Wat is Kennis?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 september 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.In de Grotere Gemeenschap is Kennis de essentie en de substantie van alle religieuze ervaring. Zij overstijgt de expressie van deze ervaring in termen van theologie, toegewijd ritueel en spirituele gebruiken, die van de ene wereld tot de andere wereld aanzienlijk variëren. De essentie van spiritualiteit echter – de motiverende factor in religie, de echte roep van religieuze ervaring – is Kennis.

Kennis representeert je verbintenis en je intrinsieke relatie met al het leven. Kennis heeft echter een specifieke missie voor jou in dit leven – een missie waarvan je aangemoedigd wordt om haar te ontdekken, te accepteren, te integreren en te volbrengen. Met andere woorden, Kennis is niet alles in jou; Kennis is je verbinding met alles. Kennis is intelligent; zij is hier met een doel. Kennis is dat deel van je geest dat spiritueel en permanent is. Zij is dat deel van je geest dat weet wie je bent en waarom je hier gekomen bent, wie je moet bereiken en wat je tot stand moet brengen.

Kennis is in jou op dit moment, maar je kunt er geen vinger op leggen. Zij is er niet voor jou om te verwerven en te gebruiken. Je hebt eerder een mogelijkheid om opnieuw in relatie te komen met Kennis. Hierbij herenigen jouw persoonlijke geest, de geest die geconditioneerd is door jouw wereld, en jouw Onpersoonlijke Geest, de geest die je meegebracht hebt van voorbij de wereld, zich in een zinvolle relatie, gebaseerd op een doel in de wereld en op een relatie met de wereld en met mensen die dit doel ondersteunen.

Al deze definities zijn waardevol, maar om hun waarde te ervaren moet je ze diep overdenken. Als je zegt, “Nou, die definitie spreekt me aan”, of “ik hou niet van deze definitie”, of “Dit klinkt goed”, of “Dit klinkt niet goed”, probeer je alleen maar te relateren aan je vroegere oordelen, evaluaties en ervaringen terwijl je met iets geconfronteerd wordt dat nieuw en revolutioneer is. Als je dat doet, zal je de betekenis van wat wij hier presenteren, niet begrijpen. Je zult alleen maar jou vroegere overtuigingen, ideeën en evaluaties toepassen en er zal geen nieuw verwerven van kennis plaatsvinden. Zich uitstrekkend voorbij jou eigen ideeën en veronderstellingen en uitreikend naar iets dat groter is, dat ze te boven gaat, is een daad van moed, integriteit en toewijding aan je persoonlijke ontwikkeling en aan ware contributie in het leven. Dit is de weg naar Kennis.

Kennis is bij jou. Zij is in jou, maar je kunt er niet naar rijken en haar grijpen, vastpakken en haar voor jezelf gebruiken. Beter gezegd, representeert zij de belofte in jezelf dat je een grotere identiteit en een groter doel in de wereld hebt. Zij representeert de belofte dat in de wereld belangrijkere relaties zijn die je kunt vinden en ontwikkelen met het juiste begrip en het besef van een onderliggend levensdoel dat specifiek het jouwe is om te vervullen. Hierbij moet jouw omschrijving van jouw doel ongedefinieerd blijven, want in werkelijkheid is het iets dat heel langzaam op haar plaats valt. Je kunt haar niet eenvoudigweg identificeren en zeggen; “Dit is het. Dit is waarom ik hier ben. Dit is wat ik ga doen.” Veel mensen doen dat, maar dat is roekeloos. Het geeft alleen maar blijk van hun ongeduld en hun ambitie. De ware ontdekking van Kennis en doel is heel iets anders.

Het is zeer belangrijk om in de wereld een praktische definitie van Kennis te geven, want Kennis moet tot handelen leiden. De waarde als een idee of een ideaal is erg beperkt. Als een motiverende kracht die jou leidt, de weg wijst, en je zelfs bij tijd en wijle aanzet om bepaalde dingen te doen die jou persoonlijke belangen overstijgen, is de definitie van Kennis betekenisvol. Dit is de ervaring van Kennis.

Misschien heb je moeite met het woord God en met een ander soort woorden die zijn ingeprent in de religieuze tradities waar je vertrouwd mee bent of sinds je kindertijd mee bent opgegroeid. Echter, Kennis is de absolute kern van jouw spiritualiteit. Je herenigd met God via Kennis. Je herenigt met jezelf via Kennis. Je herenigt met anderen via Kennis. Kennis is het medium.

Daarom hebben we verschillende definities, en zij lijken allemaal wat apart. Waarom is dat? Omdat Kennis zo groot is en zoveel facetten heeft. Kennis bevindt zich in het absolute centrum van intelligent leven, hier in deze wereld en door de hele Grotere Gemeenschap. Je kunt haar niet eenvoudig definiëren met een aspect. Kennis is de Grote Aanwezigheid die achter al de manifestaties van het leven zit. Je ziet haar hier en dan zie je haar daar. Hier ziet het er anders uit dan daar. Vervolgens ervaar je haar opnieuw, en iets nieuws komt met haar mee. Kennis is het grotere deel van jouw zichtbare leven. Zij vertaalt de Wil van het universum naar jouw alledaagse wereldlijke ervaring. Naarmate je meer in staat bent in de nabijheid van Kennis te komen, om aandacht te schenken aan Kennis en jezelf open te stellen voor Kennis, kan haar vertaling met toenemende frequentie en diepte, aan jou gegeven worden.

Je zult Kennis in jouw hart verwelkomen, want je zult haar kennen en zij zal in jou resoneren. Zij zal in een deel van jou resoneren dat je zelden ervaart. Zij zal helemaal tot in de kern van je wezen resoneren. Zelfs als je verstand ertegen protesteert, zelfs als je angsten opgewekt zijn, en zelfs als je verward en boos bent of weerstand biedt zal het voor jou waar zijn, omdat het waar is. Dit is communicatie; dit is zijn; dit is doel; dit is identiteit die alle wereldlijke gedachten, veronderstellingen, culturele identificaties en politieke associaties overstijgt – zelfs je persoonlijke wil. Dit is Kennis.

Om de realiteit van Kennis beginnen te begrijpen moeten we kijken naar het bewijs van Kennis. Dit bewijs kan in jouw ervaring gevonden worden. Het is de ervaring van aangezet worden om iets te doen, of aangezet worden om iets niet te doen. Het is de ervaring van irrationele terughoudendheid. Het is de ervaring van iets voorzien en iets weten en het dan zien gebeuren. Het is de ervaring om bewogen te worden om ergens heen te gaan, iets te doen, je met iemand te verbinden, of niet. Dit vertegenwoordigd de diepere beweging van je leven. Het is niet iets dat aangezet wordt door je ideeën, emoties of gevoelens. Het is iets diep van binnen dat jou aan de basis beweegt. Dit is het bewijs van Kennis.

Als individuen diep bewogen worden om iets te doen dat hun op een andere koers in hun leven brengt en in een andere richting dan waar zij daarvoor van plan waren te gaan – dan is dit bewijs van Kennis. Als individuen voelen dat iets verkeerd gaat en handelen om een gevaarlijke situatie te vermijden – dan is dit bewijs van Kennis. Als individuen zich met anderen op een diepgaande manier verbinden, hiermee de kloof tussen hun verschillende persoonlijkheden met zoveel impact overbruggend, dat ze beiden veranderderen – dan is dit bewijs van Kennis. De ervaring van verwantschap met het leven en verwantschap met iemand anders, de ervaring van een diepere motivatie in het leven om een grotere inspanning te leveren of om een doel te bereiken dat volbracht moet worden, hoe ongedefinieerd op het moment dan ook – dit zijn bewijzen van Kennis.

Nu zou je kunnen zeggen: “Nou, u praat over intuïtie.” Neen, wij spreken niet over intuïtie. Intuïtie is een uiterlijke expressie van Kennis, zoals sneeuwvlagen voor de storm. Kennis is zoveel groter dan intuïtie. Sommige mensen denken dat intuïtie deel uitmaakt van hun persoonlijk overlevingsmechanisme. Zij realiseren zich niet dat Kennis de Grotere Bron binnenin hen is. Kennis is zoveel groter dan de geringe expressies die wij intuïtie noemen dat je ze niet met elkaar moet verwarren. Kennis is levend; ze is intelligent; ze denkt op dit moment. Het is niet een simpele reflex die zich in je geest of lichaam bevindt.

Je leeft een leven op twee niveaus. Je leeft het leven op het niveau waarop je denkt, en je leeft het leven op het niveau waarop je weet. Het doel van ware religie in al haar verschijningsvormen is om je op het niveau van leven te brengen waarop je weet. Dit herenigt je met je Schepper en met jouw grotere doel waarvoor je in de wereld bent. Dit brengt je terug naar Kennis, want God kan alleen gekend worden. Je doel kan alleen gekend worden. Jouw ware verwantschappen in het leven kunnen alleen gekend worden. Je ware impulsen kunnen alleen gekend worden. Je ideeën hierover zijn secondair en zoals vaak het geval is, kunnen ze het herkennen van Kennis alleen maar belemmeren. Je kunt al dit soort zaken geloven. Geloof moet echter echte ervaring als basis hebben, anders ontaard ze in zelfbedrog.

Op dit moment leeft Kennis in jou. Jij leeft binnen jouw gedachten en ideeën, binnen jouw sensaties en jouw perceptie van de wereld om jou heen. Je word geregeerd door krachten, zowel fysiek als mentaal, die je niet kunt verklaren, maar dit gebeurt alleen aan de oppervlakte van je leven. Dieper naar beneden bevinden zich de echte stromingen die je leven bewegen, de stromingen van Kennis. Kennis brengt jou langzaam in positie, zodat je die zaken kunt ontdekken en leren die jou in staat stellen de volgende stap in je leven te zetten. Kennis beweegt jou naar realisatie, naar inzicht en naar bepaalde individuen die voorbestemd zijn om jou te ontmoeten en bij je te zijn, als je ze kunt vinden en als zij jou kunnen vinden.

Omdat iets voorbestemd is, betekend dat niet dat het zal gebeuren. Het is erg belangrijk om dit te begrijpen. Jij kunt jouw mogelijkheid om je doel te ontdekken en die mensen te ontdekken die belangrijk zijn voor jouw doel, mislopen en zij kunnen hierin eveneens falen. In werkelijkheid gebeurt dit voortdurend. Je kunt jezelf troosten en denken: “Een andere mogelijkheid ligt direct om de hoek.” Maar dit is niet het geval. Als je jouw leven vanuit een groter perspectief kon zien, dan zou je zien hoe belangrijk die paar kansen zijn en waarom ze niet zo vaak voorkomen.

Kennis beweegt jou naar een bestemming en een vervulling in het leven, ondanks al je persoonlijke doelstellingen, wensen, angsten, ambities, associaties en activiteiten. Denk nooit dat al die zaken die je wilt afkomstig zijn van Kennis. Denk nooit dat al de zaken die je nastreeft te bezitten, te doen of te zijn van Kennis afkomstig zijn. Hierin moet je erg eerlijk, openhartig en open met jezelf worden. Je moet toegewijd zijn aan de waarheid meer dan elk ander voorrecht. Dit is een noodzaak, zelfs om te beginnen met het terugvorderen van Kennis. Je moet de grotere behoefte en de belangrijke impuls die jou verder bewegen dan je eigen definities, honoreren. Hierdoor begint jouw reis van de Weg van Kennis. Hierdoor kom je in beweging.

Kennis biedt jou geen rijkdom, roem, liefde of plezier. Zij biedt jou iets zoveel belangrijker en zoveel waardevoller, dat indien correct en in werkelijkheid gezien, je doet begrijpen dat het niet te vergelijken is met andere zaken die aandacht, ideeën en activiteiten van mensen domineren.

Kennis is religie in het universum. Zij maakt deel uit van jou spirituele ervaring die vertaalbaar is tussen jou en anderen, tussen culturen in deze wereld en eveneens tussen werelden. Zij vertegenwoordigt een vertaalbare en universele spiritualiteit – een universele manier van communicatie, herkenning en associatie. Iemand anders die misschien niet jouw biologie, jouw leefwereld, jouw temperament, jouw waarden, jouw sociale conditionering, jouw aspiraties, jouw zorgen of jouw technologische mogelijkheden deelt, kan bereikt worden en kan jou bereiken via dit groter medium van het leven, genaamd Kennis.

Iets dat zo ontwijkend, zo ongewoon of zo kortstondig lijkt, is in werkelijkheid de absolute essentie van het leven. En op dezelfde manier zijn de zaken die zo voornaam, zo krachtig, zo overweldigend, zo prachtig en zo dominerend lijken, de zaken in het leven die weinig betekenis hebben. Deze herkenning representeert een grote ommekeer in denken en een grote doorbraak in begrijpen.

Kennis legt een essentieel accent wanneer we spreken van de Grotere Gemeenschap omdat Kennis het enige deel van je Geest is dat niet beïnvloed, gecorrumpeerd of beheerst kan worden. Jouw persoonlijke geest kan gecorrumpeerd, beïnvloed, en beheerst worden – door jullie media, jullie regering, jullie primaire relaties enzovoort. Kennis in jou is echter integer. Je kunt haar verkeerd toepassen en verkeerd interpreteren, maar je kunt haar niet corrumperen. Zij is Goddelijk. Zij is buiten jou bereik. De wereld kan Haar niet corrumperen, omdat Zij buiten het bereik van de wereld is. Daarom is Zij de bron van jouw vrijheid in het leven. Daarom is Zij de bron van jouw ware integriteit in het leven. En daarom kan Zij jouw missie uitvoeren zonder dat jouw missie vervormd of vernietigd wordt. Misschien probeer je jouw missie te vervormen of te vernietigen, maar op het niveau van Kennis is zij nog steeds intact.

Als wij zeggen dat jij Kennis niet kunt grijpen en haar gebruiken, bedoelen wij dat je haar niet kunt beschadigen en dat je haar niet kunt misbruiken. Als je het probeert, zal je een groot ongemak voelen. Je zult je enorm ongemakkelijk voelen met jezelf. Dit ongemak is iets dat overal vertegenwoordigd is binnen de menselijke ervaringswereld. Zelfs zonder te weten wat Kennis is of waar Zij leeft of hoe Zij functioneert of wat Ze weet, altijd als je iets doet dat tegen Kennis ingaat, zal je dit ongemak deze disassociatie in jezelf voelen. Je zult je slecht op je gemak voelen. Je zult dit niet voelen omdat Kennis jou op enigerlei wijze straft, maar omdat je ergens tegenin gaat dat gekend is in jezelf. Dit produceert een zeer diepgaand en doordringend ongemak. Geen enkele therapie, plezier, ontvluchten of in beslag genomen zijn kan je van dit ongemak bevrijden. Je moet je leven in harmony met Kennis binnenin jou brengen. Dit kan je ervaren en jouw ervaring zal het bewijs zijn dat jij in dit opzicht ofwel slaagt of verzaakt.

Het ongemak dat het resultaat is van dit in tegenspraak zijn met Kennis is zeer diep en grondig. Het is niet iets aan de oppervlakte van je geest. Veel mensen hebben zich zozeer geschikt in hun activiteiten, hun waarden en hun bezigheden dat ze zich aangepast hebben aan dit compromis. Dit compromis representeert hoe ze zich voelen en hoe ze leven. Dit ongemak is verantwoordelijk voor al de wanhopige pogingen tot vluchten, verslaving, vermijding, zelfbedrog en andere vormen van oneerlijkheid die hier zo duidelijk zijn.

Onder dit alles echter, zit Kennis. Je zou het Spirit kunnen noemen. Je zou het Spirituele Geest kunnen noemen; maar zij zal jouw definities te boven gaan, hoe je haar ook noemt. De weg naar Kennis is de weg naar goddelijkheid en naar de realisatie van jouw grotere doel en betekenis in het leven. In de Grotere Gemeenschap heeft dit zelfs een nog grotere betekenis. Hier zal Kennis jou in staat stellen om jouw ideeën, jouw gebruiken, jouw veronderstellingen en de ideeën, gebruiken en veronderstellingen van jouw eigen wereld te overstijgen, teneinde het voor jou mogelijk te maken iets te verwerven dat completer, universeler en meer vertaalbaar is. Binnen de context van de Grotere Gemeenschap moet je je richten op iets dat fundamenteel is, dat je deelt met alle andere vormen van intelligent leven. Dit bestaat op alle niveaus van Kennis, niet op het niveau van het intellect, persoonlijkheid, cultuur en gebruik.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap representeert religie in de Grotere Gemeenschap. Daarom representeert zij overal in de wereld een grotere context voor religieuze ervaring en expressie. Als je religie wegneemt, hou je spiritualiteit over, want religie is alles wat bovenop spiritualiteit is gebouwd in een poging om het heilig te maken, haar op te monteren, haar te bekrachtigen en het bevorderen van jouw ervaring te verzekeren. Kennis is de bron van jouw spiritualiteit, en zij is in jou geplaatst. Het is een geschenk, en wij introduceren haar opnieuw bij jou. Misschien lijkt het nieuw voor je, maar zij is al die tijd al bij jou.

Om Kennis te waarderen en haar realiteit te accepteren en naar haar toe te bewegen, moet je een bepaalde grens in het leven hebben bereikt. Hierbij moet de wereld jou genoeg teleurstellen waardoor jij je af gaat vragen of zij jou überhaupt tevreden kan stellen. Hierbij bereik je een grens in jouw eigen leven en op je eigen manier waarin je te weten komt dat er iets groters in jouw leven op jou wacht, dat jou roept, dat je geschonken is en dat met jou verblijft. En je weet dat wat je ook doet in het leven om plezier, rijkdom, roem, bezit, erkenning of iets anders te verwerven, niet vergeleken kan worden met het opnieuw ervaren van dit diepere en intense gevoel van het zelf en betekenis in het leven. Iedereen beweegt naar deze grens, de aanvangsdrempel waar Kennis herkent wordt.

Veel mensen denken dat ze erg intuïtief zijn en dat ze altijd intuïtief zijn geweest. Dit betekend echter niet dat ze de drempel bereikt hebben waar Kennis echt belangrijk en hun tijd en inspanning waardig  wordt. Veel mensen denken dat intuïtie iets is dat hun al gaande voedt, alsof zij deel uitmaken van een spiritueel welzijnssysteem waaruit je al doende put. Dit is erg pathetisch. Je zult met deze benadering nooit de bron van je doel of inspiratie vinden en je zult nooit verantwoording nemen voor wat jij zelf moet leren en doen om te beginnen met de Weg van Kennis te gaan en de Stappen naar Kennis te nemen.

Kennis is gerelateerd aan jouw mogelijkheid te weten. Wij noemen haar ook de Wetende Geest. Het probleem echter bij de presentatie als de Wetende Geest is dat veel mensen denken dat ze een Wetende Geest hebben waaruit ze op elk moment kunnen putten. Dit is niet het geval. Kennis bereikt jou. Wat jij kunt doen is jezelf voorbereiden op Kennis, door te leren om stil en ontvankelijk te worden, door te leren om je oordeel op te schorten en je voorkeuren, jouw dwangmatigheden, jouw ideeën en jou veronderstellingen lang genoeg opzij te zetten zodat iets groters aan jou bekend gemaakt kan worden. Je bereid jezelf voor op Kennis. Je kunt er geen beslag op leggen, haar grijpen en voor jezelf gebruiken. Dit is voor je eigen bescherming. Iets groots leeft in jou. Zij is niet voor jou alleen om te hebben en te bezitten. Zij is iets dat je met alle leven deelt. Of je nu een religieuze opvoeding hebt gehad of niet, ongeacht in welk geloof je werd geboren, Kennis leeft in jou.

Als Kennis expressie in jou leven kan vinden, dan kan een grotere waarde, een grotere betekenis en een groter doel via jou ervaring gedemonstreerd worden. De impact hiervan op anderen zal diepgaand en leven veranderend zijn. De expressie van Kennis kan andermans leven voor altijd veranderen. Niets wat je voor anderen kunt doen, zelfs hen voeden als ze honger hebben, kan de vergelijking doorstaan met dit geschenk. Jijzelf geeft het echter niet. Jij staat toe dat het via jou uitgedrukt kan worden en dan wordt het geschenk aan iemand anders gegeven.

Kennis is in de Grotere Gemeenschap even zeldzaam en waardevol als zij in de wereld is. En daar is natuurlijk evenveel misleiding over wie haar heeft en wat zij is, als in deze wereld. Kennis is het meest waardevolle en kostbare geschenk en vermogen dat je bezit. Zij zal jou in staat stellen anderen te herkennen en te onderscheiden. Zij zal jou in staat stellen te zien wat anderen niet kunnen zien, te weten wat anderen niet kunnen weten, te zeggen wat anderen niet kunnen zeggen en te voelen wat anderen niet kunnen voelen. Kennis brengt jou naar de frontlinie van het leven – jouw leven en het leven overal om je heen. Het Zij herstelt je lichaam en hernieuwt je geest en brengt al die uiteenlopende gevoelens en motieven in jou in harmonie en tot een uitgebalanceerde benadering van het leven. Niets anders dan Kennis kan jou integreren. Geen idee, geen ideaal, geen methode, geen leraar en geen macht kan dit doen behalve Kennis.

Het bewijs van Kennis kan gevonden worden als je ernaar zoekt. Onder alle andere manifestaties van het leven zul je het bewijs van Kennis vinden als je ernaar zoekt. Kennis demonstreert zichzelf niet; ze maakt geen show, ze is echter altijd aanwezig. Je kunt haar vinden als je kijkt, maar je moet kijken en je moet met je ogen open kijken – niet met hebzuchtige ogen of egoïstische ogen, niet met ogen die zelfbevestiging of zelfverheerlijking zoeken. Inderdaad, als je haar zoekt, zal je waarschijnlijk zelfs jouw spirituele ideeën en veronderstellingen op moeten geven omdat Kennis zich daarachter bevind.

Denk nooit dat je volledig weet wat Kennis is en wat zij zal doen. Dit doen is je geest afsluiten voor Kennis. Kennis is een deelnemen van moment tot moment. Het is een opening in jezelf gebaseerd op een diepere behoefte en een groter vertrouwen. Claim Kennis voor jezelf en je zult haar verliezen. Open jezelf voor Kennis en ze zal naar je terugkeren.

Met Kennis zul je de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in de wereld begrijpen. Je zult op dit punt inzicht hebben. Met Kennis zul je in staat zijn de uitkomst van een relatie te zien voordat ze zelfs maar is begonnen. Met Kennis zul je in staat zijn de bestemming in bepaalde zaken en bepaalde activiteiten te zien. Kennis zal je hier naartoe leiden en je verhinderen daarnaartoe te gaan. Kennis zal je een verbintenis aan laten gaan met deze persoon maar niet met die persoon, alles zonder oordeel en afwijzing. Wat kan natuurlijker voor jou zijn, voor jouw ervaring en voor de diepe kern van je wezen dan het ervaren van Kennis zelf? Zij is zo fundamenteel dat de meeste mensen het compleet over het hoofd zien. Zij is als een klank dat altijd klinkt, maar mensen kunnen het niet horen omdat ze alleen maar naar andere dingen luisteren.

Om tot Kennis te komen moet je je voorbereiden op Kennis. Dit kun je niet alleen doen. Om Kennis op het niveau van de Grotere Gemeenschap te leren, moet je de Weg naar Kennis van de Grotere Gemeenschap leren. Je kunt dit niet aan jezelf leren door boeken te lezen of door verschillende oefeningen of ideeën van verschillende tradities te volgen. Formuleer je eigen benadering en je zult precies daar blijven waar je bent. Kies een weg die je niet zelf bedacht hebt en je zult ergens naartoe gaan waar je nooit eerder bent geweest en je zult iets vinden dat je nooit eerder gevonden hebt. Sta Kennis toe om je voorwaarts te leiden, niet je voorkeuren, ideeën of idealen.

Dit vertegenwoordigd ware spirituele ontwikkeling in de wereld. Het is deze ontwikkeling die jouw ras vooruit brengt, die alle rassen vooruit brengt en die Kennis in de wereld en door heel de Grotere Gemeenschap in leven houdt. Dit is het doel van de Schepper – om Kennis in het universum in leven te houden. In de mate waarin dit mogelijk is, hebben alle wezens overal de mogelijkheid tot ontwikkeling naar hereniging in volledige harmony met het leven zelf.