Wat is De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 4 november 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Om een voorbereiding voor de Grotere Gemeenschap te grondvesten en de mensen van de wereld met een groter fundament en een grotere beleving van eenheid aan elkaar te binden, is De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap in de wereld geïntroduceerd. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is vertaald in de menselijke taal en aangepast aan de menselijke natuur en aan het menselijk milieu. Dit is de Weg van Kennis die overal op het leven toepasbaar is. Zij is vertaalbaar van de ene wereld naar de andere. Zij vertegenwoordigd een pure expressie van religie en spiritualiteit. Zij is toepasbaar in jouw wereld en in andere werelden en houdt direct verband met alle aspecten van jouw leven en met al jouw inspanningen. Zij komt van de Grotere Gemeenschap. Daarom vertegenwoordigd zij een groter gebied van het leven en een grotere toepasbare context. Zij wordt nu gegeven om de mensheid voor te bereiden op haar bestemming in de Grotere Gemeenschap en om de mensheid in staat te stellen de kracht en de innerlijke hulpbronnen te vinden die nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende problemen in de wereld.

Omdat De Weg van Kennis in de Grotere Gemeenschap vertaalbare spiritualiteit vertegenwoordigd, wordt zij niet gehinderd door tradities, geschiedenis, perspectief, rituelen en praal van een wereld waar zij gecultiveerd en toegepast wordt. Zij wordt nu in een pure vorm aan de menselijke gemeenschap gepresenteerd – een vorm die met serieuze studie en toewijding gemakkelijk benaderd en geleerd kan worden, een vorm die zowel voor de problemen van je individuele leven als de grotere problemen van de wereld toegepast kan worden.

Wat is de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap? In wezen wordt zij spiritueel toegepast. Zij is het toepassen van een grotere Wijsheid en een grotere gave die inherent aan alle intelligent leven is. Zij wordt nu aan deze wereld gegeven, waar zij nodig is, waar zij toegepast kan worden en waar zij grote relevantie heeft. Om effectief in de voorbereiding van de mensheid op de Grotere Gemeenschap te zijn, moet De Weg van Kennis in een pure vorm gepresenteerd worden en een vertaalbare spiritualiteit vertegenwoordigen. Het moet een spiritualiteit zijn die tussen twee werelden gedeeld kan worden en zij moet in sterke mate betrekking hebben op alles wat je denkt en alles wat je doet.

De Weg van Kennis van de Groter Gemeenschap kan meteen gebruikt worden in je leven. Waarom? Omdat zij een beroep doet op Kennis binnenin jou. Zij bereid jou voor op het tevoorschijn komen van Kennis binnenin jou en opent de weg voor Kennis binnenin jou om zichzelf uit te drukken. Zij is niet vreemd of ongewoon voor jouw natuur omdat zij tot jouw natuur spreekt en jouw natuur vertegenwoordigd. Zij brengt je naar datgenen in jezelf en in andere mensen dat de essentie en het potentieel voor Wijsheid in het leven is. Het bevestigd wat je voorheen gedaan hebt en gebaseerd was op Kennis en het doet weer een beroep op Kennis in dit moment en in het volgende moment – vandaag, morgen en elke dag daarna. Het brengt jou tot jezelf en tot jouw doel in het leven. Zij komt van de Grotere Gemeenschap omdat zij jouw bestemming vertegenwoordigd. Zij komt van de Grotere Gemeenschap, die een grotere context vormt als toepassingsgebied en voor jouw leven.

Alleen een voorbereiding van de Grotere Gemeenschap kan jou voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. Mensen aan zichzelf overgelaten zouden zich niet voor kunnen bereiden op een Grotere Gemeenschapservaring en konden zich evenmin aanpassen aan een Groter Gemeenschapsmilieu of aan interacties met de Grotere Gemeenschap. Daarom moet voor deze zaken een voorbereiding gegeven worden. De voorbereiding vertegenwoordigd toegepaste spiritualiteit in het leven. Zij is religieus van aard omdat zij een beroep doet op een Grotere Kracht in jou en in het universum. Zij herkend de grotere relatie die binnen de fysieke parameters van je leven bestaat tussen jou en die belangrijke mensen die bedoeld zijn om jou te assisteren, jou te steunen en met jou deel te nemen aan jouw grotere reis in het leven. Zij vertegenwoordigd jouw relatie voorbij de wereld, zowel in de Grotere Gemeenschap als voorbij het fysieke bestaan zelf, met jouw Spirituele Familie.

In principe zou de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap de weg van relatie genoemd kunnen worden. Zij zou de weg van contributie genoemd kunnen worden. Zij zou de weg van scherpzinnigheid genoemd kunnen worden. Zij zou de weg van voorbereiding genoemd kunnen worden. Zij zou de weg van ware Wijsheid genoemd kunnen worden. Dit alles is hier van toepassing. Ze vertegenwoordigen verschillende aspecten van deze leerstelling en voorbereiding. Ze maken allemaal deel uit van deze spirituele basis en ervaring.

Een vertaalbare spiritualiteit ontmoeten is een opmerkelijk iets. De religies van jullie wereld kunnen vertaald worden, maar om dit te doen, moet alles wat met hen geassocieerd wordt – hun geschiedenis en hun symboliek – verwijderd worden om hun essentie te onthullen. Dit is erg moeilijk omdat de religies in jullie wereld verstrengeld zijn met jullie culturen en hun geschiedenis de geschiedenis van jullie culturen vertegenwoordigd. Je kunt ze niet gemakkelijk scheiden.

Wat in alle religies van de wereld vertaalbaar is, is Kennis. Kennis vertegenwoordigd jouw aangeboren en intrinsieke vermogen de waarheid te herkennen, op de waarheid te antwoorden en de waarheid te vertegenwoordigen. Dit is geen persoonlijke waarheid, maar een grotere waarheid die binnen jullie relaties bestaat en die over elke grenslijn of grens, elk hiaat of onderscheid uitgedrukt kan worden. Wat hier waar is, is overal waar op het niveau van Kennis.

Elk intelligent leven in het universum bevat Kennis. Dit betekend niet dat alle vormen van intelligent leven ontwikkeld zijn in Kennis of competent zijn met Kennis. Het betekend echter wel dat de potentieel aanwezig is. Dit potentieel tot ontwikkeling brengen vertegenwoordigd de basis voor communicatie, herkenning en samenwerking die alle verschillen in temperament, houding, overtuiging en associatie te boven kan gaan. Dit is mogelijk, en het is deze mogelijkheid die we nu moeten benadrukken.

Jullie confrontatie met intelligent leven uit de Grotere Gemeenschap zal erg schokkend en moeilijk zijn. Mensen kunnen onderling amper de kleinste verschillen tolereren en gebruiken deze verschillen vaak als rechtvaardiging voor vervreemding, voor aanvallen en voor wreedheden. Hoeveel groter zijn dan de verschillen tussen jullie en andere rassen uit de Grotere Gemeenschap. De verschillen daar zijn zo groot dat het de verschillen tussen mensen klein en onbelangrijk lijken.

Echter, ondanks de grote verschillen tussen de mensheid en andere vormen van intelligent leven is er iets dat jullie gemeen hebben. Het is Kennis. Met Kennis zijn relatie en communicatie mogelijk. Denk echter niet dat alle andere vormen van intelligent leven gecultiveerd zijn in Kennis. Enkelen wel, maar de meesten niet. Omdat jullie allemaal een grotere oorsprong delen en met haar de mogelijkheid om een groter doel te verwezenlijken, moet Kennis de basis zijn van elke poging om te begrijpen, te onderscheiden, te communiceren en te participeren met elke andere vorm van intelligent leven.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd een voorbereiding op wisselwerking en relatie en demonstreert de mogelijkheid hiervoor door die dingen te presenteren en te benadrukken die essentieel, uniform en universeel zijn in het leven. Echter, zelfs binnen dit universeel begrip en gebruik, spreekt de Weg van Kennis tot alle bijzonderheden en details van jouw leven die jouw aandacht vereisen. Zij spreekt tot die beslissingen die jij al doende moet maken om het grotere doel en de grotere richting en bestemming te vinden, waarbij Kennis zelf de basis voor jouw ervaring zal zijn.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is een geschenk aan de mensheid. Het is geschonken zodat jullie voorbereiding en jullie opkomen in de Grotere Gemeenschap de grootst mogelijke kans op succes kan hebben. Zij werd in deze tijd gegeven omdat jullie een wereldomvattende gemeenschap aan het worden zijn. Zelfs ondanks dat er nog steeds grote weerstand en veel conflict bestaat over deze ontwikkeling in jullie wereld, gebeurt het toch. De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap wordt aan de wereld gepresenteerd omdat de mogelijkheid bestaat dat zij hier geleerd en geaccepteerd kan worden door die individuen die een groter begrip, perceptie en Wijsheid in het leven kunnen beantwoorden.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd de overdracht van spiritualiteit en religie in het universum. Deze overdracht is nu aan jullie wereld gegeven. Hiervoor hadden jullie geen Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap nodig omdat jullie levensgebied beperkt was tot wisselwerking met elkaar en met jullie natuurlijk milieu. Dit gaf aanleiding tot de religies van de wereld, die gegroeid en manifest geworden zijn. Nu gaan jullie echter een groter panorama van het leven binnen en een grotere context voor begrip en relatie. Hier bestaan grote risico’s en er worden hogere eisen gesteld. Daarom moet een nieuwe leerstelling vanuit de Grotere Gemeenschap zelf gegeven worden. De overdracht van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap wordt nu gepresenteerd om deze grotere behoefte te dienen. Zij doet een beroep op individuen die de relevantie van de toekomst voor hun huidige ervaring kunnen herkennen en die kunnen leren om de richting van de wereld met nieuwe ogen en met een ongekleurde perceptie te zien.

De eminent praktische aspecten van het leren van De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap die gaan over de bijzonderheden van het leven van alledag, zijn slechts de kleinsten van haar grote voordelen. Haar grotere beloningen stellen jou in staat jezelf en je doel in de wereld te vinden binnen de context van s ’werelds evolutie. Dit creëert een grotere en meer permanente basis om hier te leven.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap bereidt iemand voor om de richting van de wereld te begrijpen en om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de evolutie van de wereld. Op dit moment in de geschiedenis antwoorden mensen op de evolutie van de wereld, maar vaak op zeer negatieve en destructieve manieren. Ze voelen de onderstroom van verandering en ze ervaren de effecten van verandering. Velen proberen echter terug te keren naar een vroegere nadruk van leven, iets uit het verleden dat ze vast kunnen houden. Anderen raken verward en storten in. Anderen worstelen en vechten, verklaren alles de oorlog dat ze zien als het meest bedreigende aspect van de verandering die hun leven doordringt.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap werd in deze in toenemend problematische en dissonante situatie gepresenteerd. Het maakt het voor jou mogelijk om alles wat in dit boek over Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap gepresenteerd wordt, te leren. Het is het middel van ontwikkeling, want je kunt vanaf je huidige positie de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap niet begrijpen. Je kunt deze zaken niet ten volle waarderen, want je moet erop voorbereid zijn. Je geest moet ontplooid worden, je perceptie verfijnd en je mogelijkheden ontwikkeld en in een zinvolle rangorde worden gebracht in overeenstemming met jouw natuur en grote doel. Dan zal je een ruimer gezichtspunt in het leven verwerven van waaruit deze zaken, die voorheen zo moeilijk serieus te nemen en ogenschijnlijk onbegrijpelijk leken, helder gezien kunnen worden en duidelijk zijn. Als de waarheid duidelijk is, ben je een met de waarheid. Als de waarheid mysterieus, verwarrend, desoriënterend of dis illusionerend is, bevind je je buiten de relatie waar je met de waarheid zelf in moet zijn.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is een geschenk van de Schepper. Het is niet eenvoudig een aanbod van het ene ras voor het andere, een wereld voor de andere, of een cultuur voor de andere. Het is een gift van Wijsheid voor jullie wereld. Teneinde hier voet aan de grond te krijgen, moeten individuen op haar reageren en haar leren in overeenstemming met haar leerstelling en methodiek. Je kunt een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap niet leren op basis van je eigen voorkeuren en ideeën. Je moet haar volgens methoden leren en je volgens haar richtring en proces ontwikkelen. Dit verzekert succes. Ermee knoeien, haar veranderen of proberen haar te mengen met de ideeën, overtuigingen of conclusies die jij aangenaam of vertrouwd vindt zal je alleen maar in verwarring brengen.

Vergeet niet, wat hier gepresenteerd wordt moet jou naar een groter gezichtspunt in het leven brengen. Het moet grotere mogelijkheden, die inherent in jouw aanwezig zijn ontwikkelen, om het allerbeste uit jou te halen en die aspecten van jouw persoonlijkheid en jouw leefmilieu minimaliseren die jou hinderen en voorkomen dat jij je van de grotere waarheid en het doel die jouw in de wereld gebracht hebben, bewust wordt.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is een leerstelling en een voorbereiding. Zij benadrukt dat religie onderricht is, onderricht dat direct verband moet houden met de ware aspecten van jouw leven. Hier word jou niet gevraagd te geloven, maar voor te bereiden. Hier wordt jou niet gevraagd om alleen maar te volgen, maar om de mogelijkheid te verwerven om in relatie te komen met Kennis. Hier vind je de waarheid, ervaart haar en leer je na verloop van tijd hoe je haar toe moet passen in moeilijke situaties waar dat nodig is.

Dit vertegenwoordigd een heel ander onderricht dan alles wat je voorheen geprobeerd hebt. Je zult hier bepaalde zaken vinden zie vertrouwd lijken. Je zult zaken vinden die je aangenaam vind. Het onderricht zelf is echter iets dat opmerkelijk anders is. Het is een andere manier van leren – een ander leerproces dat naar in ander resultaat in het leven leidt.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd een nieuwe ervaring van religie en het goddelijke in het leven. Als vertaalbare spiritualiteit kan zij binnen een universele context, die door de Grotere Gemeenschap voorgesteld wordt, gedeeld en toegepast worden. Het is geen menselijke religie voor een puur menselijk milieu. Zij heeft betrekking op het leven overal en dus is haar waarheid universeel.

Hoewel je misschien nooit in jouw leven persoonlijk een bezoeker van de Grotere Gemeenschap zal ontmoeten, heeft De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap volledig betrekking op de gebeurtenissen van jouw leven. Zij doet een beroep op dat wat groot in jouw is om naar boven te komen en door jouw te spreken. Zij doet een beroep op jou om een relatie aan te gaan met dat wat groot is in jou. Zij vraagt jouw om eerlijk te zijn – eerlijk op een niveau dat je eerder nooit voor mogelijk gehouden of zelfs voor noodzakelijk gehouden had. Zij vraagt jou je natuur te eren, niet op een oppervlakkige manier of op een neerbuigende manier, maar op een manier die jou optilt en jou naar een grotere ervaring van jezelf en het leven om jou heen brengt.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordig spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap. Zij behandeld de grote behoefte van jouw wereld op dit moment. De grote behoefte van jouw wereld op dit moment is voor Kennis en voor vertaalbare spiritualiteit – een spiritualiteit die mensen met elkaar verbindt en ze niet isoleert, een spiritualiteit die een medium voor communicatie opricht tussen al die uiteenlopende interesses, groepen, culturen en naties die op dit moment de wereld in conflict houdt. Zij eert dat wat in alle religies van de werelden waar is en geeft ze een grotere context om in te groeien en zich in aan te passen, om in te veranderen en toegepast te worden. Zij is niet hier om de religies van de wereld te vervangen, maar om ze op een hoger plan te brengen. In sommige gevallen is dit misschien mogelijk. In andere gevallen is dit misschien niet mogelijk. De waarheid is echter dat er nu een bredere basis voor religieuze ervaring en menselijke verstandhouding nodig is in de wereld en wanhopig nodig is. Het is deze grote behoefte samen met de evolutionaire beweging van de wereld waarin jullie leven die de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap naar jullie toegebracht heeft.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap wordt slechts via een persoon overgedragen. Zolang deze ene persoon in staat is deze Leerstelling en Traditie te ontvangen en te representeren, zal zij via hem gegeven worden en is hij het medium voor haar betuiging. Op deze manier zijn grote religieuze tradities altijd geïnitieerd en begonnen. Jullie geschiedenis laat dit zien. Dit is ook in de Grotere Gemeenschap van toepassing. Er is een geest, verenigd met de Geest van het universum voor nodig om te beginnen met een grotere bekwaamheid en een beter resultaat in de wereld te brengen.

Dus ben je gezegend om dit te ontvangen. Je bent gezegend dat je in staat bent onder de eersten te zijn die de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap in ontvangst nemen. Je ontvangt dit terwijl je niet volledig haar belang, haar relevantie of haar blijvende betekenis voor de mensheid begrijpt. Je kunt haar ontvangen omdat Kennis binnenin jou haar zal ontvangen. Het is het antwoord op jouw roeping. Zij roept jou en jij hebt haar geroepen. En uiteindelijk zijn jullie samengekomen. Jullie hebben elkaar gevonden. Misschien zullen je eerste ontmoetingen moeilijk en onbeholpen zijn. Misschien bestaat er veel angst, achterdocht en onzekerheid. Misschien ben je bang voor wat het eventueel voor jou of met jou doet. Er zijn in de wereld veel slechte voorbeelden van menselijke toewijding, die een onjuist begrip en een verkeerd idee geven over de betekenis van het hebben van een relatie met een grotere roeping in het leven.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is geen weg van geloof; het is een weg van innerlijke zekerheid. Zij vraagt jou niet om te geloven. Geloof is hier een tijdelijk hulpmiddel om je van een ervaring van Kennis naar een andere te brengen. Geloof is hier het hooghouden van je standpunt dat Kennis echt is, dat zij ervaren kan worden en dat zij van het grootste belang is voor jouw leven. Hier is geloof een hulp voor je voortgang. Geloof kan echter nooit Kennis zelf vervangen. Als dat wel gebeurt wordt het een vorm van ondermijning, een gevaarlijke en tragische demonstratie van misleiding en met tegenzin participeren.

Binnen de Grotere Gemeenschap bevinden zich zeer ver ontwikkelde rassen. Zij zijn niet zo algemeen als je misschien denkt, want als we het hebben over ontwikkeling, hebben we het over ontwikkeling in Kennis en Wijsheid. Er bestaan veel technologisch ontwikkelde rassen. En er bestaan veel rassen die een stabiele sociale basis hebben. Ontwikkeling in Kennis en Wijsheid is echter een compleet ander soort ontwikkeling.

Je kunt alleen leren in een omgeving waar iemand die verder ontwikkeld is dan jij jou kan stimuleren, jou uit kan dagen, jou kan steunen en jou richting kan geven. De mensheid is niet in staat geweest om zichzelf erg effectief te ontwikkelen, omdat zij de aanwezigheid van een grotere en meer ontwikkelde intelligentie heeft moeten missen. In je eigen leven zal je het meeste leren door in de buurt te zijn van iemand die bekwamer, meer vastberaden en meer begripvol is dan jij bent. Mensen met minder kwaliteiten laten je tijdelijk goed voelen over jezelf, maar ze kunnen je niet naar een nieuw territorium leiden. Ze stellen je niet in staat je verder te ontwikkelen. Ze stellen je niet in staat voortgang te boeken. Ze kunnen alleen de voortgang bevestigen die jij ontvangen hebt door met iemand om te gaan die meer ontwikkeld was dan jij.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd grotere intelligentie, begripsvermogen en bekwaamheid in het fysieke leven. Daarom biedt zij jou een groter perspectief en daagt zij jou meer uit in het leven. Zij haalt jou uit de zelfvoldaanheid. Zij haalt jou uit jou veronderstellingen. Zij geeft jouw belangrijker werk te doen en erkent de groter natuur in jou die dit werk mogelijk en noodzakelijk maakt.

Je hebt deze uitdaging nodig. Misschien heb je het gevoel dat de uitdagingen van jou leven al behoorlijk groot zijn, maar ze zijn niet uniform. Ze zijn verbogen. Met een grotere context om te begrijpen en een grotere dimensie in jouw leven, kan jouw leven gericht worden en kunnen alle aspecten van jouw leven, die zo verschillend van elkaar kunnen lijken, met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Dit brengt een enorme kracht en toewijding met zich mee. Een tot een gemaakte geest is een krachtige geest. Een krachtige geest kan verandering in het leven teweegbrengen. Dit maakt inderdaad deel uit van de beloning en het verkregen profijt door in een grotere voorbereiding te participeren, iets dat je zelf niet bedacht hebt en dat je niet veranderd om tegemoet te komen aan je vroegere referenties. Een grotere voorbereiding haalt je uit het verleden en brengt je in de toekomst. Met deze toekomstgericht oriëntatie komt het vermogen om volledig in het moment te leven, in het heden.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd religie in het universum. Zij is nu nodig in de wereld – niet om een grote populaire beweging te worden, niet om fantastische bouwwerken voor haar op te richten, maar om overal in de wereld een fundament te worden dat een grotere perceptie en begrip genereert binnen het menselijk denken. Als genoeg mensen de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap kunnen leren, zullen ze dit verkregen profijt overal waar ze gaan verspreiden. Vanuit hen zal het in vele geesten resoneren, als rimpels die zich over het wateroppervlak uitbreiden. Het rimpeleffect van Kennis zal overal geesten stimuleren. Om dit echter te laten gebeuren, is een voldoende aantal mensen nodig die voortgang boeken en zich deze leerstelling volledig eigen maken.

De mensheid heeft altijd voorgang geboekt door een relatief klein aantal toegewijde mensen. Dit vertegenwoordigd ontwikkeling en vooruitgang in alle aspecten van het menselijk leven. Om deze voortgang te boeken, zijn er een voldoende aantal pioniers nodig geweest en anderen die dit pionierswerk verwezenlijkte. Vervolgens kon iets wat groter was in de wereld gevestigd worden. Dit is in alle aspecten van menselijk leven waar, en geld eveneens voor de Grotere Gemeenschap.

Je hebt nu de mogelijkheid om een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren. Je kunt je geen grotere uitdaging en geen grotere beloning voorstellen, iets dat je nergens anders in de wereld zult vinden. Vind een groter fundatie in het leven en je zult je de reden van je komst hier vinden. Als je dit op een consistente manier kunt ervaren, dan zal je je herinneren wie je hier naartoe heeft gestuurd. Dit zal de ogenschijnlijk ondoorgrondelijke sluier doorbreken die de wereld scheidt van jouw eeuwige leven daarachter. Dit zal jou de wezenlijke relaties teruggeven die bij jou verblijven, jou steunen, jou voeden en jouw vooruithelpen. Met deze kracht en dit begrip zal een grotere contributie en een grotere wil om te geven in jou opwellen. Dit is een opmerkelijke gebeurtenis en representeert een unieke expressie van een groter leven binnen de fysieke wereld waar je in leeft.

Ontvang deze gift van de Grotere Gemeenschap. Het is een gift, geboren uit jouw innerlijke intelligentie. Het is voedsel voor je eigen ziel. Het erkent dat je grotere relaties voorbij de wereld en voorbij het fysieke universum hebt. Binnen deze grotere context kan een groter levensdoel en grotere levensmissie ervaren worden. Alles wat in dit boek gepresenteerd wordt is mogelijk gemaakt door de middelen die aangereikt zijn. Je hoeft je niet te bekommeren om waar het vandaan is gekomen of wie dit specifiek gestuurd heeft. Wat belangrijk is, is dat het hier is, dat je het kunt beantwoorden en dat je vandaag, morgen en de dagen die komen je voordeel ermee kunt doen. De waarde van waarheid is dat waarheid ontvangen, ervaren, gedeeld en waar nodig toegepast kan worden. In veel gevallen is het niet nodig om te begrijpen waar het vandaan komt of waar het uiteindelijk naartoe gaat.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is in de wereld omdat de Schepper in de wereld is. Dit is geen afgescheiden wereld. Zij is niet afgescheiden van de Schepper en zij is niet afgescheiden van de Grotere Gemeenschap. Dit is zo intrinsiek aan het leven en toch kan het vreemd en nieuw op jou overkomen.

Met de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap begin je de werkelijkheid terug te vorderen zoals ze werkelijk is – voorbij angst, voorbij voorkeur, voorbij fantasie en voorbij menselijke beproevingen. De Schepper is in jouw leven en de Grotere Gemeenschap is in jouw leven. Samen representeren zij het bredere panorama van je leven en het grotere doel dat je bent komen dienen op jouw eigen unieke manier.