Wat is de wereld?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 20 September 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
JOU BEGRIP VAN DE WERELD en alle zaken in de wereld zal veranderen als je voortschrijdt in De Weg van Kennis. Met zekerheid zal jou begrip van jezelf – je behoeften, je doel en je richting – veranderen als je vooruitgaat. Dit zal jou een ander perspectief geven en een groeiend perspectief als je verder gaat.

Binnen een grotere context is de wereld een plaats waar je naar toe bent gekomen om te dienen, te geven en jezelf te herenigen met degenen die je voorbestemd bent te ontmoeten, te kennen en mee te participeren. Deze definitie, hoewel universeel waar, is voor veel menselijke schepsels niet bereikbaar op dit niveau van ontwikkeling, want zij zijn te veel gericht op overleving en bevrediging, om in staat te zijn om haar belang in te zien. Nochtans, zelfs als je die idee kunt vatten en het begint te ervaren binnen je eigen bereik van relaties en begrip, opent zich een compleet nieuw panorama, een groter perspectief waar zaken gezien en geweten kunnen worden, die eerder niet gezien en geweten konden worden.

De wereld is primair een plaats om te geven. Dit leer je door te geven. Het is een plaats om te associëren en opnieuw te associëren. Je bent van voorbij de wereld gekomen, geschenken voor de wereld bij je dragend. Dit is met zekerheid waar, maar val niet ten prooi aan de gedachte dat dit op een grootse rol voor jou wijst. Jou rol zal inderdaad zeer specifiek zijn en slechts onder de zeldzaamste omstandigheden zal zij aandacht en bijval vergaren. Dit moet goed begrepen worden, want hier zal je zien dat de wereld heel iets anders is dan je eerder had gedacht. In plaats van een plaats om je te manifesteren en te bewijzen is het een plaats om iets achter de schermen te bewerkstelligen , in het geheim zonder erkenning en bijval. Op deze manier werkt Kennis in de wereld en op deze manier zal jij leren te werken in de wereld als je het grotere doel en de grotere richting in het leven begint te ervaren.

Hiervoor was de wereld een plaats om te overleven en jezelf te vervullen, maar nu wordt zij iets anders. Dit is in overeenstemming met de waarheid in het grotere panorama van leven dat wij de Grotere Gemeenschap noemen – dat de wijzen overal met zoveel mogelijk geheimhouding werken. Zij dragen hun geschenk bij aan die individuen waarvoor hun geschenk bestemd en nodig was.

Kennis is zelden welkom in een samenleving in de Grotere Gemeenschap met uitzondering van die enkelen die ver gevorderd zijn en zich teruggetrokken hebben uit de moeilijkheden en beproevingen door deelname aan de Grotere Gemeenschap. In alle andere samenlevingen, ongeacht de aard van hun leefmilieu, hun cultuur, hun ethiek, hun overtuigingen en hun normen, moeten de Wijzen hun geschenken en hun werk met grote behoedzaamheid doorvoeren. Kennis komt in verschillende gemeenschappen van de Grotere Gemeenschap op een unieke manieren tot uitdrukking, maar haar doel en bestemming zijn hetzelfde – jou herenigen met degenen die gestuurd zijn om jou levensdoel te delen zodat het mogelijk is jou specifieke missie hier te vervullen. Dan zal je terugkeren naar jou Spirituele Familie voorbij het fysieke leven, en daar zal je je voorbereiden op je volgende taak.

Er is geen Hemel en Hel. Er is alleen maar werk dat gedaan moet worden, met betrekking hierop is er alleen maar succes en mislukking. Als je slaagt, ga je vooruit en ontwikkel je je. Als je faalt, zet je jezelf en je spirituele familie achteruit. Mislukking is niet altijd een gevolg van nalatigheid. Soms komt het door de omstandigheden. Hier valt niets te verwijten. Het belang van het behalen van succes bij het vinden van jou levensdoel hoe het werkelijk bestaat en niet hoe jij het graag wilt hebben is echter een grote prestatie. Dit garandeert een bevrediging en een gevoel van betekenis dat nooit op enig andere manier gevonden kan worden.

Jij bent niet hier om de wereld te veroordelen. Je bent zelfs niet hier om de wereld te herstellen. Maar je bent hier on iets te geven, en jou geschenk weet waar het naar toe moet. Jou geschenk heeft haar eigen voorbestemde ontvangers. Dit kun je niet veranderen. Maar je kunt bepalen of je geschenk wel of niet gegeven kan worden. Je kunt bepalen hoe lang er voor nodig is om je geschenk te geven. Je kunt het resultaat bepalen. Maar het uiteindelijk resultaat staat buiten jou bepaling, want dat maakt deel uit van een Groter Plan. Het is niet een Plan dat alle activiteiten en gebeurtenissen in het leven voorbeschikt maar in plaats daarvan een richting voor alle leven en voor de evolutie van het leven vastlegt. Hier zal veel variatie en afwijking voorkomen, maar het eindresultaat moet uiteindelijk na een tijdsspanne bereikt zijn.

Je bent hier voor een bepaald doel. Dit is religie. Je hebt een boodschap voor bepaalde mensen. Dit is geloof. Je bent in de wereld om te geven omdat je een oud thuis voorbij de wereld hebt. Je hebt een doel dat uitstijgt boven jou overlevingsimpulsen en jou wensen tot zelfbevrediging. Dit doel ontkent deze andere impulsen en wensen niet, maar het vestigt een grotere gerichtheid en een hogere maatstaf voor je leven.

Wat betekend de wereld dan voor jou die gekomen is om te geven? De wereld is een plaats die jou geschenk nodig heeft. Jou geschenk moet aan bepaalde mensen op een bepaalde tijd en op een bepaalde manier gegeven worden. Het is niet voor iedereen en het is niet noodzakelijkerwijs voor diegenen waarvoor jij wil dat het is. De wereld is zoals ze is omdat het een plaats zonder Kennis is. Het is een plaats van strijd. Onder en ten grondslag liggend aan alle schijnbare conflicten in het fysieke leven, ligt een fundamentele worsteling tussen Kennis ontvangen en weerstaan. Deze worsteling zit in elke persoon. Het is de strijd tussen Kennis en wil, tussen vereniging en afscheiding, tussen doel en zelfbeschikking.

Hoe weinig mensen in de wereld weten dat zij hier op een missie zijn en kunnen die missie zonder definitie en zonder verklaring laten en haar ondanks dat toch met heel hun hart steunen. Hoe weinig mensen kunnen zichzelf overgeven aan iets dat geweten wordt en dat urgent is maar dat onverklaarbaar en onbeschrijfelijk lijkt. Hoe zeldzaam zijn deze individuen en toch, hoe belangrijk zijn ze voor de vooruitgang van de wereld. Zonder mannen en vrouwen van Kennis zou het menselijk ras al lang geleden uitgestorven zijn. De belofte, het erfgoed en nalatenschap worden levend gehouden door de activiteiten van degenen die ongezien en ongekend door de bevolking in het algemeen hun werk doen. Voor hen is de wereld iets heel anders. Haar beproevingen zijn kansen. Haar conflicten representeren haar roeping. Haar moeilijkheden en rampen representeren haar conditie. Hier bestaan geen klagen en geen veroordeling. Er is slechts werk dat gedaan moet worden – een groot geschenk voor een tijdelijke plaats.

Dit begrip gaat menselijke moraal en de moraal van elke gemeenschap of cultuur in de Grotere Gemeenschap te boven. Daarom is haar toepassing universeel. Zij kan elke situatie doordringen en daar waarde en betekenis aan geven. Zij is vrij van de beperkingen en de begrenzingen van de gemeenschap waar zij zich in begeeft evenals de persoon die zo’n doel in het volle bewustzijn draagt.

De wereld is geen plaats zonder betekenis. Het is geen hopeloze plaats. Het is geen kwade plaats. Het is een plaats met problemen. De persoon van Kennis moet hier naartoe komen om te werken, want dit brengt degenen in de wereld en degenen voorbij de wereld verder.

Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap is een spiritualiteit voor slechts een ras. Het is een spiritualiteit voor vele rassen. Uiteindelijk is het de spiritualiteit voor het hele universum. Als zodanig zet zij in op ervaring, in plaats van ideeën. Uniformiteit in denken is in de Grotere Gemeenschap niet mogelijk door de verscheidenheid in temperament, waarden, leefmilieu en biologische ontwikkeling. De ervaring van Kennis is echter universeel en dit overtreft alle lokale gebruiken en beperkingen. Dit heeft voordelen voorbij de horizon van je bewustzijn. Dit is de bron van inspiratie in jouw leven. Dit is de betekenis van het mysterie in jouw leven.

Probeer het mysterie niet te verklaren of je zal het mysterie kwijt raken. Probeer niet je doel te definiëren of jouw doel wordt slechts jouw definitie. Beweer niet dat je jouw herkomst en jouw bestemming begrijpt, want dit denken is jezelf de directe ervaring ontzeggen, die jouw beloning is voor verkrijgen van de toegang tot jouw Grotere Wijsheid en Grotere Kracht in jezelf. Sta het Mysterie toe om onverklaarbaar te zijn en verbind je in je diepste ervaring ermee. Houd je aan haar met de grootste toewijding. Volg haar zonder terughoudendheid. Koester haar en je zult weten wat anderen niet kunnen weten en je zult zien wat anderen niet kunnen zien en je zult horen waar elke hart naar verlangt – vrijheid en hereniging met het leven zoals het werkelijk is.

Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap is in het centrum van elke religie en toch gaat het elke religie te boven. Zij is de bron van alle inspiratie en toch overstijgt zij alle uitdrukkingsvormen van inspiratie. Dit is dus je erfgoed – het vinden hiervan, het ontvangen hiervan, het omarmen hiervan en het wijden hiervan aan een Groter Plan waar jij een belangrijk deel van bent. Accepteer het feit dat jouw rol klein en specifiek zal zijn. Het zal niet zelf verheerlijkend zijn. Het zou in feite af kunnen wijken van al jou plannen tot zelfvervulling. En toch bevat zij een grotere waarheid, een groter begrip en een grotere zekerheid in het leven die je nergens anders zult vinden.

Ben zonder oordeel over de wereld. Als de wereld een perfecte plaats zou zijn, had je hier niet naartoe hoeven komen. Als de wereld een plaats was geweest die harmonieus functioneerde, zonder wrijving en conflict, dan zou dit geen plaats voor jou zijn geweest. De wereld vertegenwoordigd alle aspecten van de menselijke conditie, van de hoogste tot de laagste. De wereld bestaan eveneens binnen een context van de Grotere Gemeenschap, die hier voor het overgrote deel niet herkend wordt. De wereld is jouw plaats om te werken en te geven. Haar genoegens zijn klein maar echt. Haar leed en moeilijkheden zijn groot. De wereld kan jou niet geven wat je zoekt, want wat je zoekt heb je meegenomen van voorbij de wereld. De wereld kan jou belangrijke levensvragen niet beantwoorden of de grote hunkering bevredigen die in het hart zetelt van ieder die hier verblijft. Dat vereist een ander begrip. Het verblijft bij iets anders, iets dat wij Kennis noemen.

Kennis is de bron van alle ware religie in de Grotere Gemeenschap. Je hebt de mogelijkheid om Kennis te vinden, maar jou begrip van de wereld en alles in haar zal moeten veranderen. Je moet toestaan dat deze verandering plaatsvindt. Het is geen verandering waar jij of iemand anders beroep op kan doen. Het is een verandering die op een natuurlijke manier gebeurt. Wat je moet doen is deze verandering laten gebeuren en de gebeurtenis ondersteunen. Jouw ondersteunen wordt geïllustreerd door de manier waarop je leeft, door wat je leert, door wat je beoefend en waar je je aan overgeeft.

De Theologie van de Grotere Gemeenschap is niet een theologie van ideeën. Het is een theologie van ervaring en relaties, want dit zijn de media waardoor grotere Kennis gestuurd en vorm gegeven kan worden lang voordat begrip zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Je zou inderdaad een ervaring kunnen hebben waarvoor je jaren nodig kan hebben om haar te begrijpen. Is dit niet het geval geweest in jou eigen ervaring?

Je moet daarom erg geduldig zijn om waar begrip te laten ontwikkelen. Je moet erg open zijn om ware ervaring in jou plaats te laten vinden. Dan zal alles wat wij zeggen erg steekhoudend zijn. Je zult het horen; je zult het voelen; je zult het weten. Het zal je zo vertrouwd voorkomen, op zo’n diepe en doordringende manier. Totdat dit gebeurt zullen onze woorden vreemd en ongewoon, bijzonder en verontrustend lijken. Zij zijn echter echt voedsel dat jou voedt, niet door de specifieke woorden die wij kiezen, maar door de intentie en de kracht erachter.

Waarheid kan alleen geweten worden; zij kan niet begrepen worden. De wereld kan alleen gekend worden; ze kan niet begrepen worden. Misschien bezit je grote vaardigheid en efficiëntie in het begrijpen van de mechanismen van de fysieke wereld, maar dit verzekerd niet dat je haar doel, haar waarde of haar hogere betekenis in het leven zult begrijpen.

Een groot voordeel voor de mensheid in het leren van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap en haar Menselijke vertaling in de vorm van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is, dat het je de mogelijkheid geeft om jezelf te bekijken vanaf de buitenkant. Je krijgt hierdoor een heldere blik op en een helder begrip van jezelf, jouw situatie, jouw dilemma en jouw kansen. Als je dit bewustzijn verwerft zullen zaken die je eerst niet kon bereiken zo zonneklaar voor jou lijken. En toch zal je je gefrustreerd voelen, omdat je zaken zult zien die anderen niet kunnen zien, en je zult zaken weten die anderen ofwel niet willen ofwel kunnen weten. Dit is de prijs voor het kennen van de waarheid. Het zondert je af. Deze scheiding is echter tijdelijk. Het is alleen maar om jezelf te herpositioneren in het leven om toe te staan dat een groter begrip en Kennis in jou opkomt. Dit maakt een verbond met het leven en in het leven mogelijk.

Wat is de wereld? Het antwoord op deze vraag moet altijd gebaseerd zijn op je denkt te zijn en waarom je denkt hier te zijn. Je kunt geen betekenis toekennen aan het leven zonder deze fundamentele vragen van wie je bent en waarom je hier bent, te stellen. Mensen beantwoorden deze vragen onbewust door hun doelstellingen te definiëren en door zich over te geven aan hun prioriteiten, zonder ooit vragen te stellen bij de betekenis van hun doelstellingen en prioriteiten en waarom ze zo moeten zijn.

Om een grotere identiteit en een groter doel in het leven te vinden, moet je menselijke speculatie en al de zelf bemoedigende ideeën die je geruststellend of vertrouwd vind, achter je laten. Dit centreert je in het Mysterie. Vanuit dit Mysterie zal een groter begrip van de wereld oprijzen, en jouw ervaring ervan zal aanzienlijk verschillen van wat het daarvoor was. Jouw voordeel hierbij is dat de wereld jou niet langer intern zal belemmeren. Jawel, zij zal de fysieke context voor jouw leven leveren en jouw leven tot op zekere hoogte aan de buitenkant bepalen, maar de ware motiverende kracht in jou zal vrij zijn van de wereld en hiermee zal jij vrij van de wereld worden.

Dit is wat het betekend om de wereld te overwinnen. Hierbij is de wereld niet veroverd. Zij is niet verbannen, Zij is niet verloochend of verworpen. Dit betekend simpelweg dat je jou vrijheid in de wereld gevonden hebt, en jou vrijheid in de wereld is de vrijheid om te weten, te geven en te associëren – niet volgens jou gewoonten of de eisen van je externe leven, maar volgens een diepere Kennis die nu in jouw brand en die nu leven in jou bewustzijn bestaat. Deze waarheid geld in elke wereld, in elke leefomgeving. Daarom representeert het een Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap en daarom is haar toepassing universeel.

Hoeveel menselijke waarheid is universeel? Hoeveel van wat menselijke wezens koesteren en geloven is echt universeel? Als je toegang kon hebben tot de grote verscheidenheid aan culturen in de Grotere Gemeenschap, zou je zien hoe beperkt de toepassing van menselijke waarheid is, hoe zelf verzekerend zij is en hoe beperkt zij is. Menselijke waarden, menselijke ethiek, menselijk voordeel, menselijk talenten – hoe beperkt is hun toepassing in de Grotere Gemeenschap. Hoe beperkt zijn ze daarom in jouw eigen leven. Dit is waar omdat je in de Grotere Gemeenschap leeft, omdat jouw wereld bestaat in de Grotere Gemeenschap en omdat jij een deel bent van de Grotere Gemeenschap.

Jouw wereld komt op dit moment op in de Grotere Gemeenschap. Zij gaat een grote drempel van het leven binnen, een drempel die alles wat je doet, alles wat je ziet en alles wat je gelooft zal overschaduwen. Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap verzekerd jou overleven en jou welzijn. Maar zelfs buiten dit zal het leren en ervaren van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap jou in de positie plaatsen om maximale waarde te verwerven en om de grootste bijdrage binnen de realiteit van de evolutie van het leven te leveren. Dit vervult jouw doel hier, want je bent gekomen om deel te nemen aan het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap. Ongeacht je specifieke activiteiten in het leven, of zij lijken samen te hangen met dit grote opkomen of niet, ben je de wereld binnengegaan om dit te ondersteunen omdat dit de grote behoefte en bestemming van de mensheid is.

Binnen de grotere context van de Grotere Gemeenschap zal jij een begrip hebben dat diepzinnig en eminent bruikbaar is. Hier zal jou bekwaamheid om echt opmerkingsvermogen, ware besluitvorming, grotere associatie en wijs inzicht te ontwikkelen, diepzinnig zijn, omdat het niet beperkt zal worden door jouwnormale manier van denken, door jou wereldlijke conditionering, door jouw pijnlijk verleden of zelfs door de grote veronderstellingen waar de meeste mensen nog steeds gedachteloos aan vasthouden. Dit plaatst jou in een positie om je bijdrage aan de mensheid te leveren, teneinde tegemoet te komen aan de grootste behoeften van de mensheid. Vanuit deze positie gezien is de wereld een plaats om te geven. Zij is de context voor het geven. Het is een tijdelijke context om iets te geven dat permanent is.

Hierbij kan je de pijnen en beproevingen van de wereld accepteren als deel van de conditie waarbinnen je moet geven. Deze acceptatie is een belangrijk uitgangspunt, want als je voelt dat de wereld jou en je grootste hoop en ambities verraden heeft, wat kan je hier dan geven? Als je het gevoel hebt dat de wereld een plaats des onheils is die de grotere idealen en grotere aspiraties van menselijke wezens heeft ontkent, wat kan je hier dan geven? Geven begint met begrip en acceptatie. Zonder begrip heeft jou geven geen richting. Zonder acceptatie wordt jou geven een aanval op het leven. Je kunt mensen niet helpen als je ze aanvalt. Je kunt ze niet helpen als je door hen geschokt bent, als je door hen teleurgesteld bent, als je door hen gefrustreerd bent, als je vijandig gezind naar hen bent, kwaad op ze bent of ongeduldig met hen bent.

Het universum is groot en mensen zijn klein. Kennis is groot en de geest is klein. Deze zaken worden zelfs nog duidelijker als je vordert in De Weg van Kennis. Het is een overgang van de ene manier van denken naar de andere, van een perceptie van de wereld naar een andere, van een reeks bekwaamheden naar een andere.

Tot nu toe heb je geleerd om te overleven en heb je verschillende manieren gevonden om jezelf te bevredigen. Gefeliciteerd! Nu is het tijd voor jou om te leren van Kennis en om de wegen van Wijsheid te leren zoals ze werkelijk bestaan in het leven. Dit is jouw roeping en jouw uitdaging. Definieer jouw doel niet, want jou doel is nu om je voor te bereiden. Jouw doel is nu om De Weg van Kennis in overeenstemming met haar realiteit in het leven en niet in overeenstemming met menselijke bedenksels, te leren.

Elke waarheid die zuiver waar is moet een universele toepassing hebben. Kleine waarheden zijn van toepassing op bepaalde situaties onder bepaalde condities. Dat zijn kleine waarheden. Maar een grotere waarheid is universeel. Het doordringt alles. Pas echter op, want een grotere waarheid heeft onnoemelijk manieren om zich te manifesteren. De toepassing van waarheid wordt bepaald door de situatie van dat moment, maar de ervaring en het bewustzijn van waarheid is universeel.

De enige manier waarop je zal weten wie de bezoekers van de Grotere Gemeenschap zijn en wat ze hier van plan zijn te doen is via dit bewustzijn van waarheid en Kennis. Het zou jou tientallen jaren en zelfs eeuwen kosten om het met je verstand uit te vissen. Je hebt geen tientallen jaren eeuwen om te begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Dit begrijpen houdt verband met jouw doel om hier te komen.

De wereld bied jou een grote gelegenheid. Het is een plaats om te werken, om van je werk te genieten en jezelf en degenen die jou gestuurd hebben, te ontwikkelen Jij die deze woorden leest heeft hier een groot voordeel en een grote kans. Wij spreken tegen dat deel van jouw dat zich voorbij jouw begrijpen en voorbij jouwgebruikelijk denken bevind. Je krijgt iets aangeboden van onvergelijkbare waarde, maar om het te ontvangen en het te begrijpen moet je jezelf ervoor openstellen. Je hoeft er niet in te geloven, maar je zult het moeten ervaren. De ervaring zal je overtuigen; het geloof zal je nooit overtuigen.

Degenen die de ontwikkeling van de wereld overzien van voorbij de perimeter van het fysieke leven zien de wereld als een grote kans voor jou. Zij zien de wereld als een perfecte plaat voor jou om naartoe te komen. De perfectie van deze plaats zal alleen maar gerealiseerd worden als je het werkelijk doel van jouw aanwezigheid hier aangaat. Dan zal je naar de wereld kijken en zeggen; “Ja, dit is de perfecte plaats voor mij om te zijn,” zonder het conflict, het lijden en de wrijving die hier bestaat te rechtvaardigen. In deze perceptie en dit begrip zal geen bedrog zitten. Het zal duidelijk zijn.

Dit is de theologie van ervaring en relaties. Hieruit zal een groter begrip en een grotere reeks ideeën voortvloeien. Een groter begrip vloeit voort uit een grotere ervaring, mits deze ervaring toegepast en correct begrepen en geïnterpreteerd kan worden.

Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap representeert een grotere religieuze traditie. Zij is een religieuze traditie waar jij deel van uitmaakt omdat je in het universum leeft. Het is een traditie die aan ideeën, gebruiken of rituelen van geen enkele wereld gebonden is. Het is een traditie die aan de toewijding aan geen enkele afgod, persoon of idee gebonden is. Zij stuurt jou richting jou Schepper en richting alles wat er tussen jou en jou Schepper bestaat – de grote structuur van het leven die bestaat binnen en voorbij het fysieke universum en de grote structuur van relaties waarin je vervlochten in een onderling afhankelijkheid blijkt te verkeren. Ervaar dit met degenen waarvoor je gestuurd bent om contact mee te maken en met degenen waarvoor je gestuurd bent om ze te dienen en je zult je in de alledaagse situaties de grootste waarheid realiseren.