Waar kan Kennis gevonden worden?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 4 november 1993
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
KENNIS LEEFT BINNENIN YOU. Zij is de essentie van jouw spiritualiteit. Kennis vertegenwoordigd het grotere deel van jou dat intrinsiek met alle leven verbonden is. Zij bevindt zich binnenin jou, maar je zult slechts af en toe in staat zijn om in je eentje toegang tot haar te krijgen.

In de Grotere Gemeenschap variëren het idee en de beoefening van religie aanzienlijk, maar de essentie van religie is dezelfde. De universele realiteit van deze essentie garandeert dat spiritualiteit los van het soort religieuze overtuigingen, opvattingen of beoefening die binnen welke cultuur dan ook gehouden worden, zal leven en gedijen.

Kennis leeft binnenin jou. Zij is op dit moment bij jou. Het is een Grotere Intelligentie en een Groter Zelf binnenin jou. Je kunt haar niet als iets van jezelf opeisen, want je bent inderdaad meer van haar dan zij van jouw. Omdat je afgescheiden bent van je Groter Zelf, lijkt het alsof zij een afgelegen entiteit is, iets ver verwijderd, iets waar je je op een zeer voorzichtige manier mee bezig moet houden. De religieuze overtuigingen, opvattingen en eerdere ervaringen, die de terugkeer naar Kennis veel moeilijker zouden kunnen maken dan zonder, verwarren dit nog meer.

Er valt zoveel af te leren om eenvoudig in staat te zijn de reis naar Kennis te beginnen. Hier kunnen oude opvattingen, verwachtingen, associaties, doelen, overtuigingen en zo verder jou alleen maar belemmeren en vast laten lopen. Kennis is zo dichtbij, maar het lijkt dat je haar niet kunt vinden omdat je je de verkeerde kant op richt. Je hebt ideeën, veronderstellingen en verwachtingen die nooit in overeenstemming gebracht kunnen worden met de realiteit van een groter leven.

Kennis kan binnenin jou gevonden worden. Wat echter Kennis voortbrengt is zinvol bezig zijn met anderen en zinvolle participatie in het leven. Kennis komt niet op commando. Je kunt haar smeken en haar roepen en als je verzoek oprecht is zal zij zeer dicht bij je komen. Als je echter de brug naar haar toe niet gebouwd hebt, dan zal ongeacht hoe dichtbij ze komt, je misschien haar aanwezigheid voelen en voelen dat ze bij je is, maar je zult nog steeds niet in staat zijn direct op haar te reageren. Hier zal je waarschijnlijk knoeien met haar communicatie, die veranderen om tegemoet te komen aan je verwachtingen of in te passen in een of andere vooropgezette veronderstelling of overtuiging. Als je zinvol bezig bent met anderen, met hen in verhouding staat en in verhouding staat met het leven, dan bestaat voor Kennis een grotere mogelijkheid om in jou naar voren te komen.

Kennis is daardoor iets dat moeilijk te vinden is. Je kunt niet eenvoudig binnenin jouw reiken en het eruit trekken. Je moet dieper in je eigen geest gaan om in staat te zijn op haar te antwoorden en in staat te zijn haar aanwezigheid te bespeuren. Kennis heeft haar eigen intelligentie. Ze komt naar voren als zij voelt dat de tijd rijp is, want ze antwoord op Kennis in het universum en is hieraan intrinsiek gebonden en verantwoording hieraan verschuldigd. Er bestaat geen persoonlijke Kennis – jouw Kennis en mijn Kennis. Er kan alleen sprake zijn van jouw interpretatie en mijn interpretatie, of jouw idee en mijn idee. Kennis zelf echter is consistent met alle leven. Zij verbindt alle leven en organiseert alle leven tot een zinvolle omgang die grotere en meer positieve beloningen, voordelen en bijdrages voor de wereld en voor de tijd waarin je leeft, op kan leveren.

Om je voor te kunnen bereiden op Kennis heb je bepaalde fundamentele zaken nodig. Je zult het juiste curriculum nodig hebben. Je zult de juiste instructies nodig hebben. Je zult de juiste benadering en de juiste houding nodig hebben. En je zult de juiste kameraden nodig hebben. Dit zijn de voorwaarden die Kennis in staat zullen stellen om op zo’n manier naar voren te komen dat zij direct ervaren en opgemerkt kan worden en waarbij de mogelijkheid dat haar aanwezigheid en boodschap voor jou verstoord of verkeerd begrepen wordt, het kleinste is.

Zij vestigt de voorwaarden voor Kennis die Kennis in staat stellen om in jouw naar boven te komen. Deze voorwaarden vereisen de fundamentele elementen die wij genoemd hebben en toch kunnen deze voorwaarden redelijk specifiek voor jou zijn. Bijvoorbeeld; op een bepaald moment zijn sommige mensen klaar voor een leermeester en sommigen niet. Sommige mensen zijn klaar om een formele voorbereiding te beginnen terwijl anderen zich voor moeten bereiden om klaar te zijn voor de voorbereiding zelf. Sommigen zijn klaar voor ware kameraadschap; anderen niet. Dit gereed zijn wordt bepaald door jouw capaciteit, door jouw ontwikkeling en door jouw omstandigheden. Als de omstandigheden niet goed zijn, als je begripsvorming niet juist is, of als je de verantwoordelijkheid die Kennis jouw zal geven niet aankunt, dan kan het nu niet de tijd zijn. Je moet echter al deze elementen onvermijdelijk op orde hebben om een weg van Kennis te volgen, om je voor te bereiden op Kennis en om Kennis in staat te stellen succesvol in jou omhoog te komen.

In het begin denken mensen dat Kennis klein is en dat zij groot zijn. Zelfs als ze geloven dat het anders is, zal dit nog steeds hun houding zijn als zij haar benaderen. Kennis zal voor hen afgelegen en ver weg lijken, zelfs vreemd lijken. Hoewel Kennis hen zelfs op cruciale momenten van hun leven geleidt heeft en hen reeds voor veel calamiteiten gered heeft, zijn zij zich niet van haar aanwezigheid en haar heilzaamheid bewust en moeten ze leren haar geleidelijk aan weer te ervaren. In dit proces kan wat niet correct, niet passend of niet nodig is herkend en opzij gezet worden. Hier moeten mensen hun ideeën over wat Kennis is opgeven en de ervaring zelf binnengaan. Vaak zijn deze ideeën een belemmering voor de ervaring en verstoren de benadering en het begrip van mensen.

De ervaring van Kennis, als zij door kan gaan en ontwikkeld kan worden, zal jouw alles uitleggen, maar daar is tijd voor nodig en een geduldige voorbereiding. Hier worden het juiste curriculum en de goede leerstelling zeer essentieel. Voorbereiden op Kennis is geen individuele onderneming omdat haar doel is jou te herenigen in de omgang met anderen, met jezelf en met het leven. Als je er in je eentje op uit trekt, denkend dat je anderen niet nodig hebt en dat je volledig op je eigen kracht en initiatief moet vertrouwen, zal je Kennis niet vinden, en je zult de weg naar Kennis niet vinden. Principieel is Kennis de terugkeer naar relatie. Het is de weg uit afzondering. Het is een nieuwe ervaring van het leven en een nieuwe participatie met het leven binnengaan. Hier kan je niet al je vroegere ideeën met je meenemen en je kunt zelfs niet alle vroegere relaties met je meenemen.

Je weet niet hoeveel Kennis je leven zal veranderen. Je moet het echter in voldoende mate willen om dit risico te nemen. Je moet op zijn minst beginnen te begrijpen dat hoe dichter je bij Kennis bent, hoe zekerder, hoe sterker je zal zijn en hoe meer mededogen je zal hebben. Met andere woorden, hoe beter je je van binnen zult voelen.

Mensen leven echter zo lang zonder dit gevoel dat het klopt, dat ze er gewend aan raken en ze zich aanpassen aan een leven aan van innerlijke compromittering. Hier lijkt zelfs het idee van Kennis misschien erg ver weg voor ze en de ervaring van Kennis misschien erg verstorend – niet omdat de ervaring verstorend is, maar omdat het zoveel zaken lijkt te bedreigen die aangenomen, geloofd of gevestigd zijn.

Kennis zelf is volledig vrij van deze creaties. Zij wordt niet gehinderd door jouw ideeën en veronderstellingen. De obstakels naar Kennis verhinderen je simpelweg er toegang toe te krijgen. Zij kunnen Kennis zelf niet kleuren, controleren, domineren of dwarsbomen. Ze verhinderen je echter wel om jouw weg naar Kennis te vinden.

Kennis kan gevonden worden en moet gevonden worden. En er bestaat voor jou een weg naar Kennis. Een gedeelte van de deelname aan het vinden van de weg is voor jouw rekening en een gedeelte zal door anderen bepaald worden omdat je goede assistentie nodig hebt en je hebt de juiste voorbereiding nodig.

Kennis laat je opnieuw zinvolle relaties aangaan. Daarom moeten deze relaties mogelijk zijn voor jou. Hier kan je je niet terugtrekken in een kluizenaarsbestaan, weg van de wereld, zonder enig contact met iemand anders en geloven dat je de weg naar Kennis kunt vinden. De Schepper heeft jou in de wereld gestuurd om zinvol met anderen te participeren en een bijdrage aan de wereld te leveren. Terugtrekken van de wereld is alleen belangrijk onder bepaalde omstandigheden en vertegenwoordigd in de meeste gevallen niet een manier van leven. Dit komt doordat Kennis er niet enkel voor jou is. De grotere giften die Kennis zal geven zullen via jou aan anderen verleend worden.

Als je leven gevuld is met relaties die dit groter doel en die grotere bestemming niet vertegenwoordigen, dan zal het moeilijk voor jou worden om de voorbereiding te accepteren zelfs als je haar vindt. Het zal moeilijk voor jou worden om de relaties die jou echt kunnen helpen te accepteren omdat ze je huidige verwikkelingen lijken te tarten en er mee in conflict lijken te zijn.

Hier moet je je realiseren dat je maar zoveel voor jezelf kunt doen en dat er zaken zijn die je nodig hebt. Je hebt informatie nodig. Je hebt een studiemethodiek nodig. Je hebt mensen nodig die verder ontwikkeld zijn dan jij en je hebt kameraden nodig. Daarbovenop heb je anderen nodig die jou leren wat je niet moet doen en die jouw hun fouten en jouw eigen fouten laten zien. Inderdaad heb je het hele leven nodig om zowel de aanwezigheid van Kennis als de ontkenning van Kennis te demonstreren. Er zullen zoveel kansen voor jou liggen als je je voordeel kunt doen met de belangrijke demonstraties van het leven. Uiteindelijk zal je je dankbaar voelen voor alles wat er gebeurt, niet omdat alles ten goede voor jouw gebeurt, maar omdat je in staat bent alles ten goede voor jouw te gebruiken. Je kunt dit doen zonder verstoring van de waarheid, zonder pijn en lijden te ontkennen en zonder een vrolijk gezicht te trekken bij een moeilijke wereld. Je kunt dit doen omdat bij de terugvordering van Kennis zaken bruikbaar kunnen worden en een groter doel kunnen dienen zelfs als ze op zichzelf niet doelgericht of voordelig zijn.

De man en vrouw van Kennis nemen het leven zoals het is en gebruiken het ten goede. Ze vervormen het leven niet. Ze ontkennen de realiteit of de verschillende aspecten van het leven niet. Ze noemen iets wat slecht is niet “goed” of iets wat goed is niet “slecht”. Wat belangrijk is, is hoe bruikbaar het is bij het dienen van een hoger doel. Als je volwassen wordt als een student van Kennis zal je in staat zijn deze benadering te verwerven en je zult zien hoe eerlijk en effectief het werkelijk is. Hier zal je in de wereld werken zoals de Schepper in de wereld werkt – in het geheim, stil, zonder veroordeling en met een doordringende effectiviteit dat ver uitreikt boven de grote en stringente inspanningen van veel mensen om het leven te verbeteren. Dit betekend niet dat jouw inspanningen gemakkelijk zullen zijn, maar hun impact zullen veel doordringender en blijvender zijn.

Hoe bereid je je voor op Kennis? Om je voor te bereiden op Kennis moet je een bepaalde fundamentele behoefte in jezelf herkennen. Je moet deze behoefte voelen en scheiden van andere behoeften die misschien persoonlijker of dringender van aard zijn. Deze basisbehoefte vertegenwoordigd een sterk verlangen om je ware doel in het leven te ontdekken. Samen met de herkenning van deze behoefte moet het besef plaatsvinden dat jouw vele pogingen om deze behoefte te vervullen door liefde, door welvaart, door opwinding of door prikkeling de grotere hunkering van jouw hart niet vervult hebben. Iets groters moet jouw geschonken worden om dit te bevredigen – iets dat je niet zelf uit kunt vinden, iets dat je niet zelf in elkaar kunt zetten vanuit al de verschillende leerstellingen en religieuze gebruiken die je misschien in je leven tegen bent gekomen. Hier besef je de grenzen van zelfs je eigen onafhankelijkheid, want in werkelijkheid heb je het leven ontzettend nodig. Je hebt anderen ontzettend nodig. Als dit tot je doordringt zal je, in plaats van onafhankelijk te worden, leren om onderling afhankelijk te worden.

Er bestaan drie fases in de menselijke ontwikkeling, die op de volgende manier beschreven kunnen worden: afhankelijkheid, onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid. Iedereen begint het leven in een staat van afhankelijkheid. Als een zuigeling bent je, voor zelfs de allernoodzakelijkste dingen, volledig afhankelijk van je ouders of kostwinners. Als je door de fases van je kindheid meer en meer onafhankelijk wordt en in staat bent in toenemende mate voor jezelf te leren zorgen, dan moet je je emotionele afhankelijkheid van anderen ontgroeien teneinde te leren voor jezelf te denken of, met anderen woorden, onafhankelijk te denken. De meeste mensen in de wereld worstelen om fysieke en psychologische onafhankelijkheid te bereiken. Onafhankelijkheid is echter slechts een tussenfase; het is niet de eindoplossing. Mocht je in staat zijn om los te breken uit de verplichtingen en beperkingen die jou voorheen tegenhielden, dan zal je tot het besef komen dat je alleen en op jezelf erg weinig kunt beginnen. In werkelijkheid kan niets alleen gedaan worden – geen grote verwerkelijking kan alleen gevonden worden en geen antwoord of oplossing kan alleen ontdekt of gebruikt worden. Je hebt grotere relaties in de wereld en voorbij de wereld nodig om iets van werkelijke waarde en verdienste tot stand te brengen.

Daarom moet je samen met de herkenning van je innerlijke behoefte, erkennen dat je groter relaties en grotere assistentie nodig hebt. Dit begrip vertegenwoordigd de realiteit van het leven en niet je eerdere ervaring van afhankelijkheid. Je moet dit aangaan met een nieuwe benadering. Herkenning van je behoeften en je beperkingen is hier essentieel en stelt je in staat de derde en grootste fase van de menselijke ontwikkeling binnen te gaan, de fase van onderlinge afhankelijkheid. In deze fase ben je in staat jezelf te geven – jouw tijd, jouw energie en jouw leven – aan een betrokkenheid met anderen als een bewuste en toegewijde handeling. Hier zijn ware liefde en toewijding mogelijk. In de eerdere fasen van afhankelijkheid en onafhankelijkheid zijn ware liefde en toewijding niet mogelijk omdat ze bepaald worden door gangbare behoeften – ten eerste de behoefte om anderen dingen voor jou laten doen en dan de behoefte dingen voor jezelf te doen. In de staat van onderlinge afhankelijkheid ben je echter in staat om op een werkelijk zinvolle manier te geven en te ontvangen. Hier is toewijding mogelijk omdat je vanuit een positie van verantwoordelijke besluitvorming je leven ergens aan kunt geven. De mogelijkheid verkrijgen om dit te doen vertegenwoordigd de ware waarde en zin van onafhankelijkheid. Zonder dit zal jouw onafhankelijkheid je alleen maar meer en meer afzonderen binnen je eigen geest en je eigen gedachten. Het zal een grote gevangenis worden van waaruit de mogelijkheid om te ontsnappen in toenemende mate moeilijk en onbereikbaar lijkt.

Om je dan voor te bereiden op Kennis, is het noodzakelijk om je heersende behoefte, om je jouw groter doel in het leven bewust te worden, te voelen, een doel dat je zelf niet gedefinieerd hebt en niet definiëren kunt. Met dit doel is er de erkenning van de behoefte aan assistentie en voorbereiding – assistentie en voorbereiding die je zelf niet kunt verzorgen.

De Weg van Kennis zal je sterken en tot een geheel maken in jezelf. Tot op zekere hoogte zal dit jouw afzonderen van anderen, zelf in het begin, omdat je bezig bent met een ontdekkingstocht waar anderen niet mee bezig zijn. Op den duur zal je minder en minder met hen kunnen delen. Je bereidt je voor op een groter leven en een grotere ervaring. Het is alsof je op een grote missie of reis bent. Hoewel je fysiek misschien zelfs nergens naar toe gaat waag je je op volledig een nieuw terrein. Zult door een complete revolutie in jezelf gaan, een revolutie die het bestaan van een Grotere Kracht binnenin jou demonstreert en jouw relatie ermee.

In het begin zal je voelen dat jij groot bent en Kennis klein. Als je Kennis echter nadert, zal het je je realiseren hoe groot zij is en hoe klein jij bent. Je zult je realiseren hoe klein je persoonlijke geest is. En je zult je realiseren dat Kennis jouw Ware Zelf en je ware bestaan in het leven vertegenwoordigd. Om dit vertrouwen te verwerven zal je een brug naar Kennis moeten bouwen, zoals Kennis altijd een brug naar jouw bouwt.

Op een bepaald moment zal je een formele voorbereiding in de Weg van Kennis moeten beginnen. Dit kan een of meerdere keren in de loop van je leven van vorm veranderen. Als de aard van de voorbereiding groot genoeg is en consistent genoeg met jouw natuur, in plaats van allen met jouw overtuigingen of opvattingen, dan voorziet zij jouw misschien in een volledige voorbereiding.

Om je voor te bereiden op het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap, zal je een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap nodig hebben. Als voorbereiding om een groter doel, betekenis en richting in de wereld zal je dit soort voorbereiding nodig hebben. Dit benadrukken wij in de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap. Zonder deze voorbereiding zal je niet in staat zijn om de vele zaken waar wij over gesproken hebben te realiseren. Zonder ware kameraadschap en zuivere instructie zal je, zelfs als je de voorbereiding hebt, alleen maar in staat zijn haar beginnende stadia te doorlopen. Je behoeften zullen veranderen terwijl je je ontwikkelt. Terwijl je je ontwikkelt zullen vroegere behoeften langzaam verdwijnen en andere behoeften zullen hun plaats in komen nemen omdat er een progressie in begripsniveaus in de ontwikkeling van Kennis is.

Om Kennis te kunnen vinden, moet je je op haar voorbereiden. Om je erop voor te bereiden moet je jezelf ervoor klaarmaken. Om jezelf ervoor klaar te maken, moet je je diepere behoeften en je echte beperkingen herkennen. Je behoeften en beperkingen herkennen zal je in staat stellen uit te gaan kijken naar die zaken die jou zullen helpen vooruit te komen. Hier moet jouw nadruk niet liggen op eenvoudigweg het verkrijgen van antwoorden, want antwoorden kunnen je behoeften niet bevredigen. Je hebt al heel wat antwoorden. Je hebt ervaring en ontwikkeling nodig. Je moet in feite de reis in De Weg van Kennis maken. Tenzij je de reis maakt zal je niet weten wat de reis is en je zult haar bestemming niet ervaren. Zonder de voorbereiding zal alles wat we gezegd hebben misschien goed en prachtig lijken, misschien intrigerend en interessant, maar je zult haar betekenis, haar doel of haar immense waarde en aanwending in jouw leven, niet begrijpen.

De Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap moet ervaren worden om begrepen te kunnen worden. Je kunt niet aan de buitenkant blijven en haar begrijpen. Je kunt er niet van een afstand naar kijken en weten wat het werkelijk betekend. Je zult niets over haar weten tenzij je haar herhaaldelijk kunt ervaren op een groeiende en consistente manier. Dit vereist voorbereiding. Op deze manier wordt Kennis in het universum geleerd en overgebracht.

Onze woorden dienen alleen voor het opwekken van een grotere behoefte en een grotere motivatie binnenin jou. De Weg van Kennis en de werkelijkheid van Kennis kunnen alleen ervaren worden terwijl je je meer in hun richting ontwikkeld. Dit is een reis waarop je jezelf niet kunt leiden, want je kent de weg niet. Je kunt slechts leren hoe je moet volgen en hoe je moet antwoorden. Omdat de Weg van Kennis je herenigd met het leven, zodat je zinvol bezig kunt zijn met het leven, heb je maar een gedeelte van het antwoord in je. Omdat het de bedoeling is dat je het leven opnieuw op een zinvolle manier aangaat en omdat dit aangaan vertegenwoordigd wordt door relaties van ware waarde en zin die je vestigt met anderen, bezit jij slechts een deel van het antwoord op jouw grote behoefte. Jouw deel moet gekoppeld worden aan anderen en je moet op een juiste manier gekoppeld worden.

Het lijkt op het samenvoegen van de grote puzzel van het leven. Jij hebt een paar stukjes, maar je hebt ze niet allemaal. En al jouw stukjes passen niet in elkaar. Als je echter jouw stukjes samenvoegt met stukjes van anderen, dan kan een groter stuk van de puzzel samengesteld worden, beginnend met de contouren of omtrek en dan naar binnen bewegend. Deze analogie gebruikend; als je herenigd kunt worden met degenen die jou werkelijk kunnen assisteren en als je de noodzakelijke voorbereiding zou krijgen, dan zal jouw puzzel samengevoegd en voltooid worden. Dan zal het beeld en de betekenis die het leven voor jouw voorstelt volledig verwezenlijkt worden.

Bij aanvang moet je een waardering van je beperkingen hebben. Als de Weg van Kennis eenvoudig en gemakkelijk zou zijn, dan zou iedereen haar leren. Maar het is duidelijk dat niet iedereen haar leert. Het is in feite zeldzaam dat je een man of vrouw van Kennis zult ontmoeten in de wereld. Opgeleid zijn in hogescholen en universiteiten van de wereld leidt niet naar Kennis. Avontuurlijk zijn en rond de wereld reizen leidt niet naar Kennis. Het ene na het andere boek lezen tot je hoofd tot aan de rand toe gevuld is, leidt niet naar Kennis. Deze zaken vullen je geest met gedachtes, vullen je leven met herinneringen en geven je een hoop om over na te denken. De Weg van Kennis is echter iets anders. Hier wil je je last verlichten. Hier wil je je geest leeg maken. Hier wil je een grotere innerlijke vrijheid verkrijgen en niet de rest van je leven spenderen aan het verdedigen van je ideeën of het onderhouden van je herinneringen.

Dit is een ander soort reis en het is een ander soort onderricht. Er is hier een werkelijk bekwame en ervaren leermeester nodig om jouw voortgang aan te moedigen en te bevorderen. Er zijn kameraden voor nodig die jouw groeiend begrip kunnen delen en die jou aan kunnen moedigen en jouw aanmoediging in retour kunnen ontvangen. Her vereist het begrip dat een domein van het leven binnengaat die ver buiten jouw ideeën en overtuigingen reikt. Hier moet je bereid zijn om verder te gaan zonder dat je weet wat je doet en zonder valse zekerheid die je jezelf zo vaak en uit gewoonte geeft. Jezelf op deze manier kwetsbaar opstellen voor het leven stelt het leven in staat om zich aan jou te openbaren en maakt het mogelijk dat jouw binding met het leven bewust gemaakt en versterkt wordt. Dit vertegenwoordigd een zeer geleidelijk proces. Je zult dit niet in een dag of een week of een jaar bereiken. Het is daar te groot voor. Denken dat je het snel kunt bereiken of dat je het voor jezelf kunt gebruiken is haar omvang onderschatten en jouw vermogen overschatten.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd Kennis in een veel groter domein van het leven – een domein dat grote relevantie voor jouw leven heeft en dat in de toekomst de dominerende context voor het leven zal zijn. Alles wat je nu doet is zowel voor de toekomst als voor het moment. De toekomst zal gebouwd worden op wat je vandaag doet en wat je vandaag niet doet. Dit vertegenwoordigd jouw toekomst, de toekomst voor jouw kinderen en de toekomst van jouw ras.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap wordt in de wereld gepresenteerd, waar zij onbekend is. Ze heeft hier geen geschiedenis en geen achtergrond. Mensen zijn er niet aan gewend. Zij is niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hun ideeën, overtuigingen of verwachtingen. Zij conformeert zich niet aan de opvattingen van de huidige religies van de wereld. Ze komt naakt – zonder ritueel en vertoon, zonder rijkdom en overdaad. Zij komt puur en simpel. Zij is als een kind in de wereld. Ze is ogenschijnlijk kwetsbaar, en toch vertegenwoordigd zij een grotere realiteit en een grotere belofte voor de mensheid.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap zal door velen niet herkend worden, omdat ze niet het uiterlijk vertoon en de charme heeft waarmee al het andere beladen lijkt te zijn. Ze wordt niet aanbeden en ze is puur. Ze is moeilijk te begrijpen, maar gemakkelijk te ervaren en te gebruiken. Ze lijkt vreemd en ver weg en toch is ze zo verwant aan jouw natuur. Ze lijkt van ver weg te komen en toch lijkt ze voort te komen uit jouw binnenste. Ze lijkt mysterieus en onbegrijpelijk en toch biedt zij in zekerheid bij elke stap die je in haar richting hebt gezet. Ze lijkt voor sommigen vertrouwd en toch is ze heel anders. Ze lijkt anders voor anderen en toch is ze heel vertrouwd. Haar vertrouwdheid wordt geboren uit een grotere associatie en empathie binnenin jouw, die je in staat bent te ervaren.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap conformeert zich aan jouw natuur en jouw Kennis binnenin jou, maar niet noodzakelijkerwijs aan jouw ideeën, overtuigingen of verwachtingen, die allemaal op het verleden gebaseerd zijn. De Weg van Kennis spreekt over de toekomst en over jouw verantwoordelijkheid naar de toekomst. Zij spreekt over jouw natuur en jouw doel om in de wereld te komen. Ze spreekt ronduit en eenvoudig. Zij is diep en onpeilbaar en toch kan zij volledig ervaren worden. Zoals het water door een groot netwerk of filter stroomt, penetreert zij jouw uiterste kern en voedt zij hier jouw groei en ontwikkeling.

De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd vertaalbare spiritualiteit in het universum. Zij doet een beroep op Kennis binnenin jouw. Zij stimuleert en cultiveert Kennis, want Kennis is de uiterste oorsprong van jouw leven en de absolute bron van jouw wezen, betekenis, doel en richting. Zij verschaft een weg naar Kennis binnenin jou. Ze brengt jouw naar het leven en de introduceert jou aan de realiteit van het leven en de richting van het leven. Zij is zowel een reis in jezelf als een reis in de wereld. Beiden vinden samen plaats op een zeer speciale en verenigde manier. Als je te ver in jezelf reist zonder jouw verantwoordelijkheden te begrijpen of jouw context in de wereld, zal je in jezelf verdwalen. En als de te ver in de wereld reist zonder een grotere associatie en basis in jezelf op te bouwen, zal je verdwalen in de wereld. Daarom moet de relatie met jezelf en de relatie met de wereld op een natuurlijke manier tegelijker groeien.

Kennis is hier om iets te doen. Zij is hier niet om je uit de wereld te halen. Zij is hier niet om voor een ontsnappingsmiddelen te zorgen. Zij is hier om voor contributie en voltooiing te zorgen. Zij bereid zich voor op de toekomst door jouw nu bij het leven te betrekken. Kennis gebruikt alles wat je denkt en alles wat je gemaakt hebt, maar voor een groter doel. Ze vernietigd jouw idealen niet. Ze vernietigd jouw relaties niet. Ze vernietigd niet jouw overtuigingen. Ze wend ze aan voor gebruik. En als ze niet aangewend kunnen worden, worden ze geleidelijk losgelaten, zonder veroordeling of vernietiging. Alles wordt dan bruikbaar en nuttig. De motivatie hiervoor komt van binnenuit. Hier volg je geen held of aanbid je geen verre God. Je vereert geen buitenlands individu of een buitenlands macht. In plaats daarvan houd jij je bezig met Kennis en Kennis zorgt ervoor dat jij je bezighoudt met anderen. Op deze manier verkrijg je jouw kracht en autoriteit. Op deze manier leer je hoe je jouw leven op de juiste plaats, voor het juiste doel met de juiste mensen, geeft.

Dit vertegenwoordigd het Plan van God. Het vertegenwoordigd een Groter Plan dat ver reikt buiten jouw vermogen om het volledig te begrijpen. Het vertegenwoordigd een Plan dat via jouw kan werken als jij ermee kunt werken. Het vernieuwd jou, hersteld jou en geeft jou jouw juiste autoriteit over je denken en gedrag. En het associeert jou opnieuw met de Grotere Kracht binnenin jezelf en voorbij jezelf, hetgeen jou in het leven kan leiden en jou een groter doel en begrip kan geven.

Je begint de voorbereiding door de behoefte te voelen. Je begint de voorbereiding door je beperkingen en de beperkingen van wat je tot nu toe hebt bereikt, te herkennen. Je begint de voorbereiding door nederig en open in jezelf te worden, zonder ervan uit te gaan dat je grotere krachten of buitengewone vermogens hebt. Je opent jezelf omdat de innerlijke behoefte je voorwaarts drijft.

Dit is het bewijs van Kennis binnenin jou, want Kennis bereidt zich voor om naar voren te komen. Je kunt niet langer zelfvoldaan met haar zijn. Je kunt haar niet langer ontkennen. Je kunt haar niet langer verkleden om op iets anders te lijken, of haar proberen dwars te zitten of te manipuleren om jouw iets te geven wat je verlangt. Hier beweegt Kennis binnenin jou en haar beweging wordt sterker. Het is alsof je probeert te baren – iets in jouw dat naar voren moet komen, dat zichzelf in de wereld moet presenteren. Het is een erg lange zwangerschap en een erg lange levering. Haar realiteit en haar bovenkomen in de wereld vertegenwoordigd echter jouw vervulling hier en de voltooiing van je grotere verantwoordelijkheden naar God en naar jouw Spirituele Familie.

Als je begint met de voorbereiding in De Weg van Kennis, zal je veel leerdrempels passeren. Elk is uniek en elke drempel zal je begrip in bepaalde mate veranderen. Hier moet je flexibel omgaan met je denken en je overtuigingen, want denken en overtuigingen zijn als de bril die je draagt. Of hij helpt je om te zien of niet. Doet hij dat niet, dan is hij het de verkeerde recept voor je.

Je moet lang genoeg bij De Weg van Kennis blijven om te zien wat zij betekent en in staat te zijn om wijze keuzes te maken. Mensen geven vaak op als de voorbereiding moeilijk, verwarrend of desoriënterend wordt. Ze willen terugkeren naar waar ze eerder in geloofden omdat ze denken dat het hun meer zekerheid geeft, maar ze zijn deze zekerheid al ontgroeit en aldus maken ze zichzelf stuurloos in de wereld.

Daarom moet je om de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren jouw grotere behoefte voelen. Je moet de beperkingen van je huidige opvattingen beseffen. En je moet geen vermogens voorwenden die je niet hebt. Deze openheid en deze eerlijkheid ten opzichte van jezelf maken het mogelijk de gift te ontvangen die je anders niet zou kunnen ontvangen of her kennen. Dit is het begin. Als je dit begrijpt zal je in staat zijn de Stappen naar Kennis te nemen zonder te proberen ze te veranderen, te ontkennen, te wijzigen of over te slaan. Je zult in staat zijn een weg te volgen die veel verder gaat dan je begripsvermogen en huidige capaciteiten. Dit zal je naar een nieuw gebied en een nieuwe ervaring van het leven brengen.

Het leren van de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd een enorme uitdaging. Van waar je nu bent kan je haar niet begrijpen, ervaren of gebruiken. Daarom moet de Weg van Kennis je naar een hoger uitkijkpunt van het leven brengen. Je bent niet in staat om dit te volgen door jouw ambities, verwachtingen of overtuigingen, maar omdat Kennis binnenin jou je verder brengt.

Kennis laat jou een kleine stap tegelijkertijd zetten. Dit is snel vooruitkomen. Er valt zoveel te leren, af te leren en in heroverweging te nemen. Het verwerven van een Grotere Gemeenschapsperspectief en Wijsheid zullen zowel binnen de grotere context van het leven als binnen de specifieke alledaagse problemen om een nieuwe benadering en begripsvorming vragen. Hier zal je leren wat kleine problemen zijn en wat grote, waar kleine problemen om vragen en waar de grote problemen om vragen. Dit zal volwassenheid in jouw teweegbrengen terwijl je vordert. Maar om vooruit te komen je je voorbereiden en bij je voorbereiding blijven.

Het is een opmerkelijke prestatie om de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap te leren in een wereld die voor altijd geïsoleerd lijkt. Het is een opmerkelijke prestatie om de behoefte hieraan te herkennen en in staat te zijn het begripsvermogen, het perspectief en de ervaring te ontwikkelen die nodig is om Kennis binnenin jou toe te staan op het leven te reageren en haar giften voort te laten komen die bedoeld zijn voor de wereld van deze tijd.

Kennis lijkt op een geheime vracht die in jouw verborgen ligt. Je kunt haar niet in je eentje vinden. Je kunt in je eentje geen toegang tot haar verkrijgen. Je moet je op haar voorbereiden en je voorbereiden met anderen om haar te ontvangen en in te brengen. Wat je in jouw draagt is een groot geschenk en een grote zegen voor de mensheid. Het zal gegeven worden op manieren die specifiek en gewoon zijn – wegen die de noodzakelijke hulpbronnen, vermogens, intelligentie en inspanningen zullen leveren om de mensheid in staat te stellen voortgang te boeken, zich te ontwikkelen en haar uitdaging aan te gaan om als ras te overleven en succes te hebben in overeenstemming met haar eigen bestemming, een bestemming die je deelt zolang je hier bent.