leven. Kennis heeft echter een specifieke missie voor jou in dit leven – een missie waarvan je aangemoedigd wordt om haar te ontdekken, te accepteren, te integreren en te volbrengen. Met andere woorden, Kennis is niet alles in jou; Kennis is je verbinding met alles. Kennis is intelligent; zij is hier voor een doel. Kennis is dat deel van je geest dat spiritueel en permanent is. Zij is dat deel van je geest dat weet wie je bent en waarom je hier gekomen bent, wie je moet bereiken en wat je tot stand moet brengen.

Kennis is in jou op dit moment, maar je kunt er geen vinger op leggen. Zij is er niet voor jou om te verwerven en te gebruiken. Je hebt eerder een mogelijkheid om opnieuw in relatie te komen met Kennis. Hierbij herenigen jouw persoonlijke geest, de geest die geconditioneerd is door jouw wereld, en jouw Onpersoonlijke Geest, de geest die je meegebracht hebt van voorbij de wereld, zich in een zinvolle relatie, gebaseerd op een doel in de wereld en op een relatie met de wereld en met mensen die dit doel ondersteunen.

Al deze definities zijn waardevol, maar om hun waarde te ervaren moet je diep over ze nadenken. Als je zegt, “Nou, die definitie spreekt me aan”, of “ik hou niet van deze definitie”, of “Dit klinkt goed”, of “Dit klinkt niet goed”, probeer je alleen maar te relateren aan je vroegere oordelen, evaluaties en ervaringen terwijl je iets ontmoet dat nieuw en revolutioneer is. Als je dat doet, zal je de betekenis van wat wij hier presenteren, niet begrijpen. Je zult alleen maar jou vroegere overtuigingen, ideeën en evaluaties toepassen en er zal geen nieuw leren plaatsvinden. Zich uitstrekkend voorbij jou eigen ideeën en veronderstellingen en uitreikend naar iets dat groter is, dat ze te boven gaat, is een daad van moed, integriteit en toewijding aan je persoonlijke ontwikkeling en aan ware contributie in het leven. Dit is de weg naar Kennis.

Kennis is bij jou. Zij is in jou, maar je kunt er niet naar rijken en haar grijpen, vastpakken en haar voor jezelf gebruiken. Beter gezegd, representeert zij de belofte in jezelf dat je een grotere identiteit en een groter doel in de wereld hebt. Zij representeert de belofte dat in de wereld belangrijkere relaties zijn die je kunt vinden en ontwikkelen met het juiste begrip en het besef van een onderliggend levensdoel dat specifiek het jouwe is om te vervullen. Hierbij moet jouw omschrijving van jouw doel ongedefinieerd blijven, want in werkelijkheid is het iets dat heel langzaam op haar plaats valt. Je kunt haar niet eenvoudigweg identificeren en zeggen; “Dit is het. Dit is waarom ik hier ben. Dit is wat ik ga doen.” Veel mensen doen dat, maar dat is roekeloos. Het geeft alleen maar blijk van hun ongeduld en hun ambitie. De ware ontdekking van Kennis en doel is heel iets anders.

Het is zeer belangrijk om in de wereld een praktische definitie van Kennis te geven, want Kennis moet tot handelen leiden. Heet waarde als een idee of een ideaal is erg beperkt. Als een motiverende kracht die jou leid, de weg wijst, en je zelfs bij tijd en wijle aanzet om bepaalde dingen te doen die jou persoonlijke belangen overstijgen, is de definitie van Kennis betekenisvol. Dit is de ervaring van Kennis.

Misschien heb je moeite met het woord God en met een ander soort woorden die in de religieuze tradities waar je vertrouwd mee bent of sinds je kindertijd bent opgegroeid, zijn ingeplant. Echter, Kennis is de absolute kern van jou spiritualiteit. Je herenigd met God via Kennis. Je herenigd met jezelf via Kennis. Je herenigd met anderen via Kennis. Kennis is het medium.

Daarom hebben we verschillende definities, en zij lijken allemaal wat apart. Waarom is dat? Omdat Kennis zo groot is en zoveel facetten heeft. Kennis bevind zich in het absolute centrum van intelligent leven, hier in deze wereld en door de hele Grotere Gemeenschap. Je kunt haar niet eenvoudig definiëren met een aspect. Kennis is de Grote Aanwezigheid die achter al de manifestaties van het leven zit. Je ziet haar hier en dan zie je haar daar. Hier ziet zij anders uit dan daar. Vervolgens ervaar je haar opnieuw, en iets nieuws komt met haar mee. Kennis is het grotere deel van jouw zichtbare leven. Zij vertaald de Wil van het universum naar jouw alledaagse wereldlijke ervaring. Naarmate je meer in staat bent in de nabijheid van Kennis te komen, om aandacht te schenken aan Kennis en jezelf open te stellen voor Kennis, kan haar vertaling met toenemende frequentie en diepte, aan jou gegeven worden.

Je zult Kennis in jou hart verwelkomen, want je zult haar kennen en zij zal in jou resoneren. Zij zal in een deel van jouw resoneren dat jij zelden ervaart. Zij zal helemaal tot in de kern van je wezen resoneren. Zelfs als je verstand ertegen protesteert, zelfs als je angsten opgewekt zijn, en zelfs als je verward en boos bent of weerstand bied zal het voor jou waar zijn, omdat het waar is. Dit is communicatie; dit is zijn; Dit is doel; dit is identiteit die alle wereldlijke gedachten, veronderstellingen, culturele identificaties en politieke associaties overstijgt – zelfs je persoonlijke wil. Dit is Kennis.

Om de realiteit van Kennis beginnen te begrijpen moeten we kijken naar het bewijs van Kennis. Dit bewijs kan in jou ervaring gevonden worden. Het is de ervaring van aangezet worden om iets te doen, of aangezet worden om iets niet te doen. Het is de ervaring van irrationele terughoudendheid. Het is de ervaring van iets voorzien en iets weten en het dan zien gebeuren. Het is de ervaring om bewogen te worden om ergens heen te gaan, iets te doen, met iemand om te gaan, of niet met iemand om te gaan. Dit vertegenwoordigd de diepere stroming van je leven. Het is niet iets dat aangezet wordt door je ideeën, emoties of gevoelens. Het is iets diep van binnen dat jou aan de basis beweegt. Dit is het bewijs van Kennis.

Als individuen diep bewogen worden om iets te doen dat hun op een andere koers in hun leven brengt en in een andere richting dan waar zij van plan waren daarvoor te gaan – dan is dit bewijs voor Kennis. Als individuen voelen dat iets verkeerd gaat en handelen om een gevaarlijke situatie te vermijden – dan is dit bewijs voor Kennis. Als individuen zich op een diepgaande manier aan anderen aanbieden, hiermee de kloof tussen hun verschillende persoonlijkheden met zo’n schok overbruggend, dat ze beiden veranderd worden – dan is dit bewijs voor Kennis. De ervaring van verwantschap met het leven en verwantschap met iemand anders, de ervaring van een diepere motivatie in het leven om een grotere inspanning te leveren of om een doel te bereiken dat volbracht moet worden, hoe ongedefinieerd op het moment dan ook – dit zijn bewijzen voor Kennis.

Nu zou je kunnen zeggen: “Nou, u praat over intuïtie.” Neen, wij spreken niet over intuïtie. Intuïtie is een uitdrukking van Kennis aan de buitenzijde, zoals sneeuwvlagen voor de storm. Kennis is zoveel groter dan intuïtie. Sommige mensen denken dat intuïtie deel uitmaakt van hun persoonlijk overlevingsmechanisme. Zij realiseren zich niet dat Kennis de Grotere Bron binnenin hun is. Kennis is zoveel groter dan de kleine expressies die wij intuïtie noemen dat je ze niet met elkaar moet verwarren. Kennis leeft; zij is intelligent; zij denkt op dit moment. Het is niet een simpele reflex die in je geest of lichaam zit.

Je leeft een leven op twee niveaus. Je leeft het leven op het niveau waarop je denkt, en je leeft het leven op het niveau waarop je weet. Het doel van ware religie in al haar verschijningsvormen is om je op het niveau van leven te brengen waarop je weet. Dit herenigd je met je Schepper en met je grotere doel waarvoor in de wereld bent. Dit brengt je terug naar Kennis, want God kan alleen gekend worden. Je doel kan alleen gekend worden. De ware relaties in het leven kunnen alleen gekend worden. Je ware impulsen kunnen alleen gekend worden. Je ideeën hierover zijn secondair en zoals vaak het geval is, kunnen ze het herkennen van Kennis alleen maar belemmeren. Je kunt al dit soort zaken geloven. Geloof moet echter echte ervaring als basis hebben, anders ontaard ze in zelfbedrog.

Op dit moment leeft Kennis in jou. Jij leeft binnen jou gedachten en ideeën, binnen jou sensaties en jou perceptie van de wereld om jou heen. Je word geregeerd door krachten, zowel fysiek als mentaal, die je niet kunt verklaren, maar dit gebeurt alleen aan het oppervlak van je leven. Dieper naar beneden bevinden zich de echte stromingen die je leven bewegen, de stromingen van Kennis. Kennis brengt jou langzaam in positie, zodat je die zaken kunt ontdekken en leren die jou in staat stellen de volgende stap in je leven te zetten. Kennis beweegt jou naar realisatie, naar inzicht en naar bepaalde individuen die voorbestemd zijn om jou te ontmoeten en bij je te zijn, als je ze kunt vinden en als zij jou kunnen vinden.

Omdat iets voorbestemd is, betekend dat niet dat het zal gebeuren. Het is erg belangrijk om dit te begrijpen. Jij kunt jou mogelijkheid om je doel te ontdekken en die mensen te ontdekken die zinvol voor jou doel zijn, mislopen en zij kunnen hierin eveneens falen. In werkelijkheid gebeurt dit voortdurend. Je kunt jezelf troosten en denken: “Een andere mogelijkheid ligt direct om de hoek.” Maar dit is niet het geval. Als je jou leven vanuit een groter perspectief kon zien, dan zou je zien hoe belangrijk die paar kansen zijn en waarom ze niet zo vaak voorkomen.

Kennis beweegt jou naar een bestemming en een vervulling in het leven, ondanks al je persoonlijke doelstellingen, wensen, angsten, ambities, associaties en activiteiten. Denk nooit dat al die zaken die je wilt afkomstig zijn van Kennis. Denk nooit dat al de zaken die je verlangt te hebben, te doen of te zijn van Kennis afkomstig zijn. Hierin moet je erg eerlijk, rechtuit en open met jezelf worden. Je moet toegewijd worden aan de waarheid meer dan elk ander voordeel. Dit is een noodzaak zelfs om te beginnen met het terugvorderen van Kennis. Je moet de grotere behoefte en de belangrijke impuls die jou verder bewegen dan je eigen definities, honoreren. Hierdoor begint jou reis van de Weg van Kennis. Hierdoor start je.

Kennis bied jou geen rijkdom, roem, liefde of plezier. Zij bied jou iets zoveel belangrijker en zoveel waardevoller, dat indien correct gezien en werkelijk gezien, je doet begrijpen dat het niet te vergelijken is met andere zaken die aandacht, ideeën en activiteiten van mensen domineren.

Kennis is religie in het universum. Zij maakt deel uit van jou spirituele ervaring die vertaalbaar is tussen jou en anderen, tussen culturen in deze wereld en eveneens tussen werelden. Zij vertegenwoordigd een vertaalbare en universele spiritualiteit – een universele monier van communicatie, herkenning en associatie. Iemand anders die misschien niet jouw biologie, jouw leefmilieu, jouw temperament, jouw waarden, jouw sociale conditionering, jouw aspiraties, jouw zorgen of jouw technologische mogelijkheden deelt, kan bereikt worden en kan jou bereiken via dit groter medium van het leven, Kennis genaamd.

Iets dat zo ontwijkend, zo ongewoon of zo kortstondig lijkt, is in werkelijkheid de absolute essentie van het leven. En op dezelfde manier zijn de zaken die zo voornaam, zo krachtig, zo overweldigend, zo prachtig en zo dominerend lijken, de erg geringe zaken van het leven. Deze herkenning representeert een grote ommekeer in denken en een grote doorbraak in begrijpen.

Kennis is een essentiële kracht als we spreken van de Grotere Gemeenschap omdat Kennis het enige deel van je Geest is dat niet beïnvloed, gecorrumpeerd of beheerst kan worden. Jouw persoonlijke geest kan beïnvloed, gecorrumpeerd en beheerst en is beïnvloed, gecorrumpeerd en beheerst – door jullie media, jullie regering, jullie primaire relaties enzovoort. Kennis in jou is echter onkreukbaar. Je kunt haar verkeerd toepassen en verkeerd interpreteren, maar je kunt haar niet corrumperen. Ze is Goddelijk. Zij is buiten jou bereik. De wereld kan haar niet corrumperen, omdat ze buiten het bereik van de wereld is. Daarom is zij de bron van jou vrijheid in het leven. Daarom is zij de bron van jou ware integriteit in het leven. En daarom kan zij jou missie uitvoeren zonder dat jou missie vervormd of vernietigd wordt. Misschien probeer je jou missie te vervormen of te vernietigen, maar op het niveau van Kennis is zij nog steeds intact.

Als wij zeggen dat jij Kennis niet beet kunt pakken en haar gebruiken, bedoelen wij dat je haar niet kunt bederven en dat je haar niet kunt schenden. Als je het probeert, zal je een groot ongemak voelen. Je zult je enorm slecht op je gemak voelen met jezelf. Dit ongemak is iets dat diepgaand is binnen de menselijke ervaringswereld. Zelfs zonder te weten wat Kennis is of waar zij leeft of hoe zij functioneert of wat zij weet, altijd als je iets doet dat tegen de richting van Kennis ingaat, zal je dit ongemak deze disassociatie van jezelf voelen. Je zult je slecht op je gemak voelen. Je zult dit niet voelen omdat Kennis jou op enigerlei wijze straft, maar omdat je ergens tegenin gaat dat bekend is in jezelf. Dit produceert een zeer diepgaand en doordringend ongemak. Geen enkele dosis therapie, plezier, ontvluchten of in beslag genomen zijn kan je van dit ongemak bevrijden. Je moet je leven in harmony met Kennis binnenin jou brengen. Dit kan je ervaren en jou ervaring zal het bewijs zijn dat jij in dit opzicht ofwel slaagt of verzaakt.

Het ongemak dat het resultaat is van dit afwijken van Kennis is zeer diep en grondig. Het is niet iets aan het oppervlak van je geest. Veel mensen hebben zich zozeer geschikt in hun activiteiten, hun waarden en hun bezigheden dat ze zich aangepast hebben aan dit ongemak. Dit ongemak representeert hoe ze zich voelen en hoe ze leven. Dit ongemak is verantwoordelijk voor al de wanhopige pogingen tot vluchten, verslaving, vermijding, zelfbedrog en andere vormen van oneerlijkheid die hier zo duidelijk zijn.

Onder dit alles echter, zit Kennis. Je zou het Ziel kunnen noemen. Je zou het Spirituele Geest kunnen noemen; maar zij zal jou definities te boven gaan, hoe je haar ook noemt. De weg naar Kennis is de weg naar goddelijkheid en naar de realisatie van jou groter doel en betekenis in het leven. In de Grotere Gemeenschap heeft dit zelfs een nog grotere betekenis. Hier zal Kennis jou in staat stellen om jou ideeën, jou gebruiken, jou veronderstellingen en de ideeën, gebruiken en veronderstellingen van jou eigen wereld te overstijgen, teneinde het voor jou mogelijk te maken iets te verwerven dat completer, universeler en meer vertaalbaar is. Binnen de context van de Grotere Gemeenschap moet je je richten op iets dat fundamenteel is, dat je deelt met alle andere vormen van intelligent leven. Dit bestaat op alle niveaus van Kennis, niet op het niveau van verstand, persoonlijkheid, cultuur en gebruik.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap representeert religie in de Grotere Gemeenschap. Daarom representeert zij overal in de wereld een grotere context voor religieuze ervaring en expressie . Als je religie wegneemt, hou je spiritualiteit over, want religie is alles wat bovenop spiritualiteit is gebouwd in een poging om haar heilig te maken, haar opnieuw te scheppen, haar te bekrachtigen en haar bevorderen in jou ervaring te verzekeren. Kennis is de bron van jou spiritualiteit, en zij is in jou geplaatst. Het is een geschenk, en wij introduceren haar opnieuw bij jou. Misschien lijkt het nieuw voor jou, maar zij is al die tijd al bij jou.

Om Kennis te waarderen en haar realiteit te accepteren en naar haar toe te bewegen, moet je een bepaalde mijlpaal in het leven hebben bereikt. Hierbij moet de wereld jou genoeg teleurstellen waardoor jij je af gaat vragen of zij jou überhaupt tevreden kan stellen. Hierbij bereik je een mijlpaal in jou eigen leven en op je eigen manier waarin je te weten komt dat er iets groters in jou leven op jou wacht, dat jou roept, dat jou geschonken is en dat met jou verblijft. En je weet dat wat je ook doet in het leven om plezier, rijkdom, roem, bezit, erkenning of iets anders te verwerven, niet vergeleken kan worden met het opnieuw ervaren van dit dieper en grondig gevoel van zelf en doel in het leven. Iedereen beweegt naar deze mijlpaal, de aanvangsdrempel waar Kennis herkent wordt.

Veel mensen denken dat ze erg intuïtief zijn en dat ze altijd intuïtief zijn geweest. Dit betekend echter niet dat ze de mijlpaal bereikt hebben waar Kennis echt belangrijk en hun tijd en moeite waardig wordt. Veel mensen denken dat intuïtie iets is dat hun al gaande voedt, alsof zij deel uitmaken van een spiritueel welvaartssysteem waaruit je al doende put. Dit is erg pathetisch. Je zult met deze benadering nooit de bron van je zin of inspiratie vinden en je zult nooit verantwoording nemen voor wat jij zelf moet leren en doen om de Weg van Kennis te gaan en de Stappen naar Kennis te nemen.

Kennis is gerelateerd aan jou mogelijkheid te weten. Wij noemen haar ook de Wetende Geest. Het probleem echter bij haar presentatie als een Wetende Geest is dat veel mensen denken dat ze een Wetende Geest hebben waaruit ze op elk moment kunnen putten. Dit is niet het geval. Kennis bereikt jou. Wat jij kunt doen is jezelf voorbereiden op Kennis, door te leren om stil en ontvankelijk te worden, door te leren om je oordeel op te schorten en je voorkeuren, verplichtingen, jou ideeën en jou veronderstellingen lang genoeg opzij te zetten zodat iets groters aan jou bekend gemaakt kan worden. Je bereid jezelf voor op Kennis. Je kunt er geen beslag op leggen, haar grijpen en voor jezelf gebruiken. Dit is voor je eigen bestwil. Iets groots leeft in jou. Zij is niet voor jou alleen om te hebben en te bezitten. Zij is iets dat je met alle leven deelt. Of je een religieuze opvoeding hebt gehad of niet, ongeacht met welk geloof je werd geboren, Kennis leeft in jou.

Als Kennis expressie in jou leven kan vinden, dan kan een grotere waarde, een grotere betekenis en een groter doel via jou ervaring gedemonstreerd worden. De impact hiervan op anderen zal diepgaand en leven veranderend zijn. De expressie van Kennis kan andermans leven voor altijd veranderen. Niets wat je voor anderen kan doen, zelfs hun voeden als ze honger hebben, kan de vergelijking doorstaan met dit geschenk. Jijzelf geeft het echter niet. Jij staat toe dat zij via jou uitgedrukt kan worden en het geschenk word vervolgens aan iemand anders gegeven.

Kennis is in de Grotere Gemeenschap even zeldzaam en waardevol als zij in de wereld is. En daar is natuurlijk evenveel misleiding over wie haar heeft en wat zij is, als in deze wereld. Kennis is het meest waardevolle en kostbare geschenk en vermogen dat je bezit. Zij zal jou in staat stellen anderen te herkennen en te onderscheiden. Zij zal jou in staat stellen te zien wat anderen niet kunnen zien, te weten wat anderen niet kunnen weten, te zeggen wat anderen niet kunnen zeggen en te voelen wat anderen niet kunnen voelen. Kennis brengt jou naar de frontlinie van het leven – jou leven en het leven overal om je heen. Zij hersteld je lichaam en hernieuwd je geest en brengt al die uiteenlopende gevoelens en motieven in jou in harmonie en tot een uitgebalanceerde benadering van het leven. Niets buiten Kennis kan jou integreren. Geen idee, geen ideaal, geen methode, geen leraar en geen macht kan dit doen behalve Kennis.

Het bewijs van Kennis kan gevonden worden als je ernaar zoekt. Onder alle andere manifestaties van het leven zal je het bewijs van Kennis vinden als je ernaar zoekt. Kennis demonstreert zichzelf niet; zij maakt geen show, zij is echter altijd aanwezig. Je kunt haar vinden als je kijkt, maar je moet kijken en je moet met open ogen kijken – niet met hebzuchtige ogen of egoïstische ogen, niet met ogen die zelfbevestiging of zelfverheerlijking zoeken. Inderdaad, als je haar zoekt, zal je waarschijnlijk jouw spirituele ideeën en veronderstellingen op moeten geven omdat Kennis zich daarachter bevind.

Denk nooit dat je volledig weet wat Kennis is en wat zij zal doen. Dit doen is je geest afsluiten voor Kennis. Kennis is een deelnemen van moment naar moment. Zij is een opening in jezelf gebaseerd op een diepere behoefte en een groter vertrouwen. Eis Kennis voor jezelf op en je zult haar verliezen. Open jezelf voor Kennis en ze zal naar je terugkeren.

Met Kennis zal je de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld begrijpen. Je zult op dit punt inzicht hebben. Met Kennis zal je in staat zijn de uitkomst van een relatie te zien voordat ze zelfs maar begonnen is. Met Kennis zal je in staat zijn de bestemming in bepaalde zaken en bepaalde activiteiten te zien. Kennis zal je hier naartoe leiden en je verhinderen daarnaartoe te gaan. Kennis zal je koppelen met deze persoon maar niet met die persoon, alles zonder oordeel en veroordeling. Wat kan natuurlijker voor jou zijn, voor jou ervaring en voor de absolute kern van je wezen dan het ervaren van Kennis zelf? Zij is zo fundamenteel dat de meeste mensen heer volledig mislopen. Zij is als een geluid dat altijd klinkt, maar mensen kunnen het niet horen omdat ze alleen maar voor andere zaken openstaan.

Om naar Kennis toe te komen moet je je voorbereiden op Kennis. Dit kan je niet alleen doen. Om Kennis op het niveau van de Grotere Gemeenschap te leren, moet je de Weg naar Kennis van de Grotere Gemeenschap leren. Je kunt dit jezelf niet leren door boeken te lezen of door verschillende oefeningen of ideeën van verschillende tradities te volgen. Formuleer je eigen benadering en je zult precies daar blijven waar je bent. Kies een weg die je niet zelf bedacht hebt en je zult ergens naartoe gaan waar je nooit eerder bent geweest en je zult iets vinden dat je nooit eerder gevonden hebt. Sta Kennis toe je vooruit te helpen, niet je voorkeuren, ideeën of idealen.

Dit vertegenwoordigd ware spirituele ontwikkeling in de wereld. Het is deze ontwikkeling die jou ras vooruit brengt, die alle rassen vooruit brengt en die Kennis in de wereld en door heel de Grotere Gemeenschap in leven houdt. Dit is het doel van de Schepper – om Kennis in het universum levend te houden. Tot het uiterste dat dit mogelijk is, hebben alle wezens overal de mogelijkheid tot ontwikkeling richting hereniging in volledige harmony met het leven zelf.